Page 1

plastik sanayi

2013

TÜRKİYE

PET PAZARI

POLIEETILEN TEREFTALAT TURKISH PET MARKET

Plastik Sanayicileri Derneği

Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri


Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

YÖNETİCİ ÖZETİ : Türkiye’de PET resin kullanılan sektörlerde 2013 yılı itibariyle 1,5 milyar dolarlık ihracat 13 milyar dolarlık ta iç pazar potansiyeli mevcut olup bu potansiyelin her yıl giderek arttığı görülmektedir. Türkiye, halen süren yatırımlarının tamamlanması ile 2016 yılında PET Resin üretiminde 902.000 ton üretim kapasitesi ile global bir oyuncu olacaktır. Dünya toplam PET tüketimi 2013 yılında 19,7 milyon ton olarak gerçekleşmiş olup bu talebe karşılık 29,4 milyon ton PET üretim kapasitesi bulunmaktadır. Bu durum dünya’da 2013 yılı itibariyle 9,7 milyon tonluk PET kapasite fazlalığının olduğunu göstermektedir. Kapasite fazlalığının 4,4 milyon tonu Çin’de dir. Çin PET üreticileri yılda 2 milyon ton civarında ihracat yapmalarına rağmen kapasite kullanımları % 70’in altındadır. AB ülkelerinde ise 2,5 milyon ton talebe karşı 2,9 milyon ton talebe karşı 2,5 milyon ton PET üretimi mevcut olup, 2016 yılında 3 milyon ton olarak beklenen talebe karşı 3,3 milyon ton üretim yapılacak ve sektörde 300 bin ton civarında kapasite fazlası oluşacaktır. Dünyada giderek artması beklenen PET üretim fazlasına karşı, Türkiye PET pazarında mevcut ve yeni tesislerin rantabl olabilmeleri için sektörün en az % 70 kapasite kullanımı ile çalışmaları gerekecektir. Başka bir değişle 2013 yılında 243.000 ton olan toplam üretimin 2016 yılında 586.000 tona erişmesi gerekmektedir. Bu da sektörün en az % 70 kapasite kullanımı ile çalışmasını gerektirecektir. Diğer taraftan, yurtiçi talebin yılda ortalama % 5 artacağı varsayılırsa, bu düzeyde bir üretimin sağlanabilmesi için 2016 yılında toplam üretimin en az % 20’sinin ihraç edilmesi ve ithalatın toplam yurtiçi talep içindeki payının % 9’a inmesi gerekecektir.

2


3 3 PET RESİN KURULU VE BEKLENEN ÜRETİM KAPASİTESİ : PET RESİN KURULU VE BEKLENEN ÜRETİM KAPASİTESİ : PET RESİN KURULU VE BEKLENEN ÜRETİM KAPASİTESİ: Türkiye’de şişe tipi PET Resin ( Polieetilen tereftalat ) üretimi Artenius Turkpet, Meltem Türkiye’de şişe tipi PET Resin ( Polieetilen tereftalat ) üretimi Artenius Turkpet, Meltem Kimya ve 2013 yılı sonunda devreye giren KÖKSAN tarafından üretilmektedir. Bu firmaların Kimya ve 2013 yılı sonunda devreye giren KÖKSAN tarafından üretilmektedir. Bu firmaların mevcut şişe üretim kapasiteleri, yılda 360.000 ton) şişe tipiArtenius PET resin üretebilecek seviyededir. Türkiye’de tipi PET Resin ( Polieetilen tereftalat üretimi Turkpet, Meltem Kimya ve 2013 yılı mevcut üretim kapasiteleri, yılda 360.000 ton şişe tipi PET resin üretebilecek seviyededir. KÖKSAN firmasının süren ikinci hat yatırımı ile 2016 yışında üretim kapasitesinin 432.00 tonyılda sonunda devreye giren KÖKSAN tarafından üretilmektedir. Bu firmaların mevcut üretim kapasiteleri, KÖKSAN firmasının süren ikinci hat yatırımı ile 2016 yışında üretim kapasitesinin 432.00 ton olacağı,ton Polyflex ise 2014 sonunda, 200.000 üretim devreye 360.000 şişe tipiyatırımının PET resin üretebilecek seviyededir. KÖKSANtoplam firmasının sürenkapasite ikinci hatile yatırımı ile 2016 olacağı, Polyflex yatırımının ise 2014 sonunda, 200.000 toplam üretim kapasite ile devreye gireceği bilinmektedir. Bu yatırımların tamamlanması ile birlikte 2016sonunda, yılında Türkiye’nin şişeüreyışında üretim kapasitesinin 432.00 ton olacağı, Polyflex yatırımının ise 2014 200.000 toplam gireceği bilinmektedir. Bu yatırımların tamamlanması ile birlikte 2016 yılında Türkiye’nin şişe tipi PET Resinde toplam 782.000 ton üretim sahip olacağıilegörülmektedir. tim kapasite ile devreye gireceği bilinmektedir. Bu kapasitesine yatırımların tamamlanması birlikte 2016 yılında Türkitipi PET Resinde toplam 782.000 ton üretim kapasitesine sahip olacağı görülmektedir. ye’nin şişe tipi PET Resinde toplam 782.000 ton üretim kapasitesine sahip olacağı görülmektedir.

Şişe Tipi PET Resin Üretiminde Mevcut ve Beklenen Kapasite Şişe Tipi PET Resin Üretiminde Mevcut ve Beklenen Kapasite ( Ton / Yıl ) Şişe Tipi PET Resin Üretiminde Mevcut ve Beklenen Kapasite (Ton / Yıl) ( Ton / Yıl )

ARTENIUS TURKPET ARTENIUS TURKPET MELTEM KİMYA MELTEM KİMYA KÖKSAN KÖKSAN POLYFLEX POLYFLEX TOPLAM TOPLAM Kaynak : Firmalar Kaynak : Firmalar

MEVCUT KAPASİTE MEVCUT KAPASİTE 120.000 120.000 30.000 30.000 216.000 216.000 0 0 366.000 366.000

SÜREN YATIRIMLAR SÜREN YATIRIMLAR 216.000 216.000 200.000 200.000 416.000 416.000

TAHMİNİ KAPASİTE TAHMİNİ KAPASİTE 2016 2016 120.000 120.000 30.000 30.000 432.000 432.000 200.000 200.000 782.000 782.000

Diğer taraftan SASA ve POLYFLEKS firmaları toplam 110.000 kapasite ile tekstil ve film tipi

Diğer taraftan SASA ve POLYFLEKS firmaları kapasite ilefilm tekstil ve resin film tipi Diğer taraftan SASA ve POLYFLEKS firmaları toplam toplam 110.000 110.000 kapasite ile tekstil ve tipi PET imal etPET resin imal etmekte ancak büyük bölümünü kendi grup şirketlerince tüketmektedir. PET ancak resin büyük imal bölümünü etmekte kendi ancakgrup büyük bölümünü kendi grup şirketlerince tüketmektedir. mekte şirketlerince tüketmektedir. Bunun dışında bazı küçük firmaların da Bunun dışında bazı küçük firmaların da yılda 10.000 ton benzeri imalat yaptığı bilinmektedir. Bunun dışında bazı küçük da yılda 10.000 ton benzeri imalat yaptığı bilinmektedir. yılda 10.000 ton benzeri imalatfirmaların yaptığı bilinmektedir. Tekstil Tipi PET Resin Üretiminde Mevcut ve Beklenen Kapasite

Tekstil Tipi PET Resin Üretiminde Mevcut ve (Ton Beklenen Tekstil Tipi PET Resin Üretiminde Mevcut ve(Beklenen / Yıl) Kapasite Ton / Yıl Kapasite ) ( Ton / Yıl )

MEVCUT KAPASİTE MEVCUT KAPASİTE 60.000 60.000 50.000 50.000 10.000 10.000 120.000 120.000 486.000 486.000

SASA SASA POLYFLEX POLYFLEX OTHERS OTHERS TOPLAM TOPLAM TOTAL RESİN TOTAL RESİN Kaynak : Firmalar Kaynak : Firmalar

SÜREN YATIRIMLAR SÜREN YATIRIMLAR 416.000 416.000

TAHMİNİ KAPASİTE TAHMİNİ KAPASİTE 2016 2016 60.000 60.000 50.000 50.000 10.000 10.000 120.000 120.000 902.000 902.000

2016 yılında Türkiye’de toplam PET Resin kapasitesinin ( şişe, tekstil vetekstil film ) 902.000 ulaşacağı 2016 yılında Türkiye’de toplam PET üretim Resin üretim kapasitesinin ( şişe, ve film )tona 902.000 2016edilmektedir. yılında Türkiye’de toplam PET Resin üretim kapasitesinin ( şişe, tekstil ve film ) 902.000 4 tahmin tona ulaşacağı tahmin edilmektedir.

tona ulaşacağı tahmin edilmektedir.

TOPLAM PET Resin Üretiminde Mevcut ve Beklenen Kapasite ( Ton / Yıl )

TOPLAM PET Resin Üretiminde Mevcut ve Beklenen Kapasite (Ton / Yıl)

MEVCUT KAPASİTE

SÜREN YATIRIMLAR

Şişe Tipi PET Resin

366.000

416.000

TAHMİNİ KAPASİTE 2016 782.000

Tekstil Tipi PET Resin

120.000

-

120.000

TOTAL RESİN

486.000

416.000

902.000

Kaynak : Firmalar

PET RESİN ÜRETİMİ :

3


Şişe Tipi PET Resin

366.000

416.000

782.000

Tekstil Tipi PET Resin

120.000

-

120.000

TOTAL RESİN

486.000

416.000

902.000

Kaynak : Firmalar

PET RESİN ÜRETİMİ : PET RESİN ÜRETİMİ : PET resin talebinin giderek artması nedeniyle yerli üretim de son 5 yıldır artarak yılında bin ton olan toplam resin üretiminin CAGR % yılında 2,4 ile225 PETsürmektedir. resin talebinin2008 giderek artması225 nedeniyle yerli üretim de sonPET 5 yıldır artarak sürmektedir. 2008 bileşik büyüme hızı ) artarak 2013 yılında 243 tona eriştiğihızı görülmektedir. bin(ton olan toplam PET resin üretiminin CAGR % 2,4 ile (bin bileşik büyüme ) artarak 2013 yılında 243 bin tona eriştiği görülmektedir.

Toplam Pet Resin Üretimi (Şişe+Tekstil+Film) 1000 Ton

Kaynak : Firmalar

Toplam üretimin yaklaşık 75’i şişe % tekstil 25’i detipi tekstil tipi PET resinlerden Toplam üretimin yaklaşık % 75’i% şişe tipi, % tipi, 25’i de PET resinlerden oluşmuştur.oluşmuştur. PET RESİN ÜRETİMİNDE KAPASİTE KULLANIMI : Artan üretime paralel olarak toplam PETKULLANIMI resin ( şişe, tekstil ve film ) sektöründe 2008 yılında PET RESİN ÜRETİMİNDE KAPASİTE : % 80 olan kapasite kullanımının 2012 yılında % 86’ya çıktığı görülmektedir. 2013 yılı son ayında üretime başlayan KÖKSAN yatırımının 1 aylık marjinal kapasite artışı ile toplam üretim Artan üretime paralel olarak toplam PET resin ( şişe, tekstil ve film ) sektöründe 2008 yılında % 80 olan kapaartmasına rağmen kapasite kullanımı % 84’e inmiştir. site kullanımının 2012 yılında % 86’ya çıktığı görülmektedir. 2013 yılı son ayında üretime başlayan KÖKSAN yatırımının 1 aylık marjinal kapasite artışı ile toplam üretim artmasına rağmen kapasite kullanımı % 84’e inmiştir.

