{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

TUPLICKI BIULETYN ISSN 2392-2028

I N F O R M AC Y J N Y GMINA TUPLICE

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

NR 4/MAJ 201 5

Szanowni Państwo, wiosna w pełni, i  maj i  bzy, czy czegoś jeszcze potrzeba nam do szczęścia? A  jakżeby inaczej! Drogi dziurawe, obskurne świetlice, place zabaw w  stanie dostatecznym na szynach, do tego milion innych spraw na jutro, bądź w  optymistycznej wersji "na już". Jeśli powiem, że ruszamy z  kopyta, czy ktoś z  Państwa w  to uwierzy? Niecierpliwość to nasza cecha narodowa, tuż obok czarnowidztwa. Liczę jednak, że w  ostatecznym rezultacie docenią Państwo naszą gimnastykę, jaką systematycznie uprawiamy od paru miesięcy, dążąc do likwidacji aglomeracji czy opracowując plan gospodarki niskoemisyjnej. Jednak po kolei. "Nie" dla Aglomeracji Tuplice! - nawet jeśli dla wielu będzie to decyzja niepopularna, po kilku długich tygodniach spotkań ze specjalistami w  tym zakresie, nie widzę możliwości kontynuowania tak niezasadnej ekonomicznie inwestycji, jaką byłoby podłączenie do oczyszczalni w  Tuplicach Jagłowic i  Chełmicy. Decyzję swoją podpieram opiniami ekspertów. Co to oznacza dla nas? M. in. możliwość pozyskania funduszy na przydomowe oczyszczalnie ścieków, bądź inne rozwiązania w  zależności od potrzeb i  uwarunkowań gospodarstwa. Każde gospodarstwo domowe, które zdecyduje się na tego typu rozwiązanie, może mieć w  dużej mierze dofinansowaną inwestycję ze środków UE. W  jakim procencie? Na pewno nie mniejszym niż 60%. Zakładając, że musielibyśmy kontynuować plan aglomeracji podłączając jeszcze w  tym roku Jagłowice i  Chełmicę do sieci kanalizacyjnej, powinniśmy liczyć się z  wydatkiem rzędu 7  mln złotych. Do tego dojdzie koszt modernizacji oczyszczalni oraz poprawa nawierzchni drogowej. Niestety, w  tym roku nie ma szans na pozyskanie na ten cel funduszy unijnych, a  co za tym idzie - w  sumie te kilkanaście  mln złotych musiałby pokryć budżet. Nie mogę więc mojej gminy narazić na tak ogromne wydatki, a  następnie przy braku funduszy pozostawić mieszkańców ze zniszczoną drogą, jak miało to miejsce choćby na ul. Ogrodowej po podłączeniu gospodarstw do sieci kanalizacyjnej! Nic jednak dla Was bez Was. Wkrótce będą kolejne spotkania, na których temat aglomeracji i  możliwości wynikających z  jej likwidacji przybliżą Państwu eksperci. Trwają też przymiarki do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Więcej na ten temat mogą Państwo przeczytać na str.  8. Podstawą sukcesu każdego projektu jest gruntowe i  kompleksowe przygotowanie się do jego realizacji. Nie zrobimy drogi, jeśli nie mamy aktualnych map, pozwoleń, solidnych i  rzetelnych kosztorysów. Dlatego proszę o  cierpliwość, Rzym nie od razu zbudowano, a  jednak zbudowano na tyle solidnie, że Wieczne Miasto po dziś dzień zachwyca, i  co najważniejsze - stoi na swoim miejscu. Prowadzona sukcesywnie inwentaryzacja gminy co rusz zaskakuje brakami czy niedociągnięciami. Powiem to po raz pierwszy publicznie jako wójt - mnóstwo u  nas zaniedbań i  w  zasadzie nie wiadomo w  co ręce włożyć i  od czego zacząć. Dlatego solidne rozeznanie, porządni eksperci, systematyczna praca i  rzetelne przygotowanie dokumentacji to nasz bilet do przyszłości. Inaczej się nie da! Przykro mi, że Wasze dzieci mają takie a  nie inne place zabaw, że młodzi przesiadują na autobusowych przystankach, bo nie mają gdzie się podziać. Lat zaniedbań nie naprawi się w  pół roku. Jest jednak szansa, że uda nam się to wszystko poukładać. Obroniliśmy biznesplan spółdzielni "Razem do Sukcesu" i  lada dzień zaczynamy remont stadionu. Za nami pierwszy polsko-niemiecki projekt zrealizowany w  ramach Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej, za zaproszenie do którego po raz setny dziękuję Fundacji NATURA POLSKA. Pamiętajcie o  nas przy realizacji kolejnych pomysłów. I  na koniec. Wszystkich zainteresowanych składowiskiem żużla na terenie byłej tuplickiej cegielnii odsyłam na str.  9. Trzymamy rękę na pulsie. Zapewniam, że poruszyliśmy już "niebo i  ziemię", by rzetelnie podejść do "problemu". Sprawę zna Starosta, pani Wojewoda, instytucje odpowiedzialne za ochronę środowiska, przedstawiciele Geoparku Łuk Mużakowa, przedstawiciele służb i  władz samorządowych. Zapewniam więc Państwa, że wywołane składowisko jest stale monitorowane, a  moje działania zmierzają do zapewnienia Państwu bezpieczeństwa.

Pozdrawiam ciepło, Wójt Gminy Tuplice Katarzyna Kromp

„Czas i godzina za szybko dla Ciebie wybiła, lecz wola Boża to uczyniła” Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 5 maja 201 5 roku odeszła od nas na zawsze w wieku 57 lat śp.

Grażyna Borowska

żona, matka, córka, babcia, radna Rady Gminy Tuplice kadencji 2002-2006 Łączymy się w bólu z Rodziną zmarłej, Wójt Gminy Tuplice, Rada Gminy Tuplice, Pracownicy Urzędu Gminy

1


WYWI AD

"Będę wspierać dobre pomysły"

Kontynuujemy cykl wywiadów z naszymi radnymi. W  tym miesiącu rozmowa z  wiceprzewodniczącą Rady Gminy Tuplice - panią Agnieszką Woźniak, radną z  okręgu nr  1 5 - Nowa Rola, Świbinki.

