Page 1

GUÍA PROFESIONAL DEL TURISMO VASCO 2 0 1 6

www.euskaditurismo.eus www.basquetour.eus

EUSKAL TURISMOAREN GIDA PROFESIONALA

EUSKALTURISMOAREN GIDA PROFESIONALA G U Í A P R O F E S I O N A L D E L T U R I S M O VA S C O

E U S K A L TURISMOAREN GIDA PROFESIONALA GUÍA PROFESIONAL DEL TURISMO VA S C O 2 0 1 6


E U S K A L TURISMOAREN GIDA PROFESIONALA GUÍA PROFESIONAL DEL TURISMO VA S C O 2 0 1 6

3. argitalpena: 2016ko urtarrila 3ª edición: Enero 2016 Argitaratzailea / Edita: Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun saila. Turismo Zuzendaritza / Departamento de Desarrollo Económico y Competividad del Gobierno Vasco. Dirección de Turismo. Diseinua eta maketazioa / Diseño y maquetación: ACC Inprimaketa / Impresión: Gráficas Orvy Ale kopurua: 500 ale Tirada: 500 unidades Argazkiak / Fotografías: - Fondo Basquetour (hainbat egile / autores varios) - CC BY-3.0-ES 2012/EJ-GV/Irekia-Gobierno Vasco/Mikel Arrazola - San Sebastián Turismo - Euskadiko eskualdeko turismo-erakundeak / Entes comarcales de turismo de Euskadi - Azaleko argazkia / Foto portada (Guggenheim Museoa): © FMGB Guggenheim Bilbao Museoa, 2015. Erika Barahona Ede. Derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial.

Legezko gordailua / Depósito legal: VI-5-2004 Debekatuta dago gida honetako testuak eta irudiak zatika edo osorik erreproduzitzea erakunde argitaratzailearen eta egileen aldez aurreko baimenik gabe. / Está prohibida la reproducción parcial y/o total de los textos e imágenes contenidas en esta guía sin la previa autorización de la entidad editora y de los autores y autoras.


Nortasun handiko herri txiki bat Un pequeño país con una gran identidad

Europako hegoaldean duen kokapen geografiko apartari esker, Espainiako estatuaren iparralde berdean eta Frantzia ondoan, eta bere tamaina txikiari esker, non den-dena hurbil dagoen, urte osorako turismo-helmuga bikaina da.

Su privilegiada ubicación geográfica, en el sur de Europa, en el verde norte del estado español y junto a Francia, y su pequeña dimensión, donde todo está cerca, le convierten en un destino turístico completo durante todo el año.

Euskadik bizirik gorde du bere mintzaira, euskara, Europako hizkuntzarik zaharrena eta bere kulturaren ezaugarri nagusia. Kultura hori berezkoa du, bereizia da, eta lurraldearekiko eta bertako ohiturekiko maitasunean datza.

Euskadi mantiene viva su lengua, el euskera, el idioma más antiguo de Europa y el principal rasgo de su cultura, propia y diferenciada, caracterizada por el amor a su tierra y a sus costumbres.


Sei marka turistikoak nortasun horren adierazgarri dira: • Bilbo, Guggenheim baino gehiago, hiri kultua eta bizigarria, Europako hiri handien parekoa kalitatean eta modernitatean. • Donostia, badia ederra baino gehiago, hiri kosmopolita, itsasertzean bizitzearen erritmo atseginaz gozatzeko. • Vitoria-Gasteiz, katedrala eta hirigune historikoa baino gehiago, ondare aberatsa duen hiria, hirigintza moderno, planifikatu eta atseginduna. • Euskal Kostaldea, hondartzak, itsasadarrak, padurak, labarrak eta arrantzale-herriak 250 km-tan, natura malkartsu bezain emankorraren eta itsaso bizi eta urdin-urdinaren erakusgarri. • Gure Euskal Mendi eta Haranak bizirik dirauten milaka urteko historiaren eta tradizioen isla dira, naturagune paregabea, berdearen ñabardura guztiak nabarmentzen dira bertan, eta baita ardazten duten bizimodua ere. • Arabako Errioxa lurralde paregabea da, jainko eta jainkosek bedeinkatutakoa. Kolore gorrixkek eta okreek tindatutako lurra, ardoak eta herriak. Upategi tradizionalak eta arkitekto handiek amestutakoak. 12.000 hektarea mahasti, munduko onenen artean dagoen jatorri izeneko ardoak eskaintzen dituztenak. Euskadi ezagutzea euskal herria ezagutzea da. Bizimodu bat, izateko eta ulertzeko modu bat, historia eta modernitatea, ausardia eta zintzotasuna, festa eta lan nekaezina uztartzen dituena. Euskal jendea, izaera integratzailea duena, mundura irekita dagoena, buruz eta bihotzez askeak diren bidaiariei ongietorria ematen diena. Ikusi eta bizi, ezagutu eta ulertu, jan eta edan, atseden hartu eta ibili, berdea eta urdina, atsegina eta laguna... Euskadin dena bilakatzen da norberarena, esklusiboa eta berezia.

Las seis marcas turísticas son un buen ejemplo de la expresión de esta identidad: • Bilbao, más que el Guggenheim, una ciudad culta y estimulante que compite con las más grandes ciudades europeas en calidad y modernidad. • Donostia/San Sebastián, más que una bella bahía, una ciudad cosmopolita donde se disfruta del delicioso ritmo de vivir junto al mar. • Vitoria-Gasteiz, más que su catedral y su centro histórico, una ciudad con un rico patrimonio y un urbanismo moderno, planificado y amable. • Costa Vasca son 250 km de playas, rías, marismas, acantilados y pueblos pesqueros, que nos hablan de naturaleza abrupta y generosa a la vez, y de un mar vivo e intensamente azul. • Nuestros Montes y Valles Vascos son el reflejo de una historia y unas tradiciones milenarias que siguen vivas, y un escenario natural incomparable donde destaca el verde, en todos sus matices, y la vida que se configura a su alrededor. • Rioja Alavesa es un territorio único y bendecido por los dioses. Rojos y ocres dan color a esta tierra, a sus vinos y a sus pueblos. Bodegas tradicionales y bodegas soñadas por grandes arquitectos. 12.000 hectáreas de viñedos que ofrecen sus caldos bajo una denominación reconocida como una de las mejores del mundo. Conocer Euskadi es conocer el pueblo vasco. Un estilo de vida, de ser y de entender, que combina historia y modernidad, osadía y nobleza, fiesta y trabajo tenaz. Gentes vascas con un carácter integrador y abierto al mundo que dan la bienvenida a los viajeros libres de mente y de corazón. Ver y vivir, conocer y entender, comer y beber, descansar y practicar, verde y azul, amable y amigo…En Euskadi todo se vuelve propio, exclusivo y singular.


Sarrera

................................................................................ 02 Gida honetan azaltzen diren kalitate Turistikoko markak eta zigiluak............................................................. 08 Datu orokorrak.................................................................... 09 Marka turistikoak................................................................ 10

Komunikazioak................................................................... 18

Euskadira iristea............................................................... 20 Aireko garraioa............................................................... 20 Errepidea....................................................................... 23 Autopistak............................................................... 23 Autobusak............................................................... 23 Trena............................................................................. 24 Itsas garraio erregularra................................................. 24 Kirol-portuak.................................................................. 25 Euskadi barna mugitzeko................................................... 26 Errepidea....................................................................... 26 Taxiak...................................................................... 26 Autobusen zerbitzu erregularra................................. 27 Autobusen alokairua................................................. 28 Gidaridun automobila alokatzea................................ 29 Gidaririk gabeko automobila alokatzea..................... 30 TAO aparkatzeko sistema......................................... 31 Trena............................................................................. 32 Itsas garraio erregularra................................................. 33

Bidaia-agentziak................................................................. 34

Handizkariak/ Txikizkariak.................................................. 36 Txikizkariak......................................................................... 41 Handizkariak/...................................................................... 45

Bilerak, Pizgarriak eta Azokak...................................... 46

Convention Bureaux........................................................... 48 Egoitzak.............................................................................. 49 Zerbitzu profesionalak........................................................ 52

Ostatua

................................................................................ 58 Hotelak eta pentsioak......................................................... 60 Erregistro zenbakiak (hotelak eta pentsioak)................... 83 Landa-ostatuak................................................................... 88 Kanpinak........................................................................... 110 Apartamentuak................................................................. 112 Turismo-aterpetxeak......................................................... 115 Erregistro zenbakiak (gainontzekoak)............................ 117

Gastronomia...................................................................... 124 Michelin izarrak................................................................. 127 Non jan .............................................................................. 128 Enoturismoa...................................................................... 142 Arabako Errioxako ardoak............................................ 142 Txakolina...................................................................... 144 Sagardoa..................................................................... 146 Idiazabal mundua.............................................................. 148 Gastronomiako museoak eta Interpretazio Zentroak...... 149 Gastronomiako beste enpresa eta jarduera batzuk......... 150 Pintxo-tabernak............................................................ 150 Tabernak eta Kafetegiak............................................... 154 Cateringa..................................................................... 154 Pastel dendak eta gozo dendak.................................... 155 Bisita daitezkeen industriak........................................... 155 Gourmet dendak.......................................................... 157 Gastronomiako Jarduerak............................................. 158 Sukaldaritza-eskolak........................................................ 159

AURKIBIDEA


Natura, Itsas-jarduerak, Surf eta Turismo aktiboa............................................... 164 Natur baliabideak.............................................................. 164 Biosfera-erreserba....................................................... 164 Parke Naturalak............................................................ 165 Naturagune Babestuak................................................. 169 Biotopo Babestuak....................................................... 170 Euskal Kostaldeko Geoparkea...................................... 171 Haitzuloak.................................................................... 172 Gesaltza A単ana............................................................ 173 Birding Euskadi............................................................ 174 Itsas-jarduerak.................................................................. 175 Itsas-jarduerak............................................................. 175 Surfing Euskadi............................................................ 177 Bestelako natura-jarduerak.............................................. 180 Mendi ibiliak................................................................. 180 Donejakue Bidea.................................................... 181 Zikloturismoa................................................................ 182 BTT....................................................................... 182 Bide Berdeak......................................................... 183 Turismo-jarduerak............................................................. 184

Kultura

.............................................................................. 192 Ondare-baliabideak.......................................................... 196 Museoak eta Interpretazio Zentroak................................. 200 Bestelako kultur zentroak................................................. 208 Arte-galeriak................................................................. 208 Erakusketa-aretoak....................................................... 209

Merkataritza-zonaldeak................................................. 211 Kirola eta Wellnessa........................................................ 214 Kirolak .............................................................................. 216 Euskal Kirolak.............................................................. 216 Beste kirol batzu.......................................................... 218 Informazio-bulegoak............................................... 218 Azpiegiturak........................................................... 218 Euskadiko kirol-federazioak.................................... 220 Wellnessa.......................................................................... 222

Erakundeak eta kontaktu interesgarriak................. 224 Erakunde publikoak.......................................................... 226 Euskadiko erakunde publikoak..................................... 226 Kidego kontsularra................................................. 227 Kanpoko ordezkaritzak................................................. 228 Eusko Jaurlaritzaren kanpoko ordezkaritzak............ 228 Euskal Etxeak......................................................... 228 SPRIren bulegoak.................................................. 229 Espainiako turismo-bulegoak.................................. 229 Kudeaketa eta informazio turistikoa............................... 231 Turismo-bulegoak................................................... 232 Kontaktu interesgarriak.................................................... 235 Elkarte turistikoak......................................................... 235 Aisialdiko jarduerak...................................................... 236 Kasinoak................................................................ 236 Zezen-plazak.......................................................... 236 Fauna basatia duten parkeak.................................. 236 Turismoko aholkularitza-enpresak................................. 237 Hezkuntza arloa............................................................ 238 Unibertsitateak....................................................... 238 Hizkuntzak Euskadin.............................................. 238

Ekitaldien agenda............................................................ 239

Informazio erabilgarria................................................... 245 Planoak .............................................................................. 248

Bilboko planoa.................................................................... 248 Donostiako planoa.............................................................. 250 Vitoria-Gasteizko planoa..................................................... 252 Euskadiko errepide-mapa................................................... 254


6

Introducción......................................................................... 02 Marcas y sellos de Calidad Turística

que figuran en esta Guía.................................................... 08 Datos generales.................................................................. 09 Marcas turísticas................................................................. 10

Comunicaciones................................................................. 18 Acceder a Euskadi.............................................................. 20

Transporte Aéreo........................................................... 20 Carretera....................................................................... 23 Autopistas............................................................... 23 Autobuses............................................................... 23 Ferrocarril...................................................................... 24 Transporte marítimo regular............................................ 24 Puertos deportivos......................................................... 25 Moverse dentro de Euskadi................................................ 26 Carretera....................................................................... 26 Taxis........................................................................ 26 Servicio regular de autobuses.................................. 27 Alquiler de autobuses.............................................. 28 Aquiler de coches con conductor............................. 29 Aquiler de coches sin conductor.............................. 30 Sistema de aparcamiento O.T.A............................... 31 Ferrocarril...................................................................... 32 Transporte marítimo regular............................................ 33

Agencias de Viaje............................................................... 34

Mayoristas/Minoristas......................................................... 36 Minoristas............................................................................ 41 Mayoristas........................................................................... 45

Reuniones, Incentivos y Ferias..................................... 46 Convention Bureaux........................................................... 48 Sedes ................................................................................ 49 Servicios profesionales....................................................... 52 Alojamiento.......................................................................... 58

Hoteles y pensiones............................................................ 60 Números de registro (hoteles y pensiones)..................... 83 Alojamientos Rurales.......................................................... 88 Campings.......................................................................... 110 Apartamentos................................................................... 112 Albergues Turísticos......................................................... 115 Números de registro (resto)......................................... 117

Índice

Gastronomía...................................................................... 124

Estrellas Michelín.............................................................. 127 Dónde comer.................................................................... 128 Enoturismo........................................................................ 142 Vinos de Rioja Alavesa................................................. 142 Txakoli.......................................................................... 144 Sidra............................................................................ 146 Mundo Idiazabal................................................................ 148 Museos y Centros de Interpretación Gastronómicos....... 149 Otras empresas y actividades gastronómicas.................. 150 Bares de pintxos.......................................................... 150 Bares y Cafeterías....................................................... 154 Catering....................................................................... 154 Pastelerías y Confiterías............................................... 155 Industrias visitables...................................................... 155 Tiendas Gourmet......................................................... 157 Actividades Gastronómicas.......................................... 158 Escuelas de cocina........................................................... 159

Naturaleza, Actividades náuticas, Surf y Turismo Activo...................................................... 160 Recursos naturales........................................................... 164 Reserva de la Biosfera................................................. 164 Parques Naturales........................................................ 165 Espacios Naturales Protegidos..................................... 169 Biotopos Protegidos..................................................... 170 Geoparque de la Costa Vasca...................................... 171 Cuevas........................................................................ 172 Salinas de Añana......................................................... 173 Birding Euskadi............................................................ 174 Actividades Náuticas......................................................... 175 Actividades náuticas..................................................... 175 Surfing Euskadi............................................................ 177 Otras actividades en la naturaleza................................... 180 Senderismo.................................................................. 180 Camino de Santiago.............................................. 181 Cicloturismo................................................................. 182 BTT....................................................................... 182 Vías Verdes............................................................ 183 Actividades Turísticas....................................................... 184


7

Cultura .............................................................................. 192 Recursos patrimoniales.................................................... 196 Museos y Centros de Interpretación................................. 200 Otros centros culturales................................................... 208 Galerías de arte........................................................... 208 Salas de exposiciones.................................................. 209 Zonas Comerciales.......................................................... 211 Deportes y Wellness........................................................ 214 Deportes........................................................................... 216

Deportes Vascos.......................................................... 216 Otros deportes............................................................. 218 Oficinas de información......................................... 218 Infraestructuras...................................................... 218 Federaciones deportivas de Euskadi...................... 220 Wellness............................................................................ 222

Organismos y contactos de interés.......................... 224 Organismos Públicos........................................................ 226

Instituciones públicas en Euskadi................................. 226 Cuerpo Consular................................................... 227 Delegaciones en el exterior........................................... 228 Delegaciones en el exterior del Gobierno Vasco..... 228 Euskal Etxeak / Centros Vascos............................. 228 Oficinas SPRI........................................................ 229 Oficinas españolas de turismo............................... 229 Gestión e información turística..................................... 231 Entes de gestión turística....................................... 231 Oficinas de turismo................................................ 232 Contactos de Interés........................................................ 235 Asociaciones turísticas................................................. 235 Actividades de ocio...................................................... 236 Casinos................................................................. 236 Plazas de toros...................................................... 236 Parques de fauna silvestre..................................... 236 Consultoras turísticas................................................... 237 Ámbito educativo......................................................... 238 Universidades........................................................ 238 Lenguas en Euskadi............................................... 238

Agenda de eventos.......................................................... 239

Información práctica....................................................... 245 Planos

.............................................................................. 248 Plano Bilbao....................................................................... 248 Plano Donostia/San Sebastián............................................ 250 Plano Vitoria-Gasteiz.......................................................... 252 Mapa carreteras Euskadi.................................................... 254


GIDA honetan azaltzen diren kalitate turistikoko markak eta zigiluak marcas y sellos de calidad turística que figuran en esta guía

Espainiako Turismo Kalitaterako Institutuaren (ICTE) kalitate-zigilua da, turismo-enpresen zerbitzua, instalazioak eta kudeaketa egiaztatzen dituena. Es el sello de calidad del Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE) que certifica el servicio, las instalaciones y la gestión de las empresas turísticas. Espainiako Turismo Kalitatearekiko Konpromisoaren Diploma da (Jardunbide Egokiak). Kalitatea hobetzeko planen bidez turismo-establezimenduen kudeaketan zorroztasuna sendotzeko konpromisoa adierazten du. Es el Diploma de Compromiso con la Calidad Turística Española (SCTE Buenas Prácticas). Dicho reconocimiento se compromete a reforzar el rigor en la gestión de los establecimientos turísticos, a través de los planes de mejora de calidad. Mikroenpresei bideratutako ekimena da, eta turismoaren euskal sektorean informazioaren eta komunikazioaren teknologien (IKT) erabilera optimizatzea du xede. Es una iniciativa dirigida a microempresas destinada a facilitar la optimización del uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC) en el sector turístico vasco.

Euskadiko Turismo Produktu Gastronomikoaren Klubaren marka da ‘Euskadi Gastronomika’. Kluba sare bat da, hiru hiriburuek eta gastronomia-aukerak dituzten euskal eskualdeek osatzen dutena. Horiek, gainera, enogastronomiarekin lotutako enpresen eta zerbitzuen borondatezko parte-hartzea ekarri dute. “Euskadi Gastronomika” Produktu Klubaren helburua da Euskadi enogastronomiaren turismo-erreferente bilakatzea mundu mailan. Horretarako, turismoaren kontzeptua zabaltzea da asmoa, ondo jatetik euskal gastronomiaren benetako kulturara iristea. Kultura hori ekoizpen-lurraldearekin eta horren paisaiekin, bertako festa eta gastronomia-ekitaldiekin, jendearekin, ekoizpen-industriarekin eta dastatzeko guneekin lotuta dago. ‘Euskadi Gastronomika’ es la marca del Club de Producto Turístico Gastronómico de Euskadi, una red integrada por las tres capitales y las comarcas vascas con potencial gastronómico que, a su vez, implican en sus destinos la participación voluntaria de empresas y servicios relacionados con la enogastronomía. El objetivo del Club de Producto “Euskadi Gastronomika” es convertir a Euskadi en un referente del turismo enogastronómico a nivel mundial, ampliando el concepto de turismo desde la buena mesa hacia la auténtica cultura gastronómica vasca, vinculada al territorio productor y sus paisajes, sus fiestas y eventos gastronómicos, sus gentes, las industrias productoras, compras en origen y los espacios de degustación.

Surfing Euskadi Turismorako Produktu Kluba, surfturismoaren garapen eraginkor eta iraunkorrerako lan egiten duten enpresen eta erakunde publikoen taldea da. Elkartutako enpresa guztiek antolaketako eta jarduerei buruzko baldintza zehatz batzuk betetzen dituzte, eta bezeroekiko kalitateestandar jakinak ziurtatzen dituzte. El Club de Producto Turístico Surfing Euskadi es una agrupación de empresas e instituciones públicas involucradas en el desarrollo efectivo y sostenible del turismo de surf en Euskadi. Todas las empresas adheridas cumplen una serie de requisitos de organización y cumplimiento de su actividad, asegurando unos estándares de calidad hacia sus clientes.


DATU OROKORRAK _ DATOS GENERALES >

DATU OROKORRAK datos generales

BILBAO

BIZKAIA

Donostia/ San Sebastián

GIPUZKOA

ARABA/ ÁLAVA VITORIAGASTEIZ

Hiriburuen arteko distantziak Distancias entre capitales Bilbao > Donostia/San Sebastián: 99 km. (AP8) Donostia/San Sebastián > Vitoria-Gasteiz: 102 km. (AP8-AP1) Vitoria-Gasteiz > Bilbao: 67 km. (AP68)

BIZTANLERIA

Población

- Euskadi: 2.172.877 biz.

- Euskadi: 2.172.877 hab.

- Araba: 320.032 biz. Vitoria-Gasteiz: 238.862 biz.

- Araba/Álava: 320.032 hab. Vitoria-Gasteiz: 238.862 hab.

- Bizkaia: 1.144.214 biz. Bilbo: 344.443 biz.

- Bizkaia: 1.144.214 hab. Bilbao: 344.443 hab.

- Gipuzkoa: 708.631 biz. Donostia: 180.397 biz.

- Gipuzkoa: 708.631 hab. Donostia/San Sebastián: 180.397 hab.

- Biztanleriaren dentsitatea: 301,3 biz/km2

- Densidad de población: 301,3 hab/km2

- Bizi-itxaropena gizonentzat: 78,9 urte - Bizi-itxaropena emakumeentzat: 85,4 urte - Jaiotza-tasa (2013): 8,8/1.000 biz. - Hilkortasun-tasa (2012): 9,2/1.000 biz.

- Esperanza de vida hombres: 78,9 años - Esperanza de vida mujeres: 85,4 años - Tasa de natalidad (2013): 8,8/1.000 hab. - Tasa de mortalidad (2012): 9,2/1.000 hab.

- Hizkuntza ofizialak: euskara eta gaztelania

- Idiomas oficiales: euskera y castellano

ADIERAZLE FISIKOAK

INDICADORES Físicos

- Azalera: 7.234,8 /km2 - Kostaldearen luzera: 252 km - Gehieneko altuera: 1.551 m - Hondartzak: 44 - Urteko batez besteko tenperatura: 14,36 ºC - Gutxieneko batez besteko tenperatura: 9,96 ºC - Gehieneko batez besteko tenperatura: 19,23 ºC

- Superficie: 7.234,8 km2 - Longitud de la costa: 252 km - Altura máxima: 1.551 m - Playas: 44 - Temperatura media anual: 14,36 ºC - Temperatura media mínima: 9,96 ºC - Temperatura media máxima: 19,23 ºC

ADIERAZLE EKONOMIKOAK

INDICADORES ECONÓMICOS

- Errepide-sarea: 4.212 km. - Autopistak: 270 km - Autobideak eta autopistak (bidesaririk gabekoak): 281 km. - Aireportuak: 3 - Portu nagusiak: 2 - Teknologia Parkeak: 3 - Eskola-uzte goiztiarraren tasa (18-24 urte) (2014): % 9,4 - Enplegu-tasa (2015): % 64,6 - Jarduera-tasa (2015): % 57,2 - Biztanleko BPGd (2014): 29.683euro - BPGd-aren banaketa: / Nekazaritza, abeltzaintza eta arrantza: % 0,9 / Eraikuntza: % 6,7 / Industria eta Energia: % 22,8 / Zerbitzuak: % 69,6 - Barne Gastu Gordina Ikerketa + Garapenean (BPGd-aren %) (2014): % 1,93 - Euskadiren pisu erlatiboa Estatuan: / Biztanleria: % 4,7 / BPGd: % 6,21 / Esportazioak: % 9,1 / Inportazioak: % 6,1

Informazio iturria / Fuente de información: Eustat

- Red de carreteras: 4.212 km. - Autopistas: 270 km - Autovías y autopistas (sin peaje): 281 km. - Aeropuertos: 3 - Puertos principales: 2 - Parques tecnológicos: 3 - Tasa de abandono escolar prematuro (18-24 años) (2014): 9,4% - (2015): 64,6% - Tasa de actividad (2015): 57,2% - PIB por habitante (2014): 29.683 euros - Distribución del PIB: / Agricultura, ganadería y pesca: 0,9% / Construcción: 6,7% / Industria y Energía: 22,8% /Servicios: 69,6% - Gasto Interior Bruto en I+D (% del PIB) (2014): 1,93% - Peso relativo de Euskadi en el Estado: / Población: 4,7% / PIB: 6,21% / Exportaciones: 9,1% / Importaciones: 6,1%

9


MARKA TURISTIKOAK Marcas turísticas Bilbao Donostia/San Sebastián Vitoria-Gasteiz EUSKAL KOSTALDEA Costa Vasca 16 EUSKAL MENDI ETA HARANAK Montes y Valles Vascos 17 ARABAKO ERRIOXA Rioja Alavesa 12 13 14 15


Bilbao Donostia/San Sebastiรกn Vitoria-Gasteiz Euskal Kostaldea Costa Vasca Euskal Mendi eta Haranak Montes y Valles Vascos Arabako Errioxa Rioja Alavesa


12

BILBAO Bizkaiko hiriburua ez ezik, Euskadiko metropolia eta finantza- eta ekonomiazentroa ere bada. Bilbo Handia Euskadiko metropolialderik handiena da, milioi bat biztanle bilduta. Bilboko itsasadarra da metropoliaren bizkarrezurra, Zazpi Kaleetatik hasi eta Bizkaiko Zubiraino. Hain zuzen, UNESCOk Gizateriaren Ondare izendatu zuen Zubia 2006an. Gaur egun, Bilbo mundu mailan aitortutako hirigintza-alorreko erreferentzia da. Bertako abangoardismoaren indarra integrazioan eta iragan industrialarekiko errespetuan oinarritzen da. Hala, nazioarte osoan da ezaguna, hirigintzan izan duen aldaketa dela eta. 2010ean “Lee Kuan Yew World City Prize” Saria, hirien Nobel Saria, jaso zuen. Frank Gehry arkitektoak diseinatutako Guggenheim Museoa txundigarria da eraldaketa horren ikonoa.

Es la capital de Bizkaia, además de metrópoli, centro económico y financiero de Euskadi. El Gran Bilbao es la mayor área metropolitana de Euskadi con un millón de habitantes. La Ría de Bilbao vertebra la metrópoli desde el Casco Viejo al Puente de Bizkaia, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Bilbao es hoy una referencia urbanística reconocida internacionalmente. La fuerza de su vanguardismo se basa en la integración y el respeto a su pasado industrial. Internacionalmente reconocida por su transformación urbanística, fue premio nobel de las ciudades en 2010: “Lee Kuan Yew World City Prize” El icono de esta transformación es el Museo Guggenheim, obra de Frank Gehry, de impresionante arquitectura.

Bilbon ezinbestekoa da honako leku hauek bisitatzea: • Bizkaia Zubia, Gizadiaren Ondare. • Museoak: Guggenheim eta Arte Ederrena (gaur egun margolanen eta eskulturen museo nagusietako bat Espainiako estatuan), Azkuna ZentroaAlhóndiga, Euskal Museoa, Berreginen Museoa, Athletic Club futbol-taldearen museoa, Zezen-plazakoa,… • Egile-arkitektura eta abangoardiakoa: munduko arkitekto garaikide ospetsuenen lanak (Frank Gehry, Norman Foster, Isozaki, Zaha Hadid, Philippe Starck). En Bilbao es imprescindible visitar: • El Puente Bizkaia, Patrimonio de la Humanidad. • Sus museos: Guggenheim y Bellas Artes (actualmente uno de los principales museos de pintura y escultura del estado español), Azkuna Zentroa-Alhóndiga, el Museo Marítimo Ría de Bilbao, el Museo Arqueológico, Etnográfico e Histórico Vasco, el de Reproducciones, el Museo del Athletic Club de Fútbol, el Taurino,… • Su arquitectura de vanguardia y de autor: obras de los arquitectos contemporáneos más famosos del mundo (Frank Gehry, Norman Foster, Isozaki, Zaha Hadid, Philippe Starck).

Biztanleria / Población

344.443 biz./hab.

Biztanleriaren dentsitatea Densidad de poblacion

8.512 biz./hab. / km2

Hotelak eta Pentsioak / Hoteles y Pensiones

71

Hoteleko oheak Camas de hotel

7122

(2015)


MARKA TURISTIKOAK _ MARCAS TURÍSTICAS

13

DONOSTIA/ SAN SEBASTIÁN

Biztanleria / Población

180.397 biz./hab.

Biztanleriaren dentsitatea Densidad de poblacion:

3.051,24 biz./hab. / km2

Hotelak eta Pentsioak / Hoteles y Pensiones

122

Hoteleko oheak Camas de hotel

5150

(2015)

Donostian ezinbestekoa da honako leku hauek bisitatzea: • Alde Zaharra, bertako kaleak eta eraikin enblematikoak. • Hiriaren inguru erromantikoa eta frantziar kutsuko eraikinak. • San Telmo museoa eta Aquariuma. En Donostia/San Sebastián es imprescindible visitar: • La Parte Vieja, sus calles y edificios emblemáticos. • El área romántica de la ciudad y sus edificios de influencia francesa. • El museo San Telmo y el Aquarium.

Foto San Sebastián Turismo

Es la capital de Gipuzkoa y la gran ciudad de la Costa Vasca (180.000 habitantes). Es una ciudad turística, abierta al mar y próxima a Francia. Referencia mundial de la gastronomía vasca, es la ciudad con mayor número de estrellas Michelin por habitante de todo el mundo. La gastronomía se vive en cada rincón, prueba de ello son las tradicionales “Barras de Pintxos” que llenan de sabor y color los locales de San Sebastián. Posee una de las bahías más bellas del mundo: La Concha, y tres playas urbanas. San Sebastián está rodeada de montes y miradores: Igeldo, Urgull, Ulia y la Isla de Santa Clara y está vertebrada por el río Urumea. Su rica vida cultural y patrimonio artístico (donde destacan esculturas de Oteiza y Chillida, como el Peine del Viento) se verá reforzada en 2016 con la Capitalidad Cultural Europea.

Foto San Sebastián Turismo

Gipuzkoako hiriburua eta Euskal Kostaldeko hiri handia (180.000 biztanle). Hiri turistikoa da, itsasora irekia eta Frantziatik hurbil. Munduko erreferentzia da euskal gastronomian, eta mundu osoan biztanle bakoitzeko Michelin izar gehien biltzen dituen hiria. Gastronomia txoko guztietan antzeman daiteke, eta horren froga dira Donostiako lokalak kolorez eta zaporez betetzen dituzten “pintxo-barrak”. Munduko badiarik ederrenetako bat dago bertan: Kontxa, bai eta hiru hiri-hondartza ere. Donostia mendiz eta behatokiz inguratuta dago: Igeldo, Urgull, Ulia eta Santa Klara uhartea. Urumea ibaia da hiriaren bizkarrezurra. Kultura-bizitza aberatsa eta arte-ondarea (Oteizaren eta Txillidaren eskulturak, hala nola Haizearen Orrazia, horren adibide) are gehiago indartuko da 2016an, Europako Kultura Hiriburutza eskuratzen duenean.


14

VITORIAGASTEIZ Arabako eta Euskal Autonomia Erkidegoko hiriburua da (239.000 biztanle). Bertan daude Eusko Jaurlaritzaren eta Eusko Legebiltzarraren egoitzak. Alde Zaharra Erdi Aroko “almendra” nabarmentzen da, kaleek garai hartako egitura eta gremio zaharren izenak mantentzen baitituzte. “Almendraren” erdigunean dago Santa Maria katedrala, beti “lanen ondorioz irekita”. Hain zuzen horri esker, bisitariek eraikuntzaren historia oso-osoa ezagutzeko aukera dute, oinarrietatik hasi eta teilaturaino. Eraikin horrek idazle historikorik ospetsuenak inspiratu ditu. Gasteiz zentzuz hazi da, plangintza baten arabera, abegitsu eta eskuragarri. Eraztun Berdeak inguratzen du hiria: hiri-bilbean eta hiriko bizitzan ezin hobeto txertatutako sei parke handiz osatutako eremu berdea da. 2012an “European Green Capital” izendatu zuten. Capital de Álava y capital de Euskadi (239.000 habitantes), es la sede del Parlamento y del Gobierno Vasco. Destaca su Centro Histórico, la “almendra” medieval, con sus calles que conservan el trazado y los nombres de los antiguos gremios. En el corazón de la “almendra” se erige la catedral de Santa María, siempre “abierta por obras”, un concepto que permite al visitante conocer la historia de esta edificación desde los cimientos, que han inspirado a los escritores históricos más renombrados. Vitoria-Gasteiz ha crecido de manera planificada, amable y accesible. Está rodeada de un Anillo Verde formado por seis grandes parques que la circundan, y que se integran perfectamente en la estructura urbana y en la vida de la ciudad. En 2012 fue declarada “European Green Capital”.

Vitoria-Gasteizen ezinbestekoa da honako leku hauek bisitatzea: • Hirigune historikoa eta Erdi Aroko “almendra” esaten diotena, bertan dago Santa Maria katedrala eta bere proiektu paregabea, “obretan eta irekita” izenekoa, Ken Folletentzat inspirazioiturri izan zena “World without end” nobela idazteko orduan. Hiriaren alde horretan bisitariak 5 dorreak, gremioen kaleak eta harresia ikusteko aukera izango du. • Museoak: Bibat, Artium, Arte Ederrena. • Ajuria Enea: Euskadiko lehendakariaren egoitza da. • Vitoria-Gasteizko hirigintza berri eta antolatua.

En Vitoria-Gasteiz es imprescindible visitar: • Su centro histórico y la llamada “almendra” medieval, donde se ubica la catedral de Santa María y su proyecto único denominado “abierta por obras” en el que se inspiró Ken Follett para su novela “Un mundo sin fin”. En esta parte de la ciudad el visitante podrá conocer sus 5 torres, las calles gremiales y la muralla. • Museos: Bibat, Artium, Bellas Artes. • Exteriores de Ajuria Enea: es la residencia del lehendakari (presidente) de Euskadi. • El nuevo y ordenado urbanismo de Vitoria-Gasteiz.

Biztanleria / Población

238.862 biz./hab.

Biztanleriaren dentsitatea Densidad de poblacion

863,09 biz./hab. / km2

Hotelak eta Pentsioak / Hoteles y Pensiones

37

Hoteleko oheak Camas de hotel

2868

(2015)


MARKA TURISTIKOAK _ MARCAS TURÍSTICAS

EUSKAL KOSTALDEA COSTA VASCA Herri eta hirien aniztasunak, hondartza naturalek eta hiri-hondartzek osatzen dute Euskal Kostaldearen aberastasuna. 200 km baino tarte luzexeagoan aurkituko ditugu itsasgizonen eta arrantzaleen historiak kontatzen dizkiguten herriak; ahantzi ezineko ikuspegiak eskaintzen dituzten itsasargiak eta labarrak; eta Euskadin nahitaez bisitatu beharreko toki ugari ere bai: Bizkaiko Zubia, Gaztelugatxe, Urdaibaiko Erreserba Naturala, Lekeitio, Euskal Kostaldearen Geoparkea, Getaria eta Balentziaga Museoa, Pasaia eta bertako baleontzia, Hondarribia... Ehun bat enpresa inguruk era guztietako itsas jarduerak eskaintzen dituzte: txangoak itsasontzian, baleak ikustea, arraunean egitea, itsaspean igerian jardutea eta, nola ez, surfean aritzea! Euskadi da surfhelmugarik onena eta Euskadiko Surfing klubak profesionaltasuna eta esperientzia bermatzen ditu. Eta, jarduera horietatik edozeinetan nekatu ondoren, pintxoekin suspertzea egokituko zaigu: edota munduko arrainik onena jatea, txakolinaz lagunduta. La riqueza de la Costa Vasca está en la diversidad de sus pueblos y ciudades a pie de mar, con cuidadas playas tanto urbanas como naturales. En poco más de 200 km encontramos villas, que cuentan historias de navegantes y pescadores. Faros y acantilados con vistas de las que no se olvidan, y muchas de las visitas imprescindibles de Euskadi: Puente Bizkaia, San Juan de Gaztelugatxe. Reserva de Urdaibai, Lekeitio, el Geoparque de la costa vasca, Getaria y el Museo Balenciaga, Pasaia y su ballenero, Hondarribia Un centenar de empresas ofrecen actividades en el mar de todo tipo: salir en barco, ver ballenas, remar, bucear… y por supuesto ¡surfear! Euskadi es el mejor destino de surf, y el club de producto Surfing Euskadi garantiza profesionalidad y experiencia. Y después de la actividad, a reponer fuerzas con un pintxo, o el mejor pescado del mundo acompañados por un txakoli.

Euskal Kostaldean ezinbestekoa da honako leku hauek bisitatzea: • Arrantzale-herriak, Erdi Aroko hiribilduak eta hiri kosmopolitak, itsasertzeko bizimoduaren erakusgarri direnak, arrantzaren inguruko bizitza eta arrantzaondarea ezagutzeko aukera eskaintzen dutenak (lonjak, festak, gastronomia). • Kostaldean han eta hemen aurkituko ditugun bainuetxeak eta spa direlakoak. • Txoko naturalak: biotopoak eta hezeguneak, begiratokiak eta itsas talaiak. • Euskal Kostaldeko Museoen Sarea (besteak beste, Balenciaga museoa Getarian, Itsas Museoa Bilbon, Arrantzaleen Museoa Bermeon, Oiasso erromatar museoa Irunen, Rialia Industria Museoa Portugaleten, Bentalekua museoa Mutrikun, Aquariuma Donostian, Albaola Faktoria Pasaian...).

En la Costa Vasca es imprescindible visitar: • Sus pueblos pesqueros, villas medievales y ciudades cosmopolitas que permiten conocer la forma de vida junto al mar, en torno a la pesca y su patrimonio pesquero (lonjas, fiestas, gastronomía). • Los balnearios y spas que salpican el litoral. • Sus rincones naturales: biotopos y humedales, miradores y atalayas marinas. • Su Red de Museos de la Costa Vasca (entre otros: Museo Balenciaga en Getaria, Urdaibai Bird Center, Museo del Pescador en Bermeo, Museo Romano Oiasso en Irun, Rialia Museo de la industria en Portugalete, Faro Santa Catalina en Lekeitio, Aquarium de Donostia, Factoría Albaola en Pasaia…).

15


16

EUSKAL MENDI ETA HARANAK MONTES Y VALLES VASCOS Euskadi lasaiaren ingurune naturalak dira; gure lurraren tradizioen isla: baserria eta bertako bizimodua; mito eta legenden iturburu diren mendiak, hariztiak eta pagadiak; herri-kirola, euskal jendearen indarraren adierazpide... Nabarmentzekoak dira eremu txiki samarrean, guztiak eskura-eskura, dauden parke naturalak. Mendiek kulturari eta tradizioei eutsi diete. Horren adibide dira Gernika eta bertako Batzar Etxea, Santiago Bidea, Inaziotar Bidea, bai eta santutegiek biltzen duten erlijiosotasuna ere, hala nola Loiolan, Arantzazun, Antiguan, Ziortzan, Estibalitzen eta Urkiolan. El escenario natural de la Euskadi tranquila. Es el reflejo de las tradiciones de esta tierra: el caserío y su forma de vida, montañas y bosques de robles y hayas que acogen mitos y leyendas, y el deporte rural como expresión de la fuerza del pueblo vasco. Destacan sus parques naturales que se concentran en un territorio poco extenso, donde todo está a mano. Las montañas han salvaguardado cultura y tradiciones, y como prueba Gernika y su Casa de Juntas, el Camino de Santiago, el Camino Ignaciano y la religiosidad focalizada en santuarios como los de Loiola, Arantzazu, La Antigua, Zenarruza, Estíbaliz o Urkiola.

Euskal Mendi eta Haranetan ezinbestekoa da honako leku hauek bisitatzea: • Herriak, baserri-tradizioak, bizimodua (30.000 baserri), ondarea, herri-kirolak, erromeriak,… • Sortutako paisaiak: txondorrak, gatzagak, meategiak, burdinolak, karobiak, elur-zuloak,… • Museo bereziak: interpretaziozentroak, ekomuseoak, industrialak,…

En Montes y Valles Vascos es imprescindible visitar: • Sus pueblos, sus tradiciones rurales, su forma de vida (30.000 caseríos), su patrimonio, el deporte rural, las romerías,… • Sus paisajes intervenidos: carboneras, salinas, minas, ferrerías, caleros, neveras,… • Sus museos con identidad: Centros de interpretación, ecomuseos, industriales,..


MARKA TURISTIKOAK _ MARCAS TURÍSTICAS

ARABAKO ERRIOXA RIOJA ALAVESA Eskualdea ardo onaren nazioarteko erreferentzia da eta eraldaketa harrigarria burutu du azken hamarkadan. Izan ere, munduko arkitekturaren izen ospetsuek (Frank Gehryk, Santiago Calatravak eta Rafael Moneok, besteak beste) upategien eraikinak diseinatu dituzte Arabar Errioxako enpresa garrantzitsuentzat. Emaitza: artelan bikainak diren eraikinez jositako paisaia. Diseinuak munduko museorik ospetsuenetan daude ikusgai eta, inolako zalantzarik gabe, lehen mailako turismo-balioa aitortzen diote Euskadiko ingurune horri. Ehunka urteko mahastien lurraldea da. Ebro ibaiaren ertzean eta Kantabriako mendilerroaren magalean, eskualde horretan aurkituko ditugu, upategi handi eta ikusgarriez gain, oso-osorik upategiak diren herriak ere: Guardia, Bastida, Samaniego... Guztietan ere turismoeskaintza egituratua dago: “Arabar Errioxako ardoaren ibilbidea”. En esta comarca de referencia internacional a la hora de conocer el mundo del buen vino, se ha producido una transformación asombrosa durante la última década. Los grandes nombres de la arquitectura mundial, Frank Gehry, Santiago Calatrava o Rafael Moneo entre otros, han diseñado bodegas para importantes firmas de Rioja Alavesa. El resultado es un paisaje salpicado por edificios que son auténticas obras de arte, cuyos diseños exponen los museos más prestigiosos, y que sin duda aportan un valor turístico de primer nivel a esta zona de Euskadi. Es una tierra de viñedos centenarios. Regada por el río Ebro y rodeada por La Sierra de Cantabria, esta comarca cuenta, además de con las bodegas más espectaculares, con auténticos pueblos-bodega como Laguardia, Labastida, o Samaniego, y con un producto turístico estructurado: “La ruta del Vino de Rioja Alavesa”.

Arabako Errioxan ezinbestekoa da honako leku hauek bisitatzea: • Herriak: Guardia, Labraza, Eltziego, Samaniego, Bastida,… • Abangoardiako upategiak. • Familia-upategiak eta tradizionalak. • Errioxako Balkoia. • Milaka urteko ondarea: La Hoya herrixka, trikuharriak,... En Rioja Alavesa es imprescindible visitar: • Sus pueblos: Laguardia, Labraza, Elciego, Samaniego, Labastida,… • Sus bodegas de vanguardia. • Bodegas familiares y tradicionales. • El Balcón de La Rioja. • Su patrimonio milenario: el Poblado de La Hoya, dólmenes,...

17


komunikazioak comunicaciones 20 EUSKADIRA IRISTEa Acceder a euskadi 26 EUSKADIn BARna ibiltzeko moverse dentro de euskadi


20

komunikazioak _ COMUNICACIONES

EUSKADIRA IRISTEa acceder A euskadi

1

BERGEN

OSLO

REYKJAVIK

AIREKO GARRAIOA transporte aéreo

COPENHAGUE

TALLINN

MANCHESTER

DUBLÍN

BERLIN

ROTTERDAM BRISTOL

AMSTERDAM

LONDRES BRUSELAS

VARSOVIA

DUSSELDORF

PRAGA

FRANKFURT PARIS

Euskadiko aireportuetatik irteten eta bertara iristen diren bidaiarien aire-bide nagusiak (informazio horrek

BUDAPEST

MUNICH GINEBRA

BUCAREST

ZURICH MILÁN

aldaketak izan ditzake urteko sasoiaren arabera)

VENECIA ESTAMBUL

A CORUÑA SANTIAGO VIGO

Principales rutas de pasajeros desde y hacia los aeropuertos de Euskadi

(esta información puede sufrir variaciones, en función de la época del año)

DUBROVNIK

BILBAO

ROMA BARCELONA

MADRID LISBOA

FARO

SEVILLA MALAGA

MENORCA MALLORCA IBIZA ALICANTE VALENCIA

ALMERIA

MADEIRA LANZAROTE LA PALMA FUERTEVENTURA TENERIFE GRAN CANARIA

Estatuko helmugak Destinos resto del Estado

Nazioarteko helmugak Destinos internacionales

A Coruña Alicante Almeria Barcelona Fuerteventura Gran Canaria Ibiza Las Palmas Lanzarote

Amsterdam Atenas Bergen Berlin Bristol Bruselas Bucarest Budapest Copenhague

Madrid Málaga Mallorca Menorca Santiago Sevilla Tenerife (2: N/S) Valencia Vigo

LINZ

STUTTGART

Dublín Dubrovnik Dusseldorf Estambul Faro Frankfurt Ginebra Ljubljana Lisboa

Londres Malmo Madeira Manchester Milán Múnich Oslo París Praga

Reykjavik Roma Rotterdam Santorini Stuttgart Tallinn Varsovia Venecia Zurich

ATENAS SANTORINI


EUSKADIRA IRISTEA _ Acceder a euskadi

21

bizkaia BILBOKO nazioarteko AIREPORTUA (BIO) AEROPUERTO internacional DE BILBAO (BIO) Aireportuko airekonpainien zerrenda Relación de compañías aéreas en el aeropuerto

BI-3447

BI-3

3

63

A-3612 4 A-3 31

12

A-30

2

A-3 11

7

50

02

A-3 6

A-2124

2

A-3 10

A-3126

128 A-3

A-124

A-3202

A-3

13 2

26

A-2

8 22

124

2 20

A-3

30

A-31

A-3

A-1

A-126

A-3

12

6

0

22

A-3

2

A-3228

218

A-1

2

GI-3710

63 1

N-1

BILBOKO AIREPORTUA SUSTATZEKO SOZIETATEA Sociedad para la Promoción del Aeropuerto de Bilbao Bilbaoair. T.: 944 711 559

22 A-32

24

A-132

A-3130

A-1

A-3130

GI-2

TURISMO INFORMAZIOKO BULEGOA Oficina de Información Turística T.: 944 031 444 / turismobio@euskadi.eus

1

A-2124

4 A-12

62

G

00 2

A-3

6 60 A-3

A-68

A-330 2

E-804

A-3314

0 22 A-3

GI-

GI-3670

62 7

GI-

91

I-3 5

G

2 I-3

59

GI-

A-3608

N-240

5 A-26 2

62 7

3 A-62

N-240

BI-625

-74

A-3118

0

4

GI-3 16

31

950 GI-3

9

26 3

GI-

GI-632

BI-623

0

62

A-3

31

BI-39

BU

114

A-3

12

12

33

24

A-31 A-3

7

2 12

A-3

63

A-4105

E-5

16

A-3

E-8

A-31

8

12

A-2

2

0

N-1

114

A-3

A-13

A-3312

I-2

12 2

G

A-2

1

A-2128

0 11

2

-74

0

A-3

5

3 A-1

BU

3

32

A-4

11

4

310

A-3

22

A-21

A-3

10

22

2

11

A-3

A-33

8

31

A-4

11

A-413

GI-35

E-5

A-3012

6

0

E-8

N-1

30

A-21

3

01

25 A-26

A-2622 A-2622

32

8

01

A-3

A-3

02

N-1

A-1

GI-213

81

35

GI-

2

A-3

8

1

E-5 N-1 E-80

A-3110

31

N-1

01

2

1

13

I-2

G

A-3

A-3

006

N-104

A-330

92

AUTOMOBILA ALOKATZEA ALQUILER DE COCHES - Enterprise Rent a car Bulegoa / Oficina: 944 533 340 Erreserbak / Reservas: 902 100 101 - Avis Bulegoa / Oficina: 902 248 824 Erreserbak / Reservas: 902 180 584 - Europcar Bulegoa / Oficina: 944 397 870 Erreserbak / Reservas: 902 105 030 - Hertz Bulegoa / Oficina: 944 530 931 Erreserbak / Reservas: 902 402 405 - Sixt Bulegoa / Oficina: 944 540 842 Erreserbak / Reservas: 902 491 616 A-4

4

8

GI-3670

GI-31

0

91

12

0

13

31

2

N-130 GI-3071

71 GI-40

5 I-3

A-30

01 A-3

A-2

A-3

62

34

GI-3072

G

A-2625

2

72 0

- Iberia. T.: 901 111 342 - Ground Force. T.: 944 869 801. F: 944 869 800

ZERBITZUAK SERVICIOS

014

08

A-330

52

I-

G

A-3

A-30

FORONDA

6

GI-3

0

3 26

G

26

21

30

A-4330

2

26

22

N-6

A-3604

1

GI-3

GI-

GI-3

GI-632

43

0

41

37

3 I-3

24

21 60

GI-3

GI-3

G

A-6

5 A-2 0

740

GI-

GI-3540

A-627

A-3610 A-360

GI-3

Handling baimenak Aire-konpainiei Concesiones de Handling a Compañías aéreas GI-

0

1 33

GI-

63

1

20

8

0 63 GI-3 GI-3 63 0

GI-2

GI- GI-3731 63 2

55

A-26

60

GI-3481

36 0

1

A-3

4

- Real Aeroclub de Bizkaia Aeropuerto de Bilbao. T.: 615 153 586 · 944 533 328 http://realaeroclubdevizcaya.es/

GI-3

84

A-3

A-2

37

N-240

A-68

25

A-6

BI-632

E-804

BI-2522

8

A-3

63

A-3641

632

543

24

625

BI-2

GI-3282

GI-2631

63

GI-

BI-2

61 8

GI-2

A-3

A-2522

A-6

A-4

13

33

BI-

A-4620

2

63

I-3

0

Bestelako zerbitzu AERONAUTIKOAK Otros servicios AERONÁUTICOS

543

6

I-2

G

G

30

635 GI-2

2

BI-

BI-2

2

62

- Donostia/San Sebastián - Loiu:

31

39

26

GI-

BI-263

20

37

634

21

543

13

GI-

GI-3174

33

2

BI-2

63

0

N-6

BI-

A-3

63

950

2

32 2

5 63

01 37 BI1

BI-26

04

BI-364

A-3

1

02

41

33

32

37

21

BI-35

N-634

GI-631

21

I-3

G

1

I-2

BI-3542

PESA T.: 902 101 210 www.pesa.net

30

34

BI-3342

0

E-7

GI-3293

G

A-8 E-70

8

A-3

I-3

302

34

61

A-3

G

BI-3

N-6

622

25 A-6

BI-

33

BI-

BI-

BI-36

25

Bizkaibus, Línea A-3247 T.: 902 101 120 - 902 222 265 www.bizkaia.eus/bizkaibus www.termibus.es A-3

36

BI-

31

BI-

1

BI-36

E-70

BI-635

BI-6

- Bilbao - Loiu

A-4619

BI-26

30 BI-3

BI-3635

31

32 BI-

2

A-8

Autobusez / En autobús:

A-3

A-8

29

N-634

BI-3524

24

34

Aerolíneas Argentinas Rodríguez Arias, 5-6º. 48008 Bilbao T.: 944 794 580 Air France KLM Pº Landabarri, 4. Escalera 2-2º izquierda 48940 Leioa (Bizkaia) T.: 944 638 139 / 944 640 922

BI-3448

GI-3

1

63

0

E-7

3

N-6

24

BI-3231

A-8

56

E-70

32

N-6 34

SARBIDEAK ACCESOS

A-6

34

22

2 BI-322

BI-3751

BI-6 3

1

37

37

BI-

N-6

GI-3

62

34 BI-

A-8

BI-

N-6 BI-

BI-636

04

GI-638

GI-35

GI-120

8

31 BI51 37

44 47 BI-

6

1

A-8

-26

Aire-konpainiak Bilbon compañías aéreas en bilbao

47

BI-3

6

63

05

1

72

34

-6 N

74

04

36

BI-3

34

24

3 BI-

02

31 BI-

34

-6 N

BI-3

BI-37

BI-6

02

BI-

BI-3242

BI-3

48

707

37

BI63

3

BI-3

GI-

BI-3

21

1

BI-2 704

BI-3

2 21

709

BI-6 3

1

131

N-6

BI-36 32

42

BI-3

BI-

63 7

32

34

BI-

BI-

-6 N

BI-3123 BI-2731

BI-3238

BI-

BI-634

27 04

E-7 0

81

GI-2 63 3

0

BI-

39

34

BI-2238

BI-3721

N-6

A-8

23

BI-3121

BI-

BI-3238

GI-6

2 21

BI-3794

BI-31

2

1

63

BI-

7 23 BI-3

BI-

108

N-1

BI-3

34

35

1

5 BI-223

11

BI-3 BI-6

BI-2 237

3

15

BI-2

4

70

BI21 2

3 BI-

2

BI-3234

Aer Lingus T.: 902 502 737 reservasei@selectaviation.es www.aerlingus.com Air Berlin T.: 902 333 335 / 944 869 974 biotrsn@aga-europe.com www.airberlin.com Air Europa T.: 902 401 501 / 944 869 795 vtasbio@air-europa.com www.aireuropa.com Air France T.: 902 207 090 www.airfrance.com/es Alitalia T.: 902 100 323 customer.relationsES@alitalia.it www.alitalia.com British Airways T.: 902 111 333 www.ba.com Brussels Airlines T.: 944 869 921 / 807 220 003 callcenter.es@brusselsairlines.com www.brusselsairlines.com Czech Airlines T.: 902 091 228 http://es.csa.cz Corendon Airlines T.: 0090 242 323 6007 customer@corendon-airlines.com www.corendon-airlines.com Easyjet T.: 902 599 900 easyjet-es@maileu.custhelp.com www.easyjet.com Enter Air T.: +48 22 355 15 70 enterair@enterair.pl www.enterair.pl Evelop T.: 902 222 008 / 971 448 000 atencionalviajero@evelop.com www.evelop.com Germanwings T.: 902 599 919 kontakt@germanwings.com IB-Air Nostrum T.: 902 400 500 Iberia T.: 944 869 830 / 902 400 500 www.iberia.com KLM T.: 902 222 747 www.klm.com Lufthansa T.: 902 883 882 impressum_de@lufthansa.com www.lufthansa.com Norwegian Air Shuttle T.: 902 848 080 www.norwegian.com/es Swiss International Airlines T.: 901 116 712 info.swiss@swiss.com www.swiss.com

GI-3

01 31

BI-3101

BI-3151

72

BI-

AENA T.: 902 404 704 infobio@aena.es www.aena.es/bilbao

GI-35

BI-3101

BI-3151

10 GI-32

T.: 944 869 664 - 944 869 663 F.: 944 711 240

TAP Portugal T.: 944 869 921 / 901 116 718 biotrsn@aga-europe.com www.flytap.com Turkish Airlines T.: 944 869 875 / 944 869 883 917 582 335 biosales@thy.com www.turkishairlines.com Volotea T.: 902 757 717 info@volotea.com - www.volotea.com Vueling Airlines T.: 807 300 720 / 902 486 648 www.vueling.com

A-3020

(Carretera Asua-Erletxe errepidean)

GI-631

48180 Loiu

GI-37


komunikazioak _ COMUNICACIONES

22

gipuzkoa DONOSTIAKO AIREPORTUA (EAS ) AEROPUERTO Donostia/San Sebastián (EAS ) SARBIDEAK ACCESOS Autobusez / En autobús: Ekialdebus (Lurraldebus):

T.: 943 641 302 - 943 491 801 www.ekialdebus.eus - Hondarribia - Donostia/San Sebastián: E20 - E21 E27 (Asteburuak / Fines de semana) E77 (ostirala eta larunbata gaua / viernes y sábados noche) - Hondarribia - Irun - Donostia/San Sebastián: E23 - E28.

950

950

GI-3

26

1

GI-3

GI-2

7

50

GI-

62

635

21

740

37 GI-

632

GI3

39

26

0

34 N-130

26 GI-

36 0

GI-3071 GI-3072

71

7 62 GI-

GI-632

1

59

I-3

G

27

N-240

59

2 00 A-3 60 2 A-3

A-3

72 GI-35

N-1

6

02 A-33

A-3110

35

10 A-3

4

10

2

A-41 A-3

N-1

2

2

A-3

11

11

0

0 11

E-5

A-2124

0

E-8

32

0

12

3 A-21

A-1

A-3 1

02

A-2622

E-5 ABIAZIO OROKORREKO BESTE N-1 E-80 KONPAINIA BATZUK OtrAs compañíaS DE AVIACIÓN GENERAL A-2128 - Aeroclub de Vitoria T.: 607 801 585 www.aeroclubvitoria.net A-3

N-1

A-3

114

A-3

A-31

16

32

A-1

8 12

A-2

BU

-74

1

A-3012

01

4

13

02

A-3

A-2 N-104

A-33

8

01

A-3

A-3020

A-3

012

60

6

2

01

A-3

006

10

114

A-3

A-311

8

ZERBITZUAK SERVICIOS EKIPAJEEN GORABEHERAK Incidencias equipajes - T.: 945 163 637

2

A-4 02

0 A-3

GI-120

G I-3

A-3608

7

63

I-2 G

A-301

8

3

2

GI6

1

3

22

N-6

014

A-300

A-33

GI-213

81

35

GI-

59

34

- Iberia T.: 945 163 639 /637 /638 F.: 945 183 642 - Air Nostrum T.: 901 111 500 / 945 163 637 - Nordjet Airlines T.: 945 163 670 / 618 331 462

A-3

FORONDA

HELMUGAK DESTINOS Bidaiarientzat: Charter hegaldiak Para pasajeros: Vuelos charter

I-3 G

I-3 G

A-627

A-3604

GI-3670

35 2 GI-3

BI-623

3 A-62

10

33

GI-

8

20

GI-35 11

0

30

N-24

26

A-

35

30

GI-

2620

GI-

30

6 I-2

G

A-3610

0

15

NA-1

2

543

1

60

GI-632

Aireportuko airekonpainien zerrenda Relación de compañías aéreas en el aeropuerto

84

T.: 945 163 500 - 945 163 591 AENA T.: 902 404 704 infovit@aena.es www.aena.es/vitoria A-3 60

GI-37

1 37

GI-3 A-3

A-3

60

0

GI-354

N-1

33 21

63

1

31

1

I-2

G

55

I-3

92

BI-3542

Vitoria-Gasteiztik 8 km-ra A 8 km. de Vitoria-Gasteiz

GI-3670

GI-31

GI-

I-3

G

GI-40

GI- GI-3731 63 2

GI-

BI-2

G

G

0

62

I-2

Ctra. N-622, Km 3 - 01196 Vitoria-Gasteiz

00

GI-3502

130

BI-632

GI72

GI-3

VITORIA-GASTEIZKO AIREPORTUA AEROPUERTO DE VITORIA-GASTEIZ

A-36

130 GI-2

GI-2

GI3

13

33 BI-

13

1

GI-3211

543

BI-35

41

GI-631

33

BI-

2

BI-2

GI-213 3

GI-2

BI-26

63

30 NA-1

15

32

BI-

Araba/Álava GI-37

39

26

GI-

N-1

60

GI-3670

GI-

BI-3

BI-

63 3 1

N-240

31

10

2 32 2

63

5 N-1

BI-

01

37

BI-

30 BI-3

0 63 GI-3 GI36 30

GI-2

634

543

BI-3524

1

GI-3481

GI-3174

3

37

BI-2

3 21

GI-3

GI-3282

GI-2631

4

I-3

GI-

N-1

34 10

63

N-6

34 10

GI-

G

GI-3670

1

37 30

0

A-8 E-70

71 GI-40

13 I-2

34

BI-3342

21

I-3

G

1

I-2

34

GI-3072

G

30

G

BI-3 302

N-6

130

GI-3502

GI-3071

41 33

32

N-130

GI-2

26 34

BI-

33

GI-2

GI-3211

I-3

GI-2132

GI-

21

G

130

1

GI-

GI-

DONOSTIAKO AIREPORTUA SUSTATZEKO SOZIETATEA Asociación para el Fomento del Aeropuerto de San Sebastián - Afodesa: www.afodesa.org

BI-635

41

BI-

GI-3

E-70

HELMUGAK DESTINOS - Barcelona / Madrid.

GI-631 GI-3293

37

A-8

N-634

0

63 GI-3 GI-3 63 0

6

1

GI-2132

GI-

GI-3481

0

BI-263

2

BI-

29

GI-3

31

32

BI-323 1

GI-2631

-70 8 E

E

671

BI-3447

10

A-8

-70

40

I-3

G

BI-3448

34

GI-3282

E-7 0

63

GI-

35 63

E-70

2

24

BI-32

22

GI-1 31 BI-3751

37

A-8

GI-

62

GI-35

47

34

BI-

22

GI-

51 37 BI-

GI-3710

1 63

GI-2

N-6

BI-

31

1

26

10

GI-1

72

37

633 GI-3

34

GI-32

31 BI-

N-1

41

32

GI-3

02

31

BI-

BI-

GI-

FAKTURAZIO-MAHAIAK Mostradores de facturación N-6 34 - IBERIA: Hegaldi erregular guztiak fakturatzen ditu bere hiru mahaietan / Factura todos los N-634 vuelos regulares en sus 3 mostradores.

GI-638

BI-

48

GI-2132

I-

67

6

2

671 38

GI-3420

05

AUTOMOBILA ALOKATZEA ALQUILER DE COCHES - Avis. T.: 943 668 548 - Hertz. T.: 943 668 566 N-6 34 - Europcar. T.: 943 668 530 - Enterprise Rent-A-Car. T.: 943 988 008

BI-3242

GI-2132

BI-

34

I-3

BI-

31

1

N-634

1

40

I-3

G

G

13

GI-1

32

GI-3

BI-

2 21

E-7 0

BI-

A-8

42

32

31

1

GI-3631

G

BI-

GI-

45

I-3

G

34

21

131

GI-3

A-8 E-70

BI-3123 BI-3

EKIPAJEEN GORABEHERAK Incidencias equipajes - Iberia T.: 901 111 342 - Vueling T.: 902 486 648

ZERBITZUAK SERVICIOS

BI-2238

33

N-1

638

26

GI-2

BI-3238

GI-

G

23

BI-6

34 81

0

N-121

3 BI-22

5

37

BI-2 23

32

20 21

BI-31

BI-3121

44

I-3

A-63

BI-

BI-3238

7

BI-

BI-

1

63

BI-

N-1

G I-3 36 1

N-638

108

31

01 31

BI-

BI-3101

BI-3

BI-3234

A-8

BI-3101

GI-1

AENA T.: 902 404 704 aeropuertosansebastian@aena.es www.aena.es/sansebastian

- Air Nostrum T.: 961 960 200 · www.airnostrum.es (Info eta erreserbak / Info y reservas) T.: 901 111 500 - Iberia Donostia/San Sebastián T.: 943 668 521 - www.iberia.com (Info eta erreserbak / Info y reservas) T.: 901 111 500 - Vueling Donostia/San Sebastián T.: 807 300 720 clients@vueling.com · www.vueling.com

GI-3710

T.: 943 668 500 F.: 943 668 561

151

Aireportuko airekonpainien zerrenda compañías aéreas en el aeropuerto

162

Donostiatik 20 km-ra eta Irundik 5 km-ra. A 20 km de Donostia/San Sebastián y a 5 km de Irun.

GI-3

20280 Hondarribia


EUSKADIRA IRISTEA _ Acceder a euskadi

23

caLais

2

cHeRbURGo PaRis

caen

nancy

Rennes

oRLeans

Dijon

nantes

La RocHeLLe

ERREPIDEA carretera

LiMoGes Lyon bURDeos

niZa santanDeR

a coRUña

BiLBaO

oVieDo

LUGo

bayona

toULoUse

dONOsTia saN sEBasTiÁN

ViTORia GasTEiZ

Leon

PonteVeDRa

MontPeLLieR

MaRseLLa

PeRPiGnan PaMPLona

bURGos

LoGRoño

ZaRaGoZa

VaLLaDoLiD

baRceLona MaDRiD

AUTOPISTAK AUTOPISTAS

Errepide nagusiak / Principales Carreteras VaLencia

aLbacete

aLicante seViLLa

AP-68

AP-8

AP-1

BILBAO / ZARAGOZA Enpresa kudeatzailea / Empresa Gestora Bulegoa Euskadin / Oficina en Euskadi:

BILBAO / BEHOBIA Enpresa kudeatzailea / Empresa Gestora

EIBAR / VITORIA-GASTEIZ Enpresa kudeatzailea / Empresa Gestora

Bizkaia: Interbiak Islas Canarias, 19-1º - 48015 Bilbao T.: 902 540 808 - F.: 944 057 001 info@interbiak.com www.interbiak.bizkaia.net

Gipuzkoa: Bidegi Bº de Asti, 631 - 20800 Zarautz T.: 943 311 301 - F.: 943 210 137 bidegi@bidegi.eus www.bidegi.eus

Gipuzkoa: Bidegi Bº de Asti, 631 - 20800 Zarautz T.: 943 311 301 - F.: 943 210 137 bidegi@bidegi.eus www.bidegi.eus

Araba/Álava: Arabat, Arabako Bideak - Vías de Álava S.A. C/ Vicente Goikoetxea, 1 - 1° Oficina 1 01008 Vitoria-Gasteiz T.: 945 134 690 info@arabat.org www.arabat.org

Autopista Vasco-Aragonesa CESA

Bº de Anuntzibai, s/n 48410 Orozko (Bizkaia) T.: 946 722 154 - F.: 946 725 681 atencion.clientes@abertisautopistas.com www.autopistas.com

AUTOBUSAK AUTOBUSES Araba/Álava VITORIA-GASTEIZ Autobus Geltokia Estación de Autobuses Plaza de Euskaltzaindia, s/n. T.: 945 16 16 66 info.eaa@vitoria-gasteiz.org

Vitoria-Gasteiztik abiatu eta Euskaditik kanpoko helmuga duten autobus lineetako konpainiak. Compañias de autobuses que operan desde Vitoria-Gasteiz con destinos fuera de Euskadi Alsa T.: 902 422 242 - F.: 945 271 692 alsa@alsa.es www.alsa.es

Bilman Bus T.: 945 277 190 info@bilmanbus.es www.bilmanbus.es

Hermanos Arriaga T.: 945 285 000 / 945 282 787 www.arriagabus.com

estRasbURGo

Grupo La Unión (La Unión y La Burundesa) T.: 945 264 626 jmartinez@autobuseslaunion.com www.autobuseslaunion.com

Pesa T.: 900 121 400 atencionaclientes@pesa.net www.pesa.net

Secorbus (Socibus) T.: 945 277 190 F.: 945 280 374 socibus@socibus.es - www.socibus.es

Socitransa T.: 945 277 190 F.: 945 280 374 socitransa@socitransa.com - www.socitransa.com

Vibasa T.: 945 277 190 F.: 945 280 374 vibasa@vibasa.es - www.monbus.es

Laudio/llodio Autocares Sobrón Katuxa Ibarra, 15 Laudio/Llodio T.: 629 271 812 / 946 720 385 bus@sobron.com - www.sobron.com

BIZKAIA BILBAO Termibus Autobus geltokia / Estación de Autobuses C/ Gurtubay, 1 - 48013 Bilbao T.: 944 395 077 - F.: 944 424 383 www.termibus.es

Bilbotik abiatu eta Euskaditik kanpoko helmuga duten autobus lineetako konpainiak Compañias que operan desde Bilbao con destinos fuera de Euskadi Alsa T.: 902 422 242 - F.: 945 271 692 alsa@alsa.es - www.alsa.es

Atlassib T.: 944 721 207 Oficina: Zankoeta, nº 3 - www.atlassib.es

Bilman Bus T.: 944 414 498 info@bilmanbus.es - www.bilmanbus.es

IRB Castro T.: 942 867 026 administracion@bilbaocastro.es www.bilbaocastro.es


24

komunikazioak _ COMUNICACIONES

Grupo La Unión (La Unión y La Burundesa) T.: 944 271 111 / 944 395 077 www.autobuseslaunion.com

Megatrans T.: 662 550 492 / 666 142 133

Missouri transport T.: 632 149 410

Pesa T.: 900 12 14 00 atencionaclientes@pesa.net www.pesa.net

SC Adriana Voiaj T.: 667 006 121

Secorbus (Socibus) T.: 944 414 498 socibus@socibus.es - www.socibus.es

Socitransa T.: 944 414 498. F.: 944 416 381 socitransa@socitransa.com www.socitransa.com

Union-Ivkoni T.: 627 108 390

Vibasa T.: 944 414 498. F.: 944 416 381 info@monbus.es - www.monbus.es

3

TRENA ferrocarril

RENFE Ibilbide ertaina eta luzea Media y larga distancia

4ITSAS GARRAIO ERREGULARRA Transporte marítimo regular

GIPUZKOA DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN Autobus Geltokia Estación de Autobuses Pº Federico Garcia Lorca, 1 T.: 943 467 000 www.donostigeltokia.com/ www.estaciondonostia.com

Donostiatik abiatu eta Euskaditik kanpoko helmuga duten autobus lineetako konpainiak / Compañías que operan desde San Sebastián con destinos fuera de Euskadi Alsa T.: 902 422 242 alsa@alsa.es www.alsa.es

Atlassib correo@alsa.es www.atlassib.es

Bilman Bus T.: 943 457 500 www.bilmanbus.es

Burundesa www.autobueseslaunion.com

Bilboko geltokia Estación de Bilbao Estación de Abando Indalecio Prieto Geltokia Plaza Circular, 2. 48008 Bilbao T.: 902 320 320 www.renfe.com

Donostiako geltokia Estación de Donostia/San Sebastián Paseo de Francia, 22 20012 Donostia/San Sebastián T.: 902 320 320 www.renfe.com

La Baztanesa T.: 948 580 129 autobuses@labaztanesa.com www.labaztanesa.com

La Estellesa T.: 948 326 509 info@laestellesa.com www.laestellesa.com

Le Basque Bondissant www.lebasque-bondissant.com

Pesa T.: 900 121 400 atencionaclientes@pesa.net www.pesa.net

Secorbus (Socibus) T.: 943 457 500 socibus@socibus.es www.socibus.es

Socitransa T.: 943 457 500 socitransa@socitransa.com www.socitransa.com

Vibasa T.: 943 457 500 info@monbus.es www.monbus.es

Irungo mugako geltokia Estación fronteriza de Irun C/ de la Estación, s/n 20301 Irun T.: 902 320 320 www.renfe.com

Vitoria-Gasteizko geltokia Estación de Vitoria-Gasteiz C/ Eduardo Dato, 46. 01010 Vitoria-Gasteiz T.: 902 320 320 www.renfe.com

BIZKAIA BILBAO - PORTSMOUTH Brittany Ferries Bilboko portua, A3 kaia Puerto de Bilbao, Muelle A3. 48508 Zierbena T.: 902 108 147 reservas@brittanyferries.com www.brittanyferries.es SARBIDEAK (Bilbotik) Autobusez (BIZKAIBUS. T.: 902 222 265) - A-3151 zuzeneko linea Kale Nagusiaren 4.etik abiatuta. - A-3115 geldialdiak egiten dituen linea. Hurtado Amezagatik abiatuta. Trenez (RENFE. T.: 944 238 623) Irteera Abandoko geltokitik, Hurtado Amezaga kalea zk.g. Errepidez: A-8 Santanderrerako noranzkoan Santurtzi Portua irteeraraino. ACCESOS (Desde Bilbao) En Autobús (BIZKAIBUS. T.: 902 222 265) - Línea directa A-3151, Desde Gran Vía 4. - Línea con paradas A-3115. Desde Hurtado de Amézaga. En tren (RENFE. T.: 944 238 623) Salida Estación de Abando C/ Hurtado de Amezaga, s/n. En carretera: A-8 dirección Santander hasta salida Santurtzi Puerto.

BILBOKO PORTUA Gurutzaontzien kaia (Getxo)

Zabalguneko kaia (Sarbidea: Ugaldebieta)

PUERTO DE BILBAO Muelle de cruceros (Getxo)

Muelle de la ampliación (Acceso Ugaldebieta) 48980 Santurtzi T.: 944 871 200 F.: 944 871 208 www.bilbaoport.es


EUSKADIRA IRISTEA _ Acceder a euskadi

5

KIROL PORTUAK puertos deportivos

PIKTOGRAMEN INTERPRETAZIOA Interpretación de PICTOGRAMAS Aparkalekua Parking

Taberna/Kafetegia Bar/cafetería

Desgaituentza-ko sarbidea Acceso a discapacitados

Jatetxea Restaurante

Vestuarios Aldagelak

Telefono publikoa Teléfono público

Arrapala-zerbitzua Servicio de rampa

Supermerkatua Supermercado

Garabi-zerbitzua Servicio de grúa

Ur-hornidura Abastecimiento de agua

Ikuztegia Lavandería

Argindarra Electricidad

Bizikleten alokairua Alquiler de bicicletas

Osagarri nautikoak Accesorios nauticos

Diesela Diesel

Ontziolak Astilleros

Gasolina

Irrati bidezko komunikazioak Comunicaciones por radio

Zaintza Vigilancia

Kortesiako pantalana Pantalán de cortesía

GETARIA

PASAIA

Muelle Sur, s/n. 20808 Getaria (Gipuzkoa) T.: 943 896 129 - F.: 943 141 023 www.ekpsa.com - getaria@ekpsa.com - Luzera gehienez / Eslora max.:14 m. - Sakonera / Calado: 3 m. - Amarralekuak / Amarres: 286 - Iragaitzazko bidaiarientzako amarralekuak / Amarres para tránsito: 7 - Koordenatuak / Coordenadas: 43° 18’ 15’’ N 2° 11’ 59’’ W

Izkiro. Muelle Donibane. Plaza de Bizkaia, s/n. 20110 Pasai Donibane (Gipuzkoa) T.: 686 775 559 - izkiro@gmail.com - Luzera gehienez / Eslora max.:25 m - Sakonera / Calado: 10 m. - Iragaitzazko bidaiarientzako amarralekuak / Amarres para tránsito: 23 - Koordenatuak / Coordenadas: 43º 19’ 30” N 1º 46’ 10”W

Tailer mekanikoa Taller mecánico

BERMEO Fraile Leku, 1. 48370 Bermeo (Bizkaia) T.: 945 226 934 - F.: 945 213 686 www.ekpsa.com - bermeo@ekpsa.com - Luzera gehienez / Eslora max.: 8 m. (ainguratzean / fondeo:16 m.) - Sakonera / Calado: 3 m. - Amarralekuak / Amarres: 380 - Koordenatuak / Coordenadas: 43º 25’ 8’’ N 2º 43’ 11’’ W

Donostia/San Sebastián La Lasta Kaia, 1 20003 Donostia/San Sebastián (Gipuzkoa) T.: 943 000 464 - F.: 943 004 185 www.ekpsa.com - donostia@ekpsa.com - Luzera gehienez / Eslora max.:10 m. - Sakonera / Calado: 3 m. - Amarralekuak / Amarres: 375 - Iragaitzazko bidaiarientzako amarralekuak / Amarres para tránsito: 131 (boyas) - Koordenatuak / Coordenadas: 43° 19’ 21’’ N 1° 59’ 22’’ W

EL ABRA-GETXO Muelle Arriluce, s/n. 48992 Getxo (Bizkaia) T.: 944 912 367 - F.: 944 911 818 www.getxokaia.com - edurne@getxokaia.com - Luzera gehienez / Eslora max.:18 m. - Sakonera / Calado: 3m. - 5 m. - Amarralekuak / Amarres: 827 - Iragaitzazko bidaiarientzako amarralekuak / Amarres para tránsito: 30 - Koordenatuak / Coordenadas: 43º 20’ 48’’ N 3º 01’ 42’’ W

HONDARRIBIA

SANTURTZI

Edificio Capitanía. Minatera, s/n. 20280 Hondarribia (Gipuzkoa) T.: 943 641 711 - F.: 943 646 031 www.ekpsa.com - hondarribia@ekpsa.com - Luzera gehienez / Eslora max.:18 m. - Sakonera / Calado: 3 m. - Amarralekuak / Amarres: 672 - Iragaitzazko bidaiarientzako amarralekuak / Amarres para tránsito: 12 - Koordenatuak / Coordenadas: 43° 22’ 34’’ N 1° 47’ 32’’ W

Lehendakari Aguirre s/n. 48980 Santurtzi (Bizkaia). T.: 946 365 405 turismo.santurtzi.org - turismo@santurtzi.net - Amarralekuak / Amarres: 743 - Iragaitzazko bidaiarientzako amarralekuak / Amarres para tránsito: 2 - Koordenatuak / Coordenadas: 43° 19’ 47” N 3° 1’ 39” W

Real Club Marítimo del AbraReal Sporting Club

MUTRIKU Calle del Muelle s/n. 20830 Mutriku (Gipuzkoa) T.: 945 226 934 - F.: 945 213 686 www.ekpsa.com - info@ekpsa.com - Luzera gehienez / Eslora max.:14 m. - Sakonera / Calado: 3 m. - Amarralekuak / Amarres: 301 - Iragaitzazko bidaiarientzako amarralekuak / Amarres para tránsito: 7 - Koordenatuak / Coordenadas: 43º 18’ 31’’ N 2º 22’ 52’’ W

ORIO Edificio Capitanía. Hondartza bidea, 32 (bajo,1) 20810 Orio (Gipuzkoa) T.: 943 249 400 - F.: 943 249 401 www.ekpsa.com - orio@ekpsa.com - Luzera gehienez / Eslora max.:12 m. - Sakonera / Calado: 3 m. - Amarralekuak / Amarres: 296 - Iragaitzazko bidaiarientzako amarralekuak/ Amarres para tránsito: 5 - Koordenatuak / Coordenadas: 43º 17’ 3’’ N 2° 7’ 38’’ W

Av. Zugazarte, 11. 48930 Getxo - Bizkaia T.: 944 637 600 / 610 463 760. F.: 944 638 061 puerto@rcmarsc.es - www.rcmarsc.es - Luzera gehienez / Eslora max.: 25 m. - Sakonera / Calado: 2-3 m. - Amarralekuak / Amarres: 300 - Iragaitzazko bidaiarientzako amarralekuak/ Amarres para tránsito: 20 - Koordenatuak / Coordenadas: 43º 19´ 48´´ N 003º 00´ 57´´ W

ZUMAIA Puerto deportivo, s/n 20750 Zumaia (Gipuzkoa) T.: 943 860 938 - F.: 943 143 299 www.marinaurola.com - info@marinaurola.com - Luzera gehienez / Eslora max.:15 m. - Sakonera / Calado: 2,5 m. - Amarralekuak / Amarres: 520 - Iragaitzazko bidaiarientzako amarralekuak / Amarres para tránsito: 10 - Koordenatuak / Coordenadas: 43º 18’ N 2º 15’ W

25


26

komunikazioak _ COMUNICACIONES

EUSKADIN barna Ibiltzeko moverse dentro de euskadi Antolatu zure bidaia hemen Planifique su viaje en www.moveuskadi.euskadi.eus

1 ERREPIDEA carretera TaxiAK Taxis VITORIA-GASTEIZ

BILBAO

Donostia/San Sebastián

Radio Taxi Gasteiz, S.A.

Teletaxi Bilbao

Radio Taxi Donosti

Zaramaga, 3 (Edificio Boulevard) 01013 Vitoria-Gasteiz T.: 945 273 500 T. SMS (gormutuak/sordomudos): 660 034 833 www.rtaxigasteiz.com

Radio Taxi Celedón S.COOP. Federico Baraibar, 34-bajo 01003 Vitoria-Gasteiz T. 945 272 000 / 619 455 660 F: 945 201 598 servicios@grupoceledon.com www.grupoceledon.com

Patxi Taxi Avda. Mediterráneo, 31, 2º D 01015 Vitoria-Gasteiz T.: 945 003 353 / 656 710 167 bookings@patxitaxi.com www.patxitaxi.com

Gordóniz, 44 - 6º. Dptos. 1, 2 y 3 48002 Bilbao T.: 94 410 21 21 www.teletaxibilbao.com

Radio Taxi Bilbao Xalbador, 1. 48002 Bilbao T.: 944 448 888 www.taxibilbao.es

Radio Taxi Nervión Gordóniz, 44 - 4º. Dpto. 5. 48002 Bilbao T.: 944 269 026 - F.: 944 220 688 astane.radiotaxinervion@gmail.com www.radiotaxinervion.com

Class Taxi Bilbao T.: 94 444 50 50 www.classtaximercedes.com

Aldapeta, 16 bajo (Villa Esmeralda) 20009 Donostia/San Sebastián T.: 943 464 646 info@taxidonosti.com www.radiotaxidonosti.com

Vallina Teletaxi Paseo de Txingurri, 24 20017 Donostia/San Sebastián T.: 943 404 040 teletaxi@vallinagrupo.com www.vallinagrupo.com


EUSKADIN BARNA IBILTZEKO _ MOVERSE DENTRO DE euskadi

AUTOBUSEN ZERBITZU ERREGULARRA Servicio Regular de Autobuses Araba/Álava

HERRIARTEKO AUTOBUS KONPAINIAK COMPAÑIAS DE AUTOBUSES INTERURBANOS

ALAVABUS

Alsa

Arabako garraioen ataria Portal del transporte de Álava: T.: 945 18 18 18 www.alava.net/alavabus/

T.: 902 422 242. F.: 945 271 692 alsa@alsa.es www.alsa.es

Grupo La Unión (La Unión y La Burundesa) Gasteizko AUTOBUS GELTOKIA ESTACIÓN DE AUTOBUSES de vitoria Plaza de Euskaltzaindia, s/n. T.: 945 16 16 66 info.eaa@vitoria-gasteiz.org www.vitoria-gasteiz.org/estaciondeautobuses

HERRIARTEKO AUTOBUS KONPAINIAK COMPAÑIAS DE AUTOBUSES INTERURBANOS Alsa T.: 902 422 242 - F.: 945 271 692 alsa@alsa.es - www.alsa.es

Autocares del Zadorra Condado de Treviño, 62 09200 Miranda de Ebro T.: 947 310 295

Autoyon S.L. Carretera de Logroño, 3. 01320 Oyon T.: 945 601 204 F: 945 622 280 www.autoyon.com

Hermanos Arriaga Plaza de Euskaltzaindia, s/n. (Estación de autobuses) 01002 Vitoria-Gasteiz T.: 945 285 000 / 945 282 787 www.arriagabus.com

Grupo La Unión (La Unión y La Burundesa) Plaza de Euskaltzaindia, s/n. (Estación de autobuses). 01002 Vitoria-Gasteiz T./F.: 945 264 626 www.autobuseslaunion.com

Pesa (Vitoria-Gasteiz) Plaza de Euskaltzaindia, s/n. (Estación de autobuses). 01002 Vitoria-Gasteiz T.: 902 101 210 atencionaclientes@pesa.net www.pesa.net

BIZKAIA BIZKAIBUS

Bizkaiko garraio publikoko autobuszerbitzua Servicio de autobús de transporte público de Bizkaia T.: 902 222 265 infobizkaibus@bizkaia.eus www.bizkaia.eus/bizkaibus

Termibus. Bilboko Autobus Geltokia Estación de autobuses de Bilbao C/ Gurtubay, 1 48013 Bilbao T.: 944 395 077 - F.: 944 424 383 www.termibus.es

T.: 944 271 111 / 944 395 077. F.: 944 273 329 www.autobuseslaunion.com

Pesa T.: 902 101 210 atencionaclientes@pesa.net - www.pesa.net

Autobuses de Lujua Marqués del Puerto, 13 - 48008 Bilbao T.: 944 166 266 - F.: 944 163 433 www.autobusesdelujua.com

EuskoTren Autobús Atxuri, 8. 48006 Bilbao T.: 902 543 210 attcliente@euskotren.es - www.euskotren.eus

Transportes Colectivos Francisco Maciá, 4 - 48014 Bilbao T.: 944 484 070 / 902 22 22 65. F.: 944 471 506 infobizkaibus@bizkaia.net - www.tcbilbao.com

Grupo Acha Movilidad Polígono Industrial Ugaldeguren Sector 1, P5 – P5. 48160 Derio. T.: 946 254 139 info@grupoacha.com http://grupoacha.com/bizkaibus/

Pesa Bizkaia Bolunburu, 14 B. Polígono La Fletxa 48330 Lemoa T.: 944 169 479 atencionaclientes@pesabizkaia.net www.pesabizkaia.net

Areizaga (HASA) Paseo Martutene, 3 20014 Donostia/San Sebastián T.: 902 101 210 atencionaclientes@autobusesareizaga.com www.autobusesareizaga.com

DBUS (Donostia/San Sebastián) Fernando Sasiain, 7 20015 Donostia/San Sebastián T.: 943 000 200 info@dbus.es www.dbus.es

EuskoTren Plaza Easo s/n. 20006 Donostia/San Sebastián T.: 902 543 210 attcliente@euskotren.es www.euskotren.eus

Garayar Barrio Sorgintxulo. 20120 Hernani T.: 943 556 658 - F.: 943 331 208 mgarayar@autobusesgarayar.es www.autobusesgarayar.es

Goierrialdea Barrio Gudugarreta s/n · 20200 Beasain T.: 943 88 59 69 info@goierrialdea.com www.goierrialdea.com

Pesa Pº Federico García Lorca, 1 20010 Donostia/San Sebastián T.: 900 12 14 00 atencionaclientes@pesa.net www.pesa.net

La Guipuzcoana Ugarte Industrialdea 54, 20720 Azkoitia T.: 943 85 11 59 info@laguipuzcoana.eus www.laguipuzcoana.eus

Ceferino Apezetxea Elcano (junto a Biteri). 20120 Hernani T.: 948 514 037 - F.: 948 514 037

GIPUZKOA LURRALDEBUS

Gipuzkoako herriarteko garraio publikoa / Transporte público interurbano de Gipuzkoa Easo, 74. 20006 San Sebastián T.: 943 000 117. F: 943 000 116 info@lurraldebus.eus info@mugipuzkoa.eus www.lurraldebus.eus

DONOSTIAKO AUTOBUS GELTOKIA ESTACIÓN DE AUTOBUSES DE SAN SEBASTIÁN Pº Federico Garcia Lorca, 1 T.: 943 46 70 00 www.donostigeltokia.com/ www.estaciondonostia.com

HERRIARTEKO AUTOBUS KONPAINIAK COMPAÑIAS DE AUTOBUSES INTERURBANOS Alsa Pº Federico García Lorca, 1 T.: 902 422 242 - F.: 945 271 692 alsa@alsa.es - www.alsa.es

Ekialdebus Polígono Industrial Txiplau, 29-32 20280 Hondarribia T.: 943 641 302 / 943 491 801 ekialdebus@ekialdebus.net www.ekialdebus.eus

TSST (Donostia/San Sebastián - Tolosa) Apaor Kalea, 2. Zubietako Garraio Gunea 20160 Donostia-San Sebastian T.: 943 361 741 info@tsst.info www.tsst.info

Tolosaldea Bus Barrena kalea, 3. 20400 Tolosa

T.: 943 65 06 21 tolosaldeabus@tolosaldeabus.net http://tolosaldeabus.net

27


28

komunikazioak _ COMUNICACIONES

AUTOBUSEN ALOKAIRUA Alquiler de autobuses Araba/Álava Alegría Hermanos La Peña, 6 - 01013 Vitoria-Gasteiz T.: 945 200 100 info@autobusesalegria.com www.autobusesalegria.com

Arrialar C/ Perretagana, 4 - 01015 Vitoria-Gasteiz T.: 945 290 470 - F.: 945 290 846 arrialar@sea.es www.arrialar.es

Audisa C/ Aratz, 26-28. 01006 Vitoria-Gasteiz T.: 945 250 177 - 945 137 179 F.: 945 250 333 audisa@autocaresaudisa.es www.autocaresaudisa.es

Autobuses Carrasco Artapadura, 13 bajo. 01013 Vitoria-Gasteiz T.: 945 272 033 / 629 463 744 info@autobusescarrasco.com www.autobusescarrasco.com

Autocares Carbus Juntas Generales Kalea, 50 4º C 01010 Vitoria-Gasteiz rbkarbus@yahoo.com T.: 629 472 770 / 629 415 454 www.autocarescarbusalava.com

Hnos. Arriaga Portal de Gamarra, 11 01013 Vitoria-Gasteiz T.: 945 285 000 - F.: 945 281 347 www.arriagabus.com

Onieva Caminos viejos, 14. 01400 Llodio T.: 946 726 445 - F.: 946 720 250 onieva@onieva.com www.onieva.com

Alabús Artapadura, 15 - 01013 Vitoria-Gasteiz T.: 945 282 827 - 609 426 862 F.: 945 282 827

Cuadrabus Pol. Zankueta 01470 Amurrio T.: 902 210 215 info@cuadrabus.com www.cuadrabus.com

Gran Turismo Araba Artapadura, 5 - 01013 Vitoria-Gasteiz T.: 945 283 742

La Unión Plaza de Euskaltzaindia, s/n. T.: 945 264 626 - F.: 945 250 545 www.autobuseslaunion.com

BIZKAIA Alegría Hermanos Parque de Act. Empresariales Ibarrabarri Edif. F, Nave 1 - Sabino Arana, 18 - 48940 Leioa T.: 944 746 083 info@autobusesalegria.com www.autobusesalegria.com

Arzabe Bº de Arzabe, 6 - 48860 Zalla T.: 946 671 221 - F.: 946 671 178 autocares@arzabe.es www.arzabe.es

Autobuses Alconada Ermua T.: 610 28 39 39 busalconada@gmail.com www.autobusesalconada.com

Autobuses de Lujua Marqués del Puerto, 13 - 48008 Bilbao T.: 944 166 266 - F.: 944 163 433 administracion@autobusesdelujua.com www.autobusesdelujua.com

Autocares Barrio Poligono Industrial Urtía s/n, 48260 Ermua T.: 943 171 501 / 659 878 989 www.autocaresbarrio.es info@autocaresbarrio.es

Autocares Gandhi Muros de San Pedro, 1 - 48007 Bilbao T.: 944 453 588 / 600 533 887 F.: 944 453 588 autocaresgandhi@hotmail.com www.autocares-gandhi-bilbao.es

Autocares García Estrada de Mala, 10. 48012 Bilbao T.: 944 275 894 info@autocaresgarcia.com www.autocaresgarcia.com

Autocares Sobron José Matía,12. Laudio - Llodio T.: 946 720 385 - F.: 946 726 218 (T: 24 horas) 629 271 812 bus@sobron.com · www.sobron.com

Blanco Respaldiza Plaza Zabalburu, s/n - Galería comercial 48003 Bilbao T.: 944 102 922 / 607 975 616 informacion@blancorespaldiza.com www.blancorespaldiza.com

Cooper Cars Bagaza, 11 - Entreplanta - 48901 Barakaldo T.: 944 372 709 cooper.cars@euskalnet.net www.autobusescoopercars.com

Cuadrabus Termibus. C/ Guturbay, 1 - 48013 Bilbao T.: 902 210 215 info@cuadrabus.com - www.cuadrabus.com

Eureka Bus Plaza Union Sport San Vicente 48902 Barakaldo T.: 944 377 937 - 619 555 468 eurekabus@gmail.com www.microbusenbilbao.es

Gernika Bidaiak Ibarra Kalea, 14, 48300 Gernika-Lumo T.: 607 606 056 / 669 430 530 F.: 946 251 893 www.gernikabidaiak.com

Goco Tour Bº de Arregi, Pol. Condor, Edif. C 48340 Amorebieta-Etxano T.: 946 308 250 / 609 443 933 - F.: 946 308 510 gocotour@gocotour.com www.gocotour.com

Grupo Acha Movilidad Polígono Industrial Ugaldeguren Sector 1, P5 – P5. 48160 Derio. T.: 946 254 139 info@grupoacha.com http://grupoacha.com

J.M. Vigiola Bº de Santa Juliana, 30. 48500 Gallarta T.: 946 362 944 - F.: 946 362 650 autobuses@vigiola.e.telefonica.net www.autobusesvigiola.com

Larrea Polígono Cóndor, 11 (Barrio Ibarra) 48340 Amorebieta-Etxano T.: 946 730 021 / 616 928 326 F.: 946 730 021 buseslarrea@terra.com www.autocareslarrea.com

La Unión Termibus. C/ Guturbay, 1 - 48013 Bilbao T.: 944 271 111 / 944 395 077 admin@autobuseslaunion.com www.autobuseslaunion.com

Olea Zezilia Gallartzagoitia, 2 - Bajo 48340 Amorebieta-Etxano T.: 946 308 426 - F.: 946 308 426 info@autocaresolea.com www.autocaresolea.com

Rafa Busak C/ Barroeta Aldamar 4 bajo - 48001 Bilbao T.: 944 236 525 / 629 775 081 F.: 944 237 766 rafabusak@rafabusak.com www.rafabusak.com

San Millan Bus Avenida Iparragirre 80-82, 48940 Leioa T.: (+34) 94 4801351 info@sanmillanbus.com www.sanmillanbus.com

Simón J.M. Barandiarán, 1 - 48980 Santurtzi T.: 944 616 041 - F.: 944 838 430 info@autobusessimon.com www.autobusessimon.com

Soleto Bus Barrio Ibarrekolanda. 48015 Bilbao T.: 609 414 463 / 944 471 544 info@bussoleto.com - www.bussoleto.com

Trapsa Ibañez de Bilbao, 8-3º 48001 Bilbao T.: 944 244 309

GIPUZKOA Aizpurua Polígono Industrial Osinalde. 20170 Usurbil T.: 943 363 290 - F.: 943 363 296 info@autocares-aizpurua.es www.autocares-aizpurua.es

Aldalur Villa Maritxu. C/ Izarraitz, 1 20720 Azkoitia T.: 943 852 587 - F.: 943 853 283 clientes@aldalur.com www.aldalur.com

Alegría Hermanos Parque de Act. Empresariales Neinor Igara. Camino Pokopandegi, 3-Nave B1 20018 Donostia/San Sebastián T.: 943 460 053 info@autocaresalegria.com www.autobusesalegria.com


EUSKADIN BARNA IBILTZEKO _ MOVERSE DENTRO DE euskadi

Apaolaza Calle Matxinporta, 34. 20700 Urretxu T.: 943 724 810 info@autobusesapaolaza.com www.autobusesapaolaza.com

Autocares Izaskun Pol. Balastrain - Matxinea 5 D. 20140 Andoain T.: 943 594 396 / 943 598 767 / 661 768 473 F.: 943 598 767 autocares@autocaresizaskun.com www.autocaresizaskun.com

Autocares Urpa, S.L. Bº Ubilluts, Polígono 55 Edificio 9 nº 4 20140 Andoain T.: 943 305 050 - F.: 943 305 060 info@autocaresurpa.com www.autocaresurpa.com

Alustiza Pol. Ind. Ubegun, 4. 20809 Aia-Orio T./F.: 943 890 562 T.: 943 132 893 / 656 782 999 alustiza@autocaresalustiza.com www.autocaresalustiza.com

Alza Pº Ubarburu, 54 Pab.10 20014 Donostia/San Sebastián T.: 943 444 366 / 607 901 488 F.: 943 444 375 info@autocaresalza.com www.autocaresalza.com

Bengoetxea Polígono Egiburuberri, 6 - 25B 20100 Errenteria T.: 943 341 774 info@bengoetxeabusak.com www.bengoetxeabusak.com

David Calle Abendaño 18, 20, 22 - 20100 Lezo T.: 943 493 344 info@autocaresdavid.com www.autocaresdavid.com

Dario - Igartualdea, 27 - 20800 Mendaro - Avda. Pedro Muguruza, 8 - 20870 Elgoibar T.: 943 741 677 - F.: 943 743 520 clientes@dariobus.com - www.dariobus.com

Elkar Autocares Pol. 108. C/ Iturrin, 35. 20100 Lezo T.: 943 493 766 - 610 770 469 www.elkarautocares.com julio@elkarautocares.com

Goierri Bus Pol. Mugitegi, 18 vial A - 20700 Urretxu T.: 943 725 250 - F.: 943 725 870 goierribus@goierribus.com www.goierribus.com

Goierrialdea Barrio Gudugarreta s/n - 20200 Beasain T.: 943 885 969 info@goierrialdea.com www.goierrialdea.com

Gure Bus Irurtzun kalea 6, Sagasti Industrialdea, 103 6 partzela, b pabiloia - 20100 Lezo T.: 943 520 508 gurebus@autocaresgurebus.com http://autocaresgurebus.com

Iparbus Zelaimusu, 16. Pol. Industrial Ugaldetxo 20180 Oiartzun T.: 943 491 801 herribus@iparbus.com · www.iparbus.com

Tolosaldea Bus Barrena kalea, 3 - 20400 Tolosa T.: 943 650 621 http://tolosaldeabus.net

Ulacia Bidaiak - P. I. Abendaño - Cno. Urteta - 20800 Zarautz T.: 943 834 437 - F.: 943 890 626 - Loiolako Inazio 10, bajo - 20730 Azpeitia T.: 943 151 403 - F.: 943 890 626 info@autocares-ulacia.com www.autocares-ulacia.com

Unitravel Autocares P Egiburuberri, 25-A - 20100 Errenteria T.: 943 344 472 - F.: 943 345 502 info@unitravelautocares.comwww. unitravelautocares.com

Vallina Bus - Auto Txingurri, 24 - 20017 Donostia/San Sebastián T.: 943 393 848 - F.: 943 399 277 vallinabusauto@vallinagrupo.com www.vallinagrupo.com

GIDARIDUN AUTOMOBILAK ALOKATZEA Alquiler de coches con conductor Araba/Álava

BIZKAIA

GIPUZKOA

Gran Turismo Rioja

Autos Eladio

Gurdia

Ctra. Logroño s/n - Laguardia T.: 628 555 445 - F.: 945 276 969 jaime@granturismorioja.com www.granturismorioja.com

Patxi Taxi Avda. Mediterráneo, 31, 2º D 01015 Vitoria-Gasteiz T.: 945 003 353 / 656 710 167 bookings@patxitaxi.com www.patxitaxi.com

Sercolux Álava Portal de Gamarra, 11 - Pab. 3. 01013 Vitoria-Gasteiz T.: 902 270 009 / 629 468 800 sercolux@sercolux.com www.sercolux.com

Talur servis Jose Mª Iparraguirre 15 01006 Vitoria-Gasteiz T.:629 491 299 / 618 222 611 info@talurservis.es www.talurservis.es

Novia Salcedo, 36. 48012 Bilbao T(24h.): 619 267 696 / T.: 944 271 634 F.: 944 275 919 clientes@autoseladio.com www.autoseladio.com

Euskalcar Plaza General Latorre, 2. 48012 Bilbao T.: 944 411 616. F.: 944 415 959 info@euskalcar.net www.euskalcar.net

Talur Servis C/ Errotazaharra, 4. 48160 Derio T.: 629 491 299 / 618 222 611 info@talurservis.es - www.talurservis.es

Sercolux Bizkaia Plaza General Latorre, 2. 48012 Bilbao T.: 902 270 009 / 629 468 800 sercolux@sercolux.com www.sercolux.com

Paseo de Ubarburu 13, trasera, Polígono 27 20014 Donostia/San Sebastián T.: 943 310 311 gurdia@gurdia.com www.gurdia.com

Suital S.Coop Paseo Ubarburu, 35. Polígono 27 (Martutene) 20014 Donostia/San Sebastián T.: 943 396 840 vehiculos@suital.es www.suital.es

Talur Servis C/Igueldo, 10, Local 4 - 20110 Pasaia T.: 943 102 737 / 629 491 299 / 618 222 611 info@talurservis.es www.talurservis.es

Vallina Bus - Auto Pº Txingurri, 24 20017 Donostia/San Sebastián T.: 943 404 040 - F.: 943 393 848 teletaxi@vallinagrupo.com www.vallinagrupo.com

29


30

komunikazioak _ COMUNICACIONES

GIDARIRIK GABEKO AUTOMOBILAK ALOKATZEA Alquiler de coches sin conductor Araba/Álava A-Rental Harrobi, 21 B - 01013 Vitoria-Gasteiz T.: 945 284 983 - F.: 945 284 983 vitoria@a-rental.es - www.a-rental.es

Ancar Paraguay, 1 - 01012 Vitoria-Gasteiz T.: 945 247 783 / 608 870 850

Avis Gran Hotel Lakua, Tarragona 8, 01010 Vitoria T.: 902 090 309 atencion.alcliente@avis.es - www.avis.es Forondako Aireportua / Aeropuerto de Foronda 01071 Vitoria-Gasteiz T.: 945 276 539 www.avis.es

Beste Alde Vitoria-Gasteiz Portal de Gamarra 46. 01113 Vitoria-Gasteiz T.: 618 881 242 bestealde@bestealde.com www.bestealde.com

Europcar Adriano VI, 29 - 01008 Vitoria-Gasteiz T.: 945 200 433 - F.: 913 444 916 Reservations.es@europcar.com www.europcar.es

Hertz Zaramaga 1, Local 25 C (C.C. El Boulevard) 01013 Vitoria-Gasteiz T.: 945 265 590 - F.: 945 121 608 spvra60@hertz.com - www.hertz.es

Luxus Sport Cars Parq. Com. El Gorbeia, 59 01196 Etxabarri Ibiña, Zigoitia T.: 638 256 298 / 945 460 251 http://luxussportcars.es

Enterprise rent a car Portal de Betoño, 11 - 01013 Vitoria-Gasteiz T.: 902 100 101 / 945 271 012 www.enterprise.es

BIZKAIA A-Rental Barrio de Santimami, 35 - 48940 Leioa T.: 944 270 781 - F.: 944 417 324 bilbao@a-rental.es www.a-rental.es

Alquilbilbo - General Eguía, 20 - 48010 Bilbao T.: 944 412 012 / 902 323 220 F.: 944 273 842 - Larrauri, 1 A -1º. 48160 Derio T.: 946 010 000 - F.: 946 011 000 clientes@alquibilbo.com www.alquibilbo.com

Auto Rent Derio Gernikako arbola, 10 trasera - 48160 Derio T.: 944 545 192 info@autorentderio.com www.autorentderio.com

Autos Rioja Ntra. Señora de Begoña, 6 - 48980 Santurtzi T.: 944 613 702 - F.: 944 613 702 autosrioja@telefonica.net

Avis - Doctor Areilza, 34 - 48010 Bilbao T.: 902 101 780 - F.: 944 276 012 atencion.alcliente@avis.es www.avis.es - Loiuko Aireportua / Aeropuerto de Loiu: T.: 902 110 198 - Gobelaurre, 45 - 48930 Las Arenas-Getxo T.: 944 316 395

Sixt -Loiuko Aireportua / Aeropuerto de Loiu: T.: 902 491 616 www.sixt.es/alquiler-coches/espana/bilbao/ bilbao-aeropuerto -Plaza de Euskadi 4, Local 8. 48009 Bilbao T.: 902 491 616 www.sixt.es/alquiler-coches/espana/bilbao/ bilbao-centro

Beste Alde Bilbao Doctor Areilza esq. Estraunza. 48011 Bilbao T.: 618 88 12 42 bestealde@bestealde.com www.bestealde.com

Budget - Loiuko Aireportua / Aeropuerto de Loiu: T.: 94 4869648 - Doctor Areilza 34 - 48010 Bilbao T.: 90 210 17 80 www.budget.es

Durango Car Untzillatx, 13 bajo - 48200 Durango T.: 946 812 062 / 655 309 943 www.durangocar.net

Ecusicar Ander Deuna, 8A - 3B - 48600 Sopela T.: 639 769 441 - F.: 946 763 266 ecusicar_jl@hotmail.com

Etxeauto Grupo Nuevo Ategorri 7 bajo 48950 Erandio T.: 944 675 035 / 685 735 717 F.: 946 573 761 etxeauto@etxeauto.com www.alquiler-de-furgonetas-etxeauto.com

Europcar www.europcar.es - Estación de Ferrocarril Bilbao-Abando Plaza Circular, 2 - 48008 Bilbao T.: 944 239 390 - F.: 913 444 926 - Licenciado Poza, 56 - 48013 Bilbao T.: 944 397 860 - F.: 913 444 926 - Loiuko Aireportua / Aeropuerto de Loiu: T.: 902 105 055

Hertz - Plaza Pio X, 2 (Puente de Deusto) 48014 Bilbao T.: 944 153 677 - F.: 944 166 574 spbio60@hertz.com - www.hertz.es - Loiuko Aireportua / Aeropuerto de Loiu: T.: 944 530 931 - F.: 944 530 552 spbio50@hertz.com - www.hertz.es

Leioa RentaCar Iparragirre Etorbidea, 94 48940 Leioa T.: 682 466 466 www.leioarentacar.com

Enterprise Rent-a-car - Loiuko Aireportua / Aeropuerto de Loiu: T.: 944 533 340 - Bilbao Centro Ciudad Av. Sabino Arana 9. 48013 Bilbao T.: 944 423 290 www.enterprise.es

Pepecar T.: 902 99 66 66 pepecar.com

GIPUZKOA Avis - Hotel Barceló Costa Vasca Avda. Pío Baroja, 15 20008 Donostia/San Sebastián T.: 943 461 556 - Donostiako Aireportua / Aeropuerto de San Sebastián: T.: 943 668 548 atencion.alcliente@avis.es - www.avis.es

Beste Alde - Avenida Otaola 22 20600 Eibar T.: 618 881 242 - Av. Letxumborro 89 20305 Irun T.: 618 881 242 bestealde@bestealde.com www.bestealde.com

Budget Avda. del Alcalde José Elosegui, 112 20016 Donostia/San Sebastián T.: 943 392 945 - F.: 943 395 531 www.budget.es

Enterprise rent a car Donostiako Aireportua / Aeropuerto de San Sebastián: Gabarri, 5 - 20280 Fuenterrabia T.: 943 988 008 www.enterprise.es

Europcar - Plaza Irun 6. C.C. Arcco 20011 Donostia/San Sebastián T.: 943 322 304 - F.: 913 444 914 - Donostiako Aireportua / Aeropuerto de San Sebastián: Gabarri, 5 - 20280 Fuenterrabia T.: 943 668 530 - F.: 913 444 914 www.europcar.es

Hertz - Travesia de Garbera, 1 (C.C. Garbera) 20017 Donostia/San Sebastián T.: 943 392 223 - F.: 943 392 185 spssb60@hertz.com - www.hertz.es - Donostiako Aireportua / Aeropuerto de San Sebastián: T.: 943 668 566 / 943 668526 spssb50@hertz.com

Legasa Lope de Irigoyen, 9 - Bajo - 20301 Irun T.: 943 612 866 / 639 321 323 clegasasa@gmail.com www.legasa.biz

Zubeldia Rent Beltzaren kalea, 3 - 1º izda. 20268 Amezketa T.: 943 653 174 / 689 805 040 zubeldia@zubeldia-rent.com www.caravanaszubeldia.com


EUSKADIN BARNA IBILTZEKO _ MOVERSE DENTRO DE euskadi

TAO APARKATZEKO SISTEMA sistema de aparcamiento O.t.a. TAO aparkatzeko zonaldeak mugatuta daude, parkingaren noranzkoa adierazten duten lerro etenen bidez. Koloreen arabera bereizita dauden hainbat aparkamendu-zonalde mota daude, eta bakoitzean zehaztuta dago ordaindu beharreko zenbatekoa eta aparkatzeko gehienezko denbora. Hiru hiriburuetan ez ezik hainbat udalerritan dago ezarrita aparkamendu-sistema hori.

Las zonas de aparcamiento O.T.A. están delimitadas por líneas discontinuas que indican el sentido del parking. Existen diversos tipos de zonas de aparcamientos diferenciadas por colores que determinan el precio a pagar y el tiempo límite de estacionamiento. Además de las tres capitales vascas, numerosas localidades cuentan con este sistema de aparcamiento:

Araba/Álava

BIZKAIA

GIPUZKOA

Vitoria-Gasteiz

Bilbao

Donostia/San Sebastián

Eduardo Dato, 11 T. info: 945 161 601 - F.: 945 161 909 www.vitoria-gasteiz.org/ota

Lersundi, 5 T. info: 944 701 047 / 944 701 010 www.bilbao.net/ota

Urdaneta, 13 T. info: 943 458 822 / 943 481 380 www.donostia.org

31


32

komunikazioak _ COMUNICACIONES

2 TRENA FERROCARRIL BIZKAIA

GIPUZKOA

ARABA / ÁLAVA Geltoki nagusiak Principales estaciones Línea RENFE linea Línea EUSKOTREN linea Línea FEVE linea

Araba/Álava

BIZKAIA

KONPAINIAK ETA MERKATARITZA HELBIDEAK VITORIA-GASTEIZEN COMPAÑÍAS Y DIRECCIONES COMERCIALES EN VITORIA-GASTEIZ

KONPAINIAK ETA MERKATARITZA HELBIDEAK BILBON COMPAÑÍAS Y DIRECCIONES COMERCIALES EN BILBAO

RENFE

RENFE

C/ Eduardo Dato, 46 01010 Vitoria-Gasteiz T.: 902 320 320 comunicacion@renfe.es www.renfe.com

Tranvía Vitoria-Gasteiz Tranbia Sancho El Sabio, 9 01008 Vitoria-Gasteiz T.: 945 135 554 / 902 543 210 attcliente@euskotren.es www.euskotren.eus/es/tranviavitoria

GELTOKIAK VITORIA-GASTEIZEN ESTACIONES EN VITORIA-GASTEIZ RENFE C/ Eduardo Dato, 46 01010 Vitoria-Gasteiz T.: 902 320 320 / 902 432 343 comunicacion@renfe.es www.renfe.com

Pza. Circular, 2 - 2º - 48008 Bilbao T.: 902 320 320 clientebilbao@renfe.es - www.renfe.com

FEVE (Ferrocarriles de Via Estrecha) Bailén, 2 - 48003 Bilbao T.: 902 320 320

www.renfe.com/viajeros/feve/ EuskoTren Atxuri, 8 - 48006 Bilbao Bezeroen arretarako tel. / Oficinas de atención al cliente: T.: 902 543 210 attcliente@euskotren.es www.euskotren.eus

Metro Bilbao - Oficinas centrales C/ Navarra, 2 - 48001 Bilbao T.: 425 40 00 - F.: 944 254 039 info@metrobilbao.net www.metrobilbao.net - Bezeroen arretarako bulegoak / Oficinas de atención al cliente: T.: 944 254 025 • Areeta: Ibaigane, 17. • Estación San Inazio: Lehendakari Agirre, 162 • Estación del Casco Viejo: Pza. Miguel Unamuno • Estación de Ansio: Pza. de Ansio.

Tranvía Bilbao Tranbia Bulego Nagusia / Oficina Central: C/ Atxuri, 8 - 48006 Bilbao T. Info.: 902 543 210 F.: 944 019 954 attcliente@euskotren.es www.euskotren.eus/es/tranviabilbao

GELTOKIAK BILBON ESTACIONES EN BILBAO Abando Indalecio Prieto (RENFE) Plaza Circular, 2 - 48008 Bilbao T.: 902 320 320 www.renfe.com

La Concordia (FEVE) Bailén, 2 - 48003 Bilbao T.: 944 250 615 F.: 944 250 620

www.renfe.com/viajeros/feve/ Atxuri (EuskoTren) Atxuri, 6-8 - 48006 Bilbao T.: 902 543 210 - F.: 944 019 901 attcliente@euskotren.es www.euskotren.eus

Ametzola (RENFE) Gordóniz, s/n - 48012 Bilbao T.: 944 879 222 clientecercaniasbilbao@renfe.es www.renfe.com


EUSKADIN BARNA IBILTZEKO _ MOVERSE DENTRO DE euskadi

GIPUZKOA KONPAINIAK ETA MERKATARITZA HELBIDEAK DONOSTIAN COMPAÑÍAS Y DIRECCIONES COMERCIALES EN DONOSTIA/ SAN SEBASTIÁN RENFE Pº Francia 22 - 20012 Donostia/San Sebastián - Informazioa eta txartelak erreserbatzea Información y reserva de billetes: T.: 902 320 320 - Aldirikoak / Cercanías: T.: 943 649 637 clientecercaniassansebastian@renfe.es www.renfe.com

EuskoTren - Bulegoak tren-geltokian bertan daude / Las oficinas están emplazadas en la misma estación de ferrocarril: Plaza Easo, s/n - 20006 Donostia/San Sebastián - Bezeroen arretarako tel. / Atención al cliente: T.: 902 543 210 attcliente@euskotren.es - www.euskotren.eus

GELTOKIAK GIPUZKOAN ESTACIONES EN GIPUZKOA Donostian bi tren-geltoki daude eta Irungo RENFEko geltokia konpainia horretako trenen abiapuntua da. En Donostia/San Sebastián existen dos estaciones de ferrocarril, y en la provincia la Estación de RENFE de Irun es el punto de partida de los trenes de dicha compañía.

Donostia/San Sebastián (RENFE) Pº Francia, 22 20012 Donostia/San Sebastián Aldirikoak / Cercanías: T.: 943 649 637 clientecercaniassansebastian@renfe.es www.renfe.com

Gros (RENFE) Misericordia, 7 20001 Donostia/San Sebastián T.: 943 649 637 clientecercaniassansebastian@renfe.es www.renfe.com

Irun (RENFE) C/ Estación, s/n - 20301 Irun T.: 902 320 320 Aldirikoak / Cercanías: T.: 943 649 637

Amara (Euskotren) Plaza Easo, 9 - 20006 Donostia/San Sebastián T.: 943 013 500 - F.: 943 013 535 Bezeroen arretarako tel. / Atención al cliente: T.: 902 543 210 attcliente@euskotren.es www.euskotren.eus

3ITSAS GARRAIO ERREGULARRA Transporte marítimo regular

BIZKAIA

GIPUZKOA

Laida – Mundaka – Sukarrieta (Urdaiferry)

Hondarribia – Hendaya (Jolaski)

Arana Goiri B.Z. 10 CB. 48395 Sukarrieta              T.: 622 222 919        urdaiferry@gmail.com - www.urdaiferry.com ORDUTEGIA - Udako sasoia: Ekainaren 1etik irailaren 30era egunero - Neguko sasoia: Urriaren 1etik maiatzaren 31ra: Larunbat, igande eta jaiegunetan HORARIO - Temporada de verano Del 1 junio al 30 septiembre: A diario.                                                                       - Temporada de invierno Del 1 octubre al 31 mayo: Sábado, Domingo y Festivos

Portugalete – Las Arenas (Getxo) (Portugaleteko Txalupa-gidarien Elkartea / Asociación de Boteros de Portugalete) Plaza del Solar, s/n, 48920 Portugalete T.: 944 964 703 / 670 604 744 info@turismoriabilbao.com www.turismoriabilbao.com ORDUTEGIA 5 minutuan behin. - Astelehenetik Ostiralera: 5:10etatik 22:10era. - Larunbatetan: 7:00etatik 22:10era. - Igandetan: 9:00etatik 22:10era. HORARIO Cada 5 minutos. - Lunes a Viernes: De 5:10h. a 22:10h. - Sábados: De 7:00h. a 22:10h. - Domingos: De 9:00h. a 22:10h

Paseo Butrón s/n - 20280 Hondarribia (Gipuzkoa) T.: 639 617 898 info@jolaski.com - www.jolaski.com ORDUTEGIA Zerbitzua urte osoan da abian Udako ordutegia: 10:00etatik 01:00etara. Irteerak ordu-erdian behin HORARIO El servicio funciona todo el año Horario de verano: 10:00h. - 01:00h. Salidas cada media hora

Pasai Donibane – San Pedro (Itxaszerbi) T.: 630 448 813 info@itxas.com - www.turismopasaia.com ORDUTEGIA. Zerbitzua urte osoan da abian - Astelehenetik ostegunera: 06:30etik 23:00etara. - Ostiraletan: 06:30etik 24:00etara. - Larunbatetan: 07:00etatik 24:00etara. - Igande eta jaiegunetan: 07:45etik 23:00etara. HORARIO. El servicio funciona todo el año - Lunes - jueves: 06:30h. - 23:00h. - Viernes: 06:30h. - 24:00h. - Sábado: De 07:00h. a 24:00h. - Domingos y festivos: 07:45h. - 23:00h.

Donostia/San Sebastián – Pasaia (Catamarán Ciudad de San Sebastián) Pº del Muelle, 14 (Oficina: Calzada Egia, 54) Donostia/San Sebastián T.: 943 287 932 - 607 201 155 / F.: 943 287 932 info@ciudadsansebastian.com www.ciudadsansebastian.com

ORDUTEGIA Uztaila-Abuztua. Donostiatik irteera (Kaia): 10:15 Pasaiatik irteera (Albaolako atrakalekua): 11.00 HORARIO Julio-agosto Salida Donostia (Puerto): 10:15 Salida Pasaia (Atraque Albaola): 11.00

Zumaia (Hirigunea/Casco urbano – Santiago hondartza/Playa) Txomin Agirre kaia - Santiago hondartza Muelle Txomin Agirre - Playa Santiago ORDUTEGIA: (Ekainak 15 - irailak15) 11:00 - 19:45. Irteerak ordu erdiro: Txomin Agirre kaiatik: 11:00 eta 19:30tan Santiago hondartzatik : 11:15 eta19:45etan HORARIO: (15 de junio - 15 de septiembre) 11:00 - 19:45 h. Salidas cada media hora: Muelle Txomin Agirre: 11:00 y 19:30 Playa Santiago: 11:15 y 19:45

Donostia/San Sebastián (Kaia/Portua – Isla de Santa Clara) (Motoras de la Isla Santa Clara) Plaza Lasta, s/n (Caseta del puerto) Donostia/San Sebastián T.: 943 000 450 - 653 72 09 21 www.motorasdelaisla.com ORDUTEGIA Aste Santua eta ekainaren 1etik irailaren 30era: 10:00 – 20:00 Maiztasuna: 30-60 minuturo (eguraldiaren arabera). HORARIO Semana Santa, y del 1 de junio al 30 de septiembre: 10:00 – 20:00 h. Frecuencia: de 30 min. a 1 hora (dependiendo de la meteorología).

