{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

TUPLICKI BIULETYN ISSN 2392-2028

I N F O R M AC Y J N Y EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

GMINA TUPLICE

NR 9,1 0/LISTOPAD-GRUDZIEŃ 201 5

Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny, przy wzejściu pierwszej gwiazdki wieczornej na niebie, ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny, najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie. Ten biały kruchy opłatek, pszenna kruszyna chleba, a symbol wielkich rzeczy, symbol pokoju i chleba. Na ziemię w noc wtuloną, Bóg schodzi jak przed wiekami. Braćmi się znowu poczyńmy, przebaczmy krzywdy, gdy trzeba. Podzielmy się opłatkiem, chlebem pokoju i nieba.

C.K. Norwid

Dzielimy się i my z Wami opłatkiem, życząc aby Ten, który zszedł z wysokości porzucając swoje jestestwo, aby narodzić się w ubogiej stajence wśród nas, zwykłych ludzi, przyniósł nam wszystkim radość, pokój, miłość i nadzieję. Wójt Gminy Tuplice Katarzyna Kromp

Szanowni Państwo!

Tuż przed świętami trafiamy do Was z kolejnym numerem naszego Biuletynu. Rok się kończy, nadszedł więc i czas podsumowań, tym bardziej, że za mną również pierwszy rok pośród Was. To był dla mnie bardzo ciężki i trudny rok. Być może wielu spodziewało się cudów, jednak takowych nigdy nie obiecałam. Kiedy zaś czytam swój wyborczy program, powoli mogę skreślać jego poszczególne punkty. Ruszyliśmy mocno do przodu szykując się do pozyskiwania funduszy europejskich na realizację inwestycji w naszej gminie. Jeszcze w grudniu do Urzędu Marszałkowskiego złożymy 5 wniosków na gminne drogi: ul. Cmentarną, Kopernika, Daszyńskiego, Ogrodową oraz drogę dojazdową do cmentarza w Nowej Roli. Dlaczego te drogi? Bo spełniają kryteria wyboru, tzn. są drogami gminnymi, sąsiadującymi z drogami wyższego rzędu (w tym przypadku drogami powiatowymi) oraz znajdują się przy nich budynki bądź miejsca użyteczności publicznej. Plan realizacji tych dróg wymaga od nas zabezpieczenia w postaci środków własnych w wysokości ponad pół mln złotych, i taką też sumę udało nam się zarezerwować na przyszły rok w budżecie w kategorii inwestycje na drogach. Dla przykładu: rok temu poprzednia rada wraz z byłym wójtem na inwestycje na drogach przeznaczyła niewiele ponad 24 tys. zł, tą kwotę udało nam się zwiększyć w tym roku 4-krotne, w nowym zaś budżecie na rok 201 6, wynosi już ona ponad pół mln zł, co jak Państwo widzą jest kolosalną różnicą. Mój priorytet na przyszły rok to również remont elewacji i pokrycia dachowego przedszkola i szkoły, wokół tej dokumentacji skupiać się będzie w najbliższym czasie nasza praca. Jednak o planach napiszę dopiero w styczniowym numerze i uwarunkowane będą one od harmonogramu naborów w konkursach o środki unijne. Co się udało w tym roku? Po wielu latach remontu doczekała się zgrzybiała i z dziurawym dachem kaplica w Nowej Roli, wyposażyliśmy również w nagłośnienie cmentarz i kaplicę w Tuplicach. Wiosną również i w Tuplicach odświeżymy wnętrze kaplicy. Udało się nam po 1 0 tys. zł przesunąć na świetlice w Grabowie i Cielmowie, oraz 5 tys. do Matuszowic. Trzy na jedenaście świetlic wiejskich wyremontowanych w ciągu pierwszego roku to naprawdę bardzo dużo. Przy okazji bardzo dziękuję panu radnemu Piotrowi Kisieli za jego pracę przy remoncie świetlicy i radnej Wiesławie Świerszcz za zaangażowanie. Gdyby nie ci ludzie, na nic by się zdało 1 0 tys. przeznaczone przeze mnie na remont, tym bardziej zachęcam mieszkańców Cielmowa, aby również pomogli od czasu do czasu

1


swoim radnym. Ten rok to również kompleksowa modernizacja stadionu za prawie 1 00 tys. zł. Udało nam się pozyskane środki na otwarcie spółdzielni socjalnej przeznaczyć na doposażenie GOK (lodówki, podgrzewane bemary), zakupiliśmy 8 namiotów, ponad 30 ławostołów, dzięki czemu możemy organizować imprezy bez konieczności wypożyczania sprzętu, a tym samym narażaniu się na dodatkowe koszty. Do GOK trafił również profesjonalny projektor i ekran, a w chwili obecnej czkamy na wycenę kurtyn i zasłon. Ze środków spółdzielni zakupiliśmy również piły wysokościowe, kosiarki, karchery. Zrobiliśmy dokumentację na 5 dróg, co kosztowało

prawie 50 tys. zł oraz dokumentację projektową na wykonanie termomodernizacji szkoły, przedszkola i Urzędu Gminy, co wyniosło 1 40 tys. zł. Ponad 20 tys. zł kosztował plan gospodarki wodno-ściekowej, dzięki któremu będziemy pozyskiwać fundusze na modernizację oczyszczalni. Niecałe 1 5 tys. zł zapłacimy za Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, na podstawie którego będziemy - zarówno my jak i wspólnoty - ubiegać się o dofinansowanie. Przy szkole wykonana została wymiana części ogrodzenia z poszerzeniem pasa drogowego o miejsca parkingowe. Zdaję sobie sprawę, że nie wygląda to ciekawie, ale zaznaczam, że jest to dopiero pierwszy etap prac. Podczas wakacji udało nam się wyremontować dwie przedszkolne sale, a w ferie rozpoczniemy remont zgodnie z zaleceniami PPOŻ, koszt tego remontu oszacowano na kwotę 50 tys. zł. W przyszłości chcemy zagospodarować nieużytkowane od wielu lat poddasze. Ten rok to również odświeżenie w naszej gminie współpracy polsko-niemieckiej i pierwszy wspólnie zrealizowany projekt ze środków Euroregionu. I ten rok to również kilka fajnych, jak słyszymy głosy z zewnątrz, całkiem udanych imprez. Był Dzień Tuplic z zielonogórskim SAMOWAREM, Gala 25-lecia Samorządu Terytorialnego, gdzie gwiazdą wieczoru był zespół CONTRA MUNDUM, a Wielką Biesiadę Świąteczną zaszczycili prawdziwi górale ze Szczyrku. Pewnie znajdą się tacy, którzy skomentują, że nie mamy na co wydawać pieniędzy, tylko na zabawę. Uspokajam jednak, że w budżecie gminnym są takie środki, których na nic innego wydać nie można, jak na kulturę czy rozrywkę. Wierzę więc, że dobrze zagospodarowane zostały środki w tym roku, i wierzę, że w przyszłym uda nam się utrzymać tak wysoki poziom. Zachęcam więc Państwa do współudziału w tych imprezach. Obiecałam Wam podczas kampanii, że będzie się działo, że po pierwsze nie stracę żadnej szansy na unijne środki, i tak jest faktycznie. Walczę z tą całą papirologią, pozyskuję dokumentację, żeby móc aplikować o unijne fundusze (wiele z problemów naszej gminy wynika z nieodpowiednio przygotowanej dokumentacji!). Po drugie, obiecałam, że wprowadzę tu trochę życia, świeżego powietrza. Może teatr, może kabaret…i na to przyjdzie czas. Tylko korzystajcie Mili Państwo. GOK zmieniamy po to, by coraz częściej Państwa zaskakiwać naszymi pomysłami. Do tej pory dla mnie to nie był GOK, tyko zwykła wiejska świetlica, teraz zaczyna żyć on swoim życiem. I zapewniam, że dobra zabawa nie wyklucza odejścia od realizacji projektów kluczowych dla gminy. "Panem et circenses", co z łaciny oznacza "chleba i igrzysk". Ten słynny okrzyk autorstwa starorzymskiego poety Juwenalisa, który wznosiło rzymskie pospólstwo, domagając się pożywienia i rozrywek, jest aktualny mimo upływu wieków. Nie byłaby jednak możliwa realizacja wielu przedsięwzięć, gdyby nie parę osób, tu w Urzędzie, które w lot łapią moje pomysły i potrafią je tak dobrze zrealizować. Mamy też wielu przyjaciół na zewnątrz, którzy nas wspierają w działaniach. Pani Grażyna Kucharczyk, która dekoruje nam całą gminę. Pan Dariusz Wypych, któremu dziękuję za piękne fotorelacje. Pan Redaktor Tomasz Rabenda z Magazynu Lubskiego, który dociera wszędzie i promuje nas na zewnątrz. Pan Stanisław Buczyński, kamerzysta i realizator z Jasienia. Ostatni filmik z Biesiady to zasługa pana Jarka Medwediuka, któremu ogromnie dziękuję! Również Magdzie Lipce za piękną fotorelację z Gali 25- lecia Samorządu. I wszystkim naszym sponsorom, dzięki którym niemożliwe w Tuplicach staje się możliwe! Jest ogrom ludzi, których nie wymienię z nazwiska, ale którym na co dzień po stokroć dziękuję! Na koniec pobawię się w Mikołaja i rozpakuje wór z prezentami... A co my tu mamy? Piękny plac zabaw wraz z siłownią zewnętrzną, który w marcu 201 6 r. stanie w…Drzeniowie! Ciągle liczę na to, że uda nam się wiosną postawić kolejne dwa place zabaw, m.in. w Chełmicy. Jednak o planach powiemy za miesiąc. Za miesiąc też zdam pełne sprawozdanie z minionego roku, tytułem raportu otwarcia. No i w styczniu poznają Państwo też nowego sekretarza. Kadrowo, jak już wspominałam, od stycznia małe roszady. Będzie się działo, oj będzie się działo! Dziękuję Wam za ten wspólny rok! Jeśli gdzieś nie dotarłam w porę, jeśli gdzieś popełniłam błąd - wybaczcie i poprawcie mnie. Ciągle się uczę, nie mam wielkiego doświadczenia, ale doświadczenie nie równa się sukces… Co pewnie Państwo zdążyli zauważyć! Sukces to zapał do pracy, ciężka praca i raz jeszcze ciężka praca. Ja mam bardzo proste marzenie na przyszły rok: parę dni urlopu i Wasze zadowolenie z mojej pracy na rzecz Gminy Tuplice. Minął rok, a ja ze spokojem patrzę w lustro i powtarzam sobie: Katarzyna, oby tak dalej! Proszę pamiętać, ze jeżdżę tymi samymi drogami co wy, mieszkam na wsi, gdzie nie ma świetlicy, a szkoła do której chodziłam przed laty prosi się o remont. Minął rok, a ja nie oślepłam, nie rozsiadłam się wygodnie w fotelu, a jeszcze wzrok mi się poprawił i widzę tak, że czasami…wolałbym paru rzeczy nie widzieć! Szopka Bożonarodzeniowa autorstwa Ryszarda Jasińskiego Bądźcie zdrowi i bezpieczni, ze świątecznym pozdrowieniem Wójt Gminy Tuplice Katarzyna Kromp