To Pani debiut w roli wiceprzewodniczącej Rady Gminy. Była Pani zaskoczona wyborem? Tak, to było dla mnie wielkie zaskoczenie. Po namyśle propozycję przyjęłam. Jako wiceprzewodnicząca chciałabym podnieść znaczenie Rady Gminy. Przez lata radni byli traktowani instrumentalnie i  nie mieli dużego wpływu na inwestycje w  Gminie Tuplice. Rada Gminy jest organem stanowiącym i  kontrolnym. O  pewnych przedsięwzięciach Wójta powinniśmy dowiadywać się na etapie projektu, a  nie - jak bywało do niedawna - na etapie przystąpienia do wykonania. Jak się Pani współpracuje z  nowym składem Rady? Na tym etapie współpraca układa się dobrze. To dopiero początek i  tak naprawdę wszyscy uczymy się siebie. Myślę, że jak w  każdej grupie, tak i  w  Radzie potrzebna jest wola współpracy oraz zaangażowania na rzecz społeczności lokalnej. Kampania wyborcza dobiegła końca i  czas się wziąć do pracy ponad podziałami, dla dobra nas wszystkich. Za wielki sukces w obecnej kadencji uważam uchwalenie funduszu sołeckiego.

Przed nami ostatnie rozdanie unijnych pieniędzy. To wielkie wyzwanie i szansa na rozwój dla naszej gminy. Jak z  perspektywy Rady widzi Pani to zagadnienie? Uważam, że przed Gminą Tuplice jest naprawdę ostatnia szansa na rozwój. Zmiana na stanowisku Wójta powoduje, że nasza gmina ma wreszcie szansę na rozwój i  poprawę jakości życia mieszkańców. Jako radna będę wspierać dobre pomysły, ale jeśli uznam, że działania Wójta i  urzędników nic nie wnoszą dla naszej Gminy, będę oponować. Rada Gminy uchwala budżet i  powinna mieć realny wpływ na to, jakie przedsięwzięcia w  nim się znajdą. Zdaję sobie sprawę, że budżet jest niewielki, ale dzięki funduszom unijnym wiele można zrealizować. Potrzebna jest wola z  obu stron, zarówno Rady, jak i  Wójta. I  o  to się nie martwię. Zarówno Radni, ale przede wszystkim Wójt nie boją się podejmować często trudnych decyzji. Najważniejszy jest przepływ informacji na linii Wójt - Rada Gminy, bez tego nie ma mowy o  dobrej współpracy i  zaangażowaniu w  dobro lokalnej społeczności. Mieszkańcy powinni mieć

większy wpływ na to, jakie inwestycje realizowane są na ich terenie. Nie zawsze to, co Wójtowi i Radzie wydaje się słuszne, jest takie dla mieszkańców. Co Pani zamierza zrobić dla wyborców z  Pani okręgu? Mam kilka pomysłów na to, co przydałoby się zrobić, ale to przede wszystkim mieszkańcy muszą się wypowiedzieć czego tak naprawdę oczekują. Moje drzwi zawsze są dla nich otwarte, mogą zawsze zwracać się do mnie ze swoimi problemami. Od tego jestem zarówno ja, jak i  Sołtys. Jesteśmy swego rodzaju łącznikiem pomiędzy mieszkańcami wioski a  Wójtem. Chciałabym obudzić w  ludziach chęć działania na rzecz swojej miejscowości. W  każdej wiosce jest dużo młodych ludzi, tylko nie wychodzą ze swoich domów i  nie biorą spraw w  swoje ręce. Możemy sami wykonać na wiosce drobne prace typu wycięcie krzaków, oczyszczenie i  wykoszenie placu zabaw itd. W  moim okręgu jest wiele do zrobienia, począwszy od dróg, które są w  fatalnym stanie. Wierzę jednak, że uda nam się nadrobić stracone lata.

Radna Agnieszka Woźniak INFO Wykształcenie wyższe licencjackie zdobyte na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, od 1 9 lat pracuje w  samorządzie lokalnym, druga kadencja w  Radzie Gminy Tuplice WIEK 38 OKRĘG WYBORCZY Nowa Rola, Świbinki

2


Wybory prezydenckie - maj 2015 W Y B O RY

Wybory prezydenckie odbywają się w Polsce co 5 lat. Ta sama osoba może sprawować urząd prezydenta jedynie przez dwie kadencje. Bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, którzy ukończyli 35 lat, nie są pozbawieni praw wyborczych do Sejmu i  zbiorą przynajmniej 100 tysięcy podpisów osób popierających ich kandydaturę. Czynne prawo wyborcze posiadają wszyscy pełnoletni obywatele Polski, również ci zamieszkali na stałe za granicą. Prezydentem zostaje ten kandydat, który w  dniu wyborów 10 maja 2015 r. otrzyma ponad połowę wszystkich ważnie oddanych głosów. Frekwencja wyborcza nie wpływa na ważność wyborów. W  przypadku, gdy żaden z  kandydatów nie otrzyma wymaganej liczby głosów, dwa tygodnie później – 24 maja 2015 r., odbędzie się II tura głosowania, w  której uczestniczą dwaj kandydaci z  największą liczbą głosów z  I  tury. Dla zwycięstwa w  II turze wystarczy otrzymać ponad połowę ważnie oddanych głosów. Dotychczasowi prezydenci III RP to: Lech Wałęsa (1990-1995), Aleksander OGŁOSZENIE

Kwaśniewski (1995 – 2005), Lech Kaczyński (2005 – 2010), Bronisław Komorowski (2010 – 2015). Obecnie kandyduje 11 osób: Grzegorz Braun, Andrzej Duda, Adam Jarubas, Bronisław Komorowski, Janusz KorwinMikke, Marian Kowalski, Paweł Kukiz, Magdalena Ogórek, Janusz Palikot, Paweł Tanajno, Jacek Wilk. Ważne informacje dla wyborców: 1. Wyborcy, w tym wyborcy niepełnosprawni, mogą składać wnioski do Urzędu Gminy o  dopisanie ich do spisu wyborców w  wybranych obwodach głosowania w  terminie do dnia 5 maja 2015  r. 2. Wyborca niepełnosprawny o  znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborca, który najpóźniej w  dniu głosowania kończy 75 lat, może w  terminie do 1 maja 2015 r. złożyć wniosek do Wójta Gminy o  sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w  jego imieniu. 3. Wszyscy wyborcy mogą głosować korespondencyjnie. Zgłoszenie głosowania korespondencyjnego należało dokonać do dnia 25 kwietnia 2015 r. w  siedzibie Urzędu Gminy Tuplice.

