Page 1


Turku Science Park Oy vuonna 2009 Sisällysluettelo..................................................................................................................................................3 Toimitusjohtajan katsaus.............................................................................................................................. 4-5 Katsaus päätoimialojen tilanteeseen Bioalan tunnelmia Turussa................................................................................................................ 6-7 Soveltava tieto- ja viestintäteknologia Varsinais-Suomessa vuonna 2009.......................................... 8-9 BioTurku®................................................................................................................................................. 10-11 Case: Mirena vain parantaa juoksuaan vanhetessaan..........................................................................12 Case: Haaslahti juniorin Hidex seisoo kahdella tukipilarilla...................................................................13 Soveltava ICT ja kehittämishankkeet......................................................................................................... 14-15 Case: IKITIK tekee selvää terveysasiakirjoista......................................................................................16 Case: Kun TUSKA on suuri, TUTKA auttaa............................................................................................17 Osaamiskeskus ja kansainväliset toiminnot.............................................................................................. 18-19 Case: Experience Labs on tie matkailijan mieleen................................................................................20 Case: Paperi- ja selluriippuvaisten selviytymisopas.............................................................................21 Yrityskehitys...................................................................................................................................................22 Case: IT Mill Oy uskaltaa menestyä.....................................................................................................23 Case: SXG Finland Oy on laman lapsi..................................................................................................24 Biocelex Oy.....................................................................................................................................................25 Markkinointi ja viestintä............................................................................................................................ 26-27 Case: Aprillia – amishit kiinteistömarkkinoijina....................................................................................28 Turku Science Parkin vuoden 2009 uutisotsikoita................................................................................29 Kiinteistöt................................................................................................................................................. 30-31 Hallitustyöskentely..........................................................................................................................................32 Tuloslaskelma ja tase 2009.............................................................................................................................33 Innovatiivisen kasvun vauhdittaja....................................................................................................................34

3


Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Turku Science Park Oy kaupallistaa alueen yliopistoissa ja korkeakouluissa syntyneitä innovaatioita sekä edistää korkean osaamistason liiketoiminnan kehittämistä ja kasvua. Painopistealoja ovat bioteknologia sekä sovellettu tietotekniikka. Yritykset ja tutkimus yhdistyvät hankkeissa, ja yritystoiminnaksi jalostuneita korkean teknologian tuotteita kehitetään yrityshautomoissa. Yhtiön palvelut nivoutuvat Turun kaupungin elinkeinostrategian klusteriohjelmien sekä innovaatio-ohjelmien toteuttamiseen.

4


Turku Science Park Oy:n ja Karolinska Institutet Holding Ab:n yhteisyritys Biocelex Oy on bioalan innovaatioihin ja liiketoiminnan kehittämiseen keskittyvä kehitysyhtiö, joka toimii liiketaloudellisin perustein. Turku Science Parkin päätös liittoutua painopistealojensa kansainvälisten huippujen kanssa näyttää osuneen oikeaan. Biocelex Oy:n toiminta täytti odotukset ja taloudellinenkin tulos oli hyvä. Turku Science Park Oy teki vuoden 2009 aikana toisen sijoituksen Karolinska Development Ab:n osakeannissa. Biocelexiä vastaavaa kehitysyhtiötä on toimintavuoden aikana suunniteltu myös muun teknologian, etenkin soveltavan ICT:n, tarpeisiin. Uskomme, että Suomen kaltaisessa pienessä maassa avoin, toimiala- ja kuntarajat ylittävä yhteistyö todellisen vaikuttavuuden rakentamiseksi kannattaa. Tämä koskee niin toiminnassa olevaa kuin perustettavaa kehitysyhtiötämme. Kehitysyhtiöt toimivat valtakunnallisesti, kun taas Turku Science Park Oy:n elinkeinopoliittiset palvelut rakentuvat alueelliselta tasolta lähtien. Ideat kantavat ja kasvavat, kunhan tutkimuksen ja kaupallistamisen ammattilaiset keskittyvät myös yhteistoimintaan.

Turku Science Park Oy on panostanut alueen infrastruktuurin kehittämiseen osana yritysten kilpailukykyistä toimintaympäristöä. Erityisesti tätä on toteuttanut Turun Biolaakso Oy tarjoamalla kokonaisvaltaista toimitilapalvelua life sciences –yhtiöille. Uuden toimintamallin mukainen luopuminen kiinteistöomistuksista yhteistyössä Turun kaupungin kanssa on edistynyt ja toivomme, että kiinteistöistä vapautuvat varat voidaan tulevaisuudessa suunnata liiketoiminnan kehittämiseen. Vaikean taloudellisen tilanteen huomioon ottaen kiinteistöjen vuokraustilanteeseen voidaan olla kohtuullisen tyytyväisiä, sillä vuokrausaste nousi edellisvuodesta. Biolaakson alueella sijaitsevan lääketeollisuuskiinteistön tiloihinkin onnistuttiin saamaan uusia vuokralaisia ja sinne rakennettiin toimistotiloja, mutta vajaakäyttöisten erikoistilojen taloudellinen rasite heijastuu konsernin tulokseen. Epävakaat markkinat ovat koetelleet yrityksiä ja toimintatapoja. Uskomme kevään koittavan myös talouteen, mutta edellytyksenä vaaditaan substanssiosaamista, keskittymistä kilpailukyvyn ytimeen ja panostamista teolliseen yhteistyöhön. Suhdanteista riippumatta osaa-

vat organisaatiot hyötyvät Turku Science Parkista toimintaympäristönä. Yritykset voivat keskittyä ydinliiketoimintaansa, kun kontaktit valjastetaan asiakasyritysten käyttöön ja konkreettisiksi hankkeiksi liiketoiminnan kehittämiseen. Yliopistoissa ja korkeakouluissa syntyneiden innovaatioiden kaupallistaminen sekä yliopistoyhteistyö nousevat strategisesti yhä tärkeämmiksi. Tässä Turun yliopiston yhdistyminen kauppakorkeakouluun luo suuria mahdollisuuksia niin yrityksellemme kuin muillekin tiedepuiston toimijoille. Kansainvälisesti kilpailukykyisen Turku Science Parkin edelleen kehittäminen edellyttää yhteistyön tiivistämistä myös ammattikorkeakoulun sekä Åbo Akademin kanssa, joiden tutkimuskärjet hienosti linkittyvät painopistealoihimme.

Rabbe Klemets Turku Science Park Oy:n vt. toimitusjohtaja

5


Katsaus päätoimialojen tilanteeseen

Bioalan tunnelmia Turussa Yritysten rahoituskanavat kuivuivat edellisvuodesta globaalin talouskriisin seurauksena, mutta siitäkin huolimatta bioalan vuoteen 2009 mahtui Turussa monia positiivisia uutisia. Turun talouden veturi Bayer Schering Pharma onnistui kasvattamaan toimintansa volyymia. Turussa valmistettavan hormoniehkäisykierukka Mirenan myynti kasvoi 490 miljoonaan euroon, mikä tekee siitä globaalin Bayer-konsernin kuudenneksi myydyimmän reseptilääkkeen. Lisäksi Turun tehtaan tablettituotanto on viime vuosina kolminkertaistunut, kun tuotantoa on keskitetty Turkuun konsernin muilta tehtailta. PerkinElmer Human Health (turkulaisittain Wallac) keskittyy kasvavaan seulontatutkimukseen ja siihen liittyvään diagnostiikkaan. Merkittävä saavutus yhtiölle vuonna 2009 oli Yhdysvaltain myyntiluvan saaminen vastasyntyneiden seulontajärjestelmälle. Järjestelmän jatkokehitys ja laajentaminen tarkoittaa vuonna 2010 vahvaa panostusta tuotekehitykseen Turussa. Sen sijaan radioaktiivisten mittalaitteiden valmistus siirrettiin Turusta Yhdysvaltoihin. Orion Oyj:n liikevaihto kasvoi vuonna 2009 noin 8,5 % nousten 771,5 miljoonaan euroon. Orionin omaan tutkimukseen perustuvien keskeisten tuotteiden myynnit kasvoivat selvästi. Toiminnan uudelleenjärjestelyn seurauksena Turun yksikön painopiste siirtyi yhä enemmän alkuperäislääkkeiden kehitykseen. Turkuun onkin vuoden 2009 lopulla palkattu erityisesti kemian osaajia. Orion on myös lisännyt yhteistyötään pk-yri6

tysten kanssa, josta hyvänä esimerkkinä on syksyllä julkaistu Orionin ja turkulaisen DelSiTech Oy:n välinen sopimus.

Läpimurtoja pk-sektorilla Myös monilla bioalan pk-yrityksillä oli olosuhteet huomioon ottaen hieno vuosi. Turku Science Parkissa toimiva diagnostiikkayritys HyTest Oy jatkoi loistavaa tuloskehitystään: sen liikevaihto kasvoi 7,8 miljoonaan ja liikevoitto 2,2 miljoonaan euroon. Yritys on saavuttanut kansainvälisen markkinajohtajan aseman tiettyjen immunologisten reagenssien, mm. sydänmerkkiaineiden sekä influenssavasta-aineiden valmistajana. Turussa ja Saksassa toimiva lääkekehitysyritys Biotie Therapies saavutti lääkeyritys Wyethin kanssa tekemässään, skitsofrenian lääkehoitoon tähtäävässä projektissa välitavoitteen, joka oikeutti sopimuksen mukaiseen etappimaksuun. Loppuvuonna Biotien osakeanti ylimerkittiin yli kaksinkertaisesti, kun sen onnistui kerätä sievoiset 7,2 miljoonaa euroa.

Amerikkalaisen QuatRx Pharmaceuticalsin tytäryritys Hormos Medical sai vaihdevuosien jälkeiseen estrogeenihormonin puutosoireiden hoitoon kehitetyn täsmälääkkeen Ophena TM:n (ospemifeeni) viimeisen vaiheen potilastutkimukset suotuisaan päätökseen. Tämä merkinnee sitä, että Hormoksen kehittämä lääke etenee myyntiluvan hakuun vuoden 2010 aikana.Turkulaisen Juvantia Pharman suuromistaja, sveitsiläinen Santhera Pharmaceuticals osti yhtiön koko osakekannan, koska Juvantian parkinson-lääkeprojektin faasi II b:n tulokset olivat positiivisia. Santhera teki projektilla loppuvuonna merkittävän sopimuksen kanadalaisen Biovail Corporationin kanssa. Diagnostiikkasektorilla toimiva Abacus Diagnostica Oy keräsi kotimaisilta sijoittajilta tuntuvan pääomasijoituksen ja laajentaa liiketoimintaansa kliinisten laboratoriomääritysten alalle. Uusi DNA-pohjainen testausjärjestelmä perustuu Turun yliopiston biotekniikan laitoksella kehitettyyn innovaatioon: kertakäyttöiseen testilastuun, joka sisältää kemiallisia reagensseja. Tartuntatautien osoittamiseen kohdennettu GenomEra™ - tuoteperhe lanseerataan Euroopassa vuonna 2010. ArcDia Group kehitti uuden pikatestin sikainfluenssan seulontaan. Testi on kehitetty yhteistyössä Turun korkeakoulujen, Turun yliopistollisen


Bioala on kauttaaltaan kansainvälistä. Kotimaa ei riitä markkinaksi alan palveluyrityksillekään.

keskussairaalan ja THL:n laboratorioiden kanssa. Testi oli koekäytössä Turun yliopistollisessa keskussairaalassa talven 2009 influenssaepidemian aikana. Turun vahvalla lääkealan palvelusektorilla tapahtui yritysten yhteenliittymiä. Suomalais-intialainen Systems Biology Worldwide Oy osti kliinisten lääketutkimusten tiedonhallintaan ja tilastolliseen analysointiin erikoistuneen 4Pharman. Myös turkulaiset Pharmatest Services Oy, Orthotopix Oy ja Genolyze Oy fuusioituivat. Fuusion myötä uuden Pharmatestin palveluvalikoima laajentuu ja yrityksestä kasvaa merkittävä, noin 30 henkeä työllistävä lääke- ja kemianteollisuuden tilaustutkimustalo. Turku Science Parkin yrityshautomosta ponnahtanut Medbase Oy teki suuren ulkomaisen yhteistyösopimuksen. Lääkeaineiden yhteisvaikutuksista tietoa antava Medbasen tietokanta SFINX pääsi Italian suurimman lääketieteellisen kustantajan Elsevierin valikoimiin.

