{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 1

TUPLICKI BIULETYN ISSN 2392-2028

I N F O R M AC Y J N Y EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

GMINA TUPLICE

NR 5/CZERWIEC 201 5

Szanowni Państwo! Oddajemy w Wasze ręce już 5 nr  gminnego Biuletynu! Zainteresowanie przeszło nasze najśmielsze oczekiwania! Jeżeli są miejsca gdzie nie dotarliśmy z  gazetą, to prosimy o  sygnał z  Waszej strony, w  każdej chwili gotowi jesteśmy dodrukować bieżący numer i  dowieźć go tam, gdzie zajdzie taka potrzeba. Za nami sesja absolutoryjna, dziękuję z  tego miejsca Pani Skarbnik Anecie Kamińskiej-Prenecie za bardzo dobry wynik jakim zamknęła rok 201 4. To zdecydowanie jej zasługa! Przed nami chyba dużo trudniejszy okres współpracy. Moje pomysły i  rozwiązania będą kosztować, liczę jednak, że osiągniemy konsensus i  wykorzystamy maksymalnie nową perspektywę. Maj był wyjątkowo pracowity. Obroniliśmy biznesplan założonej przez nas w  lutym tego roku Spółdzielni Socjalnej (str.  4). Dzięki temu podpisaliśmy umowy o  pracę z  7 bezrobotnymi i  jesteśmy o  krok od przyjęcia przez Spółdzielnię pierwszego większego zlecenia, o  czym na razie cicho sza! (żeby nie zapeszyć). Wierzę jednak, że w  lipcowym numerze będę już mogła z  Państwem podzielić się tą wiadomością. Odetchnęłam z  ulgą, bo w  moich rękach jest już wstępny plan gospodarki wodno-ściekowej, którego finałowa prezentacja nastąpi na czerwcowej sesji, na którą serdecznie już dziś Państwa zapraszam. Jak pewnie Państwo zauważyli, zaczynamy również prace przy szkole. Zaplanowaliśmy jeszcze w  te wakacje wymienić ogrodzenie i  zrobić miejsce postojowe, które udrożni trochę (zapchaną zwłaszcza w  godzinach porannych) ulicę Daszyńskiego. Takie rozwiązanie ma zwiększyć również bezpieczeństwo wysiadających dzieci, które podwozicie Państwo do szkoły. Sam budynek szkolny doczeka się też nowej elewacji, co prawda na razie tylko od strony głównego wejścia, ale z  Panią Dyrektor Polak upatrujemy w  nowej perspektywie pozyskanie funduszy na termomodernizację dalszej części, dlatego też niezasadny byłby teraz całkowity remont elewacji. Pracy jest sporo, co powtarzam z  numeru na numer. Najbardziej mnie bolą braki kadrowe w  referacie komunalnym. Plany mamy jeszcze na ten sezon ambitne, ale nie możemy dotrzeć wszędzie. Do naprawienia są drogi, kaplica na cmentarzu w  Nowej Roli wymaga remontu, straszące przystanki trzeba dokończyć malować, bądź niektóre całkowicie usunąć, nie wspominając już o  placach zabaw i  świetlicach. Dlatego bardzo dziękuję tym sołectwom, które angażują się w  życie swoich wiosek. Proszę pamiętać, że na nasze prace czasami trzeba poczekać, co jest wynikiem wspominanych wyżej braków kadrowych, ale jeśli tylko dostaniemy informacje czego potrzebujecie do remontu np. świetlicy, to na ile budżet pozwoli - pomożemy rozplanować, załatwić, kupimy materiał. I  na koniec dziękuję tym wszystkim, którzy uczestniczyli 1 0 czerwca w  spotkaniu z  Wicemarszałkiem Stanisławem Tomczyszynem i  Wicedyrektorem PROW Tadeuszem Woźniakiem, którzy osobiście przyjechali podsumować starą perspektywę i  opowiedzieć o  nowym rozdaniu unijnych funduszy. Przyznają Państwo, że to miłe, iż „sama góra przyszła do Mahometa”. Jednak szkoda, że krzesełka na sali wypełnione zostały tak nielicznie. Jeżeli ktoś na tym tarci, to zawsze nieobecni. Dlatego zachęcam do brania czynnego udziału w życiu naszej gminy. Zacznijmy od wspólnej integracji 27 czerwca na Tuplickim Wzgórzu podczas obchodów Dnia Tuplic 201 5. Serdecznie Państwa zapraszam! Oj, będzie się działo! Pozdrawiam ,

Wójt Gminy Tuplice Katarzyna Kromp

„Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą” Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 1 5 czerwca 201 5 roku odszedł od nas na zawsze w wieku 59 lat śp.

Waldemar Niewczas

mąż, ojciec, dziadek, sołtys Tuplic w latach 201 1 -201 5, działacz społeczny, człowiek wielkiego serca

Łączymy się w bólu z Rodziną zmarłego, Wójt Gminy Tuplice, Rada Gminy Tuplice, pracownicy Urzędu Gminy

1


WYWI AD

"Postaram się sprostać oczekiwaniom"

Kontynuujemy cykl wywiadów z naszymi radnymi. W  tym miesiącu rozmowa z  panem Robertem Schmidtem, radnym z  okręgu nr  3 - Ul. Leśna, Kopernika, Świerczewskiego.

