Page 1

plastik sanayi 2013

TÜRKİYE

OTOMOTİV

PLASTİKLERİ

SEKTÖR RAPORU

Plastik Sanayicileri Derneği

Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri


Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

YÖNETİCİ ÖZETİ : Dünya otomotiv sanayi her geçen gün sürücüler ve toplum tarafından artan ölçüde yeni taleplerle karşı karşıyadır. Bir taraftan sürücüler sahip olmak istedikleri otomobillerde; daha yüksek performans, daha üstün güvenilirlik ve güvenlik, daha yüksek konfor, daha çok yakıt tasarrufu, daha güzel stil ve daha düşük fiyatlar isterken, diğer taraftan çevrenin daha çok korunması yönünde toplumsal baskılar artmaktadır. Birbirine zıt olan bu talepleri optimum şekilde karşılayan ve geleceğin otomobillerini şekillendirecek olan tek malzeme ise plastik olarak kabul edilmektedir. Otomotivde plastik tüketimi, taşıt araçları üretimine paralel olarak artmakta veya azalmaktadır. Türkiye’de taşıt araçları üretimi, ekonomik konjoktüre ve yaşanan krizlere paralel olarak her yıl değişik bir seyir izlemektedir. Ancak, 2008 – 2013 yıllarını kapsayan dönemde üretimin yıllık bileşik ortalama artış hızının ( CAGR ) otomobilde % 0,4, ticari araçlar toplamında % (-) 1,3 ve toplam araçlarda da % ( - ) 0,4 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Üretimin iç pazar talebinden çok ihracat ağırlıklı olarak geliştiği görülmektedir. 2013 yılında üretim 2012 yılına kıyasla otomobilde % 10 artarak 634 bin, ticari araçlarda % 1 azalarak 492 bin ve toplamda % 5 düşerek 1 milyon 126 bin adet olarak gerçekleşmiş olup, üretimin maksimum seviyesine çıktığı 2011 yılına kıyasla otomobil üretimi % 1 ticari araç üretimi % 13 ve toplam üretimde % 5 gerilemiştir. Türkiye’de taşıt araçları üretiminde ve parktaki araçların yenileme talebinde, 2013 yılında 2005 yılına kıyasla toplam malzeme ağırlığı aynı kalmış olmasına rağmen, kullanılan plastik miktarında % 33, kauçuk miktarında ise % 39 artış sağlanmıştır. Bu artış sonucu, taşıt araçları üretiminde 2005 yılında 212 bin ton plastik tüketilirken, 2013 yılında tüketimin 281 bin toplam kauçuk tüketiminin de 113 bin tondan 156 bin tona yükseldiği görülmektedir. 2005 – 2013 yılları arasında Türkiye otomotiv sektörünün plastik tüketimi, toplam plastik tüketiminden % 3 ile % 5 arasında pay almıştır. Otomotiv sektörü, küresel krizin olumsuz koşullarında da mevcut strateji ve hedeflerinde bir değişiklik yapmamış olup 2 milyon adet üretim, 1,5 milyon adet ihracat, 50 milyar ABD $ ihracat geliri ve 600 bin istihdam hedefine ulaşmak için çalışmalarını sürdürmektedir. Bir başka değişle otomotiv sektörü “Küresel Mükemmeliyet Merkezi” olma hedefi yolunda, bundan sonra da istikrarlı iç pazar ve yeni ihracat projelerine bağlı olarak büyümek üzere yoğun çalışmalarına devam etmektedir.

2


Otomotiv sektörünün önünü açacak söz konusu politikaların uygulanması, sektörde daha yüksek büyüme hedeflerinin gerçekleştirilmesine imkan verebilecek olmasına rağmen, otomotiv plastik mamulleri üretim tahminlerinde riskleri görebilmek için, araç üretiminin 2014 yılında 2013 yılına kıyasla % 4 artacağı, bu artışın 2014’de % 5, 2015’de % 6 ve 2016 yılında % 6, 2017 ve 2018 yıllarında sırası ile % 8 ve 10’a çıkacağı varsayılmıştır. Türkiye otomotiv sektörünün 2018 yılında 2013 yılına kıyasla toplam malzeme tüketimi içinde çelik’in payı % 1,3 çelik dışı metallerin payı % 1,1 tüm metallerin payı ise % 2,4 azalacaktır. Buna karşılık plastiğin payı % 1,2, kauçuğun payı % 1 artacaktır. Toplam malzeme tüketimi içinde plastik ve kauçuğun payının % 2,2 artması beklenmektedir. 2018 yılında Türkiye otomotiv sektörünün en az 312 bin ton plastik hammadde tüketeceği ve plastik hammadde tüketiminin 2013 yılına kıyasla % 11 oranında artacağı tahmin edilmektedir. Ancak, toplam plastik tüketim artışı, toplam araç üretim artışının üstünde olduğu için, artış göstermesine rağmen otomotiv plastiklerinin toplam plastik tüketimi içindeki payının gerilemesine neden olacaktır. Nitekim, otomotiv plastiklerinin toplam plastik tüketimi içindeki payı 2009 yılında % 5 ile en üst seviyesine çıkmış ancak 2013 yılında % 3,5’a gerilemiştir. Bu oranın 2018 yılında % 3’e kadar düşeceği tahmin edilmektedir. Ancak, Türkiye, araç üretiminde hedeflenen üretim düzeyine ulaşamaması nedeniyle, otomotiv plastiklerinin toplam plastik tüketimi içindeki payı kıyaslamasında gelişmiş batı toplumlarının altında kalmıştır.

3


DÜNYAOTOMOTİV OTOMOTİV SANAYİİ’NDE GELİŞMELER : DÜNYA SANAYİİ’NDE GELİŞMELER : 2013 yılında toplam dünya taşıt araçları pazarı 2012 yılına kıyasla % 2 oranında artarak 86,2

2013 yılında toplam dünya taşıt2013 araçları pazarı 2 oranında artarak 86,2 milyon adede milyon adede yükselmiştir. yılında en2012 fazlayılına artışkıyasla % 3 ile%otomobil pazarında gerçekleşmiş ve yükselmiştir. yılında en fazla artış % T 3 iile 70,3olmamıştır. milyon adete pazar 70,32013 milyon adete ulaşmıştır. c aotomobil r i araç pazarında pazarındagerçekleşmiş ise önemli ve birpazar değişim ulaşmıştır. Ticari araç isepazarının önemli bir12,8 değişim olmamıştır. 2013araç yılında hafif ticari pazarının 12,8 2013 yılında hafifpazarında ticari araç milyon, ağır ticari pazarının isearaç 2,9 milyon adet milyon, ağır ticaritoplam araç pazarının ise 2,9 milyon adet olmak üzeregörülmektedir. toplam 15,9 milyon adet olarak gerçekleştiği olmak üzere 15,9 milyon adet olarak gerçekleştiği görülmektedir.

Bölgeler İtibariyle Araç Pazarı ( 1000 Adet ) Bölgeler İtibariyle Araç Pazarı (1000 Adet) Bölgeler K. Ame rika

Mercosur

Batı Avrupa

Doğu Avrupa

Asya/Pasifik

Diğerleri

Dünya

Araç

2012

2013 16.862

% Artış (2013/12) 7

% Pay 2012 23

% Pay 2013 24

Otomobil

15.780

Ticari Araç

1.787

1.993

12

11

13

Toplam

17.567

18.855

7

21

22

Otomobil

3.353

3.331

-1

5

5

Ticari Araç

1.263

1.337

6

8

8

Toplam

4.616

4.668

1

5

5

Otomobil

11.762

11.391

-3

17

16

Ticari Araç

1.595

1.508

-5

10

10

Toplam

13.357

12.899

-3

16

15

Otomobil

4.440

4.373

-2

7

6

Ticari Araç

798

762

-5

5

5

Toplam

5.238

5.135

-2

6

6

Otomobil

25.250

26.933

7

37

38

Ticari Araç

9.320

9.263

-1

59

58

Toplam

34.570

36.196

5

41

42

Otomobil

7.710

7.472

-3

11

11

Ticari Araç

981

-6

7

6

Toplam

104 7 8.757

8.453

-3

10

10

Otomobil

68.295

70.362

3

100

100

Ticari Araç

15.810

15.844

0

100

100

Toplam

84.105

86.206

2

100

100

Kaynak : OSD

2013 yılında 2012 yılına kıyasla Doğu Avrupa’da toplam motorlu araç pazarı % 2 oranında 2013 yılında 2012 yılına kıyasla Doğu Avrupa’da toplam motorlu araç pazarı % 2 oranında azalmışazalmış ve pazar ve pazar 5,1 milyon adede gerilemiştir. Toplam pazar K. Amerika’da % 7 artarken, Asya/Pasifik 5,1 milyon adede gerilemiştir. Toplam pazar K. Amerika’da % 7 artarken, Asya/Pasifik Bölgesi % 5 oranında Bölgesi % 5 oranında artmıştır. artmıştır. Batı Avrupa pazarı 3, Japon % 2 oranında daralmıştır. 2013Çin yılında Çin % 11,pazarı G. Batı Avrupa pazarı % 3,% Japon pazarıpazarı ise % ise 2 oranında daralmıştır. 2013 yılında pazarı %pazarı 11, G. Kore pazarı ise % 1 artarken, pazarı % 12 oranlarında daralmıştır. talepteki iseKore % 1 artarken, Hindistan pazarı %Hindistan 12 oranlarında daralmıştır. Rusya’da talepteki düşüşRusya’da ise % 5 oranındadır. düşüş ise % 5 oranındadır.

Gelişen pazarlar olarak adlandırılan Brezilya, Çin, Hindistan ve Rusya’dan meydana gelen BRIC ülkelerinde ise Gelişen pazarlar olarak adlandırılan Brezilya,gerçekleşmiş Çin, Hindistan Rusya’dan meydana gelen BRIC talep artışı % 5 ile dünya ortalamasının da üstünde ve buveartış Çin pazarındaki yükselmeden kayülkelerinde ise talep artışı % 5 ile d ünya ortalamasının da üstünde gerçekleşmiş ve bu artış Çin naklanmıştır. BRIC pazarı 32,3 milyon adet düzeyine ulaşmıştır.

pazarındaki yükselmeden kaynaklanmıştır. BRIC pazarı 32,3 milyon adet düzeyine ulaşmıştır.

4


DÜNYA ARAÇ ÜRETİMİ : 2013 yılı dünya toplam araç üretimi, 2012 yılına göre % 2 oranında artarak 86,7 milyon adet DÜNYA ÜRETİMİ : ile yeniARAÇ bir rekora ulaşılmıştır. Toplam araç üretimi Batı Avrupa’da 2012 yılına göre % 5 oranında azalarak 12,4 milyon adete inmiş ve bölgenin dünya otomotiv üretimindeki payı 2013 yılında % 14 olarak gerçekleşmiştir.

2013 yılı dünya toplam araç üretimi, 2012 yılına göre % 2 oranında artarak 86,7 milyon adet ile yeni bir rekora ulaşılmıştır. Toplam araç üretimi Batı Avrupa’da 2012 yılına göre % 5 oranında azalarak 12,4 milyon adete inmiş 2013 yılında K. Amerika bölgesinde 2012 yılına göre toplam araç üretimi % 4, Mercosur ve bölgenin dünya otomotiv üretimindeki payı 2013 yılında % 14 olarak gerçekleşmiştir.

bölgesinde ise % 9 oranında artmıştır. Doğu Avrupa bölgesindeki üretim % 2 artış ile 7,1 milyon adede ulaşmıştır. Asya-Pasifik bölgesinde ise % 4’lük artış ile 44 milyon adet düzeyine 2013 yılında K. Amerika bölgesinde 2012 yılına göre toplam araç üretimi % 4, Mercosur bölgesinde ise % 9 yükselmiştir. BuDoğu bölge toplam dünya üretimi aldığı artan ulaşmıştır. % 50’lik payı ile ilk oranında artmıştır. Avrupa bölgesindeki üretimiçinde % 2 artış ileve 7,1giderek milyon adede Asya-Pasifik sırada yer almaktadır. 2013 yılında, Japonya’da toplam araç üretimi % 3 azalırken, Çin’de iseiçinde % bölgesinde ise % 4’lük artış ile 44 milyon adet düzeyine yükselmiştir. Bu bölge toplam dünya üretimi 11 veoranında artmıştır. Öte Rusya’nın üretimi % yılında, 1, Hindistan’ın ise üretimi % 11 % aldığı giderek artan % 50’lik payıyandan, ile ilk sırada yer almaktadır. 2013 Japonya’daüretimi toplam araç oranında azalmıştır. 3 azalırken, Çin’de ise % 11 oranında artmıştır. Öte yandan, Rusya’nın üretimi % 1, Hindistan’ın üretimi ise % 11 oranında azalmıştır.

Bölgesel ve Ülkeler Bazında Dünya Motorlu Araç Üretimi (1.000 Adet )(1.000 Adet ) Bölgesel ve Ülkeler Bazında Dünya Motorlu Araç Üretimi Bölgeler

K. Ame rika

Mercosur

Batı Avrupa

Doğu Avrupa

Asya/Pasifik

Diğerleri

Dünya

Araç

2012

2013

% Artış (2013/12)

% Pay 2012

% Pay 2013

Otomobil

7.001

7.238

3

11

12

Ticari Araç

8.877

9.235

4

37

38

Toplam

15.878

16.473

4

19

19

Otomobil

3.068

3.290

7

5

5

Ticari Araç

1.112

1.258

13

5

5

Toplam

4.180

4.548

9

5

5

Otomobil

11.472

10.994

-4

19

18

Ticari Araç

1.661

1.486

-11

7

6

Toplam

13.133

12.480

-5

15

14

Otomobil

5.955

6.138

3

10

10

Ticari Araç

1.009

969

-4

4

4

Toplam

6.964

7.107

2

8

8

Otomobil

31.832

33.505

5

52

54

Ticari Araç

10.613

10.567

0

44

44

Toplam

42.445

44.072

4

50

51

Otomobil

1.770

1.371

-23

3

2

Ticari Araç

731

698

-5

3

3

Toplam

2.501

2.069

-17

3

2

Otomobil

61.098

62.536

2

100

100

Otomobil

24.003

24.213

1

100

100

Otomobil

85.101

86.749

2

100

100

Kaynak: OSD

2013 yılında bir önceki yıla göre, otomobil üretimi % 2 oranında artarak 62,5 milyon adet düzeyinde gerçekleşmiştir. K. Amerika’nın otomobil üretimi % 3 oranında artarken, Batı Avrupa’nın % 4 oranında azalmıştır. Doğu Avrupa’da otomobil üretimi % 3 oranında artmış ve 6,1 milyon adede yükselmiştir. 2013 yılında Asya-Pasifik bölgesi, 44 milyon adetlik otomobil üretimi ile dünya otomobil üretiminden % 52 pay almıştır. Bu bölgede yer alan Japonya’da otomobil üretimindeki düşüş % 3 iken, Hindistan’da % 5 oranında gerçekleşmiştir. Çin’de ise üretim % 11 oranında artmıştır. 2013 yılı verilerine göre, dünya motorlu araç üretiminde 21,3 milyon üretim adedi ile Çin ilk sırada yer almıştır. Daha sonra sırasıyla 11 milyon adet üretim ile Amerika ve 9,5 milyon adet ile Japonya gelmektedir.

5


3 iken, Hindistan’da % 5 oranında gerçekleşmiştir. Çin’de ise üretim % 11 oranında artmıştır. 2013 yılı verilerine göre, dünya motorlu araç üretiminde 21,3 milyon üretim adedi ile Çin ilk sırada yer almıştır. Daha sonra sırasıyla 11 milyon adet üretim ile Amerika ve 9,5 milyon adet ile Japonya gelmektedir. Başlıca Ülkeler İtibariyle Toplam Araç Üretimi (1.000 Adet )

Başlıca Ülkeler İtibariyle Toplam Araç Üretimi (1.000 Adet ) 1.

