Page 1

Spencer Vos 26 juli 1969 Leeuw InDesign CS6

Photoshop Illustrator Concept LightroomVormgeving Illustraties Fotografie


Persoonsgegevens Naam: Adres: Postcode: Stad: Telefoon: Mobiel: Email adres: Geboren: Geboorteplaats: Nationaliteit: Rijbewijs: Talen: Sport: Passies:

Spencer A. J. Vos Paulus Potterstraat 30 1971 XN IJmuiden aan Zee 0255-752075 06- 2527 6440 spencervos@gmail.com 26 juli 1969 Weesp Nederlandse B Engels vloeiend, Duits, bezig met Japans Snowboarden, Golf (hcp 18), Scubaduiken Fotografie, Film, Vormgeving, Reizen, Koken

Werkzaam:

Vanaf 1991 werkzaam in de media en grafische industrie

Motto:

Let’s spice things up!


Portfolio

Een selectie

Blender 3D Lightroom Nuke Tiffen DFX Hasselblad Apple Shake Final Cut Pro Rotolight Canon 5DKII Autocad


SYMPOSIUM AMSTERDAM WEST BINNEN DE RING STICHTING VOOR OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS

Vormgeving

Stichting AWBR Publieke versie jaarverslag en maandblad DTP, vormgeving en fotografie van de complete brochure van 32 pagina’s gehele jaar vele opdrachten Jaar: 2010

Ondernemend in onderwijs AWBR

Verder werken aan kwaliteit


AWBR

MOBILITEITSMARKT

Wanneer: woensdag 9 maart 2011 Tijd: 13.30 uur – 16.30 uur Locatie: openbare basisschool Multatuli Sara Burgerhartstraat 5 1055 KV Amsterdam www.obsmultatuli.nl

AMSTERDAM WEST BINNEN DE RING STICHTING VOOR OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS

AMSTERDAM WEST BINNEN DE RING STICHTING VOOR OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS

Vormgeving AWBR

MOBILITEITSMARKT

Wanneer: Tijd: Locatie:

woensdag 9 maart 2011 13.30 uur – 16.30 uur openbare basisschool Multatuli Sara Burgerhartstraat 5 1055 KV Amsterdam www.obsmultatuli.nl

uitnodiging witte tekst zijde kaart a5 mobiliteitsmarkt.indd 1

Uitnodiging Mobiliteitsmarkt Verruim je blik!

10-02-11 15:00

17 scholen maken deel uit van onze groep 2e Montessorischool Het Winterkoninkje Brede School De Spaarndammerhout 10e Montessorischool De Meidoorn Brede School Annie M.G. Schmidt Brede School De Kinkerbuurt Rosa Boekdrukker Joop Westerweel Bos en Lommer Narcis-Querido Corantijn De Roos Multatuli Westerpark De Waterkant Tijl Uilenspiegel Leonardo da Vinci Brede School De Zeeheld

Gaat het wel eens door je hoofd? Werken op een andere school? Hoe zou dat zijn? Kom kijken en luisteren naar collega's van AWBR scholen op de mobiliteitsmarkt. Ook als je niet van plan bent om (nu al) een overstap te maken, dan is het leuk om met andere scholen in gesprek te gaan. Laat je inspireren door je collega's! AWBR ondernemend in onderwijs

17 scholen maken deel uit van onze groep

uitnodiging witte tekst zijde kaart a5 mobiliteitsmarkt.indd 2

2e Montessorischool Het Winterkoninkje Brede School De Spaarndammerhout 10e Montessorischool De Meidoorn Brede School Annie M.G. Schmidt Brede School De Kinkerbuurt Rosa Boekdrukker Joop Westerweel Bos en Lommer Narcis-Querido Corantijn De Roos Multatuli Westerpark De Waterkant Tijl Uilenspiegel Leonardo da Vinci Brede School De Zeeheld AWBR ondernemend in onderwijs 10 feb compleet poster awbr mobiliteitsmarkt logo + credo .indd 1

Stichting AWBR Campagne Mobiliteit Reïntegreren DTP, vormgeving Jaar: 2011

10-02-11 15:01

11-02-11 13:03


Vormgeving awbr

Ondernemend in onderwijs

Amsterdam West Binnen de Ring (AWBR) stichting voor openbaar primair onderwijs AWBR is het schoolbestuur van 17 basisscholen in het nieuwe Amsterdamse stadsdeel West

Amsterdam West Binnen de Ring (AWBR) stichting voor openbaar primair onderwijs is een organisatie die het schoolbestuur vormt van 17 basisscholen in het nieuwe Amsterdamse stadsdeel West. Ons doel is op alle scholen kwalitatief goed en passend onderwijs te geven in een veilige en inspirerende omgeving. Ruim 550 onderwijsmedewerkers werken aan deze opdracht voor 4500 leerlingen.