W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone. 4. Informacje w  sprawach rejestru i  spisu wyborców, udzielenia pełnomocnictwa, głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych można uzyskać w  Urzędzie Gminy Tuplice przy ul.  Mickiewicza 27, oraz pod nr  telefonów: (68) 362 57 20, (68) 362 57 32 lub w  formie elektronicznej, adres e-mail: gmina@tuplice.pl Wszystkie istotne informacje o  wyborach znajdą Państwo na naszej stronie www.tuplice.pl w  zakładce „Wybory prezydenckie”. 5. Lokale wyborcze będą otwarte w  dniu głosowania 10 maja 2015 r. (niedziela) w  godzinach od 7:00 do 21:00. 6. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca będzie obowiązany okazać obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument (ze zdjęciem) umożliwiający stwierdzenie tożsamości. ipi

Konkurs na plakat Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tuplicach zaprasza wszystkich chętnych do udziału w  kon-

kursie na plakat pt. „Zachowaj trzeźwy umysł” o tematyce zagrożeń alkoholizmem, narkomanią czy nikotyną. Technika i  wielkość pracy dowolna. Plakat należy podpisać imieniem i  nazwiskiem oraz podać adres zamieszkania, a następnie złożyć do 20.05.2015 r. w  Urzędzie Gminy Tuplice (pokój nr  3). Organizatorzy przewidują atrakcyjne nagrody. Wszystkie prace zostaną wyeksponowane na Wzgórzu Tuplickim w  trakcie festynu „Zachowaj trzeźwy umysł” 23.05.2015 r. Szczegółowe informacje pod nr tel.: (68) 362 57 30.

ŚWIADCZENIA Z OPS

I N TE G R A C J A

Wypłaty zasiłków Zaproszenie 31.05.2015 r. (niedziela) Prezes Polskiego Związku Wędkarskiego w Tuplicach, Zasiłki finansowe dla mieszkańców Gminy Tuplice będą wypłacane 28 maja (czwartek) w  godzinach od 07:00 do 13:00 w  kasie Urzędu Gminy. Więcej informacji pod nr  tel. (68) 362 57 30.

pan Zbigniew Nowicki, organizuje Dzień dziecka na łowisku "Betonówka" w Chełmicy. Impreza zaczyna się o  14:00. Uczestnicy zostaną podzieleni na dwie kategorie: 5-10 lat i  11-16 lat. Oprócz wspólnego łapania ryb w  programie  m.in. ognisko i  tematyczne zabawy. Każdy młody wędkarz dostanie paczkę-prezent, a  dla zwycięzców przewidziane są okolicznościowe puchary. 3


P R A WO

Dodatek mieszkaniowy - niezbędnik Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy dla osób, które nie są w stanie pokryć kosztów związanych z  utrzymaniem mieszkania. Osoba ubiegająca się o  przyznanie dodatku mieszkaniowego musi spełniać trzy następujące warunki: 1. Posiadać tytuł prawny do zajmowanego lokalu (tj. akt notarialny, umowa najmu, spółdzielcze własnościowe lub lokatorskie prawo do zajmowanego lokalu). 2. Spełniać kryterium dochodowe (w  przypadku osób mieszkających samotnie średni miesięczny dochód nie może przekroczyć 175% najniższej emerytury, tj. 1.540,79 zł, w  przypadku wspólnie zamieszkujących osób dochód nie może przekroczyć 125% najniższej emerytury, tj. 1.100,56 zł). Dochód wyliczany jest z  3 ostatnich miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku. W  przypadku dodatku mieszkaniowego za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i  rentowe oraz składek na ubezpieczenie chorobowe, określonych w  przepisach o  systemie ubezpieczeń społecznych. Oznacza to, iż składka na ubezpieczenie zdrowotne i  podatek są wliczane do dochodu. Do dochodu nie wlicza się: a) świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, b) dodatków dla sierot zupełnych, c) jednorazowych zapomóg z  tytułu urodzenia się dziecka, d) dodatku z  tytułu urodzenia się dziecka, e) pomocy w  zakresie dożywiania, f) zasiłków pielęgnacyjnych i  dodatków pielęgnacyjnych,  g) zasiłków okresowych z  pomocy społecznej, h) jednorazowych świadczeń pieniężnych i  świad-

USŁUGI

Darmowe porady prawne Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza osoby mające problemy natury prawnej do korzystania z comiesięcznych bezpłatnych porad. W  maju konsultacje prawne udzielane będą w  piątek 15.05.2015 r. w  godz. 9:00 14:00. Więcej informacji pod nr  telefonu (68) 362 57 30 lub bezpośrednio w  Urzędzie Gminy Tuplice w  pokoju nr  3.

ŚWIADCZENIA

RO D ZI NNE

Wypłata świadczeń

czeń w naturze z  pomocy społecznej, i) dodatku mieszkaniowego, j) dodatku energetycznego. 3. Spełniać kryterium powierzchni lokalu ilość osób powierzchnia lokalu ustępstwa dop. w  ustawie + 30  % = 45,5 m2 35 m2 dla 1 osoby + 30  % = 52 m2 40 m2 dla 2 osób + 30  % = 58,5 m2 45 m2 dla 3 osób +30  % = 71 ,5 m2 55 m2 dla 4 osób + 30  % = 84,5 m2 65 m2 dla 5 osób + 30  % = 91 m2 70 m2 dla 6 osób

Na każdą następną osobę dopuszczalna powierzchnia zwiększa się o 5 metrów kwadratowych. Jeżeli w  lokalu mieszka osoba niepełnosprawna, dopuszczalna powierzchnia zwiększa się o  15 metrów kwadratowych, pod warunkiem, że osoba ta w  orzeczeniu o  niepełnosprawności posiada zapis o  konieczności zamieszkiwania w  oddzielnym pokoju. Wysokość przyznanego dodatku mieszkaniowego jest uzależniona od wysokości wydatków poniesionych na utrzymanie mieszkania, dochodów oraz liczby osób w  gospodarstwie domowym. Uwzględniane wydatki do obliczenia dodatku mieszkaniowego: opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i  płynnych, czynsz lub inne opłaty za używanie lokalu, opłaty związane z  eksploatacją, zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną. Szczegółowe lub dodatkowe informacje pod numerem tel.: (68) 362 57 27 lub bezpośrednio w  Urzędzie (pokój nr  12).