Tutkimus kansainvälistyy VTT ja saksalainen lääkejätti Bayer Schering Pharma AG allekirjoittivat uusien syöpälääkkeiden tutkimus- ja kehitystyötä koskevan tutkimusyhteistyösopimuksen. Tutkimustyössä hyödynnetään VTT:n kehittämiä geenien ja syöpäsolujen tutkimusmenetelmiä. Sopimus on osoitus VTT:n Turun yksikön saavuttamasta arvostuksesta kansainvälisen lääketeollisuuden parissa. Turkulaisen kuvantamisosaamisen ansiosta vuonna 2009 käynnistyi kolme mittavaa tutkimushanketta, joissa selvitetään kuvantamisen merkitystä sydänsairauksissa. Hankkeet perustuvat EU:n rahoitukselle sekä suomalais-kanadalaiselle yhteistyölle. Vahvaa osaamista edustaa myös turkulaisen professorin Johanna Ivaskan tutkimusryhmälle myönnetty Medix-palkinto parhaasta suomalaisesta biolääketieteen julkaisusta. Julkaisu valottaa syövän syntyvaiheita.

kasvavien biomateriaalien tutkimukseen ja sovelluksiin potilaiden hyväksi. Yliopistojen muut tutkimusyksiköt (tautimallinnuskeskus TCDM, kliinisen tutkimuksen keskus CRC ja biotekniikan keskus BTK) sekä sairaanhoitopiirin käynnistämä tapaturmaisten aivovammojen hoidon ja tutkimuksen keskus FinnBIRD ovat rakentaneet johdonmukaisesti sisältöä ja kapasiteettia, jolla voittaa asiakkaikseen niin turkulaiset bioyritykset kuin alan kansainväliset jätit. Osaamisen ammattimaiseen markkinointiin on myös varauduttava. Yritysten kasvu ja tuotekehitys edellyttävät bioalalla pitkäjänteistä rahoitusta. Bioalan näkymät ovat riskipääomien puutteen johdosta heikentyneet koko Euroopassa. Turussa toimivat yritykset ovat kyenneet tekemään läpimurtoja, mutta alueellisen aikaisen vaiheen pääomasijoittajan puuttuminen on estänyt uusien bioyritysten muodostumista.

Turun kliininen biomateriaalikeskus TCBC avattiin virallisesti lokakuussa. TCBC panostaa erityisesti metallittomien, kudokseen kiinni

7


Katsaus päätoimialojen tilanteeseen

Soveltava tieto- ja viestintäteknologia Varsinais-Suomessa vuonna 2009 Vuoden 2009 haastava taloudellinen tilanne heijastui myös informaatio- ja kommunikaatioteknologian toimialalle. Taantuma näkyi pudonneena liikevaihtona ja menetettyinä työpaikkoina, mutta vaikutukset olivat kuitenkin pelättyä vähäisempiä, varsinkin soveltavan ICT:n osalta. Toimialan voidaankin katsoa säilyneen Turussa suhteellisen muuttumattomana. Vaikeasta tilanteesta huolimatta monet yritykset ottivat merkittäviä edistysaskeleita. Langattomaan viestintäteknologiaan erikoistunut Axel Technologies Oy ilmoitti tammikuussa varmistaneensa 2,4 miljoonan euron jatkosijoituksen mobiili-tv-teknologian tuotekehitykseen ja kansainvälistymiseen. Vahvemman pääoman tuella yritys kykenee tehostamaan kansainvälistä myyntiään ja markkinointiaan, tavoitteenaan oman alansa markkinajohtajuus. Pääoman avulla tehostetaan myös mobiili-tvmarkkinoiden tuotekehitystä. Laajakaistaisia tiedonsiirtoratkaisuja tuottava Teleste ja verkkoratkaisujen erikoisosaaja Cybercom Plenware laajensivat yhteistyötään allekirjoittamalla Telesten tuotekehitystoimintoja koskevan yhteistyösopimuksen. Yhteistyö tukee Telesten liiketoiminnan kasvuun tähtäävän strategian toteutusta, mahdollistaa keskittymisen ydinliiketoimintaan ja tuo joustoa tuotekehityksen henkilöstöresursseihin. Opetusteknologian kehittämiseen erikoistunut Sanako Oy kertoi maaliskuussa yhteistyöstä aluetoimiston avaamiseksi Brasiliaan. Uuden 8

aluetoimiston myötä yhtiö pääsee osalliseksi maan nopeasti kasvavista markkinoista.

Vahvaa kieliteknologista osaamista Kieliteknologiaan keskittynyt Lingsoft Oy taas hankki osake-enemmistön yhdestä Suomen vanhimmista ja tunnetuimmista käännöstoimistoista, The English Centrestä. The English Centren asiantuntemus ja osaaminen julkisella sektorilla ja vaativassa yritysviestinnässä, esimerkiksi vuosikertomuksien käännöstyössä, vahvistaa Lingsoftin asemaa Suomen kielipalvelumarkkinoilla. Lingsoftin asemaa vahvisti myös uutinen siitä, että Microsoft valitsi yrityksen yhdeksi uusien kielentarkistusohjelmiensa toimittajista. Microsoft kehittää uutta teknologista lähestymistapaa oikeinkirjoituksen tarkistamiseen, tavutukseen ja tesauruksiin eli asiasanastoihin. Lingsoft osallistuu tähän kehitystyöhön pilottikumppanina.

Kieliteknologian puolella automaattinen tiedonhaku on nopeasti kasvanut tärkeäksi tietojenkäsittelytieteen tutkimusalaksi. Bio- ja lääketieteellisen alan luonnollisen kielen eli Bio-NLP:n käsittelyä tutkitaan Turun yliopiston tietoyhteiskuntateknologioiden osaston bioinformatiikan tutkimusryhmässä. Tämä IKITIK-konsortion osana työskentelevä tutkimusryhmä sai alkuvuodesta 2009 kansainvälistä tunnustusta kipuamalla yli 40 kilpailijan joukosta Tokion yliopiston järjestämän, kansainvälisen BioNLP09-tiedekilpailun voittoon. Voitto oli IT-alan tutkimuksen kannalta merkittävä, sillä se osoittaa, että uudenlainen, tieteidenvälinen IT-alan tutkimus tukee Turun yliopiston strategisia vahvuuksia ja että kapealla alalla Turun yliopisto voi nousta jopa maailman kärkiyliopistoksi ilman massiivisia resursseja. Tiedekilpailun voitto on jo poikinut yhteistyömahdollisuuksia ja kutsun merkittävään t&k-hankkeeseen.

Tutkimus- ja tuotekehitysyhteistyötä ICT-toimialan korkeakoululähtöisen tutkimuksen ja liiketoimintaan kiinteästi linkittyvän tuotekehityksenkin keskus sijaitsee Turku Science


Parkin alueella. Turun tietotekniikan tutkimus- ja koulutuskeskus TUCS (Turku Centre for Computer Science) ja Turku Science Park Oy ovat jatkaneet aktiivista yhteistyötään, josta käy esimerkiksi Science Parkin tukemana aloitettu koulutusyhteistyö TUCS:n ja Pietarin valtionyliopiston välillä.

v. 2008 Turun kauppakamarin ICT-valiokunnan palkinnon varsinaissuomalaisesta ICT-alan kehitystä edistävästä teosta. Palkinnon perustelujen mukaan IT Mill on osoittanut suomalaiselle ohjelmistoalalle, etteivät avoin lähdekoodi ja kaupallinen liiketoiminta muodosta ratkaisematonta yhtälöä.

Turun ammattikorkeakoulu ja Turun yliopisto ovat kouluttaneet pelialan osaajia yhteistyössä jo parin vuoden ajan. Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön Game Tech&Arts Lab -hanke yhdistää korkeakoulujen voimavarat laaja-alaisen pelialan koulutuksen järjestämiseksi sekä pelialan kehittämisympäristön varustamiseksi ICT-taloon. Kehittämisympäristössä järjestetään pelialan opetusta, tapahtumia sekä myöhemmässä vaiheessa LivingLab-periaatteella toimivaa kehittämistyötä ja testauspalveluja yrityksille.

Alueen kansainvälisen yhteistyön ja tunnettuuden lisäämiseksi järjestettiin vuoden 2009 aikana useita kansainvälistymiseen tähtääviä toimenpiteitä. Alueella isännöitiin useita kansainvälisiä toimialan tieteellisiä konferensseja sekä kansallisia ja kansainvälisiä seminaareja. Lisäksi Turku Science Park Oy otti vastaan asiantuntijadelegaatioita eri maista ja järjesti yrityksille kansainvälisiä yritysvierailuja konferensseihin sekä uusille markkina-aluille.

Alueella on vahva kasvupotentiaali alan liike- ja tutkimustoiminnalle. Useat yritykset pyrkivät kasvamaan ja kansainvälistymään nopeasti, mikä kertoo toimialan dynaamisuudesta ja elinvoimasta. Yritysten ja tutkimuslaitosten yhteistyön jatkamiseen ja syventämiseen on panostettava jatkossakin. Tulevaisuuden haasteena on myös puute erityisosaamisesta. Näihin haasteisiin Turku Science Park Oy tulee vastaamaan vuonna 2010.

Hyvänä esimerkkinä alueen liiketoimintaosaamisesta on Turku Science Parkin yrityshautomosta liikkeelle ponnistanut ja nyt Old Mill -rakennuksessa toimiva ohjelmistotyökalujen kehittäjä IT Mill Oy. Yritys sai 9


BioTurku®

BioTurku

®

BioTurku keskittyi vuonna 2009 alueellisten hankkeiden aktivoimiseen, alueen yritysten liiketoimintamahdollisuuksien edistämiseen sekä BioTurun strategian päivittämiseen vuoteen 2015 asti. BioTurun strategiasta haluttiin entistä informatiivisempi erityisesti kansainvälistä asiakaskuntaa silmällä pitäen. Strategiaa terävöitettiin karsimalla temaattisten fokusalueiden määrä neljästä kolmeen – syöpään, tulehdussairauksiin ja keskushermostosairauksiin. Strategian uskotaan nyt vastaavan paremmin kysyntään, kun fokus on teknologioiden sijaan tautialueissa. Samalla lääkekehitys, biomateriaalit, diagnostiikka ja biokuvantaminen merkittiin strategiaan kuitenkin entistä selvemmin näkyviin fokusalueita halkovina alueellisina vahvuuksina.

Keskushankkeiden tukeminen BioTurku oli vauhdittamassa prosessia, jonka päätteeksi opetusministeriö valitsi biokuvantamisen maan tärkeimpien tutkimusinfrastruktuurien joukkoon ainoana tutkimushaarana Varsinais-Suomesta. BioTurku on tukenut ponnisteluja, joilla biokuvantamisen toimijoita ja toimintoja on koottu Turkuun ja näin saatu biokuvantaminen osaksi alueellista innovaatioketjua. Lisäksi Turku Science Park Oy on rahoittanut Turun yliopiston ja Åbo Akademin tutkijoiden biokuvantamisen työyhteisön, Turku BioImagingin, ja sen kansainvälisen maisteriohjelman markkinointia.

10

Turun yliopiston Tautimallinnuskeskuksen tuotteistamisen ja palvelumyynnin tukemiseksi BioTurku on ollut mukana kehittämässä keskuksen markkinointia sekä edistänyt yksikön asiakashankintaa kansainvälisillä messuilla. Samalla tavalla on tuettu sairaanhoitopiirin käynnistämän Kansallisen aivovammakeskuksen toimintamallin suunnittelua ja yrityksille suunnatun palveluliiketoiminnan käynnistymistä. Turun kliininen biomateriaalikeskus TCBC avattiin 29.10.2009. TCBC:n tarkoitus on yhdistää materiaalitutkimuksen osaamista lääketieteelliseen tutkimukseen potilaiden hyväksi. BioTurku on edesauttanut keskuksen toiminnan käynnistämistä ja projektien rahoituksen valmistelua. Lisäksi BioTurku on valmistellut yhdessä sairaanhoitopiirin, yliopistojen ja yritysten kanssa kansallinen syöpäkeskus -hankkeen Turun yksikön kokoamista ja suunnittelua.

Yhteistyötä yli toimialojen ja maarajojen BioTurku oli mukana järjestämässä muutamaa merkittävää seminaaria vuonna 2009. Turku Science Parkin ja saksalaisen Heidelberg Technologiepark GmbH:n vuonna 2008 solmiman yhteistyösopimuksen puitteissa toteutettiin tieteellinen seminaari Heidelbergissä. Kokouksen ansiosta tieteellinen yhteistyö alueiden välillä on lisääntynyt.

