Page 1

PORTFÓLIO Meno: Ing. arch. Alena TUNDÉROVÁ Adresa: Vlčkovce 158 91923 Vlčkovce Dátum narodenia: 05. December 1992 Telefón: E-mail:

+421/ 908 371 651 alena.tunderova@gmail.com


CURRICULUM VITAE OSOBNÉ ÚDAJE:

03.06.2018, Vlčkovce

Ing. arch. Alena Tundérová Vlčkovce 158 919 23 Vlčkovce Slovensko +421 908 371 651 alena.tunderova@gmail.com

VZDELANIE: 2016-2018

Inžinierské štúdium: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Slovensko Fakulta architektúry - štúdijný program: Architektúra Diplomová práca: Pamiatková obnova areálu šachty Ludovika v Kremnici

08/2016-02/2017

štúdijný pobyt na Saxion University of Applied Sciences, Deventer, Holandsko štúdijný program: “Urban Design - Fall Term“ Projekt: Reporting from the Front: Welcome to Lampedusa (Italy)

2012-2016

Bakalárske štúdium: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Slovensko Fakulta architektúry - štúdijný program: Architektúra a urbanizmus Bakalárska práca: Trnava – rekonštrukcia Paulínskej ulice

2008-2012

Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru: propagačná grafika

PRACOVNÉ SKÚSENOSTI: od 01/2018

Microstep-HDO : práca na dohodu, administratívne práce

12/2017

participácia na súťaži “Revitalizácia Nemeckého kultúrneho domu v Rači”

05-06, 09-10/2017

Compass atelier - modelár

06/2017

Letnú škola udržateľnej architektúry

03/2017

účasť v národnom kole súťaži “REA 21 - TOULOUSE - 2017”

09/2016

doplnkové ocenenie - “Cena profesora Alfreda Piffla 2016”

07-08/2016/2015/2014

Atelier Kováč Kovalčík

06/2015

3. miesto v súťaži: Zaži Lučenec – Architekti v meste Lučenec

06/2015

Oikonet Workshop, Cottbus, Germany: ´Concepts and Context of Growth and Shrinkage´

03/2015

Workshop, Lučenec, Slovensko: Architekti v meste Lučenec

02/2014

Workshop, Banská Bystrica, Slovensko: Banskobystrický Amfiteáter a Slovenka

2008-2012

grafický dizajn: školská prax

07/2012, 08/2011

Otis Laubert: umelecká prax

09/2010

Workshop, Kremnica, Slovensko: “SCIENAR–Scientific Scenarios and Art“

JAZYKOVÉ ZNALOSTI: Slovenčina: Angličtina:

materský jazyk B2

INÉ ZNALOSTI: Vodičský preukaz:

B2


CURRICULUM VITAE Zručnosti:

03.06.2018, Vlčkovce

kreslenie robenie fyzických modelov

Microsoft Office 2003 - 2010 - pokročilý Genius Tablet PenSketch & XP-PEN Tablet SketchUP 2009-2014 - základy ArchiCAD 16 – 20 - pokročilý Artlantis 5-6 - základy Adobe Photoshop CS3 – CS6 - pokročilý Adobe Illustrator CS3 – CS6 - pokročilý Adobe InDesign CS3 – CS6 - pokročilý Corel Photo-paint 11 - základy PHP, HTML - základy Záujmy:

cestovanie, kreslenie, čítanie, dizajn, bedminton, varenie


RD DEVÍN, rodinný dom átriový Devín - Bratislava, Slovensko školský projekt (STU FA)

FILOZOFIA NÁVRHU: Pri navrhovaní rodinného domu bolo mojím cieľom dosiahnúť prepojenie interiéru a prírodného exteriéru, ktoré k bývaniu v dome rozhodne patrí! Vzhľadom k podmienkam, ktoré umožňovala orientácia pozemku a jeho rozmery (pozdĺžny pôdorys => úzky, dlhý dom) som napoko dospela k riešeni tohto problému použitím átria, to zároveň vyriešilo problém s presvetlením miestností. Ďalší kontakt s prírodu umožňuje presklenná fasáda na S priečelí > pohľad na les. skoro v celom dome požívam nárožné okná, ktoré opticky zvečšujú priestor a zároveň zabezpečujú prísun svetla z viacerých svetových strán. (inšpirácia: Ing. arch. Rastislav Bocán - rodinné domy)


1.NP

2. NP

REZ A-A´

SITUÁCIA


PERSPEKTÍVA - ÁTRIUM (hore) PERSPEKTÍVA - OD HLAVNÉHO, JUŽNÉHO, VSTUPU (dole)


RENDER - SEVERNÝ POHĽAD (hore) RENDER - ÁTRIUM (dole)


NÁVRH INTERIÉRU - dodatočné riešené, mimo rámca školského projektu

KUCHYŇA + JEDÁLEŇ

OBÝVACIA IZBA


NÁVRH INTERIÉRU - dodatočne riešené, mimo rámca školského projektu

DETSKÁ IZBA - POHĽAD OD DVERÍ

DETSKÁ IZBA - POHĽAD OD STOLOV


NÁVRH INTERIÉRU - dodatočne riešené, mimo rámca školského projektu

SPÁLŇA - POHĽAD OD DVERÍ

SPÁLŇA - POHĽAD OD OKNA


THE BRICK, polyfunkčný komplex (čokoládové kúpele + výroba čokolády, bývanie)

Rajská, Dunajská ulica - Bratislava, Slovensko školský projekt (STU FA)

FILOZOFIA NÁVRHU: * architektúra: Bratislava je plná mestských dier, ktoré sú naviac spustošené, zarastené a znehodnocujú okolie jednak po estetickej stránke ako psychickej. V lepšom prípade, ak sa nájde investor, slúžia ako parkoviská, zväčša však bez nejakých väčších úprav tomuto účelu. Preto som sa rozhodla riešiť územie C a dotvoriť niekdajšiu zástavbu. Vzhľadom k veľkosti vnútorného nádvoria som sa rozhodla spraviť priestor poloverejný, otvoriť ho od ulice Dunajskej. Mierne natočenie stavby na Dunajskej ulici a zrezanie jej hrany má chodca “vtiahnuť” do nádvoria. Nárožie vo vertikálnom smere je prekladané (ako nedokončený tehlový múr), naznačujem tak pôvodné urbanistické plány (celistvosti uličnej čiary). Budova na Rajskej otvorená priechodom skrz stavbu Pri navrhovaní fasády som sa inšpirovala funkciou stavby (čokoládovňa + čokoládové wellness) = tehličky/kocky čokolády. * nádvorie: Aktuálne je z nádvoria obrovské parkovisko s minimom zelene. Aby som dostala na toto územie zeleň, situovala som parkovisko do podzemia. Na povrchu som ponechala len pár státí pre potreby SPA. Státia sú situované pozdĺž zásobovacej rampy Tesca, ktorú som sa rozhodla ponechať. Aby však autá nenarúšali pohodu z prírody, prekryla som ich spolu s rampou pergolou. Na druhej strane nádvoria ústi pergola do fontány.


SITUÁCIA

SITUÁCIA - REZ PERGOLOU

OBJEKT NA DUNAJSKEJ ULICI

funkčno - prevádzková schéma


OBJEKT NA RAJSKEJ ULICI

funkčno - prevádzková schéma


JUŽNÝ POHĽAD - objekt na Dunajskej ulici

SEVERNÝ POHĽAD - objekt na Dunajskej ulici

EAST ELEVATION - building on Rajská Street PHOTOS OF MODEL:

VÝCHODNÝ POHĽAD - objekt na Dunajskej

PERSPEKTÍVA - objekt na Dunajskej ulici

WEST ELEVATION - building on Rajská Street


ADAPTÁCIA KAŠTIEĽA VO VEĽKOM BIELI na kultúrno-spoločenské centrum, Slovensko školský projekt (STU FA) doplnkové ocenenie “Cena profesora Alfreda Piffla 2016” spoluautori: Barbora Knapiková Veronika Kmeťová

FILOZOFIA NÁVRHU: libreto: “Nie vonkajšie, ale len vnútorné duchovné bohatstvo môže zaplniť prázdnotu ľudského bytia.” (Albert Einstein) motto: “Príď sa REHABILITOVAŤ !” * zachovať genius loci = “duch miesta” + dať príležitosť ľuďom pochopiť/ nájsť (funkcia bývania – vžitie sa do prostredia a atmosféry) * cieľ vytvoriť polyfunkčný objekt kultúrno-spločenského charakteru (galérie, koncerty, podpora začínajúcich umelcov, ...) pútavý pre všetky generácie, deň i noc, v lete i zime * posilniť tradície - VINÁRSTVO - vinný turizmus ako súčasť Malokarpatskej vínnej cesty


VÁDZKOVÉ SCHÉMY

FUNKČNO - PREVÁDZKOVÉ SCHÉMY

1.PP KAŠTIEĽA * *PRIESTOROVÁ

OVÉ SCHÉMY

1.NPKAŠTIEĽA KAŠTIEĽA **1.PP

* 1.NP KAŠTIEĽA

FUNKČNO - PREVÁDZKOVÉ SCHÉMY

VÁDZKOVÉ SCHÉMY * 1.PP KAŠTIEĽA * PRIESTOROVÁ

1.NPKAŠTIEĽA KAŠTIEĽA **1.PP

* 1.PP KAŠTIEĽA

* 1.NP KAŠTIEĽA

* 1.NP KAŠTIEĽA

KOVÉ SCHÉMY

A

VTÁČIA PERSPEKTÍVA

* 1.PP KAŠTIEĽA

SITUOVANIE OBJEKTU POLOHA V RÁMCI EURÓPY - SLOVENSKO

* 1.NP KAŠTIEĽA

FUNKČNO - PREVÁDZKOVÉ SCHÉMY

POLOHA V RÁMCI OBCE VEĽKÝ BIEL

* PRIESTOROVÁ

* 1.PP KAŠTIEĽA

* 1.NP KAŠTIEĽA

* 3.NP KAŠTIEĽA

* 2.NP KAŠTIEĽA

POLOHA V RÁMCI SLOVENSKA - BRATISLAVSKÝ KRAJ

* 3.NP KAŠTIEĽA

POLOHA V RÁMCI BA KRAJA - OKRES SENEC

SCHÉMATICKÝ NÁVRH AREÁLU

I

* 3.NP KAŠTIEĽA

* 2.NP KAŠTIEĽA * 2.NP KAŠTIEĽA

A

* 3.NP KAŠTIEĽA * 3.NP KAŠTIEĽA

* 3.NP KAŠTIEĽA SCHÉMATICKÝ NÁVRH AREÁLU

OBNOVA KAŠTIEĽA VO VEĽKOM BIELI

* 3.NP KAŠTIEĽA PÔDORYS VINÁRNE A GALÉRIE ÁUT 1.NP

PRIESTOROVÁ ŠKICA VINÁRNE A GALÉRIE ÁUT

ESTOROVÁ ŠKICA VINÁRNE A GALÉRIE ÁUT PRIESTOROVÁ ŠKICA VINÁRNE A GALÉRIE ÁUT

INTERIÉR VINÁRENE

INTERIÉR VINÁRENE


FUNKČNO - PREVÁDZKOVÉ SCHÉMY PÔDORYS VINÁRNE A GALÉRIE ÁUT 1.NP

PRIESTOROVÁ ŠK

* 3.NP KAŠTIEĽA * 1.PP KAŠTIEĽA

* PRIESTOROVÁ

* 1.NP KAŠTIEĽA Ô

PRIESTOROVÁ ŠKICA VINÁRNE A GALÉRIE ÁUT

INTERIÉR V

PODORYS VINÁRNE A GALÉRIE ÁUT PÔDORYS VINÁRNE A GALÉRIE ÁUT 1.PP

P KAŠTIEĽA

POZDĹŽNY REZ V

Ô

PODORYS VINÁRNE A GALÉRIE ÁUT

INTERIÉR G

E A GALÉRIE ÁUT

POZDĹŽNY REZVINÁRNE VINÁRŇOU A GALÉRIOU POZDĹŽNY REZ A GALÉRIE ÁUT ÁUT

INTERIÉR VINÁRENE

* 2.NP KAŠTIEĽA

ALÉRIE ÁUT

* 3.NP KAŠTIEĽA

ADAPTÁCIA KAŠTIEĽA VO VEĽK NA KULTÚRNO - SPOLOČENSKÉ C INTERIÉR VINÁRNE

INTERIÉR ÁUT INTERIÉRGALÉRIE GALÉRIE ÁUT

INTERIÉR VINÁRENE

A VO VEĽKOM BIELI LOČENSKÉ CENTRUM

BIELI TRUM

PRIESTOROVÁ ŠKICA VINÁRNE A GALÉRIE ÁUT INTERIÉR GALÉRIE ÁUT

INTERIÉR V

Ô

PERSPEKTÍVA OBJEKTOV VINÁRNE A GALÉRIE ÁUT POZDĹŽNY REZ VINÁRNE A GALÉRIE ÁUT

INTERIÉR G


ČELNÁ FASÁDA

POHĽAD NA GAlÉRIU ÁUT (VETERÁNOV)

OD NÁDVORIA NA ZADNÉ POHĽADKRÍDLA

POHĽAD NA VINÁREŇ (bývalý hospodársky objekt)

GAlÉRIA ÁUT (VETERÁNOV)


NOVÁ MÝTNA BYT D/5.01 (interiérový dizajn) Slovensko

školský projekt (STU FA)

POPIS: * domácnosť = 3-členná rodina, vrstva bohatá

Matka (vek 38) = cukrárka, práca doma, práca na zákazku Záľuby: pečenie, varenie, relaxačná hudba Farby/materiály: biela, šedá, drevo

Otec (vek 42) = biznismen Záľuby: čítanie, umenie, klasická hudba Farby/materiály: tyrkysová, lesklé povrchy

Dcéra (vek 18) = študentka Záľuby: čítanie, umenie, programovanie Farby/materiály: čiena, biela, drevo

* štýl navrhovaného interiéru: minimalizmus / funkcionalizmus * farebnoť/materiály: biela, tyrkysová, čierna, drevo orech a dub


D

C A

B

A B

D

C

GSEducationalVersion

PODORYS

+2.700

+2.700 +2.640

+2.700

+2.450

±0.000 +2.700

+2.700 +2.640

REZ A-A1

+2.700

+2.450

+2.700

+2.700 +2.640

+2.550 +2.140

+2.700

+2.700

±0.000

+2,450

+2.700 +2.640 +2,450

±0.000

+2.700

±0.000

REZ C-C1 +0.003 +2.700

+2.700

+2.700

+2.700 +2.640 +2,450

+2.700 +2.640

+2.700

+0.003

REZ B-B1 ±0.000

+2.700


KUCHYŇA


JEDÁLEŇ


OBÝVACIA IZBA


RéA 21 - TOULOUSE 2017 súťažný návrh spoluautor: Monika Molnárová

FILOZOFIA NÁVRHU: V rámci širšieho urbanizmu sa snažíme o priame prepojenie starého centra skrz navrhovanú pbytnú zónu až do novej časti mesta prostredníctvom navrhovanej lávky. Na túto líniu je naviazano viacero verejných/poloverejných priestorov rôznej veľkosti a charakteru, ktoré gradujú v športovo - rekreačný areálo v novom meste na druhej strane rieky. Riešené územie obklopené rôznymi typmi, veľkosťou a hustotou zástavby. V našom návrhu sa snažíme o plynulé prepojenie tejto rôznorodosti a preto sa novonavrhovaná urbánna štruktúra hmotovo rozpadá od monumentálnych blokov po solitérne domy. Zástavba je polyfunkčná a to v dvoch varianoch . administratív s občianskou vybavenosťou alebo bývanie s občianskou vybavenosťou v partri. Mixom funkcií chceme docieliť živosť územia počas celého dňa: bissnis hour -> family/public hour. Bývanie je riešené formo co-housingu.


KRČMÉRYHO DOM Slovensko

školský projekt (STU FA) spoluautori: Jana Raticová Barbora Knapíková Zuzana Belešová

FILOZOFIA NÁVRHU: Naším zadaním bol interiérový návrh pivníc, nádvoria a priechodou napojených na nádvorie. V širšom kontexte spolu s ostatnými participantmi bol objekt riešený ako verejne prístupná stavba s kultúnym zameraním (galéria, knižnica, ...). Pre nám zadané priestory sme zvolili funkciu Múzea štiavnických osobností, kde nám bolo inšpiráciou Múzeum Madame Pompadour. Narozdiel od voskových figurín je prezentácia formou 3D projekcie, vďaka čomu dôjde k minimálnemu zásahu do historických konštrukcií a k 100% prezentácií historického stavebného interiéru pivníc. V nádvorí sa nám kvôli svetelným podmienkam poskytuje možnosť len 2D premietania na stenu. Toto premietanie je doplnené o posedenie s kaviarňou. V priechodoch nádvorím lemujú dve šasové osi - zlatá a strieborná, ktoré zobrazujú významné osobnosti mesta a významné udlosti v jeho histórií.


KONCEPT - múzeum štýlu “Madame Pompadoure” v modernom prevední 3D projekciou - zobrazenie Štiavnických osobností

KONCEPČNÁ SCHÉMA:

STRIEBORNÁ ČASOVÁ OS: významné časové udalosti v histórií Banskej Štiavnice ZLATÁ ČASOVÁ OS: významné Štiavnické osobnosti


1.NP

1.PP

Portfolio tunderova architektura  

my architecure design works

Portfolio tunderova architektura  

my architecure design works

Advertisement