Page 18

YYPE Diğerleri TOPLAM

51 8 100

49 9 100

48 11 100

50 9 100

44 18 100

Toplam Polietilen İthalat Payı Toplam Polietilen İthalat Payı Miktar Bazında ( %Bazında ) Miktar (%) AYPE 51

18

LAYPE

49

23

18

2009

Diğerleri 50

48

24 9

8

YYPE

2010

17

25 11

18

2011

44

23 9 2012

22

17

18

2013

2.2.4. DEĞER BAZINDA İTHALAT :

2.2.4. DEĞER BAZINDA İTHALAT :

Türkiye’nin son 5 yıl içinde yapmış olduğu toplam Polietilen ithalatı değer bazında yılda % 22 artmış ve 1,2 milTürkiye’nin son 5 yıl içinde yapmış olduğu toplam Polietilen ithalatı değer bazında yılda % 22 yar dolardan 2,6 milyar dolara çıkmıştır.

artmış ve 1,2 milyar dolardan 2,6 milyar dolara çıkmıştır.

2009 yılında 244 milyon dolar olan AYPE ithalatı son 5 yıl içinde yılda ortalama % 20 artarak 2013 yılında 510 2009dolara yılında 244 milyon dolar olanLAYPE AYPEithalatının ithalatı son yıl içinde yılda485 ortalama % 20 çıkarak artarakyılda milyon ulaşmıştır. Aynı tarihlerde 2135milyon dolardan milyon dolara 2013 yılında 510 milyon dolara ulaşmıştır. Aynı tarihlerde LAYPE ithalatının 213 milyon ortalama % 23 arttığı, YYPE ithalatının ise 566 milyon dolardan 1 milyar 76 milyon dolara çıkarak yılda ortalama dolardan 485 milyon dolara çıkarak yılda ortalama % 23 arttığı, YYPE ithalatının ise 566 % 18 arttığı gözlenmektedir.

milyon dolardan 1 milyar 76 milyon dolara çıkarak yılda ortalama % 18 arttığı gözlenmektedir. AYPE, LAYPE ve YYPE dışındaki diğer polietilen cinslerinde değer bazındaki ithalatın yıllık bileşik büyüme hızının son 5 yıl içinde % 38 gibi çok yüksek seviyelerde gerçekleştiği ve 2009 yılında 133 milyon dolar olan ithalaLAYPE486 ve milyon YYPE doları dışındaki diğer polietilen cinslerinde değer bazındaki ithalatın yıllık tınAYPE, 2013 yılında geçtiği görülmektedir.

Türkiye Polietilen İthalatı bileşik büyüme hızının son 5 yıl içinde % 38 gibi çokİthalatı yüksek seviyelerde gerçekleştiği ve 2009 Türkiye Polietilen ( Milyon $) Türkiye133 Polietilen Milyon $) yılında milyonİthalatı dolar (olan ithalatın 2013 yılında$ )486 milyon doları geçtiği görülmektedir. ( Milyon

AYPE AYPE LAYPE LAYPE YYPE YYPE Diğerleri Diğerleri TOPLAM TOPLAM

2009 2009

2010 2010

2011 2011

2012 2012

2013 2013

244 244 213 213 566 566 133 133 1.156 1.156

370 370 317 317 754 754 196 196 1.637 1.637

471 471 398 985 288 288 2.142 2.142

441 441 452 452 1.034 1.034 378 378 2.305 2.305

510 510 485 485 1.076 1.076 486 486 2.557 2.557

Kaynak : TUİK Dış Ticaret İstatistikleri

CAGR

CAGR ( %( % ) ) 20,2 20,2 22,8 22,8 17,5 17,5 38,3 38,3 22,0 22,0

Kaynak : TUİK Dış Ticaret İstatistikleri

Türkiye’nin Polietilen İthalatı - Milyon $ Türkiye'nin Polietilen İthalatı - Milyon $

Türkiye'nin Polietilen İthalatı - Milyon $

2.000

3.000

2.000

3.000

2.500

1.500

2.500 2.000

1.500

2.000 1.500

1.000

1.000 1.500

1.000

500

5001.000

500 0 0

18

0

2009

2009

2010 LAYPE

AYPE 2010

2011 YYPE 2011

2012 DİĞERLERİ 2012

2013 TOPLAM2013

500 0

2013 yılında, toplam polietilenAYPE ithalatının YYPE değer bazında dağılımında YYPE % 42 ile en yüksek LAYPE DİĞERLERİ TOPLAM

2013 Dünya ve Türkiye Polietilen Raporu  

PLASFED Plastik Sanayicileri Federasyonu 2013 Dünya ve Türkiye Polietilen Raporu

2013 Dünya ve Türkiye Polietilen Raporu  

PLASFED Plastik Sanayicileri Federasyonu 2013 Dünya ve Türkiye Polietilen Raporu

Advertisement