33


BIDAIA AGENTZIAK Agencias de viaje 36 Handizkariak-TXIKIZKARIAK Mayoristas-MINORISTAS 41 Txikizkariak minoristas 45 Handizkariak Mayoristas


36

BIDAIA AGENTZIAK _ AGENCIAS DE VIAJES

36

Bidaia agentzia

HANDIZKARIAK TXIKIZKARIAK AGENCIAS DE VIAJES MAYORISTASMINORISTAS PIKTOGRAMEN INTERPRETAZIOA _ INTERPRETACIÓN DE PICTOGRAMAS Jardunbide egokiak Buenas Prácticas

Bidaia-agentzia Hartzailea Agencia de Receptivo

Kalitate turistikoaren Q ikurra Q Calidad Turística

Euskadi Gastronomika

Surfing Euskadi Euskadiko Turismo Aktiboko Enpresen Elkartea Asociación de Empresas de Turismo Activo de Euskadi

Eroski Viajes (C.I.E 618) Zumalacarregui 48. 01400 T.: 946 726 143 v0040@viajeseroski.es - www.viajeseroski.es

Halcón Viajes (C.I. BAL 478) Zumalakarregi 51. 01400 www.halconviajes.com

ARABA / ÁLAVA

Zafiro Tours (C.I. CV MM 173) Alberto Acero 13. 01400 - T.: 965 268 160 central@zafirotours.es - www.zafirotours.es

SALVATIERRA/AGURAIN Eroski Viajes (C.I.E 618)

AMURRIO Eroski Viajes (C.I.E 618) Aiara 2. 01470 T.: 945 892 494 v0875@viajeseroski.es - www.viajeseroski.es

Halcón Viajes (C.I. BAL 478) Fronton 14. 01470 www.halconviajes.com

Etxabarri Ibiña Carrefour Viajes (C.I. CMA 1278) Zona Industrial A-0-E. 1196 T.: 916 231 993 - www.viajes.carrefour.es

LABASTIDA/BASTIDA Rioja Alavesa Turismo (C.I.E 2372) Arco de Toloño, 3. 1330 - T.: 676 925 746 info@cazaventuras.com www.riojaalavesaturismo.com

Thabuca Wine Tours (C.I.E 2331) Mayor, 4. 01330 - T.: 945 331 060 info@thabuca.com - www.thabuca.com

LAUDIO/LLODIO B the travel brand (C.I. BAL 5) Zumalakarregi 38. 01400 T.: 971 771 700 www.bthetravelbrand.com

Ecuador Viajes (C.I. BAL 536) Zumalakarregi 11. 01400 www.viajesecuador.com

Fueros 10. 01200 www.viajeseroski.es

VITORIA-GASTEIZ Activate Travel (C.I.E 2287) Bueno Monreal 8. 1001 T.: 610 465 146 / 945 157 914 grupos@activatetravel.com www.activatetravel.com

Azul Marino Viajes (C.I.E 1043) Adriano VI, 5. 1008 www.viajesazulmarino.com

B the travel brand (C.I. BAL 5) El Prado 20. 1005 Olaguibel 48. 1003 Sancho el Sabio 26. 1008 Manuel Iradier 9. 1005 - T.: 971 771 700 www.bthetravelbrand.com

Bidasoa Viajes (C.I.E 2157) Monseñor Estenaga 10. 01002 T.: 945 279 011 v.bidasoa@euskalnet.net www.viajesbidasoa.com

Ecuador Viajes (C.I. BAL 536) Fueros 12. 1005 Av. Gasteiz 34. 1008 La Virgen Blanca 4. 1001 www.viajesecuador.com

El Corte Inglés Viajes (C.I. CMA 59) Avenida Gasteiz 30. 01008 Donostia-San Sebastian 31. 10010 Desamparados 3. 01004 T.: 913 298 100 - www.viajeselcorteingles.es

Eroski Viajes (C.I.E 618) www.viajeseroski.es Adriano VI 11. 01008 T.: 945 133 656 Barcelona 14. 01010 T.: 945 179 499 Blas de Otero 19. 01010 Estrasburgo 15. 01002 T.: 945 004 482 La Florida 10. 01005 T.: 945 142 784 Pza de la Provincia 7. 01001 T.: 945 287 844 Santa Barbara. 01004 T.: 945 284 736 Senda de los Canonigos 6. 01002 T.: 945 284 100 Zabalgana 32. 01015 Zaramaga 1 Loc. 19 bis. 01013 T.: 945 200 912

Halcón Viajes (C.I. BAL 478) www.halconviajes.com Plaza General Loma 3. 01005 Duque de Wellington 12. 1010 Julian de Apraiz 18. 1012 Beato Tomas de Zumarraga 23. 1008 Los Herrán 36. 1004 Zaramaga 1ª. 01013

Mundo Tres (C.I. CALR 003 Mm) Eduardo Dato, 38. 01005 T.: 941 252 600 www.mundotres.es

Nautalia Viajes (C.I. CMA 2468Mm) Av. Gasteiz 34. 1008 Zaramaga 1. 1013 T.: 902 811 811 info@nautaliaviajes.es www.nautaliaviajes.com

Onabook (C.I.E 2378) Cercas Bajas 2. 1001. T.: 646 455 531 info@onabook.com - www.onabook.com -

Zafiro Tours (C.I. MM 173) Av. Gasteiz 75. 1009. T.: 945 213 940 www.vitoria.zafirotours.es Rioja 29. 1005 T.: 945 04 11 85 / 965 238 101 central@zafirotours.es www.vitoriarioja.zafirotours.es


Handizkariak-Txikizkariak _ Mayoristas-MINORISTAS BASAURI B the travel brand (C.I. BAL 5) Agirre Lehendakaria 76. 48970 T.: 971 771 700

Ecuador Viajes (C.I. BAL 536) Agirre Lehendakaria 46. 48970 Balendin Berriotxoa 22. 48970

El Corte Inglés Viajes (C.I.E CMA 59)

BIZKAIA ABADIÑO Eroski Viajes (C.I.E 618) Industrial urbitarte 2. 48220 T.: 946 201 272 www.viajeseroski.es

Clemente Beltran Heredia 10. 48970 T.: 913 298 100

Eroski Viajes (C.I.E 618)

Nagusia 11. 48970 - T.: 944 263 554 Zabalandi s/n. 48970 - T.: 944 260 536 www.viajeseroski.es

Halcón Viajes (C.I. BAL 478) Nagusia 1. 48970

Nautalia Viajes (C.I. CMA 2468Mm) Pedro Bilbao 2. 48970 - T.: 902 811 811 info@nautaliaviajes.es

AMOREBIETA-ETXANO

BERANGO

Basquelands Servicios Turísticos (C.I.E 2322)

Ecuador Viajes (C.I. BAL 536)

Bideaur 3 5ºD. 48340¡ T.: 946 462 433 www.basquelands.com info@basquelands.com

Eroski Viajes (C.I.E 618) Luis Urrengoetxea 5. 48340 T.: 946 308 938 www.viajeseroski.es

Halcón Viajes (C.I. BAL 478) Nafarroa 1. 48340

ARRIGORRIAGA Eroski Viajes (C.I.E 618) Madalen Errota 5b. 48480 T.: 946 711 213 www.viajeseroski.es

BALMASEDA Eroski Viajes (C.I.E 618) Correria 43. 48800 T.: 946 802 764 www.viajeseroski.es

BARAKALDO Eroski Viajes (C.I.E 618)

Retuerto 60. 48903 T.: 944 851 119 Avda. Libertad 14. 48901 T.: 944 371 845 Plaza de Cruces 14. 48903 T.: 946 080 080 www.viajeseroski.es

Halcón Viajes (C.I. BAL 478) Balejo 12. 48903 Juan de Garai 4. 48901 Miranda 3. 48902 Retuerto 60. 48903

Zafiro Tours Barakaldo (C.I. CV MM 173) Cantabria 3. 48902 T.: 965 238 101 / 965 268 160 central@zafirotours.es

Ecuador Viajes (C.I. BAL 536) Elcano 6-B. 48901 Av. La Libertad 41. 48901

B the travel brand (C.I. BAL 5) Juan de Garai 1. 48901 T.: 971 771 700 Av. La Libertad 14. 48901 T.: 971 771 700

El Corte Inglés Viajes (C.I. CMA 59) Juan de Garai 3. 48901 T.: 913 298 100

Sabino Arana 6. 48640 - T.: 946 680 097

BERMEO Eroski Viajes (C.I.E 618) Lope Diaz de Haro 6. 48370 T.: 946 881 900 - www.viajeseroski.es

Halcón Viajes (C.I. BAL 478) Lamera Txiki 1. 48370

Carlson Wagonlit (C.I. CICMA 958) Prantzisko Deuna Atea 14. 48370

BILBAO Arzabe Viajes (C.I.E 2012) Hurtado de Amezaga 4. 48008 T.: 944 235 404 www.arzabe.es amezaga.bilbao@arzabe.es

Azul Marino Viajes (C.I.E 1043) Hurtado de Amezaga 4. 48008 T.: 944 230 223 bio@viajesazulmarino.com www.viajesazulmarino.com Euskadi Reception T.: 946 456 000 www.euskadireception.com

360 Experience (C.I.E 2334) Urquijo 28. 48010 - T.: 946 941 124 jon.uriarte@ticketbis.com www.360experience.com

B the travel brand (C.I. BAL 5) Cinturería 4. 48005 T.: 971 771 700 / 944 793 332 bio-cintureria@barceloviajes.com Doctor Areilza 60. 48010 Ercilla 5. 48009 Gran Vía Don Diego López de Haro 12. 48001 Gran Vía Don Diego López de Haro 69. 48011 Hurtado de Amezaga 17. 48008 Luis Luciano Bonaparte 32. 48004 Mazarredo 16. 48009 Recalde 32. 48009 Rodríguez Arias 8. 48011 Sabino Arana 33. 48013 T.: 971 771 700

Basquedmcs (C.I.E 2315) Arbidea 7. 48004 T.: 944 255 830 administracion@asoarte.org www.basquedmcs.com - www.asoarte.org

Blue Force Diving (C.I.E 2357) Navarra 6. 48001 T.: 944 249 466 / 649 433 785

Carlson Wagonlit (C.I. CICMA 958) Sagrado Corazón de Jesús 5. 48011

Carrefour (C.I.E 2137) Santutxu 22. 48004 T.: 944 339 903

Cemo Viajes (C.I. AN 4027-3) Al. Urquijo 9. 48008 T.: 950 627 019

Ecuador Viajes (C.I. BAL 536) Cueva Santimamiñe 1. 48005 Enrique Eguren 2 (prov) Ensanche 0 (prov). 48009 Gran Vía Don Diego López de Haro 79. 48011 PL Haro 1. 48006 Hurtado de Amezaga 1. 48008 Lehendakari Aguirre 11. 48015 Mazarredo 81. 48009. T.: 944 232 473 Médico Municipal Pedro Cortes 2. 48006 Pérez Galdós 5. 48010 Al. Urquijo 61. 48010

El Corte Inglés Viajes (C.I. CMA 59) Ercilla 24. 48011 Gran Vía Don Diego López de Haro 7. 48001 Iturriaga 92. 48004 Lersundi 9. 48009 Av. Madariaga 1. 48014 San Francisco Javier 1. 48010 T.: 913 298 100

Eroski Viajes (C.I.E 618) Caserío Landaburu 1. 48004 T.: 944 332 207 Colón de Larreategui 22. 48009 T.: 946 674 084 Doctor Areilza 8. 48011 T.: 944 421 514 Heros 17. 48009 T.: 944 248 877 Hurtado de Amezaga 1. 48008 T.: 944 160 411 Karmelo 15. 48004 T.: 944 597 077 Lehendakari Aguirre 17. 48014 T.: 944 752 024 Licenciado Poza 10. 48011 - T.: 944 439 012 Marcelino Oreja 1. 48010 Santiago 3. 48005 - T.: 944 152 416 Zamácola 53. 48003 Zumalacárregui 52. 48006 - T.: 944 597 172 www.eroski.es

Esl Educacion España S.l. (C.I. CIC MA 2579) Gran Vía Don Diego López de Haro 19. 48001

Halcón Viajes (C.I. BAL 478) Recalde 22. 48009 Abaro 4. 48013 Autonomía 2. 48012 Autonomía 64. 48012 Gran Vía Don Diego López de Haro 76. 48011 Karmelo 3. 48004 Lehendakari Aguirre 83. 48015 Madariaga 27. 48014 Marqués del Puerto 4. 48009 Santiago 3. 48005 Trauko 22. 48007 Urquijo 45. 48011 Villarias 5. 48001

Koba Tours (C.I.E 2196) Urquijo 21. 48008 - T.: 944 439 038 infobilbao@kobatours.com www.kobatours.com alberto@kobatours.com

Mugarik Gabe Viajes (C.I.E 2352) Elcano 42. 48008 - T.: 944 009 449 info@viajesmugarikgabe.com www.viajesmugarikgabe.com

Nautalia Viajes (C.I. CMA 2468Mm) Gran Vía Don Diego López de Haro 82. 48011 Luis Power 28. 48014 San Francisco Javier 1. 48010 T.: 902 811 811 - info@nautaliaviajes.es

37


38

BIDAIA AGENTZIAK _ AGENCIAS DE VIAJES Overtrails Tour Operador (C.I. CINA 14) María Díaz de Haro 29. 48013 www.overtrails.com

Rutas 10 (C.I. CIC MA 1267) Hurtado de Amezaga 20. 48008

Zafiro Tours (C.I. CV MM 173) Barrenkale 34. 48005 T.: 965 268 160 central@zafirotours.es

DURANGO B the travel brand (C.I. BAL 5) San Ignazio 1-B. 48200 T.: 971 771 700

Ecuador Viajes (C.I. BAL 536) Pl. Ezkurdi 1. 48200

El Corte Inglés Viajes (C.I. CMA 59) Askatasun 1. 48200 T.: 913 298 100

Eroski Viajes (C.I.E 618) Fray Juan de Zumarraga 15. 48200 T.: 946 201 194 www.viajeseroski.es

Halcón Viajes (C.I. BAL 478) San Ignazio 1-A. 48200

ELORRIO Eroski Viajes (C.I.E 618) Nizeto Urkizu 16 Local 1. 48230 T.: 946 030 649 San Agustín A-0-D. 48230 T.: 946 111 211 www.viajeseroski.es

Halcón Viajes (C.I. BAL 478) Berrio-Otxoa 24. 48230

Erandio Halcón Viajes (C.I. BAL 478) Obieta Kalea 13. 48950 Josu Murueta Plaza 4. 48950

ERMUA Eroski Viajes (C.I.E 618) Marqués de Valdespina 14. 48260 T.: 943 176 801

Halcón Viajes (C.I. BAL 478) Diputazio 11. 48260

GALDAKAO Arzabe Viajes (C.I.E 2012) Juan Bautista Uriarte 44. 48960 T.: 944 572 755 galdakao@arzabe.es www.arzabe.es

B the travel brand (C.I. BAL 5) Zamakoa 7. 48960 T.: 971 771 700

El Corte Inglés Viajes (C.I. CMA 59) Av. Juan Bautista Uriarte 49. 48960 T.: 913 298 100

Eroski Viajes (C.I.E 618) Zamakoa 5. 48960 - T.: 944 570 117

Halcón Viajes (C.I. BAL 478) Zamakoa 29. 48960

Nautalia Viajes (C.I. CMA 2468Mm) Juan Bautista Uriarte 31. 48960 T.: 902 811 811 info@nautaliaviajes.es

STI Servicios Turisticos Integrales (C.I.E 2224) Bº Zabalea 29. 48960 T.: 946 071 707 servitur@stipaisvasco.com www.stipaisvasco.com/cas/index.php

GERNIKA-LUMO B the travel brand (C.I. BAL 5) Ocho de Enero 1. 48300 T.: 971 771 700

Ecuador Viajes (C.I. BAL 536) Ocho de Enero 7. 48300

El Corte Inglés Viajes (C.I. CMA 59) Ocho de Enero 8. 48300 T.: 913 298 100

Eroski Viajes (C.I.E 618) San Juan 10. 48300 T.: 946 256 082

Halcón Viajes (C.I. BAL 478) Don Tello 2. 48300

Igorre Ecuador Viajes (C.I. BAL 536) Elexalde 2. 48140

LEIOA Ecuador Viajes (C.I. BAL 536) Doctor Don Luis Bilbao Libano 40. 48940

Eroski Viajes (C.I.E 618) Peruri 33. 48940 - T.: 944 601 161 Av. Iparragirre 110. 48940 T.: 944 643 911 www.viajeseroski.es

Halcón Viajes (C.I. BAL 478) Peruri 33. 48940 Estartetxe 17. 48940

MUNDAKA Stop (C.I.E 2189) Portuondo 4. 48360 - T.: 944 424 689 stop@stop.es www.stop.es

GETXO

MUNGIA

B the travel brand (C.I. BAL 5)

B the travel brand (C.I. BAL 5)

Juan Bautista Zabala 13. 48991 T.: 971 771 700 Santa Ana 6. 48930 T.: 971 771 700

Getxoport (C.I.E 2372) Muelle de Arriluze s/n T.: 676 925 746 info@getxoport.com getxoport.com

Ecuador Viajes (C.I. BAL 536) Juan Bautista Zabala 14 (prov). 48990 Areeta/Las Arenas 2. 48930 Los Puentes 1. 48930

El Corte Inglés Viajes (C.I. CMA 59) C Mayor 3. 48930 T.: 913 298 100 Juan Bautista Zabala 7. 48990 T.: 913 298 100

Eroski Viajes (C.I.E 618) Algorta 61. 48993 T.: 944 910 531 Mayor 7. 48930 T.: 944 800 136

Go Basquing (C.I.E 2351) Txakursolo 3. 48992 T.: 944 049 186 go@gobasquing.com

Halcón Viajes (C.I. BAL 478) Telletxe 3. 48991 Club 3. 48930

Viatamundo (C.I.E 2311)

Zubiaga 4. 48100 T.: 971 771 700

Eroski Viajes (C.I.E 618) Butroi 12. 48100 T.: 946 744 190 - www.viajeseroski.es

Halcón Viajes (C.I. BAL 478) Zubiaga 4. 48100

MUSKIZ Eroski Viajes (C.I.E 618) Meatzari 21. 48550 www.viajeseroski.es

PORTUGALETE B the travel brand (C.I. BAL 5) Av. Abaro 3. 48920 T.: 971 771 700

Ecuador Viajes (C.I. BAL 536) Carlos VII 3. 48920

Eroski Viajes (C.I.E 618) General Castaños 6. 48920 T.: 944 967 063 Pozo Pando s/n. 48920 T.: 944 724 750 www.viajeseroski.es

Halcón Viajes (C.I. BAL 478) Gipuzkoa 8. 48920

ONDARROA

Juan Bautista Zabala 12. 48991 T.: 616 109 017 / 946 531 543 info@viatamundo.com www.viatamundo.com connieale@hotmail.com

Ecuador Viajes (C.I. BAL 536)

GORLIZ

SANTURTZI

Troka Abentura (C.I.E 2325) Itsasbide 58. 48630 T.: 946 774 265 troka@troka.com www.troka.com

GÜEÑES Arzabe Viajes (C.I.E 2012) Herriko (sodupe) 1. 48830 T.: 946 692 286 sodupe@arzabe.es www.arzabe.es

Sabin Arana 4. 48700

Halcón Viajes (C.I. BAL 478) Kantoipe 8. 48700

B the travel brand (C.I. BAL 5) Cristobal de Murrieta 32. 48980 T.: 971 771 700 Juan XXIII 18. 48980 T.: 971 771 700

Ecuador Viajes (C.I. BAL 536) Capitán Mendizabal 1. 48980

Eroski Viajes (C.I.E 618) Cristobal de Murrieta 4. 48980 T.: 944 831 750 / 944 831 750 www.viajeseroski.es


Handizkariak-Txikizkariak _ Mayoristas-MINORISTAS Halcón Viajes (C.I. BAL 478) Jenaro Oraa 9. 48980

SESTAO B the travel brand (C.I. BAL 5) El Kasko 3. 48910 - T.: 971 771 700

Eroski Viajes (C.I.E 618) Conde de Valmaseda 2. 48910 T.: 944 967 003 / 944 967 003 www.viajeseroski.es

Equinoccio Viajes (C.I.E 2050) Condesa Pardo Bazan 6. 48910 T.: 944 966 526 / 944 966 526 eqsestao@unida.com www.equinoccioviajes.com

Halcón Viajes (C.I. BAL 478) Gran Via de Jose Antonio Agirre y Lekube 2. 48910

Sopela Eroski Viajes (C.I.E 618) Loroño 4. 48600 T.: 946 766 170 www.viajeseroski.es

Ecuador Viajes (C.I. BAL 536) Sabino Arana 6. 48600

Halcón Viajes (C.I. BAL 478)

Jose Artetxe 14. 20730

BEASAIN Eroski Viajes (C.I.E 618) Nafarroa 9. 20200 T.: 943 160 274 Oriamendi 13. 20200 - www.viajeseroski.es

BERGARA Eroski Viajes (C.I.E 618) Domingo Irala 5. 20570 T.: 943 762 676 www.viajeseroski.es

B the travel brand (C.I. BAL 5) Av. Ibargarai 8. 20570 T.: 971 771 700

Andoain B the travel brand (C.I. BAL 5) Zumea 22. 20140 T.: 971 771 700 / 943 536 600

Aretxabaleta Eroski Viajes (C.I.E 618) P Araba 3.

ARRASATE/MONDRAGÓN B the travel brand (C.I. BAL 5) Kontzezino 18. 20500 - T.: 971 771 700 Maalako Arrabala 27. 20500 T.: 971 771 700 / 943 797 011

Ecuador Viajes (C.I. BAL 536) Arano eta Garcia maisu-maistrak 2. 20500 T.: 943 791 944 mondragonk@viajesecuador.net

Eroski Viajes (C.I.E 618) Arano eta Garcia maisu-maistrak 6. 20500 Otalora Lizentziaduna 2. 20500 Bº Musakola 11. 20500 - T.: 943 771 644

Halcón Viajes (C.I. BAL 478) Olarte 14. 20500

AZKOITIA B the travel brand (C.I. BAL 5) Guardiakale 3. 20720 T.: 971 771 700 / 943 857 068

Eroski Viajes (C.I.E 618) Ibaiondo 28. 20720 T.: 943 850 581 - www.viajeseroski.es

AZPEITIA Eroski Viajes (C.I.E 618) Jose Artetxe 14. 20730 T.: 943 151 912 - www.viajeseroski.es

Eroski Viajes (C.I.E 618) Doctor Mulero 4. 48510 T.: 944 862 572 www.viajeseroski.es

ZALLA Ecuador Viajes (C.I. BAL 536) Sabino Arana 6. 48600

Halcón Viajes (C.I. BAL 478) Akilino Arriola 3. 48600

Akilino Arriola 3. 48600

Halcón Viajes (C.I. BAL 478)

GIPUZKOA

VALLE DE TRÁPAGA-TRAPAGARAN

Ecuador Viajes (C.I. BAL 536) Av. Ibargarai 2. 20570 T.: 943 761 533

Donostia/San Sebastián Aran Bidaiak (C.I.E 2337) Elkano 1. 20004 T.: 943 429 009 aran@viajes-aran.com · www.viajes-aran.com

Azul Marino Viajes (C.I.E 1043) Pl. Zaragoza 1. 20007 T.: 943 461 717 - jmd@viajesazulmarino.com

B the travel brand (C.I. BAL 5) Boulevard 27. 20003 - T.: 971 771 700 P Colón 14. 20002 T.: 971 771 700 / 943 322 072 Matia 48. 20008 T.: 971 771 700 / 943 223 760 Nafarroa Beherea 1. 20001 T.: 971 771 700 / 943 297 105 Txurruka 8. 20004 - T.: 971 771 700 Urbieta 59. 20006 971 771 700 / 943 456 189

Basque Destination (C.I.E 2361) Camino Mundaiz, 50. 20012 T.: 943 32 66 00 - Ext. 5174 info@basquedestination.com www.basquedestination.com

Basquetravel (C.I.E 2356) Mayor 18. 20003 - T.: 628 070 557 adenne@basquetravel.com www.basquetravel.com

Carlson Wagonlit Travel (C.I. CICMA 958) Av. La Libertad 32. 20004 T.: 943 429 192

Easo Viajes (C.I.E 2215) Camino 4. 20004 - T.: 943 051 059 andres@viajeseaso.com www.viajeseaso.com

Ecuador Viajes (C.I. BAL 536) Gran Vía 14. 20002 - T.: 943 3262 35 Jose M. Salaberria 17. 20010 T.: 943 456 155 Segundo Izpizua 5. 20001 T.: 943 524 040

Edurne Pasaban Expeditions (C.I.E 2304) Okendo 5. 20004 T.: 943 433 464 / 699 721 859 info@edurnepasabanexpeditions.com www.edurnepasabanexpeditions.com

Emy Bidaiak (C.I.E 2174) Pl. Ferrerías 18 - T.: 943 463 099 info@emy.org · www.emy.org

El Corte Inglés Viajes (C.I. CMA 59) Marcelino Soroa 6. 20011 T.: 913 298 100 Nafarroa Beherea 7. 20001 T.: 913 298 100 / 943 326 180 Pl. Bentaberri 3. 20008 T.: 913 298 100 / 943 316 720 San Martín 52. 20007 T.: 913 298 100 / 943 475 318

Eroski Viajes (C.I.E 618) www.viajeseroski.es Egia 2. 20012 - T.: 943 276 577 Pza. Irun 6. 20011 - T.: 943 452 085 Ijentea 2. 20003 - T.: 943 429 740 Avda. Madrid 24 Loc 22-24. 20011 T.: 943 454 690 Carmelo Etxegarai 2. 20018 T.: 943 313 526 CC Garbera s/n. 20015 - T.: 943 393 977 San Martin 25. 20005 - T.: 943 430 461 Secundino Esnaola 5. 20001 T.: 943 322 811

Eroski Viajes/ Travel Air (C.I.E 618) Pedro Egaña 8. 20006 - T.: 943 445 807

Equinoccio Viajes (C.I.E 2050) Prim 29. 20006 - T.: 943 472 143 info@reservasequinoccioviajes.com www.equinoccioviajes.com

Eurotrip (C.I.E 2149) San Marcial 1. 20005 - T.: 943426710 info@viajeseurotrip.es - www.viajeseurotrip.es

GS Incoming (C.I.E 2228) P Ramón María Lili 1 20002 T.: 943 260 598 mariana@gsincoming.com www.gsincoming.com

Hagoos (C.I.E 2282) Al. Boulevard 7. 20003 - T.: 943 226 466 www.hagoos.com - infor@hagoos.com Juan Astigarribia 1. 20008 T.: 943 226 466 llarrion@hagoos.com - www.hagoos.com

39


40

BIDAIA AGENTZIAK _ AGENCIAS DE VIAJES Halcón Viajes (C.I. BAL 478) Av. La Libertad 39. 20004 - T.: 943 420 641 Av. Madrid 13 20011 - T.: 943 458 176 San Francisco 9. 20002 - T.: 943 832 953 Usandizaga 27. 20002 - T.: 943 320 353

Inbasque (C.I.E 2347) Maestro Santesteban 3. 20011 T.: 673 149 587 - info@inbasque.com www.inbasque.com

Just In San Sebastian (C.I.E 2339) Logroño 3. 20018 - T.: 647 415 179 xabier@justinss.com www.justinsansebastian.com

Mundo Tres Viajes (C.I. CALR 003 Mm) Pl. Buen Pastor 7. 20005 T.: 941 252 600 / 943 430 569

Nautalia Viajes (C.I. CMA 2468Mm) Urbieta 47. 20006 T.: 902811811 943104924 info@nautaliaviajes.es

Novotravel (C.I.E 2371) Ferrerías 9. 20011 T.: 610 617 171 - www.novotravel.es

San Sebastian Food (C.I.E 2284) Okendo 1. 20004 T.: 943 421 143 jinfo@sansebastianfood.com www.sansebastianfood.com

Sireica Viajes (C.I.E 83) Getaria 2. 20005 - T.: 943 440 025 imanol2@sireica.com - www.sireica.com

Smart Events (C.I.E 2342) Pl. Bentaberri 4. 20008 - T.: 943 090 405 info@smartsansebastian.com www.samartsansebastian.com

EIBAR B the travel brand (C.I. BAL 5) Julian Etxeberria 11. 20600 - T.: 971 771 700

Eroski Viajes (C.I.E 618) Errebal 6. 20600 T.: 943 201 569 - www.viajeseroski.es

Ecuador Viajes (C.I. BAL 536) Pl. Untzaga 11. 20600 - T.: 943 700 882

El Corte Ingles Viajes (C.I. CMA 59) Ego-Gain 7. 20600 T.: 913 298 100 / 943 820 913

Halcón Viajes (C.I. BAL 478) Julian Etxeberria 7. 20600

Nautalia Viajes (C.I. CMA 2468Mm) San Agustin 5. 20600 T.: 902 811 811 - info@nautaliaviajes.es

ELGOIBAR Eroski Viajes (C.I.E 618) San Bartolome 11. 20870 T.: 943 744 656 - www.viajeseroski.es

ERRENTERIA B The Travel Brand (C.I. BAL 5) Herriko pl. 5. 20100 - T.: 971 771 700

Eurolur Travel (C.I.E 2382) Aldura 12. 20100 - T.: 606 821 131 eurolurtravel@gmail.com wwww.eurolurtravel.com

Nautalia Viajes (C.I. CMA 2468Mm) Av. Navarra 63. 20100 T.: 902 811 811 / 943 104 344 info@nautaliaviajes.es

Eroski Viajes (C.I.E 618) Biteri 17. 20100 - T.: 943 529 254 www.viajeseroski.es

Zafiro Tours (C.I. CV MM 173) Av. Pablo Iglesias 10 20100 T.: 965 268 160 / 943 340 370 errenteria@zafirotours.es central@zafirotours.es

HERNANI Eroski Viajes (C.I.E 618) Nagusia 32. 20120 T.: 943 332 087 www.viajeseroski.es

Halcón Viajes (C.I. BAL 478) Plaza-Berria 2 20120 - T.: 943 554 461

HONDARRIBIA B the travel brand (C.I. BAL 5) San Pedro 47. 20280 T.: 971 771 700 / 943 643 827

Eroski Viajes (C.I.E 618) San Pedro 4. 20280 T.: 943 644 502 - www.viajeseroski.es

Halcón Viajes (C.I. BAL 478) Zuloaga 2. 20280 - T.: 943 643 873

IRUN B the travel brand (C.I. BAL 5) Zubiaurre 2. 20301 T.: 971 771 700 / 943 844 004

Nautalia Viajes (C.I. CMA 2468Mm) Pl. Alcalde J.R. Aguirreche 1. 20302 T.: 902 811 811 / 943 104 342 info@nautaliaviajes.es

Ecuador Viajes (C.I. BAL 536) Luis Mariano 14. 20302 - T.: 943 624 290

El Corte Inglés Viajes (C.I. CMA 59) Av. Gipuzkoa 2. 20302 T.: 913 298 100 / 943 667 138

Eroski Viajes (C.I.E 618) Luis Mariano 27. 20302 T.: 943 633 402

Halcón Viajes (C.I. BAL 478) El Ensanche 8. 20302 - T.: 943 614 509

Lasarte-Oria Halcón Viajes (C.I. BAL 478) Geltoki 2. 20160 - T.: 943 364 570

LAZKAO Koba Tours (C.I.E 2196) Elosegi 22. 20210 T.: 943 889 291 info@kobatours.com - www.kobatours.com

ORDIZIA Eroski Viajes (C.I.E 618) Mayor 5. 20240 T.: 943 160 956 www.viajeseroski.es

PASAIA Eroski Viajes (C.I.E 618) Euskadi 49. 20110 T.: 943 404 085 www.viajeseroski.es

B the travel brand (C.I. BAL 5) Gure Zumardia 3. 20110 T.: 971 771 700

TOLOSA B the travel brand (C.I. BAL 5) C Samaniego 3. 20400 T.: 971771700

El Corte Inglés Viajes (C.I. CMA 59) Av. Nafarroa 12. 20400 T.: 913 298 100 / 943 652 453

Eroski Viajes (C.I.E 618) Av. Nafarroa 2. 20400 T.: 943 655 096

Halcón Viajes (C.I. BAL 478) Korreo 12. 20400 T.: 843 674 566

Urretxu B the travel brand (C.I. BAL 5) Labeaga 33-G. 20700 T.: 971 771 700

Nautalia Viajes (C.I. CMA 2468Mm) Labeaga 41. 20700 T.: 902 811 811 / 943 109 878 info@nautaliaviajes.es

USURBIL Eroski Viajes (C.I.E 618) Txikierdi 7. 20170 T.: 943 360 547 www.viajeseroski.es

ZARAUTZ B the travel brand (C.I. BAL 5) Azara 5. 20800 T.: 971 771 700 / 943 017 575

Eroski Viajes (C.I.E 618) Zigordia 9. 20800 T.: 943 830 209 www.viajeseroski.es

Legazpi

ZUMAIA

B the travel brand (C.I. BAL 5)

Eroski Viajes (C.I.E 618)

Plazaola 8. 20230 T.: 971 771 700

OIARTZUN (C.I.E 2221) Astigarragako 2. 20180 T.: 943 219 732 lander@ditgestion.es - www.ditgestion.com

Donosti Receptivo

OÑATI Eroski Viajes (C.I.E 618) Barria 24. 20560 T.: 943 718 013 - www.viajeseroski.es

Halcón Viajes (C.I. BAL 478) Kale Barria 41. 20560 - T.: 943 782 962

Angeles Sorazu s/n. 20750 T.: 943 865 681 F.: 943 860 413 www.viajeseroski.es

Overtrails (C.I. CINA 14) Nagusi 4 bajo. 20750 T.: 943 360 300 gipuzkoa@overtrails.com www.overtrails.com

ZUMARRAGA Eroski Viajes (C.I.E 618) Secundino Esnaola 28. 20700 T.: 943 726 048 www.viajeseroski.es


Txikizkariak _ MINORISTAS

Bidaia agentzia

txikizKARIAK AGENCIAS DE VIAJES Minoristas PIKTOGRAMEN INTERPRETAZIOA _ INTERPRETACIÓN DE PICTOGRAMAS Jardunbide Egokiak Buenas Prácticas

Bidaia-agentzia Hartzailea Agencia de Receptivo

Kalitate Turistikoaren Q ikurra Q Calidad Turística

Euskadi Gastronomika

Urturi

El Caminante Viajes (C.I. 2179)

VIAJES ARTAZA (C.I.E 2168) Arriba s/n T.: 945 150 600 josebe@viajesartaza.com - vit@viajesartaza.com

Gasteiz Viajes (C.I.E 2332)

VITORIA-GASTEIZ

ARABA / ÁLAVA

Agrotravel (C.I.E 2377) Joaquín Collar, 8 T.: 945 251 516 / 677 658 595 www.turismoresponsable.es www.greeneuskadi.com info@turismoresponsable.es

Aktion Aventura (C.I.E 2339)

AMURRIO Araba Viajes (C.I.E 942) Landako 3 Bajo. 01470 T.: 945 281 688 / 945 393 136 amurrio@viajesaraba.es www.viajesaraba.es

Gamarra Mayor/Gamarra Nagusia Tornaviajes (C.I.E 2336) Urrutxaga 1-B 1013 T.: 649 075 987 elena@tornaviajes.com www.tornaviajes.com

LAUDIO/LLODIO Araba Viajes (C.I.E 942) Zumalacarregui 48. 01400 T.: 946 722 842 llodio@viajesaraba.es - www.viajesaraba.es

Miñao/Miñano Mayor Geobidaiak (C.I.E 2299) Albert Einstein 44. 1510 T.: 945 010 949 info@geobiak.es - www.geobidaiak.com

Xabier Kalea 17. 1010 T.: 685 722 836 www.aktionaventura.com info@aktionaventura.com

Alaska Viajes (C.I.E 1325) General Alava 11. 1005 T.: 945 141 010 www.viajesalaska.com alaska@viajesalaska.es

Araba Viajes (C.I.E 942) Francia 1. 01002 T.: 945 271 607 / 945 281 688 www.viajesaraba.es francia@viajesaraba.es Siervas de Jesus 2. 01001 T.: 945 281 688 www.viajesaraba.es viajesaraba@viajesaraba.es

Byblos Tours (C.I.E 1414) Avda. de Gasteiz 9. 01008 T.: 945 151 200 www.byblostours.com vitoria@byblostours.com

Expoviajes (C.I.E 2126) Los Olmos 1a Ofic. 204. 01013 T.: 945 200 000 www.expo-viajes.com - info@expo-viajes.com

Domingo Beltran de Otazu 35. 01012 T.: 945 217 419 elcaminante@gruposercom.com www.viajeselcaminante.com

Estrasburgo 3 Bajo. 01002 T.: 670 732 290 info@viajesgasteiz.com www.viajesgasteiz.com

Gorbea Viajes (C.I.E 1961) Pio XII 12 . 01004 T.: 945 252 799 gorbea3@grupogea.com

Goozen (C.I.E 2383) Beato Tomás de Zumarraga 58. 1009 T.: 635 723 515 alavita@alavita.es www.alavita.es

Guria Viajes (C.I.E 2129) San Prudencio 25. 01005 T.: 945 142 121 v.guria@viajesguria.com - www.viajesguria.com

Irache Viajes (C.I.E 2105) Gorbea 12 Bajo. 01008 T.: 945 220 016 viajesirache.blogspot.com viajesirache@grupogea.com

Judimendi Bidaiak (C.I.E 2207) Polvorin Viejo 9 Bajo. 01003 T.: 945 123 650 judimendi@grupoairmet.com

Katanka Viajes (C.I.E 2295) Magdalena 16. 01008 T.: 945 102 500 viajeskatanka.grupoairmet.com/msairmet2.asp viajeskatanka@grupoairment.com

Kiditravel (C.I.E 2366) Praga 16. 1003 T.: 945 008 033 info@kiditravel.es - www.kiditravel.es

41


42

BIDAIA AGENTZIAK _ AGENCIAS DE VIAJES

Komombo Viajes (C.I.E 2385) Arana 7. 1002 T.: 945 123 963 silvanoyrosa@msn.com

Korkula Tours (C.I.E 1781) Siervas de Jesus 17 Bajo. 01001 T.: 945 282 688 korkula@grupostar.com www.viajeskorkulatours.grupostar.com

Olarizu Viajes (C.I.E 1617) Pza Lehendakari Leizaola 36. 01004 T.: 945 282 988 m.alonso@viajesolarizu.com www.viajesolarizu.com

Outlet Viajes Vitoria (C.I. CMA 2560) Manuel Iradier 9-A. 1005 T.: 620 942 676 www.outletviajesvitoria.com

Rodyplan Viajes (C.I.E 2182) Pintor Aurelio Vera-fajardo 10. 01008 T.: 945 213 032 http://viajesrodyplan.grupoairmet.com/ viajesrodyplan@grupoairmet.com

Samarkanda Viajes (C.I.E 2220) Domingo Beltran de Otazu 13. 01012 T.: 945 200 962 vit@viajessamarkanda.com www.viajessamarkanda.com

Los Lirios Viajes (C.I. CALR 72) Juan de Garai 26. 48901 T.: 941 272 982 / 946 547 440 viajes5star2014@gmail.com

Lorea Bidaiak (C.I.E 2178)

BIZKAIA ABADIÑO Bagoaz Bidaiak (C.I.E 2319) Txinurrisolo 6. 48220 T.: 639 346 506 info@bagoaz.com - www.bagoaz.com

Abanto y Ciérvana Abanto Zierbena Bizkaitour (C.I.E 2335) Eusko Gudariak 4. 48500 T.: 684 032 350 info@bizkaitour.com www.bizkaitour.com

AMOREBIETA-ETXANO Bizkargi Viajes (C.I.E 1991) Gernikako 5 Bajo. 48340 T.: 946 734 016 v_bizkargi@telefonica.net www.bizkargibidaiak.com

Libe Bidaiak (C.I.E 2323) Zezilia Gallartzagoitia 17 Bajo. 48340 T.: 946 421 740 libebidaiak.grupoairmet.com libebidaiak@grupoairmet.com

BARAKALDO Barakaldo Bidaiak (C.I.E 2254) San Juan 21. 48901 T.: 946 579 525 viajesleioa@grupoairmet.com www.viajesleioa.com

Carrefour Barakaldo Viajes (Urbil Bidaiak) (C.I.E 2230) Gernikako Arbola 44. 48902 - Barakaldo T.: 944 050 885 urbil@urbilbidaiak.es es_viajes1353@carrefour.com

Fueros Bidaiak (C.I.E 2309) Bizkaia 15. 48901 T.: 659 063 609 kaminoino@hotmail.com www.fuerosbidaiak.almeidaweb.com

Elcano 5. 48901 T.: 944 373 435 loreabidaiak.grupoairmet.com viajeslorea@gmail.com

Zafiro Tours Barakaldo (C.I. CV MM 173) Encartaciones 11. 48901 T.: 965 268 160 central@zafirotours.es

BASAURI Basauri Bidaiak (C.I.E 2312) Nagusia 16. 48970 T.: 944 010 175 basauribidaiak@hotmail.com www.basauribidaiak.com

Viajes Premium Explorer (C.I.E 2354) Iparragirre 2. 48970 T.: 605 724 975

BERMEO Amaia Viajes (C.I.E 1892) Zubiaur tar Kepa 14. 48370 T.: 946 187 037 administracion@viajesamaia.com www.viajesamaia.com

Aizkorpe Bidaiak (C.I.E 2329) Santamañe 5. 48370 T.: 656 701 994 aizkorpebidaiak.com

Hello Urdaibai (C.I.E 2326) Arranotegi 14. 48370 T.: 944 654 006 / 627 477 180 info@hellourdaibai.com www.hellourdaibai.com

BILBAO Aguirre Viajes (C.I.E 1933) Gran Vía Don Diego López de Haro 31. 48009 T.: 944 436 816 ana@viajesaguirre.com www.viajesaguirre.com

Amaia Viajes (C.I.E 1892) Cosme Echevarrieta 6. 48009 T.: 944 238 803 bilbao@viajesamaia.com

Arbidea Viajes (C.I.E 2172) Arbidea 24. 48004 T.: 944 597 366 http://arbidea.grupoairmet.com arbidea@grupoairmet.com

Totally Spain (C.I.E 2180) San Prudencio 29. 01005 T.: 945 141 538 / 942 637 358 info@totallyspain.com www.totallyspain.com/spain_travel.asp

Vitours (C.I.E 2225) Jose Miguel Barandiaran 6. 01009 T.: 945 218 041 info@viajesviotours.com www.viajesvitours.com

Zugarramurdi Viajes (C.I.E 1206) Pio XII, 10. 01004 T.: 945 286 930 gasteiz1@zugarramurdi.com www. zugarramurdi.com

Atlantis Viajes y Turismo (C.I.E 2365) Navarra 6. 48001 T.: 944 157 848 - www.viajesatlantis.com

Basque Experiences (C.I.E 2373) Juan de Garay 17. 48003 T.: 637 570 337 basqueexperiences@gmail.com www.basqueexperiences.com

Bidaiak Banoa (C.I.E 2065) Ledesma 10-BIS. 48001 T.: 944 355 119 bio@banoa.com - www.banoa.com

Bilbao Express (C.I.E 1521) Máximo Aguirre 18-BIS. 48011 T.: 944 319 002

Bilbao Paso a Paso (C.I.E 2261) C/Ribera, 17 - 1ºC. 48010 - T.: 944 153 892 naveran@bilbaopasoapaso.com www.bilbaopasoapaso.com

Bilbovision Bidaiak (C.I.E 2381) Lehendakari Aguirre 16. 48014 T.: 630 420 498 reservas@bilbovisionturismo.com www.bilbovision.net

Blue Planet Rutas y Viajes (C.I.E 2227) Artekale 22. 48005 T.: 946 790 510 info@blueplanetrutas.com www.blueplanetrutas.com

Byblos Tours (C.I.E 1414) Teófilo Guiard 2. 48011 T.: 944 355 370 bilbao@byblostours.com www.byblostours.com/es/01_contacto.html

Carmen Verdi Tours (C.I.E 2317) Simón Bolivar 7. 48010 T.: 944 448 679 admin@carmenverditours.com www.carmenverditours.com

Deusto Bidaiak (C.I.E 2290) Rafaela Ybarra 6. 48014 T.: 946 000 304 viajesdeusto@almeidaviajes.com www.viajesdeusto.com

Dodel Viajes (C.I.E 2036) Iparraguirre 60. 48010 T.: 944 448 340 viajesdodel@e-savia.net www.viajesdodel.com/

Ecuador Viajes (BAL 536) General Concha 16. 48010 T.: 946 00 93 13

Edea Viajes (C.I.E 2380) Juan de Garay 7. 48003 T.: 675 257 711 www.viajesedea.com


Txikizkariak _ MINORISTAS DURANGO Fresco Tours (C.I.E 2368) Berastegui 5. 48001 T.: 944 248 989

Garcia Viajes (C.I.E 2076) Mala 8. 48012 T.: 944 278 006 info@viajesgarcia.com www.viajesgarcia.com

Helbur Travel (C.I.E 2343) Lehendakari Aguirre 153. 48015 T.: 944 478 777

Ikea Viajes (C.I.E 2118) Esperanza 26. 48005 T.: 944 260 009 ikeabasauri@unida.com www.viajesikea.com Henao 33. 48009 T.: 944 230 657 www.viajesikea.com

Indatur Viajes (C.I.E 1618) Gregorio de la Revilla 12. 48011 T.: 944 412 000 indatur@e-savia.net indatur@e-savia.net

Inedital Viajes (C.I.E 2200) Rodríguez Arias 55. 48011 T.: 944 399 263 info@inedital.com www.inedital.com

Izargi Viajes (C.I.E 1631) Madariaga 25. 48014

Jauregui Viajes (C.I.E 2206) Artekale 43. 48005 T.: 944 790 161 vijauregui@terra.es

Livingstone Viajes (C.I.E 2298) Zumalacárregui 36. 48006 T.: 616 072 728 / 944 078 270 info@viajeslivingstone.com www.viajeslivingstone.com

Los Lirios Viajes (C.I. CALR 72) San Francisco 71. 48003 T.: 941 272 982

My Way Viajes (C.I.E 2209) San Mamés 28. 48010 T.: 946 054 850 info@mywayviajes.com www.mywayviajes.com

N.I.S. North Incoming Service (C.I.E 2212) Arbidea 7. 48004 T.: 902 118 324 info@nis.es www.nis.es/castellano/home.asp

Noma Bidaiak (C.I.E 2330) Licenciado Poza 53. 48011 T.: 944 022 233 http://nomabidaiak.grupoairmet.com nomabidaiak@nomabidaiak.com

Pisamundo San Ignacio (C.I.E 2221) Lehendakari Aguirre 153. 48015 T.: 943219732

Romotur (C.I.E 2217) Gordóniz 22. 48012 T.: 944 433 463 carmen@romotur.com

Topatour (C.I.E 2348) San Vicente 2. 48001 T.: 944 237 591 gaekonomia@gmail.com

Quasar Viajes (C.I.E 2301) San Mamés 24. 48010 T.: 660 492 917 / 944 444 399 viajesquasar@almeidaviajes.com www.viajesquasar.com

Durango Bidaiak (C.I.E 2363) Montevideo 17. 48200 T.: 946 751 452 info@durangobidaiak.com

Kataltours (C.I.E 2320) Landako 8. 48200 T.: 946 462 819 asun@kataltours.com - www.kataltours.com

Carrefour Viajes (C.I.E 2375) Goienkalea 12. 48200 T.: 677 907 769

Mas Vacatas Viajes (C.I.E 2236) San Ignazio 1-A 48200 T.: 946 030 514 artekale@grupoeuropa.com www.masvacatas.com

ERANDIO Colectivia.com (C.I.E 2313) José Luis Goioaga Etorbidea 34. 48950 T.: 647 579 288 josemari.moral@colectivia.com www.colectivia.com

Erandio Bidaiak (C.I.E 2278) Tartanga Kalea 4. 48950 T.: 944 175 122 mayoristas@erandiobidaiak.com www.erandiobidaiak.com

GALDAKAO Bizkaia Viajes (C.I.E 1883) Sollube 11. 48960 T.: 944 561 150 viajesbizkaia@viajesbizkaia.com www.viajesbbk.com/

Ibilkari Bidaiak (C.I.E 2360) Urki 9. 48960 T.: 619 713 106 ibilkaribidaiak@cyberagencias.com

Niagara Falls Viajes (C.I.E 2112) Sollube 12. 48960 T.: 944 571 511 mail@loyangalani.com - www.loyangalani.com

GERNIKA-LUMO Auka Bidaiak (C.I.E 2260) Fray Martin de Murua 29. 48300 T.: 946 257 414 auka@grupoeuropa.com www.auka.grupoeuropa.com

GETXO Areeta Siglo XXI Viajes (C.I.E 2262) Las Mercedes 38. 48930 T.: 944 806 671 http://viajesareeta.grupoairmet.com/ MSAirmet2.asp? viajesareeta@grupoairmet.com

Bitravel (C.I.E 2184) Las Mercedes 8. 48930 T.: 944 807 256 central@bitravel.com www.bitravel.com/index.html

Byblos Tours (C.I.E 1414) Telletxe 21. 48993 T.: 944 911 158 algorta@byblostours.com www.byblostours.com/index.html

Fram Travel (C.I.E 2306) Ollarretxe 31. 48991 T.: 944 036 533 info@framtravel.com www.framtravel.com info@framtravel.com

Mundura Tours (C.I.E 2364) Acacias 21. 48992 www.munduratours.com

Tramitour Viajes (C.I.E 2202) Ganeta 3. 48930 T.: 944 316 522 viajestramitour@euskaltel.net

Ubtravel Viajes (C.I.E 2270) Andres Larrazabal 15. 48930 T.: 944 802 727 - fernando@ubtravel.es

LEIOA Basqtour (C.I.E 2349) Iturriondo 18-F. 48940 T.: 944 74 6083 - info@basqtour.com

Carrefour Viajes (C.I.E 2259) Estartetxe 7. 48940 T.: 944 638 242

Getxo Tours (C.I.E 2216) Sabino Arana 16. 48940 T.: 688 852 505 - info@getxotours.com

Leioa Bidaiak (C.I.E 2254) Doctor Don Luis Bilbao Libano 26. 48940 T.: 944 80 6520 viajesleioa@grupoairmet.com

Pisamundo Romo (C.I.E 2345) Bizkaia 1. 48940

Soyviaje (C.I.E 2370) Santa Ana 18. 48940 www.soyviaje.es

LEKEITIO Kukua Bidaiak (C.I.E 2294) Santa Katalina 1. 48280 T.: 946 243 684 kukua@grupostar.com www.viajeskukua.grupostar.com

MARKINA-XEMEIN Hara eta Hona Bidaiak (C.I.E 2239) Artibai 16. 48270 T.: 946 168 581 info@haraetahona.com

MUNGIA Albiztur Viajes (C.I.E 1460) Trobika 6. 48100 T.: 946 743 216 albiztur@viajesalbiztur.com www.viajesalbiztur.com

ONDARROA Jun Etorri Bidaiak (C.I.E 2367) Nasa 15. 48700 T.: 946 134 259 junetorri@hotmail.com

PORTUGALETE Beltour Viajes (C.I.E 2131) Maria Diaz de Haro 18. 48920 T.: 944 722 056 beltour@unida.com www.btbeltour.unida.com

El Muelle viajes (C.I.E 2204) Maria Diaz de Haro 7. 48920 T.: 944 724 013 viajeselmuelle.over.es - elmuelle@over.es

Portu Bidaiak - Barcelo Viajes (C.I.E 2167) Carlos VII 5. 48920 T.: 944 938 062 portubidaiak@portubidaiak.com www.portubidaiak.com/#!/pageGallery

43


44

BIDAIA AGENTZIAK _ AGENCIAS DE VIAJES

Portu-Zaharra Bidaiak (C.I.E 2289) Nafarroa 16. 48920 T.: 944 838 606 info@viajesportuzaharra.com www.viajesportuzaharra.com

San Roque Bidaiak (C.I.E 2316) San Roque 4. 48920 T.: 944 723 118 portugalete@grupovirtual.es

SESTAO Travel Vip Sports (C.I.E 2376) Vicente Blasco Ibañez 6. 48910 T.: 944 724 695 / 688 873 165 travelvipsports@clickviaja.com

Carrefour Viajes (C.I. CMA 1278)

SONDIKA

Urduña/Orduña

Bilbobentura Bidaiak (C.I.E 2338)

Wegoaz.com (C.I.E 2359)

Enekone Bidea 1. 48150

SOPELA Carrefour-Sopelana Bidaiak (C.I.E 2324) Akilino Arriola s/n. 48600 T.: 946 525 775 veronati1811@yahoo.es

URDULIZ Enari Bidaiak (C.I.E 2268) Aita Gotzon 9A. 48610 T.: 946 768 838 enaribidaiak@grupoqualitas.com www.enaribidaiak.grupostar.com

Kintana 6 . 48460 T.: 666 580 798 ebordu@hotmail.com www.wegoaz.com

ZALLA Anerland Bidaiak (C.I.E 2369) Kosme Bibanko 11 T.: 659 505 845

Baskonia Premium Toue (C.I.E 2344) Arechaga Auzoa 10. 48860 T.: 946 390 177

Barakaldo-Valle de Trapaga A-0-A. 48910 T.: 916 231 993

Donostia/San Sebastián Albatros Incentivos Viajes (C.I.E 2165) Peña y Goñi 16. 20002 T.: 943 219 911 viajes@albatrosviajes.com www.albatrosviajes.com

GIPUZKOA

Bardulia Tours&Travels (C.I.E 2358) Miracruz 19. T.: 645 007 524 egausabiaga@hotmail.com www.barduliabidaiak.com

Basahi Bidaiak (C.I.E 2297)

ANDOAIN Viajemania (C.I.E 2177) Nagusia 11 Bajo. 20140 T.: 943 591 710 viajemania@viajemania.net www.viajemania.net

ARRASATE/MONDRAGÓN Arrasate Bidaiak (C.I.E 2214) Kontzezino 12. 20500 T.: 943 712 530 ane@arrasatebidaiak.com www.arrasatebidaiak.com

June Bidaiak (C.I.E 2346) Erguin 2. 20500 T.: 645714040 - junefn@hotmail.es

AZKOITIA Loiola Bidaiak (C.I.E 1995) Ibaiondo 9. 20720 T.: 943 852 212 loiola@loiola.es - www.loiola.es

BEASAIN Abio Bidaiak (C.I.E 2232) Nagusia 38. 20200 T.: 943 805 311 abio@abio.es - www.abio.es

Usurbe Bidaiak (C.I.E 2203) Nafarroa 19. 20200 T.: 943 804 051 viajesusurbe@gruposercom.com www.usurbe.gruposercom.com

San Francisco 45. 20002 T.: 943 900 689 info@basahibidaiak.com basahibidaiak.com

Basque Trips (C.I.E 2353) General Etxague 11. 20003 T.: 678 133 713 info@basquetrips.com www.basquetrips.com

BC Tours, Basque Country Tours (C.I.E 2246) Boulevard Zumardia 25. 20003

Bel Viajes (C.I.E 2134) General Etxague 12. 20003 T.: 943 421 199 ana@viajesbel.com www.viajesbelbidaiak.grupoairmet.com

Best Travel (C.I.E 2271) Etxaide 3. 2005 T.: 943 433 030 inciarte@bestravel.es www.viajesbestravel.es

Betnia Viajes (C.I.E 2283) Padre Larroca 6. 20001 T.: 943 104 104 donosti@viajesbetnia.com www.viajesbetnia.com

Columbus Bidaiak (C.I.E 2384) Miracruz 2 20001 T.: 943 566 699 / 665 701 399 donostia@viajescolumbus.com www.viajescolumbus.com

Cubastour Viajes (C.I.E 2307) Fuenterrabia 23. 20005 T.: 607 358 720 viajescubastour@cyberagencias.com www.viajescubastour.com

Deskontalia (C.I.E 2303) Manteo 23. 20013 T.: 663 080 180 / 943 320 459 info@deskontalia.es www.deskontalia.com

Diario Vasco (C.I.E 2327) Portuetxe 2. 20018 T.: 943 410 700 ubarros@diariovasco.com www.diariovasco.com

Donosti Viajes (C.I.E 1486) Hernani 11. 20004 T.: 943 433 117 Prim 18. 20006 T.: 943 460 600 - donostiviajes@terra.es

Feelfreerentals.com Quehacerensansebastian.es (C.I.E 2340) Plaza Pinares 1. 20001 T.: 943 563 654 info@feelfreerentals.com feelfreerentals.com

Florida Caribe Viajes (C.I.E 2362) Triunfo 6. 20007 T.: 943 880 089 floridacaribe@gmail.com

Kultour Bidaiak (C.I.E 2170) Segundo Izpizua 28. 20001 T.: 943 297 025 info@kultourbidaiak.com www.kultourbidaiak.com

Loira (C.I.E 2374) Antonio María Labaien 4. 20009 T.: 652 662 316 www.viajesloira.com info@viajesloira.com

M.A.E. Organización Turística (C.I.E 2153) Toribio Alzaga 4. 20011 T.: 943 475 540 info@maebidaiak.com viajesmae@euskalnet.net www.maebidaiak.com


Txikizkariak _ MINORISTAS

Malay Viajes (C.I.E 1954) Easo 18. 20006 T.: 943 430 318 info@viajesmalay.com www.viajesmalay.com

Premier Class Viajes (C.I.E 2240) Avda. de la Libertad 7. 20004 T.: 943 441 488 inigo@viajespremier.net www.viajespremier.net

Slow Walking (C.I.E 2341) Portuetxe 37. 20018 T.: 943 226 390 slow-walking.es info@slow-walking.es

Strana Baskov (C.I.E 2288) Okendo 13. 20004 T.: 634 090 194 es670776777@gmail.com

Vai Vai (C.I. CICMA 2300) Gipuzkoa 6. 20302 T.: 943 840 126 irun-guipuzcoa@vaivai.com www.vaivai.com

Behobia Elfaguirre Viajes (C.I. CICMA 2300) Plaza Euskadi 6. 20305 T.: 686 687 968 info@viajesbehobia.com

LASARTE-ORIA Noaoa Bidaiak (C.I.E 2286) Hipodromo 10. 20160 T.: 943 37 3613 info@noaoabidaiak.com www.noaoabidaiak.com

SEGURA Aizkorpe Bidaiak (C.I.E 2329) Xesterialde7. 20214 T.: 656 701 994 T.: 608 251 774 glarrauriapraiz@hotmail.com www.aizkorpebidaiak.com

TOLOSA Hernani Travel (C.I.E 2350) Igerondo 7. 20400 T.: 616 439 536 - pbengoetxea@abio.es

URNIETA Over Mavec Tours (C.I.E 2310) Pintore 11. 20130 T.: 619 741 721 - virginia.lopez@over.es

LEZO

ZARAUTZ

USA Connection (C.I.E 2318)

Oarso Viajes (C.I.E 2029)

Aizkorpe Bidaiak (C.I.E 2329)

Camino de Igara 17. 20018 T.: 679 324 29 / 9432 249 08 info@usaconnection.org www.usaconnection.org

Abenda単o 18. 20100 T.: 943 493 344 info@autocaresdavid.com

Viajar a La Carta (C.I.CICMA 2186) Bergara 11. 20005 T.: 914 023 280 viajes@concalmaviajes.com www.viajaralacarta.com

Zugarramurdi Viajes (C.I.E 1206) Urdaneta 8. 20006 T.: 943 469 855 donostia@zugarramurdi.com www.zugarramurid.com

EIBAR Premier Class Bidaiak (C.I.E 2240)

ORDIZIA Florida Caribe (C.I.E 2362) Goierri 6. 20240 T.: 943 880 089 floridacaribe@gmail.com

Orio Max Surfaris (C.I.E 2379) Eusko Gudari 12. 20810 T.: 608 570 555 max@maxsurfaris.com www.maxsurfaris.com

Gipuzkoa 51. 20800 T.: 656 701 994 / 608 251 774 info@aizkorpebidaiak.com www.aizkorpebidaiak.com

Guria Viajes (C.I.E 2129) Zigordia 5. 20800 T.: 945 142 121 - v.guria@viajesguria.com

Urdaneta Viajes (C.I.E 2285) Marti単ene 1. 20800 T.: 943 134 124 locutoriourdaneta@hotmail.com

Zestoa Urola Viajes (C.I.E 1927) Sorazu s/n. 20740 T.: 943 150 804 - azpeitia@viajesurola.com

San Agustin 2-4. 20600 T.: 943 821 850 aner@viajespremier.net www.viajespremier.net

ERRENTERIA Alaitz Bidaiak (C.I.E 2273) Sanchoenea 27. 20100 T.: 943 344 039 inma@alaitzbidaiak.com www.alaitzbidaiak.com

Vai Vai (C.I. CICMA 2300) Biteri 2. 20100 T.: 943 840 122 renteria-viteri@vaivai.com www.vaivai.com

HERNANI Hernani Bidaiak (C.I.E 2122)

Bidaia agentzia

HANDIZKARIAK AGENCIAS DE VIAJES

MAYORISTAS

Urbieta 6. 20120 T.: 943 330 049 begona@hernanibidaiak.com www.bidaibila.com

BILBAO

HONDARRIBIA

Etnical Design Tours (C.I.E 2248)

Basque Golf And Gastronomy (C.I.E 2347)

Rodr鱈guez Arias 55. 48011 T.: 944 398 984 http://etnical.com/index.php etnical@mac.com

Juan I単azio Iztueta, 3-E Akartegi. 20280 T.: 672 206 591 info@basquegg.com www.basquegolfandgastronomy.com

Mapatours (C.I. CICMA 555) Av. Lehendakari Aguirre 29. 48014

IRUN Malay Viajes (C.I.E 1954) Almirante Arizmedi 4. 20302 T.: 943 430 318 / 943 633 636 irun@viajesmalay.com

Soltour Viajes (C.I. MU 003-3-31)

BIZKAIA

Av. Lehendakari Aguirre 29. 48014

Transrutas (C.I. GC 2M) Islas Canarias 69. 48015

45


BILERAK, PIZGARRIAK ETA AZOKAK reuniones, incentivos y ferias 48 Convention bureaux 49 Egoitzak _ Sedes 52 Zerbitzu profesionalak Servicios profesionales


48

BILerak, pizgarriak eta azokak _ REUNIONES, INCENTIVOS Y FERIAS

CONVENTION BUREAUX

BILBAO DONOSTIA/ SAN SEBASTIÁN VITORIA-GASTEIZ

T.: +34 944 795 770 bicb@bilbaoturismo.bilbao.net www.bilbao.net/conventionbureau C/ Navarra nº5, 1ª planta (Pl. Circular) 48001 Bilbao (Bizkaia)

T.: +34 943 481 466 bureau@donostia.eus www.ssconvention.com Boulevard, 8 20003 Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa)

T.: +34 945 161 261 / +34 945 161 279 congrestur@vitoria-gasteiz.org www.vitoria-gasteiz.org/congresos Palacio de Congresos Europa Avda. de Gasteiz, 85 01009 Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava)

ARABAKO ERRIOXA Rioja alavesa Arabako Errioxako Ardoaren Ibilbidea Era guztietako 135 establezimendu bat eginda, Arabako Errioxara datorren bisitariaren esperientzia hobetzeko xedearekin. Ruta del Vino de Rioja alavesa 135 establecimientos de todo tipo unidos para mejorar la experiencia del viajero que visite Rioja Alavesa.

T: +34 945 60 07 10 - F: 945 62 10 94 info@rutadelvinoderiojaalavesa.com www.rutadelvinoderiojaalavesa.com Calle Mayor, 68 01300 Laguardia (Araba/Álava)


egoitzak _ sedes

egoitzak SEDES BILBAO Euskalduna Jauregia erabilera anitzeko eraikin handia da, 58.000 m² ditu eta hiriaren erdigunean dago kokatuta. Aktibitate handiko azpiegitura da: operadenboraldia, kontzertu sinfonikoak, dantza eta errezitalak hartzen ditu, eta horiez gain, elkarri inongo enbarazurik egin gabe, baita kongresu handiak, batzar eta biltzar nagusiak, konbentzioak eta enpresabilerak ere. Era berean, Bilbao Orkestra Sinfonikoak eraikinean du bere egoitza.

EUSKALDUNA Kongresu eta Musikaren Jauregia Palacio de Congresos y de la Música

www.euskalduna.net info@euskalduna.net Tel: +34 94 403 50 00 Avenida Abandoibarra, 4 48011 Bilbao (Bizkaia)

El Palacio Euskalduna es un gran complejo multifuncional de 58.200 m², ubicado en el centro de la ciudad. Con una enorme actividad, la temporada de ópera, los conciertos sinfónicos, el ballet y los recitales conviven, sin interferencia alguna, con los grandes congresos, las juntas y asambleas generales, las convenciones y las reuniones de empresa, dando también cabida a la sede de la Orquesta Sinfónica de Bilbao.

475

Honako instalazio hauek biltzen ditu: hiru solairutan banatutako 18.000 m²-ko Konbentzio Zentroa, hainbat egitura eta edukiera (20 lagunetik 2.500era arte) duten aretoekin, eta gune esklusibo bat, diafanoa eta balioaniztuna, “Luxua” izenekoa. Gainera, zutaberik gabeko 6 pabiloi ditu, horietako bat erabilera anitzekoa –Bizkaia Arena-, guztira 150.000 m²-ko erakusketaazalera osatzen dutenak. Sus instalaciones están conformadas por un Centro de Convenciones de 18.000 m² distribuidos en tres niveles, con salas de diferentes configuraciones y capacidades (de 20 a 2.500 personas) y un espacio BEC exclusivo, diáfano y polivalente denominado Bilbao Exhibition “Luxua”. Además, cuenta con 6 pabellones sin columnas, uno de ellos multiususos Center -el Bizkaia Arena-, que suman un total de www.becconvenciones.com 150.000 m² de superficie expositiva. congresos@bec.eu bec@bec.eu Tel: +34 94 404 00 68 Ronda de Azkue, 1 48902 Ansio - Barakaldo (Bizkaia)

BILBAO 5 km 4000

49


50

BILerak, pizgarriak eta azokak _ REUNIONES, INCENTIVOS Y FERIAS

Donostia/San SEbastián Kursaal teknologiarik aurreratuenaz hornituta dago eta gune balioaniztunak eta moldakorrak ditu. Horri esker, leku egokia da enpresa-bilera txikiak egiteko eta baita kongresu handiak, produktu-aurkezpenak, batzarrak eta erakustazokak ere. Kokapenari esker, erraza da hotel, garraio-zerbitzu eta merkataritzagune gehienetara iristea. Jatetxeeta catering-zerbitzuak dira Kursaalen eskaintza bereizgarrietako bat. Bi Michelin izar dituen Andoni Luis Aduriz sukaldariaren taldearen ardurapean daude.

KURSAAL

Kongresu Jauregi eta Auditoriuma Palacio de Congresos Auditorio www.kursaal.org kursaal@kursaal.org Tel: +34 943 003 000 Avenida Zurriola, 1 - 20002 Donostia/San Sebastián (Gipuzkoa)

El Kursaal dispone de la tecnología más avanzada, con espacios polivalentes y versátiles, que lo hacen el escenario idóneo para acoger desde la pequeña reunión de empresa al congreso de gran formato, presentaciones de productos, convenciones o ferias. Su ubicación permite un acceso fácil a la mayoría de los hoteles, servicios de transporte y núcleo comercial. Una oferta diferenciadora del Kursaal es la restauración y catering, a cargo del equipo del chef Andoni Luis Aduriz, un cocinero “dos estrellas Michelín”.

500

Euskal Kostaldearen leku estrategikoan kokatuta dago, eta Baiona-Donostia eurohirian. Instalazioek 70.000 m2-tik gorako azalera dute, balioaniztunak eta abangoardiakoak dira, edonolako beharrei erantzuteko modukoak. Guztira 5.000 m2-ko erakusketagunea osatzen duten 3 pabiloi ditu, 6.500 m2-ko kanpoko erakusketagunea, hainbat areto eta auditoriuma. Aparkalekuak 1.000 plaza ditu eta kafetegi eta jatetxe panoramikoek, berriz, 500 lagunentzako tokia dute. Tamaina eta dimentsio egokiak ditu azokak, biltzarrak eta era guztietako bilerak arrakastaz egiteko. Situado en un lugar estratégico de la Costa Vasca y en la eurociudad BayonaSan Sebastián, el recinto ferial FICOBA Ficoba cuenta con unas instalaciones de más de Erakustazoka 70.000m2, polivalentes y de vanguardia, Recinto Ferial capaces de dar respuesta a cualquier necesidad. Dispone de 3 pabellones www.ficoba.org www.eventoscostavasca.com que suman 5.000 m2 de exposición, un espacio de exposición exterior de 6.500 m2, ficoba@ficoba.org diversas salas y un auditorio, parking con events@ficoba.org 1.000 plazas y una cafetería y restaurante Tel: +34 943 667 788 panorámicos para 500 personas. Su tamaño Avenida Iparralde, 43 y dimensión humanos son idóneos para la 20302 Irun (Gipuzkoa) celebración de ferias, congresos y todo tipo de encuentros con éxito. SAN SEBASTIÁN 22 km 1000

330 SUB

by Iñigo Lavado


egoitzak _ sedes

vitoria-gasteiz

Europa

Eraikin garaikidea, hiriaren erdigunean kokatua. 1989. urtean zabaldu zuten. Euskal Autonomia Erkidegoko lehenengo Biltzar eta Erakusketa Jauregia. Zabala, moldagarria eta argitsua, argi naturala ugaria baita fatxadako eta estalkiko begiratokiei eta sabai-leihoei esker. Eraikinaren azken berritze-lanen (20122015) bidez eraikin jasangarri bilakatu nahi da azpiegitura, Gasteiz hiribidea eraldatuko duen Barneko Eraztun Berdearen hiri-proiektuaren barruan. Erreferentziazko eraikina 2012ko Europako Hiriburu Berdea den VitoriaGasteizen.

Edificio contemporáneo, en el centro de la ciudad. Fue inaugurado en 1989. Primer Palacio de Congresos y Exposiciones del País Vasco. Espacioso, adaptable y con abundante luz natural, gracias a los miradores y lucernarios que recorren toda su fachada y cubierta. La última reforma www.vitoria-gasteiz.org/congresos del edificio (año 2012-2015) se produce congrestur@vitoria-gasteiz.org con una clara vocación de convertirlo en Tel: +34 945 161 520 un edificio sostenible, en el contexto del Avenida Gasteiz, 85 Proyecto urbano de Anillo Verde Interior 01009 Vitoria-Gasteiz que transformará la Avenida de Gasteiz. (Araba/Álava) Edificio de referencia de la Vitoria-Gasteiz, Capital Verde Europea del año 2012.

Biltzar eta Erakusketa Jauregia Palacio de Congresos y Exposiciones

+ INFO EUSKADIKO BESTELAKO EGOITZEI ETA BILERA ZENTROEI BURUZKO INFORMAZIO GEHIAGO:

Más información de otras sedes y centros de reuniones en euskadi:

www.basquetour.eus

www.basquetour.eus

MICE gida, Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun sailak argitaratua (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions).

Guía MICE (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions), editado por el Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco.

51


52

BILerak, pizgarriak eta azokak _ REUNIONES, INCENTIVOS Y FERIAS

ZERBITZU PROFESIONALAK SERVICIOS PROFESIONALES Atal honetan agertzen diren Donostiako eta Bilboko zerbitzu profesionalek turismo-bulegoetako bazkide laguntzaileak dira. Los servicios profesionales de Donostia/San Sebastián y Bilbao que figuran en este apartado son socios colaboradores de los entes oficiales de turismo correspondientes.

BILBAO

DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN

VITORIA-GASTEIZ

EKITALDIAK ETA BILTZARRAK ANTOLATZEN DITUZTEN ENPRESAK empresas organizadoras de eventos y congresos ERCISA

www.ercisa.com

ercisa@ercisa.com

944 212 705

e23

www.eventi3.com

info@eventi3.com

944 399 393

EVENTIA

www.eventia.es

eventia@eventia.es

944 399 874

JOTAMAS

www.jotamas.com

jotamas@jotamas.com

944 242 023

SERGOFI

www.sergofi.com

coordinacion@sergofi.com

944 631 531

TISA

www.tisasa.es

info@tisasa.es

944 235 336

CONGRESOS DONOSTI

www.congresosdonosti.com

yolanda@congresosdonosti.com

687 40 97 64

INNEVENTO

www.innevento.com

innevento@innevento.com

943 247 949

LANKOR

www.lankor.eus

lankor@lankor.com

943 428 111

PRESENCIA BY M.A. (Presencia Internacional)

www.presencia-inter.com

presencia-inter@presencia-inter.com

902 451 485

TISA

www.tisasa.es

tisa-donosti@tisasa.es

943 431 157

2ADOS

www.2ados.es

carmelo@2ados.es

945 148 442

AKIMU (Proyectos Turísticos)

www.akimu.com

akimu@akimu.com

945 297 004

BEINKE (Proyectos Turísticos y Culturales)

www.beinke.org

info@beinke.org

945 218 178

FIDELIZA - GRUPO XABIDE

www.fideliza.es

onofre@fideliza.es

902 253 500

K MEETINGS

www.kmeetings.com

info@kmeetings.com

945 297 016

PRISMA GLOBAL

www.prismaglobal.es

info@prismaglobal.es

945 003 333

TISA

www.tisasa.es

tisavitoria@tisasa.es

945 289 188

SUGAR FACTORY

www.sugar-factory.com

info@sugar-factory.com

945 214585


Zerbitzu profesionalak _ Servicios profesionales

KOMUNIKAZIO ENPRESAK empresas de comunicación DISEINUA, PUBLIZITATEA ETA MARKETINA _ diseño, publicidad y marketing DDA COMUNICACION

www.ddacom.com

MB COMUNICACIÓN

dda@ddacom.com

944 160 673

mbcomunicacion@telefonica.net 944 230 020

MBN COMUNICACIÓN

www.grupombn.com

info@grupombn.com

944 356 330

ACC

www.acc.com.es

acc@acc.com.es

943 311 566

ADIMEDIA

www.adimedia.net

info@adimedia.net

943 635 737

BI TANTA

www.bitanta.com

info@bitanta.com

943 504 206

CODIGO

www.codigo.es

codigo@codigo.es

943 310 405

EUROSÍNTESIS

www.eurosintesis.com

info@eurosintesis.com

943 323 334

GIPUZKOA TOUR

www.gipuzkoatour.com

info@gipuzkoatour.com

943 473 202

TYPO 90

www.typo90.es

typo90@typo90.es

943 312 145

BATWEB

www.batweb.es

info@batweb.es

945 202 020

A+T

www.aplust.net

aplust@aplust.net

945 134 276

ADDITIOH CONSULTING

www.additioh.com

info@additioh.com

945 197 841

DIAGONAL MARKETING Y PUBLICIDAD

www.diagonal.es

info@diagonal.es

945 288 590

ESBAI COMUNICACIÓN

www.esbai.es

esbai@esbai.net

945 235 275

GRUPO ENEA COMUNICACIÓN

www.grupoenea.com

grupoenea@grupoenea.com

945148 494

KOOK COMUNICACIÓN

www.kook.es

vitoria@kook.es

945 147 397

MASSIVE ARTS

www.massive-arts.com

ibaigorri@massive-arts.com

945 157 225

NORTIA

www.nortiapublicidad.com

nortia@nortiapublicidad.com

945 003 061

PATANEGRA PUBLICIDAD

www.patanegrapublicidad.com

belen@patanegrapublicidad. com

945 772 222

PINKODE

www.pinkode.es

info@pinkode.es

945 106 127

RTO PUBLICIDAD

www.rtopublicidad.com

urieta@rtopublicidad.com

945 228 700

SORMEN CREATIVOS GLOBAL DESIGN

www.sormencreativos.com

SUGAR FACTORY

www.sugar-factory.com

info@ sugar-factory.com

945 289 188

TK-TALDEA

www.tk-taldea.com

info@tk-taldea.com

658 704 799

XBESTUDIO

www.xbgrafica.com

xbaldeon@euskalnet.net

945177 018

SEQUIO

www.sequio.com

info@sequio.com

944 116 883

NTO SEGMENTO

www.segmento.com

segmento@segmento.com

943 420 440

945 270 155

53


54

BILerak, pizgarriak eta azokak _ REUNIONES, INCENTIVOS Y FERIAS

BILBAO

DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN

VITORIA-GASTEIZ

INPRIMAKETA ZERBITZUAK _ Servicios de impresión QUICK

www.quickimagen.com

info@quickimagen.com

944 745 140

GRUPO DELTA

www.grupodelta.net

grupodelta@grupodelta.net

943 316 943

FOTOCOMPOSICIÓN ARRIAGA

arriaga@arriagasl.com

945 247 780

ARBEX DIGITAPRINT

arbex@digitaprint.com

945 233 333

KOMUNIKAZIO ZERBITZU OSOA _ Comunicación Integral CID FCA COMUNICACIÓN

www.cidfca.com

cidfca@cidfca.com

944 165 411

DIGITALAK

www.digitalak.com

info@digitalak.com

943 360 304

2ADOS

www.2ados.es

general@2ados.es

945 143 713

ARBAT GESTIÓN Y COMUNICACIÓN

www.arbat.es

info@arbat.es

945 292 370

AZUL Y AMARILLO

www.azulyamarillo.com

info@azulyamarillo.com

945 141 775

BEINKE

www.beinke.org

info@beinke.org

945 218 178

BELL COMUNICACIÓN

www.bellpublicidad.com

paco@bellpublicidad.com

945 134 232

ENIA MULTIMEDIA

www.eniapublicidad.com

info@eniapublicidad.com

945 144 343

JUAN SANCHIZ CREATIVOS

www.juansanchiz.com

js@juansanchiz.com

945 231 999

PRISMA GLOBAL

www.prismaglobal.es

info@prismaglobal.es

945 003 333

THEORICA DE LA PINTURA

www.theorica.es

theorica@theorica.es

945 230 690

XABIDE

www.xabide.es

xabide@xabide.es

945 253 500

CATERING ENPRESAK empresas de catering BOKADO CATERING

www.bokadogrupo.com

bilbao@bokadogrupo.com

946 551 926

IRUÑA CATERING

www.cafesdebilbao.net www.grupoiruna.net

catering@cafesdebilbao.net catering@grupoiruna.net

944 249 059

AZERI JANA CATERING

www.catering-azerijana.com

info@azerijana.com

943 215 221

BOKADO CATERING

www.bokadogrupo.com

info@bokadogrupo.com

943 333 467

DIVINUS CATERING

www.divinuscatering.com

josean@divinuscatering.com

943 335 368

GUTIZI CATERING

www.gutizi-catering.com

gutizi@gutizi-catering.com

943 344 466

ALTAIR-ABADIA CATERING

www.abadia-catering.com

servicios@abadia-catering.com

945 246 409

CATERING ARIMENDI

www.jardinesdeuleta.com

info@jardinesdeuleta.com

945 133 131

www.restauranteestibaliz.com

restauranteestibaliz@ seral-service.com

945 293 365

salburuavitoria@gmail.com

945 286 460

CATERING Estibaliz (seral) CATERING SALBURUA CATERING SARAYOLA

www.sarayola.com

sarayola@sarayola.com

945 301 768

COCINA CENTRAL MAGUI

www.magui.es

ccmagui@magui.es

945 251 766

restaurantemarmitaco@ marmitaco.es

945 120 593

MarmitaCo-Sutegi Catering www.marmitaco.es


Zerbitzu profesionalak _ Servicios profesionales

EKIPAMENDU TEKNIKOA ETA IKUS ENTZUNEZKOA equipamiento técnico y audiovisual AUDIOMIC

www.audiomic.com

audiomic@audiomic.com

944 711 579

EXTREMIANA

www.extremiana.com

extremiana@extremiana.com

944 210 416

TARIMA

www.tarima.es

tarima@tarima.es

944 260 119

TECHABOUT

www.techabout.es

info@meetabout.es

944 139 120

BENGOA AUDIOVISUALES

www.bengoa.info

bengoa@bengoa.info

943 368 649

MUSICAL 72-AUDIOLAN

www.musical72.com

musical72@audiolan.com

943 422 032

AIDAZU AUDIOVISUALES

www.aidazu.com

aidazu@aidazu.com

945 218 707

REG TELECOMUNICACIÓN

www.audiovisualesreg.com

i.reg@euskalnet.net

945 229 312

EKOIZPEN ARTISTIKOAK ETA ANTZEZPENA producciones artísticas y escenificación INNEVENTO

www.innevento.com

innevento@innevento.com

944 355 140

LANKOR

www.lankor.com

lore@lankor.com

943 428 111

EVENTOKIT

www.eventokit.es

info@eventokit.es

945 003 322

LANKIDE

www.lankide.com

info@lankide.com

945 275 377

MUNDO ALAI

www.mundoalai.com

info@mundoalai.com

619 445 613

ZEPPELIN

www.zeppelinespectaculos.com info@zeppelinespectaculos.com

629 347 344

ITZULPENAK ETA INTERPRETAZIOA _ traducciones e interpretación T (Itzulpenak / Traducción) - I (Interpretazioa / Interpretación) info@worldclass.es

944 234 826

T-I

www.bitez.com

bitez@bitez.com

943 372 090

T-I

MONDRAGÓN LINGUA

www.mondragonlingua.com

traducciones@ mondragonlingua.com

943 712 055

T-I

SARETIK HIZKUNTZA ZERBITZUAK

www.saretik.es

saretik@saretik.es

943 336 013

T

WORLD CLASS

www.worldclass.es

BITEZ LOGOS GROUP

T-I

ACENTOS

www.acentostraducciones.com

info@acentostraducciones.com 945 455 288

ARABAKO GORRAK (Lenguaje de Signos)

arabakogorrak.blogspot.com.es

arabakogorrak@telefonica.net

945 286 948

I

AZAFATAS GASTEIZ

www.azafatas-gasteiz.com

info@azafatasgasteiz.com

945 560 040

I

ESAN TRADUCCIONES

www.esantradu.com

esan@esantradu.com

945 148 718

T-I

GDS TRADUCTORES E INTÉRPRETES

www.gdstraductores.com

gds@telefonica.net

945 200 829

T-I

LINE COMUNICATIONS

line@arrakis.es

609 432 204

T-I

NENA TRANSLATION SERVICES www.t-and-i.com

nekane@t-and-i.com

945 261 533

T-I

admin@on-global.com

945 068 127

I

ON_GLOBAL

www.on-global.com

ZADOR

www.zador-language-services.com info@zador-language-services.com 945 234 895

T-I

55


56

BILerak, pizgarriak eta azokak _ REUNIONES, INCENTIVOS Y FERIAS

TURISMO GIDARIAK guías turísticos

PIKTOGRAMAK PICTOGRAMAS Jardunbide egokiak Buenas Prácticas Kalitate turistikoaren Q ikurra Q Calidad Turística Euskadi Gastronomika Surfing Euskadi IKT / TIC

GIDA TURISTIKOEN ENPRESAK empresas de guías turísticos hizkuntzak idiomas

eskualdea región

BEREZITASUNA especialidad

AINHARBE GUIAS

City Break, Euskal kostaldea, barnealdea, Arabako Errioxa. City Break, Costa Vasca, interior, Rioja Alavesa.

Turismo jasangarria, ibilbide tematikoak. Turismo sostenible, rutas temáticas.

ADORE BASQUE

City Break, Euskal kostaldea, barnealdea, Arabako Errioxa City Break, Costa vasca, interior, Rioja Alavesa.

Gastronomia, kultura, Herri kirolak, walking. Gastronomía, cultura, deporte vasco, walking.

www.ainharbeguias.com info@ainharbeguias.com 618 306 771 www.adorebasque.com info@adorebasque.com 637 978 748

BASQUE COOLTOUR

www.basquecooltour.com info@basquecooltour.com 626 786 750

Gipuzkoa.

BASQUE TASTE

www.basquetaste.com hello@basquetaste.com 697 884 520

ENKLABE KST

www.enklabe.net info@enklabe.net 945 356 231

JUST FOLLOW ME

www.justfollowme.com info@justfollowme.com 685 75 76 01 / 661 21 93 26

City Break, Euskal kostaldea, barnealdea, Arabako Errioxa. City Break, Costa Vasca, interior, Rioja Alavesa.

Ondare historiko, artistiko eta arkitektonikoa. Patrimonio histórico, artístico y arquitectónico.

City Break, Euskal kostaldea, barnealdea, Arabako Errioxa. City Break, Costa Vasca, interior, Rioja Alavesa.

Walking, gastronomia, historia, kultura, Ibilbideak neurrira. / Walking, gastronomía, historia, cultura, rutas a medida.

GUÍAS ARTEA

www.guiasartea.com info@guiasartea.com 945 148 794

City Breaks.

GO LOCAL SAN SEBASTIAN

www.golocalsansebastian.com kaixo@golocalsansebastian.com 688 958 118

GORILLA TRIP

www.gorilla-trip.com info@gorilla-trip.com 686 117 395

KALEARTE

www.kalearte.com info@kalearte.com 945 101 070

KULTOUR

www.kultour.pro info@kultour.pro 627 016 467

KULTURLAN BI

www.kulturlanbi.com kulturlanbi@kulturlanbi.com 943 131 418

Gipuzkoa, Bizkaia, Arabako Errioxa / Rioja Alavesa. City Break, Euskal kostaldea, barnealdea, Arabako Errioxa. City Break, Costa Vasca, interior, Rioja Alavesa. Donostia/San Sebastián, Pasaia, Bergara.

Donostia/San Sebastián, Gipuzkoa.


Zerbitzu profesionalak _ Servicios profesionales

GIDA TURISTIKOAK guías turísticos 1 Ama-hizkuntza / Idioma materno

AINHOA DOMINGUEZ

ainhoadominguez@hotmail.com

645 754 264

1

AITOR DELGADO

tours@aitordelgado.com

687 476 134

1

AMAIA CASARES

amaia.c@apite.eu

679 466 013

1

ANA INTXAUSTI

aintxausti@euskalnet.net

629 006 039

1

ANA RODRÍGUEZ

ana.r@apite.eu

620 146 928

1

CRISTIAN LERTXUNDI

crisguiatur@yahoo.es

667 049 481

1

CRISTINA FEIJOO

cristina.f@apite.eu

619 813 591

1

CRISTINA MARTÍNEZ

euskadigb@euskadigb.es

629 468 971

1

DAVID ELEXGARAY

david@basque-ways.com

617 322513

1

ESTHER POMBO

esther.p@apite.eu

616 969 830

1

ESTHER VÁZQUEZ

943311580@telefonica.net

607 547 486

1

GAETAN DE BACKER

gaetan.d@apite.eu

670 910 205

1

GURUTZE ORMAZA

gurutze.o@apite.eu

679 197 175

1

IRATXE MUÑOZ

iratxe.m@apite.eu

607 778 072

1

IRENE DELGADO

guiaspaisvasco@hotmail.com

696 98 00 21

1

LOURDES GORRIÑO

lourdes.g@apite.eu

615 769 803

1

M’ANGEL MANOVELL

mmanovell@gmail.com

622 689 740

1

MAIDER ECHEVARRÍA

maider76@hotmail.com

618 964 203

1

MENCHU ELICEGUI

menchu.e@apite.eu

639 705 005

1

MIKEL AZAOLA

mikel.a@apite.eu

630 587 502

1

NOEMI LEKUBE

noemi.lekube@gmail.com

688 903 124

1

SERGIO IRIARTE

siriarte@ymail.com

699 700 877

1

SUSANA ACEREDA

susanaacereda@hotmail.com

630 664 411

1

SUSANNE DITTRICH

dittrich.susanne@gmail.com

628 27 27 54

1

VIRGINIA GARCÍA

virginia.g@apite.eu

629 519 195

1

XABIER LEXARTZA

xabier.lexartza@gmail.com

619 602 469

1

YOLANDA ALONSO

yolanda.a@apite.eu

669 169 336

1

ZORIONE ZUBIZARRETA

zorigida@hotmail.com

670 277 995

1

57


OSTATUA ALoJAMIENTOS 60 Hotelak eta pentsioak Hoteles y pensiones Erregistro zenbakien zerrenda 83 Listado con los números de registro

88 Landa-ostatuak Alojamientos rurales 110 Kanpinak Campings 112 Apartamentuak Apartamentos 115 Turismo-aterpetxeak Albergues turísticos Erregistro zenbakien zerrenda 117 Listado con los números de registro


60

OSTATUAK _ ALOJAMIENTOS

Hotelak eta pentsioak HOTELES Y PENSIONES FITXEN INTERPRETAZIOA INTERPRETACIÓN DE LAS FICHAS Izena / Nombre Udalerria Localidad Identifikatzailea Identificador

Helbidea Dirección

PIKTOGRAMAK PICTOGRAMAS

Taldea eta kategoria Grupo y categoría

ARAIA 50.

H – Hotela

10-X ***H

GRAN HOTEL

Avda. de Gasteiz, 79 T: 945 335 000 / F: 945 335 001 www.granhotels.com reservas@granhotels.com

205

Leku kopurua Nº plazas

ISO

Kalitate-zigiluak Sellos calidad

HA

– Hotel

Mapan duen kokalekua 256-257 or. Ubicación en el mapa pag. 256-257

ISO

P – Pentsioa

– Hotel Apartamentua – Hotel Apartamento

– Pensión

Espainiako Turismo Kalitatearekiko Konpromisoaren Diploma / Diploma de Compromiso de Calidad Turística Española

Aparkalekua Parking

Taberna/kafetegia Bar/cafetería

Kalitate Turistikoaren zigilua Sello de Calidad Turística

Erdigunean kokatua Sitio céntrico

Bilera-gela Sala de reuniones

Kalitatezko Ingurumen Kudeaketa Calidad de Gestión Ambiental

Telebista logelan TV en habitación Aire girotua logelan Aire acondicionado en habitación

Gimnasioa Gimnasio

Internet

Spa

Logela familiarrak Habitaciones familiares

Maskotak onartzen ditu Admite mascotas

IKT / TIC Irisgarritasunari buruzko informazioa eskuragarri / Disponible información detallada sobre accesibilidad

Irisgarritasuna Accesibilidad

Euskadi Gastronomikako kide Adherido a Euskadi Gastronomika Zerbitzuak Servicios

Klub turistikoak Clubs turísticos

Igerilekua Piscina

Surfing Euskadiko kide Adherido a Surfing Euskadi

Alojamenduen erregistro zenbakien zerrenda, 83.orrialdetik aurrera Listado de los números de registro de los alojamientos a partir de la página 83 47

30

9 Puente de la Salve

19

ALA

ME

DA

2

MA

21

Puente de Deusto

3

14

PLAZA MOYÚA

LA

AN

VÍA

1 43

ENSANCHE

DO

CIA

N ICE

L

20

ZA

PO

7

CASCO VIEJO

Puente de la Merced Puente de la Ribera

16

68

25

DA

ME

ALA

DE

O

IJ QU

UR

66

PLAZA DE INDAUTXU

31 PLAZA DE ZABÁLBURU

28 27

10 A. S

AVD

49 52 57 59

S

11 ARENAL 62 32 18 39 PLAZA63 5 70 37 Puente del42 60 NUEVA PLAZA Arenal 22 33 58 34 CIRCULAR 46 29 35 41 53 38 56 24 44 67 64 65 45 48 ALDE ZAHARRA / 23

55

INDAUTXU PLAZA 15 ARIA EZ SAGRADO IGU DR CORAZÓN RO

VÍA

AN

GR

ANO

GR

JARDINES DE ALBIA

ABANDO

ELC

4

Puente de Euskalduna

O

40

ABANDOIBARRA

12

RED

MOYÚA

PLAZA DE EUSKADI

BEGOÑA Puente del Ayuntamiento

ZAR

36

ERCIL

BILBAO

Pasarela de Pedro Arrupe

6

Puente Zubi zuri

INO A

AN

AR

26

13

BO

ÓN

SIM

AB

50

R LÍVA ÓS

ALD

G REZ

AV D

A.

DE

17

LF

ER

RO

CA

T

AU

69

RR

IL

54

A

O ON

61 51

Puente de San Antón

8


HOTELAK ETA PENTSIOak _ HOTELES Y PENSIONES

270

Pza. Federico Moyua, 2 T.: 944 162 200. F.: 944 164 628 www.hotelcarlton.es carlton@aranzazu-hoteles.com

Obispo Orueta, 2 T.: 944 235 500. F.: 944 234 500 www.ercillahoteles.com lh@hotellopezdeharo.com

**** H

10. HESPERIA ZUBIALDE 71

58

Fueros, 2 T.: 944 151 407. F.: 944 156 395 www.hotelarenalbilbao.com hotelarenal@domus-hoteles.es

***** H

*** H

18. ARENAL 249

Campo de Volantin, 28 T.: 944 051 100. F.: 944 051 110 www.hesperia-bilbao.es hotel@hesperia-bilbao.com

2. LOPEZ DE HARO

**** H

9. HESPERIA BILBAO

***** H

1. CARLTON

61

153

Camino de la Ventosa, 34 T.: 944 008 100. F.: 944 008 110 www.hesperia-zubialde.com hotel@hesperia-zubialde.com

19. CONDE DUQUE DE BILBAO *** H 107

Campo Volantín, 22 T.: 944 456 000. F.: 944 456 066 www.hotelcondeduque.com reservas@hotelcondeduque.com

***** H

3. MELIA BILBAO

401

Lehendakari Leizaola, 29 T.: 944 280 000. F.: 944 280 001 www.melia-bilbao.com melia.bilbao@melia.com

271

258

San Vicente, 6 T.: 944 354 140. F.: 944 354 142 reservas@jardinesdealbia.com

Francisco Macía, 9 T.: 944 760 006. F.: 944 762 199 www.nh-hotels.com nhdeusto@nh-hotels.com

**** H

13. MIRO

94

Alameda Mazarredo, 77 T.: 946 611 880. F.: 944 255 182 www.mirohotelbilbao.com reservas@mirohotelbilbao.com

**** H

14. NH VILLA DE BILBAO

270

Gran Vía, 87 T.: 944 416 000. F.: 944 416 529 www.nh-hotels.com nhvilladebilbao@nh-hotels.com

101

**** H

15. SERCOTEL COLISEO

184

Alameda de Urquijo 13 T.: 946 792 931. F.: 946 792 940 www.hotelcoliseobilbao.com info@hotelcoliseobilbao.com

Plaza Encarnación, 3 T.: 944 330 759. F.: 944 330 875 www.hotelsirimiri.com info@hotelsirimiri.es

**** H

537

Ercilla, 37-39 T.: 944 705 700. F.: 944 439 335 www.ercillahoteles.com ercilla@hotelercilla.es

24. BILBAO JARDINES **** H

16. INDAUTXU

Plaza Bombero Etxaniz, s/n T.: 94 444 004. F.: 944 221 331 www.hotelindautxu.com reservas.indautxu@hoteles-silken.com

352

**** H 387

Autonomía, 58 T.: 944 108 108. F.: 944 109 109 www.zenithoteles.com bilbao@zenithoteles.com

** H 59

**** H

17. ZENIT BILBAO

Jardines, 9 T.: 944 794 210. F.: 944 794 211 www.hotelbilbaojardines.com info@hotelbilbaojardines.com

Indalecio Prieto, 1 T.: 944 328 575 www.hotelgranbilbao.com hotel@hotelgranbilbao.com

*** H

23. SIRIMIRI

658

112

Bidebarrieta, 2 T.: 944 156 411. F.: 944 161 205 www.hthoteles.com ara@hthoteles.com

6. BARCELO BILBAO NERVION **** H Pº Campo Volantín, 11 T.: 944 454 700. F.: 944 455 608 www.barcelonervion.com bilbaonervion@barcelo.com

*** H

22. PETIT PALACE ARANA

259

Colón de Larreategui, 9 T.: 944 236 200. F.: 944 245 525 www.aranzazu-hoteles.com abando@aranzazu-hoteles.com

8. GRAN BILBAO

*** H

21. NH DEUSTO

**** H

7. ERCILLA

334

Rodriguez Arias, 66 T.: 944 413 100. F.: 944 422 197 www.ilunionbilbao.com reservasbilbao@ilunionhotels.com

113

5. ABANDO

*** H

20. ILUNION BILBAO

**** H

12. JARDINES DE ALBIA

4. GRAN HOTEL ***** H DOMINE BILBAO Alameda Mazarredo, 61 T.: 944 253 300. F.: 944 253 301 www.granhoteldominebilbao.com recepcion.domine@hoteles-silken.com

373

Avda. Zumalakarregi, 40 T.: 944 124 300. F.: 944 114 617 www.barceloavenida.com avenida@barcelo.com

**** H

11. HOLIDAY INN BILBAO

25. BILBI 96

Miribilla , 8 T.: 944 152 811. F.: 944 152 811 www.hotelbilbi.com hotelbilbi@hotelbilbi.com

** H 78


62

OSTATUAK _ ALOJAMIENTOS 26. ESTADIO

** H

35. ARTETXE 30

Juan Antonio Zunzunegui, 10 T.: 944 424 241. F.: 944 425 011 www.hotelestadio.net info@hotelestadio.net

27. VISTA ALEGRE

** H

36. BASQUE BOUTIQUE 57

Pablo Picasso, 13 T.: 944 431 450. F.: 944 431 454 www.hotelvistaalegre.com info@hotelvistaalegre.com

** H

Pedro Martínez Artola, 8 T.: 944 437 100. F.: 944 100 073 www.hotelzabalburu.com reservas@hotelzabalburu.com

*H 41

38. BLUE BILBAO BED & BREAKFAST

*H

Santo Domingo, 3 T.: 944 132 897. F.: 944 132 188 www.hotelartxanda.com

27

** P 17

44

** P

49. RIA DE BILBAO

38

** P 22

** P

Ribera de Deusto, 32 T.: 944 765 060. F.: 944 766 051 www.riabilbao.com riabilbao@riabilbao.com

40

** P 13

50. SAN MAMES

** P

Luis Briñas, 15 T.: 944 417 900. F.: 944 418 562 www.sanmames.net reservacion@sanmames.net

** P

48

9

51. TORRE URIZAR

** P 13

Particular Monasterio, 5 T.: 946 565 318

11

** P

Correo, 11 - 1º T.: 688 860 907 www.caravan-cinema.com info@caravan-cinema.com

Artasamina, 16 T.: 946 521 141 www.hoteldeusto.com reservaslasalve@hoteldeusto.com

36

42. CARAVAN CINEMA

** P

35

** P

Santa María, 13 T.: 944 160 364 www.pensionmendez.com comercial@pensionmendez.com

** P

María Muñoz, 6 T.: 944 164 066. F.: 944 164 066 laestrellabilbao@yahoo.es www.la-estrella-ostatu.com

48. MENDEZ II

Víctor, 3 - 1º Izda T.: 944 793 591 - 944 793 592 F.: 944 793 592 www.bilborooms.com reservas@bilborooms.com 11

** P

41. BILBOROOMS

34. ARRIAGA, S Bidebarrieta, 3 T.: 635 707 247. F.: 943 297 536 www.arriagasuites.com info@arriagasuites.com

15

24

Ripa, 3 T.: 944 239 677. F.: 944 231 816 www.hotel-ripa.com info@hotel-ripa.com

** P

Alameda Recalde, 24 5º T.: 944 256 050 www.bilbaocityrooms.com reservas@bilbaocityrooms.com *H

47. LA SALVE

40. BILBAO CITY ROOMS

39

249

** P

Santa María, 14 - 1º T.: 944 161 500. F.: 944 158 929 iturrienea@outlook.es

46. LA ESTRELLA

39. BILBAO

*H

General Concha, 28 T.: 94 4433 937. F.: 944 433 310 www.ibishotel.com H6141@accor.com

Bidebarrieta, 14 T.: 944 163 299. F.: 944 163 884 www.hostalgurea.com casualbilbaogurea@casualhoteles.com

Amistad, 2-4º T.: 944 246 943 - 635 673 035 F.: 946 613 426 www.pensiobilbao.com info@pensionbilbao.com

** P

Banco España, 3 T.: 638 038 747 bluebilbao14@gmail.com www.bluebilbao.com

18

16

33. ALICIA ZZZ B&B Sombrerería, 1 T.: 946 792 198 www.aliciazzz.com info@aliciazzz.com

15

32. RIPA

44. CASUAL GUREA

** P

Amistad, 2 T.: 944 230 134. F.: 944 230 133 www.hostalbegona.com info@actioturis.com

Ribera, 3 T.: 944 790 001. F.: 944 790 516 www.hotelarriaga.es arriagabilbao@yahoo.es - info@hotelarriaga.es

31. IBIS BILBAO CENTRO

37. BEGOÑA

** P

45. ITURRIENEA 64

Alameda Recalde, 35A 1 Izda. T.: 944 106 339. F.: 944 701 576 www.hostalcentral.com reservas@hostalcentral.com

30. ARTXANDA

43. CENTRAL 16

Torre, 2 T.: 944 790 788 www.basqueboutique.es info@basqueboutique.es

29. ARRIAGA

** P

28. ZABALBURU

Camino de Berriz, 95 T.: 944 747 780. F.: 944 746 020 www.hotelartetxe.com jartetxe@hotelartetxe.com


HOTELAK ETA PENTSIOak _ HOTELES Y PENSIONES 52. ZORROZA

** P

58. EMILIO 28

Soka Kalea 11 T.: 944 956 296 hzorroza@gmail.com www.hostalrestauranteagarimo.es

59. MANOLI

53. ALBINO

*P

Pablo Zamarripa, 10 T.: 647 541 708 - F.: 944 120 040

*P

*P

*P 22

57. DON CLAUDIO

Hermogenes Rojo, 10 T.: 944 905 017 - F.: 944 413 374 www.pensiondonclaudio.com hostaldonclaudio@hotmail.com

*P

41

*P 34

*P 14

*P 8

67. SERANTES

*P

*P

*P

Somera, 14 T.: 944 151 557

8

68. VALEN

*P 15

Villarias, 8 T.: 944 231 241 pensionmartinezbilbao.com pensionmartinezbilbao@hotmail.com

Hernani, 26 T.: 653 720 752

*P

22

Doctores Carmelo Gil, 12 T.: 944 216 038 10

12

69. VISTA ALEGRE

Askao, 27 T.: 944 165 319 www.facebook.com/pensionmatilde

20

Lotería, 2 T.: 944 150 755 www.pensionroquefer.com info@pensionroquefer.com

63. MATILDE

16

*P

San Mamés, 26 T.: 944 219 102

Jardines, 4 T.: 944 153 105 www.pensionmardones.com

*P

62. MARTINEZ

Sombrerería, 2 T.: 944 169 989 www.pensiondelafuente.com hostal.delafuente@gmail.com

56. DE LA FUENTE

10

66. SANTIMAMI

61. MARDONES

Bailén, 33 T.: 656 716 086

Libertad, 2 T.: 944 155 636 F.: 944 450 990 www.pensionmanoli.com comercial@pensionmanoli.com

9

9

21

55. CARBALLO

*P

Santa María, 13 T.: 944 160 364 www.pensionmendez.com comercial@pensionmendez.com

65. ROQUEFER

60. MANOLI

Pablo de Alzola, 13 T.: 944 270 651 www.hostalarias.es info@hostalarias.es

Gordoniz, 66 T.: 944 216 638 F.: 944 245 525

54. ARIAS

64. MENDEZ 8

*P

Iturribide, 102 T.: 944 332 973

63

70. ZUBIA URBAN ROOMS

Amistad, 5 T.: 944 248 566 www.pensionzubia.com reservas@pensionzubia.com

*P

15


OSTATUAK _ ALOJAMIENTOS

27

DONOSTIA/ SAN SEBASTIÁN

P

58

MONTE URGULL

ISLA SANTA CLARA

A.

4

EO

NDA RRE TA

PASEO DE

53

8

A

OS

OL

ET

DE

NA VA R

RA

106

34

56

GROS

13 32 31

Sta. Catalina

D

28

116

54 103 72 67 71 62 84 82 81 RTÍN

Puente de MªCristina

HA

LA CONC

66

10 17

D A.

A.

MA

23

16

Z

AV D

75

36 SAN 93 A 12 CH 18 93 64 69 ON 46 C 61 LA 49 DE 90 19 41 77 YA A L P 45 70

ONDARRETA 5

IO

R UR

TA BIE UR SO EA

21

DE

29 60 86

ERDIGUNEA / ERTAD CENTRO E LA LIB D AV

119

LA RIO UR AZ EL LA

Puente 51 40 Zurriola 57 59 57 87 74 50 109 47 42 92 91 70 95 54 80 48 22 89 63 39 85 110 97 96 D 108 1 101 LEVAR 30 87 105 BOU PLAZA 68 38 33 97 Puente de GIPUZKOA 99

MONTE IGUELDO

PL AY AD

AV

111 100 72 98 113 ALDE ZAHARRA / 112 107 PARTE VIEJA 83 77 102 104 114 118

7

24 25 50

. DA

26

117 116

AD LAY

URUMEA

64

ANTIGUO

Puente de Mundaiz

3

D AV

AMARA 2

PLAZA EUROPA

20 11

43 76

14

A.

D AV DE

79

LO

TO

9

SA

44 65

PLAZA IBAETA

35

6

***** H

1. MARIA CRISTINA

260

Oquendo, 1 T.: 943 437 600. F.: 943 437 676 www.hotel-mariacristina.com hmc@luxurycollection.com/mariacristina

Paseo Gudamendi, 26 T.: 943 214 000. F.: 943 215 108 www.hotelgudamendi.com reservas@hotelgudamendi.com

79

367

Zumalakarregi Etorbidea, 20 T.: 943 316 660. F.: 943 217 299 www.hotelsansebastian.net sansebastian@aranzazu-hoteles.com

Paseo del Faro, 134 T.: 943 210 211. F.: 943 215 028 www.monteigueldo.com monteigueldo@monteigueldo.com

Avda. Pio Baroja, 15 T.: 943 317 950. F.: 943 212 428 www.barcelocostavasca.com costavasca@barcelo.com

4. DE LONDRES Y DE **** H INGLATERRA Zubieta, 2 T.: 943 440 770. F.: 943 440 491 www.hlondres.com reservas@hlondres.com

Vitoria-Gasteiz, 1 T.: 943 219 077. F.: 943 219 050 www.nh-hotels.com/nh/es/hoteles/ espana/san-sebastian/nh-aranzazu.html nharanzazu@nh-hotels.com

332

308

Plaza Pio XII, 7 T.: 943 464 600. F.: 943 472 548 www.amaraplaza.com amaraplaza@hoteles-silken.com

**** H

8. NH ARANZAZU 317

**** H

11. SILKEN AMARA PLAZA 237

169

**** H

7. MONTE IGUELDO

**** H

10. SAN SEBASTIÁN

**** H

140

Avenida de Zarautz, 120 T.: 943 319 100. F.: 943 319 110 www.hesperia-donosti.es www.nh-hoteles.es hotel@hesperia-donosti.com

**** H

9. PALACIO DE AIETE Goiko Galtzara Berri, 27 T.: 943 210 071. F.: 943 214 321 www.hotelpalaciodeaiete.com info@hotelpalaciodeaiete.com

**** H

6. HESPERIA DONOSTIA 194

Sagrada Familia, 1 (esq. Sancho El Sabio) T.: 943 445 000. F.: 943 445 454 www.astoria7hotel.com info@astoria7hotel.com

3. BARCELO COSTA VASCA

82

**** H

2. ASTORIA7

**** H

5. GUDAMENDI

15 88

37

**** H

12. TRYP ORLY Pza. Zaragoza, 4 T.: 943 463 200. F.: 943 456 101 www.tryphotels.com tryp.orly@solmelia.com

118


HOTELAK ETA PENTSIOak _ HOTELES Y PENSIONES

**** H

13. VILLA SORO Ategorrieta, 61 T.: 943 297 970. F.: 943 297 971 www.villasoro.com info@villasoro.com

Antonio María Labaien, 1 T.: 943 325 325. F.: 943 325 326 www.zenithoteles.com sansebastian@zenithoteles.com

Trueba, 1 T.: 943 298 049. F.: 943 289 506 www.hotelgranbahiabernardo.com reservas@hotelgranbahiabernardo.com

61

Pº de Anoeta, 30 T.: 943 451 499. F.: 943 452 036 www.hotelanoeta.com hotel@hotelanoeta.com

99

Pº de Igeldo, 55 T.: 943 212 022. F.: 943 212 887 www.hotelavenida.net avenida@hotelavenida.net

116

129

San Martín, 52 T.: 943 470 880. F.: 943 471 730 www.hotelhusaeuropa.com hoteleuropa@husa.es

76

Zubieta, 56 T.: 943 426 663. F.: 943 441 251 www.hotelniza.com niza@hotelniza.com

45

** H

28. PARMA Paseo Salamanca,10 T.: 943 428 893. F.: 943 424 082 www.hotelparma.com hotelparma@hotelparma.com

*H

36. ZARAGOZA PLAZA 50

Plaza Zaragoza, 3 T.: 943 452 103. F.: 943 446 502 www.hotelzaragozaplaza.com contacto@hotelzaragozaplaza.com

11

Pº Arrapide, 8 T.: 943 366 620. F.: 943 361 267 www.hotelzaldua.com hotel@hotelzaldua.com

** H

Pº Urumea, 15 T.: 943 265 522 www.hotelarrizulurumea.com

*H

35. ZALDUA 34

Avda. de Francia, 21 T.: 943 291 900. F.: 943 291 999 www.hotelterminus.org info@hotelterminus.org

20. ARRIZUL URUMEA

** H

27. TERMINUS

24

Calzada Vieja, 35 T.: 943 271 255. F.: 943 278 521 www.hotelrecord.com hotelrecord@hotelrecord.com

*** H

*H

34. RECORD 19

Jose Miguel Barandiaran, 32 T.: 943 285 585. F.: 941 009 022 www.puntamonpashotel.com reservas@puntamonpashotel.com

19. NIZA

** H

26. PUNTA MONPAS

21

Iztueta, 7 T.: 943 326 000 www.okakohotel.com info@okakohotel.com

*** H

18. EUROPA

*H

33. OKAKO 79

Pº Gudamendi, 21. Bº Igeldo T.: 943 215 799. F.: 943 211 724 www.hotelnicols.com hotel@hotelnicols.com

79

Alcalde José Elosegi, 21 T.: 943 326 767. F.: 943 326 400 www.hotelmonteulia.com contacto@hotelmonteulia.com

** H

25. NICOL´S

*H

32. MONTE ULIA 39

Avda. Zumalakarregi, 21 T.: 943 212 200. F.: 943 212 523 www.hotelcodina.es info@hotelcodina.es

19

** H

24. LEKU EDER

*H

31. DONOSTI Luis Pradera, 7 T.: 943 288 765. F.: 943 288 765 www.hoteldonosti.com reservas@hoteldonosti.com

Paseo Cristóbal Balenciaga, 12 T.: 943 210 107. F.: 943 219 791 www.lekueder.com info@lekueder.com

*** H

17. CODINA

38

*** H

26

Infanta Cristina, 1-3 T.: 943 216 077 - 943 317 559 F.: 943 211 298 www.hotellagaleria.com hotel@hotellagaleria.com

16. AVENIDA

Iparragirre, 3 T.: 943 327 026 www.hotelarrizulgros.com/index2.html info@hotelarrizulgros.com

** H

23. LA GALERIA

*** H

*H

30. ARRIZUL GROS 17

15. ANOETA

** H

22. GRAN BAHIA BERNARDO 148

23

Peña y Goñi, 1 T.: 943 322 804. F.: 943 326 701 www.arrizulhotel.com info@arrizulhotel.com

**** H

*H

29. ARRIZUL 54

Avda. Satrustegui, 13 T.: 943 214 311. F.: 943 214 768 www.hotelezeiza.com ezeiza@hotelezeiza.com

14. ZENIT SAN SEBASTIAN

** H

21. EZEIZA 47

65

50


66

OSTATUAK _ ALOJAMIENTOS ** HA

37. IRENAZ RESORT

** P

46. BAHIA 32

Oriamendi, 94 T.: 943 308 149. F.: 943 309 265 www.irenazsansebastian.com resort@irenaz.com

26

Iztueta, 9 - 1º T.: 943 327 800. F.: 943 326 707 www.pensionesconencanto.com aida@pensionesconencanto.com

** P

39. ALAMEDA Boulevard, 16 - 2º T.: 943 426 449. F.: 943 433 015 www.pensionalameda.com reservas@pensionalameda.com

9

5

San Lorenzo, 12-2º T.: 943 430 132 - 943 422 581 F.: 943 422 581 www.basicconfortbi.com basicconfort@hotmail.com

20

** P

San Martín, 53 T.: 943 462 544. F.: 943 461 771 www.hostalalemana.com reservas@hostalalemana.com

12

Triunfo, 8 - Entresuelo T.: 943 454 333. F.: 943 468 074 www.pensionbikain.com reservas@pensionbikain.com

41

Cristóbal Balenciaga, 42. Bº T.: 943 210 600. F.: 943 210 601 www.pensionbuenavista.com buenavista1971@telefonica.net

Padre Larroca, 3 T.: 943 293 133 - 609 344 774 F.: 943 293 133 www.pension-altair.com pensionaltair@pension-altair.com

15

18

Plaza Sarriegui, 1 T.: 943 103 233 www.pensionbule.com

Peña y Goñi, 2 - 1º Dcha T.: 943 292 666. F.: 943 297 536 www.pensionkursaal.com kursaal@pensionesconencanto.com

** P

Camino de Uba, 61 T.: 943 459 092. F.: 943 472 778 www.ametzagana.com info@ametzagana.com

67

C/ Aldamar, 4 T.: 943 430 143 www.pensioncasanicolasa.com

** P 15

Avda. de Madrid, 13-1º T.: 676 478 197 - 943 245 288 943 452 844. F.: 943 245 288 reservas@pensionanoeta.com

Avda. Infanta Beatriz, 16 T.: 943 317 312 www.pensionchomin.com pensionchomin@hotmail.com

** P

45. ARTEA San Bartolomé, 33 T.: 943 455 100 www.pensionartea.com/home.html info@pensionartea.com

14

San Martín, 6 - 1º T.: 943 426 167. F.: 943 430 071 www.pensiondonostiarra.com informacion@pensiondonostiarra.com

17

Loyola, 10 T.: 943 428 123 www.pensionlaperla.com info@pensionlaperla.com

** P

63. LOREA

** P

54. DONOSTIARRA

** P

62. LA PERLA 16

16

San Martín, 51 T.: 943 450 389. F.: 943 460 893 www.pensionlaconcha.net reservas@pensionlaconcha.net

** P

53. CHOMIN

** P

61. LA CONCHA 23

40

** P

52. CASA NICOLASA

** P

60. KURSAAL

14

Puerto, 12 T.: 943 431 342. F.: 943 431 342 www.pensionkaia.com reservas@pensionkaia.com

** P

51. BULE

9

** P

59. KAIA 18

** P

** P

San Juan, 14 - 2º E. F T.: 943 420 132 - 943 430 086 F.: 943 420 132 www.euskalnet.net/itxasoa itxasoa@pensionesconencanto.com itxasoa@euskalnet.net

** P

50. BUENA VISTA

44. ANOETA

11

C/ Campanerio, 10 T.: 943 562 959 www.pensioniturriza.com

43. AMETZAGAÑA

** P

57. ITURRITZA

58. ITXASOA ** P

49. BIKAIN

Aldamar, 2 - 1º T.: 943 430 143. F.: 943 423 695 www.pensionaldamar.com pension@pensionaldamar.com

42. ALTAIR

** P

** P

41. ALEMANA

8

40. ALDAMAR

Avda. de Navarra, 30 T.: 943 322 064 www.pensiongrosen.com info@pensiongrosen.com

** P

56. GROSEN 9

C/ San Juan, 1 T.: 943 426 814 www.pensionbalerdi.com

48. BASIC CONFORT 2

12

** P

47. BALERDI ** P

38. AIDA

Embeltran, 16 - 1º Dcha. T.: 943 420 216. F.: 943 428 276 www.pensiongranbahiabernardo.com reservas@pensiongranbahiabernardo.com

** P

55. GRAN BAHIA BERNARDO 72

San Martín, 54 Bis T.: 943 469 211. F.: 943 463 914 www.hostalbahia.com bahia@hostalbahia.com

29

Alameda del Boulevard, 16 T.: 943 427 258. F.: 943 427 258 www.pensionlorea.com info@pensionlorea.com

13


HOTELAK ETA PENTSIOak _ HOTELES Y PENSIONES ** P

64. LOALDIA Easo, 31 T.: 674 386 883 www.loaldia.com info@loaldia.com

73. AB DOMINI 21

*P

86. ATXIKI 10

San Juan, 8 T.: 943 420 431. F.: 943 431 856 www.abpensiones.com reservas@abpensiones.com

** P

65. MAITE

28

Avda. Madrid, 19 - 1ºB T.: 943 470 715 www.pensionmaite.com info@pensionmaite.com

67

*P

5 Zemoriya, 11 T.: 943 271 042 - 617 893 291 atxiki8@gmail.com www.pension-atxiki.es

87. AUSSIE

*P

12

74. ADORE *P San Jerónimo, 23 13 T.: 943 422 874 Plaza Constitución, 6 www.pensionaussie.com T.: 610 521 092 - 943 422 270 santiarreseigor@hotmail.com www.adoreplaza.com 88. AUSSIE II *P 11

75. AIA

** P

66. NUEVAS ARTES Urbieta 64, 1ºD T.: 943 474 905. F.: 943 463 111 www.pension-nuevasartes.com info@pension-bellasartes.com

15

*P -

Zabaleta 40, 2º T.: 943 27 00 11 info@pensionaia.com www.pensionaia.com

89. C7

76. AINTZIETA

*P

Pº Aintzieta, 15 T.: 943 457 540

** P

67. REGIL

10

Easo, 9 - 1º T.: 943 427 143 - 615 178 143 www.pensionregil.com pensionregil@pensionregil.com

77. AMAIUR

** P

68. SAN IGNACIO Iztueta, 5 T.: 656 604 250. F.: 943 276 760 www.pensionsanignacio.com info@pensionsanignacio.com

13

6

90. EASO

*P 10

*P

San Martín, 43 T.: 943 460 861 79. AMARA

10

12

** P

69. SAN SEBASTIÁN CENTRO Buen Pastor, 18 T.: 943 564 230. F.: 943 564 230 www.pensionsanignacio.com info@pensionsanignacio.com

80. ANNE 13

*P

Esterlines, 15 T.: 943 421 438 - 610 35 96 79

6

*P 25

** P

70. UR ALDE

11

Puerto 17- 2º T.: 943 422 581 www.ur-alde.com info@ur-alde.com

83. ARIES

*P

13

Urbieta, 12 T.: 943 424 436 www.pensionurkia.com pensionurkia@gmail.com

17

*P

9

*P

9

*P

16

San Martín, 54 T.: 943 473 643 pilarfernandezgarate22@yahoo.es www.pensiongarate.com *P

11

Puerto, 6 T.: 943 431 114 8 Easo, 12 info@pensiongoiko.com T.: 943 470 410 - 636 103 674 pensiongoiko.com/es joss_arana@yahoo.es 96. GRAN BAHIA 2 8

** P

71. URKIA

*P

*P

San Bartolome, 6 T.: 943 421 128 www.pensionfany.com

Easo, Nº 12 T.: 943 467 945 contacto@pension-anorga.com www.pension-anorga.com 95. GOIKO 82. ARALAR

11

Nueva, 5 T.: 943 272 182 jarriolairiondo@yahoo.es

94. GARATE 81. AÑORGA

*P

Puerto, 15 T.: 943 423 773 info@pensionedorta.com www.pensionedorta.com

Avda.Isabel II, 2 T.: 943 468 472 - 943 451 875 pensionamara@hotmail.es www.pensionamara.es 93. FANY

13

San Bartolome, 24 T.: 943 453 912. F.: 943 453 971 www.pensioneaso.com info@pensioneaso.com

92. ENJOY COMFORT

*P

*P

Pº Colón 7 T.: 943 002 070 info@c7sansebastian.com www.c7sansebastian.com

31 de Agosto, 44 T.: 943 429 654 info@pensionamaiur.com 91. EDORTA www.pensionamaiur.com 78. AMALUR

Elgoibar, 10 T.: 943 446 759 casabasque@hotmail.com www.pensionaussie.com

San Jerónimo, 22 T.: 943 426 855 laar@clientes.euskaltel.es 97. IRA www.pensionaries.com 84. ARISTIZABAL

*P

Embeltran, 16 T.: 943 420 216

7

*P 7

San Jerónimo, 13 T.: 943 421 815

*P 6

Alfonso VIII, 6 T.: 943 421 323 - 943 561 319 consultas@pensionaristizabal.com www.pensionaristizabal.com/es

** P

72. URUMEA Getaria, 14 - 1º T.: 943 424 605. F.: 943 424 605 www.hostalurumea.com info@hostalurumea.com

9

85. ARTEA NARRICA

*P

98. IZAR BAT

*P

11

Fermín Calbetón, 6 T.: 943 431 573 - 659 896 490 pensionizarbat@gmail.com pensionizarbat.com

11

Narrica, 3 T.: 943 455 100 info@pensionartea.com www.pensionarteanarrika.com

99. JOAKINA

*P

5

Camino, 4 T.: 656797515 info@pensionjoakina.com www.pensionjoakina.com


68

OSTATUAK _ ALOJAMIENTOS 100. KOXKA

*P

31 de Agosto 22 T.: 943 426 885 - 649 765 717 reservas@pensionkoxkasansebastian.com www.pensionkoxkasansebastian.com 101. LA MARINERA

*P

13

*P

103. LO EGIN

*P

*P

114. SAN LORENZO 5

Puerto, 6 T.: 943 423 678 pensiongoiko@hotmail.com

*P 115 SAN MARTIN *P 9 Legazpi, 8 12 San Martín, 10 T.: 943 422 409 T.: 943 428 714 667 866 609 www.pensionsanmartin.com hotelss@hotmail.com

109. ONDARRA

116. SAN TELMO

*P 9

11 Secundino Esnaola, 5 Narrica, 21 T.: 943 271 358 T.: 943 422 694 hola@pension-ondarra.com pensionlarrea@hotmail.com www.pensionlarrea.com www.pension-ondarra.com

110. EL PUERTO 8

San Martín, 16 T.: 943 431 428 - 943 288 765 104. LOINAZ

*P

Puerto, 19 T.: 943 432 140 111. ROGER’S HOUSE

12

*P

-

112. SAN JERONIMO

Boulevard a/Alameda, 26 T.: 943 428 154 lolourbanhouse@terra.es urbanhousesansebastian.com 106. MILAGROS

*P

*P 3

San Vicente, 7 T.: 943 422 977 josunetolosa@gmail.com www.pensionsanvicente.com

*P

9

9

*P

San Juan, 13 10 T.: 943 425 165 666 172 583 santelmopension@gmail.com

117. SAN VICENTE

*P

Juan de Bilbao, 13 San Lorenzo, 17 T.: 943 433 856 T.: 943 42 67 14 - 627 39 52 02 rogershouse@hotmail.es reservas@pensionloinaz.com www.pensionloinaz.com www.hostel-rogers-house.com 105. LOLO URBAN HOUSE

*P

San Lorenzo, 2 9 T.: 943 425 516 627 343 206 www.pensionsanlorenzo.com

108. OLATU GUEST HOUSE 11

Embeltran, 14 T.: 943 429 901 agopios@gmail.com www.pensionlamarinera.com 102. LARREA

107. MIRAMAR

118. SANTA CLARA

*P 9

San Lorenzo, 6 T.: 943 431 203 pensionsantaclara@yahoo.es www.pensionsantaclara.com

*P 10

San Jerónimo, 25 T.: 943 427 525 - 600 600 957 www.pensionsanjeronimo.com

119. TXIMISTARRI

*P 11

Camino Tximistarri, 20 (Igueldo) T.: 943 218 801 pensiontximistarri.com

*P 7 120. URGULL *P San Juan, 13 Esterlines, 10 T.: 943 426 345 T.: 943 430 047 jruizolaziregi@gmail.com www.pensionsanjuan.net

113. SAN JUAN 4

Bermingham, 21 T.: 943 274 108 pensionmilagros@gmail.com

8


HOTELAK ETA PENTSIOak _ HOTELES Y PENSIONES

69

NA-240

N-622

A-1

Río

VITORIAGASTEIZ

rra

ado

Z

1

19 Arriaga

14

Campas de Sansomendi

8

31

7

24

Ilarratza

Parque Salburua

38 HIRIAREN ERDIGUNEA/ CENTRO CIUDAD

37 20

15 Lermanda

30 22

Zurbano

10

Elgorriaga

Arkaia

3 9

A-1

Gometxa

16

Gobea

6

23

N-102

Ariñiz

Armentia Bosque de Armentia

Bidaia

Arana Tomás

39

Zumárr

aga

o Logroñ

ALDE ZAHARRA /13 CASCO ANTIGUO 35

34

21

ertad

La Lib

el

32

rrán

Avenid a

Olaguib

Posta

Prado

e Los H

o

Plaza España

Plaza Lovaina

36

Santiag

Francia

Gasteiz

28

11

General Álav

a

tilla

Cas

Tarragona, 8 T.: 945 181 000. F.: 945 181 100 www.granhotelakua.com informacion@granhotelakua.com

Ramon y Cajal, 5 T.: 945 130 000. F.: 945 133 505 www.nh-hoteles.com nhcancillerayala@nh-hotels.com

Manuel Ira

dier

La Florida, 7 T.: 945 101 346 www.abbajazzvitoriahotel.com abbajazz@abbahoteles.com

37

26

17

*** H

9. HOLIDAY INN EXPRESS VITORIA

161

Paduleta, 59 T.: 945 194 400. F.: 945 194 405 www.hiexpress.com/vitoria express.vitoria@continentalhotels.eu

*** H

6. AC GENERAL ALAVA 305

Avda. de Gasteiz, 79 T.: 945 215 000. F.: 945 248 395 www.ac-hotels.com acgeneralalava@ac-hotels.com

191

**** H

4. SILKEN CIUDAD DE VITORIA **** H Portal de Castilla, 8 T.: 945 141 100. F.: 945 143 616 www.hotelciudaddevitoria.com jrecepcion.cvitoria@hoteles-silken.com

Los Huetos, 17 T.: 945 222 669. F.: 945 222 032 www.hotelaraba.com araba@restaurantearaba.com

38

Avenida de los Huetos, 48 T.: 945 199 000. F.: 945 244 627 www.gobeopark.com reservas@gobeopark.com

66

General Alava - Pasaje Postas, 11 T.: 945 138 245 www.hotelcentrovitoria.com info@hotelcentrovitoria.com

*** H

8. GOBEO PARK

** H

11. CENTRO VITORIA

272

36

Elorriaga, 15 B T.: 945 263 616. F.: 945 268 951 www.hotelpalacioelorriaga.com info@hotelpalacioelorriaga.com

*** H

7. ARABA 8

*** H

10. PALACIO DE ELORRIAGA

Camino del Monte, 49 T.: 945 230 048. F.: 945 230 004 www.elcaseron.net elcaseron@elcaseron.net

Florida 25

**** H

3. EL CASERON

12

*** H

5. ABBA JAZZ 280

2. NH CANCILLER AYALA

San Antonio

a nd Se La

***** H

cio

18

2

4

1. GRAN HOTEL LAKUA

27

5

29 33

San Pruden

Fueros

Parque de la Florida

76

** H

12. DATO 28 Eduardo Dato, 28 T.: 945 147 230. F.: 945 232 320 www.hoteldato.com info@hoteldato.com

28


70

OSTATUAK _ ALOJAMIENTOS

** H

13. DESIDERIO Colegio San Prudencio, 2 T.: 945 251 700. F.: 945 251 722 www.hoteldesiderio.es info@hoteldesiderio.es

*H

21. LA BILBAINA 39

Prudencio María de Verástegui, 2 T.: 945 254 400. F.: 945 279 757 www.labilbaina.es hotel@labilbaina.es

** P

29. LA PAZ 35

40

La Paz, 3 T.: 945 139 666. F.: 945 146 736

** P

30. LA ZUYANA ** H

14. DUQUE DE WELLINGTON Duque de Wellington, 14 T.: 945 175 707. F.: 945 176 443 www.hotelesenvitoria.com hotelduque@gobeopark.com

58

168

Zaramaga, 3 T.: 945 180 400. F.: 945 180 401 www.hotelboulevard.es hotelboulevard@hotelboulevard.es

16

Principal, 7 T.: 945 291 252 F.: 945 291 278 hotelelcoto.es reservas@hotelelcoto.es

20

Ctra. Betoño, 48 T.: 630 779 035. F.: 945 145 329

** P

31. PORTAL DE VERGARA

** H

15. EL COTO

**** HA

22. BOULEVARD VITORIA-GASTEIZ

Portal de Bergara, 20 T.: 945 260 470

13

**** HA

23. JARDINES DE ULETA

252

Uleta, 1 T.: 945 133 131. F.: 945 135 454 www.jardinesdeuleta.com info@jardinesdeuleta.com

32 AMAYA

*P 19

24. JARDINES DE ARISTI

** H

16. RUTA DE EUROPA

174

Ctra N-1, Km 341 T.: 945 361 416 F.: 945 361 578 www.hotelrutadeeuropa.com reservas@hotelrutadeeuropa.com

** HA

Portal de Zurbano, 2 T.: 945 205 478. F.: 945 128 430 www.jardinesdearisti.com recepcion@jardinesdearisti.com

247

33. ARABA

4

34. CAMAS MARI ** P

25. ARABA 2 66

Rioja, 11 T.: 945 255 800 F.: 945 264 074

Florida, 25 T.: 945 232 588 www.pensionaraba.com

8

Prudencio María Verastegui, 6 T.: 945 277 303 www.camasmari.com 35. EGUILETA

** P

26. CASA 400 *H

Florida, 11 T.: 945 130 506. F.: 945 130 548 www.hotelamarica.com

13

*H 19

Barrachi, 6 T.: 945 273 200. F.: 945 273 644 www.hotelbarrachi.es hotelbarrachi@gmail.com

37. GORBEA ** P 30

San Antonio, 17 T.: 945 130 400 F.: 945 232 320 www.dato2.com info@hoteldato.com

11

*P

Teodoro Gonzalez de Zárate, 50 T.: 945 144 926

38. MAITANE

4

*P

Los Canónigos, 9 T.: 945 268 434

28. LA CASA DE LOS ARQUILLOS

*H

Teodoro González de Zárate, 50 T.: 945 144 926 - F.: 945 144 926 www.hotelgorbea.com información@hotelgorbea.com

*P

Francia, 4 T.: 945 287 380

16

20. GORBEA

36. FRANCIA

27. DATO 2

35

15

Florida, 46 - 3ºd T.: 945 233 887 - 678 617 051 www.pensioncasa400.com pgandiaga@telefonica.net

*P

Nueva Fuera, 32 T.: 945 251 700

19. BARRACHI

*P 16

*H

18. AMARICA

*P

Independencia, 30 T.: 945 269 354 info@pensionaraba.com

17. ACHURI

La Paz, 15 T.: 945 255 497 www.pensionamaia.com

20

Los Arquillos, 1 T.: 945 151 259 - 618 520 810 F.: 945 157 170 www.lacasadelosarquillos.com info@lacasadelosarquillos.com

** P

39. PEÑA MARDONES 14

*P

Francia, 26 T.: 945 139 666

10


HOTELAK ETA PENTSIOak _ HOTELES Y PENSIONES

EA

EUSKAL KOSTALDEA / COSTA VASCA

11

9-A ** P

9. ITSASMIN

7-A

16. IGERETXE

** P

Kalebarria, 2 T.: 946 275 902 www.bekalepentsioa.com

BIZKAIA BAKIO

10-B

8. BEKALE

ELANTXOBE Nagusia, 32 T.: 946 276 174 www.itsasmin.com info@itsasmin.com

24

*H

1. JOSHE MARI

GAUTEGIZ ARTEAGA 10. CASTILLO DE ARTEAGA

** P

2. GAZTELU BEGI Gibelorratzagako San Pelaio 78 T.: 946 194 924 - 636 927 731 F.: 946 194 924 www.bakio.com gaztelubegi@bakio.com

16

9-B **** H

Gaztelubide, 7 T.: 946 270 440. F.: 946 270 340 www.castillodearteaga.com info@castillodearteaga.com

Bentako Plaza, 1 T.: 946 194 022 www.arimune.es h.arimune@gmail.com

24

17. LOS TAMARISES

*** H

70

Muelle Ereaga, 4 T.: 902 823 686. F.: 944 601 991 www.hotelpetitpalacetamarises.com tam@hthoteles.com

** H

Avda. Los Chopos, 12 T.: 944 912 852. F.: 944 912 934 www.hotelartaza.com hotelartaza@hotelartaza.com

23

26

19. NEGURI

GERNIKA-LUMO

*P

42

** H

Algortako Etorbidea, 14 T.: 944 910 509. F.: 944 911 943 www.hotelneguri.com hotelneguri@hotelneguri.com

19

8-C *** H

11. GERNIKA 3. ARIMUNE

**** H

Muelle de Ereaga, 3 T.: 944 910 009 www.hotel-igeretxe.com recepcion@hotel-igeretxe.com

18. ARTAZA

11

Basigoko Bidea Nagusia, 134 T.: 946 194 005. F.: 946 195 703 www.bakio.com joshemari@bakio.com

71

76

Carlos Gangoiti, 17 T.: 946 254 948 - 946 250 350 F.: 946 255 874 www.hotel-gernika.com h_gernika@hotel-gernika.com

20. MAITENA

*H

13

Avenida del Ángel, 19 T.: 944 062 818. F.: 944 062 817 www.hotelmaitena.com hotelmaitena@euskalnet.net

BERMEO

8-A ** H

4. TXARAKA Bº Almike, s/n T.: 946 885 558. F.: 946 885 164 www.hoteltxaraka.com hotelltxaraka@gmail.com

22

*H

12. BOLIÑA Barrenkale, 3 T.: 946 250 300. F.: 946 250 304 www.hotelbolina.net reservas@hotelbolina.es

27

21. BASAGOITI

22. AREETA ** P

13. AKELARRE ** P

5. TORRE ERCILLA

8

Talaranzko, 14 - 1º T.: 946 187 598 - 628 486 748 torreercilla@gmail.com

*P

Basagoiti, 72 T.: 944 910 967 - 608 577 446 www.pensionbasagoiti.es info@pensionbasagoiti.es

32

Barrenkale, 5 T.: 946 270 197 - 656 762 217 F.: 946 270 675 www.hotelakelarre.com akelarre@hotelakelarre.com

*P

*P 10

Erremedio, 24 T.: 946 187 703 h.aldatzeta@hotmail.es

23. EL ABRA

*P

Amistad, 10 T.: 944 638 136. F.: 944 638 136

BERRIATUA

7. BERRITXU Aransolo 6-1º Bajo T.: 946 139 096 pensionberritxu@gmail.com

11-C ** P

9

Industria, 6 T.: 946 250 778. F.: 946 258 007

GETXO 15. EMBARCADERO

24. ARTEBIKONDO

*P

14. GERNIKA

8

6-B **** H

Avda. Zugazarte, 51 T.: 944 803 100. F.: 944 316 673 www.hotelembarcadero.com info@hotelembarcadero.com

51

19

Mayor, 13 (Areeta/Las Arenas) T.: 944 638 136. F.: 944 638 136 recepcion@pensionareeta.com www.pensionareeta.com

GORLIZ 6. ALDATZETA

9

Uresarantze, 17 T.: 946 772 357 artebikondo@hotmail.com

13

6-A ** P 14


72

OSTATUAK _ ALOJAMIENTOS

LEKEITIO

10-B *** H

25. AISIA LEKEITIO

13

Gamarra, 2 T.: 944 650 555. F.: 944 650 599 www.oxangoiti.net hotel@oxangoiti.net

23

Avda. Pascual Abaroa, 10 T.: 946 842 984 - 946 840 772 F.: 946 840 772 www.hotel-lekeitio.com contacto@hotel-lekeitio.com

PLENTZIA

21

44

Portal de Atea s/n T.: 946 843 030. F.: 946 841 099 www.hotelzubieta.com hotelzubieta@hotelzubieta.com

