Page 1

2013

plastik sanayi 7h5.ú<(

3/$67ú.úû/(0(

0$.ú1(/(5ú 6(.7g5 ú=/(0( RAPORU

Plastik Sanayicileri Derneği

Barbaros Barba aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri PLASF


Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

Türkiye, plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları talebinin % 70 – 80’ini ithalatla karşılayan, bu mamullerde net ithalatçı konumunda bulunan ve gelişmiş batı toplumlarına kıyasla düşük ihraç fiyatları ile yeterli katma değer sağlayamayan bir ülke konumundadır. Plastik sektörü hızla büyürken plastik işleme makineleri üretimi bu hıza paralel olarak gelişmemekte ve sektör başta Çin olmak üzere ucuz makine üretici ülkelerden yapılan ithalat karşısında gelişememektedir. Plastik işleme makineleri sektörüne yönelik bir devlet stratejisinin bulunmaması, yerli üreticinin yeterince korunmaması ve plastik mamul üreticilerinin rekabet üstünlüğü sağlamak için ucuz ve ikinci el makine ithalatını tercih etmeleri, Türkiye’de plastik işleme makineleri sektöründe üretimin giderek küçülmesine neden olmaktadır. Plastik sektörü, 2003 – 2013 yılları arasında toplam 6,4 milyar dolarlık makine ve teçhizat yatırımı yapmış olup son 3 yıldır yapılan yatırımın ortalama yıllık tutarı 801 milyon dolardır. Bunun, % 37’sini presler ve diğer makinalar, % 24’ünü enjeksiyon, % 18’ini ekstrüzyon, % 11’ini aksam ve parçalar, % 6’sını termoform ve % 4’ünü de şişirme makinaları oluşturmuştur. 2013 yılında plastik işleme makineleri ile aksam ve parçaları sektöründe 339 milyon dolar üretim, 527 milyon dolar ithalat, 134 milyon dolar ihracat ve 732 milyon dolar da iç pazar satışları gerçekleşmiştir. Sektör 393 milyon dolar dış ticaret açığı vermiştir. 2013 yılında plastik işleme makineleri üretimi ve ihracatı 2012 yılına kıyasla % 9 artarken, ithalatın % 12 , iç satışların da % 7 gerilediği görülmektedir. 2013 yılında, plastik işleme makineleri ile aksam ve parçaları sektöründe, iç satışların % 72’sinin ithalatla karşılandığı, toplam üretimin % 39’unun ihraç edildiği ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 25 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Türkiye’nin plastik ihracatında ilk 10 sıraya giren ihracat pazarlarının, dünya plastik işleme makineleri toplam ithalatı içinde % 15 payı olan ülkeler olduğu görülmektedir. Türkiye’nin plastik işleme makineleri ihracatını arttırması için, dünya plastik işleme makineleri ithalatından % 85 pay alan diğer ülkelere yönelik tanıtım faaliyetlerini arttırması gerekmektedir. Türkiye, ucuz ve yetişmiş insan gücü ile makine üretimindeki deneyim avantajını kullanarak global makine üreticilerini Türkiye’de yatırım yapmak için gerekli teşvik altyapısını kurabilir ve global oyuncuların Türkiye’de yapacağı plastik işleme makine yatırımlarına özel teşvikler sağlanabilir. Bu şekilde uygulanacak bir teşvik altyapısı ile en azından plastik işleme makinelerinin bazı modelleri için Türkiye üretim ve ihracat üssü haline getirilebilir. Bunun başarılması halinde diğer model makinelerinin de Türkiye’de üretilip, batının makine ihtiyacı Türkiye’den sağlanabilir. Bu gün katma değer sağlayan makinelerin üretimi çok büyük AR – GE harcamaları gerektirmektedir. Tümü KOBİ düzeyinde bulunan yerli makine üreticilerinin bu ölçeklerde AR - GE harcamaları yaparak batının makineleri düzeyinde teknolojik düzeye erişmeleri mevcut finansal güçlerinin yetersizliği nedeni ile zordur. Bu nedenle Türkiye’de ana makine üretimi yerine bu makinelerin aksam ve parçalarının istenilen kalite düzeyinde üretilerek sektörümüzün küresel oyuncuların parça tedarik sistemine girmeleri ve Türkiye’nin plastik işleme makineleri aksam ve parçalarında üretim ve ihracat üssü haline getirilmesi izlenebilecek önemli stratejilerdn biri olarak dğerlendirilmelidir.

2


DÜNYA PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ DIŞ TİCARETİ : Plastik işleme makineleri dünya dış ticaret hacmi 2012 yılı itibariyle yaklaşık 72 milyar dolardır. 2009 yılında küresel krizin olumsuz etkisi ile 44 milyar dolara gerileyen dış ticaret hacminin 2010 yılından buyana artış trndine girdiği görülmektedir. Dış ticaret hacminin 2012 yılında 2011 yılına kıyasla aynı düzeyd kaldığı görülmektedir.

Plastik İşleme Makineleri Dünya Toplam Ticaret Hacmi Milyar Dolar

Kaynak : ITC, İnternational Trade Center

DÜNYA PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ İTHALATI : 2009 yılında 15 milyar dolar olan dünya plastik işleme makinaları ithalatı artış trendine girmiş ve 2012 yılında 25 milyar dolara çıkmıştır. Dünya toplam ithalatının % 54’ü en büyük 10 ithalatçı ülke tarafından yönlendirilmektedir. Diğer tüm ülkelerin toplam ithalattan aldıkları pay % 46 dır. Çin, ABD ve Tayland, Almanya ve Meksika plastik işleme makineleri ithal eden en büyük 5 ithalatçı ülkeyi oluştururken, Türkiye de % 2 payla en büyük 10 ithalatçı ülke içinde yer almaktadır. Başlıca Ülkeler İtibariyle Dünya Plastik İşleme Makineleri İthalatı Milyon Dolar

2009

2010

2011

2012

Çin

2.023

3.039

3.705

3.467

ABD

1.343

1.749

2.208

2.401

Tayland

460

564

800

1.289

Almanya

743

839

1.423

1.221

Meksika

627

777

847

1.020

Endonezya

349

540

740

907

Hindistan

631

816

906

891

Rusya Fed.

