Page 1

Tune IL 80 ÅR 2013


Tune IL – en 80 år gammel miljøskaper I 80 år har Tune IL vært ren miljøskaper på Grålum. Klubben har gjort en stor innstats for den oppvoksende slekt i flere generasjoner og i sitt 80. år lever klubben i beste velgående.

Karl Nordmo Det var en gjeng idrettsglade unggutter som presset på for å få startet det som senere ble kalt Tune IL. Guttene ønsket instruksjon og ledelse i sin idrettslige aktivitet, og ønsket seg veldig et tilholdssted. 10. September 1933 ble guttenes drøm en realitet. På Tingstad – der forsamlingslokalet ”Hygga” ligger – ble Tune IL stiftet. Klubbens første formann het Karl Nordmo og med seg fikk han Bjarne Ahlsen, Lauritz Agnalt, Olav Opstad og Torleiv Braadland i styret. På idrettslagets styremøte den 17. november ble det opplyst at Tune IL var tatt opp som medlem av Østfold Idrettskrets og at Rolf Kolstad hadde blitt nummer tre i et skogsløp i Sarpsborg Idrettslags regi. Kolstad var dermed den første representanten for Tune IL i en offisiell idrettskonkurranse. Tune IL var for øvrig tidlig ute med å involvere kvinner i styre og stell. Allerede ved juletider i stiftelsesåret ble det bestemt at det til enhver tid skulle sitte en kvinne i styret. Klubben hadde også allerede da dannet en egen damegruppe.

Tunebanen I de første årene drev Tune IL sin virksomhet fra en idrettplass ved Lekvoll. Denne ble leid av Ole Brevik. Etter krigen måtte man imidlertid finne seg et nytt tilholdssted. Valget falt da på Oskar Bjørnlands eiendom der idrettslagets anlegg i dag ligger. På dugnad ble det opparbeidet en grusbane som ble innviet i 1947. Banen ble etter hvert av meget god kvalitet og ble også benyttet av andre lag i distriktet til trening – spesielt på vårparten.

Tyskerbrakke I 1946 startet også jobben med det som i dag kun går under begrepet Tunehytta. En gammel Tyskerbrakke som var plassert ved Kalnes ble kjøpt og flyttet til Grålum. Dugnadsinnsatsen blant idrettslagets medlemmer var stor, og 25. februar 1950 ble Tunehytta på Grålum innviet med en stor og høytidelig fest. Tunehytta ble bygd i samarbeid med Tune Miniatyrskytterlag og bestod ved åpningen av en stor sal på 17 x 7 meter, kjøkken, badstu og flere garderober. Anlegget fremsto på alle måter som tidsriktig i 1950.

Endelig gressbane 21. Juli 1957 tapte Tune 2-7 for et meget sterkt Greåker-lag. Tapet var det ingen som tok spesielt tungt, for kampen markerte en ny milepæl i Tune IL sin historie. Dette var den første matchen som ble spilt på klubbens etterlengtede gressbane. Nesten 24 år etter at klubben ble stiftet, kunne Tune spille fotball på eget gress. Banen var blitt til takket være iherdig dugnadsinnsats. Nok en gang hadde klubbens medlemmer tråkket til for å skape et enda bedre anlegg på Grålum. Og den nevnte dugnadsånden har i høyeste grad bestått. I 1985 åpnet man like godt enda en ny gressbane som naturlig nok fikk navnet ”den nye banen”. Like naturlig fikk den gamle banen navnet 2


”gamla”. En iherdig dugnadsinnsats gjorde også at klubben i mange år har disponert en treningsbane med grusunderlag i ”Gropa” bare noen hundre meter unna klubbhuset. Den samme frivillige innsatsen var bærebjelken da Tunehytta noen år senere ble utvidet og pusset opp til det moderne klubbhuset man har i dag. Tunehytta fungerer nå utmerket som et tilholdssted for både aktive og passive medlemmer, samt at det er et ettertraktet lokale for utleie i forbindelse med bryllup, konfirmasjoner og andre festlige anledninger. På fotballbanen er nok høydepunktet da A-laget til Tune IL 29. september i 1990 rykket opp i 2. divisjon.

Endelig kunstgressbane Gleden var stor da Tune IL den 18. November 2009 kunne åpne en flunkende ny kunstgressbane av meget god kvalitet. Nok en gang takket være en solid dugnadsinnsats fra medlemmene.

Mer enn fotball Tune IL forbindes nok i Sarpsborg-distriktet først og fremst for sin fotballgruppe, men klubben har også en egen håndballgruppe som lever i beste velgående med en stor aktivitet på barne- og ungdomssiden. Tidligere hadde Tune IL også aktive innen bandy, friidrett og egen skigruppe. Tune IL var også i mange år en aktiv arrangør av turmarsjen ”Sarpenmarsjen”. Klubben tok initiativet til marsjen i 1976 og i løpet av den neste tiårsperioden ble det solgt hele 10 817 startkort. Dette var turmarsjens gullader og rekorddeltagelsen i ”Sarpenmarsjen” var på hele 1 260 deltagere i 1982. Marsjen var lenge en kjærkommen inntektskilde for Tune IL, men ble etter hvert avviklet da interessen for turmarsjer både lokalt og på landsbasis uteble.

Grålumhallen Tune IL - Håndball ble stiftet i 1945. Siden den gang har medlemsmassen økt til ca. 260 spillere og de er i stadig vekst. Det største medlemsløftet fikk de etter at Grålumhallen ble bygd. I mange år har det høyeste ønske for flere av ildsjelene i håndballgruppa vært en ny idrettshall på Grålum. Håndballgruppa i Tune IL har i mange år levd en nomadetilværelse, der Tindlundhallen på mange måter var ”hjemme”. Sarpsborghallen ble også flittig benyttet til trening. Gleden var derfor stor da en ny flott hall sto ferdig høsten 2009. Den består av en hallflate som måler 40 x 20 meter - med en heisbar lettvegg som kan dele banen. Det er 4 garderober, tribune og kiosk. Tilbudet i dag strekker seg fra 6 år og oppover så langt utøverne selv orker og vil. Håndballgruppa har som eneste klubb i Sarpsborgregionen et Handikap Ungdomslag og et Allidrettslag. De har også sammen med Kalnes videregående skole et tilbud om håndball/idrett for barn i Skolefritidsordningen. I sesongen 2013/2014 stiller de lag i alle klasser opp til 18 år, samt 4 seniorlag. Seniorene er fordelt på 6., 5., og 4. div på damesiden, og et lag i 5.divisjon på herresiden. Vi har spillere fra Sarpsborg, Halden, Fredrikstad, Rygge og Råde.

