Page 32

Türkiye LAYPE Arz ve Talep Dengesi ( 1000 Ton ) Türkiye LAYPE Arz ve Talep Dengesi

Türkiye LAYPE Arz ve Talep Dengesi ( 1000 Ton( 1000 ) Ton )

2009

Üretim İthalatÜretim İhracatİthalat Yurtiçiİhracat Tüketim Yurtiçi Tüketim İthalat / Toplam Arz ( % ) İthalat / Toplam Arz ( % ) İhracat/ Üretim ( % ) İhracat/ Üretim ( % ) İthalat / Yurtiçi Tüketim ( % ) İthalat / Yurtiçi Tüketim ( % ) İhracat / İthalat ( % ) İhracat / İthalat ( % )

2010

2011

2012

2009 0,0

2010 0,0

20110,0

2012 0,0

207,90,0 207,9 2,5 205,42,5 205,4 100,0 100,0 0,0 0,0 101,2 101,2 1,21,2

259,6 0,0 259,6 2,8 2,8 256,7 256,7 100,0 100,0 0,0 0,0 101,1 101,1 1,1 1,1

307,8 0,0 307,8 3,5 3,5 304,3 304,3 100,0 100,0 0,0 0,0 101,1 101,1 1,1 1,1

0,0 300,0 300,0 3,8 3,8 296,2 296,2 100,0 100,0 0,0 0,0 101,3 101,3 1,3 1,3

2013

CAGR ( % )

2013 0,0CAGR ( % )0,0

326,4 0,0 326,41,4 1,4 324,9 324,9 100,0 100,0 0,0 0,0 100,4 100,4 0,4 0,4

0,0 11,9 11,9-12,6 -12,612,1 12,1

Türkiye Dengesi TürkiyeLAYPE LAYPEArz Arzve ve Talep Talep Dengesi Türkiye LAYPE Arz ve Talep Dengesi 1000 Ton1000 1000Ton Ton 400,0400,0 300,0300,0 200,0

200,0

100,0

100,0 0,0

0,0

2009

2009

2010

2010

Üretim

Üretim

2011

İthalat

İthalat

2012

2011

2013

2012

İhracat

Yurtiçi Tüketim

İhracat

2013

Yurtiçi Tüketim

LAYPE’de son 5 yıllık artış trendi baz alınarak yapılan tahminler; iç pazar tüketiminin 2018 yılında 5735 bin çıkacağını ve 574 bin tona erişecek ithalatıniç1000 tonun altında bir LAYPE’de son yıllıktona artış trendi baz alınarak yapılan tahminler; pazar tüketiminin 2018 LAYPE’de son 5 yıllık artış trendi bazgöstermektedir. alınarak yapılan tahminler; pazaryılında tüketiminin 2018 yılında 573 bin tona kısmının ihraç edileceğini Türkiye’de iç2018 573 bin tona erişmesi yılında 573 bin tona çıkacağını ve 574 bin tona erişecek ithalatın 1000 tonun altında bir çıkacağını ve 574 bin tona erişecek ithalatın tonun altında bir kısmının ihraç edileceğinidegöstermektedir. beklenen iç talebe karşı henüz yerli1000 üretimin yapılmaması, bu plastik hammadde ithalat kısmının ihraç edileceğini göstermektedir. Türkiye’de 2018 yılında 573 bin tona erişmesi bağımlılığının % 100 olarak süreceğini göstermektedir. Türkiye’de 2018 yılında 573 bin tona erişmesi beklenen iç talebe karşı henüz yerli üretimin yapılmaması, bu

beklenen iç talebe karşı henüz yerli üretimin yapılmaması, bu plastik hammadde de ithalat bağımlılığının 100 olarak LAYPE süreceğini göstermektedir. Tahminler%; Türkiye’nin de ithalat bağımlılığımı azaltmak üzere 2018 yılına kadar yılda

plastik hammadde de ithalat bağımlılığının % 100 olarak süreceğini göstermektedir.

en ;az 500 bin tonun üzerinde üretim kapasiteliazaltmak LAYPE üretim kurulması gerektiğini Tahminler Türkiye’nin LAYPE de ithalat bağımlılığımı üzere tesisinin 2018 yılına kadar yılda en az 500 bin Tahminler ; Türkiye’nin LAYPE de ithalat bağımlılığımı azaltmak üzere 2018 yılına kadar yılda göstermektedir. tonun üzerinde üretim kapasiteli LAYPE üretim tesisinin kurulması gerektiğini göstermektedir.

en az 500 bin tonun üzerinde üretim kapasiteli LAYPE üretim tesisinin kurulması gerektiğini göstermektedir. Türkiye LAYPE Arz ve Talep Denge Tahmini ( 1000 Türkiye LAYPE Arz ve Talep Denge Tahmini ( 1000 TonTon ) ) 2014 Üretim İthalat İhracat Yurtiçi Tüketim İthalat / Toplam Arz ( % ) İhracat/ Üretim ( % ) İthalat / Yurtiçi Tüketim ( % ) İhracat / İthalat ( % )

32

0,0 365,3 1,3 364,0 100,0 0,0 100,3 0,3

2015 0,0 408,9 1,1 407,8 100,0 0,0 100,3 0,3

2016 0,0 457,7 1,0 456,7 100,0 0,0 100,2 0,2

Türkiye LAYPE Arz ve Talep Denge Tahmini ( 1000 Ton )

2017 0,0 512,3 0,8 511,5 100,0 0,0 100,2 0,2

2018 0,0 573,5 0,7 572,7 100,0 0,0 100,1 0,1

2013 Dünya ve Türkiye Polietilen Raporu  

PLASFED Plastik Sanayicileri Federasyonu 2013 Dünya ve Türkiye Polietilen Raporu

2013 Dünya ve Türkiye Polietilen Raporu  

PLASFED Plastik Sanayicileri Federasyonu 2013 Dünya ve Türkiye Polietilen Raporu

Advertisement