2


WYWI AD

"Mam nadzieję, że nie zawiodę" Kontynuujemy cykl wywiadów z naszymi radnymi. W  tym miesiącu rozmowa z panem Jackiem Krawczykiem, Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tuplice, radnym z  okręgu nr  1 .

W obecnej kadencji jest Pan Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tuplice. Proszę wytłumaczyć naszym czytelnikom czym właściwie zajmuje się ta komisja, jakie ma prerogatywy etc. Komisja Rewizyjna wypełnia zadania kontrolne zlecone przez Radę Gminy. Kontroli poddawana jest praca Wójt Gminy Tuplice, gminnych jednostek organizacyjnych i  jednostek pomocniczych gminy. Radni wchodzący w  skład tej Komisji nie posiadają z  tego tytułu żadnych dodatkowych przywilejów. Chyba że przywilejem można nazwać konieczność pogłębiania swojej wiedzy celem prawidłowego i  rzetelnego przeprowadzania zleconych kontroli. Szczerze mówiąc, angażując się w  prace tej Komisji nie zdawałem sobie sprawy, że praca w  niej jest tak wymagająca, że trzeba będzie podejmować trudne decyzje. Za nami rok funkcjonowania Rady Gminy Tuplice kadencji 2014-2018. Co udało się przeforsować w  tym czasie, a  co zostało odłożone na następne miesiące? Jakie są Pana zdaniem główne priorytety obecnej kadencji Rady Gminy Tuplice? W  obecnym składzie Rada Gminy działa dopiero rok, w  pracy Rady

w tym czasie moim zdaniem nie było jakichś szczególnych wyzwań. Do późniejszego rozstrzygnięcia odłożyliśmy podniesienie stawek za wywóz odpadów komunalnych. Niestety, prawdopodobnie stawki będą musiały być zwiększone. Odrębną kwestią pozostaje w  jakiej wysokości i  czy zmieniony zostanie sposób naliczania opłat. Moim zdaniem największą bolączką Rady jest brak odrębnego pomieszczenia, gdzie radni mogliby spotkać się poza Komisjami i  Sesją, gdzie przewodniczący Rady, a  także radni, mogliby spotykać się z  interesantami. Jak z  Pana perspektywy przebiega współpraca z  wójt Katarzyną Kromp? Według mnie współpraca z  panią wójt układa się dobrze. Nie przypominam sobie, aby były jakieś zgrzyty lub nieporozumienia, przynajmniej na razie. Jak będzie dalej, czas pokaże. Co Pan zamierza zrobić dla wyborców z  Pana okręgu? Moim okręgiem jest okręg nr  1. Korzystając z  okazji chcę podziękować tym, którzy oddali na mnie głos. Mam nadzieję, że ich nie zawiodę. Przede wszystkim, tak jak chyba wszyscy radni, chciałbym poprawy stanu naszych dróg, chciałbym, aby przestały straszyć

nas budynki po byłych magazynach zbożowych, by udało się zlikwidować składowisko odpadów na terenie byłej cegielni, by poprawiła się jakość obsługi interesantów w naszym Urzędzie Gminy, by poprawiła się jakość wykonywanych zadań przez Referat Gospodarki Komunalnej i  wiele jeszcze innych spraw. Co uda się zrobić, to zależy od wielu czynników, a  nie na wszystkie mamy jako radni wpływ. Z  uwagi na sytuację demograficzną powinniśmy intensywnie działać na rzecz młodzieży i  dzieci. Nowy rząd zamierza wprowadzić 500 zł na dziecko. Jak Pan, jako radny, zapatruje się na ten problem? No cóż, 500 zł każdemu się przyda. Ci, którzy mieli lub mają dzieci, wiedzą ile kosztują książki, ubrania lub zabawki. Czy wpłynie to na sytuację demograficzną? Nie wiem. Wszystko zależy od tego, jak będą skonstruowane przepisy, na podstawie których te pieniądze będą przyznawane. Z  artykułów prasowych można wyczytać, że niektóre osoby mogą na tym stracić. Moim zdaniem lepsze byłoby podniesienie wynagrodzeń, lepsze byłyby takie przepisy, które rodzicom pozwoliłyby na spędzanie więcej czasu z dziećmi, a nie "gonienie" za pieniędzmi. Rozmawiał Tomasz Kosiorski

Radny Jacek Krawczyk W Tuplicach mieszka z rodziną od 1 992 r. i uważa to za jedną z lepszych decyzji życiowych. Obecnie jest emerytem, wcześniej służył w Straży Granicznej. Lubi posłuchać muzyki, poczytać książkę, rozwiązywać krzyżówki oraz usiąść z wędką nad naszymi stawami. Ma 46 lat.

3


O Ś W I A TA

Obchody 110-lecia Związku Nauczycielstwa w Tuplicach

W naszym tuplickim Zespole Szkół miało miejsce ważne i podniosłe wydarzenie - uroczyste posadzenie Drzewa Jubileuszu 1 1 0-lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego.

6 października br. o godz. 13.00 na terenie Zespołu Szkół w  Tuplicach odbyło się uroczyste posadzenie Drzewa Jubileuszu 110- lecia ZNP. Wśród zaproszonych gości powitaliśmy władze Okręgu Lubuskiego ZNP z  Prezes Bożeną Manią i  Wiceprezes Jolantą Olszewską na czele. Władze samorządowe reprezentowała Przewodnicząca Rady Powiatu Helena Sagasz, Wójt Gminy Tuplice Katarzyna Kromp, Przewodniczący Rady Gminy Tuplice Sylwester Mazurkiewicz oraz Burmistrz Jasienia Andrzej Kamyszek. Obecni byli także radni, dyrekcje i  pracownicy obu placówek oświatowych, dzieci z  przedszkola i  młodzież szkolna. Prezes Oddziału ZNP JasieńTuplice Regina Kujawska-Hałasa powitała zebranych gości, a  wśród nich byłych prezesów Oddziału ZNP

w Tuplicach: Bogusława Olejnika i  Grzegorza Kowalskiego. Szczególnie serdecznie powitano kwiatami, listem gratulacyjnym i  skromnym upominkiem Dostojną Jubilatkę panią Wiktorię Węgier, która kilka dni wcześniej obchodziła 90. urodziny i  jest najstarszym członkiem ZNP w  naszym oddziale. Uroczystość rozpoczęto Pieśnią Związkową, a  krótką historię naszego Związku przedstawiła pani Jolanta Mazurek. Pani Katarzyna Mazurkiewicz została udekorowana Złotą Odznaką ZNP- najwyższym odznaczeniem związkowym przyznawanym za długoletnią działalność w  strukturach Związku. Po odczytaniu Aktu Posadzenia Drzewa Jubileuszu, który wraz z  listą członków ZNP, znaczkiem Związku i  Gminy Tuplice znalazł się w  Kapsule Czasu, która spoczęła

wśród korzeni drzewa. Do uroczystego sadzenia zaproszeni zostali: pani Wiktoria Węgier, pani Wójt Katarzyna Kromp i Rafał Dziobek - najmłodszy członek ZNP w  Tuplicach. Uroczystość uświetnił występ dzieci szkolnych, które śpiewały i  recytowały wiersze. Następnie głos zabrali zaproszeni goście: w  imieniu starosty i  swoim pani Helena Sagasz, pani Wójt Katarzyna Kromp i  pan Burmistrz Andrzej Kamyszek, którzy gratulowali Związkowi tak doniosłego jubileuszu, a  nauczycielom i  pracownikom oświaty życzyli z  okazji Dnia Edukacji Narodowej sukcesów zawodowych, satysfakcji z  pracy na co dzień, i  zdrowia. Spotkanie zakończono zaproszeniem do szkoły na rozmowy i  skromny poczęstunek. Regina Kujawska-Hałasa

4


K U L TU R A

Dzień Seniora w Gminie Tuplice

W tym roku obchody Dnia Seniora były zorganizowane przez trzy podmioty: Akcję Katolicką oraz Ośrodek Pomocy Społecznej i Parafialny Zespół Caritas. Nasi seniorzy bawili się w Tuplicach (w dwóch lokalizacjach) i w Drzeniowie. Było rodzinnie, była muzyka, były tańce. Kto nie był, niech żałuje!

