Page 1

plastik sanayi

2013

DÜNYA VE

TÜRKİYE

PVC RAPORU

Plastik Sanayicileri Derneği

Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri


YÖNETİCİ ÖZETİ : PVC tüm dünyada üretimi, tüketimi ve dış ticareti en fazla olan plastik hammaddelerinden biridir. Nitekim ; 2013 yılında PVC ithalatı, dünya toplam plastik hammadde ithalatı içinden % 9 pay alırken PVC ihracatının, dünya toplam plastik hammadde ihracatı içindeki payı, % 7 olarak gerçekleşmiştir. Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

2009 yılında 26 milyon ton ve 23 milyar dolar olan dünya PVC dış ticaret hacmi son 5 yılda, miktar bazında ortalama % 5,4 ve değer bazında da ortalama % 10,6 artarak 2013 yılında 28 milyon ton ve 39 milyar dolara ulaşmıştır. 2018 yılında dünya toplam PVC ithalatının 20 milyon ton ve 33 milyar dolara, ihracatının ise 17 milyon ton ve 32 milyar dolara, toplam dış ticaret hacminin de 37 milyon ton ve 65 milyar dolara çıkması beklenmektedir. Türkiye’de PVC üreten tek tesis PETKİM olup, mevcut üretim kapasitesi yılda 150.000 ton PVC üretebilecek seviyededir. Firmanın PVC üretimi 2002 ve 2004 yıllarında 157.000 ton ile maksimum seviyesine erişmiştir. 2013 yılında üretimin 121.000 tona indiği görülmektedir. Türkiye’nin son 5 yıl içinde yapmış olduğu toplam PVC ithalatı miktar bazında yılda ortalama % 10 değer bazında da % 17 artmış ve 658 bin tondan 960 bin tona ve 604 milyon dolardan 1 milyar 117 milyon dolara ulaşmıştır. Türkiye’nin 2009 yılında 24 bin ton ve 26 milyon dolar olan toplam PVC ihracatı, 2013 yılında 19 bin tona düşerken değer bazında 26 milyon dolar düzeyinde kalmıştır. PVC ihracatı son 5 yıl içinde miktar bazında % yılda ortalama % 6 gerilerken değer bazında aynı düzeyde kalmıştır. Türkiye plastik sektöründeki hızlı gelişime paralel olarak, sektörün PVC tüketimi de hızlı bir artış trendi göstermiş ve 2009 – 2013 yıllarını kapsayan son 5 yılda % 8 bileşik büyüme hızı ile artmıştır. 2009 yılında 772 bin ton olan tüketim 2013 yılında % 38 artarak 1 milyon 62 bin tona çıkmıştır. Türkiye dünyanın önemli PVC ithalatçısı ülkelerinden biridir. Plastik sektöründeki hızlı büyüme trendi, PVC iç talebinin de hızla artmasına neden olmaktadır. Ancak PVC yerli üretimi bu talebi karşılamaktan uzak kalmaktadır. İç tüketim tahminleri 2018 yılında ithalat bağımlılığının 93’e ulaşacağını göstermektedir. Bu açıdan bakıldığında Türkiye’nin PVC üretimi için mevcut veya muhtemel petrokimya tesisleri için önemli bir pazar niteliği taşıdığı görülmektedir.

2


İÇİNDEKİLER 1. Raporun Kapsadığı Hammaddeler 2. Mevcut Durum Analizi 2.1. Dünya PVC Dış Ticareti 2.1.1. Dünya PVC Dış Ticaret Hacmi 2.1.2. Dünya PVC İthalatı 2.1.2.1. Miktar Bazında PVC İthalatını Yönlendiren 20 Ülke 2.1.2.2. Değer Bazında PVC İthalatını Yönlendiren 20 Ülke 2.1.3. Dünya PVC İhracatı 2.1.3.1. Miktar Bazında PVC İhracatını Yönlendiren 20 Ülke 2.1.3.2. Değer Bazında PVC İhracatını Yönlendiren 20 Ülke 2.1.4. PVC Dış Ticaretinde En Yüksek Fazlalık Veren 10 Ülke 2.1.5. PVC Dış Ticaretinde En Yüksek Açık Veren 10 Ülke 2.1.6. Dünya Ortalama PVC İthalat ve İhracat Fiyatları 2.2. Türkiye PVC Pazarı 2.2.1. Kurulu Kapasite 2.2.2. Üretim ve Kapasite Kullanımı 2.2.3. Türkiye’nin PVC İthalatı 2.2.4. Türkiye’nin PVC İhracatı 2.2.5. Türkiye’nin PVC Dış Ticaret Açığı 2.2.6. Ülkeler İtibariyle Toplam PVC İthalatı 2.2.7. Ülkeler İtibariyle Toplam PVC İhracatı 2.2.8. Türkiye’nin Ortalama PVC Dış Ticaret Fiyatları 2.2.9. Türkiye’nin İç Pazar Tüketimi 3. İleriye Dönük Tahminler

3.1. Dünya PVC Dış Ticaret Tahminleri

3.2. Türkiye PVC Pazar Beklentileri 3.2.1. Türkiye PVC Toplam Arz ve Talep Dengesi ve İleriye Dönük Beklentiler

3


1. RAPORUN KAPSADIĞI PLASTİK HAMMADDELER : 1. RAPORUN KAPSADIĞI PLASTİK HAMMADDELER : Analizin kapsadığı plastik hammaddesi 3904 GTİP no’lu Vinil Klorür veya Diğer Halojenlenmiş Polimerleri olup, dünya3904 istatistikleri ilgili analiz ; Diğer ITC ( Halojenlenmiş International Olefinlerin Trade Olefinlerin Analizin kapsadığı plastik hammaddesi GTİP no’luile Vinil Klorür veya PoStatistics ) kurumunca dış ticaret verileri sadece 4 digit bazında verildiğinden, 3904 GTİP limerleri olup, dünya istatistikleri ile ilgili analiz ; ITC ( International Trade Statistics ) kurumunca dış ticaret toplamı olarak yapılmıştır. verileri sadece 4 digit bazında verildiğinden, 3904 GTİP toplamı olarak yapılmıştır. Rapor İçeriğinde Yer Alan 3904 GTİP Nolu

Klorür veya Diğer Olefinlerin PolimerleriOlefinlerin Polimerleri Rapor İçeriğindeVinil Yer Alan 3904 GTİP NoluHalojenlenmiş Vinil Klorür veya Diğer Halojenlenmiş

GTİP NO 39.04

3904.10.00.00.11 3904.10.00.00.19 3904.21.00.00.00 3904.22.00.00.00 3904.30.00.00.00 3904.40.00.00.00 3904.50 3904.50.10.00.00 3904.50.90.00.00 3904.61.00.00.00 3904.69 3904.69.10.00.00 3904.69.20.00.00 3904.69.80.00.00 3904.90.00.00.00

AÇIKLAMA Vinil klorür veya diğer halojenlenmiş olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde) : - Poli(vinil klorür) (diğer herhangi bir maddeyle karıştırılmamış) (PVC) - - Emülsiyon poli(vinil klorür) (E-PVC) - - Diğerleri - Diğer poli(vinil klorür): - - Plastifiye edilmemiş PVC - - Plastifiye edilmiş PVC - Vinil klorür-vinil asetat kopolimerleri - Diğer vinil klorür kopolimerleri - Viniliden klorür polimerleri: - - Viniliden klorürle akrilonitril kopolimeri (çapı 4 mikrometre veya daha fazla fakat 20 mikrometreyi geçmeyen genleşebilir kürecik şeklinde) - - Diğerleri - Florlu polimerleri: - - Politetrafloretilen (PTFE) - - Diğerleri: - - - Polivinil florür (bu fasılın 6 (b) Notunda belirtilen şekillerden birinde olan ) - - - Fluoroelastomer FKM - - - Diğerleri - Diğerleri

2. MEVCUT DURUM ANALİZİ : 2. MEVCUT DURUM ANALİZİ : 2.1. DÜNYA PVC DIŞ TİCARETİ : 2.1. DÜNYA PVC DIŞ TİCARETİ :

2.1.1. DÜNYA PVC DIŞ TİCARET HACMİ :

2.1.1. DÜNYA PVC DIŞ TİCARET HACMİ :

PVC tüm dünyada üretimi, tüketimi ve dış ticareti en fazla olan plastik hammaddelerinden biridir. Nitekim ; 2013 yılında PVC ithalatı, dünya toplam plastik hammadde ithalatı içinden % PVC tüm dünyada üretimi, tüketimi ve dış ticareti en fazla olan plastik hammaddelerinden biridir. Nitekim ; 9 pay alırken PVC ihracatının, dünya toplam plastik hammadde ihracatı içindeki payı, % 7 2013 yılında PVC ithalatı, dünya toplam plastik hammadde ithalatı içinden % 9 pay alırken PVC ihracatının, olarak gerçekleşmiştir. dünya toplam plastik hammadde ihracatı içindeki payı, % 7 olarak gerçekleşmiştir.

2009 yılında 26 milyon ton ve 23 milyar dolar olan dünya PVC dış ticaret hacmi son 5 yılda,

2009 yılında 26 milyon ton ve 23 milyar dolar olan dünya PVC dış ticaret hacmi son 5 yılda, miktar bazında miktar bazında ortalama % 5,4 ve değer bazında da ortalama % 10,6 artarak 2013 yılında 28 ortalama % 5,4 ve değer bazında da ortalama % 10,6 artarak 2013 yılında 28 milyon ton ve 39 milyar dolara milyon ton ve 39 milyar dolara ulaşmıştır. ulaşmıştır.

4


Dünya Toplam PVC Dış Ticaret Hacmi Dünya Toplam PVC Dış Ticaret Hacmi

23 23 26 26

2009 2009

26 26

Milyon Milyon Ton Ton

Milyar Milyar $ $

41 41

35 35

2010 2010

38 38

39 39

27 27

26 26

28 28

2011 2011

2012 2012

2013 2013

Kaynak Kaynak :: ITC ITC –– International International Trade Trade Center Center

2.1.2. DÜNYA PVC İTHALATI : 2.1.2. DÜNYA PVC İTHALATI :

2009 yılında 11 milyon ton ve 13 milyar dolar olan dünya PVC ithalatı son 5 yılda miktar bazında 6,5veve13değer dadünya ortalama % 10,6son artarak 2013 yılında 14 ortalama milyon % 2009 yılındaortalama 11 milyon%ton milyarbazında dolar olan PVC ithalatı 5 yılda miktar bazında ve 20 bazında milyar dolara yükselmiştir. 6,5ton ve değer da ortalama % 10,6 artarak 2013 yılında 14 milyon ton ve 20 milyar dolara yükselmiştir. Dünya Toplam PVC İthalatı

Dünya Toplam PVC İthalatı Milyon Ton

11 13

2009 2009

13

17

2010 2010

Milyar $ 21

20 20

20 20

13

13

14

2011 2011

2012 2012

2013 2013

Kaynak Kaynak :: ITC ITC –– International International Trade Trade Center Center

2.1.2.1. MİKTAR BAZINDA PVC İTHALATINI YÖNLENDİREN 20 ÜLKE20 : ÜLKE : 2.1.2.1. MİKTAR BAZINDA PVC İTHALATINI YÖNLENDİREN

2.1.2.1.