BioTurku ja Functional Foods Forum ovat yhdessä pyrkineet saamaan aikaan yhteistyötä lääkealan ja elintarvikealan toimijoiden välille. Kevään Genomes and Health -foorumi sai aikaan uusia yhteistyön aihioita tutkijoiden välille. Yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin SHOK:in (Strategisen huippuosaamisen keskittymä) kanssa BioTurku järjesti Intelligent Biomarker Combinations -seminaarin, joka keräsi laajan ja poikkitieteellisen yleisön sekä yrityksistä että tutkijoista.

Kansainvälisen liiketoiminnan edistäminen BioTurku osallistui Atlantassa, Yhdysvalloissa, osana skandinaavista yhteispaviljonkia maailman suurimpaan bioalan messutapahtumaan BIO2009, missä BioTurku-konseptia esiteltiin suoraan sijoittaja- ja asiakaskandidaateille. Lisäksi BioTurku osallistui alan partnerointitapahtumiin Milanossa, Wienissä ja Tukholmassa. Toiminnan tuloksena saatiin tuotua Turkuun kansainvälisen suuryrityksen Wyethin edustaja tutustumaan alueemme osaamiseen ja luotua useita jatkoneuvotteluita yritysten välille. Itämeren piirissä toimivan ScanBalt -yhteistyöverkoston kautta BioTurku on ollut mukana käynnistämässä poikkikansallisia maisteri- ja tohtorikoulutusohjelmia sekä valmistellut Itämeri-strategian lippulaiva-


hanketta, joka tähtää Itämeren piirin valtioiden terveydenhuollon järjestelmien kehittämiseen. Suomen bio- ja lääkealan palvelusektorin KV-klubi muodostettiin vuonna 2009 pohtimaan kansainvälistymisen haasteita ja identifioimaan pullonkauloja, jotka ovat esteenä tai hidasteena kansainvälistymiselle. Alueen diagnostiikkayritysten aloitteesta BioTurku käynnisti myös Diagnostiikan kansainvälistymisklubin edistämään yritysten yhteistyötä ja levittämään parhaita käytäntöjä. Toiminnan tuloksena yritysten yhteistyö TYKS:in kanssa on oleellisesti selkeytynyt. Turku Science Park Oy koordinoi kansallista HealthBIO-osaamiskeskus-ohjelmaa. HealthBIO:n puitteissa Helsingissä järjestettiin kaksipäiväinen vuosiseminaari, joka lienee maamme suurin bioalan yrityksiä kokoon kutsuva tapahtuma. HealthBIO:n tärkeimpiä hankkeita ovat olleet aktiivinen kansainvälinen viestintä Suomen bio-osaamisesta sekä Kiinan markkinoita ja yhteistyömahdollisuuksia lisäävä Pharmaceutical Gateway China – Finland/Europe -hanke.

Lisätietoja: Turku Science Park Oy / BioTurku, johtaja Tero Piispanen, puh. 0400 781 683 11


12

BioTurku®

CASE: Mirena vain parantaa juoksuaan vanhetessaan Turun biokentästä puhuttaessa ei sovi unohtaa kaupungin ylivoimaista yhteisöverokuningasta Bayer Schering Pharma Oy:tä, jolla pyyhkii ilmeisen hyvin. Yhtiön Mirena®-hormonikierukka, Turun lahja maailman naisille, kasvattaa suosiotaan edelleen.

Vuonna 1990 lanseerattu Mirena®-hormonikierukka, Bayer Schering Pharman Turun tehtaan ylpeys, valloittaa maailmalla naisten sydämiä kuin parikymppinen nuorukainen. Mirenan myynti kasvoi vuonna 2009 4,9 prosenttia 462 miljoonasta 490 miljoonaan euroon, mikä tekee siitä koko Bayer-konsernin kuudenneksi myydyimmän reseptilääkkeen. Mirena on alusta loppuun suomalaisen kehitystyön tulos ja niin nerokas lajissaan, ettei maailmalta ole näiden kuluneen 20 vuoden aikana löytynyt sille edes kilpailevaa hormonikierukkaa. - Mirena kilpailee muita ehkäisyvälineitä vastaan. Pohjoismaissa sen markkinaosuus on 14 prosentin luokkaa, mutta monissa muissa maissa alle 5 prosenttia, joten kasvupotentiaalia vielä on. Uskoisin, että kasvu jatkuu, Bayer Schering Pharma Oy:n varatoimitusjohtaja Peter Essen povaa. Parhaillaan Bayerin Turun tehtaalla kehitetään polymeerituoteperheeseen uutta tulokasta. Kohdunsisäinen ehkäisin LCS, joka perustuu po-

12

lymeeriteknologiaan Mirenan tavoin, on Essenin mukaan jo kolmosfaasissa. - Eikä Mirena suinkaan ole ainoa kasvutuotteemme. On myös Jadelle®, joka on 35 vuoden ehkäisytehon antava ihonalainen ehkäisykapseli. Jadellen myynti kasvoi yli sata prosenttia viime vuonna, Essen toteaa.

Bayer viihtyy Turussa Bayerilla on iso rooli siinä, että niin monet mieltävät Turun ja bioalan kiinteäksi osaksi yhtä ja samaa lausetta. Turun tehdas on koko Bayerkonsernin suurin Saksan rajojen ulkopuolella sijaitseva lääketehdas, joka työllistää peräti 613 henkeä. Se on globaalin jättiläisen raaja BioTurun kyljessä. Essenin mukaan Bayerilla on pohdittu, miten naapurissa asuvan Turun bioklusterin kanssa voisi tehdä kiinteämpää yhteistyötä, mutta viisasten kiveä ei ole löytynyt.

-­ Me emme vain ole tarvinneet ulkopuolista kehittäjää, kun meillä itsellämme on näihin tuotteisiin vaadittava osaaminen, Essen sanoo viitaten yrityksen noin sadan hengen tutkimus- ja tuotekehitystoimintoon. Bayer Schering Pharma Oy kuitenkin olemassaolollaan muistuttakoon bioalaamme siitä, että Suomen ja Turun kontekstissa on mahdollista kehittää globaali supertuote, jonka tuotanto myös pysyy Suomessa. Turun tehtaan kustannustaso ei kestä vertailua Kiinaan tai Intiaan, mutta Turulla on muita ominaisuuksia kuten luotettavuus – ominaisuus, jota ilman lääketuotanto olisi Essenin mukaan loppunut Euroopasta jo aikoja sitten. Turku on lääketehtaalle hyvä toimintaympäristö. - Bayerilla on kaupungin kanssa erittäin hyvät suhteet. Jo vuosia sitten ryhdyimme esimerkiksi keskustelemaan kaupungin kanssa Artukaisten kaavan muuttamisesta niin, että teollisuus saisi käyttöönsä hieman suuremmat maatilkut. Kaava meni läpi yllättävän helposti, kukaan ei edes valittanut. Me ostimme itsellemme heti lisää maata, mikä mahdollistaa tulevaisuuden mahdolliset laajennukset, Essen kiittelee.


Biocelex Oy

CASE: Haaslahti juniorin Hidex seisoo kahdella tukipilarilla Hidex Oy:n perustaja ja pitkäaikainen toimitusjohtaja Jukka Haaslahti luovutti vuoden 2010 alussa toimitusjohtajan manttelin pojalleen Ville Haaslahdelle, joka jatkaa Hidexin asiakaskunnan laajentamista life science -alalta ydinteollisuuteen.

Hidex Oy:tä voisi kait luonnehtia Turun bioklusterin huomaamattomaksi menestystarinaksi. Wallacin entisen varatoimitusjohtajan Jukka Haaslahden vuonna 1993 perustama yritys on myynyt maailmalle korkeaa teknologiaa matalalla profiililla ja jättänyt lehtiotsikoissa paistattelun suosiolla muille. Uho ei kuulu yritysstrategiaan, vaikka asiakasrekisteriä komistavat mm. Nato ja eri maiden puolustusvoimat. - Jalat maassa mennään eteenpäin. Ajattelimme pyöriä nurkissa vielä monta vuotta ja kasvaa edelleen. Sitran kanssa yhdessä on luotu yritys, jonka tavoitteena on toimia kauas tulevaisuuteen Suomen ja Turun ympyröissä, Haaslahti toteaa. Life science -alan tutkimuslaboratorioille analyyttisiä mittalaitteita valmistava Hidex on jo pitkään lukeutunut BioTurun vakaimpiin kasvuyrityksiin. Vielä 2000-luvun alussa Hidexin liikevaihto oli vajaat puoli miljoonaa euroa, mutta luku on sittemmin tasaiseen tahtiin kivunnut noin 2,5 miljoonaan euroon. - Työntekijöitä meillä on tällä hetkellä kymmenen. Olemme kuitenkin verkostoituneet vahvasti, joten alihankkijoidemme kautta työllistämme jatkuvasti ainakin 30 henkeä, Haaslahti arvioi.

Mittalaitteita laboratorio- ja kenttätyöhön Pohja kasvulle luotiin vuosina 1996-1997, jolloin Haaslahti värväsi vanhoja Wallacin aikaisia kollegojaan Hidexiin tuotekehitystyöhön. Tämän kokeneen ryhmän ammattitaidosta syntyi Hidexin nykyinen tuotevalikoima. Läpimurtotuote oli Plate Chameleon, multileimalaskin, joka soveltuu sekä diagnostiikan että lääketeollisuuden työvälineeksi. Monipuolisuus oli leimallista myös seuraavalle hittituotteelle, kenttäoloihin soveltuvalle Triathlerille, jossa yhdistyy samassa mittalaitteessa radioaktiivisten ja ei-radioaktiivisten leimojen käyttö. Triathler oli osoitus siitä, että Hidexin biotekniikan innovaatioille oli tilausta myös ympäristömittaamisen puolella. Vuonna 2008 Hidex lanseerasi uutuustuotteensa Hidex 300 SL, joka oli entistä määrätietoisempi avaus ympäristömittaamisen ja ydinteollisuuden markkinoille. Laitteella voi ottaa ympäristöstä näytteitä radioaktiivisuuden varalta, mutta se soveltuu myös biokemiallisissa tutkimuksissa tehtäviin mittauksiin, pitäen näin kiinni Hidexin alkuperäisestä asiakaskohderyhmästä life science -alalla.

Samalla Hidex 300 SL oli valmistautumista yrityksen sukupolvenvaihdokseen, sillä uutuustuotteen ylöstuonti oli ikään kuin Ville Haaslahden ”opinnäytetyö”. - Se oli Villen vastuulla ja hän hoiti sen hyvin. Minä jään edelleen Hidexiin töihin ja annan strategiseen suunnitteluun oman panokseni, mutta Ville on tästä eteenpäin operatiivisessa vastuussa, Hidex Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi vetäytyvä Jukka Haaslahti toteaa. Haaslahti uskoo, että tuli jättäneeksi pojalleen hyvässä iskussa olevan yrityksen. - Näemme, että tämä uusi, ydinteollisuuden tarpeisiin tehty tuotteemme lupailee kasvua. Ydinvoima on myötätuulessa ja ydinteollisuus on tulevaisuuden kasvuala, Haaslahti povaa.

13


Soveltava ICT ja kehittämishankkeet Soveltava ICT ja kehittämishankkeet

Soveltava ICT ja kehittämishankkeet Turku Science Park Oy keskittyi vuonna 2009 informaatio- ja kommunikaatioteknologian (ICT) toimialoilla erityisesti alueen yritystoiminnan ja tutkimuksen välisten yhteistyömahdollisuuksien parantamiseen sekä alueelliseen innovaatiotoimintaan.

