Page 1

plastik sanayi

2014

TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME

MAKİNELERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU

Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri


Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

Türkiye, plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları talebinin % 70 – 80’ini ithalatla karşılayan, bu mamullerde net ithalatçı konumunda bulunan ve gelişmiş batı toplumlarına kıyasla düşük ihraç fiyatları ile yeterli katma değer sağlayamayan bir ülke konumundadır. Plastik sektörü hızla büyürken plastik işleme makineleri üretimi bu hıza paralel olarak gelişmemekte ve sektör başta Çin olmak üzere ucuz makine üretici ülkelerden yapılan ithalat karşısında gelişememektedir. Plastik işleme makineleri sektörüne yönelik bir devlet stratejisinin bulunmaması, yerli üreticinin yeterince korunmaması ve plastik mamul üreticilerinin rekabet üstünlüğü sağlamak için ucuz ve ikinci el makine ithalatını tercih etmeleri, Türkiye’de plastik işleme makineleri sektöründe üretimin giderek küçülmesine neden olmaktadır. Plastik sektörü, 2003 – 2014 yılları arasında toplam 7,3 milyar dolarlık makine ve teçhizat yatırımı yapmış olup son 5 yıldır ortalama yatırım tutarı 765 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılında plastik işleme makineleri ile aksam ve parçaları sektöründe 367 milyon dolar üretim, 641 milyon dolar ithalat, 142 milyon dolar ihracat ve 867 milyon dolar da iç pazar satışları ( plastik sektörünün makine ve teçhizat yatırımı ) gerçekleşmiştir. Sektör 498 milyon dolar dış ticaret açığı vermiştir. 2014 yılında, plastik işleme makineleri ile aksam ve parçaları sektöründe, iç satışların ( sektörün makine teçhizat yatırımının ) % 74’ünün ithalatla karşılandığı, toplam üretimin % 39’unun ihraç edildiği ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 22 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Türk plastik işleme makineleri sektörünün katma değeri daha büyük makineler üretip ihraç edebilmesi için temel stratejiler, Makine Sektörü İhracat Strateji Belgesinde de tarif edildiği gibi ; Genel Amaç ; “ Plastik İşleme Makina Sektörünün Geliştirilmesi ve Yüksek Teknolojili Ürünlerin İmal Edilmesinin Sağlanması” olmalıdır.

2


3 3

DÜNYADÜNYA PLASTİK İŞLEME MAKİNALARI ÜRETİMİ PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖRÜ : DÜNYA PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖRÜ : DÜNYA PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ ÜRETİMİ : Dünya plastik işleme makinaları ile aksam ve parçaları toplam üretimi 2009 yılında 44,1 milyar dolar iken son DÜNYA PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ ÜRETİMİ : 2013 yılında 69,3plastik milyar işleme dolara çıkmış ve yılda ortalama 12 artıştoplam göstermiştir. en yüksek Dünya makinaları ile aksam ve % parçaları üretimiÜretimd 2009 yılında 44,1artış hızı % milyar dolar iken son 2013 yılında 69,3 milyar dolara çıkmış ve yılda ortalama % 12 artış 15,1 ile enjeksiyon bne termoform makinalarda en düşük büyüme hızı ise % 9 ile şişirme makinalarında Dünya plastik işleme makinaları ile aksam ve parçaları toplam üretimi 2009 yılında 44,1 sağlangöstermiştir. Üretimd yüksek artış69,3 hızı milyar % 15,1 dolara ile enjeksiyon termoform makinalarda mıştır. milyar dolar iken son en 2013 yılında çıkmış bne ve yılda ortalama % 12 artış en düşük büyüme hızı ise % 9 ile şişirme makinalarında sağlanmıştır. göstermiştir. Üretimd en yüksek artış hızı % 15,1 ile enjeksiyon bne termoform makinalarda en düşük büyüme hızı ise % 9 ile şişirme makinalarında sağlanmıştır.

Dünya Plastik İşleme Makinaları ve Aksam ve Parçaları Üretimi

Dünya Plastik İşleme Makinaları ve Aksam ve Parçaları Üretimi

Dünya Plastik İşleme Makinaları ve Aksam ve Parçaları Üretimi

Enjeksiyon Makinaları Ekstrüzyon Makinaları Enjeksiyon Makinaları Şişirme Makinaları Ekstrüzyon Makinaları Termoform Makinaları Şişirme Makinaları Presler ve Diğer Makinalar Termoform Makinaları Aksam ve Parçalar Presler ve Diğer Makinalar TOPLAM Aksam ve Parçalar

TOPLAM

Milyar dolar 2009 Milyar 6,5dolar 2009 3,7 6,5 2,8 3,7 1,1 2,8 11,7 1,1 18,4 11,7 44,1 18,4

Milyar dolar 2013 Milyar 11,5dolar 2013 5,7 11,5 4,0 5,7 1,9 4,0 19,2 1,9 27,1 19,2 69,3 27,1

% Pay 2009 % Pay 14,8 2009 8,3 14,8 6,4 8,3 2,4 6,4 26,4 2,4 41,6 26,4 100,0 41,6

% Pay 2013 % Pay 16,6 2013 8,2 16,6 5,8 8,2 2,7 5,8 27,6 2,7 39,1 27,6 100,0 39,1

CAGR (%) CAGR 15,1 (%) 11,5 15,1 9,1 11,5 15,1 9,1 13,2 15,1 10,2 13,2 12,0 10,2

44,1

69,3

100,0

100,0

12,0

Dünya plastik işleme makinaları 2013 yılı üretiminden, en yüksek payı % 39 ile aksam ve parçalar almıştır. Toplam üretimden presler ve diğer makinalar % 27, enjeksiyon makinaları Dünya plastik işleme makinaları 2013 yılı üretiminden, en yüksek % 39 ile aksam veile parçalar almıştır. TopDünya plastik işleme makinaları 2013 yılımakinaları üretiminden, en yüksek payı % 39 aksam ve % 17, ekstrüzyon makinaları % 8, şişirme % 6,payı termoform makinaları ise % 3 pay lam üretimden presler ve diğer makinalar % 27, enjeksiyon makinaları % 17, ekstrüzyon makinaları % 8, şişirparçalar almıştır. Toplam üretimden presler ve diğer makinalar % 27, enjeksiyon makinaları almıştır. % 17,% ekstrüzyon makinaları % 8,ise şişirme makinaları me makinaları 6, termoform makinaları % 3 pay almıştır.% 6, termoform makinaları ise % 3 pay almıştır. Dünya Plastik İşleme Makinaları Üretim Payı - 2013

DÜNYA PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ İTHALATI : 2009 yılında 15,6 milyar dolar olan dünya plastik işleme makinaları ithalatı 2013 yılında 24,8 milyar dolara çıkmış ve yılda ortalama % 17,4 büyüme göstermiştir.

3


DÜNYA DÜNYAPLASTİK PLASTİKİŞLEME İŞLEMEMAKİNELERİ MAKİNELERİİTHALATI İTHALATI: : 2009 2009yılında yılında15,6 15,6milyar milyardolar dolarolan olandünya dünyaplastik plastikişleme işlememakinaları makinalarıithalatı ithalatı2013 2013yılında yılında24,8 24,8 milyar milyardolara dolaraçıkmış çıkmışveveyılda yıldaortalama ortalama%%17,4 17,4büyüme büyümegöstermiştir. göstermiştir. Dünya Plastik İşleme Makinaları Toplam İthalatı Dünya Plastik İşleme Makinaları Toplam İthalatı Dünya Plastik İşleme Makinaları Toplam İthalatı

Enjeksiyon Makinaları Enjeksiyon Makinaları

Milyar dolar dolar Milyar dolar Milyar Milyar dolar 2009 2013 2009 2013 3,33,3 6,06,0

%% Pay Pay 2009 2009 21,1 21,1

%% Pay Pay 2013 2013 24,3 24,3

CAGR CAGR ( %( % ) ) 16,3 16,3

Ekstrüder Makinaları Ekstrüder Makinaları

1,91,9

2,92,9

12,5 12,5

11,5 11,5

10,1 10,1

Şişirme Makinaları Şişirme Makinaları

1,11,1

1,41,4

7,17,1

5,85,8

6,96,9

Termoform Makinaları Termoform Makinaları

0,60,6

0,90,9

3,73,7

3,63,6

11,8 11,8

Presler veve Diğerleri Presler Diğerleri

4,54,5

6,96,9

29,0 29,0

28,0 28,0

11,4 11,4

Aksam veve Parçalar Aksam Parçalar

4,14,1

6,76,7

26,6 26,6

26,9 26,9

12,6 12,6

24,8 24,8

100,0 100,0

100,0 100,0

12,4 12,4

TOPLAM 15,6 TOPLAM 15,6 Kaynak : ITC, International Trade Center Kaynak : ITC, International Trade Center

Plastik İşleme Makineleri Toplam İthalatı (Milyar $)

2013 2013yılında yılındatoplam toplamdünya dünyaplastik plastikişleme işlememakinaları makinalarıithalatının ithalatının%%28’ini 28’inipresler preslervevediğer diğer

2013 yılında toplam dünya plastik işleme makinaları ithalatının % 28’ini presler ve diğer makinalar, % 27’sini makinalar, %%27’sini aksam veveparçalar, Enjeksiyon %%11’ini dedeekstrüzyon makinalar, 27’sini aksam %24’ünü 24’ünü Enjeksiyon 11’iniŞişirme ekstrüzyon aksam ve parçalar, % 24’ünü Enjeksiyon %parçalar, 11’ini de % ekstrüzyon makinaları oluşturmuştur. makinalarımakinaları oluşturmuştur. Şişirme makinalarının payı % 6, termoform makinalarının payı makinaları oluşturmuştur. Şişirme makinalarının payı % 6, termoform makinalarının payıiseise nın payı % 6, termoform makinalarının payı ise % 4 olarak 5 gerçekleşmiştir.

%%4 4olarak olarakgerçekleşmiştir. gerçekleşmiştir.

Dünya Plastik İşleme Makineleri 2013 Yılı İthalatının Dağılımı

4

Dünya plastik işleme makinaları toplam ithalatı içinde ithalatçı 10 ülke 2013 yılında toplam ithalatın % 53’ünü gerçekleştirmiştir. Çin, ABD ve Almanya en büyük ithalatçı 3 ülkeyi


Dünya plastik işleme makinaları toplam ithalatı içinde ithalatçı 10 ülke 2013 yılında toplam Dünya plastik toplam ithalatı Çin, içindeABD ithalatçı ülke 2013en yılında toplam ithalatın % ithalatın % işleme 53’ünümakinaları gerçekleştirmiştir. ve 10Almanya büyük ithalatçı 3 53’ünü ülkeyi gerçekleştirmiştir. Çin, ABD ve Almanya en büyük ithalatçı 3 ülkeyi oluşturmaktadır. Bu 3 ülkenin toplam dünya oluşturmaktadır. Bu 3 ülkenin toplam dünya ithalatından aldıkları pay % 30 düzeyindedir. ithalatından aldıkları pay % 30 düzeyindedir. Türkiye’nin dünya toplam plastik işleme makinaları ithalatından Türkiye’nin dünya toplam plastik işleme makinaları ithalatından % 2,1 pay aldığı % 2,1 pay aldığı görülmektedir. görülmektedir. Dünya Plastik İşleme Makinaları Toplam İthalatını Yönlendiren 10 Ülke

Dünya Plastik İşleme Makinaları Toplam İthalatını Yönlendiren 10 Ülke

Çin

2009 Milyar dolar 2,0

2013 Milyar dolar 3,4

2009 % Pay 13,1

2013 % Pay 13,6

CAGR (%) 13,7

ABD

1,3

2,7

8,7

11,0

19,5

Almanya

0,7

1,2

4,8

4,9

13,0

Rusya Fed.

0,4

1,1

2,8

4,4

26,5

Meksika

0,6

1,0

4,1

4,2

13,5

Tayland

0,5

0,8

3,0

3,3

16,0

Brezilya

0,4

0,8

2,5

3,1

18,8

Endonezya

0,3

0,8

2,3

3,1

21,6

Hindistan

0,6

0,7

4,1

2,7

1,8

G.Kore

0,3

0,6

2,0

2,5

18,8

10 Ülke Toplamı

7,3

13,1

47,3

52,7

15,8

Diğerleri

8,1

11,8

52,7

47,3

9,7

Toplam

15,4

24,9

100,0

100,0

12,7

Türkiye

0,3

0,5

2,0

2,1

13,7

Kaynak : ITC, International Trade Center

DÜNYA PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ İHRACATI : DÜNYA PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ İHRACATI :

2009 yılında 15,9 milyar dolar olan dünya plastik işleme makineleri ihracatıı yılda ortalama % 12,4 artarak 2013 yılında 25,4 milyar dolara ulaşmıştır. 2009 yılında 15,9 milyar dolar olan dünya plastik işleme6makineleri ihracatıı yılda ortalama % 12,4 artarak 2013 yılında 25,4 milyar dolara ulaşmıştır.