MİKTAR BAZINDA PVC İTHALATINI YÖNLENDİREN 20 ÜLKE :

2013 yılında dünya toplam PVC ithalatının miktar bazında % 72’si 20 ülke tarafından gerçekleştirilmiş olup, bu 2013 yılında dünya toplam PVC ithalatının miktar bazında % 72’si 20 ülke tarafından ülkelerin 2009 yılında 8 milyon ton olan toplam PVC ithalatları yıllık % 7 artış hızı ile 2013 yılında 10 milyon tona gerçekleştirilmiş olup, bu ülkelerin 2009 yılında 8 milyon ton olan toplam PVC ithalatları yıllık çıkmıştır. Diğer tüm ülkeler toplam ithalattan % 28 pay almaktadır. 2013 yılında dünya toplam PVC ithalatının miktar bazında % 10’u Hindistan tarafından yapılmıştır. En büyük PVC ithalatçısı 5 ülke sırası ile ; Hindistan, Çin, Türkiye, Mısır ve Almanya’dır. Bu ülkelerin toplam dünya ithalatı içindeki payları miktar bazında % 37 seviyesindedir.

5


2013 yılında dünya toplam PVC ithalatının miktar bazında % 10’u Hindistan tarafından yapılmıştır. En büyük PVC ithalatçısı 5 ülke sırası ile ; Hindistan, Çin, Türkiye, Mısır ve Almanya’dır. Bu ülkelerin toplam dünya ithalatı içindeki payları miktar bazında % 37 seviyesindedir. Türkiye, miktar bazında dünya toplam ithalatından 2009 yılında2009 % 6 pay alırken, 2013 yılındapayı % 7’ye Türkiye, miktar bazında dünya PVC toplam PVC ithalatından yılında % payı 6 pay alırken, yükselmiş olup, dünyanın 3.ncü büyük PVC ithalatçısı konumundadır. 2013 yılında % 7’ye yükselmiş olup, dünyanın 3.ncü büyük PVC ithalatçısı konumundadır.

İthalatı Yönlendiren 20 Ülkenin PVC İthalatı

İthalatı Yönlendiren 20 Ülkenin PVC İthalatı ((1000 1000Ton Ton) )

1000 Ton Hindistan Çin Türkiye Mısır Almanya İtalya Rusya Fed. Kanada Brezilya Belçika Meksika ABD İngiltere Fransa Polonya Ukrayna Malezya Hollanda United Arab Emirates Vietnam 20 Ülke Toplamı Diğer Ülkeler TOPLAM

CAGR ( % )

% Pay

2009 676 2.012 658 27 646

2013 1.363 1.110 960 736 716

2009 - 2013 19,1 -13,8 9,9 128,8 2,6

2009 6,1 18,2 5,9 0,2 5,8

2013 9,6 7,8 6,7 5,2 5,0

680

698

0,7

6,1

4,9

278 461 297 399 239 254 263 328 289 127 57 0 160 145 7.996 3.075 11.071

552 514 502 458 397 361 353 327 303 205 180 173 169 163 10.237 4.026 14.263

18,7 2,7 14,0 3,5 13,5 9,2 7,6 -0,1 1,2 12,6 33,5 1,4 3,0 6,4 7,0 6,5

2,5 4,2 2,7 3,6 2,2 2,3 2,4 3,0 2,6 1,2 0,5 0,0 1,4 1,3 72,2 27,8 100,0

3,9 3,6 3,5 3,2 2,8 2,5 2,5 2,3 2,1 1,4 1,3 1,2 1,2 1,1 71,8 28,2 100,0

Kaynak : ITC – International Trade Center

2.1.2.2.

DEĞER BAZINDA PVC İTHALATINI YÖNLENDİREN 20 ÜLKE :

2.1.2.2. DEĞER BAZINDA PVC İTHALATINI YÖNLENDİREN 20 ÜLKE :

2013 yılında dünya toplam PVC ithalatının değer bazında % 71’i 20 ülke tarafından gerçekleştirilmiş olup,PVC buithalatının ülkelerindeğer 2009bazında yılında% 9,5 olan gerçekleştirilmiş toplam PVC ithalatları 2013 yılında dünya toplam 71’imilyar 20 ülkedolar tarafından olup, bu ül-

kelerin 2009 yılında 9,5 milyar dolar olan toplam PVC ithalatları yıllık % 10,6 artış hızı ile 2013 yılında 14 milyar dolara çıkmıştır. Diğer tüm ülkeler toplam ithalattan % 29 pay almaktadır. 2013 yılında dünya toplam PVC ithalatının değer bazında % 8’i Çin tarafından yapılmıştır. En büyük PVC ithalatçısı 5 ülke sırası ile ; Çin, Hndistan, Almanya, Türkiye ve İtalya’dır. Bu ülkelerin toplam dünya ithalatı içindeki payları miktar bazında % 35 seviyesindedir. Türkiye, değer bazında dünya toplam PVC ithalatından 2009 yılında % 5 pay alırken, payı 2013 yılında % 6’ya yükselmiş olup, dünyanın 4.ncü büyük PVC ithalatçısı konumundadır.

6


ülkelerin toplam dünya ithalatı içindeki payları miktar bazında % 35 seviyesindedir. Türkiye, değer bazında dünya toplam PVC ithalatından 2009 yılında % 5 pay alırken, payı 2013 yılında % 6’ya yükselmiş olup, dünyanın 4.ncü büyük PVC ithalatçısı konumundadır. İthalatı Yönlendiren 20 Ülkenin PVC İthalatı ( Milyon İthalatı Yönlendiren 20 Ülkenin PVC İthalatı ( Milyon $)$ ) Milyon $ Çin Hindistan Almanya Türkiye İtalya ABD Belçika Rusya Fed. Brezilya Meksika Kanada Fransa İngiltere Polonya G.Kore Hollanda Ukrayna Mısır Malezya Vietnam 20 Ülke Toplamı Diğer Ülkeler TOPLAM

CAGR ( % )

% Pay

2009 1.893 652 865 604 788

2013 1.595 1.558 1.246 1.117 1.046

2009 - 2013 -4,2 24,3 9,5 16,6 7,3

2009 14,1 4,9 6,5 4,5 5,9

2013 8,0 7,8 6,2 5,6 5,2

510

993

18,1

3,8

5,0

530 349 337 369 470 465 344 329 176 274 149 204 68 154 9.531 3.867 13.398

882 714 684 639 619 565 536 395 353 319 273 261 247 230 14.272 5.748 20.020

13,6 19,6 19,4 14,7 7,1 5,0 11,7 4,7 19,0 3,9 16,4 6,3 38,1 10,6 10,6 10,4 10,6

4,0 2,6 2,5 2,8 3,5 3,5 2,6 2,5 1,3 2,0 1,1 1,5 0,5 1,1 71,1 28,9 100,0

4,4 3,6 3,4 3,2 3,1 2,8 2,7 2,0 1,8 1,6 1,4 1,3 1,2 1,2 71,3 28,7 100,0

Kaynak : ITC – International Trade Center

2.1.3. DÜNYA PVC İHRACATI : 2.1.3. DÜNYA PVC İHRACATI : Dünya ihracatının son 5yıllık yılda yıllık ortalama artış bazında hızı, miktar 4,4 veda değer Dünya PVCPVC ihracatının son 5 yılda ortalama artış hızı, miktar % 4,4bazında ve değer%bazında % 10,6 bazında da % 10,6 olarak gerçekleşmiş ve 2009 yılında 13 milyon ton ve 12 milyar dolar olan olarak gerçekleşmiş ve 2009 yılında 13 milyon ton ve 12 milyar dolar olan ihracat, 2013 yılında 14 milyon ton ve ihracat, 2013 yılında 14 milyon ton ve 19 milyar dolara ulaşmıştır. 19 milyar dolara ulaşmıştır.

Dünya Toplam PVC İhracatı Dünya Toplam PVC İhracatı Dünya Toplam Milyon Ton PVC İhracatı Milyar $

Dünya Toplam PVC İhracatı

13 13 13

Milyon Ton Milyon Ton

17 17 17

20 20 20

Milyar $ Milyar $

19 19 19

19 19 19

12 12 12

13 13 13

14 14 14

13 13 13

14 14 14

2009 2009 2009

2010 2010 2010

2011 2011 2011

2012 2012 2012

2013 2013 2013

Kaynak : ITC – International Trade Center Kaynak : ITC – International Trade Center Kaynak : ITC – International Trade Center

2.1.3.1.MİKTAR BAZINDA PVC İHRACATINI YÖNLENDİREN 20 ÜLKE : 2.1.3.1.MİKTAR BAZINDA PVC İHRACATINI YÖNLENDİREN 20 ÜLKE :

7


Kaynak : ITC – International Trade Center

2.1.3.1.MİKTAR BAZINDA PVC İHRACATINI YÖNLENDİREN 20 ÜLKE : 2013 yılında dünya toplam PVC ihracatının miktar bazında % 91’i 20 ülke tarafından gerçekleştirilmiş olup, bu ülkelerin 2009 yılında 10 milyon ton olan toplam PVC ihracatları 2.1.3.1.MİKTAR BAZINDA PVC İHRACATINI YÖNLENDİREN 20 ÜLKE : yıllık ortalama % 4,4 artış hızı ile 2013 yılında 13 milyon tona çıkmıştır. Diğer tüm ülkeler toplam ithalattan % 8 pay almaktadır. 2013 yılında dünya toplam PVC ihracatının miktar bazında % 91’i 20 ülke tarafından gerçekleştirilmiş olup, bu

ülkelerin 2009 yılında 10 milyon ton olan toplam PVC ihracatları yıllık ortalama % 4,4 artış hızı ile 2013 yılında 2013 yılında dünya Diğer toplam PVC ihracatının miktar bazında 23’ü ABD tarafından yapılmıştır. 13 milyon tona çıkmıştır. tüm ülkeler toplam ithalattan % 8 pay%almaktadır.

Miktar bazında en büyük ihracatçı 5 ülke sırası ile ; ABD, Almanya, Tayvan, Çin ve Fransa dır. Buyılında ülkelerin miktar bazında toplam dünya ihracatı içindeki payları %yapılmıştır. 50 seviyesindedir. 2013 dünya toplam PVC ihracatının miktar PVC bazında % 23’ü ABD tarafından Miktar bazında en büyük ihracatçı 5 ülke sırası ile ; ABD, Almanya, Tayvan, Çin ve Fransa dır. Bu ülkelerin miktar bazında toplam Türkiye miktariçindeki bazında dünya toplam PVC ihracatından 2009 ve 2013 yıllarında % 0,2 ve % dünya PVC ihracatı payları % 50 seviyesindedir.

0,1 pay almış olup 2009 yılında 24 bin ton olan ihracatı % 6,4 ortalama düşme hızı ile 2013

Türkiye miktar bazında toplam PVC ihracatından 2009 ve 2013 yıllarında % 0,2 ve % 0,1 pay almış olup yılında 19 bin tonadünya inmiştir. 2009 yılında 24 bin ton olan ihracatı % 6,4 ortalama düşme hızı ile 2013 yılında 19 bin tona inmiştir.

İhracatı Yönlendiren 20 Ülkenin PVC İhracatı 1000Ton Ton) ) İhracatı Yönlendiren 20 Ülkenin PVC İhracatı ( (1000 1000 Ton

ABD Almanya Tayvan Çin Fransa Belçika Güney Kore Hollanda Japonya

2009 2.480 1.188 943 294 757 597 700 611 813

Tayland 438 Meksika 189 İspanya 175 Kolombiya 256 Katar 2 Macaristan 171 İsveç 208 Kanada 111 İtalya 142 Polonya 116 Portekiz 132 20 Ülke Toplamı 10.322 Diğer Ülkeler 1.462 TOPLAM 11.783 Türkiye 24 Kaynak : ITC – International Trade Center

2.1.3.2.

