Page 1

Time Universal

Đề xuất Profile

HOÀNG LONG CMS

1 3 . 0 3 . 2 0 1 8


2

Hoàng Long CMS

OPtion bìa TU đề xuất thêm phương án bìa profile để thêm phương án lựa chọn, mỗi phương án là 1 style thiết kế khác nhau. - Option 1 là mang phong cách thiết kế hiện đại, màu sắc nhận diện, bố cục mảng miếng rõ dàng tù những hình khối mang phong cách hiện đại, tạo cảm giác trang trọng. - Option 2 thiết kết mang phong cách art sử dụng idea máy truyền tải ý tưởng, gây cảm giác thu hút, ấn tượng hơn.


Hoàng Long CMS

Option 1

Option 2

3


Demo OPtion bìa 1 Phương án profile bao gồm các layout demo, về cấu trúc của một cuốn profile sẽ có các dạng layout cơ bản sau: - Bìa trước và sau: Logo, slogan, thông tin liên hệ - Trang thư ngỏ ( 2-3 ): Bài viết giới thiệu - Trang nội dung ( 18-19): Quy trình tuyển sinh - Trang nghỉ (26-27): Trang show ảnh và tagline


02

HoĂ ng Long CMS


Hoàng Long CMS

Qua 19 năm hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động, Hoàng Long CMS tin rằng: “Giúp đối tác nước ngoài có cơ hội sử dụng nguồn lao động dồi dào, thông minh, chăm chỉ và giàu kinh nghiệm của Việt Nam cũng là … cách nhanh nhất để người lao động giảm nghèo … cách tốt nhất để người lao động được học hỏi … cách hiệu quả nhất để người lao động được tiếp cận nền khoa học kỹ thuật tiên tiến, nâng cao khả năng nhận thức và tư duy đúng đắn trong cuộc sống”

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Nghiêm Quốc Hưng

03


18

Hoàng Long CMS

QUY TRÌNH TUYỂN SINH LƯỢC ĐỒ TUYỂN SINH

Bước 1: Tiếp cận thông tin tuyển sinh

Bước 2: Tìm hiểu yêu cầu về đối tượng tuyển sinh

Bước 3: Đăng kí và chuẩn bị trước kỳ sơ tuyển chính thức

Bước 4: Tham gia kỳ sơ tuyển

Bước 5: Công bố kết quả và gửi báo cáo cho đối tác bên Nhật

Bước 6: Hoàn tất hồ sơ cho ứng viên đỗ sơ tuyển để nhập học Khóa đào tạo

KÊNH THÔNG TIN TUYỂN SINH  Hợp tác tuyển sinh với nhiều Trường ĐH, Cao đẳng và Trung cấp nghề  Tổ chức các buổi tuyển dụng và tư vấn tại địa phương  Thông tin đăng tuyển trên: Website ( hoanglongcms.com | hoanglongcms.jp ) Fanpage (Xuất khẩu lao động Nhật Bản - Hoàng Long CMS) và Phòng CSKH của Hoàng Long CMS

ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH & QUYỀN LỢI 1. Yêu cầu với người dự tuyển  Trình độ học vấn: tốt nghiệp ptth trở lên  Thái độ làm việc: mục tiêu đi nhật rõ ràng, có ý chí, muốn vươn lên trong cuộc sống  Điều kiện sức khỏe và nhân thân: sức khỏe tốt, lý lịch minh bạch, phẩm chất đạo đức tốt

1. Quyền lợi của người dự tuyển

 Nhận sự tư vấn của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực việc làm tại Nhật  Tiếp cận kiến thức và tác phong làm việc với đối tác Nhật  Tìm hiểu và làm quen với hình thức, nội dung của vòng sơ tuyển  Trở thành một phần của cộng đồng nhân lực Hoàng Long CMS và tham gia dự tuyển các đơn hàng hàng tháng của Công ty


Hoàng Long CMS

NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TUYỂN CHỌN 1. Nội dung thi tuyển Tham gia 4 bài thi (Slide 15 có ảnh minh họa cho mỗi bài thi):    

Thi Toán/ IQ Thi kiểm tra mù màu Thi kiểm tra thị lực Thi kiểm tra khéo tay/ Kĩ năng nghề

2. Hình thức tuyển chọn

 Tuyển chọn trực tiếp: Đối tác Nhật và công ty Nhật sử dụng lao động đến Việt Nam tham  gia buổi tuyển chọn. Tuyển qua Internet: Diễn ra trực tuyến qua internet, video, webcam trong tường hợp đối tác và chủ sử dụng không thể sang Việt Nam

CÔNG TÁC TỔ CHỨC TUYỂN SINH Trình tự tổ chức tuyển sinh  Học viên được huấn luyện tác phong và đào tạo mục tiêu, hướng nghiệp trước vòng sơ tuyển.  Thông báo về lịch trình: Thời gian, địa điểm thi tuyển cho ứng viên  Chuẩn bị chu đáo chu kỳ thi sơ tuyển: Phòng thi, công cụ làm bài thi và các cơ sở vật chất khác cho các bài thi tuyển  Thực hiện buổi sơ tuyển chính thức  Công bố Danh sách ứng viên đỗ vòng sơ tuyển (kèm hồ sơ giấy tờ để ứng viên đỗ hoàn thiện) và lập báo cáo gửi cho đối tác Nhật

Trách nhiệm của Hoàng Long  Cung cấp đầy đủ các thông tin về vòng sơ tuyển  Tư vấn tận tình cho ứng viên về định hướng công việc  Hướng dẫn cho ứng viên tập dượt với bài thi và vững vàng tâm lý thi tuyển  Hỗ trợ thông tin và hướng dẫn cho ứng viên đỗ sơ tuyển chuẩn bị hồ sơ cho Khóa Đào tạo  Tạo điều kiện cho thí sinh không đỗ tham dự tiếp các kỳ thi sơ tuyển khác của Hoàng Long

