Page 1

1


2


BKF ‘12-15

Ösztön Képregény részlet, vektorgrafika 4


5


6


Ösztön Képregény részlet, vektorgrafika

7


Orwell 1943/44-ben írott műve - amelynek a szerző a Tündérmese alcímet adta - ténylegesen a sztálini korszak szatírája, a Lenin halálától a szovjet-német megnemtámadási egyezményig terjedő időszakban, de természetesen minden elnyomó, totalitárius rendszerre ráillik. Egy angol farm – Mr. Jones „Major”-ja –a színhely, ahol az állatok a disznók vezetésével megdöntik az Ember uralmát, és a maguk igazgatta „Állatfarm”-on élik először szabadnak, derűsnek látszó, majd egyre jobban elkomoruló életüket. Az 1984 írójának már ebben a művében is nagy szerepet játszik a történelmi dokumentumok meghamisításának motívuma. Visszamenőlegesen megváltoznak, majd feledésbe merülnek az állatok hajdani ideológusának, az Őrnagynak eszméi, a Napóleon nevű nagy kan ragadja magához a hatalmat, és - természetesen mindig a megfelelő ideológiai magyarázattal - egyre zordabb diktatúrát kényszerít állattársaira. A kezdeti jelszó pedig - „Minden állat egyenlő” - érdekesen módosul...

8


James Orwell: Állatfarm könyvborító, illusztrációk

9


Furcsa történet az idötolvajokról s a gyermekröl, aki visszahozta az embereknek az ellopott idöt. A

regény

nagyváros, társaság,

történetének valahol

a

szürke

helyszíne

Dél-Európában. urak

egy

modern

Egy

kísérteties

csoportosulása

hatalmá-

ba keríti az embereket, és arra ösztönzi őket, hogy takarékoskodjanak

az

idővel.

takarékoskodnak,

annál

Ám

minél

szegényebb,

inkább sivárabb,

és hidegebb a jelenük s annál inkább elidegenednek önmaguk számára is. Csak Momo képes felvenni a harcot a szürkék seregével. Krimibe illően izgalmas kalanddjain keresztül hozza vissza az embereknek az ellopott időt.

10


Michael Ende: Momo könyvborító,

Creatio digitális kiadvány borítója

11


SOMA logó újratervezése

12


Virágért logó újratervezése

13


Google Doodle vektorgrafika

14


15


The causes of global warming microsite lapjai

16


17


18


19


Herman Melville

20


Változó címek e-book borítók

21


22


Zámori Zs. portfólió logó és portfólió

Panel I. terülőminta fehérneműre rajz, monotípia, számítógépes feldolgozás

18

Panel II. terülőminta fehérneműre rajz, monotípia, számítógépesfeldolgozás

Panel III. terülőminta sportruházatra monotípia, számítógépes feldolgozás

Panel IV. terülőminta sportruházatra monotípia, számítógépes feldolgozás

19

Háztetők I. terülőminta lakástextilre reklámtáska, hőpréstechnika, monotípia

26

27

23


Zámori Zs. portfólió belső oldalai

Szerkezeti rajz oldalnézetben

Elkészült párna a szék kontúrján belül

Átkötési lehetőségek a háttámlán

54

Színminták alapanyag: pamutvászon

55

Ívek és szeletek összhangja egyéb felhasználási lehetőségek

Elkészült párna a szék kontúrján kívül

56

24

57


Formai megoldรกsok makettek

60

61

ร–vtรกska hรกrom karakter

64

65

25


26


OMDK Fotรณ nyitรณoldal

27


OMDK Tervezล‘grafika nyitรณoldal

28


29


30


OMDK Építészet nyitóoldal

31


Fotómúzeum logó és weboldal

32


33


METROPOLITAN ‘15–17


EZVAGYOK ÉN This is me

36

Ez vagyok én plakát és könyv


Ă–sszeszedett

Fallen into pieces

37


Harsรกny

Quiet

38


Kรถnnyed

Earth-bound

39


yv! Négy hónapja nem volt

Sakknovella könyv, borító és oldalpárok

ítőn, kábítóan hatott rám

elyben szavak láncolódnak,

k egymást. Könyv, melyből

at meríthet az ember.”