5

Pet Resin Üretiminde Kapasite Kullanımı (%)

Kaynak : Firmalar

4

PET RESİN İTHALATI :

PET resin ithalatı 2008 – 2013 döneminde ton bazında yılda ortalama % 8,3, dolar


Kaynak : Firmalar

RESİN İTHALATI PET PET RESİN İTHALATI : :

PET resin ithalatı 2008 – 2013 döneminde ton bazında yılda ortalama % 8,3, dolar

PET resin ithalatı – 2013 döneminde ton bazında yılda ortalama % 8,3, dolar da % 7,7 artış gösbazında da2008 % 7,7 artış göstererek 2013 yılında 260 bin tona ve bazında 393 milyon dolara tererek 2013 yılında 260 bin tona ve 393 milyon dolara erişmiştir. erişmiştir. Pet Resin İthalatı

Kaynak : TUİK

Şişe tipi PET resinlerde ithalatta CAGR ( bileşik büyüme hızı ) 2008 – 2013 yılları arasında miktar bazında yılda % 14,8, değer bazında da % 15,1 artarken aynı dönemde tekstil ve Şişe tipi PET resinlerde ithalatta CAGR ( bileşik büyüme hızı ) 2008 – 2013 yılları arasında miktar bazında yılda film tipi PET resinlerde ithalatın bileşik büyüme hızının miktar bazında % 5,8, değer % 14,8, değer bazında da % 15,1 artarken aynı dönemde tekstil ve film tipi PET resinlerde ithalatın bileşik bübazında da % 7,3 gerilediği görülmektedir. yüme hızının miktar bazında % 5,8, değer bazında da % 7,3 gerilediği görülmektedir. 6 PET PET Resin Resin İthalatı İthalatı (( 1000 1000 Ton Ton ))

Pet Resin İthalatı (1000 Ton)

Şişe Tipi Tipi Şişe Tekstil Tipi Tipi Tekstil

2008 2008 105 105

2009 2009 128 128

2010 2010 156 156

2011 2011 175 175

2012 2012 173 173

2013 2013 208 208

70 70 175 175

45 45 173 173

62 62 219 219

61 61 235 235

35 35 208 208

52 52 260 260

Toplam Toplam Kaynak Kaynak :: TUİK TUİK

PET PET Resin Resin İthalatı İthalatı (( Milyon Milyon Dolar Dolar ))

Pet Resin İthalatı (Milyon Dolar)

Şişe Tipi Tipi Şişe Tekstil Tipi Tipi Tekstil Toplam Toplam Kaynak TUİK Kaynak :: TUİK

2008 2008 156 156

2009 2009 132 132

2010 2010 202 202

2011 2011 306 306

2012 2012 261 261

2013 2013 314 314

115 115 271 271

53 53 184 184

82 82 284 284

107 107 413 413

56 56 317 317

79 79 393 393

– 2013 döneminde PETithalatının resin ithalatının 75’ini şişe tipi,de % tekstil 25’ini tipi de tekstil 20082008 – 2013 döneminde toplamtoplam PET resin % 75’ini % şişe tipi, % 25’ini PET resinler oluşturmuştur. tipi PET resinler oluşturmuştur. PET RESİN RESİN İHRACATI İHRACATI :: PET

PET resin ihracatında CAGR ( bileşik büyüme hızı ) 2008 – 2013 döneminde miktar

5


Tekstil Tipi Toplam Toplam Kaynak : TUİK Kaynak : TUİK

115 271 271

53 184 184

82 284 284

107 413 413

56 317 317

79 393 393

2008 – 2013 döneminde toplam PET resin ithalatının % 75’ini şişe tipi, % 25’ini de tekstil 2008 – 2013 döneminde toplam PET resin ithalatının % 75’ini şişe tipi, % 25’ini de tekstil tipi PET resinler oluşturmuştur. tipi PET resinler oluşturmuştur. RESİN İHRACATI PETPET RESİN İHRACATI : :: PET RESİN İHRACATI

PET resin ihracatında CAGR ( bileşik büyüme hızı ) 2008 – 2013 döneminde miktar PET resin ihracatında CAGR ( bileşik büyüme hızı ) 2008 – 2013 döneminde miktar bazında % 14,5,CAGR değer bazında da %hızı 15,3 artış– 2013 göstererek 2013miktar yılında 61 bin 106bazınPET resin ihracatında ( bileşik büyüme ) 2008 döneminde bazında %tona 14,5, ve değer bazında % 14,5, değer bazında da % 15,3 artış göstererek 2013 yılında 61 bin tona ve 106 erişmiştir. da damilyon % 15,3 dolara artış göstererek 2013 yılında 61 bin tona ve 106 milyon dolara erişmiştir. milyon dolara erişmiştir. Pet Resin İhracatı

Kaynak : TUİK Kaynak : TUİK

PET Resin İhracatı PET Resin İhracatı ( 1000 Ton ) ( 1000 Ton )

PET Resin İhracatı ( 1000 Ton )

Şişe Tipi Şişe Tipi Tekstil Tipi Tekstil Tipi Toplam Toplam Kaynak : TUİK Kaynak : TUİK

2008 2008 0,4 0,4 30,5 30,5 31,0 31,0

PET Resin İhracatı ( Milyon Dolar )

2009 2009 5,4 5,4 28,7 28,7 34,1 34,1

7

2010 2010 8,9 8,9 39,9 39,9 48,7 48,7

2011 2011 7,6 7,6 33,6 33,6 41,3 41,3

2012 2012 6,6 6,6 25,5 25,5 32,1 32,1

2013 2013 9,9 9,9 51,2 51,2 61,0 61,0

PET Resin İhracatı ( Milyon Dolar )

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Şişe Tipi

0,6

7,6

15,1

16,9

12,8

17,9

Tekstil Tipi

51,2

35,9

59,4

65,7

45,4

87,7

Toplam

51,7

43,5

74,5

82,6

58,2

105,6

Kaynak : TUİK

– 2013 döneminde PET resin ihracatının % 15’ini tipi, 85’initipidePET tekstil 20082008 – 2013 döneminde toplam toplam PET resin ihracatının % 15’ini şişe tipi, %şişe 85’ini de% tekstil resinler tipi PET resinler oluşturmuştur. oluşturmuştur. PET RESİN ORTALAMA İTHAL VE İHRAÇ FİYATLARI : PET2009 RESİN ORTALAMA İTHAL VE İHRAÇ FİYATLARI : yıllarında gerileme trendine – 2011 döneminde artış gösteren ancak 2012 ve 2013 giren PET resin ortalama ithal fiyatı 2013 yılında 1.509 dolar / ton, ortalama ithal birim isedöneminde 1.730 dolar ton olarak gerçekleşmiştir. 2009fiyatı – 2011 artış/ gösteren ancak 2012 ve 2013 yıllarında gerileme trendine giren PET resin ortalama ithal fiyatı 2013 yılında 1.509 dolar / ton, ortalama ithal birim fiyatı ise 1.730 dolar / ton olarak gerçekleşmiştir.Türkiye’nin 2008 – 2013 döneminde PET resin ortalama ithal fiyatında CAGR ( bileşik

6

büyüme hızı ) ( - ) % 0,5 iken ortalama ihraç fiyatında % 0,7 olarak gerçekleşmiştir.


2009 – 2011 döneminde artış gösteren ancak 2012 ve 2013 yıllarında gerileme trendine giren PET resin ortalama ithal fiyatı 2013 yılında 1.509 dolar / ton, ortalama ithal birim fiyatı ise 1.730 dolar / ton olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’nin 2008 – 2013 döneminde PET resin ortalama ithal fiyatında CAGR ( bileşik büyüme hızı ) ( - ) % 0,5 iken ortalama ihraç fiyatında % 0,7 olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’nin 2008 – 2013 döneminde PET resin ortalama ithal fiyatında CAGR ( bileşik büyüme hızı ) ( - ) % 0,5 iken ortalama ihraç fiyatında % 0,7 olarak gerçekleşmiştir. Pet Resin Ortalama İthal ve İhraç Fiyatları

Kaynak : TUİK

Birim ithal fiyatlarında CAGR ( bileşik büyüme hızı ) şişe tipi PET resinlerde % 0,3, tekstil

Birim ithal fiyatlarında CAGR ( bileşik büyüme hızı ) şişe tipi PET resinlerde % 0,3, tekstil tipi PET resinlerde ise tipi PET resinlerde ise % ( - ) 1,6 olarak gerçekleşmiştir. % ( - ) 1,6 olarak gerçekleşmiştir.

8

taraftan ihraç fiyatlarında ( 8bileşik hızı ) şişe%tipi % 4,5 DiğerDiğer taraftan ihraç fiyatlarında CAGR’nin CAGR’nin ( bileşik büyüme hızı büyüme ) şişe tipi resinlerde 4,5resinlerde tekstil tipi resinlerde tekstil tipi resinlerde ise % 0,5 olarak gerçekleştiği görülmektedir. ise % 0,5 olarak gerçekleştiği görülmektedir. PET Resin Ortalama İthal Fiyatları PET Resin (Ortalama İthal Dolar / Ton ) Fiyatları PET Resin Ortalama İthal Fiyatları ( Dolar / Ton )( Dolar / Ton )

Şişe Tipi Şişe Tipi Tekstil Tipi Tekstil Tipi Ortalama Ortalama Kaynak : TUİK Kaynak : TUİK

2008 2008 1.486 1.486 1.646 1.646 1.550 1.550

2009 2009 1.029 1.029 1.168 1.168 1.065 1.065

2010 2010 1.290 1.290 1.324 1.324 1.300 1.300

2011 2011 1.750 1.750 1.772 1.772 1.756 1.756

2012 2012 1.503 1.503 1.608 1.608 1.520 1.520

2013 2013 1.506 1.506 1.519 1.519 1.509 1.509

CAGR ( % ) CAGR/ (2008 %) 2013 2013 / 2008 0,3 0,3 -1,6 -1,6 -0,5 -0,5

2012 2012 1.946 1.946 1.777 1.777 1.811 1.811

2013 2013 1.818 1.818 1.713 1.713 1.730 1.730

CAGR ( % ) CAGR/ (2008 %) 2013 2013 / 2008 4,5 4,5 0,5 0,5 0,7 0,7

PET Resin Ortalama İhraç Fiyatları PET Resin Ortalama İhraç Fiyatları PET Resin Ortalama İhraç Fiyatları ( Dolar / Ton () Dolar / Ton ) ( Dolar / Ton )

Şişe Tipi Şişe Tipi Tekstil Tipi Tekstil Tipi Ortalama Ortalama Kaynak : TUİK Kaynak : TUİK