3


Young Boys og Old Boys Old Boys har eksistert i Tune IL siden tidenes morgen. Siden da har de nedlagt mange dugnadstimer og var blant mye annet helt sentrale under ombyggingen av klubbhuset. Old Boys har sin faste kveld på Hemsen hver onsdag hvor alle verdensproblemer blir løst – mener de selv. Mange av Old Boysmedlemmene har selvsagt vært meget sentrale også på fotballbanen over mange år, men det begynner å bli noen år siden. Young Boys så dagens lys fredag 6. mars 2009, etter at noen ildsjeler tok initiativet til en oppstartfest. Siden den gang har de nedlagt uttalige dugnadstimer og avviklet mange sosiale kvelder på hemsen. Young Boys har sine faste samlinger på hemsen på tirsdager etter en treningsøkt på fotballbanen. Det er heller ikke her fritt for at det løses noen verdensproblemer. Felles for både Young Boys og Old Boys er at de bidrar med betydelig dugnadsinnsats i form av vedlikehold på vårt flotte anlegg og at de besitter ”verdens beste” fotballforståelse. De bidrar også økonomisk i ny og ne.

Midtpunkt Tune IL er et naturlig midtpunkt for mennesker i alle aldre på Grålum, men klubben favner over et større område enn som så. Befolkningen i områdene fra Lande i øst til Solli i vest og fra Trøsken og Øvre Tune i nord til Hannestad Øst i syd, sokner til Tune IL. Dette gjør at klubben har en enormt viktig posisjon i mange barn og unges oppvekst. I jubileumsåret er det i fotballgruppa ca 20 lag og ca 230 aktive medlemmer. I håndballgruppa er det også ca 20 lag og ca 250 aktive medlemmer. Totalt sett er det altså ca 40 lag og nærmere 500 aktive medlemmer i disse to gruppene. Antall tillitsvalgte er godt over 100 personer i hele klubben.

Æresmedlemmer Tune IL har to æresmedlemmer i klubben; Kåre Braadland og Arne Utne har fått sine utmerkelser for sitt mangeårige medlemskap og uvurderlige innsats gjennom mange år.

September 2013 Gard Juul Hansen Leder Gard Juul-Hansen

4


Formenn (leder f.o.m. 1995) i Tune IL gjennom 80 år

1933 – 1934

Karl Nordmo

1934 – 1936

Bjarne Ahlsen

1936 – 1937

Kristian Kristiansen

1937 - 1938

Georg M Olsen

1938 – 1940

Knut Sørli

1940 – 1941

Nicolai Skjelle

1945 – 1949

Nicolai Skjelle

1949 – 1951

Asbjørn Nicolaysen

1951 – 1960

Erik Nordtug

1960 - 1964

Torolf Aaserød

1964 – 1968

Gunnar Skovdahl

1968 – 1974

Tor Minge

1974 – 1979

Arne Utne

1979 – 1982

Arne Fred Sandtangen

1982 – 1986

Thomas Graham

1986 – 1987

Dag Svendsen

1987 – 1990

Gunnar Abrahamsen

1990 – 1991

Thomas Graham

1991 – 1999

Øivind Skjelle

2000 – 2007

Arne Utne

2008 – d.d.

Gard Juul Hansen

5


6

1. Jens Einar Simensen, 2. Henning Talgoe, 3. Bjørn Hexeberg, 4. Tommy Hansen 1. Egon Sundell, 2. Gard Juul‑Hansen, 3. Dag Sletner

tune il - HOVEDSTYRET - 2013


7 1. Thormod Holm, 2. Andre Holm, 3. Lars Eid, 4. Joakim Nilsen 1. Morten Stensgård, 2. Tommy Hansen, 3. Dag Sletner

ANLEGGSKOMITEEN


8

1. Morten Stensgård, 2. Grethe Stensgård, 3. Tove Holm, 4. Irene Hansen, 5. Thormod Holm

HUSSTYRET


Tunegutt HEI, Tunegutt HEI, Tunegutt HEI, HEI, HEI! Trygghet og mestring gir trivsel! Tune IL er en av de største breddeklubbene i Sarpsborg, og vi ønsker at klubben vår skal være en god og trygg klubb for store og små fotballspillere. Vi jobber for å etterleve mottoet til NFF ; «Trygghet og mestring gir trivsel», og ønsker å tilby et godt sportslig tilbud til alle som har lyst til å spille fotball i Tune. Vi samarbeider også tett med Sarpsborg 08 slik at ungdomsspillere som har de rette ambisjonene, treningsiveren og holdningene skal ha mulighet til å drive idretten lenger. Flere av spillerne på Sarpsborg 08’s juniorlag og A-lag, både på jente- og guttesiden, har bakgrunn i Tune IL, og det er vi som klubb stolte av. 10. september er det 80 år siden Tune IL ble stiftet, og i dag består fotballgruppa av ca 220 spillere fordelt på 20 lag i årets seriespill, 4 av disse er jente-/damelag. A-laget på herresiden rykket opp i fjor og spiller denne sesongen i 5.divisjon. Vi har et flott baneanlegg som vi er veldig stolte av.. En ny kunstgressbane som ble anlagt for 4 år ? siden, brukes flittig av små og store, og gjør at fotballen i Tune er blitt en helårsidrett. I tillegg har vi en gressbane, eller «Gamla», som den heter på folkemunne. Anleggsgruppa vår gjør en fantastisk jobb hele året for å legge til rette for at det skal kunne spilles fotball, det være seg snømåking, fylle på kuler i kunstgresset, merke «gamla», vedlikehold av klubbhuset osv.. Til slutt vil vi takke alle trenere, lagledere, publikum og samarbeidspartnere. Uten dere ville det vært umulig å drive en slik klubb som Tune IL ønsker å være. Det er gøy å spille fotball i Tune IL! Gratulerer med jubileet til alle Tunegutter og –jenter

Mvh Styret i Tune IL-fotball. Henning Talgø, Fotballformann Lars Erik Olsen, Kasserer Tom Gunnar Jensen, Leder ungdomsavdelingne Alf-Martin Nygård, Leder barneavdelingen Odd Olav Aamodt, Web-ansvarlig Svein Gunnar Jensen, Markedssjef Harald Pettersen, Styremedlem Øystein Drillestad, Styremedlem

