Page 1

www.tg.com.tr

10. 12. 13 SALI TAYLAND BAďŹ BAKANI SONUNDA PES ETT‚ SAYFA 8’DE

FÄ°YATI: 50 Kr (KKTC: 1 TL)

Paralel devlet organizasyonu YĂźksekova gerilimi dĂźĹ&#x;tĂź, kaçĹrÄąlan askerler serbest bÄąrakÄąldÄą. Geride kalan sorular, â€˜Ă§ĂśzĂźm karĹ&#x;ÄątĹ’ karanlÄąk odaklarÄą iĹ&#x;aret ediyor.

FotoÄ&#x;raf: Arif Yaman

AÇIK PROVOKASYON PKK yandaĹ&#x;larÄą, polise ‘molotof’ attÄą. İçiĹ&#x;leri BakanÄą Muammer GĂźler de olaylar için “Provokasyonâ€? dedi.

K

CK, 2011’deki â€œĂśzerklikâ€? ilanÄąyla ‘sĂśzde polis gĂźcß’ YDGH’yi kurmuĹ&#x;tu. Yol kesip çÜzĂźm sĂźrecini sabote eden maskeli birim, ilk defa asker kaçĹrdÄą. YĂźksekova, KCK’nÄąn paralel devlet hayalini sĂźrdĂźrdĂźÄ&#x;ĂźnĂź ortaya koyarken, Ă–calan’dan çarpÄącÄą bir karĹ&#x;Äą iddia geldi: YĂźksekova, sĂźreci bozmak isteyen devlet içindeki paralel devletin oyunu.â€?  

OGRENCI AFFI ORGUTLERE YARADI DE R E L M E L Y E R BAŞI ONLA... ÇEKİYOR

Ă–ZEL

RĂ–PORTAJ Fatih VURAL

Elmas Arus, Fatih Vural’Ĺn sorularĹnĹ cevapladĹ.

Avrupa’dan

RektĂśrler, ‘af’la dĂśnenlerin ĂśÄ&#x;rencileri suça teĹ&#x;vik ettiÄ&#x;ini, Ăźniversitelerde kaos ortamÄą oluĹ&#x;turduÄ&#x;unu ve eÄ&#x;itim-ĂśÄ&#x;retimi aksattÄąÄ&#x;ÄąnÄą dile getirdi

GĂ–KHAN KAYA

AtÄąlma korkusu olmayan grup suç makinesine dĂśnĂźĹ&#x;tĂź. YĂ–K de BaĹ&#x;bakan’Ĺn talimatÄąyla â€œĂśmĂźr boyuâ€? ĂśÄ&#x;renciliÄ&#x;i bitirmek için harekete geçti...

Ă–DĂœLLĂœ MUSTAFA BALBAY’IN ÇİNGENE Ă–ZGĂœRLĂœK SEVÄ°NCÄ° Çingenelerin sÄąkÄąntÄąlarÄąnÄą anlatan belgeseli ve çalÄąĹ&#x;malarÄą Elmas Arus’a ĂśdĂźl getirdi

Y

Ă–K, BaĹ&#x;bakan’Ĺn â€œĂźniversitede sÄąnÄąrsÄąz affa sonâ€? diyerek dile getirdiÄ&#x;i dĂźzenleme için çalÄąĹ&#x;ma baĹ&#x;lattÄą. EÄ&#x;itim sĂźresi sÄąnÄąrlanacak. RektĂśrler, HĂźkĂźmet’e ve YĂ–K’e, 2011’de getirilen affÄąn yol açtÄąÄ&#x;Äą sÄąkÄąntÄąlarÄą aktardÄą: Af ile okula dĂśnenler, ‘nasÄąl olsa atÄąlmayacaÄ&#x;Äąm’ diye rahat. Ăœniversitelerde huzuru bozuyorlar. Her olayda Ăśn saflar onlara ait.

Ek iĹ&#x;leri ĂśÄ&#x;rencilik “Kim ĂśÄ&#x;renci kim deÄ&#x;il bilmiyoruz. KâÄ&#x;Äąt ĂźstĂźnde ĂśÄ&#x;renciler ama ders bile seçmiyorlar. Zaman zaman okula gelip gençleri ĂśrgĂźtlĂźyorlar. ÇoÄ&#x;unun profesyonel bir iĹ&#x;i var, okulu da gençleri provoke etmek için araç olarak kullanÄąyorlar. Ä°deolojik çatÄąĹ&#x;malarÄą ve Ĺ&#x;iddet olaylarÄąnÄą organize edenler de bu grup... 

K

imliÄ&#x;i sebebiyle ilkokul mĂźdĂźrĂź Elmas Arus’a “Pis çocukâ€? diye hitap etti. Ama o yÄąlmadÄą, Ăźniversite mezunu ilk Roman kÄązlarÄąndan biri oldu. Arus, 8 yÄąlda çekilen ve Çingenelerin dertlerini anlatan “Buçukâ€? adlÄą belgeselle ses getirdi. Çingeneler için birçok çalÄąĹ&#x;maya imza attÄą. Bu çabalarÄą Avrupa’dan takdir gĂśrdĂź. Çingene kÄązÄą, Avrupa Konseyi’nin Raoul Wallenberg anÄąsÄąna vereceÄ&#x;i ĂśdĂźle layÄąk gĂśrĂźldĂź. 10 bin euroluk ĂśdĂźlĂź de ‘yeni Elmaslar’Ĺn çĹkmasÄą için harcayacak. 

