Page 1

TUPLICKI BIULETYN ISSN 2392-2028

I N F O R M AC Y J N Y GMINA TUPLICE

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Szanowni Państwo

NR 8,9/WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 201 5

!

Tym razem nieco zwlekaliśmy z kolejnym numerem  naszego Biuletynu , ale już na początku założyliśmy, że tworzymy to pismo tylko po to, aby trafiały do Państwa strony wypełnione konkretną informacją bez konieczności wypełniania ich niewiele dla Państwa znaczącymi informacjami. Pracowite, upalne lato za nami, a  przed… niemniej gorąca jesień! Pożegnaliśmy panią sekretarz Iwonę Prokop i  mam nadzieję, że niebawem będę mogła przedstawić Państwu nowego sekretarza. Póki co nadal trwają rozmowy, ale liczę, że listopad rozpoczniemy już w  odświeżonym gronie. Na chwilę obecną zakończyliśmy pierwszy etap zmian przy naszej szkole. Zamontowano nową bramę i  furtki, a  ogrodzenie postawiono odpowiednio dalej, by zapewnić miejsca parkingowe dla rodziców. Po wielu latach doczekała się remontu kaplica na cmentarzu w  Nowej Roli, gdzie w  końcu wymieniono dach i  poprawiono elewację, a  w  wkrótce odremontowane zostanie również wnętrze. W  Tuplicach zaś kaplica wyposażona zostanie w  najbliższym czasie w  sprzęt nagłaśniający oraz wzmocniony monitoring. Cały czas pracujemy z  firmami zewnętrznymi nad dokumentacja naszych dróg. Zadanie mamy o  tyle utrudnione, że mapy, jakie posiada nasza gmina, nie zezwalają na wykonanie projektu bez wznowienia granic. Czym dalej więc w  las, tym więcej drzew i  sprawy się komplikują, jednak nie poddajemy się i  kompletujemy dokumentację na ulicę Kopernika, Łąkową, Mickiewicza, Cmentarną, Daszyńskiego, Kościuszki (zjazd za wiaduktem), drogę w  Chełmicy oraz w  Drzeniowie. Bardzo bym chciała, żeby przyszły rok, to był rok termomodernizacji przedszkola i  szkoły. Nasze placówki oświaty, zwłaszcza przedszkole, od lat wymagają remontu. Przeciekające dachy, kiepskie okna, brak odpowiedniego CO - przykładów można by mnożyć znacznie więcej. Pojawia się szansa na skorzystanie z  unijnych funduszy, aby ten zastany stan zmienić, ale i  tu napotykam się na brak odpowiedniej dokumentacji czy zdezaktualizowane projekty, które nie pomagają przyśpieszyć sprawy. Dużo w  tej naszej gminie jest do zrobienia, pomysłów też nie brakuje i  chyba sporo też się dzieje Od 1 3 października wystartowaliśmy z  ZUMBĄ. Zajęcia będą prowadzone dwa razy w  tygodniu: w  każdy wtorek i  piątek o  godz. 1 8:00 w  dużej sali GOK przez wykwalifikowaną i  doświadczoną trenerkę, co gwarantuje najwyższą jakość treningu. Serdecznie zapraszam. Ze swojej strony ogromnie dziękuję tym Wszystkim, którzy zaangażowali się w  zbiórkę zabawek dla Gabrysia i  wolontariuszom Fundacji DKMS . Dobrze wiedzieć, że ludzi dobrej woli nie brakuje. Zaprosiłam, podziękowałam to jeszcze pogratuluję! Państwu Anecie i  Pawłowi Mazurkom oraz Państwu Rozalii i  Zygmuntowi Białkowskim za zajęcie I  i  II miejsca w  kategorii ekologia - środowisko „Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne 201 5” w  konkursie organizowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i  Rozwoju Wsi przy współudziale Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w  Kalsku. Miło nam, że dwa pierwsze miejsca trafiły do gospodarstw w naszej gminie. To powód do dumy. Życzę zatem Gospodarzom dalszych sukcesów i  coraz to większej ilości zadowolonych urlopowiczów! Mam nadzieję, że uda nam się w przyszłym numerze napisać Państwu szerzej o tych wyróżnionych miejscach i ludziach, którzy je tworzą. Na koniec zapraszam już dziś Wszystkich najpierw na sobotni KONCERT CHARYTATYWNY DLA GABRYSIA, gdzie zlicytujemy rzeczy i usługi ufundowane przez naszych sponsorów, a zagra dla nas szwedzka grupa CROWSNET. Natomiast 8 listopada rozpoczynamy obchody Święta Niepodległości. O szczegółach poinformujemy Państwa na naszej stronie www, Facebooku oraz na plakatach. Bądźcie czujni, bo przed nami koncerty, akademie, i… niespodzianki! !

Z pozdrowieniami Wójt Gminy Tuplice Katarzyna Kromp ,

1


WYWI AD

"Lubię angażować się w pomoc innym" Kontynuujemy cykl wywiadów z naszymi radnymi. W  tym miesiącu rozmowa z panią Jolantą Mazurek, Przewodniczącą Komisji Społecznej Rady Gminy Tuplice, radną z  okręgu nr  6.

Jest pani bardzo aktywna społecznie od wielu lat. Oprócz pracy zawodowej pełni pani funkcję radnej, przewodniczącej gminnej Komisji Społecznej, udziela się pani w Akcji Katolickiej i  innych organizacjach lokalnych. Co panią skłania do tak wieloaspektowej pracy na rzecz innych ludzi? Zawsze lubiłam angażować się w  pomoc innym. Myślę, że to wpływ cech charakteru i  wychowania. W  czasie mojej edukacji należałam do harcerstwa, najpierw jako zuch, harcerz, następnie drużynowa. Uważam, że to, jak i  dom rodzinny ukształtowały we mnie altruizm, prawdomówność, odwagę i  szybkość w  podejmowaniu decyzji. Za chwilę minie rok od ukonstytuowania się obecnej Rady Gminy Tuplice. Co udało się zrobić przez ten czas i  jakie są pani zdaniem główne priorytety obecnej kadencji Rady Gminy Tuplice? To pytanie bardziej do przewodniczącego Rady Gminy. Podęliśmy kilkanaście uchwał. Najważniejsza to ta dotycząca wyjścia naszej gminy z  aglomeracji, która umożliwi konty-

nuację kanalizacji w pozostałej, nieskanalizowanej części gminy. Z  naszej inicjatywy został wyodrębniony parking dla rodziców przy Zespole Szkół w  Tuplicach. Udało się przeprowadzić spotkania dla mieszkańców w  ramach rozpropagowania zdrowego trybu życia. Przez przerwę wakacyjną nie odbyły się zaplanowane spotkania, ale myślę, że już niedługo obędzie się zaległy rajd rowerowy. Jest pani doświadczonym społecznikiem z  bogatym dorobkiem. Jak się pani współpracuje z  radnymi-weteranami?  Jestem debiutantką w  roli radnej. Współpraca z  radnymi układa się dobrze, zawsze służą radą i  doświadczeniem, szczególnie w  przepisach prawa samorządowego. Jak przebiega współpraca z  Wójt Gminy Tuplice Katarzyną Kromp? Z  panią wójt udało nam się przygotowywać klika zadań: w  ramach prac Komisji Społecznej fitness, zumbę. Z  ramienia ZNP spotkania w  sprawach pracowników oświaty. Dożynki 2015 z  kolei to największe przedsięwzięcie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w  tym roku. Przy pracach

nad tymi zadaniami udawało się nam podejmować wspólnie zgodne decyzje, może dlatego, że w czasie rozmowy nie jest ważne tylko mówienie, ale przede wszystkim słuchanie rozmówcy. Reasumując - współpraca układa się bardzo dobrze. Z  uwagi na sytuację demograficzną powinniśmy intensywnie działać na rzecz młodzieży i  dzieci. Jak pani zapatruje się na ten problem? To najtrudniejsze zadanie dla nas wszystkich. Od wielu lat Tuplice poza Klubem Sportowym Tupliczanka nie oferują nic dla młodzieży. Dzieci korzystają z  oferty szkoły, dlatego wszystkie zajęcia odbywają się w  ramach pracy naszej placówki oświatowej. Myślę, że sytuacja zmieniłaby się, gdyby GOK zaczął funkcjonować. Konieczne jest też utworzenie drużyny juniorów w  ramach GKS Tupliczanka. Dobrze, że działają na terenie gminy świetlice środowiskowe, w  których dzieci mogą spędzić popołudnia. Na wsiach pewnie dużą pomocą będzie odpowiednie wykorzystanie funduszu sołeckiego dla młodzieży i  dzieci z  każdej miejscowości. Rozmawiał Tomasz Kosiorski

