Page 98

thủy tìm góc đông bắc ở chính giữa văn phòng, phòng khách và dùng nƣớc cọ rửa sạch chỗ này hàng ngày; tốt nhất là nên đặt một cái quạt gió lớn hoặc hồ cá có nƣớc chảy ở cửa để thu nhận sao Vận đắc lệnh khi đó vào nhà trợ vƣợng. 6. ĐEO VÀNG MÀU ĐỐM Ngƣời khuyết Thủy nên đeo đồ vàng để lấy Kim sinh Thủy. Tốt nhất là đeo dây chuyền vàng và lắc chân, nhớ là đeo chân trái, vàng có đốm màu có một loại kết hợp hai chức năng “hóa thị phi” và “bùa thắng lợi”, đây là bùa lành của bản tôn Mật Tông Ma Lợi Chi Thiên, công năng của nó là giúp bạn, khi có thị phi thì bạn náu mình. Ngƣời khuyết Thủy nên chọn tranh sơn dầu có màu vàng, màu bạc và màu lam là chính, đeo trang sức vàng có màu đốm, đeo dây màu lam hoặc dây chuyền vàng, dây chuyền bạc để tăng trƣờng khí. Ốc màu là hóa thạch ốc dƣới đáy biển, trên có linh khí tự nhiên, phát quang bảy màu, ngƣời khuyết Thủy nên đặt một con ốc màu trong nhà để tăng trƣờng khí. 7. ĐEO BÔNG TAI Ngƣời khuyết Thủy cần lƣu ý rằng các cơ quan cơ thể trông coi hành Thủy là tai, miệng, lƣỡi, ruột, bàng quang, thận, cơ quan sinh dục. Ngƣời khuyết Thủy tốt nhất nên đeo bông tay bằng vàng hoặc đồng, tốt nhất là đeo ngọc trai. Dái tai ngƣời khuyết Thủy càng tròn càng tốt. Ngƣời khuyết Thủy phải thƣờng xuyên ăn dung dịch làm tăng nƣớc bọt, “miệng khô” là đặc trƣng mất vận của ngƣời khuyết Thủy. Ngƣời khuyết Thủy sáng dậy nên uống hai ly nƣớc nguội lớn, mỗi ngày uống tám ly. 8. HẢI SẢN GIÖP CẢI VẬN Ngƣời khuyết Thủy nên ăn cá, hoặc cá hấp, hoặc món sashimi của Nhật sẽ có vận tốt, 11 giờ trƣa đến 1 giờ chiều nhiều Hỏa, nên ngƣời khuyết Thuỵ nên ăn cá vào buổi trƣa để trợ vận. Mọi loài hải sản đều là Thủy. Yến sào, ngân nhĩ cũng là Thủy. Tƣơng vừng là Thủy. Sữa chua là Kim Thủy. Sữa bò là Thủy, Phômai cũng là Thủy. 9. NUÔI CÁ GIÖP THAY ĐỔI VẬN TRÌNH Nuôi cá ở phía đông hoặc phía bắc trong nhà có thể tăng vận Thủy cho ngƣời khuyết 96

Đổi vận cho người mệnh khuyết - Quyển Xuân Hạ  
Đổi vận cho người mệnh khuyết - Quyển Xuân Hạ  
Advertisement