07.10.2015 r. tuplicki oddział Akcji Katolickiej zorganizował coroczny Dzień Seniora dla naszych najbardziej doświadczonych życiowo mieszkańców. Spotkanie miało miejsce w szkolnej świetlicy. Na stołach królowało ciasto domowej roboty (naprawdę palce lizać!), kawa, herbata oraz owoce. Punktem kulminacyjnym Dnia Seniora był występ - dobrze znanego tuplickiej publiczności - kabaretu Zośki z  Lubska. Naszym seniorom występ kabareciarek najwyraźniej bardzo przypadł do gustu - oklaskom i  wspólnym śpiewom nie było końca. Na spotkaniu obecna była Wójt Gminy Tuplice Katarzyna Kromp, która w  przemówieniu życzyła seniorom dużo zdrowia i  dobrego sa-

mopoczucia na co dzień. Natomiast 15. i 16. października 2015 r. świętowaliśmy dwudniowe obchody Dnia Seniora w  Tuplicach i  Drzeniowie organizowane przez gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Parafialny Zespół Caritas. Oj, działo się! Jeśli ktoś myślał, że nasi seniorzy nie potrafią się bawić, to był w  wielkim błędzie. W  obu spotkaniach udział wzięła Wójt Gminy Tuplice Katarzyna Kromp. Nie tylko przemawiała i  rozmawiała z  seniorami, ale również zaśpiewała naszym najstarszym mieszkańcom szlagier "Ale to już było" przy akompaniamencie Czesława Ceglarza. To była zdecydowanie największa atrakcja Dni Seniora! W  programie były rów-

nież popisy wokalne lokalnych zespołów: Tupliczanek, Lesowianek oraz konkursy specjalnie przygotowane na tę okazję ("Dokończ przysłowie" oraz "Jaka to melodia"). Seniorzy mieli również skorzystać z usług medycznych (pomiar cukru, ciśnienia) oraz spotkać się z  naszym dzielnicowym Tomaszem Abrahamowskim i  porozmawiać na temat bezpieczeństwa. Wysoka frekwencja pokazuje, że takie spotkania są potrzebne, dlatego zachęcamy animatorów do intensyfikacji działań w  tym kierunku. Jednym zdaniem: śpiewom i  tańcom nie było końca! Kto nie był, niech żałuje, my się bawiliśmy świetnie! Tomasz Kosiorski

Kabaret Zośki z Lubska w towarzystwie Wójt Gminy Tuplice Katarzyny Kromp oraz proboszcza ks. kanonika Jerzego Locha

5


S TR A Ż G R A N I C Z N A

Zacieśniamy współpracę z Niemcami

Nie jest nowością, że od czasu przystąpienia Polski do Schengen oraz likwidacji stacjonarnych kontroli granicznych, w okolicy byłego przejścia granicznego w  Olszynie podróżni przekraczający granicę, zarówno po polskiej jak i  niemieckiej stronie, z  pewnością spotkali się z  dokonującymi kontroli patrolami, w  których skład wchodzili funkcjonariusze Straży Granicznej z  Tuplic i  Policji Federalnej w  Forscie. W  Placówce Straży Granicznej w  Tuplicach takie formy pełnienia służby są codziennością. Celem działania patroli z  mieszaną obsadą jest przede wszystkim doskonalenie współpracy pomiędzy polsko-niemieckimi służbami, trwającej już od kilku lat, jak również wymiana doświadczeń i  wzajemna pomoc zakresie kontaktów oraz szybkiej wymiany informacji ze służbami sąsiedniego państwa, reakcja na przestępstwa transgraniczne i  wykroczenia, jak również podejmowanie czynności o  charakterze prewencyjnym. Istotne jest jednak to, że 9.07. 2015 r. weszła życie nowa umowa między Rządem RP a  Rządem RFN o  współpracy służb granicznych, która

zastąpiła cztery inne, wcześniej obowiązujące. Bardzo ważnym elementem, jaki został określony w tej umowie, jest zakres uprawnień funkcjonariuszy na terytorium państwa drugiej strony. Oznacza to że, wchodzący w  skład jednego patrolu polski i  niemiecki funkcjonariusz, poruszający się niemieckim radiowozem policyjnym lub polskim samochodem Straży Granicznej, zarówno po polskiej jak i  niemieckiej stronie granicy, będą mogli podejmować te same czynności kontrolne na terenie obu krajów, także w  zakresie użycia broni lub zatrzymania osoby. W  dniu 21.10.2015 r. w  Placówce Strazy Granicznej w  Tuplicach odbyło się kolejne szkolenie, w  którym brali udział funkcjonariusze Strazy Granicznej z  Tuplic, funkcjonariusze z  Placówki Straży Granicznej w  Zielonej GórzeBabimoście i  funkcjonariusze Niemieckiej Policji Federalnej. Zajęcie te mają na celu stałe dostosowanie działań wspólnych patroli do nowej umowy polsko-niemieckiej, co ma szczególne znaczenie w  obecnej sytuacji migracyjnej w  Europie. Działający na rzecz zapobiegania nielegalnej migracji

i nielegalnego pobytu cudzoziemców na terenie Schengen oraz zwalczania przestępstw przygranicznych funkcjonariusze, wymienili się doświadczeniami i  podzielili spostrzeżeniami, które będą mogli wykorzystać podczas realizacji swoich zadań. Ponadto, na terenie strzelnicy Trzebielu, w  ramach współzawodnictwa i  rywalizacji sprotowej, zorganizowano trening strzelecki. W  tym roku wygrała drużyna niemieckich policjantów. Ujednolicone przepisy dla służb przyczynią się do skutecznego zwalczania zarówno krajowej jak i  międzynarodowej przestępczości, w  tym przestępczości zorganizowanej, zaś wspólne szkolenia polskich i  niemieckich funkcjonariuszy ujednolicą dotychczas stosowane praktyki do istniejących realiów formalnoorganizacyjnych po obu stronach granicy. Od początku 2015 r. funkcjonariusze z  Placówki Straży Granicznej w  Tuplicach, we współdziałaniu z  niemiecką policją, ujęli 58 osób (sprawców przestępstw i  wykroczeń) oraz zatrzymali 11 kradzionych pojazdów, łącznie na kwotę 750  tys. zł.

St. chor. SG Monika Karandys-Kazalska

6


X Sesja Rady Gminy za nami RADA GMINY

30 października 2015 r. na godz. 9:00 w  dużej sali GOK w  Tuplicach przy ul. Mickiewicza zwołana została X Sesja Rady Gminy Tuplice. Po otwarciu obrad i  kwestiach formalno-prawnych zaczęto od informacji nt. bieżącej pracy wójta w  okresie międzysesyjnym. Wójt Gminy Tuplice zrelacjonowała radnym stan remontu "Sezamu" (prace są na końcowym etapie) i  jak zaznaczyła - od przyszłego roku budynek będzie służył jako nowa siedziba naszego Ośrodka Pomocy Społecznej. Podkreśliła również, że sprawa z  remontami dróg mocno się skomplikowała przez zmianę rozporządzenia, co wiąże się z  koniecznością dostosowania się do nowych warunków prawnych. Wyraźnie zapewniła jednak, że sprawie nadany został tok, i  że kwestia dróg będzie stale monitorowana. W  punkcie "Informacja z  prac komisji stałych w  okresie międzysesyjnym", radna Daniela Rudak, przewodnicząca Komisji Finansowej Rady Gminy Tuplice, przekazała, że znajdą się pieniądze na pokonywanie barier architektonicznych na terenie naszej gminy. Zapewniła, że zrobienie podjazdu w  tuplickim Ośrodku Zdrowia traktuje priorytetowo. Komisja Społeczna nie obradowała w  okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie nt. funduszy sołeckich przedstawiła pracownica Urzędu Gminy Tuplice - Katarzyna Bąk. Poinformowała, że wszystkie wnioski zostały złożone w  terminie, pokrywają się z  zadaniami własnymi gminy (a  był to warunek konieczny) i  w  konsekwencji zostały przyjęte do realizacji. Punkt dotyczący spraw różnych rozpoczęto od odczytania listów skierowanych przez instytucje i  osoby prywatne do Rady Gminy. Bank Żywności z  Gorzowa Wlkp. wystosował prośbę o  dostarczanie żywności najbardziej potrzebującym (do czego zachęcamy), pisma od państwa Majewskich z  kolei wyjaśniały stanowisko zainteresowanych w  spornej kwestii przepompowni przy ul. Ogrodowej. Radny Paweł Kaźmierczak w  imieniu mieszkańców Łaz dopytywał się o  możliwość instalacji nowej lampy przy posesji Łazy 5 (w  przyszłym roku będzie to możliwe). Radny Jacek Krawczyk sondował, czy byłaby możliwość zorganizowania spotkania wspólnot mieszkaniowych w  sprawie możliwości pozyskania środków z  PROW (spotkanie zostanie zorganizowane z  firmą zajmującą się tą tematyką), pytał również o  możliwość usunięcia nieczynnego przystanku autobusowego na osiedlu 9. Maja. Na koniec tego punktu zabrała głos radna Agnieszka Woźniak. Podkreśliła, że nie wszystko da się zrobić od razu - potrzeba czasu i  wytężonej pracy. Zaapelowała do radnych, żeby zachęcili mieszkańców do wzięcia spraw we własne ręce, a  nie zawsze liczyli na gminną pomoc w  prostych sprawach. Jednym słowem: żeby zaczęli się samoorganizować. Rozpatrzono i  podjęto następujące uchwały: 9.1 w  sprawie: zmian uchwały budżetowej na rok 2015 - zwiększono budżet po stronie dochodów i  wydatków o  90  tys. zł głównie w  związku z  obsługą zadań zleconych i  powierzonych Gminie, tj. wypłata akcyzy paliwowej rolnikom, stypendia i  wyprawka szkolna. Ponadto zwiększono o  5  tys. zł zadanie modernizacyjne w  postaci modernizacji infrastruktury cmentarnej w  Nowej Roli (kaplica). 9.3 w  sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Tuplice - 4 stawki obniżono: od gruntów związanych z  prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w  ewidencji gruntów i  budynków (z  0,90 zł do 0,89 zł za 1 m2), od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w  zakresie obrotu materiałem siewnym (z  10,80 zł do 10,68 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej), od budynków lub ich części związanych z  udzielaniem świadczeń zdrowotnych (z  4,70 zł do 4,65 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej), od garaży (z  7,77 zł do 7,68 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej). 3 stawki podwyższono: od gruntów pozostałych, w  tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego (z  0,43 zł do 0,45 zł za 1 m2 powierzchni), od budynków lub ich części związanych z  prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (z  20,90 zł do 21,00 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej), od budynków lub ich części pozostałych, w  tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego (z  3,66 zł do 3,80 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej). 2 stawki pozostały bez zmian: od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i  zbiorników sztucznych (4,58 zł za 1  ha powierzchni) oraz od budynków lub ich części mieszkalnych (0,75 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej). 9.4 w  sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na własność przez Gminę Tuplice nieruchomości położonej w  miejscowości Cielmów, stanowiącej własność Skarbu Państwa - Agencja Nieruchomości Rolnych. 9.5 w  sprawie: przyjęcia dotacji ze środków finansowych pozostających w  dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w  Zielonej Górze. Na koniec obrad nagrodzono brawami i  pięknym bukietem kwiatów byłą Wójt Gminy Tuplice, byłą Przewodniczącą Rady Gminy Tuplice, a  obecnie Przewodniczącą Komisji Finansowej Rady Gminy Tuplice, panią Danielę Rudak, która została wyróżniona podczas Kongresu Kobiet przez Marszałka Województwa Lubuskiego. Tomasz Kosiorski