428

476

811

831

Brezilya

383

564

883

669

Türkiye

315

452

692

596

10 Ülke Toplam

7.301

9.817

13.014

13.293

Diğerleri

8.039

9.631

11.843

11.552

15.341

19.447

24.857

24.845

Dünya Toplam

% Pay 14 10 5 5 4 4 4 3 3 2 54 46 100

Kaynak : ITC, İnternational Trade Center

3


DÜNYA PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ İHRACATI : 2009 yılında 29 milyar dolar olan dünya plastik işleme makineleri ihracatıı artış trendini sürdürerek 2012 yılında 47 milyar dolara çıkmıştır. Dünya toplam ihracatının % 45’i en büyük 10 ihracatçı ülke tarafından yönlendirilmektedir. Almanya, Japonya ve Çin, İtalya ve ABD plastik işleme makineleri ihraç eden en büyük beş ihracatçı ülkeyi oluştururken, Türkiye toplam dünya ihracatından % 0,3 pay almaktadır.

Başlıca Ülkeler İtibariyle Dünya Plastik İşleme Makineleri İhracatı Milyon Dolar

2009

2010

2011

2012

Pay 2012 ( % )

Almanya

3.627,4

4.389,1

6.254,2

5.722,5

12,2

Japonya

1.620,3

2.428,1

2.827,8

3.191,5

6,8

Çin

1.354,7

1.966,2

2.559,3

2.865,7

6,1

İtalya

1.600,8

1.788,0

2.324,2

2.183,1

4,7

ABD

1.224,7

1.361,9

1.547,3

1.609,4

3,4

Avusturya

851,5

1.169,1

1.636,4

1.608,6

3,4

Tayvan

745,9

1.166,7

1.333,8

1.352,5

2,9

Fransa

789,9

867,8

934,5

991,6

2,1

Kanada

634,5

786,7

970,2

954,0

2,0

İsviçre

590,2

746,4

875,1

741,0

1,6

10 Ülke Toplam

13.042,0

16.671,9

21.264,7

21.221,8

45,4

Diğerleri

15.954,7

20.239,6

25.631,7

25.573,3

54,6

Toplam Dünya

28.996,7

36.911,6

46.896,4

46.795,1

100,0

3.627,4

4.389,1

6.254,2

5.722,5

0,3

Türkiye

Kaynak : ITC, İnternational Trade Center TÜRKİYE PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ SEKTÖRÜ : FİRMA SAYISI : PAGDER tarafından yapılan bir araştırmaya göre ülkemizde 598 firma plastik işleme makineleri ile bunların aksam ve parçalarını imal etmek üzere faaliyet göstermektedir. Plastik işleme makineleri ve bunların aksam ve parçalarını imal eden firmaların % 78’i İstanbul’da % 6’sı ise İzmir’de faaliyet göstermektedir. Plastik İşleme Makinalari Üreticilerinin Başlıca İllere Dağılımı

4

Şehir

Sayı

% Dağılım

İstanbul

464

78

İzmir

34

6

Ankara

17

3

Bursa

17

3

Kocaeli

11

2

Konya

10

2

Adana

8

1

Gaziantep

8

1

Manisa

5

1

Diğerleri

24

4

Toplam

598

100

Kaynak : PAGDER


ÜRETİM : 2003 yılında 53 milyon dolar olan plastik işleme makineleri üretimi, 2008 yılında 243 milyon dolara çıkmış ancak 2009 ve 2010 yıllarında küresel krizin olumsuz etkileri nedeniyle geriledikten sonra 2011 yılından itibaren tekrar artış trendine girmiştir. 2012 yılında 311 milyon dolar olarak gerçekleşen üretimin 2013 yılında değer bazında % 9 artarak 339 milyon dolara eriştiği görülmektedir. Plastik İşleme Makineleri Üretimi Milyon $

2013 yılında 2012 yılına kıyasla üretim; enjeksiyon makinelerinde % 7, ekstrüzyon makinelerinde % 32, termoform makinelerinde % 24 ve aksam ve parçalarda % 21 artarken, şişirme makineleri, presler ve diğer makinelerde sırası ile % 24 ve % 3 gerilemiştir. Plastik İşleme Makineleri Üretimi ( Milyon Dolar )

GTİP

Makine Grubu

847710 847720 847730 847740 847751-59-80 847790

Enjeksiyon Mak. Ekstrüzyon Mak. Şişirme Makineleri Termoforming Makineleri Presler ve Diğer Makineler Aksam ve Parçalar Toplam

2012

2013

19 47 3 29 157 56 311

20 63 0 36 153 68 339

% Artış 20132 /2012 7 32 -86 24 -3 21 9

Kaynak : TUİK

2013 yılında plastik işleme makineleri toplam üretimi içinde, değer bazında enjeksiyon makineleri % 6, ekstrüzyon makineleri % 18 termoform makineleri % 11, presler ve diğer makineler % 45, aksam ve parçalar üretimi de % 20 pay almıştır. 2013 yılında, 2012 yılına kıyasla, şişirme ile presler ve diğer makineler dışındaki tüm makinelerin toplam üretim içindeki payı artış göstermiştir. Makinelerin Toplam Üretim İçindeki Payı ( % )

GTİP 847710 847720 847730 847740 847751-59-80 847790

Makine Grubu Enjeksiyon Mak. Ekstrüzyon Mak. Şişirme Makineleri Termoforming Makineleri Presler ve Diğer Makineler Aksam ve Parçalar Toplam

2012 6 15 1 9 51 18 100

2013 6 18 0 11 45 20 100

5


İTHALAT : 2003 yılında 257 Milyon dolar olan plastik işleme makineleri ile bunların aksam ve parçaları ithalatı sürekli olarak artmış ve 2008 yılında 507 milyon dolara çıktıktan sonra 2009 yılında küresel krizin olumsuz etkisi ile gerileme trendine girmiştir. 2011 yılında 692 milyon dolarla maksimum seviyesine çıkan ithalat gerileyerek 2013 yılında 527 milyon dolara inmiştir. Plastik İşleme Makinaları İthalatı Milyon $

2013 yılında plastik işleme makinelerinde ithalatın 2012 yılına kıyasla, şişirme ve presler ve diğer makinalar dışındaki tüm makinalarda gerilediği görülmektedir.

