Page 1

plastik sanayi

2013

TÜRKİYE

PLASTİK AMBALAJ

MAMULLERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU

Plastik Sanayicileri Derneği

Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri


Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

YÖNETİCİ ÖZETİ : Plastik ambalaj mamülleri üretimi, Dünyada bu sektörde söz sahibi ülkelerin toplam plastik mamul üretimleri içindn % 40 ile % 53 arasındaki oranlarda pay almaktadır. Türkiye’de bu oran % 40, dünyada ise ortalama % 46 düzeyindedir. 2013 yılında dünya plastik ambalaj mamülleri toplam üretimi 124 milyon ton olarak gerçekleşmiş olup, Türkiye, 3,2 milyon ton üretimle dünya toplam üretiminden % 2,6 pay alarak dünya sıralamasında 9.ncu, AB ülkeleri içinde de Almanya ve İtalya’dan sonra üçüncü sıraya yerleşmiştir. Dünya plastik ambalaj mamulleri dış ticaret hacmi 2012 yılı itibariyle 286 milyar dolar olup, Türkiye toplam ihracattan % 1,1 pay alabilmiştir. Türkiye, üretimde dünya 9.ncusu ve AB’de 3.ncü sırada olmasına rağmen, katma değeri daha düşük mamullerin üretilmesi nedeniyle ihracat sıralamasında 21.nci sırada yer almaktadır. Önümüzdeki yıllarda dünya plastik ambalaj sektöründe artan küreselleşme ;, özellikle küçük ve orta boyutlu plastik işlemcileri başta olmak üzere, giderek daha fazla işbirliğine gidilmesini ve hatta şirketlerin birleşmesini gerektirmektedir. Yeni ürünler geliştiren ve imal eden ve müşterilerine daha fazla katma değer sunan şirketler için gelecekte fırsatlar doğacaktır. 2013 yılında Türkiye plastik ambalaj mamulleri sektöründe 2012 yılına kıyasla; üretim miktar bazında % 13 değer bazında % 17 , ithalat miktar bazında % 9 değer bazında % 12, ihracat miktar bazında % 13 değer bazında % 16, yurtiçi tüketim miktar bazında % 13, değer bazında % 16 artmıştır. Dış ticaret fazlasının ise miktar bazında % 19 değer bazında % 34 yükseldiği görülmektedir. 2013 yılında Almanya, Irak, İngiltere, Fransa ve İran plastik ambalaj mamulleri ihraç ettiğimiz ilk 5 büyük pazarımızı oluşturmuştur.

2


DÜNYA PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ SEKTÖRÜ :

ülkelerin ekonomileri içinde önemli bir yere sahiptir. Plastik sanayinin hızlı gelişmine paralel olarak plastik ambalajlar günlük hayatımızın temel bir parçası haline gelmiştir. Bu başarının temel anahtarı, plastiklerin değerli kaynakları en iyi biçimde muhafaza etme kabiliyetleri ve düşük ağırlıklarının bir sonucu olarak maliyet tasarrufu sağlamalarından kaynaklanmaktadır. Plastikler yenilikçi teknolojiler sayesinde giderek daha sofistike, hafif ve çok yönlü bir hale gelmiş ve pek çok alanda cam ve kağıt gibi geleneksel ambalajların yerini almıştır. Daha önceleri, kağıt, cam ve ahşap gibi klasik ambalaj malzemelerine ilaveten, selolüz asetat ve selofan saydam selüloz film gibi dönüştürülmüş doğal malzeme filmleri kullanılmakta iken, plastik ambalajlar, 1950’li yıllarda polietilenin piyasaya sürülmesi ile yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Polistiren, polipropilen, PVC, polyester ve polietilen kopolimerlerin geliştirilmesi ile plastik kullanımındaki hızlı artış başlamıştır. 2012 yılı itibariyle hemen hemen tüm ülkelerde plastik ambalaj tüketiminin toplam plastik mamul üretim ve tüketimi içindeki payı % 40’ın üzerindedir. Gelişmiş ülkelerde tüm ürünlerin üçte birinden fazlası plastik ile ambalajlanmakta ve böylece bu malzemeler, kağıt ve mukavvadan sonra, en büyük pazar payına sahip olmaktadır. Hacim bakımından, bu ambalajların % 55’i esnek, % 45’i serttir. Ancak değer bakımından bu konum tersine dönmektedir. Sert ambalajların Avrupa’daki yıllık tüketim değeri 30 milyar Euro’nun üzerinde, esnek ambalajın değeri ise 10 milyar Euro civarındadır. Sanayinin boyutuna ve ekonomik önemine rağmen, ( KOBİ’ler başta olmak üzere ) plastik ambalaj imalatçılarının şu anda 2 önemli baskı altındadır. Bir yanda hammadde tedarikçileri plastik fiyatlarını belirlemekte, diğer yanda özellikle gıda sanayi başta olmak üzere, müşteriler tarafından fiyatların düşürülmesi için büyük baskı uygulanmaktadır. Buna ilaveten, Doğu Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede, özellikle imalatçıların daha düşük maliyetlerle kaliteli ekstrüzyon ve baskı imkanına sahip oldukları ve bu nedenle bu ülkelerde rekabetin hızla arttığı bilinmektedir. Diğer taraftan özellikle bariyer malzemeler ve baskı teknolojisi alanlarında Uzak Doğu rekabeti artmaktadır. Ürün alanları bakımından toplam pazarın % 54’ünü oluşturan ve tüm ambalaj sanayinin en büyük alanı olan gıda ambalajlarının, plastik ambalajlar için en önemli büyüme pazarı olacağı bilinmektedir. Piyasanın büyümesine, tek ve iki kişinin yaşadığı evlerin ve yaşlıların sayısındaki artış gibi demografik gelişmeler katkı vermektedir. Yenilik bu sektörde de başarının önemli bir faktörüdür. Plastik ambalaj sanayinde piyasa için kullanımı kolay yeni ürünler geliştirmek amacıyla AR – GE’yi yoğun kullanan şirketler rakiplerine göre stratejik bir avantaja sahip olacaktır. Gelişmiş ülkelerde plastik ambalaj sanayi, hem ambalaj sektöründe ve hem de benzer alanlarda yeni piyasalar açmak için AR–GE’den yararlanmaktadır. Son yıllarda ambalaj amacıyla kullanılan plastiklerin hacminde ortalama % 30’a yakın oranda bir azalma olmuş ve aynı dönemde paletizasyon amacıyla kullanılan filmler % 78 ve sarı yağ ürünlerinin konteynerleri % 27 oranlarında düşmüştür. Geleceğe bakıldığında, çoklu-malzemeli proseslerin veriminin plastiklerin yiyeceklerin ambalajlanması için nefes alabilen paketler gibi alanlarda yeni çığırlar açmaya devam edeceği tahmn edilmektedir. Plastik ambalaj sanayi hammadde ve makine tedarikçileri ile daha yakın küresel işbirliğine girmektedir. E-posta ve bilgisayarlı tasarım yoluyla hızlı iletişim yöntemleri sayesinde bu işbirliğinin daha da etkili olması beklenmektedir. Plastik ambalaj sektörü için sonuç olarak ; Artan küreselleşme, özellikle küçük ve orta boyutlu plastik işlemcileri başta olmak üzere, giderek daha fazla işbirliğine gidilmesini ve hatta şirketlerin birleşmesini gerektirmektedir,

3


Yeni ürünler geliştiren ve imal eden ve müşterilerine daha fazla katma değer sunan şirketler için gelecekte fırsatlar doğacaktır, Plastik ambalaj sektörü, uluslararası hizmet, zamanında teslim ve e-ticaret ile giderek bir hizmet sanayi haline gelmektedir. Müşteriler açısından dış kaynak kullanımı (outsourcing) ve tam hizmet paketleri önem kazanmaktadır.

