Page 23

2010-CU İLDƏ BANK IN ƏSAS MALİYYƏ GÖSTƏR İCİLƏR İ

BANK IN ÜM U Mİ AKTİV LƏR İ, MLN A ZN The Bank’s total assets, mln A ZN

125.24

MAIN FINANCIAL PER FOR MANCE INDICATOR S OF THE BANK FOR 2010

106.08 82.66 60.5 41.86

“Hünərnamə”dən epizod. Nizaminin “Xəmsə”sinə daxil olan “İsgəndərnamə”. 1433. Təbriz

Scene from “Huner-name”. The part of “Iskandarname” of Nizami’s “Khamsa”. 1433. Tabriz

“TuranBank” ASC Azərbaycanın bank sistemində proqressiv inkişafı ilə seçilən banklardan biri kimi hər il öz maliyyə göstəricilərində yüksək nəticələr əldə etmişdir. Yola saldığımız 2010-cu il də bu əsnada istisna təşkil etməyib. Bankın yüksək inkişaf sürəti bütün maliyyə göstəricilərində öz əksini tapmışdır.

TuranBank OJSC, as a bank distinguished for its progressive development in the banking system of Azerbaijan achieves higher results in its financial performance every year and the 2010 year was not an exception from this point of view.

2006

2007

2008

2009

2010

Aktİv lərin Strukturu

Structure of the Assets

2010-cu ilin yekununa əsasən bankın aktivlərinin 80,2%-ni kredit portfeli təşkil etmişdir. Bunun da ən əsas səbəbi kimi, kredit qoyuluşlarının daha gəlirli olması və eyni zamanda müştərilərin kredit tələblərinin çox olmasıdır.

According to the results of 2010, the credit portfolio constituted 80,2 percent of the assets of the bank. The major cause of this is the profitability of credit investments, as well as the increased credit demands by the customers.

Aktİv lər / Assets Bankın ümumi aktivləri 2010-cu ildə 18.1% artaraq 125.24 mln. AZN təşkil etmişdir.

42

In 2010 the total assets of the bank amounted to 125,24 million AZN, increasing by 18,1 percent.

43

TuranBank ASC Illik Hesabat 2010  

TuranBank ASC Illik Hesabat 2010

TuranBank ASC Illik Hesabat 2010  

TuranBank ASC Illik Hesabat 2010

Advertisement