OSP

Strażacka statystyka

Ochotnicza Straż Pożarna w roku sprawozdawczym 2014 liczyła 26 członków zwyczajnych, w  tym 13 członków mogących brać czynnie udział w  akcjach ratowniczo-gaśniczych, 2 członków MDP, 1 członka honorowego, 8 członkiń zespołu folklorystycznego. Statystycznie rzecz ujmując, w  2014 OSP Tuplice ogółem miała 54 wyjazdy. Konkretnie zaś: pożary budynków: 4; pożar komina: 1; pożar lasów: 6; pożar nieużytków: 8; poszukiwania zaginionego: 3; kolizje/wypadki: 3; wiatrołomy: 3 usuwanie gniazd szerszeni: 19. Do dyspozycji nasza OSP posiada: GBM Star 266 (32-letni), GBA IFA (29-letni), SD-30 IFA (29-letni), SLOp (27-letni). ;

Informacja dla osób pobierających świadczenia rodzinne, w tym świadczenia opiekuńcze oraz świadczenia z  funduszu alimentacyjnego. Świadczenia będą wypłacane 19 i  20 maja. Informujemy, że kasa Urzędu Gminy Tuplice jest czynna od godziny 07:00 do godziny 13:00 od poniedziałku do piątku. Szczegółowe informacje dostępne pod numerem telefonu: (68) 362 57 34. 4


POLICJA

Poznaj swojego dzielnicowego

Dzielnicowy to człowiek-instytucja. Od wielu lat w każdej gminie to jedna z  najważniejszych osób. To właśnie do dzielnicowego mieszkańcy w  pierwszej kolejności zgłaszają się ze swoimi problemami. Do zadań dzielnicowego należą takie obowiązki jak np. walka z  przemocą domową, chuligaństwem, dbanie o  przestrzeganie porządku (np. ciszy nocnej) oraz udzielnie informacji prawnych. Ponadto do jego obowiązków należy również współpraca z  lokalnymi jednostkami samorządowymi. Tym wszystkim zajmuje się aspirant Andrzej Dyszczyński, nasz dzielnicowy (rewir: gmina Tuplice) z  Posterunku Policji w  Trzebielu. Pan aspirant ma 38 lat, jest żonaty. Służy społeczeństwu jako policjant już 16 lat, z  czego większość - jako dzielnicowy właśnie. Jak udało nam się ustalić podczas krótkiej rozmowy, przeważająca ilość spraw, jakimi zajmuje się pan Dyszczyński na terenie naszej gminy, to kradzieże. Nasz dzielnicowy służy lokalnemu społeczeństwu także na innych polach. W  ostatnich wyborach samorządowych został wybrany do Rady Gminy Trzebiel, co można odczytać jako wyraz wielkiego zaufania do osoby pana aspiranta. Co więcej, z  ramienia policji Andrzej Dyszczyński działa w  tuplickiej Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, gdzie stara się przeciwdziałać jednej z  największych chorób cywilizacyjnych XXI wieku - alkoholizmowi. Użyte na początku tekstu stwierdzenie, że dzielnicowy to człowiek-instytucja, nie jest tylko igraszką semantyczną. W  przypadku aspiranta Andrzeja Dyszczyńskiego sprawdza się w  100%! W  razie pilnej potrzeby lub jeśli jesteś świadkiem przestępstwa bądź wykroczenia, skontaktuj się bezpośrednio z  naszym dzielnicowym pod nr  tel.: 519-534-587. INFORMACJA

Sprawozdanie z pracy wójta

01.04. - spotkanie z dr.  inż. Tomaszem Warężakiem, Dyrektorem Instytutu Nowych Technologii Inżynierii Środowiska w  Zielonej Górze dotyczące aglomeracji Tuplice - udział w  spotkaniu polsko-niemieckim dotyczącym realizowanego w  partnerstwie projektu pn. „Polsko-niemieckie tradycje ceramiczne na Łuku Mużakowa” - Döbern; 07.04. - Stowarzyszenie LGD Grupa Łużycka Lubsko - udział w  spotkaniu z  Dyrektorem Departamentu PROW panem Józefem Giemzą; - spotkanie z  firmą Funam Sp. z  o.o., wykonawcą SUW w  Rytwinach; 08.04 - spotkanie ze Starostą panem Januszem Dudojciem w  sprawie  m.in. infrastruktury drogowej; 10.04. - spotkanie z  dr.  inż. Tomaszem Warężakiem przy udziale Radnych, Sołtysów oraz pracowników UG Tuplice dotyczące rozwiązania problemu aglomeracji Tuplice oraz poznania możliwości prawnych odstąpienia od KPOŚK i  likwidacji aglomeracji; 11.04. - udział w  turnieju piłki siatkowej o  Puchar Wójta Tuplic; - udział w  meczu piłki nożnej Tupliczanki Tuplice; - spotkanie ze strażakami OSP w  Tuplicach; 13.04. - SUW Rytwiny - spotkanie z  Nadzorem Budowlanym; - spotkanie z  panem Jakubem Zamojskim przedstawicielem firmy zajmującej się pozyskiwaniem funduszy unijnych; - udział w  spotkaniu dotyczącym gospodarki niskoemisyjnej - Łęknica;