Plastik İşleme Makineleri ve Aksam ve Parçaları İthalatı( Milyon Dolar )

GTİP

Makine Grubu

847710 847720 847730 847740 847751-59-80 847790

Enjeksiyon Mak. Ekstrüzyon Mak. Şişirme Makineleri Termoforming Makineleri Presler ve Diğer Makineler Aksam ve Parçalar Toplam

2012

2013

169 123 10 22 228 44 596

161 96 21 24 181 43 527

% Artış 20132 /2012 -4 -22 115 9 -21 -3 -12

Kaynak : TUİK

2012 yılında toplam ithalatın içinde ekstrüzyon ile presler ve diğer makinelerin ithalatının payı gerilemiş diğerlerinin ise artış göstermiştir. Toplam ithalatın içinde en büyük pay presler ve diğer makinalar ile enjeksiyon makinalarında görülmektedir. Makinelerin Toplam İthalat İçindeki Payı ( Milyon Dolar - % )

GTİP 847710 847720 847730 847740 847751-59-80 847790 Kaynak : TUİK

6

Makine Grubu Enjeksiyon Mak. Ekstrüzyon Mak. Şişirme Makineleri Termoforming Makineleri Presler ve Diğer Makineler Aksam ve Parçalar Toplam

2012 28 21 2 4 38 7 100

2013 31 18 4 5 34 8 100


İHRACAT : 2003 yılında 22 milyon dolar olan plastik işleme makineleri ile aksam ve parçaları ihracatı, 2008 yılında 95 milyon dolara çıktıktan sonra küresel krizin olumsuz etkisi nedeniyle 2009 ve 2010 yıllarında gerilemiştir. 2011 yılından itibaren tekrar artış eğilimine giren ihracatın 2013 yılında 2012 yılına kıyasla % 9 artarak 134 milyon dolara çıktığı görülmektedir. Plastik İşleme Makineleri İhracatı (Milyon $)

2012 yılında 2011 yılına kıyasla, ekstrüzyon, presler ile kesme, yarma ve biçim verme makineleri ihracatı artmış diğer makineler ve aksam ve parçalarda ihracat gerilemiştir. Plastik İşleme Makineleri ve Aksam ve Parçaları İhracatı ( Milyon Dolar )

GTİP

Makine Grubu

847710 847720 847730 847740 847751-59-80 847790

Enjeksiyon Mak. Ekstrüzyon Mak. Şişirme Makineleri Termoforming Makineleri Presler ve Diğer Makineler Aksam ve Parçalar Toplam

2012

2013

9 24 1 12 63 14 123

10 31 0 14 61 17 134

% Artış 20132 /2012 7 32 -86 24 -3 21 9

Kaynak : TUİK

2013 yılında toplam plastik işleme makineleri ihracatından presler ve diğer makinalar % 46, ekstrüzyon makinaları ise % 23 ile en yüksek payı almıştır. Toplam ihracat içinde ekstrüzyon makinaları, termoform makinaları ve aksam ve parçaların payının arttığı gözlemlenmektedir. Makinelerin Toplam İhracatı İçindeki Payı ( Milyon Dolar - % )

GTİP 847710 847720 847730 847740 847751-59-80 847790

Makine Grubu Enjeksiyon Mak. Ekstrüzyon Mak. Şişirme Makineleri Termoforming Makineleri Presler ve Diğer Makineler Aksam ve Parçalar Toplam

2012 8 19 1 10 51 11 100

2013 7 23 0 11 46 13 100

Kaynak : TUİK

7


PLASTİK İŞLEME MAKİNALARI DIŞ TİCARETİNDE 10 ÜLKE : 2013 yılında 10 ülkeden yapılan plastik işleme makineleri ile aksam ve parçalar ithalatı toplam ithalatın adet bazında % 87’sini dolar bazında da % 93’ünü oluşturmuştur. 2013 yılında plastik işleme makineleri ithalatımızda ilk 3 sırayı Almanya, Çin ve İtalya almıştır. Diğer taraftan, 2013 yılında plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları ihracatının adet bazında % 49’u dolar bazında da % 55’i 10 ülkeye yapılmıştır. 2013 yılında Rusya Fed. İran ve Almanya en çok plastik işleme makineleri ve aksam ve parçaları ihraç ettiğimiz ülkeleri oluşturmuştur. Plastik İşleme Makineleri Ve Aksam Ve Parçaları İhracatında İlk 10 Ülke - 2013 İTHALAT

İHRACAT

Adet

Milyon Dolar

Adet %

Dolar %

743

150

13

28

Adet

Milyon Dolar

Rusya Fed.

510

25

Adet - %

Dolar - %

19 8 6 5 4 3 3 2 2 2

2.874

125

49

24

İran

529

11

İtalya

512

76

9

14

Almanya

108

8

Avusturya

191

37

3

7

Bulgaristan

100

6

Tayvan

328

37

6

7

Romanya

111

5

Fransa

54

16

1

3

Azerbaycan

90

4

G. Kore

106

14

2

3

BAE

30

4

ABD

132

13

2

2

Özbekistan

93

3

Japonya

37

12

1

2

Ukrayna

74

3

184

3

14 14 3 3 3 2 1 3 2 5

Almanya Çin

İsviçre

95

10

2

2

Irak

10 Ülke Toplamı

5.072

491

87

93

10 Ülke Toplamı

1.829

73

49

55

Diğerleri

766

36

13

7

Diğerleri

1.891

61

5.838

527

100

100

TOPLAM

3.720

134

51 100

45 100

TOPLAM

Kaynak : TUİK

BİRİM DIŞ TİCARET FİYATLARI : Plastik işleme makineleri ile bunların aksam ve parçalarının ortalama birim ithal fiyatı 2012 yılında 12,7 dolar / Kg iken, 2013 yılında % 2,3 gibi cüzi miktarda gerileyerek 12,4 dolar / Kg’a inmiştir. Bu dönemde ortalama ithal birim fiyatları presler ve diğer makinalar dışındaki tüm makinalarda artış göstermiştir. Plastik İşleme Makineleri Birim İthal Fiyatları ( Dolar / Kg )

GTİP 847710 847720 847730 847740 847751-59-80 847790

Makine Grubu Enjeksiyon Mak. Ekstrüzyon Mak. Şişirme Makineleri Termoforming Makineleri Presler ve Diğer Makineler Aksam ve Parçalar Toplam

2012

2013

6,89 14,26 18,18 19,02 12,10 10,71 12,04

4,64 16,26 9,19 20,90 11,89 12,78 11,91

% Artış 20132 /2012 -33 14 -49 10 -2 19 -1

Kaynak : TUİK

Plastik işleme makineleri ile bunların aksam ve parçalarının ortalama birim ihraç fiyatı 2012 yılında 12,04 dolar / kg iken 2013 yılında % 1 azalarak 11,91 dolar / kg’a inmiştir. 2013 yılında enjeksiyon ve şişirme makinalarında ortalama ihraç fiyatı gerilerken diğer makinalarda artış göstermiştir.