2008 2008 1.458 1.458 1.675 1.675 1.672 1.672

2009 2009 1.394 1.394 1.253 1.253 1.276 1.276

2010 2010 1.703 1.703 1.490 1.490 1.529 1.529

2011 2011 2.216 2.216 1.955 1.955 2.003 2.003

TÜRKİYE’NİN ÜLKELER İTİBARİYLE PET RESİN DIŞ TİCARETİ : TÜRKİYE’NİN ÜLKELER PET RESİN DIŞ TİCARETİ : TÜRKİYE’NİN ÜLKELERİTİBARİYLE İTİBARİYLE PET RESİN DIŞ TİCARETİ : Türkiye, PET resin ithalatının 2012 yılında % 82’sini 2013 yılında da % 88’ini 10 ülkeden Türkiye, PET resin ithalatının 2012 yılında % 82’sini 2013 yılında da % 88’ini 10 ülkeden gerçekleştirmiştir. 20122012 yılında Çin,%Pakistan ve Tayvan en%çok ithalatın yapıldığı 3 ülkeyi Türkiye, PET resin ithalatının yılında 82’sini 2013 yılında da 88’ini 10 ülkeden gerçekleştirmiştir. gerçekleştirmiştir. 2012 yılında Çin, Pakistan ve Tayvan en çok ithalatın yapıldığı 3 ülkeyi oluştururken 2013 yılında Pakistan, İran ve Tayvan en çok ithalat yapılan ülkeler İran 2012 yılında Çin, Pakistan ve Tayvan en çok ithalatın yapıldığı 3 ülkeyi oluştururken 2013 yılında Pakistan, oluştururken 2013 yılında Pakistan, İran ve Tayvan en çok ithalat yapılan ülkeler durumundadır. ve Tayvan en çok ithalat yapılan ülkeler durumundadır. durumundadır. Ülkeler Bazında PET Resin İthalatı Ülkeler Bazında PET Resin İthalatı

7


TÜRKİYE’NİN ÜLKELER İTİBARİYLE PET RESİN DIŞ TİCARETİ : Türkiye, PET resin ithalatının 2012 yılında % 82’sini 2013 yılında da % 88’ini 10 ülkeden gerçekleştirmiştir. 2012 yılında Çin, Pakistan ve Tayvan en çok ithalatın yapıldığı 3 ülkeyi oluştururken 2013 yılında Pakistan, İran ve Tayvan en çok ithalat yapılan ülkeler durumundadır. Ülkeler Bazında PET Resin İthalatı

Ülkeler Bazında PET Resin İthalatı

2012 Çin Pakistan Tayvan Çin Endonezya Güney Kore BAE İran Tayland Pakistan

1000 Ton 73,4 40,4 23,6 15,8 15,7 13,7 10,4 8,0 7,4 7,2

10 Ülke Toplam 215,6 Diğerleri 44,7 TOPLAM 260,4 Kaynak : TUİK

2013 Milyon $ 111,0 60,2 34,6 23,2 23,2 20,6 16,3 12,5 11,3 10,7

% Pay ( $ ) 28 15 9 6 6 5 4 3 3 3

323,7 69,2 392,9

82 18 100

Pakistan İran Tayvan Endonezya Çin Tayland B.A.E. Malezya Almanya Umman 10 Ülke Toplam Diğerleri TOPLAM

1000 Ton 60,8 47,4 12,4 12,5 8,9 8,2 6,8 6,8 5,6 5,9

Milyon $ 92,2 70,8 18,3 17,7 13,8 11,8 10,6 10,2 10,1 8,8

% Pay ( $ ) 44 11 10 5 4 4 3 3 2 2

175,3 24,7 200,0

264,4 39,7 304,1

88 12 100

Türkiye’nin 2012 yılında PET resin ihracatının % 91’i, 2013 yılında da % 88’i 10 ülkeye yönelik

Türkiye’nin 2012 yılında PET resin ihracatının % 91’i, 2013 yılında % PET 88’i resin 10 ülkeye olarak yapılmıştır.2012 yılında Almanya, İtalya ve İsrail endaçok ihraç yönelik edilen 3olarak ülkeyiyapılmıştır.2012 yılında Almanya, İtalya ve İsrail en çok PET resin ihraç edilen 3 ülkeyi oluştururken, 2013 yılında Polonoluştururken, 2013 yılında Polonya, Almanya ve İtalya’dan sonra 3.ncü büyük ihracat 9 ya, Almanya ve İtalya’dan sonra 3.ncü büyük ihracat pazarımız olmuştur. pazarımız olmuştur. Ülkeler Bazında PET Resin İhracatı

Ülkeler Bazında PET Resin İhracatı

2012

2013

1000 Ton

Milyon $

% Pay ( $ )

1000 Ton

Milyon $

% Pay ( $ )

Almanya

14,1

27,3

47

Almanya

25,5

46,7

44

İtalya

6,0

10,1

İsrail

1,9

3,5

17

İtalya

7,4

11,9

11

6

Polonya

7,0

10,3

10

Belçika

1,2

Romanya

1,2

2,1

4

Almanya

2,7

5,0

5

2,1

4

Israil

2,6

4,7

4

Portekiz

1,2

2,0

3

İngiltere

3,1

4,3

4

Mısır

1,0

1,6

3

Portekiz

1,9

3,4

3

İspanya

1,0

1,6

3

Belçika

1,6

2,7

3

Azerbeycan

0,8

1,4

2

İtalya

1,0

2,2

2

Polonya

0,7

1,4

2

İspanya

1,2

2,0

2

29,2

53,1

91

10 Ülke Toplam

54,1

93,3

88

10 Ülke Toplam Diğerleri

2,9

5,1

9

Diğerleri

6,9

12,3

12

TOPLAM

32,1

58,2

100

TOPLAM

61,0

105,6

100

Kaynak : TUİK

PET RESİN ARZ DENGESİ PET RESİN ARZ––TALEP TALEP DENGESİ : : Yukarıdaki gelişmeler sonucu; Türkiye’nin PET resin pazarında, 2008 – 2013 yılları arasında üretimin bileşikTürkiye’nin büyüme hızı 2,4 ithalatın ise2008 % 8,3–olarak gerçekleştiği, Yukarıdaki gelişmeler sonucu; PET%resin pazarında, 2013 yılları arasında2013 üretimin bileşik yılında toplam PET resin arzının % 52’sinin ithalatla % 48’inin de yerli üretimle büyüme hızı % 2,4 ithalatın ise % 8,3 olarak gerçekleştiği, 2013 yılında toplam PET resin arzının % 52’sinin karşılandığı görülmektedir. ithalatla % 48’inin de yerli üretimle karşılandığı görülmektedir.

8

2013 yılında pazara sunulan 503 bin ton PET resinin 61 bin tonu ihraç edilirken yurt içi satışlar 442 bin ton olarak gerçekleşmiştir. 2008 – 2013 yılında ihracatta CAGR ( bileşik büyüme hızı ) % 14,5, yurtiçi satılarda ise % 4,2 olarak gerçekleşirken 2013 yılında üretimin % 25’inin ihraç edildiği ve böylece ithalatın yurtiçi satışlar içindeki payının %


Yukarıdaki gelişmeler sonucu; Türkiye’nin PET resin pazarında, 2008 – 2013 yılları arasında üretimin bileşik büyüme hızı % 2,4 ithalatın ise % 8,3 olarak gerçekleştiği, 2013 yılında toplam PET resin arzının % 52’sinin ithalatla % 48’inin de yerli üretimle karşılandığı görülmektedir. 2013 yılında pazara sunulan 503 bin ton PET resinin 61 bin tonu ihraç edilirken yurt içi satışlar 442sunulan bin ton503 olarak gerçekleşmiştir. – 2013 ihracatta CAGR ( 442 bileşik 2013 yılında pazara bin ton PET resinin 612008 bin tonu ihraçyılında edilirken yurt içi satışlar bin ton büyüme hızı ) % 14,5, yurtiçi satılarda ise % 4,2 olarak gerçekleşirken 2013 yılında olarak gerçekleşmiştir. 2008 – 2013 yılında ihracatta CAGR ( bileşik büyüme hızı ) % 14,5, yurtiçi satılarda ise üretimin % 25’inin2013 ihraçyılında edildiği ve böylece ithalatın yurtiçivesatışlar % % 4,2 olarak gerçekleşirken üretimin % 25’inin ihraç edildiği böyleceiçindeki ithalatınpayının yurtiçi satışlar 59’a çıktığı gözlenmektedir. içindeki payının % 59’a çıktığı gözlenmektedir. PET Resin Arz – Talep Dengesi ( 1000 Ton )

PET Resin Arz – Talep Dengesi ( 1000 Ton )

2008

2009

2010

2011

2012

2013

CAGR %

Üretim

216

221

224

230

232

243

2,4

İthalat

175

173

219

235

208

260

8,3

İhracat

31

34

49

41

32

61

14,5

Yurtiçi Talep

360

360

394

423

409

442

4,2

İhracat / Üretim

14

15

22

18

14

25

İthalat / İç Talep

49

48

56

56

51

59

10

PET RESİN RESİN HAMMADDELERİNDE ARZ VE TALEP : PET HAMMADDELERİNDE ARZ VEDENGESİ TALEP DENGESİ : PET ( polietilen tereftalat ) bir termoplastik polyster reçine olup, başlıca hammaddeleri PTA

PET (polietilen tereftalat) termoplastik reçine) dur. olup, Bu başlıca hammaddeleri PTA ( Saf Teraftalik Asit ) vebirMEG ( Mono polyster Etilen Glikol karışıma bir miktar da(Saf IPATeraftalik ( İztopik Asit) veAsit MEG (Mono Etilen Glikol) dur. Bu karışıma bir miktar da IPA (İztopik Asit) ilave edilmektedir. ) ilave edilmektedir.

PTA - ARZ VE TALEP DENGESİ : PTA - ARZ VE TALEP DENGESİ : Bu hammaddelerden PTA, yerli olarak PETKİM tarafından üretilmektedir. PETKİM 70 bin ton

Bu hammaddelerden PETKİM tarafından PETKİM 70 bin ton kapasiteye kapasiteye sahip PTA, olupyerli sonolarak 4 yılda ortalama 60üretilmektedir. bin ton PTA üretmiştir. Yerli talebinsahip olup son 4 yılda ortalama 60 binPTA’nın ton PTAbüyük üretmiştir. Yerli ithalatla talebin karşılanamaması nedeniyle PTA’nın karşılanamaması nedeniyle bölümü karşılanmaktadır. İthalatın 2010büyük bölümü ithalatla karşılanmaktadır. İthalatın 2010 – 2013 döneminde bileşik büyüme hızı % 19,2 gibi çok – 2013 döneminde bileşik büyüme hızı % 19,2 gibi çok yüksek seviyelerde gerçekleşmiştir. yüksek seviyelerde gerçekleşmiştir.

PTA yurtiçi talebinin de 2010 – 2013 döneminde bileşik büyüme hızı % 17,2 gibi yüksek

PTA yurtiçi talebinin de 2010 – 2013 döneminde büyüme hızı % 17,2 2010 gibi yüksek seviyelerde seviyelerde gerçekleşirken, ihracatı giderekbileşik azalmaktadır. Nitekim yılında üretimin gerçek% leşirken, ihracatı giderek azalmaktadır. Nitekim 2010 yılında üretimin % 25’i ihraç edilmişken 2013 yılında bu 25’i ihraç edilmişken 2013 yılında bu oranın % 3’e gerilediği görülmektedir. oranın % 3’e gerilediği görülmektedir.

