Page 1

CENTRUM

KEY

EDUKACJI

TWÓRCZEJ

FRAME

Jesteśmy nową, niezależną inicjatywą edukacyjną.

Naszym celem jest wspieranie aktywności twórczej dzieci i młodzieży w Polsce. __________________________________________________

oferta edukacyjna

warsztaty

W

arsztaty grafiki i animacji organizujemy na terenie szkół i ośrodków kultury. Korzystamy z

najnowocześniejszych programów, materiałów dydaktycznych i sprzętu. Kurs podzielony jest na 24 dwugodzinne zajęcia uwzględniające w przebiegu indywidualne różnice rozwojowe, oraz zainteresowania i predyspozycje uczestników. W pojedynczych zajęciach uczestniczy 4 do 6 dzieci w grupach wiekowych: 7-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat i 16-18 lat.

zasoby

D

ysponujemy siecią mobilnych komputerów, pomyślaną tak, aby maksymalnie uniezależnić

standard zajęć od zasobów miejsca, w którym się odbywają. Sieć edu-net jest oryginalnym rozwiązaniem CET KEY FRAME posiadającym możliwość komunikacji między obecnymi w niej komputerami, szybki, bezprzewodowy internet i możliwość budowania wspólnych zasobów. Do każdego komputera dołączony jest tablet graficzny. Elementem sieci jest cyfrowy aparat fotograficzny posiadający ciekawe rozwinięcia jak np. możliwość filmowania 1000 klatek na


sekundę, czy filmowanie w rozdzielczości HD. Sieć edu-net jest pomyślana tak, aby umożliwić zorganizowanie zajęć w miejscach dysponujących infrastrukturą sprzętową o zbyt niskich parametrach, lub nie posiadających jej wcale. Instalowanie i de-instalacja sieci zajmuje do 10 minut, co powoduje, że zajęcia możemy prowadzić w szkolnych cyklach lekcyjnych. Sprzęt, którym dysponujemy daje dzieciom szansę korzystania z wysokiej klasy oprogramowania przeznaczonego do tworzenia i edycji grafiki i animacji. Korzystamy z najwyższej klasy silnika graficznego, w którym dzieci mogą tworzyć elementy interaktywnego środowiska 3d. Młodzieży licealnej i gimnazjalnej dajemy możliwość uczestnictwa w programie firmy Autodesk- udostępniającym nieodpłatnie edukacyjne wersje bogatego zestawu aplikacji przeznaczonych dla artystów, projektantów, inżynierów....

metody

P

odstawowy kurs obejmuje 48 godzin zajęć w modułach dwugodzinnych. Ich przebieg zależy

od wieku uczestników, ich zaawansowania, tematu, czy miejsca zajęć w kolejce cyklu. Ogólną tendencją jest to, że udział prezentowanego całej grupie materiału zmniejsza się na rzecz zajęć warsztatowych oraz indywidualnych realizacji projektów autorskich, czy grupowych. Zakres tematyczny obejmuje wprowadzenie do podstawowych pojęć z teorii plastyki, filmu, informatyki, oraz zajęcia warsztatowe w trakcie których uczestnicy będą sprawdzać wiedzę i nowo nabyte umiejętności. Pod koniec cyklu wykorzystają je do realizacji jednego z przygotowanych zadań, lub stworzenia swojego w pełni autorskiego projektu. Tematy zajęć dobierane są odpowiednio do wieku uczestników. Pełny zestaw tematów i rozwinięcie metodyki opisaliśmy w autorskich programach szkoleniowych KeyFrame, który udostępniamy na prośbę współpracujących z nami szkół. Po zakończeniu cyklu zajęcia są kontynuowane dla dzieci pragnących rozwijać swoje umiejętności.

płatności

O

płaty dokonywane są za miesiąc z góry zgodnie z harmonogramem zaplanowanych zajęć.