Sıra Ülkeler 1 ÇİN 2 ABD 3 JAPONYA 4 ALMANYA 5 G.KORE 6 HİNDİSTAN 7 BREZİLYA 8 MEKSİKA 9 TAYLAND 10 KANADA 11 RUSYA 12 İSPANYA 13 FRANSA 14 İNGİLTERE 15 TÜRKİYEİYE 16 ÇEK CUM. 17 ARJANTİN 18 SLOVAKYA 19 İTALYA 20 POLONYA Kaynak : OSD

2012 19.273 10.425 9.822 5.754 4.542 4.436 3.414 2.989 2.328 2.463 21.416 1.962 2.020 1.578 1.073 1.088 766 779 689 635

2013 21.344 11.054 9.499 5.528 4.563 3.930 3.705 3.080 2.508 2.339 2.280 2.030 1.690 1.559 1.126 1.026 843 819 651 562

2013 Türkiye toplamtoplam 1.126 bin1.126 adetlikbin üretimi ile 87üretimi milyon adetlik araç üretiminde on beşinci 2013yılında yılında Türkiye adetlik ile 87 dünya milyon adetlik dünya araç sırada yer almıştır. 1999 – sırada 2013 yılları üretimi arasında incelendiğinde, son 15 süreçte üretiminde on beşinci yer arasında almıştır.dünya 1999 ve – Türkiye 2013 yılları dünya veyıllık Türkiye Türkiye’nin dünya motorlu araç aldığı payın arttığı görülmektedir. 1999 yılında % 0,53’likaldığı bir pay üretimi incelendiğinde, son üretiminde 15 yıllık süreçte Türkiye’nin dünya motorlu araç üretiminde alan Türkiye 2013 yılında üretimdeki payını % 1,29’a yükseltmiştir. payın arttığı görülmektedir. 1999 yılında % 0,53’lik bir pay alan Türkiye 2013 yılında üretimdeki

payını % 1,29’a yükseltmiştir.

Türkiye’nin Dünya Toplam Araç Üretimi İçindeki Payı Türkiye’nin Dünya Toplam Araç Üretimi İçindeki Payı Yıllar

Dünya

Türkiye

Pay (%)

1999

56.163

298

0,53

2000

58.243

431

0,74

2001

56.503

271

0,48

2002

59.345

347

0,58

2003

61.480

534

0,87

2004

65.381

823

1,26

2005

67.547

879

1,30

2006

70.486

988

1,40

2007

74.494

1.100

1,48

2008

71.422

1.147

1,61

2009

63.242

870

1,38

2010

79.516

1.095

1,38

2011

81.967

1.189

1,45

2012

86.469

1.072

1,24

2013

86.749

1.126

1,29

Kaynak : OSD

6 TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE MEVCUT DURUM ANALİZİ :


TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE MEVCUT DURUM ANALİZİ : Otomotiv sektörü, gelişmiş ve gelişmekte olan diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye ekonomisinin de başlıca lokomotif, en büyük ihracatçı ve en büyük yatırımcı sektörlerinden biridir. Milli ekonomiye sağladığı katma değer ve istihdamın dışında sanayinin teknolojik gelişiminin yükselmesine etkisi açısından ekonominin stratejik sektörlerinin başında gelmektedir. Türkiye otomotiv sektöründe tüketicinin değişen tercihlerine paralel olarak firmalar her yıl değişik model araçları yerli üreterek veya ithal ederek pazara sunmaktadır. Bu gün itibariyle pazara sunulan otomobil ve ticari araç marka ve model sayısı 100’ü aşmış bulunmaktadır. ( Kaynak: OSD,ODD ) 2000’li yıllardan itibaren Türkiye otomotiv sanayi araç ve yedek parka olarak büyük ölçüde ihracata dayalı üretim modelini seçmiştir. Sektörde 2000’lerin başından bu yana süren yapısal değişim, taşıt araçları imalat ve yan sanayi üretiminde yerli rekabet yerine uluslararası rekabet şartlarını getirmiş olup, otomotiv sektöründe uluslararası standartlarda taşıt araçları ve parça üretimi yapılabilmektedir.

TAŞIT ARAÇLARI İMALAT SANAYİNDE KAPASİTESİ : TAŞIT ARAÇLARI İMALAT SANAYİNDE ÜRETİMÜRETİM KAPASİTESİ : Taşıtaraçları araçları imalat sektöründe 2013 yılı itibariyle 13 firma faaliyet göstermekte olup, bu Taşıt imalat sektöründe 2013 yılı itibariyle 13 firma faaliyet göstermekte olup, bu firmaların toplam firmaların toplam üretim kapasiteleri 1.060.000 adet otomobil ve 455.655 adet ticari araç olmak üretim kapasiteleri 1.060.000 adet otomobil ve 455.655 adet ticari araç olmak üzere yılda toplam 1.511.853 adet taşıt aracıtoplam imal edebilecek düzeydedir. üzere yılda 1.511.853 adet taşıt aracı imal edebilecek düzeydedir. 2013 Yılı İtibariyle Taşıt Araçları İmalat Sektöründe Üretim Kapasitesi ( Tarım Traktörleri Hariç ) ( Adet / Yıl )

2013 Yılı İtibariyle Taşıt Araçları İmalat Sektöründe Üretim Kapasitesi (Tarım Traktörleri Hariç) (Adet/Yıl) FİRMALAR

OTOMOBİL

KAMYON

KAMYONET

OTOBÜS

MİNİBÜS

MİDİBÜS

TOPLAM

A. ISUZU

0

7.200

2.400

0

922

2.633

13.155

B.M.C.

0

10.000

5.000

1.800

3.200

0

20.000

0

10.000

270.000

0

50.000

0

330.000

50.000

0

0

0

0

0

50.000

100.000

0

15.000

0

10.000

0

125.000

0

4.000

20.000

480

3.500

0

27.980

0

0

0

1.700

0

0

1.700

0

11.718

0

2.000

0

0

13.718

0

0

4.200

1.000

1.500

2.100

8.800

FORD OTOSAN HONDA TÜRKİYEİYE HYUNDAI ASSAN KARSAN M.A.N. TÜRKİYEİYE M. BENZ TÜRKİYE OTOKAR

O. RENAULT

360.000

0

0

0

0

0

360.000

0

4.500

3.000

2.000

0

2.000

11.500

TOFAŞ

400.000

0

0

0

0

0

400.000

TOYOTA

150.000

0

0

0

0

0

150.000

TOPLAM

1.060.000

47.418

319.600

8.980

69.122

6.733

1.511.853

TEMSA GLOBAL

Kaynak : OSD

Toplam araç üretim kapasitenin % 70’ini otomobil ve % 30’unu da ticari araçlar oluşturmaktadır.

Toplam araç üretim kapasitenin % 70’ini otomobil ve % 30’unu da ticari araçlar oluşturmaktadır.

7


TOPLAM

1.060.000

47.418

319.600

8.980

69.122

6.733

1.511.853

Kaynak : OSD

Toplam araç üretim kapasitenin % 70’ini otomobil ve % 30’unu da ticari araçlar oluşturmaktadır.

Otomotiv Sektöründe Üretim Kapasitesi % Dağılımı 2013

TAŞIT ARAÇLARI ÜRETİMİ : TAŞIT ARAÇLARI ÜRETİMİ : Türkiye’de taşıt araçları üretimi, ekonomik konjoktüre ve krizlere yaşanan krizlere paralel yıl Türkiye’de taşıt araçları üretimi, ekonomik konjoktüre ve yaşanan paralel olarak her yılolarak değişikher bir seyir TAŞIT ARAÇLARI ÜRETİMİ : izlemektedir. – 2013 yıllarını kapsayan üretiminkapsayan yıllık bileşikdönemde ortalama artış hızının (yıllık CAGR değişik bir Ancak, seyir 2008 izlemektedir. Ancak, 2008 dönemde – 2013 yıllarını üretimin ) otomobilde % 0,4,artış ticarihızının araçlar toplamında % (-) 1,3 ve toplam da % toplamında ( - ) 0,4 olarak%gerçekleştiği bileşik ortalama ( CAGR ) otomobilde % 0,4, araçlarda ticari araçlar (-) 1,3 ve Türkiye’de taşıt araçları ekonomik konjoktüre ve yaşanan krizlere paralel olarak her yıl görülmektedir. Üretimin talebinden çok ihracat ağırlıklı olarak geliştiği görülmektedir. toplam araçlarda da iç %pazar ( üretimi, - ) 0,4 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Üretimin iç pazar talebinden değişik bir ağırlıklı seyir izlemektedir. Ancak, 2008 – 2013 yıllarını kapsayan dönemde üretimin yıllık çok ihracat olarak geliştiği görülmektedir. bileşik ortalama artış hızının ( CAGR ) otomobilde % 0,4, ticari araçlar toplamında % (-) 1,3 ve Bir Önceki Yıla Kıyasla Araçları Artışı ) görülmektedir. YılaÜretim Kıyasla Taşıt( % Araçları Üretim Artışı (%) toplam araçlarda da % Bir (Taşıt - Önceki ) 0,4 olarak gerçekleştiği Üretimin iç pazar talebinden çok ihracat ağırlıklı olarak geliştiği görülmektedir. 2008

Otomobil Ticari Araç Toplam TOPLAM ÜRETİM Otomobil

2009

2010

2011

2012

Bir Önceki Üretim %) -2 Yıla Kıyasla -18 Taşıt Araçları 18 6 Artışı (-10 13 2008 4 -2

-32 2009 -24 -18

37 2010 26 18

12 2011 9 6

-10 2012 -10 -10

2013

CAGR

10

0,4

-1 2013 5 10

- 1,3 CAGR -0,4 0,4

Ticariyılında Araç Toplam 13 kıyasla-32 37 % 10 artarak 12 -1 araçlarda - 1,3 % 1 2013 üretim 2012 yılına otomobilde 634-10bin, ticari TOPLAM ÜRETİM -24 26 5 -0,4olup, azalarak 492 bin ve toplamda4 % 5 düşerek 1 milyon 126 9bin adet -10 olarak gerçekleşmiş 2013 yılında üretim 2012 yılına kıyasla otomobilde % 10 artarak 634 bin, ticari araçlarda % 1 azalarak 492 bin üretimin maksimum seviyesine çıktığı 2011 yılına kıyasla otomobil üretimi % 1 ticari araç üretimi ve2013 % 5üretim düşerek 1 milyon 126kıyasla bin adetotomobilde olarak gerçekleşmiş olup, üretimin maksimum seviyesine% çıktıyılında 2012 % 10 artarak 634 bin, ticari araçlarda 1 %toplamda 13 ve toplam üretimde %yılına 5 gerilemiştir. ğıazalarak 2011 yılına kıyasla otomobil üretimi % 1 ticari araç üretimi % 13 ve toplam üretimde % 5 gerilemiştir. 492 bin ve toplamda % 5 düşerek 1 milyon 126 bin adet olarak gerçekleşmiş olup, Taşıt Araçları Üretimi üretimin maksimum seviyesine çıktığı 2011( 1000 yılınaAdet kıyasla ) otomobil üretimi % 1 ticari araç üretimi % 13 ve toplam üretimde % 5 gerilemiştir. 2009 2.010 Taşıt Araçları Üretimi ( 1000 Otomobil 511 Adet ) 603 Taşıt Araçları Üretimi ( 1000 Adet )622 2008

Ticari Araç Toplam Otomobil Kaynak : OSD Ticari Araç Toplam Kaynak : OSD

8

2011

2012

2013

640

577

634

526 2008 1.147 622

359 2009 870 511

491 2.010 1.095 603

549 2011 1.189 640

496 2012 1.073 577

492 2013 1.126 634

526

359

491

549

496

492

1.147

870

1.095

1.189

1.073

1.126


2008

2009

2.010

2011

2012

2013

Otomobil

622

511

603

640

577

634

Ticari Araç

526

359

491

549

496

492

1.147

870

1.095

1.189

1.073

1.126

Toplam Kaynak : OSD Taşıt Araçları Üretimi 1000 Adet

Türkiye’de 2008 – 2013 yılları arasında yılda ortalama 598 bin otomobil ve 485 bin ticari araç olmak üzere topTürkiye’de 2008 – 2013 yılları arasında yılda ortalama 598 bin otomobil ve 485 bin ticari araç lam 1 milyon 83 bin adet araç üretilmiştir. Söz konusu dönemde toplam üretimin % 55’ini otomobil % 45’ini de olmak üzere toplam 1 milyon 83 bin adet araç üretilmiştir. Söz konusu dönemde toplam ticari araç oluşturmuştur.

üretimin % 55’ini otomobil % 45’ini de ticari araç oluşturmuştur. 2008-2013 Yılları Arasında Araç Üretimi Payı

TAŞIT ARAÇLARI İTHALATI : TAŞIT ARAÇLARI İTHALATI : TAŞIT ARAÇLARI İTHALATI :

Taşıt araçlarında artışları da yıllar önemli değişiklikler göstermektedir. Ancak 2008 –Ancak 2013 yılTaşıt araçlarındaithalat ithalat artışları da itibariyle yıllar itibariyle önemli değişiklikler göstermektedir. Taşıt araçlarında ithalat artışları artış da yıllar itibariyle önemli değişiklikler göstermektedir. Ancak ları arasında ithalatın yıllık ortalama hızının ( CAGR ) otomobilde % 20,2, ticari araçlarda % 1,3 ve toplamda 2008 – 2013 yılları arasında ithalatın yıllık ortalama artış hızının ( CAGR ) otomobilde % 20,2, 2008 – 2013 yılları arasındagörülmektedir. ithalatın yıllık ortalama artış hızının ( CAGR ) otomobilde % 20,2, da % araçlarda 15,3 olarak gerçekleştiği ticari % 1,3 ve toplamda da % 15,3 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

ticari araçlarda % 1,3 ve toplamda da % 15,3 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Bir Önceki YılaKıyasla Kıyasla Taşıt Araçları İthalat Artışı Bir Önceki Yıla Kıyasla Araçları İthalat Artışı ( % ) İthalat Bir Taşıt Önceki Yıla Taşıt Araçları Artışı ( % () % )

İTHALAT İTHALAT

2008 /07 /07 2008

2009/08 2009/08

2010 2011/10 2012/11 2012/11 2010 /09/09 2011/10

Otomobil Otomobil

-13 -13

1818

45 45

16 16

Toplam ToplamTicari TicariAraç Araç

-17 -17

-28 -28

57 57

1 1

ToplamAraç Araç Toplam

-14 -14

33

48 48

12 12

2013/12 % 2013/12 CAGR CAGR % 0

26

26 20,2 20,2

-17 -17

14

14 1,3

-4

24

24 15,3 15,3

0 -4

1,3

1996yılında yılındagerçekleştirilen gerçekleştirilen Gümrük Birliği entegrasyonundan sonra taşıt araçları ithalatı hızla hızla 1996 yılında gerçekleştirilen Gümrük Birliği entegrasyonundan sonra taşıt araçları ithalatı 1996 Gümrük Birliği entegrasyonundan sonra taşıt araçları ithalatı hızla artmıştır. İthaartmıştır. İthalat ticari araçlarda 134 bin adetle 2005 yılında, otomobilde ise 518 bin adetle 2013 artmıştır. İthalat ticari araçlarda 134yılında, bin adetle 2005 ise yılında, otomobilde 518 maksimum bin adetle düzeyine 2013 lat ticari araçlarda 134 bin adetle 2005 otomobilde 518 bin adetle 2013ise yılında yılındamaksimum maksimum düzeyine çıkmıştır. İthalat 2013 yılına kıyasla otomobilde % 26,%da26, çıkmıştır. İthalat 2013 yılında 2012 yılına kıyasla otomobilde % 2012 26,2012 ticari araçlarda % 14otomobilde ve toplamda % 24 yılında düzeyine çıkmıştır. İthalat 2013yılında yılında yılına kıyasla ticari araçlarda % 14 ve toplamda da % 24 artmıştır. artmıştır. ticari araçlarda % 14 ve toplamda da % 24 artmıştır. Taşıt Araçları İthalatı Taşıt Araçları İthalatı ( 1000 Adet )

9

( 1000 Adet )