7


Kolejne spotkanie z Niemcami RO Z WÓ J

14.12.2015 r. w małej sali GOK miało miejsce kolejne spotkanie trójstronne pomiędzy Gminą Tuplice reprezentowaną przez wójt Katarzynę Kromp, Gminą Krauschwitz oraz Fundacją Natura Polska panów Tomasza Żółkiewicza i  Krzysztofa Piasecznego. Wśród zaproszonych gości byli również państwo Aneta i  Paweł Mazurek. Spotkanie miało charakter roboczy i  dotyczyło współpracy polsko-niemieckiej w  płaszczyźnie oświatowej i  promocyjno-ekologicznej. Głównym tematem rozmów był projekt Szlak Zdrowej Ryby, wieloaspektowa koncepcja kooperacji transgranicznej, opierająca się na trzech filarach: 1. Wypracowanie wspólnego, polsko-niemieckiego pomysłu na zagospodarowanie tuplickich stawów oraz łowisk. 2. Organizacja cyklicznych, polskoniemieckich zawodów wędkarskich finansowanych przez Unię Europejską. 3. Szlak Zdrowej Ryby – wykonanie po stronie polskiej i  niemieckiej tablic informacyjnych podkreślających walory spożywania ryb, wykonanie miejsca widokowego nad Stawem Kołkowym w  pobliżu ścieżki rowerowej Tuplice-Cielmów, zaprojektowanie ulotek, folderu, albumu „Wody Pogranicza” strony internetowej podkreślających bogactwo naturalne naszych stawów. To wszystko plany na 2016 r. Z  kolei na rok 2017 planowany jest tzw. miękki projekt promujący walory turystyczne Gminy Tuplice i  Gminy Krauschwitz obejmujący publikacje, foldery, mapy, ulotki z  tematyką Łuku Mużakowa, jako wspólnego polsko-niemieckiego mianownika. Tomasz Kosiorski

Pomagajmy sobie w potrzebie! B E Z P I E C Z E Ń S TWO

Przyłączając się do apelu Wojewody Lubuskiego, Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuplicach zwracają się do mieszkańców Gminy z  prośbą o  reagowanie w  sytuacjach nagłych, gdy osoba długo przebywa na mrozie lub zasłabnie, zwrócenie uwagi na osoby wymagające pomocy. Zwłaszcza w  nadchodzącym okresie zimowym bądźmy wrażliwi szczególnie na osoby starsze, samotne, niepełnosprawne oraz bezdomne, przebywające w  miejscach zagrażających ich zdrowiu i  życiu. Nie bądźmy obojętni na los tych, którzy w  chłodne dni poszukują schronienia w  piwnicach, altanach czy opuszczonych budynkach. Jeżeli zauważą Państwo osoby bezdomne przebywające na klatkach schodowych czy na terenie ogródków działkowych lub gdy wiedzą Państwo o  osobach starszych, mieszkających samotnie i  potrzebujących pomocy, bądź jeśli po prostu ktoś z  Państwa potrzebuje pomocy proszony jest o  poinformowanie właściwych służb. Najistotniejszym elementem jest zauważenie potrzeby udzielenia pomocy i  szybkie reagowanie. W  takich sytuacjach powiadomić można: najbliższy posterunek policji (997 - całodobowo), pogotowie ratunkowe (998 - całodobowo), Ośrodek Pomocy Społecznej w  Tuplicach (68 362 57 30, od poniedziałku do piątku w  godz. 7:00-15:00), bądź też zadzwonić na bezpłatną infolinię (800 109 160) i  przekazać informację o  potrzebie udzielenia natychmiastowej pomocy. Nie przechodźmy obojętnie obok tych, którzy potrzebują naszego wsparcia. Państwa wrażliwość oraz szybka i  właściwa reakcja może pomóc przetrwać zimę osobom będącym w  trudnej sytuacji życiowej. 8


Przemówienie Wójt Gminy Tuplice Katarzyny Kromp dotyczyło w dużej mierze patriotyzmu

Dziesiątki godzin przygotowań, kilkanaście prób, zaangażowanie wielu ludzi... Ale było warto! Tak profesjonalnie przygotowanego i uroczystego (zdaniem mieszkańców i  przybyłych gości) wydarzenia jak Jubileuszowa Gala z  okazji 25-lecia Samorządu Terytorialnego w  Tuplicach, zorganizowana 13.10.2015 r., nasza gmina jeszcze nie widziała. Przygotowania rzeczywiście były zakrojone na szeroką skalę: ogromnej pracy wymagało nie tylko przygotowanie sali pod względem wizualnym i  technicznym, ale przede wszystkim w  aspekcie merytorycznym, co pochłonęło lwią część czasu poświęconego na organizację. Kto zajmował się przygotowaniami? Liczne obowiązki nie pozwoliły Wójt Gminy Tuplice Katarzynie

Kromp i jej urzędnikom na przygotowanie Gali w  czasie godzin pracy, dlatego codziennie, przez dwa tygodnie, zarówno wójt jak i  jej pracownicy, poświęcali prywatny czas, aby jak najlepiej (od strony estetycznej i  merytorycznej) przygotować dla Państwa Jubileusz. Przejdźmy do rzeczy, czyli do samej Gali. Wszystko zaczęło się o  godz. 18:00, kiedy to nastąpiło otwarcie wystawy pn. „Tacy byliśmy jeszcze wczoraj”. Wystawa pokazywała jak przez dziesięciolecia zmieniała się Gmina Tuplice. Nie zabrakło zdjęć przedwojennych (które widzowie komentowali chyba najczęściej) oraz tych bardziej współczesnych, z  czasów PRL-u. - Miło zobaczyć zdjęcia sprzed 40 lat i  powspominać stare dzieje – powiedziała nam pani Maria, jedna ze

zwiedzających. - Na niektórych fotografiach poznaję moje koleżanki z czasów młodości. Aż się łezka w  oku kręci! - podsumowała wyraźnie wzruszona mieszkanka naszej gminy. Pisząc o  wystawie, należy podziękować panu Dariuszowi Wypychowi, właścicielowi firmy Foto Art Studio, bez którego nasza ekspozycja nie mogłaby powstać. Dziękujemy raz jeszcze panie Darku! Czas powoli mijał, zbliżała się  godz. 18:30. Pierwsze rzędy zostały zajęte przez naszych wspaniałych gości: Burmistrz Żar Danutę Madej, Burmistrza Lubska Lecha Jurkowskiego (który przejechał do nas z  partnerką), Burmistrza Jasienia Andrzeja Kamyszka, byłych Wójtów Gminy Tuplice Danielę Rudak, Tomasza Żółkiewicza i  Tadeusza Rybaka, Dyrektor Zespołu Szkół 9


Przewodniczący Rady Gminy Tuplice Sywester Mazurkiewicz omówił historię samorządu Gminy Tuplice w ostatnich 25 latach

Małgorzatę Polak, Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubsku Elżbietę Maćko, wielu radnych obecnej i  minionych kadencji, przybyłych mieszkańców naszej gminy i  wielu innych znamienitych gości. Jednym zdaniem: duża sala tuplickiego Gminnego Ośrodka Kultury zapełniła się do ostatniego miejsca! Wszyscy podziwiali wystrój sali, przy dekoracji której najbardziej napracowała się pani Grażyna Kucharczyk (bardzo pani za to dziękujemy!). Z  lewej i  prawej krawędzi sceny majestatycznie i  z  powagą zwisały długie flagi naszego kraju; przed sceną, na podium, zainstalowano mównicę przyozdobioną barwami i  godłem Polski; po bokach na wysokości 4 metrów powiewały flagi Gminy Tuplice, vis-a-vis sceny zaś, na ścianie, organizatorzy zawiesili piękną trzymetrową flagę RP. Całość prezentowała się dostojnie i  ze smakiem, dodając uroczystości podniosłego charakteru. Parę minut po 18:30 nastąpiło oficjalne rozpoczęcie Gali Jubileuszu 25-lecia Samorządności. Co ciekawe, otwarcie imprezy nastąpiło w  niestandardowy sposób – od pokazu filmowego „Animowanej historii Polski” w  reżyserii Tomasza Bagińskiego, dzieła prezentującego naszą historię od czasów pierwszych Piastów po współ-

