Page 1

Tipus de formació A l'hora d'iniciar un curs de formació heu de tenir en compte tant el contingut de la formació com la manera en què vas a rebre la mateixa. Aquesta última elecció dependrà de la teva situació personal i professional, així com de potser també les teves preferències personals. Et definim alguns tipus de formació més comuns:

PRESENCIAL

SEMI PRESENCIAL

DISTÀNCIA

TELEFORMACIÓ O E-LEARNING

La formació presencial és la formació que s'imparteix físicament en un local (acadèmia de formació), i en què alumnat i professorat s'interrelacionen directament.

Es tracta de la formació que combina la impartició física de part de material en un local, mentre que l'altra part del material s'imparteix a través d'altres mitjans: material escrit des de casa, a través d'Internet des del teu ordinador, etc .

la formació a distància és la formació que s'imparteix a distància per qualsevol mitjà telemàtic o combinació de mitjans (telèfon, Internet, correu postal) i en què alumnat i professorat no s'interrelacionen directament. Dirigida a qui no pot desplaçar-se a les aules o segueix el seu propi ritme d'aprenentatge, entre molts altres casos.

aquest tipus de formació ofereix l'avantatge de realitzar accions formatives a través d'Internet sense limitacions d'horaris ni lloc d'impartició i amb el suport continu de professionals que tutoritzen el procés. La plataforma que sustenta al portal de Tele formació no exigeix cap instal•lació ni manteniment de programari específic: n'hi ha prou que la persona usuària dispose d'un ordinador connectat a Internet que tingui instal•lat un navegador A la Tele formació no hi ha distàncies: els tutors, les tutores i les persones usuàries estan interactuant amb el portal mitjançant una connexió a Internet. L'acció formativa pot realitzar-se en qualsevol localització o punt geogràfic i en directe o en diferit, amb descàrrega en línia del contingut formatiu. Una altra manera d’anomenar-se la formació en línia.

Tipus de Formació  

Tipus de Formació