DÜNYA PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ ÜRETİMİ : Plastik ambalaj mamülleri üretimi, Dünyada bu sektörde söz sahibi ülkelerin toplam plastik mamul üretimleri içinden % 40 ile % 53 arasındaki oranlarda pay almaktadır. Dünya ortalaması ise % 46 düzeyindedir.

Plastik Ambalaj Sektörünün Toplam Plastik Sektörü İçindeki Payı

Plastik Ambalaj Sektörünün Toplam Plastik Sektörü(İçindeki Payı ( % ) %)

Ülkeler

% Pay

Ülkeler

% Pay

Romanya

53

Iran

48

ABD

53

Rusya

47

Bulgaristan

52

Avrupa

47

G. Afrika

51

Orta ve Doğu Avrupa

46

İsrail

51

Hindistan

45

İtalya

50

Almanya

45

Endonezya

50

Irak

45

S.Arabistan

49

Polonya

45

Orta Doğu

49

Macaristan

44

Kanada

49

Çek Cumh.

43

Fransa

49

Çin

40

B. Avrupa

48

Türkiye

40

2013 yılında dünya plastik ambalaj mamulleri üretiminin 124 milyon ton olarak gerçekleştiği toplam plastik mamuller içinden %üretiminin 46 pay aldığı görülmektedir. 2013ve yılında dünya plastik ambalaj mamulleri 124 milyon ton olarak gerçekleştiği ve toplam plastik mamuller içinden % 46 pay aldığı görülmektedir.

Dünya toplam plastik ambalaj mamulleri üretiminin % 79’u, yıllık üretim kapasitesi 1 milyon Dünya toplam plastik15 ambalaj üretiminin % 79’u, yıllık üretim 1 milyonplastik tonu geçen 15 ülke tonu geçen ülke mamulleri tarafından gerçekleştirilmiş olup, kapasitesi dünya toplam ambalaj tarafından gerçekleştirilmiş olup, dünya toplam plastik ambalaj üretiminin % 46’sı Çin, ABD ve Almanya taraüretiminin % 46’sı Çin, ABD ve Almanya tarafından gerçekleştirilmektedir. fından gerçekleştirilmektedir.

Türkiye, 2013 yılında 8,1 milyon ton üretimle dünya toplam plastik mamul üretiminde

Türkiye, 20137.ncisi yılındave 8,1AB milyon ton üretimle dünyaambalaj toplam plastik mamul üretiminde dünya 7.ncisi ve AB ikincidünya ikincisi iken, plastik mamullerinde 2013 yılında 3,2 milyon ton si iken, plastik ambalaj mamullerinde 2013 yılında 3,2 milyon ton üretimle dünya toplam üretiminden % 2,6 pay üretimle dünya toplam üretiminden % 2,6 pay alarak dünya sıralamasında 9.ncu, AB ülkeleri alarak dünya sıralamasında 9.ncu, AB ülkeleri içinde de Almanya ve İtalya’dan sonra üçüncü sıraya yerleşmiştir.

içinde de Almanya ve İtalya’dan sonra üçüncü sıraya yerleşmiştir.

Dünya Plastik Ambalaj Malzemeleri Üretimi ( 1000 Ton )

40

Plastik Ambalaj Malzemeleri Üretimi 1000 Ton 28.800

ABD

53

22.260

17,9

Almanya

45

6.750

5,4

Ülkeler

4 Çin

Toplam Plastik Sektörü İçinde Ambalaj Sektörünün Payı - %

Dünya Plastik Ambalaj Üretimi İçindeki Payı % 23,2


Türkiye, 2013 yılında 8,1 milyon ton üretimle dünya toplam plastik mamul üretiminde dünya 7.ncisi ve AB ikincisi iken, plastik ambalaj mamullerinde 2013 yılında 3,2 milyon ton üretimle dünya toplam üretiminden % 2,6 pay alarak dünya sıralamasında 9.ncu, AB ülkeleri içinde de Almanya ve İtalya’dan sonra üçüncü sıraya yerleşmiştir. Dünya Plastik Ambalaj Malzemeleri Üretimi ( 1000 Ton ) Dünya Plastik Ambalaj Malzemeleri Üretimi ( 1000 Ton )

Çin

40

Plastik Ambalaj Malzemeleri Üretimi 1000 Ton 28.800

ABD

53

22.260

17,9

Almanya

45

6.750

5,4

S. Arabistan

49

6.125

4,9

Hindistan

45

5.175

4,2

İtalya

47

4.000

3,2

Tayland

40

3.995

3,2

Brezilya

50

3.360

2,7

Türkiye

40

3.240

2,6

Fransa

49

3.185

2,6

10 Ülke Toplamı

45

86.890

69,9

Diğerleri

44

37.338

30,1

TOPLAM

46

124.228

100,0

Toplam Plastik Sektörü İçinde Ambalaj Sektörünün Payı - %

Ülkeler

Dünya Plastik Ambalaj Üretimi İçindeki Payı % 23,2

DÜNYA PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ DIŞ TİCARET HACMİ :

DÜNYA PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ DIŞ TİCARET HACMİ : 2012 yılında dünya plastik ambalaj mamülleri dış ticaret hacmi 2011 yılına kıyasla miktar % 27,plastik değer ambalaj bazındamamülleri da % 2 gerileyerek 244 milyon ton ve 286 milyar olarak 2012bazında yılında dünya dış ticaret hacmi 2011 yılına kıyasla miktar dolar bazında % 27, değer gerçekleşmiştir. Türkiye 2012 yılında 3,3 milyar dolarlık dış ticaret hacmi ile dünya toplam bazında da % 2 gerileyerek 244 milyon ton ve 286 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Türkiye 2012 yılında 3,3 dış ticaret hacminden % 1,1 pay almıştır. milyar dolarlık dış ticaret hacmi ile dünya toplam dış ticaret hacminden % 1,1 pay almıştır. Dünya Plastik Ambalaj Mamülleri Dış Ticaret Hacmi

DÜNYA PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ İTHALATI : DÜNYA PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ İTHALATI : 2012 yılında dünya toplam plastik ambalaj mamulleri ithalatı 2011 yılına kıyasla miktar % 19,toplam değer plastik bazındaambalaj da % 2mamulleri azalarak ithalatı 21,5 milyon ton ve 143 milyar dolar olarak 2012bazında yılında dünya 2011 yılına kıyasla miktar bazında % 19, değer gerçekleşmiştir. 2012 dünya toplam ambalaj mamulleri ithalatının bazında da % 2 azalarak 21,5yılında milyon ton ve 143 milyarplastik dolar olarak gerçekleşmiştir. 2012 yılındamiktar dünya toplam bazında 48’i değer bazındamiktar da %bazında 51’i 10%ülke gerçekleştirilmiş olup Türkiye gerçekplastik ambalaj%mamulleri ithalatının 48’itarafından değer bazında da % 51’i 10 ülke tarafından toplam ithalattan miktarithalattan bazında %miktar 1,6, değer bazında % 1,1 pay almıştır. leştirilmiş olup Türkiye toplam bazında % 1,6,da değer bazında da % 1,1 pay almıştır. Dünya Plastik Ambalaj Malzemeleri İthalatı ( Milyon Ton ) Ülkeler ABD

2.008

2.009

2.010

2.011

2.012

% Pay - 2012

2,3

2,4

2,7

1,4

1,5

7,1

5


bazında % 19, değer bazında da % 2 azalarak 21,5 milyon ton ve 143 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2012 yılında dünya toplam plastik ambalaj mamulleri ithalatının miktar bazında % 48’i değer bazında da % 51’i 10 ülke tarafından gerçekleştirilmiş olup Türkiye toplam ithalattan miktar bazında % 1,6, değer bazında da % 1,1 pay almıştır. Dünya Plastik Ambalaj Malzemeleri İthalatı

Dünya Plastik Ambalaj Malzemeleri İthalatı ( Milyon Ton ) ) ( Milyon Ton

Ülkeler

2.008

2.009

2.010

2.011

2.012

% Pay - 2012

ABD

2,3

2,4

2,7

1,4

1,5

7,1

Çin

1,1

1,1

1,4

1,4

1,3

6,3

Almanya

1,9

1,8

2,1

2,3

1,3

6,2

Japonya

1,0

1,0

1,2

1,3

1,3

5,8

Fransa

1,8

1,7

1,9

1,1

1,1

5,1

Hollanda

1,0

0,8

1,7

1,6

0,9

4,1

İngiltere

1,7

1,7

1,7

1,5

0,8

3,9

Meksika

1,5

2,2

2,2

2,6

0,8

3,9

Rusya Fed.