czesność. Spytacie Państwo „Jak to było możliwe technicznie?”. Otóż w dużej sali GOK zainstalowano na stałe wysokiej klasy projektor podwieszony na suficie, umożliwiający wyświetlanie prezentacji, czy organizowania seansów filmowych. XXI wiek zawitał również do naszego Gminnego Ośrodka Kultury! Po „Animowanej historii Polski” nastąpiło uroczyste powitanie gości przez prowadzących (Galę Jubileuszu prowadziło dwóch pracowników Urzędu Gminy Tuplice – Katarzyna Zarębska i  Tomasz Kosiorski) oraz wspólne odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego, po którym otworzono panel merytoryczny. Na podium zaproszono Wójt Gminy Tuplice Katarzynę Kromp, która zaczęła od oddania hołdu dla nieżyjących już współtwórców samorządu terytorialnego w  naszej gminie. W  dalszej części przemówienia podkreśliła wielką wagę faktu oddania władzy lokalnej w  ręce obywateli, innymi słowy: upodmiotowienia ludzi. Samorządność to – obok takich pojęć jak wolność i  praworządność - jeden z  filarów dojrzałej demokracji, bez których nie może być mowy o  społeczeństwie obywatelskim i  prawdziwie niezależnym narodzie. Za wszystkie sukcesy i  porażki możemy odpowiadać tylko

przed sobą – rządzą bowiem nami ludzie z naszego, obywatelskiego nadania. Wójt Katarzyna Kromp wyraziła ubolewanie, że ochoczo kopiujemy wzorce kulturowe i  konsumpcyjne masowo produkowane przez Stany Zjednoczone – lidera świata zachodniego – a  nie potrafimy, bądź nie chcemy – skopiować podejścia obywateli tego kraju do patriotyzmu, gdzie każdy mieszkaniec jest dumny ze swego państwa i  darzy go miłością oraz szacunkiem. - Być może my, pokolenie 20 i  30-latków, zmienimy ten stan rzeczy i  będziemy utrwalać i  czerpać radość oraz dumę z  naszej historii i  tradycji. Jest to bardzo ważna kwestia w  XXI w., wieku zatarcia tożsamości narodowej, globalizacji i  instytucji ponadnarodowych. Bez znajomości i  zrozumienia naszej historii nie będziemy potrafili stworzyć solidnych fundamentów na przyszłość, dla nas i  naszych dzieci. Bądźmy realistami, wyciągajmy więc wnioski z  sukcesów i  porażek, także na poziomie lokalnym, i  uzbrojeni w  tę wiedzę kreujmy przyszłość – zakończyła swoje wystąpienie wójt Katarzyna Kromp. Współgospodarz Gali, Przewodniczący Rady Gminy Tuplice Sylwester Mazurkiewicz w  swoim świetnym, wyważonym i  spokojnym przemówieniu nakreślił 10


historię samorządności w Gminie Tuplice od 1990 r. do chwili obecnej. Przekrojowo przedstawił dzieje osób zaangażowanych w  współtworzenie naszego samorządu, dziękując im za poświęcenie się dla mieszkańców Gminy Tuplice. Było to ciekawe wystąpienie, bardzo merytoryczne, w  całości poświęcone naszej lokalnej społeczności i  jej historii w  ostatnich 25 latach. - Przez okres 25 lat w  działalność samorządową w  Tuplicach zaangażowanych było wiele osób. Jubileusz był okazją, aby przypomnieć o  tych osobach i  podziękować im za wkład włożony w  budowanie demokracji lokalnej. Wspomnieliśmy również o  osobach, które już odeszły, a  pełniły funkcję wójta, radnego i  sołtysa – powiedział nam Sylwester Mazurkiewicz. Po przewodniczącym przyszła kolej na wystąpienia byłych wójtów naszej gminy: Danieli Rudak (wójt w  latach 1997-1998), Tomasza Żółkiewicza (wójta w  latach 19982000), Tadeusza Rybaka (wójta w  latach 2000-2014). Byli włodarze scharakteryzowali okres, w  jakim przyszło im sprawować władzę. Wspominali również czasy minione, serwując publiczności anegdoty związane z  prze-

szłością Gminy Tuplice. Po uhonorowaniu radnych minionych kadencji przez gospodarzy Gali, Wójt Gminy Tuplice Katarzynę Kromp oraz Przewodniczącego Rady Gminy Tuplice Sylwestra Mazurkiewicza, i pokrojeniu okolicznościowego tortu, nadszedł czas na swoistą wisienkę na torcie – koncert warszawskiego zespołu Contra Mundum. Grupa, która łączy treści patriotyczne z  rockowym brzmieniem i  audiowizualnym przekazem. Każdy z  utworów poprzedzał recytowany fragment poezji, myśli, publicystyki, który idealnie wprowadzał słuchaczy w  podróż poetyckodźwiękową. Contra Mundum wykorzystał w  swoim programie odpowiednio wyselekcjonowane wiersze mistrzów pióra: Wyspiańskiego, Słowackiego, Norwida, Baczyńskiego, Gajcego, Herberta, a  także kilka tekstów mniej znanych twórców, jednak fraz niezwykle ważnych, towarzyszących Polakom w  wielu momentach naznaczonej krwią historii. Mowa w  nich o  wyprawie w  głąb czasów - od Konfederacji Barskiej, poprzez okres rozbiorów, Powstanie Listopadowe i  Styczniowe, partyzanckie losy żołnierzy AK, bohaterską obronę stolicy

podczas Powstania Warszawskiego, aż do czasów znacznie nam bliższych – opozycyjnego okresu Wydarzeń Grudniowych 1970 roku. Nie zabrakło też pieśni, dzięki którym powraca pamięć i szacunek do "Żołnierzy Wyklętych". Szczególym momentem występu było wspólne, na stojąco, odśpiewanie "Roty" Konopnickiej oraz "Obławy" i  "Murów" Kaczmarskiego. Ta chwila na pewno na długo zapadnie publiczności w  pamięci. Tak właśnie wyglądała Jubileuszowa Gala 25-lecia Samorządu Terytorialnego w  Tupliach. W  organizację wydarzenia włożyliśmy wiele wysiłku, aby Państwo - mieszkańcy naszej gminy mogli być dumni z  faktu przynależności do tuplickiej społeczności lokalnej. Zarazem zapewniamy, że każda inicjatywa sygnowana podpisem Wójta Gminy Tuplice Katarzyny Kromp będzie stała na co najmniej tak wysokim poziomie, jak Gala z  okazji ćwierćwiecza samorządności. Dziękujemy sponsorom imprezy, firmom Hart-Szkło i  Foto Art Studio. Więcej zdjęć z  Gali mogą Państwo obejrzeć na stronie facebook.com/TuplickiBiuletyn. Tomasz Kosiorski

Niesamowity występ zespołu Contra Mundum z Warszawy był wisieńką na torcie Gali 25-lecia Samorządu w Tuplicach

11


12


13


RO C Z NI C A

Rajd "Razem dla Niepodległej"

Święto odzyskania niepodległości mieszkańcy Drzeniowa uczcili, pod patronatem Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi, w  nadzwyczajny sposób - rajdem rowerowym pod hasłem „Razem dla Niepodległej”. By w  pełni oddać charakter tego święta, każdy cyklista otrzymał narodową flagę. Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne organizatorzy zdecydowali się skrócić wyznaczoną wcześniej trasę przejazdu. Najważniejszym celem tego dnia było zapalenie zniczy na grobie Nieznanego Żołnierza na tuplickim cmentarzu przez najstarszego i  najmłodszego uczestnika rajdu. Mimo niesprzyjających warunków pogodowych, organizatorzy nie zrezygnowali z  promocji walorów turystycznych naszej gminy. Dzięki temu uczestnicy rajdu mogli obejrzeć wspaniałe okazy pomników przyrody,  m. in. w  Cielmowie (jeden z  większych dębów w  gminie) oraz w  Nowej Roli (gdzie rośnie ciekawy okaz dębu bezszypułkowego, którego wiek określa się na ok. 250 lat). Gdy dumni cykliści w  strugach deszczu przemierzali kilometry, w  Drzeniowie rozgrzewał się już niezastąpiony człowiek-orkiestra, pan Czesław Ceglarz oraz rozpalono ognisko. Całe wydarzenie zakończyło się wspólnym śpiewaniem pieśni patriotycznych oraz ogniskiem. Ten dzień można zaliczyć do udanych! Choć może pogoda nie sprzyjała rowerzystom, to z  pewnością każdemu dał się we znaki nostalgiczny klimat, powiewające na wietrze flagi, kolor naszych barw narodowych, podniosła atmosfera tego dnia - to wszystko zmuszało do refleksji oraz wspominania minionych wydarzeń, a  zarazem mieszkańcy Drzeniowa pokazali, że pogoda na rower i  do uprawiania sportu jest zawsze! Monika Wojda

OSP

APEL do mieszkańców Gminy Tuplice i nie tylko!

Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Tuplicach zwraca się z  ogromną prośbą o  pomoc mieszkańców w  pozyskaniu środków finansowych na zakup sztandaru dla naszej OSP. Jesteśmy jedną z  nielicznych OSP w  powiecie Żarskim, jeśli nie jedyną, która nie posiada sztandaru. Jako Zarząd OG ZOSP RP w  Tuplicach rozważaliśmy zakup z  własnych środków. Pomysł okazał się chybiony, gdyż sztandar powinien zostać ufundowany przez społeczeństwo bądź sponsorów i  przekazany jednostce. W  związku z  tym postanowiliśmy zwrócić się do Państwa z  ogromną prośbą o  wpłaty na konto bankowe Ochotniczej Straży Pożarnej w  Tuplicach z  dopiskiem „SZTANDAR DLA OSP w  TUPLICACH”. Każda przekazana przez Państwa złotówka będzie mile widziana. Osoby chcące dokonać zakupu „GWOŹDZIA OKOLICZNOŚCIOWEGO” i  widnieć na drzewcu sztandaru jako jeden z  fundatorów, proszone są o  kontakt tel. 507 855 073 z  Komendantem OSP w  Tuplicach, celem szczegółowych uzgodnień. Zbiórkę planujemy zakończyć 31 marca 2016 roku. O  jej przebiegu będziemy Państwa informować na łamach Biuletynu oraz na proflu OSP Tuplice na Facebooku. Dane do wpłat: Ochotnicza Straż Pożarna ul. Mickiewicza 27 68-219 Tuplice BGŻ PNB Paribas o. w Żarach 79 2030 0045 1110 0000 0410 3820 „SZTANDAR DLA OSP w TUPLICACH” 14