İTHALAT

2008

2009

2.010

2011

2012

2013


1996 yılında gerçekleştirilen Gümrük Birliği entegrasyonundan sonra taşıt araçları ithalatı hızla artmıştır. İthalat ticari araçlarda 134 bin adetle 2005 yılında, otomobilde ise 518 bin adetle 2013 yılında maksimum düzeyine çıkmıştır. İthalat 2013 yılında 2012 yılına kıyasla otomobilde % 26, ticari araçlarda % 14 ve toplamda da % 24 artmıştır. Taşıt Araçları İthalatı ( 1000 Adet )

Taşıt Araçları İthalatı ( 1000 Adet )

İTHALAT

2008

2009

2.010

2011

2012

2013

Otomobil

207

244

354

411

410

518

Ticari Araç

99

71

111

112

93

106

306

315

465

523

503

624

Toplam Araç Kaynak : TUİK, OSD, ODD

Taşıt Araçları İthalatı

TAŞIT ARAÇLARI İHRACATI: : TAŞIT ARAÇLARI İHRACATI TAŞIT ARAÇLARI İHRACATI : 2000’li yıllardansonra sonraotomotiv otomotiv sektöründe sektöründe önemli Üretici 2000’li yıllardan önemli yapısal yapısal değişimler değişimlerolmuştur. olmuştur. Üretici firmaların yabancı ortaklarıTürkiye’yi Türkiye’yibazı bazı modeller modeller için ihtiyacını karşılayacak firmaların yabancı ortakları içinküresel küreselpazarların pazarların ihtiyacını karşılayacak 2000’li yıllardan sonra otomotiv sektöründe önemlive yapısal değişimler olmuştur. Üretici firmaların yabancı orüretim ihracat merkeziolarak olarakseçmişler seçmişler ticari araçlar içiniçin üretim ve ve ihracat merkezi ve Türkiye Türkiye sedan sedanotomobiller otomobillerveve ticari araçlar takları Türkiye’yiönemli bazı modeller için küresel pazarların ihtiyacını karşılayacak üretim ve ihracat merkezi olarak dünyanın üretimve veihracat ihracat merkezlerinden biri araçları imalat dünyanın önemli üretim merkezlerinden biri haline halinegelmiştir. gelmiştir.Taşıt Taşıt araçları imalat seçmişler ve Türkiye sedan otomobiller ve ticari araçlar için dünyanın önemli üretim ve ihracat merkezlerinden sanayindeki bu değişim, otomotiv yan sanayini de olumlu etkilemiş ve birçok otomotiv yan sanayindeki bu değişim, otomotiv yan sanayini de olumlu etkilemiş ve birçok otomotiv yan biri haline gelmiştir. araçları imalat sanayindeki bu değişim, otomotiv yan sanayini de olumlu etkilemiş ve sanayi firması, Taşıt küresel araç üreticilerinin alternatif tedarikçisi olmaya başlamıştır. sanayi firması, küresel araç üreticilerinin alternatif tedarikçisi olmaya başlamıştır. birçok otomotiv yan sanayi firması, küresel araç üreticilerinin alternatif tedarikçisi olmaya başlamıştır. Ana ve yan sanayi küresel üreticilerinin Türkiye’yi üretim merkezi olarak seçmelerinin bir sonucu

Anave veyan yan sanayi küresel üreticilerinin üretim merkezi olarak seçmelerinin sonucu olarak sektörde teknolojik anlamda daTürkiye’yi büyük ilerlemeler kaydedilmiş ve Türkiye, birçokbir marka Ana sanayi küresel üreticilerinin Türkiye’yi üretim merkezi olarak seçmelerinin bir sonucu olarak sekolarak sektörde teknolojik anlamda da büyük ilerlemeler kaydedilmiş ve Türkiye, birçok marka model araç ve bunların aksam ve parçaları için küresel pazarlara üretim ve tördeve teknolojik anlamda da büyük ilerlemeler kaydedilmiş ve Türkiye, birçokyönelik marka ekonomik ve model araç ve bunların ve model araç ve bunların aksam veyönelik parçaları için küresel pazarlara yönelikolarak ekonomik üretim ve ihracat merkezi olarak görülmüştür. aksam ve parçaları için küresel pazarlara ekonomik üretim ve ihracat merkezi görülmüştür. ihracat merkezi olarak görülmüştür.

AB ülkeleri ile entegrasyon sürecindeki gelişmelerle ihracatı AB ülkeleri ile entegrasyon sürecindeki yoğun yoğun gelişmelerle birlikte,birlikte, otomotivotomotiv sanayininsanayinin ihracatı hızla artmaya hızla artmaya başlamıştır. Otomotiv sektörü yapmış olduğu yeni yatırımlar sonucunda üretiminin AB ülkeleri ile entegrasyon sürecindeki yoğun gelişmelerle birlikte, otomotiv sanayinin ihracatı başlamıştır. Otomotiv sektörü yapmış olduğu yeni yatırımlar sonucunda üretiminin % 60’a yakın kısmını ihraç 60’a yakın kısmını edebilir hale gelmiştir. Yıllar itibariyle değişmekle birlikte,bileşik ihracatın hızla% artmaya başlamıştır. Otomotiv sektörü yapmış olduğu yeni –yatırımlar üretiminin edebilir hale gelmiştir. Yıllar ihraç itibariyle değişmekle birlikte, ihracatın 2008 2013 yıllarısonucunda arasında artış hızı 2008 – 2013kısmını yılları bileşik artış CAGR )Yıllar otomobilde % (da - )%1,6 araçlarda %(-) ( CAGR ) otomobilde % ( -arasında )ihraç 1,6 ticari araçlarda ( - )(2,2 ve toplam araçlarda ( - )ticari 1,9 olarak gerçekleşmiştir. % 60’a yakın edebilir hale%hızı gelmiştir. itibariyle değişmekle birlikte, ihracatın 2,2–ve toplam araçlarda dabileşik % ( - ) 1,9 olarak 2008 2013 yılları arasında artış hızı (gerçekleşmiştir. CAGR ) otomobilde % ( - ) 1,6 ticari araçlarda % ( - ) 2,2 ve toplam araçlarda da % ( ) 1,9 olarak gerçekleşmiştir. Bir Önceki Yıla Kıyasla Taşıt Araçları İhracat Artışı %) Bir Önceki Yıla Kıyasla Taşıt( Araçları İhracat Artışı ( % ) Bir Yıla Kıyasla Taşıt İhracat Artışı (%) 2008Önceki /07 2009/08 2010 Araçları /09 2011/10 2012/11 Otomobil Ticari Araç

2008 /07

4 22

-26

2009/08

-38

Otomobil

4

-26

Ticari Araç

Toplam Araç

Toplam Araç

10

11

13

2010 /09

31

13

22

-31

-38

20

11

-31

20

31

1

-7

2011/10

11 5

2012/11 1

11 5

-9 -8

-7 -9 -8

2013/12

CAGR %

17

-1,6

9

-2,2

2013/12 14

17 9 14

CAGR %

-1,9

-1,6 -2,2 -1,9


Taşıt araçlarında ihracat 2008 yılında 910 adetle maksimum seviyesine çıkmış ancak daha sonra Taşıt araçlarında ihracat 2008 yılında 910 adetle maksimum seviyesine çıkmış ancak daha sonra gerileme sürecineihracat girmiştir. yılında ihracatın otomobilde % 17, çıkmış ticari ancak araçlarda 9 ve Taşıt araçlarında 20082013 yılında 910 adetle maksimum seviyesine daha% gerileme sürecine girmiştir. 2013 yılında ihracatın otomobilde % 17,ancak ticaridaha araçlarda %sonra 9 vesüTaşıt araçlarında ihracat 2008 yılında 910 adetle maksimum seviyesine çıkmış sonra gerileme toplamda da % 14 artarak otomobilde 485ihracatın bin, ticariotomobilde araçlarda 344 bin ve toplamda da % 8299 bin gerileme sürecine girmiştir. 2013 yılında % 17, ticari araçlarda ve toplamda da %2013 14 artarak otomobilde 485 bin, araçlarda 344 toplamda 829artarak bin recine girmiştir. yılında ihracatın otomobilde % ticari 17, ticari araçlarda %bin 9 vevetoplamda da da % 14 adete çıktığı görülmektedir. toplamda da % 14 artarak otomobilde 485 bin, ticari araçlarda 344 bin ve toplamda da 829 bin adete çıktığı görülmektedir. otomobilde 485 bin, ticari araçlarda 344 bin ve toplamda da 829 bin adete çıktığı görülmektedir. Taşıt Araçları İhracatı adete çıktığı görülmektedir. Taşıt Araçları İhracatı Taşıt Araçları İhracatı ( 1000 Adet )

Otomobil Otomobil Toplam Ticari Araç Otomobil Toplam Ticari Araç Toplam ToplamAraç Ticari Araç Toplam Araç Kaynak : OSD, TUİK Toplam Araç Kaynak : OSD, TUİK Kaynak : OSD, TUİK

2008 2008 525 2008 525 385 525 385 910 385 910 910

Adet ) Taşıt(( 1000 Araçları İhracatı 1000 Adet ) ( 1000 Adet ) 2009 2009 389 2009 389 240 389 240 629 240 629 629

2.010 2.010 440 2.010 440 315 440 315 754 315 754 754

2011 2011 443 2011 443 348 443 348 791 348 791 791

2012 2012 413 2012 413 317 413 317 730 317 730 730

2013 2013 485 2013 485 344 485 344 829 344 829 829

Taşıt Araçları İhracatı

TAŞIT ARAÇLARI İÇ PAZAR TALEBİTALEBİ : TAŞIT ARAÇLARI İÇ PAZAR : TAŞIT ARAÇLARI İÇ PAZAR TALEBİ : TAŞIT ARAÇLARI İÇ PAZAR TALEBİ : Araç iç pazar talebi de ekonomik konjoktüre paralel olarak yıllar itibariyle çok farklı gelişmiştir. Araç pazar talebi konjoktüre olarak yıllar itibariyle itibariyle çok farklı farklı gelişmiştir. gelişmiştir. Araç pazar talebi de de ekonomik konjoktüre paralelparalel olarak yıllar itibariyle çok farklı gelişmiştir. Ancak, bileşik Araçiçiçiç pazar talebi de ekonomik ekonomik konjoktüre çok Ancak, bileşik büyüme hızının ( CAGR ) 2008paralel – 2013olarak yıllarıyıllar arasında otomobilde % 17,1 ticari büyüme ( büyüme CAGR ) 2008 – 2013 yılları arasında % 17,1 ticari araçlarda % 1,2%ve17,1 toplamda Ancak, bileşik hızının ( CAGR )) 2008 –otomobilde arasında otomobilde ticarida Ancak, hızının bileşik hızının 2008gerçekleştiği – 2013 2013 yılları yılları arasında otomobilde % 17,1 ticari araçlarda % 1,2büyüme ve toplamda da (%CAGR 11,1 olarak görülmektedir. % 11,1 olarak gerçekleştiği görülmektedir. araçlarda görülmektedir. araçlarda% %1,2 1,2 ve ve toplamda toplamda da da % % 11,1 11,1 olarak olarak gerçekleştiği gerçekleştiği görülmektedir. Bir Önceki Yıla Kıyasla Taşıt Araçları İç Pazar Satışları Artışı ( % )

Bir Kıyasla Taşıt Araçları İç Satışları Artışı (( % % )) Bir Önceki Yıla Kıyasla TaşıtYıla Araçları İç Pazar ( % Satışları ) Bir Önceki Önceki Yıla Kıyasla TaşıtSatışları AraçlarıArtışı İç Pazar Pazar Artışı Otomobil Otomobil Otomobil Toplam Ticari Araç Toplam Ticari Toplam TicariAraç Araç Toplam Araç Toplam Araç Toplam Araç

2008 /07 2008 /07 2008 -17/07 -17 -17 -10 -10 -10 -14 -14 -14

2009/08 2009/08 2009/08 21 21 21 -21 -21 -21 2 22

2010 /09 2010 /09 2010 42/09 42 42 52 52 52 45 45 45

2011/10 2011/10 2011/10 17 17 17 9 9 9 14 14 14

2012/11 2012/11 2012/11 -6 -6 -6 -13 -13 -13 -8 -8 -8

2013/12 CAGR % CAGR % % 2013/12 CAGR 2013/12 16 17,1 16 17,1 16 17,1 -7 1,2 -7 1,2 -7 1,2 9 11,1 11,1 99 11,1

Yurtiçi araç talebi 2011 yılında 922 bin adetle maksimum seviyesine çıkmıştır. Ancak 2013 yılında Yurtiçi araç talebi 2011 yılında 922 bin adetle maksimum seviyesine çıkmıştır. çıkmıştır. Ancak Ancak 2013 2013 yılında yılında araç talebi 2011 yılında bin adetle maksimum içYurtiçi talep otomobilde % 16 artarken, ticari araçlarda % 7 seviyesine gerilemiş veAncak toplamda da % 9iç talep artarak Yurtiçi araç talebi 2011 yılında 922 922 bin adetle maksimum seviyesine çıkmıştır. 2013 yılında otoiçiç talep otomobilde % 16 artarken, ticari araçlarda % 77 gerilemiş ve toplamda toplamda da da % % 99 artarak artarak talep otomobilde % 16 artarken, ticari araçlarda % gerilemiş ve otomobilde 667 bin, ticari araçlarda 254 bin ve toplamda da 921 bin adet olarak gerçekleşmiştir. mobilde % 16 artarken, ticari araçlarda % 7 gerilemiş ve toplamda da % 9 artarak otomobilde 667 bin, ticari otomobilde 921 bin bin adet adet olarak olarak gerçekleşmiştir. gerçekleşmiştir. otomobilde 667 667 bin, bin, ticari ticari araçlarda araçlarda 254 254 bin bin ve ve toplamda toplamda da da 921 araçlarda 254 bin ve toplamda da 921 bin adet olarak gerçekleşmiştir.

Taşıt Araçları İç Pazar Talebi Taşıt Araçları İç Pazar Talebi ( 1000 Adet ) ( 1000 Adet ) 2008

2009

2.010

2011

2012

2013

Otomobil

303

365

518

608

574

667

Toplam Ticari Araç

240

190

288

313

272

254

Toplam Araç

543

555

805

922

846

921

Kaynak : OSD

11


Otomobil Toplam Ticari Araç Otomobil Toplam Araç Toplam: OSD Ticari Araç Kaynak Toplam Araç

2008

2009

2.010

2011

2012

2013

303 2008 240 303 543

365 2009 190 365 555

518 2.010 288 518 805

608 2011 313 608 922

574 2012 272 574 846

667 2013 254 667 921

543

555

805

922

846

921

240

190

288

313

272

254

: OSD TaşıtKaynak Araçları İç Pazar Satışları

TAŞIT ARAÇLARINDA İHRACATIN ÜRETİM İÇİNDEKİ PAYI : TAŞIT ARAÇLARINDA İHRACATIN ÜRETİM İÇİNDEKİ PAYI : TAŞIT ARAÇLARINDA ÜRETİM PAYI%: 85, ticari araçlarda % 73 ve toplamda 2008 yılında ihracatınİHRACATIN üretim içindeki payıİÇİNDEKİ otomobilde da % 79 ile maksimum seviyelerine çıktıktan sonra gerilemiş ve 2013 yılında otomobilde % 76, 2008 ihracatın üretim içindeki payı payı % 85, % ticari % 73 ve% toplamda da % 79 ile 2008 yılında ihracatın üretim içindeki otomobilde 85,araçlarda ticari araçlarda 73 ve toplamda ticariyılında araçlarda % 70 ve toplamda daotomobilde % 74 olarak gerçekleşmiştir. Bu durum Türkiye’de araç maksimum seviyelerine çıktıktan sonra gerilemiş ve 2013 yılında otomobilde % 76, ticari araçlarda % 70 da % 79 ile hala maksimum gerilemiş ve 2013 yılında otomobilde 76,ve üretiminin % 70’inseviyelerine üzerindeki çıktıktan oranlardasonra dış pazar talebine ve başta Avrupa olmak % üzere toplamda da % 74 olarak gerçekleşmiştir. Bu durum Türkiye’de araç üretiminin hala % 70’in üzerindeki oranlarticari araçlarda % 70son ve derece toplamda da % olarak gerçekleşmiştir. Bu durum Türkiye’de araç küresel krizlere karşı hassas bir74 üretim yapısına bağlı olduğunu göstermektedir. da dış pazar talebine ve başta Avrupa olmak üzere küresel krizlere karşı son derece hassas birolmak üretim üzere yapısına üretiminin hala % 70’in üzerindeki oranlarda dış pazar talebine ve başta Avrupa bağlı olduğunu göstermektedir. küresel krizlere karşı son derece hassas bir üretim yapısına bağlı olduğunu göstermektedir. İhracat/Üretim (%)

TAŞIT ARAÇLARINDA İTHALATIN İÇ PAZAR TALEBİ İÇİNDEKİ PAYI : Türkiye’deki taşıt araçları imalat sanayii, üretiminin % 70’ini ihraç eden ancak iç pazar talebinin de % 60’ından fazlasını ithalatla karşılayan bir yapısal özeliğe sahiptir. 2013 yılında ithalatın iç pazar talebi içindeki payı otomobilde % 78, ticari araçlarda % 42 ve toplamda da % 68 olarak gerçekleşmiştir.