Cena pojedynczych zajęć zależy od kosztów ich zorganizowania. Zazwyczaj mieści się w granicach 30-40 zł, za godzinę. W wypadku odwołania zajęć opłata jest zwracana, lub koszt zajęć w następnym miesiącu jest pomniejszany o właściwą kwotę. Kiedy pomimo dokonanej opłaty uczestnik nie może skorzystać z dwóch kolejnych zajęć, z powodu przewlekłej choroby, lub innych ważnych przyczyn, opłata za trzecie zostaje zwrócona, lub przeniesiona na poczet kosztów w następnym miesiącu.


celowość spontaniczności

E

kspresja twórcza gubi ograniczenia i podziały. Uczymy dzieci łączenia tradycyjnych technik

malarskich, rysunkowych i filmowych z nowoczesnymi metodami generowania i komponowania obrazu cyfrowego. Pokazujemy jak komputery usprawniają projektowanie własnych przedstawień. Odkrywamy w jaki sposób opracowane tradycyjnie malarstwo potrafi wzbogacić nadając piękny, indywidualny charakter obrazom "komputerowym".

technologia twórczości

T

rudno o pojęcia równie skrajne od zestawionych powyżej. Twórczość ma charakter

spontanicznej i otwartej refleksji, czy działania dalekiego od konieczności i celowości. Towarzyszy jej najczęściej uczucie przyjemności i radości. Atrybutami wewnętrznymi twórczości są oryginalność i nieprzewidywalność. Technologia, to działanie ścisłe, zorganizowane w materii i przebiegu, orientowane na cel i oceniane miarą skuteczności, gdzie emocje uznane bywają najwyżej za komponent procesu wytwórczego. Atrybutami wewnętrznymi technologii są powtarzalność i przewidywalność. Życie jest płynne- musi godzić występujące w nim skrajności. Chcemy podążać tym tropem. Podczas zajęć zachęcamy dzieci do eksperymentowania z własnymi pomysłami, zapoznając jednocześnie ze schematami najnowszych osiągnięć IT. Pokazujemy różne drogi dochodzenia do tego samego celu, umożliwiając młodym ludziom wybór tej, która najlepiej sprawdza się w ich indywidualnych porządkach. W projektach stawiamy na maksymalne założenia wstępneuruchamiające wyobraźnię. Wspieramy wytrwałość w zmaganiach z pojawiającymi się ograniczeniami, wspieramy i podpowiadamy w chwilach niedoborów inwencji. Uczymy szukania nieschematycznych rozwiązań.

ludzie

A

utorem i głównym organizatorem warsztatów jest właściciel

Centrum edukacji twórczej Key Frame Sławomir Bochuta. Studiował wychowanie plastyczne w WSP ( obecnie część Uniwersytetu) w Zielonej Górze i realizację filmu animowanego w PWSFT i Tv w Łodzi.


Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując przy realizacjach filmowych, telewizyjnych i medialnych m.in. z Platige Image, Light Craft, Metropolis Software, Vena Art. Jest realizatorem autorskich filmów animowanych, video-artów, projektów edukacyjnych i medialnych. Współorganizator Centrum edukacji języków obcych English's cool 4 you. Zajęcia z młodzieżą prowadzi od 2009 roku, realizując autorskie programy warsztatów >> projektowania obrazu<< i >>animacji filmowej<<. Od 2000 r. czasowy rezydent Warszawy, obecnie Targówka. Uznaje, że obrazowanie i wizualizacja jest najlepszą metodą rejestracji i przedstawiania świata rzeczywistego, często jedyną dla uświadomienia sobie istoty procesów zachodzących poza obszarem codziennego doświadczenia. Uważa komunikację obrazem za najpojemniejszy i najbardziej uniwersalny język spośród obecnych w dokonaniach kultury ludzkiej i jeden z najważniejszych kodów natury. Dostrzega w tym wielką wartość edukacyjną. Uświadomienie sobie metod tworzenia obrazu i sposobów oddziaływania poprzez obraz daje młodemu umysłowi dwie istotne lekcje: 1- Daje możliwość wyrażania własnego świata w sposób pełniejszy, łatwiejszy do zrozumienia przez innych ludzi, stając się tym samym ważną częścią samorealizacji społecznej. 2- Wyostrza dostrzeganie różnic między rzeczywistością i jej fantomami, kryjącymi często pułapki za obrazem telewizyjnym i komputerowym. Dziecko świadome procesu powstawania tych iluzji będzie o wiele bardziej odporne na ich sugestywne oddziaływanie. To główne racje, które skłoniły piszącego te słowa do rozpoczęcia działalności na polu edukacji. Praca z młodymi ludźmi daje poczucie satysfakcji z dzielenia się własnymi doświadczeniami. Daje nieocenione momenty obserwowania entuzjazmu w chwilach zrozumienia, czy przyswojenia nowych umiejętności. Ukazuje w postaciach dzieci naoczny dowód niebywałego współistnienia różnorodności i podobieństw jakie rozwijają się w nas- jako ludziach.

