Page 27

LAYPE AYPE YYPE Diğerleri Toplam Tüketim

17,3 36,0 45,5 1,1 100,0

17,8 32,5 42,6 7,0 100,0

19,7 27,9 44,0 8,4 100,0

18,8 28,5 45,6 7,2 100,0

18,1 26,7 40,8 14,4 100,0

18,4 29,9 43,5 8,2 100,0

Tipler İtibariyle Polietilen Tüketimi 2009 - 2013 Ortalaması Tipler İtibariyle Polietilen Tüketimi 2009 - 2013 Ortalaması Diğerleri 8%

LAYPE 18%

YYPE 44%

AYPE 30%

Türkiye’de polietilen tüketiminin proses tiplerine göre tüketiminde film % 47 ile en büyük Türkiye’de polietilen tüketiminin proses tiplerine göre tüketiminde film % 47 ile en büyük payı oluşturmaktadır. Şişirme % 15 ile ikinci, enjeksiyon % 11 ile üçüncü, ekstrüzyon kaplama payı oluşturmaktadır. Şişirme % 15tiplerine ile ikinci, enjeksiyon % 11 kaplama Türkiye’de polietilen tüketiminin proses göre tüketiminde filmile %üçüncü, 47 ile enekstrüzyon büyük payı oluşturmakta% 10 dördüncü ve da ile büyük proses tipini oluşturmaktadır. 10 ile ile dördüncü ve boru boru % da11% %ile 9 9üçüncü, ile beşinci beşinci büyük proses oluşturmaktadır. dır.%Şişirme % 15 ile ikinci, enjeksiyon ekstrüzyon kaplama % 10tipini ile dördüncü ve boru da % 9 Rotomolding, tel ve vetipini kablooluşturmaktadır. ve levha levha ise ise tüketimden tüketimden sırası ilekablo % 4, 4,ve % levha 3 ve ve % % 1tüketimden pay almaktadır. almaktadır. tel kablo ve sırası ile % % 3 pay ileRotomolding, beşinci büyük proses Rotomolding, tel ve ise1 sırası ile % 4, % 3 ve % 1 pay almaktadır.

Türkiye'de Proses Tiplerine Göre Göre Polietilen Polietilen Tüketimi Tüketimi

Türkiye'de Proses Tiplerine Türkiye’de Proses Tiplerine Göre Polietilen Tüketimi Rotomolding Rotomolding 4%

Tel ve Kablo Tel ve Kablo 3%

4%

Boru

3%

Levha Levha 1%

1%

9% Boru 9% Estrüzyon Kaplama 10%

Film 47%

Estrüzyon Kaplama 10%

Film 47%

Enjeksiyon 11%

Enjeksiyon 11% Şişirme 15%

Şişirme Polietilen tüketiminin proses 15% tiplerine göre ton bazında gelişimi aşağıdaki tabloda özetlenmektedir. Polietilen tüketiminin proses tiplerine göre ton bazında gelişimi aşağıdaki tabloda özetlenmektedir.

Polietilen tüketiminin proses tiplerine ton bazında gelişimi Türkiye’nin Proses Tiplerinegöre Göre Polietilen İç Pazar Tüketimiaşağıdaki tabloda Türkiye’nin Proses Tiplerine Göre Polietilen İç Pazar Tüketimi ( 1000 Ton ) ( 1000 Ton ) özetlenmektedir. 2011 İç Pazar 2012 Türkiye’nin Proses2009 Tiplerine 2010 Göre Polietilen Tüketimi2013 Film 557,1 ( 1000 676,6 742,1 843,4 Ton ) 725,4 Şişirme Enjeksiyon Ekstrüzyon Film Kaplama Boru Şişirme Rotomolding Enjeksiyon Tel ve Kaplo Ekstrüzyon Levha Kaplama Toplam

177,8 130,4

215,9 158,3

231,5 169,8

236,8 173,7

269,2 197,4

118,5

557,1 106,7 177,8 47,4 130,4

144,0

676,6 129,6 215,9 57,6 158,3

154,3

725,4 138,9 231,5 61,7 169,8

157,9

742,1 142,1 236,8 63,2 173,7

179,4

118,5 11,9

144,0 14,4

154,3 15,4

157,9 15,8

179,4 17,9

1.185,3

1.439,5

1.543,5

1.578,9

1.794,5

2009

35,6

2010

43,2

2011

46,3

2012

47,4

2013

843,4 161,5 269,2 71,8 197,4 53,8

Boru 106,7 129,6 138,9 142,1 161,5 Rotomolding 47,4 57,6 61,7 63,2 71,8 Türkiye’de LAYPE tüketiminin proses tiplerine göre % 58’ini film, % 14’ünü boru, % 10’unu Tel ve Kaplo 35,6 43,2 46,3 47,4 53,8

27

2013 Dünya ve Türkiye Polietilen Raporu  

PLASFED Plastik Sanayicileri Federasyonu 2013 Dünya ve Türkiye Polietilen Raporu

2013 Dünya ve Türkiye Polietilen Raporu  

PLASFED Plastik Sanayicileri Federasyonu 2013 Dünya ve Türkiye Polietilen Raporu

Advertisement