Page 2

WYWI AD

"Lubię angażować się w pomoc innym" Kontynuujemy cykl wywiadów z naszymi radnymi. W  tym miesiącu rozmowa z panią Jolantą Mazurek, Przewodniczącą Komisji Społecznej Rady Gminy Tuplice, radną z  okręgu nr  6.

Jest pani bardzo aktywna społecznie od wielu lat. Oprócz pracy zawodowej pełni pani funkcję radnej, przewodniczącej gminnej Komisji Społecznej, udziela się pani w Akcji Katolickiej i  innych organizacjach lokalnych. Co panią skłania do tak wieloaspektowej pracy na rzecz innych ludzi? Zawsze lubiłam angażować się w  pomoc innym. Myślę, że to wpływ cech charakteru i  wychowania. W  czasie mojej edukacji należałam do harcerstwa, najpierw jako zuch, harcerz, następnie drużynowa. Uważam, że to, jak i  dom rodzinny ukształtowały we mnie altruizm, prawdomówność, odwagę i  szybkość w  podejmowaniu decyzji. Za chwilę minie rok od ukonstytuowania się obecnej Rady Gminy Tuplice. Co udało się zrobić przez ten czas i  jakie są pani zdaniem główne priorytety obecnej kadencji Rady Gminy Tuplice? To pytanie bardziej do przewodniczącego Rady Gminy. Podęliśmy kilkanaście uchwał. Najważniejsza to ta dotycząca wyjścia naszej gminy z  aglomeracji, która umożliwi konty-

nuację kanalizacji w pozostałej, nieskanalizowanej części gminy. Z  naszej inicjatywy został wyodrębniony parking dla rodziców przy Zespole Szkół w  Tuplicach. Udało się przeprowadzić spotkania dla mieszkańców w  ramach rozpropagowania zdrowego trybu życia. Przez przerwę wakacyjną nie odbyły się zaplanowane spotkania, ale myślę, że już niedługo obędzie się zaległy rajd rowerowy. Jest pani doświadczonym społecznikiem z  bogatym dorobkiem. Jak się pani współpracuje z  radnymi-weteranami?  Jestem debiutantką w  roli radnej. Współpraca z  radnymi układa się dobrze, zawsze służą radą i  doświadczeniem, szczególnie w  przepisach prawa samorządowego. Jak przebiega współpraca z  Wójt Gminy Tuplice Katarzyną Kromp? Z  panią wójt udało nam się przygotowywać klika zadań: w  ramach prac Komisji Społecznej fitness, zumbę. Z  ramienia ZNP spotkania w  sprawach pracowników oświaty. Dożynki 2015 z  kolei to największe przedsięwzięcie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w  tym roku. Przy pracach

nad tymi zadaniami udawało się nam podejmować wspólnie zgodne decyzje, może dlatego, że w czasie rozmowy nie jest ważne tylko mówienie, ale przede wszystkim słuchanie rozmówcy. Reasumując - współpraca układa się bardzo dobrze. Z  uwagi na sytuację demograficzną powinniśmy intensywnie działać na rzecz młodzieży i  dzieci. Jak pani zapatruje się na ten problem? To najtrudniejsze zadanie dla nas wszystkich. Od wielu lat Tuplice poza Klubem Sportowym Tupliczanka nie oferują nic dla młodzieży. Dzieci korzystają z  oferty szkoły, dlatego wszystkie zajęcia odbywają się w  ramach pracy naszej placówki oświatowej. Myślę, że sytuacja zmieniłaby się, gdyby GOK zaczął funkcjonować. Konieczne jest też utworzenie drużyny juniorów w  ramach GKS Tupliczanka. Dobrze, że działają na terenie gminy świetlice środowiskowe, w  których dzieci mogą spędzić popołudnia. Na wsiach pewnie dużą pomocą będzie odpowiednie wykorzystanie funduszu sołeckiego dla młodzieży i  dzieci z  każdej miejscowości. Rozmawiał Tomasz Kosiorski

Ra d n a J o la n ta M a zu re k Lat 50, wykształcenie wyższe pedagogiczne, specjalizacja wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe. Dodatkowe kwalifikacje: logopedia, diagnoza i  terapia pedagogiczna. Z  zawodu nauczycielka. Pracuje od 1 986 roku, od 1 987 roku jako pedagog w  Tuplicach. W  latach 1 991 -1 999 dyrektor Samorządowego Przedszkola w  Tuplicach, od 1 999 roku nauczycielka Zespołu Szkół w  Tuplicach, od 201 2 prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w  Tuplicach, działacz ZNP. Hobby: dobra książka, podróże.

2

Profile for Tuplicki Biuletyn Informacyjny

8 pazdziernik  

8 pazdziernik  

Advertisement