RO C Z NI C A

Obchody Święta Niepodległości

W niedzielę 8.11.2015 r. w  dużej sali Gminnego Ośrodka Kultury odbyły się wspólne obchody Narodowego Święta Niepodległości, zorganizowane przez Zespół Tupliczanki, Urząd Gminy w  Tuplicach oraz Zespół Szkół w  Tuplicach. Uroczystość otworzyła Wójt Gminy Tuplice Katarzyna Kromp, która tłumaczyła dlaczego warto być patriotą, że warto pielęgnować tożsamość narodową w  dzisiejszych czasach, i  żeby mieć zawsze Polskę i  jej wspaniałą tradycję w  sercu. W  następnej kolejności, lekko stremowani (jak się później okazało - niepotrzebnie) wystąpili uczniowie z  naszej szkoły podstawowej i  gimnazjum (przy pomocy kolegów i  koleżanek z  Samorządowego Przedszkola w  Tuplicach) i  zaczęli uroczyste obchody. Nasza młodzież przygotowała Występ uczniów z Zespołu Szkół był najjaśniejszym punktem wieczoru wspaniały montaż słowno-muzyczny oparty na najważniejszych wydarzeniach w  historii Polski od XVIII wieku do współczesności. Że występ był znakomity to mało powiedziane - nikt się chyba nie spodziewał, że nasi uczniowie są tak utalentowani i  "dorośli" w  tym co robią. A  zadanie mieli niełatwe - duża sala GOK pękała w  szwach, w  pierwszych rzędach siedzieli Wójt Gminy Tuplice Katarzyna Kromp, ks. proboszcz Jerzy Loch, Dyrektor i  Wicedyrektor Zespołu Szkół w  Tuplicach panie Małgorzata Polak oraz Ewa Kazuś i  licznie zgromadzeni rodzice. Mimo to tuplicka młodzież zaprezentowała się wspaniale! Deklamacje bez zarzutu, śpiewy zawsze równo i  w  rytm, a  świetnie zatańczony na koniec polonez był swoistą wisienką na torcie. Z  tego miejsca należą się wielkie gratulacje dla nauczycielek, które zorganizowały i  przygotowały cały występ, poświęcając wiele czasu i  energii, aby młodzież wypadła jak najlepiej. Mowa o  pani Dorocie Czubatej i  pani Jadwidze Zaborowskiej. Drogie panie - chylimy czoła i  życzymy kolejnych sukcesów w  pracy z  dziećmi! W  następnej kolejności występowały zespoły Lesownianki i  Tupliczanki, które - ubrane w  tradycyjne stroje - śpiewały patriotyczne piosenki. Nie zabrakło takich pięknych pieśni jak "Przybyli ułani", "Maszerują strzelcy", "Rozkwitały pąki białych róź" czy "Roty". Do śpiewu z  czasem włączyła się publiczność. Było podniośle, uroczyście i  patriotycznie. Czyli tak, jak powinno się Święto Niepodległości czcić. Tomasz Kosiorski

Zespół Tupliczanki podczas występu

Rozśpiewana grupa spod znaku Lesiowanek w akcji

15


INFORMACJA

Sprawozdanie z pracy wójta

01.10. – mediacje w sprawie szacowania szkód łowieckich; 05.10. – mediacje w prawie szacowania szkód łowieckich; 06.10. – udział w uroczystych obchodach 110-lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego w Tuplicach; 07.10. – spotkanie w  sprawie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej – Zielona Góra; 08.10. – spotkanie z  panią Agnieszką Dobrzyńską – wyjaśnienia dotyczące granic nieruchomości pałacu w  Chełmicy; 09.10. – spotkanie z  Marszałkiem Tomczyszynem oraz Starostą Dudojciem w  sprawie możliwości finansowych w  nowej perspektywie; 13.10. – spotkanie na temat działań w  zakresie rozwoju transgranicznego Geoparku Łuk Mużakowa – Dobern; 14.10. – spotkanie z  panem Jackiem Połomką - Prezesem ZZO Marszów Sp. z  o.o.  W  sprawie zwiększenia kwoty za tonaż przywożonych odpadów do Marszowa; – spotkanie z  dyrektorami placówek oświaty w  związku ze świętem Edukacji Narodowej; 15.10. – spotkanie w  Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w  Zielonej Górze w  sprawie możliwości realizacji projektów w  partnerstwie; – udział w  obchodach „Dnia Seniora”- Tuplice; – udział w  obchodach Święta Edukacji Narodowej; 16.10. – udział w  Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników ZZO Marszów Sp. z  o.o.  – Marszów; – udział w  obchodach „Dnia Seniora” – Drzeniów; – spotkanie w  sprawie termomodernizacji - Zielona Góra;

17.10. – udział w Lubuskim Kongresie Kobiet – Żagań; 18.10. – udział w  akcji „Dzień Dawcy Szpiku dla Gabriela i  Innych”; 19.10. – spotkanie z  geodetami w  sprawie wznowienia granic przy drogach gminnych; – udział w  spotkaniu międzygminnym w  sprawie remontu drogi wojewódzkiej nr  294 – UG Trzebiel; – spotkanie z  panem Otto Hakmanem - prace nad uzupełnianiem dokumentacji związanej z odbiorem budynku "Sezam"; 21-23.10 – udział w  wyjazdowym Konwencie Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego – Dźwirzyno; 27.10. – Urząd Marszałkowski – Zielona Góra – spotkanie przedstawicieli ZGWL w  sprawie ustalenia kryteriów wyboru wniosków w  ramach PROW; 29.10. – udział w  Uroczystości Pasowania Pierwszoklasistów; – spotkanie z  przedstawicielami firmy Biuro Ekspertyz i  Rozwoju Gospodarczego Sp. z  o.o.  w  sprawie opracowania projektu na drogi; 03.11. – Notariusz Lubsko – podpisanie aktu notarialnego zbycie nieruchomości – 1 lokal mieszkalny i  1 lokal użytkowy; – udział w  otwarciu Żarskiego Sektora 3 – Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych – Urząd Miasta Żary; 05.11. – udział w  posiedzeniu Zarządu ŁZG – Starostwo Powiatowe Żary; 09.11. – spotkanie w  sprawie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej – Zielona Góra; 13.11. – obchody uroczystej Gali 25-lecia Samorządu Terytorialnego w  Tuplicach; 20.11. – udział w  posiedzeniu Rady Społeczno-Naukowej Bory Lubuskie - Nadleśnictwo Lubsko; 27.11. – spotkanie z  przedstawicielami firmy BERG Zielona Góra – rozmowy na temat możliwości pozyskania dofinansowania na remont dróg; - spotkanie z księdzem proboszczem, dyrekcją placówek oświatowych, przedstawicielem Parafialnego Zespołu Caritas oraz kierownikiem OPS Tuplice – rozmowy w sprawie organizacji spotkania wigilijnego; - spotkanie w Nadleśnictwie Lubsko - rozmowy w sprawie naprawy drogi w Świbinkach. 16


RADA GMINY

Relacja z XI Sesji Rady Gminy Tuplice Koleja Sesja Rady Gminy za nami. Najważniejszą informacją dla mieszkańców jest fakt, że - w przeciwieństwie do innych gmin - w 201 6 r. nie będzie podwyżek stawek za wodę i ścieki. Nad czym jeszcze nasi radni obradowali? Zapraszamy do lektury.

30.11.2015 r. punktualnie o godz. 9:00 Przewodniczący Rady Gminy Tuplice Sylwester Mazurkiewicz otworzył XI Sesję Rady Gminy Tuplice. Po wstępnych formalnościach przyszedł czas na podpunkt dot. bieżącej pracy wójta, która w  minionym miesiącu skupiała się, nie licząc codziennych obowiązków, na dwóch priorytetowych aspektach: remoncie dróg oraz kwestii termomodernizacji szkoły. Jak podkreśliła Wójt Gminy Tuplice Katarzyna Kromp, przygotowywana jest dokumentacja niezbędna do aplikowania do konkursów dot. sanacji stanu powierzchni dróg gminnych, na początek tych prowadzących do budynków użyteczności publicznej (szkoła, cmentarze etc.). Rzecz jasna jest to konkurs, więc nic nie jest pewne - ale warto próbować, szansa jest duża. Wójt Katarzyna Kromp poinformowała również, że gotowy jest plan gospodarki niskoemisyjnej, który z  kolei jest dokumentem niezbędnym w  kontekście termomodernizacji. Jak co sesję, radni pytali wójt o  różne sprawy. Radny Krawczyk dopytywał o  kwestię szlaki przy ul. Przemysłowej. Inni radni interpelowali w  bardziej bieżących sprawach, jak problem bezpańskich psów na terenie gminy, temat stanu dróg w  poszczególnych sołectwach czy kwestia braku dostatecznego oświetlenia przy niektórych posiadłościach. Kilku radnych (m.in. Agnieszka Woźniak i  Ryszard Jasiński) podziękowali organizatorom Gali 25-lecia Samorządu Terytorialnego za bardzo dobre przygotowanie imprezy. Jak podkreślali radni, wydarzenie odbiło się szerokim echem w  powiecie i  przyczyniło się nie tylko do promocji naszej gminy w  najlepszym wydaniu, ale również do wzrostu prestiżu, czego nie można przeliczyć na żadne pieniądze.

Rozpatrzono i podjęto następujące uchwały: w  sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w  wodę i  zbiorowe odprowadzanie ścieków - w  2016 r. nie będzie podwyżek stawek za wodę i  ścieki; w  sprawie: utworzenia placówek wsparcia dziennego prowadzonych w  formie opiekuńczej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w  Tuplicach - placówek w  Tuplicach, Drzeniowie i  Chełmicy; w  sprawie: Programu Współpracy Gminy Tuplice z  organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016; w  sprawie: wprowadzenia zmian w  uchwale X/49/2015 Rady Gminy Tuplice; w  sprawie: opłaty targowej - ustala się dzienną stawkę opłaty targowej w  wysokości 13 zł; w  sprawie: zmian uchwały budżetowej na rok 2015 - korekta dochodów i  wydatków.