21

MENDEXA

11-B ** H

29. METROKUA

17

Playa de Karraspio, s/n T.: 946 844 980. F.: 946 844 980 www.metrokua.com info@metrokua.com

37

16

Erribera, 27 T.: 946 771 444 hotelarrarte@hotmail.com

*H 33

9-B *H 40

Barrio Larrabe, 48 T.: 946 257 282. F.: 946 258 524 www.ibaigune.com ibaigune@ibaigune.com

5-C

*P

46. BELMAR

140

28

Ortuño de Alango, 31 T.: 944 838 059 - 944 834 500 F.: 944 447 245 bellamar_portu@hotmail.com www.bellamarportugalete.com *P 27

39. MUSKIZ

4-B *H

El Haya, 16 T.: 946 707 828. F.: 946 707 451 www.hotelmuskiz.com hotelmuskiz@hotelmuskiz.com

28

*P

48. LA GUIA

21

Virgen de la Guía, 4 T.: 944 837 530 info@pensionlaguia.es www.pensionlaguia.es *P

49. SANTA MARIA

15

Salcedo, 1 T.: 944 722 489 hostalsantamaria@gmail.com hostal-santamaria.com

*H

Zelaia, 29. T.: 630 739 835 www.garazar.com garazaretxea@gmail.com

11

40. PALACIO MUÑATONES

*H

Barrio San Julián, 16 T.: 946 338 871. F.: 946 707 178 www.hotelpalaciomunatones.com reservas@hotelpalaciomunatones.com

24

SANTURTZI

50. URH PALACIO DE ORIOL

5-B **** H 167

Avda. Cristóbal Murrieta, 27 T.: 944 934 100. F.: 944 837 890 www.urhpalaciodeoriol.com info@urhpalaciodeoriol.com

*P

32. ENDAI

45. GRAN HOTEL PUENTE *** H COLGANTE María Díaz de Haro, 2 T.: 944 014 800. F.: 944 014 810 www.granhotelpuentecolgante.com info@granhotelpuentecolgante.com

47. BUENA VISTA

MUSKIZ 12

Bº Zelaia, 1 T.: 946 243 215 www.zelaigane.com info@zelaigane.com

31. GARAZAR

*P

44. ARRARTE

San Juán Bautista, 1 T.: 661 885 848 - 944 044 644 pensionbuenavista@gmail.com pensionbuenavista.16mb.com ** P

30. ZELAIGANE

16

*H

Florentino Larrínaga, 9 T.: 946 876 700. F.: 946 876 158 www.hotelmundaka.com info@hotelmundaka.com

38. IBAIGUNE

** P

43. URIBE Ribera, 13 T.: 946 774 478. F.: 946 770 125 www.casasdemarino.es uribekosta@casasdemarinos.es

Kurtzio, 1 T.: 946 876 925. F.: 946 177 012 www.kurutziagajauregia.com hotel@kurutziagajauregia.com

MURUETA

13

*H

Portu Kalea, 1 T.: 946 876 725. F.: 946 876 726 www.hotelelpuerto.com info@hotelelpuerto.com

37. MUNDAKA *** H

6-A *** H

Areatza, 38 T.: 946 775 470 - 946 772 103 F.: 946 770 285 www.kaianplentzia.com kaian@kaianplentzia.com

PORTUGALETE 28. ZUBIETA

42. KAIAN

** H

Itxaropen Kalea, 1 T.: 946 177 000. F.: 946 876 899 www.atalayahotel.es reservas@atalayahotel.es

36. KURUTZIAGA JAUREGIA

*H

27. PIÑUPE

9-A

35. EL PUERTO

** H

26. OXANGOITI

34. ATALAYA 79

Santa Elena, s/n T.: 946 842 655. F.: 946 467 040 www.aisiahoteles.com/lekeitio.asp lekeitio@aisiahoteles.com

MUNDAKA

19

Bº Likoa, 52-A (Likoa) T.: 946 842 469. F.: 946 842 469 ONDARROA c-endai@hotmail.com 33. VILLA ITSASO

41. PATXI

*** HA

Villa Itsaso Aldegi. Likoa, 30 T.: 606 005 005. F.: 946 840 145 www.hotelvillaitsaso.com hotel@hotelvillaitsaso.com

16

*P

Artabide, 21 T.: 609 986 446

51. SAN JORGE 9

Antonio Alzaga, 51 T.: 944 839 393. F.: 944 839 375 www.hotelsanjorge.com reservas@hotelsanjorge.com

** H

55


HOTELAK ETA PENTSIOak _ HOTELES Y PENSIONES

52. BARLOVENTO

*P

Capitán Mendizabal, 15 T.: 944 612 084. F.: 944 612 084 53. EL PUERTO

*P

*P

9

22

18

11 Avda. Atxabiribil, 60 Las Viñas, 73 T.: 946 760 657. F.: 946 765 382 T.: 944 935 656 www.hotelgoizalde.com pensionsanturtzi@hotmail.com hotelgoizalde@hotelgoizalde.com www.hotellasviñas.com

Simón Bolivar, 2 T.: 946 034 758 - 944 617 025 SOPELA info@pensionelpuerto.com www.pensionelpuerto.com 56. MODUS VIVENDI 54. IRUÑA

** H

57. GOIZALDE

*P

55. LAS VIÑAS 17

Maestro, 1 T.: 944 610 601 - 699 109 800 F.: 944 610 601 reservas@pensioniruna.com www.pensioniruna.com

73

6-B *** H 39

Sipiri, 32 T.: 946 767 077. F.: 946 766 370 www.hotelmodusvivendi.com info@hotelmodusvivendi.com

ZIERBENA

5-B ** H

58. KAIA

13

El Puerto, 19 T.: 946 366 374 - 636 204 423 www.hotelkaiarural.com bittor78@hotmail.com

GIPUZKOA AIA

GETARIA

13-C

59. ALTXERRI *P 64. SAIAZ GETARIA ** H 9 Bº olaskoegia, 32 Roke Deuna, 25 T.: 943 830 762 - 618 100 305 T.: 943 140 143. F.: 943 140 345 maider_atorra@hotmail.com www.saiazgetaria.com info@saiazgetaria.com 60. GAZTEATEGI * P 15 Sakabanatua/Diseminado Elkano, 120 T.: 943 131 606 - 625 701 355 gazteategi@gmail.com 65. ITXAS GAIN

DEBA

61 AISIA DEBA

12-C

*** H 78

Markiegi, 6 T.: 943 608 052. F.: 943 107 047 www.aisiahoteles.com deba@aisiahoteles.com

** H 22

Itziar T.: 943 199 035. F.: 943 199 364 www.hotelkanala.com hotelkanala@hotelkanala.com

Herrerieta Kalea, 3 T.: 943 140 567 www.pensiongetariano.es reservas@pensiongetariano.es

67. IRIBAR 63. ZUMARDI Marinel, 12 T.: 943 192 368 www.pensionzumardi.com info@pensionzumardi.com

** P 16

** P

30

17-B **** H

Baserritar Etorbidea, 1 T.: 943 646 040. F.: 943 640 842 www.hoteljaizkibel.com info@hoteljaizkibel.com

Plaza de Armas, 14 T.: 943 645 500. F.: 943 642 153 www.parador.es/es/paradores/parador-dehondarribia hondarribia@parador.es

71. RIO BIDASOA

72. OBISPO

** P 8

** P

15

Plaza Katrapona, 4 T.: 943 140 409 www.katrapona.com - info@katrapona.com

46

68

**** H 74

Nafarroa-beherea, 1 T.: 943 645 408. F.: 943 645 170 www.hotelriobidasoa.com reservas@hotelriobidasoa.com

Aldamar, 23 T.: 943 140 451 iribar.com - pili@iribar.com

68. KATRAPONA

69. JAIZKIBEL

70. PARADOR EL EMPERADOR **** H 30

San Roke, 1 T.: 943 141 035. F.: 943 141 033 www.hotelitxasgain.com info@hotelitxasgain.com

66. GETARIANO 62. KANALA ITZIAR

*H

32

HONDARRIBIA

*** H

Plaza del Obispo, 1 T.: 943 645 400. F.: 943 642 386 www.hotelobispo.com recepcion@hotelobispo.com

73. SAN NICOLAS Pza. Armas 6 T.: 943 644 278. F.: 943 646 217 www.hotelsannikolas.es info@hotelsannikolas.es

** H

30

24


74

OSTATUAK _ ALOJAMIENTOS *H

74. LORENEA Mourlane Mitxelena, 20 T.: 943 641 759 www.villalorenea.com info@villalorenea.com

*H

75. PALACETE

15

Pza. Gipuzkoa, 5 T.: 943 640 813. F.: 943 646 269 www.hotelpalacete.net info@hotelpalacete.net

76. JAUREGUI

Letxumborro, 77 T.: 943 636 232. F.: 943 625 816 www.accorhotels.com/es/hotel-3220-ibis-irun h3220@accor.com

84. BIDASOA

MUTRIKU

*H

83. IBIS IRUN 11

** P

144

85. EUROPA

*** HA 127

11

Etxenagusia Margolari, s/n T.: 943 644 658. F.: 943 644 658 www.txokogoxoa.es info@txokogoxoa.es

IRUN

78. ALCAZAR

28

*** H

24

** P

Estación, 7 T.: 943 619 205. F.: 943 619 205 www.pensionlosfronterizos.com

87

87. BOWLING

88 LIZASO

*** H

50

9

14-C *** H 86

Hondartza, 1 T.: 943 894 440. F.: 943 831 744 www.aisiahoteles.com orio@aisiahoteles.com

*** H

24

Txanka Goikoa, s/n T.: 943 890 535 www.hoteltxankaerreka.com txankaerreka@hotmail.com

*P

Aduana, 5 T.: 943 611 600 99. XALOA ** P www.pensionlizaso.es Estropalari, 24 T.: 943 131 883. F.: 943 890 417 www.xaloa.com - xaloa@xaloa.com 89. GEMA *P

84

90. MARICARMEN

91. GURE AMETSA

11

ZARAUTZ

100. KARLOS ARGUIÑANO

*P 10

Oilakineta, 12 T.: 943 633 968 www.caseriogureametsa.com info@caseriogureametsa.com

18

25

*P

Serapio Mugica, 33 T.: 943 612 379

*** H

*H

98. TXANKA ERREKA

*P

31

55

Jaizubia Hiribidea, s/n T.: 943 630 440. F.: 943 630 410 www.hotelurdanibia.com reservas@hotelurdanibia.com

14-C **** H 20

Mendilauta, 13 T.: 943 130 000. F.: 943 133 450 www.hotelka.com kahotel@karlosnet.com

207

92. FRONTERA

*P

Behobia Auzoa/Barrio, 37 T.: 943 630 475. F.: 943 632 295

LEZO Iparralde, 51 T.: 943 635 700. F.: 943 632 424 www.hotelaitana.com hotelaitana@hotelaitana.com

97. AISIA ORIO

Mourlane Michelena, 4 T.: 615142048 ander@pensionbowlingirun.com www.pensionbowlingirun.com

Komete Sarea, 5 - Zaisa, 2 T.: 943 634 100. F.: 943 621 998 www.hoteleth.com hotel@hoteleth.com

82. AITANA

*P

96 KOFRADI ZAHARRA

Muelle, A Nº 0-B T.: 943 603 954

Estacion, 5 T.: 943 615 091

81. URDANIBIA

11

** P

50

Aritz Ondo, 69 (Ventas) T.: 943 629 433. F.: 943 631 723 www.hotelatalaia.com info@hotelatalaia.com

80. ETH IRUN

** H

95. ZUMALABE

17-B

Avda. Iparralde, 11 T.: 943 620 900. F.: 943 622 797 www.hotelalcazar.net info@hotelalcazar.net

79. ATALAIA

21

Muelle Bajada, 2 T.: 943 604 617. F.: 943 604 725 www.hotelzumalabe.com zumalabe@hotelzumalabe.com

Avda. Iparralde, 59 T.: 943 622 144. F.: 943 632 424 www.pensioneuropa.com pensioneuropa@pensioneuropa.com

86. LOS FRONTERIZOS

*P

*** H

94. ARBE

ORIO 77. TXOKO GOXOA

12-C

Laranga, s/n T.: 943 604 749. F.: 943 604 404 www.hotelarbe.com - info@hotelarbe.com

Estacion, 14 T.: 943 619 913. F.: 943 619 913 www.pensionbidasoairun.com/ info@pensionbidasoairun.com

Zuloaga, 5 T.: 943 641 400. F.: 943 644 404 www.hoteljauregui.com jauregui@hoteljauregui.com

93. ERREKALDE

*H 32

Gaintxurizketa. Errekalde Etxea, 22 T.: 943 490 285. F.: 943 495 193 www.errekaldehotela.com info@errekaldehotela.com

12

17-B

101. ZARAUZ

*** H 142

Navarra, 26 T.: 943 830 200. F.: 943 830 193 www.hotelzarauz.com hzarauz@hotelzarauz.com

*H 13

102. ALAMEDA Seitximeneta, 4 T.: 943 132 737. F.: 943 132 474 www.hotelalameda.net reservas@hotelalameda.net

** H

73


HOTELAK ETA PENTSIOak _ HOTELES Y PENSIONES

103. ZERUPE Zigordia, 24 T.: 943 508 582 - 688 864 322 reservas@hotelzerupe.com www.hotelzerupe.com

** H

107. EKIA 21

** P

111. MUSIKA PLAZA 12

Elizaurre, 3 T.: 943 010 664. F.: 943 010 668 www.ekiapentsioa.com info@ekiapentsioa.com

*H

14

Amezti Kalea, 1 T.: 943 832 313. F.: 943 832 313 www.hotelnorte.net hotelnorte@hotmail.com

105. OLATU

*H

Ipar, 10 T.: 943 005 522. F.: 943 504 167 www.olatuhotela.com

106. ROCA MOLLARRI

19

109. LAGUNAK ** P San Francisco, 10 T.: 943 833 701. F.: 943 134 656 www.asadorlagunak.com asadorlagunak@gmail.com

110. TXIKI POLIT

*H 19

Avda. Zumalakarregi, 11 T.: 943 890 767. F.: 943 894 910 www.hotel-rocamollarri.com info@hotel-rocamollarri.com

108. IPAR ** P Amesti Km.1 T.: 943 832 313. F.: 943 832 313 www.lasonet.com/ipar pensionipar@hotmail.com

14

*P 16

Nagusia, 7 T.: 943 011 159. F.: 943 833 731 info@musikaplaza.com www.musikaplaza.com 112. LORIEN

104. NORTE

75

*P

3

Gaztainpe, 1 T.: 690 654 185 Lorien.Zarautz@gmail.com 7 113. ZARAUZ PLAYA

*P

Mendilauta, 20 T.: 636 253 063 info@zarauzplaya.com www.zarauzplaya.com 12

ZUMAIA

13-C

114. TALASOTERAPIA ZELAI *H Playa Itzurun, s/n T.: 943 865 100 / F.: 943 865 178 recepcion@talasoterapiazelai.com www.talasoterapiazelai.com

50

** P

Musika Plaza s/n T.: 943 835 357. F.: 943 833 731 www.txikipolit.com - info@txikipolit.com

34

115. ZUMAIA Alai, 13 T.: 943 143 441. F.: 943 860 764 www.zumaiahotela.com info@zumaiahotela.com

*H

116. GOIKO

*P

26

7

Erribera, 9 T.: 943 86 00 78 - 696 58 48 04 F.: 943860251 goikopentsioa@hotmail.com www.goiko-pentsioa.com

EUSKAL MENDI ETA HARANAK / MONTES Y VALLES VASCOS

ARABA/ÁLAVA ALEGRÍA-DULANTZI 1. CASA ANTOLIN

EGINO (ASPARRENA)

10-I ** P

Fortaleza, 9 T.: 945 400 553 - 945 420 328 F.: 945 400 670

3. ALBIZABAL 24

*P

Aiala, 10 T.: 945 066 124 - 637 894 668 4. AYALA

5

*P 21

AMURRIO 2. ALDAMA Dionisio Aldama, 12 T.: 945 066 646. F.: 945 066 647 www.hotelrestaurantealdama.com hotel@hotelrestaurantealdama.com

6-F *H 15

6. LAS VENTAS

*P

Eguino Entidad, 0 -A A T.: 945 304 028

ELBURGO/BURGELU

Aiara, 2 7. PARADOR DE ARGOMANIZ **** H T.: 945 890 452. F.: 945 393 676 ayalahostal@gmail.com Ctra. N-1 Madrid-Irun, Km 363 T.: 945 293 200. F.: 945 293 287 ARTZINIEGA 4-E www.parador.es argomaniz@parador.es 5. TORRE DE ARTZINIEGA ** H Cuesta de Luciano, s/n T.: 945 396 500. F.: 945 396 565 hotel@torredeartziniega.net

14

12

10-I 100


76

OSTATUAK _ ALOJAMIENTOS LANTARÓN

6-J *H

8. DURTZI La Presa, 12 T.: 945 359 078. F.: 945 359 196 www.hoteldurtzi.com info@hoteldurtzi.com

MURGUIA (ZUIA)

7-G 16. EL VENTORRO

*** H

12. NAGUSI 18

47

Domingo Sautu, 32 T.: 945 462 528. F.: 945 430 754 info@hotelnagusi.es www.hotelnagusi.com

*P

La Media Legua, Nº 1 T.: 945 304 372. F.: 945 304 372

URKABUSTAIZ 17. CASA DOÑA LOLA

LAUDIO/LLODIO

6-E *H

9. VALLE DE AYALA

38

José Matía, 36 T.: 946 723 611. F.: 946 724 417 www.valledeayala.com info@valledeayala.com

RIBERA BAJA/ERRIBERA BEITIA *** H

13. ANDGO.COM MIRANDA

9-G ** H 22

Elosu, 20-22 T.: 945 455 270. F.: 945 455 900 www.hotelharitzondo.com haritzondo@hotelharitzondo.com

6-G *H 13

Las Escuelas, 2 T.: 945 437 001 / 600 529 581 casadonalola@gmail.com

180

Plataforma Logística Arasur Avenida de Álava, 1 T.: 945 356 824. F.: 945 356 822 www.athhotelandgoarasur.com rec.hotelandgo@ath-hoteles.com

LEGUTIO 10. HARITZ ONDO

7-J

6

ZUIA *H

14. JULIA

8

Alfonso IV, 41 T.: 945 355 042. F.: 945 355 164 info@hoteljulita.es

7-G

18. AS HOTEL EXPRESS ** H ALTUBE Autopista A.68, Km. 36 T.: 945 430 173. F.: 945 430 251 www.hotelashotelesaltube.com asaltube@es.areasmail.com

38

VIRGALA MAYOR (ARRAIA-MAEZTU)

MAEZTU (ARRAIA-MAEZTU)

11-J *H

11. LOS ROTUROS

11

Herrería, 10 T.: 945 410 250 www.hotellosroturos.es/es info@hotellosroturos.com

SAN MILLÁN/DONEMILIAGA

4-I ** H

15. ANDAMUR-SAN ROMAN

19. VIRGALA

*P

Carretera Vitoria-Estella, Km. 23 T.: 945 410 153

11

85

Poligono Okiturri-parcela, A T.: 945 314 783. F.: 945 304 751 sanroman@andamur.com

BIZKAIA ABADIÑO 20 SAN BLAS

9-E ** H

Laubideta, 11 T.: 946 814 200 - F.: 946 814 200

23. TABERNA ZARRA 32

*P

Juan Antonio Untzueta, 2 T.: 679 416 564

AMOREBIETA-ETXANO 24. EUBA 21. ZELAIETA

** H 19

Zeletaben, 6. T.: 946 214 123. F.: 946 215 070 www.hotelzelaieta.com admo@hotelzelaieta.com

26. KONBENIO 23

** H

Konbenio Kalea, 7. T.: 946 300 187 www.hotelkonbenio.com hotelkonbenio@konbenio.e.telefonica.net

9-D *** H

Bº Euba, s/n. (Ctra. N-634, Km. 87,3) T.: 946 300 630. F.: 946 300 631 www.eubahotel.com info@eubahotel.com

65

27. PENSIÓN BIDE ONDO

*P 11

Barrio Berna, 4 T.: 946 730 561 ouberuaga@yahoo.es www.bide-ondo.com

ARAKALDO 22. BURDI-KURUTZE

** P

Urkiola, 6 (parque Natural de Urkiola) T.: 946 812 026. F.: 946 812 026 burdi-kurutze.com burdi-kurutze@hotmail.com

25. HARRISON ETXEA 5

San Pedro, 12 T.: 946 300 683 - 946 300 531 F.: 946 300 531 www.hotelharrison.com

17

** H

28. ERREKAGAIN 23

Bº La Isla, s/n T.: 946 727 975. F.: 946 727 976 www.hotelerrekagain.com info@errekagain.com

6-E *H 33


HOTELAK ETA PENTSIOak _ HOTELES Y PENSIONES AREATZA 29. BALNEARIO AREATZA

BEDIA

8-E *** H

37. ERREKA-ALDE 123

Askatasuna, 50 T.: 946 572 705. F.: 946 578 351 www.hotelbalnearioareatza.com info@hotelbalnearioareatza.com

*H 57

Eskauritza, 20 T.: 944 993 420. F.: 944 851 513 www.restauranteserreka.com info@restauranteserreka.com

*P

48. BEDIA

Barrio Murtatza, 80 T.: 651 700 759 - 946 312 230

DERIO

30. BAKIOLA

38. IBIS *P

9 Bakiola Barrio, 7 T.: 946 481 917 bakiola_04@hotmail.com restaurantebakiola.blogspot.com.es

ARRIGORRIAGA 31. BEÑARAN

*H 178

Antigua Ctra. Bilbao-santander T.: 944 180 160. F.: 944 996 657 www.ibishotel.com h3316@accor.com

6-D 39. MAITE

** H 22

Pol. Martiartu 2 nº6 T.: 946 712 668. F.: 946 712 669 www.hotelbenaran.es hotel@benaran.e.telefonica.net

** P

Nafarroa, 1 - 1º T.: 944 387 445 pensionmaite@yahoo.es

20

*** H

Parque Tecn. de Zamudio, Parcela 806 T.: 944 317 680. F.: 944 317 681 www.aisiahoteles.com derio@aisiahoteles.com

50. HOLIDAY INN EXPRESS *** H BILBAO Bº San Isidro, 1.1 T.: 944 868 240. F.: 944 868 241 www.hiebilbao.es info@hiebilbao.es

32. IBIS BUDGET BILBAO

*P

Martiartu II Polígono, 1 T.: 946 712 584. F.: 946 712 384 www.accorhotels.com/es/hotel-3707-ibisbudget-bilbao-arrigorriaga/index.shtml

155

ARTEA 33. HERRIKO BENTA

Herriko Plaza, 0 -D A T.: 946 317 256

10

ATXONDO 34. MENDIGOIKOA

Tellería, 10 T.: 944 996 100. F.: 944 447 245 hostalzeus@gmail.com

41. AVENIDA EUSKADI *P

** P

*P

34

42. BURGALESA

23

Bº San Juan, 23 T.: 946 820 833 www.mendigoikoa.com reservas@mendigoikoa.com

35. SAN ROQUE

3-D ** H

Campo De Las Monjas, 1 T.: 946 102 268. F.: 946 102 464 www.hotelsanroque.es info@hotelsanroque.es

34

Kareaga, 34 T.: 944 180 160. F.: 944 180 136 www.accorhotels.com/es/hotel-3702-ibisbudget-bilbao-barakaldo/index.shtml 44. MARINA

Doctor Norberto Acebal, 2 T.: 677 865 261

36. NOVOTEL BILBAO **** H EXHIBITION CENTER Río Castaños, 2 T.: 944 184 700. F.: 944 373 743 www.novotel.com H5218@accor.com

5-C 379

46. ARMIÑE

**** H 127

Gasteiz Bidea, 2 T.: 946 217 580. F.: 946 217 594 www.granhoteldurango.com recepcion@granhoteldurango.com

54. OLAJAUREGI 22

** H

Kurutziaga, 52 T.: 946 200 864 olajauregi.com info@olajauregi.com

30

7-D *** H

Ibaigane, 4-b T.: 944 262 960. F.: 944 262 961 plaza.telefonica.net/tienda/hotelarmi_e h@armine.e.telefonica.net

47. ARIZ

9-E

15

*P

BASAURI BARAKALDO

DURANGO

*P

Autonomia, 23 T.: 944 384 913 - 619 892 202 45. RETUERTO

53. GRAN HOTEL DURANGO

*P 129

BALMASEDA

6

*P

Blas de Otero, 4 T.: 944 903 382 pensionlaburgalesa@gmail.com www.pensionlaburgalesa.com 43. IBIS BUDGET BARAKALDO

** P

Mungialde, 3 T.: 946 564 909. F.: 946 564 909 www.pensionudondo.com info@pensionudondo.com

35

** P

217

143

Larrauri, 1-C T.: 944 659 700. F.: 944 659 703 www.hotelseminariobilbao.com reservas@hotelseminariobilbao.com

52. UDONDO 11

Euskadi Avenida, 24 T.: 944 900 523 - 658 740 761 pensionaveuskadi@hotmail.com www.pensionavenidaeuskadi.com

69

*** H

51. SEMINARIO 40. ZEUS

8

7-C

49. AISIA DERIO

ARRANKUDIAGA

77

46

Ollería, 8 T.: 946 216 036. F.: 946 216 332 www.hotelocamiño.com hotelocamino@gmail.com

** P

Galicia, 5 Bajo T.: 944 260 609. F.: 944 260 609 hostalariz.com - info@hostalariz.com

55. OCAMIÑO

12

*H 27


78

OSTATUAK _ ALOJAMIENTOS GORDEXOLA ** P

56. ERROTA

65. KOMENTU MAITEA 16

Intxaurrondo, 54 T.: 946 216 021. F.: 946 218 242 www.ibaizabalikastola.org errota@ibaizabalikastola.org

5-D 68

Barrio Sandamendi, 41 T.: 946 798 082. F.: 946 798 254 www.komentumaitea.com komentumaitea@komentumaitea.com

*H

73. LAUAXETA

**** H

25

Lauaxeta Olerkari, 4 T.: 946 578 836. F.: 946 744 379 www.hotellauaxeta.com reservas@hotellauaxeta.com

57. JUEGO DE BOLOS

*P 16

GÜEÑES

5-D

Sanagustinalde, 2 66. ERREKA GUEÑES *H T.: 946 215 488 25 info@juegobolos.com Lasier, s/n www.juegobolos.com T.: 946 690 330 - 946 690 345 F.: 946 690 289 www.restauranteserreka.com/hotelguenes.htm ELORRIO 10-E hotel@restauranteserreka.com 58. ELORRIO *** H 51

Bº San Agustín, s/n T.: 946 231 555. F.: 946 231 663 www.hotelelorrio.com info@hotelelorrio.com

*P 15

2-D *H 15

Ahedo, 25 T.: 946 806 869. F.: 946 806 522 www.almaderomero.com lourdes@almaderomero.com

Barrio San José, 1 T.: 944 710 005 info@paratene.es www.paratene.es

ERMUA 60. VILLA DE ERMUA

10-D *H 62

Avda. de Gipuzkoa, 54 T.: 943 170 860. F.: 943 179 175 www.hotelvilladeermua.com contacto@hotelvilladeermua.com

68. VICENTE PALLOTTI CASA DE *P ESPIRITUALIDAD Y ACOGIDA Molinar, 17 T.: 946 806 002. F.: 946 806 400 www.casavicentepallotti.com inforeservas@casavicentepallotti.com

4

*P 24

Vizcaya, 13 T.: 943 170 019. F.: 943 030 526 www.pensionmelida.com melidaermua@gmail.com

70. NH LA AVANZADA

6-C **** HA 216

Landabarri, 5 T.: 944 640 194. F.: 944 807 523 www.nh-hotels.com nhlaavanzada@nh-hotels.com

ERRIGOITI 62. ELIZETXE

LEIOA

*P 23

63. TXOMIN

11-C ** P 5

Erbera, 12 T.: 946 168 222 - 680 384 928 www.txominostatua.com txominostatua@hotmail.com

64. GALDAKAO

*P 19

Euskadi, 3 T.: 944 563 892 - 607 309 778 hospegalda@euskalnet.net www.pensiongaldakao.com

** H 38

SESTAO 78. NAVAL

79. TRES CONCEJOS *** H

71. LOIU Lastetxe Kalea, 24 T.: 944 535 038. F.: 944 536 177 www.hotel-loiu.com reservas@hotel-loiu.com

72. PALACIO URGOITI

5-C

5-C *** H 148

6-C

MUNGIA 7-D

13

Poligono Industrial Granada, 1 T.: 946 353 204. F.: 946 353 204 www.hotelortuella.com reservas@hotelortuella.com

45

URDUÑA-ORDUÑA

7-B **** H

Arritugane Bidea, 10 T.: 946 746 868. F.: 946 746 820 www.palaciourgoiti.com info@palaciourgoiti.com

*P

12 Chavarri, 73 T.: 661 885 848 - 658 412 795 concejos@hotmail.com tresconcejos.16mb.com

80. AMAIA

GALDAKAO

*P

Ribera de la Ria, s.n. T.: 944 186 216. F.: 944 959 840 www.hotelnavalsestao.com reservas@hotelnavalsestao.com

Barrio Elexalde, 9 T.: 946 256 194. F.: 946 256 194 elizetxe@elizetxe.com www.elizetxe.com LOIU

ETXEBARRIA

13

ORTUELLA 77. ORTUELLA

*P

69. HERRERO ETXEA

** H

Beraza, 4 T.: 946 330 727 http://artinanoetxea.com info@artinano.com 100

34

6-E

Barrio Murueta, 14 - 1º izda. T.: 946 941 146 www.osabarenahotela.com info@osabarenahotela.com

76. ARTIÑANO ETXEA

Barrio Ambasaguas, 47 T.: 946 806 650 - 620 176 618 herreroetxea@gmail.com herreroetxea.wordpress.com 61. MELIDA

75. OSABARENA

67. ALMA DE ROMERO

59. PARATENE

Beko Kalea, 18 T.: 946 743 200. F.: 946 743 927 www.hoteltorrebillela.com hoteltorrebillela@hotmail.com

OROZKO KARRANTZA HARANA/ VALLE DE CARRANZA

ERANDIO

** H

74. TORREBILLELA

81 LUPARDIKA 82

*P

Barrio San Francisco, 22 T.: 945 383 090 *P

Donibane, 11 T.: 628 245 001 - 945 383 371

19 9


HOTELAK ETA PENTSIOak _ HOTELES Y PENSIONES VALLE DE TRÁPAGA-TRAPAGARAN

ZALLA

** P

82. AGARIMO Bº Galindo, s/n - Pab 4 T.: 944 956 296 www.hostalrestauranteagarimo.es hostalagarimo@gmail.com

4-D *P

84. TXIKOTE OSTATUA 72

ZAMUDIO

7-C *** H

85. ARETXARTE 83. ELGUERO

*P

Elguero Barrio, 21 T.: 647 512 347

20

88. ANDOAIN

*P

** P

34

ANOETA 89. BENTA ALDEA

15-E ** P 7

Ctra. Anoeta-Tolosa, s/n T.: 943 654 079 www.bentaldea.com info@bentaldea.com

90. MONDRAGON

11-F *** H

Biteri Etorbidea, 16 T.: 943 712 433. F.: 943 712 343 www.hotelmondragon.com hotelmondragon@hotelmondragon.com

68

22

Biteri Etorbidea, 1 T.: 943 797 322. F.: 943 791 416 www.hotelarrasate.com hotel@hotelarrasate.com

7

14-F **** H 37

14

102. GUREGAS

** H

Nacional 1, Km 419 T.: 943 805 480. F.: 943 805 761 www.hotelbeasain.com beasain.guregas@ext.grupogureak.com info@grupogureak.com

19

12-E *H

96. LARRAMENDI TORREA

22

San Juan, 6 T.: 943 857 666. F.: 943 857 665 www.larramenditorrea.com hotel@larramenditorrea.com

103. IGARTZA

*H 47

Oriamendi, 41 T.: 943 085 240. F.: 943 085 241 www.igartzahotela.com hotel@igartzahotela.com

13-D ** H

97. LOIOLA

** H

Bº Izarraitz, 24 T.: 943 811 128

Nafarroa, 57 T.: 943 889 888. F.: 943 883 889 www.hoteldolarea.com info@hoteldolarea.com

** P

Bº Ergobia, s/n T.: 943 550 042 - 943 332 977 F.: 943 332 977 www.beizamapension.com info@beizamapension.com

AZPEITIA 91. ARRASATE

22

*P

100. ESKUZTA

101. DOLAREA

AZKOITIA ARRASATE/MONDRAGÓN

*P

BEASAIN

9

Arantzibia, 1 T.: 943 115 811 - 656 762 724 info@pensionandoain.com www.pensionandoain.com 95. BEIZAMA

19

Alto de Barazar, N240-122 km 39 T.: 946 739 564 - 946 317 209

Oialume, 28 T.: 943 311 600 / 688 611 600 www.pensionastigarraga.es pensionastigarraga@yahoo.es

ANDOAIN

** HA

Altzusta, 42 T.: 946 317 888. F.: 946 317 909 www.ellaurihotela.com info@ellauri.com

87. BARAZAR

16-C

94. ASTIGARRAGA

86. ELLAURI

8-F

50

Parque Tec. de Zamudio, Edif. 200 T.: 944 036 900. F.: 944 036 901 www.aretxarte.com hotel@aretxarte.com

ASTIGARRAGA

GIPUZKOA

30

Bizkaitarra, 2 T.: 946 390 178. F.: 946 390 409 hostalchicote@telefonica.net

ZEANURI

104. SALBATORE 68

Loiolako Inazio, 47 T.: 943 151 616. F.: 943 151 618 www.hotelloiola.com loiola@hotelloiola.com

*H 26

Bº Salbatore, s/n T.: 943 888 307. F.: 943 888 362 www.salbatorehotela.com salbatore@salbatorehotela.com

92. URIZAR Ferrerías, 15 T.: 943 791 293 www.hostalurizar.com info@hostalurizar.com

** P

93. UXARTE

** P

Bº Udala T.: 943 791 250. F.: 943 771 562 www.uxarte.es hostaluxarte@gmail.com

98. ARRUPE/LOYOLA 14

10

*H 64

Loiola Auzoa, 8 T.: 943 025 026 www.hotelarrupe.org hotelarrupe@sjloyola.org

99. LARRAÑAGA Elosiaga, 392 Urrestilla Bidea T.: 943 811 180. F.: 943 151 517 www.hotel-larranaga.com info@hotel-larranaga.com

BERGARA 105. ORMAZABAL

12-E ** H 27

Barrenkalea, 11 T.: 943 763 650. F.: 943 763 650 www.hotelormazabal.com reservas@hotelormazabal.com

*H

15

106. ARIZNOA

*P

Telesforo Aranzadi, 3 T.: 943 761 846. F.: 943 761 848 107. BERGARA

29

*P

Bidekurutzeta, 34 - T.: 943 764 723

26

79


80

OSTATUAK _ ALOJAMIENTOS *P

108. ZABALA

Ibarra, 14 T.: 943 762 007. F.: 943 764 257

BIDEGOIAN 109. IRIARTE JAUREGIA

14-E **** H 36

Eliz Bailara, 8 T.: 943 681 234. F.: 943 681 235 www.iriartejauregia.com info@iriartejauregia.com

22

Santa Barbara auzoa, 87 T.: 943 337 211 / 629 991 476 F.: 943 337 212 www.arrobiostatua.com info@arrobiostatua.com

IDIAZABAL

110. UNZAGA PLAZA

*** H

*H

14-F ** P 45

Nagusia, 10 - T.: 943 880 012

** H

112. TXARRIDUNA

LASARTE-ORIA 121. TXARTEL

15-C

14-G

Zikuñaga Bailara, 72 T: 943 331 750. F: 943 331 835 reservas@hoteltxintxua.com www.hoteltxintxua.com

38

*H 25

*H 62

Bizardia Plaza, 7 T.: 943 490 625 - 943 491 037 F.: 943 493 723 www.gurutzeberri.com gurutzeberri@gurutzeberri.com

22

132. YABEN

LEGAZPI

** P 11

Astigarragako Bidea/Camino, 19 T.: 943 493 166. F.: 943 493 166

18 Santa Lutzi - Anduaga 22 T.: 943 721 235

124. MAULEON

234

*H

Zubierreka, 17 T.: 943 881 588. F.: 943 888 479 hotelrestaurntelazkao.com hotelrestaurantelazkao@hotmail.com

*H

17-C *** H

Pol. Lintzirin, 7 - Arragua / Diseminado T.: 943 492 000. F.: 943 492 504 www.hotellintzirin.com recepcion@hotellintzirin.com

131. GURUTZE BERRI

123. LAZKAO

115. TXINTXUA

OIARTZUN

66

LAZKAO

16-C

*H

45

HERNANI

7

Iparralde Etorbidea, 1 T.: 943 492 586. F.: 943 493 876 www.hotelelizalde.com info@hotelelizalde.com

14

*P

*P

Mutiloa, 3 T.: 943 801 166 mutiloakoostatua@yahoo.es

130. ELIZALDE

Ermuaran-Bide Bidea/Camino, 1 T.: 943 748 778. F.: 943 748 779 reservas@hoteltxarriduna.com 122. IBILTZE www.hoteltxarriduna.com Antxota, 3-4 T.: 943 365 644. F.: 943 366 746 ERRENTERIA 16-C www.hotelibiltze.com contacto@hotelibiltze.com 113. BERRI VERSALLES ** H

114. EZKIZU

13-G

110

*P

EZKIO-ITSASO

29

** H

Paseo del Circuito, 1 T.: 943 362 340. F.: 943 364 804 www.hoteltxartel.com info@hoteltxartel.com

Alto de Capuchinos, 9 T.: 943 512 045. F.: 943 516 616 www.hotelberriversalles.com reservas@hotelberriversalles.com

*P

Nagusia, 24 T.: 943 682 091

129. LINTZIRIN

12-D 40

127. JOSE MARI

128. MUTILOA

120. IZASKUN

Ermuaran Bide, 3 T.: 943 748 778. F.: 943 748 779 www.hoteltxarriduna.com reservas@hoteltxarriduna.com

LIZARTZA

MUTILOA

ITSASONDO

ELGOIBAR

11

30

Alto de Etxegarate T.: 943 187 655 www.casaalai.com

142

Ego Gain, 5 T.: 943 257 635. F.: 943 700 074 www.hotelunzagaplaza.com info@hotelunzagaplaza.com

111. TXARRIDUNA

11

13-G

119. ALAI

11-E

** P

Alto de Arlaban T.: 943 714 952 www.gureametsa.es contacto@gureametsa.es

*P

118. ANZIZAR

Nagusia, 7 T.: 943 557 151

EIBAR

126. GURE AMETZA

*P

117. ARROBI OSTATUA 8

12-F 133. AMAZKAR

** H

Nafarroa, 16 T.: 943 730 870 - 943 730 948 F.: 943 731 845 www.hotelmauleon.com

21

*P 5

Kontsejuerreka, 2 T.: 943 492 783 / 658 931 891 F.: 943 490 029 www.pensionamazkar.com pensionamazkar@gmail.com 134. OLAZI

*P -

116. ZINKOENEA Mayor, 57 - 1º T.: 670 390 897. F.: 943 552 080 pensionzinkoenea@hotmail.com

** P

14

LEINTZ-GATZAGA 125. SORAN ETXEA Santiago, 3 T.: 943 715 398. F.: 943 714 420 www.soranetxea.com info@soranetxea.com

10-G ** H

19

Oiartzabal Bidea/Camino, 14 T.: 943 490 818 info@olazi.com - www.olazi.com


HOTELAK ETA PENTSIOak _ HOTELES Y PENSIONES

OLABERRIA 135. CASTILLO

14-G *** H

13-F ** P

143. ITXUNE 51

Ctra. N-1 Madrid-Irun, Km. 417 T.: 943 881 958. F.: 943 883 460 www.hotelcastillo.info recepción@hotelcastillo.info

ORMAIZTEGI Gabirialde, 14 T.: 639 238 889. F.: 943 161 146 www. itxune.com info@itxune.com

25

** P

152. OIANUME

136. SANTUARIO DE ARANZAZU

12-F *** H 98

Bº de Arantzazu, 8 T.: 943 781 313. F.: 943 781 314 www.hotelsantuariodearantzazu.com info@hotelsantuariodearantzazu.com

137. TORRE ZUMELTZEGI

** P

138. SORALUZE

15-E *H

144. ORIA Oria, 2 T.: 943 654 688. F.: 943 653 612 www.hoteloria.com hoteloria@hoteloria.com

22

San Frantzisko, 20 T.: 943 654 688. F.: 943 653 612 www.hoteloria.com hoteloria@hoteloria.com

13

*P

8

22

*P 35

Felipe Gorriti Plaza, 1 T.: 943 670 017 - 943 117 012 www.pensionoyarbide.com

URNIETA *H

149. K10 34

16-D **** H

Zona Industrial Erratzu T.: 943 337 357. F.: 943 331 168 www.hotelk10.com info@hotelk10.com

M. Yurramendi, 22 T.: 690 040 511 690 040 511 galtzaurautoak@hotmail.com

USURBIL

*P

148. OYARBIDE

95

15-C ** H

157. AGINAGA

44

Aginaga, 31 T.: 943 370 668 www.aginagahotela.com info@aginagahotela.com

*H

158. ATXEGA JAUREGIA

23

Aitzezarra, 1. Pol. Zumartegi T.: 943 376 666. F.: 943 376 771 www.hotelatxega.com reservas@hotelatxega.com

ZALDIBIA 141. SINDIKA

142. GOIKO-BENTA Arantzazu, 12 T.: 943 781 305. F.: 943 780 321 www.goikobenta.com goiko-benta@terra.com

150. LER ARGI

*H 74

Bº Arantzazu, 30 T.: 943 781 303 www.hotel-sindika.com h.sindika@hotmail.com

19

** H

Otzaran, 15 T.: 943 331 334. F.: 943 331 988 www.lerargi.net reservas@lerargi.net

151. GURIA

*P

Idiazabal, 46 T.: 943 005 650 - 688 638 471 F.: 943 005 646 www.pensionguria.com info@pensionguria.com

99

11

*P

146. KARMENTXU

Errementari, 5 T.: 943 673 701

*H

Kale Zaharra, 19 T.: 943 718 285. - F.: 943 718 284 www.hotelongi.com hotelongi@yahoo.es

*P

155. PAKE-LEKU

14

Bº Ergoyen, 6-B T.: 943 551 789 - 659 565 360 F.: 943 331 059 pakeleku@salesianosurnieta.com http://urnietakosalesiarrak.com/residenciaalbergue/pake-leku

Korreo, 24 T.: 943 673 701 - 630 556 678 www.pensionkarmentxu.com gchopeitia@hotmail.com

Bº Torreauzo, 9 T.: 943 781 956. F.: 943 783 290 www.etxeaundi.com reservas@etxeaundi.com

*P

156. TXOKO MAITEA 23

147. KARMENTXU II

140. ONGI ETORRI

21

** H

Bº Uribarri T.: 943 716 179. F.: 943 716 070 www.soraluzeostatua.es info@soraluzeostatua.es

139. ETXE AUNDI

64

154. BABES

*H

145. ORIA II

6

Dendategi, 4 T.: 943 333 866 www.pension-villa-urnieta.com info@pension-villa-urnieta.com

Idiazabal, 6 T.: 943 550 480. F.: 943 550 480 www.pensionbabes.com pensionbabes@pensionbabes.com

*** H

Larraña, 35 T.: 943 540 000 www.hoteltorrezumeltzegi.com info@hoteltorrezumeltzegi.com

TOLOSA

13

Barrio Ergoien, 18 T.: 943 556 683 - 943 332 505 F.: 943 556 314 www.oianume.com oianume@oianume.com

153. VILLA DE URNIETA

OÑATI

81

13

14-F *H

159. ZELAA

40

Elbarrena, s/n T.: 943 161 666. F.: 943 884 527 www.hotelzelaa.com info@hotelzelaa.com

ZEGAMA

** P 19

13-G ** P

160. ZEGAMA

18

San Martín, 3 T.: 943 801 051


82

OSTATUAK _ ALOJAMIENTOS ZESTOA

ZIZURKIL

13-D *** H

161. AROCENA

187

Pº San Juan, 16 T.: 943 147 040. F.: 943 147 978 www.hotelarocena.com reservas@hotelarocena.com

** H

San Cristóbal-etxeberri T.: 943 721 211. F.: 943 724 494 www.etxeberri.com

69

Legazpi, 5-1º T.: 670 264 922. F.: 943 729 237 www.zelai.org zelaipentsioa@gmail.com

** P

Urola, 6 T.: 943 725 041 www.pension-balentina.com balentina@telefonica.net

** P

167. ZELAI

229

165. BALENTIÑA

28

Antonino Oraa, 2 T.: 943 533 008. F.: 943 533 046 www.pensionurola.com reservas@pensionurola.com

13-F

164. ETXEBERRI

162. GRAN HOTEL BALNEARIO *** H DE CESTONA Pº San Juan, 30 T.: 943 147 140. F.: 943 147 064 www.relaistermal.com reservas@relaistermal.com

5

Hernandorena, 0 T.: 943 691 893

ZUMARRAGA

** P

166. UROLA

*P

163. PANCHICANE

12

14

ARABAKO ERRIOXA / RIOJA ALAVESA ELCIEGO

9-M

1. MARQUES DE RISCAL ***** H THE LUXURY COLLECTION

LAGUARDIA 4. VILLA DE LAGUARDIA

79

Torrea, 1 T.: 945 180 880. F.: 945 180 881 www.luxurycollection.com/marquesderiscal marquesderiscal@luxurycollection.com

10-M

Pº de San Raimundo, 15 T.: 945 600 560. F.: 945 600 561 www.hotelvilladelaguardia.com reservas@hotelvilladelaguardia.com

5. CASTILLO EL COLLADO 2. VILLA DE ELCIEGO

** H 34

Norte, 1 T.: 945 606 597. F.: 945 606 669 www.elciegohotel.com reservas@elciegohotel.com

LABASTIDA/BASTIDA 3. JATORRENA Florida, 10 T.: 945 331 050. F.: 945 331 671 www.jatorrena.com info@jatorrena.com

8-L ** H 69

160

6. POSADA MAYOR DE ** H MIGUELOA Mayor, 20 T.: 945 621 175. F.: 945 621 022 www.mayordemigueloa.com reservas@mayordemigueloa.com

39

Paganos, Km. 61 T.: 945 600 766. F.: 945 621 278 www.enoturismoegurenugarte.com reservas@egurenugarte.com

SAMANIEGO

** H

Paseo El Collado, 1 T.: 945 621 200. F.: 945 600 878 www.hotelcollado.com hotel@hotelcollado.com

*H

7. EGUREN UGARTE

**** H

19

9-M ** H

8. PALACIO SAMANIEGO Constitución, 12 T.: 945 609 151. F.: 945 609 157 www.palaciosamaniego.com recepcion@palaciosamaniego.com

13

VILLABUENA DE ÁLAVA/ ESKUERNAGA 9. VIURA

22

9-M **** H

La Colina, s/n T.: 945 609 000. F.: 945 609 447 www.hotelviura.com info@hotelviura.com

62


HOTELAK ETA PENTSIOak _ HOTELES Y PENSIONES

OSTATUEN ERREGISTRO ZENBAKIA NÚMERO DE REGISTRO DE LOS ALOJAMIENTOS HOTELAK ETA PENTSIOAK / HOTELES Y PENSIONES BILBAO 1 Hotel CARLTON

HBI00003

24 Hotel

BILBAO JARDINES

HBI01180

48 Pensión MENDEZ II

HBI01111

2 Hotel LOPEZ DE HARO

HBI01049

25 Hotel

BILBI

HBI00824

49 Pensión RIA DE BILBAO

HBI01108

3 Hotel MELIA BILBAO

HBI01176

26 Hotel

ESTADIO

HBI01036

50 Pensión SAN MAMES

HBI00340

27 Hotel

VISTA ALEGRE

HBI01029

51 Pensión TORRE URIZAR

HBI01234

52 Pensión ZORROZA

HBI01114

53 Pensión ALBINO

HBI00771

54 Pensión ARIAS

HBI00675

55 Pensión CARBALLO

HBI01054

4 Hotel GRAN HOTEL DOMINE BILBAO

HBI01154

28 Hotel

ZABALBURU

HBI00545

5 Hotel ABANDO

HBI01056

29 Hotel

ARRIAGA

HBI01061

6 Hotel BARCELO BILBAO NERVION

HBI00614

30 Hotel

ARTXANDA

HBI01034

7 Hotel ERCILLA

HBI00575

31 Hotel

IBIS BILBAO CENTRO HBI01209

8 Hotel

HBI01233

32 Hotel

RIPA

HBI01059

33 Pensión

ALICIA ZZZ B&B

HBI01230

34 Pensión

ARRIAGA, S

35 Pensión

ARTETXE

GRAN BILBAO

9 Hotel HESPERIA BILBAO

HBI01201

10 Hotel HESPERIA ZUBIALDE

HBI01130

11 Hotel HOLIDAY INN BILBAO

HBI00337

12 Hotel JARDINES DE ALBIA

HBI01144

13 Hotel MIRO

HBI01159

14 Hotel NH VILLA DE BILBAO

56 Pensión DE LA FUENTE

HBI01042

HBI01216

57 Pensión DON CLAUDIO

HBI00180

HBI01084

58 Pensión EMILIO

HBI00440 HBI01083

36 Pensión

BASQUE BOUTIQUE HBI01239

59 Pensión MANOLI

37 Pensión

BEGOÑA

60 Pensión MANOLI

HBI00834

HBI00740

38 Pensión

BLUE BILBAO BED & BREAKFAST HBI01253

61 Pensión MARDONES

HBI00076

15 Hotel SERCOTEL COLISEO

HBI01232

39 Pensión

BILBAO

62 Pensión MARTINEZ

HBI00405

16 Hotel INDAUTXU

HBI01053

40 Pensión

BILBAO CITY ROOMS HBI01251

63 Pensión MATILDE

HBI00933

17 Hotel ZENIT BILBAO

HBI01178

41 Pensión

BILBOROOMS

HBI01196

64 Pensión MENDEZ

HBI00970

18 Hotel ARENAL

HBI01100

42 Pensión

CARAVAN CINEMA

HBI01249

65 Pensión ROQUEFER

HBI00994

19 Hotel CONDE DUQUE BILBAO HBI00309

43 Pensión

CENTRAL

HBI01133

66 Pensión SANTIMAMI

HBI00202 HBI00434

HBI00037

HBI01107

20 Hotel ILUNION BILBAO

HBI00280

44 Pensión

CASUAL GUREA

HBI00477

67 Pensión SERANTES

21 Hotel NH DEUSTO

HBI01060

45 Pensión

ITURRIENEA

HBI00663

68 Pensión VALEN

HBI00635

22 Hotel PETIT PALACE ARANA

HBI01191

46 Pensión LA ESTRELLA

HBI01001

69 Pensión VISTA ALEGRE

HBI01062

23 Hotel

HBI01086

47 Pensión LA SALVE

HBI01238

70 Pensión ZUBIA URBAN ROOMS HBI00394

SIRIMIRI

DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN 1 Hotel

MARIA CRISTINA

HSS00002

16 Hotel

AVENIDA

HSS00113

33 Hotel

OKAKO

HSS00756

2 Hotel

ASTORIA7

HSS00704

17 Hotel

CODINA HSS00014

34 Hotel

RECORD

HSS00402

3 Hotel

BARCELO COSTA VASCA

18 Hotel

EUROPA

HSS00550

35 Hotel

ZALDUA

HSS00568

4 Hotel

DE LONDRES Y DE INGLATERRA

19 Hotel

NIZA

HSS00003

36 Hotel

ZARAGOZA PLAZA

HSS00642

20 Hotel

ARRIZUL URUMEA

HSS00762

37 Hotel-Ap. IRENAZ RESORT

21 Hotel

E ZEIZA

HSS00578

38 Pensión AIDA HSS00615

22 Hotel

GRAN BAHIA BERNARDO

HSS00721

23 Hotel

LA GALERIA

HSS00579

24 Hotel

LEKU EDER

HSS00421

25 Hotel

NICOL’S

HSS00577

26 Hotel

PUNTA MONPAS

27 Hotel

TERMINUS

HSS00488 HSS00001

5 Hotel

GUDAMENDI

HSS00075

6 Hotel

HESPERIA DONOSTIA

HSS00682

7 Hotel

MONTE IGUELDO

HSS00345

8 Hotel

NH ARANZAZU

HSS00565

9 Hotel

PALACIO DE AIETE

HSS00652

10 Hotel

SAN SEBASTIAN

HSS00313

11 Hotel

SILKEN AMARA PLAZA HSS00571

12 Hotel

TRYP ORLY

HSS00006

HSS00710

39 Pensión ALAMEDA

HSS00666

40 Pensión ALDAMAR

HSS00632

41 Pensión ALEMANA

HSS00055

42 Pensión ALTAIR

HSS00700

HSS00714

43 Pensión AMETZAGAÑA

HSS00592

HSS00069

44 Pensión ANOETA

HSS00674 HSS00589

28 Hotel

PARMA

HSS00361

45 Pensión ARTEA

ARRIZUL

HSS00686

46 Pensión BAHIA HSS00052

13 Hotel

VILLA SORO

HSS00668

29 Hotel

14 Hotel

ZENIT SAN SEBASTIAN

30 Hotel

ARRIZUL GROS

HSS00717

47 Pensión BALERDI HSS00603

HSS00765

31 Hotel

DONOSTI

HSS00734

48 Pensión BASIC CONFORT 2

15 Hotel

ANOETA

HSS00563

32 Hotel

MONTE ULIA

HSS00648

49 Pensión BIKAIN HSS00624

HSS00664

83


84

OSTATUAK _ ALOJAMIENTOS OSTATUEN ERREGISTRO ZENBAKIA / NÚMERO DE REGISTRO DE LOS ALOJAMIENTOS

50 Pensión BUENA VISTA

HSS00411

74 Pensión ADORE

HSS00747

100 Pensión KOXKA

HSS00741

51 Pensión BULE

HSS00783

75 Pensión AIA

HSS00713

101 Pensión LA MARINERA

HSS00716

52 Pensión CASA NICOLASA

HSS00767

76 Pensión AINTZIETA

HSS00604

53 Pensión CHOMIN

HSS00580

77 Pensión AMAIUR

HSS00541

102 Pensión LARREA

HSS00553

54 Pensión DONOSTIARRA

HSS00522

78 Pensión AMALUR

HSS00538

103 Pensión LO EGIN

HSS00528

79 Pensión AMARA

HSS00586

104 Pensión LOINAZ

HSS00569 HSS00672

55 Pensión GRAN BAHIA BERNARDO

HSS00612

80 Pensión ANNE

HSS00636

56 Pensión GROSEN

HSS00745

81 Pensión AÑORGA

HSS00521

105 Pensión LOLO URBAN HOUSE

57 Pensión ITURRIZA

HSS00742

82 Pensión ARALAR

HSS00546

106 Pensión MILAGROS

HSS00570

58 Pensión ITXASOA

HSS00623

83 Pensión ARIES

HSS00619

107 Pensión MIRAMAR

HSS00620

59 Pensión KAIA

HSS00533

84 Pensión ARISTIZABAL

HSS00513

60 Pensión KURSAAL

HSS00625

85 Pensión ARTEA NARRICA

HSS00737

108 Pensión OLATU GUEST HOUSE

HSS00750

61 Pensión LA CONCHA

HSS00544

86 Pensión ATXIKI

HSS00703

HSS00729

HSS00196

87 Pensión AUSSIE

HSS00560

109 Pensión ONDARRA

62 Pensión LA PERLA 63 Pensión LOREA

HSS00542

88 Pensión AUSSIE II

HSS00776

110 Pensión EL PUERTO

HSS00596

64 Pensión LOALDIA

HSS00763

89 Pensión C7

HSS00735

111 Pensión ROGER’S HOUSE

HSS00754

65 Pensión MAITE

HSS00549

90 Pensión EASO

HSS00315

112 Pensión SAN JERONIMO

HSS00535

66 Pensión NUEVAS ARTES

HSS00646

91 Pensión EDORTA

HSS00654

113 Pensión SAN JUAN

HSS00593

67 Pensión REGIL

HSS00582

92 Pensión ENJOY COMFORT

HSS00744

114 Pensión SAN LORENZO

HSS00526

68 Pensión SAN IGNACIO

HSS00719

93 Pensión FANY

HSS00613

115 Pensión SAN MARTIN

HSS00519

94 Pensión GARATE

HSS00712 HSS00614

69 Pensión SAN SEBASTIÁN CENTRO

HSS00725

95 Pensión GOIKO

70 Pensión UR - ALDE

HSS00667

96 Pensión GRAN BAHIA 2

HSS00659

71 Pensión URKIA

HSS00523

97 Pensión IRA

72 Pensión URUMEA

HSS00191

73 Pensión AB DOMINI

HSS00649

116 Pensión SAN TELMO

HSS00635

117 Pensión SAN VICENTE

HSS00518

HSS00671

118 Pensión SANTA CLARA

HSS00661

98 Pensión IZAR BAT

HSS00658

119 Pensión TXIMISTARRI

HSS00511

99 Pensión JOAKINA

HSS00701

120 Pensión URGULL

HSS00551

VITORIA-GASTEIZ 1

Hotel GRAN HOTEL LAKUA HVI00382

14 Hotel DUQUE DE WELLINGTON HVI00377

2

Hotel NH CANCILLER AYALA

HVI00001

15 Hotel EL COTO

HVI00392

28 Pensión LA CASA DE LOS ARQUILLOS

HVI00390

3

Hotel EL CASERON

HVI00333

16 Hotel RUTA DE EUROPA

HVI00352

29 Pensión LA PAZ

HVI00305

17 Hotel ACHURI

HVI00238

30 Pensión LA ZUYANA

HVI00338

4 Hotel SILKEN CIUDAD DE VITORIA

HVI00344

18 Hotel AMARICA

HVI00347

5

Hotel ABBA JAZZ

HVI00403

19 Hotel BARRACHI

HVI00350

6

Hotel AC GENERAL ALAVA

HVI00093

20 Hotel GORBEA

HVI00341

7

Hotel ARABA

HVI00400

21 Hotel LA BILBAINA

HVI00146

8

Hotel GOBEO PARK

HVI00386

9 Hotel HOLIDAY INN EXPRESS VITORIA

HVI00394

31 Pensión PORTAL DE VERGARA HVI00364 32 Pensión AMAYA

HVI00348

33 Pensión ARABA

HVI00376

34 Pensión CAMAS MARI

HVI00092

35 Pensión EGUILETA

HVI00019

36 Pensión FRANCIA

HVI00349

HVI00343

37 Pensión GORBEA

HVI00346 HVI00319 HVI00224

22 Hotel-Ap BOULEVARD VITORIA-GASTEIZ

HVI00391

23 Hotel-Ap JARDINES DE ULETA

HVI00398

10 Hotel PALACIO DE ELORRIAGA HVI00369

24 Hotel-Ap JARDINES DE ARISTI HVI00399 25 Pensión ARABA 2

11 Hotel CENTRO VITORIA

HVI00101

12 Hotel DATO 28

HVI00331

26 Pensión CASA 400

HVI00335

38 Pensión MAITANE

13 Hotel DESIDERIO

HVI00213

27 Pensión DATO 2

HVI00366

39 Pensión PEÑA MARDONES

EUSKAL KOSTALDEA/ COSTA VASCA BIZKAIA HBI01220

7 Pensión BERRITXU

HBI01153

13 Pensión AKELARRE

HBI01131

2 Pensión GAZTELU BEGI

1 Hotel

JOSHE MARI

HBI01102

8 Pensión BEKALE

HBI01237

14 Pensión GERNIKA

HBI01055

3 Pensión ARIMUNE

HBI00269

9 Pensión ITSASMIN

HBI01106

15 Hotel EMBARCADERO

HBI01166

4 Hotel TXARAKA

HBI01051

10 Hotel

16 Hotel IGERETXE

HBI01235 HBI00021

CASTILLO DE ARTEAGA HBI01175

5 Pensión TORRE ERCILLA

HBI01132

11 Hotel GERNIKA

HBI01031

17 Hotel

6 Pensión ALDATZETA

HBI01202

12 Hotel BOLIÑA

HBI00360

18 Hotel ARTAZA

LOS TAMARISES

HBI01101


HOTELAK ETA PENTSIOak _ HOTELES Y PENSIONES

85

OSTATUEN ERREGISTRO ZENBAKIA / NÚMERO DE REGISTRO DE LOS ALOJAMIENTOS

19 Hotel NEGURI

HBI01045

33 Hotel Ap. VILLA ITSASO

HBI01205

47 Pensión BUENA VISTA

HBI01227

20 Hotel MAITENA

HBI01172

34 Hotel ATALAYA

HBI01033

48 Pensión LA GUIA

HBI01043

21 Pensión BASAGOITI

HBI01081

35 Hotel

EL PUERTO

HBI01039

49 Pensión SANTA MARIA

HBI01103

22 Pensión AREETA

HBI01082

36 Hotel

KURUTZIAGA JAUREGIA

HBI01161

23 Pensión EL ABRA

HBI01160

37 Hotel MUNDAKA

50 Hotel

URH PALACIO DE ORIOL

HBI01163

24 Pensión ARTEBIKONDO

HBI01097

51 Hotel

SAN JORGE

HBI01074

25 Hotel

AISIA LEKEITIO HOTEL TALASOTERAPIA HBI01088

26 Hotel OXANGOITI

HBI01213

27 Hotel PIÑUPE

HBI01016

28 Hotel ZUBIETA

HBI01089

29 Hotel METROKUA

HBI01164

30 Pensión ZELAIGANE

HBI01169

31 Hotel GARAZAR

HBI01240

32 Pensión ENDAI

HBI01090

HBI01078

38 Hotel IBAIGUNE

HBI01162

39 Hotel MUSKIZ

HBI01118

40 Hotel

HBI01204

PALACIO MUÑATONES

41 Pensión PATXI

HBI01109

42 Hotel KAIAN

HBI01158

43 Pensión URIBE

HBI01071

44 Pensión ARRARTE

HBI01052

45 Hotel GRAN HOTEL PUENTE COLGANTE 46 Pensión BELMAR

52 Pensión BARLOVENTO

HBI00336

53 Pensión EL PUERTO

HBI00366

54 Pensión IRUÑA

HBI00513

55 Pensión LAS VIÑAS

HBI01250

56 Hotel

HBI01140

MODUS VIVENDI

57 Hotel GOIZALDE

HBI00296

58 Hotel KAIA

HBI01177

HBI01147 HBI01077

GIPUZKOA 59 Pensión ALTXERRI

HSS00755

78 Hotel ALCAZAR

HSS00027

98 Hotel

60 Pensión GAZTEATEGI

HSS00758

79 Hotel ATALAIA

HSS00665

99 Pensión XALOA

61 Hotel

AISIA DEBA

HSS00669

80 Hotel

HSS00634

100 Hotel

62 Hotel

KANALA ITZIAR

ETH IRUN

TXANKA ERREKA

HSS00723 HSS00663

KARLOS ARGUIÑANO HSS00552

HSS00641

81 Hotel URDANIBIA

HSS00572

101 Hotel ZARAUZ

63 Pensión ZUMARDI

HSS00601

82 Hotel AITANA

HSS00630

102 Hotel ALAMEDA

HSS00564

64 Hotel

SAIAZ GETARIA

HSS00676

83 Hotel

HSS00660

103 Hotel ZERUPE

HSS00778

65 Hotel

IBIS IRUN

HSS00078

ITXAS GAIN

HSS00699

84 Pensión BIDASOA

HSS00025

104 Hotel NORTE

HSS00496

66 Pensión GETARIANO

HSS00410

85 Pensión EUROPA

HSS00584

105 Hotel OLATU

HSS00711

67 Pensión IRIBAR

HSS00611

86 Pensión LOS FRONTERIZOS

HSS00566

106 Hotel

HSS00639

68 Pensión KATRAPONA

HSS00688

87 Pensión BOWLING

HSS00574

107 Pensión EKIA

HSS00677

69 Hotel JAIZKIBEL

HSS00655

88 Pensión LIZASO

HSS00037

108 Pensión IPAR

HSS00576

89 Pensión GEMA

HSS00270

109 Pensión LAGUNAK

HSS00558

90 Pensión MARICARMEN

HSS00548

110 Pensión TXIKI POLIT

HSS00583

91 Pensión GURE AMETSA

HSS00673

111 Pensión MUSIKA PLAZA

HSS00532

92 Pensión FRONTERA

HSS00597

112 Pensión LORIEN

HSS00749

93 Hotel ERREKALDE

HSS00724

113 Pensión ZARAUZ PLAYA

HSS00751

94 Hotel ARBE

HSS00697

114 Hotel ZELAI

HSS00653

70 Hotel

PARADOR EL EMPERADOR

HSS00369

71 Hotel

RIO BIDASOA

HSS00557

72 Hotel OBISPO

HSS00554

73 Hotel

HSS00543

SAN NICOLAS

74 Hotel LORENEA

HSS00732

75 Hotel PALACETE

HSS00656

76 Hotel Ap. JAUREGUI

HSS00502

77 Pensión TXOKO GOXOA

HSS00510

ROCA MOLLARRI

95 Hotel ZUMALABE

HSS00690

115 Hotel ZUMAIA

HSS00628

96 Pensión KOFRADI ZAHARRA

HSS00598

116 Pensión GOIKO

HSS00657

97 Hotel

HSS00683

AISIA ORIO

EUSKAL MENDI ETA HARANAK / MONTES Y VALLES VASCOS ARABA / ALAVA 1 Pensión CASA ANTOLIN

HVI00336

8 Hotel DURTZI

HVI00074

15 Hotel

2 Hotel ALDAMA

HVI00393

9 Hotel

VALLE DE AYALA

HVI00371

16 Pensión EL VENTORRO

HVI00105

3 Pensión ALBIZABAL

HVI00405

10 Hotel

HARITZ ONDO

HVI00360

17 Hotel

HVI00357

4 Pensión AYALA

HVI00257

11 Hotel

LOS ROTUROS

HVI00378

5 Hotel

HVI00355

12 Hotel NAGUSI

18 Hotel AS HOTEL EXPRESS ALTUBE

HVI00308

19 Pensión VIRGALA

HVI00326

TORRE DE ARTZINIEGA

6 Pensión LAS VENTAS 7 Hotel

HVI00175

PARADOR DE ARGOMANIZ HVI00301

13 Hotel

HVI00385

ANDGO.COM MIRANDA HVI00389

14 Hotel JULIA

HVI00381

ANDAMUR-SAN ROMAN CASA DOÑA LOLA

HVI00387


86

OSTATUAK _ ALOJAMIENTOS OSTATUEN ERREGISTRO ZENBAKIA / NÚMERO DE REGISTRO DE LOS ALOJAMIENTOS

BIZKAIA

20 Hotel

SAN BLAS

21 Hotel ZELAIETA

HBI00332

43 Pensión IBIS BUDGET BARAKALDO HBI01157

67 Hotel

HBI01148

44 Pensión MARINA

68 Pensión VICENTE PALLOTTI CASA DE ESPIRITUALIDAD Y ACOGIDA HBI01076

HBI01245

ALMA DE ROMERO

HBI01197

22 Pensión BURDI-KURUTZE

HBI01218

45 Pensión RETUERTO

HBI00554

23 Pensión TABERNA ZARRA

HBI01050

46 Hotel ARMIÑE

HBI01152

24 Hotel EUBA

HBI01174

47 Pensión ARIZ

HBI01068

69 Pensión HERRERO ETXEA

HBI01247

HBI01128

48 Pensión BEDIA

HBI01228

70 Hotel-Ap. NH LA AVANZADA

HBI01217

25 Hotel

HARRISON ETXEA

26 Hotel KONBENIO

HBI01149

49 Hotel

AISIA DERIO HOTEL SPA HBI01150

71 Hotel LOIU

HBI01127

27 Pensión PENSIÓN BIDE ONDO

HBI01248

HBI01194

HBI01171

HOLIDAY INN EXPRESS BILBAO

72 Hotel

28 Hotel ERREKAGAIN

50 Hotel

29 Hotel

HOTEL BALNEARIO AREATZA

HBI01224

HBI01225

51 Hotel SEMINARIO

HBI01104

51 Pensión UDONDO

HBI01211

PALACIO URGOITI

73 Hotel LAUAXETA

HBI01018

74 Hotel TORREBILLELA

HBI01080 HBI01258

30 Pensión BAKIOLA

HBI01192

53 Hotel GRAN HOTEL DURANGO HBI01105

75 Hotel OSABARENA

31 Hotel BEÑARAN

HBI01168

54 Hotel OLAJAUREGI

HBI01255

76 Pensión ARTIÑANO ETXEA

HBI01236

32 Pensión IBIS BUDGET BILBAO

HBI01156

55 Hotel OCAMIÑO

HBI01145

77 Hotel ORTUELLA

HBI01212

33 Pensión HERRIKO BENTA

HBI01030

56 Pensión ERROTA

HBI01136

78 Hotel NAVAL

HBI01226

34 Pensión MENDIGOIKOA

HBI01079

57 Pensión JUEGO DE BOLOS

HBI00070

79 Pensión TRES CONCEJOS

HBI01143

35 Hotel

SAN ROQUE

HBI01073

58 Hotel ELORRIO

HBI01070

NOVOTEL BILBAO EXHIBITION CENTER

HBI01125

HBI01120

36 Hotel

59 Pensión PARATENE

80 Pensión AMAIA

HBI01189

60 Hotel

HBI01208

81 Pensión LUPARDIKA

HBI01190

37 Hotel ERREKA-ALDE

HBI01210

61 Pensión MELIDA

HBI00355 HBI01113

VILLA DE ERMUA

82 Pensión AGARIMO

HBI01254

83 Pensión ELGUERO

HBI00341

38 Hotel IBIS

HBI01170

62 Pensión ELIZETXE

39 Pensión MAITE

HBI00482

63 Pensión TXOMIN

HBI01195

84 Pensión TXIKOTE OSTATUA

HBI00375

40 Pensión ZEUS

HBI01075

64 Pensión GALDAKAO

HBI01222

85 Hotel ARETXARTE

HBI01141

41 Pensión AVENIDA EUSKADI

HBI00641

65 Hotel

KOMENTU MAITEA

HBI01231

86 Hotel-Ap. ELLAURI

HBI01219

42 Pensión BURGALESA

HBI00442

66 Hotel

ERREKA GUEÑES

HBI01186

87 Pensión BARAZAR

HBI01007

HSS00065

GIPUZKOA 88 Pensión ANDOAIN

HSS00769

112 Pensión TXARRIDUNA

HSS00757

89 Pensión BENTA ALDEA

HSS00706

113 Hotel BERRI-VERSALLES

HSS00707

136 Hotel SANTUARIO DE ARANZAZU

90 Hotel MONDRAGON

HSS00617

114 Pensión EZKIZU

HSS00588

137 Hotel

TORRE ZUMELTZEGI

91 Hotel ARRASATE

HSS00556

115 Hotel TXINTXUA

HSS00638

138 Hotel SORALUZE

HSS00561 HSS00595

92 Pensión URIZAR

HSS00524

116 Pensión ZINKOENEA

HSS00637

139 Hotel

ETXE AUNDI

93 Pensión UXARTE

HSS00587

117 Pensión ARROBI OSTATUA

HSS00733

140 Hotel

ONGI ETORRI

141 Hotel SINDIKA

HSS00746

HSS00651 HSS00233

94 Pensión ASTIGARRAGA

HSS00739

118 Pensión ANZIZAR

HSS00422

95 Pensión BEIZAMA

HSS00539

119 Hotel ALAI

HSS00495

142 Pensión GOIKO-BENTA

HSS00236

120 Pensión IZASKUN

HSS00573

143 Pensión ITXUNE

HSS00608

96 Hotel

LARRAMENDI TORREA HSS00681

121 Hotel TXARTEL

HSS00412

144 Hotel ORIA

HSS00605

98 Hotel ARRUPE/LOYOLA HSS00696

122 Hotel IBILTZE

HSS00499

145 Hotel

HSS00616

99 Hotel LARRAÑAGA

HSS00640

123 Hotel LAZKAO

HSS00694

146 Pensión KARMENTXU

HSS00426

100 Pensión ESKUZTA

HSS00591

124 Hotel MAULEON

HSS00645

147 Pensión KARMENTXU II

HSS00517 HSS00061 HSS00740

97 Hotel LOIOLA

HSS00607

ORIA II

101 Hotel DOLAREA

HSS00718

125 Hotel

SORAN ETXEA

HSS00702

148 Pensión OYARBIDE

102 Hotel GUREGAS

HSS00680

126 Pensión GURE AMETZA

HSS00432

149 Hotel K10

103 Hotel IGARTZA

HSS00644

127 Pensión JOSE MARI

HSS00347

150 Hotel

104 Hotel SALBATORE

HSS00600

128 Pensión MUTILOA

HSS00720

151 Pensión GURIA

HSS00689

LER ARGI

HSS00627

105 Hotel ORMAZABAL

HSS00609

129 Hotel LINTZIRIN

HSS00415

152 Pensión OIANUME

HSS00708

106 Pensión ARIZNOA

HSS00342

130 Hotel ELIZALDE

HSS00698

153 Pensión VILLA DE URNIETA

HSS00631

107 Pensión BERGARA

HSS00044

131 Hotel

HSS00118

154 Pensión BABES

HSS00695

108 Pensión ZABALA

HSS00464

132 Pensión YABEN

HSS00693

155 Pensión PAKE-LEKU

HSS00731

109 Hotel

IRIARTE JAUREGIA

HSS00709

133 Pensión AMAZKAR

HSS00728

156 Pensión TXOKO MAITEA

HSS00773

110 Hotel

UNZAGA PLAZA

HSS00406

134 Pensión OLAZI

HSS00727

157 Hotel AGINAGA

HSS00743

111 Hotel TXARRIDUNA

HSS00684

135 Hotel CASTILLO

HSS00119

158 Hotel

HSS00633

GURUTZE BERRI

ATXEGA JAUREGIA


HOTELAK ETA PENTSIOak _ HOTELES Y PENSIONES

87

OSTATUEN ERREGISTRO ZENBAKIA / NÚMERO DE REGISTRO DE LOS ALOJAMIENTOS

159 Hotel ZELAA

HSS00726

162 Hotel GRAN HOTEL

164 Hotel ETXEBERRI

HSS00441

160 Pensión ZEGAMA

HSS00662

BALNEARIO DE

165 Pensión BALENTIÑA

HSS00621

161 Hotel AROCENA

HSS00102

CESTONA

HSS00099

166 Pensión UROLA

HSS00679

163 Pensión PANCHICANE

HSS00786

167 Pensión ZELAI

HSS00670

ARABAKO ERRIOXA/ RIOJA ALAVESA 1 Hotel MARQUES DE RISCAL THE LUXURY COLLECTION HVI00388

6 Hotel POSADA MAYOR DE MIGUELOA

HVI00342

2 Hotel VILLA DE ELCIEGO

HVI00380

7 Hotel EGUREN UGARTE

HVI00397

3 Hotel JATORRENA

HVI00165

8 Hotel PALACIO SAMANIEGO

HVI00367

4 Hotel VILLA DE LAGUARDIA

HVI00383

9 Hotel VIURA

HVI00395

5 Hotel CASTILLO EL COLLADO

HVI00363


88

OSTATUAK _ ALOJAMIENTOS

Landa-ostatuak ALOJAMIENTOS RURALES

FITXEN INTERPRETAZIOA INTERPRETACIÓN DE LAS FICHAS Izena / Nombre Udalerria Localidad Identifikatzailea Identificador

Helbidea Dirección

PIKTOGRAMAK PICTOGRAMAS

Taldea / Grupo

BAKIO 1.

10-X

BASARTE Urkizaur-alde, 4 T.: 605 026 115 - 946 194 562 www.basarte.net basarte@basarte.net

Mapan duen kokalekua 256-257 or. Ubicación en el mapa pag. 256-257

205

Leku kopurua Nº plazas

ISO

Kalitate-zigiluak Sellos calidad

– Nekazaritza Turismoa – Agroturismo

ISO Irisgarritasuna Accesibilidad

Zerbitzuak Servicios

– Landetxea – Casa Rural

AT.Ru

HA.Ru

– Landa-Hotela – Hotel-Rural

– Landa-Apartamentua – Apartamento Rural

– Landa-hotela-Apartamentua – Hotel-Apartamento Rural

Espainiako Turismo Kalitatearekiko Konpromisoaren Diploma / Diploma de Compromiso de Calidad Turística Española

Etxe osoa alokatzea Alquiler de casa entera

Taberna/Kafetegia Bar/cafetería

Kalitate Turistikoaren zigilua Sello de Calidad Turística

Gosaria Desayuno

Ikuztegia Lavandería

Kalitatezko Ingurumen Kudeaketa Calidad de Gestión Ambiental

Bazkaria edo afaria Comida o cena

Maskotak onartzen ditu Admite mascotas

IKT / TIC

Sukaldea erabiltzeko aukera Derecho a cocina

Igerilekua Piscina

Aire girotua logelan Aire acondicionado en habitación

Nekazaritzako eta abeltzaintzako jarduerak / Actividades agropecuarias

Internet

Parke Naturalean kokatuta / Situado en Parque Natural

Irisgarritasunari buruzko informazioa eskuragarri / Disponible información detallada sobre accesibilidad

Klub turistikoak Clubs turísticos

H.Ru

Euskadi Gastronomikako kide Adherido a Euskadi Gastronomika Surfing Euskadiko kide Adherido a Surfing Euskadi

Alojamenduen erregistro zenbakien zerrenda, 117.orrialdetik aurrera. Listado de los números de registro de los alojamientos a partir de la página 117.

1. ARISTONDO PARTE VIEJA Monte Igeldo

9

11

5

CENTRO

GI-20

ANTIGUO

3 2

GROS

Urumea

DONOSTIA/ SAN SEBASTIÁN

Pilotegi Bidea 70 T.: 943 215 558 - 615 780 682 F.: 943 215 558 www.aristondo.com aristondo1@euskalnet.net

7 8 AMARA

1

8

11 2. HARRIGAIN

13

10

Agiti bidea, 13 T.: 637 884 519 / 662 069 556 www.nekatur.net/harrigain harrigain@hotmail.com

6

AP-8 GI-20

4 AP-8

8


LANDA OSTATUak _ ALOJAMIENTOS RURALES 7. KASTILLUN

3. IRIARTE 4

Arritxulo, 34. Igeldo T.: 652 715 629

89

11. MAR Y MAR 6

Artxipi, 53 T.: 615780115 - 615 780 117 www.kastillun.com posta@kastillun.com

12

Agiti Bidea, 44 T.: 943 317 377 www.marymaragroturismo.es marymaragroturismo@gmail.com

4. IRIGOIEN

10

Petritza Bidea, 4 D T.: 943 366 799 - 615 764 857 www.nekatur.net/irigoyen roxita3@hotmail.com

12. TORREA

8. LASKIN-ENEA

16

Camino de Uba, 50. Loiola T.: 943 457 287 - 659 471 646 www.nekatur.net/laskin laskin.enea@gmail.com

8

Camino de Marrus, 13 T.: 943 106 277 - 607 825 392 www.agroturismotorrea.com

5. ITURRITXO

7

Paseo Padre Orkolaga, 66 T.: 696 782 225 www.iturritxolandetxea.com rosa@iturritxolandetxea.com

13. ZELAI EDER

12

9. LUARRI

6. KANPOEDER

10. MADDIOLA

10

Aingeru Zaindaria, 58. Ibaeta T.: 943 310 754 - 606 279 464 www.kanpoeder.com info@kanpoeder.com

12

Ibaeta, 41 (Artzain enea) T.: 943 314 708 - 699 717 400 www.nekatur.net/zelaieder zelaieder@mixmail.com

Cristobal Balenciaga, 1 T.: 699 175 711 www.luarri.com - info@luarri.com

14

Aita Orkolaga, 161. Igeldo T.: 652 703 128 www.agroturismomaddiola.com info@agroturismomaddiola.com

** H.Ru

1. ARTETXE

Ctra. Enekuri-Artxanda, 7 T.: 944 747 780 - 944 746 020 www.hotelartetxe.com info@hotelartetxe.com

19

BILBAO 3

Hueto Arriba

Aeropuerto de Foronda

N-622

4

NA-2420

A-1

rra

Río

do Za

Zurbano Arriaga

Campas de Sansomendi

VITORIAGASTEIZ

Ilarratza Parque Salburua

CENTRO CIUDAD

2

Lermanda

Ariñiz

A-1

1

4. LAS CASAS DE AMARITA

Elgorriaga

N-102

Gometxa

AT.Ru

Amarita, 30 T.: 945 299 956 - 639 038 953 www.amarita.net amarita@amarita.net

Arkaia

Armentia

10

Bosque de Armentia

1. ABAIENEA Erea, 4. Ariñez T.: 945 290 640 - 656 758 673 www.abaienea.es abaienea@hotmail.com

16

3. LOS HUETOS

2. ARKAIA 9

Arcaia, 13C T.: 635 733 704 www.agroturismoarkaia.com info@agroturismoarkaia.com

Hueto Arriba, 34 T.: 649 470 473 / 637 765 348 www.nekatur.net/loshuetos loshuetos@hotmail.es

9


90

OSTATUAK _ ALOJAMIENTOS BERMEO

8-A

7. ARRIZURIETA

12

Mañu Auzoa, 43 T.: 607 482 700 www.arrizurieta.es info@arrizurieta.es

EUSKAL KOSTALDEA / COSTA VASCA

9-B * HA.Ru

15. ANGIZ

Barrio San Bartolomé, 56 T.: 946 171 192. F.: 946 171 191 hotelruralangiz.com info@hotelruralangiz.com

23

8. ARTIKETXE Artike, 16 T.: 946 885 629 - 946 882 312 www.nekatur.net/artiketxe

BIZKAIA

12

16. ITURBE San Bartolome, 20 T.: 946 186 491 - 636 328 135 F.: 946 186 491 www.nekatur.net/iturbe agroiturbe@euskalnet.net

*** H.Ru

9. ATXURRA

BAKIO

BUSTURIA

7-A

1. BASARTE 10

Bº Urkitzaur, 4 T.: 605 026 115 basarte@basarte.net www.basarte.net

Arronategi, s/n T.: 944 654 404. F.: 944 654 405 www.hotelatxurra.com info@hotelatxurra.com

39

2. BISALDE Zubiaurrealde, 39A (BI-2101, Km 26,100) T.: 946 193 019 - 639 212 355 F.: 946 193 019 www.nekatur.net/bisalde bisalde@telefonica.net

8

Barrio Goierri, 18 T.: 699 797 782. F.: 944 654 413 www.larrago.com info@larrago.com

Mañu auzoa, 13 T.: 946 885 389 - 686 627 430 F.: 946 885 389 www.nekatur.net/kasabarri kasabarri@hotmail.com

12

Barrio Urkitzaurrealde, 17 T.: 635 708 668 www.gaubeka.org gaubeka@gaubeka.org

10

18. ONTXENE San Kristobal auzoa, 1 T.: 946 870 389 - 605 708 888 www.casaruralontxene.com info@casaruralontxene.com

Artike, s/n T.: 666 477 665 / 946 477 001 www.lurdeia.com lurdeia@lurdeia.com

16

EA

10-B

19. ANDUTZA Angelutxu, 15 T.: 635 733 569 / 635 733 570 www.nekatur.net/andutza royoajuria@euskalnet.net

AT.Ru

4. URETA

Gibelorratzagako San Pelaio, 50 T.: 946 193 030. F.: 946 193 030 www.uretalanda.com info@uretalanda.com

24

8

12. MAÑUKO BENTA Barrio Mañuas - Alto de Sollube, s/n T.: 946 885 601 - 946 881 212 F.: 946 885 000 www.manuko-benta.com info@manuko-benta.com

6

22

11. LURDEIA

3. GAUBEKA

AT.Ru

17. LARRAGO

10. KASA BARRI

16

12

AT.Ru

20. APARTAMENTOS EA-ASTEI Bº Olagorta, 1 T.: 946 276 511 www.astei.net info@astei.net

10

BARRIKA

BERRIATUA 6-A

5. GANE Goierriko Bidea, 33 T.: 946 761 683 - 615 741 034 www.nekatur.net/gane gane@euskalnet.net

12

13. ORUBIXE Bº Magdalena, 23 (BI-633, Pk. 55.700) T.: 946 139 285 - 620 183 360 F.: 946 139 285 www.nekatur.net/orubixe orubixe@gmail.com

14

12

14

Barrio Urtzaga, 14 T.: 666 495 701 atalaia.apikale@gmail.com

22. EA ASTEI

14. URKIXA BEKOA

Bide Nagusia, 16 T.: 639 492 732 www.nekatur.net/zearreta josebazarraga@hotmail.com

21. APIKALE

6. ZEARRETA BARRI

11-C

Bº Asterrika s/n T.: 946 833 323 - 657 730 628 F.: 946 833 323 www.nekatur.net/urkixa zlgurkixa@euskalnet.net

11

Barrio Olagorta, s/n T.: 946 276 511 - 619 560 123 F.: 946 276 335 www.astei.net info@astei.net

10


LANDA OSTATUak _ ALOJAMIENTOS RURALES

* H.Ru

23. ERMINTXO

Elexalde Natxitua T.: 946 277 700. F.: 946 277 751 www.euskalnet.net/ermintxo ermintxo@euskalnet.net

17

MUSKIZ

31. GAMETXO AT.Ru APARTAMENDUA Gametxo, s/n T.: 946 277 710. F.: 946 277 711 www.hotelgametxo.com info@hotelgametxo.com

22

91

4-B

39. LABEONDO Giba Fregenal, 18 T.: 628 718 710 - 946 706 111 F.: 946 706 111 www.labeondo.com labeondo@gmail.com

12

ELANTXOBE

9-A

24. OGOÑO MENDI

10

Bermokiz, 6 T.: 657 716 648 ogonomendi@gmail.com www.nekatur.net/ogonomendi

32. MERRUTXU 12

Bª de Arboliz, 23 T.: 946 276 435 / 626 860 395 www.casaruralpaisvasco.net info@merrutxu.com

* H.Ru

40. LAS PALMERAS

Fuente Vieja, 9 T.: 946 706 392. F.: 946 706 392 www.laspalmerashotelrural.com info@laspalmerashotelrural.com

17

GAUTEGIZ ARTEAGA

33. ZUBIBARRIAGA

9-B

25. OZOLLO Bº Ozollo, 3 T.: 946 251 013 - 666 705 721 F.: 946 258 343 www.casaruralozollo.com casaruralozollo@gmail.com

8

ISPASTER

Basetxetas (Pk. 40 BI-2237) T.: 946 254 923. F.: 946 254 923 www.nekatur.net/txopebenta txopebenta@gmail.com

ONDARROA

Goimendia, s/n T.: 946 832 367 - 615 730 615 F.: 946 832 367 www.harizpe.com agroturismoharizpe@gmail.com

10

10-B

34. KURTXIA BASERRIA

12

11-C

41. HARIZPE

26. TXOPEBENTA

9

Gendika, 1 T.: 946 276 316 / 667 737 397 www.nekatur.net/zubibarriaga info@lagasurfcamp.com

Barrio Kurtxiaga, 11 T.: 946 840 607 /616 945 662 www.nekatur.net/kurtxia itxorro@euskalnet.net

12

PLENTZIA

6-A

42. LARRAKOETXEA Bº Berreaga, 3 T.: 946 770 860 - 946 770 383 www.larrakoetxea.com informacion@larrakoetxea.com

12

35. LEGORTZA

27. UGALDE BARRI Kanala T.: 946 256 577. F.: 944 164 947 www.nekatur.net/ugaldebarri ugaldebarri@gmail.com

4

36. NATXIONDO

16

9-B

29. ARBOLIZ Bº de Arboliz, 12 T.: 946 276 283 - 946 276 632 www.arboliz.com arboliz@arboliz.com

12

* H.Ru

Barrio Gametxo, s/n T.: 946 277 710. F.: 946 277 711 www.hotelgametxo.com info@hotelgametxo.com

SOPELA

6-B

Arriatera, 17 T.: 686 110 474 - 946 765 888 www.telleri.com baserria@telleri.com 15

7-A ** H.Ru

37. ARRESI

Portugane, 7 T.: 946 879 208. F.: 946 879 310 www.hotelarresi.com hotelarresi@hotelarresi.com

MENDEXA

30. GAMETXO

** H.Ru

Bº Soluanes, 17 T.: 946 844 947 www.natxiondo.com info@natxiondo.com

LEMOIZ

43. TELLERI

28. URRESTI

IBARRANGELU

12

Basetxetas 12 (BI-2237, Pk. 41) T.: 946 251 843. www.urresti.net urresti@wanadoo.es

Bº Kortazar T.: 946 843 079 - 659 189 799 F.: 946 843 079 agroturlegortza@yahoo.es

19

11-B

38. ITXAS ERTZ 34

12

Bº Likona, bis T.: 946 243 177 www.nekatur.net/itxasertz beiguren@kzgunea.net

12


92

OSTATUAK _ ALOJAMIENTOS 60. ORORTEGI

52. IZARRA Urdaneta, 19 T.: 943 131 867 / 634 458 919 F.: 943 835 113 izarraetxea@gmail.com

GIPUZKOA AIA

14-D

44. AGERRESORO-HAUNDI San Pedro, 21 T.: 943 835 053. F.: 943 835 053 www.nekatur.net/agerresoro

8

10

Barrio Arrutiegia T.: 943 830 804 - 656 773 368 carmen@orortegi.com www.orortegi.com

53. IZETAERDI 8

Urdaneta, 5 T.: 943 133 805 caserioizetaerdi.com caserio2012@gmail.com

61. PAGOEDERRAGA Santio Erreka, 7 T.: 943 131 096 - 686 450 004 www.nekatur.net/pagoederraga ritaportu77@gmail.com

8

54. LANDARBIDE ZAHAR Laurgain, 26 T.: 943 831 095 - 655 720 682 F.: 943 831 095 www.landarbide.com reservas@landarbide.com

16

62. SAGARMANETA Carretera Zarautz-Urdaneta T.: 943 133 094 - 630 900 050 www.nekatur.net/sagarmaneta sagarmaneta@gmail.com

46. AZKUE Azkue, 1. (GI-3710, Pk 9,000) T.: 652 749 047 www.nekatur.net/azkue casaruralazkue@yahoo.es

55. LANDARBIDE ZAHAR 2 Laurgain, 26 T.: 943 831 095 - 655 720 682 F.: 943 831 095 www.landarbide.com reservas@landarbide.com

47. BEGOร‘A Urdaneta, 21 T.: 943 831 829 / 659 620 579 www.nekatur.net/begona casabego1@hotmail.com

56. LEKU EDER Bยบ Urdaneta (acceso por Zarautz Pk. 5,5) T.: 943 132 373 - 628 419 856 www.leku-eder.es leku.eder@hotmail.com

10

Santio Erreka Auzoa T.: 610 522 036 - 687 745 949 www.nekatur.net/segotegi xaleagirre77@yahoo.es

12

8

Olazkoegia, 2 T.: 943 890 715 - 665 710 151 www.lokateaia.com lokateaia@gmail.com

49. IBARROLA BEKOA Laurgain, 15 T.: 659 215 392 / 943 834 549 www.ibarrolabekoa.net ibarrolabekoa@hotmail.com

DEBA

12-C

64. ARRASKETA Lastur Beia. Lastur T.: 943 604 071 - 660 627 783 F.: 943 604 071 www.nekatur.net/arrasketa arrasketa@hotmail.com

57. LOKATE

11

48. ERROTA Olazkoegia, s/n T.: 943 835 465

63. SEGOTEGI ETXEA

12

14

16

12

45. AGOTE TXIKI Bยบ Elkano. Acceso desde Zarautz T.: 943 131 431 / 688 800 456 www.agotetxiki.com gemanasen@hotmail.com

12

14

4

65. ARRIOLA TXIKI

10

Barrio Arriola T.: 943 192 000 - 606 522 147 www.nekatur.net/arriolatxiki arriola_txiki@hotmail.com

16

58. MAILAN Arratola, 18 T.: 943 890 345 - 669 781 963 www.casaruralmailan.com contacto@casaruralmailan.com

50. INDATE BERRI Indate Berri, 12 (Urdaneta) T.: 943 133 058 / 667 863 023 www.nekatur.net/indate agrogema@hotmail.com

10

66. ARRUAN HAUNDI

16

10

Lastur auzoa. Lastur T.: 943 603 704 www.lastur.net mezuak@lastur.net

59. OLASKOAGA GOIKOA

51. IZARRA Urdaneta, s/n T.: 943 131 867 / 634 458 919 izarraetxea@gmail.com

9

Olaskoegia (acceso Por Orio) (GI-3171) T.: 943 580 814 - 607 233 824 www.nekatur.net/olaskoaga mariajesusarruabarrena@gmail.com

12

67. DONIBANE Itziar. Egia. (N-634, Pk. 39,900) T.: 943 191 554. F.: 943 191 554 www.nekatur.net/donibane donibane13@hotmail.com

12


LANDA OSTATUak _ ALOJAMIENTOS RURALES 68. ELEIZONDO

84. GAINTZA

76. ZELAIETA BERRI

San Nicolas, 5 T.: 943 199 033 - 615 718 448 www.nekatur.net/elizondo lastur.elizondo@gmail.com

11

Barrio Itxaspe, 5 B T.: 653 069 671 - 943 742 856 www.zelaietaberri.com zelaietaberri@gmail.com

** H.Ru 11

San Prudencio, 26 T.: 943 896 038 www.gaintza.com reservashotel@gaintza.com

69. ENDAÑETA BERRI Barrio Elorriaga, 29 T.: 943 199 267 - 625 704 774 endaran@hotmail.com www.endanetaberri.com

6

10

85. GURE AMETSA

77. ZELAIETA BERRIBI Barrio Itxaspe, 5 B T.: 943 603 089 - 661 219 333 www.zelaietaberribi.com zberribi14@gmail.com

9

Orrua, s/n (N-634, Pk.26,5) T.: 943 140 077 / F.: 943 140 077 www.nekatur.net/gureametsa gureametsa1@hotmail.com

86. ITSAS LORE ETXEA 6

78. ZUBELTZU-TORRE Zubeltzu Torre (presalde) T.: 637 905 164 - 943 199 021 www.nekatur.net/zubeltzutorre ainara-zu@hotmail.com

16

71. GOIKOLA 12

Lastur Behea, s/n. (GI-3292, Pk.5) T.: 943 199 082. F.: 943 199 082 www.goikola.com goikola@goikola.com

GETARIA

87. ITURREGI

13-C

79. ABETA-BERRI Meagas, 26 T.: 943 133 960 - 635 753 955 www.aberricasarural.com a.berri@hotmail.com

Meagas, 27 T.: 943 833 041 - 635 704 494 www.abetazaharra.eu abetazaharra@hotmail.com

19

16

89. URKI Askizu Auzoa T.: 943 140 049 - 607 732 873 www.urkitxakolina.com info@urkitxakolina.com

12

81. AGOTE AUNDI

90. USOTEGI Ctra. Meagas (Usotegi Baserria), 32 T.: 943 140 407 / 688 649 149 www.usotegi.com usotegi@hotmail.com

16

16

82. AZKUE

* H.Ru

Meagas auzoa T.: 943 830 554. F.: 943 130 500 www.hotelazkue.com info@hotelazkue.com

36

91. XABIN ETXEA Xabin Etxea, 2. San Prudentzio auzoa T.: 943 140 067 - 669 258 061 www.nekatur.net/xabinetxea xabinetxea@gmail.com

16

6

12

Bº Askizu T.: 943 140 455 - 659 634 103 F.: 943 140 455 www.nekatur.net/agoteaundi agoteaundi@gmail.com

74. TXERTURI GOIKOA

15

80. ABETA-ZAHARRA

Mardari (N-634 Pk. 34) T.: 943 199 389 - 699 684 490 www.txindurri.com txindurri@txindurri.com

** H.Ru

San Prudentzio, 4 T.: 943 140 411 / 943 140 202 www.hotelsanprudentzio.com info@hotelsanprudentzio.com

73. SANTUARAN BEKOA

75. TXINDURRI ITURRI

**** H.Ru

Barrio Azkizu T.: 943 896 134. F.: 943 140 418 www.hoteliturregi.com info@hoteliturregi.com

88. SAN PRUDENTZIO

16

Itziar. Barrio Itxaspe (A-8 Salida nº 13 N-634 Pk. 38) T.: 943 199 176 - 616 055 919 www.txerturi.com info@txerturi.com

10

8

72. PERLAKUA-SAKA

Itziar. Bº Mardari, s/n. (N-634, Pk.36) T.: 943 199 056 www.nekatur.net/santuaran txominsantuaran@gmail.com

Eitzaga auzoa, 14 T.: 943 140 619 - 665 738 944 www.itsaslore.com xeri@itsaslore.com

Bº Arriola, s/n T.: 943 191 137 - 615 739 432 F.: 943 191 137 www.sakabaserria.com info@sakabaserria.com

12

70. ERROTA BERRI Bº Itxaspe s/n. (N-634, Pk. 35,200) T.: 943 199 423 - 678 617 684 www.nekatur.net/errotaberri errotarural@telefonica.net

93

83. EPOTX-ETXEA Eitzaga, 2 T.: 943 140 389 - 637 738 295 www.epotx-etxea.com info@epotx-etxea.com

14

12


94

OSTATUAK _ ALOJAMIENTOS

HONDARRIBIA

17-B

92. AROTZENEA

10

Jaizubia, 13 T.: 679 492 543 www.arotzenea.net reservas@arotzenea.net

100. MAIDANEA Bº Arkoll. Caserio Maidanea T.: 943 640 855. F.: 943 640 855 www.nekatur.net/maidanea

12

108. PALACIO SAN NARCISO Bº Olaberria, 88 izda (GI-3452 km2) T.: 943 635 379 - 629 490 315 F.: 943 635 379 www.nekatur.net/sannarciso palaciosannarciso@yahoo.es

16

101. MONTAÑENEA 93. ART AND RELAX Jaizubia, 17 T.: 943 640 555. F.: 943 640 555 www.artandrelax.com info@artandrelax.com

11

Bº Akartegi, 28 T.: 943 643 812 - 609 665 589 alicia.gortari@terra.es

8

LEZO

17-B

109. ENDARA

102. POSTIGU 12

Semisarga T.: 943 643 270 www.nekatur.net/postigu

94. ARTIZARRA

Sagasti Bailara, 13 T.: 943 340 831 - 609 179 470 www.endara.eu info@endara.eu

6

Semisarga, 46 T.: 655 721 834 www.nekatur.net/artizarra artizarra@nekatur.net

103. TXENDUNEABEAZPI Zimisarga Auzoa 47, Apart 190 T.: 658 759 534 - 943 640 021 www.txenduneabeazpi.com txenduneabeazpi@gmail.com

4

Sagasti Bailara, 13 T.: 943 340 831 - 609 179 470 www.endara.eu; info@endara.eu

17-B

104. ANTXOTEGI

96. HARITZPE

111. JUANMARTINDEGI

12

MUTRIKU

105. EIZAGUIRRE

97. HIGERALDE Barrio Alkartegi, 37 T.: 679 847 727 - 943 643 916 F.: 943 643 916 www.higeralde.com higeralde@higeralde.com

12

Olaberria (Dcha. de Carrete, 12) T.: 646 156 398 www.caserioeizaguirre.com info@caserioeizaguirre.com

10

12

Galdona, s/n T.: 943 604 865 www.haitzalde.com info@haitzalde.com

10

Arkoll-Santiago auzoa, 61 T.: 943 644 391 www.nekatur.net/iketxe iketxe5@hotmail.com

12-C

112. HAITZALDE

113. KOOSTEI

106. MENDIOLA

98. IKETXE

12

Sagasti Bailara, 15 T.: 615 7096 56 www.juanmartindegi.com agroturismolezo@gmail.com

10

Meaka auzoa Antxotegi, 118 T.: 943 622 139 www.antxotegi.com antxotegi@adimedia.net

Semisarga, s/n T.: 635 727 118 haritzpe@telefonica.net

Landetxe-Ventas (PK. 1 N-3452) T.: 943 629 763 - 637 940 883 F.: 943 629 763 www.nekatur.net/mendiola agroturismomendiola@gmail.com

6

Artzain Erreka T.: 943 583 008 - 659 780 444 www.nekatur.net/koostei casaruralkoostei@gmail.com

114. MATZURI

99. ITSAS GAIN 6

Ventas, 17 T.: 629 686 894 - 943 639 987 677 843 414. F.: 943 621 640 www.otxoenea.com info@otxoenea.com

12

Galdonamendi, s/n T.: 943 603 213

107. OTXOENEA

8

Gornutz Auzoa, 41 T.: 610 017 611 www.itsasgain.com info@itsasgain.com

20

8

IRUN

AT.Ru

110. ENDARA

95. ARTZU Montaña, s/n (GI-3440, Pk 14) T.: 943 640 530 www.euskalnet.net/casartzu casartzu@euskalnet.net

11

12

115. PIKUA 12

Laranga, 26 T.: 629 105 733 www.pikua.es luis@pikua.es


LANDA OSTATUak _ ALOJAMIENTOS RURALES

ORIO

95

14-C 124. BERAZADI BERRI

116. AIZPERRO Camino de Igeldo (N-634, Km. 13) T.: 943 835 419 - 636 275 893 F.: 943 835 419 www.nekatur.net/aizperro agroaizperro@gmail.com

12

131. SANTA KLARA 12

N-634 - km. 17,3 Talai Mendi T.: 669 201 298 www.berazadiberri.com dinescu_andrei@hotmail.com

117. AMALUR Tanka aldea, 2 T.: 943 832 888 - 686 437 858 F.: 943 832 888 www.nekatur.net/amalur agroamalur@hotmail.es

12

132. SANTA KLARA

125. GAIKOETXE Barrio Urteta, s/n T.: 943 132 900 - 686 265 122 F.: 943 132 900 www.nekatur.net/gaikoetxe begotorrega@hotmail.com

16

8

Ortzaika T.: 679 627 263 www.nekatur.net/erretzabal erretzabal.txiki@hotmail.com

126. ITULAZABAL Urteta Bidea, 321 T.: 943 133 053 - 619 971 712 www.itulazabal.com itulazabal_nekazalturismoa@yahoo.es

16

119. IGELDO 12

Erdiko Borda, 68 T.: 645 722 537 www.igeldoturismo.com jose@igeldoturismo.com

ZUMAIA

13-C

127. JESUSKOA Barrio Oikina T.: 943 143 209 - 635 758 849. F.: 943 143 209 www.jesuskoa.net jesuskoa@jesuskoa.net

12

120. ITXASPE Cยบ Itxaspe, s/n T.: 678 344 043 - 685 734 279 www.agroturismoitxaspe.com info@agroturismoitxaspe.com

16

128. JESUSKOA Barrio Oikina T.: 943 143 209 - 635 758 849. F.: 943 143 209 www.jesuskoa.net jesuskoa@jesuskoa.net

121. LUSARBE

AT.Ru

Benta Aldea, 10 Ezkerra T.: 629 525 263 www.lusarbe.com; info@lusarbe.com

12

14

129. KARAKAS ZAR

ZARAUTZ

14-C

16

Artadi auzoa, 26 T.: 943 861 736 www.nekatur.net/karakas karakaszar@hotmail.com

122. AGERRE GOIKOA Mendibeltz Kalea, 3. Poztontzi zbkia 717 T.: 943 833 248 / 671 469 117 www.nekatur.net/agerregoikoa agerregoikoa@gmail.com

16

130. LANDARTE Ctra. de Artadi, 1 T.: 943 865 358 / 655 087 197 www.landarte.net reservas@landarte.net

123. ARGOIN-TXIKI Argoin, s/n T.: 943 830 366 / 943 890 184 634 969 005 www.argointxiki.com info@argointxiki.com

16

Arritokieta, 2 T.: 943 860 531 - 639 879 611 F.: 943 860 531 www.agroturismosantaklara.com info@santaklara.es

118. ERRETZABAL TXIKI

16

Arritokieta, 2 T.: 943 860 531 - 639 879 611 F.: 943 860 531 www.agroturismosantaklara.com info@santaklara.es

12

8


96

OSTATUAK _ ALOJAMIENTOS

ARAIA (ASPARRENA)

EUSKAL MENDI ETA HARANAK / MONTES Y VALLES VASCOS

11-H

6. MENDIAXPE 6

Salsamendi, 22. (N-1 Dirección Donosti, Pk. 35) T.: 945 304 212 - 646 104 584 F.: 945 304 212 www.nekatur.net/mendiaxpe mendiaxpe@gmail.com

BÓVEDA (VALDEGOVÍA/GAUBEA)

ARLUZEA (BERNEDO)

ARABA/ÁLAVA ACOSTA/OKOIZTA (ZIGOITIA)

8-G

AT.Ru

Resbaladero, 1 T.: 660 071 526 www.lapikurutza.com reservas@lapikurutza.com

11-L ** H.Ru

19

Arriba, 6 T.: 945 378 232. F.: 945 378 138 www.hotelurturigolf.com info@hotelurturigolf.com

5-I

14. HERRANETXE La Iglesia, 36 T.: 670 234 534. T/F.: 945 353 182 www.nekatur.net/herranetxe herranetxe@euskalnet.net

1. IZPILIKU 8

ARMIÑÓN

7-K

8. IBAIAKO ETXEA

CAMPEZO/KANPEZU

ADANA (SAN MILLÁN/ DONEMILIGIANA) 11-L 2. EL RINCON DE ADANA 12

Perralta, 7 T.: 647 809 908 www.elrincondeadana.com

ALDA (HARANA/VALLE DE ARANA) 3. BILTEGI ETXEA Carretera 3, 1 T.: 945 406 042. F.: 945 406 042 www.biltegietxea.es infobiltegi@biltegietxea.es

BAROJA (PEÑACERRADA-URIZAHARRA) 8-L AT.Ru

Carretera Ermita de Ibernalo, s/n T.: 945 102 271 - 647 911 484 www.ibernalorural.com biharra@gmail.com

12-J 16

BARRIO (VALDEGOVÍA/GAUBEA)

6-F

10

17. IBERNALO

5-I

10. BERBEA

AMURRIO

Subida del Portal, 6 T.: 625 690 894 - 696 568 522 www.aldapaxhuara.com info@aldapaxhuara.com

22

C/ Real, 21 T.: 945 367 075 www.elrincondebaroja.com info@elrincondebaroja.com

12-K

16. ALDAPA XHUARA

9. EL RINCON DE BAROJA

12

Camino del Campo, 13 T.: 646 128 075 www.neitheapuelles.es informacion@neitheapuelles.es

5

Real, 4 T.: 657 770 156 www.ibaiakoetxea.com ibaiakoetxea@gmail.com

8

15. NEITHEA

Mendia, 6 T.: 945 464 154 - 607 448 393 www.izpiliku.es izpilikuetxea@yahoo.es

16

7, URTURI GOLF

13. LA PIKURUTZA

AT.Ru

Iorrabido, 4 T.: 945351270 - 630924973 Jontxu1979@hotmail.com www.berbea.com

7

* H.Ru

18. MENDI GREEN 15

Fuente (la), 1 T.: 687 339 654 hotelmendigreen.com info@hotelmendigreen.com

7

4. EL TXAKOLI Aldai, 40 T.: 945 890 703. F.: 945 890 703 www.casaruraleltxacoli.com info@casaruraleltxacoli.com

6

BERNEDO

11-L

11. AMETS ETXEA

APRIKANO (KUARTANGO)

7-I

Calle del Medio, 1 T.: 945 378 301 - 607 817 321 www.ametsetxea.com info@ametsetxea.com

4

19. ARKAMO ATEA

10

Real, 6 T.: 629 025 650 www.arkamoatea.com info@arkamoatea.com

5. MARIBEL Apricano, 13 T.: 945 362 818 - 629 412 277 609 548 075. F.: 945 362 818 www.nekatur.net/caseriomaribel caseriomaribel@gmail.com

CARCAMO(VALDEGOVÍA/GAUBEA) 5-I

8

12. GAZTELUBIDEA Cementerio Viejo, 2 T.: 660 478 737 - 945 378 143 www.gaztelubidea.com info@gaztelubidea.com

10

CASTILLO DE SOPEÑA (RIBERA ALTA/ERRIBERAGOITIA) 6-I 20. CASTILLO Entidad Castillo Sopeña, 5 T.: 945 362 645 - 626 106 692 www.kanaia.net kanaia@kanaia.net

12


LANDA OSTATUak _ ALOJAMIENTOS RURALES

CORRO (VALDEGOVÍA/GAUBEA)

5-I

GOIURI-ONDONA (URKABUSTAIZ)

6-G

Ctra. de Bóveda, 7 T.: 945 353 127 / 677 563 576 F.: 945 352 127 www.molinosolapena.com agroturismo@molinosolapena.com

10

EGUINO (ASPARRENA)

11-H

22.. ETXE LORE 12

San Esteban, 8 T.: 636 779 701 www.etxelore.com peioloreak@yahoo.es

21

Camino de Altube 5 bajo T.: 690 844 773 www.tucasaruralenalava.com ugarzabal@tucasaruralenalava.com

GOPEGI (ZIGOITIA)

8-G

29. QUOPIKI 12

Areatza, 3 T.: 685 719 191 www.quopiki.com victor@quopiki.com

ELOSU (LEGUTIO)

9-G

Bº Atxarmin s/n T.: 945 455 087 - 670 422 524 www.lagonesalaves.com info@lagonesalaves.com

16

LECAMAÑA (AMURRIO)

20

6-F

36. LEKANDERO Lekamaña, 16 T.: 630 629 823 - 660 378 615 www.euskalnet.net/lekandero lekandero@euskalnet.net

LEGUTIO

GURENDES (VALDEGOVÍA/GAUBEA)

5-I

30. ARBAIETA ETXEA

23. ATXARMIN

AT.Ru

Lasierra. T.: 665 705 136 www.azala.es azalaespacio@gmail.com

6

LASIERRA (RIBERA ALTA/ERRIBERAGOITIA) 6-I 35. AZALA

28.. UGARZABAL

21. MOLINO SOLAPEÑA

97

Barrio Abajo, 26 T.: 647 645 426 - 945 353 255 - 695 749 283 www.nekatur.net/arbaieta omecillo_1@hotmail.com

4

9-G

37. URKIOLA ENEA Plaza de La Unión, 3 T.: 945 145 336 - 667 477 590 F.: 945 145 336 www.nekatur.net/urkiola Urkiolaenea@kaixo.com

10

IBARGUREN (ASPARRENA)

24. BENTAZAR Barrio Ollerias, T.: 945 455 888 - 676 098 162 F.: 945 455 888 www.nekatur.net/bentazar bentazar@hotmail.com

12

San Martín, 3 T.: 626 895 798 - 606 551 640 www.legaireetxea.com legaire.etxea1@hotmail.com

25. EL MOLINO - ERROTA ENEA Ctra. Bilbao, 5 T.: 670 053 324. F.: 945 351 326 www.casaruralelmolino.es ecovaldegovia@telefonica.net

10

Lezama. Bº San Prudencio, 29 T.: 945 892 676 - 609 439 189 F.: 945 892 675 www.nekatur.net/iruaritz iruaritz@euskalnet.net

IRUÑA OKA/IRUÑA DE OCA

7-I

32. ZABALLA 12

8

Zaballa Termino, 1 T.: 646 178 103

39. USKO Lezama, 23 T.: 945 891 967 - 619 466 343 www.casaruralusko.com crusko@gmail.com

IZARRA (URKABUSTAIZ)

ETXABARRI IBIÑA (ZIGOITIA)

8-G

26. BEHITEGI Eliza Bidea, 13. T.: 945 460 218 653 707 779. F.: 945 460 218 www.behitegi.com info@behitegi.com

10

10

Mayor, 14 T.: 616 863 796 www.santorkari.com santorkari@yahoo.es

10-F 6

LALASTRA (VALDEGOVÍA/GAUBEA) Real, 2 T.: 945 353 085 - 635 707 308 F.: 945 403 587 www.nekatur.net/valderejoetxea info@valderejoetxea.com

6-J

40. OSINGAIN C/ Buenos Aires, 2 T.: 608 870 979 www.facebook.com/casaruralosingain casaruralosingain@gmail.com

12

5-I

34. VALDEREJO ETXEA

27. MURU Gatzaga T.: 945 445 365 - 619 517 708 F.: 945 445 365 www.nekatur.net/caseriomuru agroturismomuru@telefonica.net

LEZIÑANA (LANTARÓN)

GANTZAGA (ARAMAIO)

6-G

33. SANTORKARI

5

10

5-I

6-F

38. IRUARITZ

31. LEGAIRE ETXEA

ESPEJO (VALDEGOVÍA/GAUBEA)

LEZAMA (AMURRIO)

11-H

10

LLANTENO (AYALA/AIARA)

5-F

41. GARABILLA LANDETXEA Llanteno. Barrio Garabilla,18 T.: 616 138 449 casaruralgarabilla.com casaruralgarabilla@gmail.com reservas@casaruralgarabilla.com

12


98

OSTATUAK _ ALOJAMIENTOS

LUQUIANO (ZUIA)

OLETA (ARAMAIO)

7-G AT.Ru

42. CASA LAFUENTE San Roke, 3 T.: 945 462 460 www.casalafuente.com info@casalafuente.com

24

AT.Ru

49.. RINCON DE AIARA

56. ETXEBARRI 22

Menagarai. Bº Mendieta, 75 T.: 945 399 020 www.rincondeaiara.com info@rincondeaiara.com

10-F

LUIANDO (AYALA/AIARA)

5-F

43. URDINETXE Luiaondo. Bº San Lorenzo, s/n T.: 670 477 727 - 945 890 804 656 702 370. F.: 945 892 215 www.nekatur.net/urdinetxe idoia@cuadrabus.com

7

MURGA (AYALA/AIARA)

11-J 11

MAROÑO (AYALA/AIARA) 45. GUZURTEGI

12

Aspitxueta, 32 T.: 649 993 671 haitznegar@hotmail.com

12

5-F ** H.Ru

San Martín, 2 T.: 945 462 528 F.: 945 462 480 - 945 430 754 www.casadelpatron.com hotel@casadelpatron.com

24

Sagasti Zahar, 10 T.: 945 317 158 - 610 033 678 F.: 945 317 158 www.casarural-alava.com casarural@euskalnet.net

Guikuri, 1. (A-3608, Pk. 17) T.: 945 464 084 / 615 78 23 23 www.guikuri.com guikuri@euskalnet.net

5-F

11

OCECA (AYALA/AIARA)

8

PAUL (RIBERA ALTA/ERRIBERAGOITIA) 6-I AT.Ru

20

La Calera, 19. T.: 678 428 258 www.cabanarural.com info@cabanarural.com

4-I 10

PEÑACERRADA-URIZAHARRA

12

8-L

61. ERROTA 8

Avda. Urizaharra, 1 T.: 945 367 114 - 615 786 071 www.nekatur.net/errota maiterrota@hotmail.com

5-F

Ozeka. Bº Gorbea,2 T.: 945 061 041/667 402 245/ 695 784 347 nekatur.net/zelaikoetxe j.artetxe@hotmail.com

10

60. LA CABAÑA RURAL EN PAUL

55. ZELAIKOETXE

48. MENDIETA ETXEA Menagarai. Barrio mendieta,70 T.: 605 741 441. F.: 945 399 447 mendieta-etxea.blogspot.com mendietaetxea@gmail.com

Uriarte, 4 T.: 657 718 044 www.nekatur.net/apezetxea apezetxea_narbaiza@hotmail.com

10-H

Elizako Bidea, 8 T.: 945 317 033. F.: 945 317 177 www.nekatur.net/adelaetxea

MENAGARAY (AYALA/AIARA)

OZAETA (BARRUNDIA) 59. ADELA ETXEA

54. APEZETXEA 12

8-G

NARVAIZA (SAN MILLÁN/DONEMILIAGA)

47. SAGASTI ZAHAR

9

Santa Marina, 9 T.: 945 063 167 - 627 082 799 www.agroturismourrutia.com info@agroturismourrutia.com

5-I

58. CASA URRUTIA

53. GUIKURI

10-H

46. LA CASA VIEJA Beheko Etxe, 4 T.: 945 317 148 - 628 749 789 www.casaviejamaturana.com casavieja.maturana@gmail.com

9

MURUA (ZIGOITIA)

MATURANA (BARRUNDIA)

OSMA (VALDEGOVÍA/GAUBEA)

51. HAITZNEGAR ETXEA

52. LA CASA DEL PATRON

8

MURGUIA (ZUYA) 5-F

Maroño. Barrio La plzauela, 6 T.: 945 399 438. F.: 945 399 438 www.guzurtegi.com guzurtegi@euskaltel.net guzurtegi@gmail.com

Herrería, 9 T.: 945 415 030. F.: 945 415 030 www.nekatur.net/marivi

12-K

57. MARIVI

7

44. IZKI Ctra. Vitoria-Estella, s/n T.: 945 410 388. F.: 945 410 386 restauranteizki@hotmail.es

ORBISO (CAMPEZO/KANPEZU)

50. BELAUSTENEA

MAEZTU (ARRAIA-MAEZTU)

5-F

Murga. Barrio de la iglesia,10 T.: 667 655 942 www.belaustenea.com info@belaustenea.com

12

Olaeta s/n. Caserío Etxebarri. T.: 945 450 123 - 676 947 523 F.: 945 450 123 www.nekatur.net/etxebarri agroetxebarri@gmail.com

QUEJANA (AYALA/AIARA) 62. LOS ARCOS DE QUEJANA

5-F * H.Ru

Ctra. Quejana - Beotegui, s/n T.: 945 399 320. F.: 945 399 344 www.arcosdequejana.com info@arcosdequejana.com

30


LANDA OSTATUak _ ALOJAMIENTOS RURALES

SABANDO (ARRAIA-MAEZTU)

11-J

63. EL MANZANAL

9

Mayor, 8 A T.: 667 460 449 www.elmanzanal.com info@elmanzanal.com

TUYO (RIBERA ALTA/ERRIBERAGOITIA) 6-I 70. ARAICO ETXEA Tuyo, 72 T.: 945 373 068 - 606 002 722 www.nekatur.net/araiko araikoetxea@euskalnet.net

16

SALINAS DE AÑANA/ GESALTZA AÑANA

6-J

64. GESALTZA ETXEA

8

13

Errotalde, 5 B T.: 679 908 531 www.arkauzetxea.com info@arkauzetxea.com

6

8

Perruchico, 1 A T.: 663 088 258 - 945 131 515 www.gesaltzaetxea.com casarural@gesaltzaetxea.com

UNTZILLA (ARAMAIO)

10-F

72. UXARTE

65. MADERA Y SAL 12

C/ San Cristóbal, 1 T.: 600 549 529 - 945 351 175 www.maderaysal.com maderaysal@gmail.com

10

Bº Uncilla T.: 945 445 146 www.uxarte.net info@uxarte.com

BIZKAIA ABADIÑO

URTURI (BERNEDO)

SALVATIERRA/AGURAIN

12-I

66. ZADORRA ETXEA 10

Zadorra, 21 T.: 690 107 539 / 945 312 427 www.zadorraetxea.com info@zadoraetxea.com

11-L

73. AITONAREN ETXEA Eduardo Urarte 4 T.: 605 726 586 - 945 378 147 www.aitonarenetxea.com info@aitonarenetxea.com

12

SARRIA (ZUIA)

7-G

67. GORBEA BIDE 8

Pagazuri, 8 T.: 678 010 019. T/F.: 945 430 046 www.nekatur.net/gorbeabide gorbeabide@yahoo.es

VILLAMADERNE (VALDEGOVÍA/GAUBEA) 74. GANBARA

6-J

VILLANAÑE (VALDEGOVÍA/GAUBEA)

79. BIZKETXE Gerediaga, 24. Carretera Garai T.: 946 811 923. F.: 946 811 923 www.nekatur.net/bizketxe isaka@hotmail.com

10

Sobrón Alto, s/n T.: 609 900 403 www.naturasobron.com naturasobron@gmail.com

** H.Ru

Barrio Urkiola, s/n T.: 944 656 010 - 944 656 009 www.lagunetxea.com info@lagunetxea.com

28

81. MURUETA Murueta, 4 (Bº Matiena) T.: 946 232 610 - 658 747 471 F.: 946 814 556 muruetabaserria.com karmentera@gmail.com

16

5-I

75. ORLEGY

68. NATURA SOBRON

12

10

9-E

80. LAGUNETXEA

5-I

Los Cantales, 5 T.: 659 258 263 - 945 351 069 F.: 945 301 069 www.nekatur.net/ganbara ganbara@hotmail.es

SOBRON (LANTARÓN)

Barrio Arbinatea, 8 T.: 945 304 332 - 629 407 767 www.eikolara.com info@eikolara.com

78. SORGINETXE

71. TOKI EDER Toki eder – Tuyo T.: 945 373 165 - 645 919 425 www.nekatur.net/tokieder

77. EIKOLARA

7

El Mercado, 9 T.: 653 739 182 www.orlegy.com casarural@orlegy.com

ABANTO Y CIERVANAABANTO ZIERBENA

4-C

82. SAN PEDRO

TUESTA (VALDEGOVÍA/GAUBEA) 5-I 69. AMONA La Iglesia, 9 T.: 945 351 496 / 637 717 107 www.hotelruralamona.com rural@hotelamona.com

* H.Ru

ZALDUONDO

12-H

76. AITZKOMENDI 9

San Pedro, 4 T.: 946 368 766 - 620 915 149 F.: 946 368 766 www.arsanpedro.net reservas@arsanpedro.net

7

Errotalde, 5 T.: 679 908 531 www.arkauzetxea.com info@arkauzetxea.com

4

99


100

OSTATUAK _ ALOJAMIENTOS AJANGIZ

9-C

83. ARISTIETA Aristieta baserria. Kanpatxu auzoa T.: 946 258 500 - 630 225 001 www.aristieta.com aristieta@aristieta.com

12

7

Barrio Zameza, 52-A T.: 946 153 657 http://lacasademadera.wordpress.com

8-E

92. MADARIAGA

12

Madariaga, 9 T.: 946 317 166 - 615 739618 www.casamadariaga.com reservas@casamadariaga.com

ALONSOTEGI

6-D

85. ORDAOLA Azordoiaga auzoa. Pagasarri Km.3 T.: 946 338 023 - 678 672 718 www.ordaola.es ordaola@gmail.com

BERRIZ

12

Bº San Lorenzo, 23. (junto al Convento) T.: 606 074 670 www.karteruena.com karteruena@hotmail.com

Barrio San Lorenzo, 30 T.: 679 531 006 - 946 827 913 F.: 946 827 913 www.okalandaetxea.com oka@okalandaetxea.com

3-D * H.Ru

Bº La Reneja, 35 T.: 946 109 540. F.: 946 109 009 www.hotelamalurra.es amalurra@amalurra.com

DERIO

San Cristobal, 29 T.: 944 543 044 - 636 161 832 www.nekatur.net/arriortua casarural@arriortua.com

Dudea, 5 T.: 946 731 193. F.: 946 734 078 www.etxano.com etxanonkt@etxano.com

16

DIMA 94. KOLITZA

Bº Ibarra, 7 T.: 946 734 182. F.: 946 734 182 www.agroturismoibarra.es agroturismo_ibarra@msn.com

10

Eleizalde, 27 T.: 946 243 089 - 657 726 401 F.: 946 243 089 www.altuena.com altuena@hotmail.com

10

ATXONDO

10

103. MAKAZTUI Makaztui Behekoa (Ctra. Dima-otxandio Pk. 32,5) T.: 946 338 160 - 656 791 001 www.nekatur.net/makaztui makaztui@euskalnet.net

ELORRIO

Olazabal, 3 T.: 652 70 71 40 - 635 75 61 32 biezko@gmail.com www.biezko.com

12

Barrio Berrio, 10. (BI-2632, Pk 41) T.: 946 820 640 - 638 962 009 F.: 944 079 332 www.nekatur.net/berriolope berriolope@gmail.com

12

9

Axpe-Marzana T.: 625 705 920 www.nekatur.net/imitte-etxebarria imitte@euskalnet.net

8

105. ESTEÑIBAR

98. OLAZABAL AZPIKOA

90. URIKOA 10

4

Bº Gazeta, 9 www.estenibar.com info@estenibar.com

10-E

104. BERRIOLOPE

97. IMITTE

Bº Olarra, 2 T.: 662 589 821 www.urikoa.com info@urikoa.com

7

10-F

96. BIEZKO BASERRIA

Bº Madariaga, 19 T.: 688 876 913 www.kutxatxuri.com info@kutxatxuri.com

12

89. KUTXATXURI

ARANTZAZU

102. ASPURU

95. LA TOBA

ARAKALDO

8-E

B./ Artaun, 13 T.: 946 315 248 www.aspuru.org aspuru.landetxea@gmail.com

La Toba, 45. T.: 946 109 611 - 616 859 920 www.nekatur.net/latoba casalatoba@yahoo.es

10-C

88. ALTUENA

AMOROTO

10

Regomedo, 45 T.: 670 747 392 www.casaruralkolitza.com regomedo@gmail.com

87. IBARRA

12

8-D

86. ETXANO

7-C

101. ARRIORTUA BASERRIA 32

AMOREBIETA-ETXANO

6

93. AMALURRA

8

100. OKA

ARTZENTALES

10-E

99. KARTERUENA

91. LA CASA DE MADERA

ARTEA 7

Kanpantxu, 57 T.: 679 057 905 www.nekatur.net/astobieta crastobieta@yahoo.es

7-B

84. ASTOBIETA

ARRIETA

106. GALARTZA BARRENA 15

Bº Olazabal, Axpe T.: 619 322 252 www.nekatur.net/olazabal jorgejauregi@gmail.com

Zenita, 1 T.: 946 582 707 - 660 727 480 www.nekatur.net/galartzabarrena galartza@hotmail.com

6


LANDA OSTATUak _ ALOJAMIENTOS RURALES GAMIZ-FIKA

107. IBARLUZE Iguria, 18 T.: 946 582 974 - 635 712 036 www.nekatur.net/ibarluze baserri-ibarluze@hotmail.com

10

7-C

115. AGERRE LANDAETXE

123. ARTETXEA

Bº Elejalde Auzoa s/n T.: 630 608 545 / 667 441 579 www.agarre.es reservas@agarre.es

12

Torrekua Bidea, 3 T.: 946 000 532 - 635 742 771 www.nekatur.net/patxierrege tsaso@euskalnet.net

6

ERANDIO

GARAI

124. EL AVELLANO-URRITZA

Landatxu-escuela Arriaga, 10 T.: 944 710 491. F.: 944 710 491 www.nekatur.net/arribeiti

24

Bº San Migel, 10 T.: 605 742 103 - 605 742 103 www.garaikolandetxea.com info@garaikolandetxea.com

6-C

109. ARRIBEITI ZARRA

11

7

125. FUENTERNILLA

GATIKA

7-B 11

Barrio Butroi, 87 T.: 649 477 441 www.caseriobutron.com caseriobutron@gmail.com

Bº Matienzo, 30 T.: 946 806 350 - 625 705 730 www.nekatur.net/fuenternilla fuenternilla@gmail.com

