Page 1

Ajankohtaista Turun seudun yrityspalveluista

2 2015

+

6Aika - kohti älykästä ja kestävää kaupunkia

+

Uusi elinkeinosopimus tuo sujuvammat palvelut

+

Gasera Oy kasvaa julkisten elinkeinopalveluiden vauhdittamana businessturku.fi

|

1


POTKURI NYT UUDESSA OSOITTEESSA

SPARKUPIN AVAJAISET 26.11.2015 klo 18 – 22

Joukahaisenkatu 3-5 A

AVAJAISOHJELMAA LUVASSA KOKO VIIKON 23.-27.11.2015

Lisätiedot: www.businessturku.

Yrityspalveluiden on elettävä ajassa Turun Seudun Kehittämiskeskus on palvellut 1990-luvun puolivälistä lähtien seutukuntamme laajaa yrityskenttää. Turku Science Park Oy:n roolina on ollut edistää etenkin korkeakoulujen ja yritysten välistä yhteistyötä painopisteiksi määritellyillä bio-, ict- ja nyttemmin myös kemia- ja cleantech-aloilla.

SPARKUP- STARTUP COMMUNITY STARTINGUP - TEAMINGUP - BUSINESSUP

Viime vuosina yritystoimintaan ovat vaikuttaneet vahvasti mm. kansainvälistyminen ja digitalisaatio. Paikallisia, kuntatasolla tuotettavia palveluita tarvitaan yhä, mutta uuden talouskasvun saavuttaminen ja viennin palauttaminen kasvu-uralle edellyttävät resurssien suuntaamista entistä enemmän innovatiivista, luovaa ja kansainvälistyvää liiketoimintaa tukevaan toimintaan. Toimintaympäristön muutosten ohella myös yrittäjyyden mallit muuttuvat. Kilpailijoiden pelosta olemme siirtyneet avoimuuteen, jossa yrittäjät jakavat tietoa, osaamista ja ideoita toistensa kanssa. Yhä useampi pk- tai jopa yksinyrittäjä myös hakee asiakkaita yhden kunnan tai seutukunnan sijaan kansainvälisiltä markkinoilta. Muutokset edellyttävät myös julkisilta elinkeinopalveluilta uudistumista. Osana tätä Turun Seudun Kehittämiskeskuksen ja Turku Science Park Oy:n tähän asti tuottamat palvelut on tarkoitus ensi vuoden alusta alkaen tuottaa yhden yhtiön sisällä. Turun seudun kunnat valmistelevat parhaillaan uutta seudullista elinkeinopoliittista sopimusta, jossa toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset, yritysten tarpeet ja kuntien toiveet huomioidaan entistä paremmin. Yritystoiminnan tukeminen ideavaiheesta kansainvälistymiseen, kärkitoimialojen vahvistaminen ja Turun seudun alueellisen kilpailukyvyn edistäminen ovat myös uudistuvan toimintamallin ykköstavoitteita. Isompien ja pienempien uudistusaskelten ottamiseen tarvitsemme jatkuvasti palautetta asiakkailtamme. Siksi ideat, ehdotukset ja muu palaute ovat nyt erityisen tervetulleita.

Euroopan meripäivä Turussa 18.-20.5.2016

Niko Kyynäräinen Johtaja, Turun Seudun Kehittämiskeskus puh. 050 559 0538 Seuraa meitä BUSINESSTURKU.FI ON TURUN SEUDUN KEHITTÄMISKESKUKSEN JA TURKU SCIENCE PARK OY:N YRITYSPALVELUIDEN AJANKOHTAISLEHTI. TOIMITUS HANNELE HAAPAMÄKI, TURUN SEUDUN KEHITTÄMISKESKUS JA RIKU NÄSÄNEN, TURKU SCIENCE PARK OY PAINOS 30 000 TAITTO MIA GRÖNBERG, KMG TURKU PAINOPAIKKA ALMA MANU OY

2

|

businessturku.fi

TurunSeutu TurkuSciencePark www.businessturku.fi

Rikumatti Levomäki Toimitusjohtaja, Turku Science Park Oy puh. 050 554 7565


TEKSTI ANNA KORTELA KUVA LPR ARKKITEHDIT OY JA ANNE KORTELA

Kaupunki ja yritykset kehittävät yhdessä älykästä ja kestävää kaupunkia

Kuusi Suomen suurinta kaupunkia ovat sopineet 6Aika-yhteistyöstä, jossa ne edistävät yhdessä yritysten ja korkeakoulujen kanssa uusien innovaatioiden kehittämistä. Tavoitteena on synnyttää kaupunkeihin uutta kansainvälisesti kilpailukykyistä osaamista ja uusia työpaikkoja.

Turun, Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen ja Oulun yhteisen 6Aika -toiminnan idea on avoimuus. Sen kolme kärkihanketta ovat avoimet innovaatioalustat, avoin data ja rajapinnat sekä avoin osallisuus ja asiakkuus. – Kaupunki kehittää toimintaansa niin, että yritykset ja muut toimijat, kuten yliopistot ja korkeakoulut, pystyvät kehittämään kansainvälisesti kilpailukykyisiä, kestäviä ratkaisuja ja asukkaat saavat parempia palveluja. Toiminta on avointa ja vaatii suurta ajattelun ja toimintatapojen muutosta. Edistymistä seurataan myös muualla Suomessa ja EU:ssa, koska yritysten kansainvälistymisedellytysten parantaminen kiinnostaa laajasti, kertoo Turun kaupunkikoordinaattori Anna-Mari Sopenlehto.