0,6

0,5

0,6

0,7

0,6

3,0

İtalya

0,6

0,7

0,9

0,9

0,6

3,0

10 Ülke Toplamı

13,4

14,0

16,2

14,7

10,4

48,4

Diğer Ülkeler

14,7

15,7

17,2

15,4

11,1

51,6

TOPLAM

28,0

29,7

33,4

30,1

21,5

100,0

Türkiye

0,2

0,2

0,3

0,3

0,4

1,6

Kaynak : ITC

Dünya Plastik Ambalaj Malzemeleri İthalatı

( MilyarDolar Dolar) ) Dünya Plastik Ambalaj Malzemeleri İthalatı ( Milyar 2008

2009

2010

2011

2012

% Pay - 2012

ABD

11,5

9,4

11,3

12,6

13,3

9,3

Çin

7,7

7,6

11,6

13,0

12,9

9,0

Almanya

8,8

7,2

8,4

10,3

9,3

6,5

Fransa

7,6

6,4

6,8

7,7

7,2

5,1

Meksika

4,9

4,0

5,1

5,6

6,2

4,3

İngiltere

6,1

4,9

5,6

6,2

5,8

4,0

G. Kore

3,6

3,9

5,4

5,6

5,4

3,8

Kanada

4,0

3,5

4,0

4,4

4,6

3,2

Japonya

3,6

3,1

3,9

4,6

4,6

3,2

Belçika

4,3

3,5

3,8

4,3

4,0

2,8

10 Ülke Toplamı

62,2

53,4

65,8

74,3

73,3

51,3

Diğer Ülkeler

60,5

51,1

61,4

71,7

69,6

48,7

TOPLAM

122,7

104,5

127,2

146,0

142,8

100,0

Türkiye

1,1

0,9

1,2

1,5

1,5

1,1

Kaynak : ITC

DÜNYA PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ İHRACATI :

DÜNYA PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ İHRACATI :

2012 yılında dünya toplam plastik ambalaj mamulleri ihracatı 2011 yılına kıyasla miktar bazında % 10, değer bazında da % 2 azalarak 29 milyon ton ve 143 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2012 yılında dünya toplam ihracatı plastik 2011 ambalaj mamulleri ithalatının miktar 2012 yılında dünya toplam plastik ambalaj mamulleri yılına kıyasla miktar bazında % 10, değer % 58’i değer bazında % 63’ü 10 dolar ülke olarak tarafından gerçekleştirilmiş olup Türkiye bazında bazında da % 2 azalarak 29 milyon ton da ve 143 milyar gerçekleşmiştir. 2012 yılında dünya toplam toplammamulleri ithalattanithalatının miktar bazında 2 değer% bazında da % 1,3 paydaalmıştır. plastik ambalaj miktar%bazında 58’i değer bazında % 63’ü 10 ülke tarafından gerçekleştirilmiş olup Türkiye toplam ithalattan miktar bazında % 2 değer bazında da % 1,3 pay almıştır. Dünya Plastik Ambalaj Malzemeleri İhracatı ( Milyon Ton ) Ülkeler

6

2008

2009

2010

2011

2012

% Pay - 2012

Çin

3,6

3,3

3,9

4,4

4,7

16,1

Almanya

3,6

2,8

3,2

3,4

3,3

11,4

İtalya

1,5

1,4

1,8

1,8

1,8

6,1

Meksika

0,7

0,6

0,8

0,9

1,2

4,2


2012 yılında dünya toplam plastik ambalaj mamulleri ihracatı 2011 yılına kıyasla miktar bazında % 10, değer bazında da % 2 azalarak 29 milyon ton ve 143 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 2012 yılında dünya toplam plastik ambalaj mamulleri ithalatının miktar bazında % 58’i değer bazında da % 63’ü 10 ülke tarafından gerçekleştirilmiş olup Türkiye toplam ithalattan miktar bazında % 2 değer bazında da % 1,3 pay almıştır. Dünya Plastik Ambalaj Malzemeleri İhracatı

Dünya Plastik Ambalaj Malzemeleri İhracatı ( Milyon Ton ( Milyon Ton) )

Ülkeler

2008

2009

2010

2011

2012

% Pay - 2012

Çin

3,6

3,3

3,9

4,4

4,7

16,1

Almanya

3,6

2,8

3,2

3,4

3,3

11,4

İtalya

1,5

1,4

1,8

1,8

1,8

6,1

Meksika

0,7

0,6

0,8

0,9

1,2

4,2

Hollanda

1,2

0,4

1,0

1,0

1,1

3,8

G. Kore

0,8

0,8

1,0

1,0

1,1

3,7

Tayvan

1,0

0,9

1,0

1,0

1,0

3,4

Malezya

0,8

0,8

0,9

0,8

0,9

3,2

ABD

2,3

2,0

2,4

2,6

0,8

2,9

Belçika

1,0

1,0

1,1

1,1

0,8

2,8

10 Ülke Toplamı

16,7

13,9

17,1

17,9

16,6

57,6

Diğer Ülkeler

12,5

11,5

13,8

14,2

12,2

42,4

TOPLAM

29,1

25,4

30,9

32,1

28,9

100,0

Türkiye

0,4

0,4

0,5

0,5

0,6

2,0

Kaynak : ITC

Dünya Plastik Ambalaj Malzemeleri İhracatı MilyarDolar Dolar) ) Dünya Plastik Ambalaj Malzemeleri İhracatı ( (Milyar 2008

2009

2010

2011

2012

% Pay - 2012

Almanya

17,9

13,3

15,0

17,6

16,4

11,5

Çin

8,6

7,4

10,1

13,0

15,0

10,5

ABD

11,9

10,5

12,7

13,7

14,1

9,9

Japonya

9,7

9,6

13,2

13,6

12,7

8,8

İtalya

8,0

6,3

6,9

7,9

7,1

5,0

G.Kore

3,6

3,4

4,8

5,7

6,0

4,2

Fransa

5,5

4,5

4,7

5,3

5,0

3,5

Belçika

5,5

4,3

4,7

5,2

4,7

3,3

Tayvan

3,4

2,9

4,0

4,4

4,4

3,1

Hollanda

4,0

3,2

3,4

4,5

4,2

3,0

10 Ülke Toplamı

78,0

65,6

79,7

90,8

89,6

62,7

Diğer Ülkeler

46,4

38,9

46,7

54,5

53,4

37,3

TOPLAM

124,3

104,5

126,4

145,2

143,0

100,0

Türkiye

1,3

1,1

1,4

1,8

1,8

1,3

Kaynak : ITC

TÜRKİYE PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ SEKTÖRÜ :

TÜRKİYE PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ SEKTÖRÜ : ÜRETİM KAPASİTESİ: ÜRETİM KAPASİTESİ:

Plastik ambalaj sektöründe çok sayıda firma çok değişik mamuller üretmekte ve firmaların mamuller bazına üretim kapasiteleri belirli bir birim üzerinden tarif edilememektedir. TOBB Plastik ambalaj sektöründe çok sayıda firma çok değişik mamuller üretmekte ve firmaların mamuller bazına veri tabanına göre kayıtlı 1854 firmanın toplam üretim kapasitesi : ( 1.188.2008 ton + üretim kapasiteleri belirli birim üzerinden tarif+ edilememektedir. TOBB tarif veri tabanına göre kayıtlı 1854 fir2.626.400.207 m2bir + 421.630.400 metre 4.497.991 adet ) olarak edilmektedir. manın toplam üretim kapasitesi : ( 1.188.2008 ton + 2.626.400.207 m2 + 421.630.400 metre + 4.497.991 adet ) olarak tarif edilmektedir. Plastik ambalaj sektörünün % 67’si flexible plastik, % 18’i tekstil plastik ve % 15’i sert plastik

ambalaj mamullerinden oluşmaktadır.