Ra d n a J o la n ta M a zu re k Lat 50, wykształcenie wyższe pedagogiczne, specjalizacja wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe. Dodatkowe kwalifikacje: logopedia, diagnoza i  terapia pedagogiczna. Z  zawodu nauczycielka. Pracuje od 1 986 roku, od 1 987 roku jako pedagog w  Tuplicach. W  latach 1 991 -1 999 dyrektor Samorządowego Przedszkola w  Tuplicach, od 1 999 roku nauczycielka Zespołu Szkół w  Tuplicach, od 201 2 prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w  Tuplicach, działacz ZNP. Hobby: dobra książka, podróże.

2


S O Ł E C TWA

Drzeniowskie Święto Grzyba sukcesem, pomimo niesprzyjającej aury W sobotę (05.09.2015 r.) w  Drzeniowie odbyło się Święto Grzyba. Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i  Rozwoju Wsi Drzeniów. Obchody tego święta otworzył przemówieniem prezes Jerzy Halczuk oraz Wójt Gminy Tuplice Katarzyna Kromp. Głównym punktem programu był konkurs kulinarny polegający na zaprezentowaniu przez zaproszone sołectwa dań, w  których królowały grzyby. Pierwsze miejsce należało bezapelacyjnie do najlepszej sałatki z  opieńkami przygotowanej przez sołectwo Łazy. Wyrazy uznania należą się również wszystkim uczestnikom konkursu, którzy zostali wyróżnieni: Gręzawa, Nowa Rola, Cielmów i  Drzeniów - ich zaangażowanie w  przygotowanie potraw zostało także nagrodzone. Wśród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć leśniczych z  Nadleśnictwa Lubsko. Maciej Wiśniowski wraz z  Pawłem Mrowińskim zaprezen-

towali w bardzo ciekawy i  absorbujący sposób walory przyrodnicze naszych lasów. Choć wykład skierowany był do wszystkich mieszkańców, to największym zainteresowaniem cieszył się wśród dzieci. Panowie nie omieszkali przypomnieć zasad zachowania się w  lesie oraz dbania o  walory przyrodnicze lasów, których u  nas nie brakuje. Na specjalne zaproszenie przybył Waldemar Ochryniuk z  Brożka, zajmujący się na co dzień uprawą grzybów jadalnych. Podczas swojej prezentacji opowiedział mieszkańcom o  sposobach uprawy pieczarek i  boczniaków. Pokazem tańca współczesnego umiliła czas Amelia z  Brodów, wzbudzając zachwyt publiczności. Tego dnia do Drzeniowa na motorach zawitał Klub Motocyklowy „Boxer” z  Lubska. Zarówno starsi, jak i  młodsi, mogli obejrzeć pokaz ratownictwa drogowego Ochotniczej Straży Pożarnej z  Tuplic. Organizatorzy nie zapomnieli o  najmłodszych

mieszkańcach wsi. Dla nich przygotowano mnóstwo ciekawych atrakcji i konkursów z  nagrodami. W  ofercie skierowanej do dzieci znalazły się zamki dmuchane oraz byk, na którym zabawa była nie lada wyzwaniem. Każdy odważny i  chcący spróbować swoich sił mógł skorzystać z  niebywałej okazji jazdy konnej w  siodle lub przejechać się bryczką. Dzieci chętnie korzystały z  przejażdżki quadem, traktorem oraz tirem. Każdy, kto chciał na chwilę zmienić swój wygląd, przeobrażając się w  barwnego motyla lub Batmana, mógł skorzystać z  malowania twarzy. Dzieci otrzymały słodycze przekazane na prośbę Stowarzyszenia przez przedsiębiorstwo Magnolia z  Lubska. Mieszkańcy spędzili wspólny wieczór przy akompaniamencie zespołu „Tele Dance”. Nawet rzęsisty deszcz nie zepsuł nam zabawy! Mieszkańcy bawili się w  strugach deszczu do północy. Monika Wojda

Rodzice wraz z dziećmi przy straganach

Organizatorzy - Jerzy Halczuk i Bogusław Gębicki

ŚWIADCZENIA

RO D ZI NNE

Wójt Gminy Tuplice informuje, że trwa nabór wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z  dodatkami, a  także nabór wniosków o  ustalenie prawa do świadczeń z  funduszu alimentacyjnego na okres 2015/2016. Wnioski można pobrać w  Urzędzie Gminy Tuplice w  pokoju nr  12 u  pani Jolanty Pruskiej. Więcej informacji można uzyskać pod nr  (68)  362 57 27.

Uśmiechnięci (jak zawsze) mieszkańcy Drzeniowa

O P Ł A TY Wójt Gminy Tuplice przypomina o obowiązku uiszczenia opłaty za grób na okres następnych 20 lat. Opłata wynosi 180,36 zł i  należy ją dokonać w  terminie do 30 grudnia 2015 r. W  przypadku nie uiszczenia opłaty lub niepoinformowania Urzędu Gminy Tuplice o opiece nad grobem, grób zostanie zlikwidowany. 3


O Ś W I A TA

Edukacyjna wycieczka naszej młodzieży

W ramach projektu „Misja Przyroda”, finansowanym przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, uczniowie naszego Zespołu Szkół wyjechali w  dniach 21-25 wrzesienia na zieloną szkołę do Szklarskiej Poręby, w  ramach której odbywali zajęcia prowadzone przez pracowników Karkonoskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w  Karkonoskim Parku Narodowym. Co wchodziło w  skład warsztatów? M.in. nauka orientacji w  terenie, zajęcia z  anatomii fauny i  flory, wycieczka po górach połączona z  poszukiwaniem grzybów, mchów i  porostów oraz szkolenie z  cyklu "Jak zachować się w  górach, gdy potrzebujemy pomocy?" Uczniowie mieli okazję również pojechać do Sobieszowa, gdzie zdobywali górę Chojnik, a  przy okazji dowiedzieli się, jak wyglądało życie w  średniowiecznym zamku. Według relacji samych uczniów, bardzo spodobała się im następna wycieczka, na którą udali się z  opiekunem z  KCEE do Cieplic. Spacerowali tam po parku zdrowotnym, odwiedzili także muzeum historyczno-przyrodnicze, które – jako połączenie biologii, historii i  nowoczesnych technologii – bardzo przypadło naszej młodzieży do gustu. Podsumowanie wycieczki najlepiej oddaje wypowiedź samych uczniów: – Wróciliśmy do domu z  uśmiechem. Nie ma wątpliwości, że wszyscy są zadowoleni z  wyjazdu! Tomasz Kosiorski Z D RO WI E