Plastik İşleme Makineleri Dünya Toplam İhracatı (Milyar $)

Plastik İşleme Makinaları Toplam İhracatı Milyar dolar 2009

Milyar dolar 2013

2009 % Pay

2013 % Pay

CAGR (%)

5


Plastik İşleme Makinaları Toplam İhracatı

Plastik İşleme Makinaları Toplam İhracatı

Enjeksiyon Ekstrüder

Milyar dolar Milyar dolar 2009 2009 2013 % Pay 3,3 Makinaları5,7 20,6 Plastik İşleme Toplam İhracatı

Şişirme Termoform Presler ve Diğerleri Enjeksiyon Aksam ve Parçalar Ekstrüder

ŞişirmeTOPLAM

1,8

1,1 Milyar dolar 20090,4 3,3 4,7

1,8 4,6

1,115,9

Kaynak : ITC, International Trade Center

Termoform

0,4

2,8

Milyar1,6 dolar 0,8 2013 7,7 5,7 6,8 2,8

2013 % Pay 22,7

CAGR (%) 15,1

11,1

11,5

7,1 2009 % 2,7 Pay 29,3 20,6

6,3 2013 %3,0 Pay 30,2 22,7

9,1 CAGR

15,1 (%)

28,9 11,5

26,7 11,1

10,2 11,5

3,0

15,1

11,5

25,4 1,6

100,0 7,1

0,8

2,7

100,0 6,3

13,2 15,1 12,4 9,1

Presler ve Diğerleri 7,7yılında % 30’unu 29,3 presler 30,2ve diğer 13,2 Dünya plastik işleme makinaları 4,7 ihracatının 2013 makinalar, Aksam ve Parçalar % 27’sini aksam ve parçalar,4,6% 23’ünü 6,8 enjeksiyon, 28,9 % 11’ini 26,7 ekstrüder 10,2 makinaları oluşturmuştur. Şişirme makinalarının payı % 8, termoform makinalarının payı ise % 3 TOPLAM 15,9 25,4 100,0 100,0 12,4

düzeyinde gerçekleşmiştir.

Kaynak : ITC, International Center Dünya plastik işleme makinalarıTrade ihracatının 2013 yılında % 30’unu presler ve diğer makinalar, % 27’sini aksam ve parçalar, % 23’ünü enjeksiyon, % 11’ini ekstrüder makinaları oluşturmuştur. Şişirme makinalarının payı % 8, Dünya plastik makinalarının işleme makinaları ihracatının yılında % 30’unu presler ve diğer makinalar, termoform payı ise % 3 düzeyinde2013 gerçekleşmiştir.

% 27’sini aksam ve parçalar, % 23’ünü enjeksiyon, % 11’ini ekstrüder makinaları oluşturmuştur. Şişirme makinalarının payı % 8, termoform makinalarının payı ise % 3 düzeyinde gerçekleşmiştir. Plastik İşleme Makinaları Dünya Toplam İhracatının Dağılımı

2013 yılında dünya plastik işleme makinaları toplam ihracatının % 83’ü 10 ülke tarafından gerçekleştirilmişitir. Almanya, Çin ve Japonya en büyük 3 ihracatçı ülke konumunda olup bu

2013 yılında dünya plastik işleme makinaları toplam ihracatının % 83’ü 10 ülke tarafından gerçekleştirilmişitir. Almanya, Çin ve Japonya en büyük 3 ihracatçı ülke konumunda olup bu 2013 yılında dünya plastik işleme makinaları toplam ihracatının % 83’ü 10 ülke tarafından gerçekleştirilmişitir. Almanya, Çin ve Japonya en büyük 3 ihracatçı ülke konumunda olup bu ülkeler toplam ihracatın % 48’ini gerçekleştirmektedir. Türkiye toplam dünya ihracatından 2013 yılında % 0,6 pay almıştır.

6


7

ülkeler toplam ihracatın % 48’ini gerçekleştirmektedir. Türkiye toplam dünya ihracatından ülkeler toplam % 48’ini gerçekleştirmektedir. Türkiye toplam dünya ihracatından 2013 yılında % 0,6ihracatın pay almıştır. 2013 yılında % 0,6 pay almıştır. Plastik İşleme Makinaları Dünya İhracatını Yönlendiren 10 Ülke Plastik Dünya İşlemeİhracatını Makinaları Dünya İhracatını Plastik İşleme Makinaları Yönlendiren 10 ÜlkeYönlendiren 10 Ülke 2009 2009 Milyar dolar Milyar dolar 3,6 3,6

2013 Milyar dolar Milyar dolar 6,2 6,2

2009 % Pay % Pay 23,4 23,4

2013 % Pay % Pay 25,4 25,4

CAGR (%) (%) 14,214,2

1,6 1,6

2,5 2,5

10,4 10,4

10,2 10,2

11,311,3

İtalya İtalya

1,6 1,6

2,3 2,3

10,3 10,3

9,49,4

9,2 9,2

ABDABD

1,2 1,2

1,6 1,6

7,97,9

6,56,5

6,4 6,4

Tayvan Tayvan

0,7 0,7

1,3 1,3

4,84,8

5,25,2

14,114,1

Fransa Fransa

0,8 0,8

1,0 1,0

5,15,1

4,24,2

İsviçre

İsviçre

0,6

0,6

0,8

3,8

3,2

6,4 6,4 8,3 8,3

G.Kore

0,3

10 Ülke Toplamı

12,5

Diğerleri

3,0

Toplam Türkiye

15,5 0,1

İhracatçılar Almanya Almanya Çin Çin Japonya Japonya

Kanada Kanada G.Kore 10 Ülke Toplamı Diğerleri

Toplam

1,4 1,4

0,6 0,6

2013

3,1 3,1

0,9 0,9

0,8

2009

8,78,7

4,14,1

3,8

2013

12,6 12,6

3,63,6

3,2

CAGR

22,722,7

6,9

0,3

0,6

2,0

2,7

20,3

12,5

20,2

80,6

82,9

12,7

3,0

4,2

19,4

17,1

8,5

15,5

24,3

100,0

100,0

11,9

Türkiye Kaynak : ITC, İnternational Trade Center0,1

0,6

20,2 4,2

24,3 0,1 0,1

2,0

80,6 19,4

100,0 0,4 0,4

2,7

82,9 17,1

100,0 0,6 0,6

6,9

20,3 12,7 8,5

19,811,9

19,8

Kaynak : ITC, İnternational Trade Center

DÜNYA PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ DIŞ TİCARET HACMİ : DÜNYA PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ DIŞ TİCARET HACMİ :HACMİ : DÜNYA PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ DIŞ TİCARET 2009 yılında 31,5 milyar dolar olan plastik işleme makineleri dünya toplam dış ticaret hacmi, % yılında 12,4 yıllık artış hızı iledolar 2013olan yılındaplastik 50,2 milyar dolara çıkmıştır. 2009 31,5 milyar işleme makineleri dünya toplam dış ticaret hacmi, 2009 yılında 31,5 milyar dolar olan plastik işleme makineleri dünya toplam dış ticaret hacmi, % 12,4 yıllık artış

%hızı 12,4 artış hızı 2013 yılında 50,2 milyar dolara çıkmıştır. ile yıllık 2013 yılında 50,2ile milyar dolara çıkmıştır.

Plastik İşleme Makinaları Dünya Toplam Dış Ticaret Hacmi ( Milyar $)

Dünya toplam plastik işleme makinaları dış ticaret hacminin 2013 yılında % 29’unu presler ve diğer makinalar, % 27’sini aksam ve parçalar, % 24’ünü enjeksiyon, % 11’ini ekstrüder, % 6’sını şişirme % 3’ünü de termoform makinaları oluşturmuştur.

Dünya toplam plastik işleme makinaları dış ticaret hacminin 2013 yılında % 29’unu presler ve Dünya toplam plastik hacminin 2013 yılında % 29’unu presler ve diğer makinalar, diğer makinalar, % işleme 27’sinimakinaları aksam dış ve ticaret parçalar, % 24’ünü enjeksiyon, % 11’ini ekstrüder, % % 27’sini aksam ve parçalar, % 24’ünü enjeksiyon, % 11’ini ekstrüder, % 6’sını şişirme % 3’ünü de termoform 6’sını şişirme % 3’ünü de termoform makinaları oluşturmuştur. makinaları oluşturmuştur.

7


8 Dünya Plastik İşleme Makinaları8 8 Dünya Toplam Dış Ticaret Hacmi 2009 2013 Dünya Dış Hacmi 2009 2013 Dünya Plastik Plastik İşleme İşleme Makinaları Makinaları Dünya Dünya Toplam Toplam Dış Ticaret Ticaret Hacmi Product code Milyar Milyar Dünya Plastik İşleme Makinaları Dünya Toplam Dış Ticaret Hacmi % Pay % Pay dolar dolar 2009 2013 2009 2013 2009 2013 Enjeksiyon 6,6 11,8 20,8 23,5 2009 2013 Product Milyar Milyar Product code code Milyar Milyar % Pay % Pay %12,0 Pay % 11,3 Pay Ekstrüder 3,8 5,7 dolar dolar dolar dolar Şişirme 2,2 3,0 7,1 6,1 Enjeksiyon 6,6 11,8 20,8 23,5 Enjeksiyon 6,6 11,8 20,8 23,5 Termoform 1,0 1,7 3,2 3,3 Ekstrüder 3,8 5,7 12,0 11,3 Ekstrüder 3,8 5,7 12,0 11,3 Presler ve Diğerleri Şişirme Şişirme Aksam ve Parçalar Termoform Termoform

9,2 2,2 2,2 8,7 1,0 1,0

14,6 3,0 3,0 13,5 1,7 1,7

29,1 7,1 7,1 27,7 3,2 3,2

29,1 6,1 6,1 26,8 3,3 3,3

TOPLAM 31,5 Presler ve 9,2 Presler ve Diğerleri Diğerleri 9,2 Kaynak : ITC, İnternational Trade Center Aksam Parçalar 8,7 Aksam ve ve Parçalar 8,7

50,2 14,6 14,6 13,5 13,5

100,0 29,1 29,1 27,7 27,7

100,0 29,1 29,1 26,8 26,8

TOPLAM 31,5 TOPLAM 31,5 Kaynak : ITC, İnternational Trade Center Kaynak : ITC, İnternational Trade Center

50,2 50,2

100,0 100,0

100,0 100,0

CAGR (%) CAGR 15,7 CAGR (( 10,8 % % ))

8,0 15,7 15,7 13,3 10,8 10,8 12,3 8,0 8,0 11,4 13,3 13,3 12,4 12,3 12,3 11,4 11,4 12,4 12,4

Dünya Toplam Plastik İşleme Makinaları Dış Ticaret Hacminin Dağılımı

DÜNYA PLASTİK SEKTÖRÜNÜN MAKİNA VE TEÇHİZAT YATIRIMI :

DÜNYA PLASTİK SEKTÖRÜNÜN MAKİNA VE TEÇHİZAT YATIRIMI :

Dünya plastik 2009MAKİNA yılında VE 43,8 milyar dolar makine DÜNYA PLASTİKsektörünün SEKTÖRÜNÜN MAKİNA VE TEÇHİZAT YATIRIMI DÜNYA PLASTİK SEKTÖRÜNÜN TEÇHİZAT YATIRIMI :: ve teçhizat yatırımı yılda Dünya plastik sektörünün 2009 yılında 43,8 milyar dolar makine ve teçhizat yatırımı ortalama % 12 artarak 2013 yılında 64,8 milyar dolara yükselmişir. yılda ortalama % 12 artarak 2013 yılında 64,8 milyar dolara yükselmişir. Dünya plastik plastik sektörünün sektörünün 2009 2009 yılında yılında 43,8 43,8 milyar milyar dolar dolar makine makine ve ve teçhizat teçhizat yatırımı yatırımı yılda yılda Dünya ortalama %Plastik 12 artarak artarak 2013 yılında 64,8 milyar milyar dolara yükselmişir. ortalama 12 2013 yılında 64,8 dolara Dünya% Sektörünün Makine ve Teçhizat Yatırımı (Milyaryükselmişir. $)

8


9 9 Dünya plastik sektöründe 2013 yapılan yılında yapılan makine yatırımlarının ve teçhizat yatırımlarının % 40’ıı % Dünya plastik sektöründe 2013 yılında ve teçhizat 40’ıı aksam ve parçalar, Dünya plastik sektöründe 2013 yılındamakine yapılan makine ve teçhizat %yatırımlarının % 40’ıı aksam ve parçalar, % 25’ini%presler ve diğer makinalar, 17’sini enjeksiyon makinaları, % 25’ini presler ve diğer makinalar, 17’sini enjeksiyon makinaları, %%8’ini ekstrüzyon, % 6’sını şişirme % 3’ünü aksam ve parçalar, % 25’ini presler ve diğer makinalar, % 17’sini enjeksiyon makinaları, % 8’ini ekstrüzyon, % 6’sını şişirme % 3’ünü de termoform makinaları oluşturmuştur. de termoform makinaları oluşturmuştur. 8’ini ekstrüzyon, % 6’sını şişirme % 3’ünü de termoform makinaları oluşturmuştur. Dünya Plastik Sektörünün Makine ve Teçhizat Yatırımı

DünyaMakine Plastikve Sektörünün Makine ve Teçhizat Yatırımı Dünya Plastik Sektörünün Teçhizat Yatırımı

Enjeksiyon Enjeksiyon Ekstrüder Ekstrüder Şişirme Şişirme Termoform Termoform Presler ve Diğerleri Presler ve Diğerleri Aksam ve Parçalar Aksam ve Parçalar TOPLAM TOPLAM