14.04. - Starostwo Powiatowe Żagań - spotkanie w sprawie zmian w  transporcie publicznym po 1 stycznia 2017 r.; 16.04. - udział w  uroczystych obchodach 70. rocznicy Forsowania Nysy Łużyckiej; 21.04. - udział w  obradach Komisji Społecznej oraz Komisji Finansowej; 22.04. - spotkanie z  władzami i  przedstawicielami Gminy Mirsk w  Rembiszowie w  sprawie odpadów z  huty cynku składowanych w  Tuplicach; 23.04. - spotkanie z  Adwokatem Kancelarii Prawniczej Panem Mirosławem Bartnikiem; - spotkanie z  inspektorem nadzoru SUW Rytwiny Panem Sławomirem Kubowem; 24.04. - udział w  XLI Konferencji Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” - Sulechów; - udział w  dwudniowym wyjazdowym szkoleniu z  zakresu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju - Dychów; 25.04. - udział w  treningu fitness pn. „Bądź fit na wiosnę” Wzgórze Tuplickie; 26.04. - udział w  uroczystych obchodach I  rocznicy Kanonizacji Jana Pawła II; 29.04. - udział w  Obchodach 25-lecia Samorządu Terytorialnego Województwa Lubuskiego – Gorzów Wlkp.; 30.04. - spotkanie z  dr.  inż. Tomaszem Warężakiem – pomoc w  znalezieniu rozwiązania problemu kanalizacji dla Stacji Paliw BP Jagłowice; 01.05. - udział w  uroczystych obchodach 200. rocznicy Parku Mużakowskiego - Park Księcia Pücklera Bad Muskau. 5


"Fit na wiosnę" sukcesem I N TE G R A C J A

Nigdy dotąd w Tuplicach w  jednym miejscu o  tej samej porze jednocześnie nie uprawiało gimnastyki aż tylu mieszkańców naszej gminy. Dzieci, młodzież, dorośli...

W sobotę (25. 04. 2015 r.) Tuplickie Wzgórze zaroiło się od ludzi. Jedni przybyli z  ciekawości, dla relaksu. Inni z  obowiązku, bo zajmowali się organizacją. Większość jednak z  zamiarem wykonania ćwiczeń gimnastycznych. W  sumie ponad 150 dzieci, młodzieży i  dorosłych. Na placu w  równych (można by rzec: eleganckich) rzędach ćwiczyło zaś ponad 70 osób. Trening – dwa razy po dwadzieścia minut – prowadziła wykwalifikowana kadra „Fitness Club Klimas” z  Żar. Naprawdę nie trzeba wiele: dwie nieduże butelki z  wodą, trochę chęci, takty relaksującej muzyki i  od razu raźniej w  sercu, lepiej pod względem fizycznym. Słowem, nie tylko świetna i  wielce pożyteczna rozrywka na świeżym powietrzu i  w  przemiłej atmosferze, ale i  znakomity przykład tego, jak najprostszymi sposobami można przysłużyć się swojej sprawności fizycznej, kondycji. W  przerwie pomiędzy ćwiczeniami członkowie Koła Gospodyń Wiejskich częstowali wszystkich smaczną, zdrową żywnością. Pani Alicja Szer badała poziom cukru we krwi, ciśnienie tętnicze. Kto zorganizował tak pożyteczną imprezę? Pomysłodawca i  główny realizator to radny Paweł Kaźmierczak. Niebagatelną rolę spełnili także wójt Katarzyna Kromp, przewodnicząca Komisji Społecznej radna Jolanta Mazurek, przewodniczący Rady Gminy Sylwester Mazurkiewicz oraz wiceprzewodnicząca Rady Gminy Agnieszka Woźniak. Imprezę sponsorowała firma „Qartex” Olszyna, a  partnerem było Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i  Młodzieży „Delfinek” z  Tuplic. „Bądź fit na wiosnę” - takie oto hasło przyświecało tuplickiej imprezie gimnastycznej. Dobre hasło nie tylko na wiosnę, ale i  na cały rok. r P RZ ED S Z KO LE

Wolne miejsca w przedszkolu

Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Tuplicach informuje, że od 04.05. 2015 r. trwa przedłużony nabór na wolne miejsca w  przedszkolu. Jednocześnie przypomina się o  obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci 5-letnich (ur. w  2010 r.). Zgodnie z  ustawą o  systemie oświaty od 1 września 2015 r. dzieci 4-letnie (ur. w  2011 r.) mają prawo do korzystania z  przedszkola. Zachęcamy szczególnie Ś RO D O WI S KO

czterolatki, dzieci te objęte opieką przedszkolną mają większe szanse na wydłużony okres adaptacji, uspołecznienia się wśród grupy rówieśniczej, jak i poznawania dalszego środowiska. Wszystkie dzieci przedszkolne realizują treści zawarte w  podstawie programowej wychowania przedszkolnego, korzystają z  bezpłatnych zajęć dodatkowych jak: język niemiecki, spotkanie z  muzyką, teatrzyki, taniec –

rytmika, zajęcia z logopedą. Dodatkowy nabór trwa do 20 maja 2015 r. Dla przypomnienia: dzienny pobyt dziecka w  celu realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 5 godzin (w  Gminie Tuplice od 7:30 do 12:30) i  jest bezpłatny. Każda kolejna godzina kosztuje 1 zł. Dzienna stawka żywieniowa to koszt 6 zł. Szczegółowe informacje pod nr  tel.: (68) 375 70 81.

Wiosenne porządki Trzecia akcja zbierania śmieci w Grabowie odbyła się 18 kwietnia 2015 r. Beneficjentem jest zabytkowy park. Z  powierzchni

ok. 2,8 ha zbieramy bez mała 2,5 m³ śmieci. W  celu usprawnienia przebiegu prac oprócz patyków ze szpikulcem skonstruowaliśmy specjalne widły na 3,5 metrowym trzonku, mamy poza tym taczkę, motorower oraz samochód osobowy do transportów worków i  "gabarytów". Na zakończenie biesiada przy ognisku, kiełbasa na patyku, sosy i  napoje sponsorowane przez OPS. Dziękujemy pani kierownik OPS za wsparcie, Radzie Sołeckiej i  Sołtysowi za przygotowanie ogniska i  Gminie za odebranie śmieci. Wolontariusze 6


RO Z WÓ J

Wspólna polsko-niemiecka konferencja Współpraca transgraniczna między Gminą Tuplice i naszymi niemieckimi partnerami z Döbern układa się coraz lepiej. Przy pomocy Fundacji Natura Polska staramy się realizować hasło "Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość". Poniżej realcja z trójstronnej kooperacji.