12


Türkiye’deki taşıt araçları imalat sanayii, üretiminin % 70’ini ihraç eden ancak iç pazar talebinin de % 60’ından fazlasını ithalatla karşılayan bir yapısal özeliğe sahiptir. 2013 yılında ithalatın iç pazar talebi içindeki payı otomobilde % 78, ticari araçlarda % 42 ve toplamda da % 68 olarak gerçekleşmiştir. Taşıt Araçlarında İthalatın İç Pazar İçindeki Payı (%)

TAŞIT ARAÇLARI PARKI : TAŞIT ARAÇLARI PARKI : İç satışlardaki artışa paralel olarak araç parkı da hızla artmaktadır. Park sayısının artması, otomotivde kullanılan plastikaraç dahil tüm malzemelerin amaçlı satışlarını ve dolayısı ile İç satışlardaki artışa paralel olarak parkı da hızla artmaktadır.yenileme Park sayısının artması, otomotivde kullanılan üretimini olumlu etkilemektedir. sonu itibariyle parkta 8,7 milyon otomobil, 2012 12,8 plastik dahil tüm malzemelerin yenileme2012 amaçlıyılı satışlarını ve dolayısı ile üretimini olumluadet etkilemektedir. adet ticari araç toplam 12,8 21,5milyon milyonadet adet araç bulunmaktadır. yılımilyon sonu itibariyle parkta 8,7olmak milyon üzere adet otomobil, ticari araç olmak üzere toplam 21,5 milyon adet araç bulunmaktadır. Araç Park Gelişimi

2012yılı yılıitibariyle itibariyle toplam parkının % 67’sini otomobil, % kamyonet, 22’sini kamyonet, % 6’sını% kamyon, 2012 toplam araçaraç parkının % 67’sini otomobil, % 22’sini % 6’sını kamyon, 3’ünü mi% 3’ünü minibüs ve % 2’sini de otobüs oluşturmaktadır. nibüs ve % 2’sini de otobüs oluşturmaktadır.

13


2012 yılı itibariyle toplam araç parkının % 67’sini otomobil, % 22’sini kamyonet, % 6’sını kamyon, % 3’ünü minibüs ve % 2’sini de otobüs oluşturmaktadır. Araç Parkının Dağılımı-2012 (Toplam 21,5 Milyon)

TAŞIT ARAÇLARINDA ARZ – TALEP DENGESİ : TAŞIT ARAÇLARINDA ARZ – TALEP DENGESİ : Türkiye taşıt araçları sektöründe 2008 – 2013 yılları arasında bileşik büyüme hızı üretimde % ( - ) Türkiye taşıt%araçları sektöründe arasında bileşik büyüme hızı üretimde % (2013 - ) 4, ithalat 4, ithalat 15,3 ihracat % ( 2008 - ) 1,9– 2013 ve iç yılları satışlar % 11,1 olarak gerçekleşmiş olup, yılında% 15,3 ihracat%% ( - ) 1,9 ihraç ve iç satışlar olarak gerçekleşmiş olup, 2013 yılında üretimingörülmektedir. % 74’ünün ihraç üretimin 74’ünün edildiği%ve11,1 iç satışların da % 68’inin ithalatla karşılandığı edildiği ve iç satışların da % 68’inin ithalatla karşılandığı görülmektedir.

2008 – 2013 yıllarını kapsayan Son 6 yıl içinde üretilen araçların % 71’i ihraç edilirken yurt içi talebin % 60’ı ithalatla karşılanmıştır. Bu durum, taşıt araçları imalat sektöründe ihracata dayalı bir üretim modelinin seçildiğini, üretim artışının iç satışlardan çok ihracat sayesinde gerçekleştiğini ve sektörde üretimin dışa bağımlılık riski 2008 – 2013 yıllarını kapsayan Son 6 yıl içinde üretilen araçların % 71’i ihraç edilirken yurt içi taşıdığını göstermektedir.

talebin % 60’ı ithalatla karşılanmıştır. Bu durum, taşıt araçları imalat sektöründe ihracata dayalı bir üretim modelinin seçildiğini, üretim artışının iç satışlardan çok ihracat sayesinde gerçekleştiğini ve sektörde üretimin dışa bağımlılık riski taşıdığını göstermektedir. Taşıt Araçları İmalat Sektöründe Arz – Talep Gelişimi ( Adet )

Taşıt Araçları İmalat Sektöründe Arz – Talep Gelişimi (Adet)

14

2008

2013

CAGR ( % )

6 Yıllık Ortalama

Üretim

1147

1126

-0,4

1.083

İthalat

306

624

15,3

456

İhracat

910

829

-1,9

774

İç Satışlar

543

921

11,1

765

İhracat / Üretim ( % )

79

74

71

İthalat / İçsatış ( % )

56

68

60


İç Satışlar

543

921

11,1

765

İhracat / Üretim ( % )

79

74

71

İthalat / İçsatış ( % )

56

68

60

Taşıt Araçları Arz & Talep Dengesi

TÜRKİYEİYE OTOMOTİV SANAYİ GELECEK TAHMİNLERİ : TÜRKİYEİYE OTOMOTİV SANAYİ GELECEK TAHMİNLERİ : Sanayimiz için ihraç pazarlarındaki başarı kadar iç pazarın büyüklüğü de önemlidir. İç pazarımızın sonihraç 7 yılda beklediğimiz görüyoruz. İç pazarda daralan Sanayimiz için pazarlarındaki başarı ölçüde kadar iç büyümediğini pazarın büyüklüğü de önemlidir. İç pazarımızın son 7 yılda beklediğimiz görüyoruz. İç pazarda talep üretimi daha çok ihracata talep 2014’de ölçüde üretimibüyümediğini daha çok ihracata bağımlı hale daralan getirecek ve 2014’de bu durum da sanayimiz için bağımlı hale getirecek ve bu durum da sanayimiz için risk alanı yaratacaktır. risk alanı yaratacaktır. Otomotiv sektörü sektörü gerçekleştirdiği yatırımlar ile kapasitesini 1,6 milyona çıkarmıştır. yeni teşvikOtomotiv gerçekleştirdiği yatırımlar ile kapasitesini 1,6 kadar milyona kadar Özellikle çıkarmıştır. ler ile hem üretim kapasitesi hem de çok önemli projeler başlamıştır. Ancak pazarın talep yapısını olumsuz Özellikle yeni teşvikler ile hem üretim kapasitesi hem de çok önemli projeler başlamıştır. yönde etkileyen vergiyapısını artışları olumsuz sektör içinyönde iç talebietkileyen daraltan olumsuz gelişme sektör olarak değerlendirilmektedir. Ancak pazarınani talep ani vergibirartışları için iç talebi 2014 yılında talepteki daralmanın ciddi olarak hissedileceği ve pazarın baskı altında tutulması iç pazar kaynaklı değerlendirilmektedir. 2014 yılında talepteki daralmanın daraltan olumsuz bir gelişme olarak ciddi olarak hissedileceği ve pazarın baskı altında tutulması iç pazar kaynaklı üretim üretim azalmasına neden olacağı tahmin edilmektedir.

azalmasına neden olacağı tahmin edilmektedir.

2014 Yılı Tahminleri

2014 Yılı Tahminleri

Üretim (1.000 Adet )

1.100 / 1.200

İhracat (1.000 Adet )

810 / 850

İhracat (Milyar $ )

21 / 22

Kaynak : OSD

2023 hedeflerine bakıldığında, Türkiye’nin 4 milyonluk hedefi, 4 katı üretim artışı gerektirmektedir. İçerisinde bulunduğumuz konjonktürde tutulan ve daralan 2023 hedeflerine bakıldığında, Türkiye’nin 4 milyonluk hedefi, 4 katı baskı üretim altında artışı gerektirmektedir. İçerisinde pazarın, uzunkonjonktürde vadede 2023 hedeflerini de olumsuz yönde etkilemesi beklenmektedir. bulunduğumuz baskı altında tutulan ve daralan pazarın, uzun vadede 2023 hedeflerini de olumsuz yönde etkilemesi beklenmektedir.

Türkiye’nin yüksek vergilerle sınırlı iç pazarı yeni kapasite yatırımları için çekici bulunmamaktadır. Aşırı sınırlı kapasite sorunu olan küresel sanayinin daha çok talep Türkiye’nin yüksek vergilerle iç pazarı yeni kapasite yatırımları için çekiciyatırımları bulunmamaktadır. Aşırı kapasite potansiyeli yüksek olan BRIC ülkelerine durumdadır. Bu durumda Devletdusorunu olan küresel sanayinin yatırımları dahayönelmiş çok talep potansiyeli yüksek olan BRIC Yatırımlarda ülkelerine yönelmiş Yardımları Mevzuatının otomotiv sanayimizi teşvik eden hükümleri ile birlikte iç pazarda talebi rumdadır. Bu durumda Yatırımlarda Devlet Yardımları Mevzuatının otomotiv sanayimizi teşvik eden hükümleri dengeli birgenişletecek vergi sistemi stratejik önem taşımaktadır. ilegenişletecek birlikte iç pazarda talebi dengeli bir vergi sistemi stratejik önem taşımaktadır. büyük pazarımız konumundaki AB2013 pazarında yılının son hareketliliğin aylarında 2014 başlayan EnEn büyük pazarımız konumundaki AB pazarında yılının son2013 aylarında başlayan yılında hareketliliğin 2014 yılında da devam edeceği beklenmektedir. Bu olumlu gelişmeye paralel da devam edeceği beklenmektedir. Bu olumlu gelişmeye paralel olarak ihracatımızın artması, dolayısıyla sanaolarak ihracatımızın artması, dolayısıyla sanayimizin 2014 yılında da sektörler arasındaki yimizin 2014 yılında da sektörler arasındaki birinciliğini sürdürmesi öngörülmektedir. birinciliğini sürdürmesi öngörülmektedir.

Yeni düzenlenen teşvik sistemi ile 2013 yılında fabrikalarda yeni model ve teknoloji yenileme

15


Yeni düzenlenen teşvik sistemi ile 2013 yılında fabrikalarda yeni model ve teknoloji yenileme ile birlikte ek kapasite yaratacak önemli yeni yatırım projeleri başlatılmıştır. Bu çalışmaların 2014 yılında da devam edeceği bilinmektedir. Bu yatırımlar sektörün rekabet gücünün devamlılığı için büyük önem taşımaktadır ve özellikle de ihraç pazarlarında önemli gelişmelere katkı sağlayacaktır. Dünya ekonomisindeki olumsuz koşullara rağmen otomotiv sanayimiz, rekabetçi tedarik zincirimizin de desteği ile orta vadede; toplam üretimde Dünya’da ilk 10, AB’nde ilk 3 ve AB’nde Ar-Ge ‘de ilk 5 arasında yer almak şeklinde belirlenen stratejik hedeflerine ulaşmada kararlılıkla çalışmalarına devam etmektedir. Önümüzdeki dönemde hükümet tarafından, sektörle ilgili vergi mevzuatının ve oranlarının AB ile uyumlu hale getirilmesi, proje ve AR - GE teşviklerine yönelik düzenlemelerin sektörün ihtiyaçlarına göre gözden geçirilmesi ile ikinci el araç ithalatı ve Ortak Gümrük Tarifesi gibi dış ticareti ilgilendiren konularda sektörün önünü açacak çözümlerin geliştirilmesi ana önünü politikalar olarak benimsenmiştir. Otomotiv sektörünün açacak söz konusu politikaların uygulanması, sektörde daha

yüksek hedeflerinin gerçekleştirilmesine imkan verebilecek olmasına rağmen, Otomotivbüyüme sektörünün önünü açacak söz konusu politikaların uygulanması, sektörde daha

Otomotiv sektörünün önünü açacak söz konusu politikaların uygulanması, sektörde yüksek büyüme heotomotiv plastik mamulleri üretim tahminlerinde riskleri görebilmek için,daha araç üretiminin 2014 yüksek büyüme hedeflerinin gerçekleştirilmesine imkan verebilecek olmasına rağmen, deflerinin gerçekleştirilmesine imkan verebilecek olmasına rağmen, otomotiv plastik mamulleri üretim tahminyılında 2013 yılınamamulleri kıyasla % üretim 4 artacağı, bu artışın 2014’de % 5, 2015’de % 6araç ve 2016 yılında2014 %6 otomotiv plastik tahminlerinde riskleri görebilmek için, üretiminin lerinde riskleri görebilmek için, araç üretiminin 2014 yılında 2013 yılına kıyasla % 4 artacağı, bu artışın 2014’de 2017 ve2013 2018yılına yıllarında sırası % 8 ve 10’a çıkacağı varsayılmıştır. yılında kıyasla % 4ile artacağı, bu artışın 2014’de % 5, 2015’de % 6 ve 2016 yılında % 6 % 5, 2015’de % 6 ve 2016 yılında % 6 2017 ve 2018 yıllarında sırası ile % 8 ve 10’a çıkacağı varsayılmıştır.

2017 ve 2018 yıllarında sırası ile % 8 ve 10’a çıkacağı varsayılmıştır. Taşıt Araçları Üretim Artış Hızı Varsayımı ( %Artış ) Taşıt Araçları Üretim Hızı Varsayımı (%)

Taşıt Araçları Üretim Artış Hızı Varsayımı ( % )

ÜRETİM Otomobil ÜRETİM ÜRETİM Toplam Ticari Araç Otomobil Otomobil Toplam Ticari Araç Araç Toplam Araç Ticari Toplam Toplam Araç Araç

2014 / 2013 2014 2014 4// 2013 2013 5 4 4 4 5 5 4 4

2015 / 2014 2015 2015 5// 2014 2014 6 5 5 5 6 6 5 5

2016 / 2015 2016 2016 6// 2015 2015 7 6 6 6 7 7 6 6

2017/ 2016 2017/ 2017/8 2016 2016 8 8 8 8 8 8

2018/ 2017 2018/ 2018/102017 2017 10 10 10 10 10 10

Bu senaryoya göre araç üretiminin 2018 yılında toplam 1 milyon 175 bin adete ulaşacağı ve sektörün hedeflediği 2 milyon adetlik2018 üretim düzeyinin altında kalacağı tahmin edilmiştir. Bu senaryoya göre araç üretiminin yılında toplam 1 milyon 175 bin adete ulaşacağı ve Bu senaryoya göre araç üretiminin 2018 yılında toplam 1 milyon 175 bin adete ulaşacağı ve sektörün hedeflesektörün hedeflediği 2 milyon adetlik üretim düzeyinin altında kalacağı tahmin edilmiştir. diği 2 milyon adetlik üretim düzeyinin altında kalacağı tahmin edilmiştir. Taşıt Araçları Üretim Tahmini ( 1000Üretim Adet ) Tahmini Taşıt Araçları Taşıt Araçları Üretim Tahmini ( 1000 Adet ) ( 1000 Adet ) 2013

2014

2015

2016

2017

2018

Otomobil

2013 659 2013

2014 692 2014

2015 733 2015

2016 792 2016

2017 871 2017

2018 2018 659

Ticari Araç Otomobil Otomobil Toplam Ticari Ticari Araç Araç

517 659 659

548 692 692

586 733 733

633 792 792

696 871 871

517 659 659

1.175 517 517

1.239 548 548

1.319 586 586

1.425 633 633

1.567 696 696

1.175 517 517

1.175 1.175

1.239 1.239

1.319 1.319

1.425 1.425

1.567 1.567

1.175 1.175

Toplam Toplam

Taşıt Araçları Üretimi ve Tahmini 1000 Adet

16


OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE PLASTİK KULLANIMI : EuPC, PlasticsEurope ve American Chemistry Council verilerine göre, Otomotiv sanayi her geçen gün artan ölçüde yeni taleplerle karşı karşıyadır. Sürücüler sahip olmak istedikleri otomobillerde;

Daha yüksek performans, Daha üstün güvenilirlik ve güvenlik, Daha yüksek konfor, Daha çok yakıt tasarrufu, Daha güzel stil Daha düşük fiyatlar isterken, çevrenin daha çok korunması yönünde toplumsal baskılar artmaktadır.