STEFAN ZWEIG

TROPOLITAN 2015

40

SAKKNOVELLA


Nem voltam soha életemben komoly sakkjátékos, mégpedig annál az egyszerű oknál fogva, hogy a sakkal mindig csak felületesen, csupán a magam mulatságára foglalkoztam. Ha le is ültem egy órára a sakktábla mellé, ez sohasem azért történt, hogy megerőltessem az agyamat, hanem éppen ellenkezőleg, azért, hogy feloldjak valami szellemi feszültséget. Én csak „játszottam” a szó legszorosabb értelmében, míg az igazi sakkozó nem is sakkjátékos, hanem sakkmunkás. De a sakkban, mint a szerelemben, nélkülözhetetlen a partner, s jelen pillanatban nem tudtam, van-e a hajón más sakkamatőr? Hogy előcsaljam őket rejtekükből, együgyű csapdát eszeltem ki. Leültem feleségemmel a dohányzóban a sakktábla elé, holott ő még nálam is gyöngébben játszik. S valóban még hat lépést sem tettünk, már megállt mellettünk az egyik sétáló utas, utána egy második kért meg bennünket, hogy végignézhesse a játszmát. Végül megjelent a várva várt partner, aki kihívott egy partira. McConnornak hívták. Skót bányamérnök volt, aki, mint hallottam, olajkutakat fúrt Kaliforniában, és ezekkel nagy vagyont szerzett. Hatalmas ember volt, álla előreugró, markáns, csaknem négyszögletű. Alsó állkapcsa, erős fogazata és bíborvörös arcszíne arra vallott, hogy nem veti meg a whiskyt. Feltűnően széles díjbirkózó válla − sajnos − a játékára is rányomta bélyegét. Ez a McConnor ugyanis az öntelt sikerembereknek ahhoz a fajtájához tartozott, akiket a leglényegtelenebb játékban is öntudatukban sért minden vereség. Ez a keménykötésű self-made-man annyira megszokta, hogy minden téren érvényesül, és annyira elkényeztették a vitathatatlan sikerek, hogy fölényének rendíthetetlen tudatában, mindennemű ellenállást lázadásnak, csaknem szabályos sértésnek vett. Miután elvesztette az első partit, elkomorodott, és körülményesen, ellentmondást nem tűrő hangon magyarázta el, hogy mindez csupán pillanatnyi

16

17

41


gondolkozott, s végül leereszkedett a székre. Lassan, nehézkesen ült le. Így azonban már csak fizikailag sem kezelhetett minket többé felülről lefelé. Legalább a térben sikerült velünk egy szintre kényszerítenünk. Hosszasan töprengett, tekintete a sakktáblára tapadt, pupillái alig látszottak ki sűrű szempillái alól. Fejtörés közben lassan szétváltak ajkai, s ez kerek arcának meglehetősen együgyű kifejezést kölcsönzött. Néhány perc után lépett egyet és felemelkedett. − Feltartó lépés! − súgta mindjárt a barátunk. − Nem rossz! De nem ugrunk be. Lecserélést kell kikényszerítenünk. Mindenáron! Akkor remis-t érünk el, s az Úristen sem segíthet rajta. McConnor engedelmeskedett. A következő lépések alatt számunkra érthetetlen párharc folyt kettejük között. Mi, többiek, színtelen statisztákká süllyedtünk. Talán a hetedik lépésnél, Czentovic hosszabb gondolkodás után felpillantott. − Remis − jelentette ki. Egy percig halotti csend uralkodott. Hallottuk a hullámok zúgását, a rádió dzsesszzenéje átszűrődött a szalonból. Hallottuk a fedélközi sétálók minden léptét és az ablakrésen át fújó szellő finom halk fuvalmát. Megállt a szívünk verése. Túl hirtelen tört ránk ez az esemény. Szinte megrémített bennünket, amit senki sem álmodhatott, hogy ez az idegen rákényszeríti akaratát egy már félig vesztett játszmában a világbajnokra. McConnor hátravetette magát a székben. Visszafojtott lélegzete kéjes sóhajban szabadult fel. Én csak Czentovicot figyeltem most is. Már az utolsó lépéseknél, úgy vettem észre, kissé elsápadt. De erősen uralkodott magán. Látszólag egykedvűen nézett maga elé, s miközben nyugodt mozdulattal leseperte a bábokat a tábláról, hanyagul odavetette: − Óhajtanak az urak egy harmadik partit játszani?

