Page 3

MÜNDƏR İCAT Content

Mündəricat Content

2

Səhmdar Kapitalı Stock Capital

76

Ümumi məlumat Overview

4

Kapital İnvestisiyaları Capital Investments

78

“TuranBank”ın Rəhbərliyi Management of “TuranBank“

14

Korporativ İdarəetmə və Sosial Məsuliyyət Corporate Governance and Social Responsibility

82

Ön söz Foreword

20

Risk Menecment Risk Management

88

Makroiqtisadiyyat Macroeconomics

30

Çirkli Pulların Yuyulması və Terrorizmin Maliyyələşdirilməsinə Qarşı Görülən Tədbirlər Anti-Money Laundering and Terrorist Financing

92

Bank Sektoru Banking Sector

36

İnformasiya Texnologiyaları Information Technologies

94

2010-cu ildə Bankın əsas maliyyə göstəriciləri Main Financial Performance Indicators of the Bank for 2010

42

İnsan Resurslarının İdarə Edilməsi Human Resources Management

96

Müştəri Xidmətləri Customer Service

48

Beynəlxalq Əməkdaşlıq International Relations

100

Kredit Siyasəti Credit Policy

56

Marketinq və İctimaiyyətlə Əlaqələr Marketing and Public Relations

104

Mikromaliyyələşdirmə Micro financing

64

İslam Bankçılığı Islamic Banking

108

Xidmət Şəbəkəsi Service Network

66

Müxbir Münasibətlər və Beynəlxalq Hesablaşmalar Correspondent Relations and International Settlements

112

İnstitutsional İnkişaf Institutional Development

72

Auditor Rəyi Auditor’s Opinion

114

2

3

TuranBank ASC Illik Hesabat 2010  
TuranBank ASC Illik Hesabat 2010  

TuranBank ASC Illik Hesabat 2010

Advertisement