8

126. GAILURRETAN

EREÑO

9-B

110. ENDEITXE Basetxetas-atxoste, 27 T.: 946 257 511 - 650 030 231 www.nekatur.net/endeitxe endeitxe@gmail.com

12

GIZABURUAGA

10-B

118. AKUIOLA

ERRIGOITI

127. MENDI ALAI

GORDEXOLA

111. MADALEN AURREKOA Bº Madalen T.: 946 254 631. F.: 946 254 631 www.nekatur.net/madalenaurrekoa madalenaurrekoa@euskalnet.net

10

5-D * H.Ru

119. ISASI

Zubiete, 53 T.: 946 798 224. F.: 946 798 224 www.hotelisasi.com hotelisasigordexola@gmail.com

11-C ** H.Ru

Ansotegi Errrota, 15 T.: 946 169 100. F.: 946 169 103 www.antsotegi.com antsotegi@antsotegi.com

27

7-D

113. ERDIKOETXE Kortederra, 10 (Pk. 96,800 N-634) T.: 944 573 285. F.: 944 573 285 www.nekatur.net/erdikoetxe erdikoetxelandetxea@hotmail.com

10

9-B 10

Basondo T.: 946 252 772 www.nekatur.net/morgota morgota@euskalnet.net

120. TABOADA BASERRIA Barrio Iratzagorria, 2 T.: 944 499 231 www.fotorural.com/caseriotaboada txistu69@gmail.com

16

LARRABETZU

IGORRE

8-E

121. ANTEKENA Bº Santa Lucia, 36 T.: 946 736 483 - 636 777 783. www.nekatur.net/antekena agroturismoantekena@yahoo.es

8-C

129. MIAMENDI

10

Legina, 1 T.: 944 557 084 - 944 557 207 www.miamendi.com miamendi@miamendi.com

12

KARRANTZA HARANA/ VALLE DE CARRANZA

8

Los Lombanos s/n T.: 946 107 180 www.casaruralaingeru.com

6-B

130. EGUZKILORE

2-D

122. AINGERU

Agirre, 16 T.: 609 367 027 - 609 366 417 F.: 944 910 014 www.nekatur.net/eguzkilore txabikath@hotmail.com

12

Txomin Egileor, 28 T.: 944 363 601. F.: 944 363 602 www.iraragorri.com hotel@iraragorri.com

128. MORGOTA

LAUKIZ

** H.Ru

KORTEZUBI

GALDAKAO

12

Cezura, 23 T.: 944 005 440 www.mendialai.net info@mendialai.net

29

ETXEBARRIA

12

8-B

Barrio Lanzas Agudas, 17 T.: 946 806 667 - 661 293 977 www.gailurretan.com gailurretan@gailurretan.com

12

Laixier Auzoa, s/n T.: 946 841 213 - 699 567 626 www.nekatur.net/akuiola akuiola@hotmail.com

114. IRARAGORRI ETXEA

Trespalacio, 14 T.: 678 394 386 www.karrantza.com/elavellano.shtml

117. CASERIO BUTRON

12

116. GARAIKO LANDETXEA

112. ANSOTEGI ERROTA

Biañez, 24 T.: 946 106 853 www.facebook.com/CasaRuralArtetxea casaruralartetxea@gmail.com

108. PATXI-ERREGE

101

12


102

OSTATUAK _ ALOJAMIENTOS LEZAMA

7-C 147. TXARBADI

139. IKESTEI

131. MADARIAN Aretxalde, 88 T.: 944 554 427 - 653 743 185 F.: 944 554 427 www.madarian.com madarian.agroturismo@gmail.com

12

8

Bº Iruzubieta, 3ª T.: 946 168 127 info@ikestei.es

140. IKETZA GOIKUE

132. MATSA Aretxalde, 153 T.: 944 556 086. F.: 944 555 148 www.ruralmatsa.com info@ruralmatsa.com

12

12

Bº Iturreta, 24b T.: 618 146 006

148. URRESILLO

141. INTXAUSPE

** H.Ru

133. MATSA

Bº Aretxalde, 153 T.: 944 556 086. F.: 944 555 148 www.ruralmatsa.com info@ruralmatsa.com

23

Bº Atxondo, 10 T.: 652 770 889 www.intxauspe.com casarural.intxauspe@gmail.com

MALLABIA

MORGA

10-D

Arta, 23 T.: 944 130 987 - 606 255 424 www.nekatur.net/monte fgandiaga@gmail.com

16

135. MAÑE

** HA.Ru

Mañe Azpi, 9 T.: 943 172 290. F.: 943 170 501 www.hotelruralmane.com manekoazpi@euskalnet.net

136. TRABAKU GOIKO Trabakua, 1 T.: 943 170 009. F.: 943 170 009 www.nekatur.net/trabaku trabakugoiko@live.com

12

12

Ubilla Urberuaga, 37 ezk. T.: 946 169 702 www.satzu.net satzu.landetxea@gmail.com

19

MARURI-JATABE

8

7-B

Kurtzegana, 11 B T.: 946 155 213 - 946 741 424 635 716 337 www.nekatur.net/garaizar garaizarco@telefonica.net

12

Zumetxaga Bidea, 6 T.: 944 046 034 www.errota-barri.com info@errota-barri.com

12

Bakioko Bidea, 7. Emerando auzoa T.: 946 741 245 - 630 934 134 F.: 946 741 245 www.casaruralgoiena.com goiena7@yahoo.es

152. IBARRONDO ETXEA

8-B

9

Txirlone Bidea, 4. (Km. 22, BI-631) T.: 946 155 599 - 605 709 224 www.ibarrondoetxea.es reservas@ibarrondoetxea.es

145. BARTUREN 12

7

Perune, 3 Meñaka barrena T.: 655 721 133 www.barturen.biz info@barturen.biz

153. ORAINDI

146. BEKOABADENE

138. AMAMANA 10

Mesterika, s/n. (BI 4105, Pk.20-21) T.: 635 008 808. F.: 946 156 502 www.bekoabadene.biz info@bekoabadene.biz

8

Atelata Bidea, 7 T.: 635 716 337 www.nekatur.net/oraindi oraindi06@yahoo.es

11-C

Ubilla Urberuaga, 21 T.: 946 813 411 - 630 805 011 analejardi@hotmail.com

12

MARKINA-XEMEIN

7-B

151. GOIENA

144. GARAIZAR

Barrio Goita, 29 T.: 605 706 822 - 656 706 468 F.: 943 171 876 www.zelai-rural.com zelai1@euskalnet.net

17

MEÑAKA 137. ZELAI BASERRIA

** H.Ru

Andra Mari auzoa, z/g T.: 946 270 740 www.katxi.com hotel@katxi.com

150. ERROTA-BARRI

143. SATZU

8-C

MUNGIA

134. LONGA NAGUSI Gerea-caserío Longa, 25 T.: 943 173 855 - 699 008 909 F.: 943 173 855 www.nekatur.net/longa longanagusi@gmail.com

10

149. KATXI

142. MONTE

12

Meñakabarrena, 27 T.: 605 701 808 urresillolandetxea.com urresillolandetxea@gmail.com

12

Bº Mesterika, 5 T.: 946 743 027. F.: 946 743 027 www.txarbadiagroturismo.com txarbadi@hotmail.com

8

MUNITIBAR -ARBATZEGI GERRIKAITZ

10-C

154. ASTORKI GOIKOA

Berreño (ctra. Gernika-munitibar, Pk. 11) T.: 946 252 356 - 696 545 528 www.nekatur.net/astorki

10


LANDA OSTATUak _ ALOJAMIENTOS RURALES UBIDE Gerrikaitz T.: 946 164 136 - 661 242 873 www.nekatur.net/garro ube@hotmail.com

12

8

Urigoiti, 1 T.: 679 882 686 - 944 030 210 www.patxikorenetxea.es info@patxikorenetxea.net

8-C

156. ALDORI

OTXANDIO

9-F

165. KERIZARA

Zabale, 8 T.: 946 271 509 - 671 671 089 www.aldori.es reservas@aldori.es

12

16

Kerizara, s/n T.: 945 461 412 - 605 771 479 www.nekatur.net/kerizara

SOPUERTA

157. ASTEI Montecalvo T.: 946 250 641 - 689 802 362 T/F.: 946 732 318 www.nekatur.net/astei

6

4-C

Ariatza, s/n (bi-635, Km. 30) T.: 946 251 743 - 946 254 567 www.iberrekoerrota.es iberrekoerrota@gmail.com

8

Araba, 5 T.: 946 764 426 www.ortulane.com info@ortulane.com

12

8

12

El Carral, 31 T.: 946 504 237 - 630 173 912 www.nekatur.net/lezamakoetxe lezamakoetxe@euskalnet.net

** H.Ru

15

Albitzu, 7 T.: 944 667 442 - 607 900 796 www.albitzukoborda.com info@albitzukoborda.com

AT.Ru

169. PIKATZAENEA

ZAMUDIO

7-C ** H.Ru

Bº Arteaga, 63 T.: 944 523 457. F.: 944 521 716 artea_errota@telefonica.net

Las Muñecas, 9 T.: 946 104 898 - 627 270 797 663 815 111. F.: 946 104 942 www.urrezko.es info@urrezko.es

25

10

178. IABITI AURREKOA Arteaga, 13 T.: 944 522 370. F.: 944 520 233 www.iabiti.com agroturismo.iabiti@gmail.com

12

TRUCIOS-TURTZIOZ 171. VALLE DE TRUCIOS

Bº Beraza. Garai, 5 T.: 946 330 506. F.: 946 330 506 www.nekatur.net/garai

177. ARTEA ERROTA

162. ETXEGORRI

163. GARAI

25

170. URREZKO AMETSA

Bº Urigoiti 8. T.: 636 967 066 www.etxegorri.org info@etxegorri.org

** H.Ru

18

4

4-D

Llantada, 11 T.: 618 789 720 www.hotelibarrazalla.com info@hotelibarra.com

6-E

161. ALBITZUKO BORDA

ZALLA 176. IBARRA

Cañedo, 8 T.: 617 471 936. F.: 946 398 504 www.pikatzaenea.com casarural@pikatzaenea.com

OROZKO

12

La Iglesia, 5 9 T.: 616 574 132 www.toprural.com/Casa-rural-alquiler%C3%ADntegro/Arteondo_21727_f.html turismo@atezabal.com

168. LEZAMAKO ETXE

Txakale, 8 T.: 94 4651 663. F.: 94 494 5076 www.urunehotela.com urune@urunehotela.com

Zedelika, 4 T.: 616 560 500 - 945 383 306 www.albinarrateetxea.com info@albinarrateetxea.com

175. ARTEONDO ETXEA

Mercadillo, 34 T.: 638 579 183 www.enkartada.com casarural@enkartada.com

5-G

167. ENKARTADA

12

Barrio Agirre, 3 Gorozika T.: 626 105 638 www.pagaigoikoa.com info@pagaigoikoa.com

URDUÑA-ORDUÑA

16

159. PAGAIGOIKOA

6-B

173. ORTULANE

174. ALBINARRATE ETXEA

166. BATZARKIDE

158. IBERREKO ERROTA

6

Avellaneda, 12 T.: 946 504 201 F.: 946 104 628 - 946 504 601 www.batzarki.com batzarki@gmail.com

URDULIZ

160. URUNE

Jon Deuna, 21 T.: 945 450 300. F.: 945 450 300 www.gorbeialdea.com

MUXIKA

9-G

172. URBIDE

164. PATXIKOREN ETXEA

155. GARRO

103

22

12

* H.Ru

Avda. Lehendakari Agirre, 46 T.: 944 074 004 www.hotelruralvalledetrucios.com info@hotelruralvalledetrucios.com

7

ZARATAMO

7-D

179. ARATI 16

Ba./ Madariaga, 4 T.: 946 711 028 www.aratiagroturismo.com arati@aratiagroturismo.com


104

OSTATUAK _ ALOJAMIENTOS

ZEANURI

8-F

180. ALTZUSTE Altzusta, 63 (N-240, Pk. 32.5) T.: 946 739 170 - 655 735 476 www.altzuste.com altzuste@euskalnet.net

12

ALKIZA 188. OLALDE Gezala, 1 T.: 946 482 455 urgatz@bizkaia.eu

14-E

195. LETE 4

Alkiza (GI-3630, Pk. 4,800) T.: 943 691 264. F.: 943 691 264 www.nekatur.net/lete asun.murua@gmail.com

12

ALTZAGA

181. AMALAU Ipiñaburu, 48 T.: 946 317 179 - 605 771 933 F.: 946 317 179 www.amalau.es artasolo@hotmail.com reservas@amalau.es

196. OLAGI

10

GIPUZKOA ADUNA

15-D

182. ANGOITIA Bº Asterria 80, Uribiarte. T.: 944 394 230 - 665 709 099 www.nekatur.net/angoitia ruralangoitia@gmail.com

10

Goiburu (GI-3610, Pk.2)(N1-pk. 443) T.: 943 690 825 - 657 730 108 www.nekatur.net/zabale zabalerural@yahoo.es

AIZARNAZABAL

4

AMEZKETA

13-C

Larraitz Bidea, 2 T.: 943 654 864 - 943 672 531 F.: 943 654 864 www.haundikoa.com haundikoa@haundikoa.com

190. EKOIGOA

183. ELEIZONDO Eleizondo, 17 T.: 946 739 570 - 656 750 558 www.eleizondo.net eleizondo_landetxe@hotmail.com

6

Behekoetxezaharra Baserria T.: 943 148 386. F.: 943 148 386 www.nekatur.net/ekoigoa info@ekoigoa.com

12

16

ANDOAIN

15-D

198. TXERTOTA Bº Goiburu T.: 943 590 721. F.: 943 590 721 www.txertota.com contacto@txertota.com

15-F

197. HAUNDIKOA

8

Urrutibera baserria T.: 943 887 726 www.nekatur.net/olagi olagi.altzaga@gmail.com

189. ZABALE

14-F

12

191. HAIZEABERRI

184. ELLAURI BASERRIA 10

Altzusta, 42 T.: 650 704 626 www.ellauri.net/baserria info@ellauri.com

Bº Zubialde T.: 943 148 585 www.haizeaberri.com reservashaizeaberri@gmail.com

16

ANTZUOLA

12-F

199. IBARRE

** H.Ru

185. ETXEGANA

Ipiñaburu, 38 T.: 946 338 448 - 609 902 048 F.: 946 338 449 www.etxegana.com info@etxegana.com

192. LARRAXKO 24

Etxabe, s/n T.: 943 147 829 - 639 873 503 www.larraxkocasarural.com larraxkomarijo@hotmail.com

8

ARETXABALETA

193. SARASOLA ZAHARRA 10

Uribe Zelai, 36 T.: 620 143 327 www.nekatur.net/goikoetxe goikoetxe2@euskalnet.net

Bº Zehatz T.: 943 147 774 - 616 072 628 www.nekatur.net/sarasola sarasolagro@yahoo.es

11-F

200. MITARTE GARAI

186. GOIKOETXE

12

Bº Irimo Goena T.: 943 766 310 www.ibarre.com info@ibarre.com

12

Areantza auzoa T.: 943 791 751 - 676 205 919 www.nekatur.net/mitarte mitartegarai@euskalnet.net

201. URKULU

ZEBERIO

ALBIZTUR 7-E

187. AMETZOLA Amezola, 1 T.: 944 046 076 - 629 429 870 609 457 016 www.ametzola.net etxe@ametzola.net

12

12

14-E

Lekunberri baserria, larrino auzoa 5 T.: 943 770 041 urkululandetxea.com info@urkululandetxea.com

17

194. SEGORE ETXEBERRI Santa Marina Bailara T.: 943 580 976 - 610 460 751 www.nekatur.net/segore segore@segore.com

11

ARRASATE/MONDRAGÓN

11-F

202. ARTEAGA

Garagartza, 37 T.: 943 711 881. F.: 943 711 882 www.arteagalandetxea.com arteaga@arteagalandetxea.com

12


LANDA OSTATUak _ ALOJAMIENTOS RURALES

*** H.Ru

203. SANTA ANA

Uribarri, 37 T.: 943 794 939. F.: 943 795 012 www.santaanamondragon.com pildain@santaanamondragon.com

ASTEASU

AZKOITIA 23

12

Barrio Bebailara, 31 T.: 943 692 722 - 657 725 351 www.nekatur.net/ugarte legarrayolan@yahoo.es

Izarraitz, 77 T.: 943 853 549 - 617 287 669 F.: 943 853 549 www.agroturismo-zulueta.es agrozulueta@yahoo.es

ASTIGARRAGA

6

AZPEITIA

16-C

Iraultza bidea 9 (santiago mendi) T.: 637 035 679 www.nekatur.net/artola artolarural@gmail.com

219. SOSOLA Sosola baserria - Amaña T.: 943 208 176 - 635 711 309 www.sosola.com sosola@sosola.com

8

Eldua. Caserío Argiñenea, 21 T.: 638 182 998 - 943 683 371 www.nekatur.net/arginenea arginenea@gmail.com

16

221. EGUZKITZA ETXEA Larragibel, 83 T.: 943 789 084 - 679 416 697 www.nekatur.net/eguzkitzaelgeta casaeguzkitza@hotmail.com

10

222. MAIALDE San Roke, 26 T.: 943 789 107. F.: 943 789 106 www.casaruralmaialde.com maialde@casaruralmaialde.com

8

12

10

216. BAZTARRETXE Aiztunalde T.: 943 683 386 - 635 726 687 www.nekatur.net/baztarretxe azpiroz@yahoo.es

ERRENTERIA 12

223. AÑARRE ZARRA

BERGARA

14

224. LARRE-AUNDI Aldura Gunea, 6 T.: 943 515 763. F.: 943 515 763 www.agroturismolarreaundi.es larreaundi@hotmail.es

12

8

14

12-E

Bº San Martzial T.: 943 763 506 - 657 795 362 685 729 830. F.: 943 763 506 www.nekatur.net/lamaino maitearis7@gmail.com

16-C

Bº Zamalbide, 108 (ctra Oiartzun-astigarraga, GI-2132) T.: 943 523 751 - 620 921 888 www.nekatur.net/anarrezarra anarrezarra@euskalnet.net

8

14-G

11-E

16-E

215. ARGIÑENEA

Ota-mots T.: 943 180 366 - 605 724 500 www.nekatur.net/aldarreta aldarreta@hotmail.es

ELGETA

217. LAMAINO ETXEBERRI

210. ALDARRETA

8

14-F

209. KAXKARRE

ATAUN

11-E

Camino Barrenengua, 22. Bº Egoetxeaga T.: 943 768 221 - 649 973 720 www.nekatur.net/barrenengua agrobarrenengua@gmail.com

Urdanpilleta, 13 T.: 943 582 071 - 688 674 174 www.nekatur.net/pagorriaga pagorriaga@gmail.com

BERASTEGI

Ermaña berri bidea, 2 T.: 943 330 205 - 656 700 726 629 021 560. F.: 943 330 205 www.kaxkarre.com buenabistarural@hotmail.com

16

208. ARTOLA

EIBAR

220. BARRENENGUA

214. PAGORRIAGA

Santio Mendi T.: 695 757 341 - 943 331 319 www.nekatur.net/arraspine arraspine@arraspine.e.telefonica.net

12

12

7

Bº Izarraitz 68 T.: 658 738 153 www.txanpardin.com info@txanpardin.com

BEASAIN

207. ARRASPIÑE

Teileri baserria T.: 678 320 385 - 671 071 512 943 683 427 www.nekatur.net/teileri eagirretxe@yahoo.com

12-E

213. TXANPARDIN

14

15-E

218. TEILERI

206. ZUMARGAIN Elizmendi Auzoa, 62-A T.: 671 334 101 www.zumargain.com info@zumargain.com

9

BERROBI

212. ZULUETA

205. UGARTE

12-E

Caserío Agarre, s/n T.: 943 853 330 - 609 424 013 landagarre.com info@landagarre.com

15-D

204. SASKARATE Barrio Upazan (gi- 2631, Pk. 9-10) T.: 943 690 446 - 679 808 373 www.nekatur.net/saskarate saskarate@hotmail.com

211. LANDAGARRE

105

ERREZIL

14-E

225. ETXEBERRI Etxeberri, 1 (GI-2634, Pk. 15) T.: 943 812 992 - 649 001 254 www.nekatur.net/etxeberri ana.etxeberri@gmail.com

8


106

OSTATUAK _ ALOJAMIENTOS LEGAZPI

12-F

235. PASTAIN

226. IZARRE Errezilgo T.: 943 813 524 - 629 349 526 www.izarre.com izarre@izarre.com

12

Telleriarte, 1 T.: 943 730 672 - 607 441 875 www.nekatur.net/pastain agropastain@gmail.com

227. LETEA Letea, s/n. (2634, Km. 13) T.: 943 812 887 - 695 779 092

11

LEGORRETA

10

LEINTZ-GATZAGA

3

244. ANZIOLA 5

Gurutze, 15 T.: 636 483 321 - 629 727 733 www.yeguadaisasa.com reservas@yeguadaisasa.com

10-G

6

Arkaleko Bidea 21. Bยบ Gurutze T.: 943 490 065

237. ATERBE

13-F

229. MANDUBIKO BENTA

Caserio Zelaikoa, s/n T.: 943 715 037 - 686 554 015 F.: 943 715 037 www.aterbe.com aterbe@gmail.com

8

246. ERRETEGI HAUNDI 16

Erretegi Bidea, 2. (Barrio Iturriotz) T.: 943 494 629 www.erretegihaundi.eu erretegi@erretegihaundi.eu

4

Alto Mandubia, s/n T.: 943 882 673 www.nekatur.net/mandubiko

MENDARO

230. MIKELENEA

12

Bยบ Gaztelu , 23 T.: 607 389 937 ostolazajesus@gmail.com

12-C

238. ATXURI

Bยบ Garagarza T.: 943 850 441 - 699 760 154 www.nekatur.net/atxuri atxuribastida@gmail.com

12

16-C

231. BELAZARTE Pagoaga, 10. T.: 943 331 569 www.belazarte.com info@belazarte.com

10

MUTILOA

13-G

240. AITZEDER

232. ALBITXU GOIKOA

241. LIERNI GARAKOA

Aiestaran Erreka T.: 615 745 924. T/F.: 943 880 044 www.lazkaoetxe.com info@lazkaoetxe.com

14

12

Lierni Auzoa T.: 943 801 699 www.nekatur.net/liernigarakoa

234. LIZARGARATE Lazkaomendi, 8 (GI- 3491. Km.18) T/F: 943 881 974 T.: 693 202 697 - 665 715 311 www.nekatur.net/lizargarate info@lizargarate.com

11

Ergoena, 28 T.: 943 801 900 - 686 041 255 www.nekatur.net/orue oruelandetxea@hotmail.es

Maldaburu Bidea, 15. Bยบ Gurutze T.: 943 260 530. F.: 943 260 675 www.usategieta.com info@usategieta.com

OLABERRIA

242. ORUE

**** H.Ru

250. USATEGIETA

233. LAZKAOETXE

12

Arkale Bidea, 31. Gurutze auzoa T.: 943 492 509 www.peluaga.com peluagatur@gmail.com

5

Lierni 47 T.: 630 892 889

4

Lazkaomendi, 25

5

Pikogarate Bidea, 20 T.: 943 493 191. F.: 943 493 191 www.momotegi.com olga@momotegi.com

249. PELUAGA

14-G

5

Sorondo Bidea, 2 T.: 943 492 638 - 652 735 956 www.nekatur.net/iragorri iragorrilandetxea@telefonica.net

8

LAZKAO

Arana Erreka, 9 T.: 943 755 105 - 655 700 551 F.: 943 755 105 www.kilimonetxea.com info@kilimonetxea.com

247. IRAGORRI

248. MOMOTEGI

239. KILIMON

HERNANI

243. AITZARRI

245. ARKALE-ZAHAR

21

GAZTELU

14-F

Esnaola, 7 T/F: 943 806 206. T.: 651 708 709 www.nekatur.net/bartzelona bartzelonanekazalturismoa@hotmail.com

228. GOROSARRI

EZKIO-ITSASO

17-C

Errotaurre Etxaidia - Karrika Auzoa 11 T.: 943 491 710 - 655 738 910 www.aitzarri.com aitzarri@aitzarri.com

236. BARTZELONA

10-G

Zarimutz Elizatea, 32 T.: 943 715 727 www.gorosarri.com info@gorosarri.com

ESKORIATZA

12

OIARTZUN

12

25

14-G

251. BORDA Barrio Errekalde T.: 943 160 681 - 630 893 295 F.: 943 160 681 www.nekatur.net/borda info@baserritarra.com

10


LANDA OSTATUak _ ALOJAMIENTOS RURALES OÑATI

12-F

252. ARREGI Barrio Garagaltza, 19 T.: 943 780 824 - 943 783 6857 F.: 943 780 824 www.casaruralarregi.es info@casaruralarregi.es

12

260. ENBUTEGI

269. TROYA

Bº Goiburu, 2 T/F: 943 553 797. T.: 628 523 922 www.enbutegi.net enbutegi@hotmail.com

16

Kale-zahar, 34 T.: 667 886 414 - 667 232 300 www.casaruraltroya.com troyabaserria@gmail.com

261. ETZABALZAR

253. ARREGI 2 8

Barrio Garagaltza, 20 T.: 943 780 824 www.casaruralarregi.es info@casaruralarregi.es

8

Bº Lategui, 25 T.: 620 028 736 etzabalzar.com etzabal40@gmail.com

270. ZABALEA

254. BORDA ARANZAZU Bº Arantzazu, 11 T.: 943 781 303 - 617 991 467 www.bordaaranzazu.com info@bordaaranzazu.com

262. KOSTEGI

6

Barrio Oztaran 30 D T/F: 943 365 688. T.: 686 343 452 www.kostegi.com kostegi.g@gmail.com

9

San Esteban (N-634 Pk.4) T.: 630 562 588 www.nekatur.net/zabalea zabalea1@hotmail.com

12

107

12

VILLABONA

15-D

271. AKULEBI Legarreta s/n T.: 943 693 034 - 639 907 818 F.: 943 691 184 akulebi@hotmail.com

6

255. ZEZILIONEA

** H.Ru

Plaza San Juan, 3 T.: 943 885 829 F.: 943 884 169 www.hotelzezilionea.com info@hotelzezilionea.com

263. MONTEFRIO 18

Goiburu 46. (GI-131, Pk.3) T/F: 943 557 158. T.: 609 937 455 www.agroturismontefrio.es agroturismontefrio@hotmail.com

14

272. ALUSTIZA Bº Amasa T.: 943 690 361 - 690 032 104 www.nekatur.net/alustiza alustizaneka@gmail.com

8

USURBIL

273. URRESTI

264 ARRATZAIN

SEGURA

13-G

256. ONDARRE Beheko Arrabal T.: 943 801 664 - 943 800 326 695 785 151 www.agroturismondarre.es ondarresegura@gmail.com

Caserío Arratzain Bide, 21 T.: 943 366 663 www.agroturismoarratzain.com reservas@agroturismoarratzain.com

16

ZALDIBIA

265. BARAZAR Zubieta T.: 943 363 358 - 678 188 818 www.nekatur.net/barazar barazarcasarural@gmail.com

10

12

URNIETA

16-D

ZERAIN

13-G

276. OIHARTE Barrio Irukaketa-gain T.: 943 887 420 - 680 171 291 www.oiharte.com oiharte@oiharte.com

268. KAROBI Camino de Petritza, s/n T.: 943 360 635 - 605 704 813 635 721 681 www.nekatur.net/karobi karobi01@hotmail.com

16

4

12

13-G

Bº Arrietaldea, s/n T.: 943 801 890 - 656 721 265 www.arrietahaundi.es arrietahaundi@gmail.com

267. ILLUNBE

259. ALTZIBAR BERRI Goiburu, 33 T/F: 943 557 097. F.: 626 551 429 altzibarberri.com altzibarberri@yahoo.es

ZEGAMA 275. ARRIETA HAUNDI

Txoko Aldea, 41 T.: 666 884 901 - 943 361 436 943 363 007 - 664 471 766 www.nekatur.net/illumbe anaginaga@hotmail.com

10

16

258. NAGUSI ETXEA

14-F

Urreta, 17 T.: 943 887 718 - 679 078 288 www.nekatur.net/irizar irizarazpikoa@hotmail.com

266. IBARROLA TXIKI Kale Zahar, 62. T.: 943 363 007 - 661 955 920 www.ibarrolatxiki.com ibarrola@ibarrolatxiki.com

12

274. IRIZAR AZPIKOA

257. KORTETA

Bedaio, 26 B T.: 943 652 003. F.: 943 652 003

14

15-E

San Esteban, 70 T.: 639 489 833. F.: 943 240 243 www.agroturismokorteta.com info@korteta.com

Barrio Amasa T.: 943 690 444 - 653 722 363 www.urrestiamasa.net info@urrestiamasa.net

15

TOLOSA

15-C

12

12


108

OSTATUAK _ ALOJAMIENTOS

277.. TELLERINE Aizpea T.: 943 582 031. F.: 943 582 031 www.nekatur.net/tellerine

12

280. AZKETA ERROTA

283. ZELAIKOA 8

Arroaerrekako bidea 16 T.: 658 745 118 www.nekatur.net/azketaerrota azketaerrota@hotmail.es

ZESTOA

13-D

ZIZURKIL

281. KORTAZAR

278. AGIĂ‘A

10

Barrio Aizarna T.: 943 147 909 www.nekatur.net/agina agina.turismoa@gmail.com

Errezubi Lantegi Lekua 1 Aizarnazabal T.: 606 970 265 - 943 860 000 www.kortazar.com info@kortazar.com

279. ARANBURU Aizarna, 4 T.: 943 148 005 - 676 908 517 www.nekatur.net/aranburu txondei@hotmail.com

8

284. GOIZALDI

10

Arroa-goikoa T.: 943 148 263 - 649 518 971 www.nekatur.net/tolare tolareberri@gmail.com

285. ZIASORO

ARABAKO ERRIOXA / RIOJA ALAVESA

AT.Ru

Hospital, 4 T.: 945 606 685 www.lagardeelciego.com info@lagardeelciego.com

8. LARRAZURIA ENEA 22

Manuel Iradier, 8 T.: 616 647 585. F.: 945 606 190 www.casarojanda.com bodegasrojanda@hotmail.com

8

12

Frontin, 10 T.: 649 426 407 - 606 363 001 www.osante.es info@osante.es

LABASTIDA/BASTIDA

8-L

6. ARETA ETXEA

12

Barco, 19 www.lacorcheaelciego.com info@lacorcheaelciego.com

Puente de Barricuelo, 66 T.: 945 606 055. F.: 945 606 587 www.bodegasvaldelana.com enoturismo@bodegasvaldelana.com

10

2. LA CORCHEA

16

9. OSANTE

5. VALDELANA

9-M

AT.Ru

Mayor, 40 T.: 671 580 194 www.larrazuriaenea.com info@larrazuriaenea.com

1. CASA ROJANDA

4

Buztin Bailara T.: 943 693 143 - 629 583 366 www.nekatur.net/ziasoro ziasoro@yahoo.es

4. LAGAR DE ELCIEGO

8

Mendi bailara, 59 T.: 943 692 782 - 677 123 685 www.nekatur.net/goizaldi goizaldirural@yahoo.es

282. TOLARE BERRI

ELCIEGO

15-D

12

16

Sansinenea. Calle Diseminados T/F: 943 147 492. T.: 679 257 196 www.zelaikoa.net zelaikoa@telefonica.net

Mayor, 17. (N-124, Km. 36) T.: 945 337 275 - 657 735 034 www.areta-etxea.com aretako@euskalnet.net

9

AT.Ru

10. SOLAR DE QUINTANO

13

Barajuela, 7 T.: 646 492 352 www.solardequintano.com info@solardequintano.com

LAGUARDIA

3. LA CUEVA Barrihuelo, 36 T.: 945 606 440 - 626 217 157 www.turismorurallacueva.com info@turismorurallacueva.com

7. BURADON ETXEA 7

8

Laurel, 4 T.: 696 091 083 crsalinillas.blogspot.com.es apb001@gmail.com

10-M

11. AITETXE

10

Plaza San Juan, 2 T.: 620 537 650 www.aitetxe.com aitetxe@hotmail.com


LANDA OSTATUak _ ALOJAMIENTOS RURALES

12. ANTIGUA BODEGA DE ** H.Ru DON COSME PALACIO 25 Ctra. Elciego, s/n T.: 945 621 195. F.: 945 600 210 www.cosmepalacio.com antiguabodega@cosmepalacio.com

20. SEÑORIO DE LAS VIÑAS C/ Mayor T.: 945 621 110 - 629 644 710 635 485 083. F.: 945 621 110 www.senoriodelasvinas.com bodega@senoriodelasvinas.com

12

13. ERLETXE

10

Rua Mayor de Peralta, 24-26 T.: 945 621 015 - 657 799 311 www.erletxe.com erletxe@gmail.com

LAPUEBLA DE LABARCA

10-N

21. BARQUERO ETXEA Mayor, 23-25 T.: 945 627 218 - 606 368 287 www.barkeroetxea.com/barkero.htm

14. HOSPEDERIA DE LOS *** H.Ru PARAJES 34 Mayor, 46-48 T.: 945 621 130. F.: 945 621 113 www.hospederiadelosparajes.com info@hospederiadelosparajes.com

15. LARRETXORI

22. KANDELA ETXEA 5

Mari Cruz Saenz, s/n T.: 669 217 711 kandelaetxea@terra.es

7

Extramuros s/n (Ctra. Logroño-vitoria, Pk. 15) T.: 945 600 763 - 661 741 218 www.nekatur.net/larretxori larretxori@euskaltel.net

8

LEZA

9-M

23. EL ENCUENTRO Herriko Plaza, 3 T.: 660 583 736 www.agroturismoelencuentro.com lidinigu@hotmail.com

16. LEGADO DE UGARTE

10

8

Mayor, 17 T.: 945 600 114 - 699 621 841 www.legadougarte.com info@legadodeugarte.com

NAVARIDAS

9-M

24. CARPE DIEM

17. LEGADO DE ZABALA

4

Las Cruces, 2 T.: 945 600 114 - 699 621 841 www.legadodezabala.com info@legadodezabala.com

Enrique Privado, 7 T/F.: 945 605 172. T.: 618 574 659 www.nekatur.net/carpediem www.guzmanaldazabal.com contacto@guzmanaldazabal.com

10

25. VINEA ET OLIVA

* H.Ru

18. MARIXA

Sancho Abarca, 8 T.: 945 600 165. F.: 945 600 202 www.hotelmarixa.com info@hotelmarixa.es

19

Finca Las Llanas T.: 945 605 172 - 618 574 659 www.nekatur.net/vineaetoliva contacto@guzmanaldazabal.com

10

SAMANIEGO

19. MAYOR 35 Mayor, 35 T.: 620 690 607 - 629 601 373 www.mayor35.com info@mayor35.com

8

9-M

26. LA MOLINERA ETXEA Bº Murriarte, 22 T.: 945 623 375 - 629 975 546 www.lamolineraetxea.com reservas@lamolineraetxea.com

12

109


110

OSTATUAK _ ALOJAMIENTOS

Kanpinak CAMPINGS FITXEN INTERPRETAZIOA INTERPRETACIÓN DE LAS FICHAS Kategoria / Categoría

Izena / Nombre Udalerria Localidad Identifikatzailea Identificador

Helbidea Dirección

PIKTOGRAMAK PICTOGRAMAS

BAKIO 50.

10-X 3º

CAMPING Avda. de Gasteiz, 79 T: 945 335 000 / F: 945 335 001 www.granhotels.com reservas@granhotels.com

205

Mapan duen kokalekua 256-257 or. Ubicación en el mapa pag. 256-257

Espainiako Turismo Kalitatearekiko Konpromisoaren Diploma / Diploma de Compromiso de Calidad Turística Española

Urte osoan zabalik Abierto todo el año

Ikuztegia Lavandería

Leku kopurua Nº plazas

Kalitate Turistikoaren zigilua Sello de Calidad Turística

Erizaindegia Enfermería

Denda/Supermerkatua Tienda/supermercado

IKT / TIC

Argindarra Electricidad

Taberna/Kafetegia Bar/cafetería

Irisgarritasunari buruzko informazioa eskuragarri / Disponible información detallada sobre accesibilidad

Ur beroko dutxak Duchas agua caliente

Jatetxea Restaurante

Euskadi Gastronomikako kide Adherido a Euskadi Gastronomika

Telefono publikoa Teléfono público

Igerilekua Piscina

Surfing Euskadiko kide Adherido a Surfing Euskadi

Wi-fi

Maskotak onartzen ditu Admite mascotas

Kalitate-zigiluak Sellos calidad Irisgarritasuna Accesibilidad

Zerbitzuak Servicios

Klub turistikoak Clubs turísticos

BILBAO

Alojamenduen erregistro zenbakien zerrenda, 117.orrialdetik aurrera. Listado de los números de registro de los alojamientos a partir de la página 117.

EUSKAL KOSTALDEA / COSTA VASCA

6-C

1. AUTOCARAVANING 2ª KOBETAMENDI Monte Kobeta, 31 T.: 944 205 300 - 688 809 399 www.alberguebilbao.net/Destacados/ AREA%20AUTOCARAVANAS%20 KOBETAMENDI-31.aspx kobetamendi@suspertu.net

2. IGARA DE SAN SEBASTIAN 40

Camino Igara, 195 T.: 943 374 287 www.campingdesansebastian.com info@campingdesansebastian

373

GORLIZ

VITORIA-GASTEIZ 16-C

Uresarantze Bidea T.: 946 771 911. F.: 946 771 911 www.campinggorliz.com recepcion@campinggorliz.com

1. IGUELDO SAN SEBASTIÁN Pº del Padre Orkolaga 69. Igeldo T.: 943 214 502 F.: 943 280 411 - 943 217 841 www.campingigueldo.com info@campingigueldo.com

6-A

1. ARRIEN

DONOSTIA/ SAN SEBASTIAN

BIZKAIA

756

9-I

1. IBAYA

250

Ctra. Nacional 102 T.: 945 147 620 www.campingibaia.com info@campingibaia.com

MENDEXA

11-B 3ª

2. ENDAI

600

Playa de Mendexa Ctra. Lekeitio - Ondarroa, Km. 58 T.: 946 842 469 www.campingseuskadi.com campingendai@gmail.com

238


KANPINAK _ CAMPINGS

3. LEAGI Ctra. Lekeitio - Mendexa, Km. 1 Barrio Leagi T.: 946 842 352. F.: 946 243 420 www.campingleagi.com leagi@campingleagi.com

MUTRIKU 622

Ctra. Deba - Gernika, Km. 3,5 T.: 943 603 356. F.: 943 603 106 www.campingaitzeta.es info@campingaitzeta.es

MUNDAKA

9-A 1ª

4. PORTUONDO

438

Ctra. Amorebieta - Bermeo, Km. 47 T.: 946 877 701. F.: 946 877 828 www.campingportuondo.com recepcion@campingportuondo.com

11. GALDONA

Ctra. Deba - Gernika, Km. 57,8 T.: 943 603 509 www.campingseuskadi.com/galdona mirengaldona@hotmail.com

360

EUSKAL MENDI ETA HARANAK / MONTES Y VALLES VASCOS ARABA/ÁLAVA NUVILLA (ERRIBERAGOITIA/RIBERA ALTA) 6-I

12. SANTA ELENA

6-B 3ª

5. SOPELANA

300

1. EL ROBLE VERDE

SOPELA

12-C 3ª

10. AITZETA

600

Playa Atxabiribil, 30 T.: 946 761 981 - 649 115 751 F.: 944 215 010 www.campingsopelana.com recepcion@campingsopelana.com

Ctra. Deba - Gernika, Km.5 T/F: 943 603 982 www.camping-santaelena.com info@camping-santaelena.com

360

Ctra. A-3322 Km.24. Nuvilla-Ribera Alta T.: 945 063 350 www.campingelrobleverde.com info@campingelrobleverde.com

Ctra. Deba-Gernika, Km.60 T.: 943 603 847. F.: 943 603 847 www.campingseuskadi.com/saturraran campingsaturraran@gmail.com

GIPUZKOA

5-I 1ª

2. ANGOSTO 3ª

13. SATURRARAN

416

VALDEGOVÍA /GAUBEA

111

240

244

Ctra. Angosto - Villanañe, 2 T.: 945 353 271. F.: 945 353 269 www.camping-angosto.com info@camping-angosto.com

AIA

14-D 2ª

6. ZINGIRA

390

Olaskoegia s/n. (N-634, Km. 13) T.: 682 261 287 campingzingira.wordpress.com zingirasl@gmail.com

ORIO

14-C 1ª

14. PLAYA DE ORIO

712

N - 634, Km. 13 T.: 943 834 801. F.: 943 133 433 www.oriokanpina.com info@oriokanpina.com

12-C 2ª

7. ITXASPE Ctra. Nacional 634, Km. 38 Barrio Itxaspe. Itziar T.: 943 199 377. F.: 943 199 377 www.campingitxaspe.com itxaspe@hotmail.es

500

ZARAUTZ

14-C 2ª

N-634 - km. 17,3 - Talai - Mendi T.: 943 831 238. F.: 943 132 486 www.grancampingzarautz.com info@grancampingzarautz.com

840

GIPUZKOA LEGAZPI

12-F 3ª

1. LAKIOLA

17-B 3ª

Igerbidea, 58 T.: 943 641 008. F.: 943 640 150 www.campingfarodehiguer.es faro@campingseuskadi.com

540

30

15. GRAN CAMPING ZARAUTZ

HONDARRIBIA

Mirabueno, 6 BIS (48895) T.: 675 716 161

8. FARO DE HIGUER

LANESTOSA 1. ÁREA AUTOCARAVANAS Y CARAVANAS LANESTOSA

DEBA

BIZKAIA

16. TALAI MENDI

N-634 - km. 17,5 T.: 943 830 042. F.: 943 830 042 www.campingseuskadi.com/talaimendi talaimendi@campingseuskadi.com

800

20

Urtatza - Egialde, 18 T.: 649 577 442 www.lakiolacampingrural.com saquinosc@terra.es

OIARTZUN

9. JAIZKIBEL Ctra. Guadalupe, Km. 22 T.: 943 641 679. F.: 943 642 653 www.campingjaizkibel.com recepcion@campingjaizkibel.com

240

Basusta Bidea/Camino, 15 (20750) T.: 637 419 744 info@campingzumaia.com www.campingzumaia.com

235

Ctra. GI-636 Km.5,5 T.: 943 490 728 www.campingoliden.com campingoliden@hotmail.com

ZUMAIA 17. ZUMAIA

17-C 2ª

2. OLIDEN

432


112

OSTATUAK _ ALOJAMIENTOS

Apartamentuak APARTAMENTOS

FITXEN INTERPRETAZIOA INTERPRETACIÓN DE LAS FICHAS Izena / Nombre Udalerria Localidad Identifikatzailea Identificador

Helbidea Dirección

PIKTOGRAMAK PICTOGRAMAS

Kategoria / Categoría

BAKIO 50.

10-X AT

APARTAMENTO Avda. de Gasteiz, 79 T: 945 335 000 / F: 945 335 001 www.granhotels.com reservas@granhotels.com

205

Mapan duen kokalekua 256-257 or. Ubicación en el mapa pag. 256-257

Espainiako Turismo Kalitatearekiko Konpromisoaren Diploma / Diploma de Compromiso de Calidad Turística Española

Leku kopurua Nº plazas

Kalitate Turistikoaren zigilua Sello de Calidad Turística

Kalitate-zigiluak Sellos calidad

ISO

Kalitatezko Ingurumen Kudeaketa Calidad de Gestión Ambiental Irisgarritasunari buruzko informazioa eskuragarri / Disponible información detallada sobre accesibilidad

ISO

Irisgarritasuna Accesibilidad

Euskadi Gastronomikako kide Adherido a Euskadi Gastronomika Surfing Euskadiko kide Adherido a Surfing Euskadi

Zerbitzuak Servicios

Klub turistikoak Clubs turísticos

BILBAO

Aparkalekua Aparcamiento

Ikuztegia Lavandería

Erdigunean kokatua Sitio céntrico

Lorategia Jardín

Harrera Recepción

Igerilekua Piscina

Aire girotua logelan Aire acondicionado en habitación

Taberna/Kafetegia Bar/cafetería

Internet

Jatetxea Restaurante

Alojamenduen erregistro zenbakien zerrenda, 117.orrialdetik aurrera. Listado de los números de registro de los alojamientos a partir de la página 117.

6-C

1. ARRIAGA APARTMENTS

AT

Arenal, 3 T.: 943 444 130 reservas@arriagaapartments.com http://arriagaapartments.com

106

4. EDIFICIO SANTIAGO

AT

Hernani, 9 1 T.: 662 094 319 www.baps.com.es info@baps.com.es

Miraflores, 17 T.: 944 667 832. F.: 944 056 900 www.apartamentosatxuri.com atxuri@nepor.net

2. ART 7

3. ARRIZUL

1. APARTAMENTOS DEL NORTE 116

AT

Sancho El Sabio, 28 T.: 943 445 000 www.art7theapartment.com sales@art7theapartment.com

16-C AT

Berio, 21 T.: 985 417 156 www.apartamentosdelnorte.com info@apartamentosdelnorte.com

32

106

DONOSTIA/ SAN SEBASTIAN

3. EDIFICIO ATXURI

156

2. BAPS APARTMENTOS

AT

Licenciado Poza, 12 T.: 944 703 920. F.: 944 218 703 www.edificiosantiago.com reservas@edificiosantiago.com

AT

Iparragirre, 3 T.: 943 298 149. F.: 943 297 465 www.apartamentosarrizul.com info@apartamentosarrizul.com

38

96

4. FEELFREE RENTALS.COM

AT

Edificio Trueba. Plaza Pinares, 1 - 3º T.: 943 563 654 reservas@feelfreerentals.com www.feelfreerentals.com

297


APARTAMENTUak _ APARTAMENTOS

5. GROSEN

AT

Navarra Etorbidea/Avenida, 30 T.: 634 288 816 info@pensiongrosen.com

10

1. DREAM PARK

9-I AT

Bruselas, 8 T.: 609 378 139 - 945 334 205 F.: 945 334 718 www.apartamentosdreampark.com dreampark8@gmail.com

6. IGELDO

VITORIA-GASTEIZ

AT

Igeldo, 2 T.: 687 795 697 igeldonatura.blogspot.com.es igeldonatura@gmail.com

EUSKAL KOSTALDEA / COSTA VASCA

191

BIZKAIA GETXO

17

2. IBAIONDO

AT

Duque de Wellington, 52 T.: 619 371 452. F.: 945 197 312

24

AT

3. IBAIONDO II 12

AT 20

Sarri, 1 T.: 669 006 125 www.getxoapartamentos.net iruane@getxoapartamentos.net

7. MIRANDO A LA CONCHA DONOSTIA Miramar, 5 T.: 661 242 415 jon.zabaleta@yahoo.es www.mirandoalaconcha.com

6-B

1. GETXO APARTAMENTOS

AT

Duque de Wellington, 52 A T.: 619 371 454. F.: 945 197 312

MUSKIZ 24

4-B

2. MUGARRI

AT

Morenillo, 2. Pobeña. T.: 946 707 799 - 617 038 292 www.apartamentosmugarri.com alicia@apartamentosmugarri.com

32

AT

4. IRENAZ VITORIA

8. PEOPLE RENTALS

AT

Federico García Lorca, 10 T.: 943 442 867 - 685 591 058 www.ponlaenalquiler.com info@peoplerentals.es

27

Hondarribia, 1 T.: 945 104 104 www.irenaz.com info@irenaz.com

MUNDAKA

AT

San Marcial, 28 T.: 943 424 016 www.sanmarcial28.com info@sanmarcial28.com

49

AT

Santa María, 5 T.: 945 151 259 www.lacasadelosarquillos.com info@lacasadelosarquillos.com

PORTUGALETE

Camino Pillotegi, 12 T.: 943 265 332 info@selectedrentals.com www.selectedrentals.com

22

Pamplona-Iruña, 23 T.: 945 175 866. F.: 945 197 312 sanfermin45@terra.es

71

7. SAN FERMIN

11. THE RENTALS COLLECTION Zubieta 7 T.: 943 461 906 info@rentalscollection.com www.rentalscollection.com

AT

430

Pº Miraconcha, 26 T.: 943 444 130 zurriolasuites.com reservas@zurriolasuites.com

AT

58

5. ROS San Juan Bautista, 4 T.: 696 910 659 apartamentosros@gmail.com

4-C

6. LA ARENA 108

25

AT

Playa de La Arena, 20-b T.: 946 365 454 www.apartamentoslaarena.com alexka_apart@hotmail.com

AT

ZIERBENA AT

8

12. ZABALETA SUITES

Pamplona, 45-bis T.: 945 175 866. F.: 945 197 312 www.apartamentossanfermin.com info@apartamentossanfermin.com

AT

Abatxolo, 21 T.: 944 725 794 - 629 445 402 F.: 946 081 326 www.apartahotelelmetro.com abatxolo@gmail.com

5-C

4. ABATXOLO 21 EL METRO

AT

6. MILENIO

AT

42

26

AT

Lorategi, 1-a T.: 946 028 400. F.: 946 029 595 www.apartamentosmundaka.com info@apartamentosmundaka.com

5. LA CASA DE LOS ARQUILLOS

10. SELECTED RENTALS

9-A

3. MUNDAKA

9. SAN MARCIAL 28

204

40

113


114

OSTATUAK _ ALOJAMIENTOS

EUSKAL MENDI ETA HARANAK / MONTES Y VALLES VASCOS BIZKAIA

GIPUZKOA AIA

14-D

7. MAÑARINEGI Santio Erreka, 4 T.: 650 825 190 - 626 494 947 www.manarinegi.com manarinegi@gmail.com

AT

18

ZEANURI

8-F AT

1. CABAÑAS EN LOS ARBOLES Ctra. N-240, Km. 41, Desvío Otxandio T.: 625 411 409 - 675 970 072 info@cabanasenlosarboles.com cabanasenlosarboles.com

22

DEBA

12-C

8. ITXASPE AT Barrio Itxaspe T.: 943 199 377. F.: 943 199 377 www.campingitxaspe.com/apart.htm itxaspe@hotmail.es

36

GIPUZKOA GABIRIA

HONDARRIBIA

17-B

9. COFRADIA Bernat Etxepare, 16 T.: 943 563 654 - 648 717 868 www.edificiocofradia.com cofradia@mugaburu.com

AT

86

2. BEKO ERROTA

AT

Bº Ugarana Bekoa, 2 T.: 639 238 889 www.goierriturismo.com/ apartamentos-beko-errota info@itxune.com

38

HERNANI

GETARIA 10. ATERIAN Bº Eitzaga,15 T.: 638 738 114 - 615 743 669 www.aterian.eus info@aterian.eus

AT

3. ALDAGAIA 14

AT

Bº Portu, 9 T.: 943 333 599 - 639 992 230 www.aldagaiaapartamentuak.eus info@aldagaiaapartamentuak.eus

16

ORIO

14-C AT

11. ORIO APARTMENTS Abaromendi, 39 T.: 606 161 120 - 636 538 436 unai_txoko@hotmail.com

18

LAZKAO

4-G AT

4. MENDIZABAL ESTUDIO A4 San Prudentzio, 9 T.: 656 723 131 basomendi@gmail.com

12

ZARAUTZ

14-C

12. TALAIMENDI Talai Mendi Auzoa, 708 T.: 943 130 002. F.: 943 890 272 www.talaimendi.com info@talaimendi.com

AT

67

LEINTZ-GATZAGA Alto de Arlaban, s/n T.: 943 715 164

ZUMAIA AT

USURBIL 18

30

13-C

Pza. Eusebio Gurrutxaga, 12 T.: 943 861 916 - 615 721 333 www.apartamentos-tomas.com apartamentos_tomas@hotmail.com

10-G AT

5. GAZTAINUZKETA

13. TOMAS

15-C

6. USASKU BERRI

AT 30

Bº Kale Zahar, 58 T.: 943 361 195 F.: 943 361 195


Turismo-aterpetxeak _ ALBERGUES TURÍSTICOS

115

Turismoaterpetxeak ALBERGUES TURÍSTICOS FITXEN INTERPRETAZIOA INTERPRETACIÓN DE LAS FICHAS Izena / Nombre Udalerria Localidad Identifikatzailea Identificador

BAKIO 50.

PIKTOGRAMAK / PICTOGRAMAS

Kategoria / Categoría

10-X

A

ALBERGUE Avda. de Gasteiz, 79 T: 945 335 000 / F: 945 335 001 www.granhotels.com reservas@granhotels.com

Helbidea Dirección

24H

Zerbitzuak Servicios

205

ISO

Espainiako Turismo Kalitatearekiko Konpromisoaren Diploma / Diploma de Compromiso de Calidad Turística Española

Mapan duen kokalekua 256-257 or. Ubicación en el mapa pag. 256-257

Kalitate Turistikoaren zigilua Sello de Calidad Turística

Leku kopurua Nº plazas

Kalitate-zigiluak Sellos calidad

Erdigunean kokatua Sitio céntrico Harrera 24 h. 24H Recepción 24h.

Egongela Salón común

Gosaria Desayuno

Garbigailuak Lavadoras

Janari pentsioa Pensión alimenticia

Banako takilak Taquillas individuales

Sukaldea erabiltzeko aukera Derecho a cocina

Lorategia Jardín

IKT/ TIC ISO

Kalitatezko Ingurumen Kudeaketa Calidad de Gestión Ambiental Irisgarritasunari buruzko informazioa eskuragarri / Disponible información detallada sobre accesibilidad

Irisgarritasuna Accesibilidad

Internet

Euskadi Gastronomikako kide Adherido a Euskadi Gastronomika Surfing Euskadiko kide Adherido a Surfing Euskadi

Klub turistikoak Clubs turísticos

Alojamenduen erregistro zenbakien zerrenda, 117.orrialdetik aurrera. Listado de los números de registro de los alojamientos a partir de la página 117.

BILBAO

DONOSTIA/ SAN SEBASTIAN

6-C

1. BBK BILBAO GOOD A HOSTEL Avda. Miraflores, 16 T.: 944 597 759 www.bbkbilbaogoodhostel.com info@bbkbilbaogoodhostel.com

5. GANBARA HOSTEL 104

A

62

1. DOWNTOWN RIVER

A

C/ San Martín, 2. T.: 943 563 466 www.downtownriverhostel.es reservas@downtownriverhostel.es

23

24H

6. MOON HOSTEL BIO 2. BILBAO AKELARRE YOUTH HOSTEL Morgan, 4. T.: 944 057 713 www.bilbaoakelarrehostel.com info@bilbaoakelarrehostel.com

A

Prim, 13. T.: 944 053 930 www.ganbarahostel.com info@ganbarahostel.com

16-C

80

A

Luzarra 7 T.: 94 475 08 48 / F.: 94 475 70 97 www.moonhostelbio.com info@moonhostelbio.com

84

2. GREEN NEST HOSTEL UBA ATERPETXEA Camino de Uba 43. T.: 943 457 117 www.nesthostelsansebastian.com direccion@greenestdonostia.com

A

196

24H

24H

3. BILBAO ATERPETXEA HOSTEL Carretera Basurtu-Kastresana, 70 T.: 944 270 054 www.alberguebilbao.net infor@alberguebilbao.net

A

4. BILBAO CENTRAL HOSTEL Fernandez del Campo, 24 T.: 946 526 057 www.bilbaocentralhostel.com info@bilbaocentralhostel.com

A

7. PIL PIL HOSTEL 170

Sabino Arana, 14 T.: 944 345 544 www.pilpilhostel.com info@pilpilhostel.com

A

63

3. SAN FERMIN 1

A

Fermin Calbeton, 23. T.: 943 425 461 www.hostelsanfermin.com maitaneuzkudun@gmail.com

44

24H

4. SAN FERMIN 2 40

A

Fermin Calbeton, 23. T.: 943 425 491 www.hostelsanfermin.com maitaneuzkudun@gmail.com

18


116

OSTATUAK _ ALOJAMIENTOS

5. SURFING ETXEA

A

Zabaleta, 32. T.: 943 011 384 www.surfingetxea.com info@surfingetxea.com

18

GIPUZKOA ZARAUTZ 5.

6. URBAN HOUSE

A

Gipuzkoa Plaza, 2. T.: 943 428 154 urbanhousesansebastian.com urbanhousehostel@gmail.com

GALERNA ZARAUTZ HOSTEL C/ Mitxelena, 35. T.:943 010 371 - 608 251 774 www.galernazarautzhostel.com reservas@galernazarautzhostel.com

14-C A

18

30

6.

ZARAUTZ HOSTEL Gipuzkoa, 59. T.: 943 833 893 www.zarautzhostel.com info@zarautzhostel.com

A

24

EUSKAL KOSTALDEA/ COSTA VASCA BIZKAIA BARRIKA 1.

BARRIKA SURF CAMP

6-A A

Garramune, Nยบ 40 Elexalde | Diseminado T.: 656 792 766 - 946 774 497 www.barrikasurfcamp.com info@barrikasurfcamp.com

26

EUSKAL MENDI ETA HARANAK / MONTES Y VALLES VASCOS BIZKAIA OTXANDIO 1.

ISPASTER 2. LEKEITIO ATERPETXEA HOSTEL Bยบ Arropain, 10. T.: 685 797 869 lekeitioaterpetxea.com josuiriondo21@gmail.com

A

KOIKILI ATERPETXEA C/ Artekale, 17 T.: 945 450 301 www.koikiliaterpetxea.eus info@koikiliaterpetxea.eus

-

A

16

GIPUZKOA PORTUGALETE 3.

ALBERGUE BIDE ONA

A

C/ Julio Gutierrez Lumbreras, 8 T.: 688 602 103 - 618 052 938 www.alberguebideona.com info@alberguebideona.com

MOANA SURF HOSTEL Elortza Auzoa 5, T.: 635 719 844 / 946 764 859 moanasurfhostel.com info@moanasurfhostel.com

40

LIZARRUSTI PARKETXEA Bยบ Aia, s/n T.: 943 582 069 - 615 781 287 www.lizarrusti.com lurraz@hotmail.com

URDULIZ 4.

ATAUN 2.

6-B A

80

A

40


Turismo-aterpetxeak _ ALBERGUES TURÍSTICOS

OSTATUEN ERREGISTRO ZENBAKIA NÚMERO DE REGISTRO DE LOS ALOJAMIENTOS LANDA OSTATUAK ALOJAMIENTOS RURALES DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN 1 Agroturismo ARISTONDO

KSS00062

6 Agroturismo KANPOEDER

KSS00112

11 Agroturismo

MAR Y MAR

KSS00147

2 Agroturismo HARRIGAIN

KSS00159

7 Agroturismo KASTILLUN

KSS00167

12 Agroturismo TORREA

KSS00156

3 Agroturismo IRIARTE

KSS00168

8 Agroturismo LASKIN-ENEA KSS00117

13 Agroturismo

KSS00108

4 Casa Rural

IRIGOIEN

XSS00037

9 Agroturismo LUARRI

KSS00164

5 Casa Rural

ITURRITXO XSS00062

10 Agroturismo MADDIOLA

KSS00130

BILBAO

ZELAI EDER

VITORIA/GASTEIZ

1 Hotel Rural ARTETXE

HBI01124

1 Agroturismo ABAIENEA

KVI00047

2 Agroturismo ARKAIA

KVI00057

3 Casa Rural

LOS HUETOS

XVI00046

4 Apto. Rural

LAS CASAS DE AMARITA

TVI00003

EUSKAL KOSTALDEA/ COSTA VASCA BIZKAIA

1 Agroturismo

BASARTE

KBI00086

17 Apto. Rural

2 Agroturismo

BISALDE

KBI00049

18 Casa Rural ONTXENE

XBI00027

3 Casa Rural GAUBEKA

XBI00073

19 Casa Rural ANDUTZA

XBI00035

4 Apto. Rural

TBI00013

20 Apto. Rural

5 Casa Rural GANE

XBI00024

21 Casa Rural APIKALE

XBI00113

6 Casa Rural ZEARRETA BARRI

XBI00031

22 Casa Rural

EA ASTEI

XBI00017

23 Hotel Rural

ERMINTXO

HBI01119

24 Casa Rural

OGOÑO MENDI

XBI00056

URETA

7 Casa Rural ARRIZURIETA XBI00072 8 Agroturismo

ARTIKETXE

KBI00048

9 Hotel Rural

ATXURRA

HBI01223

10 Agroturismo

KASA BARRI

KBI00077

LARRAGO TBI00010

EA-ASTEI TBI00014

ZUBIBARRIAGA

KBI00089

34 Casa Rural KURTXIA BASERRIA

XBI00037

35 Agroturismo

LEGORTZA

KBI00061

36 Hotel Rural

NATXIONDO

HBI01184

37 Hotel Rural

ARRESI

HBI01129

38 Casa Rural

ITXAS ERTZ

XBI00026

39 Casa Rural LABEONDO XBI00042 40 Hotel Rural

LAS PALMERAS

HBI01215

26 Casa Rural TXOPEBENTA XBI00064

41 Agroturismo

HARIZPE

KBI00085

42 Casa Rural

LARRAKOETXEA XBI00040

XBI00018

43 Casa Rural TELLERI

KBI00046

25 Casa Rural OZOLLO

XBI00034

11 Agroturismo

LURDEIA KBI00087

27 Casa Rural UGALDE BARRI

12 Casa Rural

MAÑUKO BENTA

XBI00069

28 Agroturismo

13 Agroturismo

ORUBIXE

KBI00067

29 Casa Rural ARBOLIZ

XBI00021

14 Agroturismo

URKIXA BEKOA

KBI00004

30 Hotel Rural

GAMETXO

HBI01200

15 Hotel Ap. Rural ANGIZ

HBI01259

31 Apto. Rural

GAMETXO

TBI00008

16 Agroturismo

KBI00054

32 Agroturismo

MERRUTXU KBI00082

ITURBE

33 Agroturismo

URRESTI

XBI00055

117


118

OSTATUAK _ ALOJAMIENTOS OSTATUEN ERREGISTRO ZENBAKIA / NÚMERO DE REGISTRO DE LOS ALOJAMIENTOS

GIPUZKOA 44 Agroturismo AGERRE-SORO HAUNDI

KSS00070

73 Agroturismo SANTUARAN BEKOA

45 Casa Rural

AGOTE TXIKI

KSS00013

XSS00060

74 Agroturismo

TXERTURI GOIKOA KSS00101

46 Agroturismo AZKUE

HSS00309

75 Agroturismo

TXINDURRI ITURRI KSS00109

47 Casa Rural

XSS00016

76 Casa Rural

ZELAIETA BERRI

BEGOÑA

XSS00001

104 Casa Rural ANTXOTEGI 105 Casa Rural

XSS00033

EIZAGUIRRE XSS00008

106 Agroturismo MENDIOLA

KSS00044

107 Casa Rural

XSS00066

OTXOENEA

77 Casa Rural

ZELAIETA BERRIBI XSS00110

108 Agroturismo PALACIO SAN NARCISO

49 Agroturismo

IBARROLA BEKOA KSS00157

78 Agroturismo

ZUBELTZU-TORRE KSS00150

109 Casa Rural ENDARA

XSS00036

50 Agroturismo

INDATE BERRI

KSS00134

79 Casa Rural

ABETA BERRI

110 Apto. Rural ENDARA

TSS00011

51 Casa Rural IZARRA

XSS00011

80 Agroturismo ABETA-ZAHARRA KSS00143

111 Agroturismo

52 Casa Rural IZARRA

XSS00045

81 Agroturismo

KSS00029

112 Agroturismo HAITZALDE

53 Agroturismo IZETAERDI

KSS00169

82 Hotel Rural AZKUE

KSS00121

113 Casa Rural

54 Agroturismo LANDARBIDE ZAHAR

KSS00093

83 Casa Rural

XSS00100

114 Agroturismo MATZURI

KSS00060

84 Hotel Rural GAINTZA

HSS00736

115 Casa Rural PIKUA

XSS00012

85 Casa Rural

GURE AMETSA

XSS00102

116 Agroturismo AIZPERRO

KSS00042

86 Casa Rural

ITSAS LORE ETXEA XSS00030

117 Agroturismo AMALUR

KSS00075

48 Casa Rural ERROTA

XSS00028

55 Casa Rural LANDARBIDE ZAHAR 2

XSS00006

56 Casa Rural

LEKU EDER

XSS00025

57 Agroturismo LOKATE

KSS00135

58 Casa Rural MAILAN

XSS00039

59 Agroturismo OLASKOAGA GOIKOA 60 Agroturismo ORORTEGI

AGOTE AUNDI EPOTX ETXEA

87 Hotel Rural ITURREGI 88 Hotel Rural

XSS00046

HSS00691

SAN PRUDENTZIO HSS00752

118 Casa Rural

KSS00125

JUANMARTINDEGI KSS00129 KSS00154

KOOSTEI XSS00059

ERRETZABAL TXIKI XSS00004

119 Agroturismo IGELDO

KSS00137

89 Agroturismo URKI

KSS00152

120 Agroturismo ITXASPE

KSS00162

KSS00074

90 Agroturismo USOTEGI

KSS00158

121 Apto. Rural LUSARBE

TSS00018

KSS00111

91 Casa Rural

XSS00041

122 Agroturismo

XABIN ETXEA

AGERRE GOIKOA KSS00009

61 Agroturismo PAGOEDERRAGA KSS00087

92 Agroturismo AROTZENEA

KSS00043

123 Agroturismo ARGOIN-TXIKI KSS00160

62 Agroturismo SAGARMANETA KSS00048

93 Casa Rural

XSS00055

124 Agroturismo

63 Casa Rural

94 Agroturismo ARTIZARRA

KSS00131

125 Agroturismo GAIKOETXE

KSS00028

95 Agroturismo ARTZU

KSS00017

126 Agroturismo ITULAZABAL

KSS00136

KSS00099

96 Casa Rural HARITZPE

XSS00049

127 Apto. Rural JESUSKOA

TSS00033

SEGOTEGI ETXEA XSS00067

64 Agroturismo ARRASKETA 65 Agroturismo

ARRIOLA TXIKI

66 Agroturismo

ARRUAN HAUNDI KSS00005

67 Agroturismo DONIBANE 68 Casa Rural ELEIZONDO

ART AND RELAX

KSS00084

97 Casa Rural HIGERALDE

XSS00051

128 Casa Rural

JESUSKOA

XSS00061

KSS00038

98 Casa Rural IKETXE

XSS00018

129 Agroturismo

KARAKAS ZAR

KSS00106

XSS00002

99 Agroturismo

KSS00163

130 Casa Rural

LANDARTE

XSS00029

KSS00030

131 Agroturismo

SANTA KLARA

KSS00132

132 Casa Rural

SANTA KLARA

XSS00115

ITSAS GAIN

69 Agroturismo

ENDAÑETA BERRI KSS00171

100 Agroturismo MAIDANEA

70 Casa Rural

ERROTA BERRI

XSS00057

101 Casa Rural

KSS00026

102 Agroturismo POSTIGU

KSS00056

103 Casa Rural

XSS00003

71 Agroturismo GOIKOLA

BERAZADI BERRI KSS00054

72 Agroturismo PERLAKUA-SAKA KSS00127

MONTAÑENEA XSS00044 TXENDUNEABE AZPI

EUSKAL MENDI ETA HARANAK / MONTES Y VALLES VASCOS ARABA / ALAVA 1 Casa Rural IZPILIKU

XVI00029

2 Casa Rural

EL RINCON DE ADANA

XVI00030

3 Agroturismo

BILTEGI ETXEA

KVI00012

4 Agroturismo

EL TXAKOLI

KVI00026

5 Agroturismo MARIBEL

KVI00004

6 Agroturismo MENDIAXPE

KVI00039

7 Hotel Rural

URTURI GOLF

HVI00372

8 Agroturismo

IBAIAKO ETXEA

9 Ap. Rural

15 Casa Rural NEITHEA 16 Casa Rural

XVI00038

ALDAPA XHUARA XVI00013

ARBAIETA ETXEA XVI00031 LEGAIRE ETXEA XVI00040

XVI00025

31 Casa Rural

18 Hotel Rural

MENDI GREEN

HVI00402

32 Agroturismo ZABALLA

19 Casa Rural

ARKAMO ATEA

XVI00100

33 Casa Rural SANTORKARI XVI00005

20 Casa Rural

CASA RURAL CASTILLO

XVI00108

34 Casa Rural VALDEREJO ETXEA

XVI00042

35 Ap.Rural AZALA

TVI00013

KVI00058

KVI00048

EL RINCON DE BAROJA

22 Casa Rural

XVI00099

TVI00004

23 Agroturismo ATXARMIN

KVI00013

10 Ap. Rural BERBEA

TVI00019

24 Casa Rural BENTAZAR

XVI00026

11 Casa Rural

AMETS ETXEA

XVI00048

12 Casa Rural

GAZTELUBIDEA XVI00008

25 Casa Rural

13 Ap. Rural

LA PIKURUTZA

TVI00016

XVI00033

30 Casa Rural

17 Casa Rural IBERNALO

21 Agroturismo MOLINO SOLAPEÑA

14 Agroturismo HERRANETXE KVI00040

29 Casa Rural QUOPIKI

ETXE LORE

EL MOLINO ERROTA ENEA

XVI00032

26 Agroturismo BEHITEGI

KVI00051

27 Agroturismo MURU

KVI00020

28 Casa Rural UGARZABAL XVI00006

KVI00053

36 Casa Rural LEKANDERO XVI00002 37 Casa Rural

URKIOLA ENEA

XVI00004

38 Casa Rural IRUARITZ

XVI00019

39 Casa Rural USKO

XVI00020

40 Casa Rural OSINGAIN

XVI00112

41 Casa Rural GARABILLA LANDETXEA

XVI00053

42 Ap. Rural

CASA LAFUENTE TVI00015


APARTAMENTUak _ APARTAMENTOS

119

OSTATUEN ERREGISTRO ZENBAKIA / NÚMERO DE REGISTRO DE LOS ALOJAMIENTOS

43 Casa Rural URDINETXE XVI00003

56 Agroturismo ETXEBARRI

KVI00044

69 Hotel Rural AMONA

HVI00404

44 Casa Rural IZKI

XVI00021

57 Agroturismo MARIVI

KVI00034

70 Agroturismo

ARAICO ETXEA

KVI00046

45 Agroturismo GUZURTEGI

KVI00010

58 Agroturismo

CASA URRUTIA

KVI00052

71 Agroturismo

TOKI EDER

KVI00045

46 Agroturismo

LA CASA VIEJA

KVI00056

59 Agroturismo

ADELA ETXEA

KVI00029

72 Agroturismo UXARTE

KVI00036

47 Casa Rural

SAGASTI ZAHAR XVI00024

48 Casa Rural

MENDIETA ETXEA XVI00045

60 Ap. Rural

LA CABAÑA RURAL EN PAUL TVI00008

73 Casa Rural AITONAREN ETXEA

WVI00021

49 Ap. Rural

RINCON DE AIARA TVI00010

74 Agroturismo GANBARA

KVI00054

75 Casa Rural ORLEGY

XVI00014

50 Casa Rural BELAUSTENEA XVI00015 51 Casa Rural HAITZNEGAR ETXEA

XVI00016

52 Hotel Rural

HVI00358

LA CASA DEL PATRON

53 Agroturismo GUIKURI

KVI00007

61 Casa Rural ERROTA

XVI00022

62 Hotel Rural

LOS ARCOS DE QUEJANA

HVI00356 XVI00017

76 Casa Rural AITZKOMENDI XVI00036

63 Casa Rural

EL MANZANAL

64 Casa Rural

GESALTZA ETXEA XVI00012

77 Casa Rural

65 Casa Rural

MADERA Y SAL

78 Casa Rural SORGINETXE XVI00035

XVI00106

66 Casa Rural

ZADORRA ETXEA XVI00037

54 Casa Rural APEZETXEA XVI00007

67 Agroturismo

GORBEA BIDE

55 Casa Rural ZELAIKOETXE XVI00052

68 Casa Rural

NATURA SOBRON XVI00051

CASA RURAL EIKOLARA

XVI00104

KVI00028

BIZKAIA 79 Agroturismo BIZKETXE

KBI00055

115 Casa Rural AGERRE

80 Hotel Rural LAGUNETXEA

HBI01203

81 Agroturismo MURUETA

KBI00066

116 Casa Rural GARAIKO LANDETXEA

82 Casa Rural

XBI00045

SAN PEDRO

83 Agroturismo ARISTIETA

KBI00063

84 Casa Rural ASTOBIETA

XBI00047

85 Agroturismo ORDAOLA

KBI00068

86 Agroturismo ETXANO

KBI00075

87 Agroturismo IBARRA

KBI00045

88 Casa Rural ALTUENA

XBI00053

89 Casa Rural KUTXATXURI

XBI00112

90 Casa Rural URIKOA

XBI00106

91 Casa Rural

XBI00107

LA CASA DE MADERA

92 Casa Rural MADARIAGA

XBI00036

93 Hotel Rural AMALURRA

HBI01146

94 Casa Rural KOLITZA

XBI00076

95 Agroturismo

LA TOBA

KBI00053

96 Agroturismo

BIEZKO BASERRIA KBI00094

97 Casa Rural IMITTE

XBI00068

98 Casa Rural OLAZABAL AZPIKOA

XBI00004

99 Casa Rural KARTERUENA

XBI00009

100 Casa Rural OKA

XBI00016

101 Casa Rural ARRIORTUA BASERRIA

XBI00048

102 Casa Rural ASPURU

XBI00050

103 Casa Rural MAKAZTUI

XBI00022

104 Casa Rural BERRIOLOPE

XBI00102

105 Agroturismo ESTEÑIBAR

KBI00092

117 Casa Rural

XBI00063 XBI00110

CASERIO BUTRON XBI00105

153 Casa Rural ORAINDI

XBI00012

154 Casa Rural

XBI00005

155 Casa Rural GARRO

XBI00066

156 Casa Rural ALDORI

XBI00058

157 Agroturismo ASTEI

KBI00047

118 Agroturismo AKUIOLA

KBI00009

119 Hotel Rural ISASI

HBI01207

120 Casa Rural TABOADA BASERRIA

XBI00014

159 Casa Rural PAGAIGOIKOA XBI00059

121 Agroturismo ANTEKENA

KBI00080

160 Hotel Rural URUNE

122 Casa Rural AINGERU

KBI00095

161 Agroturismo

123 Casa Rural ARTETXEA

XBI00039

124 Agroturismo

EL AVELLANOURRITZA

KBI00071

125 Agroturismo FUENTERNILLA KBI00035 126 Casa Rural GAILURRETAN XBI00046 127 Casa Rural

MENDI ALAI

XBI00099

158 Agroturismo

XBI00052 KBI00040

164 Casa Rural PATXIKOREN ETXEA

XBI00051

165 Agroturismo KERIZARA

KBI00029

166 Casa Rural BATZARKIDE

XBI00044

167 Casa Rural ENKARTADA

XBI00057

128 Casa Rural MORGOTA

XBI00109

129 Agroturismo MIAMENDI

KBI00076

130 Casa Rural EGUZKILORE

XBI00070

168 Agroturismo

LEZAMAKO ETXE

KBI00084

KBI00088

169 Ap. Rural

PIKATZAENEA

TBI00007

URREZKO AMETSA XBI00038 VALLE DE TRUCIOS HBI01241

131 Agroturismo MADARIAN 132 Casa Rural MATSA

XBI00043

170 Casa Rural

133 Hotel Rural MATSA

HBI01112

171 Hotel Rural

134 Agroturismo

KBI00083

172 Casa Rural URBIDE

XBI00028

135 Hotel Ap. Rural MAÑE

HBI01179

173 Casa Rural ORTULANE

XBI00054

136 Casa Rural

TRABAKU GOIKO

XBI00065

137 Casa Rural

ZELAI BASERRIA

XBI00020

LONGA NAGUSI

XBI00060

174 Casa Rural ALBINARRATE ETXEA

138 Casa Rural AMAMANA

XBI00002

175 Casa Rural

139 Agroturismo IKESTEI

KBI00079

176 Hotel Rural IBARRA

HBI01134

140 Agroturismo

IKETZA GOIKUE

KBI00078

177 Hotel Rural

ARTEA ERROTA

HBI01137

141 Casa Rural INTXAUSPE

XBI00011

142 Casa Rural MONTE

XBI00001

178 Agroturismo

IABITI AURREKOA

KBI00064 KBI00091

180 Casa Rural ALTZUSTE

XBI00030

181 Agroturismo AMALAU

KBI00011

182 Casa Rural ANGOITIA

XBI00008

183 Casa Rural ELEIZONDO

XBI00013

XBI00075

107 Agroturismo IBARLUZE

KBI00070

144 Casa Rural GARAIZAR

XBI00100

108 Casa Rural PATXI-ERREGE XBI00010

145 Casa Rural BARTUREN

XBI00015

109 Casa Rural

XBI00029

146 Casa Rural BEKOABADENE XBI00033

110 Agroturismo ENDEITXE

KBI00062

147 Agroturismo TXARBADI

KBI00074

111 Agroturismo MADALEN AURREKOA

148 Casa Rural URRESILLO

XBI00101

184 Agroturismo

KBI00037

149 Hotel Rural KATXI

HBI01138

113 Casa Rural ERDIKOETXE 114 Hotel Rural

XBI00025

IRARAGORRI ETXEA HBI01139

ARTEONDO ETXEA XBI00007

179 Agroturismo ARATI

143 Casa Rural SATZU

ANSOTEGI ERROTA HBI01165

HBI01214

ALBITZUKO BORDA KBI00073

162 Casa Rural ETXEGORRI

KBI00017

112 Hotel Rural

IBERREKO ERROTA KBI00052

163 Agroturismo GARAI

106 Agroturismo GALARTZA BARRENA

ARRIBEITI ZARRA

ASTORKI GOIKOA

ELLAURI BASERRIA KBI00090

185 Hotel Rural ETXEGANA

HBI01183

150 Casa Rural ERROTA-BARRI XBI00071

186 Casa Rural GOIKOETXE

XBI00067

151 Agroturismo GOIENA

187 Casa Rural AMETZOLA

XBI00041

188 Agroturismo OLALDE

KBI00093

152 Agroturismo

KBI00081

IBARRONDO ETXEA KBI00072


120

OSTATUAK _ ALOJAMIENTOS OSTATUEN ERREGISTRO ZENBAKIA / NÚMERO DE REGISTRO DE LOS ALOJAMIENTOS

GIPUZKOA 189 Agroturismo ZABALE

KSS00068

221 Casa Rural

190 Agroturismo EKOIGOA

KSS00126

222 Casa Rural MAIALDE

XSS00038

255 Hotel Rural ZEZILIONEA

HSS00626

191 Agroturismo HAIZEABERRI

KSS00140

223 Agroturismo

AÑARRE ZARRA

KSS00083

256 Agroturismo ONDARRE

KSS00107

192 Agroturismo LARRAXKO

KSS00149

224 Agroturismo

LARRE AUNDI

KSS00148

257 Agroturismo KORTETA

KSS00144

225 Casa Rural ETXEBERRI

XSS00015

258 Casa Rural

NAGUSI ETXEA

XSS00043

ALTZIBAR BERRI

XSS00050

193 Agroturismo SARASOLA ZAHARRA 194 Casa Rural

KSS00010

SEGORE ETXEBERRI XSS00019

195 Agroturismo LETE

KSS00035

196 Agroturismo OLAGI

KSS00161

197 Agroturismo HAUNDIKOA

KSS00053

198 Agroturismo TXERTOTA

KSS00100

199 Agroturismo IBARRE

KSS00096

200 Casa Rural

XSS00054

MITARTE GARAI

201 Casa Rural URKULU

XSS00106

202 Casa Rural ARTEAGA

XSS00034

203 Hotel Rural

HSS00715

SANTA ANA

204 Agroturismo SASKARATE

KSS00095

205 Agroturismo UGARTE

KSS00092

206 Casa Rural ZUMARGAIN

XSS00109

207 Agroturismo ARRASPIÑE

KSS00069

208 Agroturismo ARTOLA

KSS00113

209 Casa Rural KAXKARRE

XSS00053

210 Agroturismo ALDARRETA

KSS00066

211 Agroturismo LANDAGARRE

KSS00155

212 Agroturismo ZULUETA

KSS00138

213 Casa Rural TXANPARDIN

XSS00121

214 Agroturismo PAGORRIAGA

KSS00120

215 Agroturismo ARGIÑENEA

KSS00153

216 Agroturismo BAZTARRETXE

KSS00064

217 Agroturismo LAMAINO ETXEBERRI

KSS00105

218 Casa Rural TEILERI

XSS00013

219 Agroturismo SOSOLA

KSS00119

220 Agroturismo BARRENENGUA KSS00115

EGUZKITZA ETXEA XSS00026

254 Casa Rural

BORDA ARANZAZU XSS00108

226 Agroturismo IZARRE

KSS00079

259 Casa Rural

227 Casa Rural LETEA

XSS00022

260 Agroturismo ENBUTEGI

XSS00118

228 Casa Rural GOROSARRI

XSS00107

261 Agroturismo ETZABALZAR

KSS00172

262 Agroturismo KOSTEGI

KSS00103

229 Casa Rural

MANDUBIKO BENTA XSS00020

230 Casa Rural MIKELENEA

XSS00112

263 Agroturismo MONTEFRIO

KSS00104

231 Casa Rural BELAZARTE

XSS00023

264 Agroturismo ARRATZAIN

KSS00139

232 Casa Rural

ALBITXU GOIKOA

XSS00101

265 Casa Rural BARAZAR

XSS00021

233 Agroturismo LAZKAOETXE

KSS00081

266 Casa Rural

IBARROLA TXIKI

XSS00116

234 Agroturismo LIZARGARATE

KSS00057

267 Agroturismo

ILLUNBE GOIKOA

KSS00145

235 Agroturismo PASTAIN

KSS00128

268 Agroturismo KAROBI

KSS00116

236 Agroturismo BARTZELONA

KSS00141

269 Casa Rural TROYA

XSS00099

237 Casa Rural ATERBE

XSS00042

270 Agroturismo ZABALEA

KSS00051

238 Agroturismo ATXURI

KSS00073

271 Agroturismo AKULEBI

KSS00122

239 Casa Rural KILIMON

XSS00064

272 Agroturismo ALUSTIZA

KSS00016

240 Casa Rural AITZEDER

XSS00065

273 Agroturismo URRESTI

KSS00077

241 Casa Rural

XSS00032

274 Agroturismo

IRIZAR AZPIKOA

KSS00142

242 Casa Rural ORUE

XSS00047

275 Agroturismo

ARRIETA HAUNDI

KSS00025

243 Casa Rural AITZARRI

XSS00007

276 Agroturismo OIHARTE

KSS00118

244 Agroturismo ANZIOLA

KSS00166

277 Agroturismo TELLERINE

KSS00089

245 Agroturismo

ARKALE ZARRA

KSS00022

278 Agroturismo AGIÑA

KSS00090

246 Agroturismo

ERRETEGI HAUNDI KSS00124

279 Casa Rural ARANBURU

XSS00052 XSS00056

LIERNI GARAKOA

247 Casa Rural IRAGORRI

XSS00005

280 Casa Rural

248 Agroturismo MOMOTEGI

KSS00165

281 Agroturismo KORTAZAR

KSS00146

249 Agroturismo PELUAGA

KSS00114

282 Agroturismo

KSS00086

250 Hotel Rural USATEGIETA

HSS00650

283 Agroturismo ZELAIKOA

KSS00047

251 Agroturismo BORDA

KSS00076

284 Casa Rural GOIZALDI

XSS00017

252 Agroturismo ARREGI

KSS00098

285 Agroturismo ZIASORO

KSS00023

253 Casa Rural

XSS00119

20 Agroturismo

SEÑORIO DE LAS VIÑAS

KVI00033

21 Agroturismo

BARQUERO ETXEA

KVI00043

22 Casa Rural

KANDELA ETXEA

XVI00050

23 Agroturismo

EL ENCUENTRO

KVI00050

24 Agroturismo

CARPE DIEM

KVI00049

25 Casa Rural

VINEA ET OLIVA

XVI00010

26 Casa Rural

LA MOLINERA ETXEA XVI00034

ARREGI 2

AZKETA ERROTA TOLARE BERRI

ARABAKO ERRIOXA/ RIOJA ALAVESA 1

Agroturismo

CASA ROJANDA

KVI00055

11 Casa Rural AITETXE

2

Casa Rural

LA CORCHEA

XVI00111

3

Casa Rural

LA CUEVA

XVI00011

12 Hotel Rural

LAGAR DE ELCIEGO

TVI00017

4

Ap. Rural

5

Agroturismo VALDELANA

6

Casa Rural

ARETA ETXEA

KVI00059 KVI00023

7

Casa Rural

BURADON ETXEA

XVI00102

8

Ap. Rural

LARRAZURIA ENEA

TVI00011

9

Casa Rural OSANTE

10 Agroturismo

SOLAR DE QUINTANO

XVI00049 TVI00005

XVI00047

ANTIGUA BODEGA DE DON COSME PALACIO HVI00359

13 Casa Rural ERLETXE

XVI00043

14 Hotel Rural

HOSPEDERIA DE LOS PARAJES

HVI00396

15 Agroturismo LARRETXORI

KVI00032

16 Casa Rural

LEGADO DE UGARTE XVI00039

17 Casa Rural

LEGADO DE ZABALA XVI00101

18 Hotel Rural MARIXA

HVI00133

19 Casa Rural

XVI00113

MAYOR 35


APARTAMENTUak _ APARTAMENTOS

121

OSTATUEN ERREGISTRO ZENBAKIA / NÚMERO DE REGISTRO DE LOS ALOJAMIENTOS

KANPINAK/ CAMPINGS BILBAO 1 Camping AUTOCARAVANING KOBETAMENDI

PBI00010

DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN

VITORIA-GASTEIZ

1 Camping IGUELDO SAN SEBASTIÁN PSS00006

1 Camping IBAYA

2 Camping IGARA DE SAN SEBASTIAN

PSS00020

EUSKAL KOSTALDEA/ COSTA VASCA BIZKAIA 1 Camping

ARRIEN

PBI00006

EUSKAL MENDI ETA HARANAK / MONTES Y VALLES VASCOS ARABA / ALAVA

2 Camping ENDAI

PBI00003

3 Camping LEAGI

PBI00004

1 Camping

4 Camping PORTUONDO

PBI00001

2 Camping ANGOSTO

5 Camping SOPELANA

PBI00005

GIPUZKOA PSS00016

7 Camping ITXASPE

PSS00015

8 Camping

PSS00017

9 Camping JAIZKIBEL

PSS00014

10 Camping AITZETA

PSS00009

11 Camping GALDONA

PSS00012

12 Camping

PSS00013

SANTA ELENA

13 Camping SATURRARAN

PSS00010

14 Camping

PLAYA DE ORIO

PSS00005

15 Camping

GRAN CAMPING ZARAUTZ

PSS00002

16 Camping

TALAI MENDI

PSS00011

17 Camping ZUMAIA

EL ROBLE VERDE

PVI00003 PVI00002

BIZKAIA

6 Camping ZINGIRA FARO DE HIGUER

PVI00001

PSS00021

1 Camping

ÁREA AUTOCARAVANAS Y CARAVANAS LANESTOSA PBI00009

GIPUZKOA 1 Camping LAKIOLA

PSS00018

2 Camping OLIDEN

PSS00001


122

OSTATUAK _ ALOJAMIENTOS OSTATUEN ERREGISTRO ZENBAKIA / NÚMERO DE REGISTRO DE LOS ALOJAMIENTOS

APARTAMENDUAK/ APARTAMENTOS

BILBAO

DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN

1 Apartamento ARRIAGA APARTMENTS

TBI00017

2 Apartamento BAPS APARTMENTOS

TBI00018

3 Apartamento EDIFICIO ATXURI

TBI00011

4 Apartamento EDIFICIO SANTIAGO

TBI00006

VITORIA-GASTEIZ

TSS00026

2 Apartamento ART 7

TSS00023

3 Apartamento ARRIZUL

TSS00012

4 Apartamento FEELFREE RENTALS.COM

TSS00024

5 Apartamento GROSEN

TSS00032

6 Apartamento IGELDO

TSS00020

7 Apartamento MIRANDO A LA CONCHA DONOSTIA

TSS00022

8 Apartamento PEOPLE RENTALS

TSS00025

9 Apartamento SAN MARCIAL 28

TSS00013

10 Apartamento SELECTED RENTALS

TSS00030

1 Apartamento

DREAM PARK

2 Apartamento

IBAIONDO TVI00007

11 Apartamento THE RENTALS COLLECTION

TSS00009

3 Apartamento

IBAIONDO II

TVI00006

12 Apartamento ZABALETA SUITES

TSS00029

4 Apartamento

IRENAZ VITORIA

TVI00012

5 Apartamento JARDINES DE ULETA

TVI00009

1 Apartamento Apartamento DEL NORTE

TVI00014

6 Apartamento

LA CASA DE LOS ARQUILLOS

TVI00018

7 Apartamento

MILENIO TVI00002

8 Apartamento

SAN FERMIN

TVI00001

EUSKAL KOSTALDEA/ COSTA VASCA

EUSKAL MENDI ETA HARANAK / MONTES Y VALLES VASCOS

BIZKAIA 1 Apartamento

GETXO Apartamento

2 Apartamento MUGARRI

TBI00012 TBI00004

3 Apartamento MUNDAKA

TBI00005

4 Apartamento

TBI00009

EL METRO

5 Apartamento ROS

TBI00015

6 Apartamento

TBI00001

LA ARENA

BIZKAIA 1 Apartamento CABAÑAS EN LOS ARBOLES

TBI00016

GIPUZKOA GIPUZKOA

2 Apartamento BEKO ERROTA

7 Apartamento

MAÑARINEGI TSS00016

8 Apartamento

ITXASPE TSS00007

9 Apartamento

COFRADIA TSS00015

10 Apartamento ATERIAN TSS00045 11 Apartamento ORIO APARTMENTS

TSS00031

12 Apartamento TALAIMENDI TSS00008 13 Apartamento TOMAS TSS00004

TSS00043

3 Apartamento ALDAGAIA TSS00028 4 Apartamento MENDIZABAL ESTUDIO A4

TSS00017

5 Apartamento GAZTAINUZKETA TSS00003 6 Apartamento USASKU BERRI

TSS00006


APARTAMENTUak _ APARTAMENTOS

123

OSTATUEN ERREGISTRO ZENBAKIA / NÚMERO DE REGISTRO DE LOS ALOJAMIENTOS

TURISMO-ATERPETXEAK/ ALBERGUES TURÍSTICOS

BILBAO

DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN

1 Albergue

BBK BILBAO GOOD HOSTEL

BBI00012

1 Albergue

DOWNTOWN RIVER

BSS00010

2 Albergue

BILBAO AKELARRE YOUTH HOSTEL

BBI00005

2 Albergue

GREEN NEST HOSTEL / UBA ATERPETXEA

BSS00005

3 Albergue

BILBAO ATERPETXEA HOSTEL

BBI00014

3 Albergue

SAN FERMIN 1

BSS00006

4 Albergue

BILBAO CENTRAL HOSTEL

BBI00008

4 Albergue

SAN FERMIN 2

BSS00007

5 Albergue

GANBARA HOSTEL

BBI00004

5 Albergue

SURFING ETXEA

BSS00009

6 Albergue

MOON HOSTEL BIO

BBI00011

6 Albergue

URBAN HOUSE

BSS00004

7 Albergue

PIL PIL HOSTEL

BBI00003

EUSKAL MENDI ETA HARANAK / MONTES Y VALLES VASCOS

EUSKAL KOSTALDEA/ COSTA VASCA BIZKAIA 1 Albergue

BARRIKA SURF CAMP

BBI00002

2 Albergue

LEKEITIO ATERPETXEA HOSTEL

BBI00009

3 Albergue

ALBERGUE BIDE ONA

BBI00017

4 Albergue

MOANA SURF HOSTEL

BBI00001

BIZKAIA 1 Albergue

KOIKILI ATERPETXEA

BBI00006

LIZARRUSTI PARKETXEA

BSS00015

GIPUZKOA

GIPUZKOA 5 Albergue

GALERNA ZARAUTZ HOSTEL

BSS00002

6 Albergue

ZARAUTZ HOSTEL

BSS00008

2 Albergue


GASTRONOmiA 127 michelIn IZARRAK estrellas michelIn 128 Non jan D贸nde comer 142 ENOTURISMOa ENOTURISMO 148 idiazabal MUNDUA Mundo idiazabal 149 GASTRONOMIAKO MUSEOAK ETA INTERPRETAZIO ZENTROAK Museos y centros de interpretaci贸n gastron贸micos 150 GASTRONOMIAKO BESTE ENPRESA ETA JARDUERA BATZUK OTRaS empresas y actividades gastron贸micas 159 SUKALDARITZA ESKOLAK escuelas de cocina


126

GASTRONOMIA

Euskadi, gastronomia helmuga Gastronomia da bidaiariak Euskadin gehien mugiarazten dituen arrazoietako bat, herrialdearen ezaugarri nagusietakoa. Izan ere, handia ez den lurraldean (7.234 metro koadro) erruz aurkituko ditugu gastronomiarekin lotutako baliabideak, kultura eta egiten jakitea, eta horrenbestez, turismo enogastronomikoaren mapan lehentasunezko helmuga bilakatu da.

Kalitatezko produktuak Euskadiko produktuen eta lehengaien bikaintasuna ziurtatzen duten kalitate-bereizgarriak daramatzate horietako askok. Euskadin bost Jatorrizko Deitura Babestu daude (Araba, Bizkaia eta Getariako txakolinak, Idiazabal gazta eta Arabako Errioxako azpizonaldeko ardoak, Errioxa JDKren barruan direnak); bi Adierazpen Geografiko babestu (Euskal Okela eta Gernikako Piperra); ‘Eusko Label’ garantia-marka duten 16 produktu (besteak beste, Euskal Baserriko Oilaskoa, Euskal Babarrunak edota Euskal Esne Bildotsa); beste sei garantia-marka osagarri, Euskadiko Kantauriko Hegaluzearena edo Antxoarena tartean; eta nekazaritza ekologikoaren produkzio-sistema.

‘Euskadi Gastronomika’ Euskadiko Turismo Produktu Gastronomikoaren Klubaren marka da ‘Euskadi Gastronomika’. Kluba sare bat da, hiru hiriburuek eta gastronomia-aukerak dituzten euskal eskualdeek osatzen dutena. Leku horietan, gainera, enogastronomiarekin lotutako hainbat enpresak eta zerbitzuk sarean parte hartzea erabaki dute. “Euskadi Gastronomika” Produktu Klubaren helburua da Euskadi enogastronomiaren turismo-erreferente bilakatzea mundu mailan. Horretarako, turismoaren kontzeptua zabaltzea da asmoa, ondo jatetik euskal gastronomiaren benetako kulturara iristea. Kultura hori ekoizpen-lurraldearekin eta horren paisaiekin, bertako jai eta gastronomia-ekitaldiekin, jendearekin, ekoizpen-industriarekin eta dastatzeko guneekin lotuta dago.

Euskadi, la gastronomía hecha destino

Una de las primeras motivaciones que mueven a los viajeros en Euskadi es la gastronomía, una de sus principales señas de identidad. Y es que en un territorio no muy extenso (7.234 kilómetros cuadrados) existe una concentración de recursos, de cultura y de saber hacer que sitúan este destino en un lugar privilegiado del mapa del turismo enogastronómico.

Productos de calidad La excelencia de los productos y materias primas de Euskadi viene garantizada por los distintivos de calidad que luce una gran cantidad de ellos. En Euskadi existen cinco Denominaciones de Origen Protegidas (los txakolis de Álava, Bizkaia y Getaria, y el Queso Idiazabal y los vinos de la subzona de Rioja Alavesa, pertenecientes a la D.O.C. Rioja); dos Indicaciones Geográficas Protegidas (la Carne de Vacuno de Euskadi y el Pimiento de Gernika); 16 productos con Marca de Garantía ‘Eusko Label’ (donde destacan el Pollo de Caserío Vasco, las Alubias Vascas o el Cordero Lechal Vasco); otras seis marcas de garantía adicionales, como el Bonito del Cantábrico o la Anchoa del Cantábrico; y el sistema productivo de agricultura ecológica.

‘Euskadi Gastronomika’ ‘Euskadi Gastronomika’ es la marca del Club de Producto Turístico Gastronómico de Euskadi, una red integrada por las tres capitales y las comarcas vascas con potencial gastronómico que, a su vez, implican en sus destinos la participación voluntaria de empresas y servicios relacionados con la enogastronomía. El objetivo del Club de Producto “Euskadi Gastronomika” es convertir a Euskadi en un referente del turismo enogastronómico a nivel mundial, ampliando el concepto de turismo desde la buena mesa hacia la auténtica cultura gastronómica vasca, vinculada al territorio productor y sus paisajes, sus fiestas y eventos gastronómicos, sus gentes, las industrias productoras, compras en origen y los espacios de degustación.


michelin izarrak _ estrellas michelin

PIKTOGRAMEN INTERPRETAZIOA Interpretación de PICTOGRAMAS

ESTRELLAS

Michelin Izarrak Estrellas Michelin Sol Repsol

MICHELIN

Euskadi Gastronomika Kalitatearen Q ikurra Q Calidad

205 Edukiera Capacidad

izarrak Euskadi bertako sukaldarien ospeagatik ere bada ezaguna. Bikainak dira eta denboraldiz denboraldi Frantziako gourmetkritikarien onespena jasotzen dute. Gaur egun Euskadin 29 Michelin izar daude, 20 jatetxetan banatuta. Euskadi es conocida también, por el prestigio de sus cocineros. Son excelentes y reciben temporada tras temporada el reconocimiento de los críticos gourmets franceses. En la actualidad Euskadi cuenta con 29 estrellas Michelín repartidas en 20 restaurantes.

IRISGARRITASUNA / ACCESIBILIDAD Adimenezkoa Intelectual Organikoa Orgánica

***

**

HIRU IZAR / Tres estrellas Akelarre Chef: Pedro Subijana Padre Orcolaga, 56. 20008 Donostia/San Sebastián T.: 943 311 209 restaurante@akelarre.net www.akelarre.net 140 •

Arzak Chef: Elena y Juan Mª Arzak Alcalde Elosegui, 273. 20015 Donostia/San Sebastián T.: 943 278 465 943 285 593 informacion@arzak.es www.arzak.info 80 •

BI IZAR / DOS estrellas Azurmendi Chef: Eneko Atxa Bº Legina, s/n. 48195 Larrabetzu T.: 944 558 866 info@azurmendi.biz www.azurmendi.biz 600 •

Martín Berasategui

Mugaritz Chef: Andoni Luis Aduriz Aldura Aldea, 20. 20100 Errenteria T.: 943 522 455 943 518 343 info@mugaritz.com www.mugaritz.com 200 •

Chef: Martín Berasategui Loidi, 4. 20160 Lasarte-Oria T.: 943 366 471 943 361 599 info@martinberasategui.com www.martinberasategui.com 60 •

*

IZAR BAT / UNA estrella Alameda Chef: Gorka Txapartegi Minasoroeta, 1 - 20280 Hondarribia T.: 943 642 789 http://restaurantealameda.net 280 •

Andra Mari Chef: Zuriñe García Bº Elexalde, 22. 48960 Galdakao T.: 944 560 005 andramari@andra-mari.com www.andra-mari.com 70 •

Asador Etxebarri Chef: Bittor Arginzoniz Plaza San Juan, 1 (Axpe). 48291 Atxondo T.: 946 583 042 info@asadoretxebarri.com www.asadoretxebarri.com 140 •

Boroa Chef: Jabier Gartzia Boroa Auzoa. Caserío Garai, 11. 48340 Amorebieta-Etxano T.: 946 734 747 boroa@boroa.com www.boroa.com 180 •

Elkano Chef: Aitor Arregi Herrerieta, 2 - 20808 Getaria T.: 943 140 024 / 649 335 274 info@restauranteelkano.com www.restauranteelkano.com 80 •

Etxanobe Chef: Fernando Canales Avda. de Abandoibarra, 4. Palacio Euskalduna. 48009 Bilbao T.: 944 421 071 www.etxanobe.com 70 •

Kokotxa Chef: Daniel López Campanario, 11. 20003 Donostia/San Sebastián T.: 943 421 904 restaurante@restaurantekokotxa.com www.restaurantekokotxa.com 50 •

Marqués de Riscal Chef: Francis Paniego Calle Torrea, 1 01340 Elciego T.: 945 180 888 www.hotel-marquesderiscal.com 50 •

Mina Chef: Álvaro Garrido Muelle Marzana, s/n. 48003 Bilbao T.: 944 795 938 www.restaurantemina.es 25 •

Mirador de Ulía Chef: Rubén Trincado Pº de Ulía, 193. 20013 Donostia/San Sebastián T.: 943 272 707 miradordeulia@miradordeulia.es miradordeulia.es 200 •

Nerua Chef: Josean Alija Avda. Abandoibarra, 2. 48009 Bilbao (Museo Guggenheim) T.: 944 000 430 info@nerua.com www.nerua.com 50 •

Zaldiaran Chef: Patxi Eceiza Avenida de Gasteiz, 21. 01008 Vitoria-Gasteiz T.: 945 134 822 info@restaurantezaldiaran.com www.restaurantezaldiaran.com 492 •

Zarate Chef: Sergio Ortiz de Zarate Licenciado Poza, 65 - 48013 Bilbao T.: 944 416 521 info@zaratejatetxea.com www.zaratejatetxea.com 47 •

Zortziko Chef: Daniel García Alda. Mazarredo, 17. 48001 Bilbao T.: 944 239 743 zortziko@zortziko.es www.zortziko.es 102 •

Zuberoa Chef: Hilario Arbelaitz Araneder Bidea, Barrio Iturriotz. 20180 Oiartzun T.: 943 491 228 www.zuberoa.com 80 •

127


128

GASTRONOMIA

Non jan dónde comer

PIKTOGRAMEN INTERPRETAZIOA Interpretación de PICTOGRAMAS

IRISGARRITASUNA ACCESIBILIDAD

Jardunbide Egokiak Buenas Prácticas Euskadi Gastronomika

BILBAO

Kalitatearen Q ikurra Q Calidad Michelin Izarrak Estrellas Michelin IKT / TIC

JATETXEAK RestauranteS Aizian Lehendakari Leizaola, 29 T.: 944 280 039 www.restaurante-aizian.com

Arbolagaña Plaza del Museo, s/n (Museo de Bellas Artes) T.: 944 424 657 www.arbolagana.com

Bermeo Ercilla, 37-39 T.: 944 705 725 bermeorestaurante.com

Sol Repsol

Doma (Silken Gran Domine Bilbao) Alameda Mazarredo, 61 T.: 944 253 300 reservas.domine@hoteles-silken.com www.granhoteldominebilbao.com

Café Iruña Jardines de Albia T.: 944 237 021 info@grupoiruna.net - www.grupoiruña.net

Dena-Ona Rafaela Ibarra 12 T.: 944 470 596 denaona@yahoo.es - www.denaona.es

La Escuela

Enekuri Artxanda s./n. T.: 944 745 200 www.restaurantelaescuela.com

Larruzz Bilbao El Txakoli Ctra. Artxanda-Santo Domingo, 19 T.: 944 455 015 eltxakoli@eltxakoli.net www.eltxakoli.net

Etxanobe Abandoibarra, 4 (Palacio Euskalduna) T.: 944 421 071 www.etxanobe.com

Bristo Guggenheim Abandoibarra 2 T.: 944 359 000 informacion@guggenheim-bilbao.es www.bistroguggenheimbilbao.com

Fisikoa Física Ikusmenezkoa Visual Entzutezkoa Auditiva Adimenezkoa Intelectual Organikoa Orgánica

Gaztedi Berria

Colon de Larreategui,2 bajo T.: 661 543 322 info@gaztediberria.com www.gaztediberria.com

Guria

C/ Gran Vía nº 66 T.: 944 415 780 www.restauranteguria.com

Jauregia

Abandoibarra, 4 (Palacio Euskalduna) T.: 944 035 151 info@jauregia.com www.jauregia.com

Uribitarte, 24 T.: 944 230 820 reservas@larruzzbilbao.com www.larruzzbilbao.com

Mina Muelle Marzana, s/n. 48003 Bilbao T.: 944 795 938 mina@restaurantemina.es www.restaurantemina.es

Nerua Avda. Abandoibarra s/n. 48009 Bilbao (Museo Guggenheim) T.: 944 000 430 info@nerua.com - www.nerua.com

Oteiza

Licenciado Poza 27 T.: 944 411 930

Porrue

Alameda Rekalde, 4 T.: 944 231 313 reservas@porrue.com www.porrue.com


jatetxeak eta erretegiak _ RESTAURANTES Y ASADORES

Casa Gandarias 31 de Agosto Kalea, T.: 943 427 405

DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN

Casa Tiburcio Fermin Calbeton Kalea, 40 T.: 943 423 130 restaurante@casatiburcio.com www.casatiburcio.com

Illarra

JATETXEAK RestauranteS Agorregi Portuetxe, 14 T.: 943 224 328 agorregi@agorregi.com www.agorregi.com

Txakoli Simon

Camino San Roque 89 T.: 944 457 499 info@txakolisimon.com www.txakolisimon.com

Yandiola

Plaza Arriquibar, 4 (Alhóndiga). T.: 944 133 636 info@grupoyandiola.com www.yandiola.com

Zapirain

Juan de Ajuriaguerra, 22 T.: 944 055 273 zapirain@zapirain.es www.zapirain.es

Zarate

Licenciado Poza, 65 T.: 944 416 521 info@zaratejatetxea.com www.zaratejatetxea.com

Alda. Mazarredo, 17 - 48001 Bilbao T.: 944 239 743 zortziko@zortziko.es www.zortziko.es

Zuria

San Vicente, 6 T.: 944 246 080 www.asadorzuria.com

Padre Orcolaga, 56. 20008 Donostia/San Sebastián T.: 943 311 209 restaurante@akelarre.net www.akelarre.net

Guetaria Colón de Larreátegui 12 T.: 944 243 923 www.guetaria.com

C/Puerto, 14 T.: 943 420 180 reservas@juanitokojua.com www.juanitokojua.com Campanario, 11 - 20003 Donostia/San Sebastián T.: 943 421 904 restaurante@restaurantekokotxa.com www.restaurantekokotxa.com

La Cepa Arzak Alcalde Elosegui, 273. 20015 Donostia/San Sebastián T.: 943 278 465 943 285 593 informacion@arzak.es www.arzak.info

Barbakana San Jeronimo 20 T.: 943 401 491

31 de Agosto, 7 T.: 943 426 394 www.barlacepa.com

La Fábrica Puerto, 17 - Bajo T.: 943 432 110 lafabrica@euskaltel.net www.restaurantelafabrica.es

La Muralla Puerto, 7 T.: 943 422 055 www.bernardoetxea.com

Embeltrán, 3 T.: 943 433 508 www.restaurantelamuralla.com

La Perla Bodega Donostiarra Peña y Goñi, 13 T.: 943 011 380 www.bodegadonostiarra.com

Bodegón Alejandro

ERRETEGIAK / ASADORES

Juanito Kojua

Kokotxa Akelarre

Bernardo Etxea Zortziko

Cº Illarra, 97 T.: 943 214 894 info@restauranteillarra.com www.restauranteillarra.com

Fermín Calbetón, 4 T.: 943 427 158 info@bodegonalejandro.com www.bodegonalejandro.com

Pº de la Concha, 12 T.: 943 462 484 info@la-perla.net www.la-perla.net/restaurante

Lanziego Triunfo, 3 T.: 943 462 384 info@lanziego.com www.lanziego.com

Mesón Martin Bokado Mikel Santamaria Plaza Jacques Cousteau, 1 T.: 943 431 842

Elkano, 7 T.: 943 422 866

Mirador de Ulía Ibañez de Bilbao Ibáñez de Bilbao Kalea, 6 T.: 944 233 034 info@asadoribanezdebilbao.com www.asadoribanezdebilbao.com

Branka Pº Eduardo Chillida, 13 T.: 943 317 096 branka@branka-tenis.com www.branka-tenis.com

Pº de Ulía, 193 - 20013 Donostia/San Sebastián T.: 943 272 707 miradordeulia@miradordeulia.es miradordeulia.es

129


130

GASTRONOMIA Jango Taberna

Narru

Cuchilllería, 26 T.: 945 120 573 jangotaberna@jangotaberna.com www.jangotaberna.com

Zubieta, 56 T.: 943 423 349 reservas@narru.es www.narru.es

Ni Neu Avda. de Zurriola, 1 T.: 943 003 162 info@restaurantenineu.com www.restaurantenineu.com

VITORIA GASTEIZ

La Huerta Dato, 41 - T.: 945 149 451 restaurantelahuerta@gmail.com www.lahuerta41.com

Matxete Oquendo Oquendo, 8 T.: 943 420 736 www.cafeoquendo.com

Recondo Paseo de Igeldo, 57 T.: 943 212 907 www.rekondo.com

Txuleta Plaza de la Trinidad, 2 T.: 943 441 007 www.txuletarestaurante.com

Urola Fermin Calbeton, 20 T.: 943 423 424 www.casaurolajatetxea.es

Xarma Avda. Tolosa, 123 T.: 943 317 162 restaurante@xarmajatetxea.com www.xarmajatetxea.com

Xanti Anoeta 60 T.: 943 468 316

JATETXEAK / RestauranteS Andere Calle de Gorbea, 8 T.: 945 214 930 info@restauranteandere.com www.restauranteandere.com

Arimendi (Hotel Jardines de Uleta) Uleta, 1 (Hotel Jardines de Uleta) T.: 945 133 131 reservas@jardinesdeuleta.com www.jardinesdeuleta.com

Bilibio Errekatxiki Kalea, 3 T.: 945 288 595 restaurantebilibio@gmail.com www.restaurantebilibio.com

Dolomiti Santiago Ramon y Cajal, 1. T.: 945 233 426 info@dolomiti.es - www.dolomiti.es

El 7

ERRETEGIAK / ASADORES Portuetxe C/Portuetxe, 43 T.: 943 215 018 www.asadorportuetxe.com

Cuchillería, 3 T.: 945 272 298 restauranteel7@gmail.com

El Chispial Pintor Teodoro Dublang, 9-11 bajo T.: 945 247 223 elchispial@elchispial.com www.elchispial.com

El Clarete C/ Cercas Bajas 18 - T.: 945 263 874 reservas@elclareterestaurante.com elclareterestaurante.com

El Portalón C/ Correría 151 - T.: 945 142 755 reservas@restauranteelportalon.com www.restauranteelportalon.com

Plaza del Machete, 4-5 T.: 945 131 821 rmatxete@hotmail.com www.matxete.com

Oh! Tapas & Copas C.C. Aretxabaleta. Iruraiz-Gauna, 1 T.: 945 305 959 oh@ohrestaurante.com www.ohrestaurante.com

Olarizu Beato Tomás de Zumárraga, 54 T.: 945 217 500 olarizu@olarizu.com www.olarizu.com

Perretxico San Antonio, 3 T.: 945 137 221 administracion@marmitaco.es www.marmitaco.es

Puerta Grande Plaza del Renacimiento, 2 T.: 945 308 640 pablo@barpuertagrande.com www.barpuertagrande.com

Rosi Herreria, 44 - T.: 945 250 248 rosijatetxea@yahoo.es

Saburdi Dato, 32 T.: 945 147 016 saburdi@saburdi.com www.saburdi.com

Virgen Blanca Plaza Virgen Blanca, 2 T.: 945 286 199 restvirgenblanca@orange.es

Zaldiaran Av. de Gasteiz, 21 - 01008 Vitoria-Gasteiz T.: 945 134 822 info@restaurantezaldiaran.com www.restaurantezaldiaran.com

Erkiaga Herrería, 38 - T.: 945 276 508 info@barerkiaga.es www.barrestauranteerkiaga.com

Ikea Castilla, 27 - T.: 945 144 747 ikea@restauranteikea.com www.restauranteikea.com

ERRETEGIAK / ASADORES Sagartoki C/ Prado, 18 T.: 945 288 676 info@sagartoki.com www.sagartoki.com


jatetxeak eta erretegiak _ RESTAURANTES Y ASADORES

Bermeo Antzokia

EUSKAL KOSTALDEA / COSTA VASCA

Aurrekoetxea, 27 T.: 946 880 216 www.bermeokokafeantzokia.com

Jokin Calle Eupeme Deuna, 13 T.: 946 884 089 jokin@restaurantejokin.com www.restaurantejokin.com

Mañuko Benta Mañu - Sollube gaina T.: 946 881 212 www.manuko-benta.com

Bizkaia JATETXEAK RestauranteS Bakio Birjilanda

Zarrakoa Bidea, 7 T.: 946 194 750 andreabirjilanda@gmail.com www.birjilandataberna.com

Eneperi

Barrio San Pelayo 80 T.: 946 194 065 eneperi@eneperi.com www.eneperi.com

Gaztelu-Begi

Gibelorratzagako Bidea, 78 T.: 946 194 924 gaztelubegi@yahoo.es www.gaztelubegi.com

Gotzon

Luzarragako Bidea, 2 T.: 946 194 043 info@gotzonjatetxea.com www.gotzonjatetxea.com

Joshe Mari

Basigoko Bide Nagusia, 134 T.: 946 194 005 joshemari@bakio.com

La Bakiense San Pelaioko Bide nagusia, 35 T.: 946 194 232 labakiense@hotmail.com

Bermeo Aguirre

Lope Diaz de Haro Kalea, 5 T.: 946 880 830

Artza

Askatasun Bidea, 1 T.: 946 883 577 artzajatetxea@hotmail.com

Bengoetxe Erretegia Artike Auzoa, 27 T.: 946 881 676 www.restaurantebengoetxe.com

Erandio La Roca Del Fraile Polígono industrial. Edificio C modulo 11. Ribera de Axpe T.: 944 314 141 info@larocadelfraile.com www.larocadelfraile.com

Getxo Basalbo Baserria Martiturri Estrada s/n T.: 944 609 512 / 944 604 177 basalbo@basalbobaserria.com

Boga Avda Basagoiti 63 48991 T.: 944 915 794 restauranteboga@hotmail.com www.resturanteboga.com

Tamarises Izarra Muelle de Ereaga 4 T.: 944 910 005 javier@lostamarises.com www.lostamarises.com

Tellagorri Avda Algorta, 55 T.: 944 602 871 info@restaurantetellagorri.com www.restaurantetellagorri.com

Gorliz Begoña Landabarri Estrata, 1 T.: 946 770 973 www.restaurantebegona.com

Lekeitio Beitia Barri Paskual Abaroa, 25 T.: 946 466 144 info@beitiabarri.com - www.beitiabarri.com

Egaña Antiguako Ama 2 T.: 946 840 103 www.egañarestaurante.com reservas@eganarestaurante.com

Lemoiz Begotxu Atalaia, 5 T.: 946 879 053 restaurantebegotxu@hotmail.com www.restaurantebegotxu.es

Cubita Ctra. de la Galea, 30 T.: 944 911 700 www.cubita.biz

Fugu Muelle Evaristo Churruca 2 T.: 944 808 796 www.fugulasarenas.com

Jolastoky Avda. de los Chopos, 24 (Neguri) T.: 944 912 031 aboa@jolastoki.euskalnet.net www.restaurantejolastoki.com

La Kazuela Mayor, 17 T.: 946 080 602 info@lakazuela.com - www.lakazuela.com

La Ola Muelle de Ereaga 14 T.: 944 606 722 laolagetxo@gmail.com - www.laolagetxo.com

Pablo Urzay Reina Mª Cristina 5 T.: 944 649 289 urzayiribarnegaraypablo@rocketmail.com

Palacio San Joseren Avenida Zugazarte 52 T.: 944 415 050 www.palaciosanjoseren.com

Mundaka Txakoli Portuondo Portuondo Auzoa, 48360 T.: 946 876 050 www.restauranteportuondo.com

ondarroa Ondarroako Batzokia Artabide 36 bajo T.: 946 832 665 sabin.etxaburu@hotmail.es www.restauranteondarroabatzokia.com/es

Sutargi Nasa Kalea, 11 T.: 946 832 258 sutargi@sutargi.com - www.sutargi.com

Plentzia Kaian Areatza, 38 T.: 946 775 470 kaian@kaianplentzia.com www.kaianplentzia.com

ZAMUDIO Gaminiz Ibaizabal, 212. (Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia) T.: 944 317 025 gaminiz@gaminiz.com - www.gaminiz.com

131


132

GASTRONOMIA Zierbena

DEBA

Batzoki Zierbena

Calbetón

Barrio El Puerto 19 -21 T.: 946 366 374 bittor78@hotmail.com

Gloria Barrio El Puerto 25 T.: 946 365 013 restaurante-gloria@hotmail.com

ERRETEGIAK / ASADORES Bermeo Almiketxu Almike 8 T.: 946 880 925 / 607 803 267

Cannon Alto de Sollube s/n T.: 946 883 476 info@restaurantecannon.com www.restaurantecannon.com

Gorliz Hondartzape Gorlizko Badia Etorbidea 5 T.: 946 770 040 hondartzape@infonegocio.com

Mundaka Portuondo Carretera Gernika-Bermeo, Portuondo Auzoa T.: 946 877 701 reservas@restauranteportuondo.com www.restauranteportuondo.com

Hondartza, 7 T.: 943 191 970 calbeton@calbetonjatetxea.com www.calbetonjatetxea.com

Errota Berri Itxaspe Auzoa, (Itziar) T.: 943 199 423 errotarural@telefonica.net www.nekatur.net/errotaberri

Urizar Asador Cervecera Carretera Andraka-Armintza, 32 T.: 946 879 300 asadorurizar@hotmail.com www.asadorurizar.com

Alto de Itziar T.: 943 199 061 hostalitziar@hotmail.com www.hostalitziar.com

Kanala Itziar Auzoa, z/g T.: 943 199 035 hotelkanala@hotelkanala.com www.kanala.com

JATETXEAK RestauranteS Aia

San Nicolas Plaza - Lastur T.: 943 199 033 bzulaika@euskalnet.net www.lastur-taberna.com

Gazteategi Elkano auzoa 120 T.: 943 131 606 gazteategi@gmail.com

Katrapona, 5 T.: 943 140 539 info@txokogetaria.com - www.txokogetaria.com

Abarka Baserritar Etorbidea, 36 T.: 943 641 991 abarka@restabarka.com www.restabarka.com

Alameda Minasoroeta, 1 - 20280 Hondarribia T.: 943 642 789 info@restaurantealameda.net http://restaurantealameda.net

Higer Bidea, 6 T.: 943 642 712 arrokaberri@arrokaberri.com www.arrokaberri.com

Bodegas Hiruzta Saka Perlakua BºArriola T.: 943 191 137 www.sakabaserria.com

Salegui Galtzada, 13-15, (Itziar) T.: 943 199 004 info@salegi.net

Hondartza Kalea, 5 T.: 943 191 101 urgain@terra.es - www.urgain.net

Getaria Balearri

Elkano Herrerieta, 2 - 20808 Getaria T.: 943 140 024 / 649 335 274 info@restauranteelkano.com www.restauranteelkano.com

Giroa Nagusia 20 T.: 943 140 800 eukene2008@hotmail.com www.giroarestaurante.com

Begoña Urdaneta Auzoa T.: 943 831 829

Txoko

Arroka Berri Lasturko Taberna

Kaia 26 T.: 943 140 254 rest.balearri@hotmail.com

Gipuzkoa

Kale Nagusia, 9 T.: 943 140 113 politena@hotmail.com

Hondarribia Hostal Itziar

Urgain

Lemoiz

Politena

Iribar Nagusia 34 T.: 943 140 406 - iribar@iribar.com

Kaia - Kaipe General Arnao 4 - T.: 943 140 500 info@kaia-kaipe.com - www.kaia-kaipe.com

Barrio Jaizubia, 266 T.: 943 646 689 info@hiruzta.com - www.hiruzta.com

Enbata Zuloaga, 5 T.: 943 641 054 jauregui@hoteljauregui.com www.hoteljauregui.com/restaurante.htm

Gran Sol San Pedro, 63-65 T.: 943 647 075 info@bargransol.com - bargransol.com

Hondar Calle Zuloaga, 20 T.: 943 642 793 info@restaurantehondar.com www.restaurantehondar.com

Kai Alde Itsasargi Kalea, 8 T.: 943 644 622

Kai Zaharra Almirante Alonso 12 T.: 943 642 784 infokaizaharra@kaizaharra.com www.kaizaharra.com

Sebastian Nagusi Kalea, 11 - T.: 943 640 167 restaurante@sebastianhondarribia.com www.sebastianhondarribia.com

Sugarri Nafarroa Behera, 1 - T.: 943 643 123 info@sugarrirestaurante.com www.sugarrirestaurante.com


jatetxeak eta erretegiak _ RESTAURANTES Y ASADORES

Txantxangorri San Pedro kalea, 23 T.: 943 640 102 txantxangorrihondarribia@hotmail.com

Kaialde Polentzarrene, 5 T.: 943 512 003 kaialde@lezokokaialde.eu www.lezokokaialde.eu

Irun

Mutriku

Amona Kattalin

Pikua

Meaka Auzoa, 9 T.: 843 985 706 amonakattalintxoko.simdif.com

Atalaia Aritz Ondo, 69 (Centro Comercial Txingudi) T.: 943 635 518 info@restauranteatalaya.com www.restauranteatalaia.com

Barrio Laranga, s/n T.: 943 603 242 luis@pikua.es - www.pikua.es

San Juan Laranga bailara T.: 943 603 167

ORIO Galerna I

Café Irun Avda. Letxumborro, 91 T.: 943 637 377 galarza@cafeirun.com www.cafeirun.com

Hondartza 5 T.: 943 890 416 galerna1orio@hotmail.com www.restaurantegalerna.es

Katxina Danako Plaza Anzaran, 14 T.: 943 118 924 danakojatetxea@gmail.com www.danakojatetxea.com

San Martin auzoa T.: 943 831 407 asadorkatxina@hotmail.com - www.katxina.com

Pasaia Casa Camara

Gaztelumendi-Antxon San Juan, 3 T.: 943 630 512 reservas@gaztelumendi-antxon.com www.gaztelumendi-antxon.com

Hotel Urdanibia Park Jaizubia Hiribidea, 61 T.: 943 630 440 reservas@hotelurdanibia.com www.hotelurdanibia.com

Donibane, 79 T.: 943 523 699 info@casacamara.com - www.casacamara.com

Nicolasa Donibane, 59 T.: 943 515 469 www.restaurantenicolasa.com

Irungo Atsegiña San Marcial Kalea, 9 T.: 943 628 934

Juan XXIII, 34 T.: 943 340 809 ontziola@hotmail.com

Txulotxo Donibane, 71 T.: 943 523 952 luisansanjuan28@hotmail.com www.restaurantetxulotxo.com

Ziaboga Singular Food Avenida Iparralde, 43 T.: 943 639 639 info@singular-food.com www.singular-food.com

Zura Ricardo Alberdi Zumardia, 3 T.: 943 578 468 restaurantezura@gmail.com http://restaurantezura.com

Donibane, 91 - T.: 943 510 395 alexziaboga@gmail.com www.ziabogapasaia.com

Nagusia 37 T.: 943 130 373 info@euskaldunataberna.es www.euskaldunataberna.es

Gure Txokoa C/ Gipuzkoa, 22 - 20800 T.: 943 835 959 guretxokoa@euskalnet.net www.restauranteguretxokoa.es

Kandela Torre Luzea, 2 T.: 943 834 959 info@restaurantekandela.com www.restaurantekandela.com

Karlos Arguiñano Mendilauta 13 T.: 943 130 000 www.hotelka.com

Kirkilla San Marina kalea 12 T.: 943 131 982 kirkilla@kirkilla.com www.kirkilla.com

Lagunak San Frantzisko Kalea, 10 T.: 943 833 701 asadorlagunak@gmail.com www.asadorlagunak.com

Salegi Plaza Barren, 3 T.: 943 133 272

ZUMAIA Marina Berri Kirol Portua T.: 943 865 617

Talasoterapia Zelai Itzurun hondartza, z/g. T.: 943 865 100 recepcion@talasoterapiazelai.com www.talasoterapiazelai.com

Argoin-Txiki Argoin Auzoa - T.: 943 890 184 info@argointxiki.com - www.argointxiki.com

Balea Kalea, 1 - T.: 943 002 049 www.baibatzokiazarautz.com

Etxeberri Ctra. Lezo-Gaintxurizketa s/n T.: 943 529 889 etxeberri.jatetxea@gmail.com www.restaurante-etxeberri.com

Euskalduna

ZARAUTZ

Bai Batzokia

LEZO

Avda.Navarra, 61 T.: 943 134 600 www.aiala.es

Ontziola

Ibaiondo Joaquín Tadeo Murgia, 1 T.: 943 632 888

Escuela de Hosteleria Aiala

Egoki Bizkaia, 1 T.: 943 132 766 / 688 863 799 www.asadoregoki.com

ERRETEGIAK / ASADORES Hondarribia Trinkete Borda Barrio de Olaberria, 39 T.: 943 623 235 info@trinketeborda.com www.trinketeborda.com

133


134

GASTRONOMIA

LEZO

ZUMAIA

Iriarte-Enea

Basusta

Goiko bailara, 15 (Gaintxurizketa) T.: 943 529 989 iriarte.enea@gmail.com www.iriarte-enea.com

Patxita Etxezarreta 25 T.: 943 862 073 pepeblazquez@hotmail.com

Satxota Santio Erreka, 3 T.: 943 835 738 satxota@sidreriasatxoa.com www.sidreriasatxoa.com

Bedua Patxiku Enea Camino de Gaintxurizketa, Herrikoetxea kalea T.: 943 527 545 info@patxiku-enea.com www.patxiku-enea.es

PASAIA Cantina Alabortza Puntetako pasealekua, z/g T.: 688 650 197 www.alabortzakantina.com

EUSKAL MENDI ETA HARANAK / MONTES Y VALLES VASCOS

Bedua auzoa, Pol Jose Mari Korta T.: 943 860 551 bedua@movistar.es - www.bedua.es

SAGARDOTEGIAK / SIDRERÍAS AIA Izeta Elkano auzoa, Izeta Goikoa baserria T.: 943 832 986 izetasagardotegia@gmail.com www.izetasagardotegia.com

Erausquyn Arrabal Kalea, 22 T.: 945 420 039 info@erausquyn.com www.erausquyn.com

Bideko Bideko, s/n. T.: 945 890 633 bideko@jet.es www.restaurantebideko.com

Araia Santsaerreka Kalea, 26 T.: 945 304 763 www.sidreriaaraia.es

Calle Presaide 4 T.: 945 304 794

Barrio Ollerias, 1A T.: 945 455 888 bentazar@hotmail.com

Hotel Haritz Ondo Elosu 20-22 T.: 945 455 270 haritzondo@hotelharitzondo.com www.hotelharitzondo.es

Larrabea Lounge Club Ctra. Landa s/n T.: 945 465 822 info@larrabea.com www.larrabea.com

IBARRA (ARAMAIO) Unzueta Zabola auzoa, 2 T.: 945 445 095 info@unzuetasagardotegia.com

IZARRA (URKABUZTAIZ) Casa Doña Lola

ARGOMANIZ Parador de Turismo de Argomaniz Calle del parador, 14 T.: 945 293 200

Altube

Torre de Artziniega Cuesta Luciano s/n (casco histórico) T.: 945 396 500. F.: 945 396 565 hotel@torredeartziniega.net www.torredeartziniega.net