8

CAGR %

% Pay

2013 3.269 1.315 1.116 775 770 727 700 665 503

2009 - 2013 7,1 2,6 4,3 27,4 0,4 5,1 0,0 2,1 -11,3

2009 21,1 10,1 8,0 2,5 6,4 5,1 5,9 5,2 6,9

2013 23,4 9,4 8,0 5,5 5,5 5,2 5,0 4,8 3,6

425 363 320 298 293 249 228 217 181 172 163 12.750 1.232 13.981 19

-0,7 17,8 16,2 3,9 264,7 9,9 2,3 18,3 6,2 10,2 5,5 5,4 -4,2 4,4 -6,4

3,7 1,6 1,5 2,2 0,0 1,4 1,8 0,9 1,2 1,0 1,1 87,6 12,4 100,0 0,2

3,0 2,6 2,3 2,1 2,1 1,8 1,6 1,6 1,3 1,2 1,2 91,2 8,8 100,0 0,1

DEĞER BAZINDA PVC İHRACATINI YÖNLENDİREN 20 ÜLKE :

2013 yılında dünya toplam PVC ihracatının değer bazında % 91’i 20 ülke tarafından yapılmış olup, bu ülkelerin 2009 yılında 11 milyar dolar olan toplam PVC ihracatları yıllık ortalama % 11 artış hızı ile 2013 yılında 18 milyar dolara ulaşmıştır. Diğer tüm ülkeler değer bazında toplam ihracattan % 8 pay almaktadır. 2013 yılında dünya toplam PVC ihracatının değer bazında % 21’i ABD tarafından yapılmıştır.


TOPLAM Türkiye

11.783 24

13.981 19

4,4 -6,4

100,0 0,2

100,0 0,1

Kaynak : ITC – International Trade Center

2.1.3.2.

DEĞER BAZINDA PVC İHRACATINI YÖNLENDİREN 20 ÜLKE :

2013 yılında dünya toplam PVC ihracatının değer bazında % 91’i 20 ülke tarafından yapılmış olup, bu ülkelerin 11 milyar dolar olan toplam PVC 2.1.3.2. DEĞER BAZINDA2009 PVC yılında İHRACATINI YÖNLENDİREN 20 ÜLKE : ihracatları yıllık ortalama % 11 artış hızı ile 2013 yılında 18 milyar dolara ulaşmıştır. Diğer tüm ülkeler değer bazında toplamdünya ihracattan 8 pay almaktadır. 2013 yılında toplam%PVC ihracatının değer bazında % 91’i 20 ülke tarafından yapılmış olup, bu ülkelerin

2009 yılında 11 milyar dolar olan toplam PVC ihracatları yıllık ortalama % 11 artış hızı ile 2013 yılında 18 milyar dolara2013 ulaşmıştır. Diğer tümtoplam ülkeler PVC değerihracatının bazında toplam 8 pay almaktadır. yılında dünya değerihracattan bazında %%21’i ABD tarafından yapılmıştır.

Değer bazında en büyük ihracatçı beş ülke sırası ile ; ABD, Almanya, Belçika, Tayvan ve Çin

2013 yılında toplam PVCdünya ihracatının bazında %payları 21’i ABD%tarafından yapılmıştır. Değer bazında en dir. Budünya ülkelerin toplam PVC değer ihracatı içindeki 50 seviyesindedir. büyük ihracatçı beş ülke sırası ile ; ABD, Almanya, Belçika, Tayvan ve Çin dir. Bu ülkelerin toplam dünya PVC ihracatı içindeki payları % 50 seviyesindedir. Türkiye değer bazında dünya toplam PVC ihracatından 2009 ve 2013 yıllarında % 0,2 ve % 0,1

pay almış olup, 2009 yılında 26 milyon dolar olan ihracatı 2013 yılında da aynı düzeyde

Türkiye değer bazında dünya toplam PVC ihracatından 2009 ve 2013 yıllarında % 0,2 ve % 0,1 pay almış olup, kalmıştır. 2009 yılında 26 milyon dolar olan ihracatı 2013 yılında da aynı düzeyde kalmıştır.

İhracatı Yönlendiren 20 Ülkenin PVC İhracatı

İhracatı Yönlendiren 20 Ülkenin PVC İhracatı( Milyon ( Milyon$ $) )

Milyon $ 2009 ABD 2.588 Almanya 1.590 Belçika 728 Tayvan 768 Çin 381 Japonya 970 Hollanda 826 Fransa 785 Güney Kore 599 İtalya 354 Katar 1 Meksika 163 Tayland 360 İspanya 177 Kolombiya 247 İngiltere 256 İsveç 209 Macaristan 161 Kanada 106 Portekiz 134 İlk 20 Ülke Toplam 11.404 Diğerleri 1.489 TOPLAM 12.893 Türkiye 26 Kaynak : ITC – International Trade Center

CAGR % 2013 4.106 2.205 1.218 1.154 1.093 1.077 1.006 979 771 589 426 407 401 371 354 325 304 265 251 200 17.502 1.808 19.311 26

2009 - 2013 12,2 8,5 13,7 10,7 30,1 2,6 5,1 5,7 6,5 13,6 340,1 25,7 2,7 20,3 9,5 6,1 9,8 13,2 23,9 10,5 11,3 5,0 10,6 0,1

% Pay 2009 20,1 12,3 5,6 6,0 3,0 7,5 6,4 6,1 4,6 2,7 0,0 1,3 2,8 1,4 1,9 2,0 1,6 1,2 0,8 1,0 88,5 11,5 100,0 0,2

2013 21,3 11,4 6,3 6,0 5,7 5,6 5,2 5,1 4,0 3,1 2,2 2,1 2,1 1,9 1,8 1,7 1,6 1,4 1,3 1,0 90,6 9,4 100,0 0,1

2.1.4. PVC DIŞ TİCARETİNDE EN YÜKSEK FAZLALIK VEREN 10 ÜLKE : 2013 yılında dünya PVC dış ticaretinde en çok fazlalık veren 10 ülke içinde ABD 3,1 milyar dolarlık dış ticaret fazlası ile önde gelmiştir. Tayvan ise 1 milyar dolar ile en yüksek dış ticaret fazlası veren ikinci ülke konumundadır. Başlıca 10 İhracatçı Ülkenin PVC Dış Ticaret Fazlası ( Milyon $ )

9


Diğerleri TOPLAM Türkiye

1.489 12.893 26

1.808 19.311 26

5,0 10,6 0,1

11,5 100,0 0,2

9,4 100,0 0,1

Kaynak : ITC – International Trade Center

2.1.4. PVC DIŞ TİCARETİNDE EN YÜKSEK FAZLALIK VEREN 10 ÜLKE : 2.1.4. PVC DIŞ TİCARETİNDE EN YÜKSEK FAZLALIK VEREN 10 ÜLKE :

2013 yılında dünya PVC dış ticaretinde en çok fazlalık veren 10 ülke içinde ABD 3,1 milyar dolarlık dış ticaret fazlası ile önde gelmiştir. Tayvan ise 1 milyar dolar ile en yüksek dış ticaret 2013 yılında dünya PVC dış ticaretinde en çok fazlalık veren 10 ülke içinde ABD 3,1 milyar dolarlık dış ticaret fazfazlası veren ikinci ülke konumundadır. lası ile önde gelmiştir. Tayvan ise 1 milyar dolar ile en yüksek dış ticaret fazlası veren ikinci ülke konumundadır.

Başlıca 10 İhracatçı Ülkenin PVC Dış Ticaret Fazlası ( Milyon $ ) Başlıca 10 İhracatçı Ülkenin PVC Dış Ticaret Fazlası ( Milyon $ ) Milyon $ ABD Tayvan Almany Japonya Hollanda G.Kore Fransa Katar Belçika Kolombiya

3.113 1.014 959 899 687 418 414 412 336 248

Kaynak : ITC – International Trade Center

2.1.5. PVC DIŞ TİCARETİNDE EN ÇOK AÇIK VEREN 10 ÜLKE :

2.1.5. PVC DIŞ TİCARETİNDE EN ÇOK AÇIK VEREN 10 ÜLKE :

PVC üreticisi olmayan veya kısıtlı üretim yapan 10 ülkenin PVC dış ticaretinde en yüksek açığı

PVC üreticisi olmayan veya kısıtlı üretim ülkenin dış ticaretinde en yüksek verdikleri görülverdikleri görülmektedir. 2013 yapan yılında10 1,5 milyarPVC dolar dış ticaret açığı verenaçığı Hindistan’dan mektedir. 20131,1 yılında 1,5dolar milyardış dolar dış ticaret açığı veren ikinci Hindistan’dan sonra 1,1 milyar dolar dış ticaret sonra milyar ticaret açığı ile Türkiye büyük dış ticaret açığı veren ülke açığı ile konumundadır. Türkiye ikinci büyük dış ticaret açığı veren ülke konumundadır.

Başlıca 10 İthalatçı Ülkenin PVC Dış Ticaret Açığı ( Milyon $ )

Başlıca 10 İthalatçı Ülkenin PVC Dış Ticaret Açığı ( Milyon $ )

Milyon $ Hindistan Türkiye Brezilya Rusya Fed. Çin İtalya Kanada Meksika Ukrayna İngiltere

-1.488 -1.091 -658 -625 -502 -457 -368 -232 -222 -211

Kaynak : ITC – International Trade Center

2.1.6. DÜNYA ORTALAMA PVC İTHALAT VE İHRACAT FİYATLARI :

2.1.6. DÜNYA ORTALAMA PVC İTHALAT VE İHRACAT FİYATLARI :

2009 – 2013 yılları arasında dünya PVC ortalama ithalat fiyatları yılda ortalama % 4, ihracat 2009fiyatları – 2013 yılları PVC ortalama yılda1210 ortalama % 4,olan ihracat fiyatları ise2013 % 6 arise %arasında 6 artış dünya göstermiş ve 2009ithalat yılındafiyatları ortalama $ / ton ithalat fiyatı tış göstermiş ve 2009 1210 $1094 / ton$olan ithalat 2013 yılında $ /da tona , 2009 yılında yılında 1404 $ /yılında tona ,ortalama 2009 yılında / ton olanfiyatı ortalama ihracat1404 fiyatı 2013 yılında 10941381 $ / ton$ olan ortalama ihracat fiyatı da 2013 yılında 1381 $ / tona çıkmıştır. / tona çıkmıştır. Dünya PVC Ortalama İhracat ve İthalat Fiyatları ( $ / Ton )

10 İthalat Fiyatları

2009

2010

2011

2012

2013

CAGR %

1.210

1.380

1.574

1.498

1.404

3,8


2.1.6.– 2013 DÜNYA ORTALAMA İTHALAT VE İHRACAT : 2009 yılları arasında PVC dünya PVC ortalama ithalatFİYATLARI fiyatları yılda ortalama % 4, ihracat 2009 – 2013 yılları arasında dünya PVC ortalama ithalat fiyatları yılda ortalama % 4, ihracat fiyatları ise % %yılları artışarasında göstermiş ve 2009 2009 yılında ortalama 1210 $ ton ithalat 2013 2009 – 2013 dünya PVC yılında ortalama ithalat 1210 fiyatları ortalama 4, ihracat fiyatları ise 66 artış göstermiş ve ortalama $ // yılda ton olan olan ithalat%fiyatı fiyatı 2013 fiyatları ise % 6 artış göstermiş ve 2009 yılında ortalama 1210 $ / ton olan ithalat fiyatı 2013 yılında yılında 1404 1404 $$ // tona tona ,, 2009 2009 yılında yılında 1094 $ / ton olan ortalama ihracat fiyatı da 2013 yılında yılında 1404 $ / tona , 2009 yılında 1094 $ / ton olan ortalama ihracat fiyatı da 2013 yılında 1381 1381 $$ // tona tona çıkmıştır. çıkmıştır. 1381 $ / tona çıkmıştır. Dünya PVC Ortalama İhracat ve İthalat Fiyatları Dünya PVC PVC Ortalama Ortalama ve İthalat İthalat Fiyatları Fiyatları Dünya ( $ İhracat /İhracat Ton ) ve ( $ / Ton ) ( $ / Ton ) Dünya PVC Ortalama İhracat ve İthalat Fiyatları ( $ / Ton )