Plastik ambalaj sektörünün % 67’si flexible plastik, % 18’i tekstil plastik ve % 15’i sert plastik ambalaj mamulSektörün Üretim Kapasitesi lerinden oluşmaktadır. Mamuller

Firma Sayısı

TON

M2

METRE

1000 ADET

7


mamuller bazına üretim kapasiteleri belirli bir birim üzerinden tarif edilememektedir. TOBB veri tabanına göre kayıtlı 1854 firmanın toplam üretim kapasitesi : ( 1.188.2008 ton + 2.626.400.207 m2 + 421.630.400 metre + 4.497.991 adet ) olarak tarif edilmektedir. Plastik ambalaj sektörünün % 67’si flexible plastik, % 18’i tekstil plastik ve % 15’i sert plastik ambalaj mamullerinden oluşmaktadır. Sektörün Üretim Kapasitesi

Sektörün Üretim Kapasitesi Mamuller

Firma Sayısı

TON

M2

METRE

Plastik Film

205

200.639

1.036.345.507

421.630.400

Levha

137

128.243

342.572.240

Şişe ve Kapları

235

86.589

Muhafaza Kapları

543

279.737

Ambalajlık Torbalar

734

493.000

1.247.482.460

1.854

1.188.208

2.626.400.207

TOPLAM

1000 ADET

2.008.991 1.648.000 841.000 421.630.400

4.497.991

Kaynak: TOBB Bilgi Bankası

PAGDER kayıtlarına göre plastik ambalaj malzemeleri sektöründe 1423 firma faaliyet

PAGDER kayıtlarına göre plastik ambalaj malzemeleri sektöründe 1423 firma faaliyet göstermekte olup, firgöstermekte olup, dadır. firmaların 61’i firmanın İstanbul’faaliyet dadır.gösterdiği 10’dan fazla firmanın gösterdiği maların % 61’i İstanbul’ 10’dan%fazla 14 ildeki firma faaliyet sayısı toplam firmaların 14 ildeki firma sayısı toplam firmaların % 83’ünü oluştururken PLASFED üyesi derneklerin % 83’ünü oluştururken PLASFED üyesi derneklerin faaliet gösterdiği illerdeki toplam firma sayısı, sektörün % faaliet illerdeki toplam firma sayısı, sektörün % 75’ini temsil etmektedir. 75’ini temsilgösterdiği etmektedir. İller Bazında Plastik Ambalaj Malzemeleri Üreticileri

İller Bazında Plastik Ambalaj Malzemeleri Üreticileri İller Bazında Plastik Ambalaj Malzemeleri Üreticileri

Şehir Şehir İstanbul İstanbul İzmir İzmir Konya Konya Ankara Ankara Bursa Bursa Gazıantep Gazıantep Kocaeli Kocaeli Adana Adana Denızlı Denızlı Mersin Mersin Kayseri Kayseri Manısa Manısa Samsun Samsun Antalya Antalya Diğer İller Diğer İller Sektör Toplamı Sektör Toplamı PLASFED Payı PLASFED Payı

Firma Sayısı Firma Sayısı 871 871 84 84 57 57 51 51 51 51 42 42 40 40 27 27 23 23 17 17 16 16 15 15 13 13 11 11 105 105 1423 1423 1073 1073

% Dağılım % Dağılım

61 61 6 6 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 7 100 100 75 75

ÜRETİM: ÜRETİM:

ÜRETİM:

2012 yılında 2,9 milyon ton ve 10,9 milyar dolar olan plastik ambalaj malzemeleri toplam

2012 yılında 2,9 milyon ton milyar ve 10,9 milyar dolar ambalaj olan plastik ambalaj malzemeleri toplam 2012 yılında 2,92013 milyon ton vemiktar 10,9 dolar olan malzemeleri toplam üretiminin 2013ve yılınüretiminin yılında bazında % 13,plastik değer bazında % 17 artarak 3,25 milyon ton üretiminin 2013 yılında miktar bazında % 13, değer bazında % 17 artarak 3,25 milyon ton ve da miktar bazında % 13, çıktığı değer bazında % 17 artarak 3,25 milyon ton ve 12,7 milyar dolara çıktığı görülmektedir. 12,7 milyar dolara görülmektedir. 12,7 milyar dolara çıktığı görülmektedir.

Plastik Ambalaj Malzemeleri Üretimi Plastik Ambalaj Malzemeleri Üretimi

Plastik Ambalaj Malzemeleri Üretimi

8

Miktar Bazında ( 1000 Ton ) Miktar Bazında ( 1000 Ton ) 2012 2013 % Artış 2012 2013 % Artış 2.864 3.250 13 2.864 3.250 13

Değer Bazında ( Milyon $ ) Değer Bazında ( Milyon $ ) 2012 2013 % Artış 2012 2013 % Artış 10.895 12.704 17 10.895 12.704 17


Miktar Bazında ( 1000 Ton ) 2012 2013 % Artış 2.864 3.250 13

Değer Bazında ( Milyon $ ) 2012 2013 % Artış 10.895

12.704

17

Plastik Ambalaj Malzemeleri Üretimi - Milyon Ton

ASD – Ambalaj Sanayicileri Derneği kayıtlarına göre; plastik ambalaj sektör üretiminin

– Ambalaj Sanayicileri Derneğigöre; kayıtlarına göre;sektör plastik ambalaj sektör üretiminin ASD –ASD Ambalaj Sanayicileri Derneğiiçinde kayıtlarına ambalaj üretiminin toplam ambalaj sanayinin toplam ambalaj sanayinin % 34 payaplastik sahiptir. toplam ambalaj sanayinin içinde % 34 paya sahiptir. içinde % 34 paya sahiptir. Türkiye Ambalaj Üretiminin Malzemeler Bazında Dağılımı (%)

Kaynak: ASD Kaynak: ASD

DIŞ TİCARET: DIŞ TİCARET: DIŞ TİCARET: Plastik ambalaj dış 39.19, ticareti, 39.19, 39,20, 39.21 ve nolarında 39.23 GİTİP nolarında belirtilen Plastik ambalaj mamul mamul dış ticareti, 39,20, 39.21 ve 39.23 GİTİP belirtilen aşağıdaki 5 mamul Plastik ambalaj mamul dış ticareti, 39.19, 39,20, 39.21 ve 39.23 GİTİP nolarında belirtilen aşağıdaki 5 mamul grubu bazında incelenebilmektedir. grubu bazında incelenebilmektedir. aşağıdaki 5 mamul grubu bazında incelenebilmektedir.

Plastik Dış Ticaretinin Analizinde Kullanılan Mamul Grupları ve GİTİP Noları Noları

Plastik Dış Ticaretinin Analizinde Kullanılan Mamul GruplarıMamul ve GİTİPGrupları Noları ve GİTİP Plastik Dış Ticaretinin Analizinde Kullanılan

GTİP NO GTİP NO 3919 3919 3920 3920 3921 3921 3923 3923 Kaynak: TUİK Kaynak: TUİK

İTHALAT: İTHALAT:

Plastik Ambalaj Mamul Grubu Plastik Ambalaj Mamul Grubu PLASTİKTEN, YAPIŞKAN LEVHA, YAPRAK, ŞERİT, LAM VB. DÜZ ŞEKİLDE PLASTİKTEN, YAPIŞKAN LEVHA, YAPRAK, ŞERİT, LAM VB. DÜZ ŞEKİLDE PLASTİKTEN DİĞER LEVHA, YAPRAK, PELİKÜL VE LAMLAR PLASTİKTEN DİĞER LEVHA, YAPRAK, PELİKÜL VE LAMLAR PLASTİKTEN DİĞER LEVHALAR, YAPRAK, PELİKÜL, VARAK VE LAMLAR PLASTİKTEN DİĞER LEVHALAR, YAPRAK, PELİKÜL, VARAK VE LAMLAR EŞYA TAŞIMA AMBALAJI İÇİN PLASTİK MAMULLERİ, TIPA, KAPAK, KAPSÜL EŞYA TAŞIMA AMBALAJI İÇİN PLASTİK MAMULLERİ, TIPA, KAPAK, KAPSÜL

9


İTHALAT: 2012 yılında 350 bin ton ve 1,5 milyar dolar olan plastik ambalaj mamulleri ithalatı 2013 yılında miktar bazında % 9 ve değer bazında % 12 artarak 382 bin ton ve 1,7 milyar dolara çıkmıştır.

