Page 1


a formāts Nr.1 / 2013  

Biznesa augstskolas Turība Absolventu žurnāls www.turiba.lv