8


Plastik İşleme Makineleri Birim İhraç Fiyatları ( Dolar / Kg )

GTİP 847710 847720 847730 847740 847751-59-80 847790

Makine Grubu Enjeksiyon Mak. Ekstrüzyon Mak. Şişirme Makineleri Termoforming Makineleri Presler ve Diğer Makineler Aksam ve Parçalar Toplam

2012

2013

6,89 14,26 18,18 19,02 12,10 10,71 12,04

4,64 16,26 9,19 20,90 11,89 12,78 11,91

% Artış 20132 /2012 -33 14 -49 10 -2 19 -1

Kaynak : TUİK

Plastik işleme makineleri birim ithal fiyatları, 2003 yılından buyana birim ihraç fiyatlarının daima üstünde seyretmektedir. Bu durum, Türkiye’nin katma değeri daha yüksek makineler ithal ettiğini ve buna karşılı katma değeri düşük makineleri üreterek ihracat yaptığını göstermektedir. Plastik İşleme Makineleri Ortalama Dış Ticaret Fiyatları $/Kg

DIŞ TİCARET AÇIĞI : Türkiye, plastik işleme makineleri dış ticaretinde daima dış ticaret açığı vermektedir. 2011 yılında dış ticaret açığı 589 milyon dolarla en üst düzeye çıkmıştır. 2013 yılında dış ticaret açığı 2012 yılına kıyasla % 17 azalarak 393 milyon dolara inmiştir. Plastik İşleme Makineleri Dış Ticaret Açığı Milyon $

2013 yılında, şişirme makinaları dışındaki tüm makinalarda dış ticaret açığı önemli ölçüde gerilemiştir.

9


Plastik İşleme Makineleri Dış Ticaret Açığı ( Milyon Abd Dolar )

GTİP

Makine Grubu

847710 847720 847730 847740 847751-59-80 847790

Enjeksiyon Mak. Ekstrüzyon Mak. Şişirme Makineleri Termoforming Makineleri Presler ve Diğer Makineler Aksam ve Parçalar Toplam Kaynak : TUİK

2012

2013

-159 -100 -9 -11 -165 -30 -474

-151 -65 -21 -10 -120 -26 -393

% Artış 20132 /2012 -5 -35 139 -8 -27 -14 -17

İÇ PAZAR SATIŞLARI ( PLASTİK SEKTÖRÜNÜN MAKİNE ve TEÇHİZAT YATIRIMI ) : Plastik sektörünün 2003 yılında 288 milyon dolar olan makine teçhizat iç pazar satışları ( yatırımı ) 2011 yılında 885 milyon dolarla en üst düzeyine çıkmıştır. Toplam makine teçhizat yatırımı 2013 yılında 2012’ye kıyasla % 7 azalarak 732 milyon dolara gerilemiştir.

Plastik Sektörünün Makine ve Teçhizat İç Pazar Satışları Milyon ABD $

2012 yılında ekstrüzyon, enjeksiyon, presler ve diğer makinalar dışındaki tüm makinelerde iç pazar satışları artış göstermiştir.

Plastik İşleme Makineleri İç Pazar Satışları ( Milyon Dolar )

GTİP 847710 847720 847730 847740 847751-59-80 847790

Makine Grubu Enjeksiyon Mak. Ekstrüzyon Mak. Şişirme Makineleri Termoforming Makineleri Presler ve Diğer Makineler Aksam ve Parçalar Toplam

2012

2013

178 147 12 40 323 86 785

171 127 22 46 273 94 732

% Artış 20132 /2012 -4 -13 86 15 -15 9 -7

Kaynak : TUİK

Plastik sektörünün 2013 yılında gerçekleştirdiği makine yatırımının % 23’ünü enjeksiyon, % 17’sini ektrüzyon, % 37’sini presler ve diğer makineler ve % 13’ünü de aksam ve parçalar oluşturmuştur.

10


Plastik İşleme Makineleri İç Pazar Satışları ( % - Milyon Dolar )

GTİP 847710 847720 847730 847740 847751-59-80 847790

Makine Grubu Enjeksiyon Mak. Ekstrüzyon Mak. Şişirme Makineleri Termoforming Makineleri Presler ve Diğer Makineler Aksam ve Parçalar Toplam

2012 23 19 1 5 41 11 100

2013 23 17 3 6 37 13 100

Plastik sektörü, 2003 – 2013 yılları arasında toplam 6,4 milyar dolarlık makine ve teçhizat yatırımı yapmış olup son 3 yıldır ortalama yatırım tutarı 801 milyon dolardır. 2003 – 2013 yılları arasındaki toplam 6,4 milyar dolarlık yatırımın % 37’sini presler ve diğer makinalar, % 24’ünü enjeksiyon, % 18’ini ekstrüzyon, % 11’ini aksam ve parçalar, % 6’sını termoform ve % 4’ünü de şişirme makinaları oluşturmuştur. 2003-2013 Yıllarında Gerçekleşen Makine Teçhizat Yatırımı % Dağılımı

ARZ – TALEP DENGELERİ : TOPLAM SEKTÖR ARZ – TALEP DENGESİ : 2013 yılında plastik işleme makineleri ile aksam ve parçaları sektöründe 339 milyon dolar üretim, 527 milyon dolar ithalat, 134 milyon dolar ihracat ve 732 milyon dolar da iç pazar satışları ( plastik sektörünün makine ve teçhizat yatırımı ) gerçekleşmiştir. Sektör 393 milyon dolar dış ticaret açığı vermiştir. Plastik İşleme Makineleri Genel Arz – Talep Dengesi ( Milyon Dolar )

2012 Üretim İthalat İhracat İç Satış Dış Ticaret Açığı İhracat / Üretim ( % ) İthalat / İç Satış ( % ) İhracat / İthalat ( % )

2013 311 596 123 785 -474 39 76 21

339 527 134 732 -393 39 72 25

% Artış 2013 / 2012 9 -12 9 -7 -17

11


2013 yılında, plastik işleme makineleri ile aksam ve parçaları sektöründe, iç satışların ( sektörün makine teçhizat yatırımının ) % 72’sinin ithalatla karşılandığı, toplam üretimin % 39’unun ihraç edildiği ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 25 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Plastik İşleme Makineleri İç Pazar Satışları (Milyon $)