2009 2009 Milyar Milyar dolar dolar 6,6 6,6 3,8 3,8 2,8 2,8 1,2 1,2 11,5 11,5 17,9 17,9 43,8 43,8

2013 2013 Milyar Milyar dolar dolar 11,8 11,8 5,7 5,7 3,8 3,8 2,0 2,0 18,4 18,4 27,0 27,0 68,8 68,8

2009 2009 % Pay % Pay 15,0 15,0 8,6 8,6 6,4 6,4 2,8 2,8 26,3 26,3 40,9 40,9 100,0 100,0

2013 2013 % Pay % Pay 17,8 17,8 7,9 7,9 6,4 6,4 3,0 3,0 24,9 24,9 40,0 40,0 100,0 100,0

CAGR CAGR (%) (%) 15,7 15,7 10,8 10,8 8,2 8,2 13,6 13,6 12,5 12,5 10,8 10,8 12,0 12,0

Dünya Plastik Sektörünün Cinsler İtibariyle Makine ve Teçhizat Yatırımı Dağılımı

9


10 10 TÜRKİYE İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖRÜ :: TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ : TÜRKİYE PLASTİK PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖRÜSEKTÖRÜ FİRMA SAYISI FİRMA FİRMASAYISI SAYISI ::: PAGDER kayıtlarına göregöre Türkiye’de 598 firma plastik işleme makineleri ilemakineleri bunların aksam bunların ve parçalarını imal PAGDER PAGDER kayıtlarına kayıtlarına göre Türkiye’de Türkiye’de 598 598 firma firma plastik plastik işleme işleme makineleri ile ile bunların aksam aksam etmektedir. Plastikimal işleme makineleri vePlastik bunlarınişleme aksam ve parçalarını imal eden firmaların % 78’i İstanbul’da % ve parçalarını etmektedir. makineleri ve bunların aksam ve parçalarını ve parçalarını imal etmektedir. Plastik işleme makineleri ve bunların aksam ve parçalarını 6’sı ise İzmir’de faaliyet göstermektedir.

imal imal eden eden firmaların firmaların % % 78’i 78’i İstanbul’da İstanbul’da % % 6’sı 6’sı ise ise İzmir’de İzmir’de faaliyet faaliyet göstermektedir. göstermektedir. Plastik İşleme Makinaları Başlıca İllere Dağılımı Başlıca İllere Dağılımı PlastikÜreticilerinin İşleme MakinalarıÜreticilerinin

Plastik İşleme MakinalarıÜreticilerinin Başlıca İllere Dağılımı Şehir Şehir İstanbul İstanbul

Sayı Sayı 464 464

% % Dağılım Dağılım 78 78

Bursa Bursa Kocaeli Kocaeli

17 17 11 11

3 3 2 2

İzmir İzmir Ankara Ankara

Konya Konya Adana Adana

Gaziantep Gaziantep Manisa Manisa Diğerleri Diğerleri Toplam Toplam

Kaynak Kaynak :: PAGDER PAGDER

34 34 17 17

10 10 8 8 8 8 5 5

24 24 598 598

6 6 3 3

2 2 1 1 1 1 1 1

4 4 100 100

ÜRETİM TÜRKİYE ÜRETİM :: PLASTİK İŞLEME MAKİNALARI ÜRETİMİ 2010 179179 milyon dolar dolar olan plastik üretimi, yıldaüretimi, ortalama yılda % 20 ortalama artış hızı ile% 2010 yılında milyon olan plastik işleme 20 2010yılında yılında 179 milyon dolar olan işleme plastikmakineleri işleme makineleri makineleri üretimi, yılda ortalama %2013 20 yılında 367 milyon dolara çıkmıştır. artış hızı ile 2013 yılında 367 milyon dolara çıkmıştır.

artış hızı ile 2013 yılında 367 milyon dolara çıkmıştır. Plastik İşleme Makinaları Üretimi (Milyon $)

2014 yılında 2013 yılına kıyasla üretim; enjeksiyon, şişirme, presler ve diğer makinalar ile aksam ve parçalarda 2014 yılında yılında 2013 yılına yılına kıyasla kıyasla üretim; üretim; enjeksiyon, enjeksiyon, şişirme, şişirme, presler presler ve ve diğer makinalar makinalar ile ile 2014 artış gösterirken,2013 ekstrüzyon ve termoform makinalarında gerilemişitir. Toplam makinediğer üretiminin % 8 arttığı aksam ve ve parçalarda parçalarda artış artış gösterirken, gösterirken, ekstrüzyon ekstrüzyon ve ve termoform termoform makinalarında makinalarında gerilemişitir. gerilemişitir. aksam görülmektedir.

Toplam makine makine üretiminin üretiminin % %8 8 arttığı arttığı görülmektedir. görülmektedir. Toplam

10


11 11 11 Plastik Plastik İşleme İşleme Makineleri Makineleri Üretimi Üretimi ( Milyon Dolar ) ( Milyon Dolar )

Plastik İşleme Makineleri Üretimi (Plastik Milyonİşleme Dolar ) Makineleri ( Milyon Dolar ) Üretimi

GTİP GTİP GTİP 847710 847710 847710 847720 847720 847720 847730 847730 847730 847740 847740 847740 847751-59-80 847751-59-80 847751-59-80 847790 847790 847790

Makine Makine Grubu Grubu Makine Grubu Enjeksiyon Enjeksiyon Mak. Mak. Enjeksiyon Mak. Ekstrüzyon Ekstrüzyon Mak. Mak. Ekstrüzyon Mak. Şişirme Şişirme Makineleri Makineleri Şişirme Makineleri Termoforming Termoforming Makineleri Makineleri Termoforming Makineleri Presler Presler ve ve Diğer Diğer Makineler Makineler Presler ve Diğer Makineler Aksam Aksam ve ve Parçalar Parçalar Aksam ve Parçalar Toplam Toplam Toplam

2013 2013 2013

19,9 19,9 19,9 62,5 62,5 62,5 0,4 0,4 0,4 36,1 36,1 36,1 152,5 152,5 152,5 67,9 67,9 67,9 339,3 339,3 339,3

2014 2014 2014

27,4 27,4 27,4 59,2 59,2 59,2 0,8 0,8 0,8 29,2 29,2 29,2 158,8 158,8 158,8 92,0 92,0 92,0 367,5 367,5 367,5

% % Artış Artış % Artış 2014 /2013 2014 /2013 201438 /2013 38 38 -5 -5 -5 111 111 111 -19 -19 -19 4 4 4 36 36 36 8 8 8

2014 2014 yılında yılında plastik plastik işleme işleme makineleri makineleri toplam toplam üretimi üretimi içinde, içinde, enjeksiyon enjeksiyon makineleri makineleri % % 7, 7,

2014 yılında plastik makineleri toplam üretimi içinde, enjeksiyon makineleri 7, 2014 yılında plastik işlemeişleme makineleri toplam üretimi içinde, enjeksiyon makineleri % 7, ekstrüzyon% makineekstrüzyon makineleri % 16 termoform makineleri % 8, presler ve diğer makineler % ekstrüzyon makineleri % 16 termoform makineleri % 8, presler ve diğer makineler %%43, 43, leriekstrüzyon % 16 termoform makineleri % 8,termoform presler ve diğer makineler % 43, aksamve ve diğer parçalar üretimi de% 25 pay makineleri % 16 makineleri % 8, presler makineler 43, aksam ve parçalar üretimi de % 25 pay almıştır. aksam almıştır. aksam ve ve parçalar parçalar üretimi üretimi de de % % 25 25 pay pay almıştır. almıştır. Makinelerin Makinelerin Toplam Toplam Üretim Üretim İçindeki İçindeki Payı Payı Makinelerin Toplam Üretim İçindeki Payı % )) Makinelerin Toplam Üretim İçindeki Payı ( % ) (( % (%) GTİP GTİP GTİP 847710 847710 847710 847720 847720 847720 847730 847730 847730 847740 847740 847740 847751-59-80 847751-59-80 847751-59-80 847790 847790 847790

Makine Makine Grubu Grubu Enjeksiyon Makine Mak. Grubu Enjeksiyon Mak. Enjeksiyon Mak. Ekstrüzyon Ekstrüzyon Mak. Mak. Ekstrüzyon Mak. Şişirme Şişirme Makineleri Makineleri Şişirme Makineleri Termoforming Makineleri Makineleri Termoforming Termoforming Makineleri Presler ve Diğer Presler ve Diğer Makineler Makineler Presler ve Diğer Makineler Aksam Aksam ve ve Parçalar Parçalar Aksam ve Parçalar Toplam Toplam Toplam

2013 2013 2013 6 6 6 18 18 18 0 0 0 11 11 11 45 45 45 20 20 20 100 100 100

2014 2014 2014 7

7 7 16 16 16 0 0 0 8 8 8 43 43 43 25 25 25 100 100 100

Plastik İşleme Makinelerin Üretim Payı

TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNALARI İTHALATI 2011 yılında en üst seviyesine ulaşan plastik işleme makineleri ile bunların aksam ve parçaları ithalatı 2012 ve 2013 yılında geriledikten sonra 2014 yılında tekrar artmıştır. İthalatın 2010 – 2014 yılları arasında yıllık ortalama artış hızı % 9 olarak gerçekleşmiştir.

11


12 2011 yılında en üst seviyesine ulaşan plastik işleme makineleri ile bunların aksam ve parçaları ithalatı 2012 ve 2013 yılında geriledikten sonra 2014 yılında tekrar artmıştır. İthalatın 2010 – İTHALAT : 2014 yılları arasında yıllık ortalama artış hızı % 9 olarak gerçekleşmiştir. 12 2011 yılında en üst seviyesine ulaşan plastik işleme makineleri ile bunların aksam ve parçaları ithalatı 2012 ve 2013 yılında Plastik İşleme Makinaları İthalatıgeriledikten (Milyon $) sonra 2014 yılında tekrar artmıştır. İthalatın 2010 – İTHALAT : arasında yıllık ortalama artış hızı % 9 olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılları 2011 yılında en üst seviyesine ulaşan plastik işleme makineleri ile bunların aksam ve parçaları ithalatı 2012 ve 2013 yılında geriledikten sonra 2014 yılında tekrar artmıştır. İthalatın 2010 – 2014 yılları arasında yıllık ortalama artış hızı % 9 olarak gerçekleşmiştir.

2014 yılında plastik işleme makinelerinde ithalatın 2013 yılına kıyasla, şişirme ve termoform makinaları dışındaki makinalarda arttığı gözlenmektedir. 2014 yılında plastik işlemetüm makinelerinde ithalatın 2013 yılına kıyasla, şişirme ve termoform makinaları dışındaki tüm makinalarda arttığı gözlenmektedir.

Plastik İşleme Makineleri ve Aksam ve Parçaları İthalatı

2014 yılında plastik işleme makinelerinde( Milyon ithalatın 2013 Dolar ) yılına kıyasla, şişirme ve termoform makinaları dışındaki tüm makinalarda arttığı gözlenmektedir. % Artış 2014 /2013 Dolar ) yılına 2014 yılında makinelerinde ithalatın 2013 847710plastik işlemeEnjeksiyon Mak.( Milyon 161 kıyasla, 187 şişirme ve16termoform 847720 Ekstrüzyon Mak. 96 174 81 makinaları dışındaki tüm makinalarda arttığı gözlenmektedir. % Artış 847730 Şişirme Makineleri 21 14 -33 GTİP Makine Grubu 2013 2014 2014 /2013 847740 Makineleri 24 12 -51 PlastikTermoforming İşleme Makineleri ve Aksam ve Parçaları İthalatı 847710 Enjeksiyon 161 187 1614 847751-59-80 Presler veMak. Diğer(Makineler 181 207 Milyon Dolar ) 847720 Ekstrüzyon 9643 174 8110 847790 Aksam ve Mak. Parçalar 47 847730 Şişirme Makineleri 21 14 -33 Toplam 527 641 22 % Artış GTİP Makine Grubu 2013 2014 847740 Termoforming Makineleri 24 12 2014-51 /2013 Kaynak : TUİK 847751-59-80 Presler ve Diğer 181 207 14 847710 Enjeksiyon Mak.Makineler 161 187 16 Aksam ve Parçalar 43 47 10 2014847790 yılında toplam ithalatın içinde enjeksiyon makinaları % 29, ekstrüzyon makinaları % 27 847720 Ekstrüzyon Mak. 96 174 81 Toplam 527 641 22 Şişirme Makineleri 21 % 3214olarak gerçekleşmiştir. -33 pay 847730 almıştır. Aksam ve parçaların toplam ithalattan aldığı pay Kaynak : TUİK 847740 Termoforming Makineleri 24 12 -51 PlastikGTİP İşleme Makineleri ve Aksam veMakineleri Parçaları İthalatı ( Milyon Dolar ) İthalatı Makine Grubu 2013 2014 Plastik İşleme ve Aksam ve Parçaları

Makinelerin Toplam İthalat İçindeki Payı

847751-59-80 Presler ve Diğer Makineler 181 207 14 ( Milyon Dolar - % ) % 29, ekstrüzyon 2014 yılında toplam ithalatın içinde enjeksiyon makinaları makinaları % 27 2014 yılında toplam ithalatın içinde makinaları % 27 847790 Aksamenjeksiyon ve Parçalar makinaları % 29, ekstrüzyon 43 47 10pay almıştır. Akpay ve parçaların toplam aldığı pay % 32641 olarak gerçekleşmiştir. Toplamaldığı sam vealmıştır. parçalarınAksam toplam pay %ithalattan 32Makine olarak gerçekleşmiştir. GTİP ithalattan Grubu 527 2013 2014 22 Kaynak : TUİK Makinelerin Toplam İthalat İçindeki Payı 31 847710 Enjeksiyon Mak. 29 847720

( Milyon Dolar - % ) Ekstrüzyon Mak.

