Page 1

plastik sanayi

2014

TÜRKİYE

PLASTİK SEKTÖR İZLEME RAPORU

Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri


Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

Türk plastik sektörü, AB ülkeleri içinde, Almanya’dan sonra 2.nci sırada, dünyada ise % 2,6 payla 7.nci sırada yer almaktadır. Diğer taraftan, Türk plastik sektörünün 20,3 milyar dolarlık dış ticaret hacmi dünya plastik dış ticaret hacmi içindeki payı % 1,7 düzeyindedir. Türkiye plastik sektörü küresel plastik mamul ihracatından % 1,6 ithalatından % 1 pay alırken hammadde ithalatından % 4,3 ihracatından da % 0,4 pay almaktadır. Türkiye, 2014 yılında eriştiği 8 milyon 234 bin ton plastik mamul üretimiyle AB ülkeleri içinde Almanya’dan sonra 2.nci sırada yer almasına karşılık, ihracatta, kendisinden çok daha düşük üretim yapan ülkelerin çok altındadır. Bunun başlıca nedeni, Türkiye’nin plastik mamul ihracatında 3 $ / Kg olan birim ihracat fiyatının, dünya ortalaması olan 4,4 $ / Kg fiyatının % 32 altında olması ve Türkiye’nin ihracatta yeteri kadar katma değer sağlayamamasıdır. Bu durum, Türk plastik sektörünün yeterince katma değer sağlamayan mamullerin üretim ve ihracatına yoğunlaştığını göstermektedir. Türk plastik sektöründe, PAGDER kayıtlarına göre çoğu küçük ve orta ölçekli firmalar olmak üzere 6.500 civarında üretici firma faaliyet göstermektedir. Son yıllarda ISO sıralamasında ilk 1000 firma içine giren büyük firmaların toplam üretim ve ihracattaki payları gerilerken, KOBİ firmalarının payları artış göstermektedir. Türk plastik sektörü 2014 yılında 8 milyon 234 bin ton ve 34,9 milyar dolarlık üretim değeri ile ekonomiye 14 milyar dolar katma değer sağlamış ve AB’de Almanya’dan sonra ikinci büyük proses kapasitesine erişmiştir. Sektör 250.000 kişilik direk istihdam sağlamaktadır. Sektörde 2014 itibariyle 293 firmanın yabancı sermaye ortaklığı mevcuttur. Plastik sektöründe teknoloji kullanımındaki artışa paralel olarak ihracat yapan ve dünya pazarlarında rekabet eden firma sayısı da giderek artmaktadır. 2014 yılında Kimya Sektörü toplam ihracatı içinde % 32 pay alan plastik sektörü 150’yi aşan ihracat pazarı ile 6,1 milyar dolarlık direk mamul ve hammadde ihracat gerçekleştirirken, ihracatçı sektörler kanalı ile de en az 6 milyar doların üzerinde dolaylı ihracat yapmakta ve ülke ekonomisine 12 milyar doların üzerinde döviz geliri sağlamaktadır. 2014 yılında 2013 yılına kıyasla plastik mamullerde ; üretim ton bazında % 1,8 değer bazında % 1,9 ithalat ton bazında % 7,5 değer bazında % 6,3 ihracat ton bazında % 6,1 değer bazında da % 8,6 dolaylı İhracata giden dahil olmak üzere yurtiçi tüketim ton bazında % 1,3 değer bazında da % 1,4 artış göstermiştir.

2


Dış ticaret fazlası ton bazında % 5,3 değer bazında % 12,4 artarken, yerli üretimin ton bazında % 19’u, değer bazında % 13’ü ihraç edilmiş ve dolaylı ihracata giden dahil olmak üzere toplam yurtiçi tüketimin ton bazında % 8’i değer bazında % 9’u ithalatla karşılanmıştır. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise ton bazında % 278 değer bazında da % 161 olarak gerçekleşmiştir. Plastik sektörü, hızlı büyümesine paralel olarak 2003 – 2014 yılları arasında toplam 7,3 milyar dolarlık makine ve teçhizat yatırımı yapmış olup bunun % 79’u ithal makinalarla karşılamıştır. Son 12 yılda, yılda ortalama 608 milyon dolarlık makine ve teçhizat yapıldığı görülmektedir. Sektörün ekonomiye ve ihracatçı sektörlere bu düzeyde katkı vermesine karşılık, plastik sektör, yatırımları teşviklerden yeterince yararlanamamaktadır. Teşvikten yeterince yararlanamayan plastik sektörü yeni teşvik sisteminin katkılarıyla dış ticaret açığına pozitif katkı üretebilme şansını yitirmekte ve kronikleşmiş dış ticaret açığı oluşturan sektörler içine doğru itilmektedir. Sektörün, 2023 ihracat vizyonu, kimya sektörü için hedef alınan 50 Milyar dolarlık ihracat hedefinin en az 17 milyar dolarını gerçekleştirmektir. Bu düzeyde bir ihracatın gerçekleştirilmesi için sektörün büyümesine paralel olarak, katma değeri büyük mamuller üretim ve ihracatına yoğunlaşması, birim ihraç fiyatlarını gelişmiş ülkeler ortalaması olan 4,5 $ / Kg’a çıkarması, artan sorunlarının çözümünün dışında, yatırım teşviklerinden de azami ölçüde yararlanması gerekmektedir.

3


EKONOMİK DURUM :

3

2014 DÜNYA EKONOMİSİ EKONOMİK DURUM :: 2014 yılında dünyada toparlanma en önemli tartışma konusu olmuştur. Ancak, Suriye ve Ukray2014 DÜNYAekonomik EKONOMİSİ : na’daki sorunlar dünya ekonomik dengelerinin kurulmasına yönelik güveni sarsmıştır. 2014 yılında ABD ve İn2014ölçüde yılındaekonomik dünyada toparlanma ekonomik toparlanma önemli tartışma konusu olmuştur. Ancak, riskler artgiltere’de belli sağlanmış en olmakla birlikte AB’de ekonomik büyümede Suriye ve Ukrayna’daki sorunlar dünya ekonomik dengelerinin kurulmasına yönelik mış, Japonya’da ise yılın son çeyreğinde resesyona girilmiştir. Çin, Rusya ve Brezilya gibi birçokgüveni gelişmiş ülkede sarsmıştır. 2014 yılında ABD ve İngiltere’de belli ölçüde ekonomik toparlanmayavaşlama sağlanmış nedeniyle, ekonomik görünümde olumsuzluklar yaşanmıştır. Gelişmekte olan ülkelerin ekonomileri, olmakla birlikte AB’de ekonomik büyümede riskler artmış, Japonya’da ise yılın son dünya ekonomisindeki itici güç özelliğini yitirmiştir.

çeyreğinde resesyona girilmiştir. Çin, Rusya ve Brezilya gibi birçok gelişmiş ülkede ekonomik görünümde olumsuzluklar yaşanmıştır. Gelişmekte olan ülkelerin ekonomileri, yavaşlama 2014 TÜRKİYE EKONOMİSİ : nedeniyle, dünya ekonomisindeki itici güç özelliğini yitirmiştir.

Türkiye ekonomisi 2009’da % 4,9 küçülürken, 2010 ve 2011 yıllarında % 9,2 ve % 8,8 gibi yüksek büyüme 2014 TÜRKİYE EKONOMİSİ : hızlarına erişmiş, ancak 2012 yılında büyüme hızı % 2,2’ye inmiş, 2013 yılında % 4,0’e çıkarken 2014 yılının 9 aylık döneminde % 2,8’e gerilemiştir. İmalat sanayi büyüme hızıyıllarında ilk 9 ayda%%9,2 3,5ve olarak Türkiyetekrar ekonomisi 2009’da % 4,9 küçülürken, 2010 ve 2011 % 8,8gerçekleşmiştir. gibi 2014 yılınınyüksek 9 ayında büyümenin kompozisyonunda özel sektör yatırımlarının lehine bir gelişme yaşanmış olup, büyüme hızlarına erişmiş, ancak 2012 yılında büyüme hızı % 2,2’ye inmiş, 2013 yılında büyümeyi son 6 çeyrektir yönde9etkileyen özel sektör yatırımları çeyrekte yüzde 5.2 artmıştır. % 4,0’e çıkarkennegatif 2014 yılının aylık döneminde tekrar % 2,8’e 3’üncü gerilemiştir. İmalat sanayi büyüme hızı ilk çeyrekteki 9 ayda % yüzde 3,5 olarak gerçekleşmiştir. 2014 yüzde yılının 99 olarak ayındagerçekleşmiş büyümenin ve kamuKamu yatırımlarında ikinci 37.7’lik artış, bu dönemde özel sektör yatırımlarının bir gelişme olup, büyümeyi özel sektörkompozisyonunda yatırımlarının dengelenmiştir. 2013 yılındalehine ortalama % 73,9yaşanmış olarak gerçekleşen imalatson sanayi kapa6 çeyrektir negatif yöndeyükselmiştir. etkileyen özel sektör yatırımları 3'üncü çeyrekte yüzde 5.2 site kullanımı, 2014 yılında % 74,4’e

artmıştır. Kamu yatırımlarında ikinci çeyrekteki yüzde 37.7'lik artış, bu dönemde yüzde 9 olarak gerçekleşmiş ve kamu-özel sektör yatırımlarının dengelenmiştir. 2013 yılında ortalama % 73,9 olarak gerçekleşen imalat sanayi kapasite kullanımı, 2014 yılında % 74,4’e yükselmiştir. Başlıca Ekonomik Göstergeler Başlıca Ekonomik Göstergeler Birim

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Milyar $

616,7

731,6

774,0

786,3

817,8

756 ( T )

Kişi Başına Milli Gelir

$

8.559

10.022

10.466

10.497

11.148

10,537 ( T )

GSYH Büyüme Hızı

%

-4,8

9,2

8,8

2,2

4,0

2,8 ( 9 Ay )

%

-7,2

13,6

10,0

1,9

2,8

3,5 ( 9 Ay )

İşsizlik Oranı

%

14

11,9

9,8

9,2

9,7

10,4 ( 10 Ay )

TEFE

%

6,3

8,6

6,5

8,9

7,51

6,36

ÜFE

%

1,2

8,5

11,1

6,1

6,97

8,85

GSYH

İmalat Sanayi Büyüme Hızı

İmalat Sanayii K.K.O.

%

65,2

72,6

75,4

73,6

73,9

74,4

Milyar $

269,2

291,9

304,2

336,9

389,5

396,8 ( 9 )

%

43,7

39,9

39,3

42,8

47,4

49,6

İhracat

Milyar $

102,1

113,9

134,9

152,5

151,9

157,7

İthalat

Milyar $

140,9

185,5

240,8

236,5

251,7

242,2

Dış Ticaret Dengesi

Milyar $

-38,8

-71,6

-105,9

-84,0

- 99,8

- 84,5

Dış Ticaret Hacmi

Milyar $

243,0

299,4

375,7

389,0

403,6

398,0

%

72,5

61,4

56,0

64,5

60,3

65,1

Milyar $

-12,2

-45,4

-75,1

-47,5

60,9

47,9 ( 9 )

TL

1,4945

1,5450

1,8980

1,7862

2,1343

2,3411

Yılsonu Euro Satış Fiyatı TL 2,1530 2,0650 2,4556 Kaynak : TUİK, Ekonomi Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Merkez Bankası

2,3565

2i9357

2,8300

Toplam Dış Borç Stoku Toplam Dış Borç Stoku / GSYH

İhracat / İthalat Cari Açık Yıl Sonu ABD Doları Satış Fiyatı

4


2014 yılı ekonomik büyümesine dış talep, olumlu katkı yapmış, iç talebin katkısı gerilemiştir. Diğer taraftan özel sektör tüketim ve yatırım harcamaları büyümeye hiç katkı sağlamamıştır. Kamu harcamaları ise büyümeye pozitif etki sağlamıştır. 2014 yılında 157,7 milyar dolarlık ihracata karşılık 242,2 milyar dolarlık ithalat yapılmış ve ihracatın ithalatı karşılama oraı % 65,1’e yükselmiş ve 84,5 milyar dolarlık dış ticaret açığı verilmiştir. 2014 yılında yüksek ve orta yüksek teknoloji ürünlerin toplam ihracat içindeki payı değişmezken, orta düşük teknoloji ürünlerin ihracat payı gerilemiş ve düşük teknoloji ürünlerin payı artış göstermiştir. Bu durum 2014 yılında katma değeri düşük ürünlerin ihracatının artış gösterdiğini göstermektedir. Üretim tarafında ise tarım sektörünün GSYH’ya negatif etki yaptığı, sanayi sektörünün büyüme içindeki payının gerilediği ve 2014 yılında da, büyümeye en çok katkının hizmetler sektöründen geldiği görülmektedir. Sanayi üretimi ara malı, dayanıklı tüketim malı ve sermaye malı üretimlerindeki düşüşlerin etkisi ile gerilemiştir. 2012 yılından bu yana işsizlik oranı artış eğilimindedir. 2014 yılı 10 aylık işsizlik oranı tekrar 2 haneli rakama erişmiş ve % 10,4 olarak gerçekleşmiştir. Gerçekleşen düşük oranlı ekonomik büyüme yeteri kadar istihdam yaratamamıştır. Bir taraftan üretime katkı sağlayabilecek nüfus artarken, üretim artışının gerilemesi işsizlik oranının büyümesine neden olmuştur. Disiplinli kamu maliyesi yaklaşımı ile kamu borç stokunun milli gelire oranı yüzde 35’lere gerilemiş ve gelişmekte olan ekonomiler ortalamasının altına düşmüştür. Türkiye’nin risk primi göstergelerindeki artış, Türk lirasında değer kaybına neden olmuştur. Tüketici fiyatları 2014 yıl sonunda yüzde 8.9, üretici fiyatları ise % 6,4 olarak gerçekleşmiştir. Dünyadaki jeopolitik risklerin artması ve Avrupa Birliği’nde büyüme beklentisinin zayıflaması nedeniyle, 2014 yılında ihracatın büyümeye katkısı sınırlı olmuştur. İthalattaki gerileme ve petrol fiyatlarındaki düşmenin etkisi ile cari açıkta belirgin bir gerileme, ihracatın ithalatı karşılama oranında da artış görülmüştür. 2014 yılında doğrudan yatırımlarda 2013 yılına göre belirgin bir farklılık görülmemiştir. 2015 YILINDA DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BEKLENTİLER : ABD’de faiz artırımının miktarı, Çin’in toparlanma çabaları, AB’de beklenen resesyon, Rusya, Ukrayna ve Suriye’de süren riskler ile petrol ve emtia fiyatlarındaki düşüş nedeniyle, 2015 yılında dünya ekonomisinde olumlu gelişmeler beklemek güçtür. 2015 yılında küresel para arzında beklenen gerileme, gelişmekte olan ülkeleri büyümek için daha çok yapısal reformlara zorlayacaktır. 2015 yılında Hindistan ekonomisinde belirgin artışlar beklenirken, Rusya ekonomisinde, Ukrayna krizinin neden olduğu yaptırımlar, düşen petrol fiyatlarının etkisiyle rublenin değer kaybı, ve sermaye çıkışları nedeniyle gerileme olacaktır. Petrol fiyatlarındaki düşüş, petrol üreticisi olmayan gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde iç talebi canlandıracak ve bu ülkelerde cari açığın düşmesine, enflasyonun ve faizlerin gerilemesine olumlu etkileri olacaktır. 2015 yılında Türkiye ekonomisindeki gelişimi etkileyecek en önemli faktörler ; Büyümenin dış talepten çok iç talep artışından kaynaklanacağı, iç talep artışının ise kamu harcamalarına bağlı olacağı, ihracattaki artışın AB ekonomisindeki toparlanma, Çin ekonomisindeki büyüme ve bölgesel risklere bağlı olacağı tahmin edilmektedir. Diğer taraftan petrol ve enerji fiyatlarında yaşanan düşüşün enflasyona olumlu yansıması ve 2015 yıl sonu enflasyonun Orta Vadeli Program hedeflerine yaklaşması beklenmektedir. Cari açık, gerilemesine rağmen Türkiye ekonomisinin en önemli sorunlarından biri olmaya devam etmekte olup, makro finansal istikrarın korunması için cari açığın kontrol edilebilir seviyelerde tutulması gerekmektedir. Orta Vadeli Programa göre ; 2014 yılında % 4 büyüme hızı hedeflenmiş olmasına rağmen, politik ve ekonomik riskler, büyümenin daha alt seviyelerde gerçekleşeceğini göstermektedir. Türkiye, 2015 yılında kırılganlık riski taşıyan ekonomilerin başında gelmektedir. Bunun temel gerekçesi ; büyük cari açık, yavaşlayan büyüme oranı ve genel seçime bağlı siyasi gerilimler olarak görülmektedir.

5


Yüksek cari açık, enflasyon artışı, büyüme hızındaki yavaşlama, artan finansman ihtiyacı ve sıcak para çıkışı; Türkiye ekonomisinin 2015 yılında karşılaşacağı riskler arasında görülmektedir. Türkiye’nin daha önceki krizleri daha çok mali kesimde idi. Şimdi ise potansiyel sorun şirketler kesiminde olacaktır. 2007 sonrası fazlasıyla borçlanan finans dışı şirketler kesiminin, mevcut borç stokunu ve açık pozisyonlarını nasıl yöneteceği önemli bir sorun olarak görülmektedir. Tüm bu gelişmelerin 2015 yılında ekonomiye muhtemel olumsuz etkileri şu şekilde özetlenebilir ;

• Ekonomi ve sektörlerin büyüme oranlarında düşme, • İşsizlik oranında artış, • İşletmelerin kur farkından doğan açıklarını kapatmak için başta personel harcamalarından kaçınma• •

ları bunun için işten çıkartma ve yeni istihdam sahalarının yaratılmaması olmak üzere üretim kapasitelerini düşürmeleri, İmalat sektöründe ham madde de dış kaynaklı alımlarda kısıtlamaya gidilmesi 6 Sıcak para çıkışının hızlanması .

DÜNYA PLASTİK SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER :

DÜNYA PLASTİK SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER : DÜNYA PLASTİK ÜRETİMİ : YüksekPLASTİK kaynak verimi, düşük üretim ve geri kazanım maliyeti ve tasarım ve uygulama DÜNYA ÜRETİMİ:

zenginliği nedeni ile plastik üretimi tüm dünyada 50 yıldır hızlı gelişimini sürdürmektedir. Plastikler küresel başarı hikayesi kabul edilmektedir. 1950 yılındazenginliği 1,5 milyon tonile plasYüksek kaynak verimi,bir düşük üretim ve geriolarak kazanım maliyeti ve tasarım ve uygulama nedeni plastik üretiminin 2013hızlı yılında 300 sürdürmektedir. milyon tona çıktığı tahmin edilmektedir. Üretimin tikolan üretimi tüm dünyada 50 yıldır gelişimini Plastikler küresel bir başarı hikayesi olarak kayılında 312 milyon eriştiğiton tahmin edilmektedir. bul2014 edilmektedir. 1950 yılındatona 1,5 milyon olan plastik üretiminin 2013 yılında 300 milyon tona çıktığı tahmin edilmektedir. Üretimin 2014 yılında 312 milyon tona eriştiği tahmin edilmektedir.

Dünya toplam plastik üretiminde 1950 – 2012 yılları arasında bileşik büyüme hızı ( CAGR )

Dünya toplam plastik üretiminde 1950 yılları arasında bileşikdünya büyüme hızı ( CAGR ) %üretiminde 8,7 olarak gerçek% 8,7 olarak gerçekleşmiştir. 2002– 2012 – 2014 yılları arasında, plastik mamul leşmiştir. – 2014 yılları arasında, dünya mamul üretiminde bileşik ortalama büyüme hızı ( CAGR ) % bileşik 2002 ortalama büyüme hızı ( CAGR ) %plastik 3,7 olarak gerçekleşirken, Türkiye plastik sektöründe 3,7aynı olarak gerçekleşirken, Türkiye plastik sektöründe aynı yıllar arasında % 8,8 olmuştur. yıllar arasında % 8,8 olmuştur.

Dünya Plastik Mamül Üretimi (Milyon Ton)

2014 yılında 300 milyon ton olan dünya toplam plastik üretiminin % 25’i Çin, % 21’i tüm Avrupa, % 20’si % 16’sı Çin dışındaki tarafından 2014 yılında 300 milyonNAFTA ton olanülkeleri, dünya toplam plastikda üretiminin % 25’i Çin,Asya % 21’iülkeleri tüm Avrupa, % 20’si NAFTA gerçekleştirilmiştir. Toplam Asya üretimde Doğu gerçekleştirilmiştir. ve Afrika ülkelerinin payı % 8, Orta LatinDoğu ve ülkeleri, % 16’sı da Çin dışındaki ülkeleriOrta tarafından Toplam üretimde Amerika’nın payı ise % 7 düzeylerindedir. Afrika ülkelerinin payı % 8, Latin Amerika’nın payı ise % 7 düzeylerindedir.