Hän koordinoi toimintaa kuutoskaupunkien välillä, ja yritykset voivat ottaa häneen tai muihin projekteissa toimiviin henkilöihin yhteyttä kiinnostuessaan yhteistyöstä kaupungin kanssa. Ensimmäiset pilottihankkeet käynnistyvät syksyn aikana. Avoimet innovaatioalustat ovat toiminnallisia kokonaisuuksia, joissa julkiset ja yksityiset toimijat yhdessä synnyttävät uudenlaisia ratkaisuja ja liiketoimintaa. Ne voivat olla fyysisiä tiloja tai kaupunginosia, kuten Skanssi Turussa tai 5G-verkko Oulussa. – Haemme fiksuja ratkaisuja. Skanssissa kehitetään uusia rakentamisen, energian ja sähköisen liikenteen ratkaisuja. Lisäksi kehitetään innovatiivisia hankintoja ja vierailu- ja innovaatiokeskusta, jossa voidaan

esitellä yritysten toimintaa. Kaikki perustuu innovaatiojohtamiseen ja vuoropuheluun eri toimijoiden kanssa, kertoo innovaatioalustojen 6Aika -kokonaisuudesta vastaava Aino Ukkola Turun Seudun Kehittämiskeskuksesta. – Yritykset hyötyvät yhteistyöstä sekä oman tuotteensa kehittämisessä että markkinoinnissa. Kerromme hankkeissa mukana olevista yrityksistä ja niiden ratkaisuista esimerkiksi marraskuussa Barcelonan Smart City -messuilla kuuden suurimman kaupungin yhteisellä Suomi-osastolla. Mukana on myös IQ Payments Turusta, Ukkola jatkaa. Avoin data nivoutuu tiedolla johtamisen kokonaisuuteen ja tiedon hallintaan. Julkishallinnon tiedon

TEKSTI ANNE KORTELA

Uusi mobiilimaksamisen alusta tuplasi työpaikat IQ Payments Oy pääsi puolitoista vuotta sitten rakentamaan oman mobiiliohjelmistonsa kaupungin työstämien tavoitteiden pohjalta. – SMS-perusteinen matkalippu toivottiin kehitettäväksi kaikilla mobiilialustoilla toimivaksi. Rakensimme alustan, joka toimii kaikilla maksamistavoilla eli jälkilaskutteisella luotolla, luotto- ja pankkikorteilla, sekä kaikkien operaattorien IP-pohjaisilla alustoilla. Siinä on myös huijaamisen estävä voimakas tunnistusjärjestelmä, Tuomo Parjanen IQ Paymentsiltä kertoo.

taja voi ostaa yhdellä kertaa juna-, bussi- ja tulevaisuudessa taksimatkankin. Suomessa alusta on käytössä koko Turun seudulla sekä Vainion liikenteellä Salossa ja se on myyty myös Savoon ja Pohjois-Suomeen. – Ohjelmisto on avannut meille pääsyn ulkomaille, ja Marokossa, Belgiassa ja Saksassa on alkamassa sovittuja projekteja. Liikevaihtomme tulee sen ansiosta lähes kolminkertaistumaan tänä tilikautena, ja henkilökunnan määrä on kaksinkertaistunut neljästä kahdeksaan. Pidämme oikeudet ohjelmistoon itsellämme ja myymme siihen vain käyttöoikeuksia, Parjanen toteaa.

Ohjelmisto soveltuu kaikkiin liikennevälineisiin, ja matkus-

4 4|

|

businessturku.fi businessturku.fi

Skanssista halutaan Turun kaupungin ja yritysten yhteistyönä luoda älykkäiden ratkaisujen asuinalue.

businessturku.fi

|

5


TEKSTI JA KUVA RIKU NÄSÄNEN

avaaminen luo mahdollisuuksia uusien tuotteiden, palveluiden ja yritysten syntymiseen, tuo kustannussäästöjä ja parantaa tehokkuutta. – Tiedon avaaminen on Turussa vielä alkumetreillä paikkatietoja lukuun ottamatta. Yrityksiltä toivomme nyt aktiivisuutta tuoda esiin avaustarpeita ja kiinnostusten kohteita. Yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.lounaistieto.fi/tietopalvelut/ avoimet-aineistot, sanoo projektipäällikkö Tarja Vuorinen, kuutoskaupunkien avoin data ja rajapinnat Turku. Tarjolle tulee vain yleishyödyllistä tietoa kuten tietoa liikennemääristä, potilaskäyntien määristä tai julkisista hankinnoista, ei salassa pidettäviä, henkilökohtaisia tai turvallisuustietoja. – Tieto avautuu kaikille kiinnostuneille ja tietyille portaaleille määrämuodossa julkaisuaikatauluineen. Kaikki on kuitenkin vasta alkuvaiheessa, kertoo Kalle Luhtinen, 6Aika-hankkeen yhteisövastaava Turku Science Park Oy:stä.