Nasze pielęgniarki radzą, jak nie zachorować

Jesień i zima to pory roku, gdy nasz organizm jest bardziej niż zwykle podatny na spadek odporności. Zimno i  duża wilgotność powietrza wychładza organizm, potrzebujemy więc więcej ciepła, aby go ogrzać. Co jest ważne? 1. Dieta – zalecane jest zwiększenie ilości gotowanych posiłków w  ciągu dnia. Najlepiej zjadać 4-5 posiłków dziennie. Warto postawić na ciepłe śniadanie (owsianka, kasza jaglana), zupy zaś gotujemy ze świeżych warzyw sezonowych wzbogaconych kaszą (należy unikać mrożonek). W  okresie jesienno-zimowym zalecana jest większa ilość kwasów tłuszczowych omega 3 (zawiera je np. oliwa z  oliwek, pestki z  dyni, słonecznik, orzechy, migdały), a  w  potrawach powinno się uwzględniać takie warzywa jak: rzepa, seler, cebula, por, czosnek. Uwaga! W  czasie jesieni i  zimy należy ograniczyć spożywanie surowych owoców i  warzyw, zwłaszcza cytrusów (silne działanie wychładzające). 2. Odpowiedni ubiór – taki, który nie dopuści ani do wychłodzenia, ani do przegrzania organizmu. W  miesiącach zimowych należy zadbać o  właściwe okrycie głowy, okrycie tułowia (okolice nerek), a  także na ciepłe i  nieprzemakalne obuwie. 3. Aktywność fizyczna – zaleca się codziennie, niezależnie od pogody, spędzać przynajmniej godzinę na powietrzu. 4. Sen i  wypoczynek – im bardziej wypoczęty organizm, tym mniej podatny na infekcje. Nic też tak nie regeneruje i nie  wzmacnia odporności, jak właściwa dawka snu (dzieci i  młodzież 9-11 godzin na dobę). Okres jesienno-zimowy to również pora zachorowań na grypę, dlatego przypominamy o możliwości szczepień (do grudnia włącznie). Notował Tomasz Kosiorski 4


PRZESTĘPCZOŚĆ

Polskiej Straży Granicznej nie uciekniesz 23 września 201 5 r. funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Tuplicach zatrzymali skradzione BMW, warte 200 tys. złotych.

Informacje o skradzionym na terenie Niemiec BMW funkcjonariusze Straży Granicznej otrzymali od pełniącej służbę po niemieckiej stronie funkcjonariuszki z  Tuplic. Z informacji wynikało, że uciekający skradzionym samochodem w  stronę polskiej granicy, nie zatrzymał się do kontroli drogowej w  Niemczech, a w  trakcie trwającego za nim pościgu, próbował zepchnąć

z drogi samochód niemieckiej policji. Dzięki współdziałaniu ze stroną niemiecką i na podstawie przekazywanych na bieżąco informacji od niemieckich funkcjonariuszy, patrol Straży Granicznej z  Tuplic podjął dynamiczne działania (blokada drogi), które doprowadziły do odzyskania luksusowego BMW, wartego 200 tys. zł i  ujęcia złodzieja, którym okazał się 19-letni Li-

twin. Mężczyzna został zatrzymany i przekazany policji w  Żarach, która zgodnie z  właściwością prowadzi dalsze czynności w  tej sprawie. Już od kilku lat funkcjonariusze z  Placówki Straży Granicznej w  Tuplicach współdziałają z  funkcjonariuszami niemieckiej Bundes Polizei w  m. Forst, pełniąc wspólne patrole, zarówno po polskiej, jak i  niemieckiej stronie granicy. St. chor. SG Monika Karandys-Kazalska

USŁUGI

Opieka nad grobami w dobrej cenie Przypominamy, że Spółdzielnia Socjalna „Razem do Sukcesu” świadczy całoroczną opiekę nad grobami. Wachlarz usług obejmuje m.in. mycie nagrobków, konserwację nagrobków, pielęgnację nagrobków; ogólne usługi ogrodnicze jak oraz dostarczanie zniczy i  wiązanek wg zleceń. Ceny ustalane indywidualnie. Serdecznie zapraszamy do korzystania z  prac oferowanych przez tuplicką Spółdzielnię Socjalną "Razem do Sukcesu"! Szczegółowe informacje pod nr  telefonu: (68) 362 57 29. 5


WYWI AD

"Gmina Tuplice jest szczególnym miejscem"

Sekretarz Gminy Tuplice Iwona Prokop kończy swoją pracę w naszym urzędzie, od 1 października zaczyna urzędowanie w Nowogrodzie Bobrzańskim. Jak zapamiętała naszą gminę? Zapraszamy do lektury. Przepracowała pani w naszym urzę- turystyczna gmina, potrzeba na to tyl- wiejsko – miejska Nowogród Bobrzańdzie ponad 5 lat. Jak będzie pani ko pieniędzy, trochę czasu i  zaangażo- ski jest z  pewnością większa – mieszka tu prawie 10  tys. osób, jest to miasto wspominać pracę na rzecz naszych wania samych mieszkańców. Jakie było największe wyzwanie, położone na ważnych przecinających mieszkańców? No cóż, były chwile trudne, wymaga- z  którym pani się spotkała w  pracy? się szlakach komunikacyjnych, duża jące ogromnego zaangażowania, stres No cóż, sama praca na stanowisku se- rzeka, 20 sołectw i  kilka naprawdę mai  drobne utarczki, ale też i  bardzo mi- kretarza jest już wielkim wyzwaniem, łych wioseczek. Więcej zadań, większa łe. Nigdy nie byłam osoba pamiętliwą, szczególnie w  tak małym urzędzie, rola sekretarza jako koordynatora, zatem w  mej pamięci zostaną pozy- gdzie każdy z  pracowników ma bar- osoby nadzorującej i  kontrolującej. Do tywne wspomnienia. Zostawiam gmi- dzo rozbudowane zakresy obowiąz- moich obowiązków oczywiście będzie nie Strategię Rozwoju Gminy Tuplice, ków i  zadań. Przychodząc do Tuplic też należało zapewnienie funkcjonoktóra, mam taką nadzieję, będzie sta- byłam postrzegana jako osoba obca, wania Urzędu na jak najwyższym ponowiła podstawę do ubiegania się z  „miasta”, która według opinii i  prze- ziomie, zmiana jego wizerunku na o  wiele środków unijnych. Są tam konania większości nie będzie w  stanie bardziej przyjazny dla obywatela działania i  zadania, które wpiszą się zrozumieć potrzeb i  problemów gmi- i  przedsiębiorcy. w  każdą dziedzinę życia, w  każdy ny i  jej mieszkańców. Największym Jakie rady dałaby pani swojemu naunijny priorytet. Dokument opraco- wyzwaniem było zatem złamanie tego stępcy? wany był przez pracowników gminy, stereotypu i  zdobycie zaufania miesz- Myślę, że każdy układa swoje stosunki instytucje samych mieszkańców, nie kańców. Myślę, że zostałam zaakcepto- i  organizuje pracę według własnej strazleciliśmy go obcej firmie, bo przecież wana nawet przez najbardziej tegii. Moja rada? Najważniejsze, aby my sami wiemy najlepiej, jakie są na- pesymistycznie nastawionych miesz- sekretarz w  pracy urzędniczej nie zasze oczekiwania i  potrzeby. Dodatko- kańców, współpracowników i  lokalną pomniał o  mieszkańcach i  zawsze znalazł dla nich czas, by słuchał i  pomagał wo zaoszczędziliśmy paręnaście tys. zł. wspólnotę. Z  pewnością nie zapomnę Gminy Tu- Będzie teraz pani pracowała w  No- w  rozwiązywaniu problemów. Sekreplice, bardzo szczególnej, spokojnej, wogrodzie Bobrzańskim. Czym się tarz w  Gminie Tuplice to nie tylko zielonej, gdzie mieszkają ludzie otwar- różni "sekretarzowanie" w  ośrodku ważne stanowisko urzędnicze, to przede wszystkim misja, którą realizuci, gościnni, gdzie można skosztować miejskim od gminnego? najlepszych w  województwie wypie- Odpowiedzi na to pytanie będę mogła je się nie tylko w  godzinach pracy od ków i  pierogów. Mam nadzieję, że kie- udzielić, jak sądzę, dopiero po okresie 7:00 do 15:00. Rozmawiał Tomasz Kosiorski dyś będzie to najpiękniejsza co najmniej półrocznej pracy. Gmina