Jak pisaliśmy w poprzednich wydaniach, polsko-niemiecka współpraca po latach stagnacji nabiera rozpędu i  przybiera praktyczny wymiar. Owocem wstępnych rozmów była konferencja odbyta 27 kwietnia 2015 r. w  Łęknicy pn. „Polsko-niemieckie tradycje ceramiczne na Łuku Mużakowa”, zorganizowana przez trzy podmioty: Gminę Tuplice, Związek Gmin Döbern oraz Fundację Natura Polska, z  wiodącą rolą fundacji prowadzonej przez panów Żółkiewicza i  Piasecznego. Ze strony Gminy Tuplice w  konferencji uczestniczyło ponad 20 osób zaproszonych przez wójt Katarzynę Kromp: przedstawiciele Rad Sołeckich, Rady Gminy, sektora oświaty, Kościoła oraz lokalnych organizacji pozarządowych. Konferencję otworzył pan Tomasz Żółkiewicz, który dokonał również krótkiej prezentacji projektu. Następnie niezwykle ciekawą prezentację wygłosił nauczyciel z  naszego Zespołu Szkół, pan Piotr Haracz, który opowiadał o  tradycjach ceramicznych na Łuku Mużakowa. O  zabytkowej cegielni w  Klein Kölzig mówił pan dr  Manfred Kupetz, którą później uczestnicy konferencji zwiedzali. Transgraniczną współpracę na terenie Łuku Mużakowa charakteryzował – z  punkt widzenia strony polskiej – przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w  Zielonej Górze, pan Marek MacianS O Ł E C TWA

towicz. Stronę niemiecką zaś reprezentowała pani Nancy Sauer. Na końcu przyszedł czas na prezentację walorów turystycznych gmin Döbern i Tuplice.

Po krótkim, lecz intensywnym i ciekawym pokazie multimedialnym zachwalającym uroki naszej niemieckiej gminy partnerskiej, przyszedł czas na prezentację na temat naszej okolicy, którą wygłosiła osobiście wójt Katarzyna Kromp. Materiał promocyjny, przy wykorzystaniu specjalnie skomponowanych przez pana Dariusza Wypycha zdjęć, został przygotowany

przez tuplickich urzędników w niezwykle ciekawej dla odbiorcy formie 3D. Uczestnicy konferencji zobaczyli w  trójwymiarze urokliwe zakątki Gminy Tuplice, co w  połączaniu z  erudycyjnym przemówieniem naszej wójt wywarło, nie przymierzając, oszałamiające wrażenie na zgromadzonych gościach, zwłaszcza tych zza zachodniej granicy. Jak widać, konferencja miała internacjonalny sznyt oraz różnorodne formy i  treści, co stanowiło o  jej atrakcyjności – każdy uczestnik mógł znaleźć w  niej coś dla siebie. Kończąc, chcielibyśmy zaprosić Państwa do odwiedzenia szlaku ceramiki, znajdującego się przy trasie ścieżki rowerowej Tuplice - Łęknica na odcinku Cielmów - Chełmica - Jagłowice. Odwiedzając szlak można poznać historię związaną z  tradycjami ceramicznymi Łuku Mużakowa, w  tym garncarstwa i  licznych zakładów ceramicznych (cegielni), które znajdowały się  m.in. na terenie gminy Tuplice i  Döbern. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się! Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa-NysaBóbr” oraz budżetu państwa.

Przykład dla innych

Młodzi mieszkańcy Łaz potrafią pokazać na co ich stać i nie czekają na inicjatywę innych. W  połowie kwietnia bezinteresownie zaangażowali się w  rozwój swojej wsi, czego wymiernym wynikiem jest stworzenie niewielkiego parku, który stał się miejscem spotkań młodzieży. Wolontariusze zaadaptowali również teren pod boisko do siatkówki. Rekreacja staje się domeną naszej wsi. Jak widać, młodzież z  Łaz potrafi kreatywnie spędzać czas, pracując na rzecz swojej wsi. Rada sołectwa Łazy

7


RO Z WÓ J

Znaczenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Jak napisałam na pierwszej stronie, trwają przymiarki do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Gmina posiadająca taki plan będzie mogła korzystać ze środków UE na takie przedsięwzięcia jak: termomodernizacje budników, oświetlenia ulic, poprawę jakości dróg, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii czy wymianę kotłów/pieców na nowsze i sprawniejsze. W  związku z  możliwością aplikowania o  środki unijne z  nowej perspektywy finansowej na lata 20142020 pojawił się obowiązek sporządzenia dokumentu strategicznego, jakim jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN). dla miasta/gminy. Dokument

RELACJA

ten obejmuje cały obszar geograficzny miasta/gminy i uwzględnia działania zarówno inwestycyjne jak i  nieinwestycyjne na szczeblu lokalnym, źródła ich finansowania, a  także podział obowiązków oraz sposób monitorowania i  ewaluacji planu. Posiadanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej jest kluczowe w  kontekście wykorzystania potencjału rozwojowego w  oparciu o  różne źródła finansowania. W  Regionalnych Programach Operacyjnych dla danych województw około 30% środków zostało przeznaczone na zadania związane z  gospodarką niskoemisyjną, gdzie jednym z  warunków będzie posiadanie PGN-u. Dodatkowo nałożono

na gminy obowiązek posiadania PGNu w  momencie starania się o  środki unijne z  Programu Infrastruktura i  Środowisko oraz o  finansowanie działań zawartych w  Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych. Jak widać, nowa pespektywa niesie sporo możliwości, jednak projekty wymagają gromadzenia niezbędnej dokumentacji, dlatego ten rok rezerwujemy na kompletowanie dokumentów, pozwoleń, aktualnych map i  statystyk. Wszystko po to, by bez zakłóceń już od przyszłego roku zacząć na terenie naszej gminy inwestycje. Będę na bieżąco Państwa informowała w  kwestii postępu realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Wójt Gminy Tuplice Katarzyna Kromp