Avoin data mahdollisti uuden ohjelman Turkulaisen Analystica Oy:n toimitusjohtaja Michael Lindholm näkee avoimen datan erittäin hyödyllisenä yrityksille. Yritys on jo hyödyntänyt avointa dataa tekstin analysointiohjelmansa (Text Dive) suunnittelussa. Sillä voidaan käsitellä esimerkiksi laajan kyselytutkimuksen avointen vastauksien suurta tietomassaa tehokkaasti yhdessä muun kerätyn tiedon kanssa. Sitä on käytetty esimerkiksi 15 000 henkilön työbarometrin tulosten analysointiin. – Nyt mennään oikeaan suuntaan, kun julkinen sektori voi antaa yrityksille ”infraa”, jonka avulla voi suunnitella uusia innovaatioita. Turku on myös ilmaissut halunsa tehdä pilottiprojekteja. Näen suuria mahdollisuuksia koulutuspuolella, liikennetietojen, päätöspöytäkirjojen ja sote- sekä muiden alojen tilastojen hyödyntämisessä, Lindholm sanoo.

Michael Lindholmin Analystica Oy on yksi avointa dataa hyödyntävistä turkulaisista pk-yrityksistä.

Turun Skanssi - älykäs ja kestävä kaupunginosa

i Haluatko kuulla lisää? Aino Ukkola Turun Seudun Kehittämiskeskus puh. 044 907 5200 Kalle Luhtinen Turku Science Park Oy puh. 050 347 9541

6

|

businessturku.fi

Turku Energia suunnittelee Skanssiin älykästä kahdensuuntaista kaukolämpö- ja jäähdytysverkkoa, sekä älykästä sähköverkkoa, joihin toivotaan yrityksiltä innovatiivisia ehdotuksia. – Kartoitamme uudenlaisia kiinteistöautomaation ja energiankulutuksen seurannan ratkaisuja sekä pienen mittakaavan energiantuotanto- ja varastointiratkaisuja. Esimerkiksi taloyhtiöt voisivat tuottaa energiaa aurinkokeräimillä tai lämpöpumpuilla, ja yli jäävää energiaa voisi myydä ja siirtää kaukolämpöverkkoon, kehityspäällikkö Antto Kulla sanoo. Skanssiin tulee myös sähköautojen latauspisteitä, ja yritykset voivat tarjota asukkaille kumppanuuspohjalta uudenlaisia palveluja, kuten yhteiskäyttöautojen vuokrausta. – Skanssista on hieno mahdollisuus luoda uudenlainen alue, johon älykkäät energiaratkaisut sopivat hyvin. Projekti tukee myös omaa tavoitettamme vuodelle 2020 tuottaa yli 50 prosenttia energiasta uusiutuvalla energialla, Kulla jatkaa.

Turun seudun ict-osaajat kiinnostavat yrityksiä Kymmenille Turun seudulla työttömäksi jääneille ict-alan huippuosaajille on järjestynyt uusia työpaikkoja muista alan yrityksistä. LG Electronics avasi Turkuun osaavan työvoiman perässä kokonaan uuden tuotekehityskeskuksen.

Ei niin pahaa, ettei jotain hyvääkin. Sanonta pitää paikkansa ainakin Turun seudulla, missä viime vuosien ikävien irtisanomisuutisten vastapainoksi on vuoden mittaan kuultu myös hyviä uutisia. Yksi positiivisista uutisista on tieto, että sekä paikallisissa että kansainvälisissä yrityksissä on ilmennyt runsaasti kiinnostusta palkata Turun ja Salon seuduilla uusia työtilaisuuksia hakevia ict-ammattilaisia. – Esimerkiksi Microsoftilta ja Ericssonilta on jäänyt tai jäämässä työttömäksi merkittävä joukko ict-puolen osaajia. Sekä työntekijät itse että eri organisaatiot Turun ja Salon seuduilla ovat viime kuukausina aktiivisesti etsineet erilaisia ratkaisuja huippuosaamisen hyödyntämiseksi uuden yritystoiminnan tai uusien

alan toimijoiden houkuttelemiseksi alueelle, kertoo Turku Science Park Oy:n kasvu- ja kehittämispalveluista vastaava Marko Puhtila. Suurin yksittäinen ict-alan sijoittuja on LG Electronics. Yhtiö avasi hiljattain tuotekehitysyksikön Turkuun. Turun kaupunki ja Turku Science Park Oy olivat tärkeitä myötävaikuttajia yhtiön sijoittautumista valmisteltaessa. Muita Turkuun sijoittujia ovat Suomeen laajentanut australialainen Silanna Semiconductor ja toisen Suomen toimipisteensä Turkuun avannut norjalainen Nordic Semiconductor. Molemmat ovat ottaneet useita turkulaisia palkkalistoilleen. – Olemme toimineet siinä roolissa, joka julkiselle elinkeinopoliittiselle toimijalle kuuluukin: yriLG Electronics investoi Turkuun ja avasi kaupungissa uuden tuotekehitysyksikön, joka Markus Pettersonin mukaan on keskittynyt mm. 5G-osaamiseen.

tysten, osaajien ja julkisen sektorin verkottajana ja välittäjänä. Kuluvan vuoden aikana on monen toimijan yhteisponnistelujen tuloksena jo jopa lähes sata henkilöä saanut uuden, omaa aiempaa osaamistaan hyödyntävän työpaikan, Puhtila jatkaa. LG Electronicsin tutkimus- ja tuotekehityskeskuksessa työskentelee jo puolensataa asiantuntijaa. – Olemme osa LG Electronicsin globaalia tuotekehitysverkostoa. Turun yksikön osaaminen painottuu 5G-verkkoihin ja esineiden internetiin, kertoo Markus Pettersson Turun tuotekehityskeskuksesta. Yhtiön mukaan Turku valikoitui yksikön sijainniksi kansainvälisen tason radioteknisen asiantuntijuuden ja alueella jo pitkään toimineen langattomaan tiedonsiirtoon erikoistuneen teollisuuden ansiosta.

i

Haluatko lisätietoja?

i

Haluatko kuulla lisää? Marko Puhtila Turku Science Park Oy puh. 040 550 9560

businessturku.fi

|

7


TEKSTI RIKU NÄSÄNEN KUVA GASERA OY

Julkiset elinkeinopalvelut Gaseran sparraajina

Suomalaisia Team Finland Health -näyttelyosastolla; Tero Piispanen (BioTurku), Tony Wahlroos (Turun AMK), Antti Iitiä (CRST Oy) ja Päivi Itkonen (CrownCRO Oy).