18

27

847710 Enjeksiyon 31 847751-59-80 Makinelerin PreslerToplam veMak. Diğerİthalat Makineler İçindeki Payı 34 847720 Ekstrüzyon 188 847790 Aksam ve Mak. Parçalar ( Milyon Dolar - % ) 847730 Şişirme Makineleri 4100 Toplam 847740 Termoforming Makineleri 5 GTİP Makine Grubu 2013 Kaynak : TUİK 847751-59-80 Presler ve Diğer 34 847710 Enjeksiyon Mak.Makineler 31 847790 Aksam ve Parçalar 8 847720 Ekstrüzyon Mak. 18 Toplam 100 847730 Şişirme Makineleri 4 Kaynak 847740: TUİK Termoforming Makineleri 5

2932 277 2100 2 2014 32 29 7 27 100 2

2014 yılında toplam ithalatın içinde enjeksiyon makinaları % 29, ekstrüzyon makinaları % 27 847730 Şişirme Makineleri 4 2 pay almıştır.Toplam Aksam ve parçaların toplam ithalattan aldığı pay % 322013 olarak gerçekleşmiştir. Makinelerin İthalat İçindeki Payı ( Milyon Dolar -% ) GTİP Makine Grubu 2014 847740 Termoforming Makineleri 5 2

847751-59-80 847790 Kaynak : TUİK

12

Presler ve Diğer Makineler Aksam ve Parçalar Toplam

34 8 100

2 32 7 100


13 13 Makine Tiplerinin Toplam İthalat İçindeki Payları (%)

İHRACAT :

TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNALARI İHRACATI

İHRACAT : 72 milyon dolar olan plastik işleme makineleri ile aksam ve parçaları 2010 yılında yılında 2010 yılında yılında 72 milyon olan plastik işleme makineleri ile aksam ve parçaları ihracatı, yılda ortalama ihracatı, yılda ortalama % 18dolar artarak 2014 yılında 142 milyon dolara çıkmıştır. 2010 yılında 2014 yılında 72 milyon dolardolara olan çıkmıştır. plastik işleme makineleri ile aksam ve parçaları % 18 artarak yılında 142 milyon ihracatı, yılda ortalama % 18 artarak 2014 yılında 142 milyon dolara çıkmıştır. Plastik İşleme Makineleri ve Aksam ve Parça İhracatı (Milyon $)

2014 yılında 2013 yılına kıyasla, ekstrüzyon ve termoform makinaları dışındaki tüm makinalarda ihracat artış göstermiştir. Toplam makine ihracatı % 6 düzeyinde 2014 yılında 2013 yılına kıyasla, ekstrüzyon ve termoform makinaları dışındaki tüm gerçekleşmiştir. 2014 yılında 2013 yılına kıyasla, ekstrüzyon ve Toplam termoform makinaları dışındaki 14 makine makinalarda ihracat artış göstermiştir. ihracatı %tüm 6 makinalarda düzeyinde ihracat artış göstermiştir. Toplam makine ihracatı % 6 düzeyinde gerçekleşmiştir. gerçekleşmiştir. Plastik İşleme Makineleri ve Aksam ve Parçaları İhracatı ( Milyon Dolar )

Plastik İşleme Makineleri ve Aksam ve Parçaları İhracatı ( Milyon Dolar )

GTİP 847710 847720 847730 847740 847751-59-80 847790

Makine Grubu Enjeksiyon Mak. Ekstrüzyon Mak. Şişirme Makineleri Termoforming Makineleri Presler ve Diğer Makineler Aksam ve Parçalar Toplam

2013

2014

10 31 0 14 61 17 134

14 30 0 12 64 23 142

% Artış 2014 /2013 38 -5 111 -19 4 36 6

Kaynak : TUİK

2014 yılında toplam plastik işleme makineleri ihracatından presler ve diğer makinalar % 45, ekstrüzyon makinaları % 21, aksam ve parçalar ise % 16 pay almıştır. Enjeksiyon makinalarının payı % 10 dur.

13


847740 Termoforming Makineleri 14 12 -19 GTİP Makine Grubu 2013 2014 2014 4/2013 847751-59-80 Presler ve Diğer Makineler 61 64 847710 Enjeksiyon Mak. 10 14 38 847790 Aksam ve Parçalar 17 23 36 847720 Ekstrüzyon Mak. 31 30 -5 Toplam 134 142 6 847730 Şişirme Makineleri 0 0 111 Kaynak : TUİK 847740 Termoforming Makineleri 14 12 -19 847751-59-80 Presler ve Diğer Makineler 61 64 4 2014 yılında toplam plastik işleme makineleri ihracatından presler ve diğer makinalar % 45, 847790 Aksam ve Parçalar 17 23 36 2014 yılında toplam plastik işleme makineleri % 45, Enjeksiyon ekstrüzyon makiekstrüzyon makinaları % 21, aksam ihracatından ve parçalarpresler ise ve % diğer 16 makinalar pay almıştır. Toplam 134 142 6 naları % 21, aksam ve parçalar ise % 16 pay almıştır. Enjeksiyon makinalarının payı % 10 dur. makinalarının payı % 10 dur. Kaynak : TUİK

Makinelerin Toplam İhracat İçindeki Payı

2014 yılında toplam plastik işleme makineleri ihracatından presler ve diğer makinalar % 45, Dolar--% %)) Makinelerin Toplam İhracat Payı((Milyon Milyon Dolar ekstrüzyon makinaları %İçindeki 21, aksam ve parçalar ise % 16 pay almıştır. Enjeksiyon makinalarınınGTİP payı % 10 dur. Makine Grubu 2013 2014 847710 847720 847730 847740 GTİP 847751-59-80 847710 847790 847720 847730: TUİK Kaynak 847740 847751-59-80 847790

Enjeksiyon Mak.

7

Makinelerin Toplam Ekstrüzyon Mak.İhracat İçindeki Payı 23 ( Milyon Dolar - % ) Şişirme Makineleri 0 Termoforming Makineleri Makine Grubu Presler ve Diğer Makineler Enjeksiyon Mak. Aksam ve Parçalar Ekstrüzyon Mak. Toplam Şişirme Makineleri Termoforming Makineleri Presler ve Diğer Makineler Aksam ve Parçalar Toplam

11 2013 46 7 13 23 100 0 11 46 13 100

10 21 0 8 2014 45 10 16 21 100 0 8 45 16 100

Kaynak : TUİK Plastik İşleme Makinaları İhracatının Dağılımı

PLASTİK İŞLEME MAKİNALARI DIŞ TİCARETİNDE 10 ÜLKE : 2013 yılında 10 ülkeden yapılan plastik işleme makineleri ile aksam ve parçalar ithalatı toplam ithalatın adet bazında % 87’sini dolar bazında da % 93’ünü oluşturmuştur. 2013 yılında plastik işleme makineleri ithalatımızda ilk 3 sırayı Almanya, Çin ve İtalya almıştır. PLASTİK İŞLEME MAKİNALARI DIŞ TİCARETİNDE 10 ÜLKE : 2013 yılında 10 ülkeden yapılan plastik işleme makineleri ile aksam ve parçalar ithalatı toplam ithalatın adet bazında % 87’sini dolar bazında da % 93’ünü oluşturmuştur. 2013 yılında plastik işleme makineleri ithalatımızda ilk DIŞ 3 sırayı Almanya, Çin ve İtalya almıştır. TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNALARI TİCARETİNDE 10 ÜLKE PLASTİK İŞLEME MAKİNALARI DIŞ TİCARETİNDE 10 ÜLKE : 2013 yılında 10 ülkeden yapılan plastik işleme makineleri ile aksam ve parçalar ithalatı toplam ithalatın adet bazında % 87’sini dolar bazında da % 93’ünü oluşturmuştur. 2013 yılında plastik işleme makineleri ithalatımızda ilk 3 sırayı Almanya, Çin ve İtalya almıştır. Diğer taraftan, 2013 yılında plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları ihracatının adet bazında % 49’u dolar bazında da % 55’i 10 ülkeye yapılmıştır. 2013 yılında Rusya Fed. İran ve Almanya en çok plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları ihraç ettiğimiz ülkeleri oluşturmuştur.

14


Diğer taraftan, 2013 yılında plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları ihracatının adet bazında % 49’u dolar bazında da % 55’i 10 ülkeye yapılmıştır. 2013 yılında Rusya Fed. İran ve Almanya en çok plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları ihraç ettiğimiz ülkeleri 15 oluşturmuştur. Plastik İşleme Makineleri ve Aksam ve Parçaları Diğer taraftan, 2013 yılında plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları ihracatının adet Rusya Fed. İran ve Almanya en çok plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları ihraç ettiğimiz ülkeleri İTHALAT İHRACAT oluşturmuştur.

İhracatında İlk 10 Ülke İlk - 2014 Plastik İşleme%Makineleri Aksam ve 10 Ülke - 2014 bazında 49’u dolarvebazında da Parçaları % 55’i 10İhracatında ülkeye yapılmıştır. 2013 yılında

Adet

Almanya Çin

723 4.550

İtalya

825

Avusturya Japonya Almanya Tayvan Çin Hollanda İtalya İngiltere Avusturya İsviçre Japonya Fransa Tayvan 10 Ülke Hollanda Toplamı

173 Adet 213 723 284 4.550 54 825 175 173 66 213 105 284 7.168 54

İngiltere Diğerleri İsviçre TOPLAM

175 1.563 66 8.731

Milyon Adet % Dolar % Adet Dolar Plastik İşleme Makineleri ve Aksam ve Parçaları 162 8İhracatında 25İlk 10 Ülke Rusya -Fed. 252 2014 156

52

81 İTHALAT 9 Milyon 48 2 % Adet Dolar 43 2 162 8 29 3 156 52 16 1 81 9 14 2 48 2 13 1 43 2 12 1 29 3 574 82 16 1 14 67 13 641

2 18 1 100

Kaynak Fransa 105 : TUİK 12 1 10 Ülke 7.168 574 82 Toplamı BİRİM DIŞ TİCARET FİYATLARI : Diğerleri 1.563 67 18

24

İran

302

13

Irak

244

Almanya

Milyon Dolar 16,5 14,8

Adet - %

Dolar - %

1,9

11,6

2,2

10,4

11,8İHRACAT1,8 Milyon 8,5 0,6- % Adet Dolar 6,5 0,7 16,5 1,9 5,3 1,5 14,8 2,2 4,8 0,6 11,8 1,8 4,7 0,5 8,5 0,6 4,7 0,6 6,5 0,7 4,0 0,4 5,3 1,5 81,5 10,8 4,8 0,6

8,3

8 % Dolar 7 25 5 24 2 13 2 8 2 7 2 5 90 2

Bulgaristan Rusya Fed. Özbekistan İran S. Arabistan Irak Romanya Almanya Kazakistan Bulgaristan BAE Özbekistan 10 Ülke S. Arabistan Toplamı

79 Adet 96 252 200 302 80 244 72 79 74 96 52 200 1.451 80

2 10 2 100

Romanya Diğerleri Kazakistan TOPLAM

72 11.981 74 13.432

4,7 60,4 4,7 141,8

0,5 89,2 0,6 100,0

3,3 42,6 3,3 100,0

52

4,0

0,4

2,8

1.451

81,5

10,8

57,4

11.981

60,4

89,2

42,6

2 90 10

BAE 10 Ülke Toplamı Diğerleri

6,0- % Dolar 4,5 11,6 3,8 10,4 3,4 8,3 3,3 6,0 3,3 4,5 2,8 3,8 57,4 3,4

TOPLAMPlastik işleme 8.731 makineleri 641 ile bunların 100 100 ve parçalarının TOPLAM 13.432 birim 141,8 100,02013 100,0 aksam ortalama ithal fiyatı Kaynak : TUİK TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME DIŞ TİCARET FİYATLARI BİRİM DIŞ TİCARET FİYATLARI : yılında 12,4 dolar / Kg iken, MAKİNALARI 2014 yılında % 2 artarak 12,7 dolar BİRİM / Kg’a çıkmıştır. Bu dönemde

ortalama ithal birim fiyatları presler ve diğer makinalar dışındaki tüm makinalarda BİRİM DIŞ TİCARET : ve parçalarının ortalama birim ithal fiyatı 2013 yılında 12,4 dolar / gerilemiştir. Plastik işleme makineleri ile FİYATLARI bunların aksam Kg iken, 2014 yılında % 2 artarak 12,7 dolar / Kg’a çıkmıştır. Bu dönemde ortalama ithal birim fiyatları presler ve Plastik İşleme Makineleri Birim İthal Fiyatlarıortalama ( Dolar / KG ) ithal fiyatı 2013 Plastik işleme makineleri ile bunların aksam ve parçalarının birim diğer makinalar dışındaki tüm makinalarda gerilemiştir.

yılında 12,4 dolar / Kg iken, 2014 yılında % 2 artarak 12,7 dolar / Kg’a çıkmıştır. Bu dönemde % Artış ortalama ve diğer makinalar tüm makinalarda GTİP ithal birim fiyatları presler Makine Grubu 2013 dışındaki 2014 2014 /2013 gerilemiştir. 6,6 6,6

847710 Enjeksiyon Mak. 0 22,9 22,0 847720 Ekstrüzyon Mak. -4 İşleme Makineleri Birim İthal ( Dolar / KG ) Plastik İşleme MakineleriPlastik BirimŞişirme İthal Fiyatları ( Dolar / KG ) Fiyatları 26,6 19,8 847730 Makineleri -26 20,4 14,4 847740 Termoforming Makineleri -29 % Artış 16,5 17,7 847751-59-80 Presler ve Diğer Makineler 7 GTİP Makine Grubu 2013 2014 2014 /2013 55,2 45,1 847790 Aksam ve Parçalar -18 6,6 6,6 847710 Enjeksiyon Mak. 0 12,4 12,7 Toplam 2 22,9 22,0 847720 Ekstrüzyon Mak. -4 Kaynak : TUİK 26,6 19,8 847730 Şişirme Makineleri -26 20,4 14,4 847740 Termoforming Makineleri -29 16,5 17,7 847751-59-80 Presler ve Diğer Makineler 7 55,2 45,1 847790 Aksam ve Parçalar -18 12,4 12,7 Toplam 2 Kaynak : TUİK

Plastik işleme makineleri ile bunların aksam ve parçalarının ortalama birim ihraç fiyatı 2013 yılında 11,09 dolar / kg iken 2014 yılında % 1 artarak 12,1 dolar / kg’a çıkmıştır. 2014 yılında enjeksiyon makinaları ve presler ve diğer makinalar dışındaki tüm makinalarda gerilemiştir.

