Page 1

Teppo Saarenp채채 Monitori 2013, 6.3.2013

Diabeteksen hoidon uudistamisen haasteet

www.emedicproject.eu


Sisältö Hankkeen esittely Tavoite Tehdyt asiat ja opit


Hankkeen esittely


eMedic 2011-2013 eMedic on EU:n Central Baltic INTERREG IV A –ohjelman rahoittama hanke Tavoitteena on kehittää uusia käytäntöjä etälääketieteen avuksi Hankkeen painopistealueita ovat diabetes (haavanhoito) ja lastentaudit Hanke käynnistyi 2011 ja jatkuu vuoden 2013 loppuun


eMedic Kansainvälinen konsortio  Neljä maata  Suomi, Viro, Latvia, Ruotsi

 Kuusi kumppanusta     

Turun ammattikorkeakoulu (TUAS) Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiiri (HDSWF) Turku Science Park Oy (TScP) Tallinn University of Technology, Viro Pauls Stradins Clinical University Hospital (PSCUH), Latvia  Karolinska University Hospital (Karolinska), Ruotsi


eMedic Pilottikunnat Uusien käytäntöjen kehittämisessä mukana kolme pilottikuntaa:  Kaarina  Loimaa  Forssa Tavoitteena luoda asiakas- ja henkilökuntanäkökulmat mahdollisimman hyvin huomioivia käytäntöjä


Tavoitteet


eMedic –hankkeen tavoitteet  Laadukas ja kustannustehokas virtuaalinen palvelumalli koti- ja itsehoidon tueksi  eTerveys –ratkaisujen tutkimus  Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kouluttaminen ja tukeminen uusien teknologioiden käyttöönotossa  Yhtenäiset ratkaisut yhteisiin ongelmiin Itämeren alueen maissa


Omahoito


Haavanhoidon et채konsultaatio


Tehdyt asiat ja opit


Mitä tehtiin Hankinnan suunnittelu       

Kilpailutus

6 kuukautta Nykyisten prosessien kartoitus Palveluiden/laitteiden kartoitus Tarjouspyynnön määritys  3 kuukautta Lokalisointi  Tarjouspyynnön avaus Kommentoinnit  Q&A tarjouspyynnöstä Julkaisu  Demonstraatio tilaisuus  Päätös  Valitusaika

Käyttöönotto        

6 kuukautta Laite tilaukset Laitetoimitukset Asennukset Koulutus HelpDesk Huolto Toiminnan vakiinnuttaminen


Opit tehdyistä asioista  Suunnitteluvaihe     

Varattava aikaa kaikkien osapuolten yhteisiin neuvotteluihin Suunnittelu/määrittely/lokalisointi Monta tahoa/toimijaa/kansalaisuutta/ammattiryhmää Rautalanka vs. ammattikieli  yhteinen ymmärrys Laki/lainsäädäntö

 Kilpailutusprosessi  EU ja kansallinen lainsäädäntö antaa raamit  laki tunnettava!  Ei voi juurikaan aikataulullisesti itse vaikuttaa

 Hankinta/käyttöönotto  Kaikki toimijat on sitoutettava!  Avoin ja jatkuva kommunikaatio  Palvelun osto


www.emedicproject.eu

07_-_saarenpää  

http://www.turkusciencepark.com/media/uploads/07_-_saarenpää.pdf

07_-_saarenpää  

http://www.turkusciencepark.com/media/uploads/07_-_saarenpää.pdf