Team Finland Health –näyttelyosasto BioJapan 2015 –partenerointitapahtumassa. Finpron henkilökuntaa etualalla, taustalla BioTurun yritysedustajia.

Selkänojaa kansainvälistymiseen TEKSTI RIKU NÄSÄNEN KUVAT TERO KARHI

Neuvontaa ja ajankohtaistietoa, messu- ja partnerointimatkoja, sidosryhmätilaisuuksia, yhteistyöhankkeita ja rahoitusverkostoja. Turun Seudun Kehittämiskeskus ja Turku Science Park Oy tarjoavat yrityksille runsaasti erilaisia kansainvälistymispalveluita. Turun Seudun Kehittämiskeskus ja Turku Science Park Oy välittävät vuosittain kymmenille seutukuntamme yrityksille kontakteja kansainvälisen kaupan asiantuntijoihin, potentiaalisiin yhteistyökumppaneihin, rahoittajiin ja viranomaisiin. Kansainväliset messut ja yritystreffit, ns. partnerointitapahtumat, luovat näiden verkostojen rakentamiselle hyvän ympäristön. Kuluvana syksynä verkostoja on rakennettu mm. Venäjällä ja Japanissa. Turun päivät Pietarissa houkutteli lokakuussa mukaan 40 yritysosallistujaa. – Ohjelma sai jo ennakkoon positiivista palautetta ja osallistujia oli enemmän kuin olimme odottaneet. Olimme esillä viidellä toimialakärjellä, jotka näkyivät kokoa-

8

|

businessturku.fi

massamme ohjelmassa, kertoo elinkeinoasiamies Heidi Saario Turun Seudun Kehittämiskeskuksesta. Saario kertoo, että Venäjä tähtää oman pk-yrityskenttänsä kansainvälistämiseen. Pietarissa jo kymmenisen vuotta järjestetty Partneriaatti-tapahtuma järjestetään marraskuun kolmannella viikolla ensimmäisen kerran Pietarin ulkopuolella, Turussa. Teemoina ovat life science ja biotalous. – Radisson Blu Marina Palacessa järjestettävään tapahtumaan ehtii vielä ilmoittautua. Lisätietoja ja rekisteröityminen löytyvät osoitteesta www.partneriat.com, Heidi Saario muistuttaa.

Japanin Yokohamassa järjestetään vuosittain Aasian suurin bioalan partnerointitapahtuma. BioJapanissa kohtaavat sadat alan pienet ja suuret toimijat eri puolilta maailmaa. – Tänä vuonna mukana oli Team Finland -osasto, joka syntyi meidän turkulaisten aloitteesta ja yhdisti saman osaston alle 13 suomalaista toimijaa, enimmäkseen yrityksiä. Turun seudulta niistä oli 11, kertoo BioTurku-yhteisöstä ja Turku Science Park Oy:n kansainvälistymispalveluista vastaava Tero Piispanen. Hyviä kokemuksia on kertynyt myös paikallisissa suurlähetystöissä järjestetyistä kutsuvierastilaisuuksista, joissa messuille osallistuneet suomalaisyritykset ovat päässeet keskustelemaan paikallisten viranomaisten kanssa. Viimeksi tällainen järjestettiin BioJapanin yhteydessä Suomen Tokion suurlähetystössä. – Sidosryhmätilaisuudet avaavat ovia oikeisiin osoitteisiin ja onnistuessaan nopeuttavat uusien markkinoiden avautumista, Piispanen sanoo.

Kansainvälisillä markkinoilla jo hyvään vauhtiin päässeen Gasera Oy:n juuret juontavat Turku Science Park Oy:n yrityshautomoon, missä Turun yliopiston soveltavan fysiikan laitoksen professori Jyrki Kauppinen ja hänen poikansa Ismo Kauppinen vuosituhannen vaihteessa perustivat teknologiansiirtoa varten oman yrityksen. – Kun Turku Science Parkissa tutkittiin akateemisten tutkimustulosten kaupallistamismahdollisuuksia, todettiin kehittämämme kaasumittaukset potentiaalisimpien joukkoon. Päätimme sitä varten perustaa uuden yhtiön, joka sai nimen Gasera Oy, toimitusjohtaja Ismo Kauppinen kertoo. Tänä vuonna yritys on kertonut Turku Science Park Oy:n avulla Enterprise Europe Network -verkostosta löytyneestä yhdysvaltalaisesta kumppanista. Tehdyn sopimuksen ansiosta yritys tuplaa tänä vuonna liikevaihtonsa ja arvioi henkilöstönsä kasvavan kuluvana vuonna jopa 15 uudella työntekijällä. Kansainvälistymiseensä yhtiö on hyödyntänyt vuosien mittaan aktiivisesti erilaisia julkisia elinkeinopalveluita ja myös mm. Tekesin rahoitusta. Gasera on mukana myös EU:n Horisontti 2020 -tutkimus- ja innovointiohjelmassa, josta se on saanut 2,3 miljoonan euron rahoituksen kannettavan kaasunmittauslaitteen kehitystyöhön. – Kaksivuotisen projektin aikana on tarkoitus kehittää laite, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi huumeiden, konttien sisäilman myrkyllisten aineiden ja jopa ihmissalakuljetuksen paljastamiseen. Jos kaikki osuu kohdilleen, on tähtäimessä ensi vuosikymmenen alkuvuosina jo yli 40 miljoonan euron liikevaihto. Turun kaupungin elinkeinopalveluista saatuun apuun Kauppinen on tyytyväinen. – Voi sanoa, että meillä on jatkuvasti ollut jotain vireillä Turku Science Park Oy:n kanssa.