6

Dünya Plastik Üretiminin Bölgesel Dağılımı ( 2014 ) Bölgeler

% pay

Milyon Ton


2014 yılında 300 milyon ton olan dünya toplam plastik üretiminin % 25’i Çin, % 21’i tüm Avrupa, % 20’si NAFTA ülkeleri, % 16’sı da Çin dışındaki Asya ülkeleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Toplam üretimde Orta Doğu ve Afrika ülkelerinin payı % 8, Latin Amerika’nın payı ise % 7 düzeylerindedir. Dünya Plastik Üretiminin Bölgesel Dağılımı ( 2014 ) Dünya Plastik Üretiminin Bölgesel Dağılımı (2014) Bölgeler

% pay

Milyon Ton

Çin

25

78

Avrupa

21

66

Nafta

20

62

Diğer Asya ( Çin Hariç )

16

50

Orta Doğu + Afrika

8

25

Latin Amerika

7

22

Diğerleri

3

9

Toplam

100

312

7 Dünya toplam plastik üretiminin yaklaşık % 25’i Çin ve % 53’ü Çin, ABD, Almanya, S. Arabistan ve Hindistan olmak üzere 5 ülke tarafından gerçekleştirilmektedir. 2014veyılında eriştiği 8,2ABD, milyonAlmanya, tonluk üretimi Dünya toplam plastik üretiminin yaklaşık %Türkiye 25’i Çin % 53’ü Çin, S. ile küresel üretimden % 2,6 payolmak alarak dünyada inci, AB’de ise Almanya’dan sonra ikinci büyük plastik üretimine Arabistan ve Hindistan üzere 57ülke tarafından gerçekleştirilmektedir. Türkiye 2014 sahiptir.

yılında eriştiği 8,2 milyon tonluk üretimi ile küresel üretimden % 2,6 pay alarak dünyada 7 inci, AB’de ise Almanya’dan sonra ikinci büyük plastik üretimine sahiptir. Başlıca Ülkelerin Plastik Mamul Üretimleri

Başlıca Ülkelerin Plastik Mamul Üretimleri

Seçilmiş Ülkeler Çin ABD Almanya S. Arabistan Hindistan Tayland Türkiye İtalya Brezilya Fransa Polonya Rusya Endonezya Kanada Malezya Çek Cumh. Macaristan Arjantin Diğerleri Toplam

Milyon Ton

% Pay

78,0 45,5 16,3

25,0 14,6 5,2

13,5 12,5 9,2 8,2 8,0 7,6 7,0 6,7 6,8 4,7 4,6 3,9 2,0 2,0 1,7 73,9 312,0

4,3 4,0 3,0 2,6 2,6 2,4 2,3 2,2 2,2 1,5 1,5 1,2 0,6 0,6 0,6 23,7 100,0

DÜNYA PLASTİK MAMUL İTHALATI : 2009 yılında 51 milyon ton ve 176 milyar dolar olan dünya plastik mamul toplam ithalatı miktar bazında % 9,8, değer bazında da % 19,5 bileşik büyüme hızı ile ( CAGR ) artarak 2013

7


2,0 1,7 73,9 312,0

Macaristan Arjantin Diğerleri Toplam

0,6 0,6 23,7 100,0

DÜNYA DÜNYAPLASTİK PLASTİK MAMUL MAMULİTHALATI İTHALATI :: 2009 yılında 51 milyon ton veton 176 milyar olan dolar dünya olan plastikdünya mamulplastik toplam mamul ithalatı miktar bazında % 9,8, 2009 yılında 51 milyon ve 176dolar milyar toplam ithalatı değer bazında da %%19,5 büyüme hızıda ile% ( CAGR artarakbüyüme 2013 yılında ve 256 milyar miktar bazında 9,8,bileşik değer bazında 19,5)bileşik hızı104 ile milyon ( CAGRton ) artarak 2013 dolara çıkmıştır. Dünya toplam plastik mamul ithalatının 2014 yılında 124 milyon ton ve 281 milyar dolara çıktığı yılında 104 milyon ton ve 256 milyar dolara çıkmıştır. Dünya toplam plastik mamul ithalatının tahmin 2014edilmektedir. yılında 124 milyon ton ve 281 milyar dolara çıktığı tahmin edilmektedir. Dünya Toplam Plastik MamulDünya İthalatıToplam

Plastik Mamul İthalatı

2009

2010

2011

2012

2013

CAGR %

2014 ( T )

Milyar $

176

212

242

241

256

9,8

281

Milyon Ton

51

71

56

60

104

19,5

124

Kaynak : ITC, International Trade Center

8 8

Dünya Toplam Plastik Mamul İthalatı

Milyar $

2014 yılında dünya toplam plastik mamul ithalatının % 24’ünü 3926, % 20’sini 3920, % 18’ini

2014 yılında dünya toplam plastik mamul ithalatının % 24’ünü 3926, % 20’sini 3920, % 18’ini%de18’ini 3923 GTİP 2014 yılında toplam plastik mamul ithalatının % 24’ünü 3926, % 20’sini 3920, de 3923 GTİPdünya nolu mamullerin oluşturduğu tahmin edilmektedir. nolu tahminoluşturduğu edilmektedir.tahmin edilmektedir. demamullerin 3923 GTİPoluşturduğu nolu mamullerin 2014 Yılında Dünya Toplam Plastik Mamul İthalatının Dağılımı ($-%)

Dünya plastik mamul ithalatını yönlendiren 20 ülkenin 2013 yılında toplam ithalattan değer mamulbazında ithalatını 20 ülkenin 2013 yılında toplam ithalattan değer bazındaplastik % 70 miktar da yönlendiren % 80 pay aldıkları görülmektedir. 8 Dünya bazında % 70 miktar bazında da % 80 pay aldıkları görülmektedir.


Dünya plastik mamul ithalatını yönlendiren 20 ülkenin 2013 yılında toplam ithalattan değer bazında % 70 miktar bazında da % 80 pay aldıkları görülmektedir.

9

Ülkeler İtibariyle Plastik Mamul İthalatı 9

Ülkeler İtibariyle Plastik Mamul İthalatı Milyar ABD $ Ülke

2009

ABD

20,4 30,1 Milyar ABD17,8 $ 12,8

Almanya Ülke Çin

2009 9,7 20,4 10,9

ABD Fransa Almanya Meksika

12,8 6,6 9,7 8,3

Çin İngiltere Fransa Japonya

10,9 6,0 6,6 6,0

Meksika Kanada İngiltere Belçika

8,3 5,9 6,0 4,8

Japonya Hollanda Kanada Hong Kong

6,0 3,6 5,9 4,9

Belçika İtalya Hollanda G.Kore

4,8 4,4 3,6 2,9

Hong RusyaKong Fed. İtalya Poland

4,9 3,9 4,4 4,8

G.Kore İspanya Rusya İsviçre Fed. Poland Çek Cum. İspanya Tayvan

2,9 3,2 3,9 2,9

İsviçre Avusturya Çek Cum. 20 Ülke Toplamı Tayvan Diğer Ülkeler Avusturya

4,8 3,0 3,2 3,2

2013

2013 16,4 30,1 13,2 17,8 10,7 16,4 10,3 13,2 8,6 10,7 8,2 10,3 7,2 8,6 7,1 8,2 6,8 7,2 6,4 7,1 5,8 6,8 5,4

6,4 5,3 5,8 4,7 5,4 4,0 5,3 4,0 4,7 4,0 4,0 3,8

% Pay - Milyar $

Milyon Ton

Ülkeler 2009 İtibariyle 2013Plastik Mamul İthalatı 2009 11,6 11,8 %7,3 Pay - Milyar 6,9$ 2009 2013 5,5 6,4 11,6 6,2 7,3 3,7

11,8 5,2 6,9 4,2

3,7 3,4 4,7 3,3

4,2 3,2 4,0 2,8

5,5 4,7 6,2 3,4

3,4 2,7 3,4 2,0 3,3 2,8 2,7 2,5 2,0 1,7 2,8 2,2 2,5 2,7 1,7 1,8 2,2 1,6 2,7 1,7

6,4 4,0 5,2 3,4

3,4 2,8 3,2 2,7 2,8 2,5 2,8 2,3 2,7 2,1 2,5 2,1 2,3 1,9 2,1 1,6 2,1 1,6 1,9 1,5

Meksika Maldivler ABD Meksika Almanya

Maldivler Fransa ABD İngiltere Almanya Hollanda Fransa Japonya

İngiltere Kanada Hollanda Çin

Japonya Belçika KanadaFed. Rusya Çin İspanya Belçika İtalya

Rusya Fed. Poland İspanya Avustralya

İtalya Madagaskar PolandKong Hong

Avustralya Çek Cum. Madagaskar Avusturya

2013

10,6 31,8 0,0Milyon Ton 15,8

2009 4,1 10,6 2,8 0,0 2,7 4,1 2,4 2,8 0,6 2,7 1,5

2,4 1,3 0,6 1,3 1,5 1,4 1,3 0,9 1,3 1,5 1,4 1,1 0,9 1,1 1,5 0,4

1,1 0,0 1,1 0,9 0,4 0,9 0,0 0,7

2013 5,7 31,8 3,7 15,8 3,0 5,7 2,9 3,7 2,4 3,0 1,9

2,9 1,7 2,4 1,7 1,9 1,6 1,7 1,5 1,7 1,5 1,6 1,4 1,5 1,2 1,5 1,2

1,4 1,1 1,2 1,1 1,2 1,0 1,1 0,8

% Pay - Milyon Ton 2009

2013

20,5 30,5 % 0,0 Pay - Milyon Ton 15,2 2009 2013 7,9 5,5 20,5 5,4 0,0 5,3

30,5 3,5 15,2 2,9

5,3 3,0 4,6 2,5

2,9 1,9 2,7 1,6

2,5 1,8 2,6 2,8

1,6 1,4 1,6 1,4

7,9 4,6 5,4 1,2

1,2 2,6 3,0 2,7

2,7 2,1 1,8 2,1

5,5 2,7 3,5 2,3

2,3 1,6 1,9 1,6

1,6 1,3 1,4 1,2

2,8 0,8 2,1 0,0

1,4 1,1 1,3 1,1

1,1 0,8 1,0 79,6 1,0 20,4 0,8

2,1 1,7 0,8 1,7

1,2 1,0 1,1 1,0

1,8 1,8 1,6 72,8 1,7 27,2 1,8

1,6 1,5 1,6 70,2 1,5 29,8 1,5

Hong 20 ÜlkeKong Toplamı Çek Cum. Diğer Ülkeler Avusturya

0,9 36,0 0,9 15,4 0,7

1,1 82,9 1,0 21,3 0,8

0,0 1,3 1,7 70,0 1,7 30,0 1,3

Toplam 176,0 256,0 100,0 20 Ülke Toplamı 128,2 179,8 72,8 Türkiye 1,5 2,7 0,8 Diğer Ülkeler 47,8 76,2 27,2 Kaynak : ITC, International Trade Center Toplam 176,0 256,0 100,0

100,0 70,2 1,0 29,8

Toplam 20 Ülke Toplamı Türkiye Diğer Ülkeler

51,4 36,0 0,3 15,4

104,2 82,9 0,5 21,3

100,0 70,0 0,6 30,0

100,0 79,6 0,5 20,4

100,0

Toplam

51,4

104,2

100,0

100,0

1,0

Türkiye

0,3

0,5

0,6

0,5

Türkiye

2,9 128,2 3,0 47,8 3,2

4,0 179,8 4,0 76,2 3,8

DÜNYA PLASTİK MAMUL 1,5 2,7 İHRACATI 0,8 : Kaynak : ITC, International Trade Center

yılındaMAMUL 44 milyon ton ve 189 DÜNYA 2009 PLASTİK İHRACATI : milyar dolar olan dünya toplam plastik mamul ihracatı

DÜNYA PLASTİKyılda MAMUL İHRACATI : ve miktar bazında da % 9,4 artarak 2013 yılında 63 değer bazında ortalama % 10,1 milyon tona ve 278 milyar dolara çıkmıştır. İhracatın 2014 yılında 73 milyon tona ve 305 2009 yılında 44 milyon ton ve 189 milyar dolar olan dünya toplam plastik mamul ihracatı değer bazında yılda 2009 milyon tonedilmektedir. ve 189 milyar dolar olan dünya toplam plastik mamul ihracatı milyaryılında dolara 44 çıktığı tahmin ortalama % 10,1 ve miktar bazında da % 9,4 artarak 2013 yılında 63 milyon tona ve 278 milyar dolara çıkmıştır. değer bazında yılda ortalama % 10,1 ve miktar bazında da % 9,4 artarak 2013 yılında 63 İhracatın 2014 yılında 73 milyon tona ve 305 milyar dolara çıktığı tahmin edilmektedir. Plastik Hammadde Toplam İhracatı milyon tona ve 278 milyarDünya dolara çıkmıştır. İhracatın 2014 yılında 73 milyon tona ve 305 milyar dolara çıktığı tahmin edilmektedir. 2009

2010

2011

2012

2013

Dünya Plastik Hammadde Toplam Milyar $Hammadde189 225 261 267 İhracatı 278 Dünya Plastik Toplam İhracatı Milyon Ton 44 57 2009 2010 Kaynak : ITC, International Trade Center Milyar $ 189 225 Milyon Ton

44

57

CAGR %

2014 ( T )

10,1

305

55 2011

55 2012

63 2013

9,4 CAGR %

73 2014 ( T )

261

267

278

10,1

305

55

55

63

9,4

73

Kaynak : ITC, International Trade Center

9


8 Dünya Toplam Plastik Mamul İhracatı

10

Milyar $

2014 yılında dünya toplam plastik mamul ithalatının % 24’ünü 3926, % 20’sini 3920, % 18’ini de 3923 GTİP nolu mamullerin oluşturduğu tahmin edilmektedir.

Dünya plastik mamul ihracatını yönlendiren 20 ülkenin 2013 yılında toplam ihracattan değer bazında % 82 miktar bazında % 79 mamul pay aldıkları görülmektedir. Dünyadaplastik ihracatını yönlendiren 20 ülkenin 2013 yılında toplam ihracattan değer

bazında % 82 miktar bazında da % 79 pay aldıkları görülmektedir. Çin dünya plastik mamul ihracatında hem miktar hem de değer bazında ilk sırayı almaktadır. Çin’in 2013 yılında Çin dünya mamul değer ihracatında hem hem bazında de değerda bazında ilk sırayı dünya plastik mamulplastik ihracatından bazında %miktar 18, miktar % 21 pay aldığıalmaktadır. görülmektedir. Çin’in 2013 yılında dünya plastik mamul ihracatından değer bazında % 18, miktar bazında da % 21 pay aldığı görülmektedir. Ülkeler İtibariyle Plastik Mamul İhracatı Ülkeler İtibariyle Plastik Mamul İhracatı Milyar $ Ülkeler

2009

2013

% Pay - Milyar $ 2009

2013

2009

2013

% Pay - Milyon Ton 2009 2013

Milyon Ton Ülkeler

Çin

20,3

49,1

10,7

17,6

Çin

8,6

13,0

19,7

20,5

Almanya

27,0

35,0

14,3

12,6

Meksika

0,9

7,9

2,2

12,5

ABD

17,8

25,4

9,4

9,1

Almanya

4,7

5,5

10,7

8,7

Japonya

11,5

13,6

6,1

4,9

ABD

3,1

3,9

7,0

6,2

İtalya

10,8

13,1

5,7

4,7

İtalya

2,6

2,7

5,9

4,3

Fransa

8,1

9,5

4,3

3,4

Hollanda

0,7

1,8

1,5

2,9

Belçika

7,5

9,1

4,0

3,3

Belçika

1,5

1,7

3,5

2,8

G. Kore

4,5

8,8

2,4

3,2

G.Kore

1,1

1,6

2,5

2,5

Dünya plastik mamul5,4ithalatını yönlendiren 20 ülkenin 2013 yılında toplam ithalattan değer 8,0 2,9 2,9 Fransa 1,5 1,5 3,5 bazında % 70 miktar 5,6 bazında7,1 da % 80 pay aldıkları görülmektedir. İngiltere 3,0 2,6 Poland 1,1 1,5 2,4 Hollanda Tayvan

4,9

7,1

2,6

2,5

Türkiye

0,9

1,5

2,1

2,4 2,4

Poland

3,9

6,6

2,1

2,4

Tayvan

1,3

1,4

2,9

2,3

Kanada

5,1

6,1

2,7

2,2

Kanada

1,1

1,3

2,6

2,0

Meksika

3,0

5,3

1,6

1,9

İngiltere

1,0

1,1

2,2

1,8

Avusturya

3,9

4,8

2,1

1,7

İspanya

1,0

1,1

2,3

1,7

İspanya

3,8

4,8

2,0

1,7

Tayland

0,9

1,1

2,0

1,7

Türkiye

2,6

4,6

1,4

1,6

Hindistan

0,6

1,0

1,5

1,6

Çek Cum.

2,7

4,0

1,4

1,4

Avusturya

0,7

0,8

1,5

1,3

İsviçre Tayland

3,1 2,4

3,7 3,6

1,7 1,2

1,3 1,3

Japonya Çek Cum.

0,7 0,6

0,8 0,8

1,7 1,3

1,3 1,2

153,8

229,4

81,2

82,5

20 Ülke Toplamı

34,5

52,1

78,9

82,3

35,7 48,6 18,8 Kaynak : ITC, International Trade Center

17,5

Diğerleri

9,2

11,2

21,1

17,7

20 Ülke Toplam Diğerleri

11

DÜNYA PLASTİK HAMMADDE İTHALATI :

10

2,4

2009 yılında 134 milyon ton ve 197 milyar dolar olan dünya plastik hammadde ithalatı, yılda miktar bazında ortalama % 5,5 değer bazında da % 12,4 artmıştır. İthalatın 2014 yılında 175


Tayland

2,4

3,6

1,2

1,3

153,8

229,4

81,2

82,5

35,7 48,6 18,8 2,4 3,6 1,2 Kaynak : ITC, International Trade Center

17,5 82,5

20 Ülke Toplam Diğerleri Tayland

20 Ülke Toplam

153,8

229,4

Çek Cum. 11 20 Ülke Toplamı

1,3

81,2

0,6

0,8

1,3

1,2

34,5

52,1

78,9

82,3

Diğerleri

9,2

11,2

21,1

17,7

20 Ülke Toplamı

34,5

52,1

78,9

82,3

Diğerleri

9,2

11,2

21,1

17,7

Çek Cum.

Diğerleri 35,7 48,6 18,8 17,5 DÜNYA PLASTİK HAMMADDE İTHALATI DÜNYA PLASTİK HAMMADDE İTHALATI: :

0,6

0,8

1,3

1,2

Kaynak : ITC, International Trade Center

2009 yılında 134ton milyon tonmilyar veİTHALATI 197dolar milyar dolar olan plastik dünya plastik hammadde ithalatı, yılda bazında DÜNYA PLASTİK HAMMADDE :olan 2009 yılında 134 milyon ve 197 dünya hammadde ithalatı, yılda miktar miktar bazında ortalama % 5,5 değer bazında da % 12,4 artmıştır. İthalatın 2014 yılında ortalama % 5,5 değer bazında da % 12,4 artmıştır. İthalatın 2014 yılında 175 milyon tona ve 353175 milyar dolara 2009 yılında 134 milyon ve 197 milyar dolaredilmektedir. olan dünya plastik hammadde ithalatı, yılda milyon tona ve 353 milyarton dolara çıktığı tahmin çıktığı tahmin edilmektedir. miktar bazında ortalama % 5,5 değer bazında da % 12,4 artmıştır. İthalatın 2014 yılında 175 milyon tona ve 353 milyar dolara çıktığı tahmin edilmektedir. Dünya Plastik Hammadde İthalatı Dünya Plastik Hammadde İthalatı 2009

Dünya Plastik Hammadde İthalatı 2010 2011 2012 2013

CAGR %

2014 ( T )

Milyar $

2009 197

2010 262

2011 308

2012 299

2013 314

CAGR 12,4 %

2014 353( T )

Milyar Milyon$Ton

197 134

262 158

308 157

299 160

314 166

12,4 5,5

353 175

Milyon Ton

134

158

Kaynak : ITC, International Trade Center

157

160

166

5,5

175

Kaynak : ITC, International Trade Center

Dünya Toplam Plastik Hammadde İthalatı

Dünya plastik hammadde ithalatının değer bazında % 86’sının miktar bazında da % % 70’inin

Dünya plastik hammadde ithalatının bazında %Toplam 86’sınınithalat miktariçinde bazında %başına % 70’inin 20pay ülke tarafın20 ülke tarafından yapıldığıdeğer görülmektedir. Çinda tek % 20 dan yapıldığı görülmektedir. Toplam ithalat içinde Çin tek başına % 20 pay alırken Türkiye’nin payının miktar alırken Türkiye’nin payının miktar bazında % 3,6 değer bazında da % 4,3 olduğu Dünya plastik hammadde ithalatının değer bazında % 86’sının miktar bazında da % % 70’inin 12 görülmektedir. bazında %20 3,6ülke değer bazında yapıldığı da % 4,3görülmektedir. olduğu görülmektedir. tarafından Toplam ithalat içinde Çin tek başına % 20 pay alırken Türkiye’nin payının miktar bazında % 3,6 değer bazında da % 4,3 olduğu Ülkelerİthalatı İtibariyle Plastik Hammadde İthalatı Ülkeler İtibariyle Plastik Hammadde görülmektedir.

