Page 1

TUPLICKI BIULETYN ISSN 2392-2028

I N F O R M AC Y J N Y facebook.com/TuplickiBiuletyn

GMINA TUPLICE

NR 1 ,2,3 (1 1 ,1 2,1 3)/STYCZEŃ-MARZEC 201 6

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych najpiękniejsze życzenia spokoju, wiosennej radości w  sercu, pogody ducha i  wzajemnej życzliwości składają Wójt wraz z Radą Gminy  Tuplice

Szanowni Państwo,

Oddajemy Państwu na święta lekturę wiosennego Biuletynu, a w  nim najświeższe informacje z  naszego podwórka. W  styczniu do naszego zespołu dołączył pan Wojciech Skwira, do którego obowiązków należy nadzór nad sprawami budowlanymi oraz wszystkimi inwestycjami realizowanymi na terenie gminy. W  lutym szeregi zasiliła długo wyczekiwana nowa sekretarz, pani Mariola Kowalska. Od połowy stycznia obsługę rady i  sekretariatu przejęła pani Ilona Maj. Zmiana ta została dokonana po przejściu pani Katarzyny Zarębskiej do Starostwa Powiatowego w  Żarach. Bardzo wszystkim kibicuję, aby odnaleźli się na swoich stanowiskach, a  naszej Kasi życzę powodzenia i  trzymam za nią kciuki. Skoro jesteśmy przy wakatach, to warto dodać, że w  nasze szeregi od marca przyszły dwie stażystki oraz dwóch pracowników interwencyjnych. Stażystki wspomagają prace biura, panowie zaś wspierają referat komunalny. Od kwietnia, w  wyniku przeprowadzonego konkursu, zatrudniona zostanie jeszcze jedna pani, która obsługiwać będzie stanowisko Rodzina 500+. Po długich staraniach w  końcu udało nam się przenieść Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej do budynku znanego jako „SEZAM” przy ul. Świerczewskiego 1 7. Niestety inwestycje tę zastałam nie do końca zamkniętą tak, jak powinno to wyglądać. Brak dokumentacji nie ułatwiał zadania. Nie wszystkie prace, które zostały potwierdzone protokołem odebrania, zostały wykonane zgodnie z  przedłożonym do realizacji projektem. Po roku zamykania spraw udało się i  tak oto OPS od 1 7 marca działa już w  nowym miejscu. Być może dla wielu z  Państwa stanowi to utrudnienie, jednakże podkreślę, że takie było założenie od początku prac remontowych i  tylko na taki cel zostały pozyskane fundusze ministerialne. Wracając do tematu dróg, poza 5 projektami, które złożyliśmy do Urzędu Marszałkowskiego w  ramach PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) jeszcze w  grudniu ubiegłego roku, udało nam się do końca lutego złożyć projekty w  ramach programu ochrony gruntów rolnych na drogę w  Chełmicy, Drzeniowie oraz ulicę Łąkową w  Tuplicach. Oczywiste jest, że nie uda nam się na te wszystkie projekty pozyskać funduszy. Pisane projekty składane są w  trybie konkursowym, co oznacza, że poza nami jest jeszcze ponad 80 innych gmin w  województwie lubuskim, które mają podobne problemy. Jednakże spore nakłady, jakie udało nam się w  poprzednim roku zaoszczędzić na inwestycje, pozwolą przynajmniej część z  tych zakładanych projektów zrealizować. Na razie czekamy na rozstrzygniecie konkursów, a  to nastąpi do 30 kwietnia. Skoro jesteśmy przy projektach, to trafił już do nas komplet dokumentacji na termomodernizację budynku szkoły, przedszkola i  urzędu gminy. Łączny koszt dokumentacji 1 40 tyś zł. Dużo? Zdziwię Państwa, ale to całkiem przyzwoita cena. Wspominam o  tym, aby mieli Państwo świadomość ile taka dokumentacja nas kosztuje. Coś, co jeszcze jest niewidoczne na

1

Profile for Tuplicki Biuletyn Informacyjny

Biuletyn styczeń marzec 2016  

Biuletyn styczeń marzec 2016  

Advertisement