Yerli üretimin ihtiyacı karşılamaması nedeniyle 2010 yılında iç talebin % 80’i ithalatla

Yerli üretimin ihtiyacı karşılamaması nedeniyle 2010 yılında iç talebin % 80’i ithalatla karşılanırken bu oran karşılanırken bu oran 2013 yılında % 84’e çıkmıştır. 2013 yılında % 84’e çıkmıştır. PTA Arz – Talep Gelişimi (1000 Ton)

PTA Arz – Talep Gelişimi ( 1000 Ton ) 2010

2011

2012

2013

Üretim

60

60

60

60

CAGR % 2013 / 10 0,0

İthalat

177

193

240

301

19,2

İhracat

15

11

9

2

-48,6

Yurtiçi Tüketim

222

242

291

359

17,2

İhracat / Üretim

25

18

15

3

İthalat / Yurtiçi Satışlar

80

80

82

84

Kaynak : Firmalar

Türkiye’nin PTA ithalatında Belçika, İspanya, Güney Kore, Portekiz ve Polonya başı çekmektedir. 2013 yılında bu ülkelerden yapılan ithalat toplam ithalatın % 91’ini

9


Türkiye’nin PTA ithalatında Belçika, İspanya, Güney11 Kore, Portekiz ve Polonya başı çekmektedir. 2013 yılında 11oluşturmuştur. bu ülkelerden yapılan ithalat toplam ithalatın % 91’ini

PTA– 2013 İthalatının Ülkelere Dağılımı PTA İthalatının Ülkelere Dağılımı

– 2013 PTA İthalatının Ülkelere Dağılımı – 2013 1000 Ton 1000 Ton 72 72 64 64 55 55 48 48 41 41 8 8 4 4 4 4 2 2 1 1 1 1 301 301

Belçika Belçika İspanya İspanya Güney Kore Güney Kore Portekiz Portekiz Polonya Polonya Tayland Tayland Brezilya Brezilya İngiltere İngiltere İran İran Pakistan Pakistan Diğerleri Diğerleri TOPLAM TOPLAM Kaynak : TUİK

Milyon Dolar Milyon Dolar 87 87 78 78 62 62 58 58 52 52 10 10 5 5 4 4 2 2 1 1 1 1 360 360

% Pay % Pay 24 24 22 22 17 17 16 16 14 14 3 3 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 100 100

$ / Ton $ / Ton 1.198 1.198 1.211 1.211 1.130 1.130 1.220 1.220 1.252 1.252 1.193 1.193 1.132 1.132 1.099 1.099 1.128 1.128 1.137 1.137 1.123 1.123 1.196 1.196

Kaynak : TUİK

MEG ARZ VE TALEP DENGESİ : MEGARZ ARZ VE VE TALEP DENGESİ : : MEG TALEP DENGESİ PET hammaddelerinden MEG, yerli olarak PETKİM tarafından üretilmektedir. PETKİM 89 bin PET hammaddelerinden MEG, olarak PETKİM 85 tarafından PETKİM 89 bin ton kapasiteye sahip olup sonyerli 4 yılda ortalama bin ton üretilmektedir. MEG üretmiştir. Yerli talebin PET hammaddelerinden MEG, yerli olarak PETKİM tarafından üretilmektedir. 89 bin ton ton kapasiteye sahip olup son 4 yılda ortalama bin ton MEGPETKİM üretmiştir. Yerlikapasiteye talebin karşılanamaması nedeniyle MEG’in büyük bölümü85 ithalatla karşılanmaktadır. İthalatın 2010 sahip 4 yılda ortalama bin ton MEG üretmiştir. talebinseviyelerde karşılanamaması nedeniyle MEG’in büyük karşılanamaması nedeniyle MEG’in büyük bölümü karşılanmaktadır. İthalatın 2010 – olup 2013son döneminde bileşik85büyüme hızı % 0,6 gibi Yerli çokithalatla küçük gerçekleşmiştir. bölümü karşılanmaktadır. İthalatın – 2013 döneminde bileşik büyüme hızı % 0,6 gibi çok küçük – 2013ithalatla döneminde bileşik büyüme hızı2010 % 0,6 gibi çok küçük seviyelerde gerçekleşmiştir. seviyelerde gerçekleşmiştir.

MEG yurtiçi talebinin 2010 – 2013 döneminde bileşik büyüme hızı % 1,5 seviyelerinde MEG yurtiçi talebinin – 2013 döneminde bileşik2010 büyüme hızıüretimin % 1,5 seviyelerinde gerçekleşirken, ihracatı2010 giderek azalmaktadır. Nitekim yılında % 27’si ihraç MEG yurtiçi talebinin 2010 – 2013 döneminde bileşik büyüme hızı2010 % 1,5yılında seviyelerinde gerçekleşirken, ihracatı gerçekleşirken, ihracatı giderek azalmaktadır. Nitekim üretimin % 27’si ihraç edilmişken 2013 yılında bu oranın % 18’e gerilediği görülmektedir. giderek azalmaktadır. Nitekim 2010 yılında üretimin % 27’si ihraç edilmişken 2013 yılında bu oranın % 18’e edilmişken 2013 yılında bu oranın % 18’e gerilediği görülmektedir. gerilediği görülmektedir.

Yerli üretimin ihtiyacı karşılamaması nedeniyle 2013 yılında iç talebin % 72’ si ithalatla Yerli üretimin ihtiyacı karşılamaması nedeniyle 2013 yılında iç talebin % 72’ si ithalatla karşılanmıştır. Yerli üretimin ihtiyacı karşılamaması nedeniyle 2013 yılında iç talebin % 72’ si ithalatla karşılanmıştır. karşılanmıştır. MEG Arz – Talep Gelişimi MEG Arz – Talep ( 1000 TonGelişimi ) ( 1000 Ton ) MEG Arz – Talep Gelişimi ( 1000 Ton )

Üretim Üretim İthalat

İthalat İhracat İhracat Yurtiçi Tüketim

Yurtiçi İhracatTüketim / Üretim İhracat ÜretimSatışlar İthalat // Yurtiçi

2010 2010 85 85 173

2011 2011 85 85 161

2012 2012 85 85 144

2013 2013 85 85 176

235 27 27 74

221 29 29 73

223 7 7 65

246 18 18 72

İthalatKaynak / Yurtiçi: TUİK Satışlar - Firmalar Kaynak : TUİK - Firmalar

173 23 23 235

74

161 25 25 221

73

144 6 6 223

65

176 15 15 246

CAGR % CAGR % 2013 / 08 20130,0 / 08 0,0 0,6 0,6 -13,2 -13,2 1,5 1,5

72

Türkiye’nin MEG ithalatında Kuveyt, İran, S. Arabistan ve İspanya başı çekmektedir. 2013

Türkiye’nin ithalatında Kuveyt,Kuveyt, İran, S. Arabistan ve İspanya başı çekmektedir. yılında bu ülkelerden Türkiye’nin MEG ithalatında İran, S. Arabistan ve İspanya başı 2013 çekmektedir. 2013 yılında buMEG ülkelerden yapılan ithalat toplam ithalatın % 92’sini oluşturmuştur. yapılan toplam ithalatın % 92’sini yılındaithalat bu ülkelerden yapılan ithalatoluşturmuştur. toplam ithalatın % 92’sini oluşturmuştur.

10


12 Türkiye’nin Türkiye’nin Ülkeler Bazında MEG İthalatı Ülkeler Bazında MEG İthalatı 1000 Ton

Milyon Dolar

% Pay

$ / Ton

Kuveyt

70

79

39

1.120

İran

47

55

27

1.161

Suudi Arabistan

26

31

15

1.188

İspanya

19

23

11

1.169

ABD

6

6

3

1.074

Hindistan

3

4

2

1.411

Hollanda

2

3

1

1.307

Belçika

1

1

1

1.153

Diğerleri

1

1

1

1.221

TOPLAM

176

203

100

1.153

Kaynak : TUİK

TÜRKİYE’DE PET PAZARININ BÜYÜMESİNDE ÖNEMLİ ETKENLER : TÜRKİYE’DE PET PAZARININ BÜYÜMESİNDE ÖNEMLİ ETKENLER : PET resin, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ; gazlı içecek ve doğal kaynak su şişlerinde, sıvı yağ, salça, turşu kavanozunda, kozmetik sektöründe sıvı sabun, duş jeli şişelerinde, PET resin, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ; gazlı içecek ve doğal kaynak su şişlerinde, sıvı yağ, salça, turyüksek mukavemetli polyester çember yapımında, ekonomik ömrü uzun çift katmanlı şu kavanozunda, kozmetik sektöründe sıvı sabun, duş jeli şişelerinde, yüksek mukavemetli polyester çember şişelerde, zirai tarım ilaç şişelerinde ve 19 lt geri dönüşümsüz damacana üretiminde yapımında, ekonomik ömrü uzun çift katmanlı şişelerde, zirai tarım ilaç şişelerinde ve 19 lt geri dönüşümsüz kullanılmaktadır. damacana üretiminde kullanılmaktadır. PET resinin, ve dayanıklı olması nedeniyle Türkiye’de kullanım yelpazesi giderek PET PET resinin, hafif hafif ve dayanıklı olması nedeniyle Türkiye’de kullanım yelpazesi giderek genişlemektedir. genişlemektedir. PET ambalajların kullanıldığı başlıca alanlar aşağıdaki gibi sıralanabilir: ambalajların kullanıldığı başlıca alanlar aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 üGıda Gıdaveveiçecek içecek ambalaj sanayi kavanoz, damacana ) ambalaj sanayi ( PET( PET şişe, şişe, kavanoz, damacana )  üKozmetik, Kozmetik,deteryjan deteryjan muhtelif kimyasallar ambalaj ve ve muhtelif kimyasallar ambalaj sanayiisanayii filmleri imalatı  üFotoğraf Fotoğrafveveröntgen röntgen filmleri imalatı veve iplik üretimi  üPolyster Polysteresalı esalıelyaf elyaf iplik üretimi üPlastik levha üretimi  Plastik levha üretimi  üLastik Lastikkablolar kablolar üEmniyet kemerleri  Emniyet kemerleri üPlaka  Plaka

Dondurulmuş Meyve ve Sebze :

Dondurulmuş Meyve ve Sebze :

Türkiye’de 30 civarında firma dondurulmuş meyve ve sebze üretmekte olup işletmelerin büyük çoğunluğu Türkiye’de 30 civarında dondurulmuş meyve vemeyve sebzeve üretmekte olup işletmelerin farklı ürün gruplarında da faaliyetfirma göstermektedir. Dondurulmuş sebze üretmek amacıyla kurulan büyük çoğunluğu farklı ürün gruplarında da faaliyet göstermektedir. Dondurulmuş tesislerin yıllık üretimleri 200 bin ton civarında olup, üretilen mamullerin % 60’ını dondurulmuş sebzeler, % ve sebze amacıylavekurulan tesislerin yıllık meyve üretimleri 200 yemişler bin tonoluş22’sinimeyve dondurulmuş sebze üretmek ve sebze karışımları % 18’ini de dondurulmuş ve kabuklu civarında olup,tarafından üretilen üretilen mamullerin % ambalajlamasında, 60’ını dondurulmuş sebzeler, % 22’sini turmaktadır. Bu tesisler mamullerin içinde kağıttan yapılmış kutu buludondurulmuş sebze ve sebze karışımları ve % 18’ini de dondurulmuş meyve ve kabuklu nan PET ambalajlar kullanılmaktadır.

yemişler oluşturmaktadır. Bu tesisler tarafından üretilen mamullerin ambalajlamasında, içinde kağıttan yapılmış kutu bulunan PET ambalajlar kullanılmaktadır. Türkiye’de dondurulmuş meyve ve sebze üretiminin yaklaşık % 70’i ihraç edilmekte olup yıllık ihracat tutarı 100 – 120 milyon dolar düzeyindedir. Bu mamullerde başlıca ihraç pazarlarımızı AB ülkeleri, ABD, Japonya ve Ota Doğu ülkeleri oluşturmaktadır. Türkiye’de dondurulmuş meyve ve sebze üretiminin yaklaşık % 70’i ihraç edilmekte olup

yıllık ihracat tutarı 100 – 120 milyon dolar düzeyindedir. Bu mamullerde başlıca ihraç pazarlarımızı AB ülkeleri, ABD, Japonya ve Ota Doğu ülkeleri oluşturmaktadır.