kontakt CENTRUM EDUKACJI TWÓRCZEJ KEY FRAME | NIP: 8571523787 | REGON: 320925635 | tel. 519377046 e-mail- sbochuta@keyframes.home.pl


Miejsce i data publikacji: Warszawa 12-06-2011 obszary aktywności CET KeyFrame nazwa

Laboratorium projektowania obrazu

obszar działania

opis zajęcia warsztatowe dla dzieci w wieku 7 do 9 lat. Uczestnicy realizują kompozycje plastyczne, przy pomocy programów malarskich. Poznają podstawy budowania scen w środowisku CAD przykładowy temat zajęć:>> Wizualizacja Układu Słonecznego<<

edukacja zajęcia warsztatowe dla młodzieży w wieku 10 do 15 lat. Uczestnicy poznają techniki warsztatu grafika i animatora uczą się i doskonalą umiejętności w zakresie budowania komponentów wizualnych i kinetycznych na kanwach obrazu płaskiego i przestrzennego. przykładowy temat zajęć:>> krajobraz surrealistyczny <<

Laboratorium grafiki i animacji komputerowej

edukacja

edukacja

zajęcia teoretyczne i warsztatowe dla młodzieży w wieku 15 do 18 lat. Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z procesem powstawania filmu animowanego. W trakcie warsztatów uczestnicy poznają podstawy warsztatu filmowego i sztuki filmowej. Piszą własny scenariusz, budują scenografię, projektują i animują postaci, oświetlają plan, nagrywają ścieżkę dźwiękową, montują film. Efektem końcowym warsztatów jest powstanie dzieła filmowego.

warsztaty animacji filmowej Coś dla fanów virtual reality i gier komputerowych. Uczestnicy zapoznają się z procesem przygotowania i montażu komponentów zaawansowanego graficznie środowiska it. Budują własne koncepty, modelują, mapują, animują i programują lokacje. W planach jest powstanie zintegrowanego środowiska spełniającego rolę wizualizacji realnej przestrzeni w postaci małego miasta, lub dzielnicy z reprezentacją dynamiki rzeczywistych procesów geofizycznych i społecznych. Większość tej skomplikowanej zabawki zbudują...dzieci. Laboratorium projektowania interaktywnego środowiska graficznego

edukacja Centrum ma w ofercie możliwość przeprowadzenia zajęć edukacyjnych w specyfice tematycznej zdefiniowanej przez podmioty zewnętrzne. Przykładem może być poprowadzenie zajęć medialnych, którego celem było stworzenie przez dzieci dokumentacji wizualnej, oraz zaprojektowanie materiałów promocyjnych i graficznych do spektaklu teatralnego w ramach akcji zima w mieście [Warszawa luty 2011 r.]

projekty zewnętrzne

realizacje filmowe

edukacja

produkcja i post-produkcja filmowa

Realizacje filmowe na podstawie skryptów własnych i zleconych. Oferta obejmuje filmy tworzone w dowolnej technice animacji tradycyjnej lub cyfrowej na potrzeby twórczości własnej, lub umów zewnętrznych.

Obszar fermentu twórczego w koncepcie i działaniu. Tutaj bije źródło większości wartościowych pomysłów i akcji. Każdy plan i opracowanie teoretyczne jest bladym refleksem życiodajnych mocy utrzymujących to miejsce w aktywności. twórczość własna

dowolny

KeyFrame  

W arsztaty grafiki i animacji organizujemy na terenie szkół i ośrodków kultury. Korzystamy z najnowocześniejszych programów, materiałów d...