15


Plastik işleme makineleri ile bunların aksam ve parçalarının ortalama birim ihraç fiyatı 2013 yılında işleme 11,09 dolar / kg iken yılında % 1ve artarak 12,1 dolar / kg’a birim çıkmıştır. Plastik makineleri ile 2014 bunların aksam parçalarının ortalama ihraç2014 fiyatıyılında 2013 enjeksiyon makinaları ve presler ve diğer makinalar dışındaki tüm makinalarda gerilemiştir. yılında 11,09 dolar / kg iken 2014 yılında % 1 artarak 12,1 dolar / kg’a çıkmıştır. 2014 yılında enjeksiyon makinaları ve presler ve diğer makinalar dışındaki tüm makinalarda gerilemiştir. Plastik İşleme Makineleri Birim İhraç Fiyatları ( Dolar / KG )

PlastikBirim İşleme Makineleri Plastik İşleme Makineleri İhraç Fiyatları (Birim Dolarİhraç / KG )Fiyatları ( Dolar GTİP

GTİP 847710 847720 847710 847730 847720 847740 847730 847751-59-80 847740 847790 847751-59-80 847790 Kaynak : TUİK

Makine Grubu

Enjeksiyon Makine Mak. Grubu Ekstrüzyon Mak. Enjeksiyon Mak. Şişirme Makineleri Ekstrüzyon Mak. Termoforming Makineleri Şişirme Makineleri Presler ve Diğer Makineler Termoforming Makineleri Aksam ve Parçalar Presler ve Diğer Makineler Toplam Aksam ve Parçalar Toplam

/ KG )

2012

2013

4,6 2012

7,6 2013 14,5 7,6 5,5 14,5 19,2 5,5 11,9 19,2 12,1 11,9 12,1 12,1 12,1

16,3 4,6 9,2 16,3 20,9 9,2 11,9 20,9 12,8 11,9 11,9 12,8 11,9

% Artış 20132 /2012 % Artış 64 20132 /2012 -11 64 -41 -11 -8 -41 0 -8 -6 0 1 -6 1

Kaynak : TUİK

Plastik işleme makineleri birim ithal fiyatları, 2010 yılından buyana birim ihraç fiyatlarının daima üstünde seyretmektedir. Bu Türkiye’nin katmabuyana değeri daha makineler Plastik işleme makineleri ithaldurum, fiyatları, 2010 buyana yılından birimyüksek ihraçdaima fiyatlarının Plastik işleme makineleri birim birim ithal fiyatları, 2010 yılından birim ihraç fiyatlarının üstünde seyithal ettiğini ve buna karşılı katma değeri düşük makineleri üreterek ihracat yaptığını daima üstünde seyretmektedir. Bu durum, değeri daha yüksek makineler retmektedir. Bu durum, Türkiye’nin katma değeriTürkiye’nin daha yüksekkatma makineler ithal ettiğini ve buna karşılı katma göstermektedir. ithal ettiğini ve buna karşılı katma değeri düşük makineleri üreterek ihracat yaptığını değeri düşük makineleri üreterek ihracat yaptığını göstermektedir.

göstermektedir.

Plastik İşleme Makinalarında Birim Dış Ticaret Fiyatları ($/KG)

TÜRKİYE PLASTİK DIŞTİCARET TİCARET AÇIĞI : İŞLEME MAKİNALARI DIŞ TİCARET AÇIĞI DIŞ AÇIĞI DIŞ TİCARET AÇIĞI :

Türkiye, plastik işleme makineleri dış ticaretinde daima dışaçığı ticaret açığı vermektedir. 2011 Türkiye, plastik işleme makineleri dış ticaretinde daima ticaret vermektedir. 2011 yılında dış ticaret 17 dış yılında dış ticaret açığı 589düzeye milyonçıkmıştır. dolarla en üst düzeye çıkmıştır. 2014vermektedir. yılında dış ticaret açığı 589 milyon dolarla en üst 2014 yılında dış dış ticaret açığıaçığı 2013 yılına kıyasla %2011 29 artarak Türkiye, plastik işleme makineleri dış ticaretinde daima ticaret 489 milyon dolara çıkmıştır. açığı 2013 yılına kıyasla % 29 artarak 489 milyon dolara çıkmıştır. yılında dış ticaret açığı 589 milyon dolarla en üst düzeye çıkmıştır. 2014 yılında dış ticaret açığı 2013 yılına kıyasla % 29 artarak 489 milyon dolara çıkmıştır. Plastik İşleme Makinalarında Dış Ticaret Açığı (Milyon $)

2014 yılında, enjeksiyon ve presler dışındaki tüm makinalarda dış ticaret açığı önemli ölçüde 16 artmıştır.


2014 yılında, enjeksiyon ve presler dışındaki tüm makinalarda dış ticaret açığı önemli ölçüde 2014 yılında, enjeksiyon ve presler dışındaki tüm makinalarda dış ticaret ölçüde artmıştır. 2014 yılında, enjeksiyon ve presler dışındaki tüm makinalarda dış ticaret açığı önemli açığı ölçüdeönemli artmıştır. artmıştır. Plastik DışDolar Ticaret Plastik İşleme Makineleri Dışİşleme TicaretMakineleri Açığı ( Milyon ) Açığı ( Milyon Dolar ) Plastik İşleme Makineleri Dış Ticaret Açığı ( Milyon Dolar )

GTİP Makine Grubu GTİP Makine Grubu 847710 Enjeksiyon Mak. 847710 Enjeksiyon 847720 Ekstrüzyon Mak. 847720 Ekstrüzyon Mak. 847730 Şişirme Makineleri 847730 Şişirme Makineleri 847740 Termoforming Makineleri 847740 Termoforming 847751-59-80 Presler ve DiğerMakineleri Makineler 847751-59-80 Presler ve Parçalar Diğer Makineler 847790 Aksam ve 847790 Aksam Toplamve Parçalar Toplam Kaynak : TUİK Kaynak : TUİK

2013 2013 -151 -151 -65 -65 -21 -21 -10 -10 -120 -120 -26 -26 -393 -393

2014 2014

-174 -174 -144 -144 -14 -14 0 0 -143 -143 -24 -24 -499 -499

% Artış 2014 /2013 % Artış 201415 /2013 15 122 122 -34 -34 -97 -97 19 19 -8 -8 27 27

İÇ PAZAR PLASTİK SATIŞLARI (İŞLEME PLASTİK MAKİNALARI SEKTÖRÜNÜN MAKİNE ve TEÇHİZAT YATIRIMI ) : TÜRKİYE İÇ PAZAR SATIŞLARI İÇ PAZAR SATIŞLARI ( PLASTİK SEKTÖRÜNÜN MAKİNE ve TEÇHİZAT YATIRIMI ) : (PLASTİK SEKTÖRÜNÜN MAKİNE VE TEÇHİZAT YATIRIMI) Plastik sektörünün makine ve teçhizat yatırımları 2011 yılında 885 milyon dolar ile en üst Plastik makine ve teçhizat yatırımları yılındadolara 885 milyon dolar ile en üst düzeye sektörünün çıktıktan sonra gerilemiş ancak 2014 yılında 2011 867 milyon çıkmıştır. düzeye çıktıktan sonra gerilemiş ancak 2014 yılında 867 milyon dolara çıkmıştır. Plastik sektörünün makine ve teçhizat yatırımları 2011 yılında 885 milyon dolar ile en üst düzeye çıktıktan sonra gerilemiş ancak 2014 yılında 867 milyon dolara çıkmıştır.

Plastik Sektörünün Makine ve Teçhizat Yatırımı (Milyon $)

18 2014 yılında şişirme ve termoform makinaları dışındaki tüm makinalarda yatırımlar artmıştır.

2014 yılında şişirme ve termoform makinaları dışındaki tüm makinalarda yatırımlar artmıştır.

Plastik İşleme Makineleri İç Pazar Satışları Milyon Dolar Plastik İşleme Makineleri İç Pazar Satışları ( (Milyon Dolar ) ) GTİP

Makine Grubu

847710 847720 847730 847740 847751-59-80 847790

Enjeksiyon Mak. Ekstrüzyon Mak. Şişirme Makineleri Termoforming Makineleri Presler ve Diğer Makineler Aksam ve Parçalar Toplam

2013 171 127 22 46 273 94 732

2014 201 203 15 29 302 116 867

% Artış 2014 /2013 18 60 -32 -36 11 24 18

Kaynak : TUİK

2014 yılında plastik sektörünün makina yatırımlarının % 35’ini aksam ve parçalar, % 23’ünü

2014 yılında plastik sektörünün makina yatırımlarının % 35’ini aksam ve parçalar, % 23’ünü enjeksiyon ve eksenjeksiyon ve ekstrüzyon % 13’ünü de aksam ve parçalar oluşturmuştur. trüzyon % 13’ünü de aksam ve parçalar oluşturmuştur.

Plastik İşleme Makineleri İç Pazar Satışları ( % - Milyon Dolar )

17


18 2014 yılında şişirme ve termoform makinaları dışındaki tüm makinalarda yatırımlar artmıştır. Plastik İşleme Makineleri İç Pazar Satışları ( Milyon Dolar ) Plastik İşleme Makineleri İç Pazar Satışları ( % - Milyon Dolar ) GTİP 847710 847720 847730 847740 847751-59-80 847790

Makine Grubu Enjeksiyon Mak. Ekstrüzyon Mak. Şişirme Makineleri Termoforming Makineleri Presler ve Diğer Makineler Aksam ve Parçalar Toplam

2013 171 127 22 46 273 94 732

2014 201 203 15 29 302 116 867

% Artış 2014 /2013 18 60 -32 -36 11 24 18

Kaynak : TUİK

2014sektörü, yılında2003 plastik sektörünün makina yatırımlarının % 35’ini aksam ve parçalar, %yapmış 23’ünüolup Plastik – 2014 yılları arasında toplam 7,3 milyar dolarlık makine ve teçhizat yatırımı enjeksiyon ve ekstrüzyon % 13’ünü de aksam ve parçalar oluşturmuştur. son 5 yıldır ortalama yatırım tutarı 765 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Plastik toplam İşleme 7,3 Makineleri İç Pazar Satışları % - Milyon ) makinalar, % 24’ünü 2003 – 2014 yılları arasındaki milyar dolarlık yatırımın % (37’sini preslerDolar ve diğer 19 enjeksiyon, % 19’unu ekstrüzyon, % 12’sini aksam ve parçalar, % 5’ini termoform ve % 3’ünü de şişirme makiGTİP Makine Grubu 2013 2014 naları oluşturmuştur. 23 847710 Enjeksiyon Mak. 23 Sektörün Son 5 Yıllık Makine Yatırımının % Dağılımı 17 847720 Ekstrüzyon Mak. 23 3 847730 Şişirme Makineleri 2 6 847740 Termoforming Makineleri 3 37 847751-59-80 Presler ve Diğer Makineler 35 13 847790 Aksam ve Parçalar 13 100 Toplam 100

Plastik sektörü, 2003 – 2014 yılları arasında toplam 7,3 milyar dolarlık makine ve teçhizat yatırımı yapmış olup son 5 yıldır ortalama yatırım tutarı 765 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 2003 – 2014 yılları arasındaki toplam 7,3 milyar dolarlık yatırımın % 37’sini presler ve diğer makinalar, % 24’ünü enjeksiyon, % 19’unu ekstrüzyon, % 12’sini aksam ve parçalar, % 5’ini termoform ve % 3’ünü de şişirme makinaları oluşturmuştur.