PAMIĄTKOWE ZDJĘCIE ODCHODZĄCEJ SEKRETARZ Z RADNYMI I WÓJT KATARZYNĄ KROMP

6


O C H RO NA

Ś RO D O WI S KA

Spotkanie nt. edukacji ekologicznej

17.09.2015 r. na polecenie Wójt Gminy Tuplice Katarzyny Kromp, dwóch pracowników naszego urzędu – Ilona Maj oraz Tomasz Kosiorski, udali się do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Marszowie (czyli do miejsca gdzie zbierane i  sortowane są odpady naszych mieszkańców) na szkolenie pn. „Edukacja ekologiczna na terenie Łużyckiego Związku Gmin”. Otwarty w  styczniu tego roku ZZO w  Marszowie jest jedną z  największych inwestycji w  regionie, kosztował ok. 130  mln złotych. W  spotkaniu wzięli udział przedstawiciele samorządów z  powiatu żarskiego i  żagańskiego, w  sumie ok. 30 osób. Szkolenie było podzielone na dwie części: panel dydaktyczno-dyskusyjny oraz wycieczkę po zakładzie. Po przywitaniu zgromadzeni zobaczyli film edukacyjny opisujący historię powstania Zakładu i  jego znaczenia dla gospodarki obracania odpadami w  regionie. Następująca po filmie prezentacja podkreślała ekologiczny aspekt przedsięwzięć, jaki ZZO Marszów wkłada w  profilaktykę ekologiczną w  placówkach oświatowych. Przykładem może być projekt „Ekoszkoła” - lekcje ekologiczne, na których dzieci i  młodzież uczą się jak segregować śmieci i  jak jest to ważne w  kontekście ochrony środowiska, czyli ochrony nas wszystkich i  następnych pokoleń. Panel dyskusyjny rozpoczął się od rozmowy na temat możliwego udziału animatorów z  ZZO Marszów w  akcjach ekologicznych w  szkołach, domach kultury etc. na terenie gmin, w  celu podniesienia świadomości ekologicznej mieszkańców powiatów żarskiego i  żagańskiego. Padły również propozycje działań międzygminnych (koordynacja działań) w  zakresie organizacji wspólnych wyjazdów, konkursów, warsztatów czy festynów o  tematyce ochrony środowiska. Zebrani wspólnie zastanawiali się, jak miałaby wyglądać ta wspólna polityka; padło dużo interesujących propozycji i  wniosków. Wyraźnie dało się odczuć, że powiaty żarski i  żagański chcą ściśle współpracować w  zakresie działań edukacji ekologicznych. Spotkanie zakończyła wycieczka po nowoczesnym Zakładzie z  przewodnikiem i  animatorami. Tomasz Kosiorski

ZASADY PRAWIDŁOWEJ SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH Tworzywa sztuczne i metale to  m.in.: butelki po napojach, opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, proszkach, płynach do mycia naczyń itp.), opakowania po produktach spożywczych, plastikowe zakrętki, plastikowe torebki, worki, reklamówki i  inne folie, plastikowe koszyczki po owocach i  innych produktach, puszki po napojach, sokach, puszki z  blachy stalowej po żywności (konserwy), złom żelazny i  metale kolorowe, metalowe kapsle z  butelek, zakrętki słoików i  innych pojemników, folia aluminiowa, kartoniki po mleku i  napojach - wielomateriałowe odpady opakowaniowe. NIE WRZUCAMY: strzykawek i  innych artykułów medycznych, odpadów budowlanych i  rozbiórkowych, nieopróżnionych opakowań po lekach i  farbach, lakierach i  olejach, zużytych baterii i  akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i  elektronicznego, innych odpadów komunalnych (w  tym niebezpiecznych). Zaleca się zgnieść tworzywa sztuczne przed wrzuceniem do worka. Papier to  m.in.: opakowania z  papieru lub tektury, gazety i  czasopisma, katalogi, prospekty, foldery, papier szkolny i  biurowy, książki i  zeszyty, torebki papierowe, papier pakowy. NIE WRZUCAMY: papieru powlekanego folią i  kalką, kartonów po mleku i  napojach, pieluch jednorazowych i  podpasek, pampersów i  podkładek, worków po nawozach, cemencie i  innych materiałach budowlanych, tapet, innych odpadów komunalnych (w  tym niebezpiecznych). Szkło opakowaniowe to  m.in.: butelki i  słoiki szklane po napojach i  żywności, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach. NIE WRZUCAMY: szkła stołowego – żaroodpornego, ceramiki, doniczek, zniczy z  zawartością wosku, żarówek i  świetlówek, szkła kryształowego, reflektorów, nieopróżnionych opakowań po lekach, olejach, rozpuszczalnikach, termometrów i  strzykawek, monitorów i  lamp telewizyjnych, szyb okiennych i  zbrojonych, szyb samochodowych, lustr i  witraży, fajansów i  porcelany, innych odpadów komunalnych (w  tym niebezpiecznych). Zaleca się wrzucać opakowania opróżnione z  produktu, bez zakrętek, starać się nie tłuc szkła. Odpady „zielone” - roślinne to  m.in.: małe gałęzie drzew i  krzewów, liście, kwiaty i  skoszona trawa, trociny i  kora drzew, owoce, warzywa itp. NIE WRZUCAMY: kości zwierząt, mięsa i  padliny zwierząt, oleju jadalnego, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i  MDF, leków, odchodów zwierząt, popiołu z  węgla kamiennego, innych odpadów komunalnych (w  tym niebezpiecznych). Pozostałe frakcje odpadów komunalnych, które należy zbierać w  sposób selektywny: zużyty sprzęt elektryczny i  elektroniczny, zużyte baterie i  akumulatory, meble i  odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i  rozbiórkowe, przeterminowane leki i  chemikalia, zużyte opony. Wyżej wymienione frakcje można nieodpłatnie oddać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

7


O Ś W I A TA

Święto Ziemniaka w przedszkolu

17 września w Samorządowym Przedszkolu w  Tuplicach odbyło się Święto Smacznego Ziemniaka. Spotkanie to było okazją do wspólnej integracji zarówno dla dzieci, jak i  ich rodziców. W  tym szczególnym dniu nie mogło zabraknąć ciekawych konkursów dla najmłodszych, w  których liczył się spryt i  szybkość, bowiem uczniowie przedszkola mogli spróbować swoich sił w  biegu z  ziemniakiem na łyżce lub rzucie ziemniakiem do celu. Okazję do rywalizacji miały również mamy. Dla nich organizatorzy przygotowali takie konkurencje jak  m. in. obieranie czy tarcie ziemniaków. Konkursy z  udziałem rodziców cieszyły obecnych, a  przede wszystkim wspólne sadzenie i  zbieranie ziemniaków na czas. Na tę okazję rodzice przygotowali dania, w  których głównym składnikiem były ziemniaki. I  tak można było spróbować  m. in. zapiekanki, pierogów, sałatki ziemniaczanej. Choć te potrawy przygotowane były z  myślą rozstrzygnięcia konkursu kulinarnego, to wybór tej najlepszej był nie lada problemem. Ostatecznie wszystkie dania zajęły I  miejsce. Podczas, gdy mamy wymieniały się przepisami na te pyszne dania, na dzieci czekało wiele atrakcji. Każdy mógł skorzystać z  wyjątkowej okazji przejechania się kucykiem. Ciekawą atrakcją, zwłaszcza dla chłopców (oraz ojców) był pokaz sprzętu Straży Granicznej - lornetki, kajdanki i  krótkofalówka cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Wszystkie chętne dzieci mogły również skorzystać z  malowania twarzy - barwnych motyli, kotków i  myszek tego słonecznego dnia nie brakowało. Monika Wojda