Jest Pan radnym pierwszą kadencję. Proszę powiedzieć, jak się Pan odnajduje w nowej roli? Jestem bardzo zadowolony, że zdecydowałem się na kandydowanie na funkcję radnego Rady Gminy Tuplice i  chciałbym na początku podziękować swoim wyborcom za zaufanie, którym mnie obdarzyli oraz obiecuję, że postaram się sprostać ich oczekiwaniom. Zostanie radnym było i  nadal jest dla mnie wyzwaniem, które z  pełną odpowiedzialnością podjąłem i  czynnie realizuję. Szybko się zaaklimatyzowałem, dzięki czemu mogę skupić się na tym co najważniejsze, czyli na pracy na rzecz Gminy Tuplice. Cały czas uczę się od kolegów i  koleżanek, którzy dłu-

żej ode mnie realizują się na tym stanowisku oraz chętnie korzystam z ich rad i  wskazówek. Za nami ponad pół roku pracy radnych. Co ważnego udało się zrobić w  tym czasie? Z  mojego punktu widzenia bardzo ważną uchwałą, która została ostatnio przyjęta, było wyodrębnienie w  budżecie Gminy Tuplice środków stanowiących fundusz sołecki. Pozwoli to sołtysom na podejmowanie drobnych inwestycji w  swoich miejscowościach. Utworzenie funduszu sołeckiego stwarza możliwość otrzymania z  budżetu państwa zwrotu części poniesionych wydatków nawet do 40%. Według wstępnych wyliczeń dla Gminy Tupli-

ce, wysokość wyodrębnionego funduszu na 2016 r. to ok. 147 000 zł. do podziału na wszystkie sołectwa. Z uwagi na sytuację demograficzną powinniśmy intensywnie działać na rzecz młodzieży i  dzieci. Jak Pan zapatruje się na ten problem? Moim zdaniem dzisiejsza młodzież potrzebuję miejsc, w  których może spędzać swój wolny czas aktywnie, a  nie przed monitorem. Według mnie bardzo ciekawym pomysłem byłoby zagospodarowanie jednego z  okolicznych zbiorników wodnych na bezpieczne kąpielisko z  plażą. Podczas wakacji młodzież oraz dzieci mogliby aktywnie korzystać z  pięknej pogody z  przyjaciółmi i  z  rodziną.

Radny Robert Schmidt INFO Wykształcenie średnie, od 1 7 lat funkcjonariusz Straży Granicznej z placówki w  Tuplicach WIEK 38 OKRĘG WYBORCZY Ul. Leśna, Kopernika, Świerczewskiego

O P Ł A TY

Stawki dzierżawy pojemników na śmieci

W związku z dużym zainteresowaniem. informujemy, że stawki dzierżawy pojemników na śmieci oferowanych przez firmę Tönsmeier (operatora obsługującego Gminę Tuplice) kształtują się następująco:

Dzierżawa pojemnika 120 l - 2,5 zł netto miesięcznie Dzierżawa pojemnika 240 l - 3,5 zł netto miesięcznie Dzierżawa pojemnika 1100 l - 20,00 zł netto miesięcznie Dzierżawa pojemnika FLD-5 - 50,00 zł netto miesięcznie Dzierżawa pojemnika FLD7 - 70,00 zł netto miesięcznie Wszytkich zainteresowaych odsyłamy bezpośrednio do operatora, nr kontaktowy (68) 456 30 00 oraz (68) 456 30 02. 2


OGŁOSZENIE

IX piknik rodzinny "Spokojne Wakacje" już 20 czerwca

20.06.2015 r. na Wzgórzu Tuplickim odbędzie się coroczny, już dziewiąty, piknik rodziny „Spokojne Wakacje” organizowany przez Parafialny Zespół Caritas przy Parafii pw. Chrystusa Króla. Początek o godz. 14:30. Jak zawsze imprezie przyświeca szczytny cel – w  tym roku cały dochód z  festynu będzie przeznaczony na sfinansowanie wypoczynku letniego dla potrzebujących dzieci w  Bukowcu koło Karpacza. W  programie festynu  m.in. występy przedszkolaków z  Samorządowego Przedszkola, młodzieży z  Zespołu Szkół, pokaz zapaśniczy z  Zespołu Szkół Technicznych w  Lubsku, pokaz ognia czy występ par tanecznych. Dla chętnych dostępna będzie loteria z  atrakcyjnymi nagrodami, stoisko kosmetyczno-fryzjerskie, zjeżdżalnia, dmuchane zamki dla dzieci oraz liczne konkursy (np. karaoke, licytacje). Natomiast dla wielbicieli pysznego, domowego jedzenia jak co roku Związek Żołnierzy Wojska Polskiego w  Tuplicach przygotuje tradycyjną grochówkę (dla dzieci za darmo!), a  panie z  Caritasu i  Koła Gospodyń Wiejskich będą serwowały Państwu ciasto i  pierogi domowej roboty, pyszne sałatki, kiełbaski, rybę i  kaszankę z  grilla. Od  godz. 20:00 zaczyna się zabawa taneczna. Przygrywać Państwu będzie rewelacyjny Czesław Band. Serdecznie zapraszamy!

ED UKAC JA/ RO ZWÓ J

Lepiej dmuchać na zimne Pod koniec kwietnia na zaproszenie wójt Katarzyny Kromp Gminę Tuplice odwiedziła ekipa ratowników z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. W  jakim celu przyjechali do nas? W  pierwszej kolejności ze względów profilaktycznych. Przed nami okres wakacyjny, pełen szeroko pojętych zagrożeń wodnych. Jak co roku część dzieci i  młodzieży zapewne pojedzie nad morze, część będzie odpoczywać i  relaksować się nad naszymi lokalnymi stawami i  jeziorami. Co roku media lokalne i  ogólnopolskie donoszą o  nieszczęśliwych wypadkach spowodowanych brakiem zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas kąpieli wodnych. Dlatego tak ważna jest polityka

bezpieczeństwa, zwłaszcza profilaktyka. Ratownicy żarskiego WOPRu przypomnieli więc naszym przedszkolakom i  uczniom podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas pobytu nad wodą i  podczas kąpieli w  zbiornikach wodnych. Tłumaczyli jak się zachować w  przypadku przegrzania organizmu, co zrobić gdy złapie nas skurcz podczas pływania, czy wreszcie jak pomóc osobie tonącej. Ta wiedza może komuś uratować życie. Miejmy nadzieję, że po kursie WOPR-u  nasze dzieci i  młodzież będą umiały zachować się w  razie (odpukać!) niebezpiecznej dla własnego lub cudzego zdrowia i  życia sytuacji nad zbiornikiem wodnym. Oprócz celu profilaktyczno-edukacyjnego wizyta

