Page 1

SPREMEMBE ZAKONA O PRIJAVI PREBIVALIŠČA ZPPreb za gostitelje (sobodajalce) Roman Šalej Vodja policijskega okoliša Policijska postaja Bled roman.salej@policija.si

Bled, Marec 2017


Nov sistem o prijavi prebivališča bo poenostavil sistem prijavljanja gostov

Združena bo: 

prijava gostov (knjiga gostov),

poročanje občinam in

poročanje v statistične namene


Prijavo in odjavo gostov ter vodenje njihove evidence ureja:

Zakon o prijavi prebivališča (ZPPreb-1)

Zakon o tujcih (ZTuj-2)

Pravilnik o prijavi in odjavi gostov (v veljavo stopi 1.12.2017)

Pravilnik o registru nastanitvenih obratov (že velja od 1.12.2016)


Knjiga gostov (nova - AJPES) omogoča združevanje poročanja podatkov

Gostitelji (sobodajalci) bodo podatke iz knjige gostov poročali samo prek spletne aplikacije Agencije RS za javnopravne evidence in storitve – AJPES, po 1.1.2018 oziroma najkasneje mesec dni od vpisa v RNO


Za tuje goste, ki se bodo nastanili pri fizični osebi, bo policijska prijava (fizično na policijski postaji) še vedno obvezna

Nanaša se na tuje goste, ki se nastanijo pri sorodniku, prijatelju ali znancu, oz. se nastani v nastanitvenem objektu, zavodu za prestajanje kazni, dislociranem oddelku zavoda, prevzgojnem domu ali bolnišnici in drugem zdravstvenem zavodu.

Navadno v primerih ko stanodajalec ne zaračunava storitve


KDAJ, KAKO? 1.

VPIS NASTANITVENEGA OBJEKTA V REGISTER NASTANITVENIH OBJEKTOV – RNO (Zakon zavezuje AJPES, da RNO vzpostavi do 1. 12. 2017), vpišejo se vsi izvajalci nastanitvenih dejavnosti

2.

Z DNEM 1. 12. 2017 PRIČNE TEČI 3 MESEČNI ROK ZA VPIS V RNO ZA GOSTITELJE (STANODAJALCE)

3.

POROČANJE PO NOVEM SISTEMU GOSTITELJI PRIČNEJO 1 MESEC PO VPISU V REGISTER RNO

4.

PREDVIDEN PRIČETEK VODENJA KNJIGE GOSTOV PO NOVEM SISTEMU JE 1.1.2018, do takrat ostaja sistem prijave gostov enak kot doslej (fizično s kopijo knjige gostov ali elektronsko preko sistema eGost)


Podrobna navodila so objavljena na internetni strani Turističnega društva Bled in jih bomo redno osveževali.

Vsa dodatna vprašanja lahko podate meni osebno ali pa na moj elektronski naslov: roman.salej@policija.si

Hvala za pozornost.

Predstavitev za sestanek policija  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you