9


10

1. Harald Pettersen, 2. Henning Talgoe, 3. Svein Gunnar Hansen, 4. Tom Gunnar Jensen, 5. Lars Erik Olsen 1. Odd Olav Aamodt, 2. Alf‑Martin Nygård, 3. Øystein Drillestad

tune il - fotballstyret - 2013


11

1. Terje Bjerklund, 2. Odd Willy Hansen, 3. Odd Olav Aamodt, 4. Bjørn Jelsness, 5. Jon Martin Pettersen 1. Jan Roger Johansen, 2. Thomas R Nilsen, 3. Joakim Nilsen

TRENERE OG LAGLEDERE


12

1. Morthen Elvestad, 2. Isak Støylen Grandahl, 3. Marius Hobbelstad Bjerkenes, 4. Ludvig Sebastian Heisholt, 5. Noah Andre Jessesen, 6. Morten Fjeldberg 1. Ådne Elvestad, 2. Fredrik Bill Aamodt, 3. Robin Fjeldberg 1. Nikolai Farbrot, 2. Nicolai Meidell, 3. Leander Olsen, 4. Mathias Jessesen FRAVÆRENDE: Knut Ole Simonsen

G-2006


G-2006 Fredrik Bill Aamodt

Marius Bjerkenes

Ă…dne Elvestad

Nikolai Farbrot

Robin Fjeldberg

Isak Støylen Grandahl

Ludvig Sebastian Heisholt

Mathias Jessesen

Noah Andre Jessesen

Nicolai Meidell

Leander Olsen

13


14

1. Svein Gunnar Hansen, 2. Mathias Scheele Hauge, 3. Blendi Rexhepi, 4. Truls Andersen, 5. Dag Hauge, 6. Emil Østermark Ådalen, 7. Vebjørn Sørensen, 8. Hans Petter Bredholt 1. Espen Spondalen, 2. Ola Bogetvedt Johannessen, 3. Isak Lund, 4. Olav Hansen, 5. Sander Skaar, 6. Daniel Skjelle Spondalen, 7. Stefan Albert Vlad, 8. Jeremias Ryste Odden, 9. Lars Henning Stang 1. Jesper A. Tømmerholt, 2. Jesper Søstrand, 3. Jakob Solgaard Stang, 4. Jonathan Evensen, 5. Jonathan Heidenberg Andersen, 6. Sebastian Danielsen Berg, 7. Filip Eriksen 1. Oliver Bredholt, 2. Oscar Mathisen, 3. Adrian Evensen, 4. Mathias Lundby, 5. Nicklas Halvorsen, 6. Arian Kamil FRAVÆRENDE: John Olav Mathiesen

G-2005


G-2005 Jonathan H. Andersen

Jesper Andreas Tømmerholt

Oliver Bredholt

Sebastian Danielsen Berg

Filip Eriksen

Adrian Evensen

Jonathan Evensen

Olav Hansen

Mathias Scheele Hauge

Ola Bogetvedt Johannessen

Arjan Kamil

Isak Lund

Matias Lundeby

Oscar Mathisen

Blendi Rexhepi

Jeremias Ryste Odden

Sander Skaar

Daniel Skjelle Spondalen

Jakob Solgaard Stang

Vebjørn Sørensen

Jesper Søstrand

Stefan Albert Vlad

Emil Østermark Ådalen

15


16 1. Vilde Bjelland, 2. Thea Marie Aanes, 3. Mathilde Emilsen Bäckstrøm 1. Amanda Kraft‑Hansen, 2. Jenny Siggerud, 3. Celina Hansen

J-05-06


J- 05-06 Thea Marie Aanes

Vilde Bjelland

Amanda Kraft-Hansen

Jenny Siggerud

Mathilde Emilsen Bäckstrøm

17

Celina Hansen


18

1. Bjørn Jelsness 1. Emil Haakenstad, 2. Adrian Thon Johansen, 3. Edvin Anker Oliversen, 4. Shawn Amir Arshad, 5. Erik Andreas Bratli, 6. Erlend Brautaset, 7. Eirik Ødmann Klemsdal 1. Odd Olav Aamodt, 2. Johannes Arntsen, 3. Håvard Skjøren Jørgensen, 4. Benjamin Olsen, 5. Jørgen Nikolai Klausen, 6. Markus Bill Aamodt, 7. Jan Roger Johansen 1. Noah Alexander Rake, 2. Mats Jelsness, 3. Tormod Simonsen, 4. Hermann Rekstad, 5. Jesper Häggblom Sætherbakken

G-2004


G-2004 Johannes Arntsen

Shawn Amir Arshad

Markus Bill Aamodt

Erik Andreas Bratli

Erlend Brautaset

Emil Haakenstad

Jesper Häggblom Sætherbakken

Mats Jelsness

Adrian Thon Johansen

Håvard Skjøren Jørgensen

Jørgen Nikolai Klausen

Eirik Ødmann Klemsdal

Edvin Anker Oliversen

Benjamin Olsen

Noah Alexander Rake

Hermann Rekstad

Tormod Simonsen

19


20

1. Rikke Ramberg, 2. Elin Berg Olsen, 3. Josefine Heidenberg Hansen, 4. Kajsa Elvestad 1. Kathrine Drillestad, 2. Henriette Drillestad, 3. Rakel Støylen Grandahl, 4. Kaja Fodstad Larsen 1. Synne Siggerud, 2. Hanna Isabel Sandli, 3. Olivia Fodstad Grigson FRAVÆRENDE: Ella Filippa Albertsen

J-2003


J-2003 Henriette Drillestad

Kaisa Elvestad

Olivia Fodstad Grigson

Rakel Støylen Grandahl

Josefine Hansen

Elin Berg Olsen

Rikke Ramberg

Hanna Isabel Sandli

Synne Siggerud

21


22

1. Mathias Sætherbakken, 2. Tobias Kraft‑Hansen, 3. Sigmund Nyvoll, 4. Storm Bjelland 1. Sindre Nyvoll, 2. Sjur Alexander Heisholt, 3. Jørgen Haslien, 4. Håkon Kalnes Bjerkeli, 5. Sten Ove Hansen 1. Mikkel Haslien, 2. Phillip Ek, 3. Mikael Kamil, 4. Simen Bakkenget Aarvik FRAVÆRENDE: Ole Christopher Strømme Eide, Thomas Kristianslund