Święto upamiętniające kanonizację św. Jana Pawła II za nami

W dniu 26.04.2015 r. o  godz. 17:00 w  Gminnym Ośrodku Kultury Akcja Katolicka i  Zespół Szkół w  Tuplicach przygotowali wieczornicę z  okazji I  rocznicy wyniesienia na ołtarze Ojca Świętego Jana Pawła II. W  ten sposób społeczność lokalna oddała cześć oraz wyraziła pragnienie podziwu i  wdzięczności Papieżowi za Jego posługę miłości, Kościołowi i  drugiemu człowiekowi, za to, że niósł orędzie wiary i  nadziei współczesnemu światu, nękanemu przez wojny i  niesprawiedliwości, że brał w  obronę ubogich, cierpiących, prześladowanych i  chorych. Wieczornica rozpoczęła się od przepięknego walca wykonanego przez uczniów Magdalenę Ucholc i  Wiktora Tomiuka. Uczniowie w  hołdzie Janowi Pawłowi zaprezentowali utwory muzyczne wyśpiewując swoją radość, miłość, zaufanie oraz wdzięczność za pontyfikat świętego Jana Pawła II. Zespoły folklorystyczne oraz wokaliści wyrazili wdzięczność Ojcu Świętem w  pieśniach Maryjnych za całe jego życie. Między utworami przypominano uczestnikom wydarzenia z  życia i  posługi oraz nauczania Jana Pawła II. Papież Jan Paweł II zafascynował ludzi na całym świecie swoją niezwykłą osobowością. Każdy, kto mógł się z  nim spotkać, odczuwał promieniowanie Jego miłości i  miłosierdzia oraz świętości i  bliskości samego Boga. Organizatorzy pragną gorąco i  serdecznie podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w  organizację i  przygotowanie tej wieczornicy, szczególnie wszystkim wykonawcom: dzieciom, młodzieży, starszym i  zespołom regionalnym oraz wszystkim uczestniczącym w  tym spotkaniu. Niech ta inicjatywa wspólnej wieczornicy mobilizuje nas wszystkich do zgłębiania myśli i  nauczania Świętego Jana Pawła II.

OGŁOSZENIE

G. Kucharczyk

Festyn i majówka z zumbą w jednym dniu! 23.05.2015 r. na Wzgórzu Tuplickim po raz kolejny odbędzie się festyn „Zachowaj trzeźwy umysł”. W programie  m.in. kącik zabaw dla najmłodszych, karaoke dla wszystkich chętnych, różnorodne konkurencje sportowe, występy dzieci z  Zespołu Szkół w  Tuplicach, konkurs wiedzy o  Tuplicach i  o  profilaktyce uzależnień, występ zespołu oraz zabawa taneczna! Dodatkowo będzie można skorzystać z  punktów gastronomicznych, otrzymać pamiątkowe gadżety, czy spędzić czas na urządzeniach rekreacyjnych. Szczegółowy program będzie przedstawiony na plakatach oraz na stronie internetowej tuplice.pl. Do wspólnej zabawy zaprasza organizator – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w  Tuplicach. Atrakcją, która poprzedzi festyn, będzie otwarty trening tańca (zumby) prowadzony przez profesjonalną instruktorkę. Początek o  godz. 12:00. Jest to druga część cyklu promocji zdrowego trybu życia wśród mieszkańców pilotowanej przez Komisję Społeczną. W  programie przewiduje się poczęstunek przygotowany przez organizatora – Radę Gminy Tuplice. 8


S TR A Ż G R A N I C Z N A

Wieści znad granicy

24 marca 2015 r. w Placówce Straży Granicznej w  Tuplicach przebywał Sekretarz stanu w  Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Piotr Stachańczyk oraz Komendant Główny Straży Granicznej gen.  dyw. SG Dominik Tracz. Wiceministrowi i  Komendantowi Głównemu SG towarzyszył płk SG Andrzej Kamiński, Komendant Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej. Podczas spotkania wiceminister Piotr Stachańczyk sprawdzał, jak funkcjonuje placówka Straży Granicznej wewnątrz kraju, po dokonanej restrukturyzacji formacji. Ponadto komendant PSG w  Tuplicach ppłk Lesław Siwka zapoznał wizytujących z  zadaniami, które realizuje Placówka w  Tuplicach, przedstawiając infrastrukturę kierowanych komórek organizacyjnych, a  także omówił specyfikę wykonywanych zadań i  osiągnięte wyniki. W  2014 roku funkcjonariusze z  PSG w  Tuplicach ujawnili i  zatrzymali 503 osoby, w  tym 452 cudzoziemców naruszających przepisy i  przebywających nielegalnie oraz zabezpieczyli nielegalne towary, tj. wyroby tytoniowe bez znaków akcyzy skarbowej, skradzione samochody i  substancje narkotyczne o  łącznej wartości 4  mln zł. st. chor.  SG Monika Karandys-Kazalska

Trzymamy rękę na pulsie Ś RO D O WI S KO

Gmina Tuplice to obszar, który w wielu miejscach zachował swój naturalny wygląd, bogaty w  chronione prawem rośliny i  zwierzęta. Na początku XXI wieku Wojewoda Lubuski w  celu zachowania naszych naturalnych zasobów powołał Park Krajobrazowy „Łuk Mużakowa”, który swym zasięgiem objął prawie 2/3 naszego terenu. Jest to jednocześnie nasz atut i  duże obciążenie, które uniemożliwia potencjalnym przedsiębiorcom lokowanie inwestycji negatywnie oddziaływającej na środowisko. Musimy zatem swą przyszłość upatrywać w  rozwoju turystyki, produkcji artykułów rolnych i  ekologicznych, dbając jednocześnie o  naszą przyrodę i  jej stan. Dlatego też niepokojące informacje docierające od

mieszkańców do Urzędu w sprawie zwożenia na teren byłej cegielni w  Tuplicach przy ul. Przemysłowej dużych ilości szlaki (najprawdopodobniej odpadów), spowodowały podjęcie działań kontrolnych. W  lutym po wizji lokalnej skierowano wniosek do Starosty Powiatu Żarskiego o  sprawdzenie poprawności wykonywania zaleceń wynikających z  decyzji, którą wydał w  przedmiocie czasowego magazynowania odpadów na tym terenie. W  naszej akcji bardzo efektywnie uczestniczą członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego oraz przedstawiciele Geoparku Łuk Mużakowa. Dzięki naszym wspólnym działaniom, inspektorzy z  Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska w  Zielonej Gó-

rze 14 kwietnia 2015 r., na wniosek wójta, przeprowadzili działania kontrolne, których kontynuacja nastąpiła 7 maja 2015 r. Zadaniem Urzędu Gminy jest dbanie o stan środowiska, jednak prawo nie daje Wójtowi żadnej możliwości bezpośredniej ingerencji w  działalność przedsiębiorców, dlatego ze strony Urzędu podejmowane są wszelkie działania mające na celu współpracę z  Policją, Strażą Graniczną, Urzędem Celnym i  przede wszystkim Inspektoratem Ochrony Środowiska, by monitorować kolejne dostawy, a  w  efekcie zrobić wszystko, by usunąć hałdy szlaki zgodnie z  obietnicami właścicieli tego terenu – zlokalizowanego przecież na obszarze chronionym. ipi