ARZ – TALEP DENGELERİ : 2014 yılının 9 ayında 10 ülke, toplam aksam ve parçalar ihracatından miktar bazında % 55 değer bazında da % TOPLAM SEKTÖR ARZ – TALEP DENGESİ : 59 pay almıştır. Almanya, Rusya Fed. İran, Hırvatistan ve Kazakistan aksam ve parçaların en çok ihraç edildiği ilk 5 ülkeyi oluşturmuştur. 2014 yılında plastik işleme makineleri ile aksam ve parçaları sektöründe 367 milyon dolar

üretim, 641 milyon dolar ithalat, 142 milyon dolar ihracat ve 867 milyon dolar da iç pazar satışları ( plastik sektörünün makine ve teçhizat yatırımı ) gerçekleşmiştir. Sektör 498 milyon dolar–dış ticaret DENGELERİ açığı vermiştir. : ARZ TALEP Plastik İşleme Makineleri Genel Arz – Talep Dengesi TOPLAM SEKTÖR ARZ – TALEP DENGESİ : ( Milyon Dolar )

2014 yılında plastik işleme makineleri ile aksam ve parçaları sektöründe 367 milyon % Artışdolar üretim, 641 milyon 2013 2014 / 2013sektörünün makine ve dolar ithalat, 142 milyon dolar ihracat ve 867 milyon dolar da iç pazar satışları2014 ( plastik Üretim 339 367 8 teçhizat yatırımı ) gerçekleşmiştir. Sektör 498 milyon dolar dış ticaret açığı vermiştir.

18

İthalat İhracat İç Satış Dış Ticaret Açığı İhracat / Üretim ( % )

527 134 732 -393 39

641 142 867 -499 39

22 6 18 27


2014 yılında plastik işleme makineleri ile aksam ve parçaları sektöründe 367 milyon dolar üretim, 641 milyon dolar ithalat, 142 milyon dolar ihracat ve 867 milyon dolar da iç pazar satışları ( plastik sektörünün makine ve teçhizat yatırımı ) gerçekleşmiştir. Sektör 498 milyon dolar dış ticaret açığı vermiştir. Plastik İşleme Makineleri Genel Arz – Talep Dengesi Milyon Dolar ) Dolar ) Plastik İşleme Makineleri Genel Arz – Talep( Dengesi ( Milyon

Üretim İthalat İhracat İç Satış Dış Ticaret Açığı İhracat / Üretim ( % ) İthalat / İç Satış ( % ) İhracat / İthalat ( % )

2013

2014

339 527 134 732 -393 39 72 25

367 641 142 867 -499 39 74 22

% Artış 2014 / 2013 8 22 6 18 27

2014 yılında, plastik işleme makineleri ile aksam ve parçaları sektöründe, iç satışların ( sektörün makine teçhizat yatırımının ) % 74’ünün ithalatla karşılandığı, toplam üretimin % 39’unun ihraç edildiği ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 22 olarak gerçekleştiği 2014 yılında, plastik işleme makineleri ile aksam ve parçaları sektöründe, iç satışların ( sektörün makine teçhigörülmektedir. zat yatırımının ) % 74’ünün ithalatla karşılandığı, toplam üretimin % 39’unun ihraç edildiği ve ihracatın ithalatı 20 karşılama oranının da % 22 olarak gerçekleştiği görülmektedir. PLASTİK ENJEKSİYON VE TALEP TALEPDENGESİ DENGESİ PLASTİK ENJEKSİYONMAKİNELERİ MAKİNELERİ ARZ ARZ VE :: 2014 yılında plastikplastik enjeksiyon makinelerinde 59 milyon dolar üretim, 174 milyon dolar ithalat, 30 milyon dolar 2014 yılında enjeksiyon makinelerinde 59 milyon dolar üretim, 174 milyon dolar ihracat ve 203 milyon dolar da iç pazar satışları gerçekleşmiştir. Plastik enjeksiyon makinalarında 2014 yılı ithalat, 30 milyon dolar ihracat ve 203 milyon dolar da iç pazar satışları gerçekleşmiştir. dış ticaret açığı enjeksiyon 144 milyon dolardır. Plastik makinalarında 2014 yılı dış ticaret açığı 144 milyon dolardır. 2014 yılında, plastik enjeksiyon makinelerinde iç satışların ( sektörün( enjeksiyon makineleri yatırımının 2014 yılında, plastik enjeksiyon makinelerinde iç satışların sektörün enjeksiyon makineleri) % 85’inin ithalatla karşılandığı ihracatın karşılandığı ithalatı karşılama oranının da % 17 olarak gerçekleştiği görülmektedir. yatırımının ) % 85’ininveithalatla ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 17

olarak gerçekleştiği görülmektedir.

Enjeksiyon Makineleri Genel Arz – Talep Dengesi ( Milyon Dolar ) ) Enjeksiyon Makineleri Genel Arz – Talep Dengesi ( Milyon Dolar

Üretim İthalat İhracat İç Satış Dış Ticaret Açığı İthalat / İç Satış ( % ) İhracat / İthalat ( % ) Kaynak : TUİK

2013

2014

63 96 31 127 -65 75 33

59 174 30 203 -144 85 17

% Artış 2014 / 2013 -5 81 -5 60 122

2013 yılında 10 ülke plastik enjeksiyon ithalatımızın içinden adet bazında % 98, dolar bazında da % 99 pay almıştır. Çin, Almanya ve Avusturya plastik enjeksiyon ithalatımızda önde gelen 3 ülkeyi oluşturmuştur. Aynı yıl plastik enjeksiyon makineleri ihracatımızın adet bazında % 201341’i yılında 10 ülke plastikda enjeksiyon bazında % 98, dolar bazında da % 99 pay dolar bazında % 59’u ithalatımızın 10 ülkeye içinden yönelikadet olarak yapılırken, Bulgaristan, Rusya almıştır. Çin, Almanyave ve Avusturya enjeksiyon ithalatımızda önde gelen oluşturmuştur. Federasuyonu Romanyaplastik plastik enjeksiyon ihracatımızda ilk3 ülkeyi 3 büyük pazarımızıAynı yıl plastik enjeksiyon makineleri ihracatımızın adet bazında % 41’i dolar bazında da % 59’u 10 ülkeye yönelik oluşturmuştur. olarak yapılırken, Bulgaristan, Rusya Federasuyonu ve Romanya plastik enjeksiyon ihracatımızda ilk 3 büyük Plastik Enjeksiyon Makineleri İthalat ve İhracatının Ülkelere Dağılımı - 2014 pazarımızı oluşturmuştur.

Çin Almanya

İTHALAT Milyon Adet Dolar 1.553 87,5 271

37,0

Adet %

Dolar %

65

47

Irak

11

20

Rusya Fed.

İHRACAT Milyon Adet Dolar 22 5,7 19

1,2

Adet %

Dolar %

9,7

41,3

8,4

9,1

19


2013 yılında 10 ülke plastik enjeksiyon ithalatımızın içinden adet bazında % 98, dolar bazında da % 99 pay almıştır. Çin, Almanya ve Avusturya plastik enjeksiyon ithalatımızda önde gelen 3 ülkeyi oluşturmuştur. Aynı yıl plastik enjeksiyon makineleri ihracatımızın adet bazında % 41’i dolar bazında da % 59’u 10 ülkeye yönelik olarak yapılırken, Bulgaristan, Rusya Federasuyonu ve Romanya plastik enjeksiyon ihracatımızda ilk 3 büyük pazarımızı oluşturmuştur. PlastikMakineleri Enjeksiyon Makineleri İthalat Ülkelere ve İhracatının Ülkelere Plastik Enjeksiyon İthalat ve İhracatının Dağılımı - 2014 Dağılımı - 2014 İTHALAT Milyon Adet Dolar 1.553 87,5

Çin

Adet %

İHRACAT Milyon Adet Dolar 22 5,7

Dolar %

Adet %

Dolar %

65

47

Irak

9,7

41,3

Almanya

271

37,0

11

20

Rusya Fed.

19

1,2

8,4

9,1

Avusturya

154

26,6

6

14

İran

39

1,0

17,2

7,1

Tayvan

130

11,9

5

6

Katar

4

0,9

1,8

6,9

İtalya

154

7,6

6

4

İtalya

4

0,4

1,8

3,0

İsviçre

18

5,9

1

3

Kazakistan

13

0,4

5,7

3,0

Japonya

21

3,7

1

2

Ürdün

4

0,3

1,8

2,2

Güney Kore

12

1,6

1

1

Bulgaristan

9

0,3

4,0

2,1

Kanada

2

1,3

0

1

Romanya

9

0,3

4,0

2,1

Hindistan

13

1,2

1

1

S. Arabistan

6

0,3

2,6

1,8

2.328

184,3

98

98

10 Ülke Toplam

129

10,8

56,8

78,6

49

3,1

2

2

Diğerleri

98

2,9

43,2

21,4

187,3

100

100

Toplam

227

13,7

100,0

100,0

10 Ülke Toplam Diğerleri Toplam

2.377 Kaynak : TUİK

21 PLASTİK EKSTRÜZYON MAKİNELERİARZ ARZ VE DENGESİ : : PLASTİK EKSTRÜZYON MAKİNELERİ VETALEP TALEP DENGESİ Plastik ekstrüzyon makinelerinde 2014 yılında dolar 59 milyon üretim,dolar 174ithalat, milyon30dolar Plastik ekstrüzyon makinelerinde 2014 yılında 59 milyon üretim,dolar 174 milyon milyon dolar ithalat, 30 milyon dolar ihracat ve 203 milyon dolar da iç pazar satışları gerçekleşmiştir. Dışolmuştur. ihracat ve 203 milyon dolar da iç pazar satışları gerçekleşmiştir. Dış ticaret açığı ise 144 milyon dolar ticaret açığı ise 144 milyon dolar olmuştur. 2014 yılında, plastik ekstrüzyon makinelerinde iç 2014 yılında, plastik ekstrüzyon makinelerinde iç satışların ( sektörün ekstrüzyon makineleri yatırımının )% satışların ( sektörün ekstrüzyon makineleri yatırımının ) % 85’inin ithalatla karşılandığı ve 85’inin ithalatla karşılandığı ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 17 olarak gerçekleştiği görülmektedir. ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 17 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

Ekstrüzyon Makineleri Genel Arz – Talep Dengesi ( Milyon DolarDolar ) Ekstrüzyon Makineleri Genel Arz – Talep Dengesi ( Milyon )

Üretim İthalat İhracat İç Satış Dış Ticaret Açığı İthalat / İç Satış ( % ) İhracat / İthalat ( % ) Kaynak : TUİK

2013

2014

63 96 31 127 -65 75 33

59 174 30 203 -144 85 17

% Artış 2014 / 2013 63 96 31 127 -65

2013 yılında 10 ülke, plastik ekstrüzyon ithalatımızın içinden adet bazında % 91, dolar bazında da % 98 pay almıştır. Almanya İtalya ve Çin plastik ekstrüzyon ithalatımızda önde gelen 3 ülkeyi oluşturmuştur. Aynı yıl plastik ekstrüzyon makineleri ihracatımızın adet 2013 yılında 10 ülke, plastik ekstrüzyon ithalatımızın içinden adet bazında % 91, dolar bazında da % 98 pay bazında % 64’ü dolar bazında da % 67’si 10 ülkeye yönelik olarak yapılırken, Rusya almıştır. Almanya İtalya ve Çin plastik ekstrüzyon ithalatımızda önde gelen 3 ülkeyi oluşturmuştur. Aynı yıl plasFederasuyonu, İran ve Aenavutluk plastik ekstrüzyon ihracatımızda ilk 3 büyük pazarımızı tik ekstrüzyon makineleri ihracatımızın adet bazında % 64’ü dolar bazında da % 67’si 10 ülkeye yönelik olarak oluşturmuştur. yapılırken, Rusya Federasuyonu, İran ve Aenavutluk plastik ekstrüzyon ihracatımızda ilk 3 büyük pazarımızı oluşturmuştur. Plastik Ekstrüzyon Makineleri İthalat ve İhracatının Ülkelere Dağılımı - 2014

20 Almanya

Adet 136

İTHALAT Milyon Adet - % Dolar 52 19

İHRACAT Dolar % 30

Adet Rusya Fed.

58

Milyon dolar 62,7

Adet % 14

Dolar % 21


2013 yılında 10 ülke, plastik ekstrüzyon ithalatımızın içinden adet bazında % 91, dolar bazında da % 98 pay almıştır. Almanya İtalya ve Çin plastik ekstrüzyon ithalatımızda önde gelen 3 ülkeyi oluşturmuştur. Aynı yıl plastik ekstrüzyon makineleri ihracatımızın adet bazında % 64’ü dolar bazında da % 67’si 10 ülkeye yönelik olarak yapılırken, Rusya Federasuyonu, İran ve Aenavutluk plastik ekstrüzyon ihracatımızda ilk 3 büyük pazarımızı oluşturmuştur. Plastik Ekstrüzyon Makineleri İthalat ve İhracatının Ülkelere Dağılımı - 2014 Plastik Ekstrüzyon Makineleri İthalat ve İhracatının Ülkelere Dağılımı - 2014

Adet

İTHALAT Milyon Adet - % Dolar 52 19

İHRACAT

30

Rusya Fed.