Nykymaailmassa oikeastaan kaikki liiketoiminta on kiinteästi kytköksissä ICT-alaan. Toimialan ratkaisut tarjoavat työkaluja tuottavuuden parantamiseksi ja ovat vakiintuneet kaikilla sektoreilla tärkeäksi osaksi päivittäistä toimintaa. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella Turku–Saloalue muodostaa maan vahvimman toimialakeskittymän, jonka toiminta on vilkasta niin korkeakoululähtöisen tutkimuksen kuin liiketoimintaan kiinteästi linkittyvän tuotekehityksenkin ympärillä. Toimialan tieteellisen tutkimuksen keskus sijaitsee Turku Science Parkin alueella, jossa toisiaan tukevat osaamisalat sijaitsevat lähellä toisiaan ja hyötyvät näin syntyvästä synergiasta. Turun seudulla tietotekniikan soveltaminen on keskittynyt terveyteen ja hyvinvointiin, bioteknologiaan, kieliteknologiaan sekä meri- ja metallialaan. Vahvuusalueita ovat myös elektroniikka, digitaalinen media eri muodoissaan sekä ihmistieteisiin nojaava tietotekniikan soveltaminen erilaisiin liiketoimintaympäristöihin. Turku Science Park Oy oli viime vuonna aktiivinen kaikilla näillä painopistealueilla. Terveyden ja hyvinvoinnin saralla vahvaan arvoketjuajatteluun perustuva informaatio- ja kieliteknologian konsortio IKITIK 14

nousi vuonna 2009 kansallisen tason kärkihankkeeksi. Konsortion tavoitteena on tehdä Turusta lääke- ja hoitotieteellisen kieliteknologian keskeisin toimija Suomessa vuoteen 2015 mennessä. Tutkimuksen ja tuotekehityksen rajapinnassa toimivan konsortion yhteistyön myötä syntyi kliinisen suomen kielen työkalupaketti, jonka onnistunut koekäyttö Turun yliopistollisen keskussairaalan lastenklinikalla on johtanut laajempaan menetelmäkehitykseen. Turku Science Park Oy hyppäsi viime vuonna mukaan myös EteläSuomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittämishankkeeseen Elloon, jonka pilottikohteena on Turun lentokentälle nouseva logistiikkakeskittymä Logicity. Monen eri toimijan monivuotisessa yhteisprojektissa Turku Science Parkin tehtävänä on kartoittaa ja parantaa Logicityn kaltaisten logistiikkakeskittymien alueturvallisuutta tarkastelemalla satamien, lentokenttien ja suurten yritysten tieto- ja laatujärjestelmiä. Pienten ja keskisuurten yritysten tietoteknisten valmiuksien kehittäminen jatkui kahden uuden asiantuntijapalvelun myötä. Alkuvuodesta 2009 käynnistyneet eLive- ja TUTKA-palvelut tarjoavat yrityksille asiantuntija-apua tietotekniikan tehokkaamman hyödyntämisen edistä-

miseksi. Erityisen tehokkaaksi ja kysytyksi palvelumuodoksi on osoittautunut Turun yliopiston kanssa yhteistyössä toteutetut eLive-klinikat: tietotekniikka-asiantuntijoiden vastaanotot, joilla tarjotaan ajan varanneille yrityksille ratkaisuja tietoteknisiin ongelmiin paikan päällä. Kansainvälisen yhteistyön saralla Turku Science Park Oy on yhdessä Varsinais-Suomen liiton kanssa mukana Uudenmaan liiton johtamassa BASAAR Interreg IVA -hankkeessa, jossa tutkitaan millaisia mahdollisuuksia Itämeren alueella on houkutella investointeja Aasiasta Pohjois-Eurooppaan. Hanketta toteutetaan läheisessä yhteistyössä ruotsalaisten, latvialaisten ja virolaisten kanssa. Turun kaupungin ja alueen korkeakoulujen strategisten linjausten mukaisesti Turku Science Park Oy tulee vastedeskin keskittymään tietotekniikan soveltamiseen Turku–Salo-alueen vahvoille toimialoille ja tulevaisuuden kannalta lupaavimmille sovellusalueille kuten bio-, terveys- ja hyvinvointiteknologioihin. Toiminnan vaikuttavuutta vahvistetaan rakentamalla vahvoja kumppanuussuhteita alueen muiden toimijoiden kanssa.

Lisätietoja: Turku Science Park Oy / Soveltava ICT ja kehittämishankkeet, johtaja Sirpa Simola, puh. 050 5570 031


Useimmat pk-yritykset painivat tietotekniikkaongelmien kanssa, vaikka ne olisivat usein korjattavissa pienillä toimenpiteillä. Turku Science Park Oy:n eLive-hanke auttaa yritystä muuntamaan tietotekniikan stressin aiheuttajasta tuloksentekijäksi. Startti-konsultointipalvelu kartoittaa yrityksen ITtilanteen ja Treenit-osuus toteuttaa parannukset – molempiin saa EU-tukea.

15


Soveltava ICT ja kehittämishankkeet

CASE: IKITIK tekee selvää terveysasiakirjoista IKITIK-konsortion uurastus Suomen terveydenhuoltokoneiston tiedonkulun parantamiseksi alkaa tuottaa tulosta. IKITIKin informaatio- ja kieliteknologisia sovelluksia, kuten kliinisen suomen työkalupakettia, on testattu hyvällä menestyksellä Turun yliopistollisessa keskussairaalassa TYKS:ssä.

IKITIK on ottanut itselleen haastavan työmaan. Hoidon selkeä ja kattava kirjaaminen on Suomessa lain määräämä velvoite, mikä tuottaa valtavan määrän terveysasiakirjoja, joiden sisältämä, pitkälti järjestelemätön teksti ei ole aina ymmärrettävää edes alan ammattilaisille – asiakkaista puhumattakaan. Hoitokirjauskielen tiiviys sekä mm. erikoissanastosta, lyhenteistä ja kirjoitusvirheistä juontuvat ongelmat ovat pitäneet huolen siitä, ettei sairaalakäyttöön soveltuvia kielityökaluja ole edes saatavilla. Ongelman ratkaisemiseksi terveyspalvelujen tuottajat, teknologiatoimittajat, terveysalan ja kieliteknologian tutkijat sekä Turku Science Park Oy yhdistivät voimansa ja perustivat Turkuun IKITIK-konsortion (Informaatio- ja kieliteknologiaa terveystiedon ja -kommunikaation tueksi) vuonna 2008. IKITIK-konsortion TYKS:lle toimittama kliinisen suomen työkalupaketti on ensimmäinen aidossa sairaalaympäristössä koekäytetty kielityökalupaketti. Se sisältää mm. hoitokielen oikolukuohjelman, sanakirja- ja terminologiahaut suoraan tekstistä tietokoneen hiiren avulla sekä mahdollisuuden muodostaa toimialakohtaisia termistöjä. TYKS:n lastenklini16

kan henkilöstö havaitsi työkalupaketin koekäytössä erittäin käteväksi, mikä rohkaisee laajempaankin koekäyttöön ja kannustaa kehittämään sovellusta eteenpäin. - Jos näiden sovellusten avulla kyetään nostamaan hoitokirjausten tasoa, niin sillä voi olla käytännön hoitotyön kannalta aivan käänteentekevä merkitys, luonnehtii Turun yliopiston kliinisen hoitotieteen professori Sanna Salanterä, yksi IKITIK-konsortion luojista.

päivittäistä työntekoa. IKITIK-konsortion mielestä terveydenhuollon henkilökunta ei ansaitse yhtään sen vähempää. - Emme ole tyytyväisiä ennen kuin on olemassa välineet, joilla tuhansien ja taas tuhansien potilaiden yksittäisistä narratiivisista hoitokirjauksista saa helposti poimittua tiedon siitä, mitkä hoidot ovat vaikuttavia ja mitkä eivät, Salanterä linjaa.

IKITIK on omalla työpanoksellaan vienyt meidät askeleen lähemmäksi tulevaisuutta, jossa terveysasiakirjojen ymmärrettävyyttä ja käytettävyyttä parantavilla informaatio- ja kieliteknologian sovelluksilla voidaan edistää terveyttä ja hoidon laatua. Tämä olisi huomattava parannus nykytilaan, jossa tekstikirjauksiin sisältyvät mahdollisuudet jäävät suurelta osin hyödyntämättä niin potilaiden hoidossa kuin lääketieteellisessä tutkimuksessakin. Monilla muilla työpaikoilla, esimerkiksi kirjastoissa, hienostuneilla kielityökaluilla varustetut sähköiset arkistot ovat jo pitkään helpottaneet

Turun Kauppakamarin ICT-valiokunta palkitsi IKITIK-konsortion vuoden 2009 ICT-tekona Varsinais-Suomessa.


CASE: Kun TUSKA on suuri, TUTKA auttaa Varsinais-Suomen pk-yritysten tietoteknisiin ongelmiin täsmäapua antava TUTKATM on osoittautunut toimivaksi palvelukonseptiksi. TUTKA:n ensimmäisiin asiakkaisiin kuuluneen Tietoteema Oy:n toimitusjohtaja Antti Kari kiittelee palvelun olleen suureksi avuksi. Samalla tuli todistetuksi, että TUTKAasiantuntijoilla on annettavaa myös it-alan yritykselle.

Tietoteema Oy:n toimitusjohtaja Antti Kari tiesi kääntyä Turku Science Park Oy:n TUTKA-palvelun puoleen, koska hänen sähköpostiinsa tupsahti TUTKA-mainos kuin kreivin aikaan: hetkellä, jolloin Tietoteeman CRM-järjestelmä (Customer Relationship Management, asiakassuhteidenhallinta) kaipasi Karin mielestä kehittämistä. Juuri tällaisia tilanteita varten TUTKA on luotu. Kyseessä on EUrahoitusta nauttiva, Turku Science Park Oy:n räätälöimä palvelu, jossa hankkeeseen värvätyt it-osaajat tarjoavat ratkaisuja Varsinais-Suomen pk-yritysten tietoteknisiin ongelmiin ja sähköisen liiketoiminnan kehittämiseen. TUTKA:n arvonlisäveroton hinta on 1 550 euroa, mutta EUrahoituksen ansiosta yrittäjä maksaa palvelusta vain 200 euroa.

villa – eritoten niiden, jotka ovat tietokoneiden kanssa täysin hukassa. Tietoteema Oy oli TUTKA:lle siinä mielessä eksoottinen asiakas, että se on it-palveluja tarjoava yritys, joka itsekin ratkoo päivät pitkät asiakkaidensa tietoteknisiä ongelmia. Kari tuli kuitenkin keksineeksi uudenlaisen tavan hyödyntää TUTKA-palvelua: hän haki TUTKA-asiantuntijoilta ns. toisen mielipiteen.

TM

- Hinta–laatu-suhde oli TUTKA:ssa kohdallaan, Tietoteeman Kari vakuuttaa.

Neljässä tunnissa tuskasta eroon

Karilla oli jo valmis näkemys siitä, miten yrityksen CRM-järjestelmää olisi kehitettävä, mutta hän arveli TUTKA:n lisäasiantuntemuksen olevan hyödyksi – ja oli oikeassa. - Saimme TUTKA-konsultilta vahvistuksen omille näkemyksillemme ja enemmänkin. Kun nimittäin kuvailin tilanteen hänelle, niin siinä samalla oma näkemykseni kirkastui myös itselleni, Kari toteaa. TUTKA-konsultti suositteli hankkimaan avoimen lähdekoodin CRMjärjestelmän, joka olisi syytä integroida yrityksessä jo olevien projek-

tinhallinta-, työryhmä- ja taloushallintaohjelmistojen kanssa. Kari oli konsultin kanssa yhtä mieltä siitä, että näin manuaalisesti tehtävät työt ja operointivirheet vähenisivät ja asiakasrekisterin ylläpito helpottuisi. Tietoteema säästäisi aikaa ja rahaa. Liiketoiminta tehostuisi. - Voin suositella TUTKA-palvelua muillekin. Sanoisin, että monilla muilla yrityksillä olisi TUTKA:lle vielä meitäkin enemmän käyttöä. Meillä tätä tietoteknistä osaamista oli kuitenkin jo omastakin takaa, Kari muistuttaa. Yrityksen näkökulmasta TUTKA oli Karin mielestä vaivaton prosessi. TUTKA-konsultti tuli, kävi asioita Karin kanssa läpi, meni ja palasi parin viikon päästä loppuraportin kanssa, ja siinä se. Koko prosessi vei Karilta aikaa vaivaiset neljä tuntia. Tiesitkö, että tutkimusten mukaan pk-yrityksiltä tuhrautuu tietoteknisten ongelmien kanssa tuskailuun kallista aikaa työpäivän verran viikossa?

TUTKA-palvelu on toimialasta riippumatta kaikkien pk-yritysten saata17


Osaamiskeskus

Osaamiskeskus ja kansainväliset toiminnot Varsinais-Suomen Osaamiskeskus (V-S Oske) on Suomen kansallisen Osaamiskeskus-klusteriohjelman Turun haara. Tässä roolissaan V-S Oske on jo vuosia ollut maakunnan ja Turun kaupungin innovaatioympäristön tärkein kehittämistyökalu, joka on tiukasti osaamiskeskusohjelman alueellisesta toteutuksesta vastaavan Turku Science Park Oy:n näpeissä.

