Page 1

EY İNSANLAR!

EY İNSANLAR!

"Hiçbir şey yoktur ki Onu övüp Onu tesbih etmesin." İsrâ Sûresi / 44

Hazırlayan: Müjdat GÖKÇE www.mujdatgokce.com /

1 iletisim@mujdatgokce.com


EY İNSANLAR!

EY İNSANLAR! 1-Allah’a İbadet Edin Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk ediniz ki, O'na karşı gelmekten korunmuş olabilesiniz.Bakara-21 2-Helal Rızıktan Yiyin ve Şeytana Uymayın Ey İnsanlar! Yeryüzündeki temiz ve helal şeylerden yiyin, şeytana ayak uydurmayın, zira o sizin için apaçık bir düşmandır.Bakara-168 3-Allah’tan Korkun ve Allah’ın ve Akrabanın Hakkına Dikkat Edin Ey İnsanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan, ondan eşini var eden ve ikisinden pek çok erkek ve kadın meydana getiren Rabb'inize hürmetsizlikten sakının. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'ın ve akrabanın haklarına riayetsizlikten de sakının. Allah şüphesiz hepinizi görüp gözetmektedir.Nisa-1 4-Peygamberin Getirdiğine İman Edin,Güvenin,Şüphe Etmeyin Ey İnsanlar! Peygamber Rabbiniz'den size gerçekle geldi, inanın, bu sizin hayrınızadır. İnkar ederseniz, bilin ki, göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır. Allah bilendir. Hakim'dir.Nisa-170 5-Size Açık Delil Olarak Kur’an İndirildi Ey İnsanlar! Rabbiniz'den size açık bir delil geldi, size apaçık bir nur, Kuran indirdik.Nisa-174 6-Yaptığınız Taşkınlıklar Kendi Aleyhinizedir Allah onları kurtarınca, hemen yeryüzünde haksız yere taşkınlıklara başlarlar. Ey insanlar! Geçici dünya hayatında yaptığınız taşkınlık aleyhinizedir. Sonra dönüşünüz Bizedir. Yaptıklarınızı size bildiririz.Yunus-23 7-Kur’an Sizin İçin Öğüt,Şifa,Rehber ve Rahmettir Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt ve kalblerde olana şifa, inananlara doğruyu gösteren bir rehber ve rahmet gelmiştir.Yunus-57 8-Allah’tan Korkun,Sakının Ey insanlar! Rabbinizden sakının; doğrusu kıyamet gününün sarsıntısı büyük şeydir.Hacc-1

Hazırlayan: Müjdat GÖKÇE www.mujdatgokce.com /

2 iletisim@mujdatgokce.com


EY İNSANLAR! 9-Ölümden Sonraki Hayatın Gerçekliliğinden Şüphe Etmeyin Ey insanlar! Öldükten sonra tekrar dirilmekten şüphede iseniz bilin ki, ne olduğunuzu size açıklamak için, Biz sizi topraktan sonra nutfeden, sonra pıhtılaşmış kandan, sonra da yapısı belli belirsiz bir çiğnem etten yaratmışızdır. Dilediğimizi belli bir süreye kadar rahimlerde tutarız; sonra sizi çocuk olarak çıkartırız, böylece yetişip erginlik çağına varırsınız. Kiminiz öldürülür, kiminiz de ömrünün en fena zamanına ulaştırılır ki, bilirken birşey bilmez olur. Yeryüzünü görürsün ki kupkurudur; fakat Biz ona su indirdiğimiz zaman harekete geçer, kabarır, her güzel bitkiden çift çift yetiştirir.Hacc-5 10-Allah’tan Başka Yaratıcı ve Yardım Edici Yoktur Ey insanlar! Bir misal verilmektedir, şimdi onu dinleyin: Sizlerin Allah'ı bırakıp taptıklarınız bir araya gelseler, bir sinek bile yaratamıyacaklardır. Sinek onlardan bir şey kapsa, onu kurtaramazlar; isteyen de, istenen de aciz!.Hacc-73 11-Dünya Hayatına ve Şeytanın Hilelerine Aldanmayın Ey insanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Babanın oğlu, oğulun da babası için bir şey ödeyemeyeceği günden korkun. Allah'ın verdiği söz şüphesiz gerçektir. Dünya hayatı sakın sizi aldatmasın. Allah'ın affına güvendirerek şeytan sizi ayartmasın.Lokman-33 Ey insanlar! Allah'ın verdiği söz şüphesiz gerçektir; dünya hayatı sizi aldatmasın. Allah'ın affına güvendirerek şeytan sizi ayartmasın.Fatır-5 12-Allah’ın Nimetlerini Hatırlayın Ey insanlar! Allah'ın size olan nimetini anın; sizi gökten ve yerden rızıklandıran Allah'tan başka bir yaratan var mıdır? O'ndan başka tanrı yoktur. Nasıl aldatılıp da döndürülürsünüz?.Fatır-3 13-Allah’a muhtaç Olduğunuzu Aklınızdan Çıkarmayın Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaçsınız, Allah ise müstağnidir, övülmeğe layık olandır.Fatır-15 14-Üstünlüğün Takvada Olduğunu Unutmayın Ey insanlar! Doğrusu Biz sizleri bir erkekle bir dişiden yarattık. Sizi milletler ve kabileler haline koyduk ki birbirinizi kolayca tanıyasınız. Şüphesiz, Allah katında en değerliniz, O'na karşı gelmekten en çok sakınanızdır. Allah bilendir, haberdardır.Hucurat-13

Hazırlayan: Müjdat GÖKÇE www.mujdatgokce.com /

3 iletisim@mujdatgokce.com

ey insanlar mujdatgokce  

EY İNSANLAR!EYİNSANLAR!EYİNSANLAR!EYİNSANLAR! Hazırlayan: Müjdat GÖKÇE www.mujdatgokce.com / iletisim@mujdatgokce.com 1 "Hiçbir şey yoktur k...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you