58

Milyon dolar 62,7

12

17

İran

81

30,5

19

10

8

15

Özbekistan

48

28,0

11

9

25

30

14

Irak

12

16,8

3

6

11

2

6

BAE

8

14,7

2

5

Almanya

136

Japonya

90

30

İtalya

62

25

Çin

219

Avusturya

13

Dolar %

Adet

Adet % 14

Dolar % 21

Tayland

21

9

3

5

Almanya

19

13,3

5

4

Tayvan

51

6

7

3

Bulgaristan

19

11,0

5

4

İngiltere

60

3

8

2

Cezayir

18

9,4

4

3

Malezya

5

3

1

2

Azerbaycan

10

9,1

2

3

Güney Kore

5

2

1

1

Gürcistan

27

8,6

6

3

10 Ülke Toplam

662

166

90

96

10 Ülke Toplam

300

204,2

71

69

Diğerleri

72

8

10

4

Diğerleri

121

91,7

29

31

100

100

Toplam

421

295,9

100

100

Toplam

734 174 Kaynak : TUİK

22 ŞiŞİRMEŞiŞİRME MAKİNELERİ ARZARZ VE TALEP DENGESİ MAKİNELERİ VE TALEP DENGESİ :: Şişirme makinelerinde 2014 yılında 0,8 milyon dolar üretim, 14,3 milyon dolar ithalat, 0,3 milyon Şişirme makinelerinde 2014 yılında 0,8 milyon dolar üretim, 14,3 milyon dolar ithalat, dolar 0,3 ihracat milyondolar dolardaihracat vesatışları 14,8 milyon dolar da iç pazar satışları gerçekleşmiştir. Dış ticaret açığı ve 14,8 milyon iç pazar gerçekleşmiştir. Dış ticaret açığı 13,9 milyon dolar düzeyindedir.

13,9 milyon dolar düzeyindedir.

2013 yılında, şişirme makinelerinde iç satışların % 97’sinin ithalatla karşılandığı ve ihracatın ithalatı karşılama 2013 yılında, şişirme makinelerinde iç satışların % 97’sinin ithalatla karşılandığı ve ihracatın oranının da % 2,4 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

ithalatı karşılama oranının da % 2,4 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Şişirme Makineleri Genel Arz – Talep Dengesi

Şişirme Makineleri Genel Arz – Talep Dengesi (( Milyon MilyonDolar Dolar))

Üretim İthalat İhracat İç Satış Dış Ticaret Açığı İthalat / İç Satış ( % ) İhracat / İthalat ( % ) Kaynak : TUİK

2013

2014

0,4 21,4 0,2 21,7 -21,3 98,9 0,7

0,8 14,3 0,3 14,8 -13,9 96,6 2,4

% Artış 2014 / 2013 111 -33 111 -32 -34

2013 yılında 12 ülkeden şişirme makinaları ithalatı yapılmış olup, Fransa, Almanya ve İtalya en çok ithalat yapılan ülkeleri oluşturmuştur. Bu 3 ülkedn yapılan ithalatın toplam ithalata oranı bazında % 43, dolar bazında % 86 olup, düzeyindedir. Aynı yıl ve 7 ülkeye 1 er 2013 yılında 12adet ülkeden şişirme makinaları ithalatıda yapılmış Fransa, Almanya İtalya en çokadet ithalat yapışişirme makinası ihraç edilmiştir. Fransa, Polonya ve Rusya Fed. una yapılan ihracat dolar lan ülkeleri oluşturmuştur. Bu 3 ülkedn yapılan ithalatın toplam ithalata oranı adet bazında % 43, dolar bazında bazında toplam ihracatın % 65’ini oluşturmuştur. da % 86 düzeyindedir. Aynı yıl 7 ülkeye 1 er adet şişirme makinası ihraç edilmiştir. Fransa, Polonya ve Rusya Plastikbazında Şişirme toplam Makineleri İthalat % ve 65’ini İhracatının Ülkelere Dağılımı Fed. una yapılan ihracat dolar ihracatın oluşturmuştur. 2014

Adet ABD

36

Almanya

15

İTHALAT Milyon Adet % dolar 0 20 2

8

İHRACAT

2

Irak

3

Milyon dolar 0,28

13

Mısır

1

0,04

Dolar %

Adet

Adet % 60 20

Dolar % 82 13

21


2013 yılında 12 ülkeden şişirme makinaları ithalatı yapılmış olup, Fransa, Almanya ve İtalya en çok ithalat yapılan ülkeleri oluşturmuştur. Bu 3 ülkedn yapılan ithalatın toplam ithalata oranı adet bazında % 43, dolar bazında da % 86 düzeyindedir. Aynı yıl 7 ülkeye 1 er adet şişirme makinası ihraç edilmiştir. Fransa, Polonya ve Rusya Fed. una yapılan ihracat dolar bazında toplam ihracatın % 65’ini oluşturmuştur. Plastik Şişirme Makineleri İthalat ve İhracatının Ülkelere Dağılımı 2014 Dağılımı 2014 Plastik Şişirme Makineleri İthalat ve İhracatının Ülkelere İTHALAT Milyon Adet % dolar 0 20

İHRACAT

ABD

36

2

Irak

3

Milyon dolar 0,28

Almanya

15

2

8

13

Mısır

1

0,04

20

13

Fransa

74

4

41

25

İran

1

0,02

20

5

Güney Kore

5

0

3

3

Hindistan

1

0

1

0

Japonya

7

2

4

17

Toplam

5

0,34

100

100

Adet

Dolar %

Polonya

3

0

2

3

Tayvan

6

1

3

5

Çin

20

1

11

8

İngiltere

1

0

1

3

10 Ülke Toplam

168

11

92

80

Diğerleri

14

3

8

20

182 Kaynak : TUİK

14

100

100

Toplam

Adet

Adet % 60

Dolar % 82

23 TERMOFORM MAKİNELERi ARZ VE TALEP DENGESİ : TERMOFORM MAKİNELERi ARZ VE TALEP DENGESİ : Termoform makinelerinde 2014 yılında 29 milyon dolar üretim, 12 milyon dolar ithalat, 12 milyon dolar ihracat ve 29 milyon dolar da içmakinelerinde pazar satışları2014 ( plastik sektörünün yatırımı Termoform yılında 29 milyondiğer dolarmakineler üretim, 12 milyon) gerçekleşmiştir. dolar ithalat, 12 Dış ticaret açığı yoktur.. milyon dolar ihracat ve 29 milyon dolar da iç pazar satışları ( plastik sektörünün diğer makineler yatırımı ) gerçekleşmiştir. Dış ticaret açığı yoktur.. 2013 yılında, termoform makinalarında iç satışların % 41’inin ithalatla karşılandığı ve ihracatın ithalatı karşılatermoform makinalarında iç satışların % 41’inin ithalatla karşılandığı ve ma oranının2013 da %yılında, 98 olarak gerçekleştiği görülmektedir. ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 98 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Termoform Makineleri Genel Arz – Talep Dengesi ( Milyon DolarDolar ) Termoform Makineleri Genel Arz – Talep Dengesi ( Milyon )

Üretim İthalat İhracat İç Satış Dış Ticaret Açığı İthalat / İç Satış ( % ) İhracat / İthalat ( % ) Kaynak : TUİK

2013

2014

36 24 14 46 -10 53 60

29 12 12 29 0 41 98

% Artış 2014 / 2013 -19 -51 -19 -36 -97

2013 yılında 10 ülke, termoform makineleri toplam ithalatımızın içinden adet bazında % 64 dolar bazında da % 91 pay almıştır. Almanya, Tayvan ve İtalya termoform ithalatımızda önde gelen 3 ülkeyi oluşturmuştur. Aynı yıl termoform makineleri ihracatımızın adet bazında % 2013 yılında 10 ülke, toplamyönelik ithalatımızın adet bazında %Emirlikleri, 64 dolar bazında da 27’si dolar termoform bazında da makineleri % 87’si 10 ülkeye olarak içinden yapılırken, Birleşik Arap % 91 pay almıştır. Almanya, Tayvan ve İtalya termoform ithalatımızda önde gelen 3 ülkeyi oluşturmuştur. Aynı Rusya Fed. ve Almanya termoform ihracatımızda ilk 3 büyük pazarımızı oluşturmuştur. yıl termoform makineleri ihracatımızın adet bazında % 27’si dolar bazında da % 87’si 10 ülkeye yönelik olarak TermoformRusya Makineleri ve İhracatının Ülkelere Dağılımı - 2014 yapılırken, Birleşik Arap Emirlikleri, Fed.İthalat ve Almanya termoform ihracatımızda ilk 3 büyük pazarımızı oluşturmuştur. İTHALAT

İHRACAT Milyon Adet Dolar 8 1,5

11

Milyon Dolar 2

1

16

Rusya Fed.

5,2

12,6

Almanya

15

1

1

10

Mısır

6

1,4

3,9

11,8

Tayvan

31

1

3

10

S. Arabistan

14

1,4

9,2

11,7

Adet

22Ülke

Adet %

Dolar %

Adet %

Dolar %


Kaynak : TUİK

2013 yılında 10 ülke, termoform makineleri toplam ithalatımızın içinden adet bazında % 64 dolar bazında da % 91 pay almıştır. Almanya, Tayvan ve İtalya termoform ithalatımızda önde gelen 3 ülkeyi oluşturmuştur. Aynı yıl termoform makineleri ihracatımızın adet bazında % 27’si dolar bazında da % 87’si 10 ülkeye yönelik olarak yapılırken, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya Fed. ve Almanya termoform ihracatımızda ilk 3 büyük pazarımızı oluşturmuştur. Termoform Makineleri İthalat ve İhracatının Ülkelere Dağılımı - 2014 Termoform Makineleri İthalat ve İhracatının Ülkelere Dağılımı - 2014 İTHALAT

İHRACAT Milyon Adet Dolar 8 1,5

Ülke

11

Milyon Dolar 2

1

16

Rusya Fed.

5,2

12,6

Almanya

15

1

1

10

Mısır

6

1,4

3,9

11,8

Tayvan

31

1

3

10

S. Arabistan

14

1,4

9,2

11,7

Çin

1

0

0

1

İran

8

1,1

5,2

9,8

İngiltere

25

0

2

1

BAE

7

0,9

4,6

8,1

İtalya

6

1

1

5

Almanya

3

0,9

2,0

7,4

ABD

7

1

1

6

Fransa

3

0,9

2,0

7,3

Almanya

2

0

0

4

Bulgaristan

4

0,7

2,6

5,6

Avusturya

5

0

0

0

Hollanda

1

0,5

0,7

4,2

Adet

Adet %

Dolar %

Adet %

Dolar %

5

1

0

9

Lübnan

10

0,5

6,5

3,9

10 Ülke Toplamı

108

7

10

62

10 Ülke Toplam

64

9,6

41,8

82,4

Diğerleri

977

5

90

38

Diğerleri

89

2,1

58,2

17,6

1.085

12

100

100

Toplam

153

11,7

100,0

100,0

Bulgaristan

Toplam Kaynak : TUİK

24 PRESLER VE DİĞER MAKİNELER ARZ VE TALEP DENGESİ

PRESLER ve MAKİNELER ARZ VE TALEP DENGESİ :

Presler ve diğer makinelerde 2014 yılında 159 milyon dolar üretim, 61 milyon dolar ithalat, 64 milyon dolar ihPresler ve diğer makinelerde 2014 yılında 159 milyon dolar üretim, 61 milyon dolar ithalat, racat ve 159 milyon dolar da iç pazar satışları gerçekleşmiştir. Dış ticaret açı 3 milyon dolar düzeyindedir. 2014 64 milyon dolar ihracat ve 159 milyon dolar da iç pazar satışları gerçekleşmiştir. Dış ticaret yılında, presler ve diğer makinalarda iç satışların % 39’unun ithalatla karşılandığı ve ihracatın ithalatı karşılama açı 3 milyon dolar düzeyindedir. 2014 yılında, presler ve diğer makinalarda iç satışların % oranının da % 104 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

39’unun ithalatla karşılandığı ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 104 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

Presler ve Diğer Makineler Genel Arz – Talep Dengesi ( Milyon (Dolar ) Dolar ) Presler ve Diğer Makineler Genel Arz – Talep Dengesi Milyon 2013 Üretim İthalat İhracat İç Satış Dış Ticaret Açığı İthalat / İç Satış ( % ) İhracat / İthalat ( % ) Kaynak : TUİK

2014 153 61 61 153 0 40 100

159 61 64 156 3 39 104

% Artış 2014 / 2013 4 0 4 2 -

2013 yılında 10 ülke, presler ve diğer makineler toplam ithalatımızın içinden adet bazında % 75 dolar bazında da % 89 pay almıştır. Almanya, Çin ve İtalya bu makinaların ithalatında önde gelen 3 ülkeyi oluşturmuştur. Aynı yıl presler ve diğer makineler ihracatımızın adet 2013 yılında 10 ülke, presler diğer makineler ithalatımızın içindenyapılırken, adet bazında % Fed. 75 dolar bazında % 49’u dolarve bazında da % 56’sıtoplam 10 ülkeye yönelik olarak Rusya İranbazında da % 89ve pay almıştır. Almanya, Çin ve İtalya bu makinaların ithalatında önde gelen 3 ülkeyi oluşturmuştur. Aynı Bulgaristan bu makinaların ihracatında ilk 3 büyük pazarımızı oluşturmuştur. yıl presler ve diğer makineler ihracatımızın adet bazında % 49’u dolar bazında da % 56’sı 10 ülkeye yönelik olave Diğer Makinelerbu İithalat ve İhracatının Ülkelere - 2014 rak yapılırken, RusyaPresler Fed. İran ve Bulgaristan makinaların ihracatında ilk 3Dağılımı büyük pazarımızı oluşturmuştur.