S TR A Ż G R A N I C Z N A

Wieści znad granicy

4 września 2015r., w związku z  rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym 2015/2016, funkcjonariusze z  Placówki Straży Granicznej w  Tuplicach w  ramach akcji zorganizowanej wraz z  WORD Zielona Góra pod hasłem Bezpieczna Droga do szkoły, odwiedzili uczniów z  Zespołu Szkół w  Tuplicach. Podczas spotkania funkcjonariusze opowiedzieli dzieciom o  bezpieczeństwie w  ruchu drogowym i  rozdali uczniom elementy odblaskowe, poprawiające widoczność po zmroku. Ponadto funkcjonariusze Straży Granicznej z  Placówki w  Tuplicach, także w  okresie wakacyjnym, na terenie powiatów żarFunkcjonariusze podczas szkolenia z bezpieczeństwa dla dzieci skiego i  żagańskiego przeprowadzili 70 innych akcji prewencyjnych i  profilaktycznych. Działania te polegały na zapewnieniu bezpieczeństwa dzieciom i  młodzieży w  trakcie wakacji oraz zapobieganiu ewentualnym zagrożeniom. Samodzielnie organizowane akcje ukierunkowane były na sprawdzanie i  monitorowanie miejsc, gdzie przebywają nieletni spędzający wolny czas, takich jak place zabaw, akweny wodne, boiska, parki, dyskoteki, jak również przystanki PKS i  dworce PKP. Prowadzone przez cały rok działania funkcjonariuszy z  Placówki Straży Granicznej w  Tuplicach przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa dzieci i  młodzieży na terenie obu powiatów. Tego samego dnia na targowisku w  Zasiekach, w  jednym z  pawilonów handlowych, funkcjonariusze Straży Granicznej z  Tuplic ujawnili i  zatrzymali ponad 500 sztuk nielegalnie skopiowanych płyt CD i  DVD o  łącznej wartości 17 500 zł. Do posiadania pirackich nagrań przyznała się mieszkanka powiatu żarskiego - właścicielka stoiska. Sprawę przekazano do Prokuratury Okręgowej w  Zielonej Górze. St. chor. SG Monika Karandys-Kazalska 8


CROWSNEST Z AP RO S ZENI E

Zapisz się na zumbę w Tuplicach!

Chcesz poprawić swoją sylwetkę? Lubisz taniec, ale zniechęcały Cię dojazdy na zajęcia? Jeśli chociaż na jedno pytanie odpowiedziałaś "tak", to mamy dla Ciebie znakomite wieści. Dzięki inicjatywie Wójt Gminy Tuplice Katarzyny Kromp będziesz mogła uczęszczać na profesjonalny trening zumby na miejscu, w Tuplicach! Zajęcia będą prowadzone dwa razy w  tygodniu: w  każdy wtorek i  piątek o  godz. 18:00 w  dużej sali GOK przez wykwalifikowaną i  doświadczoną trenerkę, co gwarantuje najwyższą jakość treningu. Przekaż mamie, siostrze, żonie, teściowej, koleżance ze szkoły/pracy: zumba jest już w  Tuplicach. Serdecznie zapraszamy! 9


Zadbajmy o bezpieczeństwo B E Z P I E C Z E Ń S TWO

Jak co roku apelujemy do wszystkich mieszkańców, aby rozpoczęli okres grzewczy od przeglądu instalacji kominowych. Każdy z użytkowników jest zobowiązany do wezwania specjalistów  m.in. kominiarza, co najmniej raz na kwartał, celem przeglądu i  ewentualnego czyszczenia kominów. Ktoś powie „Po co 4 razy w  roku, jeśli ogrzewa dom przez np. pół roku”. Przyjmijmy, że komin jest czyszczony na początku okresu grzewczego. Kolejny przegląd (czyszczenie) w  połowie tego okresu. Trzeci przegląd bezpośrednio po okresie grzewczym. Często pada pytanie po co czwarty raz dokonywać przeglądu, tj. przed rozpoczęciem sezonu ogrzewania domostw? Odpowiedź jest prosta. A  to dla tego, że np. bywają przypadki budowania gniazd przez ptaki wewnątrz tych kanałów lub owady błonkoskrzydłe (osy, szerszenie). Są to naturalne blokady, które uniemożliwiają prawidłowe odprowadzenie spalin z  naszych pieców. Dodatkowo warto

wcześniej obejrzeć stan kominów, aby nie zostać z problemem na ostatnią chwilę, gdy w  domach jest już chłodno. Co roku w  okresie jesienno-zimowym, podczas akcji związanych z  pożarami kominów, napotykamy kominy w  bardzo złym stanie ,  m.in. od pęknięć tynków lub samych kominów, po przesiąknięcia związane z  niedogrzanym kominem, a  w  efekcie skraplaniem się pary zawartej w  spalinach. Warto murowany komin obmalować na biało, gdyż pozwoli to nam samym zauważyć jakiekolwiek jego nieszczelności, w  przypadku których pozostają czarne smugi w  tym miejscu. Weźmy sobie również do serca, aby nie stawiać ani opierać przy kominach żadnych rzeczy, które mogą się zapalić. Może to wydawać się śmieszne, ale podczas akcji widzimy co dzieje się na strychach. Jak np. różnego rodzaju szafy są w  bezpośrednim kontakcie z  kominami. Oparte obrazy, sterty zapomnianych kartonów lub ubrań. Nie wspominając o  poprzepalanych, a  nawet wypadających z  komina wyczystek lub tego, co po nich zostało. To nic innego jak tylko brak szacunku do własnego życia i  swoich najbliższych. Dodatkowo trzeba prowadzić kontrole kanałów wentylacyjnych, w  szczególności w  łazienkach, gdzie są zamontowa-

ne tzw. Junkersy. Często są zatykane na zimę, aby było cieplej. A do czego służą? Właśnie do wentylacji i  odprowadzenia np. powstałego najprościej mówiąc czadu. To on jest corocznym sprawcą omdleń, podtruć, a  nawet przypadków śmierci osób przebywających w  pomieszczeniu z  niesprawną wentylacją. Pomyślmy także o  sprawdzeniu prawidłowości podłączeń butli gazowych w  naszych domach. Sprawdźmy również stan samych przewodów łączących te butle z  urządzeniami. Proszę sobie odpowiedzieć na pytanie: czy od czasu zakupu np. kuchenki gazowej, ktoś z  nas, właścicieli, zainteresował się w  jakim stanie jest przyłącze gazowe? Większość odpowie, że o  tym nawet nie pomyślało. A  przewody także się starzeją i  mogą ulec rozszczelnieniu. Warto dodatkowo zaopatrzyć się w  czujniki gazu, dymu, czadu lub w  urządzenie, które wykrywa kilka zagrożeń naraz. Czujki są stosunkowo niedrogie. Zaczynają się od kilkunastu złotych, a  bardziej zaawansowane do ok. 150 zł. Czy to tak wiele w  porównaniu do straty całego dorobku życia? A  samo życie nasze i  naszych bliskich? Udowodnijmy, że Polak nie jest mądry po szkodzie, tylko jej zapobiega. Niech dodatkową motywacją dla nas wszystkich będzie fakt, iż osoby mające ubezpieczone domy/mieszkania, a  niedokonujące okresowych przeglądów kominiarskich, mogą nie otrzymać odszkodowania od firm ubezpieczeniowych w  przypadku np. pożarów. Bądźmy również przygotowani na fakt, że strażacy, którzy przyjadą np. do palącego się komina "uszczęśliwią" nas na koniec protokołem zabraniającym dalszego korzystania z  niego do czasu wizyty kominiarza. A  uwierzcie - takie przypadki zdarzają się tam, gdzie są małe dzieci, w  weekendy (ciężko wtedy o  kominiarza) i  w  większości przypadków w  godzinach wieczornych. Krzysztof Magierowski Komendant OSP Tuplice

10


Lato w świetlicach środowiskowych EDUKACJA

Wakacje za nami, kalendarzowe lato również. Warto więc podsumować pracę naszych świetlic środowiskowych. A działo się naprawdę dużo!