INFORMACJA

Harmonogram imprez lokalnych w maju 22.05.2015 r. - Cała Polska Biega i  Tuplice też 2015 30.05.2015 r. - 10-lecie zespołu Tupliczanki 23.05.2015 r. - Zachowaj trzeźwy umysł i majówka z zumbą 31.05.2015 r. - Dzień dziecka na łowisku Betonówka 30.05.2015 r. - Festyn Rodzinny Przedszkola Samorządowego Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

9


S PORT

Turniej siatkówki o Puchar Wójta zakończony! W  sobotę, 11 kwietnia 2015 r., odbył się coroczny Turniej Piłki Siatkowej o  Puchar Wójta Gminy Tuplice. Rozgrywki rozpoczęły się o  godz. 10:00 na sali gimnastycznej w  Zespole Szkół w  Tuplicach. Do turnieju zgłosiły się trzy zespoły: Leśnicy Lubsko, Reszta Świata oraz Pogranicznicy. W  sumie – 22 zawodników. Zasady rozgrywek trochę różniły się od klasycznych; ze względu na amatorski charakter turnieju mecze były rozgrywane do dwóch wygranych setów. Jak udało

nam się ustalić, atmosfera była bardzo przyjacielska, wypełniona zdrowym duchem rywalizacji sportowej. Po zaciętych bojach turniej wygrali Leśnicy Lubsko, którzy byli bezkonkurencyjni tego dnia. Drugie miejsce zajęła drużyna Reszta Świata, a zaszczytne trzecie miejsce przypadło Pogranicznikom. Na zwycięzców czekał piękny puchar, który zespołowi Leśników wręczyła Wójt Gminy Tuplice Katarzyna Kromp. Pozostałe drużyny dostały okolicznościowe dyplomy.

Najlepszym zawodnikiem całego turnieju została wybrana pani Małgorzata Gawińska. - To dla mnie wielkie wyróżnienie i satysfakcja – powiedziała zaraz po końcowym gwizdku. - Dziękuję mojej drużynie za wspaniałą walkę oraz przeciwnikom za sportową rywalizację – dodała kurtuazyjnie pani Małgorzata. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a  w  imieniu organizatorów zapraszamy na kolejny Turniej Piłki Siatkowej o  Puchar Wójta Gminy Tuplice, który już za rok!

3 zwycięstwa i remis! S PORT

Kwiecień był udanym miesiącem dla Tupliczanki. Na wyjeździe rozbiliśmy Spartę Grabik 0:6, a po dramatycznym i  bardzo emocjonującym meczu także w  Lubsku pokazaliśmy klasę i  wygraliśmy 3:4. Inaugurujący w rundzie wiosennej mecz na naszym obiekcie z  WKS Łaz jednak tylko zremisowaliśmy. Wydawać się mogło, że faworytem była nasza drużyna, zwłaszcza po obiecującym początku spotkania. Już w  3 minucie po niezłej akcji strzelił Tomasz Nowicki. Jednak przeciwnicy po stracie bramki uszczelnili obronę, dobrze zorganizowali się w  defensywie, a  w  konsekwencji

TUPLICKI BIULETYN INFORMACYJNY

zaczęli dominować. Coraz sprawniej przeprowadzane akcje zaowocowały bramką kontaktową - i jak się okazało - ostatnią w  meczu. W  drugim meczu u  siebie, rozegranym 25 kwietnia, rozbiliśmy Zielonych Drożków aż 7:0. Na pochwałę zasługuje zwłaszcza nasz nowy nabytek, Damian Cierzniak, który strzelił 3 bramki w  swoim debiucie! Po 19 kolejkach zajmujemy 3 miejsce z  dorobkiem 40 punktów, tracąc do lidera 6 "oczek". Na obu meczach na naszym stadionie licznie pojawili się kibice, za co bardzo dziękujemy. Nasi chłopcy potrzebują waszego dopingu! - Początek rundy wiosennej mamy wymarzony - powiedział kapitan Tupliczanki Tomasz Zbierzak. - 10 punktów w  czterech meczach to bardzo dobry rezultat, zwłaszcza przy naszych problemach kadrowych. Dziękujemy kibicom za doping! - dodał zapytany o  podsumowanie kwietniowych meczów. Pamiętajmy, że nasza wspaniała drużyna w  maju gra dwa mecze na tuplickim stadionie. Pierwszy 9 maja (sobota) o  godz. 17:00 z  Motorem Koło, natomiast drugi z  Granicą Żarki Wielkie 23 maja (sobota) również o  17:00. Wiemy, że nie brakuje wśród mieszkańców gminy Tuplice fanów naszej drużyny, dlatego prezes klubu serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych grą w  Tupliczance, jak i  pomocą we współtworzeniu nowego rozdziału naszego klubu. Kontakt: tel. (68) 362 57 29 lub na adres Urzędu.

Redaktor naczelny:

E-mail:

Adres redakcji:

Tomasz Kosiorski

biuletyn@tuplice.pl

Urząd Gminy Tuplice

Wydawca:

Telefon:

Ul. Mickiewicza 27

Urząd Gminy Tuplice

(68) 362 57 29

68-21 9 Tuplice

10

Profile for Tuplicki Biuletyn Informacyjny

Biuletyn maj 2015  

Biuletyn maj 2015  

Advertisement