Kwaliteit, ambitie, passend onderwijs Brede school De Kinkerbuurt zoekt per direct een IB-er voor vier à vijf dagen. Zie voor meer informatie www.awbr.nl of www.kinkerbuurtschool.nl. Acquisitie wordt niet op prijs gesteld

Ondernemend in onderwijs

Ondernemend in onderwijs

Ondernemend in onderwijs

Brede School De Kinkerbuurt

Openbare basisschool De Waterkant

Basisschool de Corantijn

zoekt per direct een

intern begeleider (Vier à vijf dagen) voor groep 1-8

De school De Brede School De Kinkerbuurt is een gewilde school met ruim 300 leerlingen voor kinderen van 2,5 – 12 jaar met een eigen voorschool, voor- en naschoolse activiteiten en een nauwe samenwerking met de bibliotheek en het sportbuurtwerk. Zie ook www.kinkerbuurtschool.nl. De intern begeleider die wij zoeken · heeft een duidelijke onderwijsvisie · heeft kennis van handelingsgerichte diagnostiek en het handelingsgericht werken · wil vernieuwingen rond passend onderwijs uitvoeren · past in ons team, waar een veilig klimaat heerst · is kritisch, ook naar zichzelf · wil mede richting geven aan de ontwikkeling van onze school · is ICT-vaardig en heeft kennis van Parnassys, Excel en Access · zet zich in voor de school als geheel en vormt onderdeel van het team · heeft een relevante opleiding afgerond of aantoonbare ervaring Wij bieden · een veilig schoolklimaat · een gemotiveerd team · een eigen werkkamer · mogelijkheid tot scholing · een goed geautomatiseerd leerlingvolgsysteem Meer informatie Nadere informatie over de functie en de school kunt u verkrijgen bij de directie van de school (Madeleine Schoute of Reineke Schoufour), telefoonnummer 020 – 6120177. U kunt uw sollicitatie tot en met maandag 7 maart 2011 sturen naar madeleine@kinkerbuurtschool.nl / reineke@kinkerbuurtschool.nl onder vermelding van ‘sollicitatie intern begeleider BS De Kinkerbuurt’. De gesprekken zijn gepland op 15 en 16 maart. De sollicitatiecode CAO-PO is van toepassing.

Amsterdam West Binnen de Ring (AWBR) stichting voor openbaar primair onderwijs is een organisatie die het schoolbestuur vormt van 17 basisscholen in het nieuwe Amsterdams stadsdeel West. Ons doel is op alle scholen kwalitatief goed en passend onderwijs te geven in een veilige en inspirerende omgeving. Ruim 550 onderwijsmedewerkers werken aan deze opdracht voor 4500 leerlingen.

zoekt per 1 augustus 2012 een

directeur

De school Openbare bassischool De Waterkant in stadsdeel West is een populaire school voor daltononderwijs met rond de 325 kinderen. Het onderwijsconcept is gestoeld op de drie daltonprincipes: leren omgaan met vrijheid en verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerken. De school is volop in ontwikkeling en gehuisvest in een modern gebouw op een unieke plek in Amsterdam. Vorig jaar is gestart met de invoering van het programma ‘Vreedzame School’. Zie ook www.dewaterkant.net en www.awbr.nl De directeur die wij zoeken • maakt gebruik van de kennis en kwaliteiten van het team • heeft een duidelijke visie op onderwijs- en personeelsbeleid • is organisatorisch sterk en werkt transparant en planmatig • heeft affiniteit met het daltononderwijs • treedt daadkrachtig op maar is ook empathisch en motiverend Wij bieden • een jong en enthousiast team • betrokken ouders • mogelijkheden voor professionele ontwikkeling • een inspirerende en ambitieuze werkomgeving • ondersteuning door het stafbureau en collega-directeuren

Meer informatie over de functie, de school en AWBR kunt u verkrijgen bij mevrouw A.C. de Visch Eybergen, bestuurder van AWBR (020 5150440). U kunt uw sollicitatie tot en met zondag 12 februari 2012 sturen naar a.devischeybergen@awbr.nl onder vermelding van “sollicitatie directeur OBS De Waterkant”. De gesprekken zijn gepland op dinsdag 21 februari 2012 en donderdag 8 maart 2012 in de avonduren. De sollicitatiecode CAO-PO is van toepassing. Het betreft een interne procedure onder het personeel van AWBR en de kweekvijver openbaar basisonderwijs Amsterdam.