Plastik Ambalaj Mamulleri İthalatı Plastik Ambalaj İthalatı ( 1000Mamulleri TON ) Plastik Ambalaj Mamulleri İthalatı ( 1000 TON () 1000 TON ) GTİP NO GTİP NO 3919 3919 3920 3920 3921 3921 3923 3923 TOPLAM TOPLAM Kaynak: TUİK Kaynak: TUİK

2011 2011 46 46 187 187 57 57 36 36 327 327

2012 2012 50 50 212 212 56 56 33 33 350 350

2013 2013 54 54 233 233 58 58 38 38 382 382

Plastik Ambalaj Mamulleri İthalatı Plastik Ambalaj Mamulleri İthalatı ( Milyon $) Plastik Ambalaj Mamulleri İthalatı ( Milyon $ ) ( Milyon $ ) 3919 3919 3920 3920 3921 3921 3923 3923 TOPLAM TOPLAMTUİK Kaynak: Kaynak: TUİK

2011 2011 260 260 790 790 237 237 217 217 1.504 1.504

2012 2012 267 267 835 835 234 234 197 197 1.534 1.534

2013 2013 323 323 937 937 237 237 225 225 1.721 1.721

% Artış 2013 /2012 % Artış 2013 8/2012 8 10 10 4 4 15 15 9 9

% Artış 2013 /2012 % Artış 201321 /2012 21 12 12 1 1 15 15 12 12

2008 yılında plastik ambalaj mamulleri ithalatı, toplam plastik mamulleri ithalatı içinden 2008 yılında mamulleri toplam plastik mamulleri ithalatı içinden miktar bazında % 65 ambalaj değer bazında da toplam %ithalatı, 55 pay alırken 2013 yılında payı miktar bazında % 65 2008 yılında plastikplastik ambalaj mamulleri ithalatı, plastik mamulleri ithalatı içinden miktar bazında % miktar bazında % 65 değer bazında da % 55 pay alırken 2013 yılında payı miktar bazında % 71’e, değer % 58’a çıkmıştır. değer bazında dabazında % 55 payise alırken 2013 yılında payı miktar bazında % 71’e, değer bazında ise % 58’a çıkmıştır. 71’e, değer bazında ise % 58’a çıkmıştır. Plastik Ambalaj Malzemeleri İthalatının Toplam Plastik Mamul İthalatı İçindeki Payı

Plastik ambalaj mamulleri 80’in üzerinde ülkeden ithal edilmektedir. En çok ithalat yapılan 10 ülkenin toplam Plastik ambalaj mamulleri 80’in üzerinde ülkeden ithal edilmektedir. En çokilkithalat yapılan ithalattan bazında aldığı pay80’in 2012değer yılındabazında % 72, 2013 yılında da % 71yılında olarak gerçekleşmiştir. Plastik ambalaj mamulleri üzerinde ülkeden ithal En çok2013 ithalat yapılan ilk 10 değer ülkenin toplam ithalattan aldığı payedilmektedir. 2012 % 72, yılında da

ilk71 10 olarak ülkeningerçekleşmiştir. toplam ithalattan değer bazında aldığı pay 2012 yılında % 72, 2013 yılında da %

Son% 2 yılda toplamgerçekleşmiştir. ithalatta ilk 10’a giren ülkeler değişmemiş olup, Almanya, Çin, İtalya, G. Kore ve Fransa plastik 71 olarak ambalaj mamulleri ithal ettiğimiz ilk 5 ülke olarak görülmektedir.

Son 2 yılda toplam ithalatta ilk 10’a giren ülkeler değişmemiş olup, Almanya, Çin, İtalya, G. Son 2veyılda toplam ithalatta ilkmamulleri 10’a girenithal ülkeler değişmemiş olup, Almanya, Çin, İtalya, G. Kore Fransa plastik ambalaj ettiğimiz ilk 5 ülke olarak görülmektedir. Kore ve Fransa plastik ambalaj mamulleri ithal ettiğimiz ilk 5 ülke olarak görülmektedir.

10


Plastik Ambalaj Mamulleri Plastik İthalatımızda İlk Mamulleri 10 Ülke PlastikAmbalaj Ambalaj Mamulleri İthalatımızda İthalatımızdaİlk İlk10 10Ülke Ülke

2012 2012 ULKE 1000 Ton Milyon Milyon$$ ULKE 1000 Ton Almanya 66,40 340,74 Almanya 66,40 340,74 Çin 83,53 249,72 Çin 83,53 249,72 İtalya 29,39 138,87 İtalya 29,39 138,87 G. Kore 23,48 130,20 G. Kore 23,48 130,20 Fransa 12,79 72,40 Fransa 12,79 72,40 İngiltere 7,55 61,90 İngiltere 7,55 61,90 Belçika 10,23 53,85 Belçika 10,23 53,85 A.B.D. 6,68 51,38 A.B.D. 6,68 51,38 Hollanda 4,87 25,66 Hollanda 4,87 25,66 İspanya 5,47 24,70 İspanya 5,47 24,70 10 Ülke 250,39 1.149,43 10Diğer Ülke 250,39 98,54 1.149,43 367,50 Diğer 98,54 367,50 Toplam 326,56 1.504,18 Toplam Kaynak: 326,56 1.504,18 TUİK Kaynak: TUİK

2013 2013

Pay %%Pay 1000 Ton Milyon $$ 1000 Ton Milyon 19 23 19 23 24 17 24 17 8 8 99 7 9 7 9 4 5 4 5 2 4 2 4 3 4 3 4 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 72 76 72 76 28 24 28 24 100 100 100 100

ULKE ULKE Almanya Almanya Çin Çin İtalya İtalya G.Kore G.Kore Fransa Fransa İngiltere İngiltere Belçika Belçika ABD ABD Hollanda Hollanda İspanya İspanya 10 Ülke 10 Ülke Diğer Diğer Toplam Toplam

1000 1000Ton Ton 66,5 66,5 93,9 93,9 31,4 31,4 27,3 27,3 14,2 14,2 8,9 8,9 11,0 11,0 6,3 6,3 5,2 5,2 6,2 6,2 271,0 271,0 111,2 111,2 382,2 382,2

%% Pay Pay Milyon $ 1000 Ton $ $ Milyon $ 1000 Ton Milyon Milyon 367,8 17 21 367,8 17 21 294,9 2525 1717 294,9 153,5 88 9 9 153,5 150,6 7 9 150,6 7 9 84,1 4 5 84,1 4 5 72,2 2 4 72,2 2 4 61,0 3 4 61,0 3 4 59,0 2 3 59,0 2 3 28,6 1 2 28,6 1 2 28,1 2 2 28,1 2 2 1.299,8 71 76 1.299,8 71 76 421,3 29 24 421,3 29 1.721,2 100 10024 1.721,2 100 100

İHRACAT:

İHRACAT: İHRACAT:

2013 yılında 646 bin ton ve 2,14 milyar dolarlık plastik ambalaj mamulü ihraç edilmiş ve