Podczas tegorocznych wakacji świetlice żyna z Tuplic zasługuje na szczególne ogrodu botanicznego oraz Palmiarni środowiskowe przygotowały swoim uznanie, bowiem do wyjazdu na kręgle w  Zielonej Górze. Wyjazd do Ochli wychowankom ciekawą ofertę spędze- zaproszenie dostali piłkarze z  Drzenio- miał przybliżyć młodym ludziom zasania czasu wolnego. W  tym czasie odby- wa. Gratulujemy wspaniałej postawy! dy architektury oraz budownictwa nało się wiele wycieczek. W  lipcu celem Innym ciekawym miejscem, które od- szych pradziadków. Zwiedzanie pierwszego wyjazdu było zwiedzanie wiedziliśmy, było Muzeum Jeńców domów z  XVIII i  XIX w. oraz poznaLubuskiego Muzeum Wojskowego Alianckich. Celem tego wyjazdu było nie maszyn rolniczych z  tego okresu w  Drzonowie oraz beztroskie szaleń- poznanie historii budowanych w  tym pozwoliło dzieciom dosłownie dotknąć stwo i  doskonalenie techniki pływania miejscu obozów dla jeńców alianckich kawałka historii. Dzieci mogły z  bliska pod czujnym okiem ratowników podczas II wojny światowej. Główną obejrzeć wnętrza starych chat. W  ogrow  Aquaparku w  Zielonej Górze. Pod- atrakcją, niedaleko terenów poobozo- dzie botanicznym oraz Mini ZOO czas zwiedzania Muzeum dzieci miały wych, był wykopany przez więźniów dzieci na żywo obejrzały ciekawe rośliniecodzienną okazję obejrzenia orygi- tunel. Przewodnik opowiedział nam ny oraz zwierzęta, których nie można nalnych eksponatów z  czasów II wojny dokładną historię Wielkiej Ucieczki, spotkać na wolnośc, a w  Palmiarni światowej. Każdy mógł z  bliska obej- która w  latach ‘60 XX w. stała się inspi- dzieci zobaczyły ciekawe okazy egzorzeć samolot oraz spróbować swoich sił racją do nakręcenia filmu „The Great tycznych palm, roślin i  zwierząt w  podnoszeniu i  opuszczeniu działa ar- Escape”. Na zakończenie wycieczki (ogromne ryby, rybki akwariowe i  grymatniego. W  trakcie błogiego wakacyj- zorganizowane zostało ognisko na tere- zące żółwie). Wszystkie nasze mniejsze nego lenistwa nie mogło zabraknąć nie Muzeum. W  sierpniu odbył się wy- i  większe podróże miały uatrakcyjnić sportu! Młodzi piłkarze z  Drzeniowa jazd na basen „Wodnik”, połączony dzieciom spędzanie czasu wolnego poddotarli rowerami do Tuplic, by rozegrać z  wyjściem do kina „Pionier” w  Ża- czas wakacji, ale przede wszystkim mecz z  reprezentacją świetlicy z  Tuplic rach. Dzieci oprócz miłego spędzania miały zachęcać do rozwijania zainterena stadionie Tupliczanki. Już samo czasu wolnego ćwiczyły technikę pły- sowań. Wybrane miejsca wiązały się miejsce i  zapach świeżo skoszonej mu- wania pod czujnym okiem ratowników. z  naszą historią i rozwijaniem patriotyrawy zagrzewał do zaciętej rywalizacji. Następnie podopieczni świetlic wybrali zmu poprzez szersze poznanie historii W  tym starciu okazała się lepsza druży- się na projekcję filmu „Mały Książę”. II wojny światowej. Również podczas na z  Tuplic. W  sierpniu zaś odbył się Chociaż nie była to kolejna dosłowna wycieczek rowerowych nie zapominadrugi mecz, tym razem gospodarzami ekranizacja bestsellerowej powieści Sa- no o  zasadach bezpiecznego poruszania była drużyna z  Drzeniowa, która int-Exupéry’ego, to film nawiązywał się na drogach i  konieczności noszenia w  tym pojedynku okazała się lepsza. swą fabułą do jego ponadczasowej po- odblasków. Wspólne wyjazdy pozySędzia, by przesądzić o  zwycięstwie, wieści. Wzruszająca historia znajduje tywnie odbiły się na integracji. Chociaż podyktował rzuty karne. Ponieważ był się w  kanonie lektur, więc niektóre dzieci z  naszych świetlic znają się ze to mecz o  wysoką stawkę - wyjazd na dzieci znały treść książki z  lekcji języka szkolnych korytarzy, to ten wspólnie kręgle - emocji było wiele. Ostatecznie polskiego. Ostatnim wakacyjnym wy- spędzony czas pozwolił im na polepszewygrała drużyna z  Tuplic. Chociaż jazdem była wycieczka do Zielonej Gó- nie tych relacji i  nawiązanie nowych w  trakcie rozgrywek między zawodni- ry i  Ochli. Jej celem było zwiedzenie znajomości. kami była ogromna rywalizacja, to dru- Muzeum Etnograficznego, Mini ZOO, Monika Wojda KO M UNI KAT W dniu 25 września 2015 r. podczas 10 posiedzenia Komisji Społecznej omawiany był między innymi temat melioracji na terenie gminy Tuplice. W związku z powyższym, w myśl art. 12, art. 77 ustawy Prawo wodne, Wójt Gminy Tuplice zwraca się do wszystkich właścicieli nieruchomości, w granicach których znajdują się rowy melioracyjne, z prośbą o ich utrzymywanie poprzez odpowiednią konserwację i udrażnianie, gdyż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa obowiązek dbania o urządzenia melioracyjne spoczywa na zainteresowanych właścicielach gruntów. Na dzień dzisiejszy stan urządzeń melioracyjnych, zwłaszcza rowów, nie zapewnia optymalnej skuteczności ich funkcjonowania, wymagają one modernizacji czy też odtworzenia. Zdajemy sobie sprawę, że utrzymanie rowów melioracyjnych jest w wielu przypadkach zadaniem trudnym i kosztownym, jednakże aby rów spełniał swoją rolę, musi być czyszczony na całej swojej długości, a to wymaga zaangażowania i współpracy wszystkich właścicieli na poszczególnych jego odcinkach. Zwracamy się również z prośbą do sołtysów o przeprowadzenie inwentaryzacji rowów melioracyjnych na terenie danego sołectwa, celem sprawdzenia ich stanu i dokonanie zgłoszenia w Urzędzie Gminy, które rowy wymagają udrożnienia i konserwacji. Państwa współpraca i pomoc przyczyni się do ustalenia poszczególnych właścicieli, na których spoczywa obowiązek utrzymania rowów 11 .