Amsterdam West Binnen de Ring (AWBR) stichting voor openbaar primair onderwijs is een organisatie die het schoolbestuur vormt van 17 basisscholen in het nieuwe Amsterdams stadsdeel West. Ons doel is op alle scholen kwalitatief goed en passend onderwijs te geven in een veilige en inspirerende omgeving. Ruim 550 onderwijsmedewerkers werken aan deze opdracht voor 4500 leerlingen.

Zoekt met ingang van schooljaar 2012/2013 een

Directeur De school De Corantijn is een groeiende buurtschool met een frisse, eigen kijk op leren gevestigd in een monumentaal gebouw in de Postjesbuurt. We zijn een school met een visie gebaseerd op Kaleidoscoop waarbij we ruimte geven aan diversiteit. Daarom is ons motto ‘Verschil mag er zijn!’. Voor onze leerlingen is een brede ontwikkeling belangrijk waarbij veel aandacht wordt besteed aan creatieve vakken en naschoolse activiteiten. We onderscheiden ons door een sterke ouderparticipatie en door onze frequente deelname aan grote buurtprojecten. Ons onderwijs De Corantijn kent een individuele aanpak per leerling die zorgt voor een goede en degelijke basis. Zelfvertrouwen, zelf nadenken en doelen bereiken is de focus. En dat allemaal in een mooie, rustige en professionele omgeving waarin veel aandacht is voor lichamelijke opvoeding, ICT, beeldende vorming, muziek en uiteenlopende aanvullende activiteiten. Wij willen alle kinderen de aandacht geven die ze nodig hebben waarbij Kaleidoscoop h et uitgangspunt is. De Corantijn heeft daarvoor een leerlijn ontwikkeld voor de hele school. De directeur die wij zoeken Is een bouwer die oog heeft voor alle personeelsleden heeft bij voorkeur ervaring met Kaleidoscoop is vaardig in situationeel leiderschap houdt ouders actief betrokken bij de school onderhoudt uitstekende relaties met buurtorganisaties is positief én energiek levert een bijdrage aan de ontwikkeling van AWBR Wij bieden Een team van professionals dat elkaar steunt en samen een eenheid vormt een monumentaal gebouw actieve en betrokken ouders een duidelijke visie zowel op school- als bestuursniveau mogelijkheden voor professionele ontwikkeling een groep enthousiaste collega-directeuren ondersteuning door een stafbureau schaal DB (max € 4.350) Meer informatie Krijgt u bij mevrouw A.C. de Visch Eybergen, bestuurder AWBR (020-5150440). U kunt uw sollicitatie tot en met 10 februari 2012 sturen naar a.devischeybergen@awbr.nl. De gesprekken zijn gepland op 20 februari 2012 en 7 maart 2012. De sollicitatiecode cao-PO is van toepassing. Het betreft een interne procedure onder het personeel van AWBR en de kweekvijver openbaar onderwijs Amsterdam. Kijk voor meer informatie ook op www.corantijnschool.nl en www.awbr.nl.

Stichting AWBR Personeel wervingscampagne Media: Social Media en landelijke dagbladen Jaar: 2010


Vormgeving

AMSTERDAM

D Q P

Ontwerp voor Dutch Quality Printing Jaar: 2010


Huisstijl website gidsen brochures posters usb sticks lanyards rol banners spandoeken pennen potloden visitekaartjes muurstickers briefpapier enveloppen postzegels TNT

OBS Multatuli Voortzetten huisstijl in brochures, folders, flyers, rolbanners, posters en online Fotografie tbv print en website Heel 2008, 2009,2010,2011 en het jaar 2012.