G-2003


G-2003 Simen Bakkenget Aarvik

Storm Bjelland

Håkon Kalnes Bjerkeli

Phillip Ek

Jørgen Haslien

Mikkel Haslien

Sjur Alexander Heisholt

Mikael Kamil

Tobias Kraft-Hansen

Sigmund Nyvoll

Mathias Sætherbakken

23


24

1. Ola Sander Martinsen, 2. Benjamin Minge Vestby, 3. Nashat Jasim, 4. Stian Evensen, 5. Torbjørn Johan Heyerdal Ødegård, 6. Jørgen Bjørkmann Eid, 7. Oliver Lunde 1. Martin Michalsen, 2. Didrich Gade‑Noreng, 3. Jon Henrik Aas, 4. Martin Melleby, 5. Sina Jahani, 6. Mikkel Øby‑Olsen, 7. Arne Kristoffer Aaserød 1. Mats Teodor Nilsen, 2. Didrik Mathias Roen, 3. Fredrik Bache Anthonsen, 4. Erik Nygård, 5. Aaron Amir Arshad

G-2002


G-2002 Jon Henrik Aas

Jafar Alezaijawi

Fredrik Bache Anthonsen

Aaron Amir Arshad

Jørgen Bjørkmann Eid

Stian Evensen

Didrich Gade-Noreng

Torbjørn Johan Heyerdal Ødegård

Sina Jahani

Nashat Jasim

Oliver Lunde

Ola Sander Martinsen

Martin Melleby

Benjamin Minge Vestby

Mats Teodor Nilsen

Erik Nygård

Didrik Mathias Roen

Mikkel Øby Olsen

25


26

1. Michael Andre Birkeland, 2. Kasper Lien, 3. Aleksander Hammer Olsen, 4. Øystein Drillestad, 5. Sander Langsholdt, 6. Stein Eskil Langsholt, 7. Marcus Pettersen 1. Geir Brautaset, 2. Anders Drillestad, 3. Oscar Reiersen, 4. Sivert Johan Brautaset, 5. Fredrik Lillestrand, 6. Svein Birkeland 1. Adib Darwishi, 2. Trym Nilsen Watterud, 3. Emil Johansen, 4. Simon Nilsen, 5. Jesper Korneliussen

G-2001


G-2001 Michael Andre Birkeland

Sivert Johan Brautaset

Adib Darwishi

Anders Drillestad

Aleksander Hammer Olsen

Emil Johansen

Jesper Korneliussen

Sander Langsholdt

Stein Eskil Langsholt

Kasper Lien

Fredrik Lillestrand

Simon Nilsen

Marcus Pettersen

Oscar Reiersen

Trym Nilsen Watterud

27


28

1. Ole Aleksander Jamessen, 2. Michael Tangen, 3. Nikolai Nordby Elven, 4. Emil Hansen, 5. Daner Rostami, 6. Niklas Pedersen 1. Ted‑Martin Rosseland, 2. Muhammed Baker Abo‑Tabrah, 3. Tarjei Bjor Aasbø, 4. Zaid Amir Altamemi, 5. Viktor Holm, 6. Daniel Kristiansen, 7. Kasper Oliversen 1. Håkonn Eriksen, 2. Hamza Omar, 3. Tobias Ravn, 4. Nophhadol Olsen, 5. Jacob Tangen, 6. Fredrik Kaspersen 1. Jonas Samuelsen, 2. Kristian Holm, 3. Alan Mousa, 4. Hassan Amir Altamemi, 5. Martin Molteberg Nicolaysen FRAVÆRENDE: Jonathan Opstad Arnesen

G-14


G-14 Hassan Amir Altamemi

Zaid Amir Altamemi

Muhammed Baker Abo-Tabrah

Tarjei Bjor Aasbø

Niclas Friden Persen

Emil Hansen

HĂĽkon Henriksen

Kristian Holm

Viktor Holm

Fredrik Kaspersen

Daniel Kristiansen

Martin Molteberg Nicolaysen

Alan Mousa

Nikolai Nordby Elven

Kasper Oliversen

Nophhadol Olsen

Hamza Omar

Tobias Ravn

Ted-Martin Rosseland

Daner Rostami

Jonas Samuelsen

Jacob Tangen

Michael Tangen

29


30

1. Soleiman Sharifi, 2. Jonas B Aarvik, 3. Odd Willy Hansen, 4. Patrick Paulsboe, 5. Chris Niclas Brathseth 1. Andreas Birkeland, 2. Kjetil Skram, 3. Kornelius Lien 1. Andreas Melleby, 2. Christoffer G Isnes, 3. Sajjad Hussein, 4. Tobias Ekrem FRAVÆRENDE: Marius Langsholdt

G-17


G-17 Jonas B Aarvik

Andreas Birkeland

Chris Nicklas Braseth

Tobias Ekrem

Sajjad Hussein

Soraj Ilyas Salih

Christoffer G Isnes

Kornelius Lien

Andreas Melleby

Patrick Paulsboe

Soleiman Sharifi

Kjetil Skram

31


32

1. Pia Madelen Heiskanen, 2. Julie Vikheim Bjerklund, 3. Signe Marie Norèn, 4. Johanne Garcia Depresno, 5. Marie Garcia Depresno, 6. Stine Marie Skogsrud, 7. Anneli Fjeld 1. Alexandra Gresholdt, 2. Dina Evensen, 3. Kaziwa Poya, 4. Sara S. Hansen 1. Martine Jacobsen, 2. Cajsa Trøsberget, 3. Kashan Poya, 4. Ida Karina Molteberg Kristiansen, 5. Mathilde Nilsen FRAVÆRENDE: Henriette Ø. Aaserød, Kamilla Gundersen

J-17


J-17 Julie Vikheim Bjerklund

Johanne Garcia Depresno

Marie Garcia Depresno

Dina Evensen

Anneli Fjeld

Alexandra Gresholdt

Sara S. Hansen

Pia Madelen Heiskanen

Martine Jacobsen

Kaja Kristiansen

Mathilde Nilsen

Signe Marie Norèn

Kashan Poya

Kaziwa Poya

Stine Marie Skogsrud

33


34

1. Thomas R Nilsen, 2. Vegard Broback Hansen, 3. Joakim Pedersen, 4. Magnus Korneliussen, 5. Kevin Jashiri, 6. Soraj Salih Ilyas, 7. Andreas Jensen, 8. Jonas Sogn Hansen 1. Henrik Alme, 2. Magnus Eriksen, 3. Arne Kristoffer Aaserød, 4. Anders Grandahl, 5. Jørgen Bråten, 6. Henrik Hansen 1. Tobias Perez Nielsen, 2. Johannes Westborg, 3. Christian Granholmen, 4. Kasper Christoffersen, 5. Kim Dennis Dokken Karlsen FRAVÆRENDE: Martin Michalsen