11


Bitkisel Yağlar : Türkiye’de bitkisel yağ üretiminde ayçiçeği yağı ilk sırada yer almakta olup, son yıllarda soya, mısır ve kanola yağlarının üretiminde de artış sağlanmıştır. Türkiye, yaklaşık 2,4 milyon tonluk rafine sıvı yağ ve 1,1 milyon tonluk margarin üretim kapasitesi ile toplamda yaklaşık 3,4 milyon tonluk rafine sıvı yağ üretim kapasitesine sahiptir. Türkiye, yılda ortalama 250 – 260 bin ton ve 300 bin dolar civarında bitkisel sıvı yağ ( zeytin yağı hariç ) ihraç etmektedir. Bitkisel yağ ihraç ettiğimiz başlıca pazarlar; Irak, Suriye, İsrail, KKTC, Güney Kore ve Yemen’dir. Meyve Suları : Türkiye’nin meyve suyu ve benzeri içecek üretimi 900 milyon ton civarındadır. Bunun dışında konsantre ve püre üretimi de hızla artmakta olup, toplam üretimi 300 bin tonu aşmaktadır. Türkiye’nin son yıllarda meyve suyu ihracatı 70 – 90 bin ton ve 150 milyon dolar olarak gerçekleşmiş olup, 110 ülkeye ihracat yapılmaktadır. AB ülkeleri ihracatımızda en önemli pazarlardır. Domates Salçası : Ülkemize yetiştirilen yaklaşık 9,5–10 milyon ton domatesin % 20-30’u gıda sanayimiz tarafından işlenmekte, kalan miktar taze tüketime gitmektedir. İşlenen toplam miktarın % 80’i salça, % 15’i konserve domates imalatı için, kalan kısım ise ketçap, domates suyu vb. domates ürünlerinin imalatı için kullanılmaktadır. Türkiye’nin sanayi tipi domates üretimi iklim koşullarına ve sanayinin talebine göre değişmekle beraber yıllık üretim 4000 ton civarındadır. Türkiye yıllık 600.000 tonu aşan domates salçası üretim kapasitesi ile, İtalya’dan sonra Avrupa’da ikinci sırada, dünyada ise ABD ve Çin’in ardından dördüncü sırada yer almaktadır. Domates salçası üretiminin % 50’si ihraç edilerek yılda ortalama 180 milyon dolar döviz kazanılmaktadır. Kozmetik, Deterjan ve Muhtelif Kimyasallar Ambalaj Sanayi : Türkiye’de sabun, deterjan, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri sanayinde yaklaşık 1500 civarında firma faaliyet göstermekte olup sektörün yılda ortalama 700 milyon dolar ihracat yaptığı bilinmektedir. Fotoğraf ve röntgen filmleri imalatı : Türkiye’nin yıllık fotoğraf ve rontgen film ihracatı 15 milyon doları aşmıştır. Sonuç olarak Türkiye’de PET resin kullanılan sektörlerde 2013 yılı itibariyle 1,5 milyar dolarlık ihracat 13 milyar 14 dolarlık ta iç pazar potansiyelinin bulunduğu ve bu potansiyelin her yıl giderek arttığı görülmektedir. PET Resin PET Kullanılan Sektörlerin İhracat ve İç Pazar Potansiyeli Resin Başlıca Kullanılan Başlıca Yaklaşık Sektörlerin Yaklaşık İhracat ve İç Pazar Potansiyeli

İhracat Potansiyeli Milyon $ 120

İç Pazar Potansiyeli Milyon $ 200

Bitkisel Yağlar

300

3.650

Meyve Suları

150

2.300

Domates Salçası

150

350

Kozmetik, Deterjan, Muhtelif Kimyasallar

700

3.000

Fotoğraf – Rontgen Filmleri

15

500

PET Kullanılan Başlıca Sektörler Dondurulmuş Sebze- Meyve

Ambalajlı Su TOPLAM

12

İLERİYE DÖNÜK BEKLENTİLER :

20

2.300

1.455

12.300


Domates Salçası

150

350

Kozmetik, Deterjan, Muhtelif Kimyasallar

700

3.000

Fotoğraf – Rontgen Filmleri

15

500

Ambalajlı Su

20

2.300

1.455

12.300

TOPLAM

İLERİYE DÖNÜK BEKLENTİLER :

İLERİYE DÖNÜK BEKLENTİLER : Türkiye, halen süren yatırımlarının tamamlanması ile 2016 yılında PET Resin üretiminde 902.000 üretim kapasitesi ile global ile bir2016 oyuncu ve 902.000 yeni tesislerin Türkiye, halenton süren yatırımlarının tamamlanması yılındaolacaktır. PET ResinMevcut üretiminde ton üretim rantablileolabilmeleri için sektörün en az %ve70 kapasite kullanımı ile çalışmaları gerekecektir. kapasitesi global bir oyuncu olacaktır. Mevcut yeni tesislerin rantabl olabilmeleri için sektörün en az % 70 kapasite kullanımı ile çalışmaları gerekecektir.

Başka bir değişle 2013 yılında 243.000 ton olan toplam üretimin 2016 yılında 586.000 tona

Başka bir değişle 2013 yılında 243.000 olan toplam üretimin yılında kullanımı 586.000 tona gerekerişmesi gerekmektedir. Bu da ton sektörün en az % 702016 kapasite ile erişmesi çalışmasını mektedir. Bu da sektörün en az % 70 kapasite kullanımı ile çalışmasını gerektirecektir. gerektirecektir. Diğer taraftan, yurtiçiyurtiçi talebin yılda ortalama 5 artacağı % varsayılırsa, bu düzeyde bir üretimin sağlanabilmesi Diğer taraftan, talebin yılda%ortalama 5 artacağı varsayılırsa, bu düzeyde bir içinüretimin 2016 yılında toplam üretimin en az % 20’sinin ihraç edilmesi ve ithalatın toplam yurtiçi talep içindeki payısağlanabilmesi için 2016 yılında toplam üretimin en az % 20’sinin ihraç edilmesi ve nınithalatın % 9’a inmesi gerekecektir. toplam yurtiçi talep içindeki payının % 9’a inmesi gerekecektir. PET Resinlerde Arz – Talep Gelişim Tahmini Arz – Talep Gelişim Tahmini PET Resinlerde

2013

2014

2015

2016

CAGR %

Kapasite

486

486

686

902

23

Üretim

243

340

480

586

34

İthalat

260

197

99

44

-44

İhracat

61

73

92

119

25

Yurtiçi Talep

442

464

487

512

5

İhracat / Üretim

25

22

19

20

İthalat / İç Talep

59

42

20

9

1980-90’ lı yıllarda moda olan her şeyin uzak doğuda üretilmesi fikri şimdi geri dönmekte ve

1980-90’ lı yıllarda moda olan her şeyin uzak doğuda üretilmesi fikri şimdi geri dönmekte ve lokal üretimler lokal üretimler tekrar önem kazanmaktadır. Zira firmalar voladitenin çok yüksek olması tekrar önem kazanmaktadır. Zira firmalar voladitenin çok yüksek olması nedeniyle Çin’den 3 ayda gelecek bir nedeniyle Çin’den ayda gelecek bir istemektedir. ürüne bağlıBuolmak yerine lokal üreticiden almak ürüne bağlı olmak yerine 3lokal üreticiden almak nedenle Türkiye de PET üretimi konusunda istemektedir. Buadaydır. nedenle Türkiye de PET üretimi konusunda önemli bir üs olmaya adaydır. önemli bir üs olmaya

Avrupalı üreticilerin kapasite kullanımları ve yaşanan bazısorunlar finansalnedeniyle sorunlar Avrupa’da nedeniylePET Avrupalı üreticilerin düşükdüşük kapasite kullanımları ve yaşanan bazı finansal Avrupa’da PET üretiminde de konsolidasyon beklenmektedir. Bu arada ile ABD arasında üretiminde de konsolidasyon beklenmektedir. Bu arada AB ile ABD arasında serbestAB ticaret anlaşması bitirilticaret bitirilmek üzeredir. Kuzey Amerika yıl içinde PET konusunda da bu mekserbest üzeredir. Kuzeyanlaşması Amerika 2 yıl içinde PET konusunda da net ihracatçı2 konuma gelecektir. Sonuç olarak net ihracatçı konuma gelecektir. Sonuç olarak bu şartlar altında Türkiye’deki PET pazarı şartlar altında Türkiye’deki PET pazarı sağlam bir şekilde ayakta kalacaktır. sağlam bir şekilde ayakta kalacaktır.

13


15 15

TURKISH TURKISH PET PET MARKET MARKET –– DEVELOPMENTS DEVELOPMENTS AND AND EXPECTATIONS EXPECTATIONS :: INSTALLED AND EXPECTED CAPACITY: TURKISH PET MARKET – DEVELOPMENTS AND EXPECTATIONS : INSTALLED AND EXPECTED CAPACITY: In PET (Polyethylene INSTALLED AND EXPECTED In Turkey, Turkey, bottle-type bottle-type PET Resin ResinCAPACITY: (Polyethylene terephthalate) terephthalate) is is manufactured manufactured by by Artenius Artenius Turkpet, Meltem Kimya, and KÖKSAN, a company which started its production in Turkpet, Meltem Kimya, and KÖKSAN, a company which started its production in 2013. 2013. The The current manufacturing capacity of these companies is 360.000 tonnes of bottle-type manufacturing capacity of these companiesis manufactured is 360.000 tonnes of bottle-type In current Turkey, bottle-type PET Resin (Polyethylene terephthalate) by Artenius Turkpet, Meltem (viscosity 78 dl/mg) PET resin per year. (viscosity 78 dl/mg) PET resin per started year. its production in 2013. The current manufacturing capacity of Kimya, and KÖKSAN, a company which these companies is 360.000 tonnes of bottle-type (viscosity 78 dl/mg) PET resin per year.