T. Kosiorski

ratowników miała również inny wymiar. Władze gminne myślą bowiem o otwarciu w  następnych latach na terenie naszej gminy kąpieliska strzeżonego dla mieszkańców i  gości. Rolą WOPR-u  było zrobienie swoistego rekonesansu pod kątem lokalizacji potencjalnego kąpieliska. Prezentacji lokalnych zbiorników wodnych dokonali Przewodniczący Rady Gminy Sylwester Mazurkiewicz oraz przedstawiciel Urzędu Gminy – Tomasz Kosiorski. Po wstępnej selekcji ratownicy WOPR-u  przyjadą do nas raz jeszcze, tym razem w  celu przeszukania dna wybranego zbiornika wodnego (pod względem bezpieczeństwa). O  sprawie będziemy informować Państwa na bieżąco. T. Kosiorski

Wstępny projekt gospodarki wodno-ściekowej dla Gminy Tuplice przygotowany przez światowej klasy specjalistę doktora Tomasza Warężaka* podpisany! W następnych numerach Biuletynu wyjaśnimy Państwu jak bardzo ważny jest ten dokument dla naszej społeczności . *Dr inż. Tomasz Warężak - Dyrektor Instytutu Nowych Technologii Inżynierii Środowiska, Laureat nagrody Ministra Środowiska w ramach programu Greenevo. Laureat nagrody Innowacje Środowiskowe. Ekspert Ministerstwa Środowiska w  zakresie zielonych technologii. Ekspert woj. lubuskiego w  zakresie innowacji. Członek International Humic Substances Society. Autor i  współautor 5 wynalazków (m.in. przydomowych oczyszczalni) zgłoszonych do Urzędu Patentowego RP.

3


RO Z WÓ J

Biznesplan spółdzielni socjalnej obroniony! Z przyjemnością pragniemy poinformować, że 8 maja w  Urzędzie Miasta Żary obroniliśmy biznesplan naszej Spółdzielni Socjalnej „Razem do Sukcesu”! Co to znaczy dla mieszkańców? Jakie będą z  tego korzyści? Już śpieszymy z  wyjaśnieniami. Sprawę biznesu spółdzielczego prowadzimy od początku tego roku. Po pierwszych spotkaniach w  styczniu oraz na początku lutego, wybrano - ze zgłoszonych osób bezrobotnych - kandydatów do uczestnictwa w  tym społecznym biznesie. Jak Państwo zapewne pamiętają, informowaliśmy o  tych wydarzeniach na łamach Biuletynu. Po selekcji nastąpił okres ciężkiej pracy – zarówno dla urzędników jaki i  dla kursantów. Urząd zajął się żmudnym i  skomplikoK A P I TA Ł S P O Ł E C Z N Y

wanym kompletowaniem i wypełnianiem dokumentów, natomiast uczestnicy spółdzielni odbywali kursy i  szkolenia  m.in. z  prawa pracy, prowadzenia biznesu, BHP etc kompleksowo przygotowujących do pracy w  ramach spółdzielni socjalnej. Dzięki temu 7 osób z  naszej gminy nie tylko znajdzie pracę, ale również podniosło

Konkursy nie dla nas

swoje kwalifikacje, co pozwoli im być w przyszłości bardziej atrakcyjnymi dla potencjalnych pracodawców. Poza tym, fundusze pozyskane z  Unii Europejskiej na projekt pozwolą doposażyć spółdzielnię w  nowy, niezbędny sprzęt do pracy. Również dzięki dofinansowaniu z  UE zamierzamy stworzyć Centrum Rekreacyjno - Sportowe na naszym stadionie, który w  tym celu będzie kompleksowo modernizowany. Stworzy to możliwość organizowania różnorakich wydarzeń sportowo-kulturalnych na skalę lokalną. Nie bez znaczenia jest również fakt, że nasza młodzież będzie miała wyremontowane zaplecze sportowe dla swoich potrzeb. Jak Państwo widzą, ciężka, ponad 4-miesięczna praca już wkrótce przyniesie wymierne efekty. T. Kosiorski