2009 2010 2009 2010 İthalat Fiyatları 1.210 1.380 2009 2010 İthalat Fiyatları 1.210 1.380 İhracat Fiyatları 1.094 1.301 İthalat Fiyatları 1.210 1.380 İhracat Fiyatları 1.094 Kaynak : ITC – International Trade Center1.301

2011 2011 1.574 2011 1.574 1.488 1.574 1.488

İhracat Fiyatları 1.094 Kaynak : ITC – International Trade Center1.301

1.488

2012 2012 1.498 2012 1.498 1.418 1.498 1.418

1.418

2013 2013 1.404 2013 1.404 1.381 1.404 1.381

1.381

CAGR %

CAGR % 3,8 % CAGR 3,8

6,0 3,8 6,0 6,0

Kaynak : ITC – International Trade Center Dünya PVC Ortalama İhracat ve İthalat Fiyatları ( $ / Ton Dünya PVC Ortalama İhracat ve İthalat Fiyatları ( $ / Ton) Dünya PVC Ortalama İhracat ve İthalat Fiyatları ( $ / Ton İhracat İthalat Dünya PVC Ortalamaİhracat İhracat ve İthalat İthalat Fiyatları ( $ / Ton 1.301 1.380 1.301 1.380

1.210 1.094 1.210 1.094

1.094

1.210

2009 2009

1.488 1.574

1.418 1.498 1.418 1.498

1.381 1.404 1.381 1.404

1.488 1.574

1.418 1.498

1.381 1.404

2011 2011

2012 2012

2013 2013

İhracat İthalat 1.488 1.574

1.301 1.380 2010 2010

Kaynak : ITC – International Trade Center Kaynak : ITC – International Trade Center

2013 yılında PVC ithalatında önde gelen 10 ülke, yaptıkları PVC ithalatına dünya ortalaması

2013 yılında PVC ithalatında önde2010 gelen 10 ülke, yaptıkları dünya ortalaması olan 1404 $ / ton’un 2009 2011PVC ithalatına 2012 2013 olan 1404 $ / ton’un üzerinde fiyat ödemişlerdir. Türkiye’nin de 2013 yılında dünya ortalama üzerinde fiyat ödemişlerdir. Türkiye’nin de 2013 yılında dünya ortalama fiyatının altında fiyatla PVC ithal ettiği fiyatının altında fiyatla PVC ithal ettiği görülmektedir. görülmektedir.

Kaynak : ITC – International Trade Center PVC İthalatını Yönlendiren 20 Ülkenin Ortalama İthalat Fiyatları Gelişimi PVC İthalatını Yönlendiren 20 Ülkenin Ortalama ( $ İthalat / Ton )Fiyatları Gelişimi ( $ / Ton )

Hindistan Çin Türkiye Almanya İtalya Rusya Fed. Kanada Brezilya Belçika Meksika ABD Ukrayna Fransa Polonya Ukrayna Malezya Hollanda BAE Vietnam 20 Ülke Toplamı Diğer Ülkeler TOPLAM

2009

2013

CAGR %

964 941 918 1.339 1.159 1.255 1.020 1.135 1.330 1.545 2.008 1.307 1.418 1.138 1.168 1.198 1.737 806 1.064 1.192 1.258 1.210

1.144 1.438 1.163 1.739 1.498 1.294 1.205 1.362 1.929 1.612 2.751 1.517 1.728 1.303 1.334 1.372 1.847 1.093 1.417 1.394 1.428 1.404

4,4 11,2 6,1 6,8 6,6 0,8 4,3 4,7 9,7 1,1 8,2 3,8 5,1 3,4 3,4 3,4 1,5 7,9 7,4 4,0 3,2 3,8

Kaynak : ITC – International Trade Center

Bu dönemde Türkiye’nin PVC ithal fiyatı, % 6,1 artış hızı ile dünya ortalama fiyat artış hızının altında gerçekleşmiştir.

11


Bu dönemde Türkiye’nin PVC ithal fiyatı, % 6,1 artış hızı ile dünya ortalama fiyat artış hızının altında gerçekleşmiştir.

Türkiye ve İthal Dünya Ortalama PVC İthal Fiyatı Türkiye ve Dünya Ortalama PVC Fiyatı Kıyaslaması ( $ / Ton ) Kıyaslaması ( $ / Ton )

2009

2013

1.394 918

1.163

Türkiye

1.192

20 Ülke Ort.

1.210

1.404

Dünya Ortalaması

Kaynak : ITC – International Trade Center

2013 yılında ihracatı yönlendiren 20 ülkenin içinde 9 ülke dünya ortalama ihracat fiyatının üzerinde fiyatla PVC 2013 yılında ihracatı yönlendiren 20 ülkenin içinde 9 ülke dünya ortalama ihracat fiyatının ihraç etmişlerdir. Türkiye’nin de 2013 yılında dünya ortalama fiyatının üstünde fiyatla PVC ihraç ettiği görülüzerinde fiyatla PVC ihraç etmişlerdir. Türkiye’nin de 2013 yılında dünya ortalama fiyatının mektedir.

üstünde fiyatla PVC ihraç ettiği görülmektedir.

PVC İhracatını Yönlendiren 20 Ülkenin Ortalama İhracat Fiyatları Gelişimi $ / Ton

12

ABD Almanya Belçika Tayvan Çin Japonya Hollanda Fransa G.Kore İtalya Katar Meksika Tayland İspanya Kolombiya İngiltere İsveç Macaristan Kanada Portekiz İlk 20 Ülke Toplam

2009

2013

1.043 1.339 1.220 814 1.296 1.193 1.352 1.037 856 2.488 686 864 823 1.011 964 1.462 1.003 944 960 1.018 1.018

1.256 1.677 1.675 1.034 1.411 2.141 1.513 1.272 1.102 3.249 1.455 1.121 943 1.161 1.187 2.155 1.335 1.061 1.156 1.226 1.226

CAGR % 4,7 5,8 8,2 6,2 2,1 15,7 2,8 5,2 6,5 6,9 20,7 6,7 3,5 3,5 5,3 10,2 7,4 3,0 4,8 4,7 4,7


2013 yılında ihracatı yönlendiren 20 ülkenin içinde 9 ülke dünya ortalama ihracat fiyatının üzerinde fiyatla PVC ihraç etmişlerdir. Türkiye’nin de 2013 yılında dünya ortalama fiyatının üstünde fiyatla PVC ihraç ettiği görülmektedir. PVC İhracatını Yönlendiren 20 Ülkenin Ortalama İhracat Fiyatları Gelişimi $ / Ton PVC İhracatını Yönlendiren 20 Ülkenin Ortalama İhracat Fiyatları Gelişimi ($ / Ton) CAGR % ABD 1.043 1.256 4,7 Almanya 1.339 1.677 5,8 Belçika 1.220 1.675 8,2 Tayvan 814 1.034 6,2 Çin 1.296 1.411 2,1 Japonya 1.193 2.141 15,7 Hollanda 1.352 1.513 2,8 Fransa 1.037 1.272 5,2 G.Kore 856 1.102 6,5 İtalya 2.488 3.249 6,9 Katar 686 1.455 20,7 Meksika 864 1.121 6,7 Tayland 823 943 3,5 İspanya 1.011 1.161 3,5 Kolombiya 964 1.187 5,3 İngiltere 1.462 2.155 10,2 İsveç 1.003 1.335 7,4 Macaristan 944 1.061 3,0 Kanada 960 1.156 4,8 Diğerleri 1.043 1.256 4,7 Portekiz 1.018 1.226 4,7 TOPLAM 1.043 1.256 4,7 Diğerleri İlk 20 Ülke Toplam 1.018 1.226 4,7 Türkiye 1.094 1.381 6,0 TOPLAM 1.043 1.256 4,7 Diğerleri 1.043 1.256 4,7 Türkiye Trade Center 1.094 1.381 6,0 Kaynak : ITC – International TOPLAM 1.043 1.256 4,7 Kaynak : ITC – International Trade Center Türkiye 6,0ortalama fiyat artış Bu dönemde Türkiye’nin PVC ihracat fiyatı 1.094 yıllık ortalama 1.381 % 6 ile dünya 2009

2013

gerçekleşmiştir. Kaynakhızının : ITC – üzerinde International Trade Center Bu dönemde Türkiye’nin PVC ihracat fiyatı yıllık ortalama % 6 ile dünya ortalama fiyat artış

hızının üzerinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde Türkiye’nin PVCihracat ihracat fiyatı yıllık ortalama % 6 ortalama ile dünya artış Bu dönemde Türkiye’nin PVC fiyatı yıllık ortalama % 6 ile dünya fiyatortalama artış hızınınfiyat üzerinde Türkiye ve Dünya PVC Ortalama İhracat Fiyatları Karşılaştırması hızınıngerçekleşmiştir. üzerinde gerçekleşmiştir. $ / Ton Türkiye ve Dünya PVC Ortalama İhracat Fiyatları Karşılaştırması $ / Ton Türkiye ve Dünya PVC Ortalama İhracat Fiyatları2009 Karşılaştırması ($ / Ton) 2013 Türkiye ve Dünya PVC Ortalama İhracat Fiyatları Karşılaştırması $ / 2009 Ton 2013 1.385 1.381 1.057 1.385 1.057 1.385

1.256 1.043 2013 2009 1.256 1.043

1.043

1.057

1.256

1.381 1.094 1.0941.381

1.094

Türkiye

20 Ülke Ort.

Dümya Ort.

Türkiye

20 Ülke Ort.

Dümya Ort.

Kaynak : ITC – International Trade Center Türkiye 20 Ülke Ort. Kaynak : ITC – International Trade Center

2.2. TÜRKİYE PVC PAZARI :

Dümya Ort.

13


Türkiye

20 Ülke Ort.

Dümya Ort.

Kaynak : ITC – International Trade Center 2.2. TÜRKİYE PVC PAZARI :

2.2. TÜRKİYE PVC PAZARI :

2.2.1. KURULU KAPASİTE :

2.2.1. KURULU KAPASİTE :

Türkiye’de PVC üreten tek tesis PETKİM olup, mevcut üretim kapasitesi yılda 150.000 ton PVC üretebilecek Türkiye’de PVC üreten tek tesis PETKİM olup, mevcut üretim kapasitesi yılda 150.000 ton seviyededir.

PVC üretebilecek seviyededir.