Almanya

İTHALAT Milyon Adet Dolar 283 52

Çin

2.702

34

Adet %

Dolar %

7

26

İran

İHRACAT Milyon Adet Dolar 173 8,4

62

17

Rusya Fed.

167

5,5

Adet %

Dolar %

1,4

13,2

1,3

8,6

23


2013 yılında 10 ülke, presler ve diğer makineler toplam ithalatımızın içinden adet bazında % 75 dolar bazında da % 89 pay almıştır. Almanya, Çin ve İtalya bu makinaların ithalatında önde gelen 3 ülkeyi oluşturmuştur. Aynı yıl presler ve diğer makineler ihracatımızın adet bazında % 49’u dolar bazında da % 56’sı 10 ülkeye yönelik olarak yapılırken, Rusya Fed. İran ve Bulgaristan bu makinaların ihracatında ilk 3 büyük pazarımızı oluşturmuştur. Presler ve Diğer Makineler İithalat ve İhracatının Ülkelere Dağılımı - 2014

Presler ve Diğer Makineler İithalat ve İhracatının Ülkelere Dağılımı - 2014

Almanya

İTHALAT Milyon Adet Dolar 283 52

7

26

İran

İHRACAT Milyon Adet Dolar 173 8,4

1,4

13,2

Çin

2.702

34

62

17

Rusya Fed.

167

5,5

1,3

8,6

540

33

12

16

Irak

198

3,8

1,6

6,0

Hollanda

43

14

1

7

Bulgaristan

64

3,8

0,5

6,0

İngiltere

110

9

3

5

Romanya

55

2,8

0,4

4,4

Tayvan

80

9

2

4

Kazakistan

36

2,6

0,3

4,2

Avusturya

4

8

0

4

Belarus

12

2,1

0,1

3,3

Güney Kore

54

6

1

3

S. Arabistan

54

1,8

0,4

2,8

İtalya

Adet %

Dolar %

Adet %

Dolar %

ABD

98

6

2

3

İngiltere

9

1,7

0,1

2,7

Fransa

11

5

0

3

Almanya

50

1,7

0,4

2,6

3.925

174

90

87

10 Ülke Toplam

818

34,2

6,5

53,8

428

26

10

13

Diğerleri

11.808

29,3

93,5

46,2

4.353 200 Kaynak : TUİK

100

100

Toplam

12.626

63,5

100,0

100,0

10 Ülke Toplam Diğerleri Toplam

25 AKSAM VE PARÇALAR ARZ VE TALEP DENGESİ AKSAM VE PARÇALAR ARZ VE TALEP DENGESİ Aksam ve parçalarda 2014 yılında 92 milyon dolar üretim, 47 milyon dolar ithalat, 23 Milyon dolar ihracat ve 116 Aksam ve parçalarda 2014 yılında 92 milyon dolar üretim, 47 milyon dolar ithalat, 23 Milyon milyon dolar da iç pazar satışları gerçekleşmiştir. Dış ticaret açığı 24 milyon dolar düzeyindedir. 2014 yılında, dolar ihracat ve 116 milyon dolar da iç pazar satışları gerçekleşmiştir. Dış ticaret açığı 24 aksam ve milyon parçalarda satışların ( sektörün aksamaksam ve parçalar yatırımının ) % 92’sinin ithalatlaaksam karşılandığı ve dolariç düzeyindedir. 2014 yılında, ve parçalarda iç satışların ( sektörün ihracatın ithalatı karşılama oranının 47 olarak gerçekleştiği görülmektedir. ve parçalar yatırımının ) da %% 92’sinin ithalatla karşılandığı ve ihracatın ithalatı karşılama

oranının da % 47 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

Aksam ve Parçalarda Genel Arz – Talep Dengesi

( Milyon Dolar ) ) Aksam ve Parçalarda Genel Arz – Talep Dengesi ( Milyon Dolar

Üretim İthalat İhracat İç Satış Dış Ticaret Açığı İthalat / İç Satış ( % ) İhracat / İthalat ( % ) Kaynak : TUİK

2013

2014

68 43 17 94 -26 68 43

92 47 23 116 -24 92 47

% Artış 2014 / 2013 36 10 36 24 -8 36 10

2013 yılında 10 ülkeaksam ve parçalar toplam ithalatımızın içinden KG bazında % 88 dolar bazında da % 87 pay almıştır. Almanya, İtalya ve Çin aksam ve parçalar ithalatında önde gelen 3 ülkeyi oluşturmuştur. Aynı yıl aksam ve parçalar ihracatımızın KG bazında % 59’u dolar bazında dave%parçalar 61’i 10toplam ülkeyeithalatımızın yönelik olarak yapılırken, Almanya, Rusya Fed. da ve % 87 pay 2013 yılında 10 ülkeaksam içinden KG bazında % 88 dolar bazında Özbekistan aksav ihracatında ilk 3 büyük önde pazarımızı almıştır. Almanya, İtalya ve ve Çinparçalar aksam ve parçalar ithalatında gelenoluşturmuştur. 3 ülkeyi oluşturmuştur. Aynı yıl aksam ve parçalar ihracatımızın KG bazında % 59’u dolar bazında da % 61’i 10 ülkeye yönelik olarak yapılırken, AlmanAksam ve Parçalar İthalat ve İhracatının Ülkelere Dağılımı - 2014 ya, Rusya Fed. ve Özbekistan aksav ve parçalar ihracatında ilk 3 büyük pazarımızı oluşturmuştur.

24 Almanya

İTHALAT Milyon Ton Dolar 182 17

İHRACAT KG -%

Dolar %

15

31

Almanya

4.891

Milyon Dolar 4,5

Ton

26

Dolar % 19

KG - %

İtalya

271

11

22

20

Rusya Fed.

982

2,0

5

9

Çin

411

6

33

10

İran

778

1,2

4

5


2013 yılında 10 ülkeaksam ve parçalar toplam ithalatımızın içinden KG bazında % 88 dolar bazında da % 87 pay almıştır. Almanya, İtalya ve Çin aksam ve parçalar ithalatında önde gelen 3 ülkeyi oluşturmuştur. Aynı yıl aksam ve parçalar ihracatımızın KG bazında % 59’u dolar bazında da % 61’i 10 ülkeye yönelik olarak yapılırken, Almanya, Rusya Fed. ve Özbekistan aksav ve parçalar ihracatında ilk 3 büyük pazarımızı oluşturmuştur. Aksam ve Parçalar İthalat ve İhracatının Ülkelere Dağılımı - 2014

Aksam ve Parçalar İthalat ve İhracatının Ülkelere Dağılımı - 2014

Almanya

İTHALAT Milyon Ton Dolar 182 17

15

31

Almanya

İtalya

271

11

22

20

Rusya Fed.

Çin

411

6

33

10

İran

778

1,2

4

5

ABD

52

3

4

6

Hırvatistan

246

0,9

1

4

İsviçre

23

3

2

5

Romanya

799

0,8

4

3

Avusturya

43

3

3

5

Özbekistan

314

0,8

2

3

Japonya

41

2

3

5

S. Arabistan

423

0,8

2

3

Fransa

16

2

1

3

Kazakistan

427

0,7

2

3

Hollanda

12

1

1

3

Mısır

363

0,7

2

3

İngiltere

32

1

3

2

Bulgaristan

446

0,6

2

3

1.083

49

87

90

10 Ülke Toplam

9.668

13,0

51

56

156

5

13

10

Diğerleri

9.397

10,0

49

44

1.239 54 Kaynak : TUİK

100

100

Toplam

19.065

23,0

100

100

10 Ülke Toplam Diğerleri Toplam

İHRACAT KG -%

Dolar %

4.891

Milyon Dolar 4,5

982

2,0

Ton

26

Dolar % 19

5

9

KG - %

SONUÇ : Türkiye plastik işleme makinaları sektöründe karşılaşılan en önemli sorunlar şunlardır ;

• Sektörün belirli bir vizyonu yoktur. • Firmalar arası yatay ve dikey rekabet öncesi işbirliği mevcut değildir. • Sektörde AR – Ge, ÜRGE, endüstriyel tasarım ve ürün geliştirme konularında çalışmalar yetersiz• • • • • •

• •

dir. Sektörde patent, tescilli marka yatırımları yapılmamakta veya yeterli değildir. Sektörün uluslar arası teknik mevzuatı uyumu yetersizdir. Sektördeki firmaların özkaynakları ve işletme sermmayeleri yetersizdir. Teminindeki finansman maliyeti yüksektir. Enerji maliyetleri yüksektir. Sektörün pazarlama ve müşteri ilişkileri yönetimi konularında gelişme ihtiyacı vardır. Plastik işleme makineleri ile bunların aksam ve parçaları sektöründeki gelişmeler, büyük ölçüde plastik sektörünün büyümesine ve yatırım eğilimlerine paralel bir seyir izlemesine rağmen sektör özellikle Çin ve Uzak doğu ülkelerinden yapılan ucuz ithalat baskısı altındadır. Artan talebin paylaşılmaında ithalat daha çok pay almaktadır. AB ülkelerinde plastik ve kauçuk makineleri ile bunların aksam ve parçalarını imal eden firma sayısı toplam 3.700 civarında iken, Türkiye’de 600 civarında firmanın bulunması, firma başına üretim ve ciro oranının düşmesine neden olmaktadır. Türkiye, plastik işleme makineleri ile bunların aksam ve parçaları dış ticaretinde net ithalatçı ülke konumundadır ve katma değeri nisbi olarak daha düşük makineler ihraç ederken, pahalı makineleri ithal etmektedir.

Türk plastik işleme makineleri sektörünün katma değeri daha büyük makineler üretip ihraç edebilmesi için temel stratejiler, Makine Sektörü İhracat Strateji Belgesinde de tarif edildiği gibi ; Genel Amaç ; “Makina Sektörünün Geliştirilmesi ve Yüksek Teknolojili Ürünlerin İmal Edilmesinin Sağlanması” olmalıdır. Söz konusu genel amaca erişebilmek için kamu otoritelerince ve sektörce benimsenmesi gereken başlıca hedefler ;

25


• “Katma Değeri” ve “Marka Değeri” yüksek makina sanayine dönüşümü sağlayıcı hertürlü düzenle• • • • • • • • • • • • •

26

melerin ve yapısal tedbirlerin hayata geçirilmesi,. Yurtiçi ve yurtdışında sürdürülebilir büyümeyi ve ölçek ekonomisinin avantajlarını yakalamak amacıyla sektöre yönelik sağlıklı finansal çözümlerin sağlanması, Sürdürülebilir, yetkinliğini kazanmış, yüksek performansa sahip, teknoloji odaklı, öğrenmeye ve değişime açık her düzeyde insan kaynağının sağlanması, Türkiye plastik işleme makinaları sektörünün kalite, güven ve teknoloji unsurlarının ön plana çıkarılması ve yurt içinde ve yurt dışında etkin bir şekilde tanıtımının yapılarak ihracatın arttırılması, Global düzeyde rekabet edebilen, katma değerleri yüksek makinaların üretilmesini sağlamak için gerekli AR-GE ve inovasyonun yapılması, sektöre yönelik AR-GE, ÜR-GE ve innovasyon desteklerinin arttırılması, Yabancı sermaye yatırımlarının çekilerek, sektörün geleneksel makine üretim yapısından katma değeri daha yüksek makineleri üreten bir yapıya ulaştırılması Sektörde global pazarlarda marka yaratacak daha büyük ölçekli enjeksiyon ve ekstrüzyon makine üreticilerinin yaratılması, diğer firmaların ise bu firmalara ve global makine üreticilerine aksam ve parça üreten yan sanayi firmaları olarak organize edilmesi, Sektörün verimliliğini yükseltmek ve sinerji sağlamak için kümelenme faaliyetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, Sektörün eğitimli ara eleman ihtiyacını karşılayacak ölçüde eğitim alt yapısının oluşturulması, Kayıtdışı üretimin ve haksız rekabetin önlenmesi, Tanıtım ve pazarlama amacıyla sektörel derneklerce potansiyel dış pazarlarda ofislerin açılması, road show ve bileteral toplantıların organize edilmesi. Uzun vadeli ihracat satışlarında ihracatçıya kur ve vade garantisinin getirilmesi, AB standartlarını sağlamayan makinelerin Türkiye’ye girmesinin engellenmesi, Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin yeterli düzeye çıkarılması, standardizasyon kontrollerinin tavizsiz gerçekleştirilmesi sağlanmalsı,


www.plasfed.org.tr

2014 Türkiye Plastik İşleme Makineleri Sektör İzleme Raporu  

PLASFED Plastik Sanayicileri Federasyonu 2014 Türkiye Plastik İşleme Makineleri Sektör İzleme Raporu

2014 Türkiye Plastik İşleme Makineleri Sektör İzleme Raporu  

PLASFED Plastik Sanayicileri Federasyonu 2014 Türkiye Plastik İşleme Makineleri Sektör İzleme Raporu

Advertisement