Page 12

fiyatla polietilen ithal ettiği görülmektedir. İtalya, Malezya, İngiltere, Fransa, Polonya ve Vietnam ; 2009 – 2013 yılları arasında polietilen ithalat fiyat artışı en yüksek olan ülkeler olarak görülmektedir. Polietilen İthalatını Yönlendiren 20 Ülkenin Ortalama İthalat Fiyatları Gelişimi

Polietilen İthalatını Yönlendiren 20 Ülkenin Ortalama Fiyatları Gelişimi ( $ / Ton ) ( $ / Tonİthalat )

Almanya Fransa Hollanda Polonya İngiltere Malezya Türkiye Belçika İtalya İspanya Kanada Rusya Fed. Brezilya Endonezya Vietnam Çin Meksika Hindistan ABD Singapur 20 Ülke Toplamı 20 Ülke Toplamı Diğer Ülkeler Diğer Ülkeler TOPLAM TOPLAM

2009

2010

2011

2012

2013

1.422 1.341 1.330 1.292 1.259 1.225 1.291 1.255 1.193 1.245 1.250 1.580 1.299 1.192 1.173 1.154 1.179 1.229 1.092 1.235 1.224 1.224 1.399 1.399 1.271 1.271

1.659 1.602 1.493 1.525 1.540 1.402 1.497 1.432 1.442 1.441 1.492 1.728 1.438 1.407 1.398 1.376 1.456 1.400 1.364 1.195 1.442 1.442 1.514 1.514 1.463 1.463

1.943 1.882 1.806 1.791 1.814 1.553 1.704 1.707 1.729 1.729 1.679 1.906 1.639 1.579 1.552 1.553 1.618 1.541 1.523 1.376 1.654 1.654 1.750 1.750 1.681 1.681

1.829 1.785 1.727 1.651 1.722 1.491 1.649 1.615 1.619 1.605 1.619 1.804 1.578 1.479 1.466 1.452 1.560 1.398 1.430 1.349 1.556 1.556 1.712 1.712 1.598 1.598

1.888 1.857 1.797 1.772 1.770 1.731 1.700 1.689 1.688 1.673 1.658 1.617 1.616 1.598 1.593 1.535 1.518 1.489 1.477 1.419 1.622 1.622 1.772 1.772 1.661 1.661

Kaynak : ITC – International Trade Center Kaynak : ITC – International Trade Center

CAGR % 7,3 8,5 7,8 8,2 8,9 9,0 7,1 7,7 9,1 7,7 7,3 0,6 5,6 7,6 8,0 7,4 6,5 4,9 7,8 3,5 7,3 7,3 6,1 6,1 6,9 6,9

Bu dönemde Türkiye’nin polietilen ithal%fiyatı, % 7,1 ile ortalama ile dünyafiyat ortalama fiyat artış Bu dönemde Türkiye’nin polietilen ithal fiyatı, 7,1 artış hızı artış ile ilehızı dünya artış hızının üzerinde Bu dönemde Türkiye’nin polietilen ithal fiyatı, % 7,1 artış hızı ile ile dünya ortalama fiyat artış hızının üzerinde gerçekleşmiştir. gerçekleşmiştir.

hızının üzerinde gerçekleşmiştir.

Türkiye ve Dünya Ortalama Polietilen İthal Fiyatları ( $ / Ton ) Fiyatları ( $ / Ton )

Türkiye ve Dünya Ortalama Polietilen Türkiye ve Dünya Ortalama Polietilen İthal Fiyatları ( $ / Ton )İthal 2.000 2.000 1.500 1.500 1.000 1.000 500 500 0 0

2009 2009

2010 2011 2010 2011 Dünya Ort. Türkiye Ort. Dünya Ort. Türkiye Ort.

2012 2012

2013 2013

Kaynak : ITC – International Trade Center Kaynak : ITC – International Trade Center

2013 yılında 8 ülke dünya ortalama ihracat fiyatının üzerinde fiyatla polietilen ihraç 2013 yılında dünya 8 ülke dünya ortalama ihracat fiyatının üzerindeihraç fiyatla polietilen ihraç de 2013 yılında dünya ortalama fiyatının altında fiyatla polietilen 2013etmişlerdir. yılında 8 ülkeTürkiye’nin ortalama ihracat fiyatının üzerinde fiyatla polietilen etmişlerdir. Türkiye’nin de etmişlerdir. Türkiye’nin de 2013 yılında dünya ortalama fiyatının altında fiyatla polietilen ihraç ettiği görülmektedir. 2013 yılında dünya ortalama fiyatının altında fiyatla polietilen ihraç ettiği görülmektedir. ihraç ettiği görülmektedir. S. Arabistan, Brezilya ve Türkiye ; 2009 – 2013 yılları arasında polietilen ihracat artışı S. Arabistan, Brezilya ve Türkiye ; 2009 – 2013 yılları arasında polietilen ihracat fiyat artışı dünyafiyat ortalamasının S. Arabistan, Brezilya ve Türkiye ; 2009 –ülkeler 2013 yılları polietilen ihracat fiyat artışı dünya ortalamasının üzerinde gerçekleşen olarakarasında görülmektedir. üzerinde gerçekleşen ülkeler olarak görülmektedir. 12 dünya ortalamasının üzerinde gerçekleşen ülkeler olarak görülmektedir. Polietilen İhracatını Yönlendiren 20 Ülkenin Ortalama İhracat Fiyatları Gelişimi

2013 Dünya ve Türkiye Polietilen Raporu  

PLASFED Plastik Sanayicileri Federasyonu 2013 Dünya ve Türkiye Polietilen Raporu

2013 Dünya ve Türkiye Polietilen Raporu  

PLASFED Plastik Sanayicileri Federasyonu 2013 Dünya ve Türkiye Polietilen Raporu

Advertisement