Page 1

www.cmctelecom.vn | 1900 2020


Giới thiệu CMC TELECOM

MỤC LỤC


Website | www.cmctelecom.vn Hotline | 1900 2020

01

GIỚI THIỆU CMC TELECOM Trang 04 - 13

02

NĂNG LỰC MẠNG LƯỚI

03

SẢN PHẨM DỊCH VỤ

Trang 14 - 33

Trang 34 - 57

2 PA 3 GE


CMC Tower


GIỚI THIỆU CMC TELECOM  Giới thiệu CMC Telecom  Giới thiệu Tập đoàn Công nghệ CMC

4 PA 5 GE


Giới thiệu CMC TELECOM

Giới thiệu CMC Telecom

CMC Telecom là một trong 8 công ty thành viên thuộc Tập đoàn Công nghệ CMC.

Với thế mạnh là một công ty viễn thông trẻ, CMC Telecom chọn cho mình cách đi khác biệt, sáng tạo, tập trung vào thị trường và dịch vụ có lợi thế, tận dụng sức mạnh Tập đoàn Công nghệ CMC với trên 24 năm xây dựng và phát triển.

CMC Telecom cung cấp tổng thể dịch vụ tích hợp Công nghệ Thông tin vào Viễn thông. Chúng tôi mang đến cho khách hàng những sản phẩm dịch vụ tích hợp, trọn gói có giá trị gia tăng cao theo mô hình One-stop-shop.

CMC Telecom nỗ lực xây dựng nên hệ sinh thái CMC.

Hệ sinh thái CMC giúp cho các đối tác, khách hàng phát triển và thành công dựa trên môi trường cộng tác mạnh mẽ, ứng dụng chia sẻ, đa chiều, hiệu quả.


Since 2008

Thành lập ngày 5/9/2008

>25%

Tăng trưởng 26,5% trong 3 năm gần nhất

20 POP

Top4

Top 4 doanh nghiệp viễn thông tại Việt Nam

46% vốn nước ngoài

Doanh nghiệp hạ tầng viễn thông Việt Nam duy nhất có cổ đông nước ngoài

One-Stop-Shop

20 Pop quốc tế kết nối chủ động toàn cầu

Cung cấp dịch vụ tích hợp Viễn thông và Công nghệ Thông tin

08 DC

40% TOP FORBES

08 Data Center tại châu Á (Việt Nam: 02, Malaysia: 03, Singapore: 01, Hongkong: 01, Thái Lan: 01)

40% khách hàng, đối tác của CMC Telecom nằm trong Top 100 thương hiệu toàn cầu (Forbes)

6 PA 7 GE


Giới thiệu CMC TELECOM

Cơ cấu cổ đông 54,63 45,27 % %

54,63%: CMC Corp Tập đoàn Công nghệ ICT Top 2 Việt Nam 45,27%: TIME dotCom Tập đoàn Viễn thông Top 2 Malaysia

Giấy phép 

Thiết lập mạng Viễn thông Công cộng

Cung cấp Dịch vụ Viễn thông

Thử nghiệm LTE 4G

ISP đầu tiên tại Việt Nam 

Triển khai công nghệ GPON vào Việt Nam. Nằm trong Liên minh Dữ liệu châu Á - ADCA (Asia Data Center Alliance). Kết nối thẳng tới Facebook. Facebook và Akamai lựa chọn đặt máy chủ tại CMC Data Center. Hợp tác cung cấp dịch vụ Bảo mật Thuê ngoài MSS (Managed Security Service) của IBM. Có cổ đông chiến lược là doanh nghiệp nước ngoài, TIME dotCom (Top 2 Malaysia). Được tạp chí CIO Outlook (Mỹ) bình chọn trong Top 25 đơn vị viễn thông triển vọng nhất châu Á Thái Bình Dương năm 2016.


Website | www.cmctelecom.vn Hotline | 1900 2020

Tầm nhìn Trở thành công ty viễn thông hàng đầu Việt Nam trong việc cung cấp các dịch vụ tích hợp Viễn thông - Công nghệ thông tin - Nội dung chất lượng cao.

Con người | Giá trị cốt lõi của chúng tôi

Nền tảng của Thành công là con người Quyết liệt, Học hỏi và Chuyên nghiệp.

Chấp nhận Cạnh tranh, hành động Nhanh, luôn Thay đổi phù hợp với thị trường.

Đoàn kết và Niềm tin là nhân tố phát triển bền vững.

Cung cấp dịch vụ hướng tới sự Hài lòng của Khách hàng.

8 PA 9 GE


Giới thiệu CMC TELECOM

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC CMC là tập đoàn công nghệ hàng đầu Việt Nam với hơn 24 năm xây dựng và phát triển. Được tổ chức theo mô hình công ty mẹ - con với 8 công ty thành viên, một viện nghiên cứu công nghệ hoạt động tại Việt Nam và nhiều nước trên thế giới, Tập đoàn Công nghệ CMC đã và đang khẳng định vị thế trên thị trường nội địa và hướng tới thị trường khu vực, quốc tế.


Website | www.cmctelecom.vn Hotline | 1900 2020

10 PA 11 GE


Giới thiệu CMC TