Page 1

plastik sanayi

2014

TÜRKİYE

PLASTİK AMBALAJ

MALZEMELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU

Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri


YÖNETİCİ ÖZETİ : Plastik ambalaj mamülleri üretimi, Dünyada bu sektörde söz sahibi ülkelerin toplam plastik mamul üretimleri içindn % 40 ile % 53 arasındaki oranlarda pay almaktadır. Türkiye’de bu oran % 40, dünyada ise ortalama % 46 düzeyindedir. 2013 yılında dünya plastik ambalaj mamülleri toplam üretimi 124 milyon ton olarak gerçekleşmiş olup, Türkiye, 3,2 milyon ton üretimle dünya toplam üretiminden % 2,6 pay alarak dünya sıralamasında 9.ncu, AB ülkeleri içinde de Almanya ve İtalya’dan sonra üçüncü sıraya yerleşmiştir.

Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

2013 yılında dünya toplam plastik ambalaj mamulleri ithalatı 2012 yılına kıyasla miktar bazında % 44, değer bazında da % 6 artış göstermiştir. Türkiye toplam ithalattan miktar bazında % 0,7, değer bazında da % 1,3 pay almıştır. 2013 yılında dünya toplam plastik ambalaj mamulleri ihracatı 2012 yılına kıyasla miktar bazında % 5, değer bazında da % 3 artarak 33,5 milyon ton ve 148,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Türkiye toplam ihracattan miktar bazında % 1,9 değer bazında da % 1,2 pay almıştır. 2010 yılında 67,3 milyon ton ve 242 milyar dolar olan dünya plastik ambalaj malzemeleri dış ticaret hacmi yılda ortalama miktar bazında % 10,4, değer bazında da % 5,7 artış göstererek 2013 yılında 90,7 milyon tona ve 286 milyar dolara çıkmıştır. Önümüzdeki yıllarda dünya plastik ambalaj sektöründe artan küreselleşme ;, özellikle küçük ve orta boyutlu plastik işlemcileri başta olmak üzere, giderek daha fazla işbirliğine gidilmesini ve hatta şirketlerin birleşmesini gerektirmektedir. Yeni ürünler geliştiren ve imal eden ve müşterilerine daha fazla katma değer sunan şirketler için gelecekte fırsatlar doğacaktır. 2014 yılında plastik ambalaj mamullerinde 2013 yılına kıyasla; üretim miktar bazında % 1,4 değer bazında % 0,5, ithalat miktar bazında % 9,9 değer bazında % 9,6 ihracat miktar bazında % 11,9 değer bazında % 10 yurtiçi tüketim miktar bazında % 0,2, değer bazında % 0,1 artmıştır. Dış ticaret fazlası ise miktar bazında % 14,7 değer bazında % 11,4 yükselmiştir.

DÜNYA PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ SEKTÖRÜ: Dünya ambalaj sanayii çok geniş ve büyük bir endüstri kolu olup, plastik ambalaj sanayi de ülkelerin ekonomileri içinde önemli bir yere sahiptir. Plastik sanayinin hızlı gelişmine paralel olarak plastik ambalajlar günlük hayatımızın temel bir parçası haline gelmiştir. Bu başarının temel anahtarı, plastiklerin değerli kaynakları en iyi biçimde muhafaza etme kabiliyetleri ve düşük ağırlıklarının bir sonucu olarak maliyet tasarrufu sağlamalarından kaynaklanmaktadır. Plastikler yenilikçi teknolojiler sayesinde giderek daha sofistike, hafif ve çok yönlü bir hale gelmiş ve pek çok alanda cam ve kağıt gibi geleneksel ambalajların yerini almıştır. Daha önceleri, kağıt, cam ve ahşap gibi klasik ambalaj malzemelerine ilaveten, selolüz asetat ve selofan saydam selüloz film gibi dönüştürülmüş doğal malzeme filmleri kullanılmakta iken, plastik ambalajlar, 1950’li yıllarda polietilenin piyasaya sürülmesi ile yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Polistiren, polipropilen, PVC, polyester ve polietilen kopolimerlerin geliştirilmesi ile plastik kullanımındaki hızlı artış başlamıştır.

2


2012 yılı itibariyle hemen hemen tüm ülkelerde plastik ambalaj tüketiminin toplam plastik mamul üretim ve tüketimi içindeki payı % 40’ın üzerindedir. Gelişmiş ülkelerde tüm ürünlerin üçte birinden fazlası plastik ile ambalajlanmakta ve böylece bu malzemeler, kağıt ve mukavvadan sonra, en büyük pazar payına sahip olmaktadır. Hacim bakımından, bu ambalajların % 55’i esnek, % 45’i serttir. Ancak değer bakımından bu konum tersine dönmektedir. Sert ambalajların Avrupa’daki yıllık tüketim değeri 30 milyar Euro’nun üzerinde, esnek ambalajın değeri ise 10 milyar Euro civarındadır. Sanayinin boyutuna ve ekonomik önemine rağmen, ( KOBİ’ler başta olmak üzere ) plastik ambalaj imalatçılarının şu anda 2 önemli baskı altındadır. Bir yanda hammadde tedarikçileri plastik fiyatlarını belirlemekte, diğer yanda özellikle gıda sanayi başta olmak üzere, müşteriler tarafından fiyatların düşürülmesi için büyük baskı uygulanmaktadır. Buna ilaveten, Doğu Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede, özellikle imalatçıların daha düşük maliyetlerle kaliteli ekstrüzyon ve baskı imkanına sahip oldukları ve bu nedenle bu ülkelerde rekabetin hızla arttığı bilinmektedir. Diğer taraftan özellikle bariyer malzemeler ve baskı teknolojisi alanlarında Uzak Doğu rekabeti artmaktadır. Ürün alanları bakımından toplam pazarın % 54’ünü oluşturan ve tüm ambalaj sanayinin en büyük alanı olan gıda ambalajlarının, plastik ambalajlar için en önemli büyüme pazarı olacağı bilinmektedir. Piyasanın büyümesine, tek ve iki kişinin yaşadığı evlerin ve yaşlıların sayısındaki artış gibi demografik gelişmeler katkı vermektedir. Yenilik bu sektörde de başarının önemli bir faktörüdür. Plastik ambalaj sanayinde piyasa için kullanımı kolay yeni ürünler geliştirmek amacıyla AR – GE’yi yoğun kullanan şirketler rakiplerine göre stratejik bir avantaja sahip olacaktır. Gelişmiş ülkelerde plastik ambalaj sanayi, hem ambalaj sektöründe ve hem de benzer alanlarda yeni piyasalar açmak için AR–GE’den yararlanmaktadır. Son yıllarda ambalaj amacıyla kullanılan plastiklerin hacminde ortalama % 30’a yakın oranda bir azalma olmuş ve aynı dönemde paletizasyon amacıyla kullanılan filmler % 78 ve sarı yağ ürünlerinin konteynerleri % 27 oranlarında düşmüştür. Geleceğe bakıldığında, çoklu-malzemeli proseslerin veriminin plastiklerin yiyeceklerin ambalajlanması için nefes alabilen paketler gibi alanlarda yeni çığırlar açmaya devam edeceği tahmn edilmektedir. Plastik ambalaj sanayi hammadde ve makine tedarikçileri ile daha yakın küresel işbirliğine girmektedir. E-posta ve bilgisayarlı tasarım yoluyla hızlı iletişim yöntemleri sayesinde bu işbirliğinin daha da etkili olması beklenmektedir. Plastik ambalaj sektörü için sonuç olarak; •

Artan küreselleşme, özellikle küçük ve orta boyutlu plastik işlemcileri başta olmak üzere, giderek daha fazla işbirliğine gidilmesini ve hatta şirketlerin birleşmesini gerektirmektedir,

Yeni ürünler geliştiren ve imal eden ve müşterilerine daha fazla katma değer sunan şirketler için gelecekte fırsatlar doğacaktır,

Plastik ambalaj sektörü, uluslararası hizmet, zamanında teslim ve e-ticaret ile giderek bir hizmet sanayi haline gelmektedir. Müşteriler açısından dış kaynak kullanımı (outsourcing) ve tam hizmet paketleri önem kazanmaktadır.

3


DÜNYA PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ ÜRETİMİ : DÜNYA PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ ÜRETİMİ : DÜNYA PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ ÜRETİMİ : Plastik ambalaj mamülleri üretimi,bu dünyada busöz sektörde söz sahibi ülkelerin toplam Plastik ambalaj mamülleri üretimi, dünyada sektörde sahibi ülkelerin toplam plastik mamulplastik üretimleri mamul üretimleri içinden % 40 ile % 53 arasındaki oranlarda pay almaktadır. Dünya mamülleri üretimi,pay dünyada bu sektörde söz sahibi toplam plastik içinden Plastik % 40 ileambalaj % 53 arasındaki oranlarda almaktadır. Dünya ortalaması ise ülkelerin % 44 düzeyindedir. ortalaması ise % 44 içinden düzeyindedir. mamul üretimleri % 40 ile % 53 arasındaki oranlarda pay almaktadır. Dünya ortalaması ise % 44 düzeyindedir. Küresel Ambalaj Sektörü Üretiminin Malzemelere Göre Dağılımı

Kaynak : ASD Kaynak : ASD

Plastik Ambalaj Sektörünün Toplam Plastik Sektörü İçindeki Payı ( % ) Plastik Sektörü İçindeki Payı Plastik Ambalaj Sektörünün Toplam

Plastik Ambalaj Sektör Üretiminin Toplam Plastik Sektör Üretimi İçindeki Payı ( % )

Ülkeler

% Pay

Romanya Ülkeler ABD Romanya

%53 Pay 53

(%)

Ülkeler

% Pay

Iran Ülkeler Rusya Iran

%48 Pay 47 48

Bulgaristan ABD G. Afrika Bulgaristan

52 53 51 52

Avrupa Rusya Orta ve Doğu Avrupa Avrupa

47 46 47

İsrail G. Afrika İtalya İsrail

51 50 51

Hindistan Orta ve Doğu Avrupa Almanya Hindistan

45 46 45

Endonezya İtalya S.Arabistan Endonezya

50 49 50

Irak Almanya Polonya Irak

45 45

Orta Doğu S.Arabistan Kanada Orta Doğu

49 49

Macaristan Polonya Çek Cumh. Macaristan

44 45 43 44

Fransa Kanada B. Avrupa Fransa

49 48 49

Çin Cumh. Çek Türkiye Çin

40 43 40

B. Avrupa

48

Türkiye

40

2014 yılında dünya plastik ambalaj mamulleri üretiminin 124 milyon ton olarak gerçekleştiği ve toplam plastik mamuller içinden mamulleri % 44 pay aldığı görülmektedir. 2014 yılında dünya plastik ambalaj üretiminin 124 milyon ton olarak gerçekleştiği ve toplam içinden % 44 pay aldığı görülmektedir. 2014 yılında dünyaplastik plastikmamuller ambalaj mamulleri üretiminin 124 milyon ton olarak gerçekleştiği ve toplam plastik Dünya toplam plastik ambalaj mamulleri üretiminin % 79’u, yıllık üretim kapasitesi 1 milyon mamuller içinden % 44 pay aldığı görülmektedir. tonu geçen 15 ülke tarafından gerçekleştirilmekte olup, dünya toplam plastik 1ambalaj Dünya toplam plastik ambalaj mamulleri üretiminin % 79’u, yıllık üretim kapasitesi milyon üretiminin % 46’sı Çin, ABD ve Almanya tarafından gerçekleştirilmektedir. tonu geçen 15 ülke tarafından gerçekleştirilmekte olup, dünya toplam plastik ambalaj Dünya toplam plastik ambalaj mamulleri üretiminin % 79’u, yıllık üretim kapasitesi 1 milyon tonu geçen 15 ülke üretiminin % 46’sı Çin,olup, ABD dünya ve Almanya gerçekleştirilmektedir. tarafından gerçekleştirilmekte toplamtarafından plastik ambalaj üretiminin % 46’sı Çin, ABD ve Almanya taTürkiye, 2013 yılında 8,1 milyon ton üretimle dünya toplam plastik mamul üretiminde rafından gerçekleştirilmektedir. Türkiye, 2013 yılında 8,1 milyon ton üretimle dünya toplam plastik mamul üretiminde

4


Türkiye, 20137.ncisi yılında ve 8,1AB milyon ton üretimle dünya toplam plastik mamul üretiminde dünya ve AB dünya ikincisi iken, plastik ambalaj mamullerinde 2013 yılında 3,27.ncisi milyon tonikincisi iken,üretimle plastik ambalaj mamullerinde 2013 yılında 3,2 milyon ton üretimle dünya toplam üretiminden % 2,6 pay dünya toplam üretiminden % 2,6 pay alarak dünya sıralamasında 9.ncu, AB ülkeleri alarakiçinde dünya de sıralamasında AB ülkeleri de Almanya ve İtalya’dan sonra üçüncü sıraya yerleşmiştir. Almanya ve9.ncu, İtalya’dan sonraiçinde üçüncü sıraya yerleşmiştir.

dünya 7.ncisi ve AB ikincisi iken, plastik ambalaj mamullerinde 2013 yılında 3,2 milyon ton Dünya Plastik Ambalaj Malzemeleri Üretimi üretimle dünya toplam üretiminden 2,6 pay alarak Dünya Plastik Ambalaj Malzemeleri Üretimi%(1000 Ton) ( 1000 Ton ) dünya sıralamasında 9.ncu, AB ülkeleri içinde de Almanya ve İtalya’dan sonra üçüncü sıraya yerleşmiştir. Plastik Ambalaj

Ülkeler Çin ABD Ülkeler Almanya

Dünya MalzemeleriMalzemeleri Üretimi ToplamPlastik Plastik Ambalaj Sektörü İçinde ( 1000 Ton Ambalaj Sektörünün Payı - %) Üretimi

Dünya Plastik Ambalaj Üretimi İçindeki Payı %

40 Toplam Plastik53Sektörü İçinde Ambalaj Sektörünün Payı - % 45

23,2 Dünya Plastik Ambalaj 17,9 Üretimi İçindeki Payı % 5,4

S. Arabistan Çin Hindistan ABD

49 40 45 53

İtalya Almanya Tayland S. Arabistan

47 45 40 49

Brezilya Hindistan Türkiye İtalya

50 45 40 47

Fransa Tayland 10 Ülke Toplamı Brezilya

49 40 45 50

Diğerleri Türkiye TOPLAM Fransa 10 Ülke Toplamı

1000 Ton Plastik Ambalaj 28.800 Malzemeleri 22.260 Üretimi 6.750 1000 Ton 6.125 28.800 5.175 22.260 4.000 6.750 3.995 6.125 3.360 5.175 3.240 4.000 3.185 3.995

4,9 23,2 4,2 17,9 3,2 5,4 3,2 4,9 2,7 4,2 2,6 3,2

44 40 46 49

86.890 3.360 37.338 3.240

2,6 3,2 69,9 2,7 30,1 2,6

124.228 3.185

100,0 2,6

45

86.890

69,9

37.338

30,1

DÜNYA PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ İTHALATI : Diğerleri 44

TOPLAM 46 124.228 100,0 DÜNYA PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ İTHALATI: Dünya plastik ambalaj malzemeleri ithalatı 2013 yılında 57,2 milyon ton ve 137,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiş olup, ithalatın 2010 – 2013 yılları arasındaki yıllık ortalama artış DÜNYA PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ İTHALATI : hızı miktar bazında % 18,2 değer bazında da % 5,8 artış göstermiştir.

Dünya plastik ambalaj malzemeleri ithalatı 2013 yılında 57,2 milyon ton ve 137,4 milyar dolar olarak gerçekleşDünya plastik ambalaj ithalatı 2013 yılında 57,2miktar milyon ton ve 137,4değer milyar miş olup, ithalatın 2010 – 2013 malzemeleri yılları arasındaki yıllık ortalama artış hızı bazında % 18,2 bazında dolar olarak gerçekleşmiş olup, ithalatın 2010 – 2013 yılları arasındaki yıllık ortalama artış da % 5,8 artış göstermiştir.

hızı miktar bazında % 18,2 değer bazında da % 5,8 artış göstermiştir.

Dünya Plastik Ambalaj Malzemeleri İthalatı

2013 yılında dünya toplam plastik ambalaj mamulleri ithalatının miktar bazında % 79’u değer bazında da % 78’i 20 ülke tarafından gerçekleştirilmiş olup Türkiye toplam ithalattan miktar bazında % 0,7, değer bazında da % 1,3 pay almıştır. 2013 yılında dünya toplam plastik ambalaj mamulleri ithalatının miktar bazında % 79’u değer bazında da % 78’i 20 ülke tarafından gerçekleştirilmiş olup Türkiye toplam ithalattan miktar bazında % 0,7, değer bazında da % 1,3 pay almıştır.

5


2013 yılında dünya toplam plastik ambalaj mamulleri ithalatının miktar bazında % 79’u değer bazında da % 78’i 20 ülke tarafından gerçekleştirilmiş olup Türkiye toplam ithalattan miktar bazında % 0,7, değer bazında da % 1,3 pay almıştır. Dünya Plastik Ambalaj Malzemeleri İthalatı Dünya Plastik Ambalaj Malzemeleri İthalatı (Milyon Ton) ( Milyon Ton ) Milyon Ton

% - Milyon Ton

Milyar $

% - Milyar $

2010

2013

2010

2013

2010

2013

2010

2013

Meksika

3,2

22,7

9,2

39,7

ABD

11,3

13,8

9,8

10,0

ABD

2,6

3,0

7,5

5,2

Çin

11,6

13,0

10,0

9,5

Almanya

2,0

2,3

5,8

4,1

Almanya

8,4

10,0

7,2

7,3

İngiltere

1,8

2,0

5,3

3,5

Fransa

6,8

7,5

5,9

5,5

Fransa

1,8

1,8

5,4

3,1

Meksika

5,1

6,5

4,4

4,7

Hollanda

1,6

1,6

4,6

2,9

İngiltere

5,7

6,3

4,9

4,6

Çin

1,4

1,4

3,9

2,4

Kanada

4,0

4,9

3,5

3,5

Japonya

1,1

1,3

3,3

2,2

G.Kore

5,4

4,7

4,7

3,4

Belçika

1,0

1,1

2,9

1,9

Belçika

3,7

4,5

3,2

3,3

Kanada

0,9

1,0

2,7

1,8

Japonya

3,9

4,5

3,3

3,2

İtalya

0,9

0,9

2,5

1,6

Hollanda

3,1

4,4

2,7

3,2

İspanya

1,2

0,9

3,4

1,6

Hong Kong

3,0

4,1

2,6

3,0

Rusya Fed.

0,6

0,8

1,7

1,4

İtalya

3,7

4,0

3,2

2,9

Polonya

1,2

0,8

3,4

1,4

Tayvan

3,6

3,4

3,1

2,5

Madagaskar

0,0

0,8

0,0

1,4

Polonya

2,7

3,3

2,4

2,4

Hong Kong

0,5

0,6

1,6

1,1

İspanya

3,1

3,0

2,6

2,2

Avustralya

0,3

0,6

0,9

1,1

Rusya Fed.

2,1

3,0

1,8

2,2

Çek Cumh.

0,5

0,6

1,3

1,0

İsviçre

2,0

2,3

1,8

1,7

Avusturya

0,5

0,5

1,4

0,8

Avusturya

1,9

2,1

1,6

1,5

G.Kore

0,4

0,5

1,3

0,8

Avustralya

1,7

2,0

1,4

1,4

20 Ülke Toplam

23,5

45,3

68,1

79,2

20 Ülke Toplam

92,7

107,0

80,1

77,9

Diğerleri

11,0

11,9

31,9

20,8

Diğerleri

23,0

30,4

19,9

22,1

TOPLAM

34,5

57,2

100,0

100,0

TOPLAM

115,7

137,4

100,0

100,0

0,4

0,8

0,7

Türkiye

1,2

1,7

1,0

1,3

Türkiye

0,3 Kaynak : ITC

DÜNYA PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ İHRACATI :

DÜNYA PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ İHRACATI :

2013 yılında dünya toplam plastik ambalaj mamulleri ihracatı 2012 yılına kıyasla miktar bazında % 5, değer bazında da % 3 artarak 33,5 milyon ton ve 148,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılında dünya toplam plastik ambalaj mamulleri ihracatı 2012 yılına kıyasla miktar bazında % 5, değer bazında da % 3 artarak 33,5 milyon ton ve 148,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Dünya Plastik Ambalaj Malzemeleri İhracatı

6

Kaynak : ITC

2013 yılında dünya toplam plastik ambalaj mamulleri ihracatının miktar bazında % 78’i


Kaynak : ITC

2013 yılında dünya toplam plastik ambalaj mamulleri ihracatının miktar bazında % 78’i değer bazında da % 81’i 2013 yılında dünya toplam plastik ambalaj mamulleri ihracatının miktar bazında % 78’i 20 ülke tarafından gerçekleştirilmiş olup Türkiye toplam ihracattan miktar bazında % 1,9 değer bazında da % değer bazında da % 81’i 20 ülke tarafından gerçekleştirilmiş olup Türkiye toplam ihracattan 1,2 pay almıştır.

miktar bazında % 1,9 değer bazında da % 1,2 pay almıştır.

Dünya Plastik Ambalaj Malzemeleri İhracatı Dünya Plastik Ambalaj Malzemeleri İhracatı

Milyon Ton

% - Milyon Ton

Milyon Ton 2010

2013

% - Milyon Ton

2010

2013

2010

2013

2010

2013

Çin

3,9

4,9

12,0

14,6

Almanya

15,0

17,6

11,9

12,1

Almanya

3,2

3,4

9,8

10,0

Çin

10,1

13,0

8,0

9,0

ABD

2,4

2,5

7,4

7,6

ABD

12,7

13,7

10,0

9,4

İtalya

1,8

1,8

5,5

5,3

Japonya

13,2

13,6

10,5

9,3

Meksika

2,6

1,4

7,8

4,1

İtalya

6,9

7,9

5,5

5,4

Hollanda

1,0

1,2

3,0

3,6

G.Kore

4,8

5,7

3,8

3,9

Belçika

1,1

1,2

3,4

3,4

Fransa

4,7

5,3

3,8

3,7

G.Kore

1,0

1,1

3,1

3,3

Belçika

4,6

5,1

3,7

3,5

Fransa

1,0

1,0

3,1

3,0

Hollanda

3,4

4,5

2,7

3,1

Tayvan

1,0

1,0

3,1

2,9

Tayvan

4,0

4,4

3,2

3,0

Kanada

0,9

0,9

2,7

2,6

İngiltere

3,4

4,0

2,7

2,7

İspanya

0,9

0,8

2,8

2,3

Kanada

3,5

3,8

2,8

2,6

Tayland

0,7

0,8

2,1

2,3

Meksika

1,8

2,0

1,4

1,4

Polonya

0,6

0,8

1,9

2,3

İspanya

2,5

2,7

2,0

1,9

İngiltere

0,7

0,7

2,0

2,1

Polonya

1,9

2,4

1,5

1,7

Japonya

0,8

0,7

2,5

2,0

Avusturya

2,5

2,9

2,0

2,0

Türkiye

0,5

0,6

1,4

1,9

Malaysia

2,0

2,3

1,6

1,6

Hindistan

0,1

0,6

0,3

1,8

Tayland

1,8

2,1

1,4

1,4

Avusturya

0,5

0,5

1,5

1,6

Türkiye

1,4

1,8

1,1

1,2

S.Arabistan

0,3

0,5

1,0

1,4

İsviçre

1,9

2,2

1,5

1,5

20 Ülke Toplam

25,1

26,3

76,5

78,4

20 Ülke Toplam

102,4

116,9

81,1

80,5

Diğerleri

7,7

7,2

23,5

21,6

Diğerleri

23,8

28,4

18,9

19,5

TOPLAM Kaynak : ITC

32,8

33,5

100,0

100,0

TOPLAM

126,3

145,3

100,0

100,0

DÜNYA PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ DIŞ TİCARET HACMİ : DÜNYA PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ DIŞ DIŞ TİCARET HACMİ : DÜNYA PLASTİK AMBALAJ TİCARET : 2010 yılında 67,3 milyon tonMAMULLERİ ve 242 milyar dolar olan dünya HACMİ plastik ambalaj malzemeleri dış

DÜNYA PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ DIŞ TİCARET HACMİ : ticaret hacmi yılda ortalama miktar bazında % 10,4, değer bazında da % 5,7 artış göstererek 2010 yılında 67,3 milyon ton ve 242 milyar dolar olan dünya plastik ambalaj malzemeleri dış 2013 yılında 90,7 milyon tona ve242 286 milyar dolara çıkmıştır. 2010 yılında 67,3 milyon ton ve milyar dolar olan dünya plastik ambalaj malzemeleri dışyılda 2010 yılında 67,3 milyon ton ve 242 milyar dolar olan dünya plastik ambalaj malzemeleri ticaret hacmi ticaret hacmi yılda ortalama miktar bazında % 10,4, değer bazında da % 5,7dış artış göstererek ticaret hacmi yılda ortalama % artış 10,4,göstererek değer bazında da % 5,7 artış göstererek ortalama miktar bazında %milyon 10,4, değer bazında da % 5,7 2013 yılında 90,7 milyon tona ve 286 2013 yılında 90,7 tonamiktar ve 286bazında milyar dolara çıkmıştır. 2013 yılında 90,7 milyon tona ve 286 milyar dolara çıkmıştır. milyar dolara çıkmıştır. Dünya Plastik Ambalaj Malzemeleri Dış Ticaret Hacmi

Kaynak : ITC Kaynak : ITC

TÜRKİYE PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ SEKTÖRÜ :

7


Kaynak : ITC

TÜRKİYE PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ SEKTÖRÜ : TÜRKİYE PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ SEKTÖRÜ : ÜRETİM KAPASİTESİ:

ÜRETİM KAPASİTESİ:

Plastik ambalaj sektöründe çok sayıda firma çok değişik mamuller üretmekte ve firmaların mamuller bazına Plastik ambalaj çok sayıda çok değişik TOBB mamuller üretmekte vekayıtlı firmaların üretim kapasiteleri belirlisektöründe bir birim üzerinden tariffirma edilememektedir. veri tabanına göre 1854 firmamuller bazına üretim kapasiteleri belirli bir birim üzerinden tarif edilememektedir. TOBB manın toplam üretim kapasitesi : ( 1.188.2008 ton + 2.626.400.207 m2 + 421.630.400 metre + 4.497.991 veri tabanına göre kayıtlı 1854 firmanın toplam üretim kapasitesi : ( 1.188.2008 ton + adet ) olarak tarif edilmektedir.

2.626.400.207 m2 + 421.630.400 metre + 4.497.991 adet ) olarak tarif edilmektedir.

Türkiye’de plastik ambalaj sektörünün % 67’si flexible plastik, % 18’i tekstil plastik ve % 15’i sert plastik ambaTürkiye’deoluşmaktadır. plastik ambalaj sektörünün % 67’si flexible plastik, % 18’i tekstil plastik ve % 15’i laj mamullerinden

sert plastik ambalaj mamullerinden oluşmaktadır.

Sektörün Üretim Kapasitesi

Sektörün Üretim Kapasitesi

Firma Sayısı Plastik Film 205 Levha 137 Şişe ve Kapları 235 Muhafaza Kapları 543 Ambalajlık Torbalar 734 TOPLAM 1.854 Kaynak: TOBB Bilgi Bankası Mamuller

TON

M2

METRE

200.639 128.243 86.589 279.737 493.000 1.188.208

1.036.345.507 342.572.240

421.630.400

1.247.482.460 2.626.400.207

421.630.400

1000 ADET

2.008.991 1.648.000 841.000 4.497.991

PAGDER kayıtlarına göre plastik ambalaj malzemeleri sektöründe 1423 firma faaliyet

PAGDERgöstermekte kayıtlarına göre plastik ambalaj%malzemeleri sektöründe 1423 firma olup, firmaolup, firmaların 61’i İstanbul’ dadır. 10’dan fazla faaliyet firmanıngöstermekte faaliyet gösterdiği ların % 14 61’iildeki İstanbul’ dadır. 10’dan fazlafirmaların firmanın faaliyet gösterdiği 14 ildekiPLASFED firma sayısı toplam firmaların % firma sayısı toplam % 83’ünü oluştururken üyesi derneklerin 83’ünü faaliyet oluştururken PLASFED üyesi derneklerin faaliyet gösterdiği illerdeki toplam firma sayısı, gösterdiği illerdeki toplam firma sayısı, sektörün % 80’ini temsil etmektedir. sektörün % 80’ini temsil etmektedir. İller Bazında Plastik Ambalaj Malzemeleri Üreticileri

İller Bazında Plastik Ambalaj Malzemeleri Üreticileri

Şehir İstanbul İzmir Konya Ankara Bursa Gazıantep Kocaeli Adana Denızlı Mersin Kayseri Manısa Samsun Antalya Diğer İller Sektör Toplamı PLASFED Payı

8

ÜRETİM:

Firma Sayısı

% Dağılım

871 84 57 51 51 42 40 27 23 17 16 15 13 11 105 1423 1142

61 6 4 4 4 3 3 2 2 1 1 1 1 1 7 100 80


ÜRETİM:

Mersin Kayseri Manısa Samsun Antalya Diğer İller Sektör Toplamı PLASFED Payı

17 16 15 13 11 105 1423 1142

1 1 1 1 1 7 100 80

ÜRETİM:

2013 yılında 3,25 milyon ton ve 12,7 milyar dolar olan plastik ambalaj malzemeleri toplam üretiminin 2014 yı2013bazında yılında 3,25 milyon ve 12,7 milyar dolar olan plastik malzemeleri toplam lında miktar % 1,4, değer ton bazında % 0,5 artarak 3,29 milyon tonambalaj ve 12,8 milyar dolara çıktığı görülmeküretiminin 2014 yılında miktar bazında % 1,4, değer bazında % 0,5 artarak 3,29 milyon ton tedir.

ve 12,8 milyar dolara çıktığı görülmektedir.

Plastik Ambalaj Malzemeleri Üretimi Plastik Ambalaj Malzemeleri Üretimi

Miktar Bazında ( 1000 Ton ) 2013 2014 % Artış 3.250

3.294

1,4

Değer Bazında ( Milyon $ ) 2013 2014 % Artış 12.704

12.762

0,5

Plastik Ambalaj Malzemeleri Üretimi (Milyon Ton)

Plastik ambalaj sektör üretiminin toplam ambalaj sanayinin içinde % 37 paya sahiptir.

Plastik ambalaj sektör üretiminin toplam ambalaj sanayinin içinde % 37 paya sahiptir.

Türkiye Ambalaj Sektörü Üretiminin Malzemeler İtibariyle Dağılımı

Kaynak: ASD

DIŞ TİCARET: Plastik ambalaj mamul dış ticareti, 39.19, 39,20, 39.21 ve 39.23 GİTİP nolarında belirtilen aşağıdaki 5 mamul grubu bazında incelenebilmektedir.

9


DIŞ TİCARET:

Kaynak: ASD

DIŞ TİCARET:

Plastik ambalaj mamul dış ticareti, 39.19, 39,20, 39.21 ve 39.23 GİTİP nolarında belirtilen aşağıdaki 5 mamul grubu bazında Plastik incelenebilmektedir. ambalaj mamul dış ticareti, 39.19, 39,20, 39.21 ve 39.23 GİTİP nolarında belirtilen

aşağıdaki 5 mamul grubu bazında incelenebilmektedir.

Plastik Dış Ticaretinin Kullanılan Mamul Grupları ve GİTİPGrupları Noları ve GİTİP Noları PlastikAnalizinde Dış Ticaretinin Analizinde Kullanılan Mamul

GTİP NO 3919 3920 3921 3923

Plastik Ambalaj Mamul Grubu Plastikten, yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz şekilde Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamlar Plastikten diğer levhalar, yaprak, pelikül, varak ve lamlar Eşya taşıma ambalajı için plastik mamulleri, tıpa, kapak, kapsül

Kaynak: TUİK

İTHALAT:

İTHALAT:

ASD – Ambalaj Sanayicileri Derneği kayıtlarına göre; plastik ambalaj sektör ithalatının

ASD – Ambalaj Sanayicileri Derneği kayıtlarına göre; plastik ambalaj sektör ithalatının toplam ambalaj sanayi toplam ambalaj sanayi ithalatı içindeki payı % 47 düzeyindedir. ithalatı içindeki payı % 47 düzeyindedir. Türkiye Ambalaj İthalatının Malzeme Tiplerine Göre Dağılımı

Kaynak: ASD Kaynak: ASD

2010 yılında 288 bin ton ve 1,2 milyar dolar olan plastik ambalaj mamulleri ithalatı 2014

2010 yılında bin ton 1,2ton milyar olan plastik mamulleri ithalatı 2014 yılında 420 bin ton be 2010 288 yılında 288vebin vedolar 1,2 milyar dolarambalaj olan plastik ambalaj mamulleri ithalatı 2014 yılında 420 bin ton be 1,89 milyar dolara çıkmış ve ithalatın bileşik büyüme hızı miktar 1,89 milyar dolara ve ithalatın büyüme miktarvebazında % 9,9 ve değer bazında 12 olarak yılında 420çıkmış bin ton be 1,89bileşik milyar dolarahızı çıkmış ithalatın bileşik büyüme hızı%miktar bazında % 9,9 ve değer bazında % 12 olarak gerçekleşmiştir. gerçekleşmiştir. bazında % 9,9 ve değer bazında % 12 olarak gerçekleşmiştir. Plastik Ambalaj Malzemeleri İthalatı

10 Plastik Ambalaj Mamulleri İthalatı Plastik Ambalaj Mamulleri İthalatı


Plastik Ambalaj Mamulleri İthalatı ( 1000 TON )

Plastik Ambalaj Mamulleri İthalatı (1000 Ton)

GTİP NO

2013

2014

3919 3920 3921 3923 TOPLAM Kaynak: TUİK

54 233 58 38 382

55 252 67 46 420

% Artış 2014 /2013 3,3 8,3 15,3 20,6 9,9

Plastik Ambalaj Mamulleri İthalatı ( Milyon $ )

Plastik Ambalaj Mamulleri İthalatı (Milyon $)

2013

2014

Plastik Ambalaj Mamulleri İthalatı

% Artış 2013 /2012

3919 323 5,1 ( Milyon $ ) 339 3920 937 1.004 7,2 3921 % Artış25,8 237 298 2013 2014 2013 /2012 3923 225 246 9,2 3919TOPLAM 323 1.721 339 1.886 5,1 9,6 3920 1.004 7,2 Kaynak: TUİK 937 3921 237 298 25,8 2010 yılında plastik ithalatı, toplam plastik mamulleri ithalatı içinden 3923 ambalaj mamulleri 225 246 9,2 miktar bazında %TOPLAM 69 değer bazında da % 58 pay alırken 2014 yılında payı miktar bazında % 1.721 1.886 9,6 73’e, değer bazında ise % 61’e çıkmıştır. Kaynak: TUİK

2010 yılında plastik ambalaj mamulleri ithalatı, toplam plastik mamulleri ithalatı içinden miktar bazında % 69 2010 yılında plastik ambalaj mamulleri ithalatı, toplam plastik mamulleri ithalatı içinden değer bazında da % 58 pay alırken 2014 yılında payı miktar bazında % 73’e, değer bazında ise % 61’e çıkmıştır. miktar bazında % 69 değer bazında da % 58 pay alırken 2014 yılında payı miktar bazında % 73’e, değer bazında ise % 61’e çıkmıştır. Plastik Ambalaj Mammulleri İthalatının Toplam Plastik Mamul İthalatı İçindeki Payı (%)

Plastik ambalaj mamulleri 80’in üzerinde ülkeden ithal edilmektedir. En çok ithalat yapılan 10 ülkenin 2014 yılında toplam ithalattan aldığı pay miktar bazında % 71,3, değer bazında da % 75 olarak gerçekleşmiştir. Plastik ambalaj üzerindeİtalya ülkeden ithal edilmektedir. En çok yapılan 2014 yılındamamulleri Almanya, 80’in Çin, G.Kore, ve Fransa toplam ithalatta ilkithalat 5’e giren ülkeleri 10 ülkenin 2014 yılında toplam ithalattan aldığı pay miktar bazında % 71,3, değer bazında da oluşturmuştur. % 75 olarak gerçekleşmiştir. Plastik Ambalaj Mamulleri İthalatımızda İlk 10 Ülke Plastik ambalaj mamulleri 80’in üzerinde ülkeden ithal edilmektedir. En çok ithalat yapılan 10 ülkenin 2014 yılında toplam ithalattan aldığı pay bazında % 71,3, değer bazında da %ilk 755’e olarak gerçekleşmiştir. 2014 2014 yılında Almanya, Çin, miktar G.Kore, İtalya ve Fransa toplam ithalatta giren ülkeleri 2013 2014 % Pay % Pay oluşturmuştur. yılında Almanya, Çin, G.Kore, İtalya ve Fransa toplam ithalatta ilk 5’e giren ülkeleri oluşturmuştur.

ULKE 1000 TonPlastik Milyon $ 1000 Ton Milyon $ ULKEİlk 10 Ülke 1000 Ton Milyon $ 1000 Ton Milyon $ Ambalaj Mamulleri İthalatımızda Almanya 66,5 367,8 17 21 Almanya 69 383 16,6 20,5 2013 2014 Çin 93,9 294,9 25 17 Çin 102 321 24,3 17,2 %8 Pay % Pay İtalya 31,4 153,5 9 G.Kore 30 172 7,2 9,2 ULKEG.Kore 1000 Ton $ 1000 Ton7 Milyon $9 ULKEİtalya 1000 Ton34 Milyon 160 $ 1000 Ton 11 27,3 Milyon150,6 8,1 Milyon $8,6 Almanya 66,5 14,2 367,884,1 17 4 21 5 Almanya 69 15 383 87 16,6 3,6 20,5 4,7 Fransa Fransa Çin İngiltere 93,9 8,9 294,972,2 25 2 17 4 Çin İngiltere 102 9 321 76 24,3 2,1 17,2 4,1


Plastik ambalaj mamulleri 80’in üzerinde ülkeden ithal edilmektedir. En çok ithalat yapılan 10 ülkenin 2014 yılında toplam ithalattan aldığı pay miktar bazında % 71,3, değer bazında da % 75 olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılında Almanya, Çin, G.Kore, İtalya ve Fransa toplam ithalatta ilk 5’e giren ülkeleri oluşturmuştur.

Plastik Ambalaj Mamulleri İthalatımızda İlk 10 Ülke Plastik Ambalaj Mamulleri İthalatımızda İlk 10 Ülke 2013 % Pay ULKE 1000 Ton Milyon $ 1000 Ton Milyon $ Almanya 66,5 367,8 17 21 Çin 93,9 294,9 25 17 İtalya 31,4 153,5 8 9 G.Kore 27,3 150,6 7 9 Fransa 14,2 84,1 4 5 İngiltere 8,9 72,2 2 4 Belçika 11,0 61,0 3 4 İspanya 6,2 28,1 2 2 ABD 6,3 59,0 2 3 10 Ülke 271,0 1.299,8 71 76 Hollanda 5,2 6,2 28,6 28,1 1 2 İspanya 2 2 Diğer 111,2 421,3 29 24 İspanya 6,2 271,0 28,11.299,8 2 71 2 76 10 Ülke Toplam 382,2 1.721,2 100 100 10 Ülke 271,0 1.299,8 76 24 Diğer 421,3 71 29 Kaynak: TUİK 111,2 DiğerToplam 111,2382,2 421,3 24 100 1.721,2 29 100 Toplam 382,2 1.721,2 100 100 Kaynak: TUİK İHRACAT: Kaynak: TUİK

2014 % Pay ULKE 1000 Ton Milyon $ 1000 Ton Milyon $ Almanya 69 383 16,6 20,5 Çin 102 321 24,3 17,2 G.Kore 30 172 7,2 9,2 İtalya 34 160 8,1 8,6 Fransa 15 87 3,6 4,7 İngiltere 9 76 2,1 4,1 Belçika 11 64 2,6 3,5 Hindistan 10 35 2,4 1,9 ABD 7 63 1,7 3,4 10 Ülke 299 1.400 71,3 75,0 Yunanistan 11 10 39 35 2,7 2,4 2,1 1,9 Hindistan Diğer 120 466 28,7 25,0 Hindistan 10 299 35 1.400 2,4 71,3 1,9 75,0 10 Ülke Toplam 419 1.866 100,0 100,0 10 Ülke 299 120 1.400 466 71,3 28,7 75,0 25,0 Diğer DiğerToplam 120 419 466 1.866 28,7100,0 25,0100,0 Toplam 419 1.866 100,0 100,0

İHRACAT: Plastik ambalaj sektör ihracatının toplam ambalaj sanayi ihracatı içindeki payı % 70 İHRACAT: İHRACAT: düzeyindedir. Plastik ambalaj sektör ihracatının toplam ambalaj sanayi ihracatı içindeki payı % 70 Plastik ambalaj sektör ihracatının toplam ambalaj sanayi ihracatı içindeki payı % 70 düzeyindedir. Plastik ambalaj sektör ihracatının toplam ambalaj sanayi ihracatı içindeki payı % 70 düzeyindedir. düzeyindedir. Türkiye Ambalaj Sektörü İhracatının Malzeme Tiplerine Göre Dağılımı

Plastik ambalaj mamulleri ihracatı 2014 yılında 722 bin ton ve 2,4 milyar dolar olarak Plastik ambalaj mamulleri 2014 yılında 722yıllık bin ton ve 2,4artış milyar dolarbazında olarak gerçekleşmiş gerçekleşmiş olup,ihracatı 2010 yılından bu yana ortalama miktar % 11, değer olup, 2010 Plastik ambalaj mamulleri ihracatı 2014 yılında 722 bin ton ve 2,4 milyar dolar olarak bazında % ortalama 14 olarak artış gerçekleşmiştir. yılından bu yana da yıllık miktar bazında % 11, değer bazında da % 14 olarak gerçekleşmiştir. Plastik ambalaj mamulleri yılında 722 bin tonartış ve miktar 2,4 milyar dolar% olarak gerçekleşmiş olup, 2010ihracatı yılından2014 bu yana yıllık ortalama bazında 11, değer gerçekleşmiş olup, yılından bu yana yıllık ortalama artış miktar bazında % 11, değer bazında da % 142010 olarak gerçekleşmiştir. Plastik Ambalaj Malzemeleri İhracatı

bazında da % 14 olarak gerçekleşmiştir.

12


Plastik Ambalaj Mamulleri İhracatı Plastik Ambalaj Mamulleri İhracatı (1000 Ton) ( 1000 TON ) Plastik Ambalaj Mamulleri İhracatı ( 1000 TON ) % Artış 2013

2014

2014 /2013 % 1,9 Artış 3919 20 21 2013 2014 2014 /2013 3920 272 302 11,1 3919 20 21 1,9 3921 101 121 19,7 3920 272 302 11,1 3923 252 278 10,3 3921 101 121 19,7 TOPLAM 646 722 11,9 3923 252 278 10,3 Kaynak: TUİK TOPLAM 646 722 11,9 Kaynak: TUİKPlastik Ambalaj Mamulleri İhracatı

Plastik Ambalaj Mamulleri İhracatı Milyon $ )) TON Plastik Ambalaj Mamulleri İhracatı (Milyon $) ((1000 Plastik Ambalaj Mamulleri İhracatı ( Milyon $ ) Artış %%Artış 2013 2014 2013

2014

2014/2013 /2013 2014 % Artış 3919 138 148 7,2 3919 21 1,9 201320 2014 20149,0 /2013 3920 888272 968 3920 302 11,1 3919 138 148 7,2 3921 350101 420 20,2 3921 121 19,7 3920 888 968 9,0 3923 763252 816 6,9 3923 278 10,3 3921 350 420 20,2 TOPLAM 2.140 2.353 10,0 TOPLAM 646 722 11,9 3923 763 816 6,9 Kaynak: TUİK TOPLAM 2.140 2.353 10,0 Kaynak: TUİK Plastik ambalaj ihracatı, tüm ambalaj sektörünün toplam ihracatı içinde % 68 paya sahiptir. Plastik Ambalaj Mamulleri İhracatı

( Milyon $ ) içinde % 68 paya sahiptir. Plastik ambalaj ihracatı, ihracatı, tüm ambalaj toplam ihracatı Plastik ambalaj tümsektörünün ambalaj sektörünün toplam ihracatı içinde % 68 paya sahiptir. 2013

2014

3919 138 3920 888 3921 350 3923 763 TOPLAM 2.140 Kaynak: TUİK

148 968 420 816 2.353

Ambalaj İhracatının Malzeme Grupları Bazında Dağılımı

% Artış 2014 /2013 7,2 9,0 20,2 6,9 10,0

Plastik ambalaj ihracatı, tüm ambalaj sektörünün toplam ihracatı içinde % 68 paya sahiptir.

Kaynak: ASD Kaynak:plastik ASD ambalaj mamulleri ihracatı, toplam plastik mamulleri ihracatı içinden 2010 yılında miktar bazında % 44 değer bazında da % 46 pay alırken payı 2014 yılında miktar bazında % 2010 yılında plastik ambalaj mamulleri ihracatı, toplam plastik mamulleri ihracatı içinden 45’e değer bazında da % 47’ye yükselmiştir. miktar bazında % 44 değer bazında da % 46 pay alırken payı 2014 yılında miktar bazında % 2010 yılında plastik ambalaj mamulleri ihracatı, toplam plastik mamulleri ihracatı içinden miktar bazında % 44 45’e değer bazında da % 47’ye yükselmiştir.

değer bazında da % 46 pay alırken payı 2014 yılında miktar bazında % 45’e değer bazında da % 47’ye yükselmiştir.

Kaynak: ASD

2010 yılında plastik ambalaj mamulleri ihracatı, toplam plastik mamulleri ihracatı içinden

13


Plastik Ambalaj Mamulleri İhracatının Toplam Plastik Mamul İhracatı İçindeki Payı (%)

Türkiye 150’nin üzerinde ülkeye plastik ambalaj mamulleri ihraç etmekte olup, 2014 yılında en büyük 10 pazar, toplam ihracatımızdan miktar bazında % 47, değer bazında da % 47,4 Türkiye 150’nin üzerinde ülkeye plastik ambalaj mamulleri ihraç etmekte olup, 2014 yılında en büyük 10 pazar, pay almıştır. toplam ihracatımızdan miktar bazında % 47, değer bazında da % 47,4 pay almıştır.

2014 yılında İngiltere, Almanya, Irak, Fransa ve İran plastik ambalaj mamulleri ihraç ettiğimiz Türkiye 150’nin ülkeye plastik ambalaj mamulleri ihraç etmekte olup, 2014 yılında ilk 5İngiltere, büyük pazarüzerinde olmuştur. 2014 yılında Irak, Fransa ve İran plastik ihraçbazında ettiğimiz büyük pazar en büyük 10 Almanya, pazar, toplam ihracatımızdan miktarambalaj bazındamamulleri % 47, değer da ilk % 547,4 olmuştur. pay almıştır. Plastik Ambalaj Mamulleri İhraç Edilen İlk 10 Ülke ULKE

2013 2014 2014 yılında İngiltere, Almanya, Irak, Fransa ve İran plastik ambalaj mamulleri ihraç ettiğimiz 1000 pazar olmuştur.% Pay % Pay 1000 % Pay % Pay ilk 5 büyük Milyon $ ULKE Milyon $

Ton Miktar Değer Ton Plastik Ambalaj Mamulleri İhraç Edilen İlk 10 Ülke İhraç Edilen İlk 10 Almanya 47,5 166,1 Plastik7Ambalaj Mamulleri 8 İngiltere 59Ülke Irak

66,1

İngiltere 50,9 1000 ULKE Ton Fransa 24,2 Almanya 47,5 İran 17,8 Irak 66,1 Rusya Fed. 18,3 İngiltere 50,9 Azerbaycan 22,4 Fransa 24,2 İtalya 23,4 İran 17,8 Hollanda 18,3 Rusya Fed. 18,3 Romanya 20,0 Azerbaycan 22,4 10 Ülke 308,9 İtalya 23,4 Diğerleri 336,7 Hollanda 18,3 Toplam 645,6 Romanya Kaynak:20,0 TUİK 10 Ülke Diğerleri Toplam

166,0 2013 156,9 Milyon $ 101,5 166,1 77,8 166,0 76,5 156,9 76,2 101,5 73,4 77,8 71,7 76,5 68,1 76,2 1.034,1 73,4 1.105,7 71,7 2.139,8 68,1

Almanya

10

8

8 % Pay Miktar 4 7 3 10 3 8 3 4 4 3 3 3 3 3 48 4 52 3 100 3

7 % Pay Değer 5 8 4 8 4 7 4 5 3 4 3 4 3 4 48 3 52 3 100 3

ULKE Fransa İngiltere İran Almanya İtalya Irak Hollanda Fransa Azerbaycan İran Rusya Fed. İtalya Israil Hollanda 10 Ülke Azerbaycan Diğerleri Rusya Fed. Toplam Israil

Irak

47 67 1000 Ton 28 59 19 47 32 67 21 28 24 19 17 32 26 21 339 24 383 17 722 26

177 167 2014 159 Milyon $ 111 177 97 167 96 159 86 111 80 97 73 96 70 86 1.115 80 1.238 73 2.353 70

Miktar

Değer

8,1

7,5

6,5

7,1

%9,3 Pay Miktar 3,9 8,1 2,7 6,5 4,4 9,3 2,9 3,9 3,3 2,7 2,4 4,4 3,6 2,9 47,0 3,3 53,0 2,4 100,0 3,6

%6,7 Pay Değer 4,7 7,5 4,1 7,1 4,1 6,7 3,7 4,7 3,4 4,1 3,1 4,1 3,0 3,7 47,4 3,4 52,6 3,1 100,0 3,0

308,9

1.034,1

48

48

10 Ülke

339

1.115

47,0

47,4

336,7

1.105,7

52

52

Diğerleri

383

1.238

53,0

52,6

PLASTİK MAMULLERDE DIŞ TİCARET DENGESİ:

645,6 100 mamulleri 100 dış ticaretinde Toplam 722 2.353 100,0 Türkiye, toplam2.139,8 plastik ambalaj miktar ve değer bazında dış ticaret 100,0 Kaynak: TUİK fazlası veren bir ülkedir. 2014 yılında plastik ambalaj mamulleri dış ticaretinde 302 bin ton ve 466 milyon dolar dış ticaret fazlası vermiştir. PLASTİK MAMULLERDE DIŞ TİCARET DENGESİ:

Türkiye, toplam plastik ambalaj mamulleri dış ticaretinde miktar ve değer bazında dış ticaret fazlası veren bir ülkedir.DIŞ 2014 yılında plastik ambalaj mamulleri dış ticaretinde 302 bin ton PLASTİK MAMULLERDE TİCARET DENGESİ: ve 466 milyon dolar dış ticaret fazlası vermiştir. Türkiye, toplam plastik ambalaj mamulleri dış ticaretinde miktar ve değer bazında dış ticaret fazlası veren bir ülkedir. 2014 yılında plastik ambalaj mamulleri dış ticaretinde 302 bin ton ve 466 milyon dolar dış ticaret fazlası vermiştir.

14


Plastik Ambalaj Mamulleri Dış Ticaret Dengesi

Plastik Ambalaj Mamullerinde Dış Ticaret Dengesi Plastik Ambalaj Mamullerinde ( 1000 Ton )Dış Ticaret Dengesi ( 1000 TonTon) ) Plastik Ambalaj Mamullerinde Dış Ticaret Dengesi (1000 Plastik Ambalaj Mamullerinde Dış Ticaret Dengesi % Artış 2013 ( 1000 Ton2014 ) % Artış

2014 /2013 2013 2014 20144,2 /2013 3919 -33 -35 % 4,2 Artış 3919 -33 -35 2013 2014 3920 39 50 27,7 2014 /2013 3920 39 50 27,7 3921 43 54 25,8 3919 -33 -35 4,2 3921 43 54 25,8 3923 215 233 8,5 3920 39 50 27,7 3923 215 233 8,5 TOPLAM 263 302 14,7 3921 43 54 25,8 TOPLAM 263 302 14,7 Kaynak : TUİK 3923: TUİK 215 233 8,5 Kaynak Plastik Ambalaj Mamullerinde Dış Ticaret Dengesi TOPLAM 263 Mamullerinde302 14,7 Plastik Ambalaj ( Milyon $ ) Dış Ticaret Dengesi Kaynak : TUİK ( Milyon $ )

Plastik Ambalaj Mamullerinde Dış Ticaret Dengesi

2013 ( Milyon $ 2014 )$) Plastik Ambalaj Mamullerinde Dış Ticaret Dengesi (Milyon 2013 2014 3919 -184 -190 3919 -184 -190 2013 2014 3920 -49 -36 3920 -49 -36 3921 113 123 3919 -184 -190 3921 113 123 3923 538 570 3920 -49 -36 3923 538 570 TOPLAM 419 466 3921 113 123 TOPLAM 419 466 Kaynak 3923 :: TUİK 538 570 Kaynak TUİK TOPLAM 419 466 PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİNDE DIŞ TİCARET FİYATLARI: Kaynak : TUİK PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİNDE DIŞ TİCARET FİYATLARI:

% Artış % Artış 2014 /2013 2014 /2013 3,4 % 3,4 Artış -25,5 2014 /2013 -25,5 8,4 3,4 8,4 6,0 -25,5 6,0 11,4 8,4 11,4 6,0 11,4

Türkiye plastik ambalaj mamullerinde yılından bu yana ortalama ithal birim fiyatları, PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİNDE DIŞ2000 TİCARET FİYATLARI: Türkiye plastik ambalaj mamullerinde 2000 yılından bu yana ortalama ithal birim fiyatları, ortalama birim ihracat fiyatlarının üstünde seyretmiştir. Bu durum, Türkiye’nin katma değeri ortalama birim ihracat fiyatlarının üstünde seyretmiştir. Bu durum, Türkiye’nin katma değeri yüksek plastik mamullerini ithal2000 ederken, katma değeriortalama daha düşük ihraç Türkiye plastikambalaj ambalaj mamullerinde yılından bu yana ithalmamulleri birim fiyatları, PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİNDE TİCARET FİYATLARI: yüksek plastik ambalaj mamullerini ithalDIŞ ederken, katma değeri daha düşük mamulleri ihraç ettiğini göstermektedir. ortalama birim ihracat fiyatlarının üstünde seyretmiştir. Bu durum, Türkiye’nin katma değeri ettiğini göstermektedir. yüksek plastik ambalaj mamullerini ithal ederken, katma değeri daha düşük mamulleri ihraç Türkiye2014 plastikyılında ambalaj mamullerinde yılından bu yana ortalama birimfiyatı fiyatları, ortalama birim ihraplastik ambalaj2000 mamullerinde ortalama ithalithal birim 4,491 $ / Ton, ettiğini göstermektedir. 2014 yılında plastik ambalajBumamullerinde ortalama ithal fiyatı 4,491 $ / mamullerini Ton, cat fiyatlarının üstünde seyretmiştir. durum,$ Türkiye’nin katma değeribirim yüksek ortalama ihraç birim fiyatı ise 3,258 / Ton olarak gerçekleşmiş olup,plastik 2013ambalaj yılına kıyasla ortalama ihraç birim fiyatı ise mamulleri 3,258 $ / ihraç Ton olarak gerçekleşmiş olup, 2013 yılına kıyasla ithal ederken, katma değeri düşük göstermektedir. ithal birim fiyatları %daha 0,3 ihraç birim fiyatları iseettiğini % 1,7 gerilemiştir. 2014 yılında plastik ambalaj mamullerinde ortalama ithal birim fiyatı 4,491 $ / Ton, ithal birim fiyatları % 0,3 ihraç birim fiyatları ise % 1,7 gerilemiştir. ortalama ihraç birim fiyatı ise 3,258 $ / Ton olarak gerçekleşmiş olup, 2013 yılına kıyasla 2014 yılında plastikfiyatları ambalaj%mamullerinde ortalama birim 4,491 $ / Ton, ortalama ihraç birim fiyatı ithal birim 0,3 ihraç birim fiyatlarıithal ise % 1,7 fiyatı gerilemiştir. ise 3,258 $ / Ton olarak gerçekleşmiş olup, 2013 yılına kıyasla ithal birim fiyatları % 0,3 ihraç birim fiyatları ise % 1,7 gerilemiştir.

