Page 22

2.2.8. ÜLKELER İTİBARİYLE POLİETİLEN İTHALATI :İTHALATI : 2.2.8. ÜLKELERTOPLAM İTİBARİYLE TOPLAM POLİETİLEN

Türkiye miktar ve değer bazında

polietilen

ithalatının % 83’ünü 20 ülkeden

Türkiye miktar ve değer bazında polietilen ithalatının % 83’ünü 20 ülkeden gerçekleştirmektedir. 20 Ülkenin gerçekleştirmektedir. 20 Ülkenin toplam ithalattan aldıkları pay 2009 yılından bu yana toplam ithalattan pay 2009 bu ABD yana ve artmıştır. Arabistan,en İran, G. Kore, ABD ve Katar Türkiartmıştır. aldıkları S. Arabistan, İran,yılından G. Kore, Katar S. Türkiye’nin çok polietilen ithalatı ye’nin en çok polietilen ithalatı yaptıkları ilk 5 ülkeyi oluşturmaktadır. yaptıkları ilk 5 ülkeyi oluşturmaktadır.

Ülkeler İtibariyle Ülkeler İtibariyle Türkiye’nin Polietilen İthalatıTürkiye’nin Polietilen İthalatı 1000 Ton

% Pay

Milyon $

2009

2013

2009

2013

S. Arabistan

191

378

21,3

25,1

S. Arabistan

İran

80

214

8,9

14,3

Kore

29

94

3,2

ABD

25

82

Katar

15

İspanya

% Pay

2009

2013

2009

2013

218

606

18,9

23,7

İran

88

339

7,6

13,2

6,3

Kore

40

159

3,4

6,2

2,8

5,4

ABD

36

138

3,1

5,4

79

1,7

5,2

Katar

18

131

1,5

5,1

26

59

2,9

3,9

Belçika

65

110

5,6

4,3

Almanya

50

59

5,6

3,9

Almanya

74

109

6,4

4,3

Belçika

46

56

5,1

3,7

İspanya

39

108

3,4

4,2

İtalya

25

52

2,7

3,5

İtalya

39

95

3,4

3,7

Fransa

42

45

4,7

3,0

Fransa

57

79

5,0

3,1

İsveç

21

36

2,3

2,4

İsveç

35

72

3,0

2,8

İsrail

40

32

4,4

2,1

Israil

53

66

4,5

2,6

Kuveyt

17

32

1,9

2,1

Hollanda

42

56

3,6

2,2

Macaristan

20

30

2,3

2,0

Macaristan

25

53

2,2

2,1

Azerbaycan

4

29

0,5

1,9

Azerbaycan

7

52

0,6

2,1

Hollanda

29

29

3,2

1,9

Kuveyt

20

49

1,7

1,9

Tayland

19

27

2,2

1,8

Tayland

25

43

2,1

1,7

Rusya Fed.

26

22

2,9

1,4

Hindistan

4

34

0,4

1,3

Hindistan

3

20

0,3

1,3

Rusya Fed.

30

34

2,6

1,3

BAE

3

18

0,3

1,2

BAE

4

29

0,4

1,1

20 Ülke Toplamı

710

1.395

79,3

92,7

20 Ülke Toplamı

919

2.361

79,5

92,3

Diğer Ülkeler

185

110

20,7

7,3

Diğer Ülkeler

237

196

20,5

7,7

Dünya Toplam

895

1.505

100,0

100,0

1.156

2.557

100,0

100,0

Dünya Toplam

Kaynak : TUİK Dış Ticaret İstatistikleri

2.2.9. ÜLKELER İTİBARİYLE TOPLAM PPOLİETİLEN İHRACATI :

2.2.9. ÜLKELER İTİBARİYLE TOPLAM POLİETİLEN İHRACATI :

Türkiye miktar ve değer bazında polietilen ihracatının % 94’ünü 20 ülkeye yönelik olarak 20polietilen ülkenin ihracatının toplam ihracattan payyönelik 2009 olarak yılından bu yana Türkiye gerçekleştirmektedir. miktar ve değer bazında % 94’ünüaldıkları 20 ülkeye gerçekleştirmekteartmıştır. İtalya, Yunanistan, Bulgaristan, Azerbaycan Portekiz Türkiye’nin en çok polietilen dir. 20 ülkenin toplam ihracattan aldıkları pay 2009 yılından buveyana artmıştır. İtalya, Yunanistan, Bulgaristan, ihracatı yaptıkları ilk 5 ülkeyi oluşturmaktadır. Azerbaycan ve Portekiz Türkiye’nin en çok polietilen ihracatı yaptıkları ilk 5 ülkeyi oluşturmaktadır.

22

2013 Dünya ve Türkiye Polietilen Raporu  

PLASFED Plastik Sanayicileri Federasyonu 2013 Dünya ve Türkiye Polietilen Raporu

2013 Dünya ve Türkiye Polietilen Raporu  

PLASFED Plastik Sanayicileri Federasyonu 2013 Dünya ve Türkiye Polietilen Raporu

Advertisement