Page 1

Tukea kaupallisiin kehitysmaahankkeisiin Verkoilla maailmalle 12.6.2013


Finnpartnership-liikekumppanuusohjelma – tausta ja tavoite • Ulkoasiainministeriön rahoittama ja Finnfundin hallinnoima ohjelma • Tavoitteena lisätä suomalaisten ja kehitysmaayritysten välisiä pitkäaikaisia kaupallisia liikekumppanuuksia • Kaupallisiin kehitysmaahankkeisiin: – Liikekumppanuustukea – Matchmaking-palvelu – Ohjausta ja tietoa • Yhteistyössä suomalaisen liike-elämän ja muiden kansainvälistymispalveluja tarjoavien tahojen kanssa


Finnpartnership-liikekumppanuusohjelma – tausta ja tavoite • Yhteistyössä suomalaisen liike-elämän ja muiden kansainvälistymispalveluja tarjoavien tahojen kanssa.

Konsultit

Alueelliset kehitysorganisaatiot

Suurlähetystöt / edustustot

Ulkomaalaiset sisarorganisaatiot


Tukea kaupallisiin kehitysmaahankkeisiin toiminta-alue

Alemman tulotason kehitysmaat Ylemm채n keskitulotason kehitysmaat

www.finnpartnership.fi/kehitysmaat


Finnpartnershipin palvelut kansainvälistymisprosessin aikana Rahallista tukea kehitysmaihin suuntautuviin, pitkäaikaiseen liiketoimintaan tähtääviin hankkeisiin: •

yhteisyritys tai tytäryhtiö

muu pitkäaikaiseen liiketoimintaan tähtäävä hanke, esim. pitkäaikainen osto-/alihankinta-, huolto-, franchise- tai lisensointisopimus Huom! Ei rahoitusta tuonti kehitysmaasta varsinaiseen teknologian ja ratkaisujen pilotointi toimintaan (sopimukset, laitteet, HR, toimitilat, …) ammattikoulutus ja tuki paikalliselle koulutustoiminnalle

• • •

Liiketoiminnan valmisteluvaihe

Esihankeselvitys, informaation kerääminen kohdemaasta, toimijoista, markkinoista

Liikekumppanin / partnerin identifiointi

Liiketoimintavaihe

Hankeselvitys, liiketoimintasuunnitelma, ympäristö- ja yhteiskuntavaikut usten arviointi

Liikekumppanuustuki Matchmaking

Henkilökunnan koulutus, esim. laadun parantaminen (myös ammatillinen koulutus)

Liiketoimintaalueen kehittäminen (muutettaessa nykyistä liiketoimintaa)


Liikekumppanuustuki lyhyesti • Rahallista tukea suomalaisyritysten kaupallisiin hankkeisiin kehitysmaissa • Voidaan käyttää hankkeen alkuvaiheen suunnitteluun ja selvityksiin sekä liiketoiminnan käynnistyttyä koulutukseen ja liiketoiminta-alueen kehittämiseen • Enintään 200 000 / 400 000 € yritys, 30/50/70 % hyväksyttävistä kustannuksista riippuen hakijayrityksen koosta ja kohdemaan tulotasosta • Tuki edistää toteuttamiskelpoisten ja liiketaloudellisesti kannattavien, pitkäaikaisten kumppanuuksien syntyä yritysten välille • Tuella ei voi kattaa suomalaista vientiä kehitysmaihin!


LKT:n myönnöt maanosittain 2006 – 2013 T1


Liikekumppanuustuki, suosituimmat sektorit 2006 – 2013 T1 • Tukea (€) myönnetty eniten: – Tieto- ja viestintäteknologia (15 %) – Tuotantotekniikka ja -laitteisto (13 %) – Energiateollisuus (12 %) – Ympäristöala (10 %) – Metalliteollisuus (8 %) – Maatalous- ja elintarviketeollisuus (6 %) – Rakennusala (6 %) – Palveluala (6 %) – Metsä-, puu- ja paperiteollisuus (5 %)


Liikekumppanuuksien identifiointi – Matchmaking lyhyesti • Finnpartnership kanavoi tietoa liikekumppanuusmahdollisuuksista kehitysmaayrityksiltä suomalaisille yrityksille ja päinvastoin • Nettisivuilla listataan eri maiden toimijoiden yhteystietoja ja tietoa liiketoimintamahdollisuuksista • Finnpartnership välittää liikekumppanuusaloitteita suoraan niistä kiinnostuneille toimijoille • Pääpainosektorit: IT, ympäristö ja energia, maatalous • Pääpainomaat: Vietnam, Peru, Kazakstan, Tansania • Tälläkin hetkellä noin 100 yritystä etsii suomalaista partneria


Aktiiviset Matchmaking-profiilit / maa 2006 - 2012


Aktiiviset Matchmaking-hakemukset / sektori 2006 - 2012


Ohjausta ja tietoa • Ohjausta ja tietoa liiketoimintaan tähtäävien hankkeiden valmisteluvaiheessa • Rahoitusneuvonta: tietoa kehitysmaihin suuntautuvaa toimintaa rahoittavista kotimaisista ja kansainvälisistä toimijoista • Maasivut: Suomalaisyrityksille tietoa kehitysmaiden toimijoista ja toimintaolosuhteista • Uutiskirje: kerran kuukaudessa ilmestyvä yhteenveto kehitysmaaliiketoimintaan liittyvistä mahdollisuuksista • Konsulttitietokannat: Tietoa suomalaisista ja kansainvälisistä asiantuntijoista


Liikekumppanuusohjelma – Finnpartnership • Kanavoi liikekumppanuusmahdollisuuksia kehitysmaista suomalaisyrityksille • Myöntää rahallista liikekumppanuustukea • Tarjoaa kehitysmaahankkeisiin liittyvää ohjausta ja tietoa suomalaisyrityksille

• Ota aina yhteyttä Finnpartnershipin asiantuntijoihin, kun toiminta kohdistuu kehitysmaihin!


• • • • • • • •

Teollisen yhteistyön rahasto Oy (Finnfund) - valtion omistama kehitysrahoitusyhtiö. Riskirahoitusta ensisijaisesti suomalaisten yritysten kansainvälistymishankkeisiin kehitysmaihin ja Venäjälle. Osallistuu perustamis- ja laajennusinvestointeihin rahoittaen yleensä suoraan hankeyhtiötä. Hankkeilta edellytetään kannattavuutta ja myönteisiä kehitysvaikutuksia. Rahoitus on markkinaehtoista täydentäen kaupallisia rahoitusvaihtoehtoja. Rahoitusosuus hankkeesta tyypillisesti 1/3 ja määrältään 1 – 10 miljoonaa euroa. Rahoitusinstrumentteina osakepääomasijoitukset ja investointilainat. www.finnfund.fi


Organisaatio

Siv Ahlberg

Birgit Nevala

Programme Director

Marika Heinonen

Hanna Myllyluoma

Business Partnership Coordinator

Maijastiina Suonp채채

Programme Officer

Junior Analyst

Programme Analyst

Suvi L채hdevuori

Junior Analyst


c/o Finnfund, PL 391, 00121 Helsinki puh. (09) 3484 3314, faksi (09) 3484 3346 fp@finnpartnership.fi matchmaking@finnpartnership.fi www.finnpartnership.fi

birgit_nevala-kehittyville_markkinoille_finnparnershipin_avulla  

http://www.turkusciencepark.com/media/uploads/birgit_nevala-kehittyville_markkinoille_finnparnershipin_avulla.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you