Huisstijl

Voorheen

Concept NARCIS- NARCISQUERIDO QUERIDO openbaar basisonderwijs

NQ

Een AWBR school

OBS Narcis Querido Stichting AWBR

openbaar basisonderwijs

NQ

Een AWBR school

Kleurrijk in het logo doorvoeren Voortzetten huisstijl in brochures, folders, flyers, rolbanners, posters en online 2012 en nieuwe opdrachten voor 2012


Huisstijl

Voorheen

Concept

OBS Zonnewijzer Haarlem Stichting Spaarnezanden Kleur op wit

Voortzetten huisstijl in brochures, folders, flyers, rolbanners, posters en online 2010 en nieuwe opdrachten voor 2011


k ter ns

1

234

8

Sam e

Huisstijl

567

De Holendrecht Openbare basisschool

Idee

Ontwerp

Motivatie

de school houdt van rood, kinderen hand in hand, kleurrijke school, 8 groepen die een cirkel vormen, een rivier. Stichting Sirius voor OBS Holendrecht geen logo, geen huisstijl, dit was het uitgangspunt. Jaar: 2012

Volledige huisstijl ontwerpen voor print en online 2012 en nieuwe opdrachten voor heel 2012

website gidsen brochures posters usb sticks lanyards rol banners spandoeken pennen potloden visitekaartjes muurstickers briefpapier enveloppen postzegels TNT


Huisstijl School van zelf doen en zelf leren, met zorg en respect voor de ander.

Schoolgids 2e Montessorischool Het Winterkoninkje

Het Winterkoninkje Hasebroekstraat 113-1053 CS Amsterdam T 020 618 85 63 - E info@winterkoninkje.nl I www.winterkoninkje.nl

Voorheen

Tweede Montessorischool Het Winterkoninkje, Amsterdam Winterblauwe lucht en rust Jaar: 2010,2011,2012

Huidig

2012-2013


Corporate design

PHANTALASSA

PHANTALASSA PRODUCTIONS Ontwerpen van complete huisstijl en website, uitgangspunt: tribal. Jaar: 2007-2008

website usb sticks lanyards rol banners pennen potloden visitekaartjes briefpapier enveloppen


Corporate design ar va nd ew

eig ena de va n

van

Dex

com

Ho

ldin gs. Z

on de r

die

Business Update 2007

Alle rechten van de produ

cent

en e n

elen

verboden.

t

approx. 22 minutes PAL

for telecom © 2007

Media Plaza, Utrecht A SM

IF M C

ntalassa Corporate Media cop roduc and Pha tion.

CTIONS™ P

nderd

zenden

EM

DU

gebruik door t for telecom en de o

uit n en tlene r, ui hu u ve r

CORPORAT

EDIA PRO

T4Telecom Opdrachtgever: SMIF Monaco Klant: Dexcom Holdings Monaco bedrijfsfilm tbv T for Telecom Complete productie; film, fotografie,web Jaar: 2007

r intern

zijn

NTALASS

n voo

ing

HA

A

All rights reserved by t for telecom © 2007 A coproduction of Shoot Me I’m Famous-MC and Phantalassa Corporate Media Inlay and dvd design by S.Vos www.smif.com www.phantalassa.com

Maandag 1 oktober 2007 Media Plaza, Utrecht

approx. 22 minutes PAL

Business Update 2007 Media Plaza, Utrecht

allee

mm

t for you Academy Dexcom Shareholders Meeting My Dad's Phone Company Opiniepeiling banana green

D is

ste oe

Business Update 2007

Break out sessies:

e

o nv rke

V ze D . De

t ns

Een verslag van de Business Update op 1 oktober 2007 te Media Plaza, Utrecht.

eh orb

en oud


Film

Opdracht: Jeffrey West Shoes London-UK In-store narrowcasting tbv Flagship store Amsterdam Complete productie Jaar: 2010


Fotografie

Opdracht: Stichting Jantje Beton Luiden van de gong te Euronext/NYSE Jaar: 2011


Fotografie

Opdracht: Stichting AWBR Fotografie tbv PR/Publicity Jaar: 2012


Fotografie

Vrij werk door Spencer Vos Macro foto genomen op 25 meter diepte, Bunaken Islands, Sulawesi, Indonesië. Nudibranche (2 millimeter ‘groot’). Verkozen tot foto van de maand in het gerenommeerde blad; Tauchen. Jaar: 2012


Architectuur en 3D

Opdracht: mej IR. I.Booms 3D ontwerp, opleveren. Volledig strippen, restaureren en renoveren van een 1927 stadsvilla naar alle moderne wensen: Ipad /Iphone bediening, knx etc Jaar: 2012

Portfolio Spencer Vos  

Portfolio Spencer Vos

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you