Page 1

CV

NGUYEN T. TUONG VI GRAPHI C

DAT E O F B I R T H : 2 0 / 0 2 / 1 9 9 5

D E S I GN E R

F R O M P H U C AT, B I N H D I N H

SKILLS PHOTOSHOP

I L L U S T R AT O R

H A N D D R AW I N G

INDESIGN

E D U C AT I O N 2013-2017

Tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế quản lý ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG TP. HCM)

2017-2018

Đang theo học Graphic Design tại Green Academy VN; Sketching tại Art & Design

WORK EXPERIENCE 2013-2017

Hoạt động xã hội, cộng tác viên thiết kế tại các CLB trực thuộc Đoàn trường

2016-2017

Freelancer tại B.L.E.O Groups: Thiết kế hình ảnh, banner website, ...

2017-2018

Freelancer tại Thái’s Store: Chụp ảnh sản phẩm, thiết kế ấn phẩm, hình ảnh website, fanpage, groups...

NĂNG NỔ - TRÁCH NHIỆM - CHỊU KHÓ - HÒA ĐỒNG

tuongvinguyen202

tuongvi.dsign@gmail

@tuongvi202

(+84) 969 964 069

Cv_  
Cv_  
Advertisement