Current Current and and Expected Expected Capacity Capacity in in Bottle-Type Bottle-Type PET PET Resin Resin Manufacture Manufacture Tons / Year Tons / Year Current and Expected Capacity in Bottle-Type PET Resin Manufacture Tons / Year CURRENT CURRENT CAPACITY CAPACITY ARTENIUS ARTENIUS TURKPET TURKPET MELTEM KİMYA MELTEM KİMYA KÖKSAN KÖKSAN POLYFLEX POLYFLEX

TOTAL TOTAL Source Source :: Companies Companies

120.000 120.000 30.000 30.000 216.000 216.000 0 0 366.000 366.000

ONGOING ONGOING INVESTMENTS INVESTMENTS --

ESTIMATED ESTIMATED CAPACITY CAPACITY 2016 2016 120.000 120.000

200.000 200.000 416.000 416.000

200.000 200.000 782.000 782.000

-216.000 216.000

30.000 30.000 432.000 432.000

On the other hand, the companies SASA and POLYFLEKS manufactures textile- and film-type

other hand, the companies SASA and POLYFLEKS manufactures and OnOn thethe other hand, the companies SASA and POLYFLEKS manufactures textile- andtextilefilm-type PETfilm-type resin (viscosPET resin (viscosity 78 dl/mg) with aa capacity of 110.000 but most of this is consumed by the PET resin (viscosity 78 dl/mg) with capacity of 110.000 but most of this is consumed the ity 78 dl/mg) with a capacity of 110.000 but most of this is consumed by the companies of their by own group. companies of their own group. Some small companies are also known to make similar companies of their own group. Some small companies are also known to make similar Some small companies are also known to make similar production of 10.000 tonnes per year in their facilities production of tonnes production of 10.000 10.000 tonnes per per year year in in their their facilities facilities which which total total at at 10.000 10.000 tonnes. tonnes. which total at 10.000 tonnes. Current Current and and Expected Expected Capacity Capacity in in Textile Textile -- Type Type PET PET Resin Resin Manufacture Manufacture Tons / Year

Current and Expected Capacity in Textile - Type PET Resin Manufacture Tons / Year Tons / Year

CURRENT CURRENT CAPACITY CAPACITY SASA SASA POLYFLEX POLYFLEX OTHERS OTHERS TOPLAM TOPLAM

TOTAL TOTAL RESİN RESİN Source : Companies Source : Companies

60.000 60.000 50.000 50.000

10.000 10.000 120.000 120.000 486.000 486.000

ONGOING ONGOING INVESTMENTS INVESTMENTS --

ESTIMATED ESTIMATED CAPACITY CAPACITY 2016 2016 60.000 60.000

-416.000 416.000

120.000 120.000 902.000 902.000

---

50.000 50.000 10.000 10.000

It is the line increase It is that that the second line investment of KÖKSANof increasewill its manufacturing capacity to 432.000 It known is known known that the second second line investment investment ofwillKÖKSAN KÖKSAN will increase its its manufacturing manufacturing capacity to 432.000 tonnes, and that Polyflex’s investment will step in with total tonnes, and that Polyflex’s tonnes, investment will that step in with a total manufacturing of 200.000 capacity to 432.000 and Polyflex’s investment willcapacity step in with aa tonnes total at manufacturing capacity of 200.000 tonnes at the end of 2014. It is seen that Turkey the end of 2014. It is seen that Turkey will have a total manufacturing capacity of 782.000 tonnes in PET manufacturing capacity of 200.000 tonnes at the end of 2014. It is seen that Turkey will willResin have a total manufacturing capacity of 782.000 tonnes in PET Resin when these investments when investments are completed. PET Resin manufacturing capacity (bottle, and film) in 16tonnes havethese a total manufacturing capacityTotal of 782.000 in PET Resin when thesetextile, investments are completed. Total PET Resin manufacturing capacity (bottle, textile, and film) in Turkey Turkey is expected to reach 902.000 by 2016. are completed. Total PET Resin manufacturing capacity (bottle, textile, and film) in Turkey is is expected 902.000 by Total PET Resin Manufacturing Capacity ( Current and Expected ) expected to to reach reach 902.000 by 2016. 2016. ( Tonand / Yıl ) Total PET Resin Manufacturing Capacity ( Current Expected ) Tons / Year

Bottle – Type PET Resin

366.000

ONGOING INVESTMENTS 416.000

Textile Type PET Resin

120.000

-

120.000

TOTAL

486.000

416.000

902.000

CURRENT CAPACITY

14

Source : Companies

PET PRODUCTION :

ESTIMATED CAPACITY 2016 782.000


Textile Type PET Resin

120.000

-

120.000

TOTAL

486.000

416.000

902.000

Source : Companies

PET PRODUCTION : As the demand for PET PET PRODUCTION : resin is on the increase, domestic production continues its growth for the last 5 years. Having been 216 thousand tonnes in 2008, the production is seen to have reached 243 thousand tonnes with a compound growth rate of 2,4 % in 2013.

As the demand for PET resin is on the increase, domestic production continues its growth for the last 5 years. Having been 216 thousand tonnes in 2008, the production is seen to have reached 243 thousand tonnes with a compound growth rate of 2,4 % in 2013. Total Production of PET Resin (Botte+textile, film) 1000 Tonnes

Source : Companies

CAPACITY UTILIZATION IN PET MANUFACTURING : CAPACITY UTILIZATION IN PET MANUFACTURING : In parallelism with the increasing production, the usage of capacity in overall PET resin (bottle, textile, and film) sector is seen to have increased from 80 % in 2008 to 86 % in 2012. In parallelism the increasing production, the usage of capacity in overall PET resin (bottle, The usagewith of capacity of KĂ–KSAN, which started production in the last month oftextile, 2013,and hasfilm) sector is seen to have increased from 80 % in 2008 to 86 % in 2012. The usage of capacity of KĂ–KSAN, which decreased to 84% despite the increase in production with a 1-month marginal increase of 17 started production in the last month of 2013, has decreased to 84% despite the increase in production with a capacity. 1-month marginal increase of capacity.

Capacity Utilization in PET Resin Manufacturing (%)

Source : Companies

PET IMPORTS:

PET IMPORTS:

PET resin imports reached 260 thousand tons and 393 million dollars in 2013 with an annual average of 8,3tons % inand weight and 7,7 % ininvalue 2008average and 2013. PET resin imports reachedincrease 260 thousand 393 million dollars 2013between with an annual increase of 8,3 % in weight and 7,7 % in value between 2008 and 2013.

15


PET IMPORTS:

PET resin imports reached 260 thousand tons and 393 million dollars in 2013 with an annual average increase of 8,3 % in weight and 7,7 % in value between 2008 and 2013.

PET Resin Imports

Source : Turkstat

While While the import bottle-type PRT resins increased annually by 14,8 % in weight and 15,1 % weight in value between theofimport of bottle-type PRT resins increased annually by 14,8 % in and 18 2008 15,1 and 2013, is seen that the 2008 importand of textilePETthe resins lowered by 5,8 %and in weight % in itvalue between 2013, and it isfilm-type seen that import of textilefilm- and 7,3 %type in value within the same period. PET resins lowered by 5,8 % in weight and 7,3 % in value within the same period.

PET Resin Imports ( 1000 Ton )

PET Resin Imports ( 1000 Ton )

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Bottle Type

105

128

156

175

173

208

Textile Type

70

45

62

61

35

52

TOTAL

175

173

219

235

208

260

Source : Turkstat

PET Resin Imports ( USD Million )

PET Resin Imports ( USD Million )

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Bottle Type

156

132

202

306

261

314

Textile Type

115

53

82

107

56

79

TOTAL

271

184

284

413

317

393

Source : Turkstat

75PET % resin of PET resinbetween imports2008 between 2008 and 2013 was made ofresins bottle type PET 75 % of imports and 2013 was made up of bottle typeup PET and 25 % of the resins and 25 % of the same was made up of textile type PET resins. same was made up of textile type PET resins. PET EXPORTS:

PET EXPORTS: Exports of PET resin reached 61 thousand tonnes and 106 million dollars in 2013 with a compound increase of 14,5 % in weight and 15,3 % in value within 2008 – 2013 period.

Exports of PET resin reached 61 thousand tonnes and 106 million dollars in 2013 with a compound increase of 14,5 % in weight and 15,3 % in value within 2008 – 2013 period.

16


resins and 25 % of the same was made up of textile type PET resins. resins and 25 % of the same was made up of textile type PET resins. PET EXPORTS: PET EXPORTS:

Exports of PET resin reached 61 thousand tonnes and 106 million dollars in 2013 with a Exports of PET resin reached 61 thousand tonnes and 106 million dollars in 2013 with a compound increase of 14,5 % in weight and 15,3 % in value within 2008 – 2013 period. compound increase of 14,5 % in weight and 15,3 % in value within 2008 – 2013 period. PET Resin Exports

Source : Turkstat Source : Turkstat

PET Resin Exports PET Resin Exports ( 1000 Ton ) ( 1000 Ton )

PET Resin Exports ( 1000 Ton )

Bottle Type Bottle Type Textile Type Textile Type TOTAL TOTAL Source : Turkstat Source : Turkstat

2008 2008 0,4 0,4 30,5 30,5 31,0 31,0

2009 2009 5,4 5,4 28,7 28,7 34,1 34,1 19

2010 2010 8,9 8,9 39,9 39,9 48,7 48,7

2011 2011 7,6 7,6 33,6 33,6 41,3 41,3

2012 2012 6,6 6,6 25,5 25,5 32,1 32,1

2013 2013 9,9 9,9 51,2 51,2 61,0 61,0

PET Resin Exports ( USD Million )

PET Resin Exports ( USD Million )

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Bottle Type

0,6

7,6

15,1

16,9

12,8

17,9

Textile Type

51,2

35,9

59,4

65,7

45,4

87,7

TOTAL

51,7

43,5

74,5

82,6

58,2

105,6

Source : Turkstat

15 % of15 PET export madewas up of bottleup types and 85types % of and the same type of resins % resin of PET resinwas export made of bottle 85 %by oftextile the same by PET textile within the period of 2008 2013. the period of 2008 – 2013. type of PET resins– within

AVARAGE IMPORT AND EXPORT PRICES OF PET RESINS : AVARAGE IMPORT AND EXPORT PRICES OF PET RESINS : Average import price of PET resin was 1.509 dollars / ton in 2013, and average import unit price was 1.730 dollars / ton in 2013, and average import price of PET resin in AverageTurkey import between price of PET resinand was 2013 1.509 lowered dollars / ton and average priceaverage was 1.730 2008 by inan2013, average rate ofimport 0,5 %unit while dollars / ton in 2013, and average import price of PET resin in Turkey between 2008 and 2013 lowered by an export prices increased by 0,7 %. average rate of 0,5 % while average export prices increased by 0,7 %.

17


AVARAGE IMPORT AND EXPORT PRICES OF PET RESINS : Average import price of PET resin was 1.509 dollars / ton in 2013, and average import unit price was 1.730 dollars / ton in 2013, and average import price of PET resin in Turkey between 2008 and 2013 lowered by an average rate of 0,5 % while average export prices increased by 0,7 %. Avarage Import and Export Prices

Source : Turkstat

Average price was increase 0,3 %type in bootle PET%and ( - ) 1,6 %PET in textile Average import import price increase 0,3 %was in bootle PET andtype ( - ) 1,6 in textile type resins. type PET resins.