Osaamiskeskusohjelmalla maamme eri kaupunkiseutuja rohkaistaan keskittymään omiin vahvuuksiinsa. Varsinaissuomalainen osaaminen on edustettuna viidessä klusterissa: HealthBIO – Terveyden bioteknologia, Meriosaaminen, Matkailu- ja elämystuotanto, Elintarvikekehitys ja Uusiutuva metsäteollisuus. Kahdessa ensiksi mainitussa klusterissa varsinaissuomalaisilla on myös kansallinen koordinaatiovastuu: Koneteknologiakeskus Turku Oy koordinoi meriklusteria, HealthBIO:n vetovastuu on Turku Science Park Oy:llä. Varsinais-Suomen Osaamiskeskuksen vuosi 2009 oli varsin onnistunut: monet hankkeet, joiden käynnistys oli viivästynyt, saatiin vietyä läpi. Tunnustuksena tehdystä työstä työ- ja elinkeinoministeriön asettama osaamiskeskustyöryhmä täytti taantumasta huolimatta varsinaissuomalaisten rahoitustoiveet yli 95-prosenttisesti myöntämällä V-S Oskelle 685 000 euron perusrahoituksen vuodelle 2010.

18

Turun yliopiston Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus FFF on elintarvikekehityksen klusterin paikallisena toimijana mukana Tekesin Sapuska-ohjelmassa, jolla halutaan avata alan pkyrityksille kanavia ulkomaanmarkkinoille maamme elintarvikeviennin saattamiseksi kasvu-uralle. Tätä tarkoitusta palvellakseen FFF on koonnut Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueen kehittäjäorganisaatioista kattavan osaajamatriisin, joka auttaa elintarvikeyrityksiä löytämään juuri oikean kehittäjän eri tarpeisiinsa. Yrityksille on tarjolla myös yhteistyövalmiuksia parantava kansainvälistymisohjelma, jonka koulutussisältöä FFF ja Turku Science Park Oy ovat olleet luomassa. Metsäklusterissa, jossa Varsinais-Suomen uusiutuvan metsäteollisuuden osaamiskeskuksen FIF:n vastuulla ovat uudet materiaalit ja painopinnat, käynnistyi FIF:n aloitteesta ja Tekesin rahoituksella transistoriteknologian kehityshanke Flex-Sens. Hankkeen tavoitteena on luoda yleinen tuoteteknologian kehitysalusta massatuotettaville ja halvoille transistoreille. Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus sai

puolestaan valmiiksi moniosaisen raporttinsa siitä, mikä ylipäänsä on metsäklusterin tulevaisuus Suomessa. Tämä FIF:n aloitteesta syntynyt tulevaisuusraportti on saanut metsäklusterissa innostuneen vastaanoton. Matkailu- ja elämysklusterin paikallinen toimija Turku Touring on kahden hankkeen kautta aktiivisesti mukana kulttuurimatkailun kehittämisessä. Kulttuurin ketju -hankkeessa rakennetaan käyttäjälähtöistä, kulttuurimatkailun kansallista Culture DQN -laatuohjelmaa sekä verkostomaista tuotekehitysmallia alan palvelutarjoajille. Cultural Tourism 2011 -hanke on puolestaan Turun ja Tallinnan kaupunkien yhteishanke, jossa kehitetään käytännön työkaluja matkailijan kokonaisvaltaisen matkakokemuksen rakentamiseen. Lisäksi Matkailu- ja elämystuotannon osaamiskeskus sai päätökseensä Experience Labs -hankkeen, jossa matkailijoilta kerättyä kokemustietoa on käytetty alan tuotekehityksen pohjana. Hankkeen valtakunnallinen koordinaatiovastuu oli Turku Touringilla ja Turku Science Park Oy:llä.


Kansainväliset toiminnot Kansainvälinen toiminta jäi toteutuneilla kontakteilla mitaten edelliskautta vähäisemmäksi. Painopiste suuntautui Slovakiaan, jonka opetusministeriön kanssa toteutettiin kolme ohjelmallista vierailua. Turkuun helmikuussa suuntautuneen tutustumismatkan tuloksena oli kaksi konsultaatiota, joissa Slovakian opetusministeriön johtoa koulutettiin innovaatiojärjestelmien kehittämiseen. Maailman Tiedepuistojärjestöön IASP:iin on pidetty säännöllistä yhteyttä ja osallistuttu valikoidusti järjestön tarjoamiin tapahtumiin. Mainitsemisen arvoista on myös se, että Turku Science Park Oy käynnisti vuonna 2009 neuvottelut yhteistyöstä maailman laajimman tiedepuiston, hollantilaisen Zernike Groupin kanssa. Lisätietoja: Turku Science Park Oy / Osaamiskeskus ja Kansainväliset toiminnot, johtaja N. Tapani Saarinen, puh. 0400 525 308 19


Osaamiskeskus

CASE: Experience Labs on tie matkailijan mieleen Ihmiset pystyvät helposti kuvailemaan omia subjektiivisia kokemuksiaan monin adjektiivein, mutta tuon kokemustiedon kerääminen ja muuntaminen objektiiviseksi informaatioksi onkin jo vaikeampi juttu. Matkailu- ja elämystuotannon osaamisklusteri otti haasteen vastaan ja käynnisti Experience Labs -hankkeen, jossa matkailijoilta kerättyä kokemustietoa käytetään raakadatana alan tuotekehityksessä.

Experience Labs (suom. kokemuslaboratoriot) on ns. living lab -menetelmää soveltava hanke, jossa on tarkoitus rakentaa jokapäiväiseen ympäristöön sopiva matkailun tuotekehityslaboratorio. Living lab -konseptin mukaisesti tuotekehitystä ohjaavat ideat kerätään suoraan käyttäjiltä, joiden kokemustietoa hyödyntämällä tuotteet voidaan muokata mahdollisimman käyttäjäläheisiksi. Tämä tehdään siinä uskossa, että käyttäjien tarpeisiin räätälöity lopputuote menee markkinoilla paremmin kaupaksi, projektipäällikkö Satu Kantola Turku Science Park Oy:stä huomauttaa.

20

Varsinais-Suomen matkailun- ja elämystuotannon osaamiskeskus ja Turku Science Park Oy ovat kantaneet Experience Labs -hankkeen valtakunnallisen koordinointivastuun, mutta hankkeen toteutus on ollut koko matkailu- ja elämystuotannon osaamisklusterin käsissä. VarsinaisSuomen, Uudenmaan, Lapin, Jyväskylän seudun ja Savonlinnan seudun osaamiskeskuksilla on kaikilla ollut projektissa oma vastuualueensa. Uudellamaalla on määritetty, mitä kohderyhmiä tavoitellaan ja miten (asiakasprofilointi ja -polut). Jyväskylässä on pohdittu, miten kohderyhmiltä saadaan kaivattu tieto (mielekkäät käyttäjätiedon keruumenetelmät). Lapissa on selvitetty, missä rajoissa kerättyä tietoa voidaan käyttää ja levittää (immateriaalioikeuskysymykset). Varsinais-Suomessa on mietitty, miten kerättyä tietoa voidaan hyödyntää tuote- ja palvelukehityksessä. Ja Savonlinnassa on kehitetty nettipohjaista kommunikaatioalustaa, jonne analysoitu tieto voidaan varastoida ja jossa siitä voidaan keskustella (yhteisösovelluksen pilotointi).

Hankkeen tavoite on, että kaiken kehitystyön tuloksena matkailualan toimijoilla olisi käytössään ”tuotekehityslaboratorio” – kaikki tarvittava tieto ja työkalut, mitä minkä tahansa matkailutuotteen kehittäminen missä päin Suomea tahansa vaatii. Experience Labs tarjoaa jotain, mitä matkailuyrittäjillä ei ennen ole ollut käytössään: luotettavaa ja ajantasaista tietoa siitä, miten käyttäjät ovat oman elämyksensä kokeneet. Tämä tuo tuotekehitykseen uusia mahdollisuuksia, sillä projektin aikana kerätystä käyttäjätiedosta pystyy jo nyt vetämään johtopäätöksiä matkailijoiden haluista ja toiveista. - Esimerkiksi se on noussut esiin, että elämyksien kohdalla yksilöllisyys on ihmisille tärkeää. Turistit eivät halua olla kasvotonta massaa. Pienet asiat tekevät ison vaikutuksen. Perheelliset toivovat, että heidän lapsensa huomioidaan vaikkapa puhuttelemalla näitä. Ihmiset ovat myös hyvin otettuja, jos heitä tervehditään heidän omalla kielellään, Kantola kertoo.


CASE: Paperi- ja selluriippuvaisten selviytymisopas Varsinais-Suomen uudistuvan metsäteollisuuden osaamiskeskuksen aloitteesta tehty tulevaisuusraportti haastaa metsäklusterimme kipuamaan paperi- ja selluvuorten yli uuteen, kestävää kehitystä tukevaan maailmaan.

Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuskeskuksen tutkijat Marko Ahvenainen, Olli Hietanen ja Graafisen teollisuuden ”grand old man” Heikki Huhtanen todistavat moniosaisessa raportissaan, että tutkimusja kehitystoiminnan painopiste on siirrettävä perinteisestä tuotantoprosessien ja bulkkituotteiden lineaarisesta kehittämisestä korkean jalostusarvon ja palvelutason tuotteisiin. Tutkijatroikan viesti on selvä: tuotepohjan monipuolistaminen ja uusien kokonaisten liiketoiminta-alojen epälineaarinen kehittäminen ovat metsäklusterimme elinehto. Raportti piirtää kuvan tulevaisuudesta, jossa muun muassa metsä-, hyvinvointi-, viestintä- ja ICT-klusterin rajapinnat ovat sumentuneet. Klusterit ovat verkottuneet keskenään sillä seurauksella, että rajapinnoissa syntyy uusia tuotteita ja innovaatioita. Ahvenainen, Hietanen ja Huhtanen eivät arkaile profetioissaan, vaan antavat mielikuvituksensa laukata visioidessaan näitä tulevaisuuden tuote- ja palveluinnovaatioita.

Huomio pakkauksiin ja pk-yrityksiin Materiaaleissa ja pakkauksissa tulevaisuus on tosin täällä jo tänään, mikä on raportin kiireellisintä huomiota vaativa havainto. Metsäklusteri, painaminen ja viestintä tulevat luonnollisimmin yhteen juuri pakkauksessa. Globalisaation ja e-kaupan takia myös logistiikan merkitys rinnakkaisklusterina on kasvanut, mikä saa Ahvenaisen, Hietasen ja Huhtasen ennustamaan, että metsäklusterin ensimmäiset älymateriaalit ja -tuotteet tullaan näkemään nimenomaan pakkausteollisuudessa. Tulevaisuudessa on tilausta älypakkauksille, jotka esimerkiksi tunnistavat pilaantuneet tuotteet tai vahtivat kuljetusta. Raportissa esitetään materiaalit painopistealueekseen ottaneelle Turku Science Park Oy:lle ja Varsinais-Suomen Osaamiskeskukselle lista toimenpidesuosituksia, joilla turkulaiset pysyisivät tämän kehityksen ytimessä. Ahvenainen, Hietanen ja Huhtanen päätyvät arvostelemaan suomalaista innovaatiojärjestelmää, joka heidän nähdäkseen panostaa yksipuolisesti

olemassa oleviin tuotteisiin. Nyt pitäisi suosia asiakaslähtöisiä kehityshankkeita ja lähteä rohkeasti luomaan uutta. Nykyisen, suuryhtiöiden ehdoilla toimivan innovaatiojärjestelmän sijaan Ahvenainen, Hietanen ja Huhtanen haluavat pk-yritykset vahvemmin mukaan T&K-rahoituksen piiriin. Pk-yritykset ovat nopeita, joustavia ja avoimia uusille ajatuksille. Ne ovat epälineaarisen innovaatioprosessin kannalta avainasemassa, koska ideoiden kaupallistaminen lähtee liikkeelle pienellä volyymilla. Nyt tarvitaan uusia rakenteita ja uusia toimijoita. ”Uudet työkalut eivät ehkä sovellu nykyteollisuudelle. Murtunut miekka taotaan uudeksi pienemmissä pajoissa. Kuumempien, intohimoisten, hiilien päällä.”