BITORIANO (ZUIA) Ctra. Vitoria-Bilbao, salida 22 T.: 945 430 922 zuiagolf@gmail.com - www.zuiagolf.com

Bº Mardari, 12 - T.: 943 199 389 www.txindurri.com

Zubigain

ARTZINIEGA

Zuia Club de Golf

Txindurri-Iturri

Bentazar

C/ Cerrajería,1 T.: 945 892 426 arenaldemaitea@arenaldemaitea.com www.arenaldemaitea.com

ALTUBE (ZUIA) Autopista AP-68 Km 36, área de servicio Altube T.: 945 430 173 asaltube@es.areasmail.com www.hotelashotelesaltube.com

ITZIAR-DEBA

ELOSU (LEGUTIO)

ARAIA

ALEGRIA

Barrio Meaka, s/n T.: 943 623 130 olasagardotegia@hotmail.com www.olasagardotegia.net

Arenalde Maitea

Abiaga s/n T.: 945 892 637

JATETXEAK RestauranteS

Ola

Amurrio

Las Piscinas

ARABA/ÁlavA

Irun

Atzabal Orobide, s/n. T.: 605 750 311 atzabaljatetxea@gmail.com

Calle las Escuelas, 2 T.: 945 437 001 www.restaurantehotelurkabustaiz.com casadonalola@gmail.com

LARREA Taberna Aldaia C/ Ermitaurre, 7 T.: 945 317 064 tabernaldaia@hotmail.com www.tabernaaldaia.com

Laudio/Llodio Balintxarreketa Malkuartu Bidea, 1 T.: 946 724 350 info@restaurantebalintxarreketa.com www.restaurantebalintxarreketa.com


jatetxeak eta erretegiak _ RESTAURANTES Y ASADORES

Batzoki Laudio Aldapeta, 2 T.: 946 720 683 batzokilaudio@gmail.com

Beldui Txakolina Beldui Baserria T.: 946 728 148 / 685 757 648 info@beldui.com enoturismobeldui@gmail.com www.beldui.com

Karrika Polígono Industrialdea pabellón 4-4. Gardea T.: 946 728 207 karrika@restaurantekarrika.es www.restaurantekarrika.es

Palacio Anuncibai Bº Anuncibai, s/n. (Salida 3, A-68). Areta T.: 946 726 188 restaurante@palacioanuncibai.com www.palacioanuncibai.com

MAEZTU (ARRAIA-MAEZTU) Izki Carretera Vitoria-Estella (Maeztu), 26 T.: 945 410 388 restauranteizki@hotmail.es

Los Roturos C/ Herreria, 10 T.: 945 410 250 www.hotellosroturos.es

MAROÑO (AYALA) Guzurtegi Barrio La plazuela, 6. Maroño T.: 945 399 438 guzurtegi@euskalnet.net www.guzurtegi.com

Murga Ibarrondo Aialako Industrialdea, 7 T.: 945 399 473 www.ibarrondojatetxea.com

MURGIA (ZUIA) Hotel Casa del Patron San Martin 2 T.: 945 430 754 hotel@casadelpatron.com www.casadelpatron.com

Zuia Plaza Kafe Plaza Ayuntamiento 8 T.: 945 430 804 zuiaplazakafe@hotmail.com

QUEJANA (AYALA) Los Arcos de Quejana Carretera Beotegi s/n T.: 945 399 320. F.: 945 399 344 info@arcosdequejana.com www.arcosdequejana.com

Salvatierra/AGURAIN Jose Mari El Gordo Calle Mayor, 69 T.: 945 300 042 info@restauranteelgordo.com www.restauranteelgordo.com

Sarayola C/ Eguileor s/n T.: 945 301 768 sarayola@sarayola.com - www.sarayola.com

Zerua Calle de Fueros, 2 - T.: 945 312 716 info@restaurantezerua.com www.restaurantezerua.com

AMORebieta-etxano Boroa Boroa Auzoa. Caserío Garai, 11. 48340 Amorebieta-Etxano T.: 946 734 747 boroa@boroa.com - www.boroa.com

AMOROTO Ibai-Gane

SAN MILLAN/Donemiliaga El Ventorro San Román (San Millán), 1 T.: 945 304 372 restauranteelventorrojatetxea.wordpress.com

Oleta Auzoa, s/n. T.: 946 841 359 info@ibai-gane.com - www.ibai-gane.com

Artea Eco-Museo

San Vicente Arana Obenkun Plaza Juegobolos, 2 T.: 945 406 123

ULLIBARRI GAMBOA (ARRATZUA-UBARRUNDIA)

Herriko plaza T.: 946 317 086 info@euskalbaserria.com www.euskalbaserria.com

Artzentales Amalurra Barrio La Reneja, 35 - T.: 946 109 540 amalurra@amalurra.com - www.amalurra.com

Erpidea Ullibarri-Gamboa, s/n. T.: 945 299 976 restauranteerpidea@hotmail.com

URRUNAGA (LEGUTIO) Marisqueria Urrunaga Calle Kurrua, 1 - T.: 945 465 785 marisqueriaurrunaga@gmail.com www.marisqueriaurrunaga.com

VIRGALA MAYOR (ARRAIA-MAEZTU) Virgala S.L. Carretera Vitoria-Estella, Km 23 Virgala Menor T.: 945 410 153 restaurantevirgala@hotmail.com

SAGARDOTEGIAK / SIDRERÍAS

BALMASEDA Convento San Roque Campo de Las Monjas, 1 T.: 946 102 268 info@hotelsanroque.es www.hotelsanroque.es

Derio Aisia Derio Parque Tecnológico de Bizkaia, Parcela 806. T.: 944 317 680 derio@aisiahoteles.com www.aisiahoteles.com

Artebakarra Carretera Derio-Mungia, 17 T.: 944 541 292 correo@restauranteartebakarra.com www.restauranteartebakarra.com

Aramaio Iturrieta Bº Arraga 2, Ibarra T.: 945 445 385 jj.iturrieta@yahoo.es

Bizkaia JATETXEAK RestauranteS

Ereño Arita Berri Basetxetas. Atxoste auzoa, 23 T.: 946 256 546 aritaberri@aritaberri.com - www.aritaberri.com

Forua Baserri Maitea Atxondoa s/n T.: 946 253 408 baserrimaitea@grupozaldua.com www.grupozaldua.com

ALONSOTEGI

Galdakao

Albokak

Andra Mari

Parque empresarial Arbuio. Ctra. Bilbao – Balmaseda ( salida 10 ). Pabellón 14. T.: 944 982 370 info@albokakjatetxea.com www.albokakjatetxea.com

Potxolo Camino Pagasarri, s/n - T.: 946 338 023 ordaola@gmail.com - www.ordaola.es

Bº Elexalde, 22. 48960 Galdakao T.: 944 560 005 andramari@andra-mari.com www.andra-mari.com

Aretxondo Barrio Elexalde, 16A T.: 944 567 671 aretxondo@restaurante-aretxondo.com www.restaurante-aretxondo.com

135


136

GASTRONOMIA

Petit Komite C/Txomin Egileor, 28 T.: 944 363 601

Gatika Butroiko Txosna Butroi, 21 T.: 946 151 555

GORDEXOLA Ibaia Barrio Sandamendi, 41 T.: 946 798 082 www.hotelibaia.es

Güeñes Erreka Güeñes Bº Lasier s/n. Ctra. Bilbao-Balmaseda, km.17 T.: 946 690 345 hotelerreka@gmail.com www.restauranteserreka.com

MARTIARTU - ARRIGORRIAGA

Sondika

Untzigain

Izarza

Poligono Martiartu II Par T.: 946 715 747 www.untzigain.com

Meñaka Bidebieta Emerando, 13 T.: 946 740 661 www.bidebietajatetxea.es

Morga Katxi Bº Andra Mari, s/n. T.: 946 250 295 hotel@katxi.com - www.katxi.com

Poli Barrio Andra Mari Auzoa, Calle Foruen Bidea Kalea, 5 T.: 946 256 632

Karrantza

Mungia

Casa Garras

Ene Bada

Plaza de Concha, 6 T.: 946 806 280 garras@casagarras.com www.casagarras.com

Foruen Enparantza, 4 T.: 946 748 898

Harria (Palacio Urgoiti) Gailurretan Landetxea Lanzas Agudas, 17 T.: 946 806 667 www.gailurretan.com

Kortezubi Lezika Barrio de Basondo, 8 T.: 946 252 975 www.restaurantelezika.com

Larrabetzu Ankapalu Berria Loroño Behekoa, s/n. T.: 944 558 197 ankapalu@hotmail.com www.ankapalusagardotegi.com

Azurmendi Bº Legina, s/n. - 48195 T.: 944 558 866 info@azurmendi.biz - www.azurmendi.biz

Arritugane, s/n. T.: 946 746 868 info@palaciourgoiti.com www.palaciourgoiti.com

Txulu Gamiz Bidea, 51 T.: 946 741 187 www.txulujatetxea.com

Muxika Remenetxe Barrio Ugarte, 6 T.: 944 106 254 remenetxe@remenetxe.com www.remenetxe.com

Nabarniz Artzube Barrio Ikazurieta, 9 T.: 946 255 216

Nabarniz

Loiu Aspaldiko Zabaloetxe Etorbidea, 14 T.: 944 531 421 aspaldiko@restauranteaspaldiko.com www.aspaldiko.com

Eleizpe (Hotel Loiu) Lastetxe Kalea, 24 T.: 944 535 038 reservas@hotel-loiu.com - www.hotel-loiu.com

Eleizalde, 0 T.: 946 250 558 lorenazubizarreta@gmail.com

Ortuella Ortuella Polígono Granada , 1 (entre Trápaga y Ortuella N-634) T.: 946 640 443 reservas@hotelortuella.com www.hotelortuella.com

Markina-Xemein

Otxandio

Itsas - Lur

Huri - Barrena

Agustin Deuna, 4 T.: 946 167 809 itsaslurmarkina@hotmail.com

Izarza Bidea, 48 T.: 944 538 273 reservas@izarza.com www.izarza.com

C/ Uribarrena, 8 B T.: 945 450 125

Sopuerta Mendiondo Barrio Revilla, 1 - San Martín de Carral T.: 946 504 452 info@mendiondo.com www.mendiondo.com

Ugao-Miraballes Anaiak Landako, 4 T.: 946 480 227 amaia.torres@hotmail.com

Guria C/ Udiarraga, 26 bajo T.: 946 480 034

Massi C/ Udiarraga, 55 T.: 946 481 460 conchiefe@hotmail.com

Urduliz Ayoberri Mendiondo, 5 T.: 946 764 257 www.ayoberrisagardotegia.net

Zalla Txakolineria Aretxaga Barrio Aretxaga 16 T.: 946 390 679 txakolineriaretxaga@gmail.com www.zallatur.com

Zamudio Aretxarte Parque Tecnológico de Bizkaia, Edificio 200 T.: 944 036 900 hotel@aretxarte.com www.aretxarte.com

Artea-Errota Barrio Arteaga, 63 T.: 944 521 080 restaurante@arteaerrota.com www.arteaerrota.com

Zeanuri Hotel & Spa Etxegana Bº Ipiñaburu nº 38, T.: 946 338 448 info@etxegana.com www.etxegana.com

Txoko Sagarna San Isidro Kalea T.: 946 317 945 lanbreabe@gmail.com


jatetxeak eta erretegiak _ RESTAURANTES Y ASADORES Ziortza-Bolibar Ikestei Carretera Markina-Xemein Bolibar bidea, Iruzubieta 3 T.: 946 168 127 ikestei@telefonica.net www.ikestei.net

Gipuzkoa JATETXEAK RestauranteS ABALTZISKETA Larraitz-Gain

ERRETEGIAK / ASADORES

Larraitz auzoa T.: 943 653 572

Atxondo Asador Etxebarri Plaza San Juan, 1 (Axpe) - 48291 Atxondo T.: 946 583 042 info@asadoretxebarri.com www.asadoretxebarri.com

Berango Asador Iturgitxi Itza Bidea, 12 T.: 946 681 286 info@asadoriturgitxi.com www.asadoriturgitxi.com

Gamiz-Fika Asador Fika Barrio Elejalde, s/n T.: 946 153 602 info@sidreria-asadorfika.com www.sidreria-asadorfika.com

Loiu Asador/Sidrería Loiu Avda. Zabaloetxe, 18 T.: 944 530 077 loiu@sidreria-loiu.com www.sidreria-loiu.com

Maruri -Jatabe Asador Ibaiondo Goieta, 26 T.: 946 155 583 asador@ibaiondo1989.com www.ibaiondo1989.com

Mungia Asador Aritxi Meñaka Bidea, 1 T.: 946 741 181 asadoraritxi@asadoraritxi.com www.asadoraritxi.com

Asador Aurrekoetxe Txirro Bidea, 17 T.: 946 155 931 aurrekoetxe@gmail.com www.asador-aurrekoetxe.net

Ñañarri Larraitz 11 T.: 943 655 815

AIZARNAZABAL

Galdakao Elexalde Barrio Elexalde, s/n T.: 944 571 614

Urduliz Ayoberri Mendiondo, 5 T.: 946 764 257

Barrio Udala, 12, 20500 Arrasate T.: 943 791 250 www.uxarte.es

ASTEASU Patxine Errementari, 1 T.: 943 691 025

Astigarraga Ibai Lur Nabarra Oñatz, 1 T.: 943 335 255 www.ibailur.com ibailur@ibailur.com

Uztarri Herriko Plaza, 3 - T.: 943 148 321 info@uztarrijatetxea.com www.uztarrijatetxea.com

ALegia Route 33 Altzo-Azpi Barreiatua, 2 T.: 943 698 604 www.hogeitahamahiru.com

Andoain Txertota San Esteban auzoa T.: 943 590 721 contacto@txertota.com www.txertota.com

ARAMA Toki Alai Herriko Plaza T.: 943 888 953 www.aramako-ostatua.com

ARETXABALETA

Roxario Kale nagusia 96 T.: 943 551 138 info@roxario.com www.roxario.com

AZKOITIA Iturri Nagusia 120 T.: 943 810 017

Joseba Inazio Iriarte Margolaria 5 T.: 943 853 412

Laja Santa Kutz auzoa T.: 943 851 412

AZPEITIA Jai Alai Carretera Urrestilla, 393 T.: 943 812 271 jaialai@hotmail.com www.jaialairestaurante.com

Taberna Berri Durana, 26 T.: 943 792 067

Kiruri Loiola Auzoa, 24 T.: 943 815 608

ARRASATE Arteaga Garagartza Auzoa, 37 T.: 943 711 881 arteaga@arteagalandetxea.com www.arteagalandetxea.com

Landeta Landeta Hiribidea, 012 T.: 943 810 959

Lau Bide Errastiko

SAGARDOTEGIAK / SIDRERÍAS

Uxarte

Bedoña auzoa, 18 T.: 943 791 013

Hilarion Larrea Plaza, 5 T.: 943 770 169

Santa Ana Hotela Carretera Udala GI 3552 Barrio Uribarri, 37 - T.: 943 794 939 pildain@santaanamondragon.com www.santaanamondragon.com

Calle Landeta, 2 T.: 943 816 878 txantxibide@euskalnet.net

Larrañaga C/ San Martín, Ctra. Urrestilla-Beasain, s/n T.: 943 811 180 www.hotel-larranaga.com

Mikel Uria Loiolako Inazio hiribidea, 5 T.: 943 814 315 mikeluriajatetxea@gmx.es

137


138

GASTRONOMIA

BEASAIN

Elgoibar

Batzokia

Belaustegi

Kale Nagusia, 26 T.: 943 086 855 inigo.sanchez.paredes@gmail.com www.baibatzokia.com/es/nuestros-locales/

Guregas N1, Km 419 T.: 943 805 480

Mandubiko Benta Mandubi Gaina T.: 943 882 673 info@mandubikobenta.com www.mandubikobenta.com

Bº San Miguel Gaina z/b T.: 943 743 102 restaurante@belaustegi.com www.belaustegi.com

ERRENTERIA Aldura San Marko bidea, s/n T.: 943 522 271 www.fuertedesanmarcos.es

Egi-Luze Barrio Zamalbide, s/n T.: 943 523 905 www.egiluze.es

Rk Nafarroa Etorbidea 57 T.: 943 889 888 info@restauranterkbeasain.com www.restauranterkbeasain.com

BERGARA Lasa Zubiaurre 35 T.: 943 761 055 www.restaurantelasa.es reservas@restaurantelasa.es

Tartufo San Juan auzoa T.: 943 763 551 reservas@tartufobergara.com www.tartufobergara.com

BERROBI

Gaztelu Ostatua Andra Mari kalea, 6 T.: 943 511 084 Info@gazteluostatua.com www.gazteluostatua.com

Mugaritz Aldura Aldea, 20 - 20100 Errenteria T.: 943 522 455 - 943 518 343 info@mugaritz.com - www.mugaritz.com

Xera Gastroteka Plaza Xabier Olaskoaga T.: 943 344 875 info@xeragastroteka.com www.xeragastroteka.com

Zuketz Plaza Koldo Mitxelena T.: 943 518 835 zuketz@gmail.com www.kafejatetxeazuketz.com

Iriarte J.M. Goikoetxea, 34 T.: 943 683 078 iriarte.jatetxea@hotmail.com www.iriartejatetxea.com

Eibar Chalcha Isasi Kalea, 7 T.: 943 201 126 info@restaurantechalcha.com www.restaurantechalcha.com

Unzaga Plaza Ego gain, 5 T.: 943 257 635 info@hotelunzagaplaza.com www.hotelunzagaplaza.com

Elgeta Maialde Landetxea San Roke, 26 T.: 943 789 107 www.casaruralmaialde.com maialde@casaruralmaialde.com

EZKIO-ITSASO Mandubiko Benta Mandubi gaina T.: 943 882 673

GABIRIA Korta Zuazola Azpikoa Baserria, z/g T.: 943 887 186 www.marisqueriakorta.com

Güeñes Erreka Carretera Bilbao Balmaseda, km 17 T.: 946 690 345 hotel@restauranteserreka.com www.restauranteserreka.com

Hernani Errioguardaenea Kale nagusia 25 Atzekaldea (Iturriaga 12) T.: 943 330 291 errioguardaenea@hotmail.com www.errioguardaenea.com

Fagollaga Ereñozu auzoa, 68 T.: 943 550 031 fagollaga@fagollaga.com www.fagollaga.com

Iturralde Iturralde baserria. Ereñozu auzoa T.: 943 330 461 aitziber@restauranteiturralde.com www.restauranteiturralde.com

Saretxo Marraka-Enea Baserria. Santa Barbara auzoa, 92 T.: 943 556 481 saretxo@hotmail.com www.saretxojatetxea.com

IBARRA Eluska Euskal Herria, 12 T.: 943 671 374 restaurante.eluska@gmail.com

Izaskun Monte Izaskun, 31 T.: 943 675 017

Lasarte-Oria Martín Berasategui Loidi, 4 - 20160 Lasarte-Oria T.: 943 366 471 943 361 599 info@martinberasategui.com www.martinberasategui.com

Goiegi Irubide bailara, 1 T.: 943 361 404 goiegi@goiegi.com - www.goiegi.com

LAZKAO Lazkao Zubierreka auzoa,17 T.: 943 881 588 hotelrestaurantelazkao@hotmail.com www.hotelrestaurantelazkao.com

Nerea Uhaitz Kalea, 3 T.: 943 088 088 nereajatetxea@yahoo.es

Legazpi Katilu Plazaola Kalea, 12 T.: 943 081 198 katilu@katilu.es www.katilu.es

LEGORRETA Bartzelona Esnaola auzoa, 7 T.: 943 806 206 bartzelonanekazalturismoa@hotmail.com


jatetxeak eta erretegiak _ RESTAURANTES Y ASADORES

LEINTZ-GATZAGA

OÑATI

Gure Ametsa

Etxe Aundi Hotela

Arlaban Gaina T.: 943 714 952 contacto@gureametsa.es www.gureametsa.es

Soranetxea Hotela Santiago kalea, 3 T.: 943 716 179 www.soranetxea.com info@soranetxea.com

MUTILOA Mujika Liernia auzoa T.: 943 801 699

Lugar Torreauzo, 1. Torreauzo T.: 943 781 956 reservas@etxeaundi.com www.etxeaundi.com

OIARTZUN Albistur Klarene, 1 T.: 943 490 711 albisturjatetxea@gmail.com www.albisturjatetxea.com

Etxe-Zahar Putxutxoerreka kalea, 2 (Plaza) T.: 943 493 226 etxezahar@yahoo.es

Gurutze-berri Gurutze Berri Etxea. Plaza Bizardia, 7 T.: 943 490 625 / 943 491 037 gurutzeberri@gurutzeberri.com www.gurutzeberri.com

Arantzazu, 12. Arantzazu T.: 943 781 305 www.goikobenta.com goiko-bneta@terra.es

Ihurrita bidea 2-bajo, Bº Ugaldetxo T.: 943 491 194 restaurantematteo@gmail.com www.restaurantematteo.com

Arantzazu auzoa T.: 943 781 313 info@hotelsantuariodearantzazu.com www.hotelsantuariodearantzazu.com

Tornola, 2 (Ergoien) T.: 943 492 050 info@olaizola.com www.olaizola.com

Zuberoa Araneder Bidea, Barrio Iturriotz. 20180 Oiartzun T.: 943 491 228 www.zuberoa.com

OLABERRIA Hotel Castillo Ruta Madrid-Irun, Km.417 T.: 943 881 958 recepcion@hotelcastillo.info www.hotelcastillo.info

Zezilionea Herriko plaza, z/g. T.: 943 885 829 info@hotelzezilionea.com www.hotelzezilionea.com

Erratzu T.: 943 337 357 restaurante@hotelk10.com www.hotelk10.com/bosteko.php

Ergoien auzoa, 18 T.: 943 556 683 oianume@oianume.com www.oianume.com

Urretxu Soraluze Ostatua Carretera Aranzazu, Km.1 T.: 943 716 179 info@soraluzeostatua.es soraluzeostatua.es

Torre Zumeltzegi Torre Zumeltzegi, 11 T.: 943 540 000 contacto@hoteltorrezumeltzegi.com www.hoteltorrezumeltzegi.com

Ordizia Martinez Santa Maria, 10 T.: 943 880 641 resmartinez@euskalnet.net

TOLOSA Euskal Herria plaza, 4 T.: 943 650 996 astelena-jatetxea@astelena.com www.astelena.com

Beti Alai Olaizola

Urnieta

Oianume Hotel Santuario de Arantzazu

Astelena Matteo

Tolosa - Anoeta errepidea T.: 943 651 609 www.zuloagatxiki.com

Bosteko Goiko Benta Ostatua

Ostatu Mutiloa Mutiloa Bildua s/n, 20214 T.: 943 801 166 mutiloakoostatua@yahoo.es

Zuloaga Txiki

Errementari, 1 T.: 943 673 381

Botarri Oria kalea, 2 T.: 943 654 921 tolosa@botarri.com www.botarri.com

Fronton San Francisco, 4 T.: 943 652 941

Hokaba Areizaga Kalea, 18 T.943 532 292

Santa Barbara aterpetxea Santa Barbara auzoa T.: 943 723 387 aterpetxea@urretxu.net www.urretxu.net

ZALDIBIA Lazkao-Etxe Jatetxe-Nekazalturismo Aiestaran Erreka T.: 943 880 044 info@lazkaoetxe.com - www.lazkaoetxe.com

ZERAIN Mandioa Herriko plaza T.: 943 801 705

Ostatu Zerain Frontoi parea T.: 943 801 799

zestoa Aranburu Urrutikoetxea Kalea, 2 T.: 943 148 005

Zizurkil Abeletxe S.L. Zarate Bidea, s/n. T.: 943 693 983 info@abeletxe.com www.abeletxe.com

Plaza Etxeberri Tolosaldea Ctra. N-I Km. 432 T.: 943 650 656 www.restaurantetolosaldea.com

Usabal Usabal Industrialdea, 22 T.: 943 674 316 info@tolosachuleta.com www.tolosachuleta.com

Plaza Pedro María Otaño, 1 T.: 943 691 936 jatetxea@plazaetxeberri.com www.plazaetxeberri.com

ZUMARRAGA Bidezar Bidezar Kalea, 17 T.: 943 253 856

139


140

GASTRONOMIA

Etxeberri Bº Etxeberri T.: 943 721 211 www.etxeberri.com

Kabia Legazpi 5 T.: 943 726 274

ERRETEGIAK / ASADORES Astigarraga Yalde Oialume bidea, 34 T.: 943 330 530 www.chuletillasyalde.com

BEASAIN Urkiola Kale Nagusia, 7 T.: 943 086 131 jurkiolaasador@hotmail.com

Eibar Asador Azitain Erretegia Azitain bide, 6 T.: 943 121 854 contacto@asadorazitain.com www.asadorazitain.com

TOLOSA Burruntzi Pº de San Frantzisko, 3 T.: 943 650 559

Casa Julián Calle de Santa Klara, 6 T.: 943 671 417 casa.julian@hotmail.com www.casajuliandetolosa.com

Casa Nicolas Zumalakarregi pasealekua, 6 T.: 943 654 759 info@asadorcasanicolas.com www.asadorcasanicolas.com

Andoain

Hernani

Gaztañaga

Akarregi

Buruntza Auzoa T.: 943 591 968 info@sidreriagaztanaga.com www.sidreriagaztanaga.com

Astigarraga Alorrenea Alorrenea Bidea 4, T.: 943 336 999 alorrenea@gmail.com www.alorrenea.com

Bereziartua Bere-Aran Etxea. Iparralde Bidea 16 T.: 943 555 798 bereziartua@bereziartuasagardoa.com www.bereziartuasagardoa.com

Etxeberria Santiago enea baserria. Sagardotegi zeharra 5 T.: 943 555 697 info@sidreriaetxeberria.com www.sidreriaetxeberria.com

Gurutzeta Oialume Bidea, 63 T.: 943 552 242 gurutzeta@gurutzeta.com www.gurutzeta.com

Iretza Troia ibilbidea, 25 T.: 943 330 030 info@iretza.com www.iretza.com

Muñagorri-enea baserria. Santio Zeharra T.: 943 555 647 i_larrarte@hotmail.com www.larrarte.net

Petritegi Petritegi Bidea, 8 T.: 943 457 188 sidreria@petritegi.com www.petritegi.com

Santio Zeharra, 14 T.: 943 552 720 / 608 143 332 rezolasagardotegia@gmail.com www.rezolasagardotegia.com

ATAUN Uribitarte Barrio Ergoiena s/n T.: 943 180 119

Altzueta Osinaga, 7 T.: 943 551 502 altzueta@altzuetasagardotegia.com www.altzuetasagardotegia.com

Iparragirre Tolare Osinaga, 10 T.: 943 337 370 info@iparragirre.com www.iparragirre.com

Itxas-Buru Osinaga, 54 T.: 943 556 879 itxasburu@euskalnet.net www.itxasburusagardotegia.com

Otsua-Enea Otsua-Enea Baserria. Osinaga Auzoa, 36 T.: 943 556 894 info@otsua-enea.com www.otsua-enea.com

Zelaia Martindegi bailara, 29 T.: 943 555 851 zelaia@zelaia.es www.zelaia.es

IKAZTEGIETA Begiristain Tolare

Larrarte

Rezola

SAGARDOTEGIAK / SIDRERÍAS

Akarregi bailara, 5 T.: 943 330 713 akarregisagardotegia@hotmail.com

Zapiain Kale Nagusia, 96 T.: 943 330 033 gestion@zapiainsagardoa.com www.zapiainsagardoa.com

Iturrioz baserria T.: 943 652 837 begiristainsagardotegia@gmail.com www.begiristainsagardotegia.com

LEGORRETA Aulia Barrio Guadalupe, s/n T.: 943 806 066

Lizartza Goikoetxea Elbarrena, 9 .Aroztegi Baserria T.: 943 682 175

OIARTZUN Aristizabal Txalaka bidea 4 (Iturriotz) T.: 943 492 714 www.sidreriaaristizabal.com

ALTZAGA Olagi Altzaga bidea, 1, T.: 943 887 726 olagi@hotmail.es www.olagi.es

AZPEITIA

TOLOSA

Añota

Eguzkitza

Barrio Elosiaga s/n T.: 943 812 092 www.sidreriaanota.com

Usabal auzoa, 25 T.: 943 672 613 eguzkitzasagardotegia@gmail.com


jatetxeak eta erretegiak _ RESTAURANTES Y ASADORES

Isastegi Aldaba txiki auzoa, 16 T.: 943 652 964 isastegi@isastegi.com - www.isastegi.com

Urnieta Elutxeta Oztaran bailara, 34 T.: 943 556 981 www.elutxeta.com

Oianume Ergoien auzoa, 18 T.: 943 556 683 oianume@oianume.com www.oianume.com

Usurbil

ZERAIN

Aginaga

Oiharte

Aginaga auzoa T.: 943 366 710 info@aginagasagardotegia.com www.aginagasagardotegia.com

Arratzain Arratzain Zahar Baserria T.: 943 366 663 info@agroturismoarratzain.com www.agroturismoarratzain.com

Varajuel,a 3 T.: 945 33 11 11 asadorpetralanda@hotmail.com www.restaurantepetralanda.com

LAGUARDIA Amelibia Barbacana, 14 T.: 945 621 207 restauranteamelibia@gmail.com www.restauranteamelibia.com

C/ Mayor, 22 T.: 945 600 192 batzoki@hotmail.com www.batzokilaguardia.com

ELCIEGO La Cueva C/ Barrihuelo, 36 T.: 945 606 440 www.turismorurallacueva.com

Marqués de Riscal C/ Torrea, 1. 01340 Elciego T.: 945 180 888 www.hotel-marquesderiscal.com

Real Fortuna Ctra Cenicero Elciego, s/n T.: 945 606 012 info@realfortuna.es - www.realfortuna.es

LABASTIDA/BASTIDA Jatorrena Florida, 10 T.: 945 331 050 info@jatorrena.com - www.jatorrena.com

Otatza etxea, 5 T.: 943 801 757 www.sidreriaotatza.com

Kale-zahar, 39 T.: 943 364 597 sidreria@sidrassaizar.com www.sidrassaizar.com

Batzoki Rioja Alavesa

JATETXEAK RestauranteS

Otatza

Saizar

Petralanda

ARABAKO ERRIOXA / RIOJA ALAVESA

Hirukaketa gaina T.: 686 299 158 sagardotegia@oiharte.com www.oiharte.com

Hospedería los Parajes C/ Mayor, 46-48 T.: 945 621 130 www.hospederiadelosparajes.com

La Huerta Vieja Camino de la Hoya, s/n T.: 945 60 02 03 lahuertavieja@hotmail.com www.lahuertavieja.com

La Muralla Páganos, 42 T.: 945 60 01 98 reservas@cuevalamuralla.es www.cuevalamuralla.es

Marixa Biazteri Calle Mayor, (esquina C/ Berberana) T.: 945 600 026 reservas@biazteri.es - www.biazteri.com

Eguren Ugarte Crta. A-124 Km. 61, Páganos T.: 945 60 07 66 reservas@egurenugarte.com www.egurenugarte.com

El Bodegón Laguardia Travesía Santa Engracia, 3 T.: 945 60 07 93

El Medoc Alavés Paseo San Raimundo, 15 T.: 945 60 05 60 reservas@hotelvilladelaguardia.com www.hotelvilladelaguardia.com

Sancho Abarca, 8 T.: 945 60 01 65 info@hotelmarixa.com www.hotelmarixa.com

Villa- Lucia Ctra. de Logroño s/n T.: 945 600 032/945 246 409 www.villa-lucia.com

LEZA Ángel Santamaría Ctra A-124 Vitoria-Logroño, s/n. T.: 945 62 12 12 pagosdeleza@pagosdeleza.com www.pagosdeleza.com

PÁGANOS (LAGUARDIA) Héctor Oribe

El Mirador Castillo El Collado Pº El Collado 1 T.: 945 621 200 www.hotelcollado.com

Gasteiz, 8 T.: 945 600 715 hectororibe@hotmail.com www.hectororibe.es

141


142

GASTRONOMIA

ENOTURISMOA ENOTURISMO

1

ARABAKO ERRIOXAKO ARDOAK VINOS DE RIOJA ALAVESA

ARABAKO ERRIOXAKO ARDOAREN IBILBIDEA La Ruta del Vino de Rioja Alavesa Gaur egun 50 upategi baino gehiagok osatzen dute “Arabako Errioxako Ardoaren Ibilbidea”. Eskaintzaren osagarri dira denetarik duten enotekak, museoak, jatetxeak eta ardozaleak etxean bezala sentiarazteko sortutako beste enpresa batzuk ere. En la actualidad conforman la “Ruta del Vino de Rioja Alavesa” más de 50 bodegas. La oferta se completa con un surtido de enotecas, museos, restaurantes y otras empresas creadas para que el visitante amante de los vinos se sienta como en su propia casa. •

Arabako Errioxako Ardoaren Ibilbidea La Ruta del Vino de Rioja Alavesa T: +34 945 60 07 10 - F: 945 62 10 94 Calle Mayor, 68. 01300 Laguardia info@rutadelvinoderiojaalavesa.com www.rutadelvinoderiojaalavesa.com www.riojawine.com

PIKTOGRAMEN INTERPRETAZIOA Interpretación de PICTOGRAMAS

Ebro ibaiaren ertzean, Araba hegoaldean, 13.500 hektarea mahasti eguzkitan heltzen dira. Arabako Errioxa eskualdean daude, eta bertan urtero 100 milioi ardo-botila inguru ekoizten dituzte, Errioxa Jatorrizko Deitura Kalifikatuaren Kontseilu Arautzailearen kontrolpean.

Euskadi Gastronomika Jardunbide Egokiak Buenas Prácticas

A orillas del Ebro, al sur de Álava, se doran al sol 13.500 hectáreas de viñedos. Pertenecen a la comarca de Rioja Alavesa y producen anualmente alrededor de 100 millones de botellas de vino, elaboradas bajo el control del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja.

Kalitatearen Q ikurra Q Calidad IKT / TIC

BAÑOS DE EBRO Dominio de Berzal Termino Río Salado, 01307 T.: 945 623 368 info@dominioberzal.com www.dominioberzal.com

Viña Salceda Ctra. Cenicero, km 3, 01340 T.: 945 606 125 info@vinasalceda.com www.vinasalceda.com

ELCIEGO

ELVILLAR

Bodegas Valdelana

Lar de Paula

C/ Barrihuelo, 67-69, 01340 T.: 945 606 055 enoturismo@bodegasvaldelana.com www.bodegasvaldelana.com

Luberri Monje Amestoy Camino de Rehoyos s/n, 01340 T.: 945 606 010 luberri@luberri.com www.luberri.com

Coscojal, s/n, 01309 T.: 945 604 068 info@lardepaula.com www.lardepaula.com

Viña Laguardia Ctra. Laguardia, s/n, 01309 T.: 945 604 143 comercial@vinalaguardia.es www.vinalaguardia.es


enoturismoa _ enoturismo LABASTIDA/BASTIDA Bodegas y Viñedos de LabastidaSolagüen Avda. Diputación, 22, 01330 T.: 945 331 161 info@bodegaslabastida.com www.bodegaslabastida.com

Gonzalez Teso El Olmo, 34-36, 01330 T.: 945 331 321 j.gontes@hotmail.com www.gontes.com

Mitarte Avda. San Ginés, 01330 T.: 945 331 069 bodegas@mitarte.com www.mitarte.com

Tierra Agrícola Labastida El Olmo, 16, 01330 T.: 945 331 230 info@tierrayvino.com www.tierrayvino.com

Bodegas Ysios Camino de la Hoya, s/n, 01300 T.: 945 600 640

Carlos San Pedro Pérez de Viñaspre Páganos 44, bajo, 01300 T.: 945 600 146 info@bodegascarlossampedro.com www.bodegascarlossampedro.com

Casa Primicia Páganos 78, 01300 T.: 945 621 266 info@casaprimicia.com www.bodegascasaprimicia.com

García de Olano Ctra. Vitoria, s/n, 01309 T.: 945 621 146 garciadeolano@telefonica.net www.bodegasgarciadeolano.com

Laukote Ctra. Elvillar, s/n. Pol. 7; Pabellón 32, 01300 T.: 686 392 238 laukotesc@yahoo.es www.bodegaslaukote.com

LAGUARDIA Bodega Eguren Ugarte Carretera A-124, Km 61, 01309 Páganos T.: 945 600 766 reservas@egurenugarte.com www.egurenugarte.com

Bodega El Fabulista San Juan Plaza, 01300 T.: 945 621 192

Ruiz de Viñaspre Camino de la Hoya s/n, 01300 T.: 945 600 626 info@bodegaruizdevinaspre.com www.bodegaruizdevinaspre.com

Solar de Samaniego Ctra. Elciego s/n, 01300 T.: 902 227 700 bodega@cofradiasamaniego.com www.solardesamaniego.com

Bodegas Campillo Ctra. Logroño, s/n, 01300 T.: 945 601 228 info@bodegascampillo.es www.bodegascampillo.com

Bodegas López Oria Ctra Elvillar s/n, 01300 T.: 649 628 420 info@bodegaslopezoria.com www.bodegaslopezoria.com

Bodegas Palacio San Lázaro Nº1 , 01300 T.: 945 600 151 rrpp@bodegaspalacio.es www.bodegaspalacio.es

Bodega Señorío de las Viñas Mayor, s/n (Laserna), 01300 T.: 945 621 110 bodega@senoriodelasvinas.com www.senoriodelasvinas.com

Bodegas Solar Viejo Camino de la Hoya, s/n, 01300 T.: 945 600 113 solarviejo@solarviejo.com www.solarviejo.com

Torre de Oña S.A. Finca San Martín, s/n, 01309 T.: 945 621 154 info@torredeona.com www.torredeona.com

LAPUEBLA de LABARCA Bodegas Casado Morales Avda. de la Póveda, 12-14, 01306 T.: 945 607 017 visitas@casadomorales.es www.casadomorales.es

Bodegas Espada Ojeda Avda. de la Póveda, 8. 01306 T.: 945 627 349 bodegas@espadaojeda.com www.espadaojeda.com

Bodegas Loli Casado Avda. de la Póveda, 46, 01306 T.: 945 607 096 loli@bodegaslolicasado.com www.bodegaslolicasado.com

Covila Camino del Soto, 26. 01306 T.: 945 627 232 comercial@covila.es www.covila.es

Jilabá Nueva 17, 01306 T.: 945 627 256 bodega@jilaba.es www.jilaba.es

Miguel Ángel Muro Avda. Gasteiz, 29, 01306 T.: 945 607 081 info@bodegasmuro.es

Solar de Estraunza Avda. La Póveda, 25, 01306 T.: 945 627 245 gerente@bodegasestraunza.com www.bodegasestraunza.com

LEZA Bodegas Pagos de Leza

Vallobera Camino de la Hoya, s/n, 01300 T.: 945 621 204 bsanpedro@vallobera.com www.vallobera.com

Viña Lamioga Ctra. Navaridas, km.1.50, 01300 T.: 945 600 763 info@bodegalamioga.com www.bodegalamioga.com

Viña Real Ctra. Logroño-Laguardia, km. 4,8, 01300 T.: 941 304 809 visitas@cvne.com www.cvne.com

LANCIEGO Luis R. Camino de Elvillar, 22, 01308 T.: 945 608 022 bodegas@bodegasdeluisr.com

Ctra. A-124 Vitoria-Logroño, 01309 T.: 945 621 212 pagosdeleza@pagosdeleza.com www.pagosdeleza.com

OYON/OION Bodegas Ondalan Ctra. Logroño, 22, 01320 T.: 685 787 571 visitas@ondalan.es www.ondalan.es

Bodegas Valdemar Camino Viejo s/n, 01320 T.: 945 622 188 info@valdemar.es www.valdemar.es

Faustino Ctra. Logroño, s/n, 01320 T.: 945 601 228 info@bodegasfaustino.es www.bodegasfaustino.com

143


144

GASTRONOMIA SAMANIEGO Pascual Berganzo

Bello Berganzo

Matarredo de abajo nº8, 01307 T.: 945 623 337 bodegas@pascualberganzo.com www.pascualberganzo.com

Buencerrada, 4, 01307 T.: 945 609 299 bodegabelloberganzo@gmail.com www.bodegabelloberganzo.com

Bodega Izadi Herrería Travesía II, 5, 01307 T.: 945 609 086 marketing@izadi.com - www.izadi.com

Bodegas Luis Cañas Pascual Larrieta

Bodegas Baigorri

Camino Santa Lucia nº5, 01307 T.: 945 609 059 info@pascuallarrieta.com www.pascuallarrieta.com

Ctra. Vitoria-Logroño km. 53, 01307 T.: 945 609 420 mail@bodegasbaigorri.com www.bodegasbaigorri.com

Bodegas Ostatu

VILLABUENA DE ÁLAVA / ESKUERNAGA

Carretera de Vitoria, 1, 01307 T.: 945 609 133 comunicacion@ostatu.com www.ostatu.com

Arabarte Ctra. de Samaniego, s/n, 01307 T.: 945 609 408 arabarte@arabarte.es

Ctra. Samaniego, 10, 01307 T.: 945 623 373 bodegas@luiscanas.com www.luiscanas.com

García Berrueco La Lleca, 37, 01307 T.: 945 609 119 bodegb@hotmail.com

Hnos. Frias Del Val Herrerías 13, 01307 T.: 656 782 714 info@friasdelval.com - www.friasdelval.com

2 TXAKOLINA TXAKOLI Txakolina Euskadiko ardo zuria da. Ardo gazte eta fruitu-usainekoa da, graduazio ertainekoa, garraztasun puntu bat bereizgarri duena. Ardo oso berezia eta bereizia da. Fresko dagoela zerbitzatu behar da, eta gas karbonikoko txinpartatxoekin batera zabaltzen ditu bere aromak. El txakoli es el vino blanco autóctono de Euskadi. Se trata de un vino joven y afrutado, de graduación moderada (9,5º - 11,5º) y con una leve acidez. Es un vino muy característico y diferenciado. Hay que servirlo fresco, y desprende junto con pequeñas agujas de gas carbónico, fruto de su peculiar elaboración, toda su gama de aromas.

ARABAKO TXAKOLINA TXAKOLI DE ÁLAVA

GETARIAKO TXAKOLINA TXAKOLI DE GETARIA

BIZKAIKO TXAKOLINA TXAKOLI DE BIZKAIA

Aiaraldeko Txakolinaren Ibilbidea Araba batez ere Arabako Errioxako ardoekin lotu ohi dugun arren, Aiarako bailaran eta Nerbioi Garaian (Aiaraldean) txakolina ere ekoizten dute, Arabako Jatorrizko Deituraduna eta baita Bizkaiko Txakolina Jatorrizko Deitura duena ere.

“Getariako Txakolina” Jatorrizko Deitura duen txakolina izena ematen dion herriaz haratago ere ekoizten dute, Gipuzkoa osoan gaur egun. Nolanahi ere, Aia, Orio, Zarautz eta Getariako kostaldean biltzen dira ardo paregabea ekoizten duten upategi gehienak.

Mahastiak Uribe eta Urdaibai eskualdeetan daude nagusiki, eta kostalde inguruan ezezik, barnekaldeko haranetan ere topa ditzazkegu, baita ere garaiera erdiko mendien magalean.

Ruta del Txakoli de Aiaraldea A pesar de que Álava se relaciona sobre todo con el vino de Rioja Alavesa, en el valle de Ayala y del Alto Nervión (Aiaraldea) también se produce txakoli con Denominación de Origen tanto de Álava como de Bizkaia.

A pesar de que el “Txakoli de Getaria” pueda asociarse con el pueblo que le da nombre, actualmente se produce este vino con Denominación de Origen en toda Gipuzkoa. No obstante, la franja costera de Aia, Orio, Zarautz y Getaria acoge la gran mayoría de bodegas productoras de este caldo único.

• Arabako Txakolina Jatorrizko Deitura • Denominación de Origen Txakoli de Álava Dionisio Aldama 7 · 1º D, Apdo. 36. 01470 Amurrio (Álava) T.: 944 034 930 / 656 789 372 F: 945 39 37 86 merino@txakolidealava.com www.rutadeltxakoli.com www.txakolidealava.com

• Getariako Txakolina Jatorrizko Deituraren Kontseilu Arautzailea • Consejo Regulador de la Denominación de Origen Getariako Txakolina Aldamar, 4 bajo. 20808 Getaria (Gipuzkoa) T.: 943 14 03 83. F.: 943 89 60 30 info@getariakotxakolina.com www.getariakotxakolina.com

Los viñedos se encuentran presentes principalmente en las comarcas de Uribe y de la de Urdaibai, pudiéndose encontrar plantaciones tanto en zonas costeras, en valles interiores, o en las laderas de montañas de media altitud. • Bizkaiko Txakolina Jatorrizko Deituraren Kontseilu Arautzailea • Consejo Regulador de la Denominación de Origen Txakoli de Bizkaia - Bizkaiko Txakolina Barrio Mendibile 42, 48940 Leioa (Bizkaia) T.: 94 607 60 71. F: 94 607 60 72 info@bizkaikotxakolina.org www.bizkaikotxakolina.org


enoturismoa _ enoturismo

ARABAKO Txakolina TXAKOLI DE ÁLAVA

BIZKAIKO TXAKOLINA Txakoli de Bizkaia

Amurrio

Bakio

Arabako Txakolina

Abio Txakolina

Avda. Maskuribai s/n. Edificio El Salvador, 01470 T.: 615 725 696 arabakotxakolina@euskalnet.net www.txakolidealava.com

Elexalde, 5-A, 48130 T.: 657 79 47 54 www.abiotxakolina.com info@abiotxakolina.com

Ados Basarte Txakolina Artomaña Txakolina Masalarreina, s/n. 01468 ARTOMAÑA T.: 645 713 355 turismo@artomanatxakolina.com www.artomanatxakolina.com

LAUDIO/LLODIO

Urkitzaurrealde Auzoa, 4, 48130 T.: 605 026 115 www.basarte.net

Doniene Gorrondona Txakolina Gibelorratzagako San Pelaio, 1, 48130 T.: 946 194 795 gorrondona@donienegorrondona.com www.donienegorrondona.com

Lezama Magalarte Lezama Txakolina Garaioltza, 92-Bis, 48196 T.: 94 455 65 08 www.magalartelezamatxakolina.com Iñaki@magalartelezamatxakolina.com

Morga Bodega Talleri Bº Erroteta s/n, 48115 T.: 944 651 689 info@bodegatalleri.com www.bodegatalleri.com

MUNDAKA Portuondo Txakoli Portuondo Auzoa, 48360 T.: 946 876 050 www.restaurante portuondo.com

Beldui Txakolina Beldui Baserria, 01400 T.: 946 728 148 enoturismobeldui@gmail.com www.beldui.com

Okondo Señorío De Astobiza Bº Jandiola, 16 (Caserío Aretxabala) 01409 T.: 945 898 516 visitas@senoriodeastobiza.com www.senoriodeastobiza.com Dispone de restaurante bajo reserva.

Zabala Txakolina Elexalde, 5-D, 48130 T.: 656 76 79 54 zabalatxakolina@gmail.com

GALDAMES Barrio Bentorro 4, 48191 T.: 94 610 01 07 info@vinasulibarria.com www.vinasulibarria.com

Bodega Txakoli Uriarte Bº Acillona - Caserío Eguzkitza (Fika), 48113 T.: 659 67 45 95 www.txakoli-uriarte.com info@txakoli-uriarte.com

Hondarribia

Gatika

Bodegas Hiruzta

Bodega Butroi

Barrio Jaizubia, 266, 20282 T.: 943 646 689 info@hiruzta.com www.hiruzta.com

OLABERRIA Bengoetxe Caserío Bengoetxe, 20212 T.: 943 884 955 www.txakolibengoetxe.com

Bodega Berroja Ctra. Zugastieta. Balcón de Bizkaia (Ajuria) Barrio Berroja, 12, 48392 T.: 944 106 254 txakoli@bodegaberroja.com www.bodegaberroja.com

Bodegas de Galdames, S.L

Gamiz-Fika

Getariako txakolina TXAKOLI DE GETARIA

Muxika

Igartua, 25, 48110 T.: 618 160 514 txakoli@butroi.com www.butroi.com

gernika-lumo Bodegas Itsasmendi Upategia Bº Arane 3, 48300 T.: 946 270 316 gari@bodegasitsasmendi.com www.bodegasitsasmendi.com

Orduña Arzabro Txakolina Barrio Urruti, 85. 01468 Delika T.: 649 390 942 arzabro@arzabro.es www.arzabro.es

Gure Ahaleginak Barrio Ibazurra, 1, 48460 T.: 945 38 41 26 maitedurana@gureahaleginak.com www.gureahaleginak.com

ZALLA Bodegas Txabarri Barrio Muñeran, 17, 48860 T.: 94 639 09 47 itxasa@yahoo.es

Bodegas Virgen De Lorea Barrio Lorea, s/n, 48860 T.: 629 45 56 20 virgendelorea@spankor.com www.bodegasvirgendelorea.com

ZARAUTZ Bodega De Txakoli Talai Berri Txakolindegia Talai Mendi auzoa 728, 20800 T.: 943 132 750 info@talaiberri.com www.talaiberri.com

LARRABETZU

zamudio

Azurmendi

Magalarte Zamudio Txakolina

Bº Legina, s/n. - 48195 T.: 944 558 866 info@azurmendi.biz www.azurmendi.biz

Arteaga Auzoa, 107, 48170 T.: 94 452 14 31 magalarte@hotmail.com

145


146

GASTRONOMIA

3 SAGARDOA LA SIDRA Irailaren amaieran edo urriaren hasieran ekiten zaio sagardoa egiteari, sagarrak hautatu eta bilduz. Sagarrok txikitu eta prentsatu ondoren lortutako zukua upeletan sartzen dute, eta bertan, hartzitu ostean sagardo bilakatuko da. Euskadin ohitura zabaldua da sagardotegietara joan eta sagardoa zuzenean kupeletik dastatzea, betiko menua janez: bakailao-tortilla, bakailao frijitua piper berdeekin, txuleta errea eta gazta irasagar-gozokiarekin eta intxaurrekin. Gero eta gehiago dira urte osoan zabalik izaten diren sagardotegiak, baina sasoian joatea da onena, urtarrila eta apirila bitartean, alegia. Botilaratutako sagardoa urte osoan kontsumi daiteke.

Sagardoetxea Euskal Sagardoaren Museoa El Museo de la Sidra Vasca

Kale Nagusia, 48. 20115 ASTIGARRAGA (Gipuzkoa). T.: 943 550 575 · info@sagardoetxea.com www.sagardoetxea.com · www.sagardun.com www.sagardoarenlurraldea.eus

La elaboración de sidra comienza hacia finales de septiembre principios de octubre, con la selección y recogida de manzana. A través del machacado y su posterior prensado, el zumo obtenido es depositado en las barricas donde se culminará en sidra después de los procesos de fermentación. En Euskadi, es toda una tradición acudir a las sidrerías para probar la sidra directamente de la barrica o “kupela”, acompañada del típico menú: tortilla de bacalao, bacalao frito con pimientos verdes, chuleta a la brasa y queso con membrillo y nueces. Aunque cada vez hay más sidrerías abiertas todo el año, se recomienda acudir en temporada, entre enero y mediados de abril. También se puede degustar en botella durante todo el año.

Museoak hiru gune ditu: Museogunea (argazkiak, informazio-panelak, jokoak…), sagastia (kanpoaldean den gunea, hainbat sagar-barietate eta landaketa- eta txertaketateknikak bertatik bertara ikusteko) eta dastaketarako gunea, txotx-aren erritua ezagutzeko tokia. El Museo consta de tres espacios diferenciados: El espacio museístico (fotografías, paneles informativos, juegos...), el manzanal (un espacio al aire libre que permite observar diferentes variedades de manzana y las técnicas de cultivo e injerto) y un tercer espacio dedicado a la degustación y a la iniciación del rito del txotx.

IGARTUBEITI Baserri Museoa Ezkio bidea z/g. 20709 EZKIO-ITSASO (Gipuzkoa) T.: 943 722 978 F.: 943 880 138 www.igartubeitibaserria.eus

XVI. mendeko baserria da, zaharberritua dago eta bertan ikusgai ditugu sagarra prentsatzeko modua, belarra lehortzeko era eta ganbarako sekretu ezkutuak. Un baserri (caserío) del siglo XVI rehabilitado que nos muestra cómo se prensa la manzana, cómo se seca la hierba y qué secretos esconde la ganbara (desván).


enoturismoa _ enoturismo

BISITA DAITEZKEEN SAGARDOTEGIAK SIDRERÍAS VISITABLES araba/álava

Gipuzkoa

Aramaio

Aduna

Sidreria Iturrieta

Aburuza

Bº Arraga 2, Ibarra. 01169 T.: 945 445 385 / 685 721 593 jj.iturrieta@yahoo.es iturrietasagardotegia.blogspot.com

Zapiain

Goiburu auzoa. 20150 T.: 943 692 452 aburuza@sidrasaburuza.net www.sidrasaburuza.net

Zabala

Kale Nagusia 94. 20115 T.: 943 330 033 calidad@zapiainsagardoa.com www.zapiainsagardoa.com

ataun

Garagartza baserria. 20150 T.: 943 690 774 info@rzabala.com www.rzabala.com

Urbitarte Barrio Ergoiena s/n. 20211 T.: 943 180 119

hernani

Aia Satxota Sagardotegia Santio Erreka 3. 20809 T.: 943 835 738 / 618 303 584 satxota@gmail.com www.sidreriasatxota.com

Iparragirre Osinaga 10. 20120 T.: 943 337 370 info@iparragirre.com www.iparragirre.com

Zelaia

Astigarraga Sidrería Bereziartua Bere-Aran Etxea. Iparralde Bidea 16 20115 T.: 943 555 798 bereziartua@bereziartuasagardoa.com www.bereziartuasagardoa.com

Martindegi bailara 29. 20120 T.: 943 555 851 zelaia@zelaia.es www.zelaia.es

USURBIL Saizar

Sidrería Gurutzeta

Oialume Bidea, 63. 20115 T.: 943 552 242 gurutzeta@gurutzeta.com www.gurutzeta.com

Sidrería Petritegi Camino de Petritegi nº 6. 20115 T.: 943 457 188 reservas@petritegi.com www.petritegi.com

Kale-zahar, 39 T.: 943 364 597 sidreria@sidrassaizar.com www.sidrassaizar.com

Zerain Oiharte

Hirukaketa gaina. 20214 T.: 686 299 158 sagardotegia@oiharte.com www.oiharte.com

147


148

GASTRONOMIA

mundo idiazabal mundua Euskal Herria bezain zaharra, milaka urte dira “Idiazabal” gazta Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan egiten dutela. Gutxienez 2 hilabetez ondutako gazta da, latxa eta Karrantzako ardien esnearekin bakarrik egiten dena.

Idiazabal gaztaren Interpretazio eta Degustazio Zentroa Centro de Interpretación y Degustación del Queso Idiazabal Kale Nagusia 37 bajo 20123 IDIAZABAL (Gipuzkoa) T.: 943 188 203 info@idiazabalturismo.com www.idiazabalturismo.com

Tan viejo como Euskal Herria, el queso “Idiazabal” se produce en la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra desde hace miles de años. Se trata de un queso curado con una maduración mínima de 2 meses, que se realiza exclusivamente con leche pura de oveja “latxa” y carranzana,

Idiazabal Jatorrizko Izendapenaren Kontseilu Arautzailea Consejo Regulador de la Denominación de Origen Queso Idiazabal Granja Modelo de Arkaute, s/n 01192 ARKAUTE (Araba/Álava) T.: 945 289 971 • F.: 945 121 386 info@idiazabal.net http://www.doidiazabal.com www.quesoidiazabal.com

Gaien arabera bereizita dauden hainbat gune ditu, artzaintzaren mundua ezagutu, gazta egiteko prozesua bertatik bertara ikusi eta produktua dastatzeko aukera eskaintzen dutenak. Consta de varias áreas temáticas que permiten conocer el mundo del pastoreo, ver in situ el proceso de elaboración del queso y realizar una cata en el propio centro.

Araba/Álava

Bizkaia

Gipuzkoa

Aramaio

Balmaseda

gabiria

Queseria Atxeta

Lactea De Balmaseda, S.L.

Baztarrika

Olaeta 42 - Atxeta Baserria, 01165 T.: 945 450 167 maiatxeta@hotmail.com

EGINO Quesería Olano S.A.T. San Esteban, 6, 01260 T.: 945 304 244

GALARRETA Quesería Azkarra S.C. Barrio Arriba, 13, 01208 T.: 945 0421 129 - 670 519 666 info@azkarra.com - www.azkarra.com

Goiuri-Ondona (URKABUSTAIZ)

Parque Industrial El Páramo, 48800 T.: 94 680 28 64 lactea@lactebal.com

idiazabal GORDEXOLA Quesos y Txakoli Ulibarri Barrio Isuskiza Handia 1, 48192 T.: 665 725 735 ulibarriartzaiak@gmail.com

GÜEÑES (SODUPE) Quesería Isusi Anaiak Caserio Buniete, 1. 48840 T.: 626 351 164 isusi-anaiak@hotrmail.com

Quesería Basterra Ctra. Vitoria, 1, 01449 T.: 945 437 279 urjauzikogazta@gmail.com

IZORIA (MURGA) Queseria Izoria Bº Ibarra,27, 01479 T.: 945 39 91 38 / 675 841 6520 queseriaizoria@gmail.com

Ugarana goikoa auzoa, 12, 20217 T.: 943 882 290

Aranburu Ondramuino Baserria, 20213 T.: 943 882 290

Arimasagasti Arimasagasti berri baserria, 20213 T.: 943 882 290

Gaztiñatxulo Gaztiñatxulo Baserria, 20213 - T.: 943 882 290

LEINTZ-GATZAGA Jakion

Ubide Pagobieta Gaztaitegia pagobieta, s/n, 48145 Ubide T.: 669 179 634 naiarahl@hotmail.com www.pagobieta.com

San Migel plaza, 20530 - T.:943 714 686

Mutriku Goienetxe Queseria Olatz Auzoa, 13 - Goinetxe Baserria, 20830 T.: 943 603 564 maitanearrinda@yahoo.es - www.artai-gazta.net


GASTRONOMIAKO MUSEOAK ETA INTERPRETAZIO ZENTROAK _ MUSEOS Y CENTROS DE INTERPRETACIÓN GASTRONÓMICOS

OÑATI

Urnieta

ZERAIN

Gomiztegi baserria

Adarrazpi Gaztandegia

Basazabal

Arantzazu auzoa, 20200 T.: 943 251 008

SEGURA Ondarre Beheko Arrabal, z/g, 20214 T.: 943 801 664

Goiburu Auzoa, 33 C, 20130 T.: 626 786 750 adarrazpi@gmail.com www.basquecooltour.com

Barbari auzoa, 63, 20214 T.: 943 801 505

Garoa

ZALDIBIA Otatza

Garoa gaztandegia, 20214 T.: 943 801 505

Otatza Baserria, 20247 - T.:943 882 290

GASTRONOMIAKO MUSEOAK ETA INTERPRETAZIO ZENTROAK MUSEOS Y CENTROS DE INTERPRETACIÓN GASTRONÓMICOS Araba/Álava Amurrio

Lekeitio

Idiazabal

Likorearen Museoa Museo del Licor

Marierrota Itsasaldi Errota Molino de Mareas

Idiazabal gaztaren Interpretazio eta Degustazio Zentroa Centro de Interpretación y Degustación del queso Idiazabal

Maskuribai, 4 - 01470 T.: 945 891 812 administracion@destileriasacha.com www.destileriasacha.com

Laguardia Villa Lucia Ardoaren Gune Tematikoa Centro Temático del Vino Villa Lucía Ctra. Logroño, s/n. 01300 T.: 945 600 032 museo@villa-lucia.com www.villa-lucia.com

Zuia Eztiaren Museoa Museo de la Miel Domingo de Sautu 20 - 01130 Murgia- Zuia T.: 945 430 167 oficinadeturismo@cuadrillazuia.com

Bizkaia Bakio Txakolingunea (Txakolinaren Museoa) Txakolingunea (Museo Txakoli) Basigoko Bide Nagusia, 3. 48130 T.: 946 028 513 txakolingunea@bizkaia.net www.bizkaikoa.bizkaia.net

El molino está ubicado a orillas del río Lea 48280 MENDEXA www.lekeitio.org

Sosoaga Dolarea Lagar de Sosoaga Itsas Ondare Zentroa Santa Elena, 48280 T.: 946 844 017 turismo@lekeitio.com www.leaartibaiturismo.com

Gipuzkoa

Kale Nagusia 37 behea. 20213 T.: 943 882 290 info@idiazabalturismo.com www.idiazabalturismo.com

Leintz-Gatzaga Gatz Museoa Museo de la Sal Dorletako bidea. 20530 T.: 943 714 792 turismoa@leintzgatzaga.com www.leintzgatzaga.com

Astigarraga

Ordizia

Sagardoetxea Euskal Sagardoaren Museoa Museo de la Sidra Vasca

D’elikatuz Gastronomiaren Interpretazio Zentroa Centro de Interpretación Gastronómico

Kale Nagusia 48, 20115 - T.: 943 550 575 info@sagardoetxea.com www.sagardoetxea.com

Santa Maria kalea. 20240 T.: 943 882 290 delikatuz@ordizia.org - www.delikatuz.com

EZKIO - ITXASO

Tolosa

Caserío Museo Igartubeiti Baserria

Gorrotxategi Gozogintza Museoa Museo de la Confitería Gorrotxategi

Ezkio Bidea s/n. 20709 T.: 943 72 29 78 igartubeiti@gipuzkoa.net www.igartubeitibaserria.eus

Letxuga kalea 3. 20400 T.: 943 697 413 xaxueta@gorrotxategi.com www.gorrotxategi.com

149


150

GASTRONOMIA

GASTRONOMIAKO BESTE ENPRESA ETA JARDUERA BATZUK OTRAS EMPRESAS Y ACTIVIDADES gastronómicas

1

PIKTOGRAMEN INTERPRETAZIOA Interpretación de PICTOGRAMAS

PINTXO TABERNAK bares de pintxos

Euskadi Gastronomika Jardunbide Egokiak Buenas Prácticas

IRISGARRITASUNA ACCESIBILIDAD

Kalitatearen Q ikurra Q Calidad IKT / TIC Sol Repsol

Fisikoa Física Ikusmenezkoa Visual Entzutezkoa Auditiva Adimenezkoa Intelectual Organikoa Orgánica

Araba/Álava IBARRA (ARAMAIO) Eki Pedro Ignacio Barrutia, 9, 01160 T.: 945 445 988 itzi_coci21@hotmail.com

Laguardia Hiruko Sta Engracia 41 (Esquina Plaza Mayor), 01300 T.: 945 600 644 hirukoger@hotmail.com

Ansan Irish Tavern Paganos 60, Bajo, 01300 T.: 945 600 609 irishtavernansan@hotmail.com

El Jubilado Santa Engracia, 47, 01300 T.: 945 600 506 robergollete@hotmail.com

Santa Engracia, 37, 01300 T.: 665 650 959 bar_velar@hotmail.com

Berria Santa Engracia, 28 bajo, 01300 T.: 678 603 590 tapillor@gmail.com

Escudo Mayor Plaza Mayor, 6, 01320 T.: 945 622 357 escudo_mayor@hotmail.com

El Tertulia Mayor, 70, 01300 T.: 945 600 006 bartertulialaguardia@gmail.com

ULLIBARRI-GAMBOA (ARRATZUA-UBARRUNDIA) Erpidea

Pola Santa Engracia, 33, 01300 T.: 945 621 178

MURGIA (ZUIA) Hotel Casa Del Patron

Bar Velar

OYON

San Martin 2, 01130 T.: 945 430 754 hotel@casadelpatron.com www.casadelpatron.com

Zuia Plaza Kafe Plaza Ayuntamiento 8, 01130 T.: 945 430 804 zuiaplazakafe@hotmail.com

Ullibarri-Gamboa, s/n, 01520 T.: 945 299 976 restauranteerpidea@hotmail.com

VITORIA-GASTEIZ Bar Erkiaga Herrería, 38, 01001 T.: 945 276 508 info@barerkiaga.es www.barrestauranteerkiaga.com

Cafetería El Pregón Plaza de la Provincia, 1, 01001 T.: 945 261 260 cafeteriaelpregon@gmail.com www.cafeteriaelpregon.es


GASTRONOMIAKO BESTE ENPRESA ETA JARDUERA BATZUK _ OTRAS EMPRESAS Y ACTIVIDADES gastronómicas

El Chispial Pintor Teodoro Dublang, 9-11 bajo, 01008 T.: 945 247 223 elchispial@elchispial.com www.elchispial.com

El 7 Cuchillería, 3, 01001 T.: 945 272 298 restauranteel7@gmail.com

Usokari Dato, 25, 01005 T.: 945 234 152 saburdi@saburdi.com

Virgen Blanca Plaza Virgen Blanca, 2, 01001 T.: 945 286 199 restvirgenblanca@orange.es

Bilbao Cafetería Abandoibarra Avenida Abandoibarra, 4, 48011 T.: 944 035 149

Cervecería Cruz-Blanca Alameda de Urquijo, 80, 48011 T.: 944 273 794 info@cruzblancabilbao.com www.cruzblancabilbao.com

Gardoki Angulema, 4, 01004 T.: 945 285 475 pablo@barpuertagrande.com

Izartza Plaza España, 5, 01001 T.: 945 235 533 coperoca@gmail.com www.izartza.com

Jango Taberna Cuchilllería, 26, 01001 T.: 945 120 573 jangotaberna@jangotaberna.com www.jangotaberna.com

Jardines De Uleta Uleta, 1, 01007 T.: 945 133131 reservas@jardinesdeuleta.com www.jardinesdeuleta.com

La Huerta Dato, 41, 01005 T.: 945 149 451 restaurantelahuerta@gmail.com www.lahuerta41.com

Oh! Tapas & Copas C.C. Aretxabaleta. Iruraiz-Gauna, 1, 01006 T.: 945 305 959 oh@ohrestaurante.com www.ohrestaurante.com

Perretxico San Antonio, 3, 01005 T.: 945 137 221 www.perretxico.es administracion@marmitaco.es

Puerta Grande Plaza del Renacimiento, 1, 01004 T.: 945 308 640 pablo@barpuertagrande.com www.barpuertagrande.com

Rosi Herreria 44, 01001 T.: 945 250 248 rosijatetxea@yahoo.es

Saburdi Dato, 32, 01005 T.: 945 147 016 saburdi@saburdi.com www.saburdi.com

Okela

Bizkaia AREATZA

Galdakao

The Quiet Corner - Pub Irlandés

On Kafe

Kristo Kalea, s/n, 48143 T.: 946 121 750 tqcorner@gmail.com thequietcorner2012.blogspot.com.es

Bizkaia kalea 5, 48960 T.: 944 572 883 ic.onkafe@gmail.com http://onkafe.wordpress.com/

Bakio

Gernika-Lumo

Bar Itxasondo

Auzokoa Taberna

Zarrakoa, 9, 48130 T.: 946 194 004

BALMASEDA Bar Pintxo I Blanco Martin Mendia, 5, 48800 T.: 637 803 516 jose.sarachaga@gmail.com www.pintxoiblanco.com

Bermeo Atxetak Taberna Muelle Nardiz Tar Benanzio 26., 48370 T.: 946 881 767

Batun - Batun Taberna Istua Kalea, 2, 48370 T.: 946 881 582 alexdelpiero5@hotmail.com

Cafetería Gurea Eskoikiz 5, bajo, 48370 T.: 946 881 824 gureabermeo@gmail.com

Eguzki Taberna Prantzisko deuna, 4 baixua, 48370 T.: 946 880 214 fgmeguzki@hotmail.com

Izaro Taberna Plaza Lamera Bermeo, 48370 T.: 946 881 112 izaroirishpub@hotmail.com

Pablo Picasso Kalea, 9, 48300 T.: 946 251 666 garapena@olatzlegarza.com

Bake Eder Taberna Picasso, 11, 48300 T.: 946 251 059

Cafeteria Etxarte - Pintxos Barrenkale 6, 48300 T.: 944 653 429 info@etxarte.es www.etxarte.es

El Caserío Taberna Calle de Artekalea, 9, 48300 T.: 946 255 875

Nere Kabia Hamburguesería Nere Kabia Kalea, 4, 48300 T.: 946 254 113 www.nerekabia.com

Twente Café-Bar San Bartolome Kalea, 2, 48300 T.: 944 653 185

GETXO Arrantzale Taberna Puerto Viejo 3, 48991 T.: 944 601 244 arrantzale@arrantzale.com www.arrantzale.com

Bar Aremuna Lamera Taberna Lope Diaz de Haro, 3 baixua, 48370 T.: 946 880 214  fgmeguzki@hotmail.com

Toloño San Francisco, 3, 01001 T.: 945 233 336 info@tolonobar.com - www.tolonobar.com

Maestro Garcia Rivero 8, 48011 T.: 944 415 937

Reina María Cristina, 3. 48930 T.: 946 023 085 aremuna@gmail.com

Bar Burdinola Zokoa Taberna Askatasun Bidea, 42, 48370 T.: 946 028 395

Avda Basagoiti 75 48991 T.: 946 852 137 burdinola13@gmail.com

151


152

GASTRONOMIA

Fugu Muelle Evaristo Txurruka 2 (lonja), 48930 (soportales Puente Zubia Plaza) T.: 944 808 796 info@fugulasarenas.com www.fugulasarenas.com

Glass Grill Urbano Mayor 33. 48930 - T.: 946 579 551 roberfres@hotmail.com

Jolas-Aurre Kafetegia Andrés Cortina 4. 48991 T.: 944 910 967 cafeteria@pensionbasagoiti.es

La Kazuela Mayor, 17. 48930 T.: 946 080 602 info@lakazuela.com www.lakazuela.com

Otxandio Danoena Plaza Nagusia, 5. 48210 T.: 945 450 248 javier.axpe@yahoo.es

Haitz C/ Artekale, 30. 48210 T.: 945 461 426

Volker Paulaner Bierhaus Akilino Arriola, 7, 48600 T.: 946 764 316

Sopelako Batzokia Akilino Arriola, 1. 48600 T.: 946 025 151

Premierk Getxo Las Mercedes Kalea, 48930 T.: 946 120 036

Gorliz Txispas Taberna Iberrebarri Plaza, 2. 48630 T.: 946 774 390

Lekeitio Trinkete Taberna Eusebio Mª de Azkue kalea 5. 48280 T.: 946 844 175 trinkete@suspergintza.net

Gipuzkoa ARETXABALETA Taberna Berri Jatetxea Durana, 26. 20550 T.: 943 792 067

Mungia Café Bizkaia Lauaxeta, 13, 48100 - T.: 946 565 166

Ene Bada Foruen Enparantza 4, 48100 T.: 946 748 898

Orozko Cafeteria Zubiaur Plaza Zubiaur s/n. 48410 T.: 946 339 647

Haizea Aldamar, 8. 20003 - T.: 943 425 710 mitxelaiz@hotmail.com

Rojo Y Negro San Marcial, 52. 20005 T.: 943 431 862 info@barrojoynegro.es www.barrojoynegro.es

Fermin Calbetón, 6. 20600 T.: 943 208 586 tre@euskalnet.net

Cafeteria El Ambigu Café Julián Etxeberria, 12. 20600 T.: 943 200 047 elambigucafe@hispavista.com

Kultu Taberna

ARRASATE Mondragon Hotela Biteri Etorbidea, 16. 20500 T.: 943 712 433 hotelmondragon@hotelmondragon.com www.hotelmondragon.com

Deba

Zuloaga Tarren Kalea, 3. 20600 T.: 943 208 439 tre@euskalnet.net

Errenteria Bar Irrintzi Kapitanenea Kalea, 4. 20100 T.: 943 519 799

Bar Salegui Galtzada, 13-15. (Itziar) 20829 T.: 943 199 005 info@salegi.net

Calle Arenal, 11 Bajo, 20820 T.: 943 191 295

Goikoa Taberna Goiko Kalea, 40. 48360 - T.: 946 029 863 marmiscla@hotmail.com

Mayor, 21, 20003 T.: 943 431 073 restaurantecasavergara@gmail.com www.casavergara.com

Bar Koskor

Seven Clovers (Irish Pub)

Mundaka

Casa Vergara

Eibar

Plaza de las Escuelas, 3, 48930 T.: 946 020 253 pianamulsnackbar@yahoo.es

Portu Zaharra nº 35 - 48991 Algorta T.: 944 602 033 portuzaharra@portuzaharra.com www.portuzaharra.com

31 de Agosto Kalea, 23. 20004 T.: 943 426 362 gandarias@casagandarias.com www.restaurantegandarias.com

Sopela

Pianamul

Portu Zaharra Bar

Casa Gandarias

Urgain Hondartza Kalea, 5, 20820 T.: 943 191 101 www.urgain.net

La Cepa Viteri, 26, 20100 T.: 943 511 081

Leku Zaharra Calle de la Magdalena, 3, 20100 T.: 943 516 441

Xera Gastroteka Plaza Xabier Olaskoaga. 20100 T.: 943 344 875 info@xeragastroteka.com www.xeragastroteka.com

Donostia/San Sebastián A Fuego Negro 31 de agosto, 31. 20003 T.: 650 135 373 jan@afuegonegro.com www.afuegonegro.com

Bodega Donostiarra C/ Peña y Goñi, 13, 20002 T.: 943 011 380 bodega@bodegadonostiarra.com www.bodegadonostiarra.com

Zuketz Xenpelar, 1, 20100 - T.: 943 518 835 zuketz@gmail.com www.kafejatetxeazuketz.com

GETARIA Bar Giroa Taberna Nagusia 20, 20808 - T.: 943 140 800 eukene2008@hotmail.com www.giroarestaurante.com


GASTRONOMIAKO BESTE ENPRESA ETA JARDUERA BATZUK _ OTRAS EMPRESAS Y ACTIVIDADES gastronómicas

Politena Kale Nagusia 9, 20808 T.: 943 140 113 politena@hotmail.com

Hernani

Irun

OIARTZUN

Bar - Restaurante GaztelumendiAntxon

Kastro-Berri

San Juan, 3, 20304 T.: 943 630 512 reservas@gaztelumendi-antxon.com www.gaztelumendi-antxon.com

Bar Aralar Taberna C/ Felipe Sagarna “Zapa”, 8. 20120 T.: 943 331 506 arantxa.tolosa@gmail.com aralartaberna.jimdo.com

Bar Kixkal Taberna Kale Nagusia 15, 20120 T.: 943 336 699 jonekixkal@hotmail.com

Hondarribia Bar Gran Sol San Pedro, 63-65, 20280 T.: 943 647 075 info@bargransol.com / bargransol.com

Bar La Canasta Ensanche, 5, 20302 T.: 943 618 477 mauroarroyo083@gmail.com

Zuloaga, 5, 20280 T.: 943 641 054 jauregui@hoteljauregui.com www.hoteljauregui.com/restaurante

Calle Mayor, 13, 20302 T.: 943 621 195 www.barmanolo.net

Bar Orrua Mayor Kalea, 2, 20302 T.: 943 245 587 www.orrua.com

Barrio Jaizubia, 266, 20281 T.: 943 646 689 info@hiruzta.com / www.hiruzta.com

Danontzat Denda, 6, 20280 - T.: 943 645 663

Goxodenda San pedro, 79, 20280 T.: 943 641 952 www.goxodenda.com

León Iruretagoyena, 1, 20302 T.: 943 620 962 bsargia@gmail.com www.barsargia.com

Fueros, 2, 20302 T.: 943 621 954

Café Irun Avda. Letxumborro, 91, 20305 T.: 943 637 377 galarza@cafeirun.com / www.cafeirun.com

Cafetería Europa Letxumborro Hiribidea, 91, 20302 T.: 943 621 662

Danako Jatetxea Hondar C/ Zuloaga, 20, 20280 T.: 943 642 793 www.restaurantehondar.com

Restaurante Alameda Minasorroeta, 1, 20280 T.: 943 642 789 reservas@restalameda.com www.restalameda.net

Restaurante Kai Zaharra C/ Almirante Alonso, 12, 20280 T.: 943 642 784 infokaizaharra@kaizaharra.com www.kaizaharra.com

Restaurante Txantxangorri San Pedro kalea, 23, 20280 T.: 943 640 102 txantxangorrihondarribia@hotmail.com

Vinoteka Ardoka San Pedro, 32, 20280 T.: 943 643 316 ricomikel_a@hotmail.com

Bar Arkaitz Taberna Abeslari 6, 20810 T.: 943 831 657

Cocina Mujika laza Sta Maria, 2 bajo, 20400 T.: 943 673 943 info@cmujika.net / www.cmujika.net

Denak Igaralde 4, 20400 - T.: 943 671 627 denaktaberna@hotmail.com

Ikatza

Bar The Corner Bodegas Hiruzta

ORIO

Tolosa Bar Manolo

Bar Sargia Bar Restaurante Enbata

Doneztebe plaza 13, 20180 T.: 943 494 778 kastroberritaberna@gmail.com

Plaza Anzaran, 14, 20301 T.: 943 118 924 danakojatetxea@gmail.com www.danakojatetxea.com

Irungo Atsegiña San Marcial Kalea, 9, 20304 T.: 943 628 934

Restaurante Zura Ricardo Alberdi Zumardia, 3, 20304 T.: 943 578 468 restaurantezura@gmail.com www.restarurantezura.com

Euskal Herria Plaza, 20400 T.: 943 674 913

Illargi Delicatessen Gipuzkoa plaza, 20400 T.: 943 654 229 illargitolosa@yahoo.es www.illargidelicatessen.com

Orbela Errementari 10, 20400 T.: 943 016 780 orbelataberna@hotmail.com

Photokafe Antonio Lekuona Kalea, 1, 20400 T.: 943 576 026

Pub 19.90 Euskal Herria plaza 5, 20400 T.: 943 119 017 pub1990@hotmail.com - www.19-90.com

Solana 4 Solana Kalea, 4, 20400 T.: 943 017 636

Triangulo Triangulo plaza, 20400 T.: 943 244 231

Urnieta Bar Guria C/ Idiazabal 46-48, 20130 T.: 943 005 650 info@pensionguria.com www.pensionguria.com

Singular Food Avenida Iparralde, 43, 20302 T.: 943 639 639 info@singular-food.com www.singular-food.com

Mutriku Bar Cafetería Loretxu Taberna Beheko plaza s/n, 20830 T.: 943 603 795

ZARAUTZ Euskalduna Taberna Nagusia 37, 20800 T.: 943 130 373 felix.euskalduna@hotmail.com

Itxas Lur Santuiturri 3 behea, 20800 T.: 943 890 138 info@itxaslur.com - www.itxaslur.com

153


154

GASTRONOMIA

2

TABERNAK ETA KAFETEGIAK bares y cafeterías

Araba/Álava

Bizkaia

Laudio/Llodio

SOPELANA

Azoka

Lurren

Pl. Alberto Acero, 13, 01400 T.: 946 724 213 azokakafebar@gmail.com

Gorbea Bar Café C/ Ugarte, 1, 01400 T.: 946 722 975

Ripa, 1, 48600 T.: 944 049 766

gipuzkoa Zumarraga

Iluntze Zumalakarregi Etorbidea, 47, 01400 T.: 946 725 023 iluntzekafe@gmail.com www.iluntzekafe.com

Txindoki Secundino Esnaola, 1. 20700 T.: 943 724 771

VITORIA-GASTEIZ Pub Munro Calle Arantzabal 9-11, 01008 T.: 945 134 417 info@restauranteandere.com www.restauranteandere.com

3 CATERINGA Catering

Araba/Álava

Gipuzkoa

Vitoria-Gasteiz

Arrasate

Jardines de Uleta - Catering Arimendi

Auzo Lagun

Uleta, 1 (Hotel Jardines de Uleta), 01007 T.: 945 133 131 info@jardinesdeuleta.com www.jardinesdeuleta.com

Avenida Uribarri, 35, 20500 T.: 943 794 611 ausolan@ausolan.com www.ausolan.com

BEASAIN Hotel Dolarea Avenida de Navarra, 57 20200 T.: 943 889 888 info@dolareahotela.com www.hoteldolarea.com

Donostia/San Sebastián Azeri Jana C/Iribar 6, 20018 T.: 943 215 221 www.catering-azerijana.com

ERRENTERIA Gutizi Catering Juan de Olazabal, 11 bajo, 20100 T.: 943 344 466 gutizi@gutizi-catering.com www.gutizi-catering.com


GASTRONOMIAKO BESTE ENPRESA ETA JARDUERA BATZUK _ OTRAS EMPRESAS Y ACTIVIDADES gastronómicas

4

PASTEL DENDAK ETA GOZO DENDAK PASTELERÍAS CONFITERÍAS

Araba/Álava MURGIA (ZUIA)

Gipuzkoa BEASAIN

ORDIZIA

Pastelería Julki

Pastelería Unanue

Calle Mayor, 11, 20200 T.: 943 888 237 julki@julki.com / www.julki.com

BERGARA

TOLOSA

Pastelería Mujika

Pastelería Eceiza

Artekale, 3, 20570 T.: 943 761 034

Pastelería Larrañaga San Pedro, 9, 20570 T.: 943 761 051

Panadería Echebarria Domingo de Sautu, 32, 01130 T.: 945 430 034 cecheb01@gmail.com

VITORIA-GASTEIZ Confitería La Peña Dulce Correría, 124, 01001 T.: 945 132 637 alvaroortiz213@yahoo.es

Pastelería Luis Sosoaga Diputación, 9, 01005 T.: 945 253 140 alexsosoaga@gmail.com www.sosoaga.com

Elgoibar Pastelería Muruamendiaraz San Bartolomé, 29, 20870 T.: 943 740 345 pasteleriamuruamendiaraz@gmail.com www.muruamendiaraz.com

Errenteria Casa Aramendia Viteri, 10, 20100 - T.: 943 522 637 info@casa-aramendia.com www.casa-aramendia.com

GETARIA Pastelería Izarri

Bizkaia Galdakao Cafetería Pastelería Bizkarra Arteta bidea, 6, 48960 T.: 944 568 508 pasteleria@bizkarra.com www.bizkarra.com

5 bisita

daitezkeen industriak INDUSTRIAS VISITABLES

Bizkaia pasealekua z/g. 20240 T.: 943 881 265 www.unanuegozotegia.com

Rondilla 34 y San Francisco 8, 20400 T.: 943 655 161 pasteceiza@euskalnet.net www.pasteleriaeceiza.com

Pastelería Gorosti Oria Kalea, 8, 20400 T.: 943 652 647

Gorrotxategi Confitería Plaza Zaharra 7, 20400 T.: 943 670 727 xaxueta@gorrotxategi.com www.gorrotxategi.com

Pastelería Ibañez-Gozona Calle Pablo Gorosabel, 40. 20400 T.: 943 651 835

Pastelería Saizar Irurre Auzoa kalea, 14, 20400 T.: 943 671 649 info@pasteleriasaizar.es www.pasteleriasaizar.es

Nagusia 6 - Herrerieta, 20808 T.: 943 140 355 marian@izarri.com / www.izarri.com

Mendaro Chocolates de Mendaro Saint Gerons Azpilgoeta, 35, 20850 T.: 943 755 115 info@chocolatesdemendaro.com www.chocolatesdemendaro.com

Araba/Álava IBARRA (ARAMAIO) Aldeko Eztia Uribarri auzoa 10 (Aldeko Baserria) - 01169 T.: 945 445 187 / 603 469 968 jm.aldeko@hotmail.es aldekoeztia.blogspot.com

Salinas de Añana Valle Salado De Añana Plaza Miguel Díaz de Tuesta - 01426 T.: 945 351 111 info@vallesalado.com www.vallesalado.com

Oiardo (Urkabustaiz) Baias Garagardotegia

MAEZTU (ARRAIA-MAEZTU) Embutidos Suso Tellazar, pabellón 7 - 01120 T.: 945 410 057 / 679 963 177 embutidosuso@telefonica.net

Legutio Nafarrateko Gazta Barrio Nafarrate, 10 - 01170 T.: 636 896 734 - fresnedabego@gmail.com

La Escuela 6 - 01449 T.: 615 783 624 info@baiasgaragardotegia.com www.baiasgaragardotegia.com

VITORIA-GASTEIZ La Trufa de Alava

Plaza Simón Bolívar, 14 bajo, 01003 T.: 635 734 737 / 659 053 848 info@latrufadealava.com www.latrufadealava.com

155


156

GASTRONOMIA

Bizkaia

Gipuzkoa

ARTZENTALES

ANTZUOLA

Bizkaiko Eztia

Lapatza (Nekazaritza Ekoizpena)

Barrio La Toba 46, 48879 - T.: 608 318 059 pedrogallarreta@yahoo.es

Bakio Ados Basarte Urkitzaurrealde, 4 - 48130 - T.: 605 026 115 www.basarte.net - basarte@basarte.net

Gorrondona Gibelorratzagako San Pelaio, 1- 48130 T.: 946 194 795 gorrondona@donienegorrondona.com www.donienegorrondona.com

Bermeo

Irimo Barrena auzoa, 1. 20577 T.: 943 766 341 www.lapatza.com

BEASAIN Olano Andre Mari Kalea, 3, 20200 T.: 943 882 290

BIDANIA-GOIATZ Urdapilleta, Euskal Txerria Elola Azpikoa baserria, 20496 T.: 943 681 006 info@urdapilleta.eu www.urdapilleta.eu

GORDEXOLA Laugar Brewery Zubiete Auzoa, 42, 48192 - T.: 675 141 372 www.laugarbrewery.com

Larrabetzu Azurmendi Bº Legina, s/n. - 48195 Larrabetzu T.: 944 558 866 info@azurmendi.biz - www.azurmendi.biz

Luciaren Etxea Ugalde Auzoa, 8 - 48195 - T.: 946 338 770 luciarenetxea@bizkaia.eu www.luciarenetxea.com

Orozko Naturmendiola Bº Mendiola 3A - 48410 - T.: 608 084 418 naturmendiola@gmail.com www.naturmendiolamermelada.com

Urduliz Etxeandia Garardauak Antsonekoa 2, Igeltzera Industrialdea (Nave 12) - 48610 - T.: 605 707 985 jon@etxeandia.biz - www.etxeandia.biz

Usansolo Bizkarra Arteta bidea, 6 - 48960 - T.: 944 568 508 www.bizkarra.com - panaderia@bizkarra.com pasteleria@bizkarra.com

ZALLA Crosta Barrio San Pantaleón 2 bajo - 48860 T.: 946 390 447 robertoestacion@yahoo.es

Mahala Naturala Mahala baserria, 20491 T.: 943 670 724 info@mahalanaturala.com www.mahalanaturala.com

Leintz Gatzaga Jakion San Migel plaza, 4. 20530 T.: 943 714 686 www.jakion.es

OIARTZUN Agroturismo Momotegi

(elaboración propia productos del pato) Pikogarate bidea 20 , 20180 T.: 943 493 191 olga@momotegi.com - www.momotegi.com

OLABERRIA

Zallo Kontserbak Landabaso industrialdea. 48370 T.: 946 186 318 comercial@zallo.com - www.zallo.com

Leaburu

GABIRIA Baztarrika Ugarana goikoa auzoa, 12. 20217 T.: 943 882 290

GETARIA Maisor Portua z/g (Astillero eraikina), 20808 T.: 943 140 993 oiribar@maisor.com www.maisor.com

Aroa Aroaga, C- San Prudencio z/g, 20808 T.: 943 140 289 www.aroasc.com

Bengoetxe Bengoetxe Baserria 20212 T.: 943 566 077 info@txakolibengoetxe.com www.txakolibengoetxe.com

Borda Errekalde auzoa, 20212 - T.: 943 160 681 www.baserritarra.com

Oñati Gomiztegi Kooperatiba Arantzazu auzoa, 20560 T.: 943 251 008 info@gomiztegi.com - www.gomiztegi.com

ORDIZIA Ezkur - Txerri Eguzkitza, Meaga auzoa, 20808 T.: 943 240 125 ezkurtxerri@ezkurtxerri.com www.ezkurtxerri.com

IDIAZABAL Aranburu Ondramuino Baserria. 20213 T.: 943 882 290 (D’Elikatuz-Ordizia) www.quesosaranburu.com

Arimasagasti Arimasagasti berri baserria 20213 T.: 943 882 290 (D’Elikatuz-Ordizia)

Gaztiñatxulo Gaztiñatxulo Baserria, 20213 T.: 943 882 290 (D’Elikatuz-Ordizia)

irun Oihanalde Bº Olaberria, 20305 - T.: 690 764 174 oihanalde@oihanalde.com www.oihanalde.com

Otatza-Arrumuino artegia Otatza Baserria. 20240 T.: 943 882 290

SEGURA Ondarre Nekazalturismoa Beheko Arrabal, z/g 20214 T.: 943 801 664

TOLOSA Tolosako Babarrun Elkartea San Esteban auzoa 29, 20400 T.: 943 650 253 info@tolosakobabarruna.com www.alubiasdetolosa.com

ZERAIN Basazabal Barbari auzoa,63, 20214 T.: 943 801 505

Garoa Garoa gaztandegia, 20214 T.: 943 801 505


GASTRONOMIAKO BESTE ENPRESA ETA JARDUERA BATZUK _ OTRAS EMPRESAS Y ACTIVIDADES gastronómicas

6

GOURMET DENDAK TIENDAS GOURMET

Araba/ÁlavA Amurrio Maritierra Avenida Ayala 6, 01013 T.: 945 891 750 maritierra.amurrio@gmail.com

Artziniega La Despensa De La Abuela Avenida Garai 19-21, 01474 T.: 945 396 553 info@ladespensadelaabuela.com www.ladespensadelabuela.com

Conservas Artesanas Victofer Cuchillería, 14, 01001 T.: 945 255 305 comercial@victofer.com - www.victofer.com

Delicatessen La Blanca Avda. de Zabalgana, 23, 01015 T.: 945 357 623 licores@delicatessenlablanca.com www.delicatessenlablanca.com

Exclusivas Rioja Alavesa Sancho el Sabio, 20 bajo, 01008 T.: 945 220 529 exclusivasrioja-alavesa@euskalnet.net www.todoslosvinos.com

La Casa De Los Quesos Dato, 38, 01005 T.: 630 571 770 vitoria@lacasadelosquesos.com www.lacasadelosquesos.com/tiendas/vitoria

Martin’s Bodega Cuchillería, 74, 01001 T.: 675 711 307 martinsbodega@gmail.com

Mayor 8, 01330 T.: 945 331 484 aintza_2@orange.es

Vinoteca Landa Florida, 8. 01330 T.: 945 331 009 vinotecalanda@hotmail.com

LAGUARDIA Enoteca Arburi Plaza Mayor, 1. 01300 T.: 945 621 267 lavinotecadelaguardia@gmail.com www.tellevoelvinoacasa.com

Vinoteca Entreviñas Y Olivos Cuatro Cantones, 12. 01300 T.: 945 600 911 info@entrevinasyolivos.com www.entrevinasyolivos.com

LEZA Divino Calle Las Cuevas, nº 5. 01039 T.: 656 748 586 divinoleza@gmail.com www.divinoleza.com

OYON Enoteca Escudo Mayor Plaza Mayor, 6, 01320 T.: 945 622 357

Paseo de los Arquillos, 8, 01001 T.: 945 132 325 info@tolonoseleccion.com www.tolonoseleccion.com

Katrapona 2, 20808 T.: 943 100 405 info@amonamaria.com - www.amonamaria.com

Conservas Artesanas Salanort Artisau Kontserbak Nagusia 22, 20808 T.: 943 140 624 tienda.getaria@salanort.com www.salanort.com

Getaka Nagusia 35, 20808 T.: 943 140 406 getakakalitatea@gmail.com - www.getaka.es

Maisor Portua z/g (Astillero eraikina), 20808 T.: 943 140 993 oiribar@maisor.com - www.maisor.com

LAZKAO Gazi Gozo Elosegi kalea 5 behea, 20210 T.: 943 106 500

Mendaro Chocolates de Mendaro Saint Gerons Azpilgoeta, 35, 20850 T.: 943 755 115 info@chocolatesdemendaro.com www.chocolatesdemendaro.com

Bizkaia

OÑATI

Bermeo

Txokolateixia (Gourmet Denda)

Geuzetxuek Askatasun Hiribidea, 0, 48370 T.: 946 882 254

MUSKIZ Hermanos Fernandez Terreros, C.B Barrio San Juan 19, 48550 T.: 946 706 227 info@artecarne.com - www.artecarne.com

Zeanuri Txoko Txoko Sagarna - San Isidro Kalea, 48144 T.: 946 317 945 lanbreabe@gmail.com

Kalebarri, 16, 20560 T.: 605 763 595 txokolateixia@hotmail.com

ORDIZIA Ugalde Calle Nueva, 3 bajo. 20240 T.: 943 881 226

SEGURA Ondarre Denda Zurbano kalea, z/g. 20214 T.: 943 800 326

TOLOSA Lur-Lan Bistrot

Gipuzkoa

Plaza Berria, 20400 T.: 943 243 339 lurlanbistrot@gmail.com - www.lurlan-org

Muñagorri Harategia/Canicería

BEASAIN Olano Andre Mari Kalea, 3, 20200 T.: 943 882 290

San Martin Kale Nagusia 29, 20200 T.: 943 880 070

VITORIA-GASTEIZ

Donostia-San Sebastián

220º Espacio de Cocina Alternativa

Aitor Lasa Gaztategia

C/ Herrería 78 Bajo, 01001 T.: 945 279 580 www.220grados.com

Amona María

Toloño Selección

LABASTIDA/BASTIDA El Laguito De Mikiza

GETARIA

Aldamar, 12, 20003 T.: 943 430 354 tienda@aitorlasa.es - www.aitorlasa.com

Pablo Gorosabel nº5, 20400 T.: 943 672 243 info@munagorriharategia.com www.munagorriharategia.com

ZALDIBIA Kixkurgune Barrio Olatea 6, 20247 T.: 943 501 086

ZERAIN Zerain Herriko denda Herriko Plaza z/g 20214 T.: 943 801 505

157


158

GASTRONOMIA

7

GASTRONOMIAKO JARDUERAK ACTIVIDADES GASTRONÓMICAS

Araba/Álava LABASTIDA / BASTIDA

Samaniego

SONDIKA

Sasazu

Restaurante Izarza Izarza Bidea, 48, 48150 T.: 944 538 273 www.izarza.com

Murriarte, 23. 01307 T.: 945 609 112. F.: 945 063 174 sasu@sasazu.es - www.sasazu.es

Vitoria-Gasteiz Viajes Bidasoa C/ Monseñor Estenaga, 10 T.: 945 259 300 / 945 203 215 Fax: 945 287 997 info@viajesbidasoa.com www.viajesbidasoa.com

Gipuzkoa BEIZAMA

ZUIA

Beizama Bizia

Blanca Antoñana (Pastelería)

Eskola zaharra, s/n, 20739 T.: 630 181 994 www.beizamakoaterpetxea.com

Zarate, 01139 Zarate-Zuia T.: 666 433 894 blancaclases@hotmail.es

Donostia/San Sebastián

Cazaventuras Arco del Toloño, 3, 01330 T.: 945 331 496 www.cazaventuras.com

Gran Turismo Rioja Ctra. Logroño, s/n, 01330 T.: 945 276 969 - 628 555 445 jaime@granturismorioja.com www.granturismorioja.com

Laguardia Racimo Tren Ctra. Navaridas, km. 1. 01300 T.: 629 830 148 racimotren@gmail.com www.trenturisticodelaguardia.com

Taste Rioja Avda Diputacion 6 - 01300 T.: 606 852 216 jenny@tasterioja.com / www.tasterioja.es

Wine Oil Spa Villa de Laguardia Paseo San Raimundo, 15, 01300 T.: 945 600 532 www.hotelvilladelaguardia.com

Moreda de Álava Enoaventura San Roque Nº14 Piso Bajo. 01322 T.: 609 905 874 / 636 379 877 comunicación@enoaventura.com www.enoAventura.com

Tenedor Tours

Bizkaia

Fermín Calbetón, 27 - 1º. 20003 T.: 609 467 381 info@tenedortours.com - www.tenedortours.com

BILBAO

Ordizia

Crusoe Treasure

Erro

Paseo de Uribitarte 3, 2º. 48009 T.: 944 015 040. F.: 944 015 041 info@treasurebeverages.com www.underwaterwine.com

Urnieta

Markina-Xemein

Basque Cooltour

Bauskain Arretxinaga etorbidea, 34 behea. 48270 T.: 944 249 059 bauskain@grupoiruna.net www.fincabauskain.com

Goiburu Auzoa, 33 C. 20130 T.: 943 049 762 / 626 786 750 info@basquecooltour.com www.basquecooltour.com

Maruri-Jatabe

Zerain

Germinados Ecológicos Kimuak

Aldabe

Elortegi 8 - 48112 T.: 946 741 913 info@kimuak.es - www.kimuak.es

Mungia Aitor Aurrekoetxea Taloak Apdo. Correos, 47. 48100 T.: 685 757 575 oficina.aurrekoetxea@gmail.com

Santa María Kalea. 20240 T.: 943 882 290 delikatuz@ordizia.org - www.delikatuz.com

Herriko Plaza z/g. 20214 T.: 943 801 505 aldabe@aldabe.com - www.aldabe.com

Zumaia Begi Bistan Patxita Etxezarreta 15, behea. 20750 T.: 943 862 241 / 657 794 677 info@begi-bistan.com - www.begi-bistan.com

+ INFO Más información del club euskadi gastronomika-ren informazio gehiago

www.euskaditurismo.eus Non jan, zer bisitatu, non erosi, esperientziak... Dónde comer, qué visitar, dónde comprar, experiencias, etc...


SUKALDARITZA ESKOLAK _ ESCUELAS DE COCINA

SUKALDARITZA ESKOLAK ESCUELAS DE COCINA BASQUE CULINARY CENTER Basque Culinary Center Paseo Juan Avelino Barriola, 101 20009 Donostia/San Sebastián (Gipuzkoa) T.: 943 574 500 info@bculinary.com bculinary.com

SUKALDARITZAKO LANBIDE HEZIKETAKO ESKOLAK ESCUELAS PROFESIONALES DE COCINA Araba/Álava Gamarra Ostalaritza-eskola Escuela de Hostelería Gamarra Presagana Nº1 bajo. 01013 Vitoria-Gasteiz T.: 945 258 025 / 945 258 100       F.: 945 281 902 gamarra@gamarraeskola.com www.hosteleriagamarra.hezkuntza.net/

Egibide Mendizorrotza (Plaza García SalazarFrontones). 01007 Vitoria-Gasteiz T.: 945 010 140. F.: 945 010 149 www.egibide.org · Info@egibide.org

Donostiako Miramon Teknologia Parkean kokatuta dago eta Gastronomia eta Sukaldaritza Arteen unibertsitate-gradu ofiziala eskaintzen du Mondragon Unibertsitateak bertan. Mundu osoko ikasleak ditu, gastronomiaren artean, ostalaritzan eta elikagaien industrian nabarmentzea helburu dutenak. Irakasleek maila bikaina dute: Juan Mari Arzak, Martin Berasategui, Pedro Subijana, Karlos Argiñano, Andoni Luis Aduriz, Hilario Arbelaitz eta Eneko Atxa, besteak beste.

Ubicado en el Parque Tecnológico de Miramón, en San Sebastián, acoge a las promociones del grado universitario oficial en Gastronomía y Artes Culinarias de la Universidad de Mondragón. El alumnado de este centro procede de todo el mundo y su objetivo es sobresalir en el arte de la gastronomía, hostelería e industria alimentaria. El nivel de sus profesores es impresionante: Juan Mari Arzak, Martín Berasategui, Pedro Subijana, Karlos Argiñano, Andoni Luis Aduriz, Hilario Arbelaitz y Eneko Atxa, entre otros.

Bizkaia

Gipuzkoa

Leioako Ostalaritza-eskola Escuela de hostelería de Leioa

Cebanc Goi ostalaritza-eskola Escuela superior de Hostelería

Campus Universitario, Bº Sarriena. 48940 Leioa. T.: 946 012 446 escuela@hostelerialeioa.net www.hostelerialeioa.hezkuntza.net/web/guest

Galdakaoko Goi ostalaritza-eskola Escuela superior de Hostelería Galdakao Sixta Barrenetxea, 24. 48960 Galdakao T.: 944 576 077 / 944 560 458 F.: 944 561 413 info@hosteleriagaldakao.com www.hosteleriagaldakao.com

Artxanda-Bilbao Goi ostalaritza-eskola Escuela Superior de Hostelería Artxanda-Bilbao Ctra. Enekuri-Artxanda, km.3. 48015 Bilbao T.: 944 745 110 / 944 745 200 escuela@escuelahosteleria.com www.escuelahosteleria.com

Paseo de Berio, 50 20018 Donostia-San Sebastián T.: 943 316 900 www.cebanc.com

Luis Irizar Sukaldaritza eskola Escuela de cocina Luis Irizar Mari 5, bajo. 20003 Donostia-San Sebastián Tel: 943 431 540 www.escuelairizar.com INFO@escuelairizar.com

Aiala Nafarroa Kalea, 61 T.: 943 134 600. F.: 943 134 968 20800 Zarautz (Gipuzkoa) direccion@aiala.es- www.aiala.es

159


Natura, itsasjarduerak, surf eta Turismo aktiboa NATURALEZA, actividades nÁUticas, surf y turismo activo 164 NATURA BALIABIDEAK REcursos naturales 175 itsas-jarduerak. surfing euskadi Actividades nÁUticas. surfing euskadi 180 bestelako natura jarduerak otras ACTIVIDADES en la naturaleza 184 turismo-Jarduerak Actividades turísticas


162

Natura, itsas-jarduerak, surf eta Turismo aktiboa _ NATURALEZA, actividades nÁUticas, surf y turismo activo

Gorliz

Bakio

Plentzia

Castro Urdiales Sopela Kobaron Muskiz

Getxo

Pobeña

VÍA VERDE DE ITSALUR

Mungia

Mte. Artebakarra

Portugalete

PARQUE NATURAL DE ARMAÑÓN Ranero

VÍA VERDE DE ATXURI

Sestao

Gallarta

Sondika

VÍA VERDE DE LOS MONTES DE HIERRO

L

La Aceña-Atxuriaga Traslaviña

Balmaseda AP-68

Laudio-Llodio

Amurrio

PAR D Orduña

EUSKADI, BABESTUTAKO LURRALDE NATURALA Euskadik hartzen duen lurraldearen % 25 inguru naturagune babestua da. Biosferaerreserba bat, bederatzi parke natural, Euskal Kostaldeko geoparkea, hirurehun hegazti espezietik gora, surfean aritzeko olatu ederrak eta bizikletaz edo oinez egiteko ibilbide ugari.

EUSKADI, TERRITORIO NATURAL PROTEGIDO Podemos afirmar que prácticamente el 25% del territorio que ocupa Euskadi es zona natural protegida. Una reserva de la biosfera, nueve parques naturales, el Geoparque de la Costa Vasca, más de trescientas especies de aves, unas olas espléndidas para surfear y un gran número de rutas para recorrer en bicicleta o andando.

Sarria Murgia

PARQUE NATURAL DE VALDEREJO

AP-68

Lalastra

Angosto

Espejo

Salinas de Añana

A-1

Sobrón

Lapueb de Arg

Miranda de Ebro

Briñas

Haro

AP-6


NATURA BALIABIDEAK _ RECURSOS NATURALES

URDAIBAI BIOSFERA ERRESERBA RESERVA DE LA BIOSFERA DE URDAIBAI

Bermeo

EUSKAL KOSTALDEKO GEOPARKEA GEOPARQUE DE LA COSTA VASCA

Elantxobe

Mundaka

San Juan de Luz A Biarritz

Ibarrangelua

DONOSTIA/

Lekeitio

Mutriku

Deba

Zumaia

MarkinaXemein

Larrabetzu

Loyola VÍA VERDE DEL UROLA

Durango

Elorrio

Arrazola

VÍA VERDE DEL BIDASOA

Zumarraga

La Antigua

Legazpi

Ormaiztegi

Legasa Bertizarana

Arrasate/Mondragón

Mirandaola

Oñati AP-1

Ordizia Lekunberri

Mutiloa VÍA VERDE Zerain DE MUTILOA Segura

Beasain

PARQUE NATURAL DE ARALAR

Zegama Arantzazu

Pto. Arlaban VÍA VERDE DEL FC VASCO NAVARRO

Ataun Etxegarate

Araia

Mendixur Salvatierra Agurain

Estíbaliz Alegría-Dulantzi

a Pamplona

A-1

PARKE NATURALAK PARQUES NATURALES

Gaceo

Armentia

PARKETXE CASA DE PARQUE

VÍA VERDE DEL FC VASCO NAVARRO

URDAIBAI BIOSFERA ERRESERBA RESERVA DE LA BIOSFERA DE URDAIBAI

bla ganzón Maestu

EUSKAL KOSTALDEKO GEOPARKEA GEOPARQUE DE LA COSTA VASCA

PARQUE NATURAL DE IZKI

Zuñiga Korres

Antoñana Santa Cruz de Campezo

Urturi Bernedo

Lizarrusti

Anduetza

PARQUE NATURAL DE AIZKORRI-ARATZ

ATARIA

PARQUE NATURAL DE AIAKO HARRIA

VÍA VERDE DE PLAZAOLA LEITZARAN

Otxandio

a

Hernani

Arditurri

Tolosa

Bidegoian

Bergara

VÍA VERDE DE ARRAZOLA

VÍA VERDE DE ARDITURRI

Villabona

Errezil

Apatamonasterio

Urkiola

RQUE NATURAL DE GORBEIA

Azpeitia

Azkoitia

Oiartzun

Andoain

PARQUE NATURAL DE PAGOETA

AP-8

Areatza

Lasarte

Irun

Lezo

Astigarraga

Iturraran

Elgoibar

PARQUE NATURAL DE URKIOLA

Errenteria

Getaria Zarautz

Mendata

Hendaya Pasaia

Ondarroa

Gernika-Lumo

Morga

Hondarribia

Murieta a Estella

IBILBIDEAK PASEOS BIDE BERDEAK VÍAS VERDES DONEJAKUE BIDEA CAMINO DE SANTIAGO INAZIOTAR BIDEA CAMINO IGNACIANO

Laguardia

BIRDING EUSKADI

68

CENTROS BTT EUSKADI ZENTROAK

LOGROÑO

Navarrete

SURFING EUSKADI

163


164

Natura, itsas-jarduerak, surf eta Turismo aktiboa _ NATURALEZA, actividades nÁUticas, surf y turismo activo

natura baliabideak recursos naturales 1 BIOSFERA ERRESERBA RESERVA DE LA BIOSFERA

Biosfera Erreserben Mundu Sarea (BEMS) Red Mundial de Reservas de la Biosfera (RMRB)

URDAIBAI

Udalerriak Busturialdea-Urdaibai: Ajangiz, Municipios Amorebieta-Etxano, Arratzu, Arrieta,

Bermeo, Busturia, Elantxobe, Ereño, Errigoiti, Forua, GautegizArteaga, Gernika-Lumo, Ibarrangelu, Kortezubi, Mendata, Morga, Mundaka, Munitibar, Murueta, Muxika, Nabarniz, Sukarrieta (Bizkaia).

HEDADURA ExtensiÓn 22.432 ha.

ALTITUDE GORENA Astogana 809 m. Max. Altitud + Info Busturialdea-Busturia (Bizkaia)

T.: 944 650 822 www.turismourdaibai.com Centro de Biodiversidad de Euskadi Torre Madariaga-Busturia (Bizkaia) T.: 946 870 402 www.torremadariaga.net Urdaibai Birding Center (Bizkaia) T.: 946 251 157 www.birdcenter.org

Busturialdea-Urdaibai eskualdean 22 udalerri daude, guztiak bereziki politak. Mundaka, esaterako, surfaren munduan ospetsua da bere ezkerraldeko olatua dela eta; edo Sukarrieta, bere paisaia paregabeekin; edota Busturia, Madariaga dorre bitxia duena. Gernikako itsasadarrak 12 kilometroko hareatza du ibai-ahoan. Euskadiko hezegune garrantzitsuena da, izan ere, hegazti migratzaileen espezie ugariren atsedenlekua eta negu-tokia da. Era berean, nabarmentzekoak dira Santimamiñeko Koba, Kortezubin, labarmargo interesgarriak dituena, eta Omako Basoa, Agustin Ibarrola artistak margotutako zuhaitzekin.

Busturialdea-Urdaibai se compone de 22 municipios, todos con un encanto especial, como Mundaka, famosa en el mundo del surf por su ola izquierda, Sukarrieta, con sus maravillosos paisajes o Busturia, con la peculiar Torre Madariaga Estos 12 km de extensos arenales que forman la ría de Gernika en su desembocadura, constituyen la zona húmeda más importante de Euskadi, de gran interés por ser lugar de reposo e invernada de muchas especies de aves migratorias.Todas estas aves y muchas más se pueden observar desde el Urdaibai Bird Center. Destaca también la cueva de Santimamiñe, en Kortezubi, con interesantes pinturas rupestres, y el Bosque de Oma o “bosque animado”, una ladera en la que el artista Agustín Ibarrola ha pintado árboles con sus obras.


NATURA BALIABIDEAK _ RECURSOS NATURALES

2 Parke Naturalak Parques Naturales

GORBEIA

Udalerriak Araba/Álava: Aramaio, ArratzuaMunicipios Ubarrundia, Legutio, Urkabustaiz,

Zigoitia y Zuia. Bizkaia: Arakaldo, Arantzazu, Artea, Areatza, Bedia, Galdakao, Otxandio, Orozko, Ubide, Zeanuri.

HEDADURA 20.016 ha. ExtensiÓn ALTITUDE GORENA Gorbeia 1.482 m. Max. Altitud + Info Sarriako Interpretazio Zentroa /

Centro de Interpretación Sarria (Araba/Álava): T.: 945 430 709 Areatza Parketxea Areatza (Bizkaia) · 946 739 279 www.gorbeiaeuskadi.com

Gorbeiako parke naturala, 20.016 hektarea hartzen dituena, euskal mendizaletasunaren erreferentziazko lekua da. Gailurra 1.482 metroko altitudean dago eta Bizkaia eta Araba arteko muga zedarritzen du. Hiru zonalde bereizten dira bertan:

El Parque Natural de Gorbeia es un tradicional punto de referencia del montañismo vasco, con una extensión de 20.016 hectáreas. Su cumbre, de 1.482 metros de altitud, marca el límite entre el territorio vizcaíno y el alavés. Se pueden diferenciar 3 zonas:

• Hegoaldeko isurialdea: pagadiak eta Altubeko hezegunea, eta Baias, Zubialde eta Arratia erreketako haltzadiak.

• Vertiente sur: hayedos y humedal de Altube, y las alisedas de los ríos Bayas, Zubialde y Arratia

• Iparraldeko isurialdea: Arratiako harana eta bertako baserri multzo ikusgarriak, paisaia eta kultura aldetik balio handikoak direnak, errota, burdinola, dorretxe eta abarrekin.

• Vertiente norte: valle de Arratia y sus pintorescos conjuntos rurales que encierran grandes valores paisajísticos y culturales con molinos, ferrerías, casas-torre, etc.

• Goialdeko zonaldeak: Itxinako biotopo babestua, toki interesgarriak dituena, besteak beste, Supelegor haitzuloa eta Atxular Begia.

• Zonas altas: biotopo protegido de Itxina, con interesantes lugares como la cueva de Supelegor y el Ojo Atxular.

URKIOLA

Udalerriak Araba/Álava: Aramaio; Bizkaia: Municipios Abadiño, Amorebieta-Etxano, Atxondo,

Dima, Durango, Izurtza, Mañaria.

HEDADURA ExtensiÓn 5.955 ha. ALTITUDE GORENA Anboto 1.330 m. Max. Altitud + Info Toki Alai. Interpretazio Zentroa /

Centro de Interpretación Urkiolako gaina 48211 Urkiola - Abadiño T.: 946 814 155 www.urkiola.net

Harkaitzezko gailurrek (Aramotz eta Anboto mendilerroak –Durangaldeko Mendiak–, Ezkubaratz eta Arangio), baso ederrek eta parajeok iradokitako sorginei buruzko kondairek xarma berezia ematen diote Urkiola inguruari. Parke naturalak San Antonio Abad eta Paduako San Antonio santuen ohorez eraikitako santutegiaren izena du. Urkiolako santutegiaren aurrean harritzar sinboliko bat dago, lehenbailehen bikotekidea aurkitu nahi dutenentzako beilatokia.

El encanto especial que rodea a Urkiola reside en sus cumbres rocosas (Sierras de Aramotz y Anboto - Montes del Duranguesado-, Ezkubaratz y Arangio), en sus espléndidos bosques y en las leyendas de brujas que estos parajes han inspirado. El parque natural toma su nombre del santuario edificado en honor a San Antonio Abad y San Antonio de Padua. Delante del santuario de Urkiola encontrarás una simbólica piedra que es lugar de peregrinación para quienes desean hallar pareja en breve tiempo.

165


166

Natura, itsas-jarduerak, surf eta Turismo aktiboa _ NATURALEZA, actividades nÁUticas, surf y turismo activo

ArmaÑÓn

Udalerriak Municipios Karrantza, Trutzioz (Bizkaia) HEDADURA 2.985 ha. ExtensiÓn ALTITUDE GORENA Armañón 854 m. Max. Altitud + Info - Turismo Encartaciones

Balmaseda T.: 946 800 226 www.visitenkarterri.com - Oficina de Turismo del Valle de Carranza T.: 946 806 928 karrantza.org/es - Armañon Parketxea Pozalagua haitzuloaren parean/ Frente a la Cueva de Pozalagua Karrantza T.: 946 560 079 armanon.parke.natural@bizkaia.net

Armañongo parke naturala landa-ingurune bete-betean kokatuta dago. Paisaian, natur balio handiko ingurune apartak aurkituko ditugu, nagusi den kareharrizko litologiari esker: harkaitzak, lapiazak, dolinak, arrakalak… Balio handiko 200 haitzulo eta leize baino gehiago daude zorupean. Horien artean, Pozalagua haitzulo bitxia nabarmentzen da, bisitatu beharrekoa.

El Parque Natural de Armañón se sitúa en una de las zonas de carácter rural más marcado del País Vasco. El paisaje posee también destacables valores naturales de gran belleza, asociados a la litología calcárea dominante, que incluye roquedos, lapiaces, dolinas, grietas... El subsuelo del Parque está surcado por más de 200 cuevas y simas con un notable valor. Entre ellas, no debes perderte la singular cueva de Pozalagua.

Aizkorri-Aratz

Udalerriak Asparrena, Barrundia, San Millán, Municipios Zalduondo, Araia (Araba/Álava).

Aretxabaleta, Eskoriatza, Oñati, Leintz-Gatzaga, Legazpi, Zerain, Zegama (Gipuzkoa). Gipuzkoako eta Arabako Partzoneria / Parzonería de Gipuzkoa y Álava.

HEDADURA ExtensiÓn 19.331 ha. ALTITUDE GORENA Aitxuri 1.551 m. Max. Altitud + Info Interpretazio Zentroa / Centro de

Interpretación: - Arantzazu Parketxea (Oñati) T.: 943 782 894 - Anduetza Parketxea (Zegama) T.: 943 802 187 www.zegamaturismoa.net www.gipuzkoamendizmendi.eus www.parketxesarea.org

Gipuzkoaren hegoaldean dago Aizkorri mendilerroa, euskal mendizaletasunaren erreferentziazko guneetako bat den mendigune polita. Bertako mendien artean dago Euskal Autonomia Erkidegoko gailurrik garaiena. Gainera, Euskal Autonomia Erkidegoko ingurune karstiko nagusietako bat denez, espeleologia-baliabideak ere ugariak dira. Aizkorri-Aratz parke naturalaren kultur ondarea nabarmena da: trikuharriak, antzinako haitzuloak, erromatarren galtzadak… eta hainbat ibilbide daude aukeran. Aizkorrin ospetsua da San Adriango tunela – Gipuzkoaren eta Arabako lautaden arteko mendiko pasabidea–, oso antzinako galtzadak zeharkatzen duena. Ibilbide irisgarria aurkituko dugu inguruotan, Arantzazuko santutegian hasi eta egun artzaineskola den Gomiztegi baserriraino iristen dena.

Al sur del territorio de Gipuzkoa se ubica la Sierra de Aizkorri que alberga la más alta cumbre del País Vasco, así como otras que conforman un macizo de gran atractivo y un punto de referencia para el montañismo vasco. Al mismo tiempo, al tratarse de una de las principales zonas kársticas del País Vasco, resultan numerosos sus recursos espeleológicos. El patrimonio cultural del Parque Natural de Aizkorri-Aratz es muy reseñable: contiene dólmenes, cuevas ancestrales, antiguas calzadas romanas... y ofrece varias rutas para recorrer. En Aizkorri es famoso el túnel de San Adrián - paso montañoso entre Gipuzkoa y las llanuras alavesas- atravesado por su antiquísima calzada. Incluye también el sendero accesible que va del santuario de Arantzazu al caserío Gomiztegi, actual escuela de pastores.


NATURA BALIABIDEAK _ RECURSOS NATURALES

Aralar

Udalerriak Abaltzisketa, Amezketa, Ataun, Lazkao, Municipios Tolosa, Zaldibia, Mancomunidad de

Erenio-Aralar (Gipuzkoa).

HEDADURA ExtensiÓn 10.971 ha.

ALTITUDE GORENA Irumugarrieta 1.426 m. Max. Altitud + Info - Museo Jose Migel Barandiaran:

T.: 943 180 335 www.ataunturismoa.net www.gipuzkoamendizmendi.eus - Aralar Parke Naturaleko Interpretazio Zentroa / Centro de Interpretación del Parque Natural de Aralar: Lizarrusti Parketxea - T.: 943 582 069 www.parketxesarea.org

Abaltzisketa eta Ataun dira Aralar Parke Naturalerako sarbideak. Euskal Autonomia Erkidegoko mendi-ingurune garrantzitsuenetako bat da, hedadurari, altitudeari, lurraren erabilerari eta natur balioei erreparatuta.

Abaltzisketa y Ataun son las dos puertas de entrada al Parque Natural de Aralar. Estamos en una de las áreas montañosas más importantes en cuanto a extensión, altitud, usos del suelo y valores naturales del País Vasco, además de ser una de las más frecuentadas.

Aralar mendilerroak, Goierri eskualdearen bihotzean, erliebe zoragarria du, kareharrizko gailur handiekin, non Txindoki nabarmentzen den. Urak leize, iturburu, hobi eta lurpeko ur-lasterrak eragin ditu kareharrizko inguruotan. Zonaldean berebiziko garrantzia du artzaintzak, eta Euskadiko trikuharrien kontzentrazio handiena du.

La sierra de Aralar, en el corazón del Goierri (tierras altas) guipuzcoano, presenta un fascinante relieve con grandes elevaciones calizas, siendo su cumbre emblemática el Txindoki. El agua en estos materiales calizos ha originado una profusión de simas, manantiales, sumideros y corrientes de agua subterráneas. Esta zona, que es eminentemente pastoril presenta la mayor concentración de dólmenes de Euskadi.

Urumea eta Bidasoa ibaien artean altxatzen da Aiako Harria mendi puska itzela. Interes geologiko handikoa da, granitozko mendigune bakarra Euskadin, eta zaharrena.

Entre los ríos Urumea y Bidasoa sobresale la imponente mole maciza de Aiako Harria. De gran interés geológico, constituye el único macizo granítico de Euskadi y el más antiguo de este territorio.

Aiako Harria

Udalerriak Donostia/San Sebastián, Municipios Errenteria, Hernani, Irun, Oiartzun.

(Gipuzkoa)

HEDADURA ExtensiÓn 6.913 ha.

ALTITUDE GORENA Max. Altitud Erroilbide 838 m. + Info Oficina de Turismo de Errenteria

T.: 943 494 521 Arditurri Parketxea www.oarsoaldea-turismo.net www.gipuzkoamendizmendi.eus www.parketxesarea.org www.arditurri.com

Era berean, nabarmentzekoak dira UrdaburuAñarbeko mendilerroa, harizti eta pagadi harrigarriekin, Landarbasoko haitzuloak eta Añarbeko urtegia, eta baita menhir multzo handiak ere, tartean Oielekukoak. Harkaitz horietan putzu eta meazulo ugari daude, Arditurrikoak (Oiartzun), esaterako. Arditurriko Bide Berdetik iritsiko zara erromatarren garaiko antzinako meategi horietara.

Destacan también el cordal de UrdaburuAñarbe, con sus impresionantes bosques de robles y hayas, las cuevas de Landarbaso y el embalse de Añarbe, así como grandes complejos de menhires entre los que destacan los de Oieleku. Dentro de esta masa rocosa existen decenas de pozos y galerías mineras, como las de Arditurri (Oiartzun). Llegarás hasta estas antiguas minas romanas por la Vía Verde de Arditurri.

167


168

Natura, itsas-jarduerak, surf eta Turismo aktiboa _ NATURALEZA, actividades nÁUticas, surf y turismo activo

Pagoeta

Udalerriak Municipios HEDADURA ExtensiÓn ALTITUDE GORENA Max. Altitud + Info

Aia, Zarautz, Zestoa (Gipuzkoa). 1.335 ha. Pagoeta (gurutzea/cruz): 678 m. Iturraran Parketxea Aia (Gipuzkoa) T.: 943 835 389 www.gipuzkoamendizmendi.eus

Geologiaren aldetik interesgarriak diren guneak daude bertan, hala nola, Hernio Gatzume kareharrizko mendigunea eta Errezil errekaren bailara. Talaietatik begiratuta, kostaldearen eta barrualdeko bailaren ikuspegi paregabeak izango ditugu aurrean. Historiaurreko garaietatik bizi da gizakia Pagoetan. Horren erakusgarri dira bertan aurkitutako monumentu megalitikoak, besteak beste, trikuharriak, tumuluak eta haitzuloetako aztarnategiak. Pagoetako parke naturalean hezkuntzako eta aisialdiko jarduera interesgarriak lantzen dituzte. Naturaren eskolak eta ingurumenaren interpretazio-zentroak osatzen dute Iturraran Parketxeko dibulgazio-eskaintza. Interesgarriak dira baserrietako bizimoduari buruzko erakusketa etnografikoa eta inguruan den lorategi botanikoa. Halaber, Agorregiko burdinola eta errota bisita daitezke.

Geológicamente alberga diversos puntos de interés como el macizo calcáreo de Hernio Gatzume y el valle del río Errezil. Desde sus atalayas se obtienen excelentes panorámicas tanto del litoral como de los valles interiores. La presencia humana en Pagoeta se remonta a tiempos prehistóricos. Así lo demuestra la presencia de monumentos megalíticos como dólmenes, túmulos y yacimientos en cuevas El parque natural de Pagoeta desarrolla una interesante función formativa y recreativa. Una escuela de la naturaleza y el centro de interpretación medioambiental componen la oferta divulgativa del Parketxe Iturrarán. Es interesante la exposición etnográfica en torno a la vida en los caseríos y el jardín botánico de las proximidades. También se puede visitar el conjunto de ferrería y molinos de Agorregi.

Harana zeharkatzen duen Puron errekak eta haitzarteak paisaia ikusgarria eskaintzen dute, urjauzi eta osin zoragarriekin. Valderejon askotariko fauna bizi da, eta parkearen ikurra den sai arrea, adibidez, noiznahi ikus daiteke. Lalastran, Valderejoren bihotzean, parketxea dago, ibilbideei eta zerbitzuei buruzko informazioa eskaintzen duten gunea, eta baita landaguneko interpretazio-zentroa ere, haraneko historia eta ohiturak erakusgai dituena.

El río Purón, que atraviesa el valle, y su desfiladero ofrecen un espectacular paisaje con hermosas cascadas y pozas. En Valderejo existe una rica fauna que, en algunos casos, como en el del buitre leonado -símbolo del parque-, es fácilmente observable.

Valderejo

Udalerria Municipio Valdegovía (Araba/Álava) HEDADURA ExtensiÓn 3.496 ha. ALTITUDE GORENA Recuenco 1.240 m. Max. Altitud + Info Casa de Parque

Lalastra (Araba/Álava) T.: 945 353 146 www.alava.net

En Lalastra, corazón de Valderejo, te esperan el parketxe o centro de acogida del parque, que informa sobre rutas y servicios, y el centro de interpretación rural, que muestra la historia y costumbres del valle.


NATURA BALIABIDEAK _ RECURSOS NATURALES

169

Izki

Udalerriak Municipios HEDADURA ExtensiÓn ALTITUDE GORENA Max. Altitud + Info

Arraia-Maeztu, Bernedo, Campezo, Korres (Araba/Álava) 9.143 ha. Kapildui 1.180 m. Casa del Parque Korres (Araba/Álava) T.: 945 410 502 www.alava.net www.izkinatural.com

Izki mendialdeak kareharrizko mendiek inguratutako askaren itxura du. Hondoan hondar-eremu handiak daude, Europako ametz-baso handienetakoa eta garatuenetakoa hartzen dutenak. Apinaizetik hurbil, hagin erraldoi multzoa dago eta baita gaztainondo handi eta zaharrak ere. Las Gobas ingurunean han-hemenka ikusiko ditugu kobazulo artifizialak, haitzetan zulatuak. Gainera, interes handiko lekuak dira Muela eta Soila mendiak, Arluzea eta Molino amildegiak, Korreseko sinklinal eskegia edo Atauriko korridorea. Baso-ingurunean eta malkarretan fauna paregabea bizi da.

3NATURAGUNE

Izki posee forma de cubeta rodeada de montes calizos, albergando en su fondo grandes extensiones arenosas que cobijan uno de los mayores y mejor desarrollados bosques de roble marojo de Europa. Cerca de Apellaniz hay un conjunto de tejos gigantes y ejemplares de castaño de gran tamaño y antigüedad. Las Gobas, cuevas eremíticas excavadas en la roca, salpican toda la zona. Otros notables atractivos son las Muelas de San Román, el monte Soila, los barrancos de Arlucea y de Los Molinos, el sinclinal colgado de Corres o el corredor de Atauri. Este entorno forestal y de cortados rocosos alberga una excepcional fauna.

BABESTUAK ESPACIOS Naturales PROTEGIDOS

Entzia mendilerroa Nafarroako Urbasakoaren jarraipena da. Mendiok osatzen duten ordokietatik behera malda malkartsuak daude, iparraldean eta hegoaldean diren ibarretarantz (Arabako Lautada eta Harana) jaisten direnak. Mendiotako artzaintza-tradizio luzearen lekuko dira zelaietan barreiatuta dauden historiaurreko aztarna ugariak: monolitoak, harrespilak, trikuharriak, tumuluak, etab. Los montes de la sierra de Entzia son la continuación occidental de la navarra sierra de Urbasa y conforman una meseta con bruscas caídas a los valles situados al norte (Llanada) y al sur (Arana) de la misma. La larga tradición pastoril de estos montes se refleja en los abundantes restos prehistóricos dispersos por las campas: monolitos, crómlech, dólmenes, túmulos, etc.

