Page 20

Kandidatringen

Kandidatringen ved UMB UMBs kandidatring, eller NLH-ringen, bæres med stolthet av mange tidligere studenter her på Ås. Her er historien bak den! Tekst: Nina Emilie Simonsen nina-emilie@hotmail.com

NLHs emblem blir til I 1930 nedsatte Studentsamfunnet en komité som skulle komme med forslag til et felles emblem for alle kandidater ved Høiskolen. Alternativene de kom frem til var et merke til å bære på skjorten eller slipset, en medaljong som kunne bæres i et urkjede eller en ring. Ringen er nok det smykket som har hatt størst symbolverdi gjennom historien. Nettopp dette med symbolverdi var også i fokus da overnevnte komité diskuterte saken. De ønsket at emblemet skulle uttrykke fellesskap, troskap og samhold. Samtidig ønsket de at emblemet ikke skulle virke støtende på andre, og at det skulle være hendig å bruke. På det grunnlaget kom de fram til at en ring var best egnet. Flere gullsmeder i Ås og Oslo ble forespurt om å komme med forslag til hvordan ringen skulle se ut. Forslagene som kom inn hadde i all hovedsak naturalistiske symboler i en eller annen form. Det var ikke helt slik komiteen hadde tenkt. De valgte å se nærmere på en platering hvor N.L.H var skrevet i sort. Etter forslag fra et

av komitémedlemmene ble bokstavene byttet ut med et pentagram, og kandidatringen slik vi kjenner den var skapt. Symbolikken bak pentagrammet Den femarmede stjernen, pentagrammet, har figurert i mange kulturer langt tilbake i tid. Her i Norge har det vært brukt i bumerker og segl siden 1300-tallet. Det tegnes som én sammenhengende strek, og har ofte blitt brukt for å symbolisere en enhet bestående av fem deler: de fem sansene, de fem klassiske elementene, Kristi fem sår osv. Det er nettopp tallet fem som er essensen i hvorfor pentagrammet ble valgt. Stjernens fem forgreininger skal symbolisere de fem opprinnelige studieretningene ved UMB: jordbruk, hagebruk, utskifting (jordskifte), meieri og skogbruk. Det faglige og sosiale fellesskapet har alltid vært sterkt her på Ås, den gang som nå. Gullringer brukes i flere sammenhenger til å uttrykke en eller annet form for samhold: det å ha noe felles. Stjernen skulle altså knytte de fem linjene ved skolen sammen. Det er for øvrig også derfor studenthyblene på Pentagon fikk nettopp det navnet.

Vitnemål og historiebærer Selve ringen er i hvitt og gult gull. Den graveres innvendig med kandidatens navn og årstall for avsluttet studium. Opprinnelig var det stål i ringen, men dette ble byttet ut med gull i 2001 på grunn av allergier. For noen år siden begynte man også å produsere en egen, smalere damemodell. Den opprinnelige intensjonen var trolig at ringen skulle kunne brukes i de fleste sammenhenger. Fordeler som ble fremhevet var at den ville være et merke og et smykke som diskré ville følge avgangsstudenten i tykt og tynt. Ringen er på mange måter ”Ditt vitnemål i gull”, slik den også omtales av gullsmeden. Den representerer at du har fullført mastergraden, og viser samtidig din tilhørighet til UMB. Bare de som har tatt mastergrad ved UMB har rett til å bære ringen, enten de har gått hele utdanningsløpet ved UMB eller har tatt 2-årig master her. Mange studenter velger å skaffe seg ringen ved endt studium, som et symbol på oppnådd grad, på grunn av historien bak eller som familietradisjon.

Ringfesten Ringfesten er seremonien hvor kandidatene setter på seg ringen for første gang. Da markeres slutten på fem års høyere utdannelse med en tradisjonsrik fest i Aud Max. Det blir servert en bedre middag, og som seg hør og bør blir det taler og underholdning. Kveldens kleskode er ”pent”, det være seg bunad, dress eller kjole. Hver student kan ta med seg to gjester til bords. Tidligere var det tradisjon at en professor leste et lite vers til hver student. Etter hvert som studentmassen økte ble dette en tidkrevende øvelse, og i 1963 gikk man over til en tale holdt av rektor. Før hadde Samfunnet ansvaret for kvelden, nå er det ringfestkomiteen som har ansvar for planlegging og organisering. Sammen med frivillige fra studentforeningene sørger de for en minnerik avslutning på studiene ved UMB. Praktiske detaljer omkring årets Ringfest Årets ringfest finner sted i Aud Max lørdag 11. mai. Kostnadene ved deltakelse på Ringfesten og kjøp av ring dekkes av den enkelte student, men begge deler er selvsagt frivillig. Ringer bestilles hos Mestergull i Ås, Rådhusplassen 2D (tlf. 64 94 08 35, bjorn.hansen@mestergull.no).

Ringfestkomiteen 2013 20

TUNTREET

PS: husk å ta med ringen på ringfesten

Tuntreet nr. 1, 2013  

Organ for Studentersamfunnet i Ås

Tuntreet nr. 1, 2013  

Organ for Studentersamfunnet i Ås

Advertisement