PLASTİK ENJEKSİYON MAKİNELERİ ARZ VE TALEP DENGESİ : 2013 yılında plastik enjeksiyon makinelerinde 20 milyon dolar üretim, 161 milyon dolar ithalat, 10 milyon dolar ihracat ve 171 milyon dolar da iç pazar satışları gerçekleşmiştir. Plastik enjeksiyon makinalarında 2013 yılı dış ticaret açığı 151 milyon dolardır. 2013 yılında, plastik enjeksiyon makinelerinde iç satışların ( sektörün enjeksiyon makineleri yatırımının ) % 94’ünün ithalatla karşılandığı ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 6 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

Enjeksiyon Makineleri Genel Arz – Talep Dengesi ( Milyon Dolar )

2012 Üretim İthalat İhracat İç Satış Dış Ticaret Açığı İthalat / İç Satış ( % ) İhracat / İthalat ( % ) Kaynak : TUİK

18,6 168,5 9,3 177,8 -159,2 95 6

2013 19,9 161,1 9,9 171,0 -151,2 94 6

% Artış 2013 / 2012 6,8 -4,4 6,8 -3,8 -5,1

2013 yılında 10 ülke plastik enjeksiyon ithalatımızın içinden adet bazında % 98, dolar bazında da % 99 pay almıştır. Çin,Almanya ve Avusturya plastik enjeksiyon ithalatımızda önde gelen 3 ülkeyi oluşturmuştur. Aynı yıl plastik enjeksiyon makineleri ihracatımızın adet bazında % 41’i dolar bazında da % 59’u 10 ülkeye yönelik olarak yapılırken, Bulgaristan, Rusya Federasuyonu ve Romanya plastik enjeksiyon ihracatımızda ilk 3 büyük pazarımızı oluşturmuştur.

12


Plastik Enjeksiyon Makineleri İthalat Ve İhracatının Ülkelere Dağılımı 2013

İTHALAT Adet

İHRACAT Adet %

Dolar %

1.418

Milyon Dolar 69,4

Adet %

Dolar %

29

Milyon Dolar 0,8

62

43

Bulgaristan

10

8

Almanya

295

37,5

13

23

Rusya Fed.

21

0,8

7

8

Avusturya

112

18,7

5

12

Romanya

9

0,8

3

8

Tayvan

135

12,4

6

8

Ürdün

4

0,7

1

7

İtalya

184

6,2

İsviçre

18

4,9

8

4

Fransa

1

3

İran

Japonya

25

4,9

1

3

Güney Kore

28

3,7

1

Fransa

22

1,5

Hindistan

10

Çin

10 Ülke Toplam Diğerleri Toplam

Adet

2

0,6

1

6

21

0,6

7

6

Özbekistan

9

0,5

3

5

2

Libya

6

0,5

2

5

1

1

Irak

17

0,3

6

3

0,8

0

0

Sırbistan

1

0,3

0

3

2.247

160,1

98

99

10 Ülke Toplam

119

5,8

41

59

37

1,0

2

1

Diğerleri

169

4,1

59

41

2.284

161,1

100

100

Toplam

288

9,9

100

100

Kaynak : TUİK

PLASTİK EKSTRÜZYON MAKİNELERİ ARZ VE TALEP DENGESİ : Plastik ekstrüzyon makinelerinde 2013 yılında 63 milyon dolar üretim, 96 milyon dolar ithalat, 31 milyon dolar ihracat ve 127 milyon dolar da iç pazar satışları gerçekleşmiştir. Dış ticaret açığı ise 65 milyon dolar olmuştur. 2013 yılında, plastik ekstrüzyon makinelerinde iç satışların ( sektörün ekstrüzyon makineleri yatırımının ) % 75’inin ithalatla karşılandığı ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 33 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

Ekstrüzyon Makineleri Genel Arz – Talep Dengesi ( Milyon Dolar )

2012 Üretim İthalat İhracat İç Satış Dış Ticaret Açığı İthalat / İç Satış ( % ) İhracat / İthalat ( % ) Kaynak : TUİK

47,3 123,2 23,6 146,9 -99,6 83,9 19,2

2013 62,5 96,1 31,3 127,3 -64,8 75,4 32,6

% Artış 2013 / 2012 32,2 -22,1 32,2 -13,3 -35,0

2013 yılında 10 ülke, plastik ekstrüzyon ithalatımızın içinden adet bazında % 91, dolar bazında da % 98 pay almıştır. Almanya İtalya ve Çin plastik ekstrüzyon ithalatımızda önde gelen 3 ülkeyi oluşturmuştur. Aynı yıl plastik ekstrüzyon makineleri ihracatımızın adet bazında % 64’ü dolar bazında da % 67’si 10 ülkeye yönelik olarak yapılırken, Rusya Federasuyonu, İran ve Aenavutluk plastik ekstrüzyon ihracatımızda ilk 3 büyük pazarımızı oluşturmuştur.

13


Plastik Ekstrüzyon Makineleri İthalat Ve İhracatının Ülkelere Dağılımı 2013

Adet Almanya

101

İtalya

İTHALAT Milyon Adet - % Dolar 33,8 20

İHRACAT Dolar %

115

Milyon Dolar 8,7

Adet

35

Rusya Fed.

Adet % 28

Dolar % 28

66

20,6

13

21

İran

83

2,7

20

9

153

12,8

31

13

Arnavutluk

7

2,2

2

7

Tayvan

75

9,6

15

10

Azerbaycan

19

1,8

5

6

Avusturya

19

7,6

4

8

Bosna-Hersek

3

1,3

1

4

Güney Kore

10

3,6

2

4

Romanya

8

1,1

2

4

Japonya

4

3,1

1

3

Kayseri SB

3

0,9

1

3

Israil

2

1,1

0

1

Isveç

3

0,8

1

3

Çin

Hindistan

9

0,9

2

1

Tunus

5

0,8

1

3

Çek Cumhuriyeti

13

0,8

3

1

Cezayir

13

0,8

3

2

10 Ülke Toplam

452

93,8

91

98

10 Ülke Toplam

259

21,1

64

67

47

2,2

9

2

Diğerleri

147

10,2

36

33

100

100

Toplam

406

31,3

100

100

Diğerleri Toplam

499 96,1 Kaynak : TUİK

ŞiŞİRME MAKİNELERİ ARZ VE TALEP DENGESİ : Şişirme makinelerinde 2013 yılında 0,4 milyon dolar üretim, 21 milyon dolar ithalat, 0,2 milyon dolar ihracat ve 22 milyon dolar da iç pazar satışları gerçekleşmiştir. Dış ticaret açığı21 milyon dolar düzeyindedir. 2013 yılında, şişirme makinelerinde iç satışların % 99’unun ithalatla karşılandığı ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 0,7 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Dış ticaret açığı 21 milyon dolardır.

