Page 1

Трудовата дейност на хората в моя роден край Моят роден край е гр. София. Тя е столица на България. Разположена е в централната част на Западна България, в Софийската котловина, и е заобиколена от планини: Витоша на юг, Люлин на запад и Стара планина на север.

Климатът е умереноконтинентален с четири сезона. Зимата е студена и снеговита. Често има мъгла. Лятото е топло и слънчево. Пролетта и есента са сравнително кратки и с променливо и динамично време. Най-много валежи от дъжд има през месеците май и юни, а от сняг през януари.


Почвите около София са плодородни. Подходящи са за отглеждане на пшеница, слънчоглед, рапица, царевица и др.

Също така се отглеждат и някои плодове и зеленчуци. - плодове - ягоди, круши, ябълки и др. - зеленчуци - домати, краставици, пипер, лук и др.

Край София има и ферми за животни. В тях се отглеждат животни като: крави, овце, свине, кокошки, патици и др.


На територията на София има около 800 големи промишлени предприятия. В София са съсредоточени 75% от черната металургия , 50% от полиграфическата, 15% от електротехническата и електронната промишленост,14% от кожухарската и обувната промишленост на страната. Произвежда се химическа, текстилна и хранително-вкусова продукция.

Транспортът в моето селище бива: - Наземен влакове);

(автобуси,

тролейбуси,

трамваи,


- Подземен (метро);

- Въздушен (самолети);


-

- Въжен (лифтове)

Имаме много автогари, жп гари и летище.

Много хора работят и в областта на образованието, здравеопазването, търговията, услугите и др. В родният ми край има много природни, исторически и културни забележителности, които си заслужава да бъдат посетени.


Природни забележителности: Пещера Духлата, която се намира в югозападната част на Витоша.


Боянски водопад

Каменните реки на Витоша


Културни забележителности:

- Боянската църква

- Църквата „Св. София“

- Църквата „Св. Георги“

-

Храм-паметник

,,Св.

Александър

Невски“


- НДК

-Народен театър „Иван Вазов“ И още много църкви и манастири; театри, музеи и паметници. Влияние на стопанската дейност върху природата Стопанската дейност на хората влияе много лошо върху околната среда в моя роден край. 1. Селскостопанска дейност – обработването на почвата с отровни вещества срещу вредители и прекалената употреба на торове, водят до замърсяване на почвата. От почвата тези вредни вещества попадат в храната на животните и човека и предизвикват заболявания.


2. Индустриалните предприятия изхвърлят във въздуха и водите замърсяващи вещества, които също могат да попаднат в почвата.

3. Транспортната дейност е сред големите замърсители на околната среда. Автомобилите, автобусите и самолетите изхвърлят вредни вещества във въздуха и те попадат върху почвата и растенията. Замърсеният въздух уврежда растенията и те заболяват.


4. Други вредни дейности: - изхвърляне на битови и промишлени отпадъци на неправилните места; - безразборно изсичане на дърветата; - не се пести вода и електроенергия др. Как да се опази природата в моя роден край За да се намалят замърсяването и вредните последствия от дейността на хората върху околната среда се правят следните неща: 1. Замърсените води се пречистват в изградени за целта станции. След това те отново се изливат в реките и могат да се ползват за напояване.


2. На комините на замърсяващите предприятия се поставят специални съоръжения, очистващи въздуха. А тези от тях, които най-силно замърсяват околната страна, биват закрити. На автомобилите се поставят пречиствателни устройства, събиращи вредните вещества. 3. За да се намали изсичането на горската растителност, у нас се внася дървесина от други страни. Заедно с това се залесяват нови гори, които да подобрят състоянието на природата ни. 4. За изхвърлянето на битовите отпадъци има специални контейнери за разделно събиране.

Материалът изготви Константин Караилиев III-б клас, 105. СУ „Атанас Далчев”

Трудовата дейност в моя роден край константин караилиев 3 б клас, 105 су i място  
Трудовата дейност в моя роден край константин караилиев 3 б клас, 105 су i място  
Advertisement