2009

2013

2009

2013

2009

2013

% Pay - Milyon Ton 2009 2013

Çin

38,3

55,1

24,1

21,4

Çin

31,1

32,5

23,2

19,6

Almanya

12,8

20,4

8,0

7,9

Almanya

7,4

9,2

5,5

5,6

ABD

8,5

14,6

5,4

5,6

ABD

5,2

6,6

3,9

4,0

İtalya

9,3

13,0

5,8

5,1

İtalya

6,2

6,5

4,7

3,9

Belçika

7,9

12,4

5,0

4,8

Türkiye

3,9

6,1

2,9

3,6

Türkiye

5,3

11,0

3,3

4,3

Belçika

5,0

5,9

3,8

3,6

Fransa

8,3

10,6

5,2

4,1

Meksika

3,6

5,2

2,7

3,2

Meksika

5,3

8,8

3,3

3,4

Fransa

4,7

5,0

3,5

3,0

İngiltere

5,5

7,9

3,5

3,1

Hong Kong

8,6

5,0

6,4

3,0

Hong Kong

7,9

7,8

5,0

3,0

Hindistan

3,2

4,7

2,4

2,8

Hindistan

3,9

7,8

2,4

3,0

İngiltere

3,3

3,6

2,5

2,2

Hollanda

4,0

6,9

2,5

2,7

Hollanda

1,7

3,5

1,3

2,1

Kanada

4,3

6,5

2,7

2,5

Kanada

2,8

3,2

2,1

1,9

Japonya

3,5

6,1

2,2

2,4

Vietnam

2,2

3,1

1,7

1,9

Poland

3,7

5,9

2,3

2,3

Endonezya

1,5

3,0

1,2

1,8

Brezilya

3,1

5,8

2,0

2,2

Polonya

2,4

2,9

1,8

1,8

Endonezya

2,3

5,5

1,4

2,1

Brezilya

1,8

2,8

1,4

1,7

İspanya

4,1

5,4

2,5

2,1

Rusya Fed.

1,5

2,7

1,1

1,6

Rusya Fed.

2,4

5,3

1,5

2,1

İspanya

2,7

2,7

2,0

1,6

Vietnam

2,9

5,3

1,8

2,0

Singapur

1,1

2,5

0,8

1,5

20 Ülke Toplam

143,3

222,1

90,1

86,1

20 Ülke Toplam

100,1

116,8

74,7

70,3

Diğerleri

15,7

35,9

9,9

13,9

Diğerleri

33,9

49,2

25,3

29,7

100,0

Toplam

134,0

166,0

100,0

100,0

Milyar $

Toplam

% Pay - Milyar $

159,0 258,0 100,0 Kaynak : ITC, International Trade Center

DÜNYA PLASTİK HAMMADDE İHRACATI :

Milyon Ton

11


2,9

5,3

1,8

2,0

Singapur

1,1

2,5

0,8

1,5

20 Ülke Toplam

Vietnam

143,3

222,1

90,1

86,1

20 Ülke Toplam

100,1

116,8

74,7

70,3

Diğerleri

15,7

35,9

9,9

13,9

Diğerleri

33,9

49,2

25,3

29,7

100,0

Toplam

134,0

166,0

100,0

100,0

Toplam

159,0 258,0 100,0 Kaynak : ITC, International Trade Center

DÜNYA PLASTİK HAMMADDE İHRACATI: : DÜNYA PLASTİK HAMMADDE İHRACATI 2009 yılında 133 milyon ton ve 190 milyar dolar olan dünya plastik hammadde ihracatı, yılda 2009 yılında 133 milyon ton ve 190 milyar dolar olan dünya plastik hammadde ihracatı, yılda ortalama miktar ortalama miktar bazında % 4,7 ve değer bazında da % 11,7 artmıştır. İhracatın 2014 yılında bazında % 4,7 ve değer bazında da % 11,7 artmıştır. İhracatın 2014 yılında 331 milyar dolara ve 168 milyon 331 milyar dolara ve 168 milyon tona çıktığı tahmin edilmektedir. tona çıktığı tahmin edilmektedir. Dünya Plastik Hammadde İhracatı Dünya Plastik Hammadde İhracatı 2009

2010

2011

2012

2013

CAGR %

2014 ( T )

Milyar $

190

250

296

287

296

11,7

331

Milyon Ton

133

153

156

160

160

4,7

168

13

Kaynak : ITC, International Trade Center

Dünya Toplam Plastik Hammadde İhracatı

13

Dünya toplam plastik hammadde ihracatınınihracatının değer bazında 85 ve%miktar bazında da % da 83’ünün 20 ülke Dünya toplam plastik hammadde değer % bazında 85 ve miktar bazında % Dünya toplam plastik hammadde ihracatının değer bazında % 85 ve miktar bazında da % tarafından yapıldığı 83’ününgörülmektedir. 20 ülke tarafından yapıldığı görülmektedir. 83’ünün 20 ülke tarafından yapıldığı görülmektedir.

Ülkeler İtibariyle Ülkeler İtibariyle Plastik Hammadde Ülkelerİhracatı İtibariyle Plastik Plastik Hammadde Hammadde İhracatı İhracatı

2009 2009

2013 2013

Milyon Milyon Ton Ton -- % % Pay Pay 2009 2013 2009 2013

ABD

16,5

17,4

12,4

10,9

G. Kore

10,7

12,1

8,0

7,6

8,2

S. Arabistan

6,4

12,1

4,8

7,6

7,3 7,3

7,6 7,6

Belçika Belçika

10,6 10,6

11,8 11,8

8,0 8,0

7,4 7,4

17,1 17,1

6,0 6,0

5,8 5,8

Almanya Almanya

11,0 11,0

11,2 11,2

8,2 8,2

7,0 7,0

9,7

14,7

14,7

5,1

5,1

5,0

5,0

Tayvan

Tayvan

7,2

7,2

8,0

8,0

5,4

5,4

5,0 5,0

5,0

12,7

2,6

4,3

Singapur

4,1

6,6

3,1

4,2

2,3

4,0

4,1

3,5

2,6

3,4

4,3 2,6

3,2 2,6

0,8 2,0

2,2 2,1

Milyar Milyar $ $

Milyar Milyar $ $ -- % % Pay Pay

GTİP GTİP

2009 2009

2013 2013

2009 2009

2013 2013

ABD

25,0

35,4

13,2

12,0

Belçika

16,5

25,3

8,7

8,5

Almanya

19,1

24,1

10,0

Güney Kore Kore Güney

13,9 13,9

22,4 22,4

Hollanda Hollanda

11,5 11,5

Tayvan.

Tayvan.

9,7

Çin

S. S. Arabistan Arabistan

5,3 5,3

Çin

5,0

Singapur

5,9

Singapur

5,9

Japonya

10,2

Fransa

7,9

Japonya

10,2

Fransa

7,9

Tayland

4,5

Tayland İtalya

4,5 4,9

İtalya İspanya

4,9 4,1

İspanya Kanada

4,1 4,0

15,9 15,9 12,7 12,2

12,2 12,1

12,1 11,0

11,0 9,0

9,0 7,2 7,2 6,7 6,7 6,4

2,8 2,8 2,6 3,1

3,1 5,4

5,4 4,2

4,2 2,3

2,3 2,6 2,6 2,2 2,2 2,1

5,4 5,4 4,3 4,1

4,1 4,1

4,1 3,7

3,7 3,0

3,0 2,4 2,4 2,3 2,3 2,2

Milyon Milyon Ton Ton

Hollanda Hollanda Singapur Çin

Çin

Fransa

Fransa

Tayland

Tayland

Japonya

Japonya Kanada Kanada Katar

Katar İspanya

4,0 4,0 4,1 3,0

3,0 5,5

5,5 3,5

3,5 5,7

5,7 3,5 3,5 1,0 1,0 2,6

8,2 8,2 6,6 6,4

6,4 5,5

5,5 5,5

5,5 5,1

5,1 4,1 4,1 3,5 3,5 3,4

3,0 3,0 3,1 2,3 4,1 2,6 4,3

2,6 0,8

5,1 5,1 4,2 4,0 3,5 3,4 3,2

2,6 2,2

Kanada Katar

4,0 1,1

6,4 5,1

2,1 0,6

2,2 1,7

İspanya İtalya

2,6 2,8

3,4 3,0

2,0 2,1

2,1 1,9

Katar İngiltere

1,1 3,7

5,1 4,8

0,6 2,0

1,7 1,6

İtalya BAE

2,8 1,0

3,0 2,5

2,1 0,8

1,9 1,5

BAE İngiltere

1,2 3,7

3,5 4,8

0,6 2,0

1,2 1,6

İngiltere BAE

2,1 1,0

2,3 2,5

1,6 0,8

1,5

Hindistan BAE

1,0 1,2

3,4 3,5

0,6 0,6

1,2 1,2

Hindistan İngiltere

0,9 2,1

2,1 2,3

0,7 1,6

1,3 1,5

Malezya Hindistan

2,3 1,0

3,4 3,4

1,2 0,6

1,2 1,2

Iran Hindistan

0,0 0,9

2,0 2,1

0,0 0,7

14,6

85,4

Diğerleri

20 Ülke Toplam

30,8 102,0

14,6

Diğerleri

30,8

20 Ülke Toplam Malezya Diğerleri

20 Ülke Toplam Toplam

Diğerleri

12Toplam

157,1 2,3 32,9 157,1

252,5 3,4 43,1 252,5

82,7 1,2 17,3

82,7

190,0 295,7 100,0 32,9 43,1 17,3 Kaynak : ITC, International Trade Center

190,0 295,7 100,0 Kaynak : ITC, International Trade Center

85,4 1,2 100,0

100,0

20 Ülke Toplam Iran Toplam

Toplam

1,3 1,3

102,0 0,0

132,8 2,0

76,8 0,0

132,8

159,6

100,0

100,0

159,6

100,0

100,0

132,8

26,9 132,8

26,9

23,2

76,8 23,2

83,2 1,3 16,8

83,2 16,8


14 DÜNYA PLASTİK MAMULLER TOPLAM TİCARET HACMİ :

14 HACMİ : DÜNYA PLASTİK MAMULLER TOPLAM TİCARET

Dünya toplam plastik mamul dış ticaret hacmi 2009 – 2013 yılları arasında değer bazında % 10 ve miktar bazındaDünya da % 15,1 bileşikplastik ortalama büyüme ( CAGR ) ile artmıştır. mamullerde dünya toplam toplam mamul dışhızı ticaret hacmi 2009 – 2014 2013 yılında yılları plastik arasında değer bazında % ticaret hacminin 188 milyon ton ve 557 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği tahmin edilmektedir. 10 ve miktar bazında da % 15,1 bileşik ortalama büyüme hızı ( CAGR ) ile artmıştır. 2014

DÜNYA PLASTİK MAMULLER TOPLAM TİCARET HACMİ : 14 hacminin 188 milyon ton ve 557 milyar dolar yılında plastik mamullerde dünya toplam ticaret seviyesinde gerçekleştiği tahmin Dünya toplam plastik mamul dış edilmektedir. ticaret hacmi 2009 – 2013 yılları arasında değer bazında % 10 ve miktar bazında da % 15,1 bileşik ortalama büyüme hızı ( CAGR ) ile artmıştır. 2014 Dünya Toplam Plastik Mamul Dış: Ticaret Hacmiton ve 557 milyar dolar DÜNYA PLASTİK MAMULLER TOPLAM TİCARET HACMİ yılında dünya toplam ticaret hacminin 188 milyon Dünyaplastik Toplammamullerde Plastik Mamul Dış Ticaret Hacmi seviyesinde gerçekleştiği tahmin edilmektedir. 2009 mamul2010 2013arasında CAGR % bazında 2014 ( T % ) Dünya toplam plastik dış ticaret 2011 hacmi 20092012 – 2013 yılları değer Milyar 365 Dünya 437 503 508 10,0artmıştır.557 10 ve $miktar bazında da % 15,1 bileşik ortalama hızı534 ( CAGR ) ile 2014 Toplam Plastik Mamulbüyüme Dış Ticaret Hacmi Milyon Ton 95 128 toplam111 115 188 milyon 167 15,1 yılında plastik mamullerde dünya ticaret hacminin ton ve 557 milyar188 dolar Kaynak : ITC, International Center seviyesinde gerçekleştiği tahmin 2009 Trade 2010edilmektedir. 2011 2012 2013 CAGR % 2014 ( T ) Milyar $

365

Milyon Ton

95

437

503

508

534

Dünya 128 Toplam Plastik Dış Ticaret167 Hacmi 111 Mamul115

10,0

557

15,1

188

Kaynak : ITC, International Trade Center 2009 2010

2011

2012

2013

CAGR %

2014 ( T )

Milyar $

365

437

503

508

534

10,0

557

Milyon Ton

95

128

111

115Milyar $ 167

15,1

188

Dünya Plastik Mamul Dış Ticaret Hacmi

Kaynak : ITC, International Trade Center

DÜNYA PLASTİK HAMMADDELERDE TOPLAM TİCARET HACMİ : Dünya toplam plastik hammadde dış ticaret hacmi 2009 – 2013 yılları arasında değer bazında % 12 ve miktar bazında % 5,1 bileşik ortalama büyüme hızı ( CAGR ) ile artmıştır. 2014 yılında DÜNYA PLASTİK HAMMADDELERDE TOPLAM TİCARET HACMİ : dünya toplam plastik hammadde dış ticaret hacminin 343 milyon ton ve 653 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği tahmin edilmektedir. Dünya toplam plastik hammadde dış ticaret hacmi 2009 – 2013 yılları arasında değer bazında

DÜNYA PLASTİK HAMMADDELERDE TOPLAMbüyüme TİCARET HACMİ : ) % 12 ve miktar bazında % 5,1 bileşik ortalama hızı ( CAGR

ile artmıştır. 2014 yılında dünya toplam hammadde dışTOPLAM ticaret hacminin 343 milyon ton ve 653 milyar dolar DÜNYA PLASTİKplastik HAMMADDELERDE TİCARET HACMİ : Dünya toplam plastik hammadde dış ticaret hacmi 2009 – 2013 yılları arasında değer bazında % 12 ve miktar seviyesinde gerçekleştiği tahmin edilmektedir. 2009 büyüme 2010hızı ( CAGR 2011ile artmıştır. 2012 2013 dünya CAGR % plastik 2014 ( hammadde T) bazında % 5,1 bileşik ortalama yılında toplam Dünya toplam plastik hammadde dış ticaret)hacmi 20092014 – 2013 yılları arasında değer bazında dış ticaret hacminin 343 387 milyon ton ve dolar seviyesinde gerçekleştiği tahmin $ 512653 milyar 604 586 610 12,0 edilmektedir. 653 Dünya Plastik Hammadde Dış Hacmi % 12Milyar ve miktar bazında % 5,1Toplam bileşik ortalama büyüme hızıTicaret ( CAGR ) ile artmıştır. 2014 yılında Milyon Ton 267 311 313 320 326 5,1 343 dünya toplam plastik hammadde dış ticaret hacminin 343 milyon ton ve 653 milyar dolar Kaynak : ITC, International Trade Center 2009 tahmin 2010 2011 2012 2013 CAGR % 2014 ( T ) seviyesinde gerçekleştiği edilmektedir. Dünya Toplam Plastik Hammadde Dış Ticaret Hacmi

Milyar $

387

512

604

586

610

Dünya Toplam Plastik Hammadde Milyon Ton Plastik 267 311 313 320Dış Ticaret 326Hacmi Dünya Toplam Hammadde Dış Ticaret Hacmi

12,0

653

5,1

343

Kaynak : ITC, International Trade Center 2009 2010

2011

2012

2013

CAGR %

2014 ( T )

Milyar $

387

512

604

586

610

12,0

653

Milyon Ton

267

311

313

320

326

5,1

343

Kaynak : ITC, International Trade Center

13


15 15 Dünya Toplam Plastik Hammadde Dış Ticaret Hacmi

Milyar $

DÜNYA TOPLAM PLASTİK TİCARET HACMİ ( HAMMADDE VE MAMUL ) : DÜNYA TOPLAMPLASTİK PLASTİK TİCARET TİCARET HACMİ DÜNYA TOPLAM HACMİ((HAMMADDE HAMMADDEVE VEMAMUL MAMUL)):: Dünya toplam plastik dış ticaret hacmi 2009 – 2013 yılları arasında % 11,1 bileşik büyüme hızı Dünya toplam plastik dış ticaret hacmi–dolara 2009yılları –çıkmıştır. 2013 yılları arasında %içinde 11,1 bileşik büyüme hızı ile artmış ve 2014 1,2 trilyon Aynı dönem dünya toplam dış2014 Dünya toplam plastik dışyılında ticaret hacmi 2009 2013 arasında % 11,1 bileşik büyüme hızı ile artmış ve ile artmış ve 2014 yılında 1,2Aynı trilyon dolara çıkmıştır. Aynı dönem dünya toplam dış% 8 yılında 1,2 hacminin trilyon dolara çıkmıştır. içinde dünya toplam ticaretiçinde hacminin miktar bazında ticaret miktar bazında %dönem 8 bileşik büyüme hızı iledış artarak 2014 yılında 530 milyon ticaret hacminin miktar bazında % 8 bileşik büyüme hızı ile artarak 2014 yılında 530 milyon bileşik büyüme hızı ile artarak 2014 yılında 530 milyon dolara çıktığı tahmin edilmektedir. dolara çıktığı tahmin edilmektedir. dolara çıktığı tahmin edilmektedir. Dünya Toplam Plastik Dış Ticaret Hacmi Dünya Toplam Plastik Dış Ticaret Hacmi Dünya Toplam Plastik Dış Ticaret Hacmi

2009 2009 752

2010 2010 949

Milyar $ Milyar 752 949 Milyon$Ton 362 439 Milyon Ton 362 439 Kaynak : ITC, International Trade Center

2011 2011 1.107

2012 2012 1.094

2013 2013 1.144

CAGR % CAGR 11,1 %

2014 ( T ) 2014 (T) 1.211

1.107 424 424

1.094 435 435

1.144 493 493

11,1 8,0 8,0

1.211 530 530

Kaynak : ITC, International Trade Center Dünya Toplam Plastik Dış Ticaret Hacmi

TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER : PLASTİK MAMUL : ÜRETİCİ FİRMALAR : PAGDER kayıtlarına göre Türkiye plastik sektöründe % 99’u KOBİ düzeyinde 6.500 firmanın üretim yaptığı bilinmektedir. Firmaların başlıca alt sektörler bazında dağılımında inşaat malzemeleri % 23,1 ile önde gelmektedir. Ambalaj malzemeleri üretici sayısı % 22 ile onu takip ederken, ev gereçleri, makine, tekstil, elektrik – elektronik, otomotiv ve hammadde firmalarının toplam üreticiler içinden % 5 - % 10 arasında pay aldıkları görülmektedir.