Bu talepler aslında potansiyel olarak birbirine zıttır. Ancak birbirine zıt olan bu talepleri optimum şekilde karşılayan ve geleceğin otomobillerini şekillendirecek olan tek malzeme plastik olarak kabul edilmektedir. Plastiklerin taşıt araçlarında beklenen ve birbirine zıt talepleri optimize eden üstün özellikleri şunlardır ;

Daha hafif, daha güçlü Güvenilir olması ve güvenlik sağlaması, Plastik parçalar, güvenlik ile hafiflik arasındaki dengenin mu hafaza edilmesini sağlamaktadır. Plastikler olmaksızın, bugünün otomobillerin en azından 200 kilo daha ağır olacağı ve bunun sonucunda yakıt tüketiminin artacağı bilinmektedir. Araçta yüksek performans sağlaması ve araç üretim ve kullanım maliyetini azaltması, Çok yönlü ve esnek kullanımı sayesinde teknolojik yenilik ile tasarım özgürlüğüne imkan tanıması, Daha yüksek konfor taleplerine uyumlu olması, Otomotiv sektörünün sofistike, estetik, güvenlik, konfor, yakıt verimi gibi mühendislik taleplerini kolayca karşılaması, Elektronik performansa maliyeti azaltacak şekilde uyum sağlayabilmesi, Geri dönüşümü kolay bir malzeme olması ve çevreye olumlu etkileri.

PLASTİKLERİN ARAÇ İMALATINDA BAŞLICA KULLANIM ALANLARI : Herhangi bir otomobilin yolcu bölümünde plastiklerin hakim olduğunu görülebilir. Burası plastiklerin daha geleneksel olarak yerleşmiş olduğu yerdir. Ancak kontrol panellerinin, iç süslemelerin ve döşemelerin dışında, plastikler ışıklandırmada, tampon sistemlerinde, yakıt depolama ve temin sistemlerinde, kanallarda, çamurluklarda, dış karoser panellerinde ve giderek artan bir şekilde, motor bölmesinde veya kaputun altındaki diğer parçalarda da kullanılmaktadır. Son yıllarda plastikler kaput-altı bölgesini gerçekten işgal etmiş ve hava manifoltları için yaygın şekilde büyük kalıplar kullanılmaya başlanmıştır. Bunlar sadece metal mukabillerinin yarı ağırlığında olmakla kalmamakta, aynı zamanda mühendislerin motora giren hava akışını en iyi şekilde düzenlemesi sayesinde motorun daha verimli hale getirilmesine yardımcı olmakta ve ayrıca gürültü seviyelerinin azaltılmasında da önemli bir rol oynamaktadırlar. Cam elyafı takviyeli naylondan kalıplanmış bu parçalar son derece sofistikedir ve plastiklerin mühendislik malzemeleri olarak gerçekten kullanıldığı bir çağın açıldığını göstermektedirler. Plastiklerin motor bölmesinde kullanımı daha bitmemiştir. Plastik ve otomobil mühendisleri şimdi sistemlerini en iyi hale getirmek, enjeksiyon ve şişirmeli kalıplı parçaların entegrasyonunu sağlamak ve “yumuşak” tan “sert”e kadar farklı özellikler sağlayan ancak aynı anda veya sırayla kalıplanarak montaj hattında yoğun bir çalışma yapılmaksızın daha iyi bir ürün elde edilmesini sağlayan plastikler ve elastomerleri dizginlemek amacıyla yakın bir işbirliği halindedirler.

17


Plastikler aynı zamanda araçların yapısal karakterine de önemli katkılarda bulunmaktadır. Termoplastiklerin yoğun şekilde geliştirilmesi ile, otomotiv sanayi tarafından kullanılan boya fırınlarının yüksek ısılarına dayanabilmeleri amacıyla tek karoser panellerinin enjeksiyon kalıplamayla üretilmesinin ve elektrostatik boyama için elektriksel olarak iletken gratların imal edilmesinin yolu açılmıştır. Entegre ön taraf modülleri gibi yapısal parçalar da plastikten ve özellikle metal ve plastik kombinasyonlarından geliştirilmektedir. Bu son gelişme, her birinin en iyi performansını elde etmek için malzemeleri birleştirmek suretiyle gelecekte gidilecek olan yolu göstermektedir. Bir başka önemli gelişme alanı da yakıt sistemleridir. Bu konu da, yakıt tasarrufu yapmak ve emisyonları en alt seviyeye indirmek amacıyla yasamanın odak noktasındadır. On yıldan daha uzun bir süredir, ultra-yüksek moleküler ağırlıklı yüksek yoğunluklu polietilenin şişirmeli kalıplamasıyla tamamen plastikten yakıt depoları imal edilmektedir. Ek yeri bulunmayan bu tek parça depolar metal mukabillerine oranla çok daha hafiftir ve aynı zamanda, iyi şekilde kalıplanabildiklerinden, depoların zor yerlere yerleştirilmesi konusunda daha fazla tasarım özgürlüğü sağlamaktadırlar. Üretilen yeni otomobillerin % 90’ının plastik depoları olduğu tahmin edilmektedir Yakıt depolarının geliştirilmesi plastiklerin potansiyeli konusunda önemli bir göstergeyi temsil etmektedir. Başlangıçta, polietilenin geçirgenliğinin azaltılması amacıyla depoların iç yüzeyi işleme tabi tutulurken, özellikle ABD başta olmak üzere daha sıkı emisyon şartlarına uyabilmek amacıyla, artık yüksek bariyerli bir polimer katmanı ve bunu iç ve dış katmanlara bağlamak için bağlantı katmanlarını içeren çok katmanlı depolar şişirmeli kalıplama yoluyla imal edilmektedir. İmalat esnasında ortaya çıkan atıkların yeniden kullanılabilmesi amacıyla ekseriya altıncı bir katman ilave edilmektedir. Çok-katmanlı ekstrüzyon teknolojisi, geçirgenliğin neredeyse sıfıra indirilmesi ve gereken yerlerde, elektriksel iletkenlik sağlanması amacıyla plastik yakıt tüplerinin imalatında giderek daha fazla kullanılmaktadır. Bir sonraki etap, komple bir ünite olarak tasarlanacak olan toplam yakıt sisteminin entegrasyonu olacaktır. Sıcakla sertleşen takviyeli reçinelerin oynayacak önemli bir rolü vardır. Karoser imalatında cam elyafı takviyeli reçinelerin kullanımı konusunda neredeyse elli yıllık bir deneyim mevcut olsa da, bu kullanım malzemenin düşük-hacimli imalatı gerektiren doğası yüzünden ( spor arabalar ve “özel” yapımlarla ) sınırlı olmuştur. Ancak yakın zamanlarda elyaf takviyeli polyesterlerin ve poliüretanların pratik seri imalat seviyelerinde kalıplanması için proseslerin geliştirilmesi konusunda büyük adımlar atılmış olup sıcakla sertleşen bu malzemelerden imal edilen dış karoser panelleri ve tampon sistemlerinin hacmi giderek artmaktadır. Bilgisayar destekli tasarım ve imalat sistemleri, bir projenin tüm katılımcıları tarafından “eşzamanlı tasarım” yapılmasını sağlamaktadır. Sürücü ve yolcu “kokpit” modülleri, komple kapılar, hava kontrol sistemleri ve yakıt sistemleri şu anda bile dev firmalar tarafından geliştirilmektedir. Plastiklerin çok yönlülüğü ve plastik teknolojisindeki gelişmeler sayesinde, bir otomobilin güvenliğinden, konforundan veya sağlamlığından taviz vermeksizin ileri seviyede şekillerin ve biçimlerin kullanılması mümkün olmaktadır. Bu nedenle plastikler tasarımcılar için çok çekici malzemeler haline gelmektedir. Bu malzemelerin kuvveti ve dayanıklılığı da bir otomobilin ortalama ömrünü, korozyona karşı daha iyi koruma sağlamak suretiyle, 12 yıldan fazla uzatmaktadır. Kuvvetleri ve darbe direnci özellikleri sayesinde, plastikler tamponlar için şok emmeden hava yastıklarına, yan darbe korumasına ve emniyet kemerlerine kadar temel güvenlik özelliklerini temin etmektedir. Pencerelerin ve far camlarının yerini alan plastikler cama göre 250 kat daha fazla güç sağlamaktadır. Plastikler klape gövdelerinde geleneksel malzemelerin yerini almaya başlamış ve bazı şirketler artık alüminyum eşdeğerinden yüzde 40 daha hafif olan ve yüzde 40 daha az maliyetli polieterimidin klape yuvalarının gelişi-

18


mine öncülük etmeye başlamıştır. Araç üreticileri plastik kullanmak suretiyle araç montaj sürelerini ve maliyetlerini azaltabilmektedir. Geçmişte, pek çok parçanın imal edilmesini ve bu parçaların montajını gerektiren geleneksel malzemelerden yapılan tamponlar, çamurluklar ve kontrol panelleri artık tek parça halinde şekillendirilebilmektedir. Teknolojik yenilikler modern araçlarda giderek artan sayıda, daha hafif, daha ince ancak daha güçlü plastik parçaların kullanıldığı manasına gelmektedir.

PLASTİKLERİN OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE KULLANIMININ ÇEVRESEL ETKİLERİ : Daha çok iş yapmak için daha azını kullanan ( kaynak kullanımını minimuma indiren ) plastiklerin araç tasarımında kullanımları, çevre üzerindeki etkinin en aza indirilmesine ve kaynak tasarrufu yapılmasına yardımcı olmaktadır. Hem otomotiv sanayi ve hem de plastik tedarikçileri için gerçek meydan okuma, sadece maliyet/performans gereklerini yerine getirmekle kalmayıp aynı zamanda daha kolay demontaj ve geri kazanıma da imkan sağlayan yeni donanımların geliştirilmesi için beraberce çalışmaktır. Bugün, araçlar yeniden işlenebilir dayanıklı tüketim ürünleri listesinin zaten başında gelmektedir. Ortalama bir otomobilin ağırlığının yüzde 75’inden fazlası yeniden işleniyor ki bu da diğer tüm ürünlerden fazladır. Mevzuatın daha da yüksek yeniden işleme seviyelerini teşvik etmek üzerinde pozitif bir etkisi olabilmektedir. Ancak, yeniden işlemenin aşırı derecede vurgulanması, mevcut olan tüm geri kazanım yollarını tam olarak kullanmamak suretiyle en uygun çevresel geri kazanımı azaltmaktadır. Buna ilaveten, önerilen yeniden işleme hedefleri ve bu meydan okumalara karşılık vermek için belirlenen tarihlerin dikkatle ele alınması da gerekiyor. Yeni otomobiller giderek daha fazla geri kazanım düşünülerek, potansiyel geri kazanım teknikleri hakkında daha ayrıntılı bilgiyle tasarlanmaktadır. Kendi açısından plastik sanayi termoplastiklerinin geleneksel eritme işlemleri ile kolayca geri kazanılabileceğini ve sıcakla sertleşen bileşiklerinin de toz haline dönüşecek şekilde öğütülerek yeni bileşenlerde kullanılabileceğini etkili bir şekilde göstermiştir. Her ikisi için de, sanayi hızla kimyasal teknolojiler geliştirmektedir. Pek çok otomotiv grubu, plastik malzemesi tedarikçileri ve otomotiv kalıpçıları ile birlikte, bazı parçaların diğer parçaların imal edilmesi amacıyla geri kazanım için belirlendiği “kapalı devre” yaklaşımlarını geliştirmişlerdir. Bir otomobilin karmaşık alt donanımlarının toplanması ve demonte edilmesi kesinlikle zor olsa da imkansız değildir. Aynı zamanda, plastiklerin sadece malzemelerin mekanik olarak yeniden işlenmesinden öte daha etkili geri kazanım yolları açtığı da gösterilmiştir. Karışık plastik parçaların yeni plastikler olarak yeniden formüle edilmek amacıyla kimyasal olarak ayrıştırılabilmesine imkan tanıyan teknolojiler geliştirilmektedir. Yaygın kullanımlarına rağmen, otomotiv plastiklerini imal etmek için gereken doğal kaynaklar küresel petrol tüketiminin sadece yüzde 0,3’ünü temsil etmektedir. Aynı zamanda, plastik kullanımıyla belirgin bir ağırlık tasarrufu da elde edilmektedir. Modern bir otomobilde yaklaşık 100 kg plastik 200 ila 300 kg geleneksel malzemenin yerini almaktadır. Diğer tüm faktörler eşit olduğunda, bu durum ortalama bir otomobilin yakıt tüketimini 150.000 kilometrelik ömürde 750 litre oranında azaltmaktadır. Yapılan hesaplar bunun Batı Avrupa’da petrol tüketimini yılda 12 milyon ton ve bunun sonucunda CO2’yi yılda 30 milyon ton azalttığını göstermektedir. Otomotiv tasarımına ve performansına getirdikleri faydalar için plastikleri seçmenin yanı sıra, imalatçılar bu malzemeleri çevresel faydaları ve sürdürülebilir gelişime olan katkıları yüzünden de giderek daha fazla tercih etmektedir. Böylece kaynaklar gelecekteki nesillere ekonomik, sosyal ve çevresel seçenekleri kısıtlamaksızın kullanılabilmektedir.

19


Artık otomobillerin daha dayanıklı olmasına rağmen, 2015 yılına kadar ömürlerinin sonuna gelecek otomobil sayının 12 milyonu aşacağı tahmin edilmektedir. Plastikler otomotiv tasarım ve güvenlik problemlerine giderek daha fazla çözüm bulduğundan ve yeni teknolojik fırsatlar yarattığından, otomotiv atık akıntısındaki mevcudiyetleri büyümektedir. Plastik sanayi bu kadar değerli bir kaynaktan en iyi şekilde yararlanabilmek için otomotiv plastik parçalarının geri kazanımının geliştirilmesin ihtiyacını anlamaktadır. Sanayinin amacı, toplum için en düşük maliyetle azami çevresel kazancı sağlamak amacıyla geri kazanım seçeneklerinin en iyi kombinasyonunu elde etmektir.