Şişirme Makineleri Genel Arz – Talep Dengesi ( Milyon Dolar )

2012 Üretim İthalat İhracat İç Satış Dış Ticaret Açığı İthalat / İç Satış ( % ) İhracat / İthalat ( % ) Kaynak : TUİK

2013 2,8 10,0 1,1 11,6 -8,9 85,8 11,0

0,4 21,4 0,2 21,7 -21,3 98,9 0,7

% Artış 2013 / 2012 -85,5 114,5 -85,5 86,1 139,3

2013 yılında 12 ülkeden şişirme makinaları ithalatı yapılmış olup, Fransa, Almanya ve İtalya en çok ithalat yapılan ülkeleri oluşturmuştur. Bu 3 ülkedn yapılan ithalatın toplam ithalata oranı adet bazında % 43, dolar bazında da % 86 düzeyindedir. Aynı yıl 7 ülkeye 1 er adet şişirme makinası ihraç edilmiştir. Fransa, Polonya ve Rusya Fed. una yapılan ihracat dolar bazında toplam ihracatın % 65’ini oluşturmuştur.

14


Plastik Şişirme Makineleri İthalat Ve İhracatının Ülkelere Dağılımı 2013

Adet

İTHALAT Milyon Adet % Dolar 8 17

36

Fransa

1

41.390

Adet % 14

14

33

Polonya

1

27.613

14

20

12

17

Rusya Fed.

1

21.977

14

16

1

2

3

Almanya

1

20.000

14

14

1

1

3

Irak

1

16.520

14

12

Fransa

14

Almanya

11

7

İtalya

10

4

İsviçre

2

Bulgaristan

1

Çin

İHRACAT Dolar %

Adet

1000 Dolar

Dolar % 29

25

0

31

2

Moldova

1

7.600

14

5

Japonya

1

0

1

2

Yunanistan

1

5.895

14

4

Tayvan

4

0

5

1

Polonya

2

0

2

1

ABD

8

0

10

1

Finlandiya

2

0

2

0

Hollanda

1

0

1

0

81

21

100

100

7

140.995

100

100

TOPLAM Kaynak : TUİK

TERMOFORM MAKİNELERi ARZ VE TALEP DENGESİ : Termoform makinelerinde 2013 yılında 36 milyon dolar üretim, 24 milyon dolar ithalat, 14 milyon dolar ihracat ve 46 milyon dolar da iç pazar satışları ( plastik sektörünün diğer makineler yatırımı ) gerçekleşmiştir. Dış ticaret açığı 10 milyon dolar düzeyindedir. 2013 yılında, termoform makinalarında iç satışların % 53’ünün ithalatla karşılandığı ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 60 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Termoform Makineleri Genel Arz – Talep Dengesi ( Milyon Dolar )

2012 Üretim İthalat İhracat İç Satış Dış Ticaret Açığı İthalat / İç Satış ( % ) İhracat / İthalat ( % ) Kaynak : TUİK

29,2 22,2 11,7 39,7 -10,6 55,9 52,5

2013 36,1 24,2 14,4 45,8 -9,7 52,8 59,7

% Artış 2013 / 2012 23,7 8,8 23,7 15,4 -7,7

2013 yılında 10 ülke, termoform makineleri toplam ithalatımızın içinden adet bazında % 64 dolar bazında da % 91 pay almıştır. Almanya, Tayvan ve İtalya termoform ithalatımızda önde gelen 3 ülkeyi oluşturmuştur. Aynı yıl termoform makineleri ihracatımızın adet bazında % 27’si dolar bazında da % 87’si 10 ülkeye yönelik olarak yapılırken, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya Fed. ve Almanya termoform ihracatımızda ilk 3 büyük pazarımızı oluşturmuştur.

15


Termoform Makineleri İthalat Ve İhracatının Ülkelere Dağılımı 2013 İTHALAT

İHRACAT Milyon Adet Dolar

Almanya

21

Milyon Dolar 7,5

Tayvan

16

3,9

5

14

Rusya Fed.

14

2,4

4

17

İtalya

10

3,6

3

13

Almanya

6

2,3

2

16

Almanya

21

2,5

7

9

G. Afrika Cum.

6

1,9

2

13

Çin

34

1,9

11

7

Endonezya

2

0,8

1

5

Avusturya

58

1,6

19

6

Suudi Arabistan

4

0,6

1

4

Fransa

4

1,3

1

5

İran

5

0,5

2

3

ABD

8

1,3

3

5

Bursa SB

17

0,4

5

3

İtalya

11

1,2

4

4

Bulgaristan

13

0,4

4

3

Tayvan

12

0,6

4

2

Lübnan

3

0,4

1

3

10 Ülke Toplamı

195

25,4

64

91

10 Ülke Toplam

87

12,5

27

87

Diğerleri

112

2,4

36

9

Diğerleri

232

1,9

73

13

Toplam

307

27,8

100

100

Toplam

319

14,4

100

100

Adet

Adet %

Dolar %

7

27

BAE

17

Adet %

Dolar %

2,9

5

20

Kaynak : TUİK

PRESLER ve MAKİNELER ARZ VE TALEP DENGESİ : Presler ve diğer makinelerde 2013 yılında 123 milyon dolar üretim, 134 milyon dolar ithalat, 56 milyon dolar ihracat ve 201 milyon dolar da iç pazar satışları gerçekleşmiştir. Dış ticaret açığı 78 milyon dolar düzeyindedir. 2013 yılında, presler ve diğer makinalarda iç satışların % 66’sının ithalatla karşılandığı ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 42 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

Presler Ve Diğer Makineler Genel Arz – Talep Dengesi ( Milyon Dolar )

2012 Üretim İthalat İhracat İç Satış Dış Ticaret Açığı İthalat / İç Satış ( % ) İhracat / İthalat ( % ) Kaynak : TUİK

127,4 166,9 54,5 239,8 -112,3 70 33

2013 123,0 133,6 55,6 201,0 -78,0 66 42

% Artış 2013 / 2012 -3,5 -20,0 2,0 -16,2 -30,6

2013 yılında 10 ülke, presler ve diğer makineler toplam ithalatımızın içinden adet bazında % 75 dolar bazında da % 89 pay almıştır. Almanya, Çin ve İtalya bu makinaların ithalatında önde gelen 3 ülkeyi oluşturmuştur. Aynı yıl presler ve diğer makineler ihracatımızın adet bazında % 49’u dolar bazında da % 56’sı 10 ülkeye yönelik olarak yapılırken, Rusya Fed. İran ve Bulgaristan bu makinaların ihracatında ilk 3 büyük pazarımızı oluşturmuştur.