N. Tapani Saarinen esipuheessaan osaraporttiin ”Älykkäänä kotona pitempään” 21


Yrityskehitys Yrityskehitys

Yrityskehitys Turku Science Park Oy:n Yrityskehityksen tehtävänä on kehittää osaamiseen ja teknologiaan perustuvia kasvuyrityksiä. Palvelut sisältävät uusien liikeideoiden arvioinnin, liiketoiminnan käynnistämistä valmistelevan esihautomopalvelun ja yrityksen alkuvaiheeseen ajoittuvan hautomopalvelun. Uutena palveluna vuoden 2009 aikana käynnistettiin kasvuyrityspalvelut jo toimiville yrityksille. Lisäksi palveluihin kuuluvat toimitilat aulapalveluineen kahdessa hautomoyksikössä: Biohautomossa ja Yrityskeskus DIO:ssa. Vuoden 2009 aikana yhdeksän yrityksen hautomovaihe päättyi. Mahdollisiksi uusiksi hautomoyrityksiksi listattuja liikeideoita arvioitiin 43, joista noin kolmasosa otettiin varsinaiseen hautomovaiheeseen tähtäävään jatkokehitykseen. Uusia hautomoyrityksiä käynnistyi viisi: kolme ICT-yritystä ja kaksi bioyritystä. Hautomossa oli vuoden aikana kaikkiaan 27 aloittavaa yritystä. Ne tuottivat runsaat 4,5 miljoonaa euroa liikevaihtoa ja työllistivät yli 80 henkeä. Rahoituksen hankinta, tuotekehityksen onnistuminen ja markkinoiden avaaminen ovat hautomovaiheen tyypillisimpiä tavoitteita. Rahoituksen saaminen ja muut liiketoimintaedellytykset vaikeutuivat edellisestä vuodesta taantuman myötä. Tuloksena oli kuitenkin yli 1,1 mil-

joonaa euroa ulkopuolista rahoitusta, josta noin puoli miljoonaa euroa oli oman pääoman ehtoisia ulkopuolisia sijoituksia neljälle yritykselle. Yhteistyö Turun yliopistojen ja ammattikorkeakoulun kanssa jatkui TULI-projekteissa uusien tutkimuslähtöisten liikeideoiden etsinnällä ja jalostamisella. Palveluihimme kuului mm. aktivointitilaisuuksia ja -seminaareja sekä liikeideoiden arviointia ja kehittämispalveluja. Hautomossa käynnistyi vuoden aikana yksi uusi tutkimuslähtöinen yritys. Vuoden 2009 lopulla käynnistyi Suomen Teknologiakeskusten Liiton hallinnoima pk-yritysten kansallinen kasvuohjelma, jonka palvelujen toteutuksesta vastaa Varsinais-Suomessa Turku Science Park Oy. Ohjelmassa arvioidaan yritysten kasvuedellytykset, tehdään kehittämis-

ohjelma kasvun toteuttamiseksi ja rahoitetaan suunniteltuja kehittämistoimenpiteitä. Lokakuussa käynnistyneeseen ohjelmaan ehti loppuvuonna seitsemän yritystä. Turku Science Park Oy:n Yrityskehitys toimii verkottuneesti, ja tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat muut asiantuntijapalvelujen tuottajat, julkiset ja yksityiset rahoittajat, mm. pääomasijoittajat, muut teknologiakeskukset, yliopistot ja ammattikorkeakoulut sekä julkiset yrityspalveluja tuottavat tahot. Vuoden 2009 aikana toimimme myös Venture Cup -liiketoimintasuunnitelmakilpailun aluekoordinaattorina ja olimme mukana järjestämässä Boost it Up -liikeideakilpailua. Hautomotoiminnan tärkein julkinen rahoittaja oli Turun seudun kehittämiskeskus.

Lisätietoja: Turku Science Park Oy / Yrityskehitys, johtaja Olli Mankonen, puh. 0400 921 937. 22


CASE: IT Mill Oy uskaltaa menestyä Käyttöliittymäteknologiaa valmistava IT Mill Oy on seilannut viime vuodet onnellisten tähtien alla. Toimitusjohtaja Joonas Lehtisen mukaan nousukiito alkoi vuonna 2006, kun IT Millin ydinporukka keräsi rohkeutensa ja lähti markkinoimaan teknologiaansa kansainvälisesti. Joonas Lehtinen, IT Mill Oy

IT Mill Oy:tä, Turku Science Park Oy:n entistä yrityshautomoyritystä, ei ole pidätellyt viime vuosina mikään. Käyttöliittymäteknologiaa ja selainpohjaisten ohjelmistojen rakentamiseen soveltuvia palveluja myyvän ityrityksen ansiolistaa lukiessa melkein hengästyy: Liikevaihto on kasvanut hurjaa 50 prosentin vuosivauhtia vuodesta 2007 lähtien, minkä seurauksena Deloitte noteeraa IT Millin Suomen nopeimmin kasvavien korkean teknologian yritysten top 50 -listalleen vuonna 2009. Syyskuussa 2008 IT Mill julkistaa, että MySQL:n myynnillä rikastunut it-guru Michael ”Monty” Widenius sijoittaa IT Milliin ja lähtee kehittämään sen avoimen lähdekoodin liiketoimintaa. Huhtikuussa 2009 Turun kauppakamari myöntää IT Millille Vuoden 2008 ICT-teko -palkinnon. Ja vielä tuorein meriitti helmikuulta 2010, jolloin Great Place to Work -instituutti nimeää IT Millin Suomen kymmenen parhaan työpaikan listalle alle 50 hengen yritysten sarjassa. Vauhti on ollut siis kova, ja hyvä niin, koska toimitusjohtaja Joonas Lehtisen mukaan IT Mill ei päässyt varovaisesti jarruttelemalla oikein mihinkään. Yritys lanseerasi ensimmäisen avoimen lähdekoodin tuot-

teensa Millstonen, nykyiseltä nimeltään Vaadin jo vuonna 2002, mutta tulokset eivät vielä tuolloin olleet toivotunlaisia. - Meillä ei ollut rahaa siihen kasvuun, joka olisi ollut mahdollista saavuttaa. Ja me välttelimme riskejä. Meidän olisi pitänyt olla rohkeampia yrittäjiä. Vuonna 2006 otimme mukaan ulkopuolista rahaa ja aloimme ottaa kovempia riskejä. Vuonna 2007 painoimme sitten kaasua, Lehtinen muistelee. Nyt IT Mill on liikevaihdoltaan kahden miljoonan euron kasvuyritys, jossa on peräti 39 työntekijää.

Hautomo säästi mustelmilta IT Mill on kaasupolkimen löydettyään päässyt pitkälle, mutta vielä vuonna 2000 se oli aloitteleva yritys, joka opetteli seisomaan omilla jaloillaan Turku Science Park Oy:n yrityshautomossa. Lehtinen on näin ollen oikea mies arvioimaan, missä IT Mill olisi ilman Turku Science Parkin yrityskehityspalveluja. Vai olisiko missään?

Lehtisen mukaan hänen intonsa lähteä yrittäjäksi oli 2000-luvun alussa niin kova, että IT Mill Oy olisi perustettu joka tapauksessa. Hän kuitenkin uskoo, että ilman hautomovaihetta IT Millin alku olisi ollut paljon kompuroivampi. - Kynnys teknologiayrityksen starttaamiseen madaltui, kun joku ajatteli käytännön asiat puolestamme. En epäile, etteikö näihin käytännön kysymyksiin olisi löytynyt ratkaisuja, mutta se olisi vienyt enemmän aikaa, mikä olisi ollut pois näiden oleellisten asioiden pohtimisesta, Lehtinen pohtii. Lehtisen mielestä myös hautomovaiheeseen kuuluva sparraus tulee aloittelevalle yrittäjälle tarpeeseen. - Tekee hyvää antaa suunnitelmansa ulkopuolisen arvioitavaksi. Yrittäjän itsensä on hyvä pohtia suunnitelmiaan, ja sparraus pakottaa siihen, Lehtinen toteaa.

23


Yrityskehitys

CASE: SXG Finland Oy on laman lapsi Maailmanlaajuinen taloustaantuma tallasi monta suomalaisyritystä hengiltä, mutta rauniot versovat jo uutta elämää. Turku Science Park Oy:n yrityshautomosta ponnistava SXG Finland Oy on taantuman takia työpaikkansa menettäneiden yritys määrätä itse omasta kohtalostaan. Kun oululainen teknologiayritys Elektrobit ilmoitti lopettavansa Turun yksikkönsä lokakuussa 2009, yksikön päällikkö Hannu Ylinen olisi voinut jäädä kotiin nostamaan ansiosidonnaista. Sen sijaan hän kutsui koolle muutamia kollegojaan yhteisiin keskusteluihin. Keskustelun loppupäätelmä oli se, että jossain täytyy olla joku, jolla on käyttöä heidän osaamiselleen. - Meillä on kaikilla yli 15 vuoden kokemus matkapuhelinalalta Elektrobitistä ja Ericssonilta, Ylinen toteaa. Näin syntyi ajatuksen tasolla SXG Finland Oy (SXG = System Expert Group), jolle Ylinen ja kumppanit sorvasivat liiketoimintasuunnitelman yhdessä Turku Science Park Oy:n Yrityskehityksen johtajan Olli Mankosen kanssa. SXG olisi konsulttiyritys, joka tarjoaa matkapuhelinverkkotoimittajille ja puhelinoperaattoreille asiantuntijapalveluja, auttaen esimerkiksi järjestelmäsuunnittelussa, isojen projektien läpiviennissä ja offshore-koordinoinnissa. Asiakkaita SXG alkaisi etsiä esimerkiksi Kiinasta. - Kiinassa on alalla uusia toimijoita, joilta puuttuu se yli 15 vuoden kokemus, joten lähdimme liikkeelle sieltä. Saimme Kiinasta positiivisen 24

signaalin jo ensimmäisissä neuvotteluissa, joten veimme SXG:n kaupparekisteriin syyskuun 2009 puolivälissä, Ylinen kertoo.

Science Park tyrkkäsi kynnyksen yli Nyt puoli vuotta myöhemmin ajatus SXG:stä on realisoitunut. Yrityskeskus DIO:ssa vielä toistaiseksi toimiva yritys on saanut konsultoitavakseen jo ensimmäiset asiakkaansa, ja helmikuussa se löysi Barcelonan Mobile World Congress -messuilta itselleen kumppanin, jonka kanssa käynnistellä offshore-toimintaa. Jos kaikki sujuu jatkossakin toimitusjohtaja Ylisen suunnitelmien mukaan, niin viiden vuoden päästä SXG työllistää 15 – 20 asiantuntijaa, jotka palvelevat laajalle maailmalle levinnyttä asiakaskuntaa. - Jossain vaiheessa meiltä tulee myös oma tuote. Meillä on jo ideoita, mutta ennen tuotekehityksen aloittamista pistetään kassa kuntoon. Sen verran meillä on vielä aikaa etsiä kuningasideaa. Jokaisella kahvitunnilla niitä taululla pyöritellään, Ylinen paljastaa.

Ylinen kiittelee Turku Science Park Oy:n hautomopalvelujen olleen suureksi avuksi SXG:n alkumetreillä. Toimitilojen lisäksi Science Parkilta sai ensiarvoista tietoa siitä, mitä kanavia pitkin aloitteleva yritys voi saada tukea – esimerkiksi SXG sai liiketoimintasuunnitelmansa tekoon rahallista tukea Keksintösäätiöltä. Vieläkin suurempaan rooliin Ylinen nostaa Science Parkin yrityskehittäjiltä saamansa henkisen tuen. Yrityksen perustaminen on kova päätös, ja esimerkiksi Ylinen tunnustaa, että häneltä meni puoli vuotta ennen kuin hän uskalsi sen päätöksen tehdä. - Suunnitelmia voi aina tehdä, mutta kynnys kaupparekisteröinnin tekoon oli todella korkea, koska sen jälkeen se on sitten menoa. Oli tärkeää saada ulkopuolisen yrityskehittäjän realistinen näkemys siitä, onko liiketoimintasuunnitelmallamme mahdollisuuksia menestyä. Se auttoi kynnyksen yli. Siitä sai sen tunteen, että tämähän voi vaikka onnistua, Ylinen kiittää.


BIOCELEX OY

Biocelex Oy Biocelex Oy perustettiin heinäkuussa 2007 ja operatiivinen toiminta käynnistyi 1.9.2007. Yhtiön osakkaina vuoden lopussa ovat Turku Science Park Oy (59 %), Karolinska Institutet Holding AB (26 %), Turun Seudun Osuuspankki (10 %) ja yhtiön johto (5 %).

Toimintakautena yhtiö panosti liiketoiminnan kasvattamiseen. Liiketoiminnan perustaksi on muotoutunut innovaatioiden etsintä Suomesta, liiketoiminnan kehityspalvelujen myynti sekä vielä seuraavat kaksi vuotta kestävän Tekesin Pharma–ohjelman koordinointi. Tilikauden päättyessä yrityksen palveluksessa oli 3 henkilöä.