20 20

On the other hand, average export price increase was 4,5 % in bottle type PET resins and 0,5 % in textile type On the PET resins . other hand, average export price increase was 4,5 % in bottle type PET resins and

Avarage Import Prices of PET Resins 0,5 % in textile type PET resins . Avarage Import Prices of PET Resins ( USD / Ton )

Avarage Import Prices of PET Resins ( USD / Ton()USD / Ton )

Bottle Type Bottle Type Textile Type Textile Type TOTAL TOTAL Source : Turkstat Source : Turkstat

2008 2008 1.486 1.486 1.646 1.646 1.550 1.550

2009 2009 1.029 1.029 1.168 1.168 1.065 1.065

2010 2010 1.290 1.290 1.324 1.324 1.300 1.300

2011 2011 1.750 1.750 1.772 1.772 1.756 1.756

2012 2012 1.503 1.503 1.608 1.608 1.520 1.520

2013 2013 1.506 1.506 1.519 1.519 1.509 1.509

CAGR ( % ) CAGR ( % ) 2013 / 2008 2013 / 2008 0,3 0,3 -1,6 -1,6 -0,5 -0,5

2012 2012 1.946 1.946 1.777 1.777 1.811 1.811

2013 2013 1.818 1.818 1.713 1.713 1.730 1.730

CAGR ( % ) CAGR ( % ) 2013 / 2008 2013 / 2008 4,5 4,5 0,5 0,5 0,7 0,7

Avarage Export Prices of PET Resins Avarage Export Prices of PET Resins ( USD / Ton )

Avarage Export Prices of PET Resins ( USD / Ton()USD / Ton )

Bottle Type Bottle Type Textile Type Textile Type TOTAL TOTAL Source : Turkstat Source : Turkstat

2008 2008 1.458 1.458 1.675 1.675 1.672 1.672

2009 2009 1.394 1.394 1.253 1.253 1.276 1.276

2010 2010 1.703 1.703 1.490 1.490 1.529 1.529

2011 2011 2.216 2.216 1.955 1.955 2.003 2.003

PET RESIN TRADE BY COUNTRY: PET RESIN TRADE BY COUNTRY: PET RESIN TRADE BY COUNTRY: Turkey imported 82 % of its total PET resin imports in 2012 and 88 % of its in 2013 from Turkey imported 82 % of its total PET resin imports in 2012 and 88 % of its in 2013 from 10 countries. While China, Pakistan, and Taiwan were the 3 countries where the Turkey 10 countries. While China, andinTaiwan were countries where TurkeyWhile Turkey imported 82 % of its total PETPakistan, resin imports 2012 and 88the % of3 its in 2013 from 10the countries. imported the highest amount of PET resin in 2012, Pakistan, Iran, and Taiwan were the imported highest of PET where resin inthe 2012, Pakistan, Iran, and Taiwan were the resin China, Pakistan, andthe Taiwan wereamount the 3 countries Turkey imported the highest amount of PET top 3 in the same category in 2013. top 3 in the category in 2013. in 2012, Pakistan, Iran,same and Taiwan were the top 3 in the same category in 2013. PET Resin Imports By Countries PET Resin Imports By Countries

18

2012 2012 1000 Ton 1000 Ton

USD USD Million Million

% Share % Share ( USD ) ( USD )

2013 2013 1000 Ton 1000 Ton

USD USD Million Million

% Share % Share ( USD ) ( USD )


PET RESIN TRADE BY COUNTRY: Turkey imported 82 % of its total PET resin imports in 2012 and 88 % of its in 2013 from 10 countries. While China, Pakistan, and Taiwan were the 3 countries where the Turkey imported the highest amount of PET resin in 2012, Pakistan, Iran, and Taiwan were the top 3 in the same category in 2013. PET Resin Imports By Countries

PET Resin Imports By Countries

2012 1000 Ton China Pakistan Taiwan China Indonesia South Korea UAE Iran Thailand Pakistan 10 Countries Total Others TOTAL

73,4 40,4 23,6 15,8 15,7 13,7 10,4 8,0 7,4 7,2 215,6 44,7 260,4

2013 USD Million 111,0 60,2 34,6 23,2 23,2 20,6 16,3 12,5 11,3 10,7 323,7 69,2 392,9

% Share ( USD ) 28 15 9 6 6 5 4 3 3 3 82 18 100

1000 Ton Pakistan Iran Taiwan Indonesia China Thailand B.A.E. Malaysia Germany Oman 10 Countries Total Others TOTAL

60,8 47,4 12,4 12,5 8,9 8,2 6,8 6,8 5,6 5,9 175,3 24,7 200,0

USD Million 92,2 70,8 18,3 17,7 13,8 11,8 10,6 10,2 10,1 8,8 264,4 39,7 304,1

% Share ( USD ) 44 11 10 5 4 4 3 3 2 2 88 12 100

Source : Turkstat

Turkey exported 91 % of its total PET resin exports in 2012 and 88 % in 2013 to 10 countries.

Turkey exported 91 % of its total PET resin exports in 2012 and 88 % in 2013 to 10 countries. While Germany, While Germany, Italy, and Israel were the 3 countries where Turkey exported the highest Italy, and Israel were the 3 countries where Turkey exported the highest amount of resin in 2012, Poland beamount of resin in 2012, Poland became our third major export market after Germany and came our third major export market after Germany and Italy in 2013. 21

Italy in 2013.

PET Resin Exports By Countries

PET Resin Exports By Countries

2012 1000 Ton

2013

Germany

14,1

USD Million 27,3

Italy

6,0

10,1

17

Italy

7,4

11,9

11

Israel

1,9

3,5

6

Poland

7,0

10,3

10

Belgium

1,2

2,1

4

Germany

2,7

5,0

5

Romania

1,2

2,1

4

Israel

2,6

4,7

4

Portugal

1,2

2,0

3

United Kingdom

3,1

4,3

4

Egypt

1,0

1,6

3

Portugal

1,9

3,4

3

Spain

1,0

1,6

3

Belgium

1,6

2,7

3

Azerbaijan

0,8

1,4

2

Italy

1,0

2,2

2

Poland

% Share ( USD ) 47

Germany

1000 Ton 25,5

USD Million 46,7

% Share ( USD ) 44

0,7

1,4

2

Spain

1,2

2,0

2

10 Countries Total

29,2

53,1

91

10 Countries Total

54,1

93,3

88

Others

2,9

5,1

9

Others

6,9

12,3

12

32,1

58,2

100

TOTAL

61,0

105,6

100

TOTAL

Source : Turkstat

SUPPLY AND DEMAND EQUILIBRIUM IN PET RESINS :

SUPPLY AND DEMAND EQUILIBRIUM IN PET RESINS :

As the result of the developments above, it is seen that compound growth rate of Turkey in PET resin market was 2,4 % and import was 8,3 % between 2008 and 2013, As the result of the developments above, it is seen that compound growth rate of Turkey in PET resin market and that 52 % of the total demand for PET resin was met by importS, and 48 % of the was 2,4 % and import was 8,3 % between 2008 and 2013, and that 52 % of the total demand for PET resin same was met by domestic production. was met by importS, and 48 % of the same was met by domestic production.

While 61 thousand tons of PET supplied to the market was exported, 442 thousand tons of the same was sold domestically. Compound growth rate was 14,5 % in exports, and 4,2 % in domestic sales between 2008 and 2013. 25 % of the total production was

19


SUPPLY AND DEMAND EQUILIBRIUM IN PET RESINS : As the result of the developments above, it is seen that compound growth rate of Turkey in PET resin market was 2,4 % and import was 8,3 % between 2008 and 2013, and that 52 % of the total demand for PET resin was met by importS, and 48 % of the same was met by domestic production. While 61 thousand tons of PET supplied to the market was exported, 442 thousand tons of the same was sold While 61 thousand tons ofwas PET14,5 supplied to the market domestically. Compound growth rate % in exports, and 4,2was % inexported, domestic 442 salesthousand between tons 2008 and of the same was sold domestically. Compound growth rate was 14,5 % in exports, and sales 2013. 25 % of the total production was exported in 2013, which means the share of imports in domestic 4,2 % in domestic sales between 2008 and 2013. 25 % of the total production was increased to 59 %.

exported in 2013, which means the share of imports in domestic sales increased to 59 %.

PET Resin Supply – Demand Equilibrium

PET Resin Supply – Demand Equilibrium

2008

2009

2010

2011

2012

2013

CAGR %

Production

216

221

224

230

232

243

2,4

Import

175

173

219

235

208

260

8,3

Export

31

34

49

41

32

61

14,5

Domestic Demand

360

360

394

423

409

442

4,2

Export / Production

14

15

22

18

14

25

Import / Domestic Demand

49

48

56

56

51

59

Source : Turkstat & Companies

DEVELOPMENT OF SUPPLY AND DEMAND IN MAIN PET RESIN RAW MATERIALS:

DEVELOPMENT OF SUPPLY AND DEMAND IN MAIN PET RESIN RAW MATERIALS: PET (polyethylene terephthalate) is a thermoplastic polyster resin, and its primary raw materials are PTA (Pure Terephthalic Acid) and MEG (Mono Ethylene Glycol). A certain PET (polyethylene terephthalate) is ais thermoplastic polyster resin, and its primary raw materials are PTA (Pure amount of IPA (Isotopic Acid) added to this mixture.

Terephthalic Acid) and MEG (Mono Ethylene Glycol). A certain amount of IPA (Isotopic Acid) is added to this mixture. 22

SUPPLY AND DEMAND EQUILIBRIUM FOR PTA : SUPPLY AND DEMAND EQUILIBRIUM FOR PTA : Among these raw materials, PTA is manufactured domestically by PETKİM. With a capacity

Among raw materials, is manufactured domestically by PETKİM.tonnes With a of capacity 70 thousand of 70these thousand tonnes,PTA PETKİM has manufactured 60 thousand PTA inofthe last 4 tonnes, PETKİM hasthe manufactured 60 thousand tonnes of PTA in the last 4 years. Due theisfailure of meetyears. Due to failure of meeting the domestic demand, a major part ofto PTA imported. ing Compound the domesticgrowth demand, a major part of PTA is imported. Compound growth rate in the period of import from rate in the period of import from 2010 to 2013 was at a very high level of 2010 to 2013 19,2 %. was at a very high level of 19,2 %. While the compound growth rate of domestic PTA demand was 17,2% from 2010 to 2013, its high export rate While the compound growth rate of domestic PTA demand was 17,2% from 2010 to 2013, of 17,2% continues to fall. As a matter of fact, while 25% of the production was exported in 2010, this ratio its high export rate of 17,2% continues to fall. As a matter of fact, while 25% of the reduced to 3 % in 2013.

production was exported in 2010, this ratio reduced to 3 % in 2013.

Due to the failure of domestic production to meet the demand, while 80% of the domestic demand was met Due to the failure of domestic production to meet the demand, while 80% of the domestic by import, this rate rose to 84 % in 2013.

demand was met by import, this rate rose to 84 % in 2013.

PTA - Supply And Demand Equilibrium PTA - Supply And Demand Equilibrium

20

2010

2011

2012

2013

Production

60

60

60

60

CAGR % 2013 / 10 0,0

Import

177

193

240

301

19,2

Export

15

11

9

2

-48,6

Domestic Consumption

222

242

291

359

17,2

Export / Production

25

18

15

3

Import / Domestic Sales

80

80

82

84

Source : Companies

Belgium, Spain, South Korea, Portugal and Poland are the top exporters of PTA to Turkey.


Export / Production

25

18

15

3

Import / Domestic Sales

80

80

82

84

Source : Companies

Belgium, Spain, South Korea, Portugal and Poland are the top exporters of PTA to Turkey. Belgium, Spain, Southmade Korea,by Portugal Poland arecountries the top exporters PTA to Turkey. The import The total import Turkeyand from these in 2013ofaccounted for 91 %total of the made by Turkey from these countries in 2013 accounted for 91 % of the total import. total import. PTA Imports By Countries – 2013

PTA Imports By Countries – 2013 1000 Tons

USD Million

% Share

USD / Ton

Belgium

72

87

24

1.198

Spain

64

78

22

1.211

South Korea

55

62

17

1.130

Portugal

48

58

16

1.220

Poland

41

52

14

1.252

Thailand

8

10

3

1.193

Brazil

4

5

1

1.132

United Kingdom

4

4

1

1.099

Iran

2

2

1

1.128

Pakistan

1

1

0

1.137

Others

1

1

0

1.123

TOTAL

301

360

100

1.196

Source : Turkstat

23

SUPPLY AND DEMAND EQUILIBRIUM FOR MEG : SUPPLY AND DEMAND EQUILIBRIUM FOR MEG : One of the raw materials of PET, MEG is produced domestically by PETKİM. With a capacity of 89 thousand tonnes, PETKİM has manufactured 85 thousand tonnes of MEG in avarage in One of the raw materials of PET, MEG is produced domestically by PETKİM. With a capacity of 89 thousand the last 4 years. Due to the failure to meet theofdomestic demand, major partDue of to MEG is tonnes, PETKİM has manufactured 85 thousand tonnes MEG in avarage in thealast 4 years. the failure Compound growth ratepart in of the period of import from 2010 torate 2013 wasperiod at a of very to imported. meet the domestic demand, a major MEG is imported. Compound growth in the import high level 19,2 %.at a very high level of 19,2 %. from 2010 to of 2013 was While compound growth of domestic MEG demand was2010 0,6 % to 2013, While thethe compound growth rate of rate domestic MEG demand was 0,6 % from to from 2013, 2010 its export continues continues towhile fall. As a matter of fact, while of the production was exported to its fall.export As a matter of fact, 27% of the production was 27% exported in 2010, this ratio reduced to 18in% in 2010, this ratio reduced to 18 % in 2013. 2013. Due to the failure of domestic production to meet the 72 demand, % of the domestic was met by Due to the failure of domestic production to demand, meet the 72 % ofdemand the domestic import in 2013. demand was met by import in 2013. MEG - Supply And Demand Equilibrium MEG - Supply And Demand Equilibrium

2010

2011

2012

2013

CAGR % 2013 / 08 0,0

Production

85

85

85

85

Import

173

161

144

176

0,6

Export

23

25

6

15

-13,2

Domestic Consumption

235

221

223

246

1,5

Export / Production

27

29

7

18

74

73

65

72

Import / Domestic Sales Source : Companies

Kuwait, Iran, S. Arabia, and Spain are Turkey’s top suppliers of MEG. The madeimport from these countries Kuwait, Iran, S. Arabia, and Spain are Turkey’s top suppliers of import MEG. The made from in 2013 accounted for 92 % of the total import. these countries in 2013 accounted for 92 % of the total import.

MEG Imports By Countries

21


Export / Production Import / Domestic Sales Source : Companies

27

29

7

18

74

73

65

72

Kuwait, Iran, S. Arabia, and Spain are Turkey’s top suppliers of MEG. The import made from these countries in 2013 accounted for 92 % of the total import. MEG Imports By Countries

MEG Imports By Countries 1000 Tons

USD Million

% Share

USD / Ton

Kuwait

70

79

39

1.120

Iran

47

55

27

1.161

Saudi Arabia

26

31

15

1.188

Spain

19

23

11

1.169

USA

6

6

3

1.074

India

3

4

2

1.411

Netherlands

2

3

1

1.307

Belgium

1

1

1

1.153

Others

1

1

1

1.221

TOTAL

176

203

100

1.153

Source : Turkstat

DRIVING FACTORS BEHIND THE GROWTH OF PET MARKET IN TURKEY: In our country and abroad, PET resin is used in production of carbonated beverage and spring water bottles, liquid oil, tomato paste, and pickle jars, liquid soap and shower gel bottles in cosmetics sector, high strength polyester rims, long-life double-layered bottles, agricultural pesticide bottles, and unrecyclable 19-litre bottles. For its qualities of lightness and durability, usage of PET resin is on the increase in Turkey. Primary areas of PET package use can be listed as follows:

ü Food and beverage packaging industry (PET bottles, jars, 5-gallon bottles) ü Packages of cosmetics, detergents, and different chemicals ü Production of photographs and x-ray films ü Production of polyester-based fibres and threads ü Production of plastic signboards ü Plastic cables ü Safety Belts ü License Plates

Frozen Fruits and Vegetables There are about 30 manufacturers of frozen fruits and vegetables in Turkey, and majority of these manufacturers operate in different groups of products. Annual production of facilities that are established to produce frozen fruits and vegetables is about 200 thousand tonnes, of which 60% is frozen fruits, 22% is mixtures of frozen fruits and vegetables, and 18% is frozen fruits and nuts. In packaging of products produced by these establishments, PET packages that include paper boxes are used. About 70% of frozen fruits and vegetables produced in Turkey is exported, and the sum of annual export is about 100 to 120 million dollars. EU countries, USA, Japan, and Middle Eastern countries make our primary export markets in these products.

22


Vegetable Oils While sunflower seed oil is in the first place of the kinds of vegetable oil production in Turkey, the production of soy, maize, and canola oil has also increased in recent years. With a refined liquid oil production capacity of 2,4 million tonnes, and a margarine production capacity of 1,1 million tonnes, Turkey has a refined oil production capacity of 3,4 million tonnes. 25 Turkey exports 250 to 260 thousand tonnes of liquid vegetable oil (excluding olive oil) equivalent to 300 thouFruitevery Juiceyear. Our primary export markets of vegetable oil are Iraq, Syria, Israel, North Cyprus, South sand dollars Korea, and Yemen). Turkey’s production of fruit juice and similar beverages is about 900 million tonnes. In addition, production of concentrated drinks and mash is increasing at a fast pace, and is Fruit Juice well above 300 thousand tonnes. Turkey’s production of fruit juice and similar beverages is about 900 million tonnes. In addition, production of Fruit juice export of Turkey was 70 to 90 thousand tonnes and 150 million dollars in concentrated drinks and mash is increasing at a fast pace, and is well above 300 thousand tonnes. recent years, and these products are exported to 110 countries. Our most significant markets of export are EU countries. Fruit juice export of Turkey was 70 to 90 thousand tonnes and 150 million dollars in recent years, and these products are exported to 110 countries. Our most significant markets of export are EU countries. Tomato Paste Tomato 20Paste to 30% of 9,5 to 10 million tonnes of tomato grown in our country is processed by our food industry, and the remaining amount is left to fresh consumption. Of the total 20 to 30% of 9,5 toamount, 10 million 80% tonnes tomato in our country is processed by ourfor food industry, and processed is of used for grown production of tomato paste, 15% production ofthe remaining amount is left to fresh consumption. Of the total processed amount, 80% is used for production canned tomato, and the rest for production of tomato products such as ketchup, tomato of tomatojuice, paste,etc. 15% for production of canned tomato, and the rest for production of tomato products such as ketchup, tomato juice, etc. Although dependent on climate conditions and industry demand, production of tomato Although conditions and4000 industry demand, production of tomato for industrial use in fordependent industrial on useclimate in Turkey is about tonnes per year. Turkey is about 4000 tonnes per year. With its production capacity of more than 600.000 tonnes per year, Turkey is in second Italy in Europe, and in than the 600.000 fourth place after USATurkey and China in the 50% ofand With itsto production capacity of more tonnes per year, is in second to world. Italy in Europe, tomato paste production is exported for a50% totalofsum of 180 million dollars in average in the fourth place after USA and China in the world. tomato paste production is exported forper a total sum of year. 180 million dollars in average per year.

Packaging Industry for Cosmetics, Detergents, and Various Chemicals Packaging Industry for Cosmetics, Detergents, and Various Chemicals About 1500 companies in soap, detergent, cosmetics care industry About 1500 companies operate inoperate soap, detergent, cosmetics and personaland carepersonal industry in Turkey, and it is Turkey, andearns it is an known that the million sectordollars earns from an average ofa 700 known in that the sector average of 700 exports in year.million dollars from exports in a year. Production of photograph and x-ray films Production of photograph and x-ray films Annual photograph and x-ray film export of Turkey has exceeded 15 million dollars. Annual photograph and x-ray film export of Turkey has exceeded 15 million dollars. Exports and Domestic Market Potential of Primary of PET Resin Utility Exports and Domestic Market Potential of Primary Sectors of PETSectors Resin Utility Primary Sectors of PET Utility

Export Potential USD Million

Frozen Fruits and Vegetables

120

Domestic Market Potential USD Million 200

Vegetable Oil

300

3.650

Fruit Juice

150

2.300

Tomato Paste

150

350

Cosmetics, Detergents, Various Chemicals

700

3.000

Photograph – X-Ray Films

15

500

Bottled Water

20

2.300

1.455

12.300

TOTAL

23


26 EXPECTATIONS: EXPECTATIONS:

When the on-going investments are complete, Turkey will establish itself as a global player

When the on-going investments are complete, Turkey will establish itself as a global player with a PET resin with a PET resin production capacity of 902.000 tonnes in 2016. In order for the existing and production capacity of 902.000 tonnes in 2016. In order for the existing and new facilities to be rantable, new facilities to be rantable, the sector has to operate at minimum capacity usage of 70 %. the sector has to operate at minimum capacity usage of 70 %. In other words, the total production that was In other words, the total production that was 243.000 tons in 2013 should reach 586.000 243.000 tons in 2013 should reach 586.000 tons by 2016.

tons by 2016.

Assuming that the domestic demand will increase by 5 % each year, at least 20 % of the total production Assuming that the domestic demand will increase by 5 % each year, at least 20 % of the should be exported and the share of import in total domestic demand should be reduced to 9 % in 2016 in total production shouldatbe exported and the share of import in total domestic demand order to sustain a production this level.

should be reduced to 9 % in 2016 in order to sustain a production at this level. Expected Supply AndExpected Demand Equilibrium ForDemand PET Resins Supply And Equilibrium For PET Resins

2013

2014

2015

2016

CAGR %

Capacity

486

486

686

902

23

Production

243

340

480

586

34

Import

260

197

99

44

-44

Export

61

73

92

119

25

Domestic Demand

442

464

487

512

5

Export / Production

25

22

19

20

Import / Domestic Demand

59

42

20

9

Local manufacturing is gaining importance as the fad of 1980s and 90s that every

Local manufacturing is gaining importance as the fad of 1980s and 90s that every fashionable item should fashionable item should be manufactured in Far East has now returned, because no one be manufactured in Far East has now returned, because no one would like to be dependent on a product that would like to be dependent on a product that arrives from China in 3 months, due to high arrives from China in 3 months, due to high volatility. Therefore, everyone is interested in purchasing from the volatility. Therefore, everyone isainterested in purchasing frombase the of local This local manufacturer. This makes Turkey good candidate for a significant PETmanufacturer. production.

makes Turkey a good candidate for a significant base of PET production.

A consolidation is expected in PET production in Europe because of the low capacity used by European manuA consolidation is expected in PET production in Europe because of the low capacity usedisby facturers and some financial problems that are being experienced. Meanwhile, a free trade agreement about manufacturers some financial that toare being experienced. to European be consummated between theand EU and the USA. North problems America is going become a net exporter of PET Meanwhile, a free trade agreement is up about to be way. consummated between the EU and the within 2 years. PET market in Turkey will keep in a robust

USA. North America is going to become a net exporter of PET within 2 years. PET market in Turkey will keep up in a robust way.

24


2013 Türkiye PET Pazarı  

PLASFED Plastik Sanayicileri Federasyonu 2013 Türkiye PET Pazarı

2013 Türkiye PET Pazarı  

PLASFED Plastik Sanayicileri Federasyonu 2013 Türkiye PET Pazarı

Advertisement