Page 1

Nieuw in Amsterdam De IB academie van het openbaar basisonderwijs Ben je IB-er en wil je verder of heb je de ambitie IB-er te worden? Meld je dan nu aan! Stilstaan is achteruit gaan Paul Beke,57 jaar, 20 jaar IB-er

IB-er zijn verdiept mij als leerkracht Edwin Nelemans, 26 jaar, 1 jaar IB-er


De IB academie. Het werk van de intern begeleider verandert. Ook wordt het steeds moeilijker om vacatures voor intern begeleiding goed in te vullen. Daarom hebben de zes stichtingen voor openbaar primair onderwijs in Amsterdam een gezamenlijk initiatief opgezet: de Interne Begeleiders Academie

Wat is de IB academie? Een interne opleiding op post HBO niveau. De IB academie richt zich op de volgende onderwerpen: 1. Vakinhoudelijke beheersing (zoals analyse toetsresultaten, groepsprocessen en be- geleiding). 2. Management en organisatie van de zorg voor leerlingen (zoals opstellen groeps- plannen, zorgprofiel, zorgbeleid). 3. Schoolontwikkeling (visie op zorg, onder- wijsvernieuwing). 4. Samenwerken en communicatie in en rond de school. 5. Zelfreflectie.

Voor wie is de IB academie? • •

voor IB-ers die op een openbare basisschool in Amsterdam werken en die zich middels nascho- ling op maat verder willen professionaliseren. voor medewerkers die de ambitie hebben om IB-er te worden.


Je werkt al als IB-er op een openbare basisschool

Paul Beke,57 jaar, 20 jaar IB-er

Als ervaren IB-er kun je aan de IB academie scholing op maat volgen. Geïnteresseerd? Vraag dan een gesprek aan met je directeur aan. Samen bekijken jullie wat de mogelijkheden voor nascholing zijn. Een assessment kan helpen om meer inzicht te krijgen in je ontwikkeling. Met de IB academie willen wij de huidige IB-ers verschillende modules aanbieden. De vraag van de IB-ers wordt als uitgangspunt genomen voor de inrichting van de opleiding. De IB academie start in het schooljaar 2011 – 2012, de opleiding vindt in principe plaats op werkdagen. De exacte lestijden, data en inhoud van de modules worden later bekend gemaakt. Jouw bestuur betaalt de deelname aan de IB academie. Deze opleiding valt onder het nascholingsbeleid van jouw bestuur.


Je bent nog geen IB-er, maar hebt wel de ambitie!

De IB academie leidt op tot intern begeleider met een post-HBO kwalificatie. Samen met een opleidingspartner combineren we de theorie met de praktijk. Je volgt lessen, voert opdrachten uit en wordt begeleid door ervaren IBers. De opleiding duurt 3 jaar. De 1e twee jaar zijn op de theorie gericht; Je hebt gemiddeld één dag per 2 weken les. Het 3e jaar is het praktijkjaar waarin je de theorie in praktijk brengt op één van de openbare basisscholen in Amsterdam. De opleiding biedt geen baangarantie, maar met het huidige tekort aan IB-ers is de verwachting dat je na het succesvol afronden van de opleiding, aangesteld wordt op één van de openbare basisscholen in Amsterdam. Om tot deze opleiding toegelaten te kunnen worden heb je minimaal • een HBO opleiding afgerond • 2 jaar werkervaring in het onderwijs. Interessant? Maak snel een afspraak met de directeur van je school. Samen bespreken jullie jouw mogelijkheden en ambities en kun je je aanmelden voor de informatiebijeenkomst; Na de informatiebijeenkomst besluit je of je mee wilt doen aan de toelatingsprocedure voor de IB-academie. Een assessment maakt hiervan onderdeel uit. In juni wordt besloten of je kan deelnemen aan de IB academie. Er zijn 16 plaatsen beschikbaar en de opleiding start in het schooljaar 2011-2012. Kosten; jouw bestuur betaalt de volledige opleiding van de IB academie en jouw vervanging op de lesdagen. Deze opleiding valt onder het nascholingsbeleid van jouw bestuur.

Edwin Nelemans, 26 jaar, 1 jaar IB-er

Wil je een bijdrage leveren aan passend en beter onderwijs? Dan is de IB academie misschien iets voor jou.


Kort samengevat Al werkzaam als IB-er;

Nieuw op te leiden IB-er;

q

q

Aanmelden bij directeur

Aanmelden bij directeur

q

q

Mogelijk assessment

Informatiebijeenkomst

q

q

Aanmelding IB academie

Toelatingsprocedure

q

q

Informatiebijeenkomst

Altijd assessment

q

q

Intake met opleider

Oriёntatiecursus

q

q

Besluit over toelating

Besluit over toelating

q Intake met opleider

Voor vragen of opmerkingen zie achterzijde voor de contactgegevens


De IB academie van het openbaar basisonderwijs Amsterdam Een gezamenlijk initiatief van

Voor vragen of opmerkingen kun je contact opnemen met de directie van jouw school of met Ineke ten Hertog projectleider openbaar primair onderwijs i.tenhertog@staij.nl 06-820.48.690

IB Academie  

Folder voor de IB Academie

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you