14


üretim yaptığı bilinmektedir. Firmaların başlıca alt sektörler bazında dağılımında inşaat malzemeleri % 23,1 ile önde gelmektedir. Ambalaj malzemeleri üretici sayısı % 22 ile onu takip ederken, ev gereçleri, makine, tekstil, elektrik – elektronik, otomotiv ve hammadde firmalarının toplam üreticiler içinden % 5 - % 10 arasında pay aldıkları görülmektedir. Firmaların Başlıca Alt Sektörler Bazında Dağılımı Firmaların Başlıca Alt Sektörler Bazında Dağılımı Sektör

Firma Sayısı

% Dağılım

İnşaat

1.500

23,1

Ambalaj

1.433

22,0

Ev Gereçleri

613

9,4

Makine

598

9,2

Tekstil

427

6,6

Elektrik - Elektronik

399

6,1

Otomotiv

348

5,4

Hammadde

334

5,1

Kauçuk

203

3,1

Ayakkabı - Spor

121

1,9

Medikal

112

1,7

Oyuncak

72

1,1

Kırtasiye

57

0,9

Beyaz Eşya

56

0,9

Tarım

43

0,7

Mobilya

16

0,2

Savunma

3

0,0

Diğerleri

164

2,5

Toplam

6.499

100,0

Kaynak : PAGDER Bilgi Bankası

Türkiye plastik sektöründe faaliyet gösteren firmaların % 91,3’ü 12 ilde bulunmaktadır. Diğer 57 il sayısal olarak sektördeki toplam firma sayısından % 8,7 pay almaktadır. Türkiye plastik sektöründe faaliyet faaliyet gösteren gösteren firmaların % 91,3’ü 12 ilde bulunmaktadır. Diğer 57 ilbazında sayısal olaTürkiye plastik sektöründe üretici firmaların başlıca şehirler rak sektördeki toplam firma sayısından % 8,7 pay almaktadır. dağılımında İstanbul % 62,1 payla ön sırada gelmektedir. Bursa ve İzmir, toplam firma sayısında payı % 5’in üzerinde olan şehirleri oluşturmaktadır. Ankara, Gaziantep, Konya ve Türkiye plastik sektöründe faaliyet gösteren üretici firmaların başlıca şehirler bazında dağılımında İstanbul % Kocaeli toplam firma sayısından % 3 - % 4 arasında pay alan şehirler olarak gözlemlenmekte 62,1 payla ön sırada gelmektedir. Bursa ve İzmir, toplam firma sayısında payı % 5’in üzerinde olan şehirleri oluşiken, Adana, Kayseri, Samsun, Mersin ve Denizli’nin payları % 1 – ile % 1,5 arasında turmaktadır. Ankara, Gaziantep, Konya ve Kocaeli toplam firma sayısından % 3 - % 4 arasında pay alan şehirler değişmektedir.

olarak gözlemlenmekte iken, Adana, Kayseri, Samsun, Mersin ve Denizli’nin payları % 1 – ile % 1,5 arasında değişmektedir.

15


17 17 Firmaların Başlıca Şehirlere Dağılımı

Firmaların Başlıca Şehirlere Dağılımı Firmaların Başlıca Şehirlere Dağılımı

İller

Firma Sayısı

% Dağılım

ISTANBUL İller BURSA ISTANBUL

4.039 Firma Sayısı 342 4.039

62,1 % Dağılım 5,3 62,1

IZMIR BURSA ANKARA IZMIR

342 258 342

5,3 4,0 5,3

GAZIANTEP ANKARA ADANA GAZIANTEP

242 258 99 242

3,7 4,0 1,5 3,7

KAYSERI ADANA PLASFED KAYSERI TOPLAM

72 99 5.394 72

1,1 1,5 83,9 1,1

KONYA PLASFED TOPLAM KOCAELI KONYA

181 5.394 176 181

2,8 83,9 2,7 2,8

64 176 62 64

1,0 2,7 1,0

58 62 5.935 58 564 5.935

0,9 1,0 91,3 0,9 8,7 91,3

6.499 564

100,0 8,7

6.499

100,0

SAMSUN KOCAELI MERSİN SAMSUN DENIZLI MERSİN 12 ŞEHİR TOPLAMI DENIZLI DİĞER ŞEHİRLER ( 57 ) 12 ŞEHİR TOPLAMI TOPLAM DİĞER ŞEHİRLER ( 57 ) Kaynak : PAGDER Bilgi Bankası TOPLAM Kaynak : PAGDER Bilgi Bankası

Plastik Sanayicileri Federasyonu - PLASFED üyesi 5 derneğin bulunduğu illerde toplam olarak 5.394 faaliyet göstermekte olup toplam sektör firma illerde sayısının % 84’ünü Plastik firma Sanayicileri Federasyonu - PLASFED üyesi 5 plastik derneğin bulunduğu toplam olarak Plastik Sanayicileri Federasyonu - PLASFED üyesi 5 derneğin bulunduğu illerde toplam olarak 5.394 firma faaoluşturmaktadır. Başka bir değişle PLASFED üyesi derneklerin potansiyel temsil güçleri 5.394 firma faaliyet göstermekte olup toplam plastik sektör firma sayısının % 84’ünü liyet göstermekte olup toplam plastik sektör firma sayısının % 84’ünü oluşturmaktadır. Başka bir değişle PLASsektörde faaliyet gösteren 84’üi düzeyindedir. oluşturmaktadır. Başka birfirmaların değişle %PLASFED üyesi derneklerin potansiyel temsil güçleri FED üyesi derneklerin potansiyel temsil güçleri sektörde faaliyet gösteren firmaların % 84’üi düzeyindedir. sektörde faaliyet gösteren firmaların % 84’üi düzeyindedir. PLASTİKMAMUL MAMULÜRETİMİ ÜRETİMİ: : PLASTİK PLASTİK MAMUL ÜRETİMİ : 2013 yılında 8 milyon 92 bin ton ve 34,2 milyar dolar olarak gerçekleşen plastik mamul 2013 yılında 8 milyon 92 bin ton ve 34,2 milyar dolar olarak gerçekleşen plastik mamul üretimi 2014 yılında üretimi 2014bazında yılında miktar ve değer bazında % 2 artarak yılında 8 milyon 234 bin tona 2013 8 milyon bin ton ve 34,28 milyon milyar dolar olarak gerçekleşen plastik mamul miktar veyılında değer % 2 92 artarak 2014 yılında 234 bin2014 tona ve 34,9 milyar dolara çıkmıştır. ve 34,9 milyar dolaramiktar çıkmıştır. üretimi 2014 yılında ve değer bazında % 2 artarak 2014 yılında 8 milyon 234 bin tona ve 34,9 milyar dolara çıkmıştır. Türkiye Plastik Sektörü Üretimi

2002 – 2012 yılları arasında GSMH artış oranını ikiye katlayan plastik sektör büyümesi 2014 yılında GSMH artış oranının altına düşmüştür.

16


18 2002 – 2012 yılları arasında GSMH artış oranını ikiye katlayan plastik sektör büyümesi 2014 yılında GSMH artış oranının altına düşmüştür. GSMH ve Plastik Sektör Büyümesi ( % )

18

2002 – 2012 yılları arasında GSMH artış oranını ikiye katlayan plastik sektör büyümesi 2014 yılında GSMH artış oranının altına düşmüştür.

2013 yılında 8 milyon 234 bin tonluk toplam plastik mamul üretiminde 3,29 milyon ton ile plastik ambalaj malzemelerinin üretimde başı çektiği, plastik inşaat malzemeleri üretiminin ise 1,81 milyon tonla ambalajı takip ettiği görülmektedir. 2013 yılında 8 milyon 234 bin tonluk toplam plastik mamul üretiminde 3,29 milyon ton ile plastik ambalaj malSektörler İtibariyle Yılı Üretimi – 1000 ise Ton1,81 milyon tonla ambalajı takip zemelerinin üretimde başı Alt çektiği, plastik inşaat 2014 malzemeleri üretiminin ettiği görülmektedir.

2013 yılında 8 milyon 234 bin tonluk toplam plastik mamul üretiminde 3,29 milyon ton ile plastik ambalaj malzemelerinin üretimde başı çektiği, plastik inşaat malzemeleri üretiminin ise 1,81 milyon tonla ambalajı takip ettiği görülmektedir. Alt Sektörler İtibariyle Alt 2014 Yılı Üretimi – 1000 TonYılı Üretimi – 1000 Ton Sektörler İtibariyle 2014

Plastik sektörünün yoğun olarak üretildiği ilk 12 ilin toplam plastik mamul üretimi içindeki payı % 91 olup 2014 yılında bu 12 ilde toplam 7,5 milyon ton plastik mamul üretimi gerçekleşmiştir. Diğer taraftan 2014 yılında PLASFED’in kurucu derneklerinin bulunduğu illerin ( İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Kayseri, Adana ve Gaziantep ) toplam plastik üretimleri 6,8 milyon ton olarak gerçekleşmiş olup, toplam üretimden % 83 pay almıştır. Plastik sektörünün yoğun olarak üretildiği ilk 12 ilin toplam plastik mamul üretimi içindeki payı % 91 olup 2014 yılında bu 12 ilde toplam 7,5 milyon ton plastik mamul üretimi gerçekleşmiştir. Diğer taraftan 2014 yılında PLASFED’in kurucu derneklerinin bulunduğu Plastik sektörünün üretildiği 12 ilin toplam mamul üretimi içindeki payı % 91 olup 2014 illerin ( İstanbul,yoğun İzmir,olarak Ankara, Bursa,ilkKayseri, Adanaplastik ve Gaziantep ) toplam plastik üretimleri yılında bu 12 ilde 7,5 milyon tonolup, plastik mamul üretimi gerçekleşmiştir. Diğer taraftan 2014 yılında 6,8 milyon ton toplam olarak gerçekleşmiş toplam üretimden % 83 pay almıştır. PLASFED’in kurucu derneklerinin bulunduğu illerin ( İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Kayseri, Adana ve Gaziantep ) toplam plastik üretimleri 6,8 milyon ton olarak gerçekleşmiş olup, toplam üretimden % 83 pay almıştır.

17


19 İller İtibariyle Plastik 19 Mamul Üretim Tahmini

İller İtibariyle Plastik Mamul Üretim Tahmini ( 1000 ton ) ) ( 1000 ton

İller İtibariyle Plastik Mamul Tahmini ŞEHİR 2014 Üretim % Pay ISTANBUL

( 10005.117 ton )

BURSA 433 ŞEHİR 2014 IZMIR 433 ISTANBUL 5.117 ANKARA 327 BURSA 433 GAZIANTEP 307 IZMIR 433 ADANA 125 ANKARA 327 KAYSERI 91 GAZIANTEP 307 PLASFED TOPLAM 6.834 ADANA 125 KONYA 230 KAYSERI 91 KOCAELI 223 PLASFED TOPLAM 6.834 SAMSUN 81 KONYA 230 MERSİN 78 KOCAELI 223 DENIZLI 73 SAMSUN 81 12 ŞEHİR TOPLAMI 7.519 MERSİN 78 DİĞER ŞEHİRLER ( 57 ) 715 DENIZLI 73 TOPLAM 8.234 12 ŞEHİR TOPLAMI 7.519 Kaynak : PAGDER Bilgi Bankası DİĞER ŞEHİRLER ( 57 ) 715

KAPASİTE KULLANIMI :

TOPLAM

8.234

62 5 % Pay 5 62 4 5 4 5 2 4 1 4 83 2 3 1 3 83 1 3 1 3 1 1 91 1 9 1 100 91 9 100

Kaynak : PAGDER Bilgi Bankası

KAPASİTE KULLANIMI : Türkiye plastik sektöründe faaliyet gösteren firmaların ortalama kapasite kullanım oranları

KAPASİTE KULLANIMI : 2009 yılında % 64,3 olarak gerçekleştikten sonra artış eğilimine girmiştir. 013 yılında sektörün Türkiye plastik sektöründe faaliyet gösteren firmaların ortalama kullanım kullanımının oranları 20091,4 yılında % ortalama kapasite kullanımı % 72,6’ya çıkmış ve genel imalatkapasite sanayi kapasite Türkiye plastik sektöründe faaliyet gösteren firmaların ortalama kapasite kullanım oranları 64,3 olarak gerçekleştikten sonrayılında artış eğilimine girmiştir. 013 yılında sektörün ortalama kapasite kullanımı % puan altında kalmıştır. 2014 ise % 73,6 olarak gerçekleşmiş ve imalat sanayii kapasite 2009çıkmış yılındave%genel 64,3 imalat olaraksanayi gerçekleştikten sonra artış 1,4 eğilimine girmiştir. 013 yılında sektörün 72,6’ya kapasite kullanımının puan altında kalmıştır. 2014 yılında ise % 73,6 kullanımının 0,8 puan altına inmiştir. ortalama kapasite kullanımı % 72,6’ya çıkmış ve genel imalat sanayi kapasite kullanımının 1,4 olarak gerçekleşmiş ve imalat sanayii kapasite kullanımının 0,8 puan altına inmiştir. puan altında kalmıştır. 2014 yılında ise % 73,6 olarak gerçekleşmiş ve imalat sanayii kapasite 2013 yılı kapasite kullanımı ve üretimi dikkate alınarak sektörde 11,2 milyon tonluk kurulu kullanımının 0,8 puan altına inmiştir. 2013 yılı kapasite kullanımı ve üretimi dikkatekapasitenin alınarak sektörde 11,2 milyon tonlukatıl kurulu kapasitenin kapasitenin mevcut olduğu ve kurulu % 26,4’lük kısmının kaldığı tahminmevcut olduğu ve kurulu kapasitenin % 26,4’lük kısmının atıl kaldığı tahmin edilmektedir. Bu durum, sektörde edilmektedir. Bu durum, sektörde % 26’lık bir kapasite fazlasının mevcut olduğunu% 26’lık 2013 yılı fazlasının kapasite mevcut kullanımı ve üretimi dikkate alınarak sektörde 11,2 milyon tonluk kurulu birgöstermektedir. kapasite olduğunu göstermektedir. kapasitenin mevcut olduğu ve kurulu kapasitenin % 26,4’lük kısmının atıl kaldığı tahmin edilmektedir. Bu durum, sektörde % 26’lık bir kapasite fazlasının mevcut olduğunu göstermektedir. Plastik Sektörü Kapasite Kullanımı ( % )

18


20 20 PLASTİK SEKTÖRÜNDE YABANCI SERMAYE :

PLASTİK SEKTÖRÜNDE YABANCI SERMAYE : PLASTİK SEKTÖRÜNDE YABANCI293 SERMAYE 2014 yılı itibariyle plastik sektöründe firmanın:yabancı sermaye ortalığı mevcut olup bunların % 64’ü Av2014 yılı itibariyle plastik sektöründe 293 firmanın yabancı sermaye ortalığı mevcut olup rupa menşeilidir. Toplam yabancı sermayeli firmaların % 15’ ini Almanya, % 9,9’10’unu İtalya, % 8’ini Fransa bunların 64’ü Avrupa menşeilidir. Toplam yabancı sermayeli firmalarınortalığı % 15’ ini Almanya, 2014 yılı %itibariyle plastik sektöründe 293 firmanın yabancı sermaye mevcut olup oluşturmaktadır. Hollanda ve İran menşeli firmalar % 7, Suriye % 5 ve ABD’de % 4 pay almaktadır. % 9,9’10’unu İtalya, % 8’ini Fransa oluşturmaktadır. Hollanda ve İran menşeli % 7, bunların % 64’ü Avrupa menşeilidir. Toplam yabancı sermayeli firmaların % 15’ firmalar ini Almanya, Suriye % 5 ve ABD’de 4 payFransa almaktadır. % 9,9’10’unu İtalya, %% 8’ini oluşturmaktadır. Hollanda ve İran menşeli firmalar % 7, Türkiye Plastik Sektöründe Yabancı Sermayeli Suriye % 5 ve ABD’de % 4 pay almaktadır. Firmaların Ülkere Dağılımı

Plastik Sektöründe Ülkeler İtibariyle Yabancı Sermayeli Firma Sayısı Plastik Sektöründe Ülkeler İtibariyle Yabancı Sermayeli Firma Sayısı Plastik Sektöründe Ülkeler İtibariyle Yabancı Sermayeli Firma Sayısı ÜLKE

Adet

ÜLKE

Adet

ÜLKE

Adet

ÜLKE ALMANYA

Adet 44

ÜLKE YUNANİSTAN

Adet 5

ÜLKE G.KORE

Adet 1

ALMANYA İTALYA

44 28

YUNANİSTAN ÇİN

5 4

G.KORE GÜRCİSTAN

1

İTALYA FRANSA

28 22

ÇİN DANİMARKA

4

GÜRCİSTAN HOLLANDA

1

FRANSA HOLLANDA

22 21

DANİMARKA MISIR

4

HOLLANDA KANADA

1

HOLLANDA İRAN

21

MISIR ÖZBEKİSTAN

4

KANADA KAZAKİSTAN

1

İRAN SURİYE

21 15

ÖZBEKİSTAN RUSYA FED.

4

KAZAKİSTAN KENYA

1

SURİYE ABD

15 12

RUSYA FED. İSRAİL

4 3

KENYA K. KIBRIS

1

ABD DİĞERLERİ

12 130

İSRAİL MAKEDONYA

3

K. KIBRIS LETONYA

1

DİĞERLERİ BELÇİKA

130 9

MAKEDONYA HİNDİSTAN

3 2

LETONYA MONAKO

1

BELÇİKA İNGİLTERE

9

HİNDİSTAN JAPONYA

2

MONAKO PORTEKİZ

1

İNGİLTERE AVUSTURYA

9 8

JAPONYA LÜBNAN

2

PORTEKİZ S.ARABİSTAN

1

AVUSTURYA AZERBAYCAN

8

LÜBNAN UKRAYNA

2

S.ARABİSTAN ŞİLİ

1

AZERBAYCAN İSPANYA

8

UKRAYNA ÜRDÜN

2

ŞİLİ TACİKİSTAN

1

İSPANYA İSVİÇRE

8

ÜRDÜN ARNAVUTLUK

2 1

TACİKİSTAN TATARİSTAN

1

İSVİÇRE BULGARİSTAN

8 7

ARNAVUTLUK BAHREYN

1

TATARİSTAN TAYVAN

1

BULGARİSTAN IRAK

7 6

BAHREYN BAE

1

TAYVAN TÜRKMENİSTAN

1

BAE TARIK CEBELİ

1

TÜRKMENİSTAN TOPLAM

1 293

CEBELİ TARIK

1

TOPLAM

293

IRAK LÜKSEMBURG 6 Kaynak : Ekonomi Bakanlığı LÜKSEMBURG 6 Kaynak : Ekonomi Bakanlığı

19


21 21 PLASTİK SEKTÖRÜNÜN MAKİNE TEÇHİZAT YATIRIMI :

PLASTİK SEKTÖRÜNÜN MAKİNE TEÇHİZAT YATIRIMI : PLASTİK SEKTÖRÜNÜN MAKİNE TEÇHİZAT YATIRIMI :

Plastik sektörünün 2003 yılında 288 milyon dolar olan makine teçhizat yatırımı 2011 yılında 885 milyon dolarla sektörünün 2003 yılındatoplam 288 milyon olan yatırımı makine teçhizat yatırımı 2011kıyasla yılında enPlastik üst düzeyine çıkmıştır. Sektörün makine dolar ve teçhizat yılında 2013 yılına Plastik sektörünün 2003 yılında 288 milyon dolar olan makine 2014 teçhizat yatırımı 2011 yılında% 18 885 milyon dolarla ençıkmıştır. üst düzeyine çıkmıştır. Sektörün toplam makine ve teçhizat yatırımı artarak 867 milyon dolara 885 milyon dolarla en üst düzeyine çıkmıştır. Sektörün toplam makine ve teçhizat yatırımı

2014 yılında 2013 yılına kıyasla % 18 artarak 867 milyon dolara çıkmıştır. 2014 yılında 2013 yılına kıyasla % 18 artarak 867 milyon dolara çıkmıştır. Plastik Sektörünün Makine ve Teçhizat Yatırımı (Milyon $)

Plastik sektörü 2003 – 2014 yılları arasında toplam 7,3 milyar dolarlık makine ve teçhizat Plastik sektörü 2003 – 2014 yılları arasında toplam 7,3 milyar dolarlık makine ve teçhizat yatırımı yapmış olup bunun % 79’u ithal makinalarla karşılamıştır. Son 12 yılda, yılda Plastik sektörü 2003 –olup 2014bunun yılları arasında milyar dolarlık makine ve teçhizat yatırımı yatırımı yapmış % 79’utoplam ithal 7,3 makinalarla karşılamıştır. Son 12 yılda,yapmış yılda olup ortalama 608 milyon dolarlık makine ve teçhizat yapıldığı görülmektedir. bunun % 79’u608 ithal makinalarla karşılamıştır. 12 yılda, yılda ortalama 608 milyon dolarlık makine ve teçhiortalama milyon dolarlık makine veSon teçhizat yapıldığı görülmektedir. zat yapıldığı görülmektedir.

