Page 1

Datakort og Prøver

VindusFolie


Varme Lys Innsyn Falming PersonvĂŚrn Innsyn Innredning Knust glass Skadet glass

Reflektiv energi folie Sotet bilfolie Speil / Enveisfolie UV-Folie Sikkerhetsfolie Matt folie Dekorfolie Nødreperasjon folie Restaureringsfolie


Totalt

avvist

solenergi

Totalt

absorbert

Synlig

lys

solenergi

passert

UV-stråler passert

Angir i hovedsak varmeavvisningen. Dette er nøkkeltallet for avvist varme. Varme som tas opp i glasset. Et høyt tall betyr varmt glass, noe som igjen kan føre til sprekker i glasset. (Over 45 % defineres som høyt tall) 8 % og mindre er bra for dataskjermer o.l. 15 % oppfattes som ideellt i arbeidsmiljø. 25 % er et tall som eldre mennesker føler seg bekvem med. 75 % oppfattes som ekstremt lyst. Over 88 % defineres som optisk klart. Alle våre filmer har innebygd UV-filter. Standard filtrering er i området 300 - 380 Nm UV-foliene (590-591) filtrerer fra 280 - 380 Nm De to sistnevnte foliene kan hindre vekst hos blomster hvis det utvendige lyset er den eneste lyskilden.

På våre internettsider www.tundra.no kan du også finne en hel del dokumentasjon vedrørende varme, uv-stråling og montasje av vindusfolie.

Enkel Veiledning

Enkel Veiledning


Bredder og størrelser NR.

PRODUKT KODE

BESKRIVELSE

R15 B SRHPR R15 G SRHPR R20 SRHPR RK20 SI HPR REX20 SI ER HPR R35 SRHPR R50 SRHPR RN07G SR HPR AT05 GR SRHPR AT35 CH SRHPR UV CL SRHPR NR70 GDL SRHPR NRM PS2 NRM B PS2 RM PS2 NRM M PS3 NRMB SSR HPR SCL SRPS4 SCL SRPS7 SCL SRPS11 (22,86 m.) SCL SRPS15 (22,86 m.) LRF 7 REPERASJON RPZ 8 FLOAT (15,25 m)

MØRK BRONSE MØRK GRÅ MØRK SØLV MØRK SØLV KYNAR UTV. MØRK SØLV HERDET UTV. MEDIUM SØLV LYS SØLV SPEILFOLIE SOT/SØLV MEGET MØRK GRÅ MEDIUM SOT KLAR UV / MUSEUM MEGET LYS GRÅ HVIT MATT BRONSE MATT SØLV MATT SVART MATT STRIPET KLAR / MATT KLAR 100 MICRON KLAR 175 MICRON KLAR 275 MICRON KLAR 375 MICRON KLAR 175 MICRON KLAR 100 MICRON

1,525 010H 020H 040H 040K 040REX 080H 090H 100H 210H 280H 591H 590H 620 621 622 623 624 600H 640H

690 691

BREDDER 1,219 0,910

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

# # X # # X #

X

X

0,508

# # X # # # # #

X

X

# # # # # # # # X X # # # # # # # # # # #

X

Alle filmene leveres på ruller a 30,5 meter hvis ikke annet er oppgitt under "PRODUKT KODE" X = LAGERVARE # = KAN SPESIALBESTILLES

#

Bredder og størrelser

Hvilke rullbredder leveres


TOTALT AVVIST SOLENERGI DIREKTE PASSERT SOLENERGI TOTALT REFLEKTERT SOLENERGI TOTALT ABSORBERT SOLENERGI SYNLIG LYS PASSERT SYNLIG LYS REFLEKTERT UV-STRÅLER PASSERT (300 - 380 NM)

76 9 34 57 8 18 0-1

% % % % % % %

BRUKSOMRÅDE. Steder hvor hovedproblemet er for mye lys kombinert med varmeproblemer. Ideell til datamiljøer, slipper inn 8 % synlig lys. Filmen reduserer problemer med reflekser betydelig. 010H er en av de mørkeste reflektive vindusfoliene

Farve : Visuell effekt dagtid :

Utvendig bronse, innvendig sølv. Utvendig mørk bronse, ikke innsyn. Innvendig brun tone, godt utsyn. Visuell effekt kveldstid : Utvendig brun tone, noe redusert innsyn. Innvendig brun /sølv tone, redusert utsyn.

SPESIELLE HENSYN : Høy absorbasjon, vinduets største mål bør ikke overstige 140 cm. (Isolerglass)

reflektiv folie

R15B SR HPR / NR: 010H


TOTALT AVVIST SOLENERGI TOTALT PASSERT SOLENERGI TOTALT REFLEKTERT SOLENERGI TOTALT ABSORBERT SOLENERGI SYNLIG LYS PASSERT SYNLIG LYS REFLEKTERT UV-STRÅLER PASSERT (300 - 380 NM)

74 9 30 61 7 13 0-1

% % % % % % %

BRUKSOMRÅDE. Steder hvor hovedproblemet er for mye lys kombinert med varmeproblemer. Ideell til datamiljøer, slipper inn 7 % synlig lys. Filmen reduserer problemer med reflekser betydelig. 020H er den mørkeste av de reflektive vindusfoliene

Farge : Visuell effekt dagtid :

Utvendig mørk grå, innvendig sølv. Utvendig mørk sot, ikke innsyn. Innvendig blå/grå tone, godt utsyn. Visuell effekt kveldstid : Utvendig blå/grå tone, noe redusert innsyn. Innvendig blå/sølv tone, redusert utsyn.

SPESIELLE HENSYN : Høy absorbasjon, vinduets største mål bør ikke overstige 140 cm. (Isolerglass)

reflektiv folie

R15G SR HPR / NR: 020H


TOTALT AVVIST SOLENERGI DIREKTE PASSERT SOLENERGI TOTALT REFLEKTERT SOLENERGI TOTALT ABSORBERT SOLENERGI SYNLIG LYS PASSERT SYNLIG LYS REFLEKTERT UV-STRÅLER PASSERT (300 - 380 NM)

79 12 55 33 15 60 0-1

% % % % % % %

BRUKSOMRÅDE. Steder hvor hovedproblemet er varme. Stopper opp mot 79 %. Fungerer som en-veis speil på dagtid. Filmen reduserer problemer med reflekser betydelig. 040H er den mest effektive av de innvendige reflektive vindusfoliene Farge : Visuell effekt dagtid :

Utvendig sølv, innvendig sølv. Utvendig sølv speil, ikke innsyn. Innvendig lys grå tone, godt utsyn. Visuell effekt kveldstid : Utvendig blå/grå tone, noe redusert innsyn. Innvendig blå/sølv tone, redusert utsyn.

SPESIELLE HENSYN : Ingen spesielle hensyn

reflektiv folie

R20 SR HPR / NR: 040H


REX 20 SIER HPR / NR: 040 REX

Kynar TOTALT AVVIST SOLENERGI TOTALT PASSERT SOLENERGI TOTALT REFLEKTERT SOLENERGI TOTALT ABSORBERT SOLENERGI SYNLIG LYS PASSERT SYNLIG LYS REFLEKTERT UV-STRÅLER PASSERT (300 - 380 NM)

81 13 65 22 18 63 0-

% % % % % % 1 %

Rex 77 % 13 % 49 % 37 % 16 % 53 % 0-1 %

BRUKSOMRÅDE. Steder hvor hovedproblemet er varme. Stopper opp mot 81 %. Fungerer som enveis speil på dagtid. 040REX er markedets eneste utvendig montert folie med herdet overflate. 040K er en folie med kynar overflate, denne er selvreparerende så riper o.l. “gror” igjen etterhvert som de oppstår. Dette er den mest effektive solfilm på markedet i dag. 040K leveres med 10 års garanti. Farge :

Utvendig sølv, innvendig sølv. Visuell effekt dagtid : Utvendig sølv speil, ikke innsyn, godt utsyn. Visuell effekt kveldstid : Blå/sølv tone, redusert innsyn, redusert utsyn. SPESIELLE HENSYN : Kynar har en spesiell montasjemetode, kontakt oss vedr. montasje.

Reflektiv utv. folie

RK 20 SI HPR / NR: 040 K


TOTALT AVVIST SOLENERGI TOTALT PASSERT SOLENERGI TOTALT REFLEKTERT SOLENERGI TOTALT ABSORBERT SOLENERGI SYNLIG LYS PASSERT SYNLIG LYS REFLEKTERT UV-STRÅLER PASSERT (300 - 380 NM)

68 22 43 35 28 44 0 -2,5

% % % % % % %

BRUKSOMRÅDE. Steder hvor det ønskes å slippe inn mest mulig lys kombinert med høyest mulig varmeavvisning. Slipper inn 28 % synlig lys. 080H er den folien som gir mest i “pose og sekk” vedr. varme og lys. Farge :

Utvendig sølv, innvendig sølv. Visuell effekt dagtid : Utvendig sølv speil, mindre innsyn, godt utsyn. Visuell effekt kveldstid : Blå/sølv tone, redusert innsyn, redusert utsyn.

SPESIELLE HENSYN : Ingen spesielle begrensninger

reflektiv folie

R35 SR HPR / NR : 080H


TOTALT AVVIST SOLENERGI TOTALT PASSERT SOLENERGI TOTALT REFLEKTERT SOLENERGI TOTALT ABSORBERT SOLENERGI SYNLIG LYS PASSERT SYNLIG LYS REFLEKTERT UV-STRÅLER PASSERT (300 - 380 NM)

80 12 55 33 8 52 1

% % % % % % %

BRUKSOMRÅDE. Speilfolie ! Denne folien er det nærmeste man kan komme enveis-speil. I balanserte lysforhold (50/50 Inne/Ute) er det meget vanskelig å se igjennom filmen fra speilsiden. Filmen beholder speileffekten også når det er delvis mørkere ute enn inne. Dette er den eneste filmen som er sotet fra innsiden og gir derfor meget god reduksjon av reflekser i dataskjerm, kombinert med høy varmeavvisning Kan monteres i forbindelse med alle glasskombinasjoner. Farge Visuell effekt dagtid Visuell effekt kveldstid

: Innvendig sot / Utvendig Sølv speil : Utvendig sølv speil, innvendig blågrå tone Ikke innsyn på dagtid : Utvendig grålig / Innv grå. Redusert innsyn på kveldstid

SPESIELLE HENSYN : Ingen spesielle begrensninger

Speil / Energi folie

RN07G SR HPR / NR: 100


AT05 GRSRHPR / NR: 210H 45 39 7 54 5 5 0-1

% % % % % % %

BRUKSOMRÅDE. Populær bilfolie. Benyttes ofte ved tildekking av varerom, gir utsyn men vil stoppe alt innsyn. Slipper inn 5 % lys, gir kraftig demping av alle reflekser. 210H er den mørkeste av alle filmene i vår kolleksjon. Farge :

Utvendig sot, innvendig sot. Visuell effekt dagtid : Utvendig sot, ikke innsyn*, noe dempetutsyn. Visuell effekt kveldstid : Utvendig sot, ikke innsyn, redusert utsyn. * Relatert til hvor mye lys det er innvendig.

SPESIELLE HENSYN : Høy absorbasjon.Bør ikke monteres på isolerglass som står i direkte sollys

Bil folie

TOTALT AVVIST SOLENERGI TOTALT PASSERT SOLENERGI TOTALT REFLEKTERT SOLENERGI TOTALT ABSORBERT SOLENERGI SYNLIG LYS PASSERT SYNLIG LYS REFLEKTERT UV-STRÅLER PASSERT (300 - 380 NM)


AT35 CHSRHPR / NR: 280H 32 58 7 35 37 6 0-1

% % % % % % %

BRUKSOMRÅDE. Bilfolie. Benyttes til glassdekor og demping av innsyn til varerom, gir utsyn. Slipper inn 34 % lys. 280H er den lyseste av våre bilfolier. Farge :

Utvendig sot, innvendig sot. Visuell effekt dagtid : Utvendig sot, redusert innsyn, godt utsyn. Visuell effekt kveldstid : Utvendig sot, ikke innsyn, noe redusert utsyn.

SPESIELLE HENSYN : Ingen spesielle begrensninger

Bil folie

TOTALT AVVIST SOLENERGI TOTALT PASSERT SOLENERGI TOTALT REFLEKTERT SOLENERGI TOTALT ABSORBERT SOLENERGI SYNLIG LYS PASSERT SYNLIG LYS REFLEKTERT UV-STRÅLER PASSERT (300 - 380 NM)


NR70G DLSRHPR / NR: 590H 20 75 9 16 73 8 Mindre enn 1

% % % % % % %

BRUKSOMRÅDE. Benyttes i butikker, utstillingsvinduer, museer og steder hvor det ønskes reduksjon av falming. Denne filmtypen stopper over 99 % av UV-strålene i stråleområdet 280 - 390 Nm og er således en av de foliene som stopper mest falming. Vi gjør oppmerksom på de forskjellige faktorene som forårsaker falming : ALDER 3-6 %. AVGITTE GASSER 6-9 %. FUKT 10-15 %. INNVENDIG BELYSNING 10-25 %. DAGSLYS OG SOLVARME 15-20 %. UV-STRÅLER 4555%. MED DENNE FOLIEN MONTERT KAN MAN HA VARER UTSTILT DOBBELT SÅ LENGE I FORHOLD TIL TIDLIGERE ERFARING. Farge : Meget lys nøytral sot, ubetydelig redusert innsyn

SPESIELLE HENSYN : Ingen spesielle begrensninger

UV-folie

TOTALT AVVIST SOLENERGI TOTALT PASSERT SOLENERGI TOTALT REFLEKTERT SOLENERGI TOTALT ABSORBERT SOLENERGI SYNLIG LYS PASSERT SYNLIG LYS REFLEKTERT UV-STRÅLER PASSERT (280 - 390 NM)


UV CL SRHPR / NR: 591H

Mindre enn

12 85 8 7 84 9 0,5

% % % % % % %

BRUKSOMRÅDE. Benyttes i butikker, utstillingsvinduer, museer og steder hvor det ønskes reduksjon av falming. Denne filmtypen stopper over 99,5 % av UV-strålene i stråleområdet 280 - 390 Nm og er således en av de foliene som stopper mest falming. Vi gjør oppmerksom på de forskjellige faktorene som forårsaker falming : ALDER 3-6 %. AVGITTE GASSER 6-9 %. FUKT 10-15 %. INNVENDIG BELYSNING 10-25 %. DAGSLYS OG SOLVARME 15-20 %. UV-STRÅLER 4555%. MED DENNE FOLIEN MONTERT KAN MAN HA VARER UTSTILT DOBBELT SÅ LENGE I FORHOLD TIL TIDLIGERE ERFARING. Farge: : Optisk klar

SPESIELLE HENSYN : Ingen spesielle begrensninger

UV-folie

TOTALT AVVIST SOLENERGI TOTALT PASSERT SOLENERGI TOTALT REFLEKTERT SOLENERGI TOTALT ABSORBERT SOLENERGI SYNLIG LYS PASSERT SYNLIG LYS REFLEKTERT UV-STRÅLER PASSERT (280 - 390 NM)


TOTALT AVVIST SOLENERGI TOTALT PASSERT SOLENERGI TOTALT REFLEKTERT SOLENERGI TOTALT ABSORBERT SOLENERGI SYNLIG LYS PASSERT SYNLIG LYS REFLEKTERT UV-STRÅLER PASSERT (300 - 380 NM) Mindre enn

14 84 9 7 89 9 5

% % % % % % %

BRUKSOMRÅDE. Sikkerhetsfilm, benyttes som personværn i barnehager, skoler og industri. Spesiellt konstruert for eksplosjonsfarlige områder hvor glass skal sikres. Godkjent etter norsk standard 3213 Klasse F3 (Tunge Støt) Vi kan også levere film som holder høyere sikringsklasser. Denne filmen tilfredstiller også klasse 2B i de nye forskriftene En12600 (Sertifikat Nr TC 0027) Kan også leveres med varmeavvisende effekt. (Best. Nr.670, denne har farge og data som 040H) Farge: Optisk klar TYKKELSE : 100 micron ******************************************* ANDRE SIKKERHETSFILMER : Nr : 640 175 micron Nr : 641 275 micron Nr : 642 375 micron Dette er filmer med spesielle egenskaper for eksplosjonsvern og innbrudd. Disse tilfredstiller strengere sivile og millitære krav til sikkerhet. SPESIELLE HENSYN : Spesielle krav til montasje, kontakt importør.

Sikkerhets folie

SCL SR PS4 / NR: 600H


NRM PS 2 / NR: 620 28 67 18 15 69 20 15

% % % % % % %

BRUKSOMRÅDE. Matt folie, benyttes på steder hvor det ikke ønskes innsyn.Ideell for sykehus, skoler, industri og baderom. Kan også brukes til bakprosjisering ( Lysbilder / video) Meget god spredning av dagslys inn i rommet, Kan monteres i forbindelse med alle glasskombinasjoner. Benyttes ofte til blending av utstillingsvinduer, o.l. TA KONTAKT MED OSS FØR DU BLENDER AV ET UTSTILLINGSVINDU Filmens gjennomskinnelighet gjør at gjenstander som er i fysisk kontakt med filmen vil kunne ses. I området 2 - 10 cm avstand vil gjenstanden skimtes. Over 20 cm vil gjenstanden oppfattes som en skygge. Farge

: Hvit transparent matt.

SPESIELLE HENSYN : Ingen spesielle begrensninger

matt folie

TOTALT AVVIST SOLENERGI TOTALT PASSERT SOLENERGI TOTALT REFLEKTERT SOLENERGI TOTALT ABSORBERT SOLENERGI SYNLIG LYS PASSERT SYNLIG LYS REFLEKTERT UV-STRÅLER PASSERT (300 - 380 NM)


BEST.NR: 622

TOTALT AVVIST SOLENERGI TOTALT PASSERT SOLENERGI TOTALT REFLEKTERT SOLENERGI TOTALT ABSORBERT SOLENERGI SYNLIG LYS PASSERT SYNLIG LYS REFLEKTERT UV-STRÅLER PASSERT (300 - 380 NM)

79 13 57 30 16 60 1

% % % % % % %

BRUKSOMRÅDE. Matt folie, benyttes på steder hvor det ikke ønskes innsyn, samt reduksjon av varme. Ideell for sykehus, skoler, industri og baderom. Kan monteres i forbindelse med alle glasskombinasjoner. Benyttes ofte til blending av utstillingsvinduer, TA KONTAKT MED OSS FØR DU BLENDER AV ET UTSTILLINGSVINDU Farge Visuell effekt dagtid Visuell effekt kveldstid

: Sølv matt. : Utvendig sølv speil, innvendig sølv matt. : Utvendig sølv matt, innvendig sølv matt.

Øvrig lagerførte mattfolier : NRM B PS 2 / Nr 621 NRM PS 2 / Nr 620 NRMM PS 3 / Nr 623

Matt bronse. Hvit transparent matt Sort mørkleggingsfolie.

SPESIELLE HENSYN : Ingen spesielle begrensninger

matt folie

RM PS 2


TOTALT AVVIST SOLENERGI TOTALT PASSERT SOLENERGI TOTALT REFLEKTERT SOLENERGI TOTALT ABSORBERT SOLENERGI SYNLIG LYS PASSERT SYNLIG LYS REFLEKTERT UV-STRÅLER PASSERT (300 - 380 NM)

30 63 19 18 63 23 1

% % % % % % %

BRUKSOMRÅDE. Dekorfolie som benyttes på vinduer, skillevegger, glassfelt og dører. Kontormiljøer, sykehus, bademiljøer og offentlige rom. Andre dekorfolier (Spesialbestilling) Striper NRM FB SR HPR / Nr 630 10 mm klar / 45 mm matt (Lagervare) NRM FS SR HPR / Nr 631 7 mm klar / 13 mm matt NRM FTL SR HPR / Nr 632 2,5 mm klar / 4 mm matt Kvadrater NRM FQ SR HPR / Nr 633 45 mm kvadrat m/10 mm klar film rundt. NRMM SQ PS / Nr 634 45 mm kvadrat m/10 mm matt film rundt. Prikker NRM FSD SR HPR / Nr 635 3 mm prikker med 2 mm avstand NRM FMD SR HPR / Nr 636 1 mm prikker med 0,8 mm avstand

SPESIELLE HENSYN : Ingen spesielle begrensninger

Dekor folie

NRM FB SR HPR / NR: 630


BREDDE LENGDE MATERIALE TYKKELSE LIMSTOFF

: : : : :

914 MM 15 M POLYESTERBASERT 175 MICRON PRESSURE SENSITIVE

BRUKSOMRÅDE. Folie for midlertidig reperasjon av knust glass, holder glasset sammen og reduserer behovet for opprydding etter en glass skade. Foliens montasjemetode er meget enkel og store flater kan sikres på meget kort tid. Farge : Klar. Noe optisk reduksjon av sikt grunnet det tykke limstoffet

SPESIELLE HENSYN : Ingen spesielle begrensninger

Nødreperasjon folie

LRF 7 / NR: 690


BREDDE LENGDE MATERIALE TYKKELSE LIMSTOFF

: : : : :

914 - 1219 - 1525 MM 30,5 M POLYESTERBASERT 100 MICRON FLOAT

BRUKSOMRÅDE. Denne folien er spesiellt utviklet for aluminiumsindustrien hvor problemer med fluorstøv og fluss-syre er et problem. SKADET GLASS Selv ekstremt skadet glass kan restaureres, det spesielle limstoffet trenger inn i glassets ujevnheter og fyller disse. NYTT GLASS Nye glass beskyttes av filmen som er upåvirket av fluss-syre angrep. Selve filmen har herdet overflate som til og med tåler vindusvisker på kjøretøy. Filmen beskytter også glasset mot sprut fra “bad” . Filmens tette overflate gjør at smeltet aluminium slipper umiddelbart og ikke fester seg. Farge : Optisk Klar

SPESIELLE HENSYN : Ingen spesielle begrensninger

Restaurerings folie

RPZ 8 FLOAT / NR: 691


Alle vindusfilmtyper fra Tundra Sol AS har en produktgaranti på 5 år, med unntak av vår Kynarfilm som har en garanti på 10 år. Garantien omfatter sprekking, avskalling og delaminering av filmen. Film-montasjen garanteres ikke av Tundra hvis monteringen ikke er utført av oss. Tundra har ingen garantiansvar utover selve filmproduktet, herunder glass og lignende. Garantitiden begynner å løpe når fabrikknytt produkt er overlevert sluttbruker. Dekning Garantien dekker mangler som skyldes material, produksjons og konstruksjonsfeil. Tundra påtar seg ikke ansvar for følgeskader eller produktansvar utover det ansvar som følger av ufravikelig lov. For å gjøre denne garantien gjeldende må sluttbruker, innen garantitidens utløp avgi skriftlig reklamasjon til Tundra eller til den forhandler hvor produktet er kjøpt. Dersom sluttbruker etter forutgående avtale med Tundra reparerer produkter selv så omfattes garantien omkostningsfri levering av reservedeler. Eventuell omlevering av nytt produkt vil skje omkostningsfritt for kunden, dette samt eventuelle montasjekostnader, fraktkostnader og lignende skal avtales med Tundra Sol AS på forhånd. Unntak fra garantien. Garantien omfatter ikke eventuelle misfarginger av ikke-synlige deler, farveendring og falming forårsaket av saltsprøyt, syreregn eller andre korroderende forhold med materialforandrende virkning, samt bagatellmessige feil som ikke nedsetter bruksverdien av produktet. Garantien omfattes heller ikke av følgende forhold: a) Feilaktig montering. Dvs montering foretatt i strid med monteringsveiledning eller (i mangel på veiledning) i strid med god håndverksmessig praksis. b) Montering utenfor anbefalte monteringsområder. c) Unnlatt normalt vedlikehold. d) Feilbetjening eller misbruk e) Bruk av uoriginale reservedeler eller tilbehør. f) Håndtering eller transportskader. g) Endringer på produktet. h) Force majeure. I tillegg til denne garantien gjelder regler som følger ufravikelige bestemmelser i loven. Dette kan medføre at sluttbrukers rettigheter på enkelte punkter kan være bedre enn angitt i denne garantien.

Garanti

Garanti

Spesifikasjon vindusfolie  

Tekniske data for folie montert direkte på glass

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you