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE PLASTİK KULLANIMINDA BEKLENEN GELİŞMELER : Geleceğe bakıldığında, plastikler yakıt hücrelerinin imalatında ve kullanımında giderek daha vazgeçilmez bir rol oynamaya başlayacaktır. Bu, elektrikli otomobilleri çalıştıracak gücü üretmek için tasarlanmış yeni bir gelişmedir. Plastiklerin çok yönlülüğü ve esnekliği otomotiv sanayinde aynı şasi ve çekirdek bir parça seti üzerinde çok farklı otomobiller imal etme ve böylece araştırma ve geliştirme süresiyle perakende fiyatını düşürme trendini destekleyecektir. Hafif plastikler sayesinde, bir litre yakıtla 50 kilometre gitmek yakında mümkün olacak ve bugün geleneksel boyutlu bir otomobilin ihtiyaç duyduğu 120 kW yerine sadece 40 kW’ye ihtiyaç duyan elektrikli otomobillerin ticarileşmesi sadece birkaç yıl içerisinde olabilecek. Gelecek yüzyıla doğru ilerlerken, otomobillere yakıt, plastik-bazlı güneş panelleri, aküler ve – elektriği hidrojenden katalitik olarak üreten – yakıt hücreleri gibi çeşitli kaynakların bir kombinasyonundan enerji sağlayan hibrid motorlar takılacak ve böylece CO2 emisyonları daha da azalacaktır. Çok yakında otomobiller yolcularını ülke boyunca yapılan bir yolculukta en yakın otele güvenle götürmek için uydu-bazlı Küresel Pozisyonlama Sistemlerini (GPS) kullanarak kendi kendilerini bile sürebilecektir. Yeni plastikler sürekli olarak geleceğin elektronik otomobillerinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde uyarlanmaktadır. Otomotiv uygulamalarındaki plastikler daha iyi, daha güvenli ve daha temiz otomobiller imal etme yolundaki arzuya belirgin katkılarda bulunmaya devam edecektir. Plastik sanayi, nakliye rüyalarını gerçeğe dönüştürecek teknolojileri ve ürünleri geliştirmek suretiyle bu meydan okumayı karşılamak amacıyla otomotiv sanayi ile yakın bir işbirliği yapmayı sürdürecektir. Plastikler sayesinde, bugün hayal ettiğimiz otomobiller hızla geliştirilerek yüksek performans, daha temiz sürüş ve ileri güvenlik ve konfor özellikleri sunulmaktadır. Ürünlerin giderek daha fazla bireysel gereksinimlere göre uyarlandığı yeni bir döneme girerken, çeşitlilik yeni kural haline gelecektir. Otomobiller her türde ve boyutta olacak ve “ kısmen-otomobil-kısmen-kamyonet ” kombinasyonlarına dönüşecektir. Plastiklerin çok yönlülüğü ve esnekliği otomotiv sanayinde aynı şasi ve çekirdek bir parça seti üzerinde çok farklı otomobiller imal etme ve böylece araştırma ve geliştirme süresiyle perakende fiyatını düşürme trendini destekleyecektir. Yeni plastikler sürekli olarak geleceğin elektronik otomobillerinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde uyarlanmaktadır. Otomotiv uygulamalarındaki plastikler daha iyi, daha güvenli ve daha temiz otomobiller imal etme yolundaki arzuya belirgin katkılarda bulunmaya devam edecektir. Plastik sanayi, nakliye rüyalarını gerçeğe dönüştürecek teknolojileri ve ürünleri geliştirmek suretiyle bu meydan okumayı karşılamak amacıyla otomotiv sanayi ile yakın bir işbirliği yapmayı sürdürecektir. Türkiye’deki otomotiv yan sanayi firmalarının da otomobillerdeki plastik kullanım trendini izleyerek, gelecekteki konumlarını muhafaza etmeleri gerekmektedir. Ülkemizde imal edilecek geleceğin araçlarına yönelik mamul

20


Plastik sanayi, nakliye rüyalarını gerçeğe dönüştürecek teknolojileri ve ürünleri geliştirmek suretiyle bu meydan okumayı karşılamak amacıyla otomotiv sanayi ile yakın bir işbirliği yapmayı sürdürecektir. Türkiye’deki otomotiv yan sanayi firmalarının da otomobillerdeki plastik kullanım trendini izleyerek, gelecekteki konumlarını muhafaza etmeleri gerekmektedir. Ülkemizde imal edilecek geleceğinancak araçlarına yönelik mamul üretmek, yakından etmek ve hatta bu üretmek, teknolojiyi yakından takip etmek veancak hattateknolojiyi bu konularda teknolojitakip üretmekle mümkün olabilecektir. konularda teknoloji üretmekle mümkün olabilecektir. OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE KULLANILAN BAŞLICA MALZEMELER : OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE KULLANILAN BAŞLICA MALZEMELER : Dünya taşıt araçları üretiminde 2005 – 2013 yılları arasında, yıllar itibariyle değişmekle beraber,

Dünya taşıt araçları 2005yüzde – 2013oranı yılları arasında, itibariyle değişmekle kullanılan başkullanılan başlıca üretiminde malzemelerin aşağıdakiyıllar tabloda verilmiş olup,beraber, 2013 yılı itibariyle lıca yüzde oranıortalama aşağıdaki tabloda verilmiş olup, 2013 itibariyle çelik bir araç net ağırlığının ortalabir malzemelerin araç net ağırlığının % 53,6’sını çelikler, % yılı 17,3’ünü dışındaki metaller ma % 53,6’sını çelikler, % 17,3’ünü çelik dışındaki metaller oluşturmuştur. 2005 yılında bir araç üretiminde oluşturmuştur. 2005 yılında bir araç üretiminde % 8,3 olan plastik payının 2013 yılında % 11’e% 8,3 olan plastik payının yılında % 11’e kauçuk’un payının % 4,4’den % 6,1’e çıktığı tahmin edilmektedir. kauçuk’un payının % 2013 4,4’den % 6,1’e çıktığı tahmin edilmektedir.

Araç Üretiminde Kullanılan Malzemelerin Yüzde Değişiklik Araç Üretiminde Kullanılan Malzemelerin OranlarındakiOranlarındaki Yüzde Değişiklik Başlıca Malzemeler

2005

2013

CAGR ( % )

Düz çelik

40,4

36,9

-1,13

Yüksek ve Orta Güçte Çelik

12,2

14,2

1,92

Paslanmaz Çelik

1,8

1,8

0,00

Diğer Çelikler

0,9

0,7

-3,09

Toplam Çelik

55,3

53,6

-0,39

Demir Döküm

8,1

4,0

-8,44

Aluminyum

7,8

8,8

1,52

Magnezyum

0,3

0,3

0,00

Bakır ve Prinç

1,8

1,5

-2,25

Kursun

0,9

1,4

5,68

Çinko Döküm

0,2

0,2

0,00

Toz Metal

1,0

1,0

0,00

Diğer Metaller

0,1

0,1

0,00

Çelik Dışındaki Metaller

20,2

17,3

-1,92

Toplam Metaller

75,5

70,9

-0,78

Plastikler

8,3

11,0

3,58

Kauçuk

4,4

6,1

4,17

Kaplama

0,7

0,9

3,19

Tekstil

1,2

1,3

1,01

Akışkan ve yağlar

5,2

5,2

0,00

Cam

2,6

2,3

-1,52

Diğer

2,1

2,3

1,14

100,0

100,0

0,00

TOPLAM

Kaynak : American Chemistry Council, TPA Plast Global Engineering

2005 – 2013 yılları arasında bir taşıt aracının toplam ağırlığı içinde çelik payı % 1,7 çelik dışı

2005 – 2013 yılları arasında bir taşıt aracının toplam ağırlığı içinde çelik payı % 1,7 çelik dışı metaller payı % 2,9 metaller payı % 2,9 azalırken, plastik’in payı % 2,7, kauçuk’un payı % 1,7 plastik ve kauçuk azalırken, plastik’in payı % 2,7, kauçuk’un payı % 1,7 plastik ve kauçuk toplamının payı da % 4,4 artmıştır.

toplamının payı da % 4,4 artmıştır.

Araç Üretiminde Kullanılan Başlıca Malzemelerin Oranlarındaki Değişiklik ( % ) 2005

2013

Fark ( % )

Çelik

55,3

53,6

-1,7

Çelik Dışındaki Metaller

20,2

17,3

-2,9

Plastikler

8,3

11,0

2,7

Kauçuk

4,4

6,1

1,7

21


TOPLAM TOPLAM

100,0 100,0

100,0 100,0

0,00 0,00

Kaynak : American Chemistry Council, TPA Plast Global Engineering Kaynak : American Chemistry Council, TPA Plast Global Engineering

2005 2005 –– 2013 2013 yılları yılları arasında arasında bir bir taşıt taşıt aracının aracının toplam toplam ağırlığı ağırlığı içinde içinde çelik çelik payı payı % % 1,7 1,7 çelik çelik dışı dışı metaller payı % 2,9 azalırken, plastik’in payı % 2,7, kauçuk’un payı % 1,7 plastik ve kauçuk metaller payı % 2,9 azalırken, plastik’in payı % 2,7, kauçuk’un payı % 1,7 plastik ve kauçuk toplamının toplamının payı payı da da % % 4,4 4,4 artmıştır. artmıştır. Araç Üretiminde Kullanılan Başlıca Malzemelerin Oranlarındaki Değişiklik ( % )

Araç Üretiminde Kullanılan Başlıca Malzemelerin Oranlarındaki Değişiklik ( % ) Araç Üretiminde Kullanılan Başlıca Malzemelerin Oranlarındaki Değişiklik ( % ) Çelik Çelik Çelik Dışındaki Metaller Çelik Dışındaki Metaller Plastikler Plastikler Kauçuk Kauçuk Plastik + Kauçuk Plastik + Kauçuk

2005 2005 55,3 55,3 20,2 20,2 8,3 8,3 4,4 4,4 12,7 12,7

2013 2013 53,6 53,6 17,3 17,3 11,0 11,0 6,1 6,1 17,1 17,1

Fark ( % ) Fark ( % ) -1,7 -1,7 -2,9 -2,9 2,7 2,7 1,7 1,7 4,4 4,4

Araçlarda ortalama malzeme kullanım oranı ile, üretilen araçların toplam net ağırlıkları baz

Araçlarda ortalama malzeme oranı ile, üretilen araçların toplam ağırlıkları baz Araçlarda ortalama malzeme kullanımkullanım oranı ile, üretilen araçların toplam net ağırlıkları baznet alınarak Türkiye’de alınarak Türkiye’de araçların montajında ve parçaların yenilenmesinde (( yenileme talebinin alınarak Türkiye’de araçların montajında ve parçaların yenilenmesinde yenileme talebinin araçların montajında ve parçaların yenilenmesinde ( yenileme talebinin toplam talebin % 25’i olacağı varsatoplam talebin % 25’i varsayılmıştır )) 2005 –– 2013 yıllarında kullanılan başlıca toplam talebin %yıllarında 25’i olacağı olacağı varsayılmıştır 2005miktar 2013 yıllarında başlıca yılmıştır ) 2005 – 2013 kullanılan başlıca malzemelerin bazında aşağıdakikullanılan tabloda görüldüğü malzemelerin miktar bazında aşağıdaki tabloda görüldüğü biçimde geliştiği görülmektedir. malzemelerin miktar bazında aşağıdaki tabloda görüldüğü biçimde geliştiği görülmektedir. biçimde geliştiği görülmektedir. Türkiye Otomotiv Sektöründe Başlıca Malzemelerin Tüketimi Türkiye Otomotiv Sektöründe Başlıca Malzemelerin Tüketimi ( Montaj + Yenileme ) ( 1000 Ton )

Türkiye Otomotiv Sektöründe Başlıca Malzemelerin Tüketimi ( Montaj ( Montaj + Yenileme ) ( 1000 Ton )+ Yenileme ) ( 1000 Ton )

2005 2005 1.033 1.033 312 312 46 46 23 23 1.414 1.414 207 207 199 199 8 8 46 46 23 23 5 5 26 26 3 3 517 517 1.931 1.931 212 212 113 113

2013 2013 944 944 363 363 46 46 18 18 1.371 1.371 102 102 225 225 8 8 38 38 36 36 5 5 26 26 3 3 442 442 1.813 1.813 281 281 156 156

% Artış % Artış -8,7 -8,7 16,4 16,4 0,0 0,0 -22,2 -22,2 -3,1 -3,1 -50,6 -50,6 12,8 12,8 0,0 0,0 -16,7 -16,7 55,6 55,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -14,4 -14,4 -6,1 -6,1 32,5 32,5 38,6 38,6

Kaplama

18

23

28,6

Tekstil

31

33

8,3

Akışkan ve yağlar

133

133

0,0

Cam

66

59

-11,5

Diğer

54

59

9,5

2.557

2.557

0,0

Düz çelik Düz çelik Yüksek ve Orta Güçte Çelik Yüksek ve Orta Güçte Çelik Paslanmaz Çelik Paslanmaz Çelik Diğer Çelikler Diğer Çelikler Toplam Çelik Toplam Çelik Demir Döküm Demir Döküm Aluminyum Aluminyum Magnezyum Magnezyum Bakır ve Prinç Bakır ve Prinç Kursun Kursun Çinko Döküm Çinko Döküm Toz Metal Toz Metal Diğer Metaller Diğer Metaller Çelik Dışındaki Metaller Çelik Dışındaki Metaller Toplam Metaller Toplam Metaller Plastikler Plastikler Kauçuk Kauçuk

TOPLAM

Türkiye’de araçları üretiminde ve parktaki 2005 Türkiye’de taşıttaşıt araçları üretiminde ve parktaki araçlarınaraçların yenilemeyenileme talebinde, talebinde, 2013 yılında2013 2005yılında yılına kıyasla toplam kalmış olmasına rağmen, kullanılan plastik miktarında % 33, kauçuk ise yılınamalzeme kıyasla ağırlığı toplamaynı malzeme ağırlığı aynı kalmış olmasına rağmen, kullanılan plastikmiktarında miktarında %% 3933, artışkauçuk sağlanmıştır. Bu artışise sonucu, üretiminde 212taşıt bin ton plastiküretiminde tüketilirken, miktarında % 39taşıt artışaraçları sağlanmıştır. Bu2005 artışyılında sonucu, araçları 2013 yılında tüketimin 281 bin toplam kauçuk tüketiminin de 113 bin tondan 156 bin tona yükseldiği 2005 yılında 212 bin ton plastik tüketilirken, 2013 yılında tüketimin 281 bin toplamgörülmekkauçuk tedir. tüketiminin de 113 bin tondan 156 bin tona yükseldiği görülmektedir.