ENTZIA Udalerriak Arraia-Maeztu, Asparrena, Salvatierra, Municipios San Millán, Valle de Arana (Araba/Álava) HEDADURA ExtensiÓn 4.991,4 ha. + Info Aguraingo Kuadrillako Turismo

Bulegoa / Oficina de Turismo de la Cuadrilla de Salvatierra-Agurain: T.: 945 302 931 www.cuadrillasalvatierra.org

PLAIAUNDI PARKE EKOLOGIKOA _ PARQUE ECOLóGICO Udalerria Irun (Gipuzkoa) Municipio + Info Interpretazio Zentroa / Centro de

Interpretación Txingudi Ekoetxea T.: 943 619 389 www.ingurumena.ejgv.euskadi. eus/r49-txingudi/es/

Txingudi-Bidasoa zonaldean den gune aparta da, hegazti migratzaileen atsedenlekua. Gaur egun, nazioartean onartutako balio natural handiko gunea da (HBBE-Hegaztien Babes Bereziko Eremua, GKG-Garrantzi Komunitarioko Gunea, Natura 2000, Ramsar). Este excepcional enclave, ubicado en la zona de Txingudi-Bidasoa, sirve como refugio para las aves migratorias y en la actualidad constituye un espacio de valor naturalístico internacionalmente reconocido (ZEPA, LIC, Natura 2000, Ramsar).


170

Natura, itsas-jarduerak, surf eta Turismo aktiboa _ NATURALEZA, actividades nÁUticas, surf y turismo activo

4

GAZTELUGATXEKO DONIENE SAN JUAN DE GAZTELUGATXE

BIOTOPO BABESTUAK biotopos PROTEGIDOS GUARDIAKO AINTZIRAK LAGUNAS DE LAGUARDIA · Laguardia (Araba/Álava). · Oficina de Turismo de Laguardia T.: 945 600 845 www.laguardia-alava.com

Bizkaiko kostaldean, Bakiotik hasi eta Matxitxakoko lurmuturreraino (Bermeo) iristen da Gaztelugatxe. Kareharrizko bi irlatxo nabarmentzen dira bertan, Gaztelugatxeko Doniene edo San Juan eta Aketze. Lehena, haitzen gainean eraikitako zubi baten bitartez lotzen zaio lehorrari; muturretako batean olatuek tunel ederrak zulatu ditu harkaitzetan. Gailurrean San Juan edo Doniene baseliza dago, zubia eta eskalinata luzea igaro ondoren aurkituko duguna.

ITZINA

Biotopoak 4 hezegune txiki hartzen ditu. Prao de la Paul urmaelak ura du urte osoan (gainontzekoek sasoiaren arabera) eta bertan hainbat gune daude hegaztiak ikusteko prestatuta. Este biotopo engloba 4 pequeñas humedades. El Prao de la Paul mantiene agua durante todo el año (el resto son temporales) y existen en ella diversas zonas acondicionadas para el avistamiento de aves.

Paisaia karstiko hau Gorbeiako Parke Naturalean dago. Bertan nabarmentzekoak dira sakonuneak, harkaitz biluziak eta haitzuloek, leizeek eta lurpeko errekek osatutako labirintoak. Airetik begiratuta, ingurunean altxatzen den harkaitz-ordokia ikusten da Itxinan, non ertzetako gailurrek erdigune ahurra babesten duten.

· Bakio, Bermeo (Bizkaia) · Oficina de Turismo de Bakio T.: 946 193 395 · www.bakio.org · Oficina de Turismo de Bermeo T.: 946 179 154 · www.bermeo.eus

Gaztelugatxe abarca un tramo de la costa vizcaína comprendido entre Bakio y el cabo de Matxitxako (Bermeo). Destacan dos islotes rocosos, San Juan de Gaztelugatxe y Aketze. El primero de ellos está unido a tierra mediante un puente construido sobre las rocas que quedaron entre la isla y tierra firme; en uno de sus extremos, el oleaje ha horadado perfectos túneles en la roca. En su cima, a la que se accede atravesando el puente y subiendo una larga escalinata, se alza la ermita de San Juan.

· Orozko (Bizkaia) · Gorbeiako Parke Naturala / Parque Natural de Gorbeia · Areatza Parketxea. T.: 946 739 279 www.gorbeiaeuskadi.com

Este paisaje kárstico se encuentra en el interior del parque natural de Gorbeia. Destacan las depresiones, la roca desnuda y los laberintos de cuevas, simas y ríos subterráneos. Desde el aire, en Itxina se aprecia una meseta rocosa que se alza del entorno, con los bordes formando una cresta, como protegiendo el interior cóncavo.

IÑURRITZA · Zarautz (Gipuzkoa) · Oficina de Turismo de Zarautz. T.: 943 830 990 www.turismozarautz.eus

Nabarmentzekoa da ingurune horretan bat egiten dutela dunek, padurek eta itsas labarrek, eta ondorioz, flora eta fauna komunitateen mosaikoa aurkituko dugu, komunitate espezializatuak eta elkarrekiko harremana dutenak. Destaca la conjunción de dunas, marismas y acantilados, dando lugar a un mosaico de comunidades de flora y fauna especializadas e interrelacionadas.

LEITZARAN

Leitzaran erreka Nafarroako Leitzatik sartzen da Gipuzkoan, eta ur-lasterrak, presak eta meandroak zeharkatzen ditu Andoain parean Oria ibaira isurtzen den arte. Horrelako errekak ez dira ohikoak, izan ere, emari handikoa da eta ur garbia darama kilometro askotan.

· Andoain, Berastegi, Elduain, Villabona (Gipuzkoa). · Punto de Información de Andoain T.: 943 59 04 09 · www.andoain.eus

El río Leitzaran se interna en Gipuzkoa desde el territorio navarro de Leitza y discurre por rápidos, presas y meandros, hasta desembocar en el río Oria, a la altura de Andoain. No es habitual encontrar ríos como este, de caudal considerable y de aguas limpias en un tramo de muchos kilómetros.


NATURA BALIABIDEAK _ RECURSOS NATURALES

5EUSKAL

KOSTALDEKO GEOPARKEA GEOPARQUE DE LA COSTA VASCA

Udalerriak Deba, Mutriku, Zumaia (Gipuzkoa) Municipios HEDADURA 8.900 ha. ExtensiÓn ALTITUDE GORENA 150 m. (itsaslabarrak / acantilados) Max. Altitud + Info

Geoparkea www.geoparkea.com Centro de Interpretación ALGORRI Zumaia (Gipuzkoa). T.: 943 143 100 www.algorri.eu NAUTILUS, centro de interpretación geológica de Mutriku. Mutriku (Gipuzkoa). T.: 943 603 259 nautilus@mutriku.net www.mutriku.eus/turismo

EUSKAL KOSTALDEKO GEOPARKEA UNESCOK ONARTUTAKO GEOPARKEEN EUROPAKO E TA MUNDUKO SAREKO KIDE DA 2010. URTETIK El Geoparque de la Costa Vasca es desde 2010 miembro de la Red Europea y global de Geoparques reconocidos por la UNESCO

Gipuzkoako mendebaldeko kostaldeak altxor naturala gordetzen du, zonaldeko labar ikusgarrien bereizgarri dena. Mutriku, Deba eta Zumaia artean diren harkaitz-geruzak agerian gelditu dira itsasoaren eraginez. Berezitasun batek egiten du ingurunea baliotsu: flysch-geruzen sailak 60 milioi urte inguruko serie ia etengabea osatzen du. Harkaitzezko orrialdeotan klima-aldaketa handiak eta kataklismo biologikoak daude jasota, dinosauroen desagerpen handia, esaterako. Horregatik, Euskal Kostaldeko Geoparkeko flyscha, biotopo babestua dena, nazioarteko erreferentzietako bat da gure planetaren historia ikertzeko. Paisaiaz gozatzeaz gain, inguruotan zaldiz ibil zaitezke, olatu biziak itsasontzian zeharkatu edo trekking egin labarren gainaldeetatik. Naturaren erakustaldi hori ikusteko aproposak dira Itzurun hondartza, Sakoneta ingurua edo Saturrarango

hondartza, eta baita geoparkeko begiratokien ibilbidea egitea ere. Gomendagarria da geoparkerako irteera gidatuetan parte hartzea eta interpretazio-zentroak bisitatzea: Zumaiako Algorri, Mutrikuko Ammonites Nautilus edo Debako turismo-bulegoa.

La costa occidental de Gipuzkoa guarda un tesoro natural que da personalidad a los espectaculares acantilados de la zona. Los estratos rocosos que se hallan entre Mutriku, Deba y Zumaia, han quedado al descubierto a causa de la acción del mar. Su valor viene dado por una particularidad: la secuencia de capas del flysch conforma una serie prácticamente continua de cerca de 60 millones de años. Estas páginas de roca han registrado grandes cambios climáticos y cataclismos biológicos como la gran extinción de los dinosaurios. Por este motivo, el flysch del Geoparque de la Costa Vasca, declarada biotopo protegido, ha sido reconocido como una referencia internacional para el estudio de la historia de nuestro planeta. Además de admirar el paisaje, aquí puedes aprovechar y montar a caballo, surcar las bravas olas en una barca o hacer trekking por encima de los acantilados. Para contemplar esta exhibición de naturaleza, lo ideal es acercarse a la playa de Itzurun, la zona de Sakoneta o la playa de Saturraran y realizar el recorrido de los miradores interpretados del geoparque. Se recomienda participar en las salidas guiadas del Geoparque, visitar el centro de interpretación de Algorri en Zumaia, el Centro de Interpretación de Ammonites Nautilus de Mutriku o la oficina de turismo de Deba.

171


172

Natura, itsas-jarduerak, surf eta Turismo aktiboa _ NATURALEZA, actividades nÁUticas, surf y turismo activo

6 HAITZULOAK CUEVAS Pozalagua

(Karrantza, Bizkaia) T.: 649 811 673 www.karrantza.org www.bizkaia.eus

SANTIMAMIÑE (Kortezubi, Bizkaia)

T.: 944 651 657 / 944 651 660 www.santimamiñe.com www.bizkaikoa.bizkaia.eus

Pozalaguako haitzuloan diren estalaktita eszentrikoak –eskultura natural horien artean motarik ikusgarriena– Euskadiko bitxikeria geologiko nabarmenetako bat dira. Pozalaguako kobazuloa 1957. urtean aurkitu zuen inguruko harrobia zulatzen ari zen langile talde batek, 125 metro luze den barrunberako sarbidearekin topo egin zuenean.

Las estalactitas excéntricas –la variedad más espectacular de estas esculturas naturales– que habitan en la cueva de Pozalagua constituyen una de las curiosidades geológicas más espectaculares de Euskadi. La cavidad de Pozalagua fue descubierta en 1957 por un grupo de obreros que se encontraba barrenando una cantera cercana y que hallaron un acceso donde se encontraba esta amplia cavidad de 125 metros de longitud.

Urdaibai arroan daude, Ereñozar mendian. Bertako labar-pinturetan bisonteak, zaldiak, ahuntzak, oreinak edota hartz arreak azaltzen dira. Gainera, estalagmita eta estalaktita ugari ere daude. Bisitaldi birtuala eginez kobazuloaren barrualdea ikus daiteke, baita labar-pintura ospetsuak ere. Situadas en la cuenca de Urdaibai, en el monte Ereñozar, se pueden admirar diversos animales como bisontes, caballos, cabras, ciervos u osos pardos, además de un gran número de formaciones de estalagmitas y estalactitas. Mediante una visita virtual se puede conocer el interior de la cueva, incluyendo las célebres pinturas rupestres.

Arrikrutz (Oñati, Gipuzkoa) T.: 943 082 000 www.oñati.eus www.visitgipuzkoa.eus

Arrikrutz haitzuloa, Oñatitik eta Arantzazuko santutegitik hurbil dena, espeleologiako eta arkeologiako altxorra da, eta publikoarentzat zabalik dago. Barruan, gaur egun inguruotan desagertuta dauden animalien aztarna paleontologikoak aurkitu zituzten, besteak beste, lehoienak, panterenak edota hartzenak.

Ekainberri

(Zestoa, Gipuzkoa) T.: 943 868 811 www.ekainberri.com

La cavidad de Arrikrutz, cerca de Oñati y del santuario de Arantzazu, es un tesoro espeleológico y arqueológico abierto al público. En su interior se descubrieron restos paleontológicos de animales hoy desaparecidos de estas latitudes, como leones, panteras u osos.

Ekain haitzuloaren erreplika benetakotik 600 metrora kokatuta dago, Zestoako erdigunetik metro gutxira. Horma-artedun haitzuloen munduko elitean dago Ekain (Gizadiaren Ondare izendatua), eta haitzuloan diren artelanen erreplikak ikus ditzakegu Ekainberrin. Esta réplica de Ekain está ubicada a 600 metros de la cueva original y a pocos metros del centro de Zestoa. Podremos admirar las réplicas de las obras de arte que sitúan la cueva de Ekain (declarada Patrimonio de la Humanidad), en la élite mundial de cuevas con arte parietal.


NATURA BALIABIDEAK _ RECURSOS NATURALES

7

GESALTZA AÑANA SALINAS DE AÑANA

Udalerria Municipio + INFO

Añana (Araba/Álava) Gatz Harana Fundazioa / Fundación Valle Salado T.: 945 35 11 11 www.vallesalado.com

Arabako Añana herriko gatz-harana Europako kultur paisaia ikusgarrienetakoa eta ondoen kontserbatutakoetako bat da gaur egun. Arkitektura bitxia, 1.200 urteko historia dokumentatua, ezaugarri geologikoak, biodibertsitatea edota paisaia-balioa nabarmenak dira, eta alderdi horiek guztiek bat egiten dute testuinguru pribilegiatuan, modu harmonikoan; horretan datza ingurunearen balioa. Arabako hiribildu zaharrenean dago Gesaltza Añanako gatz-harana, duela 200 milioi urte itsaso zabala izan zen ingurunean. Iturburuek modu naturalean eta etengabe zabaltzen dute gesala lurrazalean, eta horri esker kultur paisaia paregabea sortu da aire librean; egurrezko ubideen sare bitxi eta zabalak gatz-haranaren azken bazterreraino eramaten du ura. Haranean 5.000 larrain baino gehiago daude: ur gazia edo gesala plataforma horietan isurtzen da, eguzki-lurrunketaren bidez gatza lortzeko. Historian zehar eta sekulako paisaiaren arkitektura harrigarrian paseatzeaz gain, bisitariek bertatik bertara ezagutuko dituzte gatzgileen milurteko ogibidearen oinarriak, eta gainera, naturaren eta ondarearen aldetik pribilegiatua den ingurunearen berezitasunak ikusi ahal izango dituzte. Kontuan hartzekoa da gatzharana geologiaren fenomeno bitxienetakoa den diapiroaren gainean kokatuta dagoela, eta ingurunearen gazitasunaren ondorioz ekosistema paregabea duela.

Kultura Ondarearen Europar Batasunaren Saria / 2015eko Europa Nostra Saria Premio Unión Europea de Patrimonio Cultural / Premio Europa Nostra 2015

El Valle Salado de la localidad alavesa de Añana es actualmente uno de los paisajes culturales más espectaculares y mejor conservados de Europa. Su valor no radica únicamente en su particular arquitectura o en sus más de 1.200 años documentados de historia, ni siquiera en sus características geológicas, su biodiversidad o en sus valores paisajísticos, sino en la unión en perfecta armonía de todo ello en un contexto privilegiado. En la villa más antigua de Álava, y en lo que hace 200 millones de años fueron las aguas de un vasto mar, se levanta el valle Salado de Salinas de Añana. Gracias a los manantiales que suministran la salmuera a la superficie de manera natural y continua, se conforma un soberbio paisaje cultural al aire libre donde una peculiar y extensa red de canales de madera distribuye el agua hasta los puntos más recónditos del Valle Salado, formado por más de 5.000 eras: plataformas sobre las que se vierte la muera -agua salada- para la obtención de sal por evaporación solar. Además de poder pasear por la historia y la sorprendente arquitectura de este insólito paisaje, los visitantes podrán conocer de primera mano los rudimentos del oficio milenario de los salineros y observar las particularidades de un entorno natural y patrimonial privilegiado. Hay que tener en cuenta que el Valle Salado se emplaza sobre uno de los fenómenos más curiosos de la geología, el diapiro, y que la salinidad del entorno hace que su ecosistema sea único.

173


174

Natura, itsas-jarduerak, surf eta Turismo aktiboa _ NATURALEZA, actividades nÁUticas, surf y turismo activo

8 BIRDING EUSKADI

9

7 Donostia/ San Sebastián

Bilbao

8 1

VitoriaGasteiz

6

Zonalde bioklimatiko atlantikoa Zona bioclimática atlántica Zonalde bioklimatiko subkantauriarra Zona bioclimática subcantábrica

4 2 3

Zonalde klimatiko mediterraneoa Zona bioclimática mediterránea

5

Isurialde mediterraneoko bailarak eta mendilerroak Valles y Sierras de la vertiente mediterránea Barnealdeko hezeguneak Humedales de interior Estuario kantauriarrak Estuarios cantábricos

www.birdingeuskadi.net www.turismo.euskadi.eus/es/birding

Banalerroko mendiguneak Macizos montañosos de la divisoria

Informazioa eta behaketarako guneak

Información y puntos de observación

(Gune bakoitzean nabarmentzekoak diren espezieei buruko informazio gehiago izateko, begiratu hurbilen den Informazio-bulegoaren web-orria, erantsita doana)

(Para más información de especies destacadas en cada punto, consultar la web de la Oficina de Información más cercana que se adjunta)

1 Valderejoko Parke Naturala

Parque Natural de Valderejo Casa del Parque - Valderejo Lalastra (Araba/Álava) T: 945 353 146 parquevalderejo@parques.alava.net www.alava.net

2 Izkiko Parke Naturala

Parque Natural de Izki Casa del Parque de Izki. Korres (Araba/Álava) T: 945 410 502 parqueizki@parques.alava.net www.alava.net www.izkinatural.com

3 Araba Hegoaldeko mendilerroak

Sierras Meridionales de Alava

Casa del Parque de Izki. Korres (Araba/Álava) T: 945 410 502 parqueizki@parques.alava.net www.alava.net www.izkinatural.com

4

Salburua

Ataria (Centro de Interpretación de los Humedales de Salburua) Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava) T.: 945 254 759 ataria@vitoria-gasteiz.org · www.ataria.es

5 Guardiako aintzirak

Lagunas de Laguardia Oficina de Turismo de Laguardia (Araba/Álava) T.: 945 600 845 turismo@laguardia-alava.com www.laguardia-alava.com

Uribarri Ganboako urtegia

6 Embalse de Ullibarri Gamboa

Centro de Información del Entorno Natural del Embalse de Ullibarri-Gamboa (Araba/Álava) T.: 695 782 498 garaio@galemys.com · www.alava.net

7 Txingudi Marismas de Txingudi. Irun (Gipuzkoa) T.: 943 619 389 txingudi@euskadi.eus www.ingurumena.ejgv.euskadi.eus/txingudi 8 Gorobel mendilerroa

Sierra Salvada

Oficina de Turismo de Orduña (Bizkaia) T.: 945 384 384 turismo@urduna.com · www.aiaraldea.org Oficina de Turismo de Amurrio (Álava) T.: 945 393 704 turismo@amurrio.org · www.aiaraldea.org 9 Urdaibai Bird Center Aranzadi Zientzi Elkartea Orueta 7. Gautegiz Arteaga. 48314 Bizkaia T.: 946 251 157 urdaibai@birdcenter.org www.birdcenter.org Visitas: 699 839 202 birdcenter@birdcenter.org


itsas-jarduerak _ Actividades nÁUticas

itsasjarduerak Actividades nÁUticas

246 km-ko kostaldea, 40 hondartza, 20 kirol portu, 50 olatu surfean aritzeko, itsasoari lotutako eta turismo aktiboko 100 enpresa, eta produktu-kluba: Surfing Euskadi

246 km de costa, 40 playas, 20 puertos deportivos, 50 olas surfeables, 100 empresas náuticas y de turismo activo. y un club de producto: Surfing Euskadi

ITSASONTZIAN

EN BARCO

Egun 20 portu daude kirol nabigaziorako zerbitzuekin, eta 40 enpresatik gora charter zein garraio turistikokoak. Horiek, ohiko erabiltzaileei, hasi berriei edo itsasontzian esperientzia berriak bizi nahi dituztenei eskaintzen dizkiete zerbitzuak.

En la costa vasca hay 20 puertos con servicios para la navegación deportiva y más de 40 empresas, tanto de chárter como de transporte turístico, que ofrecen servicios a practicantes habituales, principiantes o, simplemente, a quien quiere vivir una experiencia a bordo.

Itsasontzien alokairua Bela-ontzia edo yate moduko motordun itsasontzia alokatu eta opor desberdinez gozatu. Bi modu daude: patroirik gabe, beharrezkoa den tituluarekin; eta patroiarekin, beharrezkoa den prestakuntzarik ez baduzu edo kostaldea, ezkutuan dauden kalak eta portu ederrenak ezagutzen duen beste norbaitek gidatzea nahiago baduzu. Zetazeoak maite dituztenentzat, arrantza maite dutenek edo olatu apartaren bila dabiltzan surflarientzat, lekurik onenentzako irteera espezifikoak. Txangoak itsasontziz 12, 40 eta 120 lagunentzako itsasontziak eta katamaranak, txangoak egiten dituzten enpresa dozena bat eta euskal kostalde ederretarik txangoak eta gidatutako ibilaldiak. Itsasoko garraiobide erregularrak Donostiako, Pasaiako eta Txingudiko badietan, eta Bilboko, Urdaibaiko eta Zumaiako ibaietan, hainbat itsasontzik eta motordun txalupak itsas-garraioa eskaintzen dute lanerako edo aisialdirako gurutzatu behar dutenentzat. Euskal kostaldea bisitatu nahi dutenentzat, aukera dibertigarria da, familientzat aparta, eta herri batetik bestera igarotzeko modu desberdina da.

Alquiler de embarcaciones Se puede alquilar un velero o un barco a motor tipo yate, para disfrutar de unas vacaciones diferentes. Existen dos modalidades: sin patrón, si se posee la titulación necesaria, y con patrón, si no se cuenta con formación, o se quiere dejar la singladura en manos de una persona conocedora de la costa, las calas escondidas y los puertos con los mayores atractivos. Para los/as amantes de los cetáceos o aficionados/as a la pesca, hay salidas específicas a las mejores zonas. Excursiones en barco En barcos y catamaranes de 12, 40 y hasta 120 pasajeros, una docena de empresas realizan excursiones y rutas guidas por los escenarios más hermosos de la costa vasca. Líneas de transporte regulares por mar En las bahías de Donostia, Pasaia y Txingudi y en las rías de Bilbao, Urdaibai y Zumaia barcos y “motoras” ofrecen servicios de transporte marítimo para cruzarlas. Para los/as visitantes de la costa vasca es una opción divertida, ideal para familias, que permite desplazarse o ver las localidades de una forma diferente.

175


176

Natura, itsas-jarduerak, surf eta Turismo aktiboa _ NATURALEZA, actividades nÁUticas, surf y turismo activo

ARRAUNKETA remo Piragüismoa, Stand Up Paddle eta betiko arraunketa Piragüismo, Stand Up Paddle y remo tradicional Piraguan, Stand Up Paddle-an, lehiatzeko traineruan edo betiko itsasontzian. Banaka zein taldeka, arraunketak kirola egitea eta inguruaz gozatzea ahalbidetzen du, eta adin guztientzako da, bakoitza joan dadila bere erritmora. Aurretik ezagutzen ez zutenentzat, hasi-berrientzako hainbat ikastaro eta irteera erraz daude; dagoeneko ibili direnentzat, hobetzeko ikastaroak daude eta material onena alokatzeko aukera. Guztientzat, arraunekin gozatzeko kostaldea, itsasadarrak eta badiak.

URPEKARITZA buceo Lehen aldiak, ikastaroak eta irteerak Bautismos, cursos y salidas

COASTEERING ETA BESTELAKO JARDUERAK COASTEERING, Y OTRAS ACTIVIDADES

En piragua, Stand Up Paddle, trainera de competición o embarcación tradicional. Individualmente o en grupo, las modalidades de remo permiten practicar deporte y disfrutar del entorno a todos los públicos, al ritmo que se quiera. Para las personas sin ningún conocimiento previo existen infinidad de

cursos de iniciación y salidas sencillas; para iniciadas, cursos de perfeccionamiento y la posibilidad de alquilar el mejor material. Para todas, costa, rías y bahías, para disfrutar palada a palada.

Euskal kostaldea leku aparta da urpekaritza praktikatzeko. Bere 200 km baino gehiagotan, hainbat motatako ekosistemak ditu -haitz-hondoak, hareatzak, itsaslabarrak... - non urpekari ibilienak ere harritzen dituzten itsas fauna eta landaretza duten.

La costa vasca es un destino único para el submarinismo. A lo largo de sus más de 200 km, presenta distintos ecosistemas –fondos rocosos, arenales, cantiles…– que albergan una variedad de fauna y flora marina que sorprende hasta a los/as buceadores/as más viajados/as.

Euskadiko urpeko zentro profesionalek dituzten kirol honen pasioa eta hondo ikaragarrienen ezagutza murgiltze bereziez gozatzeko bermea dira. Itsasoak baimena ematen duenean

La experiencia formativa y el conocimiento de los fondos más espectaculares y con mayor riqueza ecológica que tienen los centros profesionales de buceo de Euskadi son la garantía para disfrutar de inmersiones realmente especiales. Siempre que el mar dé su permiso.

Coasteering, flyboard, wakeboard, kitesurf motorreko ontziarekin, coasteering… Uretako kirolaren azken joerek badute lekua euskal kostaldean. Getxon, Urdaibain, Lekeition, Mutrikun, Zumaian… Jarduerarik zirraragarrienak ausartenentzat. Coasteering, flyboard, wakeboard, kitesurf con embarcación a motor, … Las últimas tendencias en deporte acuático y activo en entornos costeros también tiene un hueco en la oferta de la costa vasca. En Getxo, Urdaibai, Lekeitio, Mutriku, Zumaia… Las actividades más excitantes para los/as más atrevidos/as.


surfing euskadi

Club de producto

SURFING EUSKADI

Produktu Kluba

Surfing Euskadi Turismorako Produktu Klubean aurkituko dituzun zerbitzuen eta surf-eskaintzaren oinarria kalitatea, profesionaltasuna eta esperientzia dira. Kluba osatzen duten enpresen eskaintza da hori, eta enpresok arrakastaz gainditu dituzte kide izateko baldintzak. Surfing Euskadin zure esanetara gaude, egonaldi gogoangarria izan dezazun.

www.surfingeuskadi.eus

ONGI ETORRI SURFERAKO LEKU PAREGABERA, SURFAZ GOZATZEKO BEHAR DUZUN GUZTIA AURKITUKO DUZU BERTAN Bienvenido a un destino de surf único, con todo lo que necesitas para disfrutar del surf

Euskadin 200 km baino luzeagoa den kostaldea aurkituko duzu, hareatza, hondartza eta olatuekin, horietako gehienak surf egiteko egokiak. Izan ere, hogeita hamar bat olatu daude, askotarikoak, lurzoru hareatsua dutenak, haitzezkoa, itsasora zabalik daudenak, gordeago eta haizetik babestuta daudenak, adituentzako aproposak direnak, amateurrentzako egokiak,… Jendetsuak dira Sopela, Zarautz eta Donostiakoak, lasaiagoak eta basatiak ere badaude, Sopela eta Barrika artean den Meñakoz, adibidez, edota Zumaia eta Getaria artean daudenak. Halaber, nabarmentzekoak dira olatu handien guneak, Galea Lurmuturra eta Orrua, esaterako, eta baita mundu mailako ospea duten beste olatu batzuk ere, betiereko Mundakakoa eta Planeixakoa, adibidez, azken hori balentria handien lekuko dena muturreko surfean. Surflariei dagokienez potentzia garrantzitsua da euskal kostaldea, bertoko dozena bat surflari baitaude nazioarteko rankingetako lehen tokietan. Gure kostaldean berrogeita hamar bat surf-txapelketa antolatzen dituzte urtero, tartean mundu mailako goreneko kategoriakoak ere.

En el Club de Producto Surfing Euskadi vas a encontrar una propuesta de servicios y una oferta de Surf basada en términos de calidad, profesionalidad y experiencia. Esta oferta es aportada por las empresas que componen el club y que han superado con éxito los requisitos de pertenencia al mismo. En Surfing Euskadi estamos a tu disposición para hacer de tu estancia una experiencia inolvidable. Euskadi, posee una costa de más de 200 kms de largo, llena de arenales, playas y olas, la mayoría, óptimas para la práctica del surf. Y es que entre la treintena de olas existentes, las hay de fondos arenosos, rocosos, abiertas a la mar, recogidas y protegidas del viento, para expertos, amateurs,... De gran afluencia como las de Sopela, Zarautz y Donostia/San Sebastián, o más tranquilas y salvajes como las de Meñakoz, entre Sopela y Barrika, o las que encontramos en el camino entre Zumaia y Getaria. Destacan también los spot de olas grandes como Punta Galea y Orrua, y otras olas de fama mundial, como la eterna Mundaka y Playa Gris, esta última escenario de grandes hazañas del surf extremo. Es además, una importante potencia una docena de surfistas vascos que ocupan los primeros puestos de los ranking internacionales. Nuestra costa acoge además medio centenar de campeonatos de surf cada año, entre los que destacan varios mundiales de categoría máxima.

177


178

Natura, itsas-jarduerak, surf eta Turismo aktiboa _ NATURALEZA, actividades nÁUticas, surf y turismo activo

KLUBEKO KIDEAK MIEMBROS DEL CLUB

SURF ESKOLAK Escuelas de surf Surf-eskola da kirol horretan hasteko modurik seguruena eta eraginkorrena, eta gainera, horietakoren batera joanda denbora aurreztuko duzu. Eskualdeko hondartza bakoitzean surf-eskola bat dago gutxienez. Eskolok kalitatezko eta profesionaltasunezko baldintzak betetzen dituzte, irakasle tituludun onak dituzte, adituak haurrei eta helduei irakasten, baita mugikortasun urria edo desgaitasun fisikoren bat edo adimenekoa duten lagunen kasuan ere. Eskaintza zabala da, askotariko ikasleriaren neurrikoa: ikastaro trinkoak, astebetekoak, bikoak, egun bakarrekoak,… Taldeak txikiak izaten dira, kontrola eta segurtasuna areagotze aldera. Eskola guztiek azpiegiturak dituzte hondartzan, eta material segurua eta kalitatezkoa erabiltzen dute. Sarritan tokian tokiko surflari adituak izaten dira eskoletako arduradunak, hondartza ondo ezagutzen dutenak. La escuela de surf es la mejor guía para adentrarse en la practica del surf de forma segura y eficiente, además de ahorrarte un montón de tiempo. Al menos existe una escuela de surf por cada playa de la región. Escuelas que cumplen con los requisitos de calidad y profesionalidad, con buenos profesores titulados, expertos en niños y niñas y adultos, así como en personas con movilidad reducida o alguna discapacidad física o psíquica. La oferta es tan amplia como la variedad del alumnado: cursos intensivos, de una semana, dos, de un día,... Grupos reducidos para mayor control y seguridad. Todas ellas cuentan con infraestructuras a pie de playa y material seguro y de calidad. A menudo son escuelas lideradas por surfistas locales y expertos que conocen bien la playa.

Acero Surf Errementariena, 7 48893 Getxo (Bizkaia) T.: 655 935 156 acerosurfeskola@gmail.com www.acerosurfeskola.com

Alder Surf Eskola Aldai Azpi 37 2ª B 48630 Gorliz (Bizkaia) T.: 617 467 564 info@aldersurfeskola.com www.aldersurfeskola.com

Axi Muniain Surf Eskola Trinidad 1, bajo 20800 Zarautz (Gipuzkoa) T.: 639 429 549 / 681 398 300 axisurfschool@gmail.com

Bakio Rip Curl Surf Eskola Avda. Sabino Arana, 3 48130 Bakio (Bizkaia) T.: 605 727 675 bakioripcurlsurfcamp@gmail.com

Cabo Billano Paseo de Ondarreta s/n 48620 Lemoiz (Bizkaia) T.: 946 774 179 / 678 675 304 cabobillano@cabobillano.com www.cabobillano.com

Central Surf Erlaitz, 3. 20300 Irun (Gipuzkoa) T.: 688 675 747 info@central-surf.com www.central-surf.com

Centro de Escuela de Surf La Arena La Arena 21, lonja 6 48508 Zierbena (Bizkaia) T.: 617 136 235 / 636 921 673 centroyescueladesurflaarena@gmail.com

Dzingua Surf Eskola Paskual Abaroa 5 Bajo 48280 Lekeitio (Bizkaia) T.: 657 738 178 dzinguakirolekintzak@gmail.com www.dzinguakirolekintzak.com

Free Surf Eskola JM Barandiaran, 22 20002 Donostia/San Sebastián (Gipuzkoa) T.: 647 471 436 contacto@freesurfeskola.com www.freesurfeskola.com

Gorka Yarritu Surf Eskola Avda. De Arrieta s/n 48600 Sopela (Bizkaia) T.: 667 557 839 gorkayarritu_quiksilver@hotmail.com www.surfeskolasopelana.com

HS2 Hondarribia Sup Eskola Fueros, 12 20280 Deba (Gipuzkoa) T.: 615 769 944 hs2@hs2.es www.hs2.es

Lokal Surf Bakio San Pelaioko Bide Nagusia, 52 B 48130 Bakio (Bizkaia) T.: 615 743 528 lokalsurfbakio@gmail.com www.lokalsurfbakio.com

Moor Surf Eskola Nafarroa Kalea 11. Itsasertza 20800 Zarautz (Gipuzkoa) T.: 943 020 894 info@moorsurfeskola.com www.moorsurfeskola.com


surfing euskadi

Mundaka Surf School Txorroko Punta s/n 48360 Mundaka (Bizkaia) T.: 656 798 056 info@mundakasurfshop.com www.mundakasurfshop.com

Pukas Surf Eskola San Sebatiรกn Avda. Zurriola, 24 20003 Donostia/San Sebastiรกn (Gipzukoa) T.: 607 444 814 coro@pukassurf.com marianpukas@gmail.com www.pukassurf.com

Pukas Surf Eskola Zarautz Lizardi, 9 20800 Zarautz (Gipuzkoa) T.: 943 890 636 surfeskola@pukassurf.com www.pukassurf.com

Surfing San Sebastiรกn Ramรณn y Cajal 3 20002 Donostia/San Sebastiรกn (Gipuzkoa) T.: 943 102 398 / 628 595 878 eskola@surfingsansebastian.com info@surfingsansebastian.com www.surfingsansebastian.com

Troka Abentura Itsasbide, 58 48630 Gorliz (Bizkaia) T.: 94 677 42 65 troka@troka.com www.troka.com

UR2000 Bยบ Arketa s/n 48311 Ibarrangelu (Bizkaia) T.: 656 799 646 / 946 276 661 urdaibai@ur2000.com / ur@urdaibai.com www.ur2000.com

Uretan Basque Surf Center Erdiko benta, 1 48130 Bakio (Bizkaia) T.: 639 663 865 uretansurf@gmail.com

Yako Debako surf Eskola Plz. Arakistain, 2-3 20820 Deba (Gipuzkoa) T.:943 029 600 yako@yakosurf.com / uribeondo@yahoo.es www.yakosurf.com

Zurriola Surf Eskola Usandizaga 14 bajo 20002 Donostia/San Sebastiรกn (Gipuzkoa) T.: 943 011 391 m.a.zurriolasurfeskola@gmail.com zurriolasurfeskola@gmail.com www.zurriolasurfeskola.com

Surf gida Guรญa Surf BTQ Eventos y Servicios Portugane 16, 3ยบ dcha 48620 Lemoiz (Bizkaia) T.: 639 137 109 info@btqeventos.com

Gorilla Trip Marino Tabuyo 11, 5ยบB 20013 Donostia/San Sebastiรกn (Gipuzkoa) T.: 686 117 395 agus@gorilla-trip.com www.gorilla-trip.com

Surf hartzailea Receptivo Surf GO Basquing Txakursolo, 3. 48992 Getxo (Bizkaia) T.: 679 342 601 go@gobasquing.com www.gobasquing.com

Troka Abentura Itsasbide, 58. 48630 Gorliz (Bizkaia) T.: 94 677 42 65 troka@troka.com www.troka.com

Surf charterra Surf Chรกrter Getari Chรกrter Txoritonpe, 34 (Puerto de Getaria) 20808 Getaria (Gipuzkoa) T.: 600 521 822 getari@getari.com www.getari.com

179


180

Natura, itsas-jarduerak, surf eta Turismo aktiboa _ NATURALEZA, actividades nÁUticas, surf y turismo activo

bestelako natura jarduerak OTRAS ACTIVIDADES en la naturaleza 1 Lekeitio

Bermeo

mendi ibiliak Senderismo

Ondarroa GR-120

Inaziotar Bidea / CAMINO IGNACIANO

Loiola

www.senderismoeuskadi.net

Arabako Errioxako mahastietatik Euskal Kostalderaino, seinaleztatutako ibilbideen sarea zabala da –ibilbide luzeak (GR) eta laburrak (PR)–. Bideotan, historia eta naturako eta kulturako ondare aberatsa ezagutuko dituzu. Desde los viñedos de Rioja Alavesa a la Costa Vasca, la amplia red de senderos señalizados -de gran recorrido (GR) y pequeño recorrido (PR)- te llevarán a través de la historia y de un valioso patrimonio natural y cultural.

Mirandaola

Otxandio

Arantzazu

La Antigua Beasain Segura

GR-38 Ardoaren eta arrainaren ibilbidea / RUTA DEL VINO Y DEL PESCADO

Lizarrusti Etxegarate GR-283 Gaztaren ibilbidea / RUTA DEL QUESO

Araia

Lagrán

Santa Cruz de Campezo

Laguardia-Guardia

GR 38 Ardoaren eta arrainaren ibilbidea Ruta del vino y del pescado Oiongo mahastien lurraldetik Bermeo, Lekeitio eta Ondarroako portuetara, GR-38 ibilbideak Euskadi hegoaldetik iparraldera zeharkatzeko aukera eskaintzen du, askotariko paisaia txundigarrietan zehar. Bermeo, Ondarroa eta Lekeitioko portuetatik abiatzen ziren gurdizainak euren mandoekin, arrain freskoa edo gazitua eramatera, eta itzuleran, berriz, garia, gatza, ozpina eta ardoa ekartzen zuten. Desde las tierras del viñedo en Oyon hasta los puertos de Bermeo, Lekeitio y Ondarroa, el GR-38 permite atravesar Euskadi de sur a norte, surcando paisajes tan diversos como cautivadores. De los puertos de Bermeo, Ondarroa y Lekeitio partían los carreteros con sus mulas cargadas de pescado fresco o en salazón y, en su viaje de vuelta, cargaban sus carruajes de trigo, sal, vinagre y vino. • Iraupena: 7 etapa (+2 aldaera) Duración: 7 etapas (+2 variantes) • Zailtasuna: Handia / Dificultad: Alta • Metatutako desnibela / Desnivel acumulado: 4057 m. (GR-38) - 1321 m. (GR-38.1) 326 m. (GR-38.2) • Distantzia / Distancia: 166,9 km. (GR-38) - 27,7 km. (GR-38.1) - 12,5 km. (GR-38.2) • Ibilbide zirkularra: Ez / Recorrido circular: No • Abiapuntua-helmuga / Punto de partida-llegada: Oyón, Ondarroa-Lekeitio-Bermeo • Igarotzen dituen lekuak / Puntos de paso: (GR-38) Oyón, Laguardia-Guardia, Albaina, Estibalitz, Otxandio, Durango, Gernika, Bermeo. (GR-38.1) Maskagakota, Santutxu, Lekeitio. (GR-38.2) Santutxu, Ondarroa.

Inaziotar Bidea Camino Ignaciano www.caminoignaciano.org

Loiolako Ignaziok 1522. urtean Loiolatik Manresa hirira egin zuen ibilbidea da Inaziotar Bidearen oinarria. Gaur egun, ibilbidea Loiolan (Azpeitian, Gipuzkoa) hasten da eta 6 egunez Euskadiko lurrak zeharkatzen ditu, Gipuzkoakoak eta Arabakoak, hain zuzen. Ibilbidearen lehen 40 km-ak bat datoz GR 120 ibilbidearekin (Hiru Tenpluen ibilbidea), eta tarte horretan Arantzazu, Antio, Aizkorri-Aratz Parke Naturala edota Arabako Errioxako mahastiak ezagutuko ditugu. Benetako euskal artea. El Camino Ignaciano recrea el itinerario que Ignacio de Loyola recorrió en 1522 desde Loyola hasta la ciudad de Manresa. Actualmente, el recorrido se inicia en Loiola (Azpeitia, Gipuzkoa) y durante 6 jornadas se atraviesa el territorio de Euskadi, concretamente las provincias de Gipuzkoa y Álava. Es un itinerario que comparte trazado, en sus primeros 40 km con el GR 120 (Ruta de los Tres Templos) y que nos permitirá conocer enclaves como Arantzazu, La Antigua, el Parque Natural de Aizkorri-Aratz o los viñedos de Rioja Alavesa. el arte vasco con mayúsculas. • Iraupena / Duración: 6 etapa/etapas • Zailtasuna: ertaina/handia Dificultad: media/alta • Distantzia / Distancia: 130 km. • Ibilbide zirkularra: Ez / Recorrido circular: No • Abiapuntua-helmuga: Punto de partida-llegada: Loiola, Laguardia • Igarotzen dituen lekuak / Puntos de paso: Loiola, Legazpi, Arantzazu, Araia, Alda, Santa Cruz de Campezo, Laguardia-Guardia

Oyón-Oion

GR 283 Gaztaren ibilbidea Ruta del Queso www.rutadelquesoidiazabal.com Ibilbide zirkular ederra, non mendiko paisaia ikusgarriez gain beste alderdi interesgarri asko aurkituko ditugun: kultura, natura, historia, geure garapen ekonomikoa… Un hermoso itinerario circular donde, además de paisajes espectaculares de montaña, podremos admirar otros muchos atractivos: cultura, naturaleza, historia, nuestro desarrollo económico... • Iraupena / Duración: 6 etapa/etapas • Zailtasuna: ertaina/handia Dificultad: media/alta • Metatutako desnibela / Desnivel acumulado: +4920 / –4857 m. • Distantzia / Distancia: 95,8 km. • Ibilbide zirkularra: Bai Recorrido circular: Si • Abiapuntua eta helmuga / Punto de partida y llegada: Lizarrusti • Igarotzen dituen lekuak / Puntos de paso: Ordizia, Segura, Mirandaola, Arantzazu, Etxegarate, Lizarrusti.


bestelako natura jarduerak _ OTRAS ACTIVIDADES en la naturaleza

DONEJAKUE BIDEA El camino de Santiago Donejakue Bidea ez da kirol-jarduera hutsa. Kultura da, errespetua, eta giza eskubideen aldeko erabateko defentsa. Eta Euskadin, gainera, bertako bazter guztiak ezagutzeko aukera onenetakoa da. Kostaldeko Bidea edo Barnealdekoa aukera dezakezu. Zein da zure aukera? El camino de Santiago no es solo una actividad deportiva. Es cultura, es respeto y una defensa a ultranza de los derechos humanos. Y en Euskadi, además, se traduce en una de las mejores opciones para conocer todos sus rincones. Puedes decidirte por el Camino de la Costa o por el del Interior. ¿Con cuál te quedas?

Santiago Bidearen Mundu Ondarea Patrimonio Mundial del Camino de Santiago

Kostaldeko Ibilbidea / Camino de la Costa 214,2 km Kobaron

turismo.euskadi.eus

Donostia/ San Sebastián

Portugalete

Gernika-Lumo

Bilbao

Hondarribia

Deba

Markina-Xemein

Irun

Zarautz Hernani

Bidania Tolosa Zegama

VitoriaGasteiz

Estibalitz

Armentia

Salvatierra

Lapuebla de Arganzón

Barnealdeko Ibilbidea / Camino del Interior 249,72 km

Salinillas de Buradón

BETIKO DONEJAKUE IBILBIDERAKO BI AUKERA Dos alternativas a la tradicional ruta jacobea

KOSTALDEKO IBILBIDEA La Ruta de la Costa

BARNEALDEKO IBILBIDEA Ruta del Interior

Kostaldeko Ibilbidean, zortzi etapatan, itsasoari lotutako Euskadi ezagutuko duzu, eta baita naturagunez eta monumentuz jositako herria ere: Antzinako galtzadak (Getaria-Zarautz-Deba), Erdi Aroko zubi bikainak (adibidez Muza, Balmasedan), historiaurreko kobak (Santimamiñe), naturagune betean diren ibilbideak (Jaizkibel mendia, Urdaibaiko erreserba), hiri-ibilbideak (Donostia, Bilbo,…), hainbat monumentu, Bizkaia zubia, esaterako (Portugaleten, UNESCOk Gizadiaren Ondare izendatutakoa),…

Barnealdeko Ibilbidea askotariko paisaiaren, kulturaren eta gizartearen erakusgarri da. Zazpi etapatan eta 200 kilometro soiletan bailaretatik baso hostotsuetara igaroko zara, kostaldetik baratzeetara. Donejakue Bidearen aztarnak ikusiko ditugu Irunen, Astigarragatik igaroko gara, Tolosako, Segurako, Ordiziako edota Aguraingo (Araba) hirigune historikoak zeharkatuko ditugu, Gasteizen bisitaldi ikusgarria egin dezakegu Santa Maria Katedralera, edo Armentiako Basilikara, Zadorraren ibaiertzera, Ebro ibaiak ureztatzen dituen Arabako Errioxako mahastietara,… Horrela iritsiko zara Buradon Gatzagara. Bertan bat egiten dute gure ibilbideak eta frantziarrak.

El Camino de la Costa te mostrará, durante ocho etapas, la Euskadi más marinera y también un pais repleto de maravillas naturales y monumentales: Antiguas calzadas (Getaria-Zarautz -Deba), imponentes puentes medievales (como el de la Muza, en Balmaseda), cuevas prehistóricas (Santimamiñe), rutas en plena naturaleza (monte Jaizkibel, Reserva de Urdaibai), rutas urbanas (Donostia/San Sebastián, Bilbao...), monumentos como el Puente Vizcaya (en Portugalete, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO) ...

La Ruta del Interior guarda una gran variedad paisajística, cultural y social. En solo siete etapas y 200 kilómetros, podrás pasar de valles a frondosos bosques, de la costa a las huertas. Admiraremos los vestigios jacobeos de Irun, el paso por Astigarraga, los cascos históricos de Tolosa, Segura, Ordizia o Salvatierra (éste ya en Álava) la espectacular visita en Vitoria-Gasteiz de los cimientos de la Catedral de Santa María o de la Basílica de Armentia, las orillas del Zadorra o los viñedos riojano-alaveses bañados por el río Ebro... Así llegarás a Salinillas de Buradón, donde nuestra Ruta engancha con el Camino Francés.

181


182

Natura, itsas-jarduerak, surf eta Turismo aktiboa _ NATURALEZA, actividades nÁUticas, surf y turismo activo

2

Atxuri montes de Kobaron hierro

Mungia Monte Artebakarra

BTT BusturialdeaUrdaibai

Mendata Traslaviña

Apatamonasterio UROLA arrazola

Elgoibar Azpeitia Tolosa

Arrazola Legazpi

zikloturismoa cicloturismo

Angosto BTT Valderejo Añana

VitoriaGasteiz

Euskadi siempre ha sido una referencia internacional en el ciclismo. Los ciclistas vascos que han sobresalido a lo largo de la historia así como su prestigiosos calendario de pruebas lo atestiguan. Y siguiendo esa tradición, Euskadi dispone actualmente de infinidad de rutas aptas para los más exigentes y también idóneos para que toda la familia disfrute de una agradable jornada deportiva. La mejor opción es accediendo a los 5 centros BTT Euskadi, espacios de libre acceso donde puedes practicar tranquilamente tu afición, disfrutando de la rica diversidad paisajística y cultural del País.

Irun

Arditurri

BIDASOA

Andoain PLAZAOLALEITZARAN

BTT

Urturi

BTT

Pasaia

Ormaiztegi BTT Mutiloa Tolosaldea MutiloaOrmaiztegi

FC VASCONAVARRO

BTT Izki Montaña Alavesa

Euskadi beti izan da nazioarteko erreferentzia txirrindularitzan. Historian nabarmendu diren euskal txirrindulariak eta proben egutegi ospetsuak dira horren adierazgarri. Eta ohitura horri jarraiki, Euskadin hainbat ibilbide daude, zailenetakoak eta familia osoak egiteko modukoak, guztion gozagarri. Aukerarik onena Euskadin diren 5 BTT zentroetara hurbiltzea da. Sarrera librea da, eta gune horietan bizikleta-ibilbideak egin ditzakezu, herrialdearen paisaiez eta kulturaz gozatuz.

ARDITURRI

BTT Debabarrena

Sta. Cruz de Campezo

BTT Harrerapuntuak Puntos de acogida BTT BIDE BERDEAK / Vías verdes

• BTT Busturialdea-Urdaibai (Bizkaia)

Mendatako harrera-puntua. 11 ibilbide, maila guztietakoak, baina batez ere zail samarrak, adituentzako aproposak. Punto de Acogida de Mendata. 11 rutas para todos los niveles aunque destacan sus itinerarios exigentes para expertos.

Hainbat ibilbide ongi pasatzeko Diversión por un sinfín de rutas

• BTT Izki Montaña Alavesa (Araba/Álava)

www.btteuskadi.net

• BTT Debabarrena (Gipuzkoa)

Harrera-puntuak Los puntos de acogida

• BTT Valderejo - Añana (Araba/Álava)

Euskadiko bost BTT zentroetako bakoitzean, harrera- eta informazio-puntuak daude, kirol horrekin lotutako zerbitzuak eskaintzen dituztenak: ibilbideen gaineko informazioa, GPSen alokairua, aldagelak, dutxak eta bizikleten garbiketa. En cada uno de los cinco Centros BTT de Euskadi existen puntos de acogida y de información que prestan servicios asociados a la práctica de este deporte: información de las rutas, alquiler de GPS, vestuarios, duchas y lavado de bicicletas.

Urturiko harrera-puntua Ibilbide zailak Izkiko parke naturalean eta lasaiagoak trenbide eusko-nafar zaharreko Bide Berdean zehar. 15 ibilbide aukeran. Punto de Acogida de Urturi. Rutas exigentes a través del Parque Natural de Izki y rutas más tranquilas por la Vía Verde del antiguo ferrocarril VascoNavarro. Un total de 15 itinerarios para elegir. Mintxetako harrera-puntua. Elgoibar 400 km 14 ibilbidetan, hainbat zailtasun maila dutenak. Punto de Acogida de Mintxeta. Elgoibar. 400 kms. en 14 recorridos a través de rutas de diferentes niveles. Harrera-puntua Angosto kanpinean. 7 ibilbide, askotariko zailtasun maila dutenak, nabarmentzekoak Sobron Garaiko 24 kilometroko ibilbidea eta errazenak diren Espejoko eta Angostokoak. Punto de acogida en Camping Angosto. 7 rutas de diferente dificultad, entre las que destaca la de Sobrón Alto, de 24 kilómetros, o las más accesibles de Espejo y Angosto.

• BTT Tolosaldea (Gipuzkoa)

Harrera-puntua Usabal kiroldegian. Tolosa. Zailtasun maila guztietako 8 ibilbide, familiarekin egiteko modukoak Leaburu inguruan eta gogorragoak Aralarko parke naturaletik eta Leitzarango biotopotik igarotzen direnak. Punto de Acogida en Polideportivo de Usabal. Tolosa. 8 rutas de todos los niveles, para compartir con la familia en torno a Leaburu, y rutas más duras que discurren por el Parque Natural de Aralar y el biotopo de Leitzaran.


bestelako natura jarduerak _ OTRAS ACTIVIDADES en la naturaleza

BIDE BERDEAK Vías verdes

Egin aurrera trenaren antzera Avanza como una locomotora

BIDE BERDEAK DEITURIKO IBILBIDEAK TRENBIDE ZAHARREN BALIO KULTURALA, HISTORIKOA ETA ERABILGARRIA BERRESKURATZEKO ERABAKIAREN EMAITZA DIRA.

Las rutas conocidas como VÍas Verdes son fruto de la decisiÓn de recuperar el valor cultural, histÓrico y prÁctico de las vÍas ferroviarias vascas que habÍan quedado en desuso.

turismo.euskadi.eus/es/vias-verdes www.viasverdes.com

ARABA/ÁLAVA

GIPUZKOA

BIZKAIA

- Trenbide Eusko-Nafarra: Arabaren eta Gipuzkoaren arteko mugan dago bide luze eta ezagunenetakoa, Arlabango mendatetik (Araba eta Gipuzkoa artean) abiatu eta Lizarraraino (Nafarroa) iristen dena. Bide horrek paraje bakartietara hurbiltzen gaitu, Arabako Mendialdeko Izkiko parke naturaletik barna. Gasteiz bestelako ikuspuntutik ikusteko aukera ematen du.

- Bidasoako Bide Berdea: Zuhaitzez eta landarez betetako bide ikusgarria zeharkatzen du. - Arditurriko Bide Berdea: Aiako Harrian dago. Pasaiako portutik abiatu eta Oiartzun errekaren ondotik igarotzen da. Ibilbide horretan meazuloak zeharkatuko ditugu, eta Euskadik siderurgian izan zuen ospearen arrazoia ikusiko dugu. - Plazaola-Leitzarango Bide Berdea: Andoainen hasi eta Leitzarango haranetik doa, pago eta haritz artean, Gipuzkoa eta Nafarroa bitartean. - Mutiloa-Ormaiztegi: Ikuspegi ederrak eskaintzen dituen beste ibilbide bat da, izan ere, mendimagaletatik baitoa. - Urolako Bide Berdea: Azpeititik abiatu eta Zumarragaraino iristen da. Trenbidearen Euskal Museoa, Loiolako San Ignazioren Santutegia, Urola errekaren arroila eta burdinaren kultura erakutsiko dizkigu, azken hori siderurgia-lantegi handien eta antzinako burdinolen bidez.

- Burdin Mendien Bide Berdea: Enkarterriko eskualdean kokatua, Bizkaiko historian barna eramango gaitu. Traslaviñako (Artzentales) geltokitik abiatu eta Burdinolen Ibilbidea zeharkatzen du. - Atxuri: Mungian hasi eta Butroi ibaiaren ibarrera zabaltzen den pasiera lasaia eskaintzen du. - Arrazola: Durangaldean dago, eta Apatamonasterio eta Arrazola (Atxondo) lotzen ditu; bertan, Bizkaiko baserririk zaharrena izan daitekeena ikusiko dugu, eta baita XVIII. mendeko errota hidraulikoa eta San Roke baseliza ere. Bukaeran, labeen eta meatzari-herrixkaren aztarnak ikusiko dituzu.

- Ferrocarril Vasco-Navarro: En el límite entre Araba-Álava y Gipuzkoa se encuentra una de las más largas y conocidas, la que transcurre por el antiguo trazado del que parte del puerto de Arlabán (entre Araba-Álava y Gipuzkoa) y llega a Estella (Navarra). Esta ruta nos acerca a solitarios parajes por el Parque Natural de Izki, en la Montaña Alavesa, y permite mirar desde una perspectiva diferente a Vitoria-Gasteiz.

Bide Berdeetako Interpretaziozentroak bisitatu beharrekoak dira, hala nola, Antoñana, Leitzaran, Bidasoa, Arditurri eta beste batzuetan direnak. No dejes de visitar los Centros de Interpretación que te ofrecen las Vías Verdes, como el de Antoñana, Leitzaran, Bidasoa, Arditurri, etc...

- Vía Verde del Bidasoa: Recorre un camino espectacular de árboles y vegetación. - Vía Verde de Arditurri: Se halla en Aiako Harria. Parte del puerto de Pasaia y transcurre junto al río Oiartzun. Este recorrido permite adentrarse en las propias galerías mineras y descubrir cómo Euskadi adquirió su prestigio siderúrgico. - Vía Verde del Plazaola-Leitzaran: Comienza en Andoain y transcurre entre bosques de robles y hayas por el valle de Leitzaran, entre Gipuzkoa y Navarra. - Mutiloa-Ormaiztegi: Otra ruta de bellas panorámicas, ya que solo transcurre por laderas montañosas. - Vía Verde del Urola: Parte desde Azpeitia a Zumarraga y nos acerca al Museo Vasco del Ferrocarril, al Santuario de San Ignacio de Loyola, a la garganta del río Urola y a la cultura del hierro a través de las grandes siderurgias y las ferrerías de antaño.

- Vía Verde de los Montes de Hierro: En la comarca de las Encartaciones, un recorrido por las entrañas de la historia de Bizkaia. Parte de la estación de Traslaviña (Arcentales) y nos adentra en la Ruta de las Ferrerías. - Atxuri: parte de Mungia y ofrece un apacible paseo abierto al valle del río Butrón. - Arrazola: en la comarca del Duranguesado, enlaza Apatamonasterio y Arrazola (Atxondo) donde se encuentra el que puede ser el caserío más antiguo de Bizkaia, un molino hidráulico del siglo XVIII y la Ermita de San Roque. Al final verás los restos de hornos y del poblado minero.

183


184

Natura, itsas-jarduerak, surf eta Turismo aktiboa _ NATURALEZA, actividades nÁUticas, surf y turismo activo

turismojarduerak actividades turísticas

Bilbao Donostia/San Sebastián Vitoria-Gasteiz Euskal Kostaldea Costa Vasca Euskal Mendi eta Haranak Montes y Valles Vascos Arabako Errioxa Rioja Alavesa

Jardunbide egokiak Buenas Prácticas Kalitate turistikoaren Q ikurra Q Calidad Turística

Euskadiko Turismo Aktiboko Enpresen Elkartea Asociación de Empresas de Turismo Activo de Euskadi C/ Intxaurrondo, nº 36 - 1º planta 48200 Durango. Bizkaia T.: 637 770 033 info@aktiba.info www.aktiba.info

Euskadi Gastronomika Surfing Euskadi IKT/TIC

(*) Zerrenda etengabe eguneratzen denez, aldaketak izan ditzake.

Este listado se actualiza constantemente por lo que puede sufrir alguna variación.

URETAN _ EN EL AGUA ZETAZEOAK BEGIZTATZEA AVISTAMIENTO DE CETÁCEOS Verballenas Puerto Pesquero, 22. Santurtzi (Bizkaia) T.: 944 839 494 info@verballenas.com www.verballenas.com

BELA CHARTERRA Chárter VELA Academia de Navegación Alioth

Escuela Náutica de Recreo Arriluze

Matxitxako Nautika

Amezti, 6. 48991 GETXO (Bizkaia) T.: 946 578 634 / 615 571 788 info@arriluze.es - www.arriluze.net - Patroiarekin edo patroirik gabe alokatzea, txangoak / Alquiler con o sin patrón, paseos.

Portuzaharra (Pto Deportivo), 15 - Bajo 48370 BERMEO (Bizkaia) T.: 678 844 128 info@matxitxako.net - www.matxitxako.net - Patroiarekin edo patroirik gabe alokatzea, txangoak / Alquiler con o sin patrón, paseos.

Escuela Náutica Sotavento Barria, 1ª dpto 5. 48930 GETXO (Bizkaia) T.: 944 913 801 / 626 890 995. F.: 944 807 208 info@sotaventonline.com www.sotaventonline.com - Patroiarekin edo patroirik gabe alokatzea, txangoak / Alquiler con o sin patrón, paseos.

Estatxa Centro Náutico

Oficinas: Licenciado Poza, 50 bis 48013 BILBAO (Bizkaia) Embarque: Puerto Deportivo de Getxo. T.: 944 425 260. F.: 944 425 260 navegacionalioth@hotmail.com www.navegacionalioth.com - Patroiarekin alokatzea, txangoak / Alquiler con patrón, paseos.

Donosti Kalea 25, Cc. Sokoa Local 10 20280 HONDARRIBIA (Gipuzkoa) T.: 629 070 936 estatxa@estatxa.com www.estatxa.com - Patroiarekin edo patroirik gabe alokatzea, txangoak / Alquiler con o sin patrón, paseos.

As de Guía

Oficina: Pol.Ind. Traña-Padura, 8. 48220 ABADIÑO (Bizkaia) Tel: 902 090 053 info@lamarencalma.com www.lamarencalma.com - Patroiarekin edo patroirik gabe alokatzea, txangoak / Alquiler con o sin patrón, paseos.

Villa de Plentzia, 6-bajo. 48930 GETXO (Bizkaia) T.: 944 800 744. F.: 944 800 744 asdeguia@asdeguia.info www.asdeguia.info - Patroiarekin edo patroirik gabe alokatzea, txangoak / Alquiler con o sin patrón, paseos.

La mar en calma

Nautica Ballestrinque Puerto Deportivo El Abra - GETXO (Bizkaia) T.: 627 110 971 info@nauticaballestrinque.com www.nauticaballestrinque.com - Patroiarekin edo patroirik gabe alokatzea, txangoak / Alquiler con o sin patrón, paseos.

Náutica Galea Puerto Deportivo El Abra-Getxo, pantalán G3 48992 Getxo (Bizkaia) T.: 636 574 679 info@nauticagalea.com www.nauticagalea.com - Patroiarekin alokatzea, txangoak/ Alquiler con patrón, paseos.

Náutica Larrínaga Santín Puerto Deportivo el Abra-Getxo, pantalán 452 GETXO (Bizkaia) T.: 946 070 382 / 639 137 109 / 656 716 912 info@nauticalarrinaga.com www.nauticalarrinaga.es - Patroiarekin edo patroirik gabe alokatzea, txangoak / Alquiler con o sin patrón, paseos.


NATURA BALIABIDEAK _ RECURSOS NATURALES

Náutica Probanza

La mar de bien

Bilboats

Puerto Deportivo - 20750 ZUMAIA (Gipuzkoa) T.: 665 724 870 nautica.floren@probanza.es www.probanza.es - Patroiarekin edo patroirik gabe alokatzea, txangoak / Alquiler con o sin patrón, paseos.

Urb. Isuskiza, 127 48620 Plentzia (Bizkaia) T.: 687 888 989 jmuroj@gmail.com www.mardebien.es - Patroiarekin alokatzea, txangoak / Alquiler con patrón, paseos.

Pantalan Pio Baroja s/n. Bilbao (Bizkaia) T.: 946424157 - 644442055 bilboats@bilboats.com www.bilboats.com - Txangoak, taldeentzako alokairua / Paseos, alquiler grupos.

MATER Museoa

Pº del Muelle, 14 (Oficina: Calzada Egia, 54) Donostia/San Sebastián (Gipuzkoa) T.: 943 287 932 / 607 201 155. F.: 943 287 932 info@ciudadsansebastian.com www.ciudadsansebastian.com - Txangoak, taldeentzako alokairua / Paseos, alquiler grupos.

Navegavela Puerto de Hondarribia 20280 HONDARRIBIA (Gipuzkoa) T.: 610 405 554 info@navegavela.com - www.navegavela.com - Patroiarekin edo patroirik gabe alokatzea, txangoak / Alquiler con o sin patrón, paseos.

Olatu BERMEO (Bizkaia) T.: 628 555 991 / 629 816 465 www.olatu.net olatu@olatu.net - Patroiarekin edo patroirik gabe alokatzea, txangoak / Alquiler con o sin patrón, paseos.

Sailing & Wine Puerto Deportivo El Abra - GETXO (Bizkaia) T.: 667 408 858 / 946 081 710 info@sailingandwine.es www.sailingandwine.es - Patroiarekin edo patroirik gabe alokatzea, txangoak / Alquiler con o sin patrón, paseos.

Txonpe Náutica Apartado de Correos 14 20230 ZUMAIA (Gipuzkoa) T.: 600 430 018 itsasokosustraiak@gmail.com - Patroiarekin edo patroirik gabe alokatzea, txangoak / Alquiler con o sin patrón, paseos.

Turismo Náutico Kantauri Puerto Deportivo El Abra 48992 Getxo (Bizkaia) T.: 629 467 745 info@nauticakantauri.com www.nauticakantauri.com - Patroiarekin edo patroirik gabe alokatzea, txangoak/ Alquiler con o sin patrón, paseos.

ITSASONTZI MOTORDUNAREN CHARTERRA Chárter barco a motor Aquaturismo Eguisiers Santiago 41-1º 20280 HONDARRIBIA (Gipuzkoa) T.: 638 440 836 eguisiers@aquaturismo.com - Alokairua patroiarekin, kirol-arrantza / Alquiler con patrón, pesca deportiva.

Chárter Poseidón Puerto Deportivo El Abra–Getxo 48992 Getxo (Bizkaia) T.: 628 109 767 - Titulaziorik gabeko alokairua / Alquiler sin titulación.

Getari Charter

Herrerieta, 16 - 20808 GETARIA (Gipuzkoa) T.: 600 521 822 getari@getari.com www.getari.com - Itsasontzien alokairua / Alquiler de embarcaciones.

Karraspio Itsas Turismo Resurrección María de Azcue, 5 DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN (Gipuzkoa) T.: 652 773 508 kit@karraspio.es www.karraspio.es - Itsasontzien alokairua / Alquiler de embarcaciones.

Ap. Correos, 61 20110 Pasaia (Gipuzkoa) T.: 619 814 225 info@matermuseoa.com www.matermuseoa.com -Txangoak, ekojarduerak / Paseos, Ecoactividades.

Nautika Potxolo - Avistamiento de Cetáceos Puerto Deportivo El Abra. 48992 GETXO (Bizkaia) T.: 676 605 089 www.avistamientodecetaceos.com info@avistamientodecetaceos.com - Zetazeoak eta hegaztiak begiztatzea, arrantza. Avistamiento de cetáceos y aves, pesca.

Olatu BERMEO (Bizkaia) T.: 628 555 991 / 629 816 465 www.olatu.net - olatu@olatu.net - Patroiarekin edo patroirik gabe alokatzea, txangoak, Urpekaritza charterra / Alquiler con o sin patrón, paseos, Chárter buceo.

Ursub (Uribarri kirolak) Industria, 9 48300 Getxo (Bizkaia) Puerto Base: Elantxobe T.: 946 251 994 xabieruribarri@yahoo.es www.ursub.com - Urpekaritza charterra / Charter buceo.

Zierbena Fishing El Puerto, 17 48508 Zierbena (Bizkaia) T.: 699 969 107 zierbenafishing@yahoo.es www.zierbenafishing.com - Alokairua patroiarekin, kirol-arrantza/ Alquiler con patrón, pesca deportiva.

Turismo-garraioa Transporte turístico Barco Euskal Herria (Agrupación de Boteros de Portugalete) Plaza del Solar. 48920 Portugalete (Bizkaia) T.: 944 964 703 / 670 604 744 info@turismoriabilbao.com www.turismoriabilbao.com -Txangoak, taldeentzako alokairua/ Paseos, alquiler grupos.

Barco Txinbito Manuel Calvo, 20, 22 y 24. 48920 Portugalete (Bizkaia) T.: 944 962 511. F.: 944 967 735 segemar@amarradores.com www.amarradoresbio.com -Txangoak, taldeentzako alokairua/ Paseos, alquiler grupos.

Begi Bistan Pantxita Etxezarreta, 15 Bajo 20750 ZUMAIA (Gipuzkoa) T.: 943 862 241 / 657 794 677 info@begi-bistan.com www.begi-bistan.com -Txangoak, taldeentzako alokairua/ Paseos, alquiler grupos.

Catamarán Ciudad San Sebastián

Hegaluze Artike Auzoa, 8 - 48370 BERMEO (Bizkaia) T.: 666 791 021 info@hegaluze.com www.hegaluze.com - Txangoak, ontzien alokairua / Paseos, alquiler barcos.

Itsas Begi Hiru Kale Nagusia, 4 Behea 20750 ZUMAIA (Gipuzkoa) T.: 943 143 271 / 688 613 378 itsasbegizumaia@gmail.com - Txangoak, ontzien alokairua./ Paseos, alquiler barcos.

Itxaszerbi, Motoras de Pasaia Pasaia T.: 630 448 813 info@itxaszerbi.com www.turismopasaia.com - Linea erregularra/ Linea regular.

Jolaski Paseo Butrón s/n. 20280 HONDARRIBIA (Gipuzkoa) T.: 639 617 898 info@jolaski.com www.jolaski.com - Linea erregularra, Taldeentzako alokairua / Linea regular, alquiler de grupos.

Motoras de la Isla Santa Clara Plaza Lasta, s/n (Caseta del puerto) Donostia/San Sebastián (Gipuzkoa) T.: 943 000 450 / 653 720 921 info@motorasdelaisla.com www.motorasdelaisla.com -- Linea erregularra / Linea regular.

Urdaibai On Astoaga Auzo,1 - 1 ezk. 48360 MUNDAKA (Bizkaia) T.: 626 859 477 urdaibaion@urdaibaion.com www.urdaibaion.com -Txangoak, taldeentzako alokairua / Paseos, alquiler grupos.

Urdaiferry Arana Goiri B.Z. 10 CB 48395 Sukarrieta (Bizkaia) T.: 622 222 919 urdaiferry@gmail.com www.urdaiferry.com -Linea erregularra, taldeentzako alokairua / Linea regular, alquiler de grupos.

BELAONTZIEN KLUBAK ETA ESKOLAK Clubs y Escuelas de Vela Club Náutico de Hondarribia Minatera, 4 Bajo 20280 HONDARRIBIA (Gipuzkoa) T.: 943 642 788 oficina@cnh-hib.org cnh-hib.org

185


186

Natura, itsas-jarduerak, surf eta Turismo aktiboa _ NATURALEZA, actividades nÁUticas, surf y turismo activo

Escuela de Vela José Luis de Ugarte

Ksub Diving

Av. Zugazarte 11 48930 GETXO (Bizkaia) T.: 944 802 148 / 944 637 600 www.rcmarsc.es - escuelavela@rcmarsc.es

Txoritonpe, 34-35. Puerto de Getaria 20808 GETARIA (Gipuzkoa) T.: 943 140 185 ksub@ksub.net _ www.ksub.net

Getxo Bela Eskola Puerto deportivo El Abra - GETXO (Bizkaia) T.: 944 913 596 info@pakeagetxobelaeskola.com www.pakeabizkaia.com/proyecto-pakea/ escuela_vela_getxo

Kostabela Kirol Elkartea Txoritonpe, 24 (Puerto de Getaria) 20808 Getaria (Gipuzkoa) T.: 687 835 542 kostabela@hotmail.com

Real Club Náutico de San Sebastián C/ Ijentea, 9 20003 Donostia/San Sebastián T.: 943 423 575 info@rcnss.com www.rcnss.com

URPEKARITZA BUCEO Aquaman Apnea Hondarribia 20280 Hondarribia (Gipuzkoa) T.: 639 954 917 / 609 147 572 apneanondarribia@gmail.com

Alitan-Sub Aritzbatalde plaza, 2 Bajo 20800 ZARAUTZ (Gipuzkoa) T.: 943 132 647 alitan-sub@alitan-sub.com www.alitan-sub.com

Araba-Sub Músico San Miguel, 4 - Bajo Izquierda 01003 VITORIA-GASTEIZ (Araba-Álava) T.: 629 937 367 arabasub@gmail.com

Arrecife Puerto Deportivo. Edif. A Local 1 48992 GETXO (Bizkaia) T.: 944 603 155 arrecifegetxo@hotmail.com

Buceo Donosti

Muelle Donibane, Local D1 20110 PASAIA (Gipuzkoa) T.: 943 312 313 - 607 419 426 - 647 438 889 buceo@buceodonosti.com www.buceodonosti.com

Buceo Euskadi Puerto s/n 20830 Mutriku (Gipuzkoa) T.: 943 195 088 / F.: 943 603 474 buceo@buceoeuskadi.com www.buceoeuskadi.com

Buceo Hondarribia Puerto Deportivo Zona Técnica Nave 5 20280 HONDARRIBIA (Gipuzkoa) T.: 943 100 609 buceo@buceohondarribia.com www.buceohondarribia.com

Dive Tarpoon Puerto Deportivo El Abra, Local A-7 48992 GETXO (Bizkaia) T.: 944 912 577. F.: 944 912 577 divertapoon@outlook.com www.divetarpoon.com

Nervion Sub Atalaya s/n, Armintza 48620 LEMOIZ (Bizkaia) T.: 944 230 108 nervionsub@gmail.com www.nervionsub.com

Txof!!! BERMEO (Bizkaia) T.: 656 705 226 txof1999@gmail.com

ARRANTZA PESCA Go fish DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN (Gipuzkoa) T.: 636 098 279 andrea@gofishdonostia.com www.gofishdonostia.com

Lago de Pesca Nusi El Egido 1-7 01110 CAMPEZO/KANPEZU (Araba-Álava) T.: 945 415 075 / 945 415 072 lago@piscifactorianusi.com www.piscifactorianusi.com

PIRAGUISMOA PIRAGÜISMO Enpresak/ Empresas:

ARRAUNA REMO Arrauning DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN (Gipuzkoa) T.: 658 725 498 arrauning@gmail.com www.arrauning.com - Arrauna, kanoa / Remo, piragúismo

Arraunetxe C/ Estación, s/n 20810 ORIO (Gipuzkoa) T.: 657 794 677 / 943 862 241 info@begi-bistan.com www.begi-bistan.com - Arrauna, kanoa- SUP / Remo, piragüismo, SUP

Surf Surf Surf-eskolak / Escuelas de Surf Acero Surf C/ Errementariena, 7 48893 GETXO (Bizkaia) T.: 655 935 156 acerosurfeskola@gmail.com www.acerosurfeskola.com

Alokayak

Alder Surf Eskola

Playa de Ondarreta - 20008 DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN (Gipuzkoa) T.: 646 112 747 info@alokayak.com www.alokayak.com - Kanoa, SUP / Piragüismo, SUP.

Aldai Azpi 37 2ª B 48630 GORLIZ (Bizkaia) T.: 617 467 564 info@aldersurfeskola.com www.aldersurfeskola.com -Surf, SUP

Bilbao Kayak Pº de Uribitarte, 1 48001 BILBAO (Bizkaia) T.: 688 689 278 / 946 570 524 info@bilbaokayak.com www.bilbaokayak.com

Axi Muniain Surf Eskola C/ Trinidad 1 bajo 20800 ZARAUTZ (Gipzukoa) T.: 639 429 549 / 681 398 300 axisurfschool@gmail.com

Bilbobentura

Bakio Rip Curl Surf Eskola

Muelle Ramón de La Sota, 1 48011 BILBAO (Bizkaia) T.: 660 734 953 info@bilbobentura.com www.bilbobentura.com - Kanoa, SUP / Piragüismo, SUP.

Avda. Sabino Arana ,3 48130 BAKIO (Bizkaia) T.: 605 727 675 bakioripcurlsurfcamp@gmail.com -Surf, SUP

Laida Kanoak Playa de Laida - 48311 IBARRANGELU (Bizkaia) T.: 946 276 515 info@laidakanoak.com www.laidakanoak.com -Kanoa, SUP / Piragüismo, SUP.

Klubak/ Clubs: Hondarribia Arraun Elkartea Pº Molla, 5 20280 HONDARRIBIA (Gipuzkoa) T.: 943 640 161 hondarribia.ae@gmail.com www.hondarribiarraun.com

Kaxkardi Etxeberri, 4 - 7 B - 20120 HERNANI (Gipuzkoa) T.: 666 428 284 kaxkardi@hotmail.com www.kaxkardi.blogspot.com

Santiagotarrak Avda. Real Unión, 6 (junto al Stadium Gal) 20120 IRUN (Gipuzkoa) T.: 943 632 056 info@santiagotarrak.com www.santiagotarrak.com

Central Surf Erlaitz, 3 20300 IRUN (Gipuzkoa) T.: 688 675 747 info@central-surf.com www.central-surf.com

Centro y escuela de Surf La Arena La Arena 21 lonja 6 48508 ZIERBENA (Bizkaia) T.: 617 136 235 / 636 921 673 centroyescueladesurflaarena@gmail.com

Dzingua Surf Eskola Paskual Abaroa 5 Bajo 48280 LEKEITIO (Bizkaia) T.: 657 738 178 dzinguakirolekintzak@gmail.com www.dzinguakirolekintzak.com -Surf, SUP

Essus Surf Eskola Torreluzea, 2 20800 ZARAUTZ (Gipuzkoa) T.: 943 835 024 sansemar@gmail.com www.essussurf.com


Actividades turísticas _ Turismo-Jarduerak Flysch Surf Itzurun zuhaitzbidea, 3 20750 ZUMAIA (Gipuzkoa) T.: 679 321 253 flyschsurf@gmail.com www.flyschsurf.com -Surf, SUP

Free Surf Eskola JM Barandiaran, 22. 20002 DONOSTIA/ SAN SEBASTIÁN (Gipuzkoa) t.: 647 471 436 contacto@freesurfeskola.com www.freesurfeskola.com -Surf, SUP

Good People Surf C/ Gipuzkoa, 55B 20800 ZARAUTZ (Gipuzkoa) T.: 943 536 627 info@goodpeoplesurf.com www.goodpeoplesurf.com

Gorka Yarritu Surf Eskola Avda. De Arrieta s/n 48600 SOPELA (Bizkaia) T.: 667 557 839 gorkayarritu_quiksilver@hotmail.com www.surfeskolasopelana.com

Groseko Indarra Kirol Taldea Paseo de José Miguel Barandiarán, 8 20002 SAN SEBASTIÁN/DONOSTIA T.: 943 287 171 / 695 754 447 info@grosekoindarra.com www.grosekoindarra.com

Konporta kirol elkartea Gran Vía, 30-1D. 20001 DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN (Gipuzkoa) T.: 610 979 676 surftintinzurriola@konporta.com www.konporta.com

La Salbaje Surf Eskola

Pukas Surf Eskola Zarautz Lizardi, 9 20800 ZARAUTZ (Gipuzkoa) T.:943 890 636 surfeskola@pukassurf.com www.pukassurf.com

Surfin´Mundaka 48360 MUNDAKA (Bizkaia) T.: 695 711 630 michaeldobos67@hotmail.com www.surfinmundaka.blogspot.com.es

Surfing San Sebastián Ramón y Cajal 3. 20002 DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN (Gipzukoa) T.: 943 102 398 / 628 595 878 eskola@surfingsansebastian.com info@surfingsansebastian.com www.surfingsansebastian.com

Uretan Basque Surf Center Erdiko benta, 1 48130 BAKIO (Bizkaia) T.: 639 663 865 uretansurf@gmail.com -Surf, SUP

Wellentime Escuela de Surf Bº Andeko, 1 A 48116 FRUIZ (Bizkaia) Uresarantse, s/n 48630 GORLIZ (Bizkaia) T.: 610 779 340 info@wellentime.com www.wellentime.com

Yako Debako surf Eskola Plz. Arakistain, 2-3 20820 DEBA (Gipuzkoa) T.:943 029 600 yako@yakosurf.com / uribeondo@yahoo.es www.yakosurf.com

Zarautz Surf

Avda.Arrieta, 3 bajo 48600 SOPELA (Bizkaia) T.: 675 650 713 bizkaiasurf@lasalbajesurfeskola.com www.lasalbajesurfeskola.com

20800 ZARAUTZ (Gipuzkoa) T.: 661 091 396 patxi@laescueladelsurf.com info@zarautzsurf.com www.zarautzsurf.com

Lokal Surf Bakio

Zurriola Surf Eskola

San Pelaioko Bide Nagusia, 52 B 48130 BAKIO (Bizkaia) T.: 615 743 528 lokalsurfbakio@gmail.com www.lokalsurfbakio.com

Moor Surf Eskola Nafarroa Kalea 11 Itsasertza 20800 ZARAUTZ (Gipzukoa) T.: 943 020 894 info@moorsurfeskola.com www.moorsurfeskola.com

Mundaka Surf School Txorroko Punta s/n 48360 MUNDAKA (Bizkaia) T.: 656 798 056 info@mundakasurfshop.com www.mundakasurfshop.com

Pukas Surf Eskola San Sebastián Avda. Zurriola, 24. 20003 DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN (Gipuzkoa) T.: 607 444 814 coro@pukassurf.com / marianpukas@gmail.com www.pukassurf.com

Usandizaga 14 bajo. 20002 DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN (Gipuzkoa) T.: 943 011 391 m.a.zurriolasurfeskola@gmail.com / zurriolasurfeskola@gmail.com www.zurriolasurfeskola.com

Klubak/ Clubs

Gaztetape Surf Elkartea Gaztetape Hondartza 20808 GETARIA (Gipuzkoa) T.: 615 761 264 eragaztetapesurf@hotmail.com

Itzurun Surf Taldea Bº Larretzo 20750 ZUMAIA (Gipuzkoa) T.: 638 949 538 ziske@hotmail.com

Zarauzko Surf Elkarteko Eskola Mendilauta, 13 20800 ZARAUTZ (Gipuzkoa) T.: 943 890 225 zse@zarauzkosurfelkartea.com www.zarauzkosurfelkartea.com

Zurrunbilo Debako surf kirol elkartea Plz.Nafarroa, 1-B 20820 DEBA (Gipuzkoa) T.: 660 837 612 / 655 701 024 txapas@hotmail.com

SUP SUP Boga-Boga Playa Laida 48311 IBARRANGELU (Bizkaia) info@bogaboga.eu www.bogaboga.eu

HS2 Hondarribia Sup Eskola C/ Fueros, 12 20280 HONDARRIBIA (Gipuzkoa) T.: 615 769 944 hs2@hs2.es www.hs2.es

Flyboard Flyboard Pro Flyboard T.: 601 214 196 info@proflyboard.com www.proflyboard.com

Ur-motorrak Motos de Agua Bakio Cat San Pelaio bide nagusia, 60 48130 BAKIO (Bizkaia) T.: 620 834 856 info@bakiocat.com www.bakiocat.com - Ur-motorrak, quadak/ Motos de agua, quads.

Bera Bera RT

Redymar

Pº Zurriola, 2-Edif.Kursaal. 20002 DONOSTIA/ SAN SEBASTIÁN (Gipuzkoa) T.: 662 967 276 surf@berabera.com www.beraberasurf.com - Surf, SUP / Surf, SUP

Bº Santiago, 10 20750 ZUMAIA (Gipuzkoa) T.: 943 143 176 redymar@redymar.com www.redymar.com - Ur-motorrak, flyboard / Motos de agua, flyboard.

Bluemotion Surf & Bodyboard academy Ramón y Cajal, 1bajo. 20002 DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN (Gipuzkoa) T.: 943 535 253 info@bluemotionacademy.com www.bluemotionacademy.com

Erauntsi Surf Eskola Bº La Arena, 10 48508 ZIERBENA (Bizkaia) T.: 658 755 472 erauntsisurfeskola@gmail.com www.erauntsisurftaldea.blogspot.com.es

187


188

Natura, itsas-jarduerak, surf eta Turismo aktiboa _ NATURALEZA, actividades nÁUticas, surf y turismo activo

Airekoak __Aéreas DELTA HEGALA ALA DELTA Centro de Vuelo Bidasoa Campa de Errotazahar. Bº Ibarla 20305 Irun (Gipuzkoa) T.: 943 627 788 Jorge@bidasoavuelo.com www.smaap.com

PARAPENTEA, PARAMOTORRA, BI LAGUNENTZAKOAK parapente, PARAMOTOR, BIPLAZA Parapente Sopelana Playa La Salvaje - 48600 SOPELA (Bizkaia) T.: 607 213 431 parapentesopelana@gmail.com www.parapentesopelana.com

Urruti Sport Avda. Libertad nº 39. 20004 DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN (Gipuzkoa) T.: 943 278 196 / 629 436 866 urruti@urruti.com www.urruti.com

Parapente Bizkaia Playa Barinatxe Hondartza 48600 SOPELA (Bizkaia) T.: 688 625 460 info@parapentebizkaia.com www.parapentebizkaia.com

HEGALDI TURISTIKOAK VUELOS TURÍSTICOS Flybai Larrauri, 1 (Antiguo Seminario) 48160 DERIO (Bizkaia) T.: 946 579 922 información@flybai.es www.flybai.es

Easoflyers Aeropuerto Hondarribia Gabarrari, 22 20280 HONDARRIBIA (Gipuzkoa) T.: 943 644 252 / 649 809 105 / 606 703 785 info@easofly.com www.easofly.com

Lurrekoak __TERRESTRES BIZIKLETA BICICLETA Alai Txirrinduak Avda. de Madrid, 24 (sótano) 20011 DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN (Gipuzkoa) T.: 943 470 001 / 656 701 024 alaitxirrinduak@gmail.com www.alaitxirrinduak.com

Basque Adventure Zubieta N11. 20570 BERGARA (Gipuzkoa) T.: 660 806 703 basque_adventure@yahoo.com www.basqueadventure.com

Basque By Bike BTT

JOAN ETORRIAK HELIKOPTEROAN Viaje en Helicóptero Air Zulu Barrio Buenos Aires, Preventorio 48500 ABANTO-ZIERBENA (Bizkaia) T.: 639 137 109 / 676 925 746 info@turismoaz.com - www.turismoaz.com

AK-Helicopters Santu-Anea Auzoa, Urtia bidea (Altzondo) USURBIL (Gipuzkoa) T.: 629 685 040 / 638 080 936 www.ak-helicopters.com

GLOBO AEROSTATIKOAN IBILTZEKO VUELO EN GLOBO Álava en Globo Zapatería, 16 3º Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava) T.: 607 429 670 info@alavaenglobo.com www.alavaenglobo.com

Globos Estratos

HONDARRIBIA (Gipuzkoa) T.: 635 727 120 basquebybike@gmail.com www.basquebybike.com

Basque Country Cycling Txomin Aguirre 12, Bajo. 20018 DONOSTIA/ SAN SEBASTIÁN (Gipuzkoa) T.: 943 537 134 info@basquecountrycycling.com www.basquecountrycycling.com

BasqueMTB IRUN (Gipuzkoa) T.: 662 614 470 Doug@basquemtb.com www.basquemtb.com

Bici Rent Donosti Avenida de la Zurriola, 22 DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN (Gipuzkoa) T.: 943 290 854 / 655 724 458 www.bicirentdonosti.es

Bikes Super Rent Reyes Católicos, 14 20006 DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN (Gipuzkoa) T.: 943 442 233 / 697 991 279

Bizkairoute

Barrenkale, 23 2º 48620 Plentzia (Bizkaia) T.: 659 565 412 info@globosestratos.com www.globosestratos.com

Sodupe - 48830 GÜEÑES (Bizkaia) T.: 685 757 999 / 615 516 813 info@bizkairoute.com www.bizkairoute.com

Publiglobo

Burdinkleta

48620 PLENTZIA (Bizkaia) T.: 946 770 813 / 607 499 161 publiglobo@euskalnet.net www.euskalnet.net/publiglobo

Bº La Herbosa, 76B (Antigua Estación FEVE) 48879 ARTZENTALES (Bizkaia) T.: 669 330 277 / 636 374 520 info@burdinkleta.com www.burdinkleta.com

Capital Bikes C/ Galicia 4 - 01003 VITORIA-GASTEIZ T.: 691 112 292 administración@capitalbikes.es www.capitalbikes.es

dBizi Prin, 6 20006 DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN (Gipuzkoa) T.: 943 265 066 info@dbizi.com - www.dbizi.com www.donostiamovilidad.com/bicicletas/dbizi

Godoy Bike&Ride Labeaga, 54 20700 URRETXU (Gipuzkoa) T.: 943 720 659 godoybyr@gmail.com www.godoybikeandride.com

Sanse Bikes Avda. Boulevard, 25. 20003 DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN (Gipuzkoa) contacto@sansebikes.com www.sansebikes.com

Getxobizi GETXO (Bizkaia) www.biziprest.com biziprest@biziprest.com

Taller de Bici Bilbao C/ Mariandresena ,1 lonja trasera GETXO (Bizkaia) T.: 678 357 610 / 653 716 316 / 944 607 149 tallerbicibilbao@gmail.com www.tallerbicibibao.com

Tourné Bilbao Villarías, 1. 48001 BILBAO (Bizkaia) T.: 944 249 465 www.tournebilbao.com

Urban Bike Villarias, 3 48001 BILBAO (Bizkaia) T.: 688 665 595 bilbao@surban-bike.es www.sansebikes.com

Urdaebike MUNDAKA T.: 688 856 748 www.urdaebike.com info@urdaebike.com

GOLFA GOLF Club de Golf Larrabea Ctra.de Landa 01170 Legutiano (Araba/Álava) T.: 945 465 482 / 9454 465 485 info@larrabea.com www.larrabea.com Escuela de Golf Celles Larrauri 1 (Antiguo Seminario) 48160 DERIO (Bizkaia) T.: 944 541 328 golfcelles@gmail.com www.escuelagolfcelles.com Escuela de Golf Martiartu Goiherri - Martiartu errepidea, 7 48950 ERANDIO (Bizkaia) T.: 944 640 011


Actividades turísticas _ Turismo-Jarduerak

Goiburu Golf Bº San Esteban apdo. 88 20140 Andoain (Gipuzkoa) T.: 943 300 845 club@goiburugolf.com www.goiburugolf.com

Goiko Mendi Hípica Barrio Andraka, 28 - Andraka 48620 LEMOIZ (Bizkaia) T.: 946 879 427 / 649 385 950 goiko_mendi@yahoo.es goikomendi.blogspot.com

Golf Derio P&P Ereaga Bidea, s/n, 48160 Derio (Bizkaia) T.: 618 699 329 golfderio@gmail.com www.golfderio.com

Bº San Martín s/n. 48810 ALONSOTEGI (Bizkaia) T.: 635 748 367 / 656 729 307

Golf Palacio Urgoiti Laukariz s/n. 48100 MUNGIA (Bizkaia) T.: 946 746 868 www.palaciourgoiti.com

Bº Zalbides, 6 (Bajada Mendiondo) 48610 URDULIZ (Bizkaia) T.: 607 416 888 info@clubhipicoirolas.com www.clubhipicoirolas.com

Irelore Golf P&P Uribarri Auzoa, 16 20556 Oñati (Gipuzkoa) T.: 943 718 813 / 665 739 477 irelore@euskalnet.net www.ireloregolf.com Izki Golf C/ Arriba s/n 01119 Urturi (Araba/Álava) T.: 945 378 262 recepción@izkigolf.com www.izkigolf.com Justiz Golf Barrio Gornutz, nº 30 B. 20280 Hondarribia (Gipuzkoa) T.: 943 050 355 zelaiainfo@justizgolf.com www.justizgolf.com

HIPIKA HÍPICA Agorregi Zalditegia Alto de Orio. Ferrería de Agorregi 20809 AIA (Gipuzkoa) T.: 650 870 966 migueliriarte@euskalnet.net

Alarpe Zalditegia Bº Elbarrena 20247 ZALDIBIA (Gipuzkoa) T.: 629 487 868 alarpezalditegia@hotmail.com

Bergara Elosua Caballos Bº Elosu 20570 BERGARA (Gipuzkoa) T.: 649 56 11 89 caballosgipuzkoa@gmail.com

Bugati Club Hípico Pº del hipódromo, 74 20160 ZUBIETA (Gipuzkoa) T.: 943 37 11 41 / 616 51 85 97 bugati@euskalnet.net

Castillo de Butrón Club Hípico Barrio Butrón 42 48110 GATIKA (Bizkaia) T.: 653 736 383 info@hipicabutron.es www.hipicabutron.es

Encartado Mendian Zaldiz Club Ecuestre Bº El Castaño s/n. 48190 SOPUERTA (Bizkaia) T.: 649 988 473

Gaubea Centro Ecuestre 01423 Villamaderne VALDEGOVÍA (Araba/Álava) T.: 945 063 340 / 616 546 077 info@gaubeaecuestre.com www.gaubeaecuestre.com

Haize-Laino Zalditegia

Irolas Club Hípico

Jaizubia Club Hípico Jaizubia Hiribidea, 1 20305 IRUN (Gipuzkoa) T.: 943 619 015 www.hipicajaizubia.com hipijaizubia@hotmail.com

Laukiniz Club Hípico Bº Mendiondo, s/n 48111 Laukiz (Bizkaia) T.: 943151 380 / 663 887 093 laukinizclubhipico@gmail.com

Listorreta Hipika Aldura ingurua, 55. (Listorreta parkea) 20100 ERRENTERIA (Gipuzkoa) T.: 943 510 399. F.: 943 515 910 h.listorreta@euskalnet.net

Loreak Club Hípico Cno.Txurdiñene, 47 20017 DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN (Gipuzkoa) T.: 943 351 835 / 649 426 620 www.hipicaloreak.com

Miracampos Centro Ecuestre Urbanización Miracampos n° 7 20160 LASARTE (Gipuzkoa) T.: 943 373 777 / 615 753 595 635 759 100 www.hipicamiracampos.com

Mungia Club Hípico Barrio Iturribaltza, 43 48100 MUNGIA (Bizkaia) T.: 946 745 331 mundoecuestre@picmatic.es www.clubhipicamungia.es

Olmedo Uranga Yeguada Zelaitxo alde, Bº Laranga 20830 MUTRIKU (Gipuzkoa) T.: 646 548 071 yeguadaolmedo@yahoo.es

Ormazarreta Picadero Barrio Mantxola, 10 20230 LEGAZPI (Gipuzkoa) T.: 616 267 685 / 619 411 735

Real Sociedad Hípica de San Sebastián Cno. de la Hípica, 5 20014 DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN (Gipuzkoa) T.: 943 453 369 www.hipicaloyola.com

Urduliz Club Hípico Bº Goieta, 24 48610 URDULIZ (Bizkaia) T.: 946 765 83

IBILBIDE GIDATUAK RUTAS GUIADAS Artea Turismo y Cultura Errege Atea, 6 01001 Vitoria-Gasteiz (Araba-Álava) T.: 945 148 794 / 946 409 980 / 619 601 187 info@guiasartea.com / www.guiasartea.com

Kalearte Turismo y Cultura Pº de la lliada, 28 2ºB 01003 Vitoria-Gasteiz (Araba-Álava) T.: 945 101 070 info@kalearte.com www.kalearte.com

Kulturlan BI Zumalakarregi, 9B 20800 Zarautz(Gipuzkoa) T.: 943131 418 kulturlanbi@kulturlanbi.com kurtulanbi@zarautz.com www.kulturlanbi.com

Sustraiak Natura Ansotegi Errota, 15 48277 Etxebarria (Bizkaia) T.: 946 169 100 info@sustraiaknatura.com www.sustraiaknatura.com

INGURUMEN JARDUERAK ACTIVidades MEDIOAMBIENTALES Aiur Euskadi Avd. Tolosa 89 bajo tras. 20018 DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN (Gipuzkoa) T.: 649 174 695 info@aiur-euskadi.com - www.aiur-euskadi.com

Alluitz Natura Mendiola auzoa, 25 48220 Abadiño (Bizkaia) T.: 688 875 120 info@alluitznatura.com - www.alluitznatura.com

Asociación Debanatura DEBA (Gipuzkoa) T.: 943 191 172 / 695 783 656 debanatura@hotmail.com http://debanatura.blogspot.com.es

Sastarrain Centro de actividades Ekainbidea, 6 20740 ZESTOA (Gipuzkoa) T.: 943 148 115 sastarrain@sastarrain.com www.sastarrain.com

Centro Medioambietal Lurraska Bº Kanpantxu, s/n. 48320 AJANGIZ (Bizkaia) T.: 946 257 245 lurraska@lurraska.com - www.lurraska.com

Mendi bazterrak Ingurumen Intepretatiboa 20230 LEGAZPI (Gipuzkoa) T.: 674 479 742 Info.bazterrak@gmail.com www.mendibazterrak.com

Mendi Enara Santa Marina, 11 - 2º Derecha 20800 ZARAUTZ (Gipuzkoa) T.: 629 957 218 / 615 789 588 mendienara@gmail.com mendienara.com

Talaia, Paisaje y Medioambiente Eskurtze 5, Entreplanta B 48012 BILBAO (Bizkaia) T.: 944 436 242 talaia@talaia.com www.talaia.com

189


190

Natura, itsas-jarduerak, surf eta Turismo aktiboa _ NATURALEZA, actividades nÁUticas, surf y turismo activo

PAINTBALLA PAINTBALL Debaventura – Agaiti Barrio de Lastur (Centro de Actividades) 20600 DEBA (Gipuzkoa) T.: 660 450 239 debaventura@hotmail.com - www.agaiti.com

Iturgutxi Painball 01208 GALARRETA (Araba - Álava) T.: 671 580 011 / 671 580 011 info@paintball-iturgutxi.com www.paintball-iturgutxi.com

Jaizkiball Bº Zamalbide, ctra de San Marcos, 40 20100 ERRENTERIA (Gipuzkoa) T.: 647 929 212 reservas@jaizkiball.com www.jaizkiball.com

Legazpi Aventura Paintball Bº Egialde, 18 20230 LEGAZPI (Gipuzkoa) T.: 630 327 466 legazpiaventura@gmail.com www.legazpiaventura.com

Lubaki Paintball BºAitze, Con.Urteta 20800 ZARAUTZ (Gipuzkoa) T.: 605 897 018 contacto@lubakipaintballzarautz.com www.lubakipaintballzarautz.com

Paintball Aventuras Camino de La Torre Maruri, 14 48850 ZALLA (Bizkaia) T.: 946 390 348. F.: 946 390 348 sergio@paintballaventuras.com www.paintballaventuras.com

PuelaBerri paintball y capeas Petritza,12. 20170 ZUBIETA (Gipuzkoa) T.: 661 568 441 info@puelaberri.com - www.puelaberri.com

RUNNING MENDIAN RUNNING EN LA MONTAÑA Trail Station www.stationdetrail.com Ibilbide homologatuak eta zerbitzuak Aizkorriko eta Aralarko parke naturaletan (Gipuzkoa). Circuitos homologados y servicios, en los parques naturales de Aitzkorri y Aralar (Gipuzkoa). ARALARerako sarbidea/ Acceso de ARALAR Hirigunea, 1. Abaltzisketa (Gipuzkoa) T.: 943 802 187 / 943 697 413 tour@tolosaldea.net AIZKORRIrako sarbidea / Acceso de AITZKORRI Caserío Anduetza. San Bartolomé, 13. Zegama (Gipuzkoa) T.: 943 802 187 anduetza@gipuzkoamendizmendi.net

QUADAK, 4x4 QUADS, 4x4 4x4 Ocio aventura Ibarreta Kalea, 4 48130 BAKIO (Bizkaia) T.: 946 194 138 / 609 648 999 bakio@4x4ocioaventura.com www.4x4ocioaventura.com

OcioKart

Forestal Park Bilbao

Calle Ondazarros, 3 48840 GÜEÑES (Bizkaia) T.: 946 690 890 web@ociokart.com www.ociokart.com

Área recreativa Akarlanda 48950 ERANDIO (Bizkaia) T.: 608 444 939 reservas@forestalparkbilbao.com www.forestalparkbilbao.com

JARDUERA ANITZA MULTIACTIVIDAD Aupa Hi! Garibai, 6 DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN (Gipuzkoa) T.: 685 718 816 julen@aupahi.eus www.aupahi.eus

Aventura Sobrón

Flipabentura Basusta bidea, 16 20750 ZUMAIA (Gipuzkoa) T.: 644 951 655 flipabentura@hotmail.com www.flipabentura.com

Gorilla Trip DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN (Gipuzkoa) T.: 686 117 395 - F.: 943 275 713 info@gorilla-trip.com www.gorilla-trip.com

Hontza Extrem

Ctra. A-2122. Piscinas de Sobrón 01423 LANTARÓN (Araba-Álava) T.: 945 359 016 - F.: 945 359 137 info@aventurasobron.com www.aventurasobron.com

Ctra. Otxandio Oleta OLETA–ARAMAIO (Araba-Álava) Tel: 633 468 947 info@hontzaextrem.com www.hontzaextrem.com

Basori Gestión de Ocio

Hulu Ocio Aventura y Naturaleza

Cadagua, s/n. 48830 GÜEÑES (Bizkaia) T.: 946 693 204 - F.: 946 693 204 info@basori.com www.basori.com

Islas Canarias, 69 - 1ª Planta 48015 BILBAO (Bizkaia) T.: 944 759 868 - F.: 944 759 868 info@huluaventura.com www.huluaventura.com

Bilbao Experience

Inguru Abentura

Viuda de Epalza 12, lonja. 48005 BILBAO (Bizkaia) T.: 688 608 184 bilbaoexperience@gmail.com www.bilbaoexperience.com

San Juan, 18 - Albeniz 01208 ASPARRENA (Araba-Álava) T.: 635 748 948 info@inguruabentura.com www.inguruabentura.com

BTQ Eventos y Servicios

Portugane, 16 - 3º Dcha. - Armintza 48620 LEMOIZ (Bizkaia) T.: 946 070 382 / 656 795 601 info@btqeventos.com www.btqeventos.com

C4 SUP center

Hernani, 7 local 8 20004 DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN (Gipuzkoa) T.: 943 104 291 / 671 335 107 info@c4supcenter.com www.c4supcenter.com

Cabo Billano Pº Ondarreta s/n 48620 PLENTZIA (Bizkaia) T.: 946 774 179 / 678 675 304 cabobillano@cabobillano.com www.cabobillano.com

Capitan Tximista Barrio Jaizubia 14 - Goikoerrota 20280 HONDARRIBIA (Gipuzkoa) T.: 943 643 884 info@capitantximista.com www.capitantximista.com

Dobra Aventura Carretera Nueva, 10 01474 ARTZINIEGA (Araba-Álava) T.: 655 702 889 contactar@dobraaventura.com www.dobraaventura.com

EKA Aventura C/ Mezo, 32 48950 ASTRABUDUA-ERANDIO (Bizkaia) ekaaventura@hotmail.com www.ekaaventura.com

KABI Pº de Francia, 6 20012 DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN (Gipuzkoa) info@kabi-travels.com - www.kabi-travels.com

Kirik Polígono Igeltzera, Sector A. Pabellón 20 48115 URDULIZ (Bizkaia) T.: 946 764 634 - F.: 946 764 634 info@kirik.com www.kirik.com

Kukulak C/ Markiegi, 4 1º. 20820 DEBA (Gipuzkoa) T.: 653 732 537 info@kukulak.com - www.kukulak.com

Kulturbide, gestión sociocultural Bastiturri, 9, bajo 01008 VITORIA-GASTEIZ (Araba-Álava) T.: 945 256 350 - F.: 945 256 350 info@kulturbide.com www.kulturbide.com

Los Cazaventuras Bº Buenos Aires, 1 Edif. Preventorio - Gallarta 48500 ABANTO-ZIERBENA (Bizkaia) T.: 639 137 109 Arco del Toloño, 3 01330 LABASTIDA (Araba-Álava) T.. 945 331 502 / 676 925 746 info@cazaventuras.com www.cazaventuras.com

Legazpi Aventura C/ Urtatza (Egialde Auzoa, 18) 20230 LEGAZPI (Gipuzkoa) T.: 630 327 465 / 630 392 315 www.legazpiaventura.com


Actividades turísticas _ Turismo-Jarduerak

Lurra Adventure

Ur Urdaibai

Ermodo, 9, 2D. 48200 DURANGO (Bizkaia) T.: 664 027 346 info@lurra-adventure.com www.lurra-adventure.com

Centro de Actividades: Bº Arketa, s/n Laida - 48311 IBARRANGELU (Bizkaia) T.: 946 276 661 / 688 635 190 F.: 946 276 313 info@urdaibai.com www.urdaibai.com

Menditxik Nafarroa Etorbidea 19-4IM 20500 Arrasate (Gipuzkoa) T.: 616 858 126 info@menditxik.com www.menditxik.com

RK Abentura Av. José Luis Goioaga (frente al 28) 48950 ERANDIO (Bizkaia) T.: 695 268 712 info@rkabentura.com www.rkabentura.com

Sopuerta Abentura Barrio San Cristóbal (junto al Colegio San Viator). 48190 SOPUERTA (Bizkaia) T.: 663 805 609 info@sopuerta-abentura.com www.sopuerta-abentura.com

Sustraiak Natura Bº altza, 15. 48277 ETXEBARRIA (Bizkaia) T.: 946 169 100 sustraiaknatura@gmail.com www.sustraiaknatura.com

Troka Abentura Itsasbide, 58 48630 GORLIZ (Bizkaia) T.: 946 774 265 troka@troka.com www.troka.com

Txindokiko Itzala Bº Larraitz, 20269 ABALTZISKETA (Gipuzkoa) T.: 943 654 757 / 628 947 253 info@txindokikoitzala.com www.txindokikoitzala.com

Urki Abentura Abiñako Andoni Deuna 7 48395 SUKARRIETA (Bizkaia) T.: 667 522 312 urkiabentura@urkiabentura.com www.urkiabentura.com

Urdaibai Kiroleroak Martin Deuna, 26 (parte trasera) BERMEO (Bizkaia) T.: 699 761 736 / 645 739 918 urdaibaikiroleroak@hotmail.com www.urdaibaikiroleroak.com

UR Lekeitio Txatxo kaia, 5 bajo 48280 LEKEITIO (Bizkaia) T.: 946 243 586 info@urlekeitio.com www.urlekeitio.com

C.D Fortuna Pio Baroja, 47 20008 DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN (Gipuzkoa) T.: 943 214 900 fortuna@cdfortunake.com www.cdfortunake.com

“Racimo Tren”. Tren Turístico Laguardia Santa Engracia 32, bajo. 01300 LAGUARDIA (Araba-Álava) T.: 629 830 148 racimotren@gmail.com www.trenturisticolaguardia.com

El Transcantábrico T.: 902 555 902 www.trenesturisticosdelnorte.com trenesturisticosdelnorte@feve.es

Tren Verde Oficina de Turismo de Errenteria. Madalen, 3. 20100 ERRENTERIA (Gipuzkoa) T.: 943 494 521 turismo@oarsoaldea.net www.oarsoaldea-turismo.net

Tren de vapor de Eusko Tren Julián Elorza, 8. 20730 AZPEITIA (Gipuzkoa) T.: 943 150 677 - F.: 943 150 746 museoa@euskotren.es museoa@bemfundazioa.org www.euskotren.es www.bemfundazioa.org

San Sebastián City Tour

TURISMO GARRAIOAK TRANSPORTES TURÍSTICOS LURREKOAK Terrestres Bus turístico Bilbao Tour Lersundi, 17. 48009 BILBAO (Bizkaia) T.: 943 441 828 info@busturistikoa.com www.busturistikoa.com

Tren turístico Gasteiztxo Oficina de Turismo. Pza. España, 1 01001 VITORIA-GASTEIZ (Araba-Álava) T.: 945 161 598 / 945 161 599 F.: 945 161 105 turismo@vitoria-gasteiz.org

Irteera/Punto de salida: Pº De la República de Argentina, s/n 20003 DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN (Gipuzkoa) T.: 696 429 847 www.sansebastiancitytour.com

Getxo Taxi Tour Oficina de Turismo de Getxo. Playa de Ereaga, s/n 48992 GETXO (Bizkaia) T.: 944 910 800 infoturismo@getxo.net www.getxo.net/es/turismo/productos-servicios/ taxi-tour

FUNIKULARRAK FUNICULARES Artxanda Carretera de Artxanda a Santo Domingo, 27 48007 BILBAO (Bizkaia) T.: 944 454 966 / 944 453 399 F.: 944 455 743 funicular@funicularartxanda.bilbao.net http://www.bilbao.net/cs/Satellite/ funicularArtxanda/Funicular-de-Artxanda/ es/100001096/Home

Larreineta Funikular, 30. 48510 VALLE DE TRÁPAGATRAPAGARAN (Bizkaia) T.: 902 543 210 attcliente@euskotren.es www.euskotren.es/es/euskotren/funicular

Igeldo Plaza del Funicular, 4 20008 DONOSTIA/SAN SEBASTIÁN (Gipuzkoa) T.: 943 213 525 / 943 210 564 info@monteigueldo.es www.monteigueldo.es

191


Kultura Cultura 196 Ondare-baliabideak Recursos Patrimoniales 200 Museoak eta interpretazio-zentroak Museos y centros de interpretaci贸n 208 bestelako kultur zentroak otros centros culturales


194

kultura _ cultura

Nortasun handiko herri txiki bat Euskadik, euskararen herriak, bizirik gorde du bere mintzaira, Europako hizkuntzarik zaharrena eta bere kulturaren ezaugarri nagusia dena. Kultura hori berezkoa du, bereizia da, eta lurraldearekiko eta bertako ohiturekiko maitasunean datza. Euskaldunek kultura-unibertso berezia eraiki dute euskararen inguruan, hirigintzak sorrarazitako aldaketei irekita dagoena, baita landaguneetan ere.

Euskal ondarearen betiko kultura-adierazpena egungo gizartera egokitzearen adibide harrigarriena bertsolaritza da. Mendez mende, baserritar jatorriko jendea aritu izan da bertsotan. Gaur egun, bertsotan abesten den inprobisazioa adierazpen-eremu bilakatu da, eta bertsolari gazteak (baita hiriguneetakoak ere) ospetsu egin dira. Dantza ere kultura-ondare aberatsaren erakusgarri da. Bat-bateko jaietako dantzak, folklore-taldean egiten direnak edota antzinako errituzko dantza eguneratuak (inauteriak, prozesioak, desfileak) ikusiko ditugu, sormen-lan garaikideekin batera. Dantza enblematikoenetako bat aurreskua da. Dantza herrikoi solemne eta dotorea da, omenaldi edo agur gisa dantzatzen dena, komunitateko pertsona nabarmenen edo ospetsuen aurrean. Herri kirolak ere kulturaren osagai garrantzitsua dira. Kirol ikusgarriak eta erakargarriak dira, bereziak direlako: aizkolariak, harri-jasotzaileak, idi-probak,‌ Baina zalantzarik gabe, kirolik ezagunena euskal pilota da, gure mugetatik haratago zabaldu dena. Era berean, oso berezkoak dira traineruen estropadak, arrantzajardueratik datorren kirola. Musikak ere berezko izaera du, bertako musika-tresnak erabiltzen baitira: alboka, txalaparta, txistua, trikitixa edota dultzaina. Mitoen eta kondairen aldetik ere aberatsa da Euskadi. Ikuspegi historikotik begiratuta, euskal mitologia aberatsak garrantzi handia du herri honetan, Europako zaharrena izanik bere sustraietan bilatzen baititu etengabe berezko izaeraren gakoak. Euskal mitologiako pertsonaien artean Mari nabarmentzen da, gainontzeko jeinu edo lurrazpiko pertsonaien buru dena; ama lurrean bizi da, han-hemenka dauden haitzuloetan.

Gaur egungo bestelako kultur adierazpideak Kultur giro aparta dago Euskadin. Artea eta historiarekin batera nazioarteko ospea duen kultur eskaintza zabala aurkituko dugu bertan, Donostiako, Gasteizko eta Getxoko Jazzaldiak edota Donostiako Zinemaldia, adibidez. Gainera, aberastasun artistiko handiko lurraldea da Euskadi. Historiako aldiak islatzen dituzten artelanak daude bertan. Aipagarriak dira labar-pinturak, monumentu megalitiko ugari eta hainbat alditako aztarnategiak. Erromanikoa, gotikoa eta errenazimentua ere monumentu enblematikoetan islatuta daude. Eta ezin dugu ahaztu arkitektura-proposamen berriek egungo Euskadin duten garrantzia. Kultur ibilbide horretan aipatu beharrekoa da Euskadiko museoen eskaintza itzela: Bilboko Guggenheim Museoa nazioarteko erreferentea da arte garaikideari dagokionez. Azpimarragarriak dira, era berean, Gasteizko Artium Arte Garaikideko Euskal Zentro Museoa edota Bilboko Arte Ederren Museoa. Horiekin batera etnografia-museoak eta hainbat interpretazio-zentro eta kulturgune daude.

Jaiak eta ohiturak Jaiak ere kulturaren erakusgarri dira, eta Euskadin ugari ospatzen dira urte osoan. Ohiturazkoenen artean daude, besteak beste, San Tomaseko azoka, Gabonak, Olentzero pertsonaia, Santa Ageda bezperan koplak kantatzeko usadioa, inauteriak, danborrada, herrietako festak‌ eta berriagoak direnak, hiriburuetako Aste Nagusiak, esate baterako.

Euskal ikurrak Gernikako Arbola Bizkaiko Gernika herriko juntetxearen aurrean den haritza euskal herritarren ikurrik unibertsalenetako bat da, zalantzarik gabe. Bizkaitarren, eta ondorioz, euskal herritar guztien tradiziozko eskubideen ikurra da. Eguzki-lorea Euskal Herriko ikurren eta kondairen artean aipatzekoa da eguzki-lorea. Eguzki-ikurra da, eguzki-lore luzearen lehortutako loreak irudikatzen duena. Ikur tradizionala da. Euskal Herriko baserrietako sarrerako atean jartzen da eguneko astroaren irudi gisa, eta eguzkiaren eginkizun mistiko berberak ditu. Lauburua Eguzkia irudikatzen du, eta izenak berak dioenez, lau buru ditu. Goitik beherako marraren buruek adierazpen femeninoa irudikatzen dute (emozionala eta pertzepziozkoa), edo sua eta ura elementuak. Marra horizontalaren buruek, berriz, energia maskulinoa irudikatzen dute (burukoa eta fisikoa), edo airea eta lurra elementuak.


Ondare-baliabideak _ recursos patrimoniales

Un pequeño país con una gran identidad Euskadi, el país del euskera, mantiene vivo el idioma más antiguo de Europa y el principal rasgo de su cultura, propia y diferenciada, caracterizada por el amor a su tierra y a sus costumbres. Los vascos han construido alrededor del euskera un universo cultural propio, y abierto a los cambios generados por la urbanización, también de las zonas rurales.

El fenómeno del “bertsolarismo” (el arte de los versos) constituye el ejemplo más asombroso de esta adaptación de la expresión cultural típica del patrimonio vasco al mundo actual. Practicado durante siglos por personas originarias del mundo rural, esta improvisación cantada y versificada se ha convertido actualmente en un campo de expresión donde los jóvenes bertsolaris (también provenientes de las zonas urbanas) han llegado a convertirse en verdaderas estrellas. Otra muestra de este rico patrimonio cultural es la danza. Sus expresiones van desde la danza festiva espontánea al grupo folclórico pasando por antiguos rituales actualizados (carnavales, procesiones, desfiles) y creaciones contemporáneas. Uno de los bailes más emblemáticos es el aurresku, una danza popular revestida de solemnidad y elegancia que se baila a modo de homenaje, o reverencia, delante de personas o personalidades destacadas de la comunidad. Otro elemento importante de la cultura es el deporte vasco, más conocido como “herri kirolak” en euskera. Son deportes muy visuales y atractivos por su singularidad: corte de troncos (aizkolaris), levantadores de piedra (harrijasotzailes), arrastre de piedras (idi probak),... Pero sin lugar a dudas, el deporte más conocido es la pelota vasca, que ha trascendido nuestras fronteras. Asimismo, son muy características las regatas de traineras, un deporte derivado de la actividad pesquera. También la música tiene un carácter particular por el uso de instrumentos autóctonos como la alboka, la txalaparta, el txistu, la trikitixa o la dultzaina. Euskadi es también rica en mitos y leyendas. Esta rica mitología vasca tiene una gran trascendencia desde la perspectiva histórica

y cultural para un pueblo que, siendo el más antiguo de Europa, busca afanosamente en sus raíces las claves de su propia identidad. Entre los personajes mitológicos vascos destaca la figura de Mari, considerada jefe de los demás genios o personajes subterráneos; su morada es la tierra (ama lurra) y habita en las cuevas diseminadas a lo largo y ancho de Euskadi.

Otras manifestaciones culturales en la actualidad Euskadi goza de un ambiente cultural de primer nivel en el que arte e historia conviven con una amplia oferta cultural de renombre internacional como, por ejemplo, los festivales de Jazz de Donostia/San Sebastián, VitoriaGasteiz y Getxo, o el Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Euskadi es además, una tierra de gran riqueza artística donde se reflejan los diferentes períodos históricos. Destacan las pinturas rupestres, un amplio catálogo de monumentos megalíticos y yacimientos de diferentes épocas. El románico, el gótico y el renacimiento también tienen su representación en monumentos emblemáticos. Y sin olvidar la importancia que tienen en la Euskadi actual las nuevas apuestas arquitectónicas. En este recorrido cultural tenemos que hacer mención especial a la impresionante oferta museística de Euskadi: el Museo Guggenheim Bilbao es un referente internacional en arte contemporáneo. Destacan también el Artium Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo en Vitoria-Gasteiz o el Museo de Bellas Artes de Bilbao, además de museos etnográficos y diversos centros de interpretación y centros culturales.

Fiestas y tradiciones Las fiestas son también muestras de una cultura y en Euskadi son numerosas y se suceden a lo largo del año. Algunas más tradicionales como el mercado de Santo Tomás, la Navidad y el personaje del Olentzero, la tradición de cantar a Santa Ageda, los carnavales, la tamborrada, fiesta patronales... y otras más actuales como las Aste Nagusiak de las capitales.

Símbolos vascos El Árbol de Gernika Se trata del roble situado delante de la Casa de Juntas en la localidad vizcaína de Gernika, y es sin duda uno de los símbolos más universales de los vascos. Simboliza las libertades tradicionales de los vizcaínos, y por extensión las de los vascos. Eguzkilore Dentro de los símbolos y leyendas de Euskal Herria se encuentra la eguzki-lore o “flor del sol”. Es un símbolo solar que representa la flor seca del cardo silvestre. Se trata de un símbolo tradicional que se coloca en la puerta de entrada de los caseríos de Euskal Herria como representación del astro diurno y que desempeña las mismas funciones místicas atribuidas al sol. Lauburu Lauburu, símbolo del sol, significa “cuatro cabezas”. Las cabezas de la vertical representan la expresión femenina (emocional y perceptiva) o los elementos del fuego y del agua. Por su parte, las cabezas horizontales simbolizan la energía masculina (mental y física) o los elementos aire y tierra.