W kwietniowym numerze Biuletynu informowaliśmy Państwa o  przystąpieniu naszej Gminy do dwóch konkursów: Podwórko NIVEA – Rodzinne Miejsce Zabaw i  Ogólnopolskie Upiększanie z  Garnierem. W  2015 roku NIVEA zaprosiła do kolejnej akcji, w  ramach której wybudowanych zostanie w  40 lokalizacjach w  całej Polsce kolorowe, nowoczesne, bezpieczne, miejsc zabaw, w  których rodzice i  dzieci będą wspólnie spędzać czas w  aktywny sposób. Od nas miało zależeć, czy takie miejsce powstanie w  naszej Gminie. Wystarczyło zalogować się na stronie, zarejestrować i  oddawać głosy. Oczywiście trzeba było również poprosić naszych znajomych, kolegów, koleżanki, rodzinę by akcję poparli i  też się zaangażowali – na jeden miesiąc. Po analizie wymagań technicznych zgłosiliśmy plac zabaw w  Drzeniowie, który całkowicie się zużył i  stał się niebezpieczny. (Urządzenia zostały zdemontowane w  drugim tygodniu maja i  na razie nie będą zastąpione). Niestety odzew na apel naszej wójt był niezauważalny. Nasza pozycja to 880 miejsce i  298 głosów (na 1117 zgłoszonych – ostatnia pozycja to 48 oddanych głosów). No cóż, czyżby umarła nasza wiara w  sukces? Sąsiedni Trzebiel takie podwórko już ma i  niewiele brakowało, by w  tej edycji zakwalifikowali się po raz drugi. Trudno zrozumieć tak małe zaangażowanie mieszkańców naszej gminy, bo przecież gdyby choć połowa z  nas poświęciła kilka minut dziennie, tych głosów powinno być co najmniej kilka tysięcy. W  drugim konkursie zgłosiliśmy skwer przy stawie i  drodze 294 w  Cielmowie. Do wygrania była rewitalizacja za 20  tys. zł. Można byłoby wyczyścić staw, postawić piękną altanę, ławeczki, zrobić miejsce rekreacyjne z  ogniskiem, grillem, huśtawką... Można by było, gdyby na lokalizację oddano około 11 tys głosów. Jest to możliwe, bo w  2012 roku uczestnicząc w  rywalizacji o  budowę boiska uzyskaliśmy ponad 20  tys. głosów. Tym razem było to mniej niż tysiąc. Konkursy to darowane pieniądze, z  których jak się okazało, nie chcieliśmy skorzystać, ale już w  przyszłym roku będzie fundusz sołecki. Trzeba mieć wiarę, że te pieniądze będą przeznaczone przez każde sołectwo na ważne dla wsi inwestycje i  zamierzenia, o  ile w  ogóle zostaną wykorzystane… ipi 4


S O Ł E C TWA

Trudno to nazwać świetlicą

Tak być powinno: jasna i przestronna, komputer, internet, biblioteczka, foteliki, prasa, zaplecze kuchenne, bilard... A  jak jest? Hm, szkoda gadać... Świetlice wiejskie służą i  dorosłym, i  dzieciom, i  młodzieży. Spotykają się w  nich mieszkańcy na zebraniu, aby omówić ważkie sprawy wsi, aby spotkać się z  sołtysem, wójtem, politykiem. Można w  nich urządzić osiemnastkę, imieniny. Można wiele, ale... Jest tylko jeden szkopuł: jeśli się do czegoś nadają, to do kapitalnego remontu albo nawet do wyburzenia i  postawienia od nowa. W  zimie i  wiosną wójt Katarzyna Kromp i  przewodniczący Rady Gminy Sylwester Mazurkiewicz przeprowadzili inwentaryzację wiejskich świetlic. Towarzyszyli im sołtysi i  radni poszczególnych wsi. Została sporządzona dokumentacja w  postaci zdjęć, spisu z  natury, a  podczas obrad Komisji Społecznej Tomasz Kosiorski zaprezentował zebrany materiał. Stan naszych świetlic nie napawa optymizmem. Wszystko, dosłownie wszystko, wymaga remontu. Brakuje też wyposażenia, od porządnych stołów i  krzeseł po urządzenia elektryczne, elektroniczne, media... Trzeba wymienić rynny, dachy, elewacje, okna, drzwi... Trzeba zmienić ogrzewanie. Trzeba zainstalować estetyczne, porządne wc... Długo by wyliczać. Większość świetlic po prostu odstrasza, a  nie zachęca do wejścia. Trudno się dziwić rozgoryczeniu mieszkańców, wszak chcieliby dysponować świetlicami z  prawdziwego zdarzenia. Nowoczesnymi. Zasługującymi na miano „świetlica”. Oczywiście, nie w  każdej wsi stan świetlic jest aż tak opłakany, przykładowo, na dobre słowo zasługuje choćby świetlica w  Gręzawie. Trudno też szukać winnego wieloletnich zaniedbań. Wiadomo, wszystko odnosi się do jednego słowa: pieniądze. Ich brak jest odczuwalny i  widoczny na każdym kroku w  wyglądzie nie tylko świetlic, ale przede wszystkim gminnych dróg. Sama dobra wola, same chęci nie wystarczą, a  drobne renowacje, owszem, są ważne, jednak to za mało. Generalny remont – oto najpilniejsze zadanie, dzięki któremu świetlice mogłyby się stać wizytówką każdej gminnej wioski. Na taki zaś remont trzeba wiele, wiele pieniędzy. A  tych brak. I  tak koło się zamyka. Jednak inwentaryzacja została przeprowadzona nie tylko po to, aby poznać stan faktyczny i  zamknąć sprawę ad calendas grecas (odłożyć na czas nieokreślony). Wójt Katarzyna Kromp, Rada Gminy oraz sołtysi wierzą, że uda się zacząć remont. Furtka została otwarta: radni zadecydowali o  wydzieleniu funduszu sołeckiego, więc wiele spraw mieszkańcy mogą realnie przejąć we własne ręce. Być może zadecydują, że warto i  trzeba opracować i  wdrożyć projekty remontu świetlic. Nie chodzi tylko o  poprawę wizerunku wiosek, przecież chcemy różne uroczystości, imprezy mieć w  ładnych, funkcjonalnych pomieszczeniach. Prawda?