22

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE KULLANILAN BAŞLICA PLASTİK PARÇALAR :


Türkiye’de taşıt araçları üretiminde ve parktaki araçların yenileme talebinde, 2013 yılında 2005 yılına kıyasla toplam malzeme ağırlığı aynı kalmış olmasına rağmen, kullanılan plastik miktarında % 33, kauçuk miktarında ise % 39 artış sağlanmıştır. Bu artış sonucu, taşıt araçları üretiminde 2005 yılında 212 bin ton plastik tüketilirken, 2013 yılında tüketimin 281 bin toplam kauçuk tüketiminin de 113 bin tondan 156 bin tona yükseldiği görülmektedir. OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE SEKTÖRÜNDE KULLANILAN BAŞLICA PLASTİK PLASTİK PARÇALAR PARÇALAR : OTOMOTİV KULLANILAN BAŞLICA : Araç üretiminde toplam plastik kullanımının parçalar bazında ortalama % dağılımı aşağıdaki

Araç üretiminde toplam plastik kullanımının parçalar bazında ortalama dağılımıbazında aşağıdakien tabloda görüldüğü tabloda görüldüğü biçimde oluşmaktadır. Araçlarda plastiğin%miktar çok tüketildiği biçimde oluşmaktadır. Araçlarda plastiğin miktar bazında en çok tüketildiği parçalar iç giydirme ve koltuklardır. parçalar iç giydirme ve koltuklardır. Otomotiv Sektöründe Araç Başına Plastik Parça Ağırlığı Otomotiv Sektöründe Araç Başına Plastik Parça Ağırlığı

Plastik Parçalar

% Payı

İç Giydirme

19,0

Koltuk

12,4

Tampon

9,5

Kaput Altı

8,6

Diğerleri

8,6

Döşeme

7,6

Ön Konsol

6,7

Elektrik

6,7

Yakıt Sistemler

5,7

Şasi

5,7

Aydınlatma

4,8

Dış Aksam

3,8

Sıvı Tanklar

1,0

Kaynak : American Chemistry Council, TPA Plast Global Engineering

Araç üretiminde parçalar bazında ortalama % kullanım bazTürkiye alınarak Türkiyesanayinde otomotiv2005 sanayinde Araç üretiminde parçalar bazında ortalama % kullanım baz alınarak otomotiv – 2013 yılları arasında üretilen parçaların miktar bazında gelişimimiktar aşağıdaki tablodagelişimi verilmektedir. 2005 – 2013 yıllarıplastik arasında üretilen plastik parçaların bazında aşağıdaki tabloda Türkiye Otomotiv Sektöründe Kullanılan Plastik Parça Üretimi ( Montaj + Yenileme Talebi ) verilmektedir. ( 1000 Ton )

Türkiye Otomotiv Sektöründe Kullanılan Plastik Parça Üretimi ( Montaj + Yenileme Talebi ) ( 1000 Ton )

2005

2013

Fark

İç Giydirme

40

53

13

Koltuk

26

35

9

Tampon

20

27

7

Kaput Altı

18

24

6

Diğerleri

18

24

6

Döşeme

16

21

5

Ön Konsol

14

19

5

Elketrik

14

19

5

Yakıt Sistemler

12

16

4

Şasi

12

16

4

Aydınlatma

10

14

3

Dış Aksam

8

11

3

Sıvı Tanklar

2

3

1

212

281

69

TOPLAM PLASTİK MALZEME

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE KULLANILAN PLASTİK MİKTARININ TOPLAM PLASTİK TÜKETİMİ İÇİNDEKİ PAYI : Türkiye otomotiv sanayinde plastik tüketimi, teknolojik gelişmelerin dışında taşıt araçları 23 üretimine de paralel olarak artmaktadır. Araç üretimine göre değişmekle birlikte, Türkiye


Aydınlatma

10

14

3

Dış Aksam

8

11

3

Sıvı Tanklar

2

3

1

212

281

69

TOPLAM PLASTİK MALZEME

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE KULLANILAN PLASTİK MİKTARININ TOPLAM PLASTİK TÜKETİMİ İÇİNDEKİ PAYI : OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE KULLANILAN PLASTİK MİKTARININ TOPLAM PLASTİK TÜKETİMİ İÇİNDEKİ PAYItüketimi, : Türkiye otomotiv sanayinde plastik teknolojik gelişmelerin dışında taşıt araçları üretimine de paralel olarak artmaktadır. Araç üretimine göre değişmekle birlikte, Türkiye otomotiv sektörünün plastik toplam plastik prosesdışında kapasitesinin 2009 yılındade%paralel 5’ini Türkiye otomotiv sanayinde plastiktüketimi, tüketimi, teknolojik gelişmelerin taşıt araçları üretimine olarak artmaktadır. Araçyılında üretimine göre inmiştir. değişmekle birlikte, Türkiye otomotiv sektörünün plastik tüketimi, topoluştururken 2013 % 3,5’a lam plastik proses kapasitesinin 2009 yılında % 5’ini oluştururken 2013 yılında % 3,5’a inmiştir. Otomotiv Sektörünün Plastik Tüketiminin Toplam Plastik Tüketimi İçindeki Payı (%)

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE KULLANILAN BAŞLICA PLASTİK HAMMADDELER : Taşıt araçları imalatında giderek artan plastik tüketimi, plastik parçaların imalatında kullanılan plastik hammadOTOMOTİV SEKTÖRÜNDE KULLANILAN BAŞLICA PLASTİK HAMMADDELER : deleri de çeşitlendirmektedir. Otomotiv sektöründe 10’un üzerinde değişik plastik hammadde kullanılmasına Taşıthammaddelerin araçları imalatında% giderek artan plastik tüketimi, plastik imalatında kullanılan rağmen tüketilen 50’sinden fazlasını PP, PUR ve parçaların PA oluşturmaktadır.

plastik hammaddeleri de çeşitlendirmektedir. Otomotiv sektöründe 10’un üzerinde değişik plastik hammadde kullanılmasına rağmen tüketilen hammaddelerin % 50’sinden fazlasını PP, Taşıt araçlarında performansının kontrol edilmesi için bilgisayarların kullanılması, metal parçaların işe PURmotor ve PA oluşturmaktadır.

yaramadığı yerlerde plastikler için yeni uygulamalar yaratmaktadır. Taşıt araçları mekanik olmaktan çıkıp gideTaşıt araçlarında motor performansının edilmesi için bilgisayarların kullanılması, metal rek daha “elektronik” makineler haline gelirken, kontrol elektronik korumanın yanı sıra sıcaklık ve kimyasal direnç de parçaların işe yaramadığı yerlerde plastikler için yeni uygulamalar yaratmaktadır. Taşıt araçları sağlayan araç bileşenlerine olan ihtiyaç da artmaktadır. mekanik olmaktan çıkıp giderek daha “elektronik” makineler haline gelirken, elektronik korumanın yanı sıra sıcaklık ve kimyasal direnç de sağlayan araç bileşenlerine olan ihtiyaç da Bunun sonucuartmaktadır. olarak mühendislik termoplastiklerine olan talep büyümektedir. Örneğin, ileri uygulamalarda

polibütilteraftalat, alifatik polieton ve sıvı kristal polimerler gibi yeni mühendislik plastikleri, konnektörler ve Bunun sonucu olarak mühendislik termoplastiklerine olan talep büyümektedir. Örneğin, ileri elektrikli parçauygulamalarda yuvaları da dahil olmak üzere, sonpolieton derecevezorlu uygulamalarda daha fazla kullanılmakpolibütilteraftalat, alifatik sıvı kristal polimerler gibigiderek yeni mühendislik tadır. plastikleri, konnektörler ve elektrikli parça yuvaları da dahil olmak üzere, son derece zorlu uygulamalarda giderek daha fazla kullanılmaktadır. Araçların Plastik Parçalar Üretiminde Kullanılan Başlıca Plastik Hammadde Türleri

Araçların Plastik Parçalar Üretiminde Kullanılan Başlıca Plastik Hammadde Türleri Parçalar

24

Kullanılan Ana Plastik Maddeleri

İç süslemeler Kontrol paneli

PP, ABS, PET, POM, PVC PP, ABS, PA, PC, PE

Koltuklar Tamponlar

PUR, PP, PVC, ABS, PA PP, ABS, PC

Kaput-altı parçalar Döşemeler

PA, PP, PBT PVC, PUR, PP, PE

Yakıt sistemleri

PE, POM, PA, PP

Elektrikli parçalar Karoser ( Karoser panelleri dahil )

PP, PE, PBT, PA, PVC PP, PPE, UP

Işıklandırma Dış süslemeler

PP, PC, ABS, PMMA, UP ABS, PA, PBE, ASA, PP

Diğer depolar

PP, PE, PA


Otomotiv Plastik Parça Üretiminde Kullanılan Plastik Hammadde Oranı ( % ) % Plastik Hammadde Plastik Hammadde Otomotiv ParçaKullanılan Üretiminde Kullanılan Plastik Hammadde Oranı ( % ) Otomotiv Plastik ParçaPlastik Üretiminde Plastik Hammadde Oranı (%) Tüketim PP ( Polipropilen ) Plastik Hammadde PUR ( Polyüretan ) PP ( Polipropilen ) PA ( Naylon – Poliamid ) PUR ( Polyüretan ) ABS ( Akrilonitril – Butadien – Stiren ) PA ( Naylon – Poliamid ) PVC ( Polyvinyl Chloride ) ABS ( Akrilonitril – Butadien – Stiren ) PE ( Polietilen ) PVC ( Polyvinyl Chloride ) PC ( Polycarbonate ) PE ( Polietilen ) PBT ( Polyvinlyl Butrayl ) PC ( Polycarbonate )

23,3 % Tüketim 17,0 23,3 12,3 17,0 7,9 12,3 7,0 7,9 4,4 7,0 4,7 4,4 2,0 4,7

PBT ( Polyvinlyl Butrayl )

2,0

Diğer Mühendislik Plastikleri Plastik Hammadde Polyacetal Diğer Mühendislik Plastikleri PPE Polyacetal Thermoplastik Polyster PPE Diğer Müh. Plastikleri Thermoplastik Polyster Diğer Reçineler Diğer Müh. Plastikleri Acrylics Diğer Reçineler Phenolics Acrylics Doymamış Polyester Phenolics Diğerleri Doymamış Polyester Toplam Plastik Kullanımı Diğerleri

Kaynak : American Chemistry Council, TPA Plast Global Engineering

% Tüketim 12,0 % Tüketim 1,9 12,0 3,8 1,9 5,7 3,8 0,6 5,7 9,5 0,6 1,5 9,5 3,1 1,5 3,8 3,1 1,1 3,8 100 1,1

Toplam Plastik Kullanımı

100

Kaynak : American Chemistry Council, TPA Plast Global Engineering Otomotiv plastik parça üretiminde kullanılan plastik hammadde oranları ve otomotiv plastik toplam tüketimi baz alınarak Türkiye’de 2005 – 2013 yıları arasında otomotiv plastik parça Otomotiv üretiminde kullanılan plastik hammadde oranları otomotiv plastik Otomotiv plastik parçaparça üretiminde kullanılan plastik hammadde oranları otomotivve plastik toplam tüketimi üretimi içinplastik kullanılan plastik hammaddelerin toplam tüketimvemiktarları aşağıdaki tabloda toplam baz alınarak 2005 – 2013 yılarıparça arasında plastik parça baz alınaraktüketimi Türkiye’de 2005 – 2013Türkiye’de yıları arasında otomotiv plastik üretimiotomotiv için kullanılan plastik hamgörüldüğü biçimde hesaplanmıştır. üretimi için kullanılan plastik hammaddelerin toplam tüketim miktarları aşağıdaki tabloda maddelerin toplam tüketim miktarları aşağıdaki tabloda görüldüğü biçimde hesaplanmıştır. görüldüğüTürkiye biçimde hesaplanmıştır. Otomotiv Sektöründe Araç Başına Ortalama Plastik Hammadde Tüketimi

Türkiye Otomotiv Sektöründe Araç Başına Ortalama Plastik Hammadde Tüketim ( Montaj + Yenileme ) ( Montaj + Yenileme )

Türkiye Otomotiv Sektöründe Araç Başına Ortalama Plastik Hammadde Tüketimi ( Montaj + Yenileme ) KG / Araç

PP

22,3 KG / Araç 15,6 22,3 12,6 15,6 7,3 12,6 8,2 7,3 4,9 8,2 5,1 4,9

Polyüretan PP Naylon Polyüretan ABS Naylon Polyvinyl Chloride ABS PE Polyvinyl Chloride Polycarbonate PE

Polyvinlyl Butrayl Polycarbonate Diğer Mühendislik Polyvinlyl Butrayl Plastikleri

1,9 5,1 13,3 1,9

Polyacetal Diğer Mühendislik Plastikleri PPE Polyacetal

2,1 13,3 3,9 2,1

Thermoplastik Polyster PPE Diğer Müh. Plastikleri Thermoplastik Polyster

6,3 3,9 1,0 6,3

Diğer Reçineler Diğer Müh. Plastikleri Acrylics

9 1,0 1,3

Phenolics

3,4

Doymamış Polyester

3,1

Diğerleri

1

Toplam Plastik Kullanımı

100

Türkiye Otomotiv Sektörünün Plastik Hammadde Tüketimi ( Montaj + Yenileme ) ( 1000 Ton ) 2005

2013

Fark

25


Phenolics

3,4

Doymamış Polyester

3,1

Diğerleri

1

Toplam Plastik Kullanımı

100

Türkiye Otomotiv Sektörünün Plastik Hammadde Tüketimi ( Montaj + Yenileme ) ( 1000 Ton ) ( Montaj + Yenileme ) ( 1000 Ton ) Türkiye Otomotiv Sektörünün Plastik Hammadde Tüketimi 2005

2013

Fark

PP

47

63

15

Polyüretan

33

44

11

Naylon

27

35

9

ABS

15

21

5

Polyvinyl Chloride

17

23

6

PE

10

14

3

Polycarbonate

11

14

4

Polyvinlyl Butrayl

4

5

1

Diğer Mühendislik Plastikleri

28

37

9

Polyacetal

4

6

1

PPE

8

11

3

Thermoplastik Polyster

13

18

4

Diğer Müh. Plastikleri

2

3

1

Diğer Reçineler

19

25

6

Acrylics

3

4

1

Phenolics

7

10

2

Doymamış Polyester

7

9

2

Diğerleri Toplam Plastik Kullanımı

2

3

1

212

281

69

TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN MALZEME TÜKETİM TAHMİNİ :

TÜRKİYE OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN MALZEME TÜKETİM TAHMİNİ : Araçlarda ortalama malzeme kullanım oranı ile, taşıt araçları üretimi ve toplam net ağırlıkları tahmini ortalama baz alınarak Türkiye’de araçile, üretiminde – ve 2018 yıllarında kullanılacak başlıca Araçlarda malzeme kullanım oranı taşıt araçları2013 üretimi toplam net ağırlıkları tahmini baz alınamalzemelerin toplam tüketim içindeki oranı yüzde olarak aşağıdaki şekilde tahmin edilmiştir. rak Türkiye’de araç üretiminde 2013 – 2018 yıllarında kullanılacak başlıca malzemelerin toplam tüketim içindeki oranı yüzde olarak aşağıdaki şekilde tahmin edilmiştir.

Türkiye Otomotiv Sektörünün Plastik Hammadde Tüketim Oran Tahmini

Türkiye Otomotiv Sektörünün Plastik Hammadde(Tüketim Oran Tahmini ( % ) %)

26

Başlıca Malzemeler

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Düz çelik

36,9

36,5

36,1

34,9

34,7

34,3

% Artış -2,6

Yüksek ve Orta Güçte Çelik

14,2

14,5

14,7

15,0

15,3

15,6

1,4

Paslanmaz Çelik

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

1,8

0,0

Diğer Çelikler

0,7

0,7

0,7

0,6

0,6

0,6

-0,1

Toplam Çelik

53,6

53,4

53,3

52,4

52,4

52,3

-1,3

Demir Döküm

4,0

3,7

3,4

3,1

2,7

2,2

-1,8

Aluminyum

8,8

8,9

9,1

9,2

9,3

9,4

0,6

Magnezyum

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,0

Bakır ve Prinç

1,5

1,5

1,4

1,4

1,4

1,2

-0,3

Kursun

1,4

1,5

1,6

1,7

1,7

1,8

0,4

Çinko Döküm

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,0

Toz Metal

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

0,0

Diğer Metaller

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

Çelik Dışındaki Metaller

17,3

17,1

17,0

16,9

16,8

16,2

-1,1

Toplam Metaller

70,9

70,6

70,3

69,3

69,2

68,6

-2,3

Plastikler

11,0

11,4

11,8

12,0

12,1

12,2

1,2

Kauçuk

6,1

6,4

6,6

6,9

7,1

7,1

1,0

Kaplama

0,9

0,9

1,0

1,0

1,0

1,1

0,2

Tekstil

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

0,0

Akışkan ve yağlar

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

0,0

Cam

2,3

2,3

2,2

2,2

2,1

2,0

-0,3 0,1

Diğer

2,3

2,3

2,4

2,4

2,4

2,4

TOPLAM

100

100

101

100

100

100

Türkiye otomotiv sektörünün 2018 yılında 2013 yılına kıyasla toplam malzeme tüketimi içinde çelik’in payı % 1,3 çelik dışı metallerin payı % 1,1 tüm metallerin payı ise % 2,4 azalacaktır. Buna karşılık plastiğin payı % 1,2, kauçuğun payı % 1 artacaktır. Toplam malzeme tüketimi içinde


Türkiye otomotiv sektörünün 2018 yılında 2013 yılına kıyasla toplam malzeme tüketimi içinde çelik’in payı % 1,3 çelik dışı metallerin payı % 1,1 tüm metallerin payı ise % 2,4 azalacaktır. Buna karşılık plastiğin payı % 1,2, kauçuğun payı % 1 artacaktır. Toplam malzeme tüketimi içinde plastik ve kauçuğun payının % 2,2 artması beklenmektedir.