26

42

27


De bármilyen anyagtalan a gondolat, szüksége van valamilyen támpontra, különben csak önmaga körül kering. A gondolatok sem viselik el az űrt. Az ember várt valamire, reggeltől estig, és nem történt semmi. Az ember csak várt, várt, töprengett, gondolkozott, míg a halántéka is belefájdult. És nem történt semmi. Egyedül maradt. Egyedül. Egyedül. Ez így ment két hétig. Két hétig éltem túl az időn, túl a világon. Ha háború tört volna ki, nem tudtam volna meg. Az én világom csak asztalból, ajtóból, ágyból, mosdóból, székből, ablakból és falból állott. Mindig ugyanarra a tapétára meredtem. Zegzugos mintájának minden vonala belevésődött agyam legrejtettebb tekervényeibe, olyan gyakran néztem. S akkor végül elkezdődtek a kihallgatások. Olyan hirtelen hívtak, szinte nem is tudtam, nappal van-e vagy éjjel. Hívtak, végigvezettek néhány folyosón, és nem tudtam, hová. Az ember várt valahol, s nem tudta, hol. S akkor egyszerre egy asztal előtt állott, mely körül néhány egyenruhás férfi ült. Az asztalon halom papír hevert: akták, melyekről nem tudtam, mit tartalmaznak. S akkor jöttek a kérdések. Az igazi kérdések és az álkérdések, az egyenes kérdések és az alattomos kérdések, a rejtett kérdések és a keresztkérdések, s mialatt válaszoltam, idegen, gonosz ujjak lapozták a papirosokat, s nem tudtam, mi áll bennük, s az igen gonosz ujjak beírtak valamit a jegyzőkönyvbe, és nem tudtam, mit. De számomra az volt a legborzalmasabb ezekben a kihallgatásokban, hogy sohasem tudtam kiszámítani, mit tudnak a Gestapo-emberek mindarról, ami az irodámban történt, s mit akartak csupán kicsalni belőlem. Amint már mondottam önnek, a tulajdonképpeni veszélyes iratokat utolsó percben elvitettem házvezetőnőmmel a nagybátyámhoz. De vajon megkapta-e őket, vagy talán meg se kapta már? S mit árult el az ügyvédbojtár? Hány levelet fogtak el? S mit csikartak ki egyik-másik ügyetlen szerzetesből valamelyik német kolostorban, melynek ügyeit intéztük?

36

37

43


A világ gyermekirodalmának eme klasszikusa, Lewis Carroll, a múlt században élt oxfordi matematika professzor angolszász humorral megírt alkotása. Meseregénye a korabeli Anglia torzképe. Képtelen helyzetek és csodás cselekmények fűzére a történet, ahol

LEWIS CARROLL

nek, cselekszenek.

A lice c sodAországbAn

az állatok is emberként viselked-

44

LEWIS CARROLL

A lice c sodAországbAn


V a jon

keresztülesem - e a földgolyón ?

45


JaJ,

mi lesz belőlem ?

− 48 −

46

− 49 −


Én

nem vagyok hosszabb egy kilomÉ ternÉl .

47


A CIRKUSZ Karinthy Frigyes

Karinthy Frigyes: Cirkusz novella, egyedi kiadvรกny

48


8 9 8

Ott álltam a pénztár mögött,

9

a bejáratnál,

és egy izgatott,

szakállas,

sánta ember,

az igazgató állt mellettem,

a bejárat tarka függönyét félkézzel félrehúzta, és kiabálva hadart:

ERRE TESSÉK, ERRE TESSÉK, TESSÉK BESÉTÁLNI,

MINDJÁRT KEZDŐDIK, TESSÉK, TESSÉK.

Az emberek pedig özönlöttek

− rengeteg ember,

tarka népség,

cselédek,

katonák,

kalapos asszonyok

és borotvált urak.

− lökdösték egymást, nevettek és hangosan beszélgettek.

49


1617 16

Alig tudtam követni, oly sebesen futott a lépcsőn.

17

Aztán bársony tapétás szobákon mentünk keresztül: véletlenül kinyitottam egy ajtót, melyen rikító lárma,

zajongás bukott be,

és rengeteg emberfejet láttam nyüzsögni.

Az igazgató rám kiabált, hogy csukjam be gyorsan,

AZ A KÖZÖNSÉG, VÁRJA AZ ELŐADÁST, ÉS ANNAK NEM SZABAD IDE BENÉZNI.

Aztán kis vasajtót nyitott ki:

óriási, félkör alakú csarnok terült el mélyen. Ennek a pompás,

szökőkutas

és pálmaerdős

csarnoknak a közepén

egy széparcú férfi

összeszorított szájjal és vad szemmel

FOJTOGATOTT EGY NŐT.

A nő nehéz, hörgő torokhangokat hallatott csak....

50


2425 24

Nevetés futott végig a termen

25

− az igazgató mérgesen ütött az asztalára.

MÉG MINDIG AZZAL A HEGEDŰVEL BOSSZANTASZ!

− mondta.

MICSODA ÓCSKASÁG!

Azt akartam mondani, hogy a melódia, amit komponáltam, igen különös, és hogy én szeretném eljátszani, ha megengedik.

De ő egy fiút hívott ki és elküldött vele,

hogy mutassa meg nekem a hangszereket.

Egy másik szobába vittek.

Itt óriási gépek és szerszámok álltak,

mindegyik egy-egy hangszer.

Voltak ott óriási trombiták, amiket fújtatók mozgattak

− egy-egy nyomásra valóságos mennydörgés szakadt ki a torkukból.

Aztán szobanagyságú triangelek, gőzkalapáccsal.