Son 12 yılda yapılan 7,3 milyar dolarlık yatırımın % 37’sini presler ve diğer makinalar, % Son 12 yılda yapılan 7,3 milyar dolarlık yatırımın % 37’sini presler ve diğer makinalar, % 24’ünü % yatırımın 19’unu ekstrüzyon makineleri 11’ini de%aksam parçalar maSon 12 yıldaenjeksiyon yapılan 7,3 makineleri milyar dolarlık % 37’sini presler ve diğer% 24’ünüve 24’ünü enjeksiyon makineleri % 19’unu ekstrüzyon makineleri %makinalar, 11’ini de aksam veenjeksiyon parçalar oluşturmuştur. kineleri % 19’unu ekstrüzyon makineleri % 11’ini de aksam ve parçalar oluşturmuştur. oluşturmuştur. Sektörün Makine ve Teçhizat Yatırımının Dağılımı Sektörün Makine ve Teçhizat Yatırımının Dağılımı (%) ( %( % ) ) Sektörün Makine ve Teçhizat Yatırımının Dağılımı Enjeksiyon Enjeksiyon Ekstrüzyon Ekstrüzyon Şişirme Şişirme Termoforming Termoforming Presler ve Diğerleri Presler ve Diğerleri Aksam Parça Aksam Parça Kaynak : TUİK Kaynak : TUİK

2003 - 2014 2003 - 2014 24 24 19 19 4 4 5 5 37 37 11 11

2014 2014 23 23 23 23 2 2 3 3 35 35 13 13

YATIRIM TEŞVİKLERİ : YATIRIM TEŞVİKLERİ : 2010 – 2014 yılları arasında plastik sektörüne toplam 1.192 adet yatırım teşviği verilmiş olup YATIRIM TEŞVİKLERİ : 2010 – 2014 yılları arasında plastik sektörüne toplam 1.192 adet yatırım teşviği verilmiş olup

belge toplamının % 7’sini yerli yatırımcı, % 93’ünü de yabancı yatırımcılar oluşturmuştur. belge toplamının % 7’sini yerli yatırımcı, % 93’ünü de yabancı yatırımcılar oluşturmuştur. Yapılan toplam yatırım plastik miktarının % 31’ini yerli1.192 , % 69’unu yabancı yatırımlar oluşturmuştur. 2010 – 2014 yılları arasında sektörüne toplam adet yatırım teşviği verilmiş olup belge toplamının Yapılan toplam yatırım miktarının % 31’ini yerli , % 69’unu yabancı yatırımlar oluşturmuştur. Yatırımların sağladığı toplam istihdamın % 14’ünü yerli % 86’sını da yabancı % Yatırımların 7’sini yerli yatırımcı, % 93’ünü de yabancı yatırımcılar oluşturmuştur. Yapılan toplam yatırımsermaye miktarının % sağladığı toplam istihdamın % 14’ünü yerli % 86’sını da yabancı sermaye yatırımları sağlamıştır. 31’ini yerli , % 69’unu yabancı yatırımlar oluşturmuştur. Yatırımların sağladığı toplam istihdamın % 14’ünü yerli yatırımları sağlamıştır. % 86’sını da yabancı sermaye yatırımları sağlamıştır.

20


22 Plastik Sektörü Yatırım Teşvikleri ( 2010 – 2014 )

Plastik Sektörü Yatırım Teşvikleri ( 2010 – 2014 )

Yerli Yatırım

Belge Adedi

Yatırım Tutarı (Milyon TL)

İstihdam

2010

11

350

539

2011

18

304

593

2012

14

57

224

2013

16

953

2.203

2014 ( T )

20

769

903

TOPLAM

79

2.433

4.462

Yabancı Yatırım

Belge Adedi

Yatırım Tutarı (Milyon TL)

İstihdam

2010

177

1.265

3.210

2011

244

968

4.795

2012

231

895

9.313

2013

288

1.320

6.220

2014 ( T )

173

956

2.883

TOPLAM

1.113

5.404

26.421

Toplam Yatırım

Belge Adedi

Yatırım Tutarı (Milyon TL)

İstihdam

2010

188

1.615

3.749

2011

262

1.272

5.388

2012

245

952

9.537

2013

304

2.273

8.423

2014 ( T )

193

1.725

3.785

TOPLAM

1.192

7.837

30.882

Belge Adedi

Yatırım Tutarı (Milyon TL)

İstihdam

Yerli Yatırım Oranı ( % )

7

31

14

Yabancı Yarırım Oranı ( % )

93

69

86

Kaynak : Ekonomi Bakanlığı

Sektörün ekonomiye ve ihracatçı sektörlere bu düzeyde katkı vermesine karşılık, 19.06.2012

tarih ekonomiye ve 2012/3305 sayılısektörlere Resmi Gazetede yayımlanan “ karşılık, Yatırımlarda Devlet Sektörün ve ihracatçı bu düzeyde katkı vermesine 19.06.2012 tarih Yardımları ve 2012/3305 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “ Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” da plastik sektörü ekonomi Hakkında Karar” da plastik sektörü ekonomi içindeki önemi, yapısal özelliği ve ihracat vizyonu içindeki önemi, yapısal özelliği ve ihracat vizyonu gibi faktörlerin yeterince göz önüne alınmaması nedeniyle gibi faktörlerin yeterince göz önüne alınmaması nedeniyle Plastik sektör yatırımları Plastik sektör yatırımları teşviklerden yeterince yararlanamamaktadır. teşviklerden yeterince yararlanamamaktadır. Bu durum diğer birçok gibisektör plastik sektörü için haksız rekabet doğurmaktadır. Teşvikten yeterince yararBu durum diğersektör birçok gibi plastik sektörü için haksız rekabet doğurmaktadır. lanamayan plastik sektörü yeni teşvik sisteminin katkılarıyla dış ticaret açığına pozitif katkı üretebilme Teşvikten yeterince yararlanamayan plastik sektörü yeni teşvik sisteminin katkılarıyla şansını dış yitirmekte ve kronikleşmiş dış ticaret açığı oluşturan sektörler içine doğru itilmektedir. ticaret açığına pozitif katkı üretebilme şansını yitirmekte ve kronikleşmiş dış ticaret açığı

oluşturan sektörler içine doğru itilmektedir.

1 Ocak – 30 Kasım 2014 tarihleri arasında plastik sektörüne verilen yatırım teşviklerinin belge sayısı olarak % 12’si sabit yatırım tutarı olarak da sadece % 4’ü en çok teşvik verilen 6 ncı bölgeye verilmiştir. Bu durum, plas1 Ocak – 30 Kasım 2014 tarihleri arasında plastik sektörüne verilen yatırım teşviklerinin belge tik sektörünün yapısal özelliğinden kaynaklanmaktadır. Nitekim plastik mamul üretiminde lokal bazda faaliyet sayısı olarak % 12’si sabit yatırım tutarı olarak da sadece % 4’ü en çok teşvik verilen 6 ncı göstermek firmalar açısından daha rasyonel bulunmaktadır.

bölgeye verilmiştir. Bu durum, plastik sektörünün yapısal özelliğinden kaynaklanmaktadır. Nitekim plastik mamul üretiminde lokal bazda faaliyet göstermek firmalar açısından daha rasyonel bulunmaktadır.

21


23 23 23

Ocak 20142014 – 30 Tarihleri Kasım 2014 TarihleriPlastik Arasında Plastik Sektöründe Alınan Teşvik 1 Ocak 2014 –130 Kasım Arasında Sektöründe Alınan Teşvik Belgelerinin Bölgeler Bazında Dağılımı Belgelerinin Bölgeler Bazında Dağılımı

1 Ocak 2014 – 30 Kasım 2014 Tarihleri Arasında Plastik Sektöründe Alınan Teşvik 1 Ocak 2014 – 30 Kasım 2014 Tarihleri Arasında Plastik Sektöründe Alınan Teşvik Belgelerinin Bölgeler Bazında Dağılımı Sabit Yatırım % İthal Makine % İstihdam % Belge Sayısı % Belgelerinin Bölgeler Bazında Dağılımı

1 BÖLGE 34 % Sabit Yatırım 2 BÖLGE Sabit Yatırım 1 BÖLGE 34 12 % 3 BÖLGE 1 34 2 BÖLGE BÖLGE 12 11 4 BÖLGE 2 12 3 BÖLGE BÖLGE 11 5 5 BÖLGE 3 BÖLGE 11 4 BÖLGE 5 35 6 BÖLGE 4 BÖLGE 5 4 5 BÖLGE 35 TOPLAM 5 BÖLGE 35 6 BÖLGE 4 100 6 BÖLGE 4 TOPLAM 100 TOPLAM 100 Bölgelere Göre Sabit Yatırım Yüzdelik Dağılım

41 % İthal Makine İthal Makine 41 18 % 41 18 13 18 13 6 13 6 19 6 3 19 19 3 100 3 100 100

33% İstihdam İstihdam 33 14% 33 14 14 14 14 9 14 9 19 9 10 19 19 10100 10 100 100

39 % Belge Sayısı 16 % Belge 39 Sayısı 39 16 17 16 17 12 17 12 4 12 4 12 4 100 12 12 100 100

Bölgelere Göre Teşvik Belge Sayısı

PLASTİK MAMUL İTHALATI : Plastik mamul ithalatı yıllar itibariyle sürekli artış göstermektedir. 2013 yılında 535 bin ton olan plastik mamul ithalatı, 2014 yılında miktar bazında % 7,5 değer bazında da % 6,3 artarak 575 bin ton ve 3,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

22


PLASTİK MAMUL İTHALATI : PLASTİK MAMUL İTHALATI : Plastik mamul ithalatı yıllar itibariyle sürekli artış göstermektedir. 2013 yılında 535 bin ton olan plastik mamul ithalatı, yılında miktar bazında % 7,5 değer2013 bazında da %535 6,3 bin artarak Plastik mamul ithalatı yıllar2014 itibariyle sürekli artış göstermektedir. yılında ton 575 bin ton ve 3,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. olan plastik mamul ithalatı, 2014 yılında miktar bazında % 7,5 değer bazında da % 6,3 artarak 575 bin ton ve 3,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Plastik Mamul İthalatı

Plastik sektörü 2014 yılında ithalatçı 10 sektör içinde % 5,9 payla 6.ncı büyük ithalatçı sektör olmuştur. Plastik mamul dışithalatçı ticaretinde fazlalık veren sektörün en büyük ithalatçı sektörler Plastik sektörü 2014 yılında ithalatçı 10 sektör içindeiçinde % 5,9% payla ithalatçı sektör olmuştur. Plastik sektörü 2014 yılında 10 sektör 5,9 6.ncı paylabüyük 6.ncı büyük ithalatçı sektör Plasgirmesi, sektörün plastik hammadde ithalat bağımlılığından kaynaklanmaktadır. tikarasına mamul dış ticaretinde fazlalık veren sektörün en büyük ithalatçı sektörler arasına girmesi, sektörün olmuştur. Plastik mamul dış ticaretinde fazlalık veren sektörün en büyük ithalatçı sektörler plastik hammadde ithalat bağımlılığından kaynaklanmaktadır. arasına girmesi, sektörün plastik hammadde ithalat bağımlılığından kaynaklanmaktadır. Türkiye’de 2014 yılında İthalatçı 10 Sektör Türkiye’de 2014 yılında25İthalatçı 10 Sektör

Türkiye’de 2014 yılında İthalatçı 10 Sektör

Sektörler

GTİP NO 3916 3917 3918 3919 3920 3921 3922 3923 3924 3925 3926

% Pay GTİP ve Bazında Mineral yakıtlar yağlarPlastik Mamul İthalatı Sektörler %22,9 Pay ( 1000 Ton ) Kazanlaryakıtlar ve makinalar 11,4 Mineral ve yağlar 22,9 Elektrikli makina ve cihazlar 7,4 Kazanlar ve makinalar 11,4

PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI

Demir ve makina çelik ve cihazlar Elektrikli

PLASTİKTEN MONOFİL, ÇUBUK, PROFİLLER-ENİNE KESİTİ 1MMYİ GEÇEN Motorlu ve parçaları Demir vekara çeliktaşıtları PLASTİKTEN TÜPLER, BORULAR, HORTUMLAR; CONTA, DİRSEK, RAKOR VB PLASTİKTEN YER KAPLAMALARI-DUVAR VE TAVAN KAPLAMALARI DAHİL Plastiklerkara ve mamulleri Motorlu taşıtları ve parçaları PLASTİKTEN, YAPIŞKAN LEVHA, YAPRAK, ŞERİT, LAM VB. DÜZ ŞEKİLDE Kıymetli taşlar Plastikler ve mamulleri PLASTİKTEN DİĞER LEVHA, YAPRAK, PELİKÜL VE LAMLAR Organik kimyasal ürünler PLASTİKTEN DİĞER LEVHALAR, YAPRAK, taşlar PELİKÜL, VARAK VE LAMLAR Kıymetli PLASTİKTEN KÜVET, DUŞ, LAVABO, BİDE, HELA KÜVETİ VE DONANIMLARI Optik malzemeler Organik kimyasal ürünler EŞYA TAŞIMA AMBALAJI İÇİN PLASTİK MAMULLERİ, TIPA, KAPAK, KAPSÜL Eczacılık ürünleri malzemeler PLASTİKTEN SOFRA, MUTFAKOptik VE DİĞER EV EŞYASI, TUVALET EŞYASI Kaynak : Ekonomi PLASTİKTEN İNŞAAT MALZEMESİ Eczacılık ürünleriBakanlığı PLASTİKTEN DİĞER EŞYA Kaynak : Ekonomi Bakanlığı PLASTİK MAMUL TOPLAMI

2013

% ARTIŞ ( 2014 / 13 ) -9,6 -2,0 2,0 3,3 8,3 15,3 -26,0 20,6 -0,2 -11,2 8,2 7,5 nolarda

2014

7,3 7,4

11 7,3 236,3 305,9 6,3 54 3,4 5,9 233 582,4 3,4 42,0 2,4 38 1,8 132,0 71,8 64 17535 – 22

10 23 31 55 252 67 3 46 13 7 69 ve 575 25

2014 yılında 2013 yılına kıyasla ve miktar bazında 3916 – – 24 GTİP Kaynak : TUİK ithalatyılında gerilemiş diğer GTİP nolu mamullerde artış göstermiştir. 2014 2013 yılına kıyasla ve miktar bazında 3916 – 17 – 22 – 24 ve 25 GTİP nolarda 2014 yılında 2013 yılına kıyasla ve miktar bazında 3916 – 17 – 22 – 24 ve 25 GTİP nolarda ithalat gerilemiş diğer 2014 yılında 2013 yılına ve değer bazında 3916 – 17 – 22 – ve 25 GTİP nolu ithalat gerilemiş diğer GTİP nolukıyasla mamullerde artış göstermiştir. GTİP nolu mamullerde artış göstermiştir. mamullerde ithalat gerilemiş diğer GTİP nolu mamullerde artış göstermiştir. GTİP Bazında Plastik Mamul İthalatı ( 1000 Ton )

GTİP Bazında Plastik Mamul İthalatı ( Milyon ABD $ )

GTİP NO 3916 3917 3918 3919 3920 3921 3922 3923 3924 3925 3926

PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI PLASTİKTEN MONOFİL, ÇUBUK, PROFİLLER-ENİNE KESİTİ 1MMYİ GEÇEN PLASTİKTEN TÜPLER, BORULAR, HORTUMLAR; CONTA, DİRSEK, RAKOR VB PLASTİKTEN YER KAPLAMALARI-DUVAR VE TAVAN KAPLAMALARI DAHİL PLASTİKTEN, YAPIŞKAN LEVHA, YAPRAK, ŞERİT, LAM VB. DÜZ ŞEKİLDE PLASTİKTEN DİĞER LEVHA, YAPRAK, PELİKÜL VE LAMLAR PLASTİKTEN DİĞER LEVHALAR, YAPRAK, PELİKÜL, VARAK VE LAMLAR PLASTİKTEN KÜVET, DUŞ, LAVABO, BİDE, HELA KÜVETİ VE DONANIMLARI EŞYA TAŞIMA AMBALAJI İÇİN PLASTİK MAMULLERİ, TIPA, KAPAK, KAPSÜL PLASTİKTEN SOFRA, MUTFAK VE DİĞER EV EŞYASI, TUVALET EŞYASI PLASTİKTEN İNŞAAT MALZEMESİ PLASTİKTEN DİĞER EŞYA PLASTİK MAMUL TOPLAMI Kaynak : TUİK

Türkiye’de 2014 Yılında İhracatçı 10 Sektör Sektörler

% Pay

2013

2014

61 222 73 323 937 237 46 225 91 46 642 2.902

52 209 76 339 1.004 298 28 246 93 39 703 3.086

% ARTIŞ ( 2014 / 13 ) -15,1 -6,0 5,1 5,1 7,2 25,8 -37,9 9,2 2,4 -16,0 9,4 6,3

23


3918 PLASTİKTEN YER KAPLAMALARI-DUVAR VE TAVAN KAPLAMALARI DAHİL 30 31 2,0 3919 PLASTİKTEN, YAPIŞKAN LEVHA, YAPRAK, ŞERİT, LAM VB. DÜZ ŞEKİLDE 54 55 3,3 3920 PLASTİKTEN DİĞER LEVHA, YAPRAK, PELİKÜL VE LAMLAR 233 252 8,3 3921 PLASTİKTEN DİĞER LEVHALAR, YAPRAK, PELİKÜL, VARAK VE LAMLAR 58 67 15,3 3922 PLASTİKTEN KÜVET, DUŞ, LAVABO, BİDE, HELA KÜVETİ VE DONANIMLARI 4 3 -26,0 3923 EŞYA TAŞIMA AMBALAJI İÇİN PLASTİK MAMULLERİ, TIPA, KAPAK, KAPSÜL 38 46 20,6 3924 PLASTİKTEN SOFRA, MUTFAK VE DİĞER EV EŞYASI, TUVALET EŞYASI 13 13 -0,2 3925 PLASTİKTEN İNŞAAT MALZEMESİ 7 7 -11,2 2014 2013 yılına kıyasla ve değer bazında 3916 – 17 – 22 – ve 25 ithalat 8,2 gerilemiş PLASTİKTEN DİĞER EŞYA 3926 yılında 64GTİP nolu mamullerde 69 PLASTİK MAMUL TOPLAMI artış göstermiştir. 535 575 7,5 diğer GTİP nolu mamullerde Kaynak : TUİK

2014 yılında 2013 yılına kıyasla ve değer bazında 3916 – 17 – 22 – ve 25 GTİP nolu mamullerde ithalat gerilemiş diğer GTİP nolu mamullerde artış göstermiştir. GTİP Bazında Plastik Mamul İthalatı ( Milyon ABD $ )

GTİP Bazında Plastik Mamul İthalatı ( Milyon ABD $ )

GTİP NO 3916 3917 3918 3919 3920 3921 3922 3923 3924 3925 3926

PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI PLASTİKTEN MONOFİL, ÇUBUK, PROFİLLER-ENİNE KESİTİ 1MMYİ GEÇEN PLASTİKTEN TÜPLER, BORULAR, HORTUMLAR; CONTA, DİRSEK, RAKOR VB PLASTİKTEN YER KAPLAMALARI-DUVAR VE TAVAN KAPLAMALARI DAHİL PLASTİKTEN, YAPIŞKAN LEVHA, YAPRAK, ŞERİT, LAM VB. DÜZ ŞEKİLDE PLASTİKTEN DİĞER LEVHA, YAPRAK, PELİKÜL VE LAMLAR PLASTİKTEN DİĞER LEVHALAR, YAPRAK, PELİKÜL, VARAK VE LAMLAR PLASTİKTEN KÜVET, DUŞ, LAVABO, BİDE, HELA KÜVETİ VE DONANIMLARI EŞYA TAŞIMA AMBALAJI İÇİN PLASTİK MAMULLERİ, TIPA, KAPAK, KAPSÜL PLASTİKTEN SOFRA, MUTFAK VE DİĞER EV EŞYASI, TUVALET EŞYASI PLASTİKTEN İNŞAAT MALZEMESİ PLASTİKTEN DİĞER EŞYA PLASTİK MAMUL TOPLAMI Kaynak : TUİK

2013

2014

61 222 73 323 937 237 46 225 91 46 642 2.902

52 209 76 339 1.004 298 28 246 93 39 703 3.086

% ARTIŞ ( 2014 / 13 ) -15,1 -6,0 5,1 5,1 7,2 25,8 -37,9 9,2 2,4 -16,0 9,4 6,3

Türkiye’de 2014 Yılında İhracatçı 10 Sektör Sektörler

ÜLKELER İTİBARİYLE PLASTİK MAMUL İTHALATI :

% Pay

Mineral yakıtlar ve yağlar

22,9

Kazanlar ve makinalar

11,4

Demir ve çelik

7,3

Motorlu kara taşıtları ve parçaları

6,3

Türkiye her yıl 100’ün üzerinde ülkeden plastik mamul ithalatı yapmaktadır. 2014 yılında 10 ülkeden yapılan Elektrikli makina ve cihazlar 7,4 ithalat, toplam ithalatın miktar bazında % 70’ini değer bazında da % 76’sını oluşturmuştur. Daha önceki yıllarda Almanya plastik mamul ithalatında önde gelirken 2014 yılında Çin’in öne çıktığı ve AlmanPlastikler ve mamulleri 5,9 ya, İtalya ve Fransa’nın en çok ithalat yaptığımız ülkeler konumunu koruduğu görülmektedir. Kıymetli taşlar 3,4

24


oluşturmuştur. Daha önceki yıllarda Almanya plastik mamul ithalatında önde gelirken 2014 yılında Çin’in öne çıktığı ve Almanya, İtalya ve Fransa’nın en çok ithalat yaptığımız ülkeler konumunu koruduğu görülmektedir. Plastik Mamul İthalatımızda İlk Plastik 10 ÜlkeMamul İthalatımızda İlk 10 Ülke

2013 Ülke

2014

1000 Ton

Milyon $

Ton - %

$-%

Almanya

146

593

27

20

Çin

88

590

16

İtalya

41

249

Fransa

23

G. Kore

1000 Ton

Milyon $

Ton - %

$-%

Çin

161

666

28

22

20

Almanya

88

591

15

19

8

9

İtalya

43

253

7

8

176

4

6

G. Kore

35

212

6

7

31

175

6

6

Fransa

24

177

4

6

İngiltere

13

115

2

4

ABD

12

118

2

4

A.B.D.