i Haluatko kuulla lisää? Heidi Saario Turun Seudun Kehittämiskeskus puh. 050 559 0642 Tero Piispanen Turku Science Park Oy puh. 0400 781 683

Ismo Kauppinen uskoo kannettavan kaasunmittauslaitteen mahdollisuuksiin menestyä maailmalla.

| | | 99 9

businessturku.fi businessturku.fi businessturku.fi


Mitä kuuluu nyt?

TEKSTI JA KUVAT ANNE KORTELA

Kyselimme parin Turun seudulla toimivan yrityksen kuulumisia.

Vaadin Oy: Nopeaa kasvua Piilaaksossa ja Saksassa Vaadin Oy syntyi vuonna 2000 IT Mill -nimisenä Turku Science Parkin yrityshautomossa. Se syntyi viiden nuoren miehen innosta kehittää ylivoimainen työkalu yritysohjelmien web-suunnitteluun. Nyt henkilökuntaa on 90, ja avoimen lähdekoodin Vaadin Frameworkia käyttää 150 000 kehittäjää eri puolilla maailmaa ja yli 40 prosenttia Fortune 100 -listan suuryrityksistä. Ilmaisesta perustuotteesta huolimatta liikevaihtoa kertyy tänä vuonna noin 8,5 miljoonaa euroa.

TEKSTI JA KUVA RIKU NÄSÄNEN

Uusi

elinkeinosopimus tarjoaa

sujuvammat yrityspalvelut

Turun seudun kunnat valmistelevat parhaillaan uutta elinkeinosopimusta. Yrityksille uudistukset merkitsevät tehokkaampia palveluita yhdeltä luukulta. Uusi elinkeinosopimus merkitsee nykyisen Turun Seudun Kehittämiskeskuksen ja Turku Science Park Oy:n toimintojen ja henkilöstön hallinnollista yhdistämistä. Näin nykyinen toimintamalli yksinkertaistuu, palvelut ovat helpommin yrittäjien löydettävissä ja palveluiden kyky reagoida toimintaympäristön muutoksiin nopeutuu. – Uusi sopimus helpottaa yritysten asiointia palveluissa tuomalla ne yhden luukun taakse, Turun Seudun Kehittämiskeskuksen johtaja Niko Kyynäräinen tiivistää uudistuksen. – Jatkossa yritykset voivat sijainti-

10

|

businessturku.fi

kunnastaan riippumatta saada yhden organisaation tuottamana kaikki tarvitsemansa, entuudestaan tutut palvelut. Tavoitteena on, että organisaatiomuutokset astuvat voimaan 1.1.2016. Myös uuden organisaation on määrä aloittaa tuolloin uusissa tiloissa ICT-Cityssä, Turku Science Parkissa. Taloon sijoittuvat nykyisten Turku Science Park Oy:n ja Turun Seudun Kehittämiskeskuksen palveluiden ohella Turun yliopiston Brahea-keskus sekä Turun ammattikorkeakoulun Palveluliiketoimintayksikkö. Jo kesällä kiinteistöön ehti muuttaa Turun seudun yrityspalvelupiste Potkuri. Uuteen sopimukseen sisältyy yrityspalveluiden ohella myös elinkeinorahasto.

Anni Savolainen tapasi lokakuussa yritysneuvoja Peter Lostedtin Potkurin uusissa tiloissa ICT-Cityssä.

– Yrityspalvelut sisältävät erilaisia alku-, kasvu- ja kansainvälistymispalveluja, mutta myös Invest In- ja sijoittautumispalvelut, alueelliset markkinointitoimet ja alueellisten verkostojen ja osaamisklustereiden ylläpidon. Elinkeinorahastosta voidaan rahoittaa osaksi tai kokonaan sellaisia hankkeita ja toimintoja, jotka uuden sopimuksen mukaisesti edistävät Turun seudun elinvoimaisuutta, kertoo Turku Science Park Oy:n toimitusjohtaja Rikumatti Levomäki. Asiakkaiden ohella myös osakaskunnat hyötyvät mallista. – Kunnille sopimus antaa paremmat mahdollisuudet toiminnan ohjaamiseen niiden tarpeita vastaavaksi, Niko Kyynäräinen muistuttaa.

Yksi perustajista on Jurka Rahikkala, jonka silmissä palaa edelleen into. Pääkonttori on yhä Turussa, mutta panostus ulkomaille on onnistunut mainiosti: sieltä tulee jo 90 prosenttia liikevaihdosta. Muutos on ollut nopea, sillä vuonna 2010 kaikki asiakkaat olivat vielä suomalaisia. – Mukavalta tuntuu, sillä kasvu on kovaa, lähes 30 prosenttia vuodessa. Tärkeimmät alueet ovat Pohjois-Amerikka ja Saksa. Piilaakson tytäryhtiö San Josessa aloitti vuonna 2012 ja sieltä tulee jo 35 prosenttia liikevaihdosta, lisäksi Saksan tytäryhtiö perustettiin samana vuonna, ja kasvunäkymät myös saksankielisellä alueella ovat erittäin hyvät, hän kertoo.