INFORMACJA

r

Sprawozdanie z pracy wójta 01.05. – udział w  uroczystych obchodach 200. rocznicy Parku Mużakowskiego – Park Księcia Pücklera Bad Muskau“; 08.05. – obrona biznesplanu Spółdzielni Socjalnej „Razem do Sukcesu”; 12.05. – udział w  Posiedzeniu Rady Społeczno-Naukowej „Bory Lubuskie” – Nadleśnictwo Lubsko; 15-16.05. – udział w  dwudniowej konferencji Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego pn. „Pozyskiwanie inwestorów a  strategia rozwoju gminy" – Łagów Lubuski; 16.05. – Międzygminne Zawody Sportowo-Pożarnicze – Jasień; 18.05. – spotkanie z  panem Eugeniuszem Burdą, Prezesem Zarządu PGKiM w  Lubsku; 20.05. – spotkanie w  Instytucie Nowych Technologii z  przedstawicielami Stacji Paliw BP Jagłowice – pomoc w  odnalezieniu sposobu na prawidłowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej stacji paliw; 21.05. – spotkanie ze Starostą Żarskim w  sprawie działal-

ności prowadzonej na terenie byłej cegielni w Tuplicach; - spotkanie z  przedstawicielami firmy Tonsmeier; 23.05. – udział w  kolejnym spotkaniu z  cyklu promocji zdrowego trybu życia "Majówka z  Zumbą”; - udział w  festynie rodzinnym organizowanym przez GKRPA przy Urzędzie Gminy Tuplice „Zachowaj Trzeźwy Umysł"; 25.05. – udział w  Zgromadzeniu Łużyckiego Związku Gmin – Żary; - udział w  Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników ZZO Sp. z  o.o.  – Marszów; 29.05. – udział w  VI Sesji Rady Gminy Tuplice; - udział w  Turnieju Piłki Nożnej o  Puchar Starosty Powiatu Żarskiego "Dzień Samorządowca" w  ramach obchodów 25-lecia samorządności - Lubsko; 30.05. – udział w  uroczystych obchodach 10 lecia Zespołu Śpiewaczego Tupliczanki; 31.05. – udział w  zawodach wędkarskich organizowanych przez PZW – Koło Tuplice z  okazji Dnia Dziecka. 5


RO Z WÓ J

Sołtysi i Rady Sołeckie - ruszajcie do pracy!

W związku z  podjęciem w  dniu 26 marca 2015 r. uchwały nr  V/26/2015 Rady Gminy Tuplice w  sprawie wyodrębnienia w  budżecie Gminy Tuplice środków stanowiących fundusz sołecki, Wójt Gminy Tuplice Katarzyna Kromp informuje o  wysokości środków przypadających na każde sołectwo oraz przypomina o  podstawowych warunkach niezbędnych do zakwalifikowania przedsięwzięć do sfinansowania w  ramach funduszu. Maksymalna kwota funduszu soleckiego przypadająca do realizacji w  2016 r. wynosi: sołectwo Chlebice - 6904,29 zł, sołectwo Cielmów - 15441,54 zł, sołectwo Czerna - 8623,20 zł, sołectwo Chełmica – 12891,83 zł, sołectwo Matuszowice – 7018,88 zł, sołectwo Łazy – 9826,44 zł, sołectwo Jagłowice – 8279,42 zł, sołectwo Gręzawa – 9454,01 zł, sołectwo Grabów – 9912,38 zł, sołectwo Drzeniów – 12290 zł, sołectwo Nowa Rola – 9454,01 zł, sołectwo Świbinki – 9138,87 zł, sołectwo Tuplice – 28  648,50 zł. Aby fundusz był prawidłowo wykonany muszą być spełnione odpowiednie warunki, tzn.: przedsięwzięcia planowane przez mieszkańców do wykonania muszą być zakwalifikowane jako zadania własne gminy, wykaz inwestycji, prac, robót, które zamierza zrealizować sołectwo w  ramach funduszu sołeckiego, wraz z  uchwałą Zebrania Wiejskiego (ws. uchwalenia wniosku o  przeznaczeniu funduszu sołeckiego w  2016 r.) należy złożyć do Wójta w  nieprzekraczalnym terminie do 30.09.2015. Do  uchwały należy załączyć: oszacowanie kosztów wykonane przez Sołtysa wraz z  Radą Sołecką, uzasadnienie wyboru przedsięwzięć, listę obecności mieszkańców na Zebraniu, protokół Zebrania, Protokół Komisji Uchwał i  Wniosków. Wskazane przez sołectwa zadania i  inwestycje będą realizowane samodzielnie przez sołectwa. Wójt i  Urząd Gminy będą służyli pomocą w  zakresie prawnym (np. pomoc przy sporządzaniu umów zlecenia, o  dzieło, wniosków o  dofinansowanie unijne, zgłoszeń, załatwiania spraw administracyjnych, doradztwa w  zakresie prac budowlanych itp.) Niezachowanie terminów, formy zgłoszenia przedsięwzięć, kwalifikacji (zadania własne gminy), jak również przekroczenie kwoty przeznaczonej w  ramach funduszu dla sołectwa będzie skutkowało odrzuceniem wniosku. Sołectwa po raz pierwszy będą bezpośrednio dysponować środkami publicznymi, dlatego trzeba  niezwłocznie rozpocząć działania dla opracowania i  przedstawienia przez sołectwa przedsięwzięć, na których im zależy. Powołanie funduszu jest spełnieniem postulatów zgłaszanych przez mieszkańców gminy Wójtowi w  trakcie zebrań sołeckich. W  ramach przekazanych w  2016 r. pieniędzy będzie można doposażać i  remontować świetlice, organizować i  konserwować place rekreacyjne, budować chodniki, wiaty, zapewnić stałą opiekę nad utrzymaniem lokalnych dróg i  dojazdów, czy atrakcji turystycznych. ipi

O Ś W I A TA

Nagrody dla najlepszych uczniów

„Mądrością i pracą narody się bogacą” – to jedna z  maksym, o  której nie powinniśmy zapominać. Jednak zarówno praca, jak i  nauka przyniesie nam jeszcze większą satysfakcję, jeżeli będzie odpowiednio doceniona. Dawno minęły czasy, gdy radość przynosiły nam uznania w  formie odznaczeń i  pamiątkowych dyplomów. Wymiernym i  najbardziej motywującym czynnikiem są nagrody rzeczowe i  pieniężne,