10

104

2

4

İngiltere

13

115

2

4

Belçika

19

86

4

3

Belçika

17

87

3

3

İspanya

8

59

1

2

İspanya

9

61

2

2

Japonya

3

52

1

2

Japonya

3

50

0

2

10 ülke

382

2.199

71

76

10 ülke

404

2.330

70

76

Diğerleri

153

703

29

24

Diğerleri

171

756

30

24

2.902

100

100

TOPLAM

575

3.086

100

100

TOPLAM 535 Kaynak : TUİK

Ülke

PLASTİK MAMUL İHRACATI : Türkiye’nin toplam plastik ihracatının hem miktar hem de değer bazında büyük kısmını plastik mamul ihracatı oluşturmaktadır. 2013 yılında 1,5 milyon ton ve 4,6 milyar dolar olan PLASTİK MAMUL İHRACATI : plastik mamul ihracatı 2014 yılında miktar bazında % 6,1 ve değer bazında da % 8,6 artarak 1,6 milyon tona ve 4,9 milyar dolara çıkmıştır.

Türkiye’nin toplam plastik ihracatının hem miktar hem de değer bazında büyük kısmını plastik mamul ihracatı oluşturmaktadır. 2013 yılında 1,5 milyon ton ve 4,6 milyar dolar olan plastik mamul ihracatı 2014 yılında miktar bazında % 6,1 ve değer bazında da % 8,6 artarak 1,6 milyon tona ve 4,9 milyar dolara çıkmıştır.

27 Plastik Mamul İhracatı

2014 yılında 2013 yılına kıyasla 3916 – 18 ve 25 GTİP nolar dışındaki tüm plastik mamullerin ihracatı miktar bazında artış göstermiştir. GTİP Bazında Plastik Mamul İhracatı 2014 yılında 2013 yılına kıyasla 3916 – 18 ve 25(GTİP 1000 nolar Ton ) dışındaki tüm plastik mamullerin ihracatı miktar bazında artış göstermiştir. GTİP NO 3916 3917 3918

PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI

2013

2014

PLASTİKTEN MONOFİL, ÇUBUK, PROFİLLER-ENİNE KESİTİ 1MMYİ GEÇEN PLASTİKTEN TÜPLER, BORULAR, HORTUMLAR; CONTA, DİRSEK, RAKOR VB PLASTİKTEN YER KAPLAMALARI-DUVAR VE TAVAN KAPLAMALARI DAHİL

198

195

% ARTIŞ ( 2014 / 13 ) -1,8

350

351

0,3

18

17

-8,2

25


2014 yılında 2013 yılına kıyasla 3916 – 18 ve 25 GTİP nolar dışındaki tüm plastik mamullerin ihracatı miktar bazında artış göstermiştir. GTİP Bazında Plastik Mamul İhracatı

GTİP Bazında Plastik Mamul İhracatı ( 1000 Ton ) ( 1000 Ton ) GTİP NO 3916 3917 3918 3919 3920 3921 3922 3923 3924 3925 3926

PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI

2013

2014

PLASTİKTEN MONOFİL, ÇUBUK, PROFİLLER-ENİNE KESİTİ 1MMYİ GEÇEN PLASTİKTEN TÜPLER, BORULAR, HORTUMLAR; CONTA, DİRSEK, RAKOR VB PLASTİKTEN YER KAPLAMALARI-DUVAR VE TAVAN KAPLAMALARI DAHİL PLASTİKTEN, YAPIŞKAN LEVHA, YAPRAK, ŞERİT, LAM VB. DÜZ ŞEKİLDE PLASTİKTEN DİĞER LEVHA, YAPRAK, PELİKÜL VE LAMLAR PLASTİKTEN DİĞER LEVHALAR, YAPRAK, PELİKÜL, VARAK VE LAMLAR PLASTİKTEN KÜVET, DUŞ, LAVABO, BİDE, HELA KÜVETİ VE DONANIMLARI EŞYA TAŞIMA AMBALAJI İÇİN PLASTİK MAMULLERİ, TIPA, KAPAK, KAPSÜL PLASTİKTEN SOFRA, MUTFAK VE DİĞER EV EŞYASI, TUVALET EŞYASI PLASTİKTEN İNŞAAT MALZEMESİ PLASTİKTEN DİĞER EŞYA

198

195

% ARTIŞ ( 2014 / 13 ) -1,8

350

351

0,3

18 20 272 101 24 252 89 122 62 1.510

17 21 302 121 26 278 107 116 68 1.601

-8,2 1,9 11,1 19,7 8,9 10,3 19,8 -5,5 10,0 6,1

Kaynak : TUİK

2014 yılında değer bazında 3918 GTİP mamullerin dışındaki tüm plastik mamullerin ihracatı artış göstermiştir.

2014 yılında değer bazında 3918 GTİP mamullerin dışındaki tüm plastik mamullerin ihracatı artış göstermiştir. GTİP Bazında Plastik Mamul İhracatı

GTİP Bazında Plastik Mamul İhracatı (Milyon $) ( 1000 ABD $ ) GTİP NO 3916 3917 3918 3919 3920 3921 3922 3923 3924

3925 3926 3925

3926

PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI

2013

2014

PLASTİKTEN MONOFİL, ÇUBUK, PROFİLLER-ENİNE KESİTİ 1MMYİ GEÇEN PLASTİKTEN TÜPLER, BORULAR, HORTUMLAR; CONTA, DİRSEK, RAKOR VB PLASTİKTEN YER KAPLAMALARI-DUVAR VE TAVAN KAPLAMALARI DAHİL PLASTİKTEN, YAPIŞKAN LEVHA, YAPRAK, ŞERİT, LAM VB. DÜZ ŞEKİLDE PLASTİKTEN DİĞER LEVHA, YAPRAK, PELİKÜL VE LAMLAR PLASTİKTEN DİĞER LEVHALAR, YAPRAK, PELİKÜL, VARAK VE LAMLAR PLASTİKTEN KÜVET, DUŞ, LAVABO, BİDE, HELA KÜVETİ VE DONANIMLARI 28 EŞYA TAŞIMA AMBALAJI İÇİN PLASTİK MAMULLERİ, TIPA, KAPAK, KAPSÜL 28 PLASTİKTEN SOFRA, MUTFAK VE DİĞER EV EŞYASI, TUVALET EŞYASI

405 899 39 138 888 350 111 763 323

407 925 38 148 968 420 128 816 396

% ARTIŞ 2014 / 2013 0,5 2,9 -2,3 7,2 9,0 20,2 15,6 6,9 22,5

323 342 323 4.583 342 4.583

326 402 326 4.976 402 4.976

0,9 17,5 0,9 8,6 17,5 8,6

PLASTİKTEN İNŞAAT MALZEMESİ PLASTİKTEN İNŞAAT DİĞER EŞYA PLASTİKTEN MALZEMESİ PLASTİK MAMUL TOPLAMI PLASTİKTEN DİĞER EŞYA Kaynak PLASTİK: TUİK MAMUL TOPLAMI

Kaynak : TUİK

PLASTİK İHRACATININ TOPLAM ÜLKE İHRACAT İÇİNDEKİ YERİ :

PLASTİK İHRACATININ TOPLAM ÜLKE İHRACAT İÇİNDEKİ YERİ :

PLASTİK İHRACATININ TOPLAM ÜLKE İHRACAT İÇİNDEKİ YERİ : 2014 yılında plastik ihracatı ( mamul + hammadde ) toplam ülke ihracatı içinden % 3,9 pay 2014 yılında plastik ihracatı ( mamul + hammadde ) toplam ülke ihracatı içinden % 3,9 pay alarak 10’uncu büalarak 10’uncu büyük ihracatçı sektör olmuştur. 2014 yılında plastik ihracatı ( mamul + hammadde ) toplam ülke ihracatı içinden % 3,9 pay yük ihracatçı sektör olmuştur. alarak 10’uncu büyük ihracatçı sektör olmuştur. Başlıca İhracatçı Sektörlerin Toplam Ülke İhracatı İçindeki Payı - ( % )

26

Başlıca İhracatçı Sektörlerin Toplam Ülke İhracatı İçindeki Payı - ( % ) Başlıca İhracatçı Sektörlerin Toplam Ülke İhracatı İçindeki Payı - ( % ) Sektörler % Pay Motorlu kara taşıtları ve bunların aksam, parça, aksesuarı 11,5 Sektörler % Pay Kazanlar, makinalar ve, bunların aksam ve parçaları 8,6 Motorlu kara taşıtları ve bunların aksam, parça, aksesuarı 11,5 Örme giyim eşyası ve aksesuarı 6,5 Kazanlar, makinalar ve, bunların aksam ve parçaları 8,6 Elektrikli makina ve cihazlarve ,aksam-parçaları 6,1 Örme giyim eşyası ve aksesuarı 6,5 Demir ve çelik 5,9 Elektrikli makina ve cihazlarve ,aksam-parçaları 6,1 Kıymetli taşlar 5,0 Demir ve çelik 5,9 Demir veya çelikten eşya 4,0 Kıymetli taşlar 5,0 Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı 4,0 Demir veya çelikten eşya 4,0 Mineral yakıtlar ve yağlar maddeler, mineral mumlar 4,0 Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı 4,0 Plastikler ve mamulleri 3,9 Mineral yakıtlar ve yağlar maddeler, mineral mumlar 4,0 Kaynak : Ekonomi Bakanlığı Plastikler ve mamulleri 3,9 Kaynak : Ekonomi Bakanlığı

İMMİB ihracat kayıtlarına göre plastik ihracatı ( mamul + hammadde ) toplam kimya sektör ihracatı içinden 2013 yılında % 30 2014 yılında da % 32 payla ilk sırayı almıştır. İMMİB ihracat kayıtlarına göre plastik ihracatı ( mamul + hammadde ) toplam kimya sektör ihracatı içinden 2013 yılında % 30 2014 yılında da % 32 payla ilk sırayı almıştır.


Kıymetli taşlar Demir veya çelikten eşya Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı Mineral yakıtlar ve yağlar maddeler, mineral mumlar Plastikler ve mamulleri Kaynak : Ekonomi Bakanlığı

5,0 4,0 4,0 4,0 3,9

İMMİB ihracat kayıtlarına göre plastik ihracatı ( mamul + hammadde ) toplam kimya sektör ihracatı içinden 2013 İMMİB ihracat kayıtlarına göre plastik ihracatı ( mamul + hammadde ) toplam kimya sektör yılında % 30 2014 yılında da % 32 payla ilk sırayı almıştır.

ihracatı içinden 2013 yılında % 30 2014 yılında da % 32 payla ilk sırayı almıştır.

Kimya Sektör Alt Grupları İhracatı ( Milyon Dolar ) Kimya Sektör Alt Grupları İhracatı ( Milyon Dolar ) İhracat Milyon Dolar MAL GRUBU

2012

2013

2014

Plastikler ve mamülleri

4.688

5.249

Mineral yakıtlar,mineral yağlar ve ürünler

6.108

5.210

Kauçuk,kauçuk eşya

1.137

Anorganik kimyasallar

1.202

Sabun ve yıkama müstahzarları Eczacılık ürünleri

% Artış

% Pay

2014/2013

2012

2013

2.014

5.730

9

26,7

30,0

32,0

4.634

-11

34,8

29,8

25,9

1.240

1.363

10

6,5

7,1

7,6

1.169

1.248

7

6,8

6,7

7,0

865

922

1.021

11

4,9

5,3

5,7

680

775

871

12

3,9

4,4

4,9

Boya,vernik,mürekkep ve müstahzarları

710

769

777

1

4,0

4,4

4,3

Uçucu yağlar,kozmetikler

630

715

777

9

3,6

4,1

4,3

Organik kimyasallar

651

599

534

-11

3,7

3,4

3,0

Muhtelif kimyasal maddeler

438

485

513

6

2,5

2,8

2,9

Yapıştırıcılar, tutkallar, enzimler

187

197

183

-7

1,1

1,1

1,0

Diğerleri

269

173

255

47

1,5

1,0

1,4

17.565

17.503

17.906

2

100,0

100,0

100,0

TOPLAM

29

Kaynak : İKMİB

2014 Yılında Kimya Sektör İhracatının Sektör Alt Grupları Bazında Dağılımı

ÜLKELER İTİBARİYLE PLASTİK MAMUL İHRACATI : ÜLKELER İTİBARİYLE PLASTİK MAMUL İHRACATI :

Türkiye, yaklaşık 200 ülkeye plastik mamulleri ihraç etmektedir. 2013 yılında 10 ülke, toplam ihracattan miktar bazında % 54, değer bazında da % 51 pay alırken 2014 yılında ilk 10 ülkenin Türkiye, toplam yaklaşıkihracattan 200 ülkeye plastik mamulleri etmektedir. yılında 10 ülke, toplam ihracattan miktar miktar bazında % 49ihraç değer bazında da2013 % 47’ye gerilemiştir. bazında % 54, değer bazında da % 51 pay alırken 2014 yılında ilk 10 ülkenin toplam ihracattan miktar bazında % 49 değer % 47’ye gerilemiştir. Son bazında iki yıldır,daIrak, Almanya ve Rusya Fed. plastik mamul ihraç edilen ilk 3 ihraç pazarını

oluşturmuştur.

Son iki yıldır, Irak, Almanya ve Rusya Fed. plastik mamul ihraç edilen ilk 3 ihraç pazarını oluşturmuştur. Türkiye’nin Plastik Mamul İhraç Ettiği İlk 10 Ülke 2013 ULKE Irak

2014

1000 Ton

Milyon $

Ton - ½

$-½

281

639

19

14

ULKE Irak

1000 Ton

Milyon $

Ton - ½

$-½

242

545

15

11

27


Türkiye, yaklaşık 200 ülkeye plastik mamulleri ihraç etmektedir. 2013 yılında 10 ülke, toplam ihracattan miktar bazında % 54, değer bazında da % 51 pay alırken 2014 yılında ilk 10 ülkenin toplam ihracattan miktar bazında % 49 değer bazında da % 47’ye gerilemiştir. Son iki yıldır, Irak, Almanya ve Rusya Fed. plastik mamul ihraç edilen ilk 3 ihraç pazarını oluşturmuştur. Türkiye’nin Plastik Mamul İhraç Ettiği İlkPlastik 10 Ülke Türkiye’nin Mamul İhraç Ettiği İlk 10 Ülke 2013 ULKE

2014

1000 Ton

Milyon $

Ton - ½

$-½

Irak

281

639

19

14

Almanya

66

248

4

5

Rusya Fed.

72

246

5

Azerbaycan

74

216

5

İngiltere

62

210

Libya

69

179

Fransa

43

İran

48

Romanya

50

ULKE

1000 Ton

Milyon $

Ton - ½

$-½

Irak

242

545

15

11

Almanya

68

261

4

5

5

Rusya Fed.

66

232

4

5

5

İngiltere

69

231

4

5

4

5

Azerbaycan

75

226

5

5

5

4

İran

46

198

3

4

173

3

4

Fransa

48

187

3

4

154

3

3

Gürcistan

59

158

4

3

148

3

3

Romanya

50

155

3

3

Gürcistan

55

138

4

3

Libya

58

152

4

3

10 Ülke

820

2.351

54

51

10 Ülke

781

2.345

49

47

690

2.232

46

49

Diğerleri

821

2.631

51

53

4.583

100

100

TOPLAM

1.601

4.976

100

100

Diğerleri TOPLAM

1.510 Kaynak : TUİK

PLASTİK MAMUL DIŞ TİCARET FİYATLARI :

30

Plastik mamullerde birim ithal fiyatları 2000 yılından bu yana birim ihraç fiyatlarının daima üzerinde seyretmiştir.

PLASTİK MAMUL DIŞ TİCARET FİYATLARI :

Plastik mamullerde birim ithal fiyatları 2000 yılından bu yana birim ihraç fiyatlarının daima üzerinde seyretmiştir. Plastik Mamuller Dış Ticaret Birim Fiyatları ($/Kg)

2014 yılında plastik mamul ortalama ithal birim fiyatı 2013 yılına kıyasla % 1,1 azalarak 5,36 dolar / kg olarak gerçekleşmiştir. Ortalama ihraç birim fiyatı ise 2013’e kıyasla % 2,3 artarak 3,1 dolar / Kg’a çıkmıştır. 2014 yılında ortalama ihraç birim fiyatı, ortalama ithal birim 2014 yılında%plastik mamulgerçekleşmiştir. ortalama ithal birim fiyatı 2013 yılına kıyasla % 1,1 azalarak 5,36 dolar / kg olarak fiyatının 43 altında gerçekleşmiştir. Ortalama ihraç birim fiyatı ise 2013’e kıyasla % 2,3 artarak 3,1 dolar / Kg’a çıkmıştır. 2014 yılında ortalama ihraç birim fiyatı, ortalama ithal fiyatınınOrtalama % 43 altında Plastik Mamul Dışbirim Ticaretinde Birimgerçekleşmiştir. Fiyatlar

( $ / Ton )

28

GTİP NO 3916 3917

2013 5.550 9.567

İTHALAT FİYATI 2014 5.214 9.184

% Artış -6,0 -4,0

2013 2.042 2.568

İHRACAT FİYATI 2014 2.091 2.634

% Artış 2,4 2,6


2014 yılında plastik mamul ortalama ithal birim fiyatı 2013 yılına kıyasla % 1,1 azalarak 5,36 dolar / kg olarak gerçekleşmiştir. Ortalama ihraç birim fiyatı ise 2013’e kıyasla % 2,3 artarak 3,1 dolar / Kg’a çıkmıştır. 2014 yılında ortalama ihraç birim fiyatı, ortalama ithal birim fiyatının % 43 altında gerçekleşmiştir. Plastik Mamul Dış Ticaretinde Ortalama Birim Fiyatlar

Plastik Mamul Dış Ticaretinde Ortalama Birim Fiyatlar ( $ / Ton( $) / Ton )

GTİP NO 3916 3917 3918 3919 3920 3921 3922 3923 3924 3925 3926 ORTALAMA Kaynak : TUİK

2013 5.550 9.567 2.412 6.005 4.027 4.075 10.504 5.954 7.138 6.282 10.012 5.423

İTHALAT FİYATI 2014 5.214 9.184 2.486 6.107 3.984 4.447 8.820 5.390 7.327 5.948 10.116 5.364

% Artış -6,0 -4,0 3,1 1,7 -1,1 9,1 -16,0 -9,5 2,6 -5,3 1,0 -1,1

31

2013 2.042 2.568 2.173 6.759 3.267 3.467 4.697 3.025 3.629 2.641 5.500 3.036

İHRACAT FİYATI 2014 2.091 2.634 2.313 7.113 3.203 3.480 4.987 2.932 3.710 2.818 5.876 3.107

% Artış 2,4 2,6 6,5 5,2 -2,0 0,4 6,2 -3,1 2,2 6,7 6,8 2,3

Dünya Plastik Mamul İhracatını Yönlendiren 20 Ülkenin 2013 Yılı 20 İhracat Birim Dünya Plastik Mamul İhracatını Yönlendiren Ülkenin 2013Fiyatları Yılı İhracat Birim Fiyatları Ülkeler

$/ Kg

Ülkeler

$/ Kg

Japonya

17,2

İtalya

4,8

ABD

8,9

İspanya

4,4

Almanya

6,4

Polonya

4,4

İngiltere

6,4

Hollanda

4,4

Fransa

6,2

Çin

3,8

Avusturya

6,0

Tayland

3,4

G.Kore

5,5

Türkiye

3,0

Çek Cumh.