Biocelex Oy esiarvioi ja esitti toimintavuoden aikana yhteistyösopimustensa puitteissa ruotsalaisille yhteistyökumppaneilleen (Karolinska Institutet Innovations AB ja Karolinska Development AB) lukuisia suomalaisia bioalan innovaatioita sijoituskohteiksi.

Liiketoiminnan kehityspalvelut Innovaatioiden kehitys Innovaatioiden kehitystoiminta sisältää varsinaissuomalaisten ja laajemmin suomalaisten life science –alan ideoiden ja innovaatioaihioiden etsintää, alustavaa kaupallistamispotentiaalin evaluointia sekä aihioiden esittämistä Karolinskan innovaatioiden arviointiprosessin hoidettavaksi ja päätettäväksi. Biocelex Oy soveltaa omassa toiminnassaan koko Suomessa ns. Karolinska Institutet Innovations AB:n innovaatioiden kehitysmallia. Mallia on muunneltu suomalaiseen life science –alaan soveltuvaksi ja toimintavuoden aikana kyseistä mallia on toteutettu tehokkaasti potentiaalisten innovaatiotoimijoiden keskuudessa.

Liiketoiminnan kehittäminen sisältää mm. strategiasuunnittelun, tuotteistamisen, kansainvälistymisen sekä rahoitusprosessin. Biocelex Oy myy näihin liittyviä liiketoiminnan kehittämispalveluja pääasiassa suomalaisille life science –alan toimijoille. Potentiaalisia asiakkaita ovat varhais- ja kasvuvaiheen yritykset ja laitokset sekä myös jo vakiintuneet suuremmat alan toimijat. Lisätietoja: Biocelex Oy, toimitusjohtaja Kai Lahtonen, puh. 050 689 48

25


Markkinointi ja viestintä

Markkinointi ja viestintä Turku Science Park Oy:n viestintäpalveluilla on selvä strateginen tehtävä yhtiön tavoitteiden saavuttamisen ja johtamisen työkaluna. Integroidulla markkinoinnilla ja viestinnällä rakennetaan yhteisökuvaa sekä lujitetaan klustereiden (BioTurku® ja ICT Turku) ja alueen vetovoimaa kansallisesti ja kansainvälisesti. Yhtenäinen Turku Science Park (TScP) -brändi, johon siirryttiin uuden toimintamallin myötä syksyllä 2007, kasvattaa TScP–alueen haluttavuutta myös sijoittumispaikkana.

Turku Science Park Oy:n viestintäpalvelut –osasto suunnittelee, konsultoi, koordinoi ja toteuttaa markkinointiviestinnän palveluja sekä arvioi ja mittaa viestinnän toimivuutta. Tärkeimpiä keinoja ovat koko yhteisön mediasuhteet, verkkoviestintä sekä markkinointi- ja viestintämateriaalit, keskitetty TScP-imagon rakentaminen ja brändin hallinta, klustereihin perustuva kohdennettu markkinointi sekä tilaisuudet ja muu alueen toimijoiden yhteisöllisyyden lujittaminen. Ydinpalveluita ovat TScP-viestintä sekä klusterimarkkinointi (BioTurku, ICT Turku), jotka molemmat tukevat Turku Science Parkin aluemarkkinointia ja alueviestintää.

Mediasuhteet ja artikkelit Vuoden aikana osasto julkaisi 125 uutista ja piti TScP:n medianäkyvyydessä maamme teknologiakeskusten kärjen tuntumassa. Alueella sijaitsevia yrityksiä palveltiin mahdollisuuksien mukaan myös tiedotteiden jakelun ja stilisoinnin suhteen. Osasto tuotti artikkelikokonaisuuksia etenkin kansainvälisiin bioalan julkaisuihin sekä Turku Science Park – juttuja ja kokonaisuuksia esimerkiksi yhteistyökumppaneiden toimesta ilmestyneisiin liitteisiin.

26

Turun Sanomien TS-Talousliitteeseen kirjoitettiin jo toista vuotta kuukausittain kolumnisarjaa ”Tiedepuiston penkillä”, jossa käsiteltiin TScP-alueen kilpailukykyä, yliopistouudistusta ja kiinteistöjä. Irrottelevaa näkökulmaa kiinteistöihin ja tiedepuistokokonaisuuteen saatiin aprillipäivänä huipentuneessa amishit-tempauksessa, joka toteutettiin sosiaalisessa mediassa ja yhteistyössä Turun Sanomien toimituksen kanssa.

Sähköinen sidosryhmäjulkaisu eSpark koottiin 11 kertaa, jonka ohella ilmestyi Verkkolehti Spark. Lisäksi Turku Science Parkin Info palveli kaikkia alueen kävijöitä opastaen ja materiaalia jakaen BioCityrakennuksen ala-aulassa.

Omat julkaisut ja viestintämateriaalit

Vuonna 2009 Turku Science Parkiin kävi tutustumassa kolmisensataa vierailijaa, joista puolet ulkomaalaisia. Heille esiteltiin yrityksemme toiminnan lisäksi TScP-kokonaisuutta ja erikseen tiloja, etenkin sijoittumista harkitseville (joukossa ulkomaisia yrityksiä, mm. Intiasta ja Venäjältä). Vierailijoiden joukossa on ollut myös toimittajadelegaatioita.

Keväällä julkaistiin 36-sivuinen vuosikatsaus, joka yhdessä alueen kiinteistöjä markkinoivan esitteen kanssa postitettiin yhteensä 1500:lle seudulliselle ja valtakunnalliselle teknologiatoimijalle. Englanninkielistä vuosikatsausta on sitäkin jaettu runsaasti. Turku Science Parkin verkkosivustoa kehitettiin lisäämällä itse tuotettua toimituksellista sisältöä sekä uusimalla toimitilasivut kokonaan. Vuoden aikana verkkosivuja luki keskimäärin runsaat 7000 ihmistä kuukaudessa. Uusi ”Kuukauden kasvo” –osio profiloi niin tutkimuksen kuin yritystoiminnan parissa Turku Science Parkin alueella työskenteleviä henkilöitä.

Vierailijat ja Invest in Finland –yhteistyö

Turku Science Parkin aluetta on esitelty potentiaalisena sijoittumiskohteena etenkin yritysten ja yliopistoyhteisön osaamiseen pohjautuen. Oman, etenkin BioTurku® -markkinointiin liittyvän työn lisäksi alueella sijaitsevien yritysten tietoja on kerätty useisiin Invest in Finland –organisaation kautta tulleisiin toimeksiantoihin. Loppuvuodesta hyväksytyssä Turun kaupungin Osaamis-, yrittäjyys- ja elinkeino-ohjelmassa vastuu ulkomaisten investointien houkuttelusta osoitettiin Turku Science Park Oy:lle.

Lisätietoja: Turku Science Park Oy, viestintäjohtaja Katja Wallenlind, puh. 050 5774 807


Sosiaalinen media koostuu sisällöistä, yhteisöistä ja Web 2.0:sta. Sisällön tulee olla yhteisöllisesti tuotettua tai vähintään jaettua. Sosiaalisen median tunnetuimpia areenoja ovat verkkopäiväkirjoiksikin kutsutut blogit sekä yhteisöpalvelu Facebook, joka on kerännyt reippaat 300 miljoonaa käyttäjää. Muita tunnettuja sosiaalisen median palveluja ovat esimerkiksi Youtube, Twitter, Wikipedia, erilaiset keskustelupalstat, IRC-Galleria sekä Habbo Hotelli. Sosiaalisesta mediasta puhuvat kaikki, onhan kyse viestinnän kanavien muuttumisesta sekä pohjimmiltaan ihmisen ja yrityksen tarpeesta saada huomiota. Sosiaalinen media parhaimmillaan on luovaa vuoropuhelua ja yrityksen kannalta yhteistyökumppanien tai kuluttajien osallistamista. Turku Science Park Oy:n aprillitempaus sosiaalisessa mediassa yhteistyössä Turun Sanomien toimituksen kanssa yllätti ja irrotti arjesta. Huhuista huolimatta Amerikan amishien porkkanaviljelmiä ei ole vieläkään näkynyt, mutta aprillijuttu kylvi hyvää mieltä ja sai Turku Science Park Oy:n yhteistyökumppanit ympäri Suomen mukaansa.

Tapahtumat ja alueen yhteisöllisyyden lujittaminen Viestintäpalvelut-osasto jatkoi yhdessä yrityskumppaneiden kanssa kuukausittaisia SPARKling (Science PARK) Wednesday –tapahtumia tiedepuistossa t&k-tehtävissä olevalle yritys- ja tutkimusväelle sekä alkuvaiheen yrittäjille. Aiheet keskittyivät immateriaalioikeuksien ohella strategisesti keskeiseen markkinointiviestintään. Tapahtuma toimii eri alojen ihmiset verkottavana tilaisuutena ja alueidentiteetin rakentajana. Viestintäpalvelut neuvotteli ja huolehti TScP-alueen vuokralaisille koituvista Spark-eduista. Esimerkiksi matkatoimisto, lentoyhtiö sekä hotellija kongressipalveluiden tarjoajat myöntävät alennuksia, joista järjestetään Spark-edut –tilaisuuksia sekä muutoin tiedotetaan yrityksille ja yhteisöille.

Turku Science Park Oy haluaa edistää myös alueen uusien vuokralaisten kiinnittymistä yhteisön jäseniksi. Kerromme alueen palveluista, yhteisistä kehittämishankkeista sekä tuomme alueelle sijoittuneita mahdollisuuksien mukaan esiin viestinnässä. Yhteistyökumppaneille järjestettiin Turun isännöimään suurten purjelaivojen tapahtumaan liittynyt tilaisuus heinäkuussa ja perinteinen Itsenäisyyspäivän aaton (”Itsenäinen Suomi – vapaus innovoida”) virittäytyminen joulukuussa. Tilaisuudet keräsivät yhteensä lähes 300 henkilöä.

tiedetään olevan entistä vähemmän aikaa ja väkeä perehtyä ymmärrystä vaativiin aloihin ja kehityskulkuihin. Turku Science Park Oy:n viestintä haluaa osaltaan helpottaa yhteistyökumppaneidensa työtä popularisoimalla tiedettä ja kertomalla aloittavienkin yritysten arjesta. Meidänkään työmme ei ole helppoa, mutta ehdottoman antoisaa ja merkityksellistä: saamme olla koko Suomen kilpailukyvyn lähteillä. Bonuksena tulevat fiksut ihmiset.

Korkeaan osaamiseen ja tieteeseen pohjautuvat hankkeet, yritykset, ilmiöt ja ihmiset harvemmin nousevat suuriin otsikoihin. Start upit rakentavat toimintaansa ja tutkijat omistautuvat työlleen. Molemmat kokevat viestien läpisaamisen työlääksi ja toissijaiseksi. Etenkin, kun medialla 27


Markkinointi ja viestintä

Case: Aprillia – amishit kiinteistömarkkinoijina Turku Science Park – innovatiivisen kasvun vauhdittaja –lupaus ei päästä viestintäosastoa vähällä. Kanavat ja viestinnän määrä moninkertaistuvat samaan aikaan kun media viihteellistyy, jolloin kohdistettu kiinnostavuutemmekin on entistä kovemman työn takana. Sosiaalinen media puhuttaa, mutta fanijoukon kerääminen ei luontevasti perustehtäväämme istu. Näitä mietimme, kun avuksi astelivat amishit. Suunnitelmallisesti toteutetussa aprillipilassa Amerikasta saapuneet, teknologiavastaisuudestaan tunnetut amishit etsivät uutta porkkanaviljelysmaata ja päätyivät vuokralle Turun Biolaaksoon. Itseironisesti kohteena oli Turku Science Park Oy:n omistama, lääketehtaaksi alkujaan valmistunut KOy Focu. Maaliskuun lopulla Youtubessa nähtiin amatöörimäisiä videopätkiä, joissa komea hevonen amishit rattaissaan ohitti Turun Linnan ja kyseli lopulta Turku Science Parkissa tietä Turun Biolaaksoon. Ohikulkijoille jaettiin porkkanoita sekä www.porkkanaa.com –mainoksia. Turku Science Park Oy:n yhteistyökumppanit saivat räätälöityjä viestejä videolinkkeineen ja innostuivat kehittelemään tarinaa eteenpäin. Eräskin toimitusjohtaja tunsi sääliä tulijoita kohtaan, sijaitseehan tiedepuistossa myös Koneteknologiakeskus, jonka ”täytyy amisheille olla jo helvetin esikartano”. 28

Aprilliaamun Turun Sanomat kertoi 1800-luvun vaatteita käyttävien uskonlahkon jäsenien saapuneen Turun Biolaaksoon ja Focu-kiinteistöön porkkanabisnes mielessään. Turku Science Park Oy:n toimitusjohtajalla ei ollut mitään asiaa vastaan, kunhan uudet vuokralaiset vain hoitaisivat maksut ajallaan. Juttu lupasi amishien esittelevän toimintaansa ja jakavan porkkanamaistiaisia aprillipäivän aamuna Apteekkimuseon edustalla, jonne saapuikin kummastelijoita. Ainakin osaan väestä pila meni täydestä, sillä amishien kanssa käytiin englanninkielistä keskustelua mm. lähiruuan suosimisesta. Turku Science Park ­­-alueen rakennusten aulatiloihin jätetyissä porkkanakoreissa kerrottiin onnahtelevalla suomen kielellä viljelyspyrkimyksistä ja ohjattiin hankkimaan lisätietoa sivustolta www.porkkanaa.com. Sivustolta ja aprillipäivän jälkeisestä Turun Sanomista paljastui jutun juoni: Turku Science Park tarjoaa yllättäviä mahdollisuuksia. Vaikka kaukaiset vieraat eivät jääneetkään, tiedepuistossa on toimitiloja joka lähtöön,

alasta riippumatta. Amishit valjastettiin toimitilamarkkinointiin yhteistyössä mainostoimisto ID BBN:n kanssa, näyttelijät tulivat Turun Nuoresta Teatterista ja hevonen Urjalasta.