RADA GMINY

IX Sejsa Rady Gminy Tuplice

W środę 30.09.2015 r. w  dużej sali GOK w  Tuplicach odbyła się IX Sesja Rady Gminy Tuplice. Punktualnie o  9:00 przewodniczący Sylwester Mazurkiewicz otworzył obrady. Po przegłosowaniu porządku obrad, Wójt Gminy Tuplice Katarzyna Kromp przedstawiła sprawozdanie z  pracy oraz plany. Mimo że za nami okres wakacyjny, wójt nie próżnowała: spotykała się z  przedstawicielami sołectw (kwestia funduszy sołeckich - novum w  naszej gminie); prowadziła również negocjacje z  Nadleśnictwami oraz Fundacją Natura Polska w  celu zagospodarowania stawów "Laguna" (pod przyszłe kąpielisko), "Kołkowego" i  "Betonówki" (trójstronny projekt "Szlak zdrowej ryby"). Wójt Katarzyna Kromp poinformowała także radnych o  planowanej termomodernizacji szkoły, przedszkola oraz Urzędu Gminy. Projekt ten, dofinansowywany w  dużej części z  pieniędzy unijnych, wymaga szeregu wysiłków przedprojektowych,  m.in. audytów energetycznych, a  w  przypadku przedszkola - zgodny konserwatora zabytków, z  którym to wójt już zdążyła się spotkać. Po dużych bojach - jak powiedziała Katarzyna Kromp - udało się, decyzją sejmiku wojewódzkiego, zlikwidować Aglomerację Tuplice, co zdejmuje z  naszej gminy kosztowny problem, zwiększa elastyczność kwestii kanalizacji i  w  dłuższej perspektywie będzie korzystne dla mieszkańców Gminy Tuplice. W  planach rozwojowych wójt Katarzyny Kromp jest również renowacja dróg gminnych. Jak poinformowała radnych, urząd jest na etapie podpisywania wstępnych dokumentów przygotowawczych. Pod uwagę bierze się modernizację ul. Cmentarnej, Łąkowej, Kopernika (wzdłuż przedszkola), Kościuszki (uliczka za wiaduktem w  stronę szkoły), Ogrodowa, Mickiewicza (wzdłuż budynku starej policji), drogi w  Drzeniowie (od strony krzyża) oraz drogi dojazdowej do cmentarza w Nowej Roli. Dużo czasu zajęła informacja wójt Katarzyny Kromp nt. ochrony środowiska, a  zwłaszcza wyjaśnienie nieprecyzyjnego artykułu w  "Mojej Gazecie", nieprawdziwie sugerującego, że naszej gminie grozi epidemia. Wójt szczegółowo zreferowała radnym, że nieprawdą jest wywożenie nieczystości w  pola; na udowodnienie swoich słów pokazała dokumenty, jednoznacznie potwierdzające jej słowa. Rzekomo trujący osad jest w  rzeczywistości magazynowany, wapnowany i  wywożony przez specjalistyczną firmę. Poruszono również, powracającą jak bumerang, kwestię tuplickiej oczyszczalni ścieków. Wójt podkreśliła, że odbyła wiele rozmów z  wysokiej klasy specjalistami w  dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej. Sugerują oni, aby przezwyciężyć nasze problemy, częściową modernizację dostosowującą oczyszczalnię do obecnych warunków w  postaci instalacji dodatkowych zlewni oraz zraszaczy - w  celu zniwelowania przykrych zapachów. Po złożeniu sprawozdań z  działania przez Komisję Rewizyjną, Marię Witkę z  Ośrodka Pomocy Społecznej oraz krótkim raporcie skarbnik Anety Kamińskiej-Prenety z  realizacji budżetu za I  półrocze 2015 r. i  zaopiniowaniu przez Komisje Stałe Rady Gminy Tuplice, przewodniczący Sylwester Mazurkiewicz przeszedł do interpelacji i  wniosków radnych. Pierwszy głos zabrał radny Jasiński. Zapytał się o  możliwość instalacji kolektorów słonecznych przy realizacji termoizolacji szkoły. Wójt Katarzyna Kromp podkreśliła, że w  zapytaniu ofertowym dot. termoizolacji znalazł się punkt sondujący opcję położenia kolektorów, co radny Jasiński przyjął z  zadowoleniem. Radny Szarlej natomiast pytał o  możliwość zwiększania odstrzału dzikiej zwierzyny w  okolicach Chlebic, która niszczy uprawy rolne mieszkańców. Wójt zapewniła, że sytuacja jest monitorowana, i  że zna problem - w  poprzednich miesiącach liczba odstrzałów została zwiększona i  w  razie potrzeby można aplikować o  dodatkowe kwoty. W  punkcie dot. spraw różnych radni poruszali sprawy formalne: proponowali doprecyzowanie regulaminu prac poszczególnych Komisji oraz rozpoczęcie dyskusji nad ewentualnymi poprawkami w  statucie gminnym. Podjęto następujące uchwały: w  sprawie: przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z  kontroli przejęcia przez Urząd Gminy majątku zlikwidowanego ZGK w  Tuplicach; w  sprawie: zmian w  uchwale budżetowej na 2015 rok; w  sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuplice na lata 2015-2016; w  sprawie: wprowadzenia zmiany w  Uchwale Rady Gminy Tuplice nr  XVI/82/2012 z  dnia 29 czerwca 2012 r. IX Sesja Rady Gminy Tuplice była ostatnią, w której brała udział sekretarz Iwona Prokop. Na zakończenie radni i  wójt podziękowali jej kwiatami za współpracę. Tomasz Kosiorski 12


13


S P O Ł E C Z E Ń S TWO O B Y WA TE L S K I E

Razem dla Gabrysia

W czwartek 1.10.2015 r. w  łęknickim Ośrodku Spotu i  Rekreacji włodarze Tuplic, Trzebiela, Łęknicy i  Jasienia uczestniczyli w  spotkaniu-konferencji zorganizowanej przez Fundację DKMS dotyczącą pomocy małemu Gabrysiowi i  innym chorym na białaczkę. Na obradach obecny był również pan Adam, ojciec 6-letniego Gabrysia, u  którego zdiagnozowano Ostrą Białaczkę Limfoblastyczną. Chłopiec jest już po pierwszej chemioterapii, którą znosi bardzo dzielnie. Obecne na konferencji dzieci z  naszego Zespołu Szkół, wraz z  panią katechetką Grażyną Kucharczyk oraz Wójt Gminy Tuplice Katarzyną Kromp, wręczyli panu Adamowi zebrane przez naszych mieszkańców i  uczniów zabawki dla Gabrysia, aby umilić małemu bohaterowi trudne chwile w  szpitalu. Za wszystkie podarowane zabawki serdecznie Państwu dziękujemy. Tomasz Kosiorski INFORMACJA

Sprawozdanie z pracy wójta

13.08. - udział w posiedzeniu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania; 17.08. - spotkanie z  panami Ciemnoczołowskim i  Gizą dotyczące pozyskiwania funduszy w  nowej perspektywie; 18.08. - Urząd Gminy Żary - spotkanie w  sprawie realizacji projektu obejmującego wdrożenie elektronicznej ewidencji cmentarzy; 19.08. - spotkanie z  panem Zinowiczem w  sprawie rozwiązania problemu związanego z  wywozem żużlu pocynkowego z  terenów po byłej cegielni w  Tuplicach; bezpłatne konsultacje z  firmą ZTiO Karpowicz w  sprawie naprawy dróg gminnych; 25.08. - spotkanie z  przedstawicielami Nadleśnictw oraz RDOŚ w  sprawie omówienia projektu związanego z  powstaniem szlaku ryby przy stawie "Kołkowym" lub "Betonówka"; 27.08. - spotkanie z  panami Baczmańskim i Mąkowskim w  sprawie analizy technicznej oczyszczalni ścieków w  Tuplicach; 30.08. - udział w  uroczystych obchodach Święta Dziękczynienia Chleba – Dożynki Tuplice 2015; 01.09. - udział w  uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego; 02.09. - udział w  V Sesji Zgromadzenia ŁZG – Żary; 05.09. - Święto Grzyba w  Drzeniowie, mecz Tupliczanki – klubu sportowego 07.09. - udział w  sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego – Urząd Marszałkowski Zielona Góra; 09.09. - udział w  spotkaniu informacyjnym dot. wsparcia rozwoju obszarów wiejskich Woj. Lubuskiego ze środków

PROW 2014-2020 i RPO Lubuskie 2020 – LDK Lubsko; 10.09. - spotkanie sołeckie Nowa Rola w  sprawie Funduszu Sołeckiego; 15.09. - udział w  wyjazdowym Konwencie Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego – Zamek Puklera Park Mużakowski Bad Muskau; 16.09. - udział w  Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia ŁLGR – MGOPS Jasień; spotkanie z  panem Otto Hakmanem w  sprawie dokończenia robót w  "Sezamie"; 17.09. - podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji ul. Cmentarnej, Kopernika, drogi dojazdowej na cmentarz w  Nowej Roli i  Chełmicy; 18.09. - udział w  posiedzeniu Zarządu ŁZG; spotkanie z  przedstawicielami ZNP; 22.09. - spotkanie z  Prezesem PGKiM Lubsko, przedłożenie oferty współpracy; 23.09. - mediacje z Kołem Łowieckim odnośnie szkód na polach, spotkanie w Nadzorze Budowlanym w Żarach w sprawie dokończenia robót w "Sezamie"; 25.09. - podpisanie umów na opracowanie dokumentacji projektowej na remont ulicy Łąkowej oraz drogi w Drzeniowie; 28.09. - spotkanie z głównym konserwatorem zabytków panią dr B. Bielinis Kopeć odnośnie możliwości wykluczenia części gospodarstw domowych z gminnej ewidencji zabytków oraz prac remontowych tj. elewacja i wymiana dachu wraz ze stolarką na przedszkolu samorządowym w Tuplicach; 30.09. - udział w IX Sesji Rady Gminy Tuplice. 14