Otomotivde Kullanılan Başlıca Malzemelerin Toplam Tüketim İçindeki Payında % Değişim Tahmini Otomotivde Kullanılan Başlıca Malzemelerin Toplam Tüketim İçindekiPayında Payında%%Değişim Değişim Tahmini Tahmini Otomotivde Kullanılan Başlıca Malzemelerin İçindeki ( 2012 –Toplam 2017 ) Tüketim

Otomotivde Kullanılan Başlıca Malzemelerin Toplam Tüketim İçindeki Payında % Değişim Tahmini ( 2012 – 2017 ) ( 2012 – 2017 ) % Fark 2013 2014 2015 2016 2017 2018 % Fark) ( 2018 –%2013 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Fark ( 2018 – 2013 ) 2013 201453,3 2015 52,4 2016 52,4 2017 52,3 2018 53,6 53,4 -1,3 – 2013 ) ( 2018

( 2013 – 2017 )

Çelik

Çelik

Çelik Çelik Dışındaki Metaller

Çelik Dışındaki Metaller

53,6 53,617,1 17,3 17,3 11,011,4 11,0 6,1 6,4 6,1 17,117,7 17,1

17,3

Çelik Dışındaki Metaller11,0 Plastikler Plastikler Plastikler Kauçuk Kauçuk 6,1 Kauçuk

Plastik + Kauçuk Plastik + Kauçuk

17,1

Plastik + Kauçuk

53,4 53,417,0 17,1 17,1 11,4 11,8 11,4 6,6 6,4 6,4 17,7 18,4 17,7

53,3 53,3 17,0 17,0 11,8 11,8 6,6 6,6 18,4 18,4

52,4

52,4

16,9

16,8

52,3

-1,3

16,9 52,4 16,8 52,4

16,2 52,3

-1,1-1,3

16,8 12,0 16,9 12,0 12,1 12,1 12,0 6,9 6,9 7,1 12,1 7,1

12,2 16,2 12,2

1,2-1,1 1,2

6,9 7,1 18,9 19,2 19,2 18,9 19,2

18,9

16,2

-1,1

7,1 12,2 7,1

1,0 1,2 1,0

7,1

1,0

19,3 19,3

2,2 2,2

19,3

2,2

Araç Üretiminde Kullanılan Malzemelerin Oranlarındaki Değişiklik

Yukarıdaki malzemelerin tüketim tüketim miktarları miktarları Yukarıdakihesaplamalara hesaplamalara göre göre otomotiv otomotiv sektöründe sektöründe başlıca malzemelerin

Yukarıdaki hesaplamalara göre otomotiv sektöründe başlıca malzemelerin tüketim miktarları Yukarıdaki hesaplamalara göre otomotiv sektöründe başlıca malzemelerin tüketim miktarları aşağıdaki tabloda aşağıdaki tabloda şekilde tahmin tahminler, 2013 yılında 281 binton ton aşağıdaki tablodagörüldüğü görüldüğü şekilde tahmin edilmektedir. edilmektedir. Bu tahminler, 2013 yılında 281 bin aşağıdaki tabloda görüldüğü şekilde tahmin edilmektedir. Bu tahminler, 2013 yılında 281 bin tonise görüldüğü şekilde tahmin edilmektedir. Bu2018 tahminler, yılında 281 bin ton olan otomotiv plastikleri olanotomotiv otomotiv plastikleri miktarının 2018 yılında2013 312 bin tona çıkacağı, kauçukta olan plastikleri miktarının yılında % 11 artarak 312 bin tona çıkacağı, kauçukta isemiktaolanrının otomotiv plastikleri miktarının 2018 yılında % 11 artarak 312 bin tona çıkacağı, kauçukta ise 2018 yılında % 11 artarak 312 bin tona çıkacağı, kauçukta ise artışın % 16 olacağını göstermektedir. artışın%%16 16olacağını olacağınıgöstermektedir. göstermektedir. artışın artışın % 16 olacağını göstermektedir. OtomotivSektöründe Sektöründe Başlıca Başlıca Malzemeler Tüketim Otomotiv Tüketim Tahmini Tahmini ( Montaj + Yenileme ) ( Montaj Otomotiv Sektöründe Başlıca Malzemeler Tüketim Tahmini Otomotiv Sektöründe Başlıca Malzemeler Tüketim 1000Tahmini Ton) ) ( Montaj + Yenileme ) ( 1000 Ton ) (( 1000 ( Montaj + Yenileme

( 1000 Ton )

2013 2013

Çelikler

Çelikler Çelikler ÇelikDışındaki DışındakiMetaller Metaller Çelik Toplam Metaller

Toplam Metaller Çelik Dışındaki Metaller Plastikler Plastikler Toplam Metaller Kauçuk Kauçuk

Plastikler Kauçuk

Diğer Malzemeler Diğer Malzemeler TOPLAM

Diğer Malzemeler

2014 2014

2015 2015

1.371 2014 1.366 1.366 20151.362 1.362 2013 1.371

1.371 442 1.813 281 156 307

2016 2016 1.339 2016 1.339

442 438 435 442 1.366 438 1.362 435 1.339 1.813 1.805 1.798 1.813 438 1.805 435 1.798 433 281 291 302 2811.805 291 1.798 302 1.772 156 162 169 156 162 169

291

307 307 162 2.557

308

302

308 308 169 2.566

309

307

2017 2017 1.341 2017 1.341

1.338 2018 1.338

433 433 1.341 429 429 1.338415 415 1.772 1.769 1.753 1.772 429 1.769 415 1.753 307 307 1.769 309 309 1.753312 312 176 182 182 176 182 182

309

309 310 308 309 310 308 176 182 2.577 2.565 2.568

310

2018 2018

308

312

307 307 2.554

182 307

Fark Fark( (%%) ) 2018-2013 2018-2013 Fark ( % ) -2-2

2018-2013 -6 -2 -6 -3 -6 -3

11 -3 11

1616 0 0 16 0

11 0

Araç üretiminde parçalar bazında ortalama % kullanım baz alınarak Türkiye otomotiv sanayinde Araç üretiminde parçalar % kullanım baz alınarak Türkiye aşağıda otomotiv sanayinde 2013 – 2018 2013 – 2018 yıllarıbazında arasındaortalama plastik parçalar tüketimi miktar bazında görüldüğü biçimde tahmin edilmiştir. yılları arasında plastik parçalar tüketimi miktar bazında aşağıda görüldüğü biçimde tahmin edilmiştir. Türkiye Otomotiv Sektöründe Kullanılan Plastik Parça Üretim Talep Tahmini ( Montaj + Yenileme ) ( 1000 Ton )

27


Araç üretiminde parçalar bazında ortalama % kullanım baz alınarak Türkiye otomotiv sanayinde Türkiye Otomotiv Sektöründe Üretim Talepgörüldüğü Tahmini biçimde 2013 – 2018 yılları arasında plastik parçalarKullanılan tüketimi Plastik miktar Parça bazında aşağıda ( Montaj + Yenileme ) tahmin edilmiştir.

( 1000 Ton ) Türkiye Otomotiv Sektöründe Kullanılan Plastik Parça Üretim Talep Tahmini 2018 2014 2016 2017 (2013 Montaj + Yenileme ) 2015 Ton ) Tampon 27 ( 1000 29 Tahmini29 29 30Ton) Türkiye Otomotiv Sektöründe Kullanılan Plastik Parça28 Üretim Talep (Montaj+Yenileme) (1000 Koltuk

Ön Konsol Tampon Yakıt Sistemler Koltuk Şasi Ön Konsol Kaput Altı Yakıt Sistemler İç Giydirme Şasi Elketrik Kaput Altı Dış Aksam İç Giydirme Aydınlatma Elketrik Döşeme Dış Aksam Sıvı Tanklar Aydınlatma Diğerleri Döşeme TOPLAM PLASTİK MALZEME Sıvı Tanklar

35 2013 19 27 16 35 16 19 24 16 53 16 19 24 11 53 14 19 21 11 3 14 24 21 282 3

36 2014 20 28 17 36 17 20 25 17 55 17 20 25 11 55 14 20 22 11 3 14 25 22 292 3

37 2015 20 29 17 37 17 20 26 17 57 17 20 26 11 57 14 20 23 11 3 14 26 23 302 3

38 2016 21 29 17 38 17 21 26 17 58 17 21 26 12 58 15 21 23 12 3 15 26 23 307 3

38 2017 21 29 18 38 18 21 27 18 59 18 21 27 12 59 15 21 24 12 3 15 27 24 310 3

39 2018 21 30 18 39 18 21 27 18 59 18 21 27 12 59 15 21 24 12 3 15 27 24 312 3

Otomotiv Diğerleri

plastik parça üretiminde hammadde 24 kullanılan 25 plastik 26 26 oranları27ve otomotiv 27 plastik toplam tüketim tahmini baz alınarak Türkiye’de 2013 – 2018 yılları arasında otomotiv TOPLAM PLASTİK MALZEME 282 292 302 307 310 312 plastik parça üretimi için kullanılacak plastik hammadde tüketimi aşağıdaki tabloda görüldüğü biçimde Otomotiv plastik parça üretiminde kullanılan plastik hammadde otomotiv Otomotiv plastik parça üretiminde kullanılan plastik hammadde oranları ve oranları otomotivve plastik toplamplastik tüketim tahmin edilmiştir. tahmini alınaraktahmini Türkiye’de – 2018 yılları arasında üretimi için kullanılacak toplambaz tüketim baz2013 alınarak Türkiye’de 2013otomotiv – 2018 plastik yılları parça arasında otomotiv plastik Türkiye Otomotiv Sektörünün Plastik Hammadde Tüketim Tahmini plastik tüketimi aşağıdaki tabloda görüldüğü biçimde tahmin edilmiştir. parçahammadde üretimi için kullanılacak plastik hammadde tüketimi aşağıdaki tabloda görüldüğü biçimde ( Montaj + Yenileme ) tahmin edilmiştir. ( 1000 Ton ) Türkiye Otomotiv Sektörünün Plastik Hammadde Tüketim Tahmini ( Montaj ) 2015 2013 + Yenileme 2014 2016 2017 ( 1000 Ton ) Polipropilen 63 65 67 68 69

Türkiye Otomotiv Sektörünün Plastik Hammadde Tüketim Tahmini ( Montaj + Yenileme ) ( 1000 Ton )

Polyüretan

2018 70

44 2013 35 63 21 44 23 35 14 21 14 23 5 14 37 14 6 5 11

45 2014 37 65 21 45 24 37 14 21 15 24 6 14 39 15 6 6 11

47 2015 38 67 22 47 25 38 15 22 15 25 6 15 40 15 6 6 12

48 2016 39 68 22 48 25 39 15 22 16 25 6 15 41 16 6 6 12

48 2017 39 69 23 48 25 39 15 23 16 25 6 15 41 16 6 6 12

49 2018 39 70 23 49 26 39 15 23 16 26 6 15 41 16 7 6 12

Thermoplastik Polyster

18

18

19

19

19

20

Diğer Müh. Plastikleri

3

3

3

3

3

3

25

26

27

27

27

27

Acrylics

4

4

4

4

4

4

Phenolics

10

10

10

10

11

11

Doymamış Polyester

9

9

9

10

10

10

Diğerleri

3

3

3

3

3

3

343

356

368

375

378

381

Naylon Polipropilen Akrilonitril – Butadien – Stiren Polyüretan Polyvinyl Chloride Naylon Polietilen Akrilonitril – Butadien – Stiren Polycarbonate Polyvinyl Chloride Polyvinlyl Butrayl Polietilen Diğer Mühendislik Plastikleri Polycarbonate Polyacetal Polyvinlyl Butrayl PPE

Diğer Reçineler

Toplam Plastik Hammadde

2018 yılında Türkiye otomotiv sektörünün en az 381 bin ton plastik hammadde tüketeceği ve plastik hammadde tüketiminin 2013 yılına kıyasla % 11 oranında artacağı tahmin edilmektedir. 28

Ancak, toplam plastik tüketim artışı, toplam araç üretim artışının üstünde olduğu için, artış göstermesine rağmen otomotiv plastiklerinin toplam plastik tüketimi içindeki payının


Diğerleri Toplam Plastik Hammadde

3

3

3

3

3

3

343

356

368

375

378

381

2018 yılında Türkiye otomotiv sektörünün en az 381 bin ton plastik hammadde tüketeceği ve plastik hammadde tüketiminin 2013 yılına kıyasla % 11 oranında artacağı tahmin edilmektedir. 2018 yılında Türkiye otomotiv sektörünün en az 381 bin ton plastik hammadde tüketeceği ve plastik hammadAncak, toplam plastik tüketim artışı, toplam araç üretim artışının üstünde olduğu için, artış de tüketiminin 2013 yılına kıyasla % 11 oranında artacağı tahmin edilmektedir.

göstermesine rağmen otomotiv plastiklerinin toplam plastik tüketimi içindeki payının gerilemesine neden olacaktır. Nitekim, otomotiv plastiklerinin toplam plastik tüketimi içindeki Ancak, toplam plastik tüketim artışı, toplam araç üretim artışının üstünde olduğu için, artış göstermesine rağpayı 2009 yılında % 5 ile en üst seviyesine çıkmış ancak 2013 yılında % 3,5’a gerilemiştir. Bu men otomotiv plastiklerinin toplam plastik tüketimi içindeki payının gerilemesine neden olacaktır. Nitekim, oranın 2018 yılında % 3’e kadar düşeceği tahmin edilmektedir.

otomotiv plastiklerinin toplam plastik tüketimi içindeki payı 2009 yılında % 5 ile en üst seviyesine çıkmış ancak 2013 yılında % 3,5’a gerilemiştir. Bu oranın 2018 yılında % 3’e kadar düşeceği tahmin edilmektedir. Otomotiv Sektöründe Plastik Tüketiminin Toplam Plastik Tüketimi İçindeki Payı (%)

Dünya otomotiv sektöründe plastiğe olan talep her geçen gün daha da artmaktadır. Çünkü sürücülerin daha Dünya otomotiv sektöründe plastiğe olan talep her geçen gün daha da artmaktadır. Çünkü fazla konfor, güvenlik, yakıt verimliliği, stil ve düşük fiyatlar ile yüksek performanslı araba isterken, toplum da sürücülerin daha fazla konfor, güvenlik, yakıt verimliliği, stil ve düşük fiyatlar ile yüksek daha düşük kirlilik seviyeleri talep etmektedir. Sürücülerin ve toplumun giderek artan talepleri, otomotiv sekperformanslı araba isterken, toplum da daha düşük kirlilik seviyeleri talep etmektedir. töründe rekabeti arttırmakta, araç üreticileri sürekli yenilikler yaratmak zorunda kalmaktadır. Bu yenilikler ise Sürücülerin ve toplumun giderektercihini artan talepleri, otomotiv sektöründe rekabeti arttırmakta, araç alternatif malzemeler içinde plastiğin zorunlu kılmaktadır.

üreticileri sürekli yenilikler yaratmak zorunda kalmaktadır. Bu yenilikler ise alternatif malzemeler içindeplastik plastiğin tercihinikatma zorunlu kılmaktadır. Türkiye sektöründe değeri daha yüksek ve yenilikçi mamullerin ve hammaddelerin üretilmesi,

otomotiv sektörüne yönelik plastik üretiminin artmasına, bu da araç üretiminin gelişmesine bağlıdır. Ancak, Türkiye, araç üretiminde hedeflenen üretim düzeyine ulaşamaması nedeniyle, otomotiv plastiklerinin toplam plastik tüketimi içindeki payı kıyaslamasında, toplam plastik tüketiminin % 5 – 9 arasında değiştiği gelişmiş batı toplumlarının altında kalmıştır.

29


www.plasfed.org.tr

30

2013 Türkiye Otomotiv Plastikleri Sektör Raporu  

PLASFED Plastik Sanayicileri Federasyonu 2013 Türkiye Otomotiv Plastikleri Sektör Raporu

2013 Türkiye Otomotiv Plastikleri Sektör Raporu  

PLASFED Plastik Sanayicileri Federasyonu 2013 Türkiye Otomotiv Plastikleri Sektör Raporu

Advertisement