2013 2013 yılında 646 bin tonbin ve 2,14 milyar ambalaj mamulü ve ihracat 2012 yılında 646 ton ve 2,14dolarlık milyarplastik plastik ambalaj ihraç edilmiş veyılına ihracat 2012 yılına kıyasla miktar bazında %dolarlık 13, değer bazında iseihraç % mamulü 16edilmiş artmıştır. kıyasla miktar bazında % 13, değer bazında ise % 16 artmıştır. ihracat 2012 yılına kıyasla miktar bazında % 13, değer bazında ise % 16 artmıştır. Plastik Ambalaj Mamulleri İhracatı ( 1000 TON ) Plastik Ambalaj Mamulleri İhracatı Plastik Ambalaj Mamulleri İhracatı ( 1000 TON )

( 1000 TON )

3919 3920 3919 3921 3920 3923 3921 TOPLAM 3923 Kaynak: TUİK TOPLAM Kaynak: TUİK

2011

2012

2013

2011 16 216 16 76 216 213 76 520 213 520

2012 16 234 16 93 234 228 93 572 228 572

2013 20 272 20 101 272 252 101 646 252 646

Plastik Ambalaj Mamulleri İhracatı ( Milyon $ ) Plastik Ambalaj Mamulleri İhracatı Plastik Ambalaj Mamulleri İhracatı ( Milyon $ )( Milyon $ ) 3919 3920 3919 3921 3920 3923 3921 TOPLAM 3923 Kaynak: TUİK TOPLAM

2011

2012

2013

98 2011 734 98 268 734 651 268 1.751 651 1.751

107 2012 756 107 320 756 662 320 1.846 662 1.846

138 2013 888 138 350 888 763 350 2.140 763 2.140

% Artış 2013 % /2012 Artış 25/2012 2013 1625 816 118 13 11 13

% Artış 2013 /2012 %30Artış 2013 17/2012 930 1517 169 15 16

ASD – Ambalaj Sanayicileri Derneği kayıtlarına göre; Plastik ambalaj ihracatı, tüm ambalaj Kaynak: TUİK sektörünün toplam ihracatı içinde % 68 paya sahiptir. ASD – Ambalaj Sanayicileri Derneği kayıtlarına göre; Plastik ambalaj ihracatı, tüm ambalaj ASD – Ambalaj Sanayicileri Derneği kayıtlarına göre; Plastik ambalaj ihracatı, tüm ambalaj sektörünün toplam sektörünün toplam ihracatı içinde % 68 paya sahiptir. ihracatı içinde % 68 paya sahiptir.

11


Ambalaj İhracatının Malzeme Grupları Bazında Dağılımı

Kaynak: ASD Kaynak: ASD

2013 yılında plastik ambalaj mamulleri ihracatı, toplam plastik mamulleri ihracatı içinden 2013 yılında plastik ambalaj ihracatı, plastik Plastik mamulleri ihracatı içinden miktar bazında % 43 değer mamulleri bazında da % 47 toplam pay almıştır. ambalaj mamulleri miktar % plastik 43 mamulleri değer bazında daiçindeki % plastik 47 pay almıştır. ambalaj 2013 yılındabazında plastik ambalaj ihracatı, toplam mamulleri içinden miktarmamulleri bazında % 43 ihracatının toplam sektör ihracatı payında sonihracatı 3Plastik yıl içinde miktar ve değer değer bazında da % 47 pay almıştır. Plastik ambalaj mamulleri ihracatının toplam plastik sektör ihracatı içindeki ihracatının toplam plastik sektör ihracatı içindeki payında son 3 yıl içinde miktar ve değer bazında gerileme görülmektedir. payında son gerileme 3 yıl içindegörülmektedir. miktar ve değer bazında gerileme görülmektedir. bazında Plastik Ambalaj Mammulleri İhracatının Toplam Plastik Mamul İhracatı İçindeki Payı

Türkiye 150’nin üzerinde ülkeye plastik ambalaj mamulleri ihraç etmekte olup, ihracatta en

Türkiye 150’nin üzerinde ülkeye plastikplastik ambalajdeğer mamulleri ihraç2012 etmekte olup, enyılında büyük ise 10 en pazar, Türkiye 150’nin üzerinde ülkeye ambalaj mamulleri ihraç etmekte olup, ihracatta büyük 10 pazar, toplam ihracatımızdan bazında yılında %ihracatta 50, 2013 % toplam ihracatımızdan değer bazında 2012 yılında % 50, 2013 yılında ise % 48 pay almıştır. büyük pazar, toplam ihracatımızdan değer bazında 2012 yılında % 50, 2013 yılında ise % 48 pay 10 almıştır.

48 pay almıştır.

2013 yılında Almanya, Irak, İngiltere, Fransa ve İran plastik ettiğimiz ilk 5ettiğimiz büyük pazar 2013 yılında Almanya, Irak, İngiltere, Fransa ve İranambalaj plastikmamulleri ambalaj ihraç mamulleri ihraç 2013 yılındapazar Almanya, Irak, İngiltere, Fransa ve İran plastik ambalaj mamulleri ihraç ettiğimiz olmuştur. ilk 5 büyük olmuştur.

ilk 5 büyük pazar olmuştur.

12


Plastik Plastik Ambalaj Ambalaj Mamulleri Mamulleri İhraç İhraç Edilen Edilen İlk İlk 10 10 Ülke Ülke Plastik Ambalaj Mamulleri İhraç Edilen İlk 10Mamulleri Ülke Plastik Ambalaj İhraç Edilen İlk 10 Ülke 2012

1000 1000 ULKE ULKE Ton Ton 1000 İngiltere 47,98 ULKE İngiltere 47,98 Ton Irak 58,59 Irak 58,59 İngiltere 47,98 Almanya 42,00 Almanya 42,00 Irak 58,59 Fransa 26,24 Fransa 26,24 Almanya 42,00 İran 21,37 İran 21,37 Fransa 26,24 Rusya Fed. 17,21 Rusya 17,21 İran Fed. 21,37 Hollanda Hollanda 16,14 Rusya Fed. 16,14 17,21 Azerbeycn 18,63 Azerbeycn 18,63 Hollanda 16,14 Romanya Azerbeycn 18,10 18,63 Romanya 18,10 Bulgaristan 17,25 Romanya 18,10 Bulgaristan 17,25 Bulgaristan 17,25 10 Ülke 283,51 10 Ülke 283,51 Diğerleri 288,49 10 Ülke 283,51 Diğerleri 288,49 Toplam 572,00 Diğerleri 288,49 Toplam 572,00 Toplam 572,00 Kaynak: TUİK Kaynak: TUİK Kaynak: TUİK

2012

% % Pay Pay Milyon $ Milyon2012 $ Miktar Miktar %8,4 Pay 147,35 Milyon $ 147,35 8,4 Miktar 142,71 10,2 142,71 10,2 147,35 8,4 138,98 7,3 138,98 7,3 142,71 10,2 99,00 4,6 99,00 4,6 138,98 7,3 88,85 3,7 88,85 3,7 99,00 4,6 73,06 3,0 73,06 3,0 88,85 3,7 62,81 2,8 62,81 2,8 73,06 3,0 60,88 3,3 60,88 3,3 62,81 2,8 60,68 3,2 60,88 3,3 60,68 3,2 53,07 3,0 60,68 3,2 53,07 3,0 53,07 3,0 927,38 49,6 927,38 49,6 918,31 50,4 927,38 49,6 918,31 50,4 1.845,69 100,0 918,31 50,4 1.845,69 100,0 1.845,69 100,0

% % Pay Pay Değer Değer %8,0 Pay 8,0 Değer 7,7 7,7 8,0 7,5 7,5 7,7 5,4 5,4 7,5 4,8 4,8 5,4 4,0 4,0 4,8 3,4 3,4 4,0 3,3 3,3 3,4 3,3 3,3 3,3 2,9 3,3 2,9 2,9 50,2 50,2 49,8 50,2 49,8 100,0 49,8 100,0 100,0