Tomasz Kosiorski

Radni Piotr Kisiela (Cielmów), Daniela Rudak (Tuplice) i Mirosława Nazaruk (Jagłowice) podczas obrad

17


S TR A Ż G R A N I C Z N A

Wieści znad granicy

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Tuplicach zatrzymali Polaków, przewożących nielegalny towar oraz ob. Ukrainy z polskimi dowodami.

W piątek 04.12.2015 r. funkcjonariusze Straży Granicznej w  Tuplicach, pełniąc służbę w  okolicach byłego przejścia granicznego w  Olszynie, zatrzymali do kontroli autokar na polskich numerach rejestracyjnych, w  którym podróżowali 2 młodzi Polacy. W  trakcie kontroli funkcjonariusze Straży Granicznej z  Tuplic ujawnili w  samochodzie 7.3  g marihuany oraz zabezpieczyli 26 nowych telefonów komórkowych, tablety i  inny sprzęt elektroniczny o  łącznej wartości 53  tys. zł. Mężczyźni zostali zatrzymani. W  trakcie prowadzonych czynności z  udziałem prokuratora, przyznali się do nielegalnego towaru. Za posiadanie i  przewożenie substancji psychotropowej, tj. za czyn z  art.  55 ust. 1 ustawy o  przeciwdziałaniu narkomanii z  dnia 29 lipca 2005 r., skazani zostali na karę 6 miesięcy kary pozbawienia wolności w  zawieszeniu na 3 lata. Ponadto następnego dnia Strażnicy Graniczni z  Tuplic zatrzymali do kontroli samochód osobowy, którym podróżowali 3 obywateli Ukrainy. Podczas prowadzonych działań okazało się że w/w  cudzoziemcy posiadają przy sobie także polskie dowody osobiste, stwierdzające tożsamość innych osób, które próbowali wywieźć z  naszego kraju. W  związku z  tym mężczyźni zostali zatrzymani za usiłowanie bezprawnego przewożenia przez granicę państwową dokumentów stwierdzających tożsamość innej osoby. Po wykonaniu czynności procesowych za popełnienie czynu z  art.  275 kk., otrzymali karę w  wymiarze 6 miesięcy pozbawienia wolności z  warunkowym zawieszeniem na 2 lata. Dodatkowo w  trakcie prowadzonych kontroli, na terenie jednej z  miejscowości powiatu żarskiego, patrol funkcjonariuszy Straży Granicznej zatrzymał do kontroli samochód osobowy, którego kierowca- Polak przewoził 19560 sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy skarbowej o  szacunkowej wartości 13 tyś. zł. Ujawniony towar został zatrzymany i  zabezpieczony. Trwają dalsze czynności w  tej sprawie. St. chor. SG Monika Karandys-Kazalska

Nasza młodzież nagrodzona O Ś W I A TA

W poniedziałek 23.11. 2015 r. w  Państwowym Teatrze im. J. Ostewy w  Gorzowie Wielkopolskim odbyły się XIV Wojewódzkie Obchody Dnia Pracownika Socjalnego. Na gali wręczenia statuetek laureatom konkursu „Społecznika roku 2015” obecni byli podopieczni świetlicy środowiskowej w  Tuplicach - Adrian Katolicki, Justyna Tomczak, Oliwia Chyrowska i  Oskar Magierowski. A  to za sprawą konkursu artystycznego pod hasłem

„Nie dla handlu ludźmi”, w którym czworo tuplickich wychowanków wzięło udział. Podczas uroczystości odbyła ekspozycja prac konkursowych, zaś autorzy wyróżnionych prac otrzymali pamiątkowe dyplomy i  drobne upominki. Tegoroczna edycja Konkursu została włączona w  realizację projektu „Lubuski alians służb mundurowych i  cywilnych wobec handlu ludźmi i  przestępczości transgranicznej”, dlatego organizatorzy

poruszyli kwestię handlu ludźmi. W ramach działań profilaktycznych widzowie mogli poznać historie osób, które stały się ofiarami tego procederu i  jak ta sytuacja wpłynęła na ich życie. Na zakończenie przygotowano spektakl „Moralność Pani Dulskiej” z  Marzeną Wieczorek w  roli głównej. Serdecznie gratulujemy laureatom, a  Was zachęcamy do obejrzenia galerii, w  której są zawarte prace naszej młodzieży. Monika Wojda

K U L TU R A

Kalendarz wydarzeń kulturalnych w styczniu 2 styczeń - Koncert zespołu z Niemiec w dużej sali GOK 3 styczeń - Wieczór kolęd i pastorałek w noworocznym nastroju. Godz. 16:00, duża sala GOK 6 styczeń - Przemarsz Trzech Króli. Msza o 15:00, później marsz do dużej sali GOK na jasełka 10 styczeń - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Tuplicach. .

.

.

Tomasz Kosiorski

18


G O S PO D A RKA KO M UNA LNA

Zmiana przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne Od 1 stycznia 2016 r. nastąpi zmiana Przedsiębiorcy świadczącego usługę odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Tuplice. Umowa z obecnym Wykonawcą usługi zawarta na czas określony zakończy się 31 grudnia 2015 r. Od 1 stycznia 2016 r. usługę w zakresie odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych bę-

dzie świadczył nowy Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. W związku ze zmianą Przedsiębiorcy działającego w zakresie odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, Wójt Gminy Tuplice przypomina, iż w przypadku użyczania bądź dzierżawienia pojemników lub kontenerów na czas wykonywania usługi od dotych-

czasowego przedsiębiorcy konieczna będzie wymiana pojemników na odpady zmieszane, które udostępniać będzie mieszkańcom aktualny Wykonawca usługi. Nowy Przedsiębiorca również będzie dostarczać harmonogramy odbioru odpadów komunalnych. Informacje o nowym dostawcy usługi zostaną podane do publicznej wiadomości po podpisaniu umowy.

Konkurs na logo Gminy OGŁOSZENIE

Uwaga! Urząd Gminy w Tuplicach ogłasza konkurs na opracowanie projektu znaku graficznego (logo) służącego do identyfikacji wizualnej i  promocji gminy. Jeśli masz zdolności graficzne i  niczym nieograniczoną wyobraźnię - zgłoś się, być może to właśnie Ty wygrasz! Na zwycięzcę czeka bardzo atrakcyjna nagroda rzeczowa iPad mini. Szczegóły wraz z  regulaminem na stronie tuplice.pl. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w  konkursie. Składanie Prac Konkursowych upływa w  dniu 31 grudnia 2015 r. o  godz. 12:00.

S O Ł E C TWA

W Gręzawie jak zawsze bardzo świątecznie Jak co roku gręzawskie dzieci odwiedził Mikołaj. W sobotę 5 grudnia dzieci z  Gręzawy spotkały się na świetlicy wraz z  rodzicami, a  także zaproszoną na tę okazję Wójt Gminy Tuplice Katarzyną Kromp ,i  robiły ozdoby oraz ubierały choinkę. Natomiast w  niedzielę 6 grudnia przy słodkim poczęstunku oczekiwały nadejścia Mikołaja, który przyszedł z  wielkim koszem prezentów! Były wierszyki, piosenki, wspólne tańce, jednym słowem: było wesoło. Paczki z  prezentami za sprawą radnego Pawła Kaźmierczaka ufundowało dzieciom stowarzyszenie ,,Delfinek", za które bardzo serdecznie dziękujemy. Podziękowania również dla osób, które chętnie pomagały w  organizacji. To nie koniec imprez w  Gręzawie. 16 grudnia odbyła się wieczerza Wigilijna. Wspólnie przygotowaliśmy potrawy z  produktów, na które wójt Katarzyna Kromp przyznała nam drobną sumkę. Był barszczyk z  uszkami, pierogi, kapusta z  grochem, kompot z  suszu, kutia, ryba smażona i  po grecku, a  także świąteczne ciasta i  ciasteczka. Wieczerzę rozpoczęły dzieci występem jasełkowym, kolędą i  cytatem z  Pisma Świętego czytanym przez panią wójt. Życząc zdrowia i  spokojnych świąt, pani sołtys podzieliła się z  wszystkimi opłatkiem. Po spożytej kolacji uczestnicy śpiewali kolędy, których nie było końca... Serdecznie podziękowania za pomoc w  przygotowaniach oraz najserdeczniejsze życzenia z  okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i  nadchodzącego Nowego Roku 2016 życzy Sołtys Gręzawy Edyta Nikoliszyn. 19


K U L TU R A

Wielka Biesiada Świąteczna

1 8.1 2.201 5 r. po raz pierwszy w historii Gminy Tuplice została zorganizowana Wielka Biesiada Świąteczna - wydarzenie pozwalające mieszkańcom naszej gminy spędzić przedświąteczy czas razem przy wigilijnym stole i góralskiej muzyce. Wysoka frekwencja świadczy o tym, że taka impreza jest potrzebna tupliczanom, co tylko potwierdza słuszność decyzji o organizacji Biesiady. Dla tych, którzy nie mogi być z nami w piątkowy wieczór, przygotowaliśmy krótką relację. Zapraszamy do lektury.