OGŁOSZENIE

które zachęcają do dalszej efektywnej pracy jak i zdrowej rywalizacji. Rozumie to każdy dobry gospodarz i  zarządzający, dlatego też Wójt Gminy Tuplice – Katarzyna Kromp postanowiła przyznać na zakończenie obecnego roku szkolnego 2014/2015 nagrody pieniężne dla uczniów Szkoły Podstawowej i  Gimnazjum w  Tuplicach. Otrzymają je osoby, które osiągnęły najlepsze wyniki w  nauce oraz za

szczególne osiągnięcia w olimpiadach, konkursach czy zawodach. W  przyszłym roku z  inicjatywy Wójt zostanie powołany fundusz stypendialny, w  ramach którego corocznie będą nagradzane dzieci i  młodzież stawiające na rozwój i  naukę, oraz które osiągają ponadprzeciętne i  wyróżniające się wyniki w  nauce i  w  zajęciach pozaszkolnych. Życzymy powodzenia! ipi

Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Tuplice

27.06.2015 r. na zbiorniku wodnym „Betonówka” odbędą się zawody wędkarskie (spławikowe) o Puchar Wójta Gminy Tuplice w dwóch kategoriach. Kategoria I  – od 10 do 17 lat (dzieci do lat 14 z  opiekunem), kategoria II – od 18 lat. Rejestracja zawodników w  godzinach 7:15-7:45. Przygotowanie do zawodów: 8:00-9:00. Wędkowanie w  kategorii I  – od godziny 9:00 do 11:00; w  kategorii II – od godziny 9:00 do 12:00. Serdecznie zapraszamy do udziału w  zawodach! 6


S TR A Ż G R A N I C Z N A

Wieści znad granicy

Dziewięciu funkcjonariuszy Straży Granicznej z placówki Straży Granicznej w  Tuplicach odebrało mianowania na wyższe stopnie. 22 maja br. w  Komendzie Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w  Krośnie Odrzańskim odbyły się obchody 24. rocznicy powołania Straży Granicznej oraz 6. rocznicy powstania Nadodrzańskiego Oddziału SG. Podczas uroczystości wręczone zostały odznaczenia oraz awanse, w  tym dziewięciu funkcjonariuszy z  Placówki Straży Granicznej w  Tuplicach odebrało akty mianowania na wyższe stopnie służbowe. Na zdjęciu od lewej: mjr  SG Leszek Onuchowski- z-ca Komendanta PSG w  Tuplicach, w  dniu 22 maja 2015 r. odznaczony brązowym medalem za zasługi dla Straży Granicznej, st. chor.  sztab. SG Paweł Tychowski, ppłk. SG Lesław Siwka- Komendant PSG Tuplice, mł. chor.  SG Maciej Szmidt, mł .chor.  SG Józef Smyk, por.  SG Tomasz Ślipko. st. chor.  SG Monika Karandys-Kazalska Ś RO D O WI S KO

Trzymamy rękę na pulsie - cd.

„Dura lex, sed lex” – ciężkie prawo, ale prawo, którego musimy przestrzegać, i myśl którego działać, ogranicza możliwości natychmiastowego zablokowania dostaw odpadów na teren po byłej cegielni przy ul. Przemysłowej w  Tuplicach. Niemniej podejmowane są przez Urząd Gminy wszystkie możliwe kroki, aby zdefiniować szkodliwość zwożonego żużla pohutniczego, jak również ograniczyć jego dostawy. Powiadomiona jeszcze w  lutym Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska w  Zielonej Górze prowadzi postępowanie kontrolno-wyjaśniające w  stosunku do wszystkich firm, które oficjalnie prowadzą działalność w  zakresie transportu i  składowania odpadów. O  ocenę zgodności prowadzonej działalności z  warunkami wydanymi w  decyzji zezwalającej na składowanie i  przetwarzanie odpadów poproszony został również Starosta Powiatu Żarskiego, pan Janusz Dudojć, któremu towarzyszyli: zarząd PZW, pani Katarzyna Kromp – Wójt Gminy Tuplice i  pani Iwona Prokop – Sekretarz Gminy. Wszyscy wymienieni dokonali wizji lokalnej na terenie byłej cegielni w  dniu

21 maja 2015 r. W czasie inspekcji Starosta ocenił warunki prowadzonej działalności bezpośrednio na terenie firmy, był również świadkiem czterech dostaw odpadu, które zostały złożone na ogromnej hałdzie już zmagazynowanych żużli. Bezsprzecznie działalność ta kłóci się z  warunkami jakie powinny być zapewnione na terenie chronionym, którym jest Geopark Łuk Mużakowa. Dodatkowym elementem jest uciążliwość i  brak zabezpieczenia przed wpływem warunków atmosferycznych składowanych odpadów. Jednak możliwość zablokowania kolejnych dostaw i  usunięcie już zebranych odpadów zwożonych z  niemieckiej huty jest uzależniona przede wszystkim od opinii zielonogórskiej Inspekcji oraz wydanych zaleceń i  decyzji. Ustawa o  odpadach wskazuje, że wszelkie działania zarówno Starosty (w  zakresie uchylenia decyzji) jak i  Wójt (nakaz usunięcia odpadów) mogą być wydane po stwierdzeniu nieprawidłowości przez Inspekcję. No cóż, procedury administracyjne, kontrolne, dowodowe trwają, można powiedzieć, długo, ale takie terminy wynikają z  Kodeksu postępowa-

nia administracyjnego, a wszelkie uchybienia mogą mieć później wpływ na prawomocność podjętych decyzji. Dlatego cierpliwie czekamy, zaczynając dzień od telefonicznego monitu właściwych służb i  inspekcji. Sprawą interesuje się żywo nie tylko lokalna społeczność, Rada Gminy, Wójt i  Urząd, ale o  informacje zaczęły występować media. Na początku maja kontaktowali się z  nami redaktorzy z  TVN, a 13 czerwca na antenie ogólnopolskiej ukazał się felieton. Sprawę badał również redaktor z  Gazety Regionalnej. Pewnie niedługo kwestia składowiska odpadów stanie się medialna, miejmy jednak nadzieję, że pomoże to w  rozwiązaniu naszego problemu. Może nie są to odpady radioaktywne, jednak gdyby były całkowicie bezpieczne i  możliwe do wykorzystania (recyklingu), czy tak bogaty i  oszczędny sąsiad jakim są Niemcy tak chętnie (i  jeszcze za zapłatą) oddawałby je obcemu przedsiębiorcy? Chyba jednak wolimy być niedowiarkami i  zrobić wszystko dla ochrony naszego zdrowia, środowiska i  naszej przyszłości. ipi