15


Plastik Ambalaj Mamullerinde Ortalama Dış Ticaret Fiyatları ($/Ton)

Plastik Mamul Dış Ticaretinde Ortalama Birim Fiyatlar

Plastik Mamul Dış Ticaretinde Ortalama Fiyatlar ($/Ton) Plastik MamulBirim Dış Ticaretinde Ortalama Birim Fiyatlar ( $ / TON )

( $ / TON )

GTİP NO Birim İthalat Fiyatı Birim İhracat Fiyatı GTİP NO Birim İthalat Fiyatı Birim İhracat 2013 2014 % Artış 2013 2014 Fiyatı % Artış Plastik Mamul Dış Ticaretinde Ortalama Birim Fiyatlar 2013 2014 ( $ / TON % 1,7 Artış 2013 2014 % 5,2 Artış 3919 6.005 6.107 6.759 7.113 ) 3919 6.005 6.107 1,7 6.759 7.113 5,2 3920 4.027 3.984 -1,1 3.267 3.203 -2,0 3920 NO 4.027 Birim İthalat 3.984 -1,1 3.267 Birim İhracat 3.203 Fiyatı -2,0 GTİP Fiyatı 3921 4.075 4.447 9,1 3.467 3.480 0,4 3921 4.075 4.447 9,1 3.467 3.480 0,4 2013 2014 %-9,5 Artış 2013 2014 %-3,1 Artış 3923 5.954 5.390 3.025 2.932 3923 Ortalama 5.954 5.390 -9,5 3.025 2.932 -3,1 3919 6.005 6.107 1,7 6.759 7.113 5,2 4.503 4.491 -0,3 3.315 3.258 -1,7 4.491 -0,3 3.315 3.258 -1,7 3920 OrtalamaKaynak: TUİK 4.503 4.027 3.984 -1,1 3.267 3.203 -2,0 3921 4.447 9,1 3.467 3.480 0,4 Kaynak: TUİK 4.075 2014 YILI ARZ VE TALEP5.954 DENGESİ : 5.390 3923 -9,5 3.025 2.932 -3,1 YILI ARZ VETALEP TALEP4.503 DENGESİ : 4.491 Ortalama -0,3 3.315 3.258 -1,7 20142014 YILI ARZ VE DENGESİ : 2014 yılındaKaynak: plastikTUİK ambalaj mamullerinde 2013 yılına kıyasla;

2014 yılında plastik ambalaj mamullerinde 2013 yılına kıyasla; plastik Üretim miktar bazında % 1,4 değer bazında % 0,5 artmış, 2014 YILI ARZ VE TALEP DENGESİ :2013 2014 yılında ambalaj mamullerinde yılına kıyasla;  Üretim miktar bazında % 1,4 değer bazında 0,5artmış, artmış, İthalat miktar bazında % 9,9 değer bazında %%9,6 yılında İthalat miktar bazında % %%9,6 2014 plastik ambalaj mamullerinde 2013 yılına kıyasla; İhracat miktar bazında %9,9 11,9değer değerbazında bazında 10artmış, artmış, • Üretim miktar bazında % 1,4 değer bazında % 0,5 artmış,  İhracat miktar bazında % 11,9 değer bazında % 10 Yurtiçi tüketim miktar bazında % 0,2, değer bazındaartmış, % 0,1 artmıştır. • İthalat miktarmiktar bazında % 9,9 % değer bazında % 9,6 % artmış,  bazında 1,4bazında değer bazında 0,5 bazında artmış,  Üretim Yurtiçi tüketim miktar bazında % 0,2, bazında % 0,1 % artmıştır. Dış ticaret fazlası da miktar %değer 14,7 değer 11,4 yükselmiştir. • İhracat miktar bazında % 11,9 değer bazında % 10%artmış,  İthalat miktar bazında % 9,9 değer bazında 9,6 artmış,  Dış ticaret fazlası da miktar bazında % 14,7 değer bazında % 11,4 yükselmiştir. • Yurtiçi tüketim miktar bazında 0,2,değer değerbazında bazında artmıştır. Plastik Ambalaj Mamullerinde Genel%% Arz ve Talep Dengesi  İhracat miktar bazında %% 11,9 100,1 artmış, Plastik Ambalaj Mamullerinde Genel Arz ve Dengesi • Dış da miktar 11,4artmıştır. yükselmiştir.  ticaret Yurtiçifazlası tüketim miktarbazında bazında% % 14,7 0,2, değer bazında % %Talep 0,1 1000 Ton Bazında Milyon $ Bazında  Dış ticaret fazlası da miktar bazında % 14,7 değer bazında % 11,4 yükselmiştir.

Ton Bazında Bazında % Artış 2013 10002014 % Artış 2013 Milyon $ 2014 Plastik Ambalaj Mamullerinde Arz ve Talep Dengesi 2013 2014 % Artış 2013 2014 % 0,5 Artış PlastikGenel Ambalaj Mamullerinde Genel Arz ve Talep Dengesi Üretim 3.250 3.294 1,4 12.704 12.762 Üretim 3.250 3.294 1,4 12.704 12.762 0,5 İthalat 382 420 9,9 1.721 1.886 9,6 Ton Bazında 9,9 Bazında İthalat 382 1000722 420 1.721Milyon $ 2.353 1.886 9,6 İhracat 646 11,9 2.140 10,0 2013 2014 %11,9 Artış 2013 2014 %10,0 Artış İhracatTüketim 646 722 2.140 2.353 Yurtiçi 2.987 2.992 0,2 12.285 12.295 0,1 Üretim 3.250 3.294 1,4 12.704 12.762 0,5 Yurtiçi Tüketim 2.987 2.992 0,2 12.285 12.295 0,1 Dış Ticaret Açığı / Fazlası 263 302 14,7 419 466 11,4 İthalat 382 420 9,9 1.721 1.886 9,6 Dış Ticaret Açığı /( Fazlası 263 302 14,7 419 466 11,4 İhracat / Üretim %) 20 22 17 18 İhracat 646 722 11,9 2.140 2.353 10,0 İhracat // Yurtiçi ÜretimTüketim (%) (%) 20 22 17 18 İthalat 13 14 14 15 Yurtiçi Tüketim 2.987 2.992 0,2 12.285 12.295 0,1 İthalat / Yurtiçi Tüketim ( % ) 13 14 14 15 İhracat / İthalat ( % ) 169 172 124 125 Dış Ticaret Açığı / Fazlası 263 302 14,7 419 466 11,4 İhracat / İthalat ( % ) 169 172 124 125 İhracat / Üretim ( % ) 20 22 17 18 İthalat / Yurtiçi Tüketim ( % ) 13 14 14 15 İhracat / İthalat ( % ) 169 172 124 125

Bu durumda;

• 2014 yılında toplam üretimin miktar bazında %22’si, değer bazında %18’i ihraç edilmiş, • Yurt içi tüketimin miktar bazında %14 değer bazında %15’i ithalatla karşılanmış, • İhracatın ithalatı karşılama oranı miktar bazında %172 değer bazında da %125 olarak gerçekleşmiştir. 16


www.plasfed.org.tr

17

2014 Türkiye Plastik Ambalaj Malzemeleri Sektörü İzleme Raporu  

PLASFED Plastik Sanayicileri Federasyonu 2014 Türkiye Plastik Ambalaj Malzemeleri Sektörü İzleme Raporu

2014 Türkiye Plastik Ambalaj Malzemeleri Sektörü İzleme Raporu  

PLASFED Plastik Sanayicileri Federasyonu 2014 Türkiye Plastik Ambalaj Malzemeleri Sektörü İzleme Raporu

Advertisement