16


Presler Ve Diğer Makineler İthalat Ve İhracatının Ülkelere Dağılımı 2013

İTHALAT Milyon Adet Dolar 294 46,2

Almanya Çin

Adet %

Dolar %

11

26

Rusya Fed. İran

1192

35,9

45

20

İHRACAT Milyon Adet Dolar 359 10,3

Adet %

Dolar %

13

17

420

6,5

16

11

İtalya

236

33,7

9

19

Bulgaristan

48

3,5

2

6

ABD

83

9,1

3

5

Romanya

92

2,9

3

5

Tayvan

86

8,8

3

5

Azerbaycan

63

2,2

2

4

2

7,5

0

4

Ukrayna

52

2,0

2

3

Güney Kore

65

5,4

2

3

Almanya

92

1,8

3

3

Kanada

21

3,7

1

2

Irak

131

1,8

5

3

İngiltere

25

3,4

1

2

İngiltere

45

1,6

2

3

Avusturya

Fransa 10 Ülke Toplam Diğerleri Toplam

11

3,3

0

2

Hindistan

21

1,5

1

2

2.015

157,0

75

89

10 Ülke Toplam

1.323

34,1

49

56

662

19,2

25

11

Diğerleri

1.380

26,9

51

44

2.677 176,3 Kaynak : TUİK

100

100

Toplam

2.703

61,0

100

100

AKSAM VE PARÇALAR ARZ VE TALEP DENGESİ Aksam ve parçalarda 2013 yılında 68 milyon dolar üretim, 43 milyon dolar ithalat, 17 milyon dolar ihracat ve 94 milyon dolar da iç pazar satışları gerçekleşmiştir. Dış ticaret açığı 26 milyon dolar düzeyindedir. 2013 yılında, aksam ve parçalarda iç satışların ( sektörün aksam ve parçalar yatırımının ) % 46’sının ithalatla karşılandığı ve ihracatın ithalatı karşılama oranının da % 40 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

Aksam Ve Parçalarda Genel Arz – Talep Dengesi ( Milyon Dolar )

2012 Üretim İthalat İhracat İç Satış Dış Ticaret Açığı İthalat / İç Satış ( % ) İhracat / İthalat ( % ) Kaynak : TUİK

56,1 44,1 14,0 86,2 -30,1 51,2 31,8

2013 67,9 42,7 17,0 93,6 -25,7 45,6 39,7

% Artış 2013 / 2012 20,9 -3,2 20,9 8,6 -14,4

2013 yılında 10 ülkeaksam ve parçalar toplam ithalatımızın içinden KG bazında % 88 dolar bazında da % 87 pay almıştır. Almanya, İtalya ve Çin aksam ve parçalar ithalatında önde gelen 3 ülkeyi oluşturmuştur. Aynı yıl aksam ve parçalar ihracatımızın KG bazında % 59’u dolar bazında da % 61’i 10 ülkeye yönelik olarak yapılırken, Almanya, Rusya Fed. ve Özbekistan aksav ve parçalar ihracatında ilk 3 büyük pazarımızı oluşturmuştur.

17


Aksam Ve Parçalar İthalat Ve İhracatının Ülkelere Dağılımı 2013 İTHALAT Milyon KG Dolar

İHRACAT KG -%

Dolar %

KG

Milyon Dolar

KG - %

Dolar %

Almanya

190.636

15,2

21

32

Almanya

378.180

3,0

28

18

İtalya

182.449

10,0

20

21

Rusya Federasyonu

155.842

2,7

12

16

Özbekistan

Çin

250.113

4,6

28

10

54.116

1,0

4

6

Fransa

12.408

2,1

1

4

İran

20.616

0,9

2

5

ABD

14.985

2,0

2

4

Bulgaristan

35.368

0,7

3

4

Avusturya

29.444

2,0

3

4

Romanya

80.954

0,6

6

4

Japonya

13.726

1,7

2

3

Kazakistan

18.922

0,5

1

3

İsviçre

10.587

1,6

1

3

Cezayir

11.375

0,4

1

2

Tayvan

73.373

1,5

8

3

Norveç

17.639

0,4

1

2

Israil

Fransa

14.682

1,2

2

2

10 Ülke Toplam

792.403

41,8

88

87

10 Ülke Toplam

Diğerleri

108.659

6,0

12

13

Diğerleri

Toplam

901.062 47,8 Kaynak : TUİK

100

100

Toplam

12.190

0,3

1

2

785.202

10,4

59

61

542.695

6,6

41

39

1.327.897

17,0

100

100

SONUÇ ve TEMEL STRATEJİLER : AB ülkelerinde plastik ve kauçuk makineleri ile bunların aksam ve parçalarını imal eden firma sayısı toplam 3.700 civarında iken, Türkiye’de 600 civarında firmanın bulunması, firma başına üretim ve ciro oranının düşmesine neden olmaktadır. Plastik işleme makineleri ile bunların aksam ve parçaları sektöründeki gelişmeler, büyük ölçüde plastik sektörünün büyümesine ve yatırım eğilimlerine paralel bir seyir izlemesine rağmen sektör özellikle Çin ve Uzak doğu ülkelerinden yapılan ucuz ithalat baskısı altındadır. Artan talebin paylaşılmaında ithalat daha çok pay almaktadır. Türkiye, plastik işleme makineleri ile bunların aksam ve parçaları dış ticaretinde net ithalatçı ülke konumundadır ve katma değeri nisbi olarak daha düşük makineler ihraç ederken, pahalı makineleri ithal etmektedir. Türk plastik işleme makineleri sektörünün katma değeri daha büyük makineler üretip ihraç edebilmesi için temel stratejiler şunlar olabilir