PETKİM PVC Üretim Kapasitesi ve Ürünler PETKİM PVC Üretim Kapasitesi ve Ürünler

Başlangıç Kapasitesi İşletmeye Alınış Tarihi Tevsi Tarihleri Tevsi Sonrası Kapasite

105.000 ton / yıl 1986 1995, 2001 150.000 ton / yıl

Kaynak : PETKİM Web Sitesi Bilgileri ve Yıllık Faaliyet Raporları

PETKİM tarafından üretilen PVC’nin başlıca kullanım alanları : Tarım ve inşaat sektöründe (sulama boruları, pis su boruları, fittings imalinde) ambalaj filmi, kablo kaplamaları, şeffaf PETKİM tarafından üretilen PVC’nin başlıca kullanım alanları : Tarım ve inşaat sektöründe (sulama boruları, pis kozmetik ve yağ şişeleri, çeşitli tüp ve diğer şişeler imali, ayakkabı tabanları, yer karoları, su boruları, fittings imalinde) ambalaj filmi, kablo kaplamaları, şeffaf kozmetik ve yağ şişeleri, çeşitli tüp ve diğer çeşitli yapı malzemeleri ( kapı, pencere doğramaları, panjur imali ) döşeme kaplamaları ve şişeler imali, ayakkabı tabanları, yer karoları, çeşitli yapı malzemeleri ( kapı, pencere doğramaları, panjur imali ) suni deri imalatıdır. döşeme kaplamaları ve suni deri imalatıdır. 2.2.2. PVC ÜRETİMİ VE KAPASİTE KULLANIMI :

2.2.2. PVC ÜRETİMİ VE KAPASİTE KULLANIMI :

PETKİM’in 1990 – 2013 yılları arasında gerçekleştirdiği PVC üretimi aşağıdaki tabloda ve grafikte verilmiş olup, PETKİM’in 1990 –2002 2013 arasında157.000 gerçekleştirdiği PVC üretimi aşağıdaki tabloda ve firmanın PVC üretimi ve yılları 2004 yıllarında ton ile maksimum seviyesine erişmiştir. 2013 yılında grafikte verilmiş firmanın PVC üretimi 2002 ve 2004 yıllarında 157.000 ton ile üretimin 121.000 tonaolup, indiği görülmektedir.

maksimum seviyesine erişmiştir. 2013 yılında üretimin 121.000 tona indiği görülmektedir. PETKİM PVC Üretimi

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

PETKİM PVC Üretimi ( 1000 Ton ) 96 82 97 106 101 120 148 135 147 149 137 128

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

( 1000 Ton ) 157 140 157 133 134 155 132 138 148 145 146 121

Kaynak : PETKİM Web Sitesi Bilgileri ve Yıllık Faaliyet Raporları

14 160

PETKİM PVC Üretimi ( 1000 Ton )


1999 2000 2001

149 137 128

2011 2012 2013

145 146 121

Kaynak : PETKİM Web Sitesi Bilgileri ve Yıllık Faaliyet Raporları

PETKİM PVC Üretimi ( 1000 Ton )

PETKİM PVC Üretimi ( 1000 Ton )

160 110 60

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

-40

1990

10

PETKİM’in 1990 yılından bu yana PVC üretiminde kapasite kullanımı aşağıdaki tabloda

PETKİM’in 1990 yılından bu yana PVC üretiminde kapasite kullanımı aşağıdaki tabloda verilmiş olup, firmanın verilmiş olup, firmanın kapasite kullanımı 1993, 2002 ve 2004 ve 2007 yıllarında % 100’ü kapasite kullanımı 1993, 2002 ve 2004 ve 2007 yıllarında % 100’ü aşmış ancak 2013 yılında kapasitenin ancak aşmış ancak 2013 yılında kapasitenin ancak % 81’i kullanılabilmiştir. 2013 yılında PVC üretimi % 81’i kullanılabilmiştir. 2013 yılında PVC üretimi PETKİM’in toplam hammadde üretiminin % 19’unu oluşturPETKİM’in toplam hammadde üretiminin % 19’unu oluşturmuştur. muştur.

PETKİM’in PVC Üretiminde Kapasite Kullanımı ve PVC Üretiminin Toplamve PETKİM Üretimi İçindeki Payı ( %Üretimi ) PETKİM’in PVC Üretiminde Kapasite Kullanımı PVC Üretiminin Toplam PETKİM İçindeki Payı ( % ) PETKİM’in PVC Üretiminde Kapasite Kullanımı ve PVC Üretiminin Toplam PETKİM Üretimi İçindeki PayıToplam (%) Toplam PVC PVC PETKİM PETKİM Üretiminde Üretiminde Toplam Toplam Üretimi İçinde Üretimi İçinde PVC PVC( % ) KKO ( % ) KKO PETKİM PVC PETKİM Payı ( % ) PVC Payı ( % ) Üretiminde Üretiminde Üretimi Üretimi30 İçinde 1990 26 İçinde 92( % ) 2002 KKO KKO 104 (%) PVC Payı ( % ) PVC Payı ( % ) 1991 22 79 2003 29 93 1990 26 92 2002 30 104 1992 25 92 2004 30 104 1991 22 79 2003 29 93 1993 26 101 2005 29 89 1992 25 92 2004 30 104 1994 24 97 2006 21 89 1993 26 101 2005 29 89 1995 26 80 2007 23 103 1994 24 97 2006 21 89 1996 30 99 2008 20 88 1995 26 80 2007 23 103 1997 28 90 2009 21 92 1996 30 99 2008 20 88 1998 30 98 2010 21 99 1997 28 90 2009 21 92 1999 30 99 2011 22 1998 30 98 2010 21 9997 2000 28 92 2012 23 1999 30 99 2011 22 9797 2001 28 86 2013 19 2000 28 92 2012 23 9781 Kaynak : PETKİM Web Sitesi 2001 28 Bilgileri ve Yıllık 86 Faaliyet Raporları 2013 19 81 Kaynak : PETKİM Web Sitesi Bilgileri ve Yıllık Faaliyet Raporları

2002 2002 2003 2003 2004 2004 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013

60 5060 4050 3040 2030 1020 010 0

1990 1990 1991 1991 1992 1992 1993 1993 1994 1994 1995 1995 1996 1996 1997 1997 1998 1998 1999 1999 2000 2000 2001 2001

PVC Üretim Payı ve K.K.O ( 1000 )

PVC Üretim Payı ve K.K.O ( 1000 PVC Üretim Payı) ve K.K.O ( 1000 )

PVC Payı ( % ) PVC Payı ( % )

2.2.3. TÜRKİYE’NİN PVC İTHALATI : 2.2.3. TÜRKİYE’NİN PVC İTHALATI :

KKO ( % ) KKO ( % )

120 120 100 100 80 8060 6040 4020 200 0

15


40 20 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

20 10 0

PVC Payı ( % )

2.2.3. TÜRKİYE’NİN PVC İTHALATI :

KKO ( % )

2.2.3. TÜRKİYE’NİN PVC İTHALATI :

Türkiye’nin son 5 yıl içinde yapmış olduğu toplam PVC ithalatı miktar bazında yılda ortalama % 10 değer bazında da % 17 artmış ve 658 bin tondan 960 bin tona ve 604 milyon dolardan 1 milyar 117 milyon dolara ulaşmıştır.

Türkiye’nin son 5 yıl içinde yapmış olduğu toplam PVC ithalatı miktar bazında yılda ortalama % 10 değer bazında da % 17 artmış ve 658 bin tondan 960 bin tona ve 604 milyon dolardan 1 milyar 117 milyon dolara ulaşmıştır.

Türkiye PVC İthalatı

Türkiye PVC İthalatı 2009

2010

2011

2012

2013

1000 Ton 658 Milyon Dolar 604 Kaynak : TUİK Dış Ticaret İstatistikleri

769 860

855 1.068

821 918

960 1.117

Türkiye'nin PVC İthalatı

Türkiye’nin PVC İthalatı

1000 Ton

Milyon Dolar

1.117

1.068 Türkiye'nin PVC İthalatı 860 604 658 604

2009 658

CAGR (%) 10 17

918 Milyon Dolar

1000 Ton 1.068

1.117

860 769

855

918 821

960

769 2010

855 2011

821 2012

960 2013

2011

2012

2013

Kaynak : TUİK Dış Ticaret İstatistikleri

2009 2010 2.2.4. TÜRKİYE’NİN PVC İHRACATI :

Kaynak : TUİK Dış Ticaret İstatistikleri 2.2.4. TÜRKİYE’NİN İHRACATI Türkiye’nin 2009PVC yılında 24 bin :ton ve 26 milyon dolar olan toplam PVC ihracatı, 2013 yılında

2.2.4. PVC İHRACATI : 26 milyon dolar düzeyinde kalmıştır. PVC ihracatı son 5 19 binTÜRKİYE’NİN tona düşerken değer bazında

Türkiye’nin 2009 yılında 24 bin ton ve 26 milyon dolar olan toplam PVC ihracatı, 2013 yılında 19 bin tona düyıl içinde miktar bazında % yılda ortalama % 6 gerilerken değer bazında aynı düzeyde şerken değer bazında 26 milyon dolar düzeyinde kalmıştır. PVC ihracatı son 5 yıl içinde miktar bazında % yılda Türkiye’nin kalmıştır. 2009 yılında 24 bin ton ve 26 milyon dolar olan toplam PVC ihracatı, 2013 yılında ortalama % 6 gerilerken değer bazında aynı düzeyde kalmıştır.

19 bin tona düşerken değer bazında 26 milyonPVC dolar düzeyinde kalmıştır. PVC ihracatı son 5 Türkiye’nin İhracatı yıl içinde miktar bazında % yılda ortalama % 6 gerilerken değer bazında aynı düzeyde kalmıştır. 2009 2010 2011 2012 2013 CAGR ( % ) Türkiye’nin PVC İhracatı 1000 Ton 24 23 28 23 19 -6 Türkiye’nin PVC İhracatı Milyon Dolar 26 28 37 2009 2010 2011 Kaynak : TUİK Dış Ticaret İstatistikleri 1000 Ton 24 23 28 Türkiye'nin PVC İhracatı Milyon Dolar 26 28 37 Kaynak : TUİK Dış Ticaret İstatistikleri 1000 Ton Milyon Dolar 37

Türkiye'nin PVC İhracatı

26

16

24 26

28

1000 Ton

37 28

23 28 28

Milyon Dolar

30 2012 23 30

30

23 30

26 2013 19 26

26

26 19

0 CAGR ( % ) -6 0


Türkiye’nin PVC İhracatı 2009 1000 Ton 24 Milyon Dolar 26 Kaynak : TUİK Dış Ticaret İstatistikleri Türkiye’nin PVC İhracatı

2010 23 28

2011 28 37

2012 23 30

37

Milyon Dolar 30

28

28

24

2010

26

23

23

2009

CAGR ( % ) -6 0

Türkiye'nin PVC İhracatı 1000 Ton

26

2013 19 26

2011

19

2012

2013

2.2.5. PVC DIŞ TİCARET AÇIĞI : 2.2.5. PVC DIŞ TİCARET AÇIĞI :

Türkiye PVC dış ticaretinde hem miktar hem de değer bazında dış ticaret açığı vermektedir. PVC PVC dış ticaret açığı 2009 – 2013hem yılları arasında miktar bazında yılda ortalamaPVC % dış 10,ticaret değeraçığı Türkiye dış ticaretinde hem miktar de değer bazında dış ticaret açığı vermektedir. bazında da % 17 artış göstererek 2013 yılında 941 bin tona ve 1,1 milyar dolara yükselmiştir. 2009 – 2013 yılları arasında miktar bazında yılda ortalama % 10, değer bazında da % 17 artış göstererek 2013 yılında 941 bin tona ve 1,1 milyar dolara yükselmiştir.

