Page 113

UZGOJ TUNE

IZ HRVATSKE U SVIJET

Foto: Sandro Rubinić

Božidar Skejo i Alen Školjarev aktivno prate svaki korak koji se izvodi na brodu

Foto: Sandro Rubinić

U

Kali tuni tuna se izlovljava jednom ili dva puta godišnje, u zimskim mjesecima. Rano ujutro u kavez ulaze ronioci koji pregrađuju dio tune u kavezu mrežom koja se potom polagano steže i diže prema površini i rubu kaveza. Cijeli posao izlova tune traje dvadesetak dana i odvija se s nekoliko timova i se nekoliko brodova, od kojih svaki ima svoju jasnu ulogu. Nakon što se tuna pregrađuje i odvaja, ronioci smiruju tunu i praktički grleći je izvlače na platformu uz matični brod na kojem se odvija prva faza obrade. Uz najveći respekt prema ovoj plahoj ribi i bez suvišnih riječi i povika, tuna se odkrvljuje tehnikom ike jime, čime se osigurava najviša čistoća mesa. Nakon svega šezdesetak sekundi svaka tuna zasebno se važe i polaže u ledene škrinje na brod koji je privezan uz matični brod za izlov. Na ovaj način tuni se snižava temperatura prema nuli nakon svega dvije do tri minute od vađenja iz mora. U dvadesetak minuta izlova i kada se na brodu napune sve četri ledene škrinje, on se odvezuje od matičnog broda i kreće prema Tuna Princess - japanskom brodu usidrenom jednu nautičku milju (1,862 km) od mjesta izlova. Po dolasku našeg broda sa svježom tunom u ledenim škrinjama tunu se dizalicama diže na japanski brod gdje započinje obrada. Proces je to koji vas u trenutku toliko zaokupi i fascinira, bez obzira što se radi o nečemu običnom čovjeku neprirodnom. Bez ijednog glasa, uz samo zvuk galebova koji kruže iznad broda, odvija se proces tranširanja, sortiranja, skladištenja za kojeg ste mislili da postoji samo u japanskim tvornicama. Dvadesetak profesionalaca na

Foto: Sandro Rubinić

nastavak na str. 114

Tuna na -60˚C Kako bi se najbolje sačuvalo meso tune, ona se u svega pola sata nakon ulova zaleđuje (šokira) na -60ºC. Brz i temeljit proces obrade i šokiranja niskom temperaturom jedina je garancija da osjetljivo i elegantno meso tune zadrži svoju svježinu. Zahvaljujući ovom procesu, tuna u ledu može ostati i više godina bez bojazni za kvarenjem, a ona koja se odledi u roku do dvije godine smatra se potpuno svježom, kao da je ulovljena isti dan - tzv. Sushi Grade Tuna, te je se može konzumirati sirovu.

proljeće 2019. Turizam Info

113

Profile for Turizam Info

Turizam info 77 (proljeće 2019)  

Tuna, totalno drugačiji hoteli, guidefinders, vino u magnum bocama, perunika, avokado - krokodilska kruška, mikrokrediti za podizanje kvalit...

Turizam info 77 (proljeće 2019)  

Tuna, totalno drugačiji hoteli, guidefinders, vino u magnum bocama, perunika, avokado - krokodilska kruška, mikrokrediti za podizanje kvalit...

Advertisement