Page 1

Tungelundskolen


HVAD ER MOBNING? Mobning er systematisk drilleri, forfølgelse udelukkelse eller direkte isolation af en person, som er nødt til at opholde sig der, hvor mobningen finder sted.


DET ER ALTSÅ Noget, som sker gennem længere tid. Noget, som man ikke sådan lige kan flygte fra. Noget, som har overordentlig stor betydning for det mobbede barns selvværd og trivsel. Desuden vil systematisk mobning af et barn i høj grad også gå ud over hele klassens velbefindende.

MOBNING OG HVAD SÅ? Mobning trives i det skjulte, den skal frem i lyset og stoppes af voksne.


ADVARSELSSIGNALER Barnet siger det til en voksen. Barnet er ked af idræt/glemmer tøj/håndklæde. Barnet vil ikke i skole/SFO. Barnet er bange for skolevejen. Barnet får blå mærker, skrammer og skader. Barnets tøj, bøger og andre ting bliver ødelagt, uden barnet kan gøre rede for, hvordan det er sket. Barnet har ingen jævnaldrende venner og har ikke kammerater med hjem. Barnet holder op med at gå til fritidsinteresser. Barnet sover uroligt og har mareridt. Barnet udviser aggressiv adfærd. Barnet mister interessen for skolen og klarer sig pludseligt fagligt dårligt. Barnet er deprimeret og har pludselige humørskift. Barnet har uforklarlige sygdomme. Hvis et eller flere af disse signaler forekommer gentagne gange over en længere periode kan det være tegn på mobning, og så skal der straks reageres. Ved mobning er der flere involverede nemlig: Ofrene, mobberne og det tavse flertal.


HANDLEPLAN Der føres samtaler mellem lærer, ofre, mobbere, klassen og forældrene, hvor det er vigtigt at slå fast, at mobning er uacceptabel. Læreren taler med eleverne enkeltvis. Læreren gør klart overfor mobberen, hvor alarmerende forkert personens handlinger er. Ledelsen skal orienteres om episoden. Læreren hjælper ofre og mobbere til at være med i kammeratskabet. Læreren giver ofre konkrete handlingsanvisninger. Alle skal i den kommende tid holde nøje øje med, om mobningen gentages. Klasselæreren følger op på det med den enkelte elev og i klassen. Der kan i øvrigt søges rådgivning fra skolens AKT-lærere.

AKT betyder: adfærd, kontakt, trivsel


10 forældreråd om mobning 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Tal ikke dårligt om dine børns klassekammerater – eller om deres forældre. Støt dit barn i at dyrke mange forskellige bekendt skaber på kryds og tværs i klassen. Sæt spot på »usynlige« kammerater i dit barns klasse. Børn, der ikke nævnes, aldrig er med hjemme osv. Opfordre dit barn til at forsvare den kammerat, der ikke kan forsvare sig selv. Giv invitationer til børnefødselsdage fra klassekammeraterne høj prioritet. Dvs. sørg for, at dit barn så vidt muligt tager med til alles fødselsdage. Fortæl dit barn, at fødselsdagsfester er forskellige, og det er en del af spændingen. Når du selv holder fødselsdag for dit barn, så husk den sociale fødselsdagspolitik: Alle, ingen eller alle piger eller alle drenge. Denne ordning opfattes som retfærdig af de fleste børn. Prioritér samvær med de andre forældre i klassen. Støt læreren, der prioriterer det sociale liv i klassen. Brug forældrerepræsentanter og skolebestyrelse i antimobbearbejdet.


Mobning glemmes aldrig.

“Mobning er noget af det værste, jeg har oplevet i mit liv. Det er noget man bare aldrig glemmer. Man får aldrig den fulde selvtillid tilbage. Jeg forstod aldrig grunden til jeg blev mobbet. Jeg tænkte hele tiden: HVORFOR? Børn er ikke grusomme, men dem der mobber, må lære at forstå andres følelser”.

Anonym, som blev mobbet i et ½ år for ca. 40 år siden


Selvværd, fællesskabsfølelse, forståelse for egne og andres problemer er gode “mobbe-bekæmpere“.

Mobbefolder  

Regler for mobning

Mobbefolder  

Regler for mobning