Ursuk Oy kasvaa Turussa ja palkkaa uusia työntekijöitä 51 vuoden kokemus vaativiin olosuhteisiin tarkoitetuista erikoisvaatteista on tuonut Ursuk Oy:lle Itämeren markkinajohtajuuden, noin 70–80 prosenttia. Vientiä on myös merkittävissä määrin Englantiin, Saksaan ja Ranskaan. – Pyrimme koko ajan erikoistumaan ja uusiutumaan, joten uusien kilpailijoiden kynnys on korkea, mutta olemme tehneet paljon töitäkin, toimitusjohtaja Ville Rantala arvioi. Ursuk muutti vuonna 2008 Turun keskustasta Lausteelle ja siellä työskentelee 72 ihmistä. Rantalasta tuli toimitusjohtaja toukokuussa 2010. Hän myös omistaa yrityksen. – Näin kannattavuuden parantamiseen mahdollisuuksia, joten päätin ryhtyä työhön. Ursukin liikevaihto on kasvanut kuudesta kymmeneen miljoonaan euroon ja kannattavuus on parantunut merkittävästi. Vuokrakiinteistö on myös ostettu omaksi. – Uusia työntekijöitä on palkattu myös paljon, tänä vuonna 10 uutta, ja vielä viisi tarvitaan. Olen valmis palkkaamaan myös maahanmuuttajia, sillä heistä saa hyviä työntekijöitä. Vuonna 2014 EDE-palkinnolla palkittu Ursuk tunnetaan erityisesti sukellus- ja pelastuspuvuistaan. Tavoite on laajentaa vahvemmin myös työasuihin, joihin juuri saatiin gore-tex-lisenssi. Myös älyvaatteiden kehittäminen kiinnostaa. – Taidamme olla Suomen suurin vapaa-ajan vaatteiden valmistaja, sillä lähes kaikki muut valmistuttavat vaatteet ulkomailla. Maksamme myös ylpeänä kaikki veromme Suomeen ja toivomme, että kaikki muutkin yritykset tekisivät niin, Ville Rantala toteaa. businessturku.fi

|

11


TEKSTI ANNE KORTELA KUVAT LÄNSI-SUOMEN ELOKUVAKOMISSIO JA ANNE KORTELA

Seudun osaaminen näyttäytyy Tyttökuninkaan puvustuksessa

Marjatta Nissinen esittelee Tyttökuninkaassa näyttelijä Mikko Leppilammen yllä nähtävää asua.

Kuvaukset tuovat työtä ja tuloja Turun seudulle

Kuningatar Kristiinasta kertovan elokuvan, The Girl King (Tyttökuningas), historiallinen puvustus oli vahva näyttö Turun seudun yhteistyökyvyistä. Tehokas verkosto luotiin nopeasti paikallisista osaajista. Kansainvälisen elokuvan puvustuksesta vastasi arvostettu pukusuunnittelija Marjatta Nissinen. Hän perehtyi 1600-luvun kuninkaallisten pukeutumistyyliin, ja elokuvaan hankittiin noin 1300 asukokonaisuutta, joista lähes 300 ommeltiin Turussa, loput vuokrattiin ulkomailta. – Aloitimme aivan tyhjästä, mutta onnistuimme löytämään Turusta aivan ihania ja todella ammattitaitoisia ompelijoita, joista osa oli sillä hetkellä ilman työtä, sekä osaavan hattumaakarin ja värjärin. Lisäksi saimme harjoittelijoita Mynämäen käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksesta ja Turun ammattikorkeakoulusta, Nissinen kertoo.

Työtahti oli todella hektinen, mutta aikataulussa pysyttiin. Kankaat olivat pääasiassa silkkiä, villaa ja pellavaa ja käsityötä tehtiin paljon. Turun Seudun Kehittämiskeskuksen yhteydessä toimivan Länsi-Suomen elokuvakomission komissaari Teija Raninen korostaa, että lähtökohta oli luoda Turusta myös elokuvapuvustuksen kaupunki. – Meillä on kokemusta jo kolmen pitkän leffan puvustuksesta, ja elokuvapiirit ovat pienet, joten tieto kulkee. Meillä on valmius tehdä puvustuksia myös ulkomaisiin tuotantoihin. Tyttökuninkaan ensi-ilta on 11. joulukuuta, ja toivon, että saisimme tänne silloin

paljon huomiota ja maailmantähtiä. Turkulainen kangasagentuuri Hannes Textile Oy hankki suuren osan elokuvan kankaista. – Marjatta Nissinen löysi meiltä sopivia kankaita, ja saimme niitä tukkuriltamme Italiasta heille sopivia määriä. Meille se oli helppoa ja saimme vähän lisäbusinestä. Meillä on valmiudet tällaiseen yhteistyöhön myöhemminkin, totta kai se kiinnostaa, yrittäjä Hannu Hänninen kertoo.

Kuningatar Kristiinan musta puku tehtiin ruotsalaiselle näyttelijälle Malin Buskalle, joka palkittiin Montrealin elokuvafestivaaleilla roolistaan parhaana naisnäyttelijänä.