7


OSP

Niespodziewany sukces

2 maja tego roku odnieśliśmy zwycięstwo nad sąsiadami zza Nysy. Tym razem była to walka podczas międzynarodowych zawodów drużyn pożarniczych w Łęknicy. Nasi seniorzy z  Ochotniczej Straży Pożarnej w  Tuplicach rozłożyli na łopatki wszystkie startujące zespoły z  Polski i  Niemiec w  dwóch na trzy konkurencje. Wygraliśmy w  przeciąganiu liny oraz w  najważniejszych dla nas ćwiczeniach bojowych. W  przeciąganiu samochodu zaś odpadliśmy z  kretesem. Tegoroczne zwycięstwo było dopełnieniem startu z  zeszłego roku. Wówczas również wygraliśmy spośród wszystkich drużyn w  przeciąganiu liny, a  w  konkurencji bojowej nie pokonaliśmy tylko Niemców. Tym wszystkim potyczkom przyglądali się kibice z  Tuplic oraz Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. MDP pań powstała w  tym roku. Inicjatorką utworzenia tego typu drużyny była jedna z  dziewczyn z  naszego Zespołu Szkół, ale o  tym w  następnym numerze Biuletynu. Serdecznie dziękujemy organizatorom za zaproszenie oraz wszystkim tym, którzy gorąco nas dopingowali. Kolejne zawody sportowo-pożarnicze, tym razem międzygminne, odbyły się 16 maja w  Jasieniu. Startowały tam Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze dziewcząt i  chłopców. Były również drużyny seniorów męskich. Nasza OSP wystawiła tam po jednej drużynie - dziewcząt z  MDP i seniorów. Młodzieżówka ćwiczyła przed zawodami od około miesiąca i  tylko w  weekendy. Przyszedł czas na start. Jako pierwsze startowały drużyny MDP - na przemian dziewcząt i  chłopców. Przed samym startem nasze zawodniczki dopadł potworny stres, związany przede wszyskim z  tym, że był to ich debiut (od ok. 25 lat nie było MDP w  Tuplicach). Podczas konkurencji bojowej bardzo się zmotywowały i  po kilku uwagach trenującego ukończyły bieg z  najkrótszym czasem. Zostało im pokonać konkurencję sztafetową. Ta okazała się łaskawa, gdyż pokonały ją bezbłędnie. Ale czy na tyle szybko, aby zająć wysokie miejsce? Przyszedł czas na facetów z  Tuplic. Zaczęli od sztafety. Najszybsi chyba nie byli, lecz nie było źle. W  trakcie konkurencji bojowej tarcza obrotowa zablokowała się z  winy wady technicznej sprzętu. Przez tę awarię, pomimo bardzo dobrego wyniku, sędziowie zdecydowali o  powtórzeniu tej konkurencji przez naszą drużynę. Tym razem fortuna nie była łaskawa. Dłuższy czas oraz zdobyte punkty karne spowodowały, że spadli w  klasyfikacji. Nadszedł nareszcie moment ogłoszenia wyników. Gdy dziewczęta z  Tuplic usłyszały, że zajęły I  miejsce, ogarnął je dziki szał radości. Drużyna męska zajęła IV miejsce. Panie z  MDP były dumne, że wygrały zawody i  zajęły lepsze miejsce od seniorów. Skwitowały ich jak młodych: „Byliście za mocno spięci!”. Gratulacje raz jeszcze dziewczyny! Kolejne zawody odbyły się w  Żarkach Wielkich 30 maja o  godzinie 12:00. Udział brało 7 drużyn, a nasze OSP ponownie zajęło pierwsze miejsce! Tym samym zakwalifikowali się do Zawodów Powiatowych, które odbędą się w  Żarach 13 czerwca na Stadionie „SYRENA”. Tam wezmą udział nasze obie drużyny: MDP i  seniorów. Zapraszamy wszystkich do obecności i  gorącego dopingu!

P R A WO

VI sesja Rady Gminy Tuplice za nami

KM

W piątek 29 maja 2015 r. odbyła się VI sesja Rady Gminy Tuplice. W  obradach uczestniczyli wszyscy radni. Była to sesja, na której  m.in. przedstawione było sprawozdanie z  wykonania budżetu Gminy Tuplice za 2014 rok. W  trakcie obrad radni pracowali nad 7 projektami uchwał. Rozpatrzono projekty i  podjęto uchwały: 1. VI/31/2015 w  sprawie: zmian uchwały budżetowej na 2015 rok; 2. VI/32/2015 w  sprawie: wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Tuplice w  Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” z  siedzibą w  Lubsku w  okresie programowania 2014-2020; 3. VI/33/2015 w  sprawie: wprowadzenia zmiany w  Uchwale Rady Gminy Tuplice Nr XVI/82/2012 z  dnia 29 czerwca 2012 r. w  sprawie zasad udzielania i  wymiaru zniżek w  realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w  szkołach i  przedszkolach, zasad zwalniania z  obowiązku realizacji zajęć oraz określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i  opiekuńczych pedagoga, psychologa i  logopedy; 4. VI/34/2015 w  sprawie: przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Tuplice na lata 2015-2019; 5. VI/35/2015 w  sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu na czas powyżej 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tuplice; 6. VI/36/2015 w  sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z  wykonania budżetu Gminy Tuplice za 2014 rok; 7. VI/37/2015 w  sprawie: absolutorium z  tytułu wykonania budżetu za 2014 r. dla Wójta Gminy Tuplice. Wszystkie uchwały dostępne są na stronie internetowej: www.tuplice.pl zakładka: Rada Gminy – Prawo lokalne – Akty prawne. 8


„Daj Panie Jej duszy wieczny odpoczynek, a światłość Twoja niech odbija się w Jej oczach”

Serdecznie podziękowania wszystkim bliskim, sąsiadom, znajomym, który okazali wiele życzliwości oraz uczestniczyli w ostatniej drodze ukochanej Żony, Mamy, Babci

G ra ż y ny B o r o ws k i e j Państwa obecność i współczucie były dla nas ważnym wsparciem w  tych trudnych chwilach. Z  wyrazami szacunku i  dozgonnej wdzięczności Rodzina


D z i e ń Tu p l i c

J u ż 2 7 c z e rw c a sp otka m y si ę n a w sp ó ln e j z a b a w i e ! W tym roku na Wzgórzu Tuplickim nie zabraknie atrakcji gwarantujących niezapomniane wrażenia! Oprócz konkursów, zabaw i przysmaków kulinarnych, będziemy mogli potańczyć w rytmie ulubionych utworów zagranych przez doskonały zielonogórski zespół wokalny. Imprezę poprowadzi popularny komikkonferansjer. Serdecznie Państwa zapraszamy do uczestnictwa! S PORT

Szczegóły wkrótce na naszej stronie internetowej i na plakatach!

Piłkarski maj w pigułce

W maju piłkarze Tupliczanki złapali małą zadyszkę. W  zeszłym miesiącu zawodnicy zaliczyli trzy porażki, jedno zwycięstwo oraz remis. 02.05.2015 r. w  spotkaniu z  ŁKS Łęknica przegraliśmy aż 7:3. Dlaczego? Bez wątpienia wpływ na porażkę miał niekompletny skład naszej drużyny – nie zebraliśmy nawet 11 zawodników, nie mówiąc już o  rezerwowych. Szkoda, bo szansa na wygraną była duża. Okazję do rehabilitacji Tupliczanka miała już tydzień później u  siebie, kiedy to grała z  Motorem Koło. Cóż to był za mecz! Co prawda przeciwnik nie był zbyt silny piłkarsko, ale kunszt naszych chłopców zasługuje na pochwałę. Już w  30 minucie po przepięknej asyście Tomasza Rutkowskiego w  sytuacji sam na sam znalazł się Mateusz Rogowski, który mimo spokojnego usposobienia na co dzień, tym razem pokazał twarz zabójcy i  bez litości skończył akcję golem. Autorem następnych dwóch bramek był niezastąpiony Tomasz Rutkowski, którego instynkt strzelecki jest imponujący. Wynik 3:0 utrzymał się do końca spotkania. Zgromadzeni kibice mieli powody do dumy! 17.05.2015 r. mimo niezłej gry ulegliśmy na wyjeździe Piastowi Lubanice 2:1.

TUPLICKI BIULETYN INFORMACYJNY

W następnym tygodniu, w  sobotę 23.05 2015 r., gościliśmy na naszym obiekcie lidera B klasy – Granicę Żarki Wielkie. Takich emocji przy ul. Świerczewskiego dawno nie było. Po doskonałej grze, zwłaszcza w  defensywie, dzięki fenomenalnej postawie Mateusza Cierzniaka i  Filipa Urbanowicza, po pierwszej połowie i  trafieniu naszego kapitana Tomasza Zbierzaka prowadziliśmy 1:0! Tak bezbłędnie grającej Tupliczanki kibicie nie widzieli chyba od czasów okręgówki. Rajdy Wojtka Nadworskiego po prawej flance siały popłoch wśród gości, przyzwyczajonych przecież do prowadzenia gry. Niestety, po zmianie stron Granica szybko wyrównała, a  parę chwil później wyszła na prowadzenie. Nasi chłopcy z  furią ruszyli do ataków, jednak nieudolność sędziów (nieuznanie prawidłowo zdobytej bramki, karny „z  kapelusza” dla gości) zabrała nam szansę na dobry wynik. W  85 minucie popularny i  niezawodny „Rudy” (Tomasz Rutkowski) wbił Granicy drugą bramkę. Jednak w  ostateczności przegraliśmy 2:4. Szkoda, że doskonała dyspozycja zawodników Tupliczanki została zniwelowana przez aspekty pozasportowe. W  ostatnim majowym meczu (30.05.2015 r.) nasza drużyna pojechała do Lipinek Łużyckich, gdzie po emocjonującym meczu zremisowaliśmy z  tamtejszą Łużyczanką 2:2. Bramki dla Tuplic zdobyli: Maciej Kowalczyk (nasz joker) w  60 minucie oraz w  dramatycznych okolicznościach z  rzutu karnego w  92 minucie Kamil Zbierzak, który skutecznym strzałem uratował nam remis. W  następnym numerze podsumowanie nie do końca udanego dla Tupliczanki sezonu. T. Kosiorski

Redaktor naczelny:

E-mail:

Adres redakcji:

Tomasz Kosiorski

biuletyn@tuplice.pl

Urząd Gminy Tuplice

Wydawca:

Telefon:

Ul. Mickiewicza 27

Urząd Gminy Tuplice

(68) 362 57 29

68-21 9 Tuplice

10

Profile for Tuplicki Biuletyn Informacyjny

Biuletyn czerwiec 2015  

Biuletyn czerwiec 2015  

Advertisement