Około miesiąca temu Wójt Gminy Tuplice Katarzyna Kromp zwołała spotkanie dla współpracowników i zwróciła się do nich: - Chciałabym zorganizować dla naszych mieszkańców biesiadę bożonarodzeniową. Imprezę, która pozwoli nam wspólnie poczuć świąteczną atmosferę, która da nam możliwość spędzenia razem czasu w  tym ważnym dla nas wszystkich wyjątkowym okresie. Wyzwanie było duże. Dotychczas w  naszej gminie nigdy nie było organizowane podobne wydarzenie, pojawiły się więc obawy czy mieszkańcy wyrażą zainteresowanie imprezą. Jak się okazało - zupełnie niepotrzebnie! Wójt Katarzyna Kromp raz jeszcze udowodniła, że ma niesamowite wyczucie oczekiwań społecznych, a  nasi mieszkańcy pokazali, że chcą i  potrafią wspólnie spędzać czas. Przygotowania od strony technicznej zostały rozpoczęte już w  środę, pracownicy Referatu ds. Gospodarki Komunalnej oraz Urzędu Gminy Tuplice dwoili się i  troili, aby wszystko zostało dopięte na ostatni guzik. Wysiłek się opłacił, bowiem w  piątek po południu plac przy Urzędzie prezentował się okazale: dwa potężne namioty przygotowanie dla mieszkańców na posiłek były odświętnie przystrojone i  czekały na gości; naczepa, przerobiona na scenę, udekorowana rękoma pani Grażyny Kucharczyk (i  wedle jej pomysłu) prezentowała się fantastycznie; stanowisko Mikołaja, miejsce na stoiska handlowe, jak i  żywa szopka również były gotowe, wszystko pięknie się świeciło i  wyglądało naprawdę okazale. W  takim bajkowym klimacie równo o  17:00 organizatorzy imprezy Wójt Gminy Tuplice Katarzyna Kromp, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecz-

nej Maria Kowalczyk, działaczka Parafialnego Zespołu Caritas Irena Grubizna oraz ks. proboszcz Jerzy Loch, oficjalnie rozpoczęli Wielką Biesiadę Świąteczną. Całe szczęście deszcz przestał padać i  mieszkańcy stawili się - w  zaskakującej nawet dla organizatorów - liczbie. Część artystyczną rozpoczęły dzieci z  Samorządowego Przedszkola w  Tuplicach, które zupełnie bez tremy wzruszająco zaśpiewały najpiękniejsze polskie kolędy. Następnie na scenie pojawiła się niespodzianka od organizatorów dla mieszkańców - Kapela Góralska Hajduk prosto ze Szczyrku. Grupa, która przyjechała specjalnie do Tuplic kilkaset kilometrów, stawiła się na scenie w  tradycyjnych góralskich strojach, grając na żywo  m.in. na skrzypach i  kontrabasie. Kapela Hajduk towarzyszyła nam do samego końca Biesiady, rozgrzewając publiczność do czerwoności z  każdym wykonywanym utworem. Organizatorzy postarali się również o  niezwykłe atrakcje dla najmłodszych: żywa szopka z  baranami i  owcami (podopiecznymi pana Arkadiusza Polaka) była oblegana przez roześmiane dzieci przez cały czas trwania Biesiady; równie dużym powodzeniem cieszyło się stanowisko z  Mikołajem, który rozdawał dzieciom cukierki i  lizaki, za każdym razem najpierw pytając się, czy w  mijającym roku były grzeczne. Jak udało nam się nieoficjalnie ustalić, Mikołaj rozdał tylko dwie rózgi. Święty Mikołaj przyjechał do nas aż z  mroźnej Laponii, ale, co ciekawe, znakomicie mówił po polsku! Oprócz uczty dla duszy (występy artystyczne) goście Biesiady mogli posilić również ciało. Świąteczne potrawy, przygotowane przez Parafialny Zespół

Caritas i Ośrodek Pomocy Społecznej, zaspokojały nawet najbardziej wymagające podniebienia. Ciasta, sałatki, karp, pierogi, krokiety... Wszystko, świeże, smaczne. Jednym słowem: pycha! Ci, którzy nie zdążyli kupić choinki, karpia, czy ozdób świątecznych, mogli zrobić to podczas naszej Biesiady - i  jak było widać po utargu - wiele osób było zainteresowanych, zwłaszcza ozdobami, które zostały wykupione prawie co ostatniej sztuki. Oprócz Kapeli Hajduk i  dzieci z  przedszkola, o  oprawę artystyczną zadbali podopieczni świetlicy środowiskowej pod opieką pani Moniki Wojdy, młodzież z  Zespołu Szkół, które przygotował pan Piotr Haracz oraz stałe bywalczynie lokalnych imprez - zespoły Tupliczanki i  Lesowianki. Każdy występ był inny, ale wszystkie łączyło jedno - wysoki poziom i  świąteczna tematyka utworów. Organizatorom, oprócz wcześniej wymienionych atrakcji, udało się zapewnić coś, czego nie można łatwo sklasyfikować - warunki do społecznej integracji i  interakcji. Warunki te zostały wspaniale wykorzystane. Mieszkańcy Gminy Tuplice stworzyli niesamowitą, unikalną atmosferę, dzięki której każda minuta spędzona na Biesiadzie była wyjątkowa. Dlatego w  pierwszej kolejności należą się ogromne podziękowania za tak liczną obecność naszym mieszkańcom - tak naprawdę twórcom tego magicznego piątkowego wieczoru. Bardzo więc dziękujemy i  do siego roku! Zdjęcia oraz film z Wielkiej Biesiady Świątecznej do zobaczenia na naszym profilu pod adresem facebook.com/TuplickiBiuletyn.

Tomasz Kosiorski

20


Takie piękne aniołki można spotkać tylko w Tuplicach

Pamiątkowe zdjęcie z Gminy Tuplice Kapeli Hajduk

Mieszkańcy naszej gminy bardzo licznie zebrali się na Wielkiej Biesiadzie Świątecznej

21


OSP

Będzie pięknie w tuplickiej remizie

Okres jesieni, który wiąże się z mniejszą ilością zdarzeń, pozwolił strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w  Tuplicach kontynuować prace związane z  adaptacją budynku na tutejszą remizę. Prace polegają na tworzeniu od podstaw nieistniejących toalet, jak również świetlicy, w  której będą mogli prowadzić szkolenia i  zebrania, a  przede wszystkim przetrzymywać całą dokumentację, która znajduje się w  domach. Zwrócić trzeba uwagę, że wszystkie prace budowlane prowadzone są we własnym zakresie, aby zaoszczędzić każdą możliwą złotówkę. Wiosną udało się zakończyć pracę montażu instalacji C.O.  Pozwoli ona na utrzymanie temperatury w  budynku zapewniającej na sprawne wyjechanie do akcji (z  niezamarzniętą wodą). Sprzęt będący na wyposażeniu jednostki, który jest coraz to bardziej zaawansowany, również nie będzie narażony na przedwczesne „starzenie się” oraz niszczenie. Prace z  tym związane trzeba było zlecić fachowcom, gdyż wiedza i  umiejętności naszych strażaków nie pozwalały, aby samemu podjąć się tego typu działań. Jeden z  mieszkańców Tuplic poczuł się potrzebny tutejszym strażakom i  „położył” NIEODPŁATNIE instalację elektryczną w  adaptowanych pomieszczeniach, za co należą się podziękowania. Był to bardzo miły gest, który zostanie zapamiętany przez nas ochotników. Nasi strażacy nie czekają z  założonymi rękoma, aż ktoś „poda im na tacy” przygotowany do użytku w  pełni budynek. W  związku z  tym sami także szukają każdej możliwej sytuacji, aby zarobić grosz na materiały budowlane i  nie tylko. Środki finansowe, jakie Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w  Tuplicach pozyskał na ten cel, to  m.in. dotacja celowa przyznana przez ZO WL ZOSP RP z  siedzibą w  Zielonej Górze. Nieodzownym aspektem było posiadanie wkładu własnego, który został wygospodarowany z  budżetu, jaki jest przeznaczany na ochronę p.poż. przez Gminę Tuplice. Strażacy przeznaczyli również środki, jakie zdołali sami zarobić, organizując stoisko gastronomiczne podczas festynu, w  którym zaangażowały się także druhny z  zespołu śpiewaczego „Tupliczanki”, działające przy OSP w  Tuplicach. Tupliccy strażacy ze środków przez siebie zarobionych poprzez wykonywanie prac na rzecz mieszkańców oraz organizując zabawę sylwestrową 2014/2015, zakupili lekką przyczepkę samochodową, a  także spalinową kosiarkę-traktorek ułatwiającą prace związane z  utrzymaniem przyległych do remizy strażackiej terenów zielonych. Jak sami Państwo widzicie, OSP w  Tuplicach nie próżnuje.

Komendant OSP Tuplice Krzysztof Magierowski

INFORMACJA

Utylizacja wyrobów azbestowych

W związku z  realizacją kolejnego etapu zadania pod nazwą „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z  terenu gminy Tuplice”, zapraszamy do udziału właścicieli nieruchomości będących w  posiadaniu wyrobów azbestowych. Realizacja zadnia będzie polegała na - demontażu pokrycia dachowego lub innych wyrobów zawierających azbest; - transporcie odpadu niebezpiecznego z  miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia; - unieszkodliwieniu poprzez składowanie odpadu niebezpiecznego na składowisku. :

Właściciel nieruchomości pokrywa wydatki z związane zakupem i  montażem nowego pokrycia dachowego. Wnioski dotyczące zadania polegającego na usunięciu wyrobów azbestowych należy składać w  terminie do 15.01.2016 r. do godziny 15:00 w  Urzędzie Gminy Tuplice, ul. Mickiewicza 27, 68-219 Tuplice, (sekretariat). Formularz wniosku oraz niezbędne załączniki można pobrać w  Urzędzie Gminy w  Tuplicach pokoju nr  7 lub ze strony internetowej: http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugtuplice – zakładka Środowisko naturalne - USUWANIE AZBESTU 2016.

TUPLICKI BIULETYN INFORMACYJNY

facebook.com/TuplickiBiuletyn

Redaktor naczelny:

E-mail:

Adres redakcji:

Tomasz Kosiorski

biuletyn@tuplice.pl

Urząd Gminy Tuplice

Wydawca:

Telefon:

Ul. Mickiewicza 27

Urząd Gminy Tuplice

(68) 362 57 29

68-21 9 Tuplice

22

Profile for Tuplicki Biuletyn Informacyjny

Biuletyn listopad grudzien 2015  

Biuletyn listopad grudzien 2015  

Advertisement