Länsi-Suomen elokuvakomissiossa paiskitaan töitä Turun vahvistamiseksi elokuvakaupunkina, koska siitä on alueelle taloudellista hyötyä. – Elokuvan tekijöiden lisäksi kuvaukset tuovat töitä suurelle joukolle muitakin ihmisiä. Turun työttömyysprosentti on 15, joten töitä on tärkeää tarjota. Esimerkiksi Tyttökuningas-elokuvaan saatiin pelkästään kunnan ja valtion tukia 100 000 euroa, ja puvustuksessa mukana olleista 70 prosenttia sai työ- tai opiskelupaikan kuvausten jälkeen, elokuvakomissaari Teija Raninen kertoo.

>

Elokuva- ja TV-tuotannot Turun seudulla vuonna 2014

i Haluatko kuulla lisää? Lotta Mujo Turun Seudun Kehittämiskeskus puh. 050 559 0532

12

|

businessturku.fi

Hän toivoo, että puvustuksesta tulee vielä yhteydenottoja elokuvan ensi-illan jälkeen, koska se on elokuvassa niin näkyvää. – Mitä enemmän täällä kuvataan, sitä paremmin kaikki toimii, ja tieto hyvin sujuneista asioista leviää. Tälläkin hetkellä neljän pitkän elokuvan tekijät ovat ilmoittaneet kiinnostuksensa Turkuun. Elokuva tuo myös kaupunkilaisille pienen kurkistusmahdollisuuden elokuvan tekemiseen ja kaupunkia hyvin esille. Tänne voitaisiin kehittää vielä enemmän matkailutuotteita elokuvan ympärille, Raninen tuumii.

businessturku.fi businessturku.fi

|

13


TEKSTI JA KUVA RIKU NÄSÄNEN

i Haluatko kuulla lisää? Tero Piispanen Turku Science Park Oy puh. 0400 781 683 Reipasta näytteilleasettajajoukkoa Turun seudun yhteisosastolla.

HealthBIO-seminaari kokosi jälleen viime elo-syyskuun vaihteessa Turkuun noin 230 osallistujaa.

Turun seutu yhteisosastolla Alihankintamessuilla

HealthBIO -

bioalan vuotuinen ykköstapahtuma Vuodesta 2007 lähtien järjestetystä HealthBIO-seminaarista on vakiintunut Suomen bioalan yritysten suurin vuosittainen kokoontuminen. Turkuun saapuu joka vuosi kolmatta sataa osallistujaa eri puolilta maata. HealthBIO syntyi työ- ja elinkeinoministeriön rahoittaman Osaamiskeskus-hankkeen myötä vuonna 2007. Ensimmäinen valtakunnallinen vuosiseminaari sai innoituksensa Turku Science Park Oy:n johdolla toimivan BioTurku-yhteisön aikaisemmin järjestämästä pharma-klusterin strategiapäivästä. – Vastaavanlainen, mutta hieman pienimuotoisempi strategiapäivä sai silloin valtakunnallista ulottuvuutta ja täydentyi HealthBIOn myötä entistä laajemmalla sisällöllä, muistelee

14

|

businessturku.fi

BioTurun toimintaa Turku Science Park Oy:ssä koordinoiva johtaja Tero Piispanen. Elo-syyskuun vaihteessa pidettävän seminaarin vakiosisältöön kuuluvat katsaukset alan suomalaisten toimijoiden kehitykseen, sekä ajankohtaisiin kansainvälisiin kuulumisiin. Muissa puheenvuoroissa painottuvat ajankohtaiset teemat, niiden joukossa tietysti yrittäjiä jatkuvasti mietityttävät rahoituskysymykset. Erityisen hienoa on, että kansainväliset suuryritykset ovat viime vuosina kiinnostuneet tapahtumasta. Alan toimijat hakevat kumppaneita, rahoittajat taas hyviä sijoituskohteita. – Tänä vuonna life science -alaa edustivat Merck, Johnson & Johnson ja AbbVie. Rahoittajapuolelta Tur-

kuun olivat saapuneet MS Ventures, Novo Seeds ja Wellcome Trust. Suomalaisten bioalan yritysten ja kansainvälisten vieraiden kesken käytiin kahden päivän aikana kaikkiaan liki 40 ennalta sovittua kahdenkeskistä neuvottelua, Piispanen laskee. Lääkkeiden sopimusvalmistukseen keskittyneen Biovian Oy:n toimitusjohtaja Knut Ringbom on osallistunut kaikkiin tähän mennessä järjestettyihin HealthBIO-tilaisuuksiin. – HealthBIO on erinomainen, hyvin järjestetty ajatusten ventilointiareena ja kansallinen ponnahduslauta. Se tarjoaa tilaisuuden tavata yhteistyökumppaneita, asiakkaita ja sidosryhmiä sekä kullanarvoisen mahdollisuuden kuulla esimerkiksi kansainvälisten sijoittajien näkemyksiä, Ringbom tiivistää.

Tampereen perinteiset Alihankintamessut järjestettiin jälleen syyskuussa. Turun Seudun Kehittämiskeskus oli kerännyt yhteisosastolle laajasti seudun osaamista edustavan yritysjoukon. Avertas Robotics, Innomac, Meyer Turku, Trafomic, Turun Hylly-

ja Trukkitalo, Turun Sarjatuote, WIRECO-NB, Koneteknologiakeskus Turku, Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT ja Turun AMK olivat tarttuneet mahdollisuuteen päästä näytteilleasettajaksi helposti ja kustannustehokkaasti.