ULKE ULKE Almanya ULKE Almanya Irak Irak Almanya İngiltere İngiltere Irak Fransa Fransa İngiltere İran İran Fransa Rusya Rusya Fed. Fed. İran Azerbaycan Azerbaycan Rusya Fed. İtalya İtalya Azerbaycan Hollanda İtalya Hollanda Romanya Hollanda Romanya Romanya 10 10 Ülke Ülke Diğerleri 10 Ülke Diğerleri Toplam Diğerleri Toplam Toplam

1000 1000 Ton Ton 1000 47,5 47,5 Ton 66,1 66,1 47,5 50,9 50,9 66,1 24,2 24,2 50,9 17,8 17,8 24,2 18,3 18,3 17,8 22,4 22,4 18,3 23,4 23,4 22,4 18,3 23,4 18,3 20,0 18,3 20,0 20,0 308,9 308,9 336,7 308,9 336,7 645,6 336,7 645,6 645,6

2013 2013

Milyon $ 2013 Milyon $ 166,1 Milyon 166,1$ 166,0 166,0 166,1 156,9 156,9 166,0 101,5 101,5 156,9 77,8 77,8 101,5 76,5 76,5 77,8 76,2 76,2 76,5 73,4 73,4 76,2 71,7 73,4 71,7 68,1 71,7 68,1 68,1 1.034,1 1.034,1 1.105,7 1.034,1 1.105,7 2.139,8 1.105,7 2.139,8 2.139,8

% % Pay Pay Miktar Miktar % Pay 7 7 Miktar 10 7 10 8 10 8 4 84 3 43 3 33 3 33 4 34 43 3 33 3 3 48 48 4852 52 52100 100 100

% % Pay Pay Değer Değer % Pay8 8 Değer 8 8 8 7 8 7 5 7 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 48 48 48 52 52 52100 100 100

PLASTİK PLASTİK MAMULLERDE MAMULLERDE DIŞ DIŞ TİCARET TİCARET DENGESİ: DENGESİ: PLASTİK MAMULLERDE DIŞ TİCARETDENGESİ: DENGESİ: PLASTİK MAMULLERDE DIŞ TİCARET Türkiye, Türkiye, toplam toplam plastik plastik ambalaj ambalaj mamulleri mamulleri dış dış ticaretinde ticaretinde miktar miktar ve ve değer değer bazında bazında dış dış ticaret ticaret Türkiye, toplam plastik ambalaj mamulleri dışambalaj ticaretinde miktar ve değer bazında35dış ticaret fazlası veren bir ülkedir. 2013 yılında plastik mamulleri dış ticaretinde bin ton ve Türkiye, toplam plastik ambalaj mamulleri dış plastik ticaretinde miktar ve değer dış bazında dış ticaret fazlası veren fazlası veren bir ülkedir. 2013 yılında ambalaj mamulleri ticaretinde 35 bin ton ve bir fazlası veren bir ülkedir. 2013 yılında plastik ambalaj mamulleri dış ticaretinde 35 bin ton ve 419 milyon dolar olan dış ticaret fazlası verilmiş ve dış ticaret fazlası 2012 yılına kıyasla ülkedir. 2013 yılındadolar plastik ambalaj mamulleri dış ticaretinde bin ton vefazlası 419 milyon olan dış ticaret 419 olan dış fazlası verilmiş ve35 dış ticaret fazlası 2012dolar yılına kıyasla 419milyon milyon dolar olan dış ticaret ticaret fazlası verilmiş ve dış ticaret 2012 yılına kıyasla bazında % 161, değer bazında da % 34 artmıştır. fazlasımiktar verilmiş ve dış ticaret fazlası 2012 yılına kıyasla miktar bazında % 161, değer bazında da % 34 artmıştır. miktar bazında % 161, değer bazında da % 34 artmıştır. miktar bazında % 161, değer bazında da % 34 artmıştır. Plastik Ambalaj Mamullerinde Dış Ticaret Dengesi Plastik Dış Ticaret TicaretDengesi Dengesi PlastikAmbalaj Ambalaj Mamullerinde Mamullerinde Dış ( 1000 Ton ) Plastik Ambalaj Mamullerinde Dış Ticaret Dengesi ( 1000 Ton ) (( 1000 Ton ) 1000 Ton )

3919 3919 3919 3920 3920 3920 3921 3921 3921 3923 3923 3923 TOPLAM TOPLAM TOPLAM

2011 2011 2011 -31 -31 -31 29 29 29 19 19 19 -19 -19 -19 -2 -2-2

2012 2012 -33 -33 23 23 37 37 -13 -13 13 13 13

2013 2013 2013 -33 -33 -33 39 39 39 43 43 43 -14 -14 -14 35 35 35

% Artış Artış %%Artış 2013 /2012 2013/2012 /2012 2013 0 0 0 7474 74 1515 15 88 8 161 161 161

Plastik Dış Ticaret Dengesi PlastikAmbalaj Ambalaj Mamullerinde Mamullerinde Dış Plastik Ambalaj Mamullerinde Dış Ticaret TicaretDengesi Dengesi

Plastik Ambalaj Mamullerinde Dış Ticaret Dengesi ( Milyon (( Milyon $$ Milyon $ ))) $ )

3919 3919 3919 3920 3920 3920 3921 3921 3921 3923 3923 3923 TOPLAM TOPLAM TOPLAM

2011 2011 2011 -162 -162 -162 -56 -56 -56 31 31 31 434 434 434 247 247 247

2012 2012 -160 -160 -160 -79 -79 -79 86 86 86 466 466 466 312 312 312

2013 2013 2013 -184 -184 -184 -49 -49 -49 113 113 113 538 538 538 419 419 419

%%Artış % Artış Artış 2013 /2012 2013 2013 /2012 /2012 1515 15 -38 -38 -38 3232 32 1616 16 3434 34

PLASTİKAMBALAJ AMBALAJMAMULLERİNDE MAMULLERİNDE DIŞ DIŞ TİCARET TİCARET FİYATLARI: PLASTİK FİYATLARI:

PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİNDE DIŞTİCARET TİCARET FİYATLARI: FİYATLARI: PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİNDE DIŞ 2013 yılında plastik ambalaj mamullerinde ortalama ithal birim fiyatı 4,503 $ / Ton, 2013 yılında plastik ambalaj mamullerinde ortalama ithal birim fiyatı 4,503 $ / Ton,

2013 yılında plastik ambalaj ortalama ithal birim fiyatı 4,503 $kıyasla / birim Ton, fiyatı 2013 yılında plastik ambalaj ortalama ithal birim gerçekleşmiş fiyatı 4,503 $ olup, / Ton, ortalama ortalama ihraç birimmamullerinde fiyatı ise mamullerinde 3,315 $ / Ton olarak 2012 yılınaihraç ortalama ihraç birim fiyatı ise 3,315 $ // Ton olarak gerçekleşmiş olup, 2012 yılına kıyasla ortalama ihraç birim fiyatı ise 3,315 $ Ton olarak gerçekleşmiş olup, 2012 yılına kıyasla ise 3,315ithal $ / Ton olarakbirim gerçekleşmiş 2012 yılına kıyasla ithal ve ihraç birim fiyatları % 3 oranında artmıştır. ve ihraç fiyatları %olup, 3 oranında artmıştır. ithal ithal ve ve ihraç ihraç birim birim fiyatları fiyatları % %3 3 oranında oranında artmıştır. artmıştır.