51


Magyar Hang bakelit sorozat, borĂ­tĂłk

52


53


54


55


Palasovszky Ödön: Manifesztum plakát és egyedi kiadvány

56


1415 Áhitatos

NAGY

MŰVÉSZETET a millióknak.

14

15

57


18 19 UJ

csodákat a piacokra,

mitoszokat a hirdetőtáblákra, viziókat a falakra, kórusokat és

tragédiát várunk a tereken.

A művészet

a kolbászgyárosok függőkerteinek ékessége. déligyümölcs

művelt naccságák számára, kókuszdió, örök szépség és krinolin.

a rojtos nadrágu adótisztek vasárnapi szórakozása az orfeumokban. a fogatlan akadémikusok liliomos kiskertje.

A művészetet a tömegek áhitata teremtette,

Uj mitoszok jövendőlését várjuk,

de a művészet nem tud már semmi csodát.

de a művészet nem tud semmi csodát,

a művészet már nem a tömegek egybeforrt áhitata,

A MŰVÉSZET ELROHADT.

18

58

19


2021 A világ epilepsziáját hordjuk a csontjainkban, a homlokunkon az őrültek bélyege,

de a művésznek nem fáj az ember pusztulása, a művész nem sikoltja a tragédiát,

Uj mitoszok jövendőlését várjuk,

hanem fehér liliomokat szagolgat a dámák üvegházaiban és szerenádokat okádik a holdvilág alá. Mi a megváltókért imádkozunk,

de a művész nem kiáltja a tereken az ujisten nevét.

20

21

59


2627 Ez a művészet

NEM KELL, mert elrohadt. mert nem forrasztja egybe

nagy áhitatban a tömegek millióit, hogy az élet új értelmére nevelje

és igazabb kultúrák stációja felé hajtsa.

mert nem a tömegeké, de ne is legyen.

Ez a szalonok cifra penészvirága és tisztátalan mámora.

De még ennek is ostoba,

mert más-más cafranggal ezerszer önmagát kérődzi meg, pedig még az ökör is más füvet kérődzik minden este.

26

60

27


2829 PUSZTULJON A MŰVÉSZ,

ha elrohadt és eladta magát.

28

Az aki helyére lép, nem bálvány és nem lakik elefántcsonttoronyban, nem holdkóros trubadúr aki szeretője anyajegyéről énekel.

29

61


Victor Vasarely (1906–1997) életműve s számos elméleti munkája révén, az optikai művészet, az „op-art” egyik legjelentősebb képviselőjének tekinthető. Jelen kiadványunk lehetőséget nyújt Vasarely néhány művének újra alkotására emlékezetből, illetve saját egyedi kompozíciók tervezésére a művész alkotásainak elemeiből.

Vasarely memo egyedi kiadvány

62


A VASARELY GYŰJTEMÉNY A Szépművészeti Múzeum Vasarely Múzeuma gyűjteményét Victor Vasarely 1982-ben adományozta a fővárosnak. A múzeum 1987-ben nyitotta meg kapuit a közönség előtt. A több mint négyszáz – egyedi és sokszorosított – alkotást tartalmazó kollekció alapos áttekintést nyújt a művész TERVEZTE:

Várkuti Tünde Krisztina

életművéről a korai, még Magyarországon készült akadémikus rajzoktól és reklámgrafikáktól a hatvanas-hetvenes évekből származó op art művekig és plasztikai munkákig.

63


Dominó játékszabály 2 (vagy több) személy részére A dominókat ábrával lefelé az asztalra rakjuk, majd jól „összekeverjük”. Egy dominót ábrával fölfelé rakunk. Az első játékos addig vesz föl a lefordított dominókból (úgy, hogy csak ő lássa!) és rakja ki maga elé azokat, míg a kezdő dominó egyik felével megegyezőt talál. Ekkor az azonos felet a kezdő dominó megegyező feléhez illeszti. Ezután a következő játékos jár el ugyan így, majd ismét az első játékos következik. Ha már korábban fölvett dominók között van azonos, akkor azt a következő játékos lerakhatja. Ilyenkor nem kell a lefordított dominókból fölvenni. Ha a lefordított dominók elfogytak, akkor a játékos vagy a korábban maga elé vett dominókból rakhat egyet a játéktérre letett végéhez, ha van azonos ábra az előtte lévők között, vagy a játéktérre elhelyezett egyik végéből kell maga elé vennie egyet. A játékosok felváltva következnek: vagy leraknak egy dominót, vagy felvesznek egyet. Az a játékos nyer, akinek először fogy el a dominója.

Ajánlott 3 éves kortól!

SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM VASARELY MÚZEUMA

Vasarely domino dominó játék

64

www.vasarely.hu

1033 Budapest, Szentlélek tér 6.


65


67


68

Várkuti portfolio 12-17  
Várkuti portfolio 12-17  
Advertisement