SAMORZĄD

Daniela Rudak nagrodzona przez Marszałka

W sobotę 17 października po raz VII odbył się Lubuski Kongres Kobiet. Tym razem pani Marszałek Elżbieta Polak zaprosiła nas do Pałacu Książęcego w  Żaganiu. Podczas Kongresu, po raz pierwszy poznaliśmy Liderki Lubuskiego Samorządu - laureatki konkursu Marszałka Województwa Lubuskiego. Kapituła spośród licznego grona kandydatek do nagrody wybrała tylko 10 pań. Wśród tego zacnego grona kobiet, które zasłużyły się dla samorządu terytorialnego znalazła się Pani Daniela Rudak. Nagrodę pani Danieli wręczyli pani Marszałek Elżbieta Polak oraz prof.  Jerzy Stępień – „sprawca i  ojciec” samorządu terytorialnego. Marszałek Polak Laureatki zapowiedziała słowami: „To przykłady kobiet z  pasją, pełnych zaangażowania, kobiet przebojowych, aktywnych społecznie – kobiet, które nie boją się wyzwań”. Do tego grona dołączyła pani Daniela. Dla mniej zorientowanych czytelników wspomnę, że Pani Daniela Rudak w latach 1997-1998 pełniła funkcję Wójta Gminy Tuplice. Od 2002 roku, nieprzerwanie przez 4 kadencje jest Radną Rady Gminy Tuplice. Zaangażowana w sprawy społeczności lokalnej, posiadająca ugruntowany system wartości i priorytetów, którymi stara się dzielić ze wszystkimi mieszkańcami Gminy. Będąc aktywną zawodowo poświęcała również swój czas na krzewienie idei samorządności, szczególne po reformie przeprowadzonej w 1990 roku. Raz jeszcze pani Danieli ogromnie gratuluję takiego wyróżnienia, tym bardziej, że otrzymała je z rąk takiej osobistości jak profesor Jerzy Stępień. Życząc dalszych sukcesów i tych w samorządzie i tych prywatnie, jednocześnie dziękuję za pracę jaką do tej pory wykonała na rzecz rozwoju Gminy Tuplice!

Wójt Gminy Tuplice Katarzyna Kromp

Z okazji minionego Święta Edukacji Narodowej – Wszystkim pracownikom naszych placówek oświaty z  życzeniami wielu sukcesów zawodowych jak i  prywatnych oraz z  podziękowaniem za trud, jaki wkładają w  codzienną pracę, a  także z  pozdrowieniami dla tych Wszystkich, którzy dokładali swoją cegiełkę podczas mojej edukacji w  Drzeniowie... Wójt Gminy Tuplice Katarzyna Kromp

15


Raz na wozie, raz pod wozem S PORT

Ruszyła runda wiosenna sezonu i zremisować 3:3. Takich emocji na tu- i  pokonali słabiutkich Zielonych Droż2015/2016. Oczekiwania i  nadzieje kibi- plickim obiekcie dawno nie było. ków 5:2, inny wynik zresztą byłby nie ców jak zawsze wysokie. Za naszym W  końcówce pojawiła się nawet szansa do wybaczenia. Potem przyszło cieżko gminnym zespołem rozegranych 8 kole- na zwycięstwo, ale nie ma co wybrzy- wywalczone zwycięstwo z WKS Łaz jek. Wyniki? Trochę poniżej oczekiwań dzać - i  tak naszym piłkarzom należy oraz porażka z Faxem Bieniów. Do – dwa remisy, trzy zwycięstwa i  trzy się szacunek za odrobienie trzybramko- końca rundy zostały dwie kolejki. porażki. Na inaugurację sezonu w  so- wej straty. Następny mecz był jednak Wnioski na przyszłość? Potrzebna jest botę 30 sierpnia r. o  godz. 17:00 na wy- katastrofą. Tupliczanka Tuplice wysoko bez wątpienia większa konsolidacja zajeździe zmierzyliśmy się z  Łużyczanką przegrała wyjazdowy mecz rozgrywany wodników wokół drużyny oraz odłożeLipinki Łużyckie. Po bardzo interesują- w  niedzielę 27 września ze Spartą Gra- nie osobistych ambicji na rzecz dobra cym meczu zremisowaliśmy z  rywalem bik. Po festiwalu błędów naszych piłka- zespołu. Zwłaszcza że na mecze przy 4:4, tracąc dwie bramki w  3 minuty rzy i  skandalicznej postawie sędziego ul. Świerczewskiego przychodzi prawie pod koniec meczu (w  87. i  90. minucie). głównego, ulegliśmy gospodarzom aż zawsze komplet kibiców, zapełniając Szkoda tego straconego zwycięstwa, 7:1, mimo że to Tupliczanka Tuplice nowe trybuny po brzegi i  mają prawo zwłaszcza w  kontekście możliwymagać od zawodników zaanwego awansu, kiedy liczy się gażowania na 100% do ostatniego każdy punkt. Tydzień później na gwizdka oraz  woli zwycięstwa. własnym stadionie graliśmy Każda przegrana boli, ale oddanie z  Motorem Koło. Kibice dopisameczu z  powodu osobistych anili, nowe trybuny były zapełniomozji lub bez walki boli podwójne prawie w  całości. nie. Naszych zawodników stać na Zawodnikom Tupliczanki kibidobrą i  widowiskową grę, co pocowała również Wójt Gminy kazali już niejednokrotnie. SytuTuplice Katarzyna Kromp, co acja klubu robi się coraz lepsza, najwyraźniej zmobilizowało naale musi być to potwierdzone odszych piłkarzy, bo już po 4 mipowiednimi wynikami, także panutach prowadziliśmy 2:0, aby nowie piłkarze – do boju! Na w  ostatecznym rozrachunku koniec pragniemy poinformować, zwyciężyć aż 6:1. Następny że GKS Tupliczanka zmierza do mecz, rozgrywany 12 września, utworzenia sekcji dla juniorów, był spotkaniem szczególnym, czyli młodzieży w  wieku gimnazarówno dla piłkarzy, jak i  kibizjalnym. Odbyła się nawet ców – graliśmy bowiem derby wstępna selekcja, a  na dniach bęz  odwiecznym rywalem, Nysą dą uruchomione pierwsze treninTrzebiel. Niestety, w  meczu wygi. Serdecznie zapraszamy naszą jazdowym nasi piłkarze ulegli Obrońca Tupliczanki Wojciech Nadworski w akcji młodzież do uczestnictwa w tre1:2 po dosyć słabym spotkaniu i  odnie- prowadziła 0:1. Mecz był bardzo ostry, ningach, które kształcą nie tylko tężyśli pierwszą porażkę w  sezonie. Hono- arbiter pokazał naszym zawodnikom aż znę fizyczną, ale również kształtują rową bramkę dla Tupliczanki 6 żółtych kartek i dwie czerwone (dla charakter w duchu szlachetnej sportow  spotkaniu z  Nysą zdobył niezawod- Tomasza Zbierzaka i  Tomasza Nowic- wej rywalizacji. Więcej informacji mogą ny Dariusz Pogorzelec. W  kolejną so- kiego). W  konsekwencji graliśmy prak- Państwo uzyskać od Zarządu Tuplibotę, 19 września, na stadionie przy ul. tycznie całą drugą połowę czanki. Tym, którzy nie mogą zobaŚwierczewskiego podjęliśmy groźnego w  dziewięciu. W  tym meczu było dużo czyć meczu w Tuplicach na żywo, rywala - Piasta Lubanice. Cóż to był za złych emocji i  najlepiej jak najszybciej przypominamy, że wszystkie bramki ze mecz! Już po 30 minutach Tupliczanka o  nim zapomnieć. Okazją do rehabilita- spotkań rozegranych na naszym stadioTuplice przegrywała na własnym tere- cji było kolejne spotkanie, znów roz- nie mogą Państwo zobaczyć na stronie nie 0:3 z  przeciwnikiem, aby w  osta- grywane na wyjeździe. Tym razem nasi facebook.com/TuplickiBiuletyn. tecznie podnieść się z  kolan chłopcy stanęli na wysokości zadania Tomasz Kosiorski

TUPLICKI BIULETYN INFORMACYJNY

facebook.com/TuplickiBiuletyn

Redaktor naczelny:

E-mail:

Adres redakcji:

Tomasz Kosiorski

biuletyn@tuplice.pl

Urząd Gminy Tuplice

Wydawca:

Telefon:

Ul. Mickiewicza 27

Urząd Gminy Tuplice

(68) 362 57 29

68-21 9 Tuplice

16

Profile for Tuplicki Biuletyn Informacyjny

8 pazdziernik  

8 pazdziernik  

Advertisement