Page 1

Bruns vloeren

Bruns vloeren is de juiste partij op betongebied voor de utiliteitsbouw, tuinbouw en de grond-, weg- en waterbouw. Wij verzorgen voor u de engineering en de uitvoering van complete betonconstructies, zoals vloeren, loading zones en kelders. Hierbij moet men denken aan het grondwerk, heiwerk, wapening, bekisting, storten en het afwerken van de beton. Engineering. Naast het aanbieden van de constructie volgens bestek en tekeningen hebben wij de mogelijkheid en ervaring om met behulp van de sonderingen en de opgegeven belastingen, een optimalisatie te vinden in het paalstramien, het paaltype en de dimensies van de constructie, om zodoende via die oplossing (alternatief) een besparing te realiseren in de begroting.

Vloer. Specifiek bij vloeren verlangt het stortproces, om tot het juiste resultaat te komen, een nauwe samenwerking tussen de verschillende betrokkenen. Hierbij moet men denken aan de grondwerker, de vlechter, de betontechnoloog en de stort- en monolietploeg. Belangrijk hierbij zijn ook de condities van de omgeving waarbinnen het stortproces zich afspeelt. Uitgangpunt hierbij is niet alleen het behalen van de gewenste vlakheid, maar ook het voorkomen van calamiteiten die zouden kunnen ontstaan na het stortproces.

Bruns Vloeren B.V. Postbus 31, 1390 AA Abcoude, Hollandse kade 7. Telefoon 0294-281049 - Mobiel 06-511 879 75 - Fax 0294-286863 info@brunsvloeren.nl www.brunsvloeren.nl


Bruns vloeren Loading zone. Het toepassen van prefab beton is een afweging van kosten, uitstraling en planning. Een goede logistieke afstemming met de prefab leverancier en Bruns vloeren draagt bij tot het naadloos aansluiten op onze werkzaamheden, hetgeen zal resulteren in de beoogde tijdwinst inzake de planning.

Vloer renovatie: Het aanbrengen van een relatief dunne druklaag op bestaande betonvloeren is een mogelijkheid om de functie van de betonvloer op te waarderen. Negatieve effecten die hierbij kunnen optreden, zoals het opkrullen van de vloerranden (curling slabs) en scheurvorming ten gevolge van het krimpproces, dienen voorkomen te worden. De oplossing tot het minimaliseren van deze problemen moet gezocht worden in de voorbehandeling van de ondervloer, wapeningspercentage, opbouw van de wapening, de juiste betonsamenstelling en een goede nazorg.

Bruns Vloeren B.V. Postbus 31, 1390 AA Abcoude, Hollandse kade 7. Telefoon 0294-281049 - Mobiel 06-511 879 75 - Fax 0294-286863 info@brunsvloeren.nl www.brunsvloeren.nl

Bruns Concrete  

A last minute assignment, they had lost the original data of an already designed folder, I had to come to the rescue and finish it as soon...

Advertisement