5,3

Meksika

0,7

Belçika

5,2

20 Ülke Ort.

4,4

Tayvan

4,9

Diğer Ülkeler Ort

4,3

Kanada 4,9 Dünya Ort. Kaynak : ITC, International Trade Center

4,4

PLASTİK MAMUL İÇ PAZAR TÜKETİMİ : PLASTİK MAMUL İÇ PAZAR TÜKETİMİ :

2010 yılında 5,7 milyon ton olan plastik mamuller iç pazar tüketimi 2014 yılında 7,2 milyon tona çıkmış ve 2014 yılında 2013 yılına kıyasla % 1,2 artmıştır.

2010 yılında 5,7 milyon ton olan plastik mamuller iç pazar tüketimi 2014 yılında 7,2 milyon tona çıkmış ve 2014 yılında 2013 yılına kıyasla % 1,2 artmıştır.

2014 yılında 7,2 milyon tonluk plastik mamulün yaklaşık 1.6 milyon tonu, otomotiv, ambalaj, inşaat ve elektronik gibi ihracatçı sektörler kanalı ile dolaylı olarak ihraç edilmektedir. Kalan 2014 yılında 7,2 milyon tonluk plastik mamulün yaklaşık 1.6 milyon tonu, otomotiv, ambalaj, inşaat ve elektro5,6ihracatçı milyon sektörler tonluk kısım tüketici tarafından Kalan tüketilmiştir. nik gibi kanalıise ile doğrudan dolaylı olarak ihraç edilmektedir. 5,6 milyonTürkiye’de tonluk kısımkişi ise başına doğrudan plastik mamul tüketimi 2014 yılı sonunda 94 kg’a çıkmıştır. tüketici tarafından tüketilmiştir. Türkiye’de kişi başına plastik mamul tüketimi 2014 yılı sonunda 94 kg’a çıkmıştır.

Bu düzeydeki kişi başına tüketim seviyesi, gelişmiş batı toplumlarının altında, dünya ortalamasının ise 2 tüketim katındadır. Bu durum, pazarın doyum noktasının çokortalamasının altında olduğunu Bu düzeydeki kişi başına seviyesi, gelişmişiçbatı toplumlarının altında, dünya ise 2 kave Bu Türkiye’de plastikdoyum tüketimine potansiyel talebin çokplastik büyük olduğunu tındadır. durum, iç pazarın noktasınınyönelik çok altında olduğunu ve Türkiye’de tüketimine yönelik göstermektedir. potansiyel talebin çok büyük olduğunu göstermektedir.

29


Bu düzeydeki kişi başına tüketim seviyesi, gelişmiş batı toplumlarının altında, dünya ortalamasının ise 2 katındadır. Bu durum, iç pazarın doyum noktasının çok altında olduğunu ve Türkiye’de plastik tüketimine yönelik potansiyel talebin çok büyük olduğunu göstermektedir. Plastik Mamul İç Pazar Tüketimi (1000 Ton)

32 PLASTİKMAMULLERDE MAMULLERDEGENEL GENEL ARZ ARZ VE PLASTİK VE TALEP TALEPDENGESİ DENGESİ: : 2014 yılında kıyasla mamullerde ; 2014 yılında 20132013 yılınayılına kıyasla plastikplastik mamullerde ;

•  •  •  •  •  •  •  • 

Üretim ton bazında % 1,8 değer bazında 1,9 artmış, Üretim ton bazında % 1,8 değer bazında % 1,9%artmış, İthalat ton bazında % 7,5 değer bazında % 6,3 artmış, İthalat ton bazında % 7,5 değer bazında % 6,3 artmış, İhracat bazında % 6,1 değer bazında da %da 8,6%artmış, İhracatton ton bazında % 6,1 değer bazında 8,6 artmış, Dolaylı İhracata giden dahil olmak üzere yurtiçi tüketim bazında % bazında 1,3 değer% bazında da % 1,4 Dolaylı İhracata giden dahil olmak üzere yurtiçi ton tüketim ton 1,3 değer artış göstermiştir. bazında da % 1,4 artış göstermiştir. Dış ticaret fazlası tonton bazında % 5,3 bazında % 12,4 Dış ticaret fazlası bazında % değer 5,3 değer bazında % artmış, 12,4 artmış, Yerli üretimin ton bazında % 19’u, değer bazında % 13’ü ihraç Yerli üretimin ton bazında % 19’u, değer bazında % 13’üedilmiş, ihraç edilmiş, Dolaylı giden dahildahil olmak üzereüzere toplamtoplam yurtiçi tüketimin ton bazında 8’i değer Dolaylıihracata ihracata giden olmak yurtiçi tüketimin ton%bazında %bazında 8’i %9’u ithalatla karşılanmış, değer bazında % 9’u ithalatla karşılanmış, İhracatın ithalatı karşılama oranı ise ton bazında % 278 değer bazında da % 161 olarak gerçekleşİhracatın ithalatı karşılama oranı ise ton bazında % 278 değer bazında da % 161 olarak miştir. gerçekleşmiştir.

Plastik Mamullerde GenelPlastik Arz ve Talep DengesiGenel Mamullerde

2013 8.092 535 1.510 7.117 974 19 8 282

Üretim İthalat İhracat Yurtiçi Tüketim Dış Ticaret Fazlası İhracat / Üretim ( % ) İthalat / Yurtiçi Tüketim ( % ) İhracat / İthalat ( % )

Arz ve Talep Dengesi

1000 TON 2014 8.234 575 1.601 7.208 1.026 19 8 278

% Artış 1,8 7,5 6,1 1,3 5,3

2013 34.224 2.902 4.583 32.544 1.680 13 9 158

Milyon ABD $ 2014 % Artış 34.876 1,9 3.086 6,3 4.976 8,6 32.987 1,4 1.889 12,4 14 9 161

PLASTİK HAMMADDE : PLASTİK HAMMADDE : PLASTİK HAMMADDE ÜRETİMİ : PLASTİK HAMMADDE ÜRETİMİ : üretiminin 2013 düzeylerinde ve toplam 1 milyon 21 bin ton 2014 yılında plastik hammadde

civarında gerçekleştiği tahmin edilmektedir.

2014 yılında plastik hammadde üretiminin 2013 düzeylerinde ve toplam 1 milyon 21 bin ton civarında gerçekPlastik Hammadde Yerli Üretimi leştiği tahmin edilmektedir. ( 1000 Ton )

30 AYPE

2014 315


PLASTİK HAMMADDE ÜRETİMİ : 2014 yılında plastik hammadde üretiminin 2013 düzeylerinde ve toplam 1 milyon 21 bin ton civarında gerçekleştiği tahmin edilmektedir. Plastik Hammadde Yerli Üretimi

Plastik Hammadde Yerli Üretimi ( 1000 Ton )( 1000 Ton )

2014 AYPE 315 YYPE 89 PE TOPLAM 404 PP 123 PVC 147 PS 104 PET 236 TOPLAM ÜRETİM 1.014 Kaynak : PETKİM ve 33 diğer üreticiler

33

Plastik Hammadde Üretiminin % Dağılımı

PLASTİK HAMMADDE İTHALATI : PLASTİK HAMMADDE İTHALATI :

PLASTİK HAMMADDE İTHALATI :

2013 yılında 6 milyon 56 bin ton ve 10,9 milyar dolar olan plastik hammadde toplam ithalatı 2013 yılında 6 milyon 56 bin ton ve 10,9 milyar dolar olan plastik hammadde toplam ithalatı 2013 yılında 6 milyon 56 bin milyarmilyar dolar olan toplam ithalatı miktar 2014 yılında 6 2014 yılında 6 milyon 43 ton bin ve ton10,9 ve 11,1 dolarplastik olarakhammadde gerçekleşmiş ve ithalat 2014 yılında 6 milyon 43 bin ton ve 11,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiş ve ithalat miktar milyon 43 bin ton ve 11,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiş ve ithalat miktar bazında % 0,02 oranında azalırken bazında % 0,02 oranında azalırken değer bazında % 0,8 artmıştır. bazında % 0,02 oranında azalırken değer bazında % 0,8 artmıştır. değer bazında % 0,8 artmıştır.

Plastik Hammadde İthalatı

Milyar $

31


34 GTİP Bazında Plastik Hammadde İthalatıPlastik ( 1000Hammadde Ton ) GTİP Bazında İthalatı ( 1000 Ton ) GTİP NO 3901 3902 3903 3904 3905 3906 3907 3908 3909 3910 3911 3912 3913 3914 3915

PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI

2013

2014

% Artış

ETİLEN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) PROPİLEN VE DİĞER OLEFİNLERİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) STİREN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) VİNİL KLORÜR/HALOJENLİ DİĞER OLEFİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE) VİNİL ASETAT/DİĞER VİNİL ESTERLERİNİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) AKRİLİK POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE) POLİASETALLER, DİĞER POLİETERLER, EPOKSİT-ALKİD REÇİNELER (İLK ŞEKİLDE) POLİAMİDLER (İLK ŞEKİLDE) AMİNO REÇİNELER, FENOLİK REÇİNELER, POLİÜRETANLAR (İLK ŞEKİLDE) SİLİKONLAR (İLK ŞEKİLLERDE) PETROL REÇİNELERİ,KUMARON,İNDEN/KUMARON-İNDEN REÇİNE,POLİTERPENLER SELÜLOZ VE KİMYASAL TÜREVLERİ (İLK ŞEKİLDE) TABİİ POLİMERLER, DEĞİŞTİRİLMİŞ TABİİ POLİMERLER, TÜREVLERİ (İLK ŞEKİLDE) POLİMER ESASII İYON DEĞİŞTİRİCİLER (İLK ŞEKİLDE) PLASTİKTEN DÖKÜNTÜ, KALINTI VE HURDALAR PLASTİK HAMMADDE TOPLAM Kaynak : TUİK

1.505 1.760 506 960 34 187

1.499 1.899 476 892 35 194

-0,4 7,9 -5,9 -7,0 2,4 3,7

651

545

-16,2

89 208 26

91 205 29

1,9 -1,1 10,5

23

28

20,7

33

36

11,1

4

4

1,5

5 67 6.056

6 105 6.043

15,3 56,2 -0,2

GTİP Bazında Plastik Hammadde İthalatı

GTİP Bazında Plastik Hammadde İthalatı ( Milyon ABD $ )$ ) ( Milyon ABD GTİP NO 3901 3902 3903 3904 3905 3906 3907 3908 3909 3910 3911 3912 3913 3914 3915

PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI ETİLEN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) PROPİLEN VE DİĞER OLEFİNLERİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) STİREN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) VİNİL KLORÜR/HALOJENLİ DİĞER OLEFİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE) VİNİL ASETAT/DİĞER VİNİL ESTERLERİNİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) AKRİLİK POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE) POLİASETALLER, DİĞER POLİETERLER, EPOKSİT-ALKİD REÇİNELER VB (İLK ŞEKİLDE) POLİAMİDLER (İLK ŞEKİLDE) AMİNO REÇİNELER, FENOLİK REÇİNELER, POLİÜRETANLAR (İLK ŞEKİLDE) SİLİKONLAR (İLK ŞEKİLLERDE) PETROL REÇİNELERİ,KUMARON,İNDEN/KUMARON-İNDEN REÇİNE,POLİTERPENLER SELÜLOZ VE KİMYASAL TÜREVLERİ (İLK ŞEKİLDE) TABİİ POLİMERLER, DEĞİŞTİRİLMİŞ TABİİ POLİMERLER, TÜREVLERİ (İLK ŞEKİLDE) POLİMER ESASII İYON DEĞİŞTİRİCİLER (İLK ŞEKİLDE) PLASTİKTEN DÖKÜNTÜ, KALINTI VE HURDALAR PLASTİK HAMMADDE TOPLAM Kaynak : TUİK

2013 2.557 2.974 1.075 1.117 99 447

2014 2.618 3.314 974 1.022 103 452

% Artış 2,4 11,5 -9,4 -8,5 3,7 1,0

1.438

1.280

-11,0

282 554 117

288 534 127

2,1 -3,6 8,9

86

99

15,2

162

166

2,2

27

28

3,0

12 31 10.979

14 45 11.064

16,7 46,7 0,8

Türk plastik sektörünün plastik hammadde tedariğinde ithalata bağımlılığı sürmekte olup, Türk plastik sektörünün plastik hammadde tedariğinde ithalata bağımlılığı sürmekte olup, 2014 yılında % 2014 yılında % 86’ya yükselmiştir. 86’ya yükselmiştir. ÜLKELER İTİBARİYLE PLASTİK HAMMADDE İTHALATI : Türkiye, 2014 yılında 100’ün üzerinde ülkeden plastik hammadde ithal etmiş olup, toplam ithalatın miktar bazında yaklaşık % 66’sı, değer bazında da % 68’i 10 ülkeden yapılmıştır. 2014 yılında toplam plastik hammadde ithalatında ilk 3 sırayı S. Arabistan, G.Kore ve Almanya almıştır. Bu 3 ülkenin toplam plastik hammadde ithalatımızdan toplam % 34 pay almıştır.

32


ÜLKELER İTİBARİYLE PLASTİK HAMMADDE İTHALATI : Türkiye, 2014 2014 yılında yılında 100’ün 100’ün üzerinde üzerinde ülkeden ülkeden plastik plastik hammadde hammadde ithal ithal etmiş etmiş olup, olup, toplam Türkiye, toplam ithalatın miktar bazında yaklaşık % 66’sı, değer bazında da % 68’i 10 ülkeden yapılmıştır. ithalatın miktar bazında yaklaşık % 66’sı, değer bazında da % 68’i 10 ülkeden yapılmıştır. 2014 2014 yılında yılında toplam toplam plastik plastik hammadde hammadde ithalatında ithalatında ilk ilk 3 3 sırayı sırayı S. S. Arabistan, Arabistan, G.Kore G.Kore ve ve Almanya almıştır. Bu 3 ülkenin toplam plastik hammadde ithalatımızdan toplam Almanya almıştır. Bu 3 ülkenin toplam plastik hammadde ithalatımızdan toplam % % 34 34 pay pay almıştır. almıştır.

Plastik Hammadde İthalatı Yaptığımız İlk 10 Ülke Plastik Hammadde İthalatı Yaptığımız İlk 10 Ülke

Plastik Hammadde İthalatı Yaptığımız İlk 10 Ülke

ÜLKELER

ÜLKELER

S. Arabistan

S. Arabistan Almanya

2013 2013 Milyon 1000 Ton Milyon Dolar 1000 Ton Dolar 991 1.592

Ton - %

$-%

ÜLKELER

1000 Ton

16

15

S. Arabistan

1.022

2014 2014 Milyon Milyon Dolar Dolar 1.705

1.705 1.129

17 10

Ton - %

$-%

ÜLKELER

Ton - %

$-%

17

15

Ton - %

$-%

991 448

1.592 1.092

Almanya Belçika

448 403

1.092 815

7 7

10 7

G.Kore Almanya

586 399

1.129 1.021

10 7

10 9

Belçika G. Kore

403 397

815 758

7 7

7 7

Almanya Belçika

399 386

1.021 744

7 6

9 7

G. Kore ABD

397 355

758 532

7 6

7 5

Belçika İtalya

386 242

744 543

6 4

7 5

İtalya ABD

220 355

505 532

4 6

5

Fransa İtalya

315 242

525 543

5 4

5

İran İtalya

323 220

505

5 4

5

İran Fransa

305 315

505 525

5

5

Fransa İran

280 323

493 505

5 5

4 5

İspanya İran

277 305

499 505

5 5

5 5

Hollanda Fransa

201 280

468 493

3 5

4 4

Hollanda İspanya

206 277

471 499

3 5

4 5

10 Ülke

3.844

7.187

63

65

10 Ülke

4.007

7.555

66

68

Diğerleri

2.212

3.792

37

35

Diğerleri

2.036

3.510

34

32

10.979

100

100

Toplam

6.043

11.064

100

100

6.056 10.979 100 PLASTİK HAMMADDE İHRACATI: Kaynak : TUİK

6.043

11.064

100

100

İspanya Hollanda

226 201

İspanya

226

10 Ülke

3.844

Toplam

6.056 2.212 Kaynak : TUİK

Diğerleri Toplam

427 468

427

7.187 3.792

16 7

4 3

4

63 37

15 10

4 4

4

S. Arabistan G.Kore

1000 Ton

ABD Hollanda

ABD

65

10 Ülke

35

Diğerleri

100

Toplam

1.022 586

269 206

414 471

269

4.007 2.036

4 3

414

4

7.555

66

3.510

34

15 10

4 4

4

68 32

PLASTİK HAMMADDE İHRACATI: PLASTİK HAMMADDE İHRACATI: 2014 yılında 670 bin ton ve 1,1 milyar dolarlık plastik hammadde ihraç edilmiş ve ihracat 2013 yılına bazında % 13,3 değerhammadde bazında da ihraç % 9,3 edilmiş artış göstermiştir. 2014 yılında 670 binkıyasla ton vemiktar 1,1 milyar dolarlık plastik ve ihracat 2013 yılına kıyasla 2014 yılında 670 bin ton ve 1,1 milyar dolarlık plastik hammadde ihraç edilmiş ve ihracat miktar bazında % 13,3 değer bazında da % 9,3 artış göstermiştir. 2013 yılına kıyasla miktar bazında % 13,3 değer bazında da % 9,3 artış göstermiştir. Plastik Hammadde İhracatı

36 GTİP Bazında Plastik Hammadde İhracatı GTİP Bazında Plastik Hammadde İhracatı ( 1000 Ton ) ( 1000 Ton ) GTİP NO 3901 3902 3903 3904 3905 3906 3907 3908 3909 3910 3911 3912 3913 3914 3915

PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI ETİLEN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) PROPİLEN VE DİĞER OLEFİNLERİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) STİREN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) VİNİL KLORÜR/HALOJENLİ DİĞER OLEFİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE) VİNİL ASETAT/DİĞER VİNİL ESTERLERİNİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) AKRİLİK POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE) POLİASETALLER, DİĞER POLİETERLER, EPOKSİT-ALKİD REÇİNELER VB POLİAMİDLER (İLK ŞEKİLDE) AMİNO REÇİNELER, FENOLİK REÇİNELER, POLİÜRETANLAR (İLK ŞEKİLDE) SİLİKONLAR (İLK ŞEKİLLERDE) PETROL REÇİNELERİ,KUMARON,İNDEN/KUMARON-İNDEN REÇİNE,POLİTERPENLER(İLK ŞEKİLDE) SELÜLOZ VE KİMYASAL TÜREVLERİ (İLK ŞEKİLDE) TABİİ POLİMERLER, DEĞİŞTİRİLMİŞ TABİİ POLİMERLER, TÜREVLERİ (İLK ŞEKİLDE) POLİMER ESASII İYON DEĞİŞTİRİCİLER (İLK ŞEKİLDE) PLASTİKTEN DÖKÜNTÜ, KALINTI VE HURDALAR PLASTİK HAMMADDE TOPLAM

Kaynak : TUİK

GTİP Bazında Plastik Hammadde İhracatı ( Milyon ABD $ )

2012 64 21 26 19 34 136 149 10 56 6

2013 72 21 24 22 36 151 195 13 66 5

% Artış

0

0

12,4

44 0 0 26 591

43 0 0 20 670

-2,0 -26,7 -20,9 -23,3 13,3

12,0 0,9 -6,2 15,2 6,9 11,1 31,0 31,1 18,4 -4,4

33


3912 3913 3914 3915

SELÜLOZ VE KİMYASAL TÜREVLERİ (İLK ŞEKİLDE) TABİİ POLİMERLER, DEĞİŞTİRİLMİŞ TABİİ POLİMERLER, TÜREVLERİ (İLK ŞEKİLDE) POLİMER ESASII İYON DEĞİŞTİRİCİLER (İLK ŞEKİLDE) PLASTİKTEN DÖKÜNTÜ, KALINTI VE HURDALAR PLASTİK HAMMADDE TOPLAM

-2,0 -26,7 -20,9 -23,3 13,3

44 0 0 26 591

43 0 0 20 670

2012 103 35 47 26

2013 111 34 42 28

35

41

16,7

210

229

9,1

355

410

15,4

27 89 18

33 100 19

25,1 13,2 9,5

2

2

15,2

55

56

1,2

2

1

-23,5

0 24 1.028

0 18 1.124

-35,0 -25,7 9,3

Kaynak : TUİK

GTİP Bazında Plastik Hammadde İhracatı

GTİP Bazında Plastik Hammadde İhracatı ( Milyon ABD $ )$ ) ( Milyon ABD GTİP NO 3901 3902 3903 3904 3905 3906 3907 3908 3909 3910 3911 3912 3913 3914 3915

PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI ETİLEN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) PROPİLEN VE DİĞER OLEFİNLERİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) STİREN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) VİNİL KLORÜR/HALOJENLİ DİĞER OLEFİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE) VİNİL ASETAT/DİĞER VİNİL ESTERLERİNİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) AKRİLİK POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE) POLİASETALLER, DİĞER POLİETERLER, EPOKSİT-ALKİD REÇİNELER VB (İLK ŞEKİLDE) POLİAMİDLER (İLK ŞEKİLDE) AMİNO REÇİNELER, FENOLİK REÇİNELER, POLİÜRETANLAR (İLK ŞEKİLDE) SİLİKONLAR (İLK ŞEKİLLERDE) PETROL REÇİNELERİ,KUMARON,İNDEN/KUMARON-İNDEN REÇİNE,POLİTERPENLER(İLK ŞEKİLDE) SELÜLOZ VE KİMYASAL TÜREVLERİ (İLK ŞEKİLDE) TABİİ POLİMERLER, DEĞİŞTİRİLMİŞ TABİİ POLİMERLER, TÜREVLERİ (İLK ŞEKİLDE) POLİMER ESASII İYON DEĞİŞTİRİCİLER (İLK ŞEKİLDE) PLASTİKTEN DÖKÜNTÜ, KALINTI VE HURDALAR PLASTİK HAMMADDE TOPLAM Kaynak : TUİK

% Artış 6,8 -4,0 -11,6 7,3

37

ÜLKELER İTİBARİYLE PLASTİK HAMMADDE İHRACATI : ÜLKELER İTİBARİYLE PLASTİK HAMMADDE İHRACATI : Türkiye 100’ün üzerinde ülkeye plastik hammadde ihracatı yapmakta olup 10 ülke toplam ihracattan 2014 yıTürkiye 100’ün üzerinde ülkeye plastik hammadde ihracatı yapmakta olup 10 ülke toplam lında miktarihracattan ve değer 2014 bazında % 54 pay almıştır. yılında İtalya2014 ve Rusya plastik yılında miktar ve değer2014 bazında % 54Almanya, pay almıştır. yılındaFederasyonu, Almanya, hammaddeİtalya ihracatımızda ilk 3 sırada yer almıştır. ve Rusya Federasyonu, plastik hammadde ihracatımızda ilk 3 sırada yer almıştır. Plastik Hammadde İhracatınınPlastik ülkelere Dağılımıİhracatının ülkelere Dağılımı Hammadde 2013 Ülkeler

2014

1000 Ton

Milyon $

% - Ton

%-$

Almanya

49

105

8

10

Rusya Fed.