13


Plastik Mamul Dış Ticaretinde Ortalama Birim Fiyatlar ( $ / TON ) Plastik Plastik Mamul Mamul Dış Dış Ticaretinde Ticaretinde Ortalama Ortalama Birim Birim Fiyatlar Fiyatlar Plastik Mamul Dış Ticaretinde Ortalama Birim Fiyatlar ( $ / TON ) $ // TON TON )) (( $

GTİP NO

Birim İthalat Fiyatı 2012 Birim İthalat 2013 GTİP GTİP NO NO Birim İthalat Fiyatı Fiyatı 3919 5.372 6.005 2012 2013 2012 2013 3920 3.949 4.027 3919 5.372 6.005 3919 5.372 6.005 3921 4.190 4.075 3920 3.949 4.027 3920 3.949 4.027 3923 5.997 5.954 3921 4.190 4.075 3921 4.190 4.075 Ortalama 4.382 4.503 3923 5.997 5.954 3923 5.997 5.954 Kaynak: TUİK 4.382 Ortalama 4.503 Ortalama 4.382 4.503 Kaynak: TUİK TUİK Kaynak:

% Artış % 12 Artış % Artış 2 12 12 -3 2 2 -1 -3 -3 3 -1 -1 3 3

2012 6.536 2012 2012 3.231 6.536 6.536 3.437 3.231 3.231 2.900 3.437 3.437 3.227 2.900 2.900 3.227 3.227

Birim İhracat Fiyatı 2013 % Artış Birim Birim İhracat İhracat Fiyatı Fiyatı 6.759 3 2013 % Artış Artış 2013 % 3.267 1 6.759 3 6.759 3 3.467 1 3.267 1 3.267 1 3.025 4 3.467 1 3.467 1 3.315 3 3.025 4 3.025 4 3.315 3 3.315 3

Türkiye plastik ambalaj mamullerinde 2000 yılından bu yana ortalama ithal birim fiyatları, ortalama birim ihracat fiyatlarının üstünde durum, Türkiye’nin katma değeri Türkiye plastik ambalaj mamullerinde 2000seyretmiştir. yılından buBu yana ortalama ithal ortalama birim fiyatları, Türkiye plastik ambalaj mamullerinde 2000 yılından bu yana ortalama ithal birim fiyatları, Türkiye plastik ambalaj mamullerinde 2000 yılından bu yana ortalama ithal birim fiyatları, birim ihrayüksek plastik ambalaj mamullerini ithal Türkiye’nin ederken, katma değeri daha düşük mamulleri ihraç ihracat fiyatlarının üstünde seyretmiştir. durum, Türkiye’nin katma değeri ortalama birim ihracat fiyatlarının üstünde seyretmiştir. Bu durum, Türkiye’nin katmamamullerini değeri cat ortalama fiyatlarınınbirim üstünde seyretmiştir. Bu durum, katmaBu değeri yüksek plastik ambalaj ettiğini göstermektedir. plastik mamullerini ithal katma değeri yüksek plastik ambalaj mamullerini ithal ederken, ederken, katma değeri daha daha düşük düşük mamulleri mamulleri ihraç ihraç ithalyüksek ederken, katmaambalaj değeri daha düşük mamulleri ihraç ettiğini göstermektedir. ettiğini göstermektedir. göstermektedir. ettiğini Plastik Ambalaj Mammullerinde Ortalama Dış Ticaret Fiyatları $/Ton

2013 YILI ARZ VETALEP TALEPDENGESİ DENGESİ :: 2013 YILI ARZ VE

2013 YILI ARZ VE DENGESİ :: 2013 YILI ARZplastik VE TALEP TALEP DENGESİ 2013 yılında ambalaj mamullerinde 2012 yılına kıyasla; 2013 yılında plastik ambalaj mamullerinde 2012 yılına kıyasla; 2013 yılında plastik ambalaj mamullerinde 2012 kıyasla; 2013 plastik ambalaj mamullerinde 2012 yılına yılına yılında Üretim miktar bazında % 13 değer bazında % 17kıyasla; artmış, Üretim miktar bazında % 13 değer bazında % 17 artmış,  miktar % bazında %%1217artmış, Üretim miktar bazında %913 değer bazında artmış,  İthalat Üretim miktarbazında bazında 13değer değer bazında İthalat miktar bazında % 9 değer%bazında % 12 artmış,% 17 artmış,  miktar bazında bazında % %9 değerbazında bazında% artmış, İthalat miktar değer  İhracat İthalat % 913 değer bazında %%12 1216artmış, artmış, İhracat miktar miktar bazındabazında % 13 değer bazında % 16 artmış,  Yurtiçi tüketim miktar bazında % 13, değer bazında % 16 artmıştır. İhracat miktar bazında%% %13, 13değer değerbazında bazında % 16 artmış,  İhracat bazında 13 değer bazında artmış, Yurtiçi tüketimmiktar miktar bazında %% 1616 artmıştır. Dış ticaret fazlası da miktar bazında 19 değer bazında 34 yükselmiştir. Yurtiçi tüketim miktar bazında 13, bazında % ticaret Yurtiçi tüketim miktar bazında %değer 13,%değer değer bazında % 16 16%artmıştır. artmıştır. Dış fazlası da miktar bazında % 19% bazında % 34 yükselmiştir.  da miktar bazında değer bazında % yükselmiştir.  Dış Dış ticaret ticaret fazlası fazlası miktarMamullerinde bazında % % 19 19Genel değerArz bazında % 34 34 yükselmiştir. Plastikda Ambalaj ve Talep Dengesi Plastik Ambalaj Ambalaj Mamullerinde Genel Arz Arz ve ve Talep Talep Dengesi Dengesi Plastik Ambalaj Mamullerinde Genel Arz ve Talep Dengesi Plastik Mamullerinde Genel Üretim İthalat Üretim Üretim İhracat İthalat İthalat Yurtiçi İhracat İhracatTüketim Dış Ticaret Açığı / Fazlası Yurtiçi Tüketim Yurtiçi Tüketim İhracat / Üretim %) Dış Açığı Dış Ticaret Ticaret Açığı //( Fazlası Fazlası İthalat / Yurtiçi Tüketim İhracat İhracat // Üretim Üretim (( % % )) ( % ) İhracat İthalatTüketim (%) İthalat /// Yurtiçi Yurtiçi Tüketim % )) İthalat (( % İhracat İhracat // İthalat İthalat (( % % ))

14

1000 Ton Bazında 2012 1000 Ton 2013 Bazında% Artış 1000 Ton Bazında 2.864 3.250 13 2012 2013 % 2012 2013 % Artış Artış 350 382 9 2.864 3.250 13 2.864 3.250 13 572 646 13 350 382 9 350 382 9 2.642 2.987 13 572 646 13 572 646 13 222 263 19 2.642 2.987 13 2.642 2.987 13 20 20 222 263 19 222 263 19 13 13 20 20 20 20 163 169 13 13 13 13 163 169 163 169

Milyon $ Bazında 2012 2013 Milyon $ $ Bazında Bazında Milyon 10.895 12.704 2012 2013 2012 2013 1.534 1.721 10.895 12.704 10.895 12.704 1.846 2.140 1.534 1.721 1.534 1.721 10.583 12.285 1.846 2.140 1.846 2.140 312 419 10.583 12.285 10.583 12.285 17 17 312 419 312 419 14 14 17 17 17 17 120 124 14 14 14 14 120 120

124 124

% Artış 17 % % Artış Artış 12 17 17 16 12 12 16 16 16 34 16 16 34 34


Bu durumda; 2013 yılında toplam üretimin miktar bazında % 20, değer bazında % 17’si ihraç edilmiş, Yurt içi tüketimin miktar bazında % 13 değer bazında % 14’ü ithalatla karşılanmış, İhracatın ithalatı karşılama oranı miktar bazında % 169 değer bazında da % 124 olarak gerçekleşmiştir.

15


www.plasfed.org.tr

16

2013 Plastik Ambalaj Mamulleri Sektörü İzleme Raporu  

PLASFED Plastik Sanayicileri Federasyonu 2013 Plastik Ambalaj Mamulleri Sektör İzleme Raporu

2013 Plastik Ambalaj Mamulleri Sektörü İzleme Raporu  

PLASFED Plastik Sanayicileri Federasyonu 2013 Plastik Ambalaj Mamulleri Sektör İzleme Raporu

Advertisement