195


196

kultura _ cultura

Ondarebaliabideak recursos patrimoniales EUSKADIKO ONDARE BALIABIDE NAGUSIAK Principales recursos patrimoniales de Euskadi

__ Bilbao Siglo XIV. MENDEA · San Anton eliza Iglesia de San Antón · Santiago katedrala Catedral de Santiago

Siglo XVI. MENDEA · Begoñako basilika Basílica de Begoña · Gizakundea komentua Convento de la Encarnación

Siglo XVIII. MENDEA · San Nikolas eliza Iglesia de San Nicolás

Siglo XIX. MENDEA · Bilboko Udaletxea Ayuntamiento de Bilbao · Alde Zaharra. Zazpi Kaleak Casco Viejo. Siete Calles · Plaza Barria Plaza Nueva · Arriaga antzokia Teatro Arriaga

Siglo XX. MENDEA · Casilda Iturrizar parkea Parque de Doña Casilda Iturrizar · San Anton zubia Puente de San Antón · Campos Eliseos antzokia Teatro Campos Elíseos · Burdinazko Gerrikoa Cinturón de Hierro

Donostia/ __San Sebastián Siglo XIII. MENDEA · Santa Maria basilika Basílica de Santa María

Siglo XVI. MENDEA · San Bizente eliza Iglesia de San Vicente

Siglo XIX. MENDEA · Aieteko jauregia Palacio de Aiete · Konstituzio Plaza Plaza de la Constitución · Miramar jauregia Palacio Miramar · Gipuzkoako Plaza Plaza Gipuzkoa · Santa Katalina zubia Puente de Santa Catalina · Artzai Onaren katedrala Catedral del Buen Pastor

Siglo XX. MENDEA · Kontxa pasealekua Paseo de La Concha · Haizearen Orrazia Peine del Viento · Maria Kristina zubia Puente de María Cristina · Victoria Eugenia antzokia Teatro Victoria Eugenia

__Vitoria-gasteiz Siglo XII. MENDEA · San Prudentzio basilika Basílica de San Prudencio · Estibalizko Andre Mariaren santutegia Santuario de Nuestra Señora de Estíbaliz

Siglo XIII. MENDEA · Mendoza dorretxea / Torre de Mendoza

Siglo XIV. MENDEA · Gasteizko hirigune historikoa Casco Antiguo de Vitoria · San Pedro Apostoluaren eliza Iglesia de San Pedro Apóstol · Santa Maria katedrala Catedral de Santa María

Siglo XV. MENDEA · Kordoi etxeaCasa del Cordón · El Portalon / El Portalón · San Bizente Martiriaren eliza Iglesia de San Vicente Mártir

Siglo XVI. MENDEA · Bendaña jauregia / Palacio Bendaña · Montehermoso jauregia Palacio de Montehermoso · Eskoriatza-Eskibel jauregia Palacio Escoriaza-Esquivel · Villasuso jauregia / Palacio Villasuso · Otxanda Andrearen dorretxea Torre de Doña Otxanda · Andatarren dorretxea / Torre de Los Anda

Siglo XIX. MENDEA · Santuaren etxe-jauregia Palacio Casa del Santo · Arkupeko ibilbideam / Paseo de los Arquillos

Siglo XX. MENDEA · Ajuria Enea jauregia / Palacio de Ajuria Enea · Augusti jauregia/ Palacio de Augusti


Ondare-baliabideak _ recursos patrimoniales

EUSKAL KOSTALDEA / __Costa vasca HISTORIAURREA / Prehistoria · Altxerri kobak Cuevas de Altxerri - Aia (Gipuzkoa) · Ekain koba Cueva de Ekain - Deba (Gipuzkoa) · Prailehaitz koba Cueva de Prailehaitz - Deba (Gipuzkoa) · Munarrikolandako trikuharriak Túmulos de Munarrikolanda Sopela/Berango (Bizkaia)

ERROMATAR GARAIA / ÉPOCA ROMANA · Getariako kokalekua Asentamiento de Getaria - Getaria (Gipuzkoa) · Andrabideko harrobiak Canteras de Andrabide Gautegiz Arteaga (Bizkaia) · Oiasso baskoi hiria Ciudad vascona de Oiasso - Irun (Gipuzkoa) · Forua erromatar herria Poblado romano de Forua - Forua (Bizkaia) · Santa Maria Erreginaren elizako arkeologia-multzoko erromatarren aztarnak Restos romanos en el conjunto arqueológico de Santa María la Real Zarautz (Gipuzkoa)

Siglo X. MENDEA · Karlos V.a enperadorearen gaztelua Castillo del Emperador Carlos V Hondarribia (Gipuzkoa)

Siglo XI. MENDEA · Astigarribiako San Andres eliza Iglesia San Andres de Astigarribia Mutriku (Gipuzkoa)

Siglo XII. MENDEA · San Pelaio baseliza Ermita de San Pelaio - Bakio (Bizkaia) · Antiguako Andre Maria eliza Iglesia de Nuestra Señora de la Antigua Ondarroa (Bizkaia) · Gorlizko eliza Iglesia Gorliz - Gorliz (Bizkaia) · Lemoizko eliza Iglesia Lemoiz - Lemoiz (Bizkaia) · Sopelako eliza Iglesia Sopela - Sopela (Bizkaia)

Siglo XIII. MENDEA · Muñatoizko jauregia Castillo de Muñatones - Muskiz (Bizkaia) · Bermeoko hirigune historikoa Casco Histórico de Bermeo - Bermeo (Bizkaia) · Plentziako hirigune historikoa Casco histórico de Plentzia - Plentzia (Bizkaia) · San Pedro parrokia Parroquia de San Pedro - Zumaia (Gipuzkoa)

Siglo XIV. MENDEA · Aita Eternoaren edo Pietatearen Aitaren kapera Capilla del Padre Eterno o de la Piedad Ondarroa (Bizkaia) · Kofradia Zaharra eta Zubi Zaharra Cofradia Vieja y Zubi Zaharra Ondarroa (Bizkaia) · San Frantzisko komentua eta klaustroa Convento y claustro de San Francisco Bermeo (Bizkaia) · Santa Elena ermita Ermita de Santa Elena - Irun (Gipuzkoa) · San Juan harresiko atea Puerta de la muralla de San Juan Bermeo (Bizkaia)

Siglo XV. MENDEA · Andre Mariaren Jasokundearen basilika Basílica de la Asunción de Santa María Lekeitio (Bizkaia) · Mutrikuko hirigune historikoa, monumentu-multzoa Casco Histórico de Mutriku, Conjunto Monumental - Mutriku (Gipuzkoa)

· Portugaleteko hirigune historikoa Casco histórico de Portugalete Portugalete (Bizkaia) · “Gozizko” eta “Antzone” baserriak Caserios “Gozizko y Antzone” Ondarroa (Bizkaia) · San Salbador eliza Iglesia de San Salvador - Getaria (Gipuzkoa) · Santa Eufemia eliza Iglesia de Santa Eufemia - Bermeo (Bizkaia) · Andra Mariaren Jaiotza eliza Iglesia de Santa María - Ondarroa (Bizkaia) · Santa Maria eliza Iglesia de Santa María - Gernika-Lumo (Bizkaia) · Agirre jauregia Palacio Agirre - Deba (Gipuzkoa) · Zumaia jauregia Palacio Zumaia - Zumaia (Gipuzkoa) · Ertzilla dorretxea Torre de Ercilla - Bermeo (Bizkaia) · Likona dorretxea Torre Likona - Ondarroa (Bizkaia) · Dorre Luzea / Torre Luzea - Zarautz (Gipuzkoa)

Siglo XV-XVI. MENDEA · Santa Maria parrokia-eliza Iglesia parroquial de Santa María Deba (Gipuzkoa) · Orioko hirigune historikoa Casco histórico de Orio - Orio (Gipuzkoa)

Siglo XVI. MENDEA · Kristo Santuaren eliza Basílica del Santo Cristo - Lezo (Gipuzkoa) · Dotorekua etxea Casa Dotorekua - Zarautz (Gipuzkoa) · Pasai Donibaneko Miranda etxea Casa Miranda Pasai Donibane Pasaia (Gipuzkoa) · Pasai Donibaneko Platain etxea Casa Platain Pasai Donibane Pasaia (Gipuzkoa) · Portu etxea Casa Portu - Zarautz (Gipuzkoa) · Pasai Donibaneko hirigune historikoa Casco antiguo de Pasai Donibane Pasaia (Gipuzkoa) · Juztiz baserria Caserío Juztiz - Hondarribia (Gipuzkoa) · Sasiolako komentu-ospitalea Convento Hospital de Sasiola Deba (Gipuzkoa) · Lezoko hirigune historikoko eraikin eta blasoidun etxeak Edificios y casas blasonadas del Casco Histórico de Lezo - Lezo (Gipuzkoa) · Pasai Donibaneko Pietateko makurtegia Humilladero de la Piedad Pasai Donibane Pasaia (Gipuzkoa) · Frantziskotarren eliza, komentua eta ikastetxea Iglesia, convento y colegio de los Franciscanos - Zarautz (Gipuzkoa) · San Joan Bataiatzailearen eliza Iglesia de San Juan Bautista - Pasaia (Gipuzkoa) · Santa Katalina baseliza Ermita de Santa Catalina - Deba (Gipuzkoa) · Axpeko Andre Maria eliza Iglesia de Santa María de Axpe Busturia (Bizkaia) · Santa Maria Madalena eliza Iglesia de Santa María Magdalena Plentzia (Bizkaia) · Junkaleko Andre Maria eliza Iglesia de Nuestra Señora del Juncal Irun (Gipuzkoa) · Jasokundeko eta Sagarrondoko Andre Maria eliza Iglesia Santa María de la Asunción y del Manzano - Hondarribia (Gipuzkoa) · Narros jauregia Palacio de Narros - Zarautz (Gipuzkoa) · Pasai Donibaneko Villaviciosa jauregia Palacio Villaviciosa Pasai Donibane Pasaia (Gipuzkoa) · Zabiel jauregia Palacio Zabiel - Mutriku (Gipuzkoa) · Arantzibia dorretxea Torre Aranzibia - Berriatua (Bizkaia) · Sasiola dorretxea Torre Sasiola - Deba (Gipuzkoa) · Berriatua dorretxea Torre de Berriatua - Mutriku (Gipuzkoa)

Siglo XVII. MENDEA · Pasai Donibaneko Victor Hugoren etxea Casa Victor Hugo Pasai Donibane Pasaia (Gipuzkoa) · Pasai Donibaneko Santa Ana ermita Ermita de Santa Ana Pasai Donibane Pasaia (Gipuzkoa) · Galeako gotorlekua Fuerte de La Galea - Getxo (Bizkaia) · Pasai Donibaneko Santo Kristo Bonantzakoaren eliza Iglesia de Bonanza Pasai Donibane Pasaia (Gipuzkoa) · San Joan Bataiatzailearen eliza Iglesia de San Juan Bautista - Lezo (Gipuzkoa) · Aixerrotako errota Molino de Aixerrota - Getxo (Bizkaia) · Ozollo Errota marea-errota Molino de marea Ozollo Errota Gautegiz Arteaga (Bizkaia) · Arbelaitz jauregia Palacio Arbelaiz - Irun (Gipuzkoa) · Pasai Donibaneko Arizabalo jauregia Palacio Arizabalo Pasai Donibane - Pasaia (Gipuzkoa) · Olazarra-Mizkia jauregia Palacio de Olazarra-Mizkia - Mutriku (Gipuzkoa) · Galdona jauregia Palacio Galdona - Mutriku (Gipuzkoa) · Portu Zaharra / Puerto Viejo - Getxo (Bizkaia)

Siglo XVIII. MENDEA · Lezoko udaletxea Ayuntamiento de Lezo - Lezo (Gipuzkoa) · Artzu etxea Casa Artzu - Hondarribia (Gipuzkoa) · Mutrikuko udaletxea Casa Consistorial de Mutriku Mutriku (Gipuzkoa) · Etxe Pintxu jauregi-etxea Casa-Palacio Etxe Pintxu - Berriatua (Bizkaia) · Pasai San Pedroko parrokia-eliza Iglesia Parroquial de Pasai San Pedro Pasaia (Gipuzkoa) · Alegria jauregia Palacio Alegría - Gernika-Lumo (Bizkaia) · Santurtziko dorretxe-jauregia Palacio Casa Torre Santurtzi - Santurtzi (Bizkaia) · Montalivet jauregia Palacio de Montalivet - Mutriku (Gipuzkoa)

Siglos XVIII-XIX. MENDEAk · Jasokundeko Andre Maria eliza Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción Mutriku (Gipuzkoa)

Siglo XIX. MENDEA · Gernikako juntetxea Casa de Juntas de Gernika Gernika-Lumo (Bizkaia) · Arteagako jauregia Castillo de Arteaga - Gautegiz Arteaga (Bizkaia) · Andra Mari eliza Iglesia de Santa María - Bermeo (Bizkaia) · Udetxea jauregia Palacio Udetxea - Gernika-Lumo (Bizkaia)

Siglo XX. MENDEA · Astra-Unceta y Cía fabrika Fábrica de Astra-Unceta y Cía Gernika-Lumo (Bizkaia) · Matxitxako lurmuturra Faro de Matxitxako - Bermeo(Bizkaia) · Elkanoren monumentua Monumento a Elcano - Getaria(Gipuzkoa) · Foronda jauregia Palacio de Foronda - Zumaia(Gipuzkoa) · Etxe handien pasealekua Paseo de las grandes villas - Getxo (Bizkaia) · Bizkaia zubia Puente Bizkaia - Getxo-Portugalete (Bizkaia) · Zubi birakaria Puente giratorio - Ondarroa (Bizkaia)

197


198

kultura _ cultura

EUSKAL MENDI ETA HARANAK / Montes y __valles vascos HISTORIAURREA / Prehistoria · Aizpitarteko kobak Cuevas de Aizpitarte - Errenteria (Gipuzkoa) · Santimamiñeko kobak Cuevas de Santimamiñe - Kortezubi (Bizkaia) · Sorginetxe trikuharria Dolmen de Sorginetxe Salvatierra/Agurain (Araba/Álava) · Aralarreko trikuharriak Dólmenes de Aralar - Abaltzisketa (Gipuzkoa) · Ekainberri / Ekainberri - Zestoa (Gipuzkoa) · Oiartzungo estazio megalitikoa Estación megalítica de Oiartzun Oiartzun (Gipuzkoa) · Karaketa-Irukurutzeta trikuharriibilbideaRuta de dólmenes KaraketaIrukurutzeta Bergara, Elgoibar y Soraluze-Placencia de las Armas (Gipuzkoa) · Berreagako kastroa Castro de Berreaga - Mungia/Zamudio (Bizkaia)

K.A. III. MENDEA / Siglo III A.C. · Gastiburuko santutegia Santuario de Gastiburu - Arratzu (Bizkaia)

ERROMATAR GARAIA / ÉPOCA ROMANA · Iruña-Veleiako arkeologia-multzoa Conjunto Arqueológico de Iruña-Veleia Iruña Oka/Iruña de Oca (Araba/Álava) · Arditurriko erromatar meatzeak Minas romanas de Arditurri - Oiartzun (Gipuzkoa) · Trespondeko erromatar zubia Puente Romano de Trespuentes Iruña Oka/Iruña de Oca (Araba/Álava)

ERDI AROA / Edad Media · Plaza Zaharreko etxeak Las casas de la Plaza Vieja - Lanestosa (Bizkaia)

Siglo IX. MENDEA · Argiñetako nekropolia Necrópolis de Argiñeta - Elorrio (Bizkaia) · Muntsaratz dorretxe-jauregia Torre-Palacio de Muntsaratz - Abadiño (Bizkaia) · Gesaltza Añanako gatz-harana Valle Salado de Salinas de Añana Añana (Araba/Álava)

Siglo X. MENDEA · Iparraldeko Donejakue Bidea (Barnekoa) Camino del Norte a Santiago (Interior) · Ereñozarreko San Migel baseliza Ermita de San Miguel de Ereñozar Ereño (Bizkaia)

Siglo XI. MENDEA · Ziortzako Andre Maria kolegio-eliza Colegiata de Santa María de Zenarruza Ziortza-Bolibar (Bizkaia)

Siglo XII. MENDEA · Loiolatarren dorretxea Casa Torre de los Loiola - Azpeitia (Gipuzkoa) · San Joan Ebanjelistaren eliza Iglesia de San Juan Evangelista Berriz (Bizkaia) · San Migel Arkangeluaren eliza Iglesia del arcángel San Miguel Idiazabal (Gipuzkoa) · Berangoko eliza Iglesia Berango - Berango (Bizkaia)

Siglos XII-XIX. MENDEAk · Butroeko gaztelua Castillo de Butrón - Gatika (Bizkaia)

Siglo XIII. MENDEA · Balda dorretxea Casa-Torre de Balda - Azkoitia (Gipuzkoa) · Olatzeko Andre Maria baseliza Ermita de Nuestra Señora de Olatz Azpeitia (Gipuzkoa) · San Joan baseliza Ermita de San Juan - Bernedo (Araba/Álava) · Kolitzako Sar Roke baseliza Ermita de San Roque de Kolitza Balmaseda (Bizkaia) · Andra Mari eliza Iglesia de Andra Mari - Galdakao (Bizkaia) · Olarteko San Bartolome eliza Iglesia de San Bartolomé de Olarte Orozko (Bizkaia) · Andre Maria monasterio zistertarra Monasterio cisterciense de Santa María San Millán/Donemiliaga (Araba/Álava) · Antoñanako harresiak Murallas de Antoñana Campezo/Kanpezu (Araba/Álava) · Hiriguneko harresi-barrua Recinto Amurallado Casco Histórico Arrasate/Mondragón (Gipuzkoa)

Siglos XIII-XIV. MENDEAk · San Joan Bataiatzailearen eliza Iglesia de San Juan Bautista Arrasate/Mondragón (Gipuzkoa)

Siglo XIV. MENDEA · Uribarriko Andra Maria basilika Basílica de Santa María de Uribarri Durango (Bizkaia) · Avellanedako juntetxea Casa de Juntas de Avellaneda Sopuerta (Bizkaia) · Galartza dorretxea Casa-Torre de Galartza Aretxabaleta (Gipuzkoa) · Enparan dorretxea Casa-Torre Enparan - Azpeitia (Gipuzkoa) · Otalora dorretxea Casa-Torre Otalora - Aretxabaleta (Gipuzkoa) · Leintz Gatzagako hirigune historikoa Casco antiguo de Leintz Gatzaga (Gipuzkoa) · Aiaratarren jauregia Palacio de los Ayala - Ayala/Aiara (Araba/ Álava) · Angostoko santutegia Santuario de Angosto Gaubea/Valdegovía (Araba/Álava) · Fontechako Orgaz dorretxea Torre de los Orgaz de Fontecha Lantaron/Lantarón (Araba/Álava) · Muxika dorretxea Torre de Muxika - Muxika (Bizkaia) · Fontechako Kondestablearen dorretxea Torre del Condestable de Fontecha Lantaron/Lantarón (Araba/Álava) · Garibai dorretxea Torre Garibai - Oñati (Gipuzkoa) · Gebara dorretxea eta jauregia Torre y Palacio de Guevara Barrundia (Araba/Álava) · Baronatarren dorretxe-jauregia Torre-Palacio de los Varona Gaubea/Valdegovía (Araba/Álava)

Siglo XV. MENDEA · Jauregi etxea Casa Jauregi - Bergara (Gipuzkoa) · Portalondo etxea edo Jentilen dorretxea Casa Portalondo o Torre de los Gentiles Hernani (Gipuzkoa) · Altzola dorretxea Casa-Torre de Alzola - Elgoibar (Gipuzkoa) · Berrozpe dorretxea Casa-Torre Berrozpe - Andoain (Gipuzkoa) · Iztuitz dorretxea Casa-Torre Iztuitz - Andoain (Gipuzkoa) · Sagarmendi dorretxea Casa-Torre Sagarmendi - Andoain (Gipuzkoa) · Torrekua eta Morrontxo dorretxeak Casas-Torre Torrekua y Morrontxo Errenteria (Gipuzkoa) · Balmasedako hirigune historikoa Casco Histórico de Balmaseda Balmaseda (Bizkaia) · Kurutziagako gurutzea Cruz de Kurutziaga - Durango (Bizkaia) · Mirandaolako burdinola Ferrería de Mirandaola - Legazpi (Gipuzkoa)

· Sortzez Garbiaren eliza Iglesia de la Purísima Concepción Elorrio (Bizkaia) · San Andres eliza Iglesia de San Andrés - Eibar (Gipuzkoa) · San Migel eliza Iglesia de San Miguel - Oñati (Gipuzkoa) · San Severino eliza Iglesia de San Severino - Balmaseda (Bizkaia) · Lobiano jauregia Palacio de Lobiano - Ermua (Bizkaia) · Oxirando jauregia eta dorretxea Palacio y Torre de Oxirando Gordexola (Bizkaia) · Jasokundeko Andre Mariaren parrokia Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción Beasain (Gipuzkoa) · Olasoko arkupea Pórtico de Olaso - Elgoibar (Gipuzkoa) · Muzako zubia Puente de la Muza - Balmaseda (Bizkaia) · Zumarragako Andre Maria (Antiokoa) Santa María de Zumarraga (La Antigua) Zumarraga (Gipuzkoa) · Arteko Andre Mariaren santutegia Santuario de Nuestra Señora de la Encina Artziniega (Araba/Álava) · Balda dorretxea Torre de Idiakez (Etxe Beltz) - Azkoitia (Gipuzkoa) · Olakua dorretxea Torre de Olakua - Oñati (Gipuzkoa) · Zamudio dorretxea Torre Zamudio - Zamudio (Bizkaia)

Siglo XVI. MENDEA · Astolako entzutegi eta espetxea Auditorio y cárcel de Astola - Abadiño (Bizkaia) · Durangoko Udaletxea Ayuntamiento de Durango (Bizkaia) · Azkarate Marutegi etxea (Agirrebeña) Azkarate Marutegi (Agirrebeña) Bergara (Gipuzkoa) · San Joan kapera – Erromesen ospitalea Capilla de San Juan - Hosptal de Peregrinos Oiartzun (Gipuzkoa) · Arrese etxea Casa Arrese - Bergara (Gipuzkoa) · Etxe gotikoa (Areatza) Casa Gótica (Areatza) - Areatza (Bizkaia) · Goenkaleko 3. zenbakidun etxea Casa número 3 de Goenkalea Bergara (Gipuzkoa) · Isturitzaga dorretxea Casa Torre Isturitzaga - Andoain (Gipuzkoa) · Ozaeta dorretxea Casa Torre Ozaeta - Bergara (Gipuzkoa) · Hirigune historikoa eta Jasokundeko Andre Maria eliza Casco Histórico e Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción - Errenteria (Gipuzkoa) · Artabene baserria Caserío Artabene - Bedia (Bizkaia) · Igartzako monumentu-multzoa Conjunto Monumental de Igartza Beasain (Gipuzkoa) · Agustindarren komentua Convento de las Agustinas - Errenteria (Gipuzkoa) · San Agustin komentua Convento San Agustín - Hernani (Gipuzkoa) · Agirre baserriko garaia Hórreo de Agirre - Bergara (Gipuzkoa) · Ertzilla baserriko garaia Hórreo de Ertzilla - Iurreta (Bizkaia) · Lartaungo Andre Maria eliza Iglesia de Nuestra Señora de Lartaun Oiartzun (Gipuzkoa) · Lartaungo Done Eztebe eliza Iglesia de San Esteban de Lartaun Oiartzun (Gipuzkoa) · Tourseko San Martin eliza Iglesia de San Martín de Tours Urretxu (Gipuzkoa) · Tabirako San Pedro eliza Iglesia de San Pedro de Tabira Durango (Bizkaia) · San Salbatore eliza Iglesia de San Salbatore - Usurbil (Gipuzkoa) · Gueñesko Andre Maria eliza Iglesia de Santa María de Güeñes Güeñes (Bizkaia) · Jasokundeko Andre Maria eliza Iglesia de Santa María de la Asunción Ordizia (Gipuzkoa)


Ondare-baliabideak _ recursos patrimoniales

· Santa Maria la Real eliza Iglesia de Santa María la Real Soraluze-Placencia de las Armas (Gipuzkoa) · Jauregi Handia (Legazpi etxea) Jauregi Handia (Casa Legazpi) Zumarraga (Gipuzkoa) · Bidaurretako monasterioa Monasterio de Bidaurreta - Oñati (Gipuzkoa) · Antxieta jauregia Palacio Antxieta - Azpeitia (Gipuzkoa) · Bañez de Artazubiaga jauregia Palacio de Bañez de Artazubiaga Arrasate/Mondragón (Gipuzkoa) · Egino-Mallea jauregia Palacio de Egino-Mallea - Bergara (Gipuzkoa) · Lazarraga jauregia Palacio de Lazarraga Zalduondo (Araba/Álava) · Isasitarren jauregia (Markeskua) Palacio de los Isasi (Markeskua) Eibar (Gipuzkoa) · Murgia jauregia Palacio de Murgia - Astigarraga (Gipuzkoa) · Floreaga jauregia Palacio Floreaga - Azkoitia (Gipuzkoa) · Jasokundeko Andre Mariaren parrokia Parroquia Nuestra Señora de la Asunción Errenteria (Gipuzkoa) · Aranguren dorretxea Torre de Aranguren - Orozko (Bizkaia) · Etxaburu dorretxea Torre de Etxaburu - Izurtza (Bizkaia) · Sancti Spiritus Unibertsitatea Universidad Sancti Spiritus Oñati (Gipuzkoa) · Elorrioko hiribildu monumentala Villa Monumental de Elorrio - Elorrio (Bizkaia) · Otxandioko hiribildu monumentala Villa Monumental de Otxandio Otxandio (Bizkaia)

Siglos XVI-XVII. MENDEAk · Ariznoako San Pedro parrokia Parroquia de San Pedro de Ariznoa Bergara (Gipuzkoa) · Oxirondoko Andre Maria parrokia Parroquia de Santa Marina de Oxirondo Bergara (Gipuzkoa)

Siglo XVII. MENDEA · Udaletxe zaharra Antiguo Ayuntamiento - Aretxabaleta (Gipuzkoa) · Errenteriako udaletxea Ayuntamiento de Errenteria - Errenteria (Gipuzkoa) · Oiartzungo udaletxea Ayuntamiento de Oiartzun - Oiartzun (Gipuzkoa) · Ipeñarrieta jauregi-etxea (Udaletxea) Casa Corral Ipeñarrieta (Ayuntamiento) Urretxu (Gipuzkoa) · Kapitain etxea Casa del Capitán - Errenteria (Gipuzkoa) · Egino etxea Casa Egino - Hernani (Gipuzkoa) · Barrena oinetxea edo jauregia Casa Solar o Palacio de Barrena Ordizia (Gipuzkoa) · Ateaga dorretxea Casa-Torre de Ateaga - Anoeta (Gipuzkoa) · Leintz-Gatzagako hirigune historikoa Casco antiguo de Leintz-Gatzaga Leintz-Gatzaga (Gipuzkoa) · Brigidatarren komentua Convento de las Brígidas - Lasarte-Oria (Gipuzkoa) · Urrategiko Amaren elizatxoa Ermita de Nuestra Señora de Urrategi Azkoitia (Gipuzkoa) · Andre Maria eliza Iglesia de Santa María - Tolosa (Gipuzkoa) · Atxega jauregia Palacio Atxega - Usurbil (Gipuzkoa) · Irizar jauregia Palacio de Irizar - Bergara (Gipuzkoa) · La Puente jauregia Palacio de la Puente - Trucios-Turtzioz (Bizkaia) · Lazkanotarren jauregia Palacio de los Lazcano - Lazkao (Gipuzkoa) · Monterron jauregia Palacio de Monterrón Arrasate/Mondragón (Gipuzkoa) · Okendo jauregia Palacio de Okendo Arrasate/Mondragón (Gipuzkoa)

· Garro jauregia Palacio Garro - Leintz-Gatzaga (Gipuzkoa) · Horcasitas jauregia Palacio Horcasitas - Balmaseda (Bizkaia) · Ipeñarrieta jauregia Palacio Ipeñarrieta - Urretxu (Gipuzkoa) · San Bartolome parrokia Parroquia de San Bartolomé Elgoibar (Gipuzkoa) · Soreasuko Sebastian Deunaren parrokia Parroquia de San Sebastián de Soreasu Azpeitia (Gipuzkoa) · Arrateko santutegia Santuario de Arrate - Eibar (Gipuzkoa) · Dorletako santutegia Santuario de Dorleta Leintz-Gatzaga (Gipuzkoa) · Loiolako santutegia Santuario de Loiola - Azpeitia (Gipuzkoa) · Bikuña Enea Bikuña Enea - Legazpi (Gipuzkoa) · Gabiria dorretxea Casa Torre Gabiria - Bergara (Gipuzkoa) · Untzueta dorretxea Casa-Torre de Unzueta - Eibar (Gipuzkoa) · Beneditarren komentua Convento de los Padres Benedictinos Lazkao (Gipuzkoa)

Siglos XVII-XVIII. MENDEA · Sagartegieta jauregia Palacio Sagartegieta - Eibar (Gipuzkoa)

Siglo XVIII. MENDEA · Santa Anako arkua Arco de Santa Ana - Durango (Bizkaia) · Arrasateko udaletxea Ayuntamiento de Arrasate-Mondragón Arrasate/Mondragón (Gipuzkoa) · Astigarragako udaletxea Ayuntamiento de Astigarraga Astigarraga (Gipuzkoa) · Balmasedako udaletxea Ayuntamiento de Balmaseda Balmaseda (Bizkaia) · Zestoako bainuetxea Balneario de Zestoa - Zestoa (Gipuzkoa) · Asteasuko udaletxea Casa Consistorial - Asteasu (Gipuzkoa) · Otxandioko udaletxea Casa Consistorial de Otxandio Otxandio (Bizkaia) · Iturriza oinetxea Casa Solar Iturriza - Errenteria (Gipuzkoa) · Gurrutxaga Goikoa baserria Caserío Gurrutxaga Goikoa Zumarraga (Gipuzkoa) · Foruen Plazako multzo barrokoa Conjunto barroco de Foruen Plaza Elgoibar (Gipuzkoa) · Arretxinagako San Migel baseliza Ermita de San Miguel de Arretxinaga Markina-Xemein (Bizkaia) · San Roke baseliza eta zezen-plaza Ermita de San Roque y plaza de toros Trucios-Turtzioz (Bizkaia) · San Joan Bataiatzailearen eliza Iglesia de San Juan Bautista Hernani (Gipuzkoa) · Santiago Apostoluaren eliza Iglesia de Santiago Apostol - Ermua (Bizkaia) · Kontzejupe / Kontzejupe - Urnieta (Gipuzkoa) · Amezaga jauregia Palacio Amézaga - Mallabia (Bizkaia) · Arratabe jauregia (egungo udaletxea) Palacio de Arratabe (actual ayuntamiento) Aretxabaleta (Gipuzkoa) · Valdespinako Markesaren jauregia Palacio Marques de Valdespina Ermua (Bizkaia) · Otalora dorretxea Palacio Otalora - Aretxabaleta (Gipuzkoa) · Zubiaurre jauregia Palacio Zubiaurre - Errenteria (Gipuzkoa) · Tourseko San Martin parrokia Parroquia de San Martín de Tours Andoain (Gipuzkoa) · Anuntzibai zubia Puente de Anunzibai - Orozko (Bizkaia) · Urkiolako santutegia Santuario de Urkiola - Abadiño (Bizkaia)

Siglo XIX. MENDEA · Hernaniko udaletxea Ayuntamiento de Hernani - Hernani (Gipuzkoa)

· Altzolako bainuetxea Balneario de Alzola - Elgoibar (Gipuzkoa) · Loinatzeko San Martin basilika Basílica de San Martín de Loinaz Beasain (Gipuzkoa) · “La Encartada” txapel-fabrika Fabrica de boinas “La Encartada” Balmaseda (Bizkaia) · Gatz-fabrika Fábrica de sal - Leintz-Gatzaga (Gipuzkoa) · Berriozabaletako iturria Fuente de Berriozabaleta - Elorrio (Bizkaia) · San Markoseko iturria Fuerte de San Marcos - Errenteria (Gipuzkoa) · Zubiate zeramika-labea Horno de Cerámica Zubiate - Eskoriatza (Gipuzkoa) · Zamakolako errota Molino de Zamakola - Dima (Bizkaia) · Cavaillé-Coll organoa Órgano Cavaillé-Coll - Irun (Gipuzkoa) · Arana jauregia Palacio de Arana - Izurtza (Bizkaia) · Foruen Enparantza Plaza de los Fueros - Oñati (Gipuzkoa) · Ormaiztegiko bide-zubia Viaducto de Ormaiztegi - Ormaiztegi (Gipuzkoa)

Siglo XX. MENDEA · San Justo karobia Calero de San Justo - Zeanuri (Bizkaia) · Eibarko udaletxea Casa Consistorial de Eibar - Eibar (Gipuzkoa) · Errotazar zentral hidroelektrikoa Central hidroeléctrica Errotazar - Dima (Bizkaia) · Aretxaga txaleta Chalet de Arechaga - Ubide (Bizkaia) · Tinglado merkatua Mercado del Tinglado (o Zerkausia) Tolosa (Gipuzkoa) · Arantzazuko santutegia Santuario de Arantzazu - Oñati (Gipuzkoa)

ARABAKO ERRIOXA / __RIOJA ALAVESA HISTORIAURREA / Prehistoria · Sorginaren Txabola trikuharria Dolmen de la Chabola de la Hechicera Elvillar/Bilar (Araba/Álava) · La Hoyako arkeologia-esparrua Recinto arqueólogico de la Hoya Laguardia (Araba/Álava)

Siglo II. MENDEA · Mantibleko erromatar zubia Puente romano de Mantible Lanciego/Lantziego (Araba/Álava)

Siglos XII-XV. MENDEAk · Erregeen Andre Maria eliza Iglesia de Santa María de los Reyes Laguardia (Araba/Álava)

Siglos XII-XVI. MENDEAk · San Joan eliza Iglesia de San Juan Laguardia (Araba/Álava)

Siglo XIII. MENDEA · Labrazako harresiak Murallas de Labraza de Oyón Oyón-Oion (Araba/Álava) · Gatzaga Buradongo harresiak Murallas de Salinillas de Buradón Labastida/Bastida (Araba/Álava)

Siglo XVIII. MENDEA · Bastidako udaletxea Casa consistorial de Labastida Labastida/Bastida (Araba/Álava)

199


200

kultura _ cultura

Museoak eta interpretaziozentroak Museos y centros de interpretación PIKTOGRAMEN INTERPRETAZIOA Interpretación de PICTOGRAMAS Jardunbide egokiak Buenas Prácticas

Euskadi Gastronomika

Euskal Kostaldeko museo-sarea Red de museos de la Costa Vasca

Kalitate turistikoa Calidad Turística

Zilarrezko Q Q de Plata

IKT / TIC

__Bilbao MUSEOAK museos Guggenheim Bilbao Museoa Museo Guggenheim Bilbao Avenida Abandoibarra, 2 - 48009 T.: 944 359 080 - 944 359 090 F.: 944 359 039 informacion@guggenheim-bilbao.es www.guggenheim-bilbao.es

Bilboko Arte Ederren Museoa Museo de Bellas Artes de Bilbao Museo Plaza, 2 - 48011 T.: 944 396 060 - F.: 944 396 145 info@museobilbao.com- www.museobilbao.com

Bilboko Benedikto Museoa Pintura eta Eskultura Museoa Museo Benedicto de Bilbao Museo de Pintura y Escultura Iparraguirre, 55 - 48010 T.: 607 389 425 contacto@museo-benedicto.es www.museo-benedicto.net

Bizkaiko Arkeologia Museoa Museo de Arqueología de Bizkaia Calzada de Mallona, 2 - 48006 T.: 944 040 990 - F.: 944 044 412 www.goo.gl/suR4uU - www.goo.gl/OSdMhJ arkeologimuseoa@bizkaia.net

Aste Santuko Pausoen Museoa Museo de Pasos de Semana Santa Iturribide, 3 - 48006 - T.: 944 150 433 info@museodepasosbilbao.org www.museodepasosbilbao.com

Bilboko Berreginen Museoa Museo de Reproducciones de Bilbao San Francisco kalea, 14 - 48003 T.: 946 790 255 www.museoreproduccionesbilbao.org info@museoreproduccionesbilbao.org

Elizbarrutiko Arte Sakratuko Museoa Museo Diocesano de Arte Sacro Plaza de la Encarnación, 9-B - 48006 T.: 944 320 125 - F.: 944 320 260 museo@eleizmuseoa.com www.eleizmuseoa.com

Bilboko Itsasadarra Itsas Museoa Museo Marítimo Ría de Bilbao Muelle Ramón de la Sota, 1 - 48013 T.: 946 085 500 - F.: 944 425 923 info@museomaritimobilbao.org www.museomaritimobilbao.org

Bilboko Zezen Museoa Museo Taurino de Bilbao Plaza de Toros de Vista Alegre Martín Agüero, 1 - 48012 T.: 944 448 698 - F.: 944 102 474 info@plazatorosbilbao.com www.torosbilbao.com

Euskal Museoa. Euskal Arkeologia, Etnografia eta Historia Museoa Museo Vasco. Museo Arqueológico, Etnográfico e Histórico Vasco Plaza Miguel de Unamuno, 4 - 48006 T.: 944 155 423 museoa@euskal-museoa.org www.euskal-museoa.org

Azkuna Zentroa - Alhóndiga Bilbao Plaza Arriquibar, 4 - 48010 T.: 944 014 014 info@alhondigabilbao.com www.alhondigabilbao.com


Museoak eta interpretazio-zentroak _ Museos y centros de interpretación

Donostia/ __San Sebastián MUSEOAK museos Aquarium Itsas Jauregia / Palacio del Mar Pza. Carlos Blasco de Imaz, 1 - 20003 T.: 943 440 099 - F.: 943 433 554 aquariumss@aquariumss.com www.aquariumss.com

Eureka! Zientzia Museoa Paseo Mikeletegi 43-45 - 20009 T.: 943 012 478 - 943 012 917 F.: 943 308 240 eureka@eurekamuseoa.es www.eurekamuseoa.es

Urgulleko Historiaren Etxea Casa de la Historia de Urgull Castillo de la Mota - Subida al Castillo T.: 943 481 580 - F.: 943 481 581 santelmo@donostia.org www.santelmomuseoa.com/exposiciones/ urgull/es

Untzi Museoa _ Museo Naval Paseo del Muelle, 24 - 20003 T.: 943 430 051 - F.: 943 431 115 mnaval@gipuzkoa.net www.untzimuseoa.net

Museum Cemento Rezola Av. Añorga 36 - 20018 T.: 943 364 192 - F.: 943 364 192 museumcemento@k6gestioncultural.com www.museumcementorezola.org

Real 100 Museoa Museo Real100 Anoeta Pasealekua - 20014 T.: 943 462 833 - F.: 943 458 941 museoreal100@realsociedad.com www.realsociedad.com/Home/Section/ spa/276/museo

San Telmo Museoa Museo San Telmo Plaza Zuloaga, 1 - 20003 T.: 943 481 580 - F.: 943 481 581 santelmo@donostia.org www.museosantelmo.com

__Vitoria-gasteiz MUSEOAK museos ARTIUM Arte Garaikideko Euskal Zentro Museoa Centro Museo Vasco de Arte Contemporáneo Francia, 24 - 01002 T.: 945 209 000 - F.: 945 209 049 museo@artium.org www.artium.org

BIBAT Fournier Karta Museoa eta Arkeologia Museoa / Museo Fournier de Naipes y Museo de Arquelogia Cuchillería, 54, Junto al Palacio de Bendaña 01001 T.: 945 203 707 - 945 181 920 bibat@alava.net

Bisita Gidatuak Santa Maria katedralera Visitas guiadas a la Catedral de Santa María Plaza Santa María, 3 - 01001 T.: 945 255135 (visitas guiadas) T. y F.: 945 122 160 (Fundación Catedral Santa María) visitas@catedralvitoria.com fundacion@catedralvitoria.com www.catedralvitoria.com

Arma Museoa Museo de Armería Paseo de Fray Francisco de Vitoria, 3 - 01001 T.: 945 181 925 - F.: 945 181 921 museoarmeria@alava.net

Arabako Arte Ederren Museoa Museo de Bellas Artes de Álava Paseo de Fray Francisco, 8 - 01007 T.: 945 181 918 - F.: 945 181 919 www.alava.net/web/museobellasartes

Arabako Natura Zientzien Museoa Museo de Ciencias Naturales de Álava Fundadora de las Siervas de Jesús, 24 - 01001 T.: 945 181 924 - F.: 945 181 932 mcna@alava.net

Andre Zuriaren Kofradiaren Farolen Museoa Museo de Faroles de la Cofradía de la Virgen Blanca Zapatería, 35 - 01001 T.: 945 277 077 - F.: 945 277 077 casacofradia@terra.es www.cofradiavirgenblanca.com

Euskal Poliziaren Museoa Museo de la Policía Vasca Academia de Policía del País Vasco Ctra. N-104 km 356 - 01192 Arcaute T.: 945 285 200 - F.: 945 286 755 museopoliciavasca@seg.euskadi.eus www.museopoliciavasca.euskadi.eus

Elizbarrutiko Arte Sakratuko Museoa Museo Diocesano de Arte Sacro Catedral María Inmaculada. Calle del Monseñor Cadena y Eleta, s/n -01008 T.: 945 041 021 info@museoartesacro.org

INTERPRETAZIOZENTROA / centro de interpretación Ataria Salburuko Hezeguneen Interpretazio Zentroa/ Centro de Interpretación de los humedales de Salburua Paseo de la Biosfera, 4 - 01013 T.: 945 254 759 ataria@vitoria-gasteiz.org www.ataria.es

201


202

kultura _ cultura

EUSKAL KOSTALDEA / __Costa vasca MUSEOAK museos AIA

getaria

Agorregi

Cristóbal Balenciaga Museoa

Burdinolaren eta Erroten Multzoa Conjunto Ferro Molinero

Parque Pagoeta. Bº Laurgain 20809 Aia (Gipuzkoa) T.: 943 835 389 iturraran@gipuzkoa.net www.aiapagoeta.com

BAKIO Txakolingunea Museo del Txakoli

Basigoko Bide Nagusia, 3 48130 Bakio(Bizkaia) T.: 946 193 395 - 946 191 195 txakolingunea@bizkaia.net www.bizkaikoa.bizkaia.eus

Bermeo Arrantzaleen Museoa Museo del Pescador Torre Ercilla. Torronteroko Enparantza, s/n 48370 Bermeo (Bizkaia) T.: 946 881 171 F.: 946 186 454 arrantzaleenmuseoa@bizkaia.net www.bizkaia.eus/museodelpescador

gernika-lumo Gernikako Juntetxea Casa de Juntas de Gernika Allende Salazar, s/n 48300 Gernika-Lumo (Bizkaia) T.: 946 251 138 F.: 946 256 428 batzar.etxea@bizkaia.org www.jjggbizkaia.eus

Gernikako Bakearen Museoa Fundazioa Fundación Museo de la Paz de Gernika Foru Plaza, 1 48300 Gernika-Lumo (Bizkaia) T.: 946 270 213 - F.: 946 258 608 museoa@gernika-lumo.net www.museodelapaz.org

Museo Euskal Herria Museoa Palacio Alegria. Allende Salazar, 5 48300 Gernika-Lumo (Bizkaia) T.: 946 255 451 - F.: 946 257 415 euskalherriamuseoa@bizkaia.net www.bizkaia.eus/euskalherriamuseoa

Europako Herrien parkea Parque de los Pueblos de Europa Allende Salazar s/n (junto a la Casa de Juntas de Gernika) 48300 Gernika-Lumo (Bizkaia)

GETXO Getxo Aquarium Puerto Deportivo El Abra Getxo c3-c4 (Bizkaia) T.: 944 914 661 - F.: 944 911 018 info@getxoaquarium.com www.getxoaquarium.com

Aldamar Parkea, 6 20808 Getaria (Gipuzkoa) T.: 943 008 840 info@cristobalbalenciagamuseoa.com cristobalbalenciagamuseoa.com

irun Munduko Tximeleten erakusketa iraunkorra Exposición permanente de Mariposas del Mundo Larretxipi, 5 - 20304 Irun (Gipuzkoa) T.: 943 620 993 - 943 626 647 F.: 943 620 993 aguirresarobe@telefonica.net

Oiasso

Erromatar Museoa - Museo Romano

Eskoleta, 1 - 20302 Irun (Gipuzkoa) T.: 943 639 353 info-oiassomuseo@irun.org www.oiasso.com

muskiz El Pobaleko burdinola Ferrería de El Pobal Carretera Muskiz-Sopuerta. Barrio de El Pobal, s/n. 48550 La Rigada - Muskiz (Bizkaia) T.: 629 271 516 info@elpobal.com www.bizkaia.eus/elpobal

MUTRIKU Museo Bentalekua Museoa Edificio Antigua Cofradía, Muelle Cofradía, s/n Mutriku (Gipuzkoa) T.: 943 60 3378 turismo@mutriku.net www.mutriku.eus/turismo/museos/bentalekua

pasaia Mater itsasontzi-museoa Barco Museo Mater Muelle pesquero de Pasai San Pedro 20110 Pasaia (Gipuzkoa) T.: 619 814 225 info@matermuseoa.com www.matermuseoa.com

Victor Hugo Etxe Museoa _ Casa Museo

Donibane, 63 20110 Pasaia (Gipuzkoa) T.: 943 341 556 - F.: 943 341 777 turismo.pasaia@oarsoaldea.net www.oarsoaldea-turismo.net

Pasaiako planetarioa Planetario de Pasaia Marinos kalea, 2 20110 Pasaia (Gipuzkoa) T.: 943 404 005 pasaia@itsasmendikoi.net www.pasaia.net/es/html/8/345.shtml

plentzia Museo Plasentia Butrón Museoa Goienkale, 27 - 48620 Plentzia (Bizkaia) T.: 946 773 725 - F.: 946 773 725 info@museoplentzia.org www.museoplentzia.org

portugalete Rialia. Industriaren Museoa _ Museo de la Industria

Paseo de la Canilla, s/n 48920 Portugalete (Bizkaia) T.: 944 724 384 rialia@portugalete.org www.rialia.net

zarautz Santa Maria Erreginaren arkeologia-eta monumentu-multzoa Conjunto Arqueológico Monumental Santa Mª La Real Elizaurre, 1 - 20800 Zarautz (Gipuzkoa) T.: 943 835 281 - F.: 943 005 206 info@menosca.com www.menosca.com

Photomuseum Argazki & Zinema Museoa

San Ignacio, 11. Apdo. 251 20800 Zarautz (Gipuzkoa) T.: 943 130 906 - F.: 943 831 823 photomuseum@photomuseum.name www.photomuseum.es

zumaia Ignacio Zuloaga Kultur Gunea _ Espacio Cultural

Santiago Auzoa, 3 20750 Zumaia (Gipuzkoa) info@espaciozuloaga.com www.espaciozuloaga.com

Kresala-Julio Beobideren lantegi-museoa Museo Taller de Julio Beobide-Kresala Casa Kresala. Avda. Julio Beobide ibiltokia, s/n 20750 Zumaia (Gipuzkoa) T.: 943 143 396 - F.: 943 861 531 turismoa@zumaia.eus

Albaola

Itsas Kultur Faktoria Factoría Marítima Vasca

Ondartxo Ibilbidea, 1 20110 Pasaia (Gipuzkoa) T.: 943 392 426 - F.: 943 392 426 albaola@albaola.com- www.albaola.com

INTERPRETAZIO-


Museoak eta interpretazio-zentroak _ Museos y centros de interpretación

ZENTROAk / centros de interpretación BERMEO Aita Guria baleontzia Interpretazio- zentroa / Ballenero Aita Guria. Centro de interpretación Lamera s/n - 48370 Bermeo (Bizkaia) T.: 946 179 121 F.: 946 880 367- aitaguria@bermeo.org www.aitaguria.bermeo.org

busturia Euskadiko Biodibertsitatearen Zentroa Centro de la Biodiversidad de Euskadi Carretera Gernika-Lumo Bermeo. Barrio San Bartolomé, 35 48350 Busturia (Bizkaia) T.: 946 870 402 - F.: 946 171 294 info@torremadariaga.org www.torremadariaga.net

gautegiz arteaga Urdaibai Bird Center Orueta, 7 48314 Gautegiz Arteaga (Bizkaia) T.: 699 839 202 birdcenter@birdcenter.org - www.birdcenter.org

hondarribia Arma Plaza

Kulturari eta turismoari buruzko informaziogunea Centro de información cultural y turística

Arma Plaza, 9 20280 Hondarribia (Gipuzkoa) T.: 943 643 677 armaplaza.hondarribia@udal.gipuzkoa.net www.armaplaza.eus/es

irun Txingudi Ekoetxea Interpretazio Zentroa _ Centro de Interpretación

Centro de Interpretación del Molino Marierrota (Lea ibaiaren ertzean / a orillas del río Lea) 48280 Mendexa (Bizkaia) T.: 946 844 017 - F.: 946 844 167 turismo@lekeitio.com

mutriku Nautilus Mutrikuko Ikasgune Geologikoa Centro de Interpretación Geológica de Mutriku

Jose Antonio Ezeiza, 3 20830 Mutriku (Gipuzkoa) T.: 943 862 241 - 689 137 918 nautilus@mutriku.net www.mutriku.eus/turismo/museos/nautilus/

orio Done Jakue Bidearen Interpretazio Zentroa Centro de Interpretación del Camino de Santiago Kale Nagusia, 17 - 20180 Orio (Gipuzkoa) T.: 943 835 565 orioturismo@gmail.com - www.oriodonejakue.net

santurtzi Santurtziko Historia Interpretazio Zentroa Centro de Interpretación Histórica de Santurtzi Palacio Casa Torre. Calle Sabino Arana, 5 48980 Santurtzi (Bizkaia) T.: 944 205 850 F.: 944 610 049 serantes@serantes.com www.serantes.com/espacios/espacios_casatorre_interpretacion.php

Santurtzi Itsasoa Interpretazio Zentroa _ Centro de Interpretación

Pierre Loti Ibilbidea 20304 Irun (Gipuzkoa) T.: 943 619 389 txingudi@ej-gv.es http://bit.ly/1NJJgmV

lekeitio Santa Katalina itsasargia Faro de Santa Catalina Av. Santa Catalina 48280 Lekeitio (Bizkaia) T.: 946 844 017 turismo@lekeitio.com www.faro-lekeitio.com

Sosoaga dolarea Lagar de Sosoaga Oficina de Turismo de Lekeitio. Independentzia enparantza, s/n 48280 Lekeitio (Bizkaia) T.: 946 844 017 - turismo@lekeitio.com www.lekeitio.org/es/centro-de-patrimonio-maritimo

mendexa Marierrota Interpretazio Zentroa

KULTUR EKIPAMENDU BATZUK Otros Equipamientos culturales de la red de museos de la costa vasca

Puerto Pesquero 20 48980 Santurtzi (Bizkaia) - T.: 944 839 494 turismo@santurtzi.net www.santurtzi.net

Agurtza

Arrantza Teknikaren Interpretazio Zentroa Centro de la Interpretación de la Técnica de Pesca

Paseo Reina Victoria, s/n 48980 Santurtzi (Bizkaia) T.: 944 839 494 turismo@santurtzi.net www.santurtzi.net

zumaia Algorri

Natur Baliabideen Interpretazio Zentroa Centro de interpretación de los recursos naturales

Juan Belmonte, 21 20750 Zumaia (Gipuzkoa) T.: 943 143 100 info@algorri.eu www.algorri.eu

EUSKAL KOSTALDEKO MUSEOEN SAREKO BESTE

FORUA Foruko Erromatar Herria Poblado Romano de Forua Barrio Elexalde, s/n - Forua (Bizkaia) T.: 944 651 657 santimamine@bizkaia.eus http://bit.ly/1JrXCGX

GETXO Puente Bizkaia Zubia C/ Barria, 3 - Bajo 48930 - Getxo (Las Arenas) (Bizkaia) T.: 944 801 012 F.: 944 635 950 promocion@puente-colgante.com www.puente-colgante.com

KORTEZUBI Santimamiñeko kobak Cuevas de Santimamiñe Barrio Basondo 48315 Kortezubi (Bizkaia) T.: 944 651 657 - F.: 944 651 660 santimamine@bizkaia.net www.santimamiñe.com

Omako Basoa Bosque de Oma Barrio Basondo 48315 Kortezubi (Bizkaia) T.: 944 651 657 - F.: 944 651 660 santimamine@bizkaia.net www.goo.gl/tAiK7b

MUSKIZ Castillo Muñatones Gaztelua Barrio San Martín, 5 48550 Muskiz (Bizkaia) T.: 629 271 516 (erreserbatu egin behar da / Es necesario reservar)

info@elpobal.com- www.goo.gl/19T1PO

ZESTOA Ekainberri Portale Kalea, 1 20740 Zestoa (Gipuzkoa) T.: 943 868 811 info@ekainberri.com - www.ekainberri.com

203


204

kultura _ cultura

EUSKAL MENDI ETA HARANAK / __Montes y valles vascos MUSEOAK museos Abanto y Ciervana-Abanto zierbena

Ayala/Aiara

Elgoibar

Euskal Herriko Meatzaritzaren Museoa Museo de la Minería del País Vasco

Kexaako Arte Sakratuko Museoa. Museo de Arte Sacro de Quejana

Makina-Erremintaren Museoa Museo de la Máquina-Herramienta

Bº Campodiego, 3 48500 Abanto y Ciervana-Abanto Zierbena (Bizkaia) T.: 946 363 682 - F.: 946 360 581 informacion@museominero.net www.museominero.net

Amurrio Manuel Acha Likorearen Museoa Museo del Licor Manuel Acha Maskuribai, 4 - 01470 Amurrio (Araba/Álava) T.: 945 891 812 info@destileriasacha.com www.destileriasacha.com/museo-del-licor_ es_7_2_217.html

Felix Murga Etnografia Museoa Museo Etnográfico Félix Murga Aldai, 5 01470 Amurrio (Araba/Álava) T.: 945 891 450 - 945 393 704 F.: 945 891 645 svelilla@amurrio.org - www.amurrio.org

Artea Euskal Baserriaren Ekomuseoa Ecomuseo del Caserío Vasco Herriko Plaza, s/n 48142 Artea (Bizkaia) - T.: 946 317 086 info@euskalbaserria.com www.euskalbaserria.com

Artziniega Arte Sakratuko Museoa Museo de Arte Sacro (Santuario Ntra. Sra. de la Encina) T.: 945 396 066

Artziniegako Museo Etnografikoa Museo Etnográfico Artziniega Museoa Arteko Aldapa, 12 01474 Artziniega (Araba/Álava) T.: 945 396 210 artziniegakomuseoa@euskalnet.net www.artziniegamuseoa.org

Santxotena lantegi-museoa Museo Taller Santxotena Barrio Barrataguren, 2A 01474 Artziniega (Araba/Álava) T.: 945 396 664 - 605 717 857 tlafragua@santxotena.org www.santxotena.org

Astigarraga Sagardoetxea Euskal Sagardoaren Museoa Museo de la Sidra Vasca

Kale Nagusia, 48 20115 Astigarraga (Gipuzkoa) T.: 943 550 575 - F.: 943 331 311 info@sagardoetxea.com www.sagardoetxea.com

Kexaako monumentu-multzoa / Conjunto Monumental de Quejana Kexaa-Quejana 01477 - Ayala/Aiara (Araba/Álava) T.: 945 399 264 turismo.ayala@telefonica.net

Azkue Auzoa, 1 - 20870 Elgoibar (Gipuzkoa) T.: 943 748 456 F.: 943 744 153 museo@imh.es www.museo-maquina-herramienta.com

Azpeitia

Errenteria

Ingurugiro Etxea Museo del Medio Ambiente

San Marko Kultura eta Jolas Gunea Espacio Lúdico-Cultural San Marcos

Loiola Auzoa, 1 - 20730 Azpeitia (Gipuzkoa) T.: 943 812 448 museo@ingurugiroetxea.org www.ingurugiroetxea.org

Trenbidearen Euskal Museoa Museo Vasco del Ferrocarril Julián Elorza, 8 - 20730 Azpeitia (Gipuzkoa) T.: 943 150 677 - F.: 943 150 746 museoa@bemfundazioa.org www.bemfundazioa.org

Balmaseda Boinas La Encartada Museoa Bº El Peñueco, 11 - 48800 Balmaseda (Bizkaia) T.: 946 800 778 - F.: 946 800 230 info@laencartadamuseoa.com www.laencartadamuseoa.com

Balmasedako Historiaren Museoa Museo de Historia Villa de Balmaseda Iglesia de San Juan del Moral Eliza C/ Martín Mendia - 48800 Balmaseda (Bizkaia) T.: 657 795 806 - cultura@balmaseda.net http://bit.ly/1S8EXqz

San Marko Bidea, s/n 20100 Errenteria (Gipuzkoa) T.: 943 522 271 - 943 449 648 info@fuertedesanmarcos.com www.fuertedesanmarcos.com

Eskoriatza Ibarraundi Museoa Intxaurtxueta, z/g - 20540 Eskoriatza (Gipuzkoa) T.: 943 715 453 F.: 943 713 008 ibarraundi@eskoriatza.net - www.eskoriatza.net

Ezkio-Itsaso Igartubeiti

Baserri Museoa _ Caserío Museo

Carretera Ezkio 20709 Ezkio-Itsaso (Gipuzkoa) T.: 943 722 978 F.: 943 880 138 igartubeiti@gipuzkoa.net www.igartubeitibaserria.net

Beasain

Galdames

Igartzako monumentu-multzoa Conjunto Monumental de Igartza

Auto zahar eta klasikoen museoa Museo de coches antiguos y clásicos (Torre de Loizaga)

Igartza plaza, 1 - 20200 Beasain (Gipuzkoa) T.: 943 889 888 info@dolareahotela.com - www.igartza.net

BERGARA Laboratorium Museoa Errekalde Jauregia Tel.: 943 769 849 - turismoa@bergara.net www.bergara.eus/es/laboratorium

Durango Durangoko Arte eta Historia Museoa Museo de Arte e Historia de Durango San Agustinalde, 16 - 48200 Durango (Bizkaia) T.: 946 030 020 - F.: 946 201 463 museo@durango-udala.net www.durango-udala.net

Kurutzesantu Museoa Kurutziaga, 38 - 48200 Durango (Bizkaia) T. 94 655 05 50 // 94 603 00 20 www.turismodurango.net/es/museokurutzesantu-cruz-de-kurutziaga

Eibar Armagintzaren Museoa Museo de la Industria Armera Bista Eder, 10 5º - 20600 Eibar (Gipuzkoa) T.: 943 708 446 - F.: 943 708 436 museo@eibar.net www.armia-eibar.net

Castillo Concejuelo - Torre Loizaga Bº Concejuelo 48191 Galdames (Bizkaia) T.: 649 412 001 info@torreloizaga.com - www.torreloizaga.com

Güeñes Gueñeseko eskultura-parkea Parque de Esculturas de Güeñes Parque Arenatzarte - 48840 Güeñes (Bizkaia) T.: 649 890 320

Hernani Museo Chillida-Leku Museoa Bº Jauregi, 66 - 20120 Hernani (Gipuzkoa) T.: 943 336 006 F.: 943 335 959 chillida@museochillidaleku.com anahornos@museochillidaleku.com www.museochillidaleku.com

Lagrán Pipaongo Usatxi Museo Etnografikoa Museo Etnográfico Usatxi de Pipaón Plaza Mayor, s/n - 01211 Lagrán (Araba/Álava) T.: 945 222 042 www.lagran.org/Museos/12W111.html


Museoak eta interpretazio-zentroak _ Museos y centros de interpretación

Larraul

Mungia

Larraulgo Ekomuseoa

Olalde.

Pza. San Esteban, s/n - 20159 Larraul (Gipuzkoa) T.: 688 803 608 info@larraulgoekomuseoa.com www.larraulgoekomuseoa.com

Legazpi Chillida Lantoki Papelera Azpikoetxe Kalea, s/n 20230 Legazpi (Gipuzkoa) - T.: 943 730 428 mirandaola@urolagaraia.com www.urolagaraia.com/turismo-urola-garaia/ chillida/

Artzaintzaren Ekomuseoa Ecomuseo del Pastoreo Caserío Erraizabal baserria 20230 Legazpi (Gipuzkoa) T.: 943 730 428 - F.: 943 733 163 mirandaola@lenbur.com

Ogiaren Txokoa El Rincón del Pan Caserío Igaralde-Goena baserria Barrio Brinkola - 20230 Legazpi (Gipuzkoa) T.: 943 730 428 - F.: 943 733 163 mirandaola@lenbur.com

Euskal Burdinaren Museoa Museo del Hierro Vasco Mirandaola Parkea. Telleriarte auzoa, s/n 20230 Legazpi (Gipuzkoa) T.: 943 730 428 - F.: 943 733 163 mirandaola@lenbur.com

Lenbur

Lenbur Lurralde _ Museo-Territorio

Mirandaola Parkea. Telleriarte auzoa, s/n 20230 Legazpi (Gipuzkoa) T.: 943 730 428 - F.: 943 733 163 mirandaola@lenbur.com - www.lenbur.com

Legutio Euskal Buztingintza Museoa Museo de Alfarería Vasca Barrio Ollerías, 9 - 01510 Legutio (Araba/Álava) T.: 945 455 145 - F.: 945 455 333 olleriasmuseo@euskalnet.net www.euskalzeramika.com

Leintz-Gatzaga Gatzaren Museoa Museo de la Sal Dorleta Jauregia, s/n 20530 Leintz-Gatzaga (Gipuzkoa) T.: 943 714 792 turismoa@leintzgatzaga.com www.leintzgatzaga.com

Leioa Medikuntzaren eta Zientziaren Historiaren Euskal Museoa Museo Vasco de Historia de la Medicina y de la Ciencia Universidad del País Vasco, Facultad de Medicina y Edificio de la Biblioteca Central. Barrio Sarriena - 48940 Leioa (Bizkaia) T.: 946 012 790 - 946 012 270 F.: 946 013 211 museomed@ehu.es www.bizkaia.ehu.es/p209-shmhmhm/es

Euskal herri-kirolen museo-parkea Parque-Museo del Deporte Rural Vasco

Olalde Berezia - 48100 Mungia (Bizkaia) T.: 946 740 061 olentzero@izenaduba.com www.mungia.org/es/olalde

Oiartzun Arditurri

Meatze Gunea-Parketxea Coto Minero- Parketxe

Arditurri bidea, 3 - 20180 Oiartzun (Gipuzkoa) T.: 943 494 521 arditurri@arditurri.com - www.arditurri.com www.gipuzkoamendizmendi.net

Soinuenea Tornola kalea, 6 - 20180 Oiartzun (Gipuzkoa) T.: 943 493 578 F.: 943 493 578 soinuenea@soinuenea.org www.soinuenea.org

Ormaiztegi Zumalakarregi Museoa Muxika egurastokia, 6. Caserío Iriarte-Erdikoa. 20216 Ormaiztegi (Gipuzkoa) T.: 943 889 900 F.: 943 880 138 mzumalakarregi@gipuzkoa.net www.zumalakarregimuseoa.net

Orozko Orozkoko Museoa / Museo de Orozko Zubiaur Plaza, s/n - 48410 Orozko (Bizkaia) T.: 946 339 823 - F.: 946 339 934 www.orozkoudala.com/InfGral_esp.htm

Sopuerta

Urrelur Mineral eta Fosilen Museoa Museo de Minerales y Fósiles

Jauregi Kalea, 19. Casa de Cultura 20700 Urretxu (Gipuzkoa) T.: 943 038 088 - F.: 943 733 163 kultura.ur@urretxu.net www.urolagaraia.com/turismo-urola-garaia/ urrelur/

Zerain Zeraingo Kultur Parkea Parque Cultural de Zerain Herriko Plaza, s/n - 20214 Zerain (Gipuzkoa) T.: 943 801 505 - F.: 943 801 606 turismobulegoa@aldabe.com turismobulegoa@zerain.com www.zerain.com

Ziortza-Bolibar Museo Simón Bolívar Museoa Errementarikua Baserria. Beko Kale, 4 48279 Ziortza-Bolibar (Bizkaia) T.: 946 164 114 - F.: 946 164 114 info@simonbolivarmuseoa.com www.simonbolivarmuseoa.com

Zuia Ezti Museoa Museo de la Miel Casa Oregi, Calle Domingo de Sautu, 01130 Murgia (Araba/Álava) T.: 945 430 167 - 945 430 440 www.cuadrillazuia.com/pag.php?id=128... museo-de-la-miel-murgia

Enkarterrietako Museoa Museo de Las Encartaciones Bº de Abellaneda, s/n. - 48869 Sopuerta (Bizkaia) T.: 946 504 488 - 946 104 815 F.: 946 104 990 enkarterrimuseoa@bizkaia.net www.enkarterrimuseoa.net

Tolosa Gorrotxategi Gozogintza Museoa Museo de la Confitería Gorrotxategi Letxuga kalea, 3 - 20400 Tolosa (Gipuzkoa) T.: 943 697 413 - F.: 943 650 024 tour@tolosaldea.net www.museodelchocolate.com

TOPIC

Tolosako Nazioarteko Txotxongilo Zentroa Centro Internacional del Títere de Tolosa

Pza. Euskal Herria - 20400 Tolosa (Gipuzkoa) T.: 943 650 414 - F.: 943 698 028 cit@cittolosa.com - www.topictolosa.com

Urretxu Aikur Aikur Erle Museoa _ Museo de las Abejas

Ctra. Santa Barbara, s/n 20700 Urretxu (Gipuzkoa) T.: 630 702 587 aikur@aikur.com www.urolagaraia.com

INTERPRETAZIOZENTROAk / centros de interpretación ABADIÑO Toki Alai Urkiolako Parke Naturaleko Intrepretazio Zentroa Centro de Interpretación del Parque Natural de Urkiola

Alto de Urkiola, s/n - 48211 Urkiola - Abadiño T. 94 681 41 55 urkiola.parke.naturala@bizkaia.net www.urkiola.net

205


206

kultura _ cultura

Andoain

Elgeta

Leitzaran

Memoria Historikoaren Euskal Interpretazio Zentroa Centro Vasco de Interpretación de la Memoria Histórica

Bisitarien Etxea _ Centro de Visitantes

Parque Otieta, barrio Leizotz, 48 bajo 20140 Andoain (Gipuzkoa)- T.: 943 300 929 centrovisitantesleitzaran@leitzaran.org www.leitzaran.org

Añana Añanako Gatz Haraneko Arreta eta Interpretazio Zentroa Centro de Atención e Interpretación del Valle Salado de Añana Calle Real, 32 - 01426 Añana (Araba/Álava) T.: 945 351 111 - 945 351-413 info@vallesalado.com -www.vallesalado.com

Arrazua-Ubarrundia Mendixurreko Parke Ornitologikoa Parque Ornitológico de Mendixur Embalse de Ullíbarri-Gamboa 01520 Arrazua-Ubarrundia (Araba/Álava) T.: 945 181 818 garaio@alava.net - www.goo.gl/7JWzVl

Asparrena Araiako Naturaren Interpretazio Zentroa Centro de Interpretación de la Naturaleza de Araia Intuxi, 48 - 01250 Asparrena (Araba/Álava) T.: 691 489 479

Balmaseda Pasio Bizidunaren Interpretazio Zentroa Centro de Interpretación de la Pasión Viviente Convento de Santa Clara. Campo de las Monjas, 1 - 48800 Balmaseda (Bizkaia) T.: 946 801 438 viacrucis@balmaseda.net

Berango Burdinazko Gerrikoaren Interpretazio Zentroa / Centro de Interpretación del Cinturón de Hierro Simon Otxandategi, 64 48640 Berango (Bizkaia) T.: 946 682 143 burdinhesia@berango.org

Campezo/Kanpezu (Antoñana) Eusko-Nafarra Trenbideko Bide Berdearen Interpretazio Zentroa Centro de Interpretación de la Vía Verde del Ferrocarril Vasco-Navarro Calle La Estación, s/n 01128 Campezo/Kanpezu (Araba/Álava) T.: 945 410 577 - 945 405 424 info@montanaalavesa.com http://bit.ly/1IpH878

Derio BTEK

Teknologiaren Interpretazio Zentroa Centro de Interpretación de la Tecnología

Idiazabal bidea, 602 - 48160 Derio (Bizkaia) T.: 944 039 500 - 946 568 844 btek@btek.org www.btek.org

Maala Kalea, 2 - 20690 Elgeta (Gipuzkoa) T.: 943 768 022 - 943 789 085 turismoa@elgeta.net www.elgeta.org/conocer/elgeta-y-la-guerra-civil-1

Idiazabal Idiazabal Gaztaren Interpretazio eta Degustazio Zentroa Centro de Interpretación y Degustación del Queso Idiazabal Kale Nagusia, 37 bajo 20213 Idiazabal (Gipuzkoa) T.: 943 188 203 - F.: 943 188 203 info@idiazabalturismo.com www.idiazabalturismo.com

IRUÑA oka-IRUÑA DE OCA Iruña-Veleiako monumentu multzoa Conjunto Monumental de Iruña-Veleia Trespuentes y Víllodas (Trespuentes) Alava T.: 945 403 044

Lagrán GR-38 Interpretazio Zentroa (Ardoaren eta Arrainaren Ibilbidea) Centro de Interpretación GR-38 (Ruta del Vino y del Pescado) 01118 Lagrán - T.: 945 063 333

Mungia Izenaduba Basoa

Euskal Mitologiaren Interpretazio Zentroa Centro de Interpretación de la Mitología Vasca

Landetxo Goikoa - 48100 Mungia (Bizkaia) T.: 946 740 061 olentzero@izenaduba.com - www.izenaduba.com

Munitibar-Arbatzegi-Gerrikaitz Bengola

Bengola Energia Berriztagarrien Interpretazio Zentroa _ Centro de Interpretación de Energías Renovables

T.: 649 795 484 - 650 124 729 bengolanaturenergia@live.com

Oiartzun Arditurriko Parketxea Interpretazio Zentroa _ Centro de Interpretación

Arditurri bidea, 3 - 20180 Oiartzun (Gipuzkoa) T.: 943 494 521 arditurri@gipuzkoamendizmendi.net www.arditurri.com

Luberri

Ikasgune Geologikoa Centro de Interpretación Geológica

Polígono Pagoaldea, 41-42. Barrio Ergoien 20180 Oiartzun (Gipuzkoa) T.: 943 260 593 - 943 260 594 luberrimuseoa@gmail.com - www.luberri.org

Oñati Debagoieneko Interpretazio Zentroa Centro de Interpretación de Debagoiena Arantzazu auzoa, 2 (Santuario de Arantzazu) 20560 Oñati (Gipuzkoa) T.: 943 718 911 - 943 796 463 F.: 943 783 102 turismo@debagoiena.net www.turismodebagoiena.com

Arrikrutz-Oñatiko Koben Interpretazio Zentroa Centro de Interpretación de las cuevas de Arrikrutz-Oñati Araotz auzoa, 20560 Oñati (Gipuzkoa) T.: 943 082 000 arrikrutz@onati.eus - www.oñati.eus

Arantzazuko Parketxea

Interpretazio Zentroa Centro de Interpretación

Arantzazu auzoa, (Santuario de Arantzazu) 25560 Oñati (Gipuzkoa) T.: 943 782 894 arantzazu@gipuzkoamendizmendi.net www.parketxesarea.org

Ordizia D’elikatuz

Goierriko Interpretazio Zentroa Centro de interpretación del Goierri

C/ Santa María, 24 - 20240 Ordizia (Gipuzkoa) T.: 943 882 290 delikatuz@ordizia.org - www.delikatuz.com

D’elikatuz

Elikadura eta Gastronomia Zentroa Centro de la Alimentación y la Gastronomía

C/ Santa María, 24 - 20240 Ordizia (Gipuzkoa) T.: 943 882 290 - F.: 943 161 326 komunikazioa@delikatuz.com www.delikatuz.com

Segura Casa Ardixarra Etxea

Erdi Aroaren Interpretazio Zentroa Centro de Interpretación Medieval

Kale Nagusia, 12 - 20214 Segura (Gipuzkoa) T.: 943 801 749 - 943 801 006 turismobulegoa-segura@telefonica.net www.seguragoierri.net/es/casa_ardixarra

TRESPUENTES (IRUÑA DE OCA) Santa Catalina Lorategi Botanikoa Jardín Botánico de Santa Catalina 01141 Trespuentes (Iruña de Oca) (Araba-Alava) T.: 680470146 jardincatalina@gmail.com irunadeoca.eu/jardin-botanico-santa-catalina

VILLAFRANCA DE ALAVA Interpretazio-zentro erromanikoa Centro de Interpretación Románico Villafranca, 2, -01193 (Alava) estibalizkoama@euskalnet.net

Zegama Aizkorriko Ataria

Interpretazio Zentroa _ Centro de Interpretación

Bº San Bartolomé, 13 - 20215 Zegama (Gipuzkoa) T.: 943 802 187 aizkorribidean@aizkorri.net www.zegamaturismoa.net

Zerain Aizpitta

Bisitarientzako zentroa _ Centro del visitante

Aizpea Auzoa - 20214 Zerain (Gipuzkoa) T.: 943 801 505 - F.: 943 801 606 turismobulegoa@zerain.com

ZUMARRAGA Antioko Interpretazio Zentroa Centro de Interpretación de La Antigua Camino a Antigua s/n 20700 Zumarraga (Gipuzkoa) T.: 943722042 turismobulegoa@urolagaraia.com www.urolagaraia.com


Museoak eta interpretazio-zentroak _ Museos y centros de interpretación

ARABAKO ERRIOXA / __RIOJA ALAVESA MUSEOAK museos laguardia La Hoyako herrixkako museoa Museo del poblado de La Hoya Ctra. Elvillar, s/n - 01300 Laguardia (Araba/Álava) T.: 945 621 122 - 945 181 918

Villa Lucía

Ardoaren Zentro Tematikoa Centro Temático del vino

Ctra. Logroño s/n 01300 Laguardia (Araba/Álava) T.: 945 600 032 - F.: 945 600 108 museo@villa-lucia.com www.villa-lucia.com

Oyón-Oion Oiongo Museo Etnografikoa Museo Etnográfico de Oyón-Oion Los Fueros, 6 planta baja. Entrada por la Plaza de los Fueros. 01320 Oyón-Oion (Araba/Álava) T.: 945 622 184 F.: 945 622 183 info@ayuntamientodeoyon.com www.ayuntamientodeoyon.com/es/turismo/ museos/oyón-oion.html

207


208

kultura _ cultura

Bestelako kultur zentroak otros centros culturales 1 ARTE GALERIAK galerías de arte __Bilbao Aritza Marqués del Puerto, 14 - C.P.: 48008 T.: 944 159 410 ga.aritza@euskalnet.net www.galeriaaritza.com

Bay Sala Licenciado Poza, 14 - C.P.: 48011 T.: 944 435 447 info@baysala.com www.baysala.com

Bozzetto Enrique Eguren, 2 - C.P.: 48012 T.: 944 448 612 info@galeriabozzetto.com www.galeriabozzetto.com

Carreras Múgica Heros, 2 - C.P.: 48009 T.: 944 234 725 info@carrerasmugica.com www.carrerasmugica.com

Ederti Alameda Recalde, 37 - C.P.: 48011 T.: 944 430 844 ederti@euskalnet.net www.galeriaederti.com

Epelde & Mardaras Jardines, 10 - 3º Izda - C.P.: 48005 T.: 944 153 998 - 656 701 729 galeria@epelde-mardaras.com www.epelde-mardaras.com

Espacio Marzana Muelle de Marzana, 5 - C.P.: 48003 T.: 944 167 580 - 653 724 940 espaciomarzana@yahoo.es www.espaciomarzana.net

Juan Manuel Lumbreras Henao, 3 - C.P.: 48009 T.: 944 244 545 galeria@galerialumbreras.com www.galerialumbreras.com

Kalao

Arbolantxa 6, (Albia) - CP: 48001 T.: 946 520 568 info@kalaobilbao.com www.kalaobilbao.com

K-Katoño Plaza Bombero Etxaniz, s/n (Hotel Indautxu) C.P.: 48010 T.: 944 448 612

Llamas Iparragirre, 4 - C.P.: 48009 T.: 944 239 735 - 944424175 llamas.art@gmail.com www.galeriallamas.com

Michel Mejuto Juan de Ajuriaguerra, 18 - C.P.: 48009 T.: 944 236 998 galeriamichelmejuto@telefonica.net www.michelmejuto.com

Photogallery 20 Juan de Ajuriaguerra, 20 - C.P.: 48009 T.: 944 236 072 info@photogallery20.es www.photogallery20.es

SC Gallery Cortes, 4 Lonja - C.P.: 48003 T.: 944 167 062 www.scgallery.es

Tavira Juan de Ajuriaguerra, 12 - C.P.: 48009 T.: 944 246 150 tavira@galeriatavira.com www.galeriatavira.com

Vanguardia Alameda Mazarredo, 19 - C.P.: 48001 T.: 944 237 691 galeriavanguardia@gmail.com www.galeriavanguardia.com

Windsor Kulturgintza Juan de Ajuriaguerra, 14 - C.P.: 48009 T.: 944 238 989 - 629 004 225 windsor@telefonica.net www.windsorkulturgintza.com


Bestelako kultur zentroak _ otros centros culturales

__Donostia/San Sebastián Altxerri Reina Regente, 2 - C.P.: 20003 T.: 943 424 046 info@altxerri.com www.altxerri.com

Arteko Iparraguirre, 4 - C.P.: 20001 T.: 943 297 545 arteko@artekogaleria.com www.artekogaleria.com

Echeberria Zubieta, 20 - C.P.: 20007 T.: 943 428 923 galeriaecheberria@galeriaecheberria.com www.galeriaecheberria.com

Ekain Arte Lanak Iñigo, 4 - C.P.: 20003 T.: 943 421 729 info@ekainartelanak.com www.ekainartelanak.com

En el Estudio Plaza Zaragoza 3, bajo · 20007 T.: 943 47 03 48 - 617 33 28 13 info@enelestudio.com www.enelestudio.com

Kur Pº de la Zurriola, 6 - C.P.: 20002 T.: 943 280 762 art@kurgallery.com - www.kurgallery.com

Lapso Espacio San Martín 5 - C.P.: 20005 T.: 943 359 060 lapsoespacio@gmail.com www.lapsoespacio.net

No Color Paseo Colón 37 (Gros) T.: 943 29 35 22 info@nocolor.es www.nocolor.es

Rezola C/ Sancho El Sabio, 19 C.P.: 20010 T.: 943 454 998

__Vitoria-gasteiz Apellániz General Alava, 8 C.P.: 01005 T.: 945 233 078 doral360@hotmail.com

Oleos Plaza Gerardo Amesto, 1 T.: 945 130 693

Trayecto San Vicente de Paúl, 21 C.P.: 01001 T.: 945 205 152 info@trayectogaleria.com www.trayectogaleria.com

2

ERAKUSKETA ARETOAK salas de exposiciones

__Bilbao Azkuna Zentroa - Alhóndiga Bilbao Plaza Arriquibar, 4 - C.P.: 48010 T.: 944 014 014 - 946 124 300 info@azkunazentroa.com www.azkunazentroa.com

Foru Artxiboa / Archivo Foral María Diaz de Haro, 11 - C.P.: 48013 T.: 944 067 737 bego.candina@bizkaia.net www.bizkaia.eus

Aula de Cultura BBK Kultura Gela Elcano, 20 - C.P.: 48008 T.: 944 015 628 kultura@euskalnet.net - www.bbk.es

Bilbao Arte Urazurrutia, 32 - C.P.: 48003 T.: 944 155 097 info@bilbaoarte.org www.bilbaoarte.org

Bilkin Arte Garakaidea Heros, 22 T.: 944 243 380

Brocha Conde Mirasol, 1 - C.P.: 48003 T.: 944 153 998

El Catálogo (Arte Garaikidea) Santa María, 11 - C.P.: 48005 T.: 669 756 755 - 669 794 488 kangaroo@euskalnet.net

Pantzerki Txotxongilo Arteen Udal Zentroa Centro Municipal de las Artes de los Títeres Barrainkua, 5 - C.P.: 48009 T.: 944 245 902 - 944 237 117 cdtb@euskalnet.net www.pantzerki.com

Arkitektoen Elkargo Ofiziala Colegio Oficial de Arquitectos Alameda de Mazarredo, 71 - C.P.: 48009 T.: 944 244 474 info.bizkaia@coavn.org www.coavnbiz.org

Espacio Abisal Urazurrutia, 6-8 - C.P.: 48003 T.: 656 794 876 espacioabisal@gmail.com

BBK Erakusketa Aretoa Sala de Exposiciones BBK Gran Vía, 19-21 C.P.: 48009 T.: 944 058 824 www.salabbk.es kultura@euskalnet.net

BBVA Erakusketa Aretoa Sala de Exposiciones BBVA Plaza de San Nicolás, 4 C.P.: 48005 T.: 944 875 622

FEVE Erakusketa Aretoa Sala de Exposiciones FEVE Bailén, 2 - C.P.: 48003 Bilbao T.: 944 233 287

Sala Rekalde Aretoa Alameda de Recalde, 30 C.P.: 48009 T.: 944 068 755 - 944 068 532 salarekalde@bizkaia.net www.salarekalde.bizkaia.net

209


210

kultura _ cultura

__Donostia/San Sebastián TABAKALERA Kultura Garaikidearen Nazioarteko Zentroa Centro Internacional de Cultura Contemporánea Mandasko Dukea, 52 C.P.: 20012 Tel. 943 011 311 tabakalera@tabakalera.eu www.tabakalera.eu

Okendo Kultur Etxea Casa de Cultura de Okendo Avenida de Navarra, 7 (Gros) C.P.: 20013 Tel. 943 290 672 okendokulturetxea@donostia.eus www.goo.gl/u26lPY

Aieteko Bakearen Etxea Casa de la Paz de Aiete Palacio de Aiete, Pº de Aiete 65 C.P.: 20009 T.: 943 481 975 casadelapaz@donostia.org bakearenetxea@donostia.eus www.donostia.eus/derechoshumanos

Koldo Mitxelena Kulturunea Centro Cultural Koldo Mitxelena Urdaneta, 9 C.P.: 20006 T.: 943 112 760 kmk@komazk.com kmk.gipuzkoakultura.eus

Fundación CrIstina Enea Fundazioa Paseo Duque de Mandas, 66 C.P.: 20012 T.: 943 453 526 cristinaenea@donostia.eus www.cristinaenea.org

Sala Kubo - Kutxa Aretoa Zurriola 1 - C.P.: 20002 T.: 943 012 400 kubo@kutxa.eus www.sala-kubo-aretoa.eus

Gipuzkoako Argazkilari Elkartea Sociedad Fotográfica de Gipuzkoa San Juan, 27 - C.P.: 20003 T.: 943 421 386 sfg@sfg-ss.com www.sfg-ss.com

__Vitoria-gasteiz Arabako Lurralde Historikoaren Agiritegia Archivo del Territorio Histórico de Araba/Álava Avenida Miguel de Unamuno, 1 - C.P.: 01006 T.: 945 181 926 atha@alava.net www.goo.gl/51lhzy

Arabako Lurraldeko Artxibo Historikoa Archivo Histórico Provincial de Álava Paseo de la Zumaquera, 21 - C.P.: 01006 T.: 945 062 202 araba-artxibo@euskadi.eus www.mcu.es/archivos/MC/AHA

Ignacio Aldecoa Kultur Etxea Casa de Cultura Ignacio Aldecoa Paseo de la Florida, 9 - C.P.: 01005 T.: 945 181 944 ccultura@alava.net www.alava.net/web/biblioteca

Kordoi etxea Casa del Cordón Cuchillería, 24 - C.P.: 01001 T.: 945 259 673 vital.kutxabank.es

Montehermoso Kulturunea. Ur-depositua Centro Cultural Montehermoso. Depósito de Aguas Fray Zacarías Martínez, 2 - C.P.: 01001 T.: 945 161 830 www.montehermoso.net info.montehermoso@vitoria-gasteiz.org

Arte eta Lanbide Eskola Escuela de Artes y Oficios Plaza Conde de Peñaflorida - C.P.: 01008 T.: 945 144 410 www.escueladeartes.org

Fundación Caja Vital Kutxa Fundazioa Postas, 13 y 15 - C.P.: 01005 T.: 945 162 158 obrasocial@cajavital.es vital.kutxabank.es

Fundación Sancho el Sabio Fundazioa Portal de Betoño, 23 - C.P.: 01013 T.: 945 253 932 www.fsancho-sabio.es fs-inv@fsancho-sabio.es

Luis de Ajuria General Álava, 7 - C.P.: 01005 T.: 945 162 157 - 945 231 843 vital.kutxabank.es

Palacio Villa Suso Jauregia Plaza del Machete, s/n - C.P.: 01001 T.: 945 161 260 congrestur@vitoria-gasteiz.org www.vitoria-gasteiz.org

Sala Amárica Aretoa Plaza Amárica, 4 - C.P.: 01007 T.: 945 181 977

Sala Araba Aretoa Centro Dendaraba. La Paz, 5º, 1ª planta C.P.: 01004 T.: 945 162 381 vital.kutxabank.es

Sala Dato Aretoa Dato, 14 - C.P.: 01005 T.: 945 230 832

Sala Zuloa Aretoa Correría, 21 - C.P.: 01001 T.: 945 261 547 www.zuloa.com


Merkataritzazonaldeak zonas Comerciales


212

Merkataritza-zonaldeak _ zonas Comerciales

Merkataritzazonaldeak zonas Comerciales

__Bilbao Bilboko Alde Zaharrean modako markak eta hiriko dendarik zaharrenak edo tradizio handienekoak aurki daitezke. Zabalgunean moda-dendarik ospetsu eta erakargarrienak daude. Kale Nagusia, Marqués del Puerto eta Rodrígez Arias kaleek osaturiko triangeluan, berriz, “Urrezko Milia” deritzona dago; izan ere, saltokirik esklusiboenetako batzuk daude inguru horretan. Indautxu auzoan, batez ere Ertzilla kalean eta ingurunean, edozer erosteko establezimenduak daude: moda, optika, zapatak, osagarriak, bitxiak, etxeko gauzak eta abar.

Puente Zubi zuri

ALA

ME

DA

Pasarela de Pedro Arrupe

Puente de Deusto

MAZARR O

GRAN

ABANDOIBARRA

AN O

PLAZA MOYÚA

VÍA

ZA

. PO

PLAZA DE ZABÁLBURU

A. SA

ÍA

O ARANA

BIN

OM

ON

AUT

IJO

QU

UR

E AD

ED

AM

AL

Merkataritza-zonaldea Zona comercial

VÍA

ENSANCHE

INDAUTXU O LD

PLAZA SAGRADO CORAZÓN

PLAZA CIRCULAR

Puente del Arenal

PLAZA NUEVA

ALDE ZAHARRA / CASCO VIEJO

ELC

LA GRAN

JARDINES DE ALBIA

ABANDO

MOYÚA

PLAZA DE EUSKADI

D AV

Colón de Larreategui, 13-2º Dcha. 48001 Bilbao T.: 946 002 200 F.: 946 002 203 www.bilbaodendak.net info@bilbaodendak.net

ARENAL

ED

PLAZA DE INDAUTXU

Hiriko Merkataritza Plataforma Plataforma de Comercio Urbano BilbaoDendak

Puente del Ayuntamiento

ERCIL

En el Casco Viejo se concentran desde las marcas de moda, hasta las tiendas más antiguas de la ciudad o las de mayor tradición. La zona de Ensanche cuenta con las tiendas de moda más prestigiosas y glamurosas. En el triangulo formado por la Gran Vía, Marqués del Puerto y Rodríguez Arias se encuentra lo que ha venido a denominarse la “Milla de Oro”, pues aquí se encuentran algunas de las firmas más exclusivas. La zona de Indautxu, especialmente la calle Ercilla y sus alrededores, cuenta con establecimientos para realizar todo tipo de compras: moda, ópticas, calzado, complementos, joyerías, hogar, etc.

BEGOÑA Puente de la Salve

Puente de la Merced Puente de la Ribera

Puente de San Antón


Merkataritza-zonaldeak _ zonas Comerciales

__Donostia/San Sebastián Hiriko Parte Zaharrean, tabernak ez ezik, era guztietako saltokiak daude. Horietan denetarik aurki daiteke, bai Kantauriko antxoa gutiziatuak, bai hiriko diseinatzaile gazteek sortutako jantziak. Ingurune horretan modako saltokiak eta denda tradizionalak aurki daitezke. Askatasunaren hiribideak eta horrekiko kale perpendikularrek hiriko gunerik komertzialena osatzen dute; hantxe daude hiriko dendarik handienak eta dotoreenak. Modako marka guztiak, osagarriak, zapatak eta abar eskura daitezke haietan.

MONTE URGULL

A

IOL E

D A.

ALDE ZAHARRA / PARTE VIEJA Puente

D AV

GROS

Zurriola

D VAR ULE BO PLAZA GIPUZKOA

ISLA SANTA CLARA

ZURR

Puente de Sta. Catalina D ERTA

ERDIGUNEA / IB CENTRO. DE LA L A

D AV

Puente de MªCristina

EGIA

TA BIE

UR

PASEO DE

ANTIGUO

CHA

LA CON

URUMEA

La parte Vieja de la ciudad, además de bares, dispone de diferentes establecimientos donde se pueden adquirir desde las deseadas anchoas del Cantábrico hasta vestidos creados por jóvenes diseñadores de la ciudad. Aquí se pueden encontrar las tiendas más cool y también, los comercios más tradicionales. La Avenida de la Libertad y perpendiculares constituyen la zona más comercial de la ciudad y cuentan con las tiendas más amplias y elegantes de la ciudad. Se pueden encontrar todas las firmas de moda, tiendas de complementos, calzados, etc.

Puente de Mundaiz

AMARA Hiriko Merkataritza Plataforma Plataforma de Comercio Urbano

Merkataritzazonaldea Zona comercial

SShops Elkano, 4 - 1º Dcha. 20004 Donostia/San Sebastián T.: 943 090 938 - F.: 943 090 942 info@sshopsdonostia.com www.sshopsdonostia.com

AS B CERC

EL SA

O

PRAD

POSTAS

A SE ND LA

ÁLAVA

SAN PRUDE

NCIO

FLORIDA MANUEL

FUEROS

A

ILL

SAN ANTONIO

GENERAL

CAST

PLAZA ESPAÑA

DATO

AVENID A

BIO

GASTE IZ

ÁN HERR

ERDI AROKO ALDEA / CASCO MEDIEVAL

LOS

CHO

La Avenida de Gasteiz está repleta de comercios de moda tradicionales y de nuevas tiendas de marcas conocidas. Se pueden encontrar desde los complementos más tradicionales hasta las tiendas más modernas de la ciudad. En la zona centro de la capital alavesa se concentran todas las tiendas de moda, calzado y complementos de firmas. La Parte Vieja, zona tradicionalmente hostelera, cuenta además con establecimientos de artesanía, delicatessen, antigüedades o ropa. La repostería vitoriana es conocida, con especialidades como los “vasquitos y neskitas”.

SAN

Gasteizko hiribidea modako saltoki tradizionalez eta marka ezagunetako denda berriez beteta dago. Hiriko osagarri tradizionalak zein dendarik modernoenak daude bertan. Arabako hiriburuko erdigunean moda, zapata eta osagarriak saltzen dituzten dendak kontzentratzen dira. Alde Zaharrean, ostalaritza tradizionalaz gain, artisautza, delicatessen-a, antzinakoak eta jantziak erosteko dendak daude. Gasteizko gozogintza oso ezaguna da, eta horren espezialitateen artean “vasquitos y neskitas” deritzonak nabarmentzen dira.

AJAS

__Vitoria-gasteiz

IRADIER

CISCO

RAN FRAY F

Hiriko Merkataritza Plataforma Plataforma de Comercio Urbano

Gasteiz On Herrería, 94-98 - Bajo 01001 Vitoria-Gasteiz T.: 945 150 268 - F.: 945 150 382 fb/gasteizon info@gasteizon.com www.gasteizon.com

Merkataritza-zonaldea Zona comercial

213


KIrola eta wellness Deportes y wellness 216 KIROLA deportes 222 wellness


216

kirola eta wellnessa _ Deportes y wellness

Kirola Deportes

1 euskal kirolak deportes vascos herri kirolak __Juegos y deportes vascos Euskal jokoak eta kirolak, hizkuntza bezala, euskal kulturaren berezitasuna agerian jartzen duten lehen mailako lekuko etnografiko dira. Gehienak baserriko eta itsasoko bizitzari lotuta daude, eta horien bidez jokalariek indarra, trebetasuna eta dotoretasuna erakusten dituzte. Euskadiko bazter guztietan ikus daitezke, urte guztian zehar.

Hona hemen euskal joko eta kirolen artean gehien praktikatzen direnak Modalidades más practicadas de los juegos y deportes vascos:

Los juegos y deportes autóctonos, como la lengua, constituyen un testimonio etnográfico de primer orden sobre la singularidad de la cultura vasca. La mayoría, ligados a la vida en el caserío y en el mar, son una demostración de la fuerza, la habilidad y la elegancia que se pueden contemplar a lo largo del año en toda la geografía de Euskadi.

- Sokatira: dos equipos asidas a los extremos de una misma cuerda, tratan de llevar continuamente al equipo contrario a su terreno.

- Aizkolariak / Corte de troncos con hacha - Harrijasotzaileak / Levantamiento de piedra de diferentes formas, pesos y tamaños. - Idi-Probak / Arrastre de piedra: bueyes que arrastran piedras de unos 3.000 Kg.

Euskal Herriko beste herri-kirol batzuk Otras modalidades de Deportes Vascos - Ingude-altxatzea / Alzamiento de yunque - Harri-zulatzea / Barrenadores - Zaku-eramatea / Carrera con saco - Txingak eta marmitak / Carreras con txingas-marmitas - Trontza / Corte de troncos con sierra - Lasto-botatzea / Lanzamiento de fardo - Gurdi-jokoa / Levantamiento de carro - Lasto-jasotzea / Levantamiento de fardo - Lokotx-biltzea / Recogida de mazorcas - Sega / Siega

EUSKAL JOKO ETA KIROLEN FEDERAZIOA FEDERACION VASCA DE JUEGOS Y DEPORTES VASCOS Astola Auzitegia, 26 - 48220 Abadiño (Bizkaia) T.: 946 818 112 www.herrikirolak.eus · ehkfede@herrikirolak.eus


kirola_deportes

TRAINERU ESTROPADAK __REgatas de traineras Euskal Herriko itsas tradizioak estropadetan du isla. Horietan, tosta finkoko arraun-ontziak lehiatzen dira. Arraunlari kopuruaren arabera, batelak –lau arraunlari eta patroia– eta traineru ezagunagoak –hamahiru arraunlari eta patroia– izan daitezke, besteak beste. Kirol mota berezi eta gogor horren adierazle nagusia Kontxako estropadak dira. Iraileko lehen igandeetan izaten dira eta milaka zale elkartzen dira Donostian horien inguruan. -Traineru-estropaden egutegiari buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, kontsultatu turismo-bulegoetan eta www.donostiakultura.com webgunean.

La tradición marinera se materializa en las “estropadak”, regatas de embarcaciones a remo de banco fijo que, dependiendo del número de ocupantes, van desde los bateles, con cuatro remeros y el patrón, a las más populares traineras, cuya tripulación está integrada por trece remeros y el patrón. Esta particular y durísima modalidad alcanza su punto culminante en las regatas de La Concha, que en los primeros domingos de septiembre reúnen en Donostia/San Sebastián a miles de aficionados. Para mayor información sobre el calendario de traineras, consultar en las oficinas de turismo y en www.donostiakultura.com.

ACT

Informazio gehiago nahi izanez gero, kontsultatu hemen / Para cualquier información consultar en: Euskadiko Pilota Federakundea Federación Vasca de Pelota Astola auzitegia, 26 - 48220 Abadiño T.: 946 818 108 - F.: 946 818 471 www.euskalpilota.com - info@euskalpilota.org

Esku-pilotako jaialdiak antolatzen dituzten enpresa nagusiak / Principales empresas organizadoras de festivales de pelota a mano: www.asegarce.com www.aspepelota.com

Traineru Kluben Elkartea Asociación de Clubes de Traineras www.ligasanmiguel.com

EUSKAL PILOTA __PELOTA vasca Betidanik jokatu izan da Euskadin. Hainbat modalitate ditu: esku-pilota, pala, erremontea, zesta-punta, trinketa eta xarea. Practicada desde siempre en Euskadi, se presenta en distintas modalidades: pelota a mano, pelota a pala, pelota a remonte, cesta punta, trinquete, share.

PILOTALEKU NAGUSIAK / PRINCIPALES FRONTONES DE PELOTA (Profesionalak eta ohiko jarduera dutenak / Profesionales y con actividad regular)

Modalitatea / Modalidad

Modalitatea / Modalidad

Zesta Punta - Jai Alai Cesta Punta - Jai Alai

Esku-pilota Pelota a mano

BIZKAIA

ARABA/ÁLAVA Ogueta Pza. Amadeo Garcia de Salazar s/n 01006 Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava) T.: 945 161 090 mendizorroza.coo@vitoria-gasteiz.org Edukiera / Capacidad: 2.115 (sentados) / 100 (de pie)

BIZKAIA Bizkaia Martín Barua Pikaza, 27 48003 Bilbao (Bizkaia) info@bizkaiafrontoia.com www.bizkaiafrontoia.com Edukiera / Capacidad: 3.000 (El Trinkete: 406 personas)

GIPUZKOA Astelena Isasi, 11 - 20600 Eibar (Gipuzkoa) Edukiera / Capacidad:1.250 www.eibarkirola.com/es/ver-instalaciones/ astelena/

Aritzbatalde Araba, 20 - 20800 Zarautz (Gipuzkoa) T.: 943 833 260 kiroldegia@zarautz.org Edukiera / Capacidad: 858

Beotibar San Francisco Ibiltokia, 4 20400 Tolosa (Gipuzkoa) T.: 943 654 466 Edukiera / Capacidad: 1.220

Atano III Paseo de Anoeta, 6 20014 Donostia/San Sebastián (Gipuzkoa) T.: 943 455 917 (patronato: 943 481 853) Edukiera / Capacidad: 1.856

Frontón Municipal Bergara Fraiskozuri plaza, z/g. 20570 Bergara (Gipuzkoa) T.: 943 764 190 kirolak@bergara.eus Edukiera / Capacidad: 894

___________________________________________ Modalitatea / Modalidad

Pala Pelota a Pala BIZKAIA

Club Deportivo de Bilbao Alameda Rekalde 28 - 48009 Bilbao (Bizkaia) T.: 944 231 108 - 944 231 109 deportivo@club-deportivo.com www.club-deportivo.com Edukiera / Capacidad: 950

Plentzia Plazatxoa, s/n T.: 946 774 055

Ezkurdi Jai-Alai Plaza Ezkurdi, 6 - 48200 Durango (Bizkaia) T.: 946 030 031 / 946 215 130 Edukiera / Capacidad: 788

Gernika Jai-Alai Carlos Gangoiti, 14 48300 Gernika-Lumo (Bizkaia) T.: 946 251 190 / 946 252 601 www.gernika-lumo.net Edukiera / Capacidad:1.500

Unibertsitatea Jai-Alai - Plaza Abezua 48270 Markina-Xemein (Bizkaia) T.: 946 169 114 Edukiera / Capacidad: 900

GIPUZKOA Galarreta Jai-Alai (Remonte) - Calle Jauregi, s/n 20120 Hernani (Gipuzkoa) T.: 943 551 023 www.oriamendi2010.com Edukiera / Capacidad:1.140

217


218

kirola eta wellnessa _ Deportes y wellness

2 beste kirol batzu otros deportes __INFORMAZIO BULEGOAK / Oficinas de información ARABA/ÁLAVA

BIZKAIA

GIPUZKOA

Kirol Etxea / Casa del Deporte

Bilbao Kirolak

Donostia kirola

Cercas Bajas, 5 - Bajo 01001 Vitoria-Gasteiz T.: 945 133 702 www.alava.net

Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Bilbao C/Navarra, 5-4ª Planta 48001 Bilbao T.: 944 354 740 www.bilbaokirolak.com

Paseo de Anoeta, 18 20014 Donostia/San Sebastián T.: 943 481 850 www.donostia.eus

__ AZPIEGITURAK / Infraestructuras SASKIBALOIA / BALONCESTO

FUTBOLA / FÚTBOL

HIPODROMOA / HIPÓDROMO

Bilbao

Bilbao

Donostia/San Sebastián

Bilbao Arena Kirol Jauregia / Palacio de Deportes

San Mamés Estadioa / Estadio

Hipódromo de Donostia/San Sebastián

Askatasuna Hiribidea, 13 (Bº Miribilla) C.P.: 48003 T.: 946 010 411

Donostia/San Sebastián Ilunbe- San Sebastián Arena 2016 Paseo de Miramón, 2 C.P.: 20014 T.: 943 309 095 (Ilunbe) www.gipuzkoabasket.com – (San Sebastián Arena 2016)

Vitoria-Gasteiz Fernando Buesa Arena Ctra. Zurbano S/N C.P.: 01013 T.: 902 139 191 www.baskonia.com

C/ Felipe Serrate s/n C.P.: 48013 T.: 944 411 445 http://www.sanmames.org/

Donostia/San Sebastián Anoeta Estadioa / Estadio Paseo de Anoeta, 1 C.P.: 20014 T.: 943 481 875 www.estadioanoeta.com

Vitoria-Gasteiz Mendizorrotza Estadioa / Estadio Mendizorroza, Paseo Cervantes, s/n C.P.: 01007 T.: 945 131 018 www.deportivoalaves.com

Pº de Arrapide, 11. Zubieta (Oficinas) C.P.: 20160 T.: 943 373 180 www.hipodromoa.com

IZOTZ PISTAK PISTAS DE HIELO Donostia/San Sebastián Txuri-Urdin Izotz-Jauregia / Palacio de Hielo Paseo de Anoeta - 24 - C.P.: 20014 T.: 943 464 404 www.eltxuri.com eltxuri@eltxuri.com

Vitoria-Gasteiz Baskonia kirol-hiriko izotz-pista Pista de hielo Ciudad Deportiva Baskonia (Bakh) Paseo de la Biosfera, 2 - C.P.: 01013 T.: 902 440 110 info@bakh.es - http://www.bakh.es


kirola_deportes

219

GOLF ZELAIAK campos de golf + INFO: www.fvgolf.com

ARABA/ÁLAVA

IZENA NOMBRE

HELBIDEA DIRECCIÓN

Club Golf de Larrabea, S.A.

Ctra. de Landa, s/n 01170 Legutiano T.: 945 465 482 / 945 465 485 (Erreserbak / reservas) - F.: 945 465 725 www.larrabea.com / info@larrabea.com

Gasteiz-Legutio autobidea, Landako saihesbidea. Larrabea finka, Gasteiztik 16 kilometrora, Legutiorako norabidean. Autovía Vitoria-Legutiano, desvío Landa. Finca Larrabea a 16 km de Vitoria-Gasteiz, dirección Legutiano

Complejo “Izki-Golf”

Campo de Golf Urturi C/ Arriba, s/n. 01119 Urturi T.: 945 378 262 - F.: 945 378 266 www.izkigolf.com - recepcion@izkigolf.com

Urturrin. Gasteiztik 38 kilometrora eta Logroñotik 30 kilometrora. En Urturi. A 38 km de Vitoria-Gasteiz y a 30 km de Logroño.

Zuia Club Golf

Zona deportiva de Altube. 01139 Altube T.: 945 430 922 - F.: 945 462 684 www.zuiagolf.com / zuiagolf@zuiagolf.com

Gasteiztik 20 kilometrora, Bilborako autobidean. 22. irteera. A 20 km de Vitoria-Gasteiz por Autovía hacia Bilbao. Salida 22

Golf Jundiz

Paduleta, 30. Centro de Servicios Júndiz. 01015 Vitoria-Gasteiz T.: 945 357 888 / F.: 945 357 666 www.golfjundiz.com / info@golfjundiz.com

Club Deportivo Ganguren Golf

Monte Ganguren Ctra. BI-3732, km 11,5 48960 Galdakao T.: (bulegoak/oficinas): 946 565 505 www.gangurengolf.com / info@gangurengolf.com

BIZKAIA

Arritugame. 48100 Bilbao- Munguía Club de Golf de Palacio de Urgoiti T.: 946 746 868 - F.: 946 746 820 www.palaciourgoiti.com / golf@palaciourgoiti.com

ZULO KOP. Nº HOYOS

BARRAK BARRAS

PAR

5.934 m 6.177 m 4.970 m 5.297 m

72 72 72 72

18

6.559 m 6.128 m 5.199 m 5.033 m

72 72 72 72

9

5.606 m 4.806 m

70 70

18

6.105 m 5.214 m 5.688 m 4.870 m

71 71 71 71

9

1.339 m 1.339 m

54 54

18

6.154 m 5.698 m 6.070 m 5.268 m

72 72 72 72

18

6.054 m 6.280 m 5.112 m

72 72 72

18+6 pares 3

9

Galdakaon eta Larrabetzun. Bilbotik 10 kilometrora. En Galdakao y Larrabetzu. A 10 km de Bilbao. Mungian, Bilboko erdialdetik 12 kilometrora. En Mungia, a 12 km del centro de Bilbao. Bilbotik 21 kilometrora, Abanto-Zierbenako, Ortuellako eta Trapagarango udalerrietan. A 21 km de Bilbao y ubicado en los términos municipales de Abanto-Zierbena, Ortuella y Trapagarán.

Meaztegi Golf

Ctra. Triano-La Arboleda. 48530 Ortuella T.: 946 364 370 - F.: 946 604 036 www.meaztegigolf.es / info@meaztegigolf.es

R.S. de Golf de Neguri

C/ Juan Vallejo Real de Asua, nº 26 48993 Getxo T.: 944 910 200- F.: 944 605 611 www.rsgolfneguri.com / rsgn@rsgolfneguri.com

Galea Lurmuturra, Bilbotik 20 kilometrora. Punta Galea, a 20 km de Bilbao.

Laukariz Club de Campo

C/ Urbide. 48100 Laukariz - Munguía T.: 946 740 858 F.: 946 740 862 www.cclaukariz.com cclaukariz@euskalnet.net

Bilbo-Bermeo errepidea, Laukarizerako norabidean. Artebakarrako gasolindegitik 50 metrora. Ctra. Bilbao-Bermeo. Dirección Laukariz. A 50 m. de la gasolinera de Artebakara.

Ereaga Bidea. 48016 Derio (Laia hotelaren ondoan /Junto al Hotel Laia). Parque tecnológico. - T.: 618 69 93 29 www.deriogolf.com / deriogolf@gmail.com

Teknologia Parkearen ondoan. Sarrera 806. partzelaren ondoan. Junto al Parque Tecnológico. Entrada junto a la parcela 806.

9

Barrio Legina - 48195 Larrabetzu T.: 944 558 493 amigosdebilbaogolf@gmail.com www.bilbaogolf.com

Sarbidea N-637 Txorierriko igarobidetik, 25. irteera (Larrabetzu-Lezama).Acceso por el corredor del Txorierri N-637, Salida 25 (Larrabetzu-Lezama).

9

4.002 m 3.260 m

66 66

Goiburu Golf

Bº de San Esteban. Aptdo. 88. 20140 Andoain T.: 943 300 845 - F.: 943 590 453 www.goiburugolf.com / club@goiburugolf.com

Donostiatik 9 km.etara. Sarbidea N1-etik A 9 km de Donostia/San Sebastián. Acceso por N-1.

9

5.434 m 5.316 m 5.022 m 4.788 m

70 70 70 70

R. Golf Club de Zarautz

C/ Lauaxeta, 7. 20800 Zarautz T.: 943 830 145 - F.: 943 131 568 www.golfzarauz.com / info@golfzarauz.com

Zarautzen, Donostiatik 25 km.etara. En Zarautz. A 25 km de Donostia/San Sebastián.

9

5.220 m 4.400 m

68 68

R.G.C. de San Sebastián

Chalet Borda-Gain. Bº de Jaizubia 20280 Hondarribia T.: 943 616 845 F.: 943 611 491 www.golfsansebastian.com rgcss@golfsansebastian.com

Hondarribirako errepidea, Donostiatik 14 kilometrora. Ctra. Hondarribia, a 14 km de Donostia/San Sebastián.

18

5.790 m 5.962 m 5.176 m 4.883 m

71 71 71 71

Golf Basozabal

Goiaz-Txiki, 41. 20014 Donostia/San Sebastián T.: 943 47 27 36 - 943 46 76 42 F.: 943 467 984 www.golfbasozabal.com secretaria@golfbasozabal.com

Amara Gaina, Donostiako erdialdetik 4 kilometrora. Amara Alto, a 4 km del centro de Donostia/San Sebastián

18

6.499 m 6.032 m 5.400 m 5.003 m

72 72 72 72

Irelore Golf P&P

Uribarri Auzoa, 16. 20560 Oñati T.: 943 718 813 - 665 739 477 www.ireloregolf.com / irelore@euskalnet.net

Oñati, Arantzazurako errepidea, 1. kilometroa. Oñati, carretera Arantzazu, km. 1.

Golf de Derio

Bilbao Golf

GIPUZKOA

KOKAPENA SITUACIÓN

27

9

A (1+2): 6.333 m 5.093 m 5.971 m 5.215 m

B (1+3): 6.255 m 4.988 m 5.925 m 5.252 m

C (2+3): 6.232 m 4.927 m 5.858 m 5.259 m

72 72 72 72


220

kirola eta wellnessa _ Deportes y wellness

EUSKADIKO KIROL-FEDERAZIOAK __Federaciones Deportivas de Euskadi Urpeko ekintzak Actividades Subacuáticas Pº Anoeta, 5 bajo - Kirol Etxea 20014 Donostia/San Sebastián (Gipuzkoa) T.: 943 472 057 - F.: 943 467 017 guif@kirolak.net www.ehuif-fvas.org

Xakea Ajedrez Koldo Elizalde, 20 1º 20570 Bergara (Gipuzkoa) T.: 943 763 239 - F.: 943 762 650 fva@xake.net - www.xake.net

Atletismoa Atletismo Avda.de Cervantes, 51 - Edif.11 Planta 3ª Dpto.14 48970 Basauri (Bizkaia) T.: 944 405 981 fvaeaf@euskalnet.net www.fvaeaf.org

Automobilismoa Automovilismo Pº Errotaburu, 1 - 3ª planta 20018 Donostia/San Sebastián (Gipuzkoa) Julián Gayarre, 48 bajo - 48004 Bilbao (Bizkaia) T.: 944 129 721 info@eaf-fva.net - www.eaf-fva.net Federación Alavesa T.: 945 133702 f.a.automovilismo@gmail.com Federación Bizkaina T.: 638 071637 bizkaikoautofederazioa@gmail.com Federación Gipuzkoana T.: 636 494397 fegauto@yahoo.es

Badmintona Badminton Pº Anoeta, 24 20014 Donostia/San Sebastián (Gipuzkoa) T.: 943 469 370 - F.: 943 453 166 fedvasca@yahoo.es

Saskibaloia Baloncesto Julián Gayarre, 46 - lonja trasera 48004 Bilbao (Bizkaia) T.: 944 735 198 - F.: 944 735 079 fvb@basketbasko.com www.basketbasko.com

Eskubaloia Balonmano Pº Errotaburu, 1 - 3ª planta 20018 Donostia/San Sebastián (Gipuzkoa) T.: 943 453 559 - F.: 943 465 719 info@fvascabm.com - www.fvascabm.com

Beisbola eta Sofbola Beisbol y Sofbol Pº Errotaburu, 1 - 9ª planta 20018 Donostia/San Sebastián (Gipuzkoa) T.: 943 474 589 info@ebsf.es

Bola-jokoa Bolos Pza. Amadeo García Salazar, 2 01007 Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava) T.: 945 140 489 - F.: 945 140 489 fedevasca@bolajoko.org www.bolajoko.org

Boxeoa eta lotutako diziplinak Boxeo y DD.AA. Cercas Bajas, nº 5 (Oficina 12) Casa del Deporte - 01001 Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava) T.: 945 136 972 euskadi@europeboxing.com www.euskadiboxeo.com

Ehiza Caza Julian Gayarre, 48 - bajo 48004 Bilbao (Bizkaia) T.: 944 735 006 - F.: 944 598 119 fvcaza@outlook.com www.cazavasca.com

Ziklismoa Ciclismo Paseo Anoeta, 12 - 1º Dcha. 20014 Donostia/San Sebastián (Gipuzkoa) T.: 943 457 069 - F.: 943 455 978 fvc@fvascicli.eus www.fvascicli.eus

Kirol egokitua Deporte Adaptado Martín Barua Picaza, 27-4ª Kirol Etxea 48003 Bilbao (Bizkaia) T.: 944 730 244 - 677 907 664 F.: 944 039 603 info@deporteadaptadoeuskadi.org www.deporteadaptadoeuskadi.org

Aireko kirolak Deportes Aéreos Julián Gaiarre, 44 48004 Bilbao (Bizkaia) T/F.: 944 394 988 info@eakf.net www.eakf.net

Neguko kirolak Deportes de Invierno Julián Gayarre, 50 - bajo 48004 Bilbao (Bizkaia) T.: 944 598 204 - F.: 944 598 205 info@fvdi-nkef.org www.fvdi-nkef.org

Esgrima Martín Barua Picaza, 27-5º Kirol Etxea 48003 Bilbao (Bizkaia) T/F.:944 447 576 fedvascaesgrima@hotmail.es www.euskalnet.net/fed.vasca.esgrima

Futbola Fútbol Julián Gayarre, 48- bajo 48004 Bilbao (Bizkaia) T.: 944 731 900 - F.: 944 732 221 webmaster@eff-fvf.eus www.eff-fvf.eus

Gimnastika Gimnasia

Pza.Amadeo Garcia Salazar, 2 Mendizorroza 01007 Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava) T.: 945 151 808 F.: 945 150 432 fvascagim@euskalnet.net www.federacionvascagimnasia.com

Golfa Golf

Pza. Euskadi, 1-4ª 20002 Donostia/San Sebastián (Gipuzkoa) T.: 943 293 508 F.: 943 297 192 info@fvgolf.com www.fvgolf.com

Halterofilia Halterofilia

Araba kalea, 20 - 20800 Zarautz (Gipuzkoa) T.: 943 132 375 euskadikohalterofilia@gmail.com www.euskadikohalterofilia.org

Hipika Hípica

Julián Gayarre, 44 - bajo 48004 Bilbao (Bizkaia) T.: 944 734 895 F.: 944 735 070 hipica@fvh.org www.fvh.org

Hockeya Hockey

Pza.Amadeo Garcia Salazar, 2 Mendizorroza 01007 Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava) T.: 945 230 359 - F.: 945 230 359 euskalhockey@euskalhockey.com www.euskalhockey.com

Judoa eta lotutako diziplinak Judo y DD.AA.

Pº Errotaburu, 1-9ª 20018 Donostia/San Sebastián (Gipuzkoa) T.: 943 475 001 F.: 943 475 001 secretario@euskaljudo.org www.euskaljudo.org

Karatea Karate

Julián Gayarre, 44- bajo 48004 Bilbao (Bizkaia) T.: 944 598 111 F.: 944 598 163 fvk.ekf@karateeuskadi.com www.karateeuskadi.com

Borroka eta Samboa Lucha y Sambo

Julián Gayarre, 48- bajo 48004 Bilbao (Bizkaia) T.: 946 232 689 610 015 618 F.: 946 202 905 borrokak.fed@gmail.com www.kirolborrokak.org


kirola_deportes

Mendia Montaña Pº Anoeta, 24 20014 Donostia/San Sebastián (Gipuzkoa) T.: 943 474 279 F.: 943 462 436 emf.donosti@emf-fvm.com www.emf-fvm.org

Motoziklismoa Motociclismo Pº Errotaburu, 1-3ª 20018 Donostia/San Sebastián (Gipuzkoa) T.: 943 475 514 F.: 943 475 384 federacion@fvm.es www.fvm.es

Igeriketa Natación Julián Gayarre, 50 - bajo 48004 Bilbao (Bizkaia) T.: 944 598 196 F.: 944 598 197 info@eif-fvn.org www.eif-fvn.org

Padela Padel Pº Errotaburu, 1-3ª 20018 Donostia/San Sebastián (Gipuzkoa) T.: 645 733 746 fvpadel@fvpadel.com www.fvpadel.com

Patinajea Patinaje Julián Gayarre, 46 - bajo 48004 Bilbao (Bizkaia) T.: 944 734 941 federacion@fvpatinaje.eu www.fvpatinaje.eu

Arrantza eta Castinga Pesca y Casting Pº Errotaburu, 1-9ª 20018 Donostia/San Sebastián (Gipuzkoa) T.: 943 466 790 F.: 943 103 933 fedvascapesca@euskalnet.net www.fvpyc.org

Petanka Petanca Avda.de Iparralde, 44-bajo 20302 Irun (Gipuzkoa) T.: 943 635 750 - 669 408 733 F.: 943 638 284 josealbertobalbas@gmail.com

Piraguismoa Piragüismo Pº Errotaburu, 1-9ª 20018 Donostia/San Sebastián (Gipuzkoa) T.: 943 051 365 info@fvpiraguismo.org www.fvpiraguismo.org

Arrauna Remo Pº Anoeta, 24 20014 Donostia/San Sebastián (Gipuzkoa) T.: 943 451 891 arrauna@arrauna.org www.arrauna.org

Errugbia Rugby Pº Errotaburu, 1-3ª 20018 Donostia/San Sebastián (Gipuzkoa) T.: 943 469 768 federacion@euskadirugby.org www.euskadirugby.org

Squasha Squash Avda.de los Chopos, s/n 48991 Getxo (Bizkaia) T.: 946 232 689 - F.: 946 202 905 squash@euskalkirola.com www.squasheuskadi.com

Surfa Surf Julián Gayarre, 44- bajo 48004 Bilbao (Bizkaia) T.: 944 735 125 F.: 944 735 253 ehsf@euskalsurf.com www.euskalsurf.com

Taekwondoa Taekwondo Julián Gayarre, 44 - lonja 2ª 48004 Bilbao (Bizkaia) T.: 944 735 134 F.: 944 734 886 feuskaditaekwondo@feuskaditaekwondo.com www.feuskaditaekwondo.com

Tenisa Tenis Julián Gayarre, 44- bajo 48004 Bilbao (Bizkaia) T.: 944 598 192 - F.: 944 598 193 fvascatenis@fvascatenis.net www.fvascatenis.net

Mahai-tenisa Tenis de Mesa Avda.de los Chopos, s/n 48991 Getxo (Bizkaia) T.: 946 232 689 - F.: 946 202 905 tenisdemesa@euskalkirola.com www.mahaitenis.com

Arku-jaurtiketa Tiro con Arco Paseo de Errotaburu, 1 - 9ª planta 20018 Donostia/San Sebastián (Gipuzkoa) T.: 943 454 949 F.: 943 4549 49 fvta.eatf@gmail.com

Jaurtiketa olinpikoa Tiro Olímpico Ctra. Nacional, 102 P.K. 347´200 01195 Zuazo de Vitoria (Araba/Álava) T.: 945 149 440 www.euskaltiro.com

Triathloia Triathlon Bartolome de Urdinso, 5 Bajo 20301 Irun (Gipuzkoa) T.: 943 472 557 F.: 943 472 432 etf@triatloi.org www.triatloi.org

Bela Vela Pº Anoeta, 5 - bajo 20014 Donostia/San Sebastián (Gipuzkoa) T.: 943 453 767 - 609 404 603 F.: 943 575 517 fedvascavela@gmail.com www.euskalbela.es

Boleibola Voleibol Pza. Amadeo García Salazar, s/n (Mendizorroza) 01007 Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava) T.: 945 151 774 - F.: 945 150 297 bef.fvvb@gmail.com www.fedvasvol.eu

221


222

kirola eta wellnessa _ Deportes y wellness

WEllness PIKTOGRAMEN INTERPRETAZIOA Interpretación de PICTOGRAMAS Aparkalekua Parking

Jardunbide egokiak Buenas Prácticas

Desgaituentzako sarbidea Acceso a discapacitados

Q Kalitate Turistikoa Q Calidad Turística

Taberna/ Kafetegia Bar/cafetería

Euskadi Gastronomika IKT / TIC

Jatetxea Restaurante Gimnasioa Gimnasio

__ Bilbao SPA Oriental Spa

Holiday Inn Bilbao

Rampas de Uribitarte, 2 - 48001 944 24 77 72 bilbao@orientalspa.es www.orientalspa.es

Av. Zumalakarregi, 40 - 48006 T.: 944 124 300 www.holidayinn.com/Bilbao

Hegalak Plaza de Cervantes, 2 - 20004 T.: 943 433 680 www.hegalak.com

Gran Hotel Lakua C/ Tarragona, 8 - 01010 T.: 945 181 000 reservas@granhotelakua.com www.granhotelakua.com

Talasoterapia

Spa Miró

Mercure Bilbao Jardines de Albia San Vicente, 6 - 48001 T.: 944 355 026 F.: 944 354 142 recepcion@spajardinesdealbia.com www.hoteljardinesdealbia.com

Alameda Mazarredo, 77 - 48009 T.: 946 611 880 - F.: 944 255 182 info@mirohotelbilbao.com reservas@mirohotelbilbao.com www.mirohotelbilbao.com

Donostia/ __ san sebastián SPA

La Perla Centro Talaso Sport Pº de La Concha, s/n - 20007 T.: 943 458 856 - F.: 943 469 927 info@la-perla.net - www.la-perla.net

Hotel Silken Ciudad de Vitoria Portal de Castilla, 8 - 01008 T.:945 141 100 silken@hoteles-silken.com www.hoteles-silken.com/hoteles/ ciudad-vitoria

__ vitoria-gasteiz SPA Katerin Spa

Okane Spa Bilbao Lersundi 17 - 48009 T.: 944 238 138 - 667 776 814 info@balneariobilbao.es www.balneariobilbao.es

Barceló Costa Vasca Avenida Pio Baroja, 15 - 20008 T.: 943 317 950 - F.: 943 212 428 costavasca@barcelo.com www.goo.gl/McihW

Centro Wellness de Bakh Paseo de la Biosfera, 2 - 01013 T.: 902 440 110 wellness@bakh.es www.bakh.es

Los Herrán, 18 - 01004 T.: 945 250 099 belleza@katerinspa.com www.katerinspa.com


wellness

EUSKAL KOSTALDEA / __Costa vasca

Talasoterapia Aisia Lekeitio Santa Elena, s/n - 48280 Lekeitio T.: 946 842 655 F.: 946 243 500 lekeitio@aisiahoteles.com www.aisiahoteles.com/lekeitio.asp

TALASOTERAPIA

Talasoterapia Zelai Playa Itzurun s/n. 20750 - Zumaia T.: 943 865 100 - F.: 943 865 178 recepcion@talasoterapiazelai.com www.talasoterapiazelai.com

Theraqua Spa Amistad, 2 48930 Getxo (Las Arenas) T.: 944 661 859 - F.: 944 661 863 www.theraqua.es

SPA Spa-Gym Malecón Zarautz

Talasoterapia Aisia Deba Calle Markiegi, 6 - 20820 Deba T.: 943 608 052 F.: 943 192 400 deba@aisiahoteles.com www.aisiahoteles.com/deba.asp

EUSKAL MENDI ETA HARANAK / Montes y __valles vascos

Talasoterapia Aisia Orio Hondartza bidea, 1 - 20810 Orio T.: 943 894 440 F.: 943 831 744 orio@aisiahoteles.com www.aisiahoteles.com/orio.asp

Gran Hotel Balneario de Cestona

Balnearios

C/ Askatasuna, 50 bis 48143 Areatza T.: 946 57 54 50 - 946 57 27 05 F.: 946 57 54 51 - 946 57 53 81 balnearioareatza@gruposasoibide.es www.balnearioareatza.com

ARABAKO ERRIOXA / __RIOJA ALAVESA

Centro Deportivo Kabiezes. C/ Axular, s/n - 48980 Santurtzi T.: 944 937 329 info@imd-santurtzi.es www.imd-santurtzi.es

SPA

Paseo de San Juan, 30 20740 Zestoa T.: 943 147 140 - F.: 943 147 064 reservas@relaistermal.com www.balneariocestona.com

Balneario Areatza

Spa Kabiezes

Balea, 5 - 20800 Zarautz T.: 943 011 240 info@spamalecon.com www.spamalecon.com

Aisia Derio Hotel Spa Parque Tecnológico de Bizkaia, parcela 806 48160 Derio T.: 944 317 680 - F.: 944 317 681 derio@aisiahoteles.com www.aisiahoteles.com/derio.asp

Termas de Molinar Bº Molinar, Nº 17 bajo 48891 Karrantza Harana / Valle de Carranza T.: 946 806 002 - F.: 946 806 400 inforeservas@casavicentepallotti.com www.casavicentepallotti.com

QI Spa Zaballa 4, esquina Juntas Generales 48901 Barakaldo T.: 944 048 048 info@qispa.com www.qispa.com

Spa Elorsoro Hotel & Spa Etxegana Bº Ipiñaburu 38, 48144 Zeanuri T.: 946 338 448 www.etxegana.com

Elorsoro kiroldegia Elorrondo, 24 - Oiartzun T.: 943 492 552 F.: 943 490 361 okisa@elorsoro.com www.elorsoro.com

SPA

Spa de Vinoterapia Marqués de Riscal Calle Torrea, 1 - 01340 Elciego T.: 945 180 888 reservations.marquesderiscal@ luxurycollection.com www.hotel-marquesderiscal.com

Wine Oil Spa Villa de Laguardia Pº San Raimundo, 15 01300 Laguardia T.: 945 600 532 - 945 600 560 F.: 945 600 561 reservas@wineoilspa.com www.wineoilspa.com

Hotel Hospederia de los Parajes C/ Mayor 46-48 01300 Laguardia T.: 945 621 130 reservas@ hospederiadelosparajes.com info@hospederiadelosparajes.com www.hospederiadelosparajes.com

223


Erakundeak eta kontaktu interesgarriak organismos y contactos de interés 226 ERAKUNDE publikoak ORGANISMOS públicOs 235 Kontaktu interesgarriak Contactos de interés


226

Erakundeak eta kontaktu interesgarriak _ Organismos y contactos DE INTERéS

ERAKUNDE publikoak ORGANISMOS PÚBLICOS

1Euskadiko erakunde

publikoak instituciones públicas en euskadi

Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza Presidencia del Gobierno (Lehendakaritza) C/ Navarra, 2. 01007 Vitoria-Gasteiz T.: 945 017 900 F.: 945 017 832 www.euskadi.eus prentsa@euskadi.eus

Merkataritza eta Turismo Sailburuordetza Viceconsejería de Comercio y Turismo C/ Donostia-San Sebastián, 1 01010 Vitoria-Gasteiz T.: 945 019 962 www.euskadi.eus vicotu@euskadi.eus

Turismo Zuzendaritza Dirección de Turismo C/ Donostia-San Sebastián, 1 01010 Vitoria-Gasteiz T.: 945 019 984 www.euskadi.eus secretaria.turismo@euskadi.eus

Basquetour Turismoaren Euskal Agentzia Agencia Vasca de Turismo Alda. Urquijo, 36. 5ª - 48011 Bilbao T.: 946 077 598 - F.: 946 077 595 www.basquetour.eus info@basquetour.net

Eusko Jaurlaritzaren Arabako Ordezkaritza Delegación del Gobierno Vasco en Araba/Álava Samaniego, 2 - 01008 Vitoria-Gasteiz T.: 945 017 055 - F.: 945 017 051

Eusko Jaurlaritzaren Bizkaiko Ordezkaritza / Delegación del Gobierno Vasco en Bizkaia General Concha, 23 - 48010 Bilbao T.: 944 031 400 - F.: 944 031 445

Eusko Jaurlaritzaren Gipuzkoako Ordezkaritza / Delegación del Gobierno Vasco en Gipuzkoa Easo, 10 - 20006 Donostia/San Sebastián T.: 943 022 500 F.: 943 022 542

Araba/Álava Arabako Foru Aldundia Diputación Foral de Araba-Álava Plaza de la Provincia, 1 - 01001 Vitoria-Gasteiz T.: 945 181 818 F.: 945 181 754 www.alava.net dfa@alava.net Dirección de Turismo www.alavaturismo.com info@alavaturismo.com

Gasteizko Udala Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz Plaza de España, 1 - 01001 Vitoria-Gasteiz T.: 945 161 616 (Centralita) www.vitoria-gasteiz.org informacion@vitoria-gasteiz.org Vitoria-Gasteiz Turismo Plaza de España, 1 T.: 945 161 598 / 945 161 599 turismo@vitoria-gasteiz.org

Arabako Merkataritza eta Industria Ganbera / Cámara Oficial de Comercio e Industria de Araba-Álava Dato, 38 - 01005 Vitoria-Gasteiz T.: 945 141 800 - F.: 945 143 156 www.camaradealava.com contacta@camaradealava.com

BIZKAIA Bizkaiko Foru Aldundia Diputación Foral de Bizkaia Gran Vía, 25 - 48009 Bilbao T.: 944 068 000 - F.: 946 083 756 www.bizkaia.eus - info@bizkaia.eus Turismo Sustapenerako Zuzendaritza Nagusia Dirección General de Promoción Turística Mazarredo, 63, 4º - 48009 Bilbao T.: 946 076 600 www.mybilbaobizkaia.eus mybilbaobizkaia@mybilbaobizkaia.eus


erakunde publikoak _ ORGANISMOS públicOs

Bilboko Udala Ayuntamiento de Bilbao Pza. Ernesto Erkoreka, 1 - 48007 Bilbao T.: 944 204 200 - F.: 944 464 498 www.bilbao.net prensa@alcaldia.bilbao.net Bilbao Turismo Navarra 5, 1ª - 48001 Bilbao T.: 944 795 760 - F.: 944 795 761 www.bilbao.net/BilbaoTurismo informacion@bilbaoturismo.bilbao.net

Bilboko Merkataritza, Industria eta Itsasketa Ganbera Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao

GIPUZKOA Gipuzkoako Foru Aldundia Diputación Foral de Gipuzkoa Pza. de Gipuzkoa, s/n 20004 Donostia/San Sebastián T.: 943 112 111 F.: 943 429 961 www.gipuzkoa.eus Gipuzkoa Turismo Plaza Gipuzkoa s/n, Planta 2ª 20004 Donostia/San Sebastián T.: 943 113 956 turismoa@gipuzkoa.eus www.visitgipuzkoa.eus

Donostiako Udala Ayto. de Donostia/San Sebastián Ijentea, 1. 20003 Donostia/San Sebastián T.: 943 481 000 - F.: 943 481 072 www.donostia.eus San Sebastián Turismo Boulevard 8 - 20003 Donostia/San Sebastián T.: 943 481 166 - F.: 943 481 172 www.sansebastianturismo.com sansebastianturismo@donostia.eus

Gipuzkoako Merkataritza, Industria eta Itsasketa Ganbera Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Gipuzkoa Avda. Tolosa, 75 20018 Donostia/San Sebastián T.: 943 000 300 - F.: 943 000 266 www.camaragipuzkoa.com info@camaragipuzkoa.com

Alameda Recalde, 50 48008 Bilbao T.: 944 706 500 - F.: 944 706 501 www.camarabilbao.com - www.visitbilbao.info atencionaclientes@camarabilbao.com

Kidego kontsularra __cuerpo consular Araba/Álava Mauritania Tarragona, 8 01010 Vitoria-Gasteiz T.: 945 181 181 anabel@granhotelakua.com

BIZKAIA Bilboko Kidego Kontsularra / Cuerpo Consular de Bilbao Alameda Recalde, 50 – 3º 48008 Bilbao T.: 944 706 426 - F.: 944 706 427 cconsularbilbao@hotmail.com

Alemania San Vicente, 8 Edificio Albia, Pl. 13. Dpto. 3 48001 Bilbao T.: 944 238 585 - F.: 944 243 976 bilbao@hk-diplo.de www.madrid.diplo.de

Austria Club, 8 - 48930 Getxo (Las Arenas) T.: 944 640 763 - F.: 944 637 432 cons.austria.bilbao@corzac.com

Bélgica Paulino Mendivil, 8 - 1º - 48930 Getxo (Las Arenas) T.: 944 644 840 - F.: 944 316 975 consulbel.bio@telefonica.net

Bolivia Pintor Losada, 19 Bajo - 48004 Bilbao T.: 94 412 26 23 yuri_arce_navarro@hotmail.com

Brasil Lehendakari Aguirre, 3 - bajo- 48014 Bilbao T.: 944 474 950 - Fax: 944 406 421 consulhonorariobilbao@brasilbcn.org

Chile Mazarredo, 15 - 2ºC - 48009 Bilbao T.: 944 244 534 - F.: 944 244 440 consuladochilepaisvasco@gmail.com

Chipre Simón Bolivar, 27 - 1º. Ofic. 19 48010 Bilbao T.: 944 233 102 - F.: 944 236 897 philios.andreou@bts.com

Colombia Alameda Urquijo, 2 - 6º 48008 Bilbao T.: 944 230 539 - F.: 944 230 267 cbilbao@cancilleria.gov.co

Corea del Sur San Vicente, 8 edificio Albia I - 9º 48001 Bilbao T.: 944 356 400 - F.: 944 247 071 aranajm@navieramurueta.com

Costa de Marfil Máximo Aguirre, 12 - 3º izda. 48011 Bilbao T.: 944 231 145 - F.: 946 521 474 opantasan@gmail.com

Ecuador Simón Bólivar, 27 - 1º Planta Oficina 34B 48013 Bilbao T.: 944 241 039 - F.: 944 241 039 consuladodelecuadorenbilbao@gmail.com

Estonia Gran Vía, 51-pral.izd - 48011 Bilbao T: 944 39 80 74 beldreis@gmail.com

Filipinas C/ Barroeta Aldamar 4, 6º planta, dpto. 60 48001 Bilbao T.: 639 097 627 – F.: 944 163 650 bilbaophc@philembassymadrid.com

Finlandia San Vicente, 8 (Edificio Albia 2 - Bajo A) 48001 Bilbao T.: 944 239 036 - F.: 609 432 289 marketing@jmcandina.com

Francia Iparraguirre, 26 - 5º 48011 Bilbao T.: 944 255 180 - F.: 944 238 812 ecrire@consulfrance-bilbao.org

Gabón El Carmen, 10 - 3º izda 48992 Getxo T.: 944 603 439- F.: 946 746 158 medranoenrique@telefonica.net

Gran Bretaña Alda. de Urquijo, 2 - 8º 48008 Bilbao T.: 913 344 766 - F.: 944 167 632 derek.doyle@fco.gov.uk

Grecia Euskadi, 5 - 8º - Torre Iberdrola 48009 Bilbao T. 94 425 1573 - F.: 944 251 400 consul.grecia.bilbao@gmail.com

Guatemala Avda Cristóbal Murrieta, 36 - 6º 48980 Santurtzi T.: 944 835 607 alfonsoemontoya@outlook.com

Guinea Bissau C/ General Concha, 19 - 1º dcha. 48010 Bilbao T.: 944 105 298 - F.: 944 434 190 consularguineabilbao@yahoo.es

Hungria Iturriondo, 18 - PAE Ibarrabarri - Edif. Metro, of. 1º C 48940 Leioa T: 94 652 28 59 – F: 94 480 47 96 chungriabilbao@yahoo.es

Irlanda Madariaga, 1 - Avda. 2º - dep. 10 48014 Bilbao T.: 944 230 414 - F.: 944 230 414 rcaira@icasv-bilbao.com

Islandia Paseo Landabarri 52 Lonja 48940 Leioa T.: 944 316 234 consuladoislandiabilbao@gmail.com

Italia Ercilla, 14 - 2º A 48009 Bilbao T.: 944 230 772 - F.: 944 230 772 consitalbilbao@terra.com

Jordania Gral. Concha, 19 - 1º 48010 Bilbao T.: 944 212 214 borja.achairiarte@gmail.com

Letonia Diputación, 1 - 1º 48009 Bilbao T: 94 423 37 00 – F: 94 423 45 40 consul@consuladoletoniabio.es

Lituania Diputación, 1 - 1º izda. 48009 Bilbao T: 902 233 700 – F: 902 234 540 info@conbioltu.org / consul@conbioltu.org

227


228

Erakundeak eta kontaktu interesgarriak _ Organismos y contactos DE INTERéS

Luxemburgo Particular de Ormeche, 6 - 4 - 48992 Getxo T: 944 602 072 beatriz.a@telefonica.net

Marruecos Alameda Recalde, 27 - 6º - 48008 Bilbao T: 946 072 176 - F.: 944 027 129 consremabi@yahoo.es

Noruega Gran Vía, 17 - 5º. Dpto. 4 - 48001 Bilbao T.: 944 151 666 - F.: 944 792 920 consulado.gral.nor.bilbao@vicinaycadenas.com

Países Bajos Alameda Mazarredo, 9 - 1º dcha. 48001 Bilbao T.: 944 354 552 - F.: 94 435 45 39 consupbbilbao@hormensa.com

Pakistán Alameda Rekalde, 63 - 1º dcha. 48012 Bilbao T.: 944 431 619 - F.: 944 220 397 consuladodepakistan@telefonica.net

Perú Colón de Larreátegui, 26 - 6º A-B 48009 Bilbao T.: 619015629 - F.: 944 005 845 pbuitron@rree.gob.pe

Portugal Alameda Mazarredo, 39 - 3ºD 48009 Bilbao T.: 944 354 540 - F.: 944 354 541 mail@bilbao.dgaccp.pt

República Checa Plaza Venezuela nº1, Principal derecha, 48001 BIlbao T.: 94 434 02 35 – F.: 94 497 82 09 bilbao@honorary.mzv.cz

República Dominicana José Mª Escuza, 20 - 6º 48013 Bilbao T.: 944 276 388 - F.: 944 276 388 info@repdom.es

Rumanía Plaza Circular, 4 - 1º 48001 Bilbao T.: 944 245 177 - F.: 944 245 405 cgrumaniabilbao@telefonica.net

Sudáfrica Las Mercedes, 31 - 4º 48930 Getxo (Las Arenas) T.: 944 641 124 - F.: 944 641 124 c.lerchundi@cgac.es

Suecia Gran Vía, 45, 48011 Bilbao T.: 94 415 81 88 – F.: 94 415 34 24 bilbao@consuladosuecia.com

Suiza Gran Vía, 17 - 6º - 48001 Bilbao T.: 946 941 240 - F.: 647 827 279 bilbao@honrep.ch www.eda.admin.ch/madrid

Turquía Gran Vía 65, 5º izda. - 48011 Bilbao T.: 944 274 724 carmenuriarte@yahoo.com

Uruguay Pza. Federico Moyúa, 6 - 2ºdcha. 48009 Bilbao T.: 944 246 474 F.: 944 230 814 consuluruguay@monzonabogados.com

Venezuela Campo Volantín, 24 - 2º - Dptos 3 y 4 48007 Bilbao T.: 944 444 966 F.: 944 467 349 yolandarojasurbina@hotmail.com

2 KANPOKO ORDEZKARITZAK delegaciones en el exterior

EUSKO JAURLARITZAREN KANPOKO ORDEZKARITZAK __Delegaciones en el exterior del gobierno vasco Madrid C/ Cedaceros, 10 - 6º - 28014 Madrid T.: 913 697 510 madrid@euskadi.eus

Chile, Perú, Colombia Chile Apoquindo 3669 - Oficina 802 Las Condes. Santiago de Chile (Chile) T.: (+56) 2 206 40 48 / 206 34 64 chile@euskadi.eus Colombia Edificio Macrofinanciera Carrera 7, 73-77 - Of. 1001 Bogotá (Colombia)

Argentina-Mercosur Av. Alicia Moreau de Justo 846, 3°, of. 21 Ciudad Autónoma de Buenos Aires C1107AAR (República Argentina) T.: (+54) 11 4120-0586 al 91 argentina@euskadi.eus

Estados Unidos 820 Second Avenue Diplomat Building, Suite 13B - New York, 10017 (USA) T.: (+1) 646 368 6040 usa@euskadi.eus

__Euskal etxeak / Centros vascos Euskal kolektibitate eta zentroei (euskal etxeak) buruzko informazioa nahi izanez gero, kontsultatu webgune honetan. / Para información sobre las colectividades y centros vascos (Euskal Etxeak) en el exterior, consultar en la web.

www.euskaletxeak.net

México Horacio 1213 - Colonia Polanco 11550 Miguel Hidalgo México D.F. (México) T.: (+52) 55 5254 1552 / 5254 8517 mexico@euskadi.eus

Europa Rue de Deux Eglises , 27 B 1000 City Of Brussels. Belgica T.: +3 222 854 551. F: +3 222 854 511 bruselas@euskadi.eus


erakunde publikoak _ ORGANISMOS públicOs

SPRI Bulegoak / Oficinas SPRI __Enpresa Garapenerako Euskal Agentzia / Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial www.spri.eus Alemania

Estados Unidos

Maximilianstrasse 13, Büro 3.26/3.28 80539 München / Deutschland msarricolea.alemania@spri.eus T.: +49 89 20 3006-122 / +49 89 20 3006-123

Argentina Av. Alicia Moreau de Justo 846 Of. 21 de Buenos Aires Argentina (C1107AAR) Ciudad Autonoma beatrizabaurrea@euskadi.eus T.: 00 5411 412 005 86/88/90

Brasil Av. Paulista, 2.300. Andar Pilotis. Sl. 58/59. CEP 01310-300 São Paulo (SP) pabasolo.brasil@spri.eus T.: 00 5511 2847 4591

820 Second Avenue, Suite 13B New York, 10017 NY (USA) pfano.usa@spri.eus T.: 00 1 646 368 6041

India SPRI India. Naman Middtown B Wing 1102 11th floor Off Senapati Bapat Marg, Elphinston (W) Mumbai 400013 lmartinez.india@spri.eus T.: +91 22 65640069

Mexico Horacio 1213 Col. Polanco C.P. 11550 Mexico D.F. jfernandez.mexico@spri.eus T.: 00 525552541552

Polonia

Chile Apoquindo 3669, oficina 802 Las Condes Santiago de Chile a-fernandez@euskadi.eus T.: 00 562 206 34 64

Ul. Emilii Plater 53, XI 00-113 Warszawa-Polonia gaizpitarte.polonia@spri.eus T.: 00 4822 528 69 15

República Checa - Eslovaquia

China SPRI Shanghai Representative Rm.1706 Cross Tower, No.318 Fuzhou Road, Huangpu District, Shanghai 200001 P.R. China mikel.china@spri.eus T.: +86 21 61833603 / 3601 / 3602 F.: +86 21 61833606

Colombia Edificio ION. Carrera 7 Número 73 - 45/47 Oficinas 1001/2/3 Bogotá ma-guerra@euskadi.eus T.: 00 57 1 544 94 61/ 545 59 34

Na Pankráci 1062/58 140 00 Praha 4 Ceská Republika tbuchtele@spri.cz tbuchtele@spri.sk T.: 00 420 226519705

Rusia

Singapur One Raffles Quay, North Tower, Level 25, Suite 38. Singapore 048583 azozaya.singapore@spri.eus T.: 0065 6622 5869

Turquia SPRI Turkiye Irtibat Burosu Mimar Sinan Mah. Tevfik Efendi Sok. No:24-2 Kemer Evleri, Kemerburgaz 34075 Eyüp, Istanbul / Türkiye ckocak@spri.com.tr T.: 00 90 212 360 0795

Tokiko kontsultore espezializatuak / Consultores locales especializados Alemania, Angola, Arabia Saudí, Argelia, Australia, Austria, Bélgica, Bielorrusia, BosniaHerzegovina, Bulgaria, Canada, Costa de Marfil, Croacia, Dinamarca, Egipto, Emiratos Árabes, Eslovenia, Estonia, Filipinas, Finlandia, Francia, Ghana, Holanda, Hungria, Indonesia, Irán, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Kenia, Korea, Kosovo, Kuwait, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malasia, Marruecos, Montenegro, Mozambique, Nigeria, Noruega, Omán, Peru, Portugal, Qatar, Reino Unido, Rumania, Senegal, Serbia, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Tailandia, Tanzania, Túnez, Ucrania, Venezuela, Vietnam.