SGK KARARINI VERDÄ°

2000 sonrasÄą emekli olana intibak yok!

TBMM

ERGENEKON’DA 34 YIL HAPSE MAHKĂ›M OLAN CHP’L‚ BALBAY 1737 GĂœN SONRA TAHL‚YE OLUP A‚LES‚NE KAVUďŹ TU

A

nayasa Mahkemesi’nin kararÄą sonrasÄą Ergenekon savcÄąsÄą da Mustafa Balbay için tahliye talep etti. Ä°zmir Milletvekili, akĹ&#x;am Sincan Cezaevinden çĹktÄą. Ailesiyle hasret gideren Balbay, bugĂźn Meclis’te yemin edecek. CHP lideri KÄąlĹçdaroÄ&#x;lu, â€œĂ–zlemiĹ&#x;tik, hoĹ&#x;geldinâ€? dedi. Meclis BaĹ&#x;kanÄą Çiçek “Geç de olsa sevindiriciâ€? yorumunu yaptÄą. Balbay’a ĂśzgĂźrlĂźk yolunu açan kararÄąn, tutuklu vekiller için de emsal teĹ&#x;kil etmesi bekleniyor. Balbay çĹkÄąĹ&#x;ta “Kin gĂźdĂźlecek bir sĂźreçte deÄ&#x;ilizâ€? ifadesini kullandÄą. 

MISIR

TRT MUHAB‚R‚ 3.5 AY SONRA TAHL‚YE OLDU

  

MĂźslĂźmanlar katlediliyor! 536 562

Cuma: DĂźn:

73.378 74.233

 

 

Al : 2.028 Sat : 2.031

Hristiyanlar, sokak ortasĹnda gÜrdßkleri Mßslßmanlara bĹçak ve kamalarla acĹmasĹzca saldĹrĹyor.

Al : Sat :

ELÄ°TAĹž:

‘BEDELL‚’DE SON SĂ–Z S‚YASET‚N ∂ AK Parti Grup BaĹ&#x;kanvekili Mustafa ElitaĹ&#x; “Bedelli askerlik gerekliâ€? dedi ve ekledi: TSK ‘olmayacak’ diyor. Onlar gĂśrĂźĹ&#x;lerini bildirir siyasi irade ise noktayÄą koyar. 

AdanalÄą garsona aĹ&#x;Äąk oldu, TĂźrkiye’de kaldÄą

Al : 2.782 Sat : 2.786

∂ MHP ve AK Parti’liler, bĂźtçe tasarÄąsÄąndaki ‘TĂźrkiye KĂźrdistanĹ’ ifadesinin çĹkarÄąlmasÄąnÄą istedi. BDP tepki gĂśsterdi. BDP’li Ä°dris Baluken ile MHP’li Ă–zcan Yeniçeri birbirine girdi. 

FotoÄ&#x;raf: AP

∂ Ombudsman, 2000 yÄąlÄąndan sonra emekli olanlarÄąn da maaĹ&#x;Äąnda dĂźzenleme yapÄąlmasÄą için devreye girmiĹ&#x;ti. Ancak SGK, “2000 ve sonraki yÄąllarda emekli olanlar geliĹ&#x;me hÄązÄąndan pay aldÄąklarÄą için intibak dÄąĹ&#x;Äąnda tutulduâ€? diyerek olumsuz cevap verdi. 

Norveçli Birgitte ile Antalya’da tanÄąĹ&#x;tÄąÄ&#x;Äą Tolgahan KĂźncĂź evlilik kararÄą aldÄą. Genç kÄąz, MĂźslĂźman olup uzaktan gelen ezan sesi anlamÄąndaki Elizan ismini aldÄą. 

MHP VE BDP’N‚N “KĂœRD‚STANâ€? YUMRUKLAďŹ MASI

EVET: Karar aldÄąk imzaladÄąk fiĹ&#x;ledik

AHMET SAÄžIRLI 

∂ Fransa, eski sĂśmĂźrgesi Orta Afrika’da MĂźslĂźmanlar iktidara gelince operasyon baĹ&#x;lattÄą. Askerler, MĂźslĂźman koalisyonun Ăźyelerini tutukladÄą. FransÄąz desteÄ&#x;ini alan Hristiyanlar da linç kampanyasÄąna giriĹ&#x;ti. 4 gĂźnde 400 kiĹ&#x;i ĂśldĂź. MĂźslĂźmanlar, sokak ortasÄąnda bĹçaklandÄą. 

Bedelli mektuplarÄą ve can yakÄącÄą soru

FUAT UÄžUR 

Taraf’Ĺn haberciliÄ&#x;i ve Baransu’ya ‘casusluk’ suçlamasÄą

LÄ°BYA

TĂœRK â€šďŹ ADAMI 1 BAVUL PARAYLA MAHSUR KALDI   

ALPER GĂ–RMĂœĹž 

GECEKONDU TĂźrkiye’nin yĂźzde 22’si gecekonduda yaĹ&#x;Äąyor. GĂźvenlikli sitede oturanlarÄąn oranÄą ise sadece yĂźzde 3.3... Kaynak: ASPB

10 Aralık 2013 Turkiye Gazetesi  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you