Türkiye’nin PVC Dış Ticaret Açığı

İhracatınİthalatı İthalatı Karşılama Oranı Türkiye’nin PVC Dış Ticaret Açığı VeTürkiye’nin İhracatın Karşılama PVC Dış Ticaret Oranı Açığı

Ve İhracatın İthalatı Karşılama Oranı 2009 2010 2011 1000 Ton -634 -745 -827 2009 2010 2011 Milyon Dolar -578 -832 -1.031 1000 Ton -634 -745 -827 Milyon Dolar Kaynak : TUİK Dış Ticaret İstatistikleri -578 -832 -1.031 Kaynak : TUİK Dış Ticaret İstatistikleri

-578 -578

-1.091

17

20132013

Milyon Dolar 20112011

20102010

20092009

-634

CAGR ( % ) 10( % ) CAGR 17 10

Türkiye'nin PVC Dış Ticaret Açığı Türkiye'nin PVC Dış Ticaret Açığı 1000 Ton Milyon Dolar 1000 Ton

-634

-888

2013 -941 2013 -1.091 -941

20122012

Türkiye’nin PVC Dış Ticaret Açığı

2012 -797 2012 -888 -797

-745

-827

-888

-745

-827

-941

-888

-941

-832

-1.031

-832

-1.031

-797

-1.091

-797

-1.091

2013 yılında Türkiye’nin PVC ithalatı toplam plastik hammadde ithalatı içinden miktar bazında % 16, Türkiye’nin değer bazında pay almıştır. yıl içinde PVC ihracatının toplam miktar plastik 2013 yılında PVC% 10 ithalatı toplam Aynı plastik hammadde ithalatı içinden 2013 yılında Türkiye’nin PVC ithalatı toplam plastik hammadde ithalatı içinden miktar bazında % 16, değer hammadde ihracatı miktar ve değerAynı bazında % 3 olarak gerçekleşmiştir. bazında % 16, değeriçindeki bazındapayı % 10 pay almıştır. yıl içinde PVC ihracatının toplam plastik bazında % 10 pay almıştır.içindeki Aynı yıl içinde PVC ihracatının plastik ihracatı içindeki payı miktar hammadde ihracatı payı miktar ve değertoplam bazında % 3 hammadde olarak gerçekleşmiştir. ve değer bazında % 3 olarak gerçekleşmiştir.

PVC İthalat ve İhracatının Toplam Plastik Hammadde ve İhracatı İçindeki Payı PVC İthalatİthalat ve İhracatının ( % ) Toplam Plastik Hammadde İthalat ve İhracatı İçindeki Payı 2009

(%) 2010

2011

2012

17 2013


2013 yılında Türkiye’nin PVC ithalatı toplam plastik hammadde ithalatı içinden miktar bazında % 16, değer bazında % 10 pay almıştır. Aynı yıl içinde PVC ihracatının toplam plastik hammadde ihracatı içindeki payı miktar ve değer bazında % 3 olarak gerçekleşmiştir. PVC İthalat ve İhracatının Toplam Plastik Hammadde İthalat ve İhracatı İçindeki Payı ( % İthalat ) PVC İthalat ve İhracatının Toplam Plastik Hammadde ve İhracatı İçindeki Payı ( % ) 2009 2010 İthalat KG 17 16 $ 11 11 İhracat KG 6 5 $ 5 4 Kaynak : TUİK Dış Ticaret İstatistikleri

2011 16 11 6 4

2012 15 9 4 3

2013 16 10 3 3

2.2.6. ÜLKELER İTİBARİYLE TOPLAM PVC İTHALATI :

2.2.6. ÜLKELER İTİBARİYLE TOPLAM PVC İTHALATI :

Türkiye miktar ve değer bazında PVC ithalatının % 98’ini 20 ülkeden gerçekleştirmektedir. 20

Türkiye miktar ve değer bazındaaldıkları PVC ithalatının % 98’ini 20 ülkeden 20 Ülkenin toplam Ülkenin toplam ithalattan pay 2009 yılından bu yanagerçekleştirmektedir. artmıştır. ithalattan aldıkları pay 2009 yılından bu yana artmıştır.

ABD, Fransa, Meksika, Almanya ve Norveç, Türkiye’nin en çok PVC ithalatı yaptıkları ilk 5

ABD, Fransa, Meksika, Almanya ve Norveç, Türkiye’nin en çok PVC ithalatı yaptıkları ilk 5 ülkeyi oluşturmaktadır. ülkeyi oluşturmaktadır. Ülkeler İtibariyle Türkiye’nin PVCÜlkeler İthalatıİtibariyle Türkiye’nin PVC İthalatı

1000 Ton

% Pay

2009

2013

2009

2013

ABD

121

238

18,4

24,8

Fransa

40

109

6,1

Meksika

4

84

Almanya

52

Norveç

% Pay

2009

2013

2009

2013

ABD

103

264

17,0

23,6

11,4

Fransa

38

125

6,2

11,2

0,6

8,8

Meksika

4

92

0,7

8,2

69

7,8

7,2

Almanya

55

91

9,2

8,1

25

62

3,8

6,4

Norveç

20

69

3,4

6,2

İsveç

24

54

3,7

5,7

İsveç

23

64

3,8

5,8

İngiltere

38

50

5,8

5,2

İngiltere

31

59

5,2

5,3

İspanya

9

44

1,4

4,6

İspanya

8

48

1,4

4,3

Belçika

11

39

1,7

4,1

Belçika

10

44

1,7

3,9

Mısır

16

39

2,5

4,0

Mısır

14

42

2,4

3,8

Polonya

5

37

0,8

3,9

Polonya

4

41

0,7

3,7

Güney Kore

26

21

4,0

2,2

İtalya

16

28

2,7

2,5

Çek Cumhuriyeti

5

16

0,8

1,6

Güney Kore

26

23

4,4

2,1

Macaristan

9

16

1,3

1,6

Macaristan

9

18

1,4

1,6

İran

0

14

0,1

1,5

Çek Cumhuriyeti

4

18

0,7

1,6

S. Arabistan

5

12

0,8

1,3

İran

0

16

0,1

1,4

İtalya

10

11

1,6

1,2

Hollanda

15

15

2,4

1,4

Hollanda

16

9

2,5

0,9

S. Arabistan

6

15

0,9

1,3

Kanada

3

8

0,5

0,8

Kanada

3

9

0,5

0,8

Tayvan

61

7

9,2

0,8

Tayvan

54

8

9,0

0,7

20 Ülke Toplamı

483

941

73,4

98,0

20 Ülke Toplamı

445

1.088

73,7

97,5

Diğer Ülkeler

175

19

26,6

2,0

Diğer Ülkeler

159

28

26,3

2,5

Dünya Toplam

604

1.117

100,0

100,0

Dünya Toplam 658 960 100,0 Kaynak : TUİK Dış Ticaret İstatistikleri

18

Milyon $

100,0

2.2.7. ÜLKELER İTİBARİYLE TOPLAM PVC İHRACATI : Türkiye PVC ihracatının miktar bazında % 96’sını ve değer bazında da % 95’ini 20 ülkeye


2.2.7. ÜLKELER İTİBARİYLE TOPLAM PVC İHRACATI : Türkiye PVC ihracatının miktar bazında % 96’sını ve değer bazında da % 95’ini 20 ülkeye yönelik olarak gerçekleştirmektedir. 20 ülkenin toplam ihracattan aldıkları pay 2009 yılından bu yana artmıştır. Azerbaycan, Kazakistan, Bulgaristan, Ukrayna ve Yunanistan Türkiye’nin en çok PVC ihracatı yaptığı ilk 5 ülkeyi oluşturmaktadır. Ülkeler İtibariyle Türkiye’nin PVC İhracatı

Ülkeler İtibariyle Türkiye’nin PVCÜlkeler İhracatı İtibariyle Türkiye’nin PVC İhracatı

1000 Ton % Pay 2009 2013 2009 2013 1000 Ton % Pay Azerbaycan 4,3 4,2 17,6 2013 22,7 2009 2013 2009 Kazakistan 1,0 2,2 4,1 11,8 Azerbaycan 4,3 4,2 17,6 22,7 Bulgaristan 4,4 2,2 18,1 11,5 Kazakistan 1,0 4,1 11,8 Ukrayna 3,1 1,4 12,8 7,5 Bulgaristan 4,4 2,2 18,1 11,5 Yunanistan 2,5 0,8 10,2 4,5 Ukrayna 3,1 1,4 12,8 7,5 Ermenistan 0,2 0,8 0,7 4,4 Yunanistan 2,5 10,2 4,5 Serbest Bölgeler 0,7 0,8 2,9 4,3 Ermenistan 0,2 0,7 4,4 İran 0,5 0,8 2,1 4,2 Serbest Bölgeler 0,7 2,9 4,3 İsrail 0,2 0,7 0,9 3,5 İran 0,5 0,8 2,1 4,2 Cezayir 0,5 0,6 2,2 3,1 İsrail 0,2 0,7 0,9 3,5 Suriye 0,1 0,5 0,4 2,9 Cezayir 0,5 0,6 2,2 3,1 Rusya 1,0 0,5 3,9 2,8 Suriye Fed. 0,1 0,4 2,9 Kıbrıs 0,4 0,5 1,8 2,7 Rusya Fed. 1,0 3,9 2,8 Etopya 0,0 0,4 0,1 2,2 Kıbrıs 0,4 0,5 1,8 2,7 Etopya 0,0 0,1 Özbekistan 1,0 0,4 4,0 2,2 Özbekistan 1,0 4,0 2,2 Romanya 0,3 0,4 1,4 2,1 Irak 0,2 0,3 0,7 1,6 Romanya 0,3 0,4 1,4 2,1 Makedonya 0,1 0,1 0,3 0,7 Irak 0,2 0,3 0,7 1,6 Sırbistan 0,3 0,1 1,1 0,7 Makedonya 0,1 0,3 Çin 0,0 0,1 0,2 0,7 Sırbistan 0,3 1,1 20 20,8 18,0 85,6 96,2 ÇinÜlke Top. 0,0 0,1 0,2 0,7 Diğerleri 3,5 0,7 14,4 3,8 20 Ülke Top. 20,8 18,0 85,6 96,2 Toplam 24,4 18,7 100,0 Diğerleri 3,5 0,7 14,4 100,0 3,8 Kaynak 24,4 : TUİK Dış Ticaret Toplam 18,7 İstatistikleri 100,0 100,0 Kaynak : TUİK Dış Ticaret İstatistikleri

Azerbaycan Kazakistan Azerbaycan Bulgaristan Kazakistan Ukrayna Bulgaristan İran Ukrayna Serbest Bölgeler İran Ermenistan Serbest Bölgeler Rusya Fed. Ermenistan İsrail Rusya Fed. Yunanistan İsrail Cezayir Yunanistan Kıbrıs Cezayir Etopya Kıbrıs Suriye Etopya Suriye Romanya Romanya Özbekistan Irak Özbekistan İtalya Irak Libya İtalya Çin Libya 20 Ülke Top. Çin Diğerleri 20 Ülke Top. Toplam Diğerleri Toplam

Milyon $ 2009 Milyon2013 $ 4,2 5,2 2009 2013 1,0 3,1 4,2 5,2 4,5 2,6 1,0 3,1 3,6 2,4 4,5 2,6 1,4 2,1 3,6 2,4 0,8 1,1 1,4 2,1 0,2 1,1 0,8 1,0 1,0 0,2 1,1 0,2 0,9 1,0 1,0 2,1 0,9 0,2 0,5 0,6 2,1 0,9 0,5 0,6 0,0 0,5 0,5 0,6 0,2 0,5 0,0 0,2 0,4 0,5 0,4 0,5 1,1 0,4 0,3 0,4 1,1 0,5 0,2 0,3 0,4 0,0 0,2 0,5 0,0 0,2 22,6 24,6 0,0 0,2 3,2 1,3 22,6 24,6 25,8 25,9 3,2 1,3 25,8 25,9