30

73

5

İtalya

39

67

7

Mısır

43

60

İran

20

55

Bulgaristan

41

Azerbaycan

23

Israil Yunanistan

Ülkeler

1000 Ton

Milyon $

% - Ton

%-$

Almanya

65

122

10

11

7

İtalya

58

89

9

8

7

Rusya Fed.

30

75

5

7

7

6

Mısır

53

72

8

6

3

5

Bulgaristan

49

48

7

4

45

7

4

İran

17

46

2

4

43

4

4

Azerbaycan

24

44

4

4

24

37

4

4

Irak

22

43

3

4

26

32

4

3

Israil

26

39

4

3

Irak

15

32

3

3

Romanya

19

30

3

3

10 Ülke

311

549

53

53

10 Ülke

363

609

54

54

Diğerleri

280

479

47

47

Diğerleri

307

515

46

46

100

100

Toplam

670

1.124

100

100

Toplam

591 1.028 Kaynak : TUİK

PLASTİK HAMMADDE DIŞ TİCARET BİRİMFİYATLARI FİYATLARI : : PLASTİK HAMMADDE DIŞ TİCARET BİRİM 2014 yılında plastik hammadde ortalama birim ithal fiyatı 1.83 $ / Kg olarak gerçekleşmiş 2014 yılındaolup, plastik hammadde ortalamagöre birim%ithal fiyatı görülmektedir. 1.83 $ / Kg olarak gerçekleşmiş olup, 2013 yılı ortala2013 yılı ortalamasına 1 arttığı Aynı yıl plastik hammadde masına göreortalama % 1 arttığı görülmektedir. Aynı yıl plastik hammadde ortalama birim ihraç fiyatı 1.68 % $ / Kg olarak birim ihraç fiyatı 1.68 $ / Kg olarak gerçekleşmiş ve 2013 yılı ortalamasına göre gerçekleşmiş 2013 yılı ortalamasına göre % 3,5 gerilemiştir. 3,5ve gerilemiştir..

34


2014 yılında plastik hammadde ortalama birim ithal fiyatı 1.83 $ / Kg olarak gerçekleşmiş olup, 2013 yılı ortalamasına göre % 1 arttığı görülmektedir. Aynı yıl plastik hammadde ortalama birim ihraç fiyatı 1.68 $ / Kg olarak gerçekleşmiş ve 2013 yılı ortalamasına göre % 3,5 gerilemiştir..

Plastik Hammadde Ortalama Dış Birim Ticaret Fiyatları ($/Kg)

38 38 Plastik Hammadde Ortalama İthal Birim Fiyatları Plastik Hammadde Ortalama Birim Fiyatları ( $(/$Ton ) İthal Plastik Hammadde Ortalama İthal Birim Fiyatları / Ton ( $ / Ton ) ) GTİP NO GTİP NO 3901 3901 3902 3902 3903 3903 3904 3904 3905 3905 3906 3906 3907 3907 3908 3908 3909 3909 3910 3910 3911 3911 3912 3912 3913 3913 3914 3914 3915 3915

PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI ETİLEN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) ETİLEN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) PROPİLEN VE DİĞER OLEFİNLERİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) PROPİLEN VE DİĞER OLEFİNLERİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) STİREN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) STİREN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) VİNİL KLORÜR/HALOJENLİ DİĞER OLEFİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE) VİNİL KLORÜR/HALOJENLİ DİĞER OLEFİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE) VİNİL ASETAT/DİĞER VİNİL ESTERLERİNİN POLİMERLERİ (İLK VİNİL ASETAT/DİĞER VİNİL ESTERLERİNİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) ŞEKİLLERDE) AKRİLİK POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE) AKRİLİK POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE) POLİASETALLER, DİĞER POLİETERLER, EPOKSİT-ALKİD REÇİNELER VB POLİASETALLER, DİĞER POLİETERLER, EPOKSİT-ALKİD REÇİNELER VB POLİAMİDLER (İLK ŞEKİLDE) POLİAMİDLER (İLK ŞEKİLDE) AMİNO REÇİNELER, FENOLİK REÇİNELER, POLİÜRETANLAR (İLK ŞEKİLDE) AMİNO REÇİNELER, FENOLİK REÇİNELER, POLİÜRETANLAR (İLK ŞEKİLDE) SİLİKONLAR (İLK ŞEKİLLERDE) SİLİKONLAR (İLK ŞEKİLLERDE) PETROL REÇİNELERİ,KUMARON, REÇİNE,POLİTERPENLER(İLK ŞEKİLDE) PETROL REÇİNELERİ,KUMARON, REÇİNE,POLİTERPENLER(İLK ŞEKİLDE) SELÜLOZ VE KİMYASAL TÜREVLERİ (İLK ŞEKİLDE) SELÜLOZ VE KİMYASAL TÜREVLERİ (İLK ŞEKİLDE) TABİİ POLİMERLER, DEĞİŞTİRİLMİŞ TABİİ POLİMERLER, TÜREVLERİ (İLK TABİİ POLİMERLER, DEĞİŞTİRİLMİŞ TABİİ POLİMERLER, TÜREVLERİ (İLK ŞEKİLDE) ŞEKİLDE) POLİMER ESASII İYON DEĞİŞTİRİCİLER (İLK ŞEKİLDE) POLİMER ESASII İYON DEĞİŞTİRİCİLER (İLK ŞEKİLDE) PLASTİKTEN DÖKÜNTÜ, KALINTI VE HURDALAR PLASTİKTEN DÖKÜNTÜ, KALINTI VE HURDALAR PLASTİK HAMMADDE TOPLAM PLASTİK HAMMADDE TOPLAM Kaynak : TUİK Kaynak : TUİK

2012 2012 1.700 1.700 1.690 1.690 2.122 2.122 1.163 1.163 2.894 2.894 2.396 2.396 2.209 2.209 3.164 3.164 2.669 2.669 4.519 4.519 3.753 3.753 4.942 4.942 7.735 7.735 2.554 2.554 459 459 1.813 1.813

2013 2013 1.747 1.747 1.745 1.745 2.044 2.044 1.145 1.145 2.930 2.930 2.333 2.333 2.347 2.347 3.172 3.172 2.601 2.601 4.450 4.450 3.582 3.582 4.544 4.544 7.848 7.848 2.586 2.586 431 431 1.831 1.831

% Artış % Artış 2,8 2,8 3,3 3,3 -3,7 -3,7 -1,6 -1,6 1,2 1,2 -2,6 -2,6 6,3 6,3 0,3 0,3 -2,6 -2,6 -1,5 -1,5 -4,5 -4,5 -8,1 -8,1 1,5 1,5 1,3 1,3 -6,1 -6,1 1,0 1,0

2011 2011 1.610 1.610 1.698 1.698 1.815 1.815 1.385 1.385 1.043 1.043 1.542 1.542 2.388 2.388 2.679 2.679 1.583 1.583 3.110 3.110 4.500 4.500 1.251 1.251 7.144 7.144 2.759 2.759 910 910 1.739 1.739

2012 2012 1.535 1.535 1.616 1.616 1.710 1.710 1.290 1.290 1.138 1.138 1.514 1.514 2.103 2.103 2.557 2.557 1.513 1.513 3.561 3.561 4.613 4.613 1.291 1.291 7.456 7.456 2.265 2.265 881 881 1.677 1.677

% Artış % Artış -4,6 -4,6 -4,9 -4,9 -5,8 -5,8 -6,8 -6,8 9,1 9,1 -1,8 -1,8 -11,9 -11,9 -4,5 -4,5 -4,4 -4,4 14,5 14,5 2,5 2,5 3,2 3,2 4,4 4,4 -17,9 -17,9 -3,2 -3,2 -3,5 -3,5

Plastik Hammadde Ortalama İhraç Birim Fiyatları Plastik Hammadde Ortalama İhraç Birim Fiyatları ( $ / Ton )

Plastik Hammadde Ortalama İhraç Birim Fiyatları / Ton ( $ (/$Ton ) )

GTİP NO GTİP NO 3901 3901 3902 3902 3903 3903 3904 3904 3905 3905 3906 3906 3907 3907 3908 3908 3909 3909 3910 3910 3911 3911 3912 3912 3913 3913 3914 3914 3915 3915

PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI PLASTİK HAMMADDE TANIMLARI ETİLEN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) ETİLEN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) PROPİLEN VE DİĞER OLEFİNLERİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) PROPİLEN VE DİĞER OLEFİNLERİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) STİREN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) STİREN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) VİNİL KLORÜR/HALOJENLİ DİĞER OLEFİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE) VİNİL KLORÜR/HALOJENLİ DİĞER OLEFİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE) VİNİL ASETAT/DİĞER VİNİL ESTERLERİNİN POLİMERLERİ (İLK VİNİL ASETAT/DİĞER VİNİL ESTERLERİNİN POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLLERDE) ŞEKİLLERDE) AKRİLİK POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE) AKRİLİK POLİMERLERİ (İLK ŞEKİLDE) POLİASETALLER, DİĞER POLİETERLER, EPOKSİT-ALKİD REÇİNELER (İLK POLİASETALLER, DİĞER POLİETERLER, EPOKSİT-ALKİD REÇİNELER (İLK ŞEKİLDE) ŞEKİLDE) POLİAMİDLER (İLK ŞEKİLDE) POLİAMİDLER (İLK ŞEKİLDE) AMİNO REÇİNELER, FENOLİK REÇİNELER, POLİÜRETANLAR (İLK ŞEKİLDE) AMİNO REÇİNELER, FENOLİK REÇİNELER, POLİÜRETANLAR (İLK ŞEKİLDE) SİLİKONLAR (İLK ŞEKİLLERDE) SİLİKONLAR (İLK ŞEKİLLERDE) PETROL REÇİNELERİ,KUMARON,İNDEN/KUMARON-İNDEN PETROL REÇİNELERİ,KUMARON,İNDEN/KUMARON-İNDEN REÇİNE,POLİTERPENLER(İLK ŞEKİLDE) REÇİNE,POLİTERPENLER(İLK ŞEKİLDE) SELÜLOZ VE KİMYASAL TÜREVLERİ (İLK ŞEKİLDE) SELÜLOZ VE KİMYASAL TÜREVLERİ (İLK ŞEKİLDE) TABİİ POLİMERLER, DEĞİŞTİRİLMİŞ TABİİ POLİMERLER, TÜREVLERİ (İLK TABİİ POLİMERLER, DEĞİŞTİRİLMİŞ TABİİ POLİMERLER, TÜREVLERİ (İLK ŞEKİLDE) ŞEKİLDE) POLİMER ESASII İYON DEĞİŞTİRİCİLER (İLK ŞEKİLDE) POLİMER ESASII İYON DEĞİŞTİRİCİLER (İLK ŞEKİLDE) PLASTİKTEN DÖKÜNTÜ, KALINTI VE HURDALAR PLASTİKTEN DÖKÜNTÜ, KALINTI VE HURDALAR PLASTİK HAMMADDE TOPLAM PLASTİK HAMMADDE TOPLAM Kaynak : TUİK Kaynak : TUİK

Türkiye’nin plastik hammadde ithal fiyatları, ihraç fiyatlarının yaklaşık % 9 üzerindedir. Başka Türkiye’nin plastik hammadde ithal fiyatları, ihraç fiyatlarının yaklaşık % 9 üzerindedir. Başka bir değişle Türkiye katma değeri daha büyük plastik hammaddeleri ithal ederken daha düşük

35


Türkiye’nin plastik hammadde ithal fiyatları, ihraç fiyatlarının yaklaşık % 9 üzerindedir. Başka bir değişle Türkiye katma değeri daha büyük plastik hammaddeleri ithal ederken daha düşük katma değerli hammaddeleri ihraç 39 etmektedir. PLASTİK HAMMADDE GENEL ARZ VE TALEP DENGESİ :

PLASTİK HAMMADDE GENEL ARZ VE TALEP DENGESİ :

2014 yılında plastik hammadde de ;

2014 yılında plastik hammadde de ; • Üretimin 2013 düzeyini koruduğu, Üretimin düzeyini koruduğu, •  İthalatın % 2013 0,02 gerileyerek 6,04 milyon ton indiği, İthalatın%%13,3 0,02artarak gerileyerek •  İhracatın 670 bin6,04 tonamilyon çıktığı , ton indiği, İhracatın % 13,3 670 6,4 bin milyon tona çıktığı , •  Yurtiçi tüketimin %artarak 1,4 azalarak tona gerilediği, Yurtiçi tüketimin %1,7 1,4azalarak azalarak milyon tona gerilediği, •  Dış ticaret açığının % 5,46,4 milyon tona düştüğü, •  İhracatın üretim içindeki payının % 665,4 olarak gerçekleştiği, Dış ticaret açığının % 1,7 azalarak milyon tona düştüğü, •  İthalatın yurtiçi tüketim içindeki payının % 95 olarak gerçekleştiği, İhracatın üretim içindeki payının % 66 olarak gerçekleştiği, •  İhracatın 11 olarak gerçekleştiği görülmektedir. İthalatınithalatı yurtiçikarşılama tüketimoranının içindeki% payının % 95 olarak gerçekleştiği,  İhracatın ithalatı karşılama oranının % 11 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Plastik Hammaddelerde ve Talep DengesiArz ( 1.000 Ton ) Dengesi ( 1.000 Ton ) PlastikArz Hammaddelerde ve Talep 2012

2013

% ARTIŞ

Üretim

1.014

1.014

İthalat

6.056

6.043

İhracat

591

670

-0,2 13,3 -1,4 -1,7

Yurtiçi Tüketim

6.479

6.387

Dış Ticaret Açığı / Fazlası

-5.465

-5.373

İhracat / Üretim ( % )

58

66

İthalat / Yurtiçi Tüketim ( % )

93

95

İhracat / İthalat ( % )

10

11

SONUÇ : SONUÇ :

Sektörün, 2023 ihracat vizyonu, kimya sektörü için hedef alınan 50 Milyar dolarlık ihracat hedefinin enihracat az 17 milyar dolarını gerçekleştirmektir. Sektörün, 2023 vizyonu, kimya sektörü için hedef alınan 50 Milyar dolarlık ihracat hedefinin en az 17 milyar dolarını gerçekleştirmektir.

2014 yılında 6 milyar dolar olan plastik sektör ihracatının 2023 yılında mevcut ihraç fiyatları ile yılında 17 Milyar dolara içinihracatının sektörün2023 2023yılında yılında 5,8 milyon ton mamul ihraç 2014 6 milyar dolarçıkarılabilmesi olan plastik sektör mevcut ihraç fiyatları ile 17 Milyar dolara etmesi, yurtiçin içisektörün talebi de karşılaması için toplam üretimin yılda % 14yurt artarak 2023 28 için çıkarılabilmesi 2023 yılında 5,8 milyon ton mamul ihraç etmesi, içi talebi de yılında karşılaması milyon tona çıkarılması gerekmektedir. toplam üretimin yılda % 14 artarak 2023 yılında 28 milyon tona çıkarılması gerekmektedir. Diğer taraftan, hedefine birimfiyatlarının ihraç fiyatlarının 4,5çıkartılarak $ / Kg’a çıkartılarak 3,8 mamul milyonihraç Diğer taraftan, aynıaynı ihraçihraç hedefine birim ihraç 4,5 $ / Kg’a 3,8 milyon ton edilmesi ile mümkün bilinmektedir. Bu durumdabilinmektedir. üretimin yılda % arttırılarak üretimin 2023 yılında 18 milton mamul ihraçolabileceği edilmesi ile mümkün olabileceği Bu9 durumda yılda yon üretim seviyesine ulaşılması gerekmektedir. %ton 9 arttırılarak 2023 yılında 18 milyon ton üretim seviyesine ulaşılması gerekmektedir. Mevcut durumda 17 milyar dolar ihracata erişilmesierişilmesi son derece zorderece görülmektedir. Nitekim bu düzeyde Mevcut durumda 17 milyar dolar ihracata son zor görülmektedir. Nitekimbir ihracatın gerçekleştirilmesi için sektörün büyümesine paralel olarak artan sorunlarının çözümünün bu düzeyde bir ihracatın gerçekleştirilmesi için sektörün büyümesine paralel olarakdışında, artan 3 $/ Kgsorunlarının düzeyinde seyreden birim ihraç fiyatlarının ülkeler ortalaması olanihraç 4,5 $ fiyatlarının /Kg’a çıkaracak tedbirlerin çözümünün dışında, 3 $/Kggelişmiş düzeyinde seyreden birim gelişmiş alınmasının yanı sıra yatırım teşviklerinden de azami ölçüde yararlanması gerekmektedir. ülkeler ortalaması olan 4,5 $ /Kg’a çıkaracak tedbirlerin alınmasının yanı sıra yatırım

teşviklerinden de azami ölçüde yararlanması gerekmektedir.

36


Bu amaçla ; I.

Plastik sektörü teknolojik ve AR - GE yatırımlarına ihtiyaç duyduğundan, teşvik olanakları artırılmalıdır. II. Plastik sektörünün dış ticaret verilerine bakılmaksızın stratejik yatırımlar içine dâhil edilmeli ve asgari yatırım tutarı 5 milyon ABD Doları olarak belirlenmelidir. III. Plastik mamul üretiminde lokal bazda faaliyet göstermenin daha rasyonel olması sebebiyle, plastik sektörü her bölgede en az bir ilde desteklenmelidir. IV. Teşvik uygulamalarının en temel hedeflerinden biri bölgeler arası kalkınmışlık farkını azaltmak olduğuna göre, mevcut yatırımlarının alt bölgelere nakledilmesi de destek kapsamına alınmalıdır.

37


www.plasfed.org.tr

2014 Türkiye Plastik Sektörü İzleme Raporu  

PLASFED Plastik Sanayicileri Federasyonu 2014 Türkiye Plastik Sektörü İzleme Raporu

2014 Türkiye Plastik Sektörü İzleme Raporu  

PLASFED Plastik Sanayicileri Federasyonu 2014 Türkiye Plastik Sektörü İzleme Raporu

Advertisement