Turku Science Parkin vuoden 2009 uutisotsikoita • Nordic ID laajentaa toimintojaan Venäjälle (26.1.2009) • Lingsoftista Microsoftin kultapartneri (3.2.2009) • BioTie käynnisti kliinisen tutkimuksen reumapotilailla (23.2.2009) • Turkulaisyritykset avaavat yhteyksiä Hong Kongiin (5.3.2009) • Abacus Diagnostica laajentaa pääomasijoituksen turvin (23.3.2009) • Karolinska Development sijoitti EvoStemiin (7.4.2009) • ICT Teko 2009 –palkinto IT Mill Oy:lle (24.4.2009) • HyTestillä hyvä alkuvuosi (19.5.2009) • BioCis Pharma aloittaa potilastutkimukset uudella syöpälääkkeellä (26.5.2009) • Innomedicalta uusi palvelutuote kaupallistamiseen (4.6.2009) Sosiaalisessa mediassa nähtiin videopätkiä, joissa komea hevonen amishit rattaissaan saapui kaupunkiin. Turun Sanomat kertoi teknologiavastaisen lahkon asettuneen Turun Biolaaksoon porkkanabisnes mielessään. Aprillipäivän aamuna amishit jakoivat tuotenäytteitä Apteekkimuseon edustalla. Englanninkielisiä keskusteluja käytiin mm. lähiruoan suosimisesta.

• Syöpäsolun liikkumistavan tuntemisesta uusia mahdollisuuksia lääkekehitykselle (30.6.2009) • ArcDia valmiina sikainfluenssan tehoseulontaan (12.8.2009) • Maailman syöpätutkimuksen huiput koolle Turun BioCityyn (19.8.2009) • Hormos Medicalin lääkekeksintö etenee myyntiluvan hakuun (10.9.2009) • Medbaselle merkittävä kansainvälinen sopimus (11.9.2009) • GenoSystin projekti Eurostarsin neljän parhaan joukossa (17.9.2009) • Orion alkaa hyödyntää DelSiTechin lääkeannosteluteknologiaa (7.10.2009) • Uusi TCBC tutkimuskeskus aloitti (30.10.2009) • Lääkkeiden osuus Suomen viennistä kasvoi rajusti (16.11.2009) • BCB Medical pääsi kiinni Tekes-rahoitukseen (20.11.2009) • Varsinais-Suomen Osaamiskeskus saamassa pyytämänsä rahoituksen (4.12.2009) • Venture Cup poiki turkulaismenestystä (17.12.2009)

29


Kiinteistöt

Innovatiivisen kasvun toimitiloja Turku Science Park on maamme ensimmäisiä ja suurimpia tiedepuistoja. Tieteen ja teknologiayritysten keskittymä ulottuu yliopistonmäeltä aina Lausteen Biolaaksoon saakka. Tällä n. 5 km² kaistaleella Turku–Helsinki -moottoritien ja rautatien varrella toimii toistakymmentä teknologiarakennusta, joissa on valmiina yli 250 000 m² toimitiloja niin eri alojen ja kehitysvaiheiden yrityksille kuin tutkimusyhteisöillekin.

DataCity Turku Science Park sai alkunsa DataCityn rakentamisesta. Valmistumisvuosi: 1989 Pinta-ala: 46 000 m2 Kerrosluku: 7 Osoite: Lemminkäisenkatu 14-18, 20520 Turku Tilojen vuokraus ja lisätiedot: Bo Sangder, 0400 527 118

ElectroCity Vanha Silon teollisuuskiinteistö uudistui ja laajentui high tech -yritysten käyttöön. Valmistumisvuosi: 1990 Pinta-ala: 16 000 m2 Kerrosluku: 7 Osoite: Tykistökatu 4, 20520 Turku Tilojen vuokraus ja lisätiedot: Bo Sangder, 0400 527 118

Tiedepuiston tasokkaat yliopistot ja korkeakoulut sijaitsevat lähellä toisiaan, ja Turku Science Park Oy:n yrityskehitys hautomoineen tarjoaa pitävän pohjan aloittavalle korkean teknologian yritystoiminnalle. Tiivis, riittävän kokoinen tiede- ja yrityskeskittymä kävelyetäisyydellä keskustasta on urbaani, kansainvälisestikin kilpailukykyinen kokonaisuus.

BioCity Valmistuessaan 1990-luvun alussa BioCity oli maamme ensimmäinen nykyaikainen biokeskus. Valmistumisvuosi: 1992 Pinta-ala: 37 000 m2 Kerrosluku: 7 Osoite: Tykistökatu 6, 20520 Turku Tilojen vuokraus ja lisätiedot: Bo Sangder, 0400 527 118 30


EuroCity . EuroCityssä toimivat yritykset ovat monilta eri toimialoilta.Talon kuusi kerrosta on yhdistetty ElectroCityyn yhdyskäytävien avulla ja talojen välissä on yhdistävä lasikattoinen aulatila lounasravintoloineen. Valmistumisvuosi: 1999 Pinta-ala: 21 000 m2 Kerrosluku: 6 Osoite: Joukahaisenkatu 1, 20520 Turku Tilojen vuokraus ja lisätiedot: . Bo Sangder, 0400 527 118

PharmaCity Talo tarjoaa modernit, erityisesti lääke-ja bioalan tarpeisiin suunnitellut tilat. Valmistumisvuosi: 2001 Pinta-ala: 21 000 m2 Kerrosluku: 7 Osoite: Itäinen Pitkäkatu 4, 20520 Turku Tilojen vuokraus ja lisätiedot: Bo Sangder, 0400 527 118 tai Rikumatti Levomäki, (02) 8803 100

Kiinteistö Oy Focu Turun Biolaaksossa sijaitseva KOy Focu rakennettiin lääketehtaaksi korkealuokkaisine laboratorio-, varasto- ja toimistotiloineen. Valmistumisvuosi: 2002 Pinta-ala: 9.436 m², teknisine tiloineen 13.600 m² Osoite: Biolinja, 20750 Turku Tilojen vuokraus ja lisätiedot: Rikumatti Levomäki, (02) 8803 100

31


Hallitustyöskentely

Hallitustyöskentely Hallituksen puheenjohtaja Tom von Weymarn:

Turku Science Park Oy:n hallitus (5.9.2005 alkaen) Hallituksen puheenjohtajisto:

Turku Science Park Oy:n hallitus tuo toimintaan kansallisen huipputason liikkeenjohdollista osaamista ja kansainvälistä kokemusta. Kokoonpanossa yhdistyy yhtiön kärkialojen kokemus ja osaaminen sekä pyrkimys toimivaan tasapainoon keskeisten sidosryhmien – yliopisto- ja korkeakoulusektorin sekä elinkeinoelämän – ja Turun kau­­pungin edustuksen välillä. Tehokas johtamisjärjestelmä, avoin tiedonvälitys ja olennaista tietoa sisältävä raportointi ovat keskeisiä elementtejä hyvässä hallintotavassa, corporate governance’ssa. Hallituksen toiminnassa onkin ollut keskeistä pyrkimys erilaisen osaamisen yhdistämiseen siten, että se tehostaa hallituksen toimintakykyä ja vahvistaa yhtiön corporate governancea.

Tom von Weymarn, hallituksen puheenjohtaja, toimii myös mm. hallituksen puheenjohtajana Sibelius-Akatemiassa sekä Lännen Tehtaat Oyj:ssä Tero Hirvilammi, hallituksen varapuheenjohtaja, Turun kaupungin osaamis- ja elinkeinotoimesta vastannut apulaiskaupunginjohtaja Hallituksen jäsenet: Pauliina de Anna, Turun kaupunginvaltuuston jäsen Rabbe Klemets, Oy L-S Link Ab, hallituksen puheenjohtaja Klemets Management Oy Seppo Lehtinen, Turun kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Björn Mattsson, vuorineuvos, toimii mm. hallituksen puheenjohtajana Nordkalk Oyj:ssä Aleksi Randell, Turun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Matti K. Viljanen, professori emeritus, Turun yliopiston tutkimustoiminnasta vastannut vararehtori

32


Tuloslaskelma ja tase 2009

Tuloslaskelma ja tase 2009 TULOSLASKELMA liikevaihto

2008 8 769 780,83

TULOSLASKELMA liikevaihto

2009 8 122 856,01

materiaalit ja palvelut

-1 630 347,44

materiaalit ja palvelut

-1 347 120,02

henkilöstökulut

-2 711 552,85

henkilöstökulut

-2 661 476,03

poistot ja arvonalennukset

-1 127 563,41

poistot ja arvonalennukset

-1 027 805,85

muut kulut

-4 103 293,77

muut kulut

-4 049 500,56

liiketappio

-902 191,11

liiketappio

-847 941,38

rahoitustuotot ja -kulut

-430 940,83

rahoitustuotot ja -kulut

-449 223,13

nettotulos

-1 333 131,94

nettotulos

-1 297 164,51

TASE

TASE

Vastaavaa:

Vastaavaa:

pysyvät vastaavat

28 615 707,18

pysyvät vastaavat

28 067 113,74

vaihtuvat vastaavat

10 779 558,48

vaihtuvat vastaavat

7 920 348,48

vastaavaa yhteensä

39 395 265,66

vastaavaa yhteensä

35 987 462,22

Vastattavaa

Vastattavaa

oma pääoma

19 993 616,34

oma pääoma

18 696 451,83

vieras pääoma

19 401 649,32

vieras pääoma

17 291 010,39

vastattavaa yhteensä

39 395 265,66

vastattavaa yhteensä

35 987 462,22

Henkilöstön määrä

43

Henkilöstön määrä

42

33


Innovatiivisen kasvun vauhdittaja

Turku Science Park – innovatiivisen kasvun vauhdittaja • Kaksi tiedekorkeakoulua: Turun yliopisto ja Åbo Akademi • Turun ammattikorkeakoulu, Diakonia-ammattikorkeakoulu • Turun yliopistollinen keskussairaala TYKS • Kärkitoimialat bioteknologia ja soveltava ICT • 17 500 työntekijää • 30 500 opiskelijaa • 400 professoria • yli 300 yritystä ja organisaatiota • yli 250 000 m2 valmiita toimitiloja viiden neliökilometrin alueella • Toistakymmentä teknologiarakennusta Helsingin moottoritien varressa, Kupittaan rautatieaseman välittömässä läheisyydessä, kävelymatkan päässä keskustasta • Alle puolen tunnin ajomatka kansainvälisten yhteyksien lentokentälle

34

Turun yliopisto ja Turun kauppakorkeakoulu yhdistyivät 1.1.2010. Uudessa yliopistossa on lähes 21 000 opiskelijaa ja se työllistää yli 3 000 henkilöä. Turun yliopiston monitieteisyyden laajeneminen liiketoimintaosaamisella vahvistaa turkulaista tiedekeskittymää entisestään.


/turku_science_park_vuosikertomus_2009_8fzs  

http://www.turkusciencepark.com/upload/documents/lo_res/turku_science_park_vuosikertomus_2009_8fzs.pdf