Ul. Tverskaya, d.9, str. 7, oficina 408 centro de negocios ECOoffice 125009 Moscú - Federación Rusa yovodova.rusia@spri.eus T.: 00 7 (499) 272 60 91

ESPAINIAKO TURISMO-BULEGOAK __oficinas españolas de turismo www.tourspain.es

www.spain.info

IPAR AMERIKA Norteamérica Chicago (Estados Unidos) Tourist Office of Spain Water Tower Place, suite 915 East 845, North Michigan Ave. Chicago, ILL. 60-611 chicago@tourspain.es

Los Ángeles (Estados Unidos) Tourist Office of Spain 8383 Wilshire Blvd., Suite 960 Beverly Hills, Cal.90211 losangeles@tourspain.es

Miami (Estados Unidos) Tourist Office of Spain 1395 Brickell Avenue Miami, Florida 33131 miami@tourspain.es Zonas de Influencia: Colombia, Venezuela, Estados Unidos

Nueva York (Estados Unidos) Tourist Office of Spain 60 East 42nd Street - Suite 5300 (53rd Floor) New York, NY 10165-0039 nuevayork@tourspain.es

Toronto (Canada) Tourist Office of Spain 2 Bloor Street West, Suite 3402 Toronto, Ontario M4W 3E2 T.: +1 416 9613131 / +1 416 9614079 toronto@tourspain.es

IBEROAMERIKA Iberoamérica Buenos Aires (Argentina) Oficina Española de Turismo Av. Figueroa Alcorta 3102, 3ª y 4ª planta C1425 CKX Buenos Aires T.: +54 11 43289664 T. Comunicación / Prensa: +54 11 43289236 buenosaires@tourspain.es Zonas de Influencia: Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay

México (México) Oficina Española de Turismo Francisco Petrarca No. 240 Col. Chapultepec Morales - 11560 México D.F. mexico@tourspain.es Zonas de Influencia: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá

Miami (Estados Unidos) Tourist Office of Spain 1395 Brickell Avenue - Miami, Florida 33131 miami@tourspain.es Zonas de Influencia: Colombia, Venezuela, Estados Unidos

Sao Paulo (Brasil) Centro Oficial de Turismo Espanhol Rua Joaquim Floriano, 413 - conj. 42 Itaim Bibi - São Paulo - SP CEP 04534-011 T.: +55 11 36752000 / +55 11 37042020 T. Comunicación / Prensa: +55 11 36752000 9 6 saopaulo@tourspain.es

EUROPAKO IPARRALDEA Europa del Norte Copenhague (Dinamarca) Den Spanske Stats Turistbureau Frederiksgade 11, 2 DK-1265 Copenhagen K www.spain.info/contact copenhague@tourspain.es Zonas de Influencia: Dinamarca, Lituania

229


230

Erakundeak eta kontaktu interesgarriak _ Organismos y contactos DE INTERéS

Dublín (República de Irlanda) Spanish Tourist Office 1,2 & 3 Westmoreland Street - Dublin 2 T.: +353 1 635 0200 dublin@tourspain.es

Estocolmo (Suecia) Spanska Statens Turistbyra Stureplan 6 - 114-35 Stockholm-S T.: +4686112105 / estocolmo.crm@tourspain.es estocolmo@tourspain.es Zonas de Influencia: Letonia, Suecia

Helsinki (Finlandia) Espanjan Valtion Matkailutoimisto Pohjoinen Makasiinikatu 6 A, 2nd floor 00130 - Helsinki T.: +358/9441992 helsinki@tourspain.es Zonas de Influencia: Finlandia, Estonia

Londres (Reino Unido) Spanish Tourist Office 6th floor, 64 North Row - London W1K 7DE T.: www.spain.info/contact T. Promoción: +44 207 4675515/13/16 T. Comunicación / Prensa: +44 207 3172040 londres@tourspain.es

Oslo (Noruega) Den Spanske Stats Turistbyra Arbinsgate 2 - N-0253 Oslo T.: +4722837679 oslo@tourspain.es Zonas de Influencia: Islandia, Noruega

EUROPAKO ERDIALDEA Europa Central Berlín (Alemania) Spanisches Fremdenverkehrsamt Lietzenburgerstr. 99. 5. OG - 10707 Berlin T.: +490308826543 infoduesseldorf@tourspain.es T. Comunicación / Prensa: +490308826542 berlin@tourspain.es

Bruselas (Bélgica) Office Espagnol du Tourisme Rue Royale, 97, 5º - 1000 - Bruxelles T.: +32 22 80 19 26/29 bruselas.crm@tourspain.es bruselas@tourspain.es Zonas de Influencia: Bélgica, Luxemburgo

Dusseldorf (Alemania) Spaniches Fremdenverkehrsamt Grafenberger Allée, 100 - Kutscherhaus 40237 Düsseldorf T.: 49211/6803980 T. Comunicación / Prensa: 6985405 dusseldorf@tourspain.es

Frankfurt (Alemania) Spanisches Fremdenverkehrsamt Myliusstrasse, 14 - 60323 Frankfurt Main T.: +49 69 7725033 / infofrankfurt@tourspain.es T. Promoción: +49 69 173617 T. Comunicación / Prensa: +49 69 725084 frankfurt@tourspain.es

La Haya (Holanda) Spaans Verkeersbureau Laan van Meerdervoort, 8 A - 2517 Aj Den Haag infolahaya@tourspain.es lahaya@tourspain.es

Munich (Alemania) Spanisches Fremdenverkehrsamt Post-Fach nº 151940 Schubertstrasse, 10 - 80336 Munchen T.: +49 89 53074611/12 infomuenchen@tourspain.es munich@tourspain.es

Viena (Austria) Spanisches Fremdenverkehrsamt Walfischgasse 8/Mzz 1010 Wien T.: +43 1 512 95 80-11 viena@tourspain.es Zonas de Influencia: Austria, Bulgaria, Eslovaquia, Rumanía, Hungría, República Checa, Eslovenia

Zurich (Suiza) Spanisches Fremdenverkehrsamt Seefeldstrasse, 19 - CH 8008 Zürich T.: +41 44 25 36 050 T. Comunicación / Prensa: +41 44 2536051 zurich@tourspain.es

EUROPAKO HEGOALDEA, MEDITERRANEOA ETA EKIALDE ERTAINA Europa del Sur, Mediterráneo y Oriente Medio Lisboa (Portugal) Delegaçao Oficial do Turismo Espanhol Av. Sidonio Pais, 28 3º Dto. - 1050 - 215 Lisboa T.: +35121 3153092 T. Comunicación / Prensa: +35121 3571119 lisboa@tourspain.es

Milán (Italia) Ufficio Spagnolo del Turismo Via Broletto, 30 Milano - 20121 www.spain.info/contact T. Promoción: +39 02 72004625 milan@tourspain.es Zonas de Influencia: Italia, Albania, Bosnia, Croacia, República de Macedonia, República de Montenegro, República de San Marino, Serbia

París (Francia) Office Espagnol du Tourisme 22, Rue Saint Augustin - 75002 Paris www.spain.info/contact paris@tourspain.es

Roma (Italia) Ufficio Spagnolo del Turismo Via del Mortaro, 19 interno 5 - Roma-00187 www.spain.info/contact T. Promoción: +39 06 6782850 T. Comunicación / Prensa: +39 06 6782976 roma@tourspain.es Zonas de Influencia: Italia, Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Israel, Qatar, Túnez, Grecia, Turquía

EUROPAKO EKIALDEA Europa del Este Copenhague (Dinamarca) Den Spanske Stats Turistbureau Frederiksgade 11, 2 - DK-1265 Copenhagen K www.spain.info/contact copenhague@tourspain.es Zonas de Influencia: Dinamarca, Lituania

Estocolmo (Suecia) Spanska Statens Turistbyra Stureplan 6 - 114-35 Stockholm-S T.: +4686112105 / estocolmo.crm@tourspain.es estocolmo@tourspain.es Zonas de Influencia: Letonia, Suecia

Helsinki (Finlandia) Espanjan Valtion Matkailutoimisto Pohjoinen Makasiinikatu 6 A, 2nd floor 00130 - Helsinki T.: +358 9441992 helsinki@tourspain.es Zonas de Influencia: Finlandia, Estonia

Milán (Italia) Ufficio Spagnolo del Turismo Via Broletto, 30 Milano - 20121 www.spain.info/contact T. Promoción: +39 02 72004625 milan@tourspain.es Zonas de Influencia: Serbia, Croacia, Bosnia, Albania, República de Montenegro, República de Macedonia

Moscú (Rusia) Oficina Española de Turismo Business Center -Galería Aktor- piso 6 Ul.Tverskaya 16/2 - Moscú 125009 moscu.crm@tourspain.es moscu@tourspain.es Zonas de Influencia: Armenia, Azerbaiyán, Kirguistán, Moldavia, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, Kazajstán, Bielorrusia, Rusia, Ucrania, Georgia

Varsovia (Polonia) Calle Widok 10- pietro II (domofon 103) Warsovia T.: +48 225564080 varsovia@tourspain.es

Viena (Austria) Spanisches Fremdenverkehrsamt Walfischgasse 8/Mzz - 1010 Wien T.: +43 1 512 95 80-11 viena@tourspain.es Zonas de Influencia: Austria, Bulgaria, Eslovaquia, Rumanía, Hungría, República Checa, Eslovenia

ASIA-PAZIFIKOA Asia-Pacífico (Zona A GUNEA) Bombay (India) Unit 003-Ground Floor Wing A Peninsula Tower - Peninsula Corporate Park - Ganpatrao Kadam Marg LowerParel - Mumbai 400013 T.: (+91)22 43606800 mumbai@tourspain.es

Singapur (Singapur) National Tourist Office of Spain 541Orchard Road # 09-04 - Liat Tower Singapore 238881 singapore@tourspain.es Zonas de Influencia: Australia, Nueva Zelanda, Filipinas, Indonesia, Malasia, Singapur, Tailandia

ASIA-PAZIFIKOA Asia-Pacífico (Zona B GUNEA) Cantón (República Popular China) Unit 506, Floor 5th, RF Center Nº 10 Huaxia Road Zhujiang New Town, Tianhe District, 510623 Guangzhou T.: +86.20.3892 8986

Pekín (República Popular China) Spanish Embassy - Tourism Section Tayuan Office Building 2-12-2 Liang mahe Nanlu, 14 100600 BEIJING pekin@tourspain.es

Tokio (Japón) National Tourist Office of Spain Daini Toranomon Denki Bldg. 6F 3-1-10 Toranomon, Minato-ku Tokyo 105-0001 tokio@tourspain.es Zonas de Influencia: Japón, Corea del Sur, Taiwán


erakunde publikoak _ ORGANISMOS públicOs

3

KUDEAKETA ETA INFORMAZIO TURISTIKOA gestión e información turística

KUDEAKETA TURISTIKORAKO ERAKUNDEAK __entes de gestión turística Araba/Álava

BIZKAIA

GIPUZKOA

Vitoria-Gasteiz

Bilbao

Donostia/San Sebastián

Gasteizko Udala / Ayto. Vitoria-Gasteiz T.: 945 161 261 turismo@vitoria-gasteiz.org www.vitoria-gasteiz.org/turismo Udalerria / Municipio: Vitoria-Gasteiz

Aiaraldea Aiaratur Aiarako eta Nerbioi Garaiko Turismo Elkarteak / Asociación de Turismo de Ayala y el Alto Nervión T.: 945 399 122 cayala.turismo@ayto.alava.net www.aiaraldea.org Udalerriak / Municipios: Amurrio, Artziniega, Ayala, Llodio, Okondo

Gorbeia ingurua Estribaciones del Gorbea Zuiako Kuadrilla / Cuadrilla de Zuia T.: 945 430 167 economia@cuadrillazuia.com www.gorbeiaeuskadi.com Udalerriak / Municipios: Aramaio, ArratzuaUbarrundia, Legutio, Urkabustaiz, Zigoitia, Zuia

Arabako Lautada / Llanada Alavesa Aguraingo Kuadrilla / Cuadrilla de Salvatierra T.: 945 301 200 lautadaturismo@gmail.com www.cuadrillasalvatierra.org/turismo Udalerriak / Municipios: Alegria-Dulantzi, Asparrena, Barrundia, Elburgo, Iruraiz-Gauna, Salvatierra-Agurain, San Millan, Zalduondo

Arabako Mendialdea / Montaña Alavesa Kanpezuko Kuadrilla - Arabako Mendialdea Cuadrilla de Campezo - Montaña Alavesa T.: 945 405 472 info@montanaalavesa.com www.montanaalavesa.com Udalerriak / Municipios: Arraia-Maeztu, Bernedo, Campezo-Kanpezu, Com de Peñacerrada, Lagran, Parzoneria de Enzia, Peñacerrada, Valle de Arana

Arabako Errioxa / Rioja Alavesa Asociación de la Ruta del Vino de Rioja Alavesa / Arabako Errioxako Ardoaren Ibilbidea Elkartea T.: 945 297 005 info@rutadelvinoderiojaalavesa.com www.rutadelvinoderiojaalavesa.com Udalerriak / Municipios: Baños de Ebro, Elciego, Elvillar, Kripan, Labastida, Laguardia, Lanciego, Lapuebla de Labarca, Leza, Moreda de Álava, Navaridas, Oyón-Oion, Samaniego, Villabuena de Álava, Yécora

Arabako Haranak / Valles Alaveses Añanako Kuadrilla /Cuadrilla de Añana T.: 945 355 089 anana@cuadrilladeanana.es www.cuadrilladeanana.es/turismo Udalerriak / Municipios: Armiñon, Berantevilla, Cuartango, Iruña de Oca, Lantaron, Ribera Alta, Ribera Baja, Salinas de Añana, Sierra Brava de Badaia, Valdegovia, Zambrana

Bilbao Turismo T.: 94 479 57 60 informacion@bilbaoturismo.bilbao.net www.bilbao.net/bilbaoturismo Udalerria / Municipio: Bilbao

Arratia-Nervion Gorbeialde Landa Garapenerako Elkartea Asociación de Desarrollo Rural T.: 94 631 55 25 gorbeialde@gorbeialdea.com www.gorbeiaeuskadi.com Udalerriak / Municipios: Arakaldo, Arantzazu, Areatza, Arrankudiaga, Arrigorriaga, Artea, Basauri, Bedia, Dima, Etxebarri, Galdakao, Igorre, Lemoa, Orozko, Otxandio, Ubide, UgaoMiraballes, Zaratamo, Zeanuri, Zeberio

Enkarterriak / Encartaciones Enkartur Turismo Encartaciones T.: 94 680 29 76 info@enkartur.net www.visitenkarterri.com Udalerriak / Municipios: Abanto y Zierbena, Alonsotegi, Artzentales, Balmaseda, Karrantza, Galdames, Gordexola, Güeñes, Lanestosa, Muskiz, Ortuella, Sopuerta, Truzioz, Zalla, Zierbena

Lea Artibai Lea-Artibaiko Garapen Agentzia Agencia de Desarrollo de Lea-Artibai T.: 946 169 088 leartibai@leartibai.com www.leaartibaiturismo.com Udalerriak / Municipios: Amoroto, Aulesti, Berriatua, Etxebarria, Gizaburuaga, Ispaster, Lekeitio, Markina-Xemein, Mendexa, MunitibarArbatzegi-Gerrikaitz, Ondarroa, Ziortza Bolibar

Urdaibai Urremendi Landa Garapenerako Elkartea Asociación de Desarrollo Rural T.: 94 625 76 09 turismo@urremendi.org www.turismourdaibai.com Udalerriak / Municipios: Ajangiz, Arratzu, Bermeo, Busturia, Ea, Elantxobe, Ereño, Errigoiti, Forua, Gautegiz Arteaga, GernikaLumo, Ibarrangelu, Kortezubi, Mendata, Morga, Mundaka, Murueta, Muxika, Nabarniz, Sukarrieta

Uribe Jata Ondo Landa Garapenerako Elkartea Asociación de Desarrollo Rural T.: 94 615 66 12 jataondo@jataondo.org www.uribe.eu Udalerriak / Municipios: Arrieta, Bakio, Barrika, Berango, Derio, Erandio, Fruiz, Gamiz-Fika, Gatika, Gorliz, Larrabetzu, Laukiz, Lemoiz, Lezama, Loiu, Maruri-Jatabe, Meñaka, Mungia, Plentzia, Sondika, Sopela, Urduliz, Zamudio

San Sebastián Turismo - Donostia Turismo S.A. T.: 943 481 463 sansebastianturismo@donostia.org www.sansebastianturismo.com Udalerria / Municipio: Donostia-San Sebastian

Alto Deba

Debagoieneko Mankomunitatea Mancomunidad del Alto Deba T.: 943 796 463 turismo@debagoiena.com www.turismodebagoiena.com Udalerriak / Municipios: Antzuola, Aretxabaleta, Arrasate-Mondragon, Bergara, Elgeta, Eskoriatza, Leintz-Gatzaga, Oñati

Urola Garaia / Alto Urola UGGASA Urola Garaiko Garapen Agentzia Agencia de Desarrollo Comarcal del Alto Urola T.: 943 725 829 turismoa@urolagaraia.com www.urolagaraia.com Udalerriak / Municipios: Ezkio-Itsaso, Legazpi, Urretxu, Zumarraga

Bajo Deba DEBEGESA Debabarreneko Garapenerako Ekonomikorako Elkartea / Sociedad para el Desarrollo Económico de Debabarrena T.: 943 820 110 turismo@debegesa.com www.debabarrenaturismo.com Udalerriak / Municipios: Deba, Eibar, Elgoibar, Ermua, Mallabia, Mendaro, Mutriku, SoraluzePlacencia de las Armas

Bidasoa Txingudi Bidasoa Activa T.: 943 645 458 turismo@bidasoa-activa.com www.bidasoaturismo.com Udalerriak / Municipios: Hondarribia, Irun

Donostialdea Behemendi Landa Garapenerako Elkartea Asociación de Desarrollo Rural T.: 943 490 219 donostialdea@behemendi.eus www.behemendi.org Udalerriak / Municipios: Andoain, Astigarraga, Hernani, Lasarte-Oria, Urnieta, Usurbil

Goierri Goitur. Goierri Turismo T.: 943 161 823 goierri@goierriturismo.com www.goierriturismo.com Udalerriak / Municipios: Altzaga, Arama, Ataun, Beasain, Gabiria, Gaintza, Idiazabal, Itsasondo, Lazkao, Legorreta, Mutiloa, Olaberria, Ordizia, Ormaiztegi, Segura, Zaldibia, Zegama, Zerain

231


232

Erakundeak eta kontaktu interesgarriak _ Organismos y contactos DE INTERéS

Oarsoaldea Oarsoaldea Eskualde Garapenerako Agentzia Agencia de Desarrollo Comarcal T.: 943 494 129 oarsoaldea@oarsoaldea.net www.oarsoaldea-turismo.net Udalerriak / Municipios: Lezo, Oiartzun, Pasaia, Errenteria

Tolosaldea Tolosaldea Garatzen T.: 943 697 413 tour@tolosaldea.eus - www.tolosaldea.eus

Udalerriak / Municipios: Abaltzisketa, Aduna, Albiztur, Alegia, Alkiza, Altzo, Amezketa, Anoeta, Asteasu, Baliarrain, Belauntza, Berastegi, Berrobi, Bidegoyan, Elduain, Hernialde, Ibarra, Ikaztegieta, Irura, Larraul, Leaburu-Gaztelu, Lizartza, Orendain, Orexa, Tolosa, Villabona, Zizurkil

Urola Kosta Mancomunidad Urola Kosta-ko Eskualdea T.: 943 830 990 idazkaritza@urolakosta.org www.urolakostaonline.com Udalerriak / Municipios:Aia, Getaria, Orio, Zarautz, Zumaia

Urola Erdia / Urola Medio Iraurgi Lantzen Urola Ertaineko Garapen Agentzia / Agencia de Desarrollo de la Comarca del Urola Medio T.: 943 851 100 turismo@iraurgilantzen.net www.urolaturismo.net Udalerriak / Municipios: Aizarnazabal, Azkoitia, Azpeitia, Beizama, Errezil, Zestoa

__ TURISMO BULEGOAK / oficinas de turismo (O.T.) __Bilbao

__EUSKAL KOSTALDEA / Costa vasca

O.T. Bilbao-Bizkaia

Bakio

Plaza Circular, 1 - C.P.: 48001 T.: 944 795 760 - F.: 944 795 761 informacion@bilbaoturismo.bilbao.net www.bilbao.net/bilbaoturismo

P.I.T. Guggenheim Alameda de Mazarredo, 66 - C.P.: 48009 T.: 944 795 760 - F.: 944 795 761 informacion@bilbaoturismo.bilbao.net www.bilbao.net/bilbaoturismo

P.I.T. Bilboko Aireportua / Aeropuerto de Bilbao Aeropuerto de Bilbao. Terminal de entradas 48180 Loiu (Bizkaia) T.: 944 031 444 www.turismo.euskadi.eus turismobio@euskadi.eus

O.T. Bakio Edificio Txakolingunea Basigoko bide nagusia, 3. 48130 Bakio (Bizkaia) T.: 946 193 395 - F.: 946 193 161 turismo@bakio.org www.bakio.org

Bermeo O.T. Bermeo Lamera, s/n - 48370 Bermeo (Bizkaia) T.: 946 179 154 - F.: 946 880 367 turismoa@bermeo.org www.bermeo.eus

P.I.T. Gaztelugatxe Ermita de San Juan de Gaztelugatxe 48370 Bermeo (Bizkaia) T.: 94 625 76 09 www.bermeo.eus

Deba

Donostia/ __San Sebastián

O.T. Deba Ifar Kalea, 4 - 20820 Deba (Gipuzkoa) T.: 943 192 452 - F.: 946 179 154 turismoa@deba.eus www.deba.eus

Gernika-Lumo O.T. San Sebastián Turismo Boulevard, 8 - C.P.: 20003 T.: 943 481 166 - F.: 943 481 172 sansebastianturismo@donostia.eus www.sansebastianturismo.com

O.T. Gernika-Lumo Artekale, 8 - 48300 Gernika-Lumo (Bizkaia) T.: 946 255 892 - F.: 946 253 212 turismo@gernika-lumo.net www.gernika-lumo.net

Getaria O.T. Getaria

__Vitoria-gasteiz O.T. Vitoria-Gasteiz Plaza de España, 1 - C.P.: 01001 T.: 945 161 598 F.: 945 161 105 turismo@vitoria-gasteiz.org www.vitoria-gasteiz.org/turismo

Aldamar Parkea, 2 - 20808 Getaria (Gipuzkoa) T.: 943 140 957 info@getariaturismo.eus www.getaria.eus

Getxo O.T. Getxo Playa de Ereaga, s/n - 48992 Getxo (Bizkaia) T.: 944 910 800 infoturismo@getxo.eus www.getxo.eus

P.I.T. Puente Bizkaia Zubiko Enparantza T.: 615 756 290 infoturismo.movil@getxo.net

O.T. Getxo. Gurutzontzi-kaia/ Muelle de cruceros. Estación marítima (Terminal de Cruceros del Puerto de Bilbao) - 48992 Getxo (Bizkaia) turismogetxo@ej-gv.es

Gorliz O.T. Gorliz Eloisa Artaza 1 (Edif. Sertutxena) 48630 Gorliz (Bizkaia) T.: 946 774 348 - F.: 946 774 005 turismo@gorliz.net - www.gorliz.eu

Hondarribia Bidasoa Activa Minatera, 9. Puerto Deportivo - 20280 Hondarribia (Gipuzkoa) T.: 943 645 458 - F.: 943 645 466 turismo@bidasoa-activa.com www.bidasoaturismo.com

P.I.T. Hondarribia

Arma Plaza, 9 - 20280 Hondarribia (Gipuzkoa) T.: 943 643 677 turismo@bidasoa-activa.com www.hondarribiaturismo.com

Irun O.T. Irun Plaza Luis Mariano, 3 - 20302 Irun (Gipuzkoa) T.: 943 020 732 turismo@bidasoa-activa.com www.irun.org/turismo

Lekeitio O.T. Lekeitio Pza. Independencia, s/n - 48280 Lekeitio (Bizkaia) T.: 946 844 017 - F.: 946 844 167 turismo@lekeitio.com - www.lekeitio.org

Mundaka O.T. Mundaka

Joseba Deuna, s/n - 48360 Mundaka (Bizkaia) T.: 946 177 201 - F.: 946 177 201 turismo.mundaka@bizkaia.org www.mundakaturismo.com

Muskiz P.I.T. La Arena Playa de La Arena, s/n - 48550 Muskiz (Bizkaia) T.: 685 753 287 - F.: 946 801 356 info@enkartur.net - www.enkartur.net


erakunde publikoak _ ORGANISMOS públicOs

Mutriku

Plentzia

O.T. Mutriku

O.T. Plentzia

Plaza Txurruka s/n 20830 Mutriku (Gipuzkoa) T.: 943 603 378 - F.: 943 603 378 turismo@mutriku.net www.mutriku.eus

Ondarroa O.T. Ondarroa Erribera, 9. Kofradi zaharra. 48700 Ondarroa (Bizkaia) T.: 946 831 951 - F.: 946 831 951 turismobulegoa@ondarroakoudala.net www.ondarroa.eu

Orio O.T. Orio Kale Nagusia, 17. 20810 Orio (Gipuzkoa) T.: 943 835 565 - F.: 943 835 565 orioturismo@gmail.com http://turismo.orio.eus/es/

Pasaia O.T. Pasaia Casa de Victor Hugo. Donibane, 63 20110 Pasaia (Gipuzkoa) T.: 943 341 556 turismo@oarsoaldea.net www.oarsoaldea-turismo.net

Erribera kalea, 23 - 48620 Plentzia (Bizkaia) T.: 946 774 199 - F.: 94 677 45 61 turismo.plentzia@bizkaia.org www.plentzia.org

P.I.T. Sopela Aretxabaleta Enparantza, 1 48600 Sopela (Bizkaia) T.: 944 065 519 turismouda@sopelana.net turismoa.sopelaudala.org

Portugalete

Zarautz

O.T. Portugalete

O.T. Zarautz

Paseo de la Canilla, s/n 48920 Portugalete (Bizkaia) T.: 944 729 314 - F.: 944 729 314 turismo@portugalete.org www.portugalete.com

Santurtzi O.T. Santurtzi Puerto pesquero, 20 48980 Santurtzi (Bizkaia) T.: 944 839 494 - F.: 944 836 959 turismo@santurtzi.net www.santurtzi.net

Sopela O.T. Turismo de Sopela Loiola Ander Deuna, 28 48600 Sopela (Bizkaia) T.: 944 065 519 - F.: 946 569 484 turismo@sopelana.net turismoa.sopela.eus

Nafarroa kalea, 3 20800 Zarautz (Gipuzkoa) T.: 943 830 990 - F.: 943 835 628 turismoa@zarautz.org www.turismozarautz.eus

P.I.T. Paseo Marítimo (Udan / verano) Itsasertza 20800 Zarautz (Gipuzkoa) T.: 943 890 377

Zumaia O.T. Zumaia Kantauri plaza, 13 20750 Zumaia (Gipuzkoa) T.: 943 143 396 - F.: 943 861 531 turismoa@zumaia.net www.geozumaia.net

__ euskal mendi eta haranak / Montes y valles vascos Amurrio

Barakaldo

Eskoriatza

O.T. Amurrio

O.T. BEC

O.T. Eskoriatza Museo Ibarraundi

Aldai, 1 bajo - 1470 Amurrio (Araba/Álava) T.: 945 393 704 - F.: 945 393 704 turismo@amurrio.org http://turismo.amurrio.org

Añana O.T. Añana C/ Real, 42 (Edificio Torco) Añana (Araba/Álava) T.: 945 351 386 oficinadeturismo@cuadrilladeanana.es www.ananaturismo.com

Resurreción María de Azkue. Entrada Norte AtrioPabellón 2 (Ansio) - 48013 Barakaldo (Bizkaia) T.: 94 499 58 21 turismo@barakaldo.org www.bilbaoexhibitioncentre.com

Bergara O.T. Bergara Palacio Errekalde T.: 943 769 849 / 943 769 002 turismoa@bergara.net www.bergaraturismo.eus

Ayala/Aiara

Campezo/Kanpezu

O.T. Quejana

O.T. Cuadrilla de CampezoMontaña Alavesa

Conjunto Monumental de Quejana (Museo Arte Sacro) 1477 Ayala/Aiara (Araba/Álava) T.: 945 399 414 turismo.ayala@gmail.com www.aiaraldea.org

Carretera Vitoria-Estella, 7 1110 Campezo/Kanpezu (Araba/Álava) T.: 945 405 424 - F.: 945 405 472 info@montanaalavesa.com www.montanaalavesa.com

Azpeitia

Durango

P.I.T. Santuario de Loiola Santutegia

O.T. Durango

Santuario de Loiola - 20730 Azpeitia (Gipuzkoa) T.: 943 151 878 - F.: 943 186 474 i-loiola@urolaturismo.net www.urolaturismo.eus www.santuariodeloyola.org

Balmaseda O.T. Encartaciones-Enkartur Martín Mendia, 2 48800 Balmaseda (Bizkaia) T.: 946 802 976 - F.: 946 801 356 info@enkartur.net - www.visitenkarterri.com

Lariztorre, 2 - 48200 Durango (Bizkaia) T.: 946 033 938 - F.: 946 033 946 turismo@durango-udala.net www.turismodurango.net

Errenteria O.T. Errenteria Madalen, 3 - 20100 Errenteria (Gipuzkoa) T.: 943 494 521 turismo@oarsoaldea.net www.oarsoaldea-turismo.net

Intxaurtxueta, s/n. 20540 Eskoriatza (Gipuzkoa) T.: 943 715 453 - F.: 943 714 042 www.eskoriatza.eus ibarraundi@eskoriatza.eus

hernani P.I.T. Hernani Nafar kalea, 18 - 20120 Hernani. T.: 943 337 028 turismoa@hernani.eus www.hernaniturismoa.eus

Idiazabal O.T. Idiazabal Mayor, 37- bajo. 20213 Idiazabal (Gipuzkoa) T.: 943 188 203 - F.: 943 188 203 info@idiazabalturismo.com www.idiazabalturismo.com

Karrantza Harana/ Valle de Carranza O.T. Valle de Karrantza Barrio Ambasaguas, 22 48891 Karrantza Harana / Valle de Carranza (Bizkaia) T.: 946 806 928 - 696 446 301 F.: 946 106 763 turismo@karrantza.org www.karrantza.org/es-ES/Turistas/Paginas/ default.aspx

233


234

Erakundeak eta kontaktu interesgarriak _ Organismos y contactos DE INTERéS

Laudio/Llodio

Ormaiztegi

Valdegovía

O.T. Aiaraldea

P.I.T. Zumalakarregi Museo

O.T. Valdegovía

Parque Lamuza s/n 1400 Laudio/Llodio (Araba/Álava) T.: 944 034 930 - F.: 944 034 930 oficinadeturismo@laudiokoudala.net www.aiaraldea.org

Muxika Egurastokia, 6 20216 Ormaiztegi (Gipuzkoa) T.: 943 889 900 - F.: 943 880 138 mzumalakarregi@gipuzkoa.net www.zumalakarregimuseoa.eus

Arquitecto Jesús Guinea, 46 1426 Valdegovía (Araba/Álava) T.: 945 353 040 - F.: 945 353 040 turismo@valdegovia.com www.valdegovia.com

Legazpi

Orozko

Zegama

O.T. Mirandaola

P.I.T. Orozko

O.T. Zegama

Parque Mirandaola. Barrio Telleriarte s/n 20230 Legazpi (Gipuzkoa) T.: 943 730 428 - F.: 943 733 163 mirandaola@lenbur.com www.lenbur.com

Plaza Zubiaur, S/N (Museo Etnográfico) 48410 Orozko (Bizkaia) T.: 946 122 695 - F.: 946 339 934 turismo@gorbeialdea.com www.gorbeiaeuskadi.com

Anduetza Baserria, s/n 20215 Zegama (Gipuzkoa) T.: 943 802 187 - F.: 943 802 187 anduetza@gipuzkoamendizmendi.net www.zegama.net

Leintz-Gatzaga

Salvatierra/Agurain

Zerain

O.T. Leintz Gatzaga

O.T. Salvatierra-Agurain

O.T. Zerain

Plaza San Miguel, 1-3 20530 Leintz-Gatzaga (Gipuzkoa) T.: 943 714 792 - F.: 943 714 621 turismoa@leintzgatzaga.com www.leintzgatzaga.com

Calle Mayor, 8 1200 Salvatierra/Agurain (Araba/Álava) T.: 945 302 931 - F.: 945 302 931 turismo@cuadrillasalvatierra.org www.cuadrillasalvatierra.org

Mendata

Segura

O.T. Mendata

O.T. Segura

Barrio Eleixalde, 7. Idatze Etxea 48382 Mendata (Bizkaia) T.: 946 257 204 - F.: 946 256 504 turismo.mendata@bizkaia.org www.mendata.es

Casa Ardixarra. Nagusia, 12 20214 Segura (Gipuzkoa) T.: 943 801 749 / 943 801 006 turismo.segura@udal.gipuzkoa.net www.seguragoierri.net

Oiartzun

Sopuerta

O.T. Oiartzun

O.T. Sopuerta

Mendiburu, 5. 20180 Oiartzun (Gipuzkoa) T.: 943 494 521 turismo@oarsoaldea.com www.oarsoaldea-turismo.net (abierto en temporada alta)

Plaza Carmen Quintana, 6 48190 Sopuerta (Bizkaia) T.: 946 504 750 - 946 104 028 sopuertaturismo@enkartur.net www.visitenkarterri.com

Herriko Plaza, s/n - 20214 Zerain (Gipuzkoa) T.: 943 801 505 - F.: 943 801 606 turismobulegoa@zerain.eus www.zerain.eus

Zestoa O.T. Zestoa Foru Plaza s/n - 20740 Zestoa (Gipuzkoa) T.: 943 147 010 - F.: 943 148 074 koordinatzailea@zestoa.eus www.zestoa.eus

Zuia O.T. Cuadrilla de Zuia Domingo de Sautu, 20 Bajos del Ayuntamiento de Zuia - 1130 Zuia (Araba/Álava) T.: 945 430 440 - 945 430 133 F.: 945 430 133 oficinadeturismo@cuadrillazuia.com www.cuadrillazuia.com

Oñati

Tolosa

Zumarraga

O.T. Oñati

Tolosaldea Tour

O.T. Antio / La Antigua

San Juan, 14 . 20560 Oñati (Gipuzkoa) T.: 943 783 453 - F.: 943 783 069 turismo@onati.eus www.oñati.eus

P.I.T. Arantzazu Santuario de Arantzazu. 20560 Oñati (Gipuzkoa) T.: 943 796 463 turismo@debagoiena.eus www.turismodebagoiena.com

Ordizia O.T. Ordizia Casa Barrenetxe. Santa María, 24 20240 Ordizia (Gipuzkoa) T.: 943 882 290 - F.: 943 161 326 www.delikatuz.com turismo@ordizia.eus

Plaza Santa María, 1. 20400 Tolosa (Gipuzkoa) T.: 943 697 413 - F.: 943 676 213 www.tolosaldea.eus tour@tolosaldea.eus

Trucios-Turtzioz

Avda. Beloki, s/n 20700 Zumarraga (Gipuzkoa) T.: 943 722 042 turismobulegoa@urolagaraia.com www.urolagaraia.com

O.T. Trucíos-Turtzioz Lehendakari Agirre, 61 - 1º 48880 Trucios-Turtzioz (Bizkaia) T.: 946 109 604 - F.: 946 109 414 kulturetxeaturtzioz@gmail.com www.turtzioz.org

Urduña-Orduña O.T. Orduña Foru Plaza, 9 behea (Edificio Cívico Alhóndiga) 48460 Urduña-Orduña (Bizkaia) T.: 945 384 384 - F.: 945 384 384 turismo@urduna.com www.ordunaturismo.com

ARABAKO ERRIOXA __RIOJA ALAVESA Elciego

Labastida/Bastida

GUARDIA-Laguardia

O.T. Elciego

O.T. Labastida

O.T. Guardia-Laguardia

Casa de los Maestros. Calle Norte, 26 1340 Elciego (Araba/Álava) T.: 945 606 632 - F.: 945 606 272 info@elciego.es www.elciego.es

Arco Toloño,3 1330 Labastida/Bastida (Araba/Álava) T.: 676 925 746 turismolabastida@euskalnet.net www.labastida-bastida.org

Calle Mayor, 52 1300 Laguardia (Araba/Álava) T.: 945 600 845 - F.: 945 600 239 turismo@laguardia-alava.com www.laguardia-alava.com


Kontaktu interesgarriak _ Contactos de interés

Kontaktu interesgarriak Contactos de interés 1 ELKARTE TURISTIKOAK asociaciones turísticas Araba/Álava

Euskadi AKTIBA. Euskadiko Turismo Aktiboko Enpresen Elkartea / Asociación de Empresas de Turismo Activo de Euskadi C/ Intxaurrondo, 36 - 1º Planta. 48200 Durango T.: 637 770 033 www.aktiba.info info@aktiba.com

APIT Euskadi. Euskadiko Turismo Gidari Profesionalen Elkartea / Asociación Profesional de Guías Turísticos de Euskadi www.apite.eu - apiteuskadi@gmail.com

ASOARTE. Euskadiko Turismo Agentzia Hartzaileen Elkartea / Asociación de agencias de turismo receptivo de Euskadi www.asoarte.org · info@asoarte.org

ATRAE. Euskadiri lotutako turismo-agentzia hartzaileak/ Agencias Turisticas Receptivas Asociadas de Euskadi Calle Hurtado de Amézaga,4 Bilbao 48008 T.: 944230223 www.atrae.eu info@atrae.eu

Euskadiko Ostalaritza Elkartea Asociación de Hostelería del País Vasco Gran Vía, 38 - 2º - 48009 Bilbao T.: 944 356 660 - F.: 944 236 703 www.hosteleriapaisvasco.com aehv@asociacionhosteleria.com

Euskadiko Kanpinen Federazioa Federación de Campings de Euskadi Ctra. San Sebastián-Bilbao, N-634 Km 13 - Orio T.: 944 447 254 - F.: 944 215 010 www.campingseuskadi.com federacion@campingseuskadi.com

NEKATUR Euskadiko Nekazaritza Turismoaren eta Landetxeen Elkartea / Asociación de Agroturismos y Casas Rurales de Euskadi ZUATZU - Edificio PIA Eraikina Juan Fermin Gilisagasti, 2. Local 310 - 20018 T.: 943 327 090 - F.: 943 326 700 www.nekatur.net agroturismo@nekatur.net

XARMA. Euskal Herriko Landa Ostatu Xarmagarrien Elkartea / Alojamientos rurales con encanto del País Vasco C/ San Martin 2 - 01130 Murgia (Araba/Álava) T. - F.: 945 108 882 www.xarmahotels.com xarma@xarmahotels.com

Gasteiz ON (Merkataritza Plataforrma / Plataforma Comercial) C/Herreria-Errementari, 94 01001 Vitoria-Gasteiz T.: 945 150 268 - F.: 945 150 382 www.gasteizon.com info@gasteizon.com

SEA Ostalaritza / Hostelería Pasaje Postas, 32 - 7º - 01001 Vitoria-Gasteiz T.: 900 373 051 - F.: 945 132 185 www.sea.es sea@sea.es

Arabako Errioxako Ardoaren Ibilbidea Ruta del Vino de Rioja Alavesa Calle Mayor, 68 . 01300 Laguardia T.: 945 600 710 - F.: 945 621 094 www.rutadelvinoderiojaalavesa.com info@rutadelvinoderiojaalavesa.com

Bizkaia BilbaoDendak (Merkataritza Plataforrma / Plataforma Comercial) Colon de Larreategui 13-2º dcha - 48001 Bilbao T.: 946 002 200. F.: 946 002 203 www.bilbaodendak.net info@bilbaodendak.net

235


236

Erakundeak eta kontaktu interesgarriak _ Organismos y contactos DE INTERéS Gipuzkoa

Destino Bilbao (Hotelen Elkartea /Asociación hotelera) Gran Via 38 2º - 48009 Bilbao

www.destinobilbao.com asociacionhotelera@destinobilbao.com

Bizkaiko Ostalaritza Elkartea Asociación de Hostelería de Bizkaia Gran Vía, 38 - 2º - 48009 Bilbao T.: 944 356 660 - F.: 944 236 703 www.asociacionhosteleria.com aehv@asociacionhosteleria.com

SShops (Merkataritza Plataforma / Plataforma Comercial) Elkano 4 - 1º Dcha- 20004 Donostia-San Sebastián T.: 943 090 938 - F.: 943 090 942 info@sshopsdonostia.com www.sshopsdonostia.com

Gipuzkoako Ostalaritza Enpresarien Elkartea Asociación de Empresarios de Hostelería de Gipuzkoa Almortza, 2 - 20018 Donostia/San Sebastián T.: 943 316 040 - F.: 943 312 173 www.hosteleriagipuzkoa.com info@hosteleriagipuzkoa.com

HOTELES DE GIPUZKOA Pº Mikeletegi, 52. 20009 Donostia-San Sebastián T.: 943 309 030 - F.: 943 309 150 info@hotelesdegipuzkoa.com www.adegi.es/hotelesdegipuzkoa/

ITSASALDIA. Euskal Kostaldeko Itsas Turismoko Elkarte eta Enpresak Asociaciones y empresas de Turismo Marítimo de la Costa Vasca San Juan kale 118. 20110 Pasaia (Gipuzkoa) T.: 619 81 42 25

2 AISIAldiko JARDUERAK ACTIVIDADES DE OCIO

KASINOAK __Casinos

ZEZEN PLAZAK __plazas de toros

BIZKAIA

Araba/Álava

GIPUZKOA

Gran Casino Bilbao

Vitoria-Gasteiz

Ilunbe

Alameda Urquijo, 13 Calle Lutxana s/n 48008 Bilbao T.: 944 240 007 - F.: 944 243 437 info@casinobilbao.es www.casinobilbao.es

GIPUZKOA Casino Kursaal Mayor, 1 20003 Donostia-San Sebastián T.: 943 429 214 - F.: 943 430 234 marketing@casinokursaal.com www.casinokursaal.com

Plaza del Renacimiento, 6 01005 Vitoria-Gasteiz T.: 945 161 616 (Ayto. de Vitoria-Gasteiz) iradierarena@vitoria-gasteiz.org www.vitoria-gasteiz.org

BIZKAIA Vista Alegre (Bilbao) Martin Agüero, 1 - 48012 Bilbao T.: 944 448 698 info@plazatorosbilbao.com www.plazatorosbilbao.com

Orduña Carretera Bilbao-Burgos, s/n 48460 Urduña-Orduña T.: 902 010 601 Club Taurino Otxomaio Zezen Taldea. T.: 606 279 025 clubtaurinoochomayo@hotmail.com

FAUNA BASATIA DUTEN PARKEAK __Parques de Fauna silvestre BIZKAIA Karpin Abentura Barrio de Biáñez nº 37 48891 Valle de Carranza - Karrantza Harana T.: 946 107 066 / 626 622 245 F.: 944 478 841 karpinabentura@karpinabentura.com www.karpinabentura.com

Basondo Refugio de fauna Urdabai Caserio Morgotaurre 9 Barrio Basondo, Kortezubi T.: 946 254 436 info@basondo.com www.basondo.com

Pº Miramón, 2 20014 Donostia/San Sebastián T.: 943 309 095 / 943 309 215 choperatoros@choperatoros.com www.illumbe.es - www.choperatoros.com

Tolosa C/ Oria, s/n - 20400 Tolosa T.: 943 654 466 (Ayto.)

Azpeitia Harzubia etorbidea, 21 20730 Azpeitia T.: 943 157 200 (Ayto.) azpeitia@azpeitia.net


Kontaktu interesgarriak _ Contactos de interés

3TURISMOKO

AHOLKULARITZAENPRESAK consultoras turísticas

Akimu Proyectos Turísticos Miñano (Araba-Alava) T.: 945 297 004 www.akimu.com akimu@akimu.com

Arbat, Gestión y Comunicación Vitoria-Gasteiz, (Araba-Alava) T.: 945 292 370 www.arbat.es info@arbat.es

Arcay Proyectos Turísticos Bilbao (Bizkaia) T.: 655 706 493 www.arcay.org arcay@arcay.org

Beinke Vitoria-Gasteiz, (Araba-Alava) T.: 945 218 178 - F.: 945 218 179 www.beinke.org info@beinke.org

Bizi-Biziki (Txindokiko Itzala) Hirigunea, 16 20269 Abaltzisketa (Gipuzkoa) T.: 673 895 735 www.bizibiziki.com · www.txindokikoitzala.com info@bizibiziki.com

Cegos Bilbao (Bizkaia) T.: 944 500 600 www.cegos.es

Deloitte Bilbao: T.: 944 477 000 - F.: 944 228 821 Donostia-San Sebastián: T.: 943 267 800 - F.: 943 267 801 www.deloitte.com

Geotech Miñano (Araba-Alava) T.: 945 010 949 - F.: 945 010 948 www.geotech.es info@geotech.es

Grupo Xabide Vitoria-Gasteiz, (Araba-Alava) T.: 902 253 500 F.: 902 253 874 www.grupoxabide.es info@grupoxabide.es

Gura Market IN Donostia-San Sebastián T.: 943 425 555 - 656 718 107 www.gura.es - j.elzo@gura.es

Idom Bilbao: T.: 944 797 600 - F.: 944 761 804 alberto.tijero@idom.com Donostia-San Sebastián: T.: 943 400 602 - F.: 943 390 845 mikel.guerra@idom.com Vitoria-Gasteiz: T.: 945 143 978 - F.: 945 140 254 joseluis.fernandez@idom.com www.idom.com/es/consultoria

Ikei Bilbao: T.: 944 317 709 - F.: 944 317 043 bilbao@ikei.es Donostia-San Sebastián: T.: 943 426 610 - F.: 943 426 501 ikei@ikei.es www.ikei.es

Imaginacción. Consultoría de Gestión e Innovación en Turismo Donostia-San Sebastián T.: 943 322 437 - 615 742 682 F.: 943 322 437 www.imaginaccion.eu carmen@imaginaccion.eu

Iratxeta T.: 605 716 432 www.iratxeta.eus info@iratxeta.eus

Itxaslehor Servicios Turísticos Bakio (Bizkaia) T.: 946 195 861 - F.: 946 195 862 www.itxaslehor.com itxaslehor@itxaslehor.com

JMConsultores Araba-Alava T.: 676 925 746 www.calidadytrabajo.com

K6 Gestión Cultural Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa) T.: 943 291 105 - F.: 943 292 845 www.k6gestioncultural.com k6@k6gestioncultural.com

LKS Donostia-San Sebastián: T.: 902 540 990-F.:943 016 001 lksdonos@lks.es Bilbao: T.: 902 540 990-F.:944 522 787 lksbilbo@lks.es Arrasate-Mondragón: T.: 902 540 990-F.:943 771 012 lksmondr@lks.es www.lks.es www.lksoutsourcing.es

Mas Valor Consulting Labastida (Alava-Araba) Getxo (Bizkaia) T.: 639 137 109 - 676 92 57 46 info@masvalorconsulting.com www. masvalorconsulting.com

Noski Consulting Tour Vitoria-Gasteiz (Araba-Alava) T.: 945 213 187 - F.: 945 213 178 www.noskiconsulting.com info@noskiconsulting.com

Puntuan Konsulting Balmaseda (Bizkaia) T.: 946 102 268 F.: 946 102 464 puntuan@puntuan.com www.puntuan.com

OPE Consultores T.: 943 316 115 F.: 943 216 928 www.opeconsultores.es webmaster@opeconsultores.es

Orbere Bilbao (Bizkaia): T.: 944 476 076 - 902 151 330 F.: 944 475 769 orbere@orbere.net Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa): T.: 669 394 557 orberegipuzkoa@orbere.net www.orbere.com

Turiskopio Bilbao (Bizkaia) T.: 646 822 661 www.turiskopio.com turiskopio@turiskopio.com

360 Hotel Management Bilbao (Bizkaia) T.: 944 008 888 - 671 053 446 www.360hotelmanagement.es felix@360hotelmanagement.es

237


238

Erakundeak eta kontaktu interesgarriak _ Organismos y contactos DE INTERéS

4 HEZKUNTZA ARLOA ámbito educativo

__UNIBERTSITATEAK / universidades EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (UPV/EHU) www.ehu.eus

Errektoretza / Rectorado Sarriena, s/n 48940 Leioa T.: 946 012 000 - F.: 946 012 200

Campus Bizkaia (Errekotoretza / Rectorado) Sarriena, s/n 48940 Leioa T.: 946 012 000 - F.: 946 012 200

DEUSTUKO UNIBERTSITATEA UNIVERSIDAD DE DEUSTO www.deusto.es - web@deusto.es Campus Bizkaia Avda. de las Universidades, 24 48007 Bilbao T.: 944 139 000

NAFARROAKO UNIBERTSITATEA UNIVERSIDAD DE NAVARRA www.tecnucn.es - www.unavarra.es Paseo Manuel de Lardizabal, 13 20018 Donostia/San Sebastián T.: 943 219 877 - F.: 943 311 442

Campus Gipuzkoa C/ Mundaiz, 50 20012 Donostia/San Sebastián T.: 943 326 600

Campus Gipuzkoa Paseo Arriola, 2 T.: 943 018 500 - F.: 943 018 520

Campus Araba/Álava (Errektoreordetza / Vicerrectorado) Comandante Izarduy, 2 01006 Vitoria-Gasteiz T.: 945 013 000 - F.: 945 013 354

MONDRAGON UNIBERTSITATEA UNIVERSIDAD DE MONDRAGÓN www.mondragon.edu

Loramendi, 4. Apartado 23 20500 Arrasate-Mondragón T.: 943 712 185 - F.: 943 712 193 info@mondragon.edu

__EUSKADIKO HIZKUNTZAK / lenguas en euskadi euskaltzaindia Euskaltzaindia Real Academia de la Lengua Vasca (Egoitza Nagusia /Sede Central) Pza. Barria, 15 - 48005 Bilbao (Bizkaia) T.: 944 158 155 - F.: 944 158 144 www.euskaltzaindia.eus

eusko ikaskuntza Eusko Ikaskuntza Sociedad de Estudios Vascos (Egoitza Nagusia /Sede Central) Pº Miraconcha, 48. Palacio de Miramar 20007 Donostia/San Sebastián (Gipuzkoa) T.: 943 310 855 - F.: 943 213 956 www.eusko-ikaskuntza.org ei-sev@eusko-ikaskuntza.org

etxepare Euskal Institutua / Instituto Vasco Edificio Tabakalera, Duque de Mandas, 52 20012 Donostia-San Sebastián T.: 943 023 400 - F.: 943 023 401 www.etxepare.eus e-arrietaurdangarin@etxepare.eus (Idazkaritza teknikoa / secretaría técnica)

GAZTELANIA ESKOLAK escuelas de español BIZKAIA

GIPUZKOA

EIDE

Lacunza International House San Sebastián

Genaro Oraá, 6 48980 Santurtzi T.: 944 937 005 www.eide.es eide@eide.es

Concord Idiomas Las Mercedes, 5 Bajo Dch. 48930 Las Arenas T.: 94 464 81 72 www.concordidiomas.com concord@concordidiomas.com

Mundaiz, 8 20012 Donostia/San Sebastián T.: 943 326 680 www.lacunza.com info@lacunza.com

El Aula Azul San Martín,50 20007 Donostia/ San Sebastián T.: 943 452 981 www.elaulaazul.com info@elaulaazul.com

Tandem Pasajes, 4 (Gros) 20013 Donostia/ San Sebastián T.: 943 326 705 - F.: 943 298 372 www.tandemsansebastian.com info@tandemsansebastian.com


ekitaldien Agenda Agenda de Eventos


240

ekitaldien Agenda _ Agenda de Eventos

ekitaldien Agenda Agenda de Eventos __Bilbao Otsaila Febrero Santa Ageda Abesbatzak hirian zehar. Coros recorriendo la ciudad. Inauteria / Carnaval (Data aldakorra / Fecha variable)

Martxoa Marzo Festival Musika-Música Jaialdia Musika Klasikoa / MúsicaClásica Palacio Euskalduna Jauregia www.bilbao700.com

Apirila Abril Basque FEST Euskal kulturaren jaialdia, zentzu zabalean / Cita con la cultura vasca en su sentido más amplio www.basquefest.com Gutun Zuria. Letren Nazioarteko Jaialdia / Festival Internacional de las Letras Egileen eta publikoaren arteko topaketa. Encuentro autores/público. www.azkunazentroa.com

Maiatza Mayo Bilboko Duatlolia / Duatlon de Bilbao Oinezko eta bizikleta bidezko lasterketa. Carrera a pie/ciclismo. www.bilbao.net/duatlon Bilboko Triatloia / Bilbao Triathlon Igeriketa, ziklismoa eta maratoia. Natación, ciclismo, marathon. www.bilbaotriathlon.com FANT Bilboko Fantasiazko Zinemaldia / Festival de Cine Fantástico de Bilbao www.fantbilbao.net

Ekaina Junio Gau Zuria / Noche Blanca Musika, antzerkia, poesia.... kalean. Música, teatro, poesía.... en la calle. www.bilbaointernational.com El Sol Publizitate Komunikazioaren Iberoamerikar Jaialdia Festival Iberoamericano de la Comunicación Publicitaria www.elsolfestival.com Bilbao World SUP Challenge SUPRACE series Mundu Zirkuitua (3. astea Circuito Mundial SUPRACE series (3ª Semana) www.bilbaoworldsupchallenge.com/site/bilbaosup

Uztaila Julio Bilboko Kalealdia Antzerki eta Arte Jaialdia kalean. Festival de Teatro y Artes en calle. www.bilbokokalealdia.com Festival Encounter Jaialdia Informatikaren zaleen eta profesionalen topaketa. Reunión aficionados y profesionales informática. www.euskal.org BBK Live Pop eta rock musikaren jaialdi handia. Macrofestival de música pop rock. www.bilbaobbklive.com

Abuztua Agosto Aste Nagusia / Semana Grande Bilboko jaiak. Marijaiaren desfilea. Fiestas de Bilbao. Desfile de Marijaia. www.astenagusia.com

Urria Octubre Begoñako Amaren Eguna. Ama Birjinaren jaia Día de Begoña. Festividad de la Virgen (día 11) Txikiteroen Eguna / Día del Txikitero Lagun-taldearekin ardotan ibiltzea. “Tomar vinos” con la cuadrilla de amigos.

Bad Antzerki eta Dantza Garaikidearen Jaialdia. Festival de Teatro y Danza contemporánea. www.badbilbao.com Gaueko Maratoia / Maratón Nocturno www.bilbaomarathon.com

Azaroa Noviembre B. Awards Bilbao Concept Design Festival Diseinu kontzeptualaren sustapena (data aldakorra). Promoción diseño conceptual (fecha variable). www.bawardsfestival.com Zinebi Dokumental eta Film Laburren Nazioarteko Jaialdia / Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje. www.zinebi.com Fun&Serious Game Festival www.funandseriousgamefestival.com

Abendua Diciembre Feria de Santo Tomas Azoka Nekazaritza- eta abeltzaintza-azoka (hilaren 21a) Feria agrícola y ganadera (día 21) PIN. Haurrentzako Gabonetako Parkea BECen. Parque infantil de Navidad en el BEC. www.bilbao.net Mendi Film Festival Nazioarteko Mendiko Zinema Jaialdia. Festival Internacional de Cine de Montaña. www.mendifilmfestival.com

Urte osoan Todo el año Erriberako merkatua (Alde Zaharra) Mercado de la Ribera (Casco Viejo) 365 Jazz Bilbao Otsailetik maiatzera eta urritik abendura. De febrero a mayo y de octubre a diciembre.


AGENDA

__Donostia/san Sebastián Europako Kultur Hiriburua 2016 Capital Europea de la Cultura 2016 Donostia 2016k, kulturak elkarbizitza hobea eraikitzeko tresna gisa betetzen duen rolari balioa eman nahi dio. Kulturaren Europako Hiriburu izango den urterako hiriak proposatutako programa publiko guztientzako 400 kultur proposamenek baino gehiagok osatzen dute (erakusketak, kontzertuak, antzerkia, dantza, literatura, gastronomia…). Europa osoko 500 artistak baino gehiagok hartuko du horietan parte. San Sebastián 2016, Capital Europea de la Cultura, busca poner en valor el papel de la cultura como herramienta para construir una convivencia mejor. El programa propuesto por la ciudad en su año de Capitalidad Europea de la Cultura se compondrá de más de 400 propuestas culturales para todos los públicos - exposiciones, conciertos, teatro, danza, literatura, gastronomía...- en las que participarán más de 500 artistas de toda Europa.

Urtarrila Enero Danborrada (hilaren 20a) Tamborrada (día 20) www.donostiasansebastian.com Dock of the bay Zinema dokumental musikalaren erakustaldia. Muestra de cine documental musical. www.dockofthebay.es

Otsaila Febrero Santa Ageda (hilaren 4a / día 4) Kaldereroak / Caldereros Inauteria iragartzeko desfilea. Desfiles anuncio carnaval. www.donostiasansebastian.com Inauteria / Carnaval (Data aldakorra / Fecha variable) www.donostiasansebastian.com

Martxoa Marzo Arte Eszenikoen Azoka / Feria de Artes Escénicas Antzerki-jaialdia / Festival de teatro. www.dferia.com

Apirila Abril Giza Eskubideen Zinemaldia / Festival de Cine y Derechos Humanos www.cineyderechoshumanos.com

Maiatza Mayo Maratoi Erdia / Media maratón Herri-lasterketa / Carrera popular. www.mediadonosti.com

Ekaina Junio Donosti Cup Oinarrizko futbol-txapelketa / Torneo de fútbol base. www.donosticup.com Surfilm Festibal Surfari buruzko zinemaldia / Festival de cine de surf www.surfilmfestibal.com

Uztaila Julio Heineken Jazzaldia Donostiako Jazzaldia Festival de Jazz de Donostia/San Sebastián www.heinekenjazzaldia.com Nazioarteko Donostia Hiria Estropada Regata Internacional Ciudad de San Sebastián www.regatamunilla.com

Abuztua Agosto Musika Hamabostaldia / Quincena Musical www.quincenamusical.com Aste Nagusia Donostiako jaiak. Abuztuaren 15eko astea Fiestas de Donostia/San Sebastián. Semana del 15 de agosto www.donostiasansebastian.com

Su Artifizialen Nazioarteko Lehiaketa Concurso Internacional de Fuegos Artificiales www.donostia.eus

Iraila Septiembre Kontxako Bandera / La Bandera de La Concha Traineruak / Traineras www.donostiasansebastian.com Zinemaldia / Festival Internacional de Cine www.sansebastianfestival.com

Urria Octubre Fantasiazko eta Beldurrezko Zinemaren Astea Festival de Cine Fantástico y de Terror www.sansebastianhorrorfestival.com San Sebastián Gastronomika Gastronomiari buruzko Nazioarteko Kongresua. Congreso Internacional de Gastronomía. www.sansebastiangastronomika.com

Azaroa Noviembre Behobia-Donostia Herri Lasterketa / Carrera Popular Behobia-San Sebastián www.behobia-sansebastian.com Maratón DKV Maratoia www.maratondonostia.com Itsaspeko Zinemaren Nazioarteko Zikloa / Ciclo de cine submarino www.ciclo.subacuaticasrealsociedad.com

Abendua Diciembre Santo Tomas Nekazaritza- eta abeltzaintza-azoka (hilaren 21a) Feria agrícola y ganadera (día 21) www.donostia.org Cook&fashion Modari eta gastronomiari buruzko nazioarteko azoka. / Certamen internacional moda y gastronomía. www.cookandfashion.com

Urte osoan Todo el año Bretxako eta San Martin merkatuak / Mercado de la Bretxa y San Martín www.cclabretxa.com / www.msanmartin.es

__Vitoria-gasteiz Urtarrila Enero San Antonen Herri Zozketa (Txerri baten herri-zozketa, hilaren 17a) Rifa Popular de San Antón (Sorteo popular de un cerdo, día 17) San Antón Txiki

Otsaila Febrero Santa Ageda (hilaren 4a / día 4) www.vitoria-gasteiz.org Inauteria / Carnaval (Data aldakorra / Fecha variable)

Apirila Abril San Prudentzio jaiak Fiestas de San Prudencio Armentiako erromeria / Romería en Armentia

Ekaina Junio Kaldearte Kaleko Arteen Nazioarteko Erakustaldia. Muestra Internacional de Artes de calle. Azkena Rock Festival Rock musika-jaialdia / Festival de música rock. www.azkenarockfestival.com Jokoen Nazioarteko Jaialdia Festival Internacional de Juegos (Kalean / en la calle)

Uztaila Julio Jazzaldia / Festival de Jazz www.jazzvitoria.com Santiago Eguna / Blusaren Eguna Día de Santiago / Día del Blusa Hilaren 25a. Gasteizko Jaien aurreko herri-jaia. Día 25. Fiesta popular preludio Fiestas. www.vitoria-gasteiz.org

Dibertikale Haurrentzako ikuskizunak kalean. Espectáculos infantiles en la calle. Triatloia / Triathlón

Abuztua Agosto Ama Zuriaren Jaiak Fiestas de La Virgen Blanca Zeledonen jaitsiera (Zaindariaren jaiak) Bajada de Celedón (Fiestas patronales)

Iraila Septiembre Olarizuko Erromeria / Romería de Olarizu Herri-jaia / Fiesta popular. www.vitoria-gasteiz.org Magialdia Nazioarteko Magia Jaialdia. Festival Internacional de magia. www.magialdia.org Erdi Aroko Merkatua Mercado Medieval www.vitoria-gasteiz.org FesTVal Gasteizko Telebista eta Irrati Jaialdia. Festival Televisión / Radio de Vitoria-Gasteiz. www.festval.tv

Urria Octubre Nazioarteko Antzerki Jaialdia Festival Internacional de Teatro www.vitoria-gasteiz.org Nazioarteko Kometa Jaialdia Festival Internacional de Cometas (Garaio) World Press Photo Argazki dokumentalaren jaialdia, urritik abendura. Festival de fotografía documental, de octubre a diciembre.

Azaroa Noviembre Carmelo Bernaola Nazioarteko Musika Jaialdia Festival Internacional de Música Carmelo Bernaola www.bernaolafestival.com

Abendua Diciembre Ardoaraba www.ardoaraba.com San Silvestre Lasterketa Carrera San Silvestre Hilaren 31 (Herri-lasterketa) Día 31 (Carrera popular) www.mediamaratonvitoriagasteiz.com Gasteizko Maratoi Erdia Media Maratón de Vitoria-Gasteiz www.mediamaratonvitoriagasteiz.com PIN Haurrentzako Gabonetako Parkea Parque infantil de Navidad (Centro cívico Hegoalde)

Urte osoan Todo el año Almendrako Merkatua Mercado de la Almendra (Hileko lehen larunbatetan / Primeros sábados del mes) Handizkako Merkatua Mercado de Abastos (Ostegunetan / Los jueves)

241


242

ekitaldien Agenda _ Agenda de Eventos

EUSKAL KOSTALDEA __Costa vasca Urtarrila Enero Txakolin Eguna / Día del Txakoli Getaria www.getariakotxakolina.com

Martxoa Marzo Txakolin Eguna / Día del Txakoli Bakio www.uribe.eu Berdel Eguna / Día del Berdel Mutriku

Apirila Abril Txakolin Eguna / Día del Txakoli Aia www.costavasca.org www.aiapagoeta.com Legatz Eguna / Día de la Merluza Ondarroa www.leaartibaiturismo.com Cornites Erromeria / Romería de Cornites (Monte Serantes mendia) Santurtzi www.santurtzi.net

Maiatza Mayo Arrain Azoka - Bermeo www.bermeo.eus Antxoa Eguna / Día de la Anchoa Getaria www.costavasca.org www.urolakostaonline.com Muskuilu Eguna / Jornadas del Mejillón Zierbena www.visitenkarterri.com

Uztaila Julio Bisigu Eguna / Día del Besugo Orio Madalena Eguna / Día de la Madalena Itsas Erromeria. Jai-eguna Bermeon, Elantxoben eta Mundakan / Romería Marítima. Fiesta en Bermeo, Elantxobe y Mundaka. www.bermeo.eus www.turismourdaibai.com Hegaluze Eguna / Jornadas del Bonito Zierbena www.visitenkarterri.com Getxo Blues Festival www.getxo.eus Getxo Jazz www.getxo.eus Hondarribia Blues Festival www.blueshondarribia.com www.bidasoaturismo.com Portugaleteko Folklore Jaialdia / Folklore Portugalete www.elai-alai.org Sopelana Pro Junior Uztaileko azken astea / Última semana de Julio Circuito Europeo Sub 20 ASP 1, Men&Women Arrietara-Sopelana Nazioarteko Kale Antzerkia / Festival internacional de teatro en la calle Lekeitio

Abuztua Agosto Getxophoto Agosto-Septiembre www.getxophoto.com www.uribe.eu San Lorentzoko Azoka Mercado de San Lorenzo Getxo

Iraila Septiembre Txakolin Eguna / Día del Txakoli Zarautz: tercer sábado de Septiembre www.turismozarautz.eus Getxo Folk www.getxo.eus - www.uribe.eu

Santa Eufemia Eguna Nekazaritza Azoka / Feria Agrícola www.bermeo.eus Olagarro Eguna / Día del Pulpo Zumaia (Iraileko hirugarren larunbatean / Tercer sábado de septiembre) www.zumaia.eus

Urria Octubre Euskal Herriko Pintxo Lehiaketa / Campeonato de Pintxos de Euskal Herria Hondarribia www.bidasoaturismo.com www.campeonatodepintxos.com Bermistorian Bermeo www.bermeo.eus Itsaski Eguna / Jornada del marisco Puerto Zierbena www.visitenkarterri.com

Azaroa Noviembre Txipiroi Eguna / Día del Chipirón Lekeitio. Noviembre-Diciembre www.leaartibaiturismo.com Santurtzitik Bilbora Lasterketa / Carrera desde Santurtzi a Bilbao Santurtzi www.santurtzi.net Manga Aretoa eta Komiki Aretoa / Salón del Manga y Salón del Cómic Getxo www.salondelcomicdegetxo.net

Urte osoan Todo el año Gernikako Azoka / Mercado de Gernika Urteko astelehen guztietan. Azoka berezia urriko azken astelehenean Todos los lunes del año. Feria especial el último lunes de Octubre www.turismourdaibai.com Punta Galea Big Challenge Big Wave World Tour Azaroa-Otsaila / Noviembre-Febrero La Galea - Getxo www.3sesenta.com


AGENDA

EUSKAL MENDI ETA HARANAK __Montes y valles vascos Urtarrila Enero Sagardo-denboraldiaren hasiera / Apertura de la temporada de sidrerías Astigarraga www.behemendi.org www.sagardoetxea.com Txotx-denboraldiaren hasiera / Apertura de la temporada de Txotx Hernani www.hernaniturismoa.com San Antontxu Azoka, Euskadiko Txorizo eta Odolki Txapelketa / Feria San Antontxu, concurso de chorizos y morcillas de Euskadi - Mungia

Otsaila Febrero Leitzarango Nazioarteko Arrantza Masterra / Máster de Pesca Internacional de Leitzaran Andoain www.leitzaran.org Apuko Igoera Zaramillo (Güeñes)

Martxoa Marzo Aste Santuko prozesioak / Procesiones de Semana Santa Segura Sagardo Naturalaren Kofradiaren Kapitulua / Capítulo de la cofradía de la Sidra Natural Hernani Txerriki Azoka / Feria Chacinera Sopuerta Larrabetzuko Txakolin Eguna / Día del Txakoli de Larrabetzu www.uribe.eu

Apirila Abril Artzain Eguna / Día del pastor Ordizia

Maiatza Mayo Arabako Txakolin Eguna / Día del Txakoli de Araba/Álava (Txakoli Eguna) - Amurrio www.aiaraldea.eus www.txakolidealava.com Mundumira Debagoiena (Gipuzkoa) www.mundumirafesta.com Musikaste Musika klasikoaren euskal konpositoreei eskainitako musika-astea / Semana musical dedicada a compositores vascos de música clásica. Errenteria www.herribizia.errenteria.eus Euskal Herriko Artisautza Azoka / Feria de artesanía del País Vasco Errenteria www.herribizia.errenteria.eus

ARABAKO ERRIOXA / __RIOJA ALAVESA www.rutadelvinoderiojaalavesa.com

Erdi Aroko Merkatua / Mercado Medieval Balmaseda Ilarraren Astea / Semana del Guisante Astigarraga Sagardo Eguna / Día de la Sidra Usurbil Zegama-Aizkorri Mendi Maratoia / Maratón de montaña Zegama-Aizkorri Zegama

Ekaina Junio Lezamako Txakolin Eguna / Día del Txakoli de Lezama www.uribe.eu

Uztaila Julio Sagardo Eguna / Día de la Sidra Astigarraga Ultratrail Ehunmillak Trail Goierriko 2 haundiak Beasain www.ehunmilak.com Txakolin festa / Fiesta del Txakoli Okondo Galarleiz Mendi Maratoia Zalla

Abuztua Agosto Araiako Umore Jaialdia / Araia Festival del Humor www.jaraialdia.com www.cuadrillasalvatierra.org Elurretako Andre Maria / Nuestra Señora de Las Nieves Lanestosa

Iraila Septiembre Atlantikaldia Atlantikoko herrietako musika- eta kultura-jaialdia. Festival de música y cultura de los pueblos del Atlántico. Errenteria www.atlantikaldia.eus Ordiziako Euskal Jaiak / Fiesta Vasca de Ordizia Idiazabal Gazta Txapelketa. Iraileko lehen edo bigarren asteazkenean. Concurso de queso Idiazabal. Primer o segundo miércoles de Septiembre www.goierriturismo.com www.doidiazabal.com www.ordiziakoazoka.com Sagardo eta Sagar Eguna / Día de la Sidra y la Manzana Hernani Sagar Jaia / Fiesta de la Manzana Astigarraga www.sagardoarenlurraldea.com Gipuzkoako Artzain Eguna Legazpi www.gipuzkoakoartzaineguna.eus

Otsaila Febrero Uztaberri eguna Lapuebla de Labarca

Martxoa Marzo Oliba Olio Birjina Estraren Jaia / Fiesta del Aceite de Oliva Virgen Extra

Uztaila Julio Musika mahasti artean / Música entre viñedos

Iraila Septiembre Mahats-uztaren Jaia / Fiesta de la Vendimia Ruta por los municipios de Rioja Alavesa

Paperezko Jantzien Nazioarteko Lehiaketa / Concurso internacional Vestidos de papel Gueñes www.vestidosdepapel.com

Urria Octubre Fiestas de San Severino Jaiak Putxera-lehiaketa / concurso de putxeras. Balmaseda www.visitenkarterri.com Bakailao Astea / Semana del Bacalao Hernani www.hernaniturismoa.com Tolosako Abesbatza Lehiaketa / Certamen Coral de Tolosa Urria-Azaroa / Octubre - Noviembre www.cittolosa.com www.tolosaldea.eus Euskal Herriko Idiazabal Gazta Txapelketa / Campeonato de Euskal Herria de queso Idiazabal Idiazabal Sagardo Astea / Semana de la Sidra Ezkio Itsaso www.igartubeitibaserria.eus Apuko Extrem. Zaramillo (Güeñes)

Azaroa Noviembre Gazta Azoka / Feria del queso Turtzioz Titirijai Tolosa (Noviembre-Diciembre) www.cittolosa.com · www.tolosaldea.eus Erle Eguna / Día de la abeja Usurbil Urrelur Mineralogia eta Paleontologia Astea / Semana de Mineralogía y Paleontología Urretxu

Abendua Diciembre Txuleta Eguna / Fiesta de la Chuleta Abenduaren 6tik 8ra /del 6 al 8 de diciembre Tolosa www.tolosaldea.net Santa Luzia Azoka / Fería de Santa Lucía Urretxu - Zumarraga Ogi Eguna Galdames Durangoko Azoka Abendu haseran / Principios de Diciembre Durango www.durangokoazoka.eus- www.gerediaga.eus

Urte osoan Todo el año Ordiziako Azoka / Mercado de Ordizia Urteko asteazken guztietan / Todos los miércoles del año www.goierriturismo.com - www.doidiazabal.com www.ordiziakoazoka.com Tolosako Azoka / Mercado de Tolosa Urteko larunbat guztietan / Todos los sábados del año www.tolosaldea.eus · www.tolosakoazoka.com

243


244

ekitaldien Agenda _ Agenda de Eventos

__EUSKARAREN JAIAK / Fiestas del euskera (2016) Araba Euskaraz (SALVATIERRA-AGURAIN, Araba/Álava) Ekaina /Junio Ibilaldia (DURANGO, Bizkaia) Maiatza /Mayo Kilometroak (BERGARA, Gipuzkoa). Urria /Octubre

KONTAKTUAK KULTURA EKITALDI NAGUSIEKIN __Contactos de los principales eventos culturales Donostiako Nazioarteko Zinemaldia / Festival Internacional de Cine de San Sebastián - Zinemaldia Teatro Victoria Eugenia Pza. Okendo, 1 - 20004 Donostia/San Sebastián Tel.: 943 481 212 / Fax: 943 481 218 www.sansebastianfestival.com ssiff@sansebastianfestival.com

Victoria Eugenia antzokia / Festival de Jazz de San Sebastián Teatro Victoria Eugenia. Reina Regente, 8 20003 Donostia/San Sebastián Tel.: 943 481 900 / Fax: 943 483 300 www.heinekenjazzaldia.com infojazz@donosti.eus

Gasteizko Jazzaldia / Festival de Jazz de Vitoria-Gasteiz Paseo de la Florida, 3 - 2º D 01005 Vitoria-Gasteiz Tel.: 945 141 919 / Fax: 945 130 287 www.jazzvitoria.com jazzvitoria@jazzvitoria.com

Euskadiko Orkestra Sinfonikoa / Orquesta Sinfónica de Euskadi Pº de Miramón, 124 20014 Donostia/San Sebastián Tel.: 943 013 232 Fax: 943 308 324 www.euskadikoorkestra.eus

Bilbao Orkestra Sinfonikoa Palacio Euskalduna. Abandoibarra, 4 48011 Bilbao Tel.: 944 035 205 / Fax: 944 035 115 www.bilbaorkestra.eus info@bilbaorkestra.eus

ABAO/OLBE Operaren Lagunen Bilboko Elkartea / Asociación Bilbaina de Amigos de la Ópera José Mª Olabarri, 2 y 4 Bajo 48001 Bilbao Tel.: 944 355 100 / Fax: 944 355 101 www.abao.org abao@abao.org

Musika Hamabostaldia / Quincena Musical Centro Kursaal. Avda. Zurriola, 1 20002 Donostia/San Sebastián Tel.: 943 003 170 Fax: 943 003 175 www.quincenamusical.eus quincenamusical@donostia.eus

Last Tour International Santiago de Compostela, 12 1B - Bilbao T: 944 154 551 info@lasttour.net www.lasttour.net


Informazio erabilgarria Informaci贸n pr谩ctica


246

Informazio erabilgarria _ Información práctica

Informazio erabilgarria INFORMACIÓN PRÁCTICA

KLIMA

OTORDUAK

HONDARTZAK

Euskadiko klima ozeaniko hezea da kostaldean eta kontinentala lehorrean. Tenperaturak leunak dira urte osoan zehar, udaberrian eta udazkenean euria egiten du sarritan, neguak epelak dira eta udan ez du gehiegizko beroa egiten. Udako batez besteko tenperatura 20º C-koa da eta negukoa 8º C-koa.

Otorduen ohiko orduak honako hauek dira: · Gosaria: 8:00etatik 10:00etara. · Bazkaria: 13:30etik 15:30era. · Afaria: 20:30etik 22:30era.

Uraren tenperatura 19º C eta 22º C bitartekoa da udan. Urtarrilean eta otsailean, berriz, 9ºC eta 10 ºC bitartekoa da.

HIZKUNTZAK

TAXIAK

Euskadik bi hizkuntza ofizial ditu: euskara eta gaztelania. Biztanle guztiek dakite gaztelaniaz. Euskara mugatuagoa da eta Euskadiko berezko eta jatorrizko hizkuntza da. Jatorri ezezaguna du eta ez du ahaidetasunik inguruko inongo hizkuntzarekin.

Baimendutako taxi guztiek argi eta garbi erakusten dute zerbitzu publikoa direla. Bandera jaisteagatik prezio finko bat dago eta horri egindako denboraren eta distantziaren araberako beste prezio bat eransten zaio. Tarifa publikoak dira eta ikusgai daude. Taxi guztiek izan behar dute taximetroa eta bertan ordaindu beharreko zenbatekoa ageri da. Gehigarriak badaude, jendaurrean egon behar dute ikusgai.

LARRIALDIAK Tel.: 112 - (Ertzaintza)

ADUANA BETEBEHARRAK Herrialdean sartzeko ez da inolako txertorik jarri behar. Atzerriko diruari dagokionez, pertsona bakoitzeko 6.000 eurotik gorako zenbatekoak aitortu egin behar dira aduanan.

JAI OFIZIALAK · Urtarrilaren 1a, Urte Berria · Urtarrilaren 6a, Jaunaren Agerkundea · Martxoaren 24a, Ostegun Santua (2016) · Martxoaren 25a, Ostiral Santua (2016) · Martxoaren 28a, Pazko Astelehena (2016) · Apirilaren 28a, San Prudentzio (Araba) · Uztailaren 4a, San Balentin Berrio-Otxoa (Bizkaia) · Uztailaren 25a, Santiago Apostolua · Abuztuaren 15a, Andre Mariaren Jasokundea · Irailaren 9a, N.ª S.ª de Aránzazu (Gipuzkoa) · Urriaren 7a, Gernikan lehen Eusko Jaurlaritza osatu zeneko 80. urteurrena · Urriaren 12a, Pilarreko Ama Birjina · Azaroaren 1a, Santu Guztien Jaia · Abenduaren 6a, Konstituzio Eguna · Abenduaren 8a, Ama Birjina Sortzez Garbia

ORDU OFIZIALA Udazkena-Negua (GMT+1) Udaberria-Uda (GMT+2).

BEZ Ostalaritzan eta ostatuetan: % 10. Gainerako saltokietan: % 21. Bisitan datozen Europar Batasunetik kanpoko herrialdeetako herritarrek BEZa berreskuratu ahal dute 60 eurotik gorako erosketetan (tax-free). Horretarako, faktura eta produktua aurkeztu behar dute aduanan, bisitatu duten Europar Batasuneko azken herrialdetik irteten direnean.

NAZIOARTEKO DEIAK Atzerritik Euskadiko edozein lekutara deitzeko: 00 34

DIRUA Euskadiko diru ofiziala euroa da.

PASAPORTEA Europar Batasuneko herritarrak eta Europako Mendebaldeko herrialde batzuetakoak nortasun-agiria aurkeztuta sar daitezke. Beste herrialde batzuetako herritarrek, kasuan kasu, pasaportea indarrean edo pasaportea eta bisa izan behar dituzte. Kontsultatu Espainiako enbaxadetan eta kontsuletxeetan.

DENDAK Ohiko ordutegiak 9:00etatik 13:30era eta 16:00etatik 30:00etara dira. Establezimendu asko larunbatetan ere zabalik egoten dira. Saltoki handiak eguerdian ere zabalik daude eta larunbatetan goizez eta arratsaldez irekitzen dute.

TENTSIOA Ohiko tentsio elektrikoa 220 W eta 50 ziklokoa da. Argindar-hartuneak europar motakoak dira eta bi konektore biribil dituzte.

ESKUPEKOAK Eskupekoa prezio eta faktura guztietan sartuta dago; hortaz, ez da beharrezkoa ematea. Hala ere, egoki iritziz gero, eskupekoa utz dezakezu, jasotako zerbitzu ona saritzeko.


Informazio erabilgarria _ Información práctica

Clima

Hora oficial

El clima de Euskadi es de tipo oceánico húmedo en la costa y continental en el interior. Las temperaturas son suaves a lo largo de todo el año, con lluvias frecuentes en la primavera y el otoño, inviernos benignos y veranos no excesivamente calurosos. La temperatura media en verano es de 20º C y en invierno de 8º C.

Otoño-invierno (GMT+1) Primavera-verano (GMT+2).

Emergencias

Horarios de comidas Las horas de comidas habituales son las siguientes: · Desayuno: de 8:00 a 10:00. · Comida: de 13:30 a 15:30. · Cena: de 20:30 a 22:30.

T.: 112 - (Ertzaintza, Policía Autónoma Vasca)

Idiomas

Formalidades aduaneras

Euskadi tiene dos idiomas oficiales: el euskara y el castellano. El castellano es hablado por la totalidad de los habitantes. El euskara, de uso más restringido, es el idioma propio y original de Euskadi. Es una lengua cuyos orígenes no han sido desvelados y no tiene parentesco aparente con ninguna de las lenguas vecinas.

No se requiere ningún tipo de vacunación para la entrada en el país. En cuanto a moneda extranjera, cualquier cantidad que exceda un equivalente de 6.000 euros por persona debe ser declarada en la aduana.

Fiestas oficiales · 1 de enero, Año Nuevo · 6 de enero, Epifanía del Señor · 24 de marzo, Jueves Santo (2016) · 25 de marzo, Viernes Santo (2016) · 28 de marzo, Lunes de Pascua (2016) · 28 de abril, San Prudencio (Araba/Álava) · 4 de julio, San Valentín de Berrio-Otxoa (Bizkaia) · 25 de julio, Santiago Apóstol · 15 de agosto, Asunción de la Virgen · 9 de septiembre, N.ª S.ª de Aránzazu (Gipuzkoa) · 7 de octubre, 80 aniversario constitución en Gernika del primer Gobierno Vasco. · 12 de octubre, Virgen del Pilar · 1 de noviembre, Fiesta de Todos los Santos · 6 de diciembre, Día de la Constitución · 8 de diciembre, La Inmaculada

IVA Hosteleria y Alojamientos: 10%. En el resto de comercios: 21%. Para los ciudadanos de países no miembros de la Unión Europea en visita turística, el IVA puede ser reembolsado en las compras superiores a 60 euros (tax-free) presentando la factura y el producto en la aduana, a la salida del último país miembro de la Comunidad Europea visitado.

Llamadas internacionales

admitidos con el Documento de Identidad. Para los ciudadanos de otros países se requiere, según los casos, pasaporte en vigor o pasaporte y visado. Consultar en Embajadas y Consulados de España.

Playas La temperatura del agua en verano oscila entre los 19º C y 22º C. En los meses de enero y febrero desciende hasta los 9º C y 10º C.

Taxis Todos los taxis autorizados exhiben de forma clara su condición de servicio público. Existe un precio fijo por bajada de bandera más un precio por tiempo y espacio recorrido, sujeto a tarifas públicas y visibles. Todos los taxis cuentan con taxímetro donde figura la cantidad a pagar. Si existen suplementos deben figurar expuestos al público.

Tiendas Los horarios normales son de 9:00 a 13:30 y de 16:00 a 20:00. Los sábados permanecen abiertos muchos comercios. Los grandes almacenes permanecen abiertos al mediodía y abren los sábados mañana y tarde.

Voltaje

Para llamar desde el extranjero a cualquier punto de Euskadi: 00 34

La corriente eléctrica habitual es de 220V y 50 ciclos. Tomas de corriente de tipo europeo, de dos conectores redondos.

Moneda

Propinas

La moneda oficial de Euskadi es el Euro.

En todos los precios y facturas está incluida la propina, por lo que no se considera obligatoria. A pesar de ello, y si se considera adecuado, puede dejar propina para manifestar satisfacción por un buen servicio.

Pasaporte Los ciudadanos de la Comunidad Europea y algunos países de Europa Occidental son

__TELEFONO INTERESGARRIAK / Teléfonos de interés Larrialdiak / Emergencias T.: 112 (Larrialdi guztietarako / Cualquier tipo de urgencia) Telefono-informazioa / Información de telefonía T.: 11888 (Orrialde Horiak / Páginas Amarillas) T.: 11811 (Telegate) T.: 11840 (Euskaltel) T.: 11822 (Telefónica) T.: 11825 (Telefónicaren nazioarteko informazioa / Información Internacional Telefónica) Herritarrentzako informazioa / Información Ciudadana T.: 010 (Hiriburuetan eta herri batzuetan / Capitales y algunos municipios)

Pasaporteak / Pasaportes (Hitzordua / Cita previa: 902 247 364) · Vitoria-Gasteiz: T.: 945 209 548 Astelehenetik ostiralera, 9:00etatik 21:00etara Lunes a Viernes 9:00 h.-21:00 h. · Bilbao: T.: 060 Astelehenetik ostiralera, 09:00etatik 14:30era eta 16:00etatik 20:00etara . De Lunes a Viernes de 9,00 h. a 14,30 h. y de 16,00 h. a 20,00 h. Larunbatak / Sábados 9:00 h.-14:00 h. · Donostia/San Sebastián: T.: 943 449 874 Astelehenetik ostegunera, 9:00etatik 17:00etara Lunes a Jueves 9:00 h.-17:00 h. Ostiralak / Viernes 9:00 h.-14:30 h.

Errepideei buruzko informazioa / Información sobre carreteras T.: 011 www.trafikoa.net Informazio meteorologikoa / Información meteorológica www.euskalmet.euskadi.eus

__ ERRESERBA ZENTRALAK / Centrales de reservas EUSKADI

Donostia/SAN SEBASTIÁN GIPUZKOA

BILBAO

www.viajesporeuskadi.es

www.sansebastianreservas.com

www.bilbaohoteles.com

247


T

5

P

16

3

7

T

T

P

3

T

T

T

T

2

3

T

1 8

T

T

T

P

13

P 3

T 14 12

T

P

T 8

T

3

7

T

T

T P

T

2

2

T

1

P

T T 2

T

P

P

5 3

T

T

T

T

9


PLANOAk _ PLANOS

__BILBAO ERAKUNDE PUBLIKOAK / INSTITUCIONES PÚBLICAS

1 Gobernuaren Ordezkariordetza / Subdelegación del Gobierno 2 Foru Aldundia / Diputación 3 Udala / Ayuntamiento

T P

ZERBITZU ETA ERAIKIN INTERESGARRIAK / SERVICIOS Y EDIFICIOS DE INTERÉS

P

Campo de Fútbol de San Mamés futbol-zelaia Plaza de Toros de Vista Alegre zezen-plaza Postetxea / Correos Bilboko Burtsa / Bolsa de Bilbao Deustuko Unibertsitatea / Universidad de Deusto Plaza Barria / Plaza Nueva Azkuna Zentroa-Alhondiga Bilbao Doña Kasilda parkea / Parque de Doña Casilda Begoñako basilika / Basílica de Begoña Erriberako merkatua / Mercado de La Ribera Teatro Arriaga antzokia Merkataritza Ganbera / Cámara Comercio Teatro Campos Elíseos antzokia Euskalduna Kongresu eta Musika Jauregia / Palacio Euskalduna de Congresos y de la Música 15 Bilbao Arena (Miribilla) - Baloncesto / Saskibaloia 16 Isozaki Atea

T

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

9

T3

P

4 6

T

1

4

P

T T 4

10

11

T

3

1

3

MUSEOAK / MUSEOS

T

P

T

10

T

P

1 Bizkaiko Arkeologia Museoa / Museo Arqueológico de Bizkaia 2 Bilboko Benedikto Museoa / Museo Benedicto de Bilbao 3 Arte Ederren Museoa / Museo de Bellas Artes 4 Aste Santuko Pausoen Museoa / Museo de Pasos de Semana Santa 5 Bilboko Berreginen Museoa / Museo de Reproducciones de Bilbao 6 Elizbarrutiko Arte Sakratuko Museoa / Museo Diocesano de Arte Sacro 7 Museo Guggenheim Bilbao Museoa 8 Bilboko Itsasadarra Itsas Museoa / Museo Marítimo Ría de Bilbao 9 Zezen Museoa / Museo Taurino 10 Euskal Museoa / Museo Vasco

6 2

5 T

15

P

MIRIBILLA

T

T

1

GELTOKIAK - GARRAIOAK / ESTACIONES-TRANSPORTES

1 Abandoko tren-geltokia (RENFE) Ibilbide ertaina eta luzea / Estación de tren de Abando (RENFE) Media y larga Distancia 2 Atxuriko tren-geltokia (EUSKOTREN) / Estación de tren de Atxuri (EUSKO TREN) 3 Santanderreko tren-geltokia (FEVE) / Estación de tren de Santander (FEVE) 4 Zazpi kaleetako tren-geltokia (EUSKOTREN) / Est. de tren del Casco Viejo-Zazpi Kaleak (EUSKO TREN) 5 Termibus autobus-geltokia / Estación de Autobuses Termibus HAINBAT / VARIOS

Turismo Bulegoa / Oficina de Turismo 1 Udaltzaingoa / Policía Municipal 2 Polizia Nazionala / Policía Nacional 3 Ertzaintza Auto-biltegia / Depósito de Coches T Taxi-geralekua / Parada de Taxis P Aparkalekua / Parking Autobus-aparkalekua / Parking de autobuses Metro-geralekua / Parada metro Eliza / Iglesia Tranbia / Tranvía Bidegorria / Carril bici

249


Pase

o Nu

evo

ue vo

Monte

Pa se oN

URGULL

3 7

uardo Ch illida Pº de Ed

ieta

a ch on

e Zu o d bie e l ta a C

s Pa

ara Am

Pa se o de Be lok a

Aie

a E le iz egi

s

Paseo d e M o rl a n

K a ta li n

ondo

de

Errond

ri G

tegi

Tx

ame ndi

ain

E r r ondo

elio

And o

io

Rog

de

Pu

tene

to

k

l

Azkara

Al

er

ba

A lto

i Melod

roto

a M

a ez

ber

era rab Be de

e Err

seo

Alto d

Borr

oto

Pa

de Lugaritz

beitia adina

s Pin os

Dr. M

egi

Lan

Izaburu

te

de lo

Aizko

rri

de lo ino

eo d e

Infa i

urid

ro G

tes

s Mikele

Cam

Pas

iz eatr

tina

nta

Infan

ta B

Cris

on J

Infan

est

Ma

ne rrae Ge de

o

e n bi d e Zahar

Puiu-Lanberri

Bor

xe

Pla Antonio Maria Labaien

Parque de Melodi

te

et

e

te d

o Pase

en sbad uan

Wies

te D

o eld

Fuen

Ig

Eas

e La z k a n o eo d

Bidegor ri de Tr

Pa se o d e Izos t

ber

Po

o

de

Eas

o

la Loio Urb

rola

nte

Ma

Belizalde

iti Gorr

P as

é O laizola

Orta

era be

Parque de Arbaizene

Morlans

era

Pas eo d eB

B

Parque de Aiete

ie e A o d

rtu

a

o

eo d e Igeldo

Leg

an Elk

P as

n

ar

se

a S. Ju

am Mir

rina

Pa

ar

ibai Gar

ani

fo riun El T ezo eL sd

Bla

ndi

e

aF

s

Bera-Bera

Ave s

s

eo

B de

rbusto

alerdi

Plaza de Leire

i

los A

San Roque

Paseo de Morlans

ala

e las

de

J os

Palacio de Aiete

se

Pa seo d

eo

a

Arrok

San Roque

Rotonda de Lazkano

Pa

eo Pas

Plaza del Deporte

Aves

Ur

la

l Ruiz

Plaza de Alkiza

m

tolo

Bar

1

Lizarra /Estel

Rafae

ndi

Pl. de

la s

Pas

San

Beloka

a

Pa

Pa

ra

ºd

Pagola

o

rr eE

Tomás Garb

ixe

Gaxen

Or

ur

Us

en

T

Me

z Plaza de America uru b ta

Rotonda de Sesiotegi

Plaza de Santa Cruz

Berri ra tza Goi k o G al

aut

bil

Parque de Otxanda

e

Zar

B

r bie i Xa izard L

de Pº Iness a de

ale

e od

se

Pa

i

g nte

Marañón

od se

utz

re UrPl. de

Pl. de Astigarraga

in

ea

Zara

rra Illa erri B

txu

4

Rotonda de Lugaritz

Ba

Isturin

Parque de Guarnizo

Pinos

Iza

Lug

de

ur

en

a

et

Camino de los

Plaza de Zapatari

ue

Ist

rtu

a

z

los

P ri

z arit

uq

Po

ne

ea

ae

en

tz

de

To Plaza Angela Figuera

tsu

el

a

roj

rtu

Un

Paseo del Doctor

gi

eal

ut

ida

l

J. O

lD

Plaza de Izurun

Gantxegi

Munto

rutz

le c i o Inda

p

od

Ba

Po

Gu

i

ld a de A

T

rtín

Ma

Amara

o

AIETE

ast

g asa

de

ka

Pío

ci

d

e Ga ntxe

ra

en

Pl. de Aitor Zabaleta

la

C ami n o

Za

Av

io

r re

eo

de

z

kue

Az

Lorea

saT rdo La rna és Be storn E Pl. de Karlos Plaza de Lautximinieta Santamaría

de Sa ns e

Grupo Donostiazaharra

Parque de Luis Villasante

Plaza de Ibaeta

o

seo

o

eri

aci

eH

od

Ca mino

e

el Lardiz ab anu al

Parque M de Ibaeta

Miraconcha Pa s

Pa

Pal

se Pa

Pa

z

an

d

ada

San

an de Smé Altoartolo B

é ar tolo m t a e e San B

se

a

eri

Lugaritz

ro

C a lz

s

Pa

Pa

Es c o l t a R e

e

dia

eH

Parque de Serafín Baroja

Eb

Callejón

ore

Ler

txo

kia

Su de

rbi

len

gil

Zarautz

ªd

az

Im

od

Lugarizko gaina

el Vázquez Mo Manu ntalb

Aduna

ra

se

orri

M on

al

zab

rdi

Iga

Pa

Aizk

cci

l La

ztu

ae

H eo de eriz Pas Heriz-Aizkorri

en

Z

ara

se

utz

rre

E.

ue

an ºM

8

l

ANTIGUO

em

tso

or

ad

lb Xa

a

su Re

Mir

S

art

o oik i lar

r

Be

a and

Campus

u ans

Munibe

Plaza Padre Vinuesa

Paseo de la Concha Paseo de Miraconcha

Pl. de Gorgatxo

. Ntra. de Sra nzazu Ara

tía

pa

rri

be a

Ug

J. G

na

kuo

Le la

Sa

t

nar

ihe

Plaza O J. Caro s ria Baroja a i l E ber

ea sten

Plaza del Bicentenario

2

a orr

Pl. de st Gascuña I

L de

Parque de Miramar

Pl. de Errotatxo Pl. de Alfonso XIII

ing

a

ay

Pl

Pico del loro

i

Ma

t jus

aL

on

Sim

M.

M.

P

no rra ita Se ngu A

nta

n

P.

rai s

Re

Plaza Adarra

xeg

tz

ak

Ola Plaza Konporta

e urr

ala

Benta Berri

A de Mª Plaza J. M. Sert

steg

alu

Be rau

Za

Arz

C.

e zku

on cci

kar

um

i ara

Et

o

ta

T

i reg

h nc

aC

rre

Tx

ño

To a.

a los

A.

d Av

gro

on

ule

Vi

zi

tor

iz

ste

Ga

atru

de an ai Ju Gar

Lo

ia-

ara

Ma

eG

an

nib

Do

P

3

.Z da Av T

da

da

to

Parque

C.C SAN MART

Ma

a. S

a

On

On

Plaza Bayona

n Tre

e ºd

d On

i

n Ave

Plaza R Xabier Zubiri te Muafael sa noa Arra Plaza de de Marq Mir ués Zaragoza afl

La

Avd

de

ota

a

2

ia

P T

Err

plon

Pla Gip

a

id flor

a Peñ

And

Plaza de Cervantes

Satrustegi Pam

P

leva Bou del a ed T Alam

Emb

n Her

Avenida de

net

eta Zubimusu

arr

er de B Paseo

n

C LA BR

CENTR

ya

Ondarreta Plaza de Reno

o S. Lorenz i arrieg Pl. S

eltra

Eu

e la Pl. d cha Bre

P

. Bru

Pº d e

Ester

Parque de Alderdi-Eder

Pla

Avda

Narrica

4

Plaza del Funicular

M de

1

6

eo Pas l Faro de

IGELDO

Parque de Miguel de Unamuno

Pl. de tx Lasala Bilin rra amu Pl. de Sok la Lasta tea Ijen

Santa Clara

Monte

Plaza Europa

PARTE Ferm VIEJA

Isla

ro

de B

n lbeto in Ca lines

o

Fa

4

Juan

l

era

Gen

S ilbao Iñigo ría ade esc Plaza de la P Constitucion

A

de

eronim

el

rto

Pue

nte

ice an V

to gos

am Ald

. Co

San J

od

r ayo C. M

se

rio pana Cam ngel Á ri Ma

Pa

Pa PUERTO / KAIA

3

1

Faro de Igeldo

aa ubid elle La S el Mu d o e s

rda

Sta

31

lo

stil l Ca

Plaza de Jacques Cousteau

Sor

Zuloaga

Plaza de la Trinidad

e

aluz

5Plaza de


an ue l Bar a ndiar

Sa

s n Bla

se Mi g de Jo

Man

d il Ro

GuPº de rut ze

Pasajes

Renteria

Marino Tabuyo

Ategorrieta

Xabier Aizar o de n Pase

ne die

6 5

e

Ald

Puente Astiñene

o de Zu C a m in

S. de Aloña S. de Urbasa

Alt o

Zorr

oaga o de

nd

iga in

Pase

Me

Paseo

del

2

Do

ct

or

Be

- GARRAIOAK / ESTACIONES-TRANSPORTES

Iparraldeko geltokia (RENFE) Ibilbide luzea / Estación del Norte (RENFE) Larga Distancia 2 Amarako geltokia (EUSKOTREN) Barne-garraioa / Estación de Amara (EUSKO TREN) Transporte Interno Pu3 ente de Autobus-geltokia / Estación de Autobuses Urdinzu 4 Funikular-geltokia / Estación del Funicular HAINBAT / VARIOS

Patxilardegi

ga

de

Anoeta

bid

apa

ndo

Alaio

Beroiz di Her man os Ota men

Avda. de Barcelona

Loiola Paseo de La Ribera de

10

s R oble s

ea

ren

San Cristobal

kor Kon

z nd

Mu

Mundaitz

Ind iano ene

Ro dil

De lga do

lau dio

.C

Dr

Pa

teo

Zem oriya

Pase o

se oC Za ba oló let n a

Paseo del Duque de Mandas

Ira

Paseo Colón

Paseo de los Fueros

Paseo de Francia ait

o

Alt

ros ne Are los r de ala Ar

de Lo

oa

orr

Z de

riel

ene

se

Pa

Plaza Padre Donostia

a

ag

rro

Zo

oiola

e od

Loiolatarra

1 Batxillardegi

ib reg

e

nb

Illu

ga

eL sia d Trave erri

Jau

Alza

de Terranova

seo ta oe

An

San Juan

rko

na

le da

T cia l oribio Gra zaba Ola

Gab

de

Ma

Astilleros

T C.C. Pescadores ARCCO

de

Prim

eo

Pas eo del Árb ol de Ger nik a

Pas

rra

Sie

e

od se Pa

G

z

Iglesia

Lavanderas GELTOKIAK Plazaburu

zenene

Pa

Camino de

LOIOLA

Plaza J. M. Alkainz

Pescadores del Gran Sol

Plaza Irun

P

Aquarium-Itsas Jauregia / Aquarium - Palacio del Mar Eureka! Zientzia Museoa Untzi Museoa / Museo Naval Museum Cemento Rezola Museo San Telmo Museoa Museo Real Sociedad Museoa Historiaren Etxea (La Mota gaztelua, Urgull) / Casa de la Historia (Castillo de La Mota, Urgull) a 8 Centro de Recursos Medioambientales / Ingurumen i b Ur o baliabideetako Zentroa (Parque Cristina-Enea parkea) nd bio Zu 9 Tabakalera (Kultura Garaikidearen Nazioarteko Zentroa / Igeltegi Centro Internacional de Cultura contemporanea)

1 2 Troia 3 Pas 4 eo 5 6 Ciudad Jardín 7

Matxiñene Rotonda de Loiola

ñe

do

Or

reg

del M

Ttu

Río n Oiartzu

Prim

co

n

ne

mia

ncis S. FJraavier

Bazta

iñe ita

Ferrerías

ndo

a

El Jardín de la Memoria

Real Cía. Guipuzcoana de Caracas

Ar

o

Plaza de lasArmerías Plaza de Las Ferrerías

d e E r ro

a arr av

a izu

N de

Isp

p Ka

La Auto no

o

Vía

Av

l II

be

Isa

rid ad e M on ag

se

r

aso

Victor Hugo

SanMaestr teste o ban

Balleneros

. da

e IV

ad

nid

Av

b

Isa

Pase o

be

Bid

Humboldt

Plaza Giuseppe Verdi

o ori

Posta eta Telegrafoak / Correo y Telégrafos aestro Miramar Jauregia Palacio Castillo de la Mota Gaztelua Jolas Parkea / Parque de Atracciones Anoetako estadioa / Estadio de Anoeta Haizearen Orrazia / Peine del Viento Deustuko Unibertsitatea EUTG / Universidad de Deusto E.U.T.G. Euskal Herriko Unibertsitatea / Universidad del País Vasco 9 Kursaal Kongresu Jauregia / ia rego Palacio de Congresos Kursaal Tola Aldapa 10 Plaza de toros Ilunbe zezen-plaza Paseo

MUSEOAK / MUSEOS

Plaza María Zambrano

Plaza Santiago

Corsarios Vascos

e Av

Pa

s

Podabine

. da

elip

tego ERAKUNDE PUBLIKOAK / INSTITUCIONES PÚBLICAS rriet a

Aldapa

Juan Zaragüeta

Balleneros

Pl. de los Estudios

de TlosPlaza Marinos

AMARA BERRI el II

Carlos I

erria

e Avenida d

J. M. Salab

Plaza de los Etxeberri

Plaza de Cofradías Plaza de las Donostiarras dePortutxo

Lan

ida en Av

nd gu Se

m ha ing rm Be Txofre

R Aldapa

Riberas

Consulado

sio sta ia Eu milib A Plaza de los Soldados

ta

do

ío D

Egia

P de uent Soc la Reae ieda l d

a. F

ke Los Amez

o

e Am

eba

Pablo Sarasate

Avd

Plaza de los Mercaderes

ond

Río

ñ

ga tza

T

Plaza de la Segunda República

tegi er Barkaiz

Catalina de Erauso

Jai-Alai

ed

Nemesio Etxaniz

7

2 3

de A

1 Udala / Ayuntamiento 2 Foru Aldundia / Diputación Foral Avd3a. deGobernu Ategorrieta Zibila / Gobierno Civil

Oiartzun

Parque de Errota Berri

r

Vieja

ZERBITZU ETA ERAIKIN INTERESGARRIAK / SERVICIOS Y EDIFICIOS DE INTERÉS

saj Plaza de Pa Iruresoro a

LaTejeria

Pablo Gorosabel Plaza Plaza ma Gabriel Maria Palonda Mira Lafitte

ba

na

ada

Tolaregoia

Pasarela de Mikel Laboa

l Urumea

Bizkaia

io

T Cort

az

Javi

ua

as Huert

txo

8

se Jo re de Agir nte nio e Pu o P Ant

r áza

Plaza de Zu do Pío XII P. M. Colla

Rotonda de Morlans

S

Calz

1 2 3 Plaza de Benita 4 Asas 5 en 6 m r Ca ña 7 del a n g e a etz Plaza de Virg Am o Luis Martín sor e r 8 Santos e Iru

a

Parque de Cristina-enea

Paseo de

Paseo de

cho El Sab

T. Luca de Tena

Sagrada Familia

ene

Alkolea

Pasarela de Gladys del Estal

Parque

Avda. San

Plaza del Sauce

oroa

Portuondo

AMARA ZAHARRA Azpeitia

J

Errollaundi

Parque Puente de Araba Mundaiz

Calle del

iz Isp

an Gr

ca rro La P.

omia d Salu e la

uton

Jardines Menchu Gal

r .A

Pasaje de Alkolea

Mundaitz

Pº de Errondo

do

Vía

lda

Egia

Plaza del Centenario

2

Err

rta C. Co

s

9

ako

Aldakoenea

Pl. Nestor Basterretxea

3

a an

Donostia/ __San Sebastián

a

Mª DoP lores

Ma

de l

ATEGORRIETAULIA

Avenida de Ategorrieta

EGIA

Atotxa

Trave sía

Calzada de Egia

gañ

oE

r Ped

aza de J. M. Paternina Alonso

ia

Plaza de Bitoriano Iraola

Maria

Mir acr uz

Plaza de Zuhaizti

Iztueta

Pl. Blas de Otero

Ka

T

a eb Tru

Gro

a

n gu

an Gr tó n An ga dio ria au zu Cl Lu

s

girre Iparra

La A

P

na

s

Plaza Easo

az

lico

za

ra Mo

T

ás Tom

ató

es C

Rey

ieta

so

Urb

La

a Rond

ribia

a Toc

z che Sán i end rram

ord

Pl. Campo de Atotxa

1

Paseo de Fed eric o Garcia Lorca Paseo del U rumea

dar

a

Du

Hon

ric

P

Jose ia Plaza de Glor Vasconia

Pl. Teresa de Calcuta

nte de María Cristina

1

n

Ald

T

Pl. de Bilbao Valentín Olano nso AlfoVIII Pue

Plaza delP Buen Pastor

cruz

Agirre

aria

Sa

net

i Goñ

e

M ir a

na

s oE

din

za rki

GROS

se

ola

n xe cu tet Ar Se Pl. del ral e n Plaza de Txofre Ge Nafarroa Beherea o

Plaza de Enrique Casas

Mi

c

nF

Cataluña

Plaza Pinares

o isc

ran

Sa

P Plaza de

eva

C. Nu

Plaza Euskadi

rtín

a nM

rda

ay

sat

o

Get

ribia

dar

Arra

a gar

Hon

C. N TIN

Ber

Sa

A

Lili

l

rcia

a nM

Tn

iram

ría Ma

a

aide

ruk

Etx

T tad er RO e La Lib ad

id

Plaza de Zuberoa

de nte lina Plaza de Pue Cata . España Sta

z

r Txu

ke Idia

2

Usa

Plaza Ramón Labayen

n Oke

o

in Cam

ag ndiz

eM girr

ón

go Ben aza de puzkoa

Ram

i azp

Plaza Okendo a etxe

a

P eñ

P

la de ntina ina e eo tal Pas ca Arg Ca úbli a. Rep St do

ard

e Pº d

de nte la PuZeurrio

C.C. RETXA egente R P Reina

eZ

ad

nid

Ave

l Im

la izao

l a era a Gen

ue

ag Etx

la urrio

ue Mig

e de L

al H

usk

P

9

ón RamCajal y

ía Mar

erria

o se

Manteo

T

Se

sús de eo nca Paslama Sa

l Ja

Pa

Z de

Plaza de Lapurdi

ola

m ha ing rm Be

e Je Pº d

gi ure

i urr

Za ba let a

d

ya

Pla

P a seo de U

Sagües

lia

la

rrio

u eZ

PLANOAk _ PLANOS

Solaneta

Pl. de Tomás Alba

gi

ris

ta

in

Turismo Bulegoa / Oficina de Turismo DSS 2016 Zentroa / Centro DSS 2016

(Europako Kultur Hiriburua / Capital Europea de la Cultura)

1 Udaltzaingoa / Policía Municipal 2 Polizia Nazionala / Policía Nacional 3 Ertzaintza Auto-biltegia / Depósito de Coches Zorroagagaña T Taxi-geralekua / Parada de Taxis P Aparkalekua / Parking Autobus-aparkalekua / Parking de autobuses Eliza / Iglesia Bidegorria / Carril bici Oinezkoek lehentasuna duten bizikleta-ibilbidea / Itinerario ciclista con prioridad peatonal

251


7

3

1

Pza. de AmĂŠrica Latina

1 7

C. Juan

a Juga

n

T

T 10

P

P

T

3 9

P

Seminario

5

7

6

1

2 6 P

4

Pza. de Villa Suso

2 3 1

5

P

1

11 T

4 P P

T

5 1

T

2

6

11

4 3

T 2

P

P

T

Jardines la Libertadde

P

2

P


PLANOAk _ PLANOS

__VITORIA/GASTEIZ P no

tia

e ld

rta Po

T

Le

a gu

ERAKUNDE PUBLIKOAK / INSTITUCIONES PÚBLICAS

1 2 3 4 5 6 7

Udala / Ayuntamiento Udal Bulego Teknikoak / Of. Técnicas del Ayuntamiento Palacio de Ajuria-Enea Jauregia Batzar Nagusiak / Juntas Generales Foru Aldundia / Diputación Foral Eusko Legebiltzarra / Parlamento Vasco Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco ZERBITZU ETA ERAIKIN INTERESGARRIAK / SERVICIOS Y EDIFICIOS DE INTERÉS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 P

1

10 11

Espainiako Plaza / Plaza de España Villasuso jauregia / Palacio Villa-Suso Andre Zuriaren plaza / Plaza de la Virgen Blanca Kordoi etxea / Casa del Cordón Andre Maria Sortzez Garbiaren katedral berria / Catedral Nueva Mª Inmaculada Andre Mariaren katedral zaharra / Catedral Vieja Sta. María Brulleria plaza / Plaza de La Brullería Iradier Arena zezen-plaza / Iradier Arena - Plaza de Toros Mendizorrotzako kirol-instalazioak / Instalaciones deportivas municipales de Mendizorroza Europako Kongresu Jauregia / Palacio de Congresos Europa Posta eta Telegrafoak / Correos y Telégrafos MUSEOAK / MUSEOS

P

Museo Artium Museoa Museo Bibat Museoa Arma Museoa / Museo de Armería Arte Ederren Museoa / Museo de Bellas Artes Natura Zientzien Museoa / Museo de Ciencias Naturales Andre Zuriaren Kofradiaren Farolen Museoa / Museo de los Faroles de la Cofradía de la Virgen Blanca 7 Arabako Heraldika Museoa / Museo de Heráldica Alavesa 8 Elizbarrutiko Arte Sakratuko Museoa / Museo Diocesano de Arte Sacro 9 Andre Mariaren katedrala zaharberritzeko lanak / Obras de restauración de la Catedral de Santa María 1 2 3 4 5 6

P

P

O.T.A.

T

GELTOKIAK - GARRAIOAK / ESTACIONES-TRANSPORTES

P 8

1 Autobus-geltokia / Estación de Autobuses 2 Tren-geltokia (RENFE) / Estación de Tren (RENFE) HAINBAT / VARIOS

Turismo Bulegoa / Oficina de Turismo 1 Udaltzaingoa / Policía Municipal 2 Polizia Nazionala / Policía Nacional 3 Ertzaintza Auto-biltegia / Depósito de Coches T Taxi-geralekua / Parada de Taxis P Aparkaleku librea / Parking Libre Autobus-aparkalekua / Parking de autobuses Elizak / Iglesias Bidegorria / Carril bici Oinezkoen bidea / Senda peatonal Bizikletaz ibiltzeko moduko bideak / Banda ciclabe Tranbia / Tranvía

253


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

BI-3101

01 31

BI-

A

BI-3151

37 04

BI-634

BI-2 237

63 8 BI-

BI-3447 31 48 1 37 5

2 BI-322

31 32 BI-

BI-3231

E-70

63 3

A-8

BI37

01

N-634

BI-

BI-

A-8

BI-36 31

BI-3448

5

63

0 E-7

7

24

BI-635

N-240

41

33

BI-

02 37

25

BI-3 302

1 BI-364

21 33 BI-

2

BI-2

63 A-3

543

G

A-3

62 0

BI-623

622 A-3

7

GI-

N-240

A-62

3

BI-39 31

BI-625

10 33 GI-

08

3 34 I-3

4

6 A-3

G

2 A-6

5

25

A-3612 A-3

314

22 N-6

N-240

A-3608

A-26

21

A-627

A-3610

A-360 0

A-3604

A-3 014

AA-3 00

2

A-4337

A-68 A-3

-102

25

A-2

E-5

10 22

8

A-2122

32 A-1

310 A-3

31

J

A-3

A-33

BU

3

32

A-4

5

04

2

A-413

1 A-3

N-1

E-8

A-2124

0

A-2622

A-1 32

130

2

11

A-3

N

A-2622

A-4

A-3 01 A-3110

31 8

A-26

I

N-104

2

A-330 2

E-804

0 22 A-3

A-330

A-3314

31 8

34

2

08

0 01 A-3

1 A-2

A-3

62

2

A-3 11 2

34

A-2625

A-43

A-30

A-3 31 6

A-330

A-2

2

A-3 60

6

A-4330

A-3 60 2

1239m.

H

20

A-26

5 A-2

A-2 62 2

1

1

A-3 60 0

Recuenco

55

84

A-2522

G

I-3

A-3

4

62 BI-2

G

BI-3542

2 62

2 A-6

A-4 61

A-3

25

A-6

0

62

8

8 61

62

I-2

G

543 BI-2

A-3

GI-632

24

A-4619

F

BI-632

BI-2522

A-68 E-804

A-6 25

A-3641 A-4620

BI-35 13

A-6

A-3

63 0

13

33 BI-

543 BI-2

4 60 A-2

A-3 63 8

2 63 BI-

2

BI-263

GI26 39

BI-26 04

34 N-6

BI-3342

N-6 34

A-8 E-70

BI-3524

E

950 BI-3

BI37 32

N-6 34

BI-6

05

22

32 33 BI-

BI-3635

4 34 BI-

BI-

BI32 22

27 01 BI-

BI-3751

37

BI-636

A-6 24

34

BI-

N-6

31

04

74 1

BI-6

BI-3

BI-

N-629

6

36

BIBI-3242

1 30 BI-3

63

BI-3

6 BI-

3

BI-

BI47 44

34

BI-3602

BI-3 21

1 24 BI-3

-6

BI-37

36 BI-6

9

02 31 BI-

26 37 BI-

N

BI-36 32

21 BI-36

D

BI21 21

N-6 37

34 -6

63 0

131

BI-3 707

1 63 BI-3

62 BI-3

BI-3

BI-6 31

9 BI-2 70

7

N

01 BI-36

BI-2617

BI-3 70

4

34 -6

BI-

622

BI-3238

BI-2238

42 32 BI-

N BI-

BI-3611

BI-3

BI34 81

BI-3238

BI-3123

0

BI-3614

BI-630

BI-31 23

BI27 04

63

C

1 63

BI-3121

BI-2731

E-7

BI-

34

BI-3721

N-6 39

A-8

108

7 23 BI-3

BI-3794

BI-3

BI21 20

5 BI-223

1

11

BI-3 BI-6

B

BI-3234

BI-

BI21 22

BI-2 15

3

BI-3101

BI-3151

-74 1

A-2 12 2 A-3312

A-4105

E-5

A-3

2 12

BU -74 1

24 A-31

A-3 12 4

A-2124

E-8

A-12 4

0

N-1

K 128 A-3

A-1 26

A-124

A-3202

A-3 13

2

A-3126

2 A-3

124 A-2

L

02

A-3

30 A-31

A-3130

2 A-3

12

0 22

28

A-3

A-1

A-1 4

A-3228

24

12 A-32

A-321

218 A-3

24

A-3

21 0

8

A-3220

A-6

A-3216

224 A-3

M

A-3 21 4

21 0

N

A-124

A-3

A-4

20

8

A-3

A-6

8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

PLAYA DE HONDARRIBIA

A-63

N-6 38

G I-3

36

1

A

B

0 44 I-3 G 34

G

05

N-1

8 I-263 A-8 E-70

N-1

162

2 67

A-1 5

633 GI-3

GI-

34 10

GI-6 31

A-8

950 BI-3

C

41 0

GI-3282

GI-3481

GI-3174

GI62 7

GI-

GI-3 740

GI-3 41

30

1 GI-2

E

GI-

26 34

72 0

N-130

GI-3 36 0

130 GI-2

GI-3

GI26 39

1

GI-631

37 50

635

GI-2 63 2

A-15

0 63 GI-3 GI-3 63 0

GI-2 634 GI-2

39

2632

D

GI-2631

I-2 63 4

N-1

G

34 N-6

26 GI-

GI-3631

GI-3420

GI3

37 30

0

1 45 I-3

GI-2132

GI-2132

GI-3710

E-70

2

GI-

21

I-3

G

N-634

GI-631 GI-3293

30 1

950 GI-3

0 E-7

1 40 I-3

21 37 GI-

29 GI-3

10 GI-32

A-8

GI-2 63 1

BI-3448

G I-3

E-7 0 G

N-6 34

BI-26 36

671 GI-3

A-8 3

GI-3

GI35 6

62

GI-2 63 3

GI-35

G

34 21

GI-

N-6 34

G I-3

GI-638

1 N-12

BI-

GI-3502

GI-3071

A-1

5

71 GI-40

GI- GI-3731 63 2

72 GI-35

GI30 26

G

GI-213

1 58 I-3

Legenda eta piktogramen interpretazioa INTERPRETACIÓN DE LAS LEYENDAS Y PICTOGRAMAS

3

GI-120

N-1

1 59 I-3 G

G I-3 59

2

G I-3

59 1

GI-35 11

G

GI-3 52 0

F

1 37 GI-3

GI-632

0 63 I-2

GI-37 15

30

GI-3670

2

GI-3540

GI-3 35 2

GI-632

63

1

NA-1

GI-

55

1 13 N-1 I-2 G

33

I-3

GI-3670

GI-31 92

21 GI-

G

0

62

60 I-3 G

GI62 7

GI-3072

I-2 G 63 7

Hiriburuak Capitales

Errenteria

Herri nagusiak Poblaciones importantes

Bermeo

Herriak Pueblos

Antzuola

Herri txikiak Municipios menores

A-30 12

8

01

A-3

0 A-3

6

A-3020

2 01 A-3

A-4 00

A-3012

16

E-5 N-1 E-80

2

A-3 11 2

A-3

Autobidea Autovía

A-2128

0

11 A-3

135

A-4

114 A-3

A-31 16

32 A-1 114

I

Lehentasuneko errepidea Carretera de interés preferente

8

Erkidegoko oinarrizko errepidea Carretera básica de la Comunidad

12

A-2 A-3

H

Autopista Autopista

A-3 11 0

11

G

Vitoria-Gasteiz

A-3118

J

2 A-13

Eskualde errepidea Carretera comarcal 0 12 A-3

Herri errepidea Carretera local

A-132

A-3130

K

Beste errepide batzuk Otras carreteras Gaztelua Castillo

26 A-3

12

Eliza Iglesia

6

20 -32

L

Haitzuloa Cueva

A

22 A-32

A-3220

6 12 A-2

Paradorea Parador

6 22 A-3

A-124

A-3 22 6

Aireportua Aeropuerto

M

Done Jakue Bidea Camino de Santiago

A-3226

N 11

12

13

14

15

16

17

18

19

20


Eskertuko genuke argitalpen honetan topatu dezakezuen edozein akats edo ez-aipamen ezagutaraziko bazenigute. Agradecer铆amos que los errores y omisiones que puedan encontrar en la presente edici贸n, lo comuniquen a TURISMO ZUZENDARITZA / DIRECCION DE TURISMO promocion-turistica@euskadi.eus - Tel. 945 019 925


GUÍA PROFESIONAL DEL TURISMO VASCO 2 0 1 6

www.euskaditurismo.eus www.basquetour.eus

EUSKAL TURISMOAREN GIDA PROFESIONALA

EUSKALTURISMOAREN GIDA PROFESIONALA G U Í A P R O F E S I O N A L D E L T U R I S M O VA S C O

E U S K A L TURISMOAREN GIDA PROFESIONALA GUÍA PROFESIONAL DEL TURISMO VA S C O 2 0 1 6

Guia profesional del Turismo Vasco - Euskal Turismoaren Gida Profesionala  

Guía Profesional del Turismo Vasco 2016 Euskal Turismoaren Gida Profesionala

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you