Potkuri muutti

TEKSTI HANNELE HAAPAMÄKI KUVA TURUN SEUDUN KEHITTÄMISKESKUS

Messuilla oli lähes 17 000 kävijää. Näytteilleasettajia oli 1 000 kaikkiaan 20 eri maasta. Ensi vuonna tapahtuman pääteemoina ovat digitalisaatio ja johtaminen.

Potkuri nyt ICT-Cityssä, Joukahaisenkatu 3-5 A

TEKSTI JA KUVA RIKU NÄSÄNEN

uusiin tiloihin

Yrityspalvelupiste Potkuri muutti kesällä Linnankadulta Turku Science Parkin ICT-Cityyn. Muutto on osa Turun seudun elinkeinopalveluiden keskittämistä Turku Science Parkin alueelle. ICT-Cityn katutasossa Potkurilla on käytössään modernit ja avarat tilat. Potkuri palvelee jatkossa myös jo toimivia yrityksiä. Edelleen tärkein tehtävä on auttaa yrityksen perustamista harkitsevia, mutta Potkurista ohjataan tarvittaessa kaikkia yrittäjiä elinkeinopalveluiden oikean ja heitä parhaiten auttavan asiantuntijan puheille. Uudet tilat tarjoavat nyt mahdollisuuden myös erilaisten koulutus- ja infotapahtumien järjestämiseen. Yhteistyötä tehdään myös uuden SparkUp-yhteisön kanssa. Uusien ja innovatiivisten yritysten syntymistä, kasvua ja kansainvälistymistä tukevan SparkUpin omat 800 neliön tilat avautuvat marraskuussa Turku Science Parkin ElectroCity-kiinteistössä.

Elokuun lopulla Potkurin uusissa tiloissa ICT-Cityssä järjestettiin SparkUp breakfast -tilaisuus. Yritysten rahoitusmahdollisuuksiin keskittynyt tilaisuus keräsi businessturku.fi | ison 15 osallistujajoukon.


Yritystapahtumia Turun seudulla MARRASKUU

JOULUKUU

TAMMIKUU

to 2.11.

ke 2.12.

ke 20.1.2016

Materiaalien sovellukset yrityksille -iIltakoulu

Alkavan yrittäjän Startti-info

Alkavan yrittäjän Startti-info

klo 11.00–12.00 Potkurissa

klo 17.00–18.00 Potkurissa

klo 17.00–20.00 Ravintola Koulun Historia-luokassa aiheina rajapintailmiöt ja mallinnus Järjestäjät: Turku Science Park Oy ja TY:n Brahea-keskus Lisätiedot: Liisa Laurikko, puh. 050 342 5481

...............................................................

to 3.12. TEDx Turku

klo 17.00–18.00 Potkurissa

Sigyn-sali, Linnankatu 60, Turku www. tedxturku.com Järjestäjä TEDx Turku, mukana Turun Seudun Kehittämiskeskus ja Turku Sciene Park Oy Lisätiedot: Hele Kaunismäki, puh. 050 559 0374

..............................................................

...............................................................

to–pe 19.–20.11.

ke 9.12.

..............................................................

ke 18.11. Alkavan yrittäjän Startti-info

Partneriaatti Suomalais-venäläinen B2B-foorum Radisson Blu Marina Palace, Linnankatu 32, Turku www. partneriat.com Lisätiedot: Niko Kyynäräinen, puh. 050 559 0538

..............................................................

ma–pe 23.–27.11. SparkUp avajaisviikko klo 12.00–16.00 Grand Opening Party to 26.11. klo 18 SparkUp, ElectroCity B-porras www.sparkup.fi Lisätiedot: Sonja Nylander, puh. 044 291 6966

Girl King maailmanensi-ilta Turussa Yritysnäytöksiä tulossa myyntiin. www.sceneturku.fi Lisätiedot Lotta Mujo, puh. 050 5590532

...............................................................

to 10.12. Games for Health Finland Turun Games for Health -tapahtumassa esitellään terveyspelialan uusimmat kuulumiset. Tapahtumapaikka päivällä ICT-Cityn auditorio Alfa, iltatilaisuus SparkUpissa. Järjestäjä: Turku Science Park Oy Lisätiedot: Patrik Uhinki, puh. 040 557 7251

..............................................................

ke 16.12. Alkavan yrittäjän Startti-info klo 17.00–18.00 Potkurissa

+

LISÄTIETOJA JA LISÄÄ TAPAHTUMIA:

www.businessturku.fi www.turkusciencepark.com

16

|

businessturku.fi

HELMIKUU ke 3.2.2016 Alkavan yrittäjän Startti-info klo 11.00–12.00 Potkurissa

...............................................................

ke 17.2.2016 Alkavan yrittäjän Startti-info klo 17.00–18.00 Potkurissa

MAALISKUU ke 2.3.2016 Alkavan yrittäjän Startti-info klo 11.00–12.00 Potkurissa

...............................................................

ke 16.3.2016 Alkavan yrittäjän Startti-info klo 17.00–18.00 Potkurissa

!

Alkavan yrittäjän Startti-infot järjestetään Potkurissa, Joukahaisenkatu 3-5 A, Turku www.potkuri.fi, puh. 040 488 2000

Businessturku fi 2015 2  

http://www.turkusciencepark.com/media/uploads/businessturku_fi_2015_2.pdf

Businessturku fi 2015 2  

http://www.turkusciencepark.com/media/uploads/businessturku_fi_2015_2.pdf