19


26

Hoàng Long CMS

Nơi gửi trọn niềm tin


HoĂ ng Long CMS

27


Demo OPtion bìa 2 Phương án profile bao gồm các layout demo, về cấu trúc của một cuốn profile sẽ có các dạng layout cơ bản sau: - Bìa trước và sau: Logo, slogan, thông tin liên hệ - Trang thư ngỏ ( 2-3 ): Bài viết giới thiệu - Trang nội dung ( 18-19): Quy trình tuyển sinh - Trang nghỉ (26-27): Trang show ảnh và tagline


02

HoĂ ng Long CMS


Hoàng Long CMS

Qua 19 năm hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động, Hoàng Long CMS tin rằng: “Giúp đối tác nước ngoài có cơ hội sử dụng nguồn lao động dồi dào, thông minh, chăm chỉ và giàu kinh nghiệm của Việt Nam cũng là … cách nhanh nhất để người lao động giảm nghèo … cách tốt nhất để người lao động được học hỏi … cách hiệu quả nhất để người lao động được tiếp cận nền khoa học kỹ thuật tiên tiến, nâng cao khả năng nhận thức và tư duy đúng đắn trong cuộc sống”

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Nghiêm Quốc Hưng

03


18

Hoàng Long CMS

QUY TRÌNH TUYỂN SINH LƯỢC ĐỒ TUYỂN SINH

Bước 1: Tiếp cận thông tin tuyển sinh

Bước 2: Tìm hiểu yêu cầu về đối tượng tuyển sinh

Bước 3: Đăng kí và chuẩn bị trước kỳ sơ tuyển chính thức

Bước 4: Tham gia kỳ sơ tuyển

Bước 5: Công bố kết quả và gửi báo cáo cho đối tác bên Nhật

Bước 6: Hoàn tất hồ sơ cho ứng viên đỗ sơ tuyển để nhập học Khóa đào tạo

KÊNH THÔNG TIN TUYỂN SINH  Hợp tác tuyển sinh với nhiều Trường ĐH, Cao đẳng và Trung cấp nghề  Tổ chức các buổi tuyển dụng và tư vấn tại địa phương  Thông tin đăng tuyển trên: Website ( hoanglongcms.com | hoanglongcms.jp ) Fanpage (Xuất khẩu lao động Nhật Bản - Hoàng Long CMS) và Phòng CSKH của Hoàng Long CMS

ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH & QUYỀN LỢI 1. Yêu cầu với người dự tuyển  Trình độ học vấn: tốt nghiệp ptth trở lên  Thái độ làm việc: mục tiêu đi nhật rõ ràng, có ý chí, muốn vươn lên trong cuộc sống  Điều kiện sức khỏe và nhân thân: sức khỏe tốt, lý lịch minh bạch, phẩm chất đạo đức tốt

1. Quyền lợi của người dự tuyển

 Nhận sự tư vấn của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực việc làm tại Nhật  Tiếp cận kiến thức và tác phong làm việc với đối tác Nhật  Tìm hiểu và làm quen với hình thức, nội dung của vòng sơ tuyển  Trở thành một phần của cộng đồng nhân lực Hoàng Long CMS và tham gia dự tuyển các đơn hàng hàng tháng của Công ty


Hoàng Long CMS

NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TUYỂN CHỌN 1. Nội dung thi tuyển Tham gia 4 bài thi (Slide 15 có ảnh minh họa cho mỗi bài thi):    

Thi Toán/ IQ Thi kiểm tra mù màu Thi kiểm tra thị lực Thi kiểm tra khéo tay/ Kĩ năng nghề

2. Hình thức tuyển chọn

 Tuyển chọn trực tiếp: Đối tác Nhật và công ty Nhật sử dụng lao động đến Việt Nam tham  gia buổi tuyển chọn. Tuyển qua Internet: Diễn ra trực tuyến qua internet, video, webcam trong tường hợp đối tác và chủ sử dụng không thể sang Việt Nam

CÔNG TÁC TỔ CHỨC TUYỂN SINH Trình tự tổ chức tuyển sinh  Học viên được huấn luyện tác phong và đào tạo mục tiêu, hướng nghiệp trước vòng sơ tuyển.  Thông báo về lịch trình: Thời gian, địa điểm thi tuyển cho ứng viên  Chuẩn bị chu đáo chu kỳ thi sơ tuyển: Phòng thi, công cụ làm bài thi và các cơ sở vật chất khác cho các bài thi tuyển  Thực hiện buổi sơ tuyển chính thức  Công bố Danh sách ứng viên đỗ vòng sơ tuyển (kèm hồ sơ giấy tờ để ứng viên đỗ hoàn thiện) và lập báo cáo gửi cho đối tác Nhật

Trách nhiệm của Hoàng Long  Cung cấp đầy đủ các thông tin về vòng sơ tuyển  Tư vấn tận tình cho ứng viên về định hướng công việc  Hướng dẫn cho ứng viên tập dượt với bài thi và vững vàng tâm lý thi tuyển  Hỗ trợ thông tin và hướng dẫn cho ứng viên đỗ sơ tuyển chuẩn bị hồ sơ cho Khóa Đào tạo  Tạo điều kiện cho thí sinh không đỗ tham dự tiếp các kỳ thi sơ tuyển khác của Hoàng Long

19


26

Hoàng Long CMS

Nơi gửi trọn niềm tin


HoĂ ng Long CMS

27


Thank you !

TU-Profile Hoàng Long Final 1303  
TU-Profile Hoàng Long Final 1303  
Advertisement