• •

Sektörün teknolojik düzeyini arttırarak, global pazarlarda rekabetçi üretim olanaklarını yükseltmek, Yabancı sermaye yatırımlarını çekerek, sektörü geleneksel makine üretim yapısından katma değeri daha yüksek makineleri üreten bir yapıya ulaştırmak ve sektörün üretim ve katma değerini arttırmak,

Sektörde global pazarlarda marka yaratacak daha büyük ölçekli enjeksiyon ve ekstrüzyon makine üreticilerinin yaratılması, diğer firmaların ise bu firmalara ve global makine üreticilerine aksam ve parça üreten yan sanayi firmaları olarak organize edilmesi,

Sektörün verimliliğini yükseltmek ve sinerji sağlamak için kümelenme faaliyetlerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak,

• • • •

Sektörün eğitimli ara eleman ihtiyacını karşılayacak ölçüde eğitim alt yapısını oluşturmak. Sektöre yönelik AR-GE, ÜR-GE ve innovasyon desteklerini arttırmak, Kayıtdışı üretim ve haksız rekabetn önlenmesi, Plastik sektörünün büyüme hızının dışında, dış pazarlardaki pozitif / negatif gelişmelerin de plastik işleme makineleri sektörünü doğrudan etkileyecektir. Küresel krizin olumsuz etkileri ile geleneksel dış pazarlarda daralma veya duraklama sürmektedir. Firmaların geleneksel dış pazarlardaki daralmayı ikame edecek yeni

18


dış pazarlar bulmaları gerekecektir.

Bu konuda devlet kurumları dışında sektörel derneklere, potansiyel dış pazar arayışları ve firmaların bu pazarlara açılımları konularında görevler verilmelidir. Tanıtım ve pazarlama amacıyla sektörel dernekler tarafından potansiyel dış pazarlarda ofisler açılmalı, road show ve bileteral toplantılar organize edilmelidir.

Büyük fabrika yatırımı yapan işletmeler çeşitli ve avantajlı krediler ile gelişmiş ülkelerden 5 yıl vadeli makine alabilirken, ülkemize daha düşük fiyatlı tek makine siparişleri kalmaktadır. Siparişin boyutu az olduğu için yeterince indirim yapılamadığından bu siparişler de Çin – Tayvan gibi ülkelere kaptırılmaktadır. Makine ihracatının geliştirilmesi için Almanya’daki Hermes kredi sisteminin bir benzeri Türkiye’de de kurulmalı, Exim Bank kredileri makine üreten KOBİ firmalarının kolayca ulaşabileceği kaynaklar haline getirilmelidir. Eximbank tarafından yurtdışındaki orta ve küçük ölçekli şirketlere kredi sağlanmalı ve bu alıcıların Türkiye’den

• •

• •

• •

ithalatı özendirilmelidir. Uzun vadeli ihracat satışlarında ihracatçıya kur ve vade garantisi getirilmelidir. Dünyada gümrükler azaltılmakta, fakat ülkeler çeşitli standartlar ile kendi sanayicilerini korumak için başarılı tedbirler uygulayarak ithalatı düzenlemektedirler. Bu uygulamalara benzer şekilde gümrüklerimizde de denetim mekanizmaları geliştirilmelidir. AB standartlarını sağlamayan makinelerin Türkiye’ye girmesi engellenmelidir. Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin yeterli düzeye çıkarılması, standardizasyon kontrollerinin tavizsiz gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır. Plastik işleme makineleri sektörünün katma değeri ve global pazarlarda rekabet düzeyi yüksek makineler üretmesi gerekmektedir. Ancak, ülkemizde çok sayıda plastik işleme makinaları ve aksam ve parçaları üreticisi mevcut olup, firmaların üretim kapasiteleri ve firma başına üretim miktarları çok düşüktür, ekonomik ölçeklerin altındadır. Bu nedenle küçük firmaların özellikle AR – GE yapacak güce erişebilmeleri için firmalar arası birleşmelerin veya AR – GE konusunda stratejik işbirliklerinin ( ortak AR – GE merkezlerinin ) kurulması Firmalar, PAGDER – OAİB organizasyonu ile gerçekleştirilen TURQUM kalite belgesi çalışmalarına katılmalı ve bu belgeyi alan firmaların yurt içi ve yurt dışı fuar katılımlarında daha avantajlı devlet destekleri verilmelidir. Türkiye, ucuz ve yetişmiş insan gücü ile makine üretimindeki deneyim avantajını kullanarak global makine üreticilerini Türkiye’de yatırım yapmak için gerekli teşvik altyapısını kurabilir ve global oyuncuların Türkiye’de yapacağı plastik işleme makine yatırımlarına özel teşvikler sağlanabilir. Bu şekilde uygulanacak bir teşvik altyapısı ile en azından plastik işleme makinelerinin bazı modelleri için Türkiye üretim ve ihracat üssü haline getirilebilir. Bunun başarılması halinde diğer model makinelerinin de Türkiye’de üretilip, batının makine ihtiyacı Türkiye’den sağlanabilir. Bu gün katma değer sağlayan makinelerin üretimi çok büyük AR – GE harcamaları gerektirmektedir. Tümü KOBİ düzeyinde bulunan yerli makine üreticilerinin bu ölçeklerde AR - GE harcamaları yaparak batının makineleri düzeyinde teknolojik düzeye erişmeleri mevcut finansal güçlerinin yetersizliği nedeni ile zordur. Bu nedenle Türkiye’de ana makine üretimi yerine bu makinelerin aksam ve parçalarının istenilen kalite düzeyinde üretilerek sektörümüzün küresel oyuncuların parça tedarik sistemine girmeleri ve Türkiye’nin plastik işleme makineleri aksam ve parçalarında üretim ve ihracat üssü haline getirilmesi izlenebilecek ikinci stratejiyi oluşturabilir.

19


2013 Türkiye Plastik İşleme Makineleri Sektör İzleme Raporu  

PLASFED Plastik Sanayicileri Federasyonu 2013 Türkiye Plastik İşleme Makineleri Sektör İzleme Raporu

2013 Türkiye Plastik İşleme Makineleri Sektör İzleme Raporu  

PLASFED Plastik Sanayicileri Federasyonu 2013 Türkiye Plastik İşleme Makineleri Sektör İzleme Raporu

Advertisement