G-19


G-19 Arne Kristoffer Aaserød

Henrik Alme

Mads Jørgen Bråten

Kasper Christoffersen

Magnus Eriksen

Anders Grandahl

Christian Granholmen

Henrik Hansen

Vegard Broback Hansen

Kevin Jashari Bjerk

Andreas Jensen

Kim Dennis Dokken Karlsen

Magnus Korneliussen

Tobias Perez Nielsen

Joakim Pedersen

Jonas Sogn Hansen

Johannes Westborg

35


36

1. Anne‑Grethe Zimmermann, 2. Rebecca Pedersen, 3. May‑Liss B. Johansen 1. Lise Eirin Carlsen, 2. Charlotte Marie Carlsen, 3. Sofia Rahhaoui FRAVÆRENDE: Lise Lotte Dalen, Maren Adersenn, Linn Therese Molteberg Kristiansen, Maren Andersen, Laila Hannan Rahhoui

DAMER


DAMER Charlotte Marie Carlsen

Lise Eirin Carlsen

Sofia Rahhaoui

Anne-Grethe Zimmermann

May-Liss B. Johansen

37

Rebecca Pedersen


38

1. Pavel Bulavski, 2. Remi Ingebrigtsen, 3. Arne Kristoffer Aaserød, 4. Kristian Witnes, 5. Jon Martin Pettersen, 6. Emil Bergstrøm Nicolaysen, 7. Jonas Arntsen 1. Lars Erik Eriksen, 2. Jørgen Andersen, 3. Rune Thorsteinsen, 4. Henrik Hansen, 5. Cristoffer Lien 1. Andreas Melleby, 2. Krister Aleksander Eikrem Larsen, 3. Soraj Salih Ilyas, 4. Mikael Lilletvedt, 5. Andre` Midtfjeld FRAVÆRENDE: Ole Aleksander Jamessen, Per Kristian Kjuul Førrisdal, Anders Ringsrød, Kristian Bjerketvedt, Lasse Johansen

HERRER


HERRER Arne Kristoffer Aaserød

Jørgen Andersen

Jonas Arntsen

Pavel Bulavski

Lars Erik Eriksen

Henrik Hansen

Soraj Salih Ilyas

Remi Ingebrigtsen

Krister Larsen

Christoffer Lien

Mikael Lilletvedt

Andreas Melleby

Andre` Midtfjeld

Emil Bergstrøm Nicolaysen

Jon Martin Pettersen

Rune Thorsteinsen

Kristian Witnes

39


40

1. Jon Evensen, 2. Petter Kalnes, 3. Joakim Nilsen, 4. Pål Andresen, 5. Svein Brevik, 6. Richard Grigson, 7. Øystein Knold, 8. Øystein Drillestad, 9. Tommy Hansen 1. Bjørn Hexeberg, 2. Alf‑Martin Nygård, 3. Lars Hansen, 4. Lenar Berby, 5. Kai Urholmen, 6. Lars Gøran Gustavsen, 7. Morten Urholmen, 8. Odd Olav Aamodt, 9. Lars Erik Olsen 1. Henning Talgoe, 2. Dag Sletner, 3. Thormod Holm, 4. Gard Juul‑Hansen, 5. Tom Talgø, 6. Lars Eid

YOUNG BOYS


41

1. Thomas Graham, 2. Tore Abrahamsen, 3. Bjørn Langnes, 4. Leif Eriksen, 5. Egil Nicolaisen, 6. Ivar Haugeli, 7. Terje Berby 1. Christer Andersen, 2. Tore Karlsen, 3. Arne Utne, 4. Egon Sundell, 5. Øyvind Skjelle

OLD BOYS


LITT OM TUNE IL HÅNDBALL Tune IL Håndball ble stiftet i 1945. I perioden frem til 2005 gikk litt opp og ned i forhold til medlemmer og aktivitet, men i 2005 ble det tatt en avgjørelse som har fått stor betydning for videre drift av klubben vår: I 2005 var vi ca 30 spillere i klubben og vi var i ferd med å bli slettet fra håndballkartet. Da tok noen av våre tillitsvalgte grep om saken og det ble bestemt at vi skulle satse på å overleve som klubb. Siden den gang har medlemsmassen økt til ca. 260 spillere og vi er stadig i vekst. Det største medlemsløftet fikk vi etter at Grålumhallen ble bygd. Tilbudet vårt i dag strekker seg fra 6 år og oppover så langt utoverne selv orker og vil. Vi har som eneste klubb i Sarpsborgregionen et Handikap Ungdoms lag og et Allidrettslag. Vi har også sammen med Kalnes videregående skole et tilbud om håndball/idrett for barn i Skolefritidsordningen. I 2005 var vi 3 lag nå er vi 17 lag fordelt på 4 seniorlag og 13 lag fra 9 til 18 år. I sesongen 2013/2014 stiller vi lag i alle klasser opp til 18 år, samt 4 seniorlag. Seniorene er fordelt på 6., 5., og 4. div på damesiden, og et lag i 5.divisjon på herresiden. Vi har spillere fra Sarpsborg, Halden, Fredrikstad, Rygge og Råde. Vi har ca 70 tillitsvalgte og trener i klubben. Tune IL Håndball er en breddeklubb og skal ta vare på alle som har lyst til å spille håndball. Det har likevel vært eksempler opp igjennom tidene om at det fint går an å bli en god håndballspiller i klubben. En av dagens spillere i Fredrikstad Ballklubb startet håndballkarrieren i Tune som ungjente. Vi er også en del av den nystartede klubben SarpsborgAlliansen. Dit skal vi sende spillere som har ferdigheter, ønske og motivasjon til å bli en enda bedre håndballspiller, og spillere som gjerne vil satse på håndballkarrieren. Vi utdanner våre egne trener og dommere. Utdanning av egne trenere er noe vi fremdeles vil satse på å opprettholde. Vi har til en hver tid ca 10-15 dommere og barnekampledere. Vi har et bra opplegg for utdanning av dommere, og vi får ca 10 nye dommere hvert år. Tune Quality Cup, nå Tune Senter Cup, var den største inntektskilden for klubben i starten. Etter at vi har startet å avholde denne på høsten har den minket i omfang, men vi arbedier stadig for å løfte cupen til dit den tidligere var. Omsetningen i klubben har har økt fra ca 300 TNOK til ca 1,3 MNOK på de siste årene. Den store økningen av medlemmer og aktivitetsnivå i klubben har bydd på utfordringer økonomisk sett, men vi arbeider kontinuerlig med å bedre økonomien. Bla er vi svært takknemlige for støtten fra våre sponsorer, samtidig som vi ønsker nye sponsorer hjertelig velkomne. Vi vil takke spillere, trenere, tillitsvalgte, styret og alle andre som stiller opp for klubben og hjelper til. Uten dere hadde det ikke gått. Vi vil også takke våre sponsorer:

43


46

1. Ole V Andersen, 2. Marius Raae, 3. Jens Einar Simensen, 4. Kristian B Larsen, 5. Samy Strømme Taha 1. Ida Kongsbakk, 2. Heidi Braathen, 3. Marianne Arnesen, 4. Lisbeth B Eriksen

HÅNDBALL STYREMEDLEM


47

1. Ole Virkam Andersen, 2. Ole Henning Undrum, 3. Maja Spetaas 1. Terje Rudlende, 2. Lars Frode Arnesen, 3. Alf Jørgen Eriksen, 4. Jan Frode Aanes, 5. Petter Veel, 6. Thor Arne Braathen, 7. Kristian Larsen, 8. Marius Raae 1. Pål Olsen, 2. Azra Bø‑Delic, 3. Sille Solberg, 4. Heidi Bjelland, 5. Linnca Jacobsen Raae, 6. Morgan Pettersen FRAVÆRENDE: Thor Arne Braathen, Kathrine Lundh, Ole Vikram Andersen, Rune Andreassen, Terese Thulin, Tonje Akerholt, Anne Nygård, Christine Ringsrød, Christin Sande, Øystein Drillestad, Thomas Haglund, Lisa Aldridge, Marte Bergseth, Ida Kongsbakk, Jørgen Thulin, Eirin Stenshorne, Linnca Jacobsen Raae

TRENERe


48

1. Tonje Titlestad, 2. Mari Titlestad, 3. Anna Paul, 4. Hanna Jøers, 5. Annette Paul 1. Maria Stenberg, 2. Nora Skrøland Berg, 3. Sylvia Karlsrudengen‑Eilertsen FRAVÆRENDE: Ine Lovise Brusevold, Emma Anny Mikkelsen, Elisa Nilsen, Aurora Taha

HÅNDBALL J06


HÅNDBALL J06 Nora Skrøland Berg

Hanna Jøers

Maria Stenberg

Mari Titlestad

Sylvia K.-E.

49

Anna Paul


50

1. Marthe Degnes, 2. Veslemøy Karlsrudengen‑Eilertsen, 3. Sara Grandahl, 4. Frida Emilie Bøe Skarpnord, 5. Helene Trinborg 1. Emma Brudalen Arnesen, 2. Christian Back‑Storløkken, 3. Pernille Borgli, 4. Karl Henrik Søstrand, 5. Maya Marie Johansen FRAVÆRENDE: Jenny Elise Kristiansen, Cassandra Freiberger, Thea‑Emilie Jostem Nilsen, Josefine Flater Lislerud

HÅNDBALL JENTER OG GUTTER 06-07


HÅNDBALL JENTER OG GUTTER 06-07

Pernille Borgli

Emma Brudalen Arnesen

Frida Emilie Bøe Skarpnord

Marthe Degnes

Sara Grandahl

Maya Marie Johansen

Veslemøy K.-E.

Karl Henrik Søstrand

Helene Trinborg

51


52

1. Sille Solberg, 2. Teddy Tune, 3. Heidi Bjelland 1. Jan Frode Aanes, 2. Helene Christensen, 3. Vilde Bjelland, 4. Frida Maria Sørli, 5. Frida Nyseth Bakke, 6. Hannah Isabelle Klemsdal, 7. Sara Adam Alasow, 8. Mathilde Emilsen Bäckstrøm, 9. Thea Marie Aanes, 10. Marikken Christensen, 11. Terje Rudlende 1. Helene Greaker, 2. Amalie Haugen, 3. Anna Lystad, 4. Thilda Solberg‑Hansen, 5. Matilde Hamre, 6. Anna Baardsen 1. Live Rudlende, 2. Linneá Czwartek‑Takelund, 3. Nora Kolstad Abelson, 4. Benedicte Jessesen, 5. Mathea Jessesen, 6. Tuva Skaar, 7. Mia Rognhaug Hagen FRAVÆRENDE: Mie Amalie Brenden

HÅNDBALL J05


HÅNDBALL J05

Thea Marie Aanes

Sara Adam Alasow

Anna Baardsen

Vilde Bjelland

Mathilde Emilsen Bäckstrøm

Helene Christensen

Marikken Christensen

Linneá Czwartek-Takelund

Helene Greaker

Mathilde Hamre

Amalie Haugen

Benedicte Jessesen

Mathea Jessesen

Hannah Isabelle Klemsdal

Nora Kolstad Abelson

Anna Lystad

Frida Nyseth Bakke

Mia Rognhaug Hagen

Live Rudlende

Tuva Skaar

Thilda Solberg-Hansen

Frida Maria Sørli

53


54

1. Anne Nygård, 2. Madelen Olsen, 3. Emma Linnea Bøe Skarpnord, 4. Mina Titlestad, 5. Mathea Lystad, 6. Charlotte Svartedal Aasen, 7. Vidar Solbrekke 1. Oda Sandtangen, 2. Leah Maria Solbrekke, 3. Emma Lykke Johannessen, 4. Maiken H. Prøytz 1. Maren Elise Nygård, 2. Emma Karoline Hansen, 3. Asrin Dawishi, 4. Annika Jakstad Olsen, 5. Emilie Kolshus FRAVÆRENDE: Celina Mikkelsen, Mina Oline Ringsrød

HÅNDBALL J04


HÅNDBALL J04 Charlotte Svartedal Aasen

Emma Linnea Bøe Skarpnord

Asrin Dawishi

Emma Karoline Hansen

Annika Jakstad Olsen

Emma Lykke Johannessen

Emilie Kolshus

Mathea Lystad

Maren Elise Nygård

Madelen Olsen

Maiken H. Prøytz

Oda Sandtangen

Leah Maria Solbrekke

Mina Titlestad

55


56

1. Pål Olsen, 2. Lars Frode Arnesen, 3. Alf Jørgen Eriksen 1. Rikke Ramberg, 2. Leah Berg Pejby, 3. Henriette Drillestad, 4. Emilie G Arnesen, 5. Mie Amalie Brenden, 6. Hannah Elise Bråthen 1. Andrea Marie W Høydahl, 2. Lea Høisæther, 3. Elly Ann Hoel, 4. Ida Sofie Aa Bredholt, 5. Alisa Curkic 1. Kaia Bogetvedt Johannessen, 2. Olivia Fodstad Grigson, 3. Frida Eriksen, 4. Elin Berg Olsen, 5. Julia Minge FRAVÆRENDE: Ella Filippa Albertsen, Maja Sulka