% Pay 2009% Pay2013 16,3 20,3 2009 2013 3,8 11,8 16,3 20,3 17,3 10,0 3,8 11,8 14,0 9,2 17,3 10,0 5,5 8,0 14,0 9,2 3,3 4,3 5,5 8,0 0,8 4,1 3,3 4,3 3,8 3,8 0,8 4,1 0,8 3,7 3,8 3,8 8,3 3,6 0,8 3,7 2,0 2,5 8,3 3,6 1,8 2,5 2,0 0,1 2,1 1,8 2,5 0,6 2,1 0,1 0,6 2,1 1,6 1,9 1,6 1,9 4,2 1,6 1,1 1,6 4,2 2,0 0,8 1,1 1,6 0,0 0,7 2,0 0,8 0,2 0,6 0,0 0,7 87,6 95,1 0,2 0,6 12,4 4,9 87,6 95,1 100,0 100,0 12,4 4,9 100,0 100,0

2.2.8. TÜRKİYE’NİN ORTALAMA PVC DIŞ TİCARET FİYATLARI : 2.2.8. TÜRKİYE’NİN ORTALAMA PVC DIŞ TİCARET FİYATLARI : 2.2.8. TÜRKİYE’NİN ORTALAMA PVC DIŞ TİCARET FİYATLARI : 2009 – 2013 yılları arasında Türkiye’nin PVC ortalama ihraç fiyatları, ortalama ithal fiyatlarının üstünde İthal fiyatlarıPVC son ortalama 5 yıl içindeihraç yıldafiyatları, ortalamaortalama % 6,1, ihracat 2009 – 2013 yıllarıseyretmiştir. arasında Türkiye’nin ithal fiyatları ise % 7 artış göstermiştir. 2009 – 2013 yılları arasında Türkiye’nin PVC ortalama ihraç fiyatları, ortalama ithal fiyatlarının üstünde fiyatlarının üstünde seyretmiştir. İthal fiyatları son 5 yıl içinde yılda ortalama % 6,1, ihracat seyretmiştir. İthal fiyatları yıl içinde yılda ortalama % 6,1, ihracat fiyatları ise % 7 artış göstermiştir. fiyatları ise son %75 artış göstermiştir. Türkiye’nin Ortalama PVC İthalat ve İhracat Fiyatları (PVC $ / Ton Türkiye’nin Ortalama İthalat ve İhracat Fiyatları Türkiye’nin Ortalama PVC İthalat ve İhracat Fiyatları ($ / )Ton) ( $ / Ton )

İthalat Fiyatı İhracat Fiyatı İthalat Fiyatı İhracat Fiyatı

2009 2009 918 1.057 918 1.057

2010 2010 1.119 1.217 1.119 1.217

2011 2011 1.249 1.312 1.249 1.312

2012 2012 1.119 1.267 1.119 1.267

2013 2013 1.163 1.385 1.163 1.385

CAGR (%) CAGR (6,1 %) 7,0 6,1 7,0

19


Türkiye'nin PVC Dış Ticaret Birim Fiyatları Dış Ticaret Birim Fiyatları Türkiye'nin PVCFiyatı Dış Ticaret Birim Fiyatları İthalat İhracat Fiyatı

Türkiye'nin PVC Türkiye’nin PVC Dış Ticaret Birim Fiyatları

İthalat Fiyatı İthalat Fiyatı

1.057 918 1.057 918 1.057 918

2009 2009 2009

1.217 1.119 1.217 1.119 1.217 1.119

İhracat Fiyatı İhracat Fiyatı 1.312 1.267 1.249 1.312 1.119 1.267 1.249 1.312 1.249 1.119 1.267 1.119

2010 2010 2010

2011 2011 2011

1.385 1.385 1.163 1.385 1.163 1.163

2012 2012 2012

2013 2013 2013

2.2.9. PVC İÇ PAZAR TÜKETİMİ: 2.2.9. PVC İÇ PAZAR TÜKETİMİ: 2.2.9. PVC İÇ PAZAR TÜKETİMİ: 2.2.9. PVC İÇ PAZAR TÜKETİMİ: Türkiye’de PVC’nin kullanıldığı başlıca sektörler; İnşaat, otomotiv, sağlık, elektrik - elektronik, Türkiye’de kullanıldığı başlıca sektörler; İnşaat, otomotiv,hızlı sağlık, elektrik - elektronik, ambalajPVC’nin vePVC’nin diğer tüketim malzemeleridir. plastik sektöründeki gelişime paralel olarak, Türkiye’de PVC’nin kullanıldığı sektörler; İnşaat, otomotiv, sağlık, elektrik - ambalaj elektronik, Türkiye’de kullanıldığı başlıcabaşlıca sektörler; İnşaat, otomotiv, sağlık, elektrik - elektronik, ve diğer ambalaj ve diğer tüketim malzemeleridir. plastik sektöründeki hızlı gelişime paralel olarak, sektörün PVCdiğer tüketimi de hızlı bir artış hızlı trendi göstermiş veolarak, 2009sektörün –hızlı 2013 yıllarını kapsayan son ambalaj ve tüketim malzemeleridir. plastik sektöründeki gelişime paralel tüketim malzemeleridir. plastik sektöründeki gelişime paralel PVC tüketimi deolarak, hızlı bir arsektörün PVC tüketimi de hızlıhızı bir ile artış trendi göstermiş ve 2009 –bin 2013 yıllarını kapsayan2013 son 5 yılda % 8 bileşik büyüme artmıştır. 2009 yılında 772 ton olan tüketim tışsektörün trendi göstermiş ve 2009 2013bir yıllarını son 5 yılda 8 bileşik büyüme hızıkapsayan ile artmıştır. 2009 PVC tüketimi de– hızlı artış kapsayan trendi göstermiş ve% 2009 – 2013 yıllarını son 5 yılda % 8 bileşik büyüme hızı ile artmıştır. 2009 yılında 772 bin ton olan tüketim 2013 yılında 38 artarak 1 milyon 62 yılında bin çıkmıştır. yılında 772%% bin olan tüketim 2013 % 38 artarak 1 milyon bin tona 5 yılda 8ton bileşik büyüme hızı ile tona artmıştır. 2009 yılında62772 bin çıkmıştır. ton olan tüketim 2013 yılında % 38 artarak 1 milyon 62 bin tona çıkmıştır. yılında % 38 artarak 1 milyon 62 bin tona çıkmıştır. Türkiye’nin PVC Tüketimi

Türkiye’nin PVC Tüketimi ( 1000 Ton )Türkiye’nin PVC ( 1000 TonTüketimi )

Türkiye’nin PVC Tüketimi ( 1000 Ton ) ( 1000 Ton )

2009 2009 2009 772 772 772

1000 Ton 1000 Ton 1000 Ton

2010 2010 2010 893 893 893

2011 2011 2011 972 972 972

2012 2012 2012 943 943 943

PVC Yurtiçi Tüketim ( 1000 Ton ) Yurtiçi Tüketim ( 1000 Ton ) PVC Yurtiçi Tüketim ( 1000 Ton )

2013 2013 2013 1.062 1.062 1.062

CAGR CAGR (%) CAGR (8,3 %) (%) 8,3 8,3

PVC Yurtiçi Tüketim ( 1000 Ton )PVC

772 772 772

2009 2009 2009

893 893 893

2010 2010 2010

972 972 972

2011 2011 2011

943 943 943

2012 2012 2012

1.062 1.062 1.062

2013 2013 2013

Türkiye’de toplam PVC’nin % 42’si boru ve fiting, % 19’u profil, % 16’sı film ve levha, % 7’si Türkiye’de toplam %boru 42’si boru % 19’u profil, film ve tel levha, % 7’si Türkiye’de toplam 42’si fiting,ve%fiting, 19’u profil, % 16’sı film% ve16’sı levha, % 7’si ve kablo, % 2’si tel ve kablo, % PVC’nin 2’si PVC’nin şişe%üretiminde olup, diğer tüm PVC kullanımı % Türkiye’de toplam PVC’nin % 42’sivekullanılmakta boru ve fiting, % 19’u profil, %sektörlerin 16’sı film ve levha, % 7’si tel ve kablo, % 2’si şişe üretiminde kullanılmakta olup, diğer tüm sektörlerin PVC kullanımı % şişe üretiminde kullanılmakta olup, diğer tüm sektörlerin PVC kullanımı % 14 civarındadır. Bu açıdan bakıldıtel ve kablo, % 2’si şişe üretiminde kullanılmakta olup, diğer tüm sektörlerin PVC kullanımı % ğında inşaat sektörünün PVC tüketimi toplam tüketim içinden % 61, Ambalaj sektörü ise % 18 pay almaktadır.

20


14 civarındadır. Bu açıdan bakıldığında inşaat sektörünün PVC tüketimi toplam tüketim içinden % 61, Ambalaj sektörü ise % 18 pay almaktadır.

Türkiye’de PVC Kullanımının Alt Sektörler Bazında Dağılımı

Diğerleri Tel & Kablolar Şişeler 14% 7% 2% Bu açıdan bakıldığında inşaat sektörünün PVC tüketimi toplam tüketim 14 civarındadır. Profiller içinden % 61, Ambalaj sektörü ise % 18 pay almaktadır. 19% Film & Levha 16% Diğerleri Tel & Kablolar Şişeler 14% 7% 2% Profiller 19% Film & Levha 16% Boru ve Fittingler 42% 2.

İLERİYE DÖNÜK TAHMİNLER :

3.1.

DÜNYA PVC DIŞ TİCARET BEKLENTİLERİ :

3. İLERİYE DÖNÜK TAHMİNLER :

Boru ve Fittingler 2009 – 2013 yılları arasında dünya PVC ithalatı miktar bazında yılda ortalama % 6,5 ihracatı ise % 4,4 artış göstermiştir. Aynı yıllar içinde değer bazında yılık ortalama 42% ithalat ve ihracat 3.1. DÜNYA PVC DIŞ TİCARET BEKLENTİLERİ : 2. DÖNÜK TAHMİNLER : artışı %İLERİYE 10,6 olarak gerçekleşmiştir. DÜNYA PVC DIŞ TİCARET BEKLENTİLERİ : yılında 2009 – 20133.1. yılları arasında dünya PVC ithalatı miktar bazında yıldadünya ortalama % 6,5 ise % Söz konusu artış hızlarının sürmesi halinde; 2018 toplam PVCihracatı ithalatının 20 4,4 artış gösmilyon ve 33değer milyarbazında dolara, ihracatının ise 17 milyon ve 32artışı milyar toplamgerçekleşmiştir. dış termiştir. Aynı yıllarton içinde yılık ortalama ithalat veton ihracat %dolara, 10,6 olarak 2009 2013 yılları miktarçıkması bazındabeklenmektedir. yılda ortalama % 6,5 ihracatı ticaret– hacminin dearasında 37 milyondünya ton vePVC 65 ithalatı milyar dolara ise % 4,4 artış göstermiştir. Aynı yıllar içinde değer bazında yılık ortalama ithalat ve ihracat Söz konusu artışı artış%hızlarının sürmesi halinde; 2018 yılında dünya toplam PVC ithalatının 20 milyon ton ve 33 10,6 olarak gerçekleşmiştir. Dünya Toplam PVC Dış Ticaret Hacmi Tahmini milyar dolara, ihracatının ise 17 milyon ton ve 32 milyar dolara, toplam dış ticaret hacminin de 37 milyon ton ve 65 milyar dolara çıkmasıartış beklenmektedir. Söz konusu hızlarının sürmesi halinde; PVC$ ithalatının 20 Milyon2018 Ton yılında dünya toplam Milyar milyon ton ve 33 milyar dolara, ihracatının ise 17 milyon ton ve 32 milyar dolara, 2018 toplam dış 2013 2014 2018 2013 2014 ticaret hacminin de 37 milyon ton ve 65 milyar dolara çıkması beklenmektedir. İthalat 14 15 20 20 22 33 Dünya Toplam PVC Dış Ticaret Hacmi Tahmini İhracat 14 15 17 19 Dünya Toplam PVC Dış Ticaret Hacmi Tahmini Toplam Dış Ticaret Hacmi 28 30 37 39

Milyon Ton İthalat İhracat Toplam Dış Ticaret Hacmi

2013 14 14 28

2014 15 15 30

21 43

32 65

Milyar $ 2018 20 17 37

2013 20 19 39

2014 22 21 43

2018 33 32 65

Dünya PVC Dış TicaretTon Hacmi Tahmini ( Milyon Ton ) Dünya PVC Dış Ticaret Hacmi Tahmini ( Milyon ) 40 30 20 10 0

2009

2010

2011

2012

2013 İthalat

2014

2015

İhracat

2016

2017

2018

21


0

2009 2009

2010 2010

2011 2011

2012 2012

2013 2014 2015 2013 2014 2015 İthalat İhracat İthalat İhracat

2016 2016

2017 2017

2018 2018

Dünya PVC Dış Ticaret Hacmi Tahmini ( Milyar Dolar ) Dünya PVC Dış Ticaret Hacmi Tahmini ( Milyar Dolar )

Dünya PVC Dış Ticaret Hacmi Tahmini ( Milyar Dolar )

70 70 60 60 50 50 40 40 30 30 20 20 10 10 0 0

2009 2009

2010 2010

2011 2011

2012 2012

2013 2014 2015 2013 2014 2015 İthalat İhracat İthalat İhracat

2016 2016

2017 2017

2018 2018

Miktar bazında yapılan tahminler, 2018 yılında Hindistan’ın 3,3 milyon ton ithalatla dünya

Miktar bazında tahminler, 2018 yılında Hindistan’ın 3,3 milyon 3,3 ithalatla dünya toplam PVC ithalaMiktar bazında yapılan tahminler, yılında Hindistan’ın milyon ton ithalatla toplam PVC yapılan ithalatından % 17 pay 2018 alacağı, Türkiye’nin ise % ton 7 payla dünyanın ikinci dünya büyük tından % 17 pay alacağı, Türkiye’nin ise % 7 payla dünyanın ikinci büyük PVC ithalatçısı durumuna yükseleceği toplam PVC ithalatından 17 pay alacağı, Türkiye’nin ise % 7 payla dünyanın ikinci büyük PVC ithalatçısı durumuna % yükseleceği görülmektedir. görülmektedir.

PVC ithalatçısı durumuna yükseleceği görülmektedir.

Ülkeler İtibariyle PVC İthalat Tahminleri

Ülkeler İtibariyle PVC İthalat Tahminleri ( 1000 Ton Ülkeler İtibariyle PVC)Ton İthalat ( 1000 ) Tahminleri

( 1000 Ton )

Hindistan Hindistan Çin Çin Türkiye Türkiye Mısır Mısır Almanya Almanya İtalya İtalya Fed. Rusya

Kanada Brezilya Belçika Meksika ABD İngiltere Fransa Polonya Ukrayna Malezya Hollanda BAE Vietnam 20 Ülke Toplamı Diğer Ülkeler TOPLAM

22 3.2.

2013 1000 Ton2013 % Pay 1000 Ton %10 Pay 1.363 1.363 10 1.110 8 1.110 8 960 7 960 7 736 5 736 5 716 716 5 698 5 698 552 45 514 4 502 4 458 3 397 3 361 3 353 2 327 2 303 2 205 1 180 1 173 1 169 1 163 1 10.237 72 4.026 28 14.263 100

TÜRKİYE PVC PAZAR BEKLENTİLERİ :

Hindistan Hindistan Türkiye Türkiye Rusya Fed. Rusya Mısır Fed. Mısır Brezilya Brezilya Almanya Almanya Malezya

Meksika İtalya Kanada ABD Belçika Çin İngiltere Ukrayna Fransa Polonya Vietnam BAE Hollanda 20 Ülke Toplamı Diğer Ülkeler TOPLAM

2018 1000 Ton2018 % Pay 1000 Ton %17 Pay 3.270 3.270 17 1.539 8 1.539 8 1.299 7 1.299 7 1.003 5 1.003 5 968 968 5 814 4 814 44 762 748 4 722 4 588 3 559 3 543 3 528 3 511 3 371 2 326 2 321 2 188 1 181 1 173 1 13.943 71 5.638 29 19.578 100


Vietnam 20 Ülke Toplamı Diğer Ülkeler TOPLAM

3.2.

163 10.237 4.026 14.263

Hollanda 20 Ülke Toplamı Diğer Ülkeler TOPLAM

1 72 28 100

173 13.943 5.638 19.578

1 71 29 100

TÜRKİYE PVC PAZAR BEKLENTİLERİ :

3.2.3.2.1. TÜRKİYE PVC PAZAR BEKLENTİLERİ : TÜRKİYE PVC TOPLAM ARZ VE TALEP DENGESİ VE İLERİYE DÖNÜK BEKLENTİLER : 3.2.1. TÜRKİYE PVC ARZ VE TALEP VEyılda İLERİYE DÖNÜK%BEKLENTİLER : Türkiye’nin son TOPLAM 5 yıl içinde toplam PVC DENGESİ üretiminin ortalama 3 azaldığı, ithalatının %

10 arttığı, ihracatının % 6 azaldığı ve iç tüketimin de yılda ortalama % 8 arttığı

Türkiye’nin son 5 yıl içinde toplam PVC üretiminin yılda ortalama % 3 azaldığı, ithalatının % 10 arttığı, ihracatıgözlemlenmektedir. nın % 6 azaldığı ve iç tüketimin de yılda ortalama % 8 arttığı gözlemlenmektedir.

2009 yılında iç talebin % 85’i ithalatla karşılanırken, ithalat bağımlılığının 2013 yılında % 90’a

2009 yılındagörülmektedir. iç talebin % 85’i 2009 ithalatla karşılanırken, ithalat bağımlılığının 2013 yılında % 90’a çıktığı görülmekçıktığı yılında yerli üretimin % 18’inin ihraç edildiği ancak ihracatın tedir. 2009 yılında yerli üretimin % 18’inin ihraç edildiği ancak ihracatın üretim içindeki payının 2013 yılında % üretim içindeki payının 2013 yılında % 15’e gerilediği izlenmektedir. PVC ihracatının ithalatı 15’e gerilediği izlenmektedir. PVC ihracatının ithalatı karşılama oranı 2013 yılında % 2’ye düşmüştür.

karşılama oranı 2013 yılında % 2’ye düşmüştür.

Türkiye’de Toplam PVC Arz ve Talep Gelişimi ( 1000 Ton )

Türkiye’de Toplam PVC Arz ve Talep Gelişimi ( 1000 Ton )

Üretim İthalat İhracat İç Tüketim İthalat / İç Tüketim ( % ) ihracat / Üretim ( % ) İhracat / İthalat ( % )

2009

2010

2011

2012

2013

CAGR %

138 658 24 772 85 18 4

148 769 23 893 86 16 3

145 855 28 972 88 20 3

146 821 23 943 87 16 3

121 960 19 1.062 90 15 2

-3,2 9,9 -6,4 8,3

Türkiye PVC Arz ve Talep Dengesi Türkiye PVC Arz ve Talep Dengesi ( 1000 Ton( )1000 Ton ) 1.200 1.000 800 600 400 200 0

2009

2010 Üretim

2011 İhracat

İthalat

2012

2013

Yurtiçi Satışlar

Türkiye’nin toplam PVC arz ve talep denge tahminleri ; 2018 yılında PVC iç pazar talebinin 1,7 milyon tona çıkacağını, yerli üretimin % 20 sinin ihraç edilmesi ve mevcut üretim kapasitesinin 90 arz kullanılması halinde ithalat bağımlılığının % 93’e Türkiye’nin toplam%PVC ve talep denge tahminleri ; 2018 yılında PVC iç2018 pazaryılında talebininen1,7az milyon tona çıçıkacağını kacağını, yerligöstermektedir. üretimin % 20 sinin ihraç edilmesi ve mevcut üretim kapasitesinin % 90 kullanılması halinde ithalat bağımlılığının 2018 yılında en az % 93’e çıkacağını göstermektedir.

İç talepteki artış trendi ve artışın büyük ölçüde ithalatla karşılanacağı dikkate alınarak ihracatınartış ithalatı karşılama % 1,3 lere gerileyeceği 2018 yılında İç talepteki trendi ve artışınoranının büyük ölçüde ithalatla karşılanacağıtahmin dikkateedilmektedir. alınarak ihracatın ithalatı karşıladış ticaret 1,5 milyon tonu bulacağı görülmektedir. maPVC oranının % 1,3 açığının lere gerileyeceği tahmin edilmektedir. 2018 yılında PVC dış ticaret açığının 1,5 milyon tonu bulacağı görülmektedir.

Üretim İthalat

Türkiye’de Toplam PVC Arz ve Talep Tahmini ( 1000 Ton ) 2013

2014

2015

2016

2017

2018

121 960

135 1.055

135 1.159

135 1.274

135 1.400

135 1.539

23


çıkacağını göstermektedir. İç talepteki artış trendi ve artışın büyük ölçüde ithalatla karşılanacağı dikkate alınarak ihracatın ithalatı karşılama oranının % 1,3 lere gerileyeceği tahmin edilmektedir. 2018 yılında PVC dış ticaret açığının 1,5 milyon tonu bulacağı görülmektedir. Türkiye’de Toplam PVC Arz ve Talep Tahmini Türkiye’de Toplam PVC Arz ve Talep Tahmini ( 1000 1000 Ton ))

Üretim İthalat İhracat Yurtiçi Satışlar Dış Ticaret Açığı İthalat / İç Tüketim ( % ) ihracat / Üretim ( % ) İhracat / İthalat ( % )

2013

2014

2015

2016

2017

2018

121 960 19 1.062 -941 90 15 2

135 1.055 20 1.169 -1.034 90 15 1,9

135 1.159 20 1.274 -1.139 91 15 1,7

135 1.274 20 1.389 -1.254 92 15 1,6

135 1.400 20 1.515 -1.380 92 15 1,4

135 1.539 20 1.653 -1.518 93 15 1,3

Türkiye dünyanın önemli PVC ithalatçısı ülkelerinden biridir. Plastik sektöründeki hızlı

Türkiye dünyanın önemli PVC ithalatçısı ülkelerinden biridir. Plastik sektöründeki hızlı büyüme trendi, PVC iç tabüyüme trendi, PVC içneden talebinin de hızla artmasına neden olmaktadır. Ancak PVC yerli üretimi lebinin de hızla artmasına olmaktadır. Ancak PVC yerli üretimi bu talebi karşılamaktan uzak kalmaktadır.

bu talebi karşılamaktan uzak kalmaktadır.

İç tüketim tahminleri 2018 yılında ithalat bağımlılığının 93’e ulaşacağını göstermektedir. Bu açıdan bakıldığında İç tüketim tahminleri yılında bağımlılığının ulaşacağını Bu Türkiye’nin PVC üretimi için2018 mevcut veyaithalat muhtemel petrokimya 93’e tesisleri için önemligöstermektedir. bir pazar niteliği taşıdığı açıdan bakıldığında Türkiye’nin PVC üretimi için mevcut veya muhtemel petrokimya tesisleri görülmektedir.

için önemli bir pazar niteliği taşıdığı görülmektedir.

24


www.plasfed.org.tr

25

2013 Dünya ve Türkiye PVC Raporu  

PLASFED Plastik Sanayicileri Federasyonu 2013 Dünya ve Türkiye PVC Raporu

2013 Dünya ve Türkiye PVC Raporu  

PLASFED Plastik Sanayicileri Federasyonu 2013 Dünya ve Türkiye PVC Raporu

Advertisement