Page 3

İÇİNDEKİLER 1. Raporun Kapsadığı Hammaddeler 2. Mevcut Durum Analizi 2.1. Dünya Polietilen Dış Ticareti 2.1.1. Dünya Polietilen Dış Ticaret Hacmi 2.1.2. Dünya Polietilen İthalatı 2.1.2.1. Miktar Bazında Polietilen İthalatını Yönlendiren 20 Ülke 2.1.2.2. Değer Bazında Polietilen İthalatını Yönlendiren 20 Ülke 2.1.3. Dünya Polietilen İhracatı 2.1.3.1. Miktar Bazında Polietilen İhracatını Yönlendiren 20 Ülke 2.1.3.2. Değer Bazında Polietilen İhracatını Yönlendiren 20 Ülke 2.1.4. Polietilen Dış Ticaretinde En Yüksek Fazlalık Veren 20 Llke 2.1.5. Polietilen Dış Ticaretinde En Yüksek Açık Veren 20 Ülke 2.1.6. Dünya Ortalama Polietilen İthalat ve İhracat Fiyatları 2.2. Türkiye Polietilen Pazarı 2.2.1. Kurulu Kapasite 2.2.2. Üretim ve Kapasite Kullanımı 2.2.3. Miktar Bazında İthalat 2.2.4. Değer Bazında İthalat 2.2.5. Miktar Bazında İhracat 2.2.6. Değer Bazında İhracat 2.2.7. Polietilen Dış Ticaret Açığı 2.2.8. Ülkeler İtibariyle Toplam Polietilen İthalatı 2.2.9. Ülkeler İtibariyle Toplam Polietilen İhracatı 2.2.10. Türkiye’nin Ortalama Polietilen İthal Fiyatları 2.2.11. Türkiye’nin Ortalama Polietilen İhraç Fiyatları 2.2.12. İç Pazar Tüketimi ve Tüketimin Proses Tiplerine Göre Dağılımı 3. İleriye Dönük Tahminler

3.1. Dünya Polietilen Dış Ticaret Tahminleri

3.2. Türkiye Polietilen Pazar Beklentileri 3.2.1. LAYPE Arz ve Talep Dengesi ve İleriye Dönük Tahminler 3.2.2. AYPE Arz ve Talep Dengesi ve İleriye Dönük Tahminler 3.2.3. YYPE Arz ve Talep Dengesi ve İleriye Dönük Tahminler 3.2.4..Toplam Polietilen Arz ve Talep Gelişimi

3

2013 Dünya ve Türkiye Polietilen Raporu  

PLASFED Plastik Sanayicileri Federasyonu 2013 Dünya ve Türkiye Polietilen Raporu

2013 Dünya ve Türkiye Polietilen Raporu  

PLASFED Plastik Sanayicileri Federasyonu 2013 Dünya ve Türkiye Polietilen Raporu

Advertisement