HÅNDBALL J03


HÅNDBALL J03 Emilie G Arnesen

Ida Sofie Aa Bredholt

Mie Brenden

Hannah Elise Bråthen

Alisa Curkic

Henriette Drillestad

Frida Eriksen

Elly Ann Hoel

Lea Høisæther

Andrea Høydal

Kaia Bogetvedt Johannessen

Julia Minge

Elin Berg Olsen

Leah Berg Pejby

Maja Sulka

57


58

1. Maya Bateman, 2. Marie Vestby, 3. Terese Thulin, 4. Eline Bratteberg Steen, 5. Karoline Hove Gjøs 1. Julie Johnsen, 2. Emilie T. Ludvigsen, 3. Emilie Søby, 4. Silje Kalnes, 5. Asora Andersen 1. Selma Halstensen, 2. Amanda Krange Edvardsen, 3. Emilie Hansen Taha, 4. Tuva Thulin, 5. Linn Nathalie Sikkeland FRAVÆRENDE: Celina Sætre, Amalie Jensen, Tuva Reiss, Thea Emilie Ringsrød, Linn Cecilia Magnusssen, Iselin Skjelle Spondalen, Frida Minge Brynhildsen

HÅNDBALL J02


HÅNDBALL J02 Asora Andersen

Maya Bateman

Karoline Hove Gjøs

Selma Halstensen

Julie Johnsen

Silje Kalnes

Amanda Krange Edvardsen

Emilie T. Ludvigsen

Linn Nathalie Sikkeland

Eline Bratteberg Steen

Emilie Søby

Emilie Hansen Taha

Tuva Thulin

Marie Vestby

59


60

1. Sofie Rangøy Andreassen, 2. Mia Sandtangen, 3. Hedda Ramberg, 4. Marte Sofie Johansen, 5. Sofie Albertsen, 6. Hanna Bratli, 7. Benedicte Jacobsen Roen 1. Marianne Sandtangen, 2. Matilde Grigson, 3. Malin Sande Diskerud, 4. Hanna Pettersen, 5. Hanna Ringdalen, 6. Emma Høisæther, 7. Lina Høisæther, 8. Aurora Skarning Kamperhaug, 9. Christin Sande 1. Thea Toll Engebretsen, 2. Maja Westborg, 3. Nora Holstad Pedersen, 4. Jenny Ødegaard Ottesen, 5. Helene Hauge FRAVÆRENDE: Rikke Halvorsen, Silje Solbakken, Tuva Elisabeth Møller Eriksen, Eileen Arnesen

HÅNDBALL J01


HÅNDBALL J01 Emilie G Arnesen

Ida Sofie Aa Bredholt

Mie Brenden

Hannah Elise Bråthen

Alisa Curkic

Henriette Drillestad

Frida Eriksen

Elly Ann Hoel

Lea Høisæther

Andrea Høydal

Kaia Bogetvedt Johannessen

Julia Minge

Elin Berg Olsen

Leah Berg Pejby

Maja Sulka

61


62

1. Nora Marie Helgesen, 2. Anniken Opstad, 3. Eline K. Bjerkeli, 4. Hedda Nørgaard, 5. Donika Neziri, 6. Sandra Braathen, 7. Mathilde Johansen, 8. Sofie Albertsen 1. Azra Bø‑Delic, 2. Sofie Karoline Bjerkholt, 3. Maren Sofie Stang, 4. Sandra Marie Thorbjørnsen, 5. Andrine Andersen, 6. Kanjau Poya, 7. Linnca Jacobsen Raae 1. Ingrid Edvardsen, 2. Susanne Vee Hansen, 3. Leonora Opstad Arnesen, 4. Oda Toll Engebretsen, 5. Mia Dahlin Jørgensen

HÅNDBALL J00


HÅNDBALL J00

Andrine Andersen

Leonora Opstad Arnesen

Eline K. Bjerkeli

Sofie Karoline Bjerkholt

Sandra Braathen

Ingrid Edvardsen

Oda Toll Engebretsen

Susanne Vee Hansen

Nora Marie Helgesen

Mathilde Johansen

Mia Dahlin Jørgensen

Donika Neziri

Hedda Nørgaard

Anniken Opstad

Kanjau Poya

Maren Sofie Stang

Sandra Marie Thorbjørnsen

63


64

1. Ole Vikram Andersen, 2. Sara Sofie Kalnes, 3. Martyna Florentyna Makowska, 4. Marie Steiro, 5. Kristine Helgesen Juvkam, 6. Petter Veel 1. Ida Marie Gulbrandsen, 2. Siri Berg Olsen, 3. Frida Ravneng Haug, 4. Thea Kristine Martinsen, 5. Mathilde Christin Nilsen 1. Hedda Stangebye Kristiansen, 2. Kari Holstad Pedersen, 3. Emma Pedersen FRAVÆRENDE: Eline Skjæringrud

HÅNDBALL J99


HĂ…NDBALL J99 Sara Sofie Kalnes

Hedda Stangebye Kristiansen

Martyna Florentyna Makowska

Thea Kristine Martinsen

Mathilde Christin Nilsen

Siri Berg Olsen

Emma Pedersen

Kari Holstad Pedersen

Frida Ravneng Haug

Marie Steiro

65


66

1. Ida Marie Gulbrandsen, 2. Sofie Andonov, 3. Marius Raae, 4. Sunniva Kvame, 5. Nina Saidi 1. Kristian B Larsen, 2. Kristine Helgesen Juvkam, 3. Malin C. Birkeland, 4. Andrea Fraugerud, 5. Sarah Desirè Karlsen, 6. Tommy Torkildsen 1. Aurora Torkildsen, 2. Marie Nilsen Ludvigsen, 3. Carina Helseth

HÅNDBALL J98


HĂ…NDBALL J98 Sofie Andonov

Malin C. Birkeland

Andrea Fraugerud

Ida Marie Gulbrandsen

Carina Helseth

Kristine Helgesen Juvkam

Sarah Desirè Karlsen

Sunniva Kvame

Marie Nilsen Ludvigsen

Nina Saidi

Aurora Torkildsen

67


68

1. Marita Hagen Andersen, 2. Marthe Simensen, 3. Hedda Tvete Syversen, 4. Annikken Grandal, 5. Iselin Borgen, 6. Thor Arne Braathen 1. Hanna Grimstad, 2. Frida Elise H. Pettersen, 3. Silje Therese Karlsen, 4. Ann Kristin Weberg, 5. Sanna Sofie Kongsbakk FRAVÆRENDE: Maria Gunnersen, Andrine Grasto, Emmy Andrea Høiseth, Erle Anett Sandtorp, Eirin Nilsen

HÅNDBALL J97


HĂ…NDBALL J97 Marita Hagen Andersen

Iselin Borgen

Hanna Grimstad

Silje Therese Karlsen

Sanna Sofie Kongsbakk

Anniken G. Kristensen

Frida Elise H. Pettersen

Marthe Simensen

Hedda Tvete Syversen

Ann Kristin Weberg

69


70

1. Emmy Andrea Høiseth, 2. Thomas Haglund, 3. Elin Emilie Haglund 1. Julie Lundmark, 2. Erle Anett Sandtorp, 3. Caroline G. Arnesen, 4. Camilla Jellestad Demmene, 5. Anette Vestby, 6. Johanne Marie Aas 1. Ingrid Synnøve Aaserød, 2. Linn Jeanette Nettum Kjønnås, 3. Sara Thoreby FRAVÆRENDE: Maren Lovise Øby, Emma Kristine Borgaas, Maria Elisabeth Dyre

HÅNDBALL J96


HÅNDBALL J96 Johanne Marie Aas

Ingrid Synnøve Aaserød

Caroline G. Arnesen

Camilla Jellestad Demmene

Elin Emilie Haglund

Emmy Andrea Høiseth

Linn Jeanette Nettum Kjønnås

Julie Lundmark

Erle Anett Sandtorp

Sara Thoreby

Anette Vestby

71


72

1. Emely Kaspersen, 2. Maja Spetaas, 3. Anne Nygård, 4. Yvonne Therese Osnes, 5. Veronica Arntsen, 6. Caroline Molvær, 7. Ida Helen Harnes Berg 1. Thor Arne Braathen, 2. Azra Bø‑Delic, 3. Marianne Bjørling, 4. Linnca Jacobsen Raae, 5. Anette Nesøen, 6. Sara Sævarang, 7. Ole Henning Undrum 1. Morgan Pettersen, 2. Christine Ringsrød, 3. Desire Johansen, 4. Julie Saugstad, 5. Malin Borge, 6. Ellen Kristin Bache‑Mathiesen, 7. Stian Braathen FRAVÆRENDE: Christina S. Dahlseng, Trine Groth, Elise Skovly, Mari‑Helen Borgen Sogn, Marie Holmskau, Caroline Ødegård, Tina Olavesen, Cathrine Ovrid, Caroline Kokkim Kultorp, Cicilie Trede, Marita Evensen, Line Furø Hagen, Maren Petrine Amundsen, Andrea Pettersen, Karola Ekeberg, Ida Kristiansen, Tonje Synnøve Akerholt, Ida Skauge, Stine Nålum Pinderød, Tina Auvinen

damer senior


damer senior

Veronica Arntsen

Ellen Kristin Bache-Mathiesen

Ida Helen Harnes Berg

Marianne Bjørling

Malin Borge

Stian Braathen

Azra Bø-Delic

Linnca Jacobsen Raae

Desire Johansen

Emely Kaspersen

Caroline Molvær

Anette Nesøen

Anne Nygård

Yvonne Therese Osnes

Christine Ringsrød

Julie Saugstad

Maja Spetaas

Sara Sævarang

73


74

1. Petter Veel, 2. Andrè Johannessen, 3. Ole‑Sivert Nielsen, 4. Marius Raae, 5. Kristian Bodin Larsen, 6. Ole‑Henning Undrum, 7. Thomas Lithander 1. Daniel Øverby Magnussen, 2. Stian Braathen, 3. Svein‑Gunnar Bjørgestad Rostad, 4. Thor Arne Braathen, 5. Kim Andreas Joneid, 6. Ole Virkam Andersen, 7. Morgan Pettersen FRAVÆRENDE: Maciej Karol Kuckarski, Martin Brynhildsvoll, Lars Snorre Davis, Andreas Aronsen, Jonas André Olsen, Harry Thor Bjarnason, Atle Stubberud, Filip Asklien

herrer senior


herrer senior Andrè Johannessen

Kim Andreas Joneid

Kristian Bodin Larsen

Thomas Lithander

Daniel Øverby Magnussen

Ole-Sivert Nielsen

Morgan Pettersen

Svein-Gunnar Bjørgestad Rostad

Ole-Henning Undrum

Petter Veel

75


76

1. Lisa Aldridge, 2. Ole Vikram Andersen, 3. Joakim Kinsrød, 4. Maja Spetaas, 5. Rune Andreassen 1. Jonatan Asbjørnsen, 2. Eirik Delebekk, 3. Awa Bamarni, 4. Maria Dyhre, 5. Mia Elise Juelsen FRAVÆRENDE: Adrian Samuelsen Olstad

HU


HU Jonatan Asbjørnsen

Awa Bamarni

Mia Elise Juelsen

Joakim Kinsrød

Eirik Delebekk

77

Maria Dyhre


minE Notater

78


I Fovea er vi opptatt av miljøet og verden vi lever i. Derfor klimakompenserer vi våre produkter og satser på en grønnere hverdag med kjemikaliefri produksjon I 2011 byttet vi ut tradisjonell kjemibasert fotoproduksjon med kjemifri fotoproduksjon. Vi er stolte over å ha en av verdens mest moderne og høyteknologiske maskinparker, som gjør at vi nå produserer alle våre kataloger og bildeark uten bruk av miljøskadelige kjemikalier. Og vet du hva? Vårt fotopapir inneholder heller ikke sølvpartikler slik som tradisjonelt fotopapir gjør. Dette betyr at enda mer av papiret kan gjenvinnes til nytt papir. Vi har også valgt å klimakompensere for papirproduksjon og transport gjennom sertifiseringsorganisasjonen Plan Vivo. Gjennom treplanting og dyrking av mark i Mosambik sørger vi for at tilsvarende mengde CO2 som vi forårsaker gjennom produksjon av for eksempel skolekataloger, bindes opp igjen av trærne som plantes. Samtidig bidra vi til en bærekraftig utvikling og livsstil blant små familiejordbruk – og det liker vi! Les mer om klimakompensering gjennom Plan Vivo på www.planvivo.org Visste du forresten at gjennom portrettfotografering med Fovea kan du gi barn i Tanzania mulighet til høyere utdanning? Gjennom stiftelsen Fovea foundation (tidligere GaiaBarna) har våre engasjerte ansatte, kunder og samarbeidspartnere bidratt med midler og bygget en topp moderne videregående skole i Ilula, Tanzania med studieplass til over 800 elever. Følg utviklingen i Tanzania på www.facebook.com/foveafoundation

Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Fovea AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring ikke tillatt. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar.

Tlf: 03686 www.fovea.no/kundeservice fovea.no


www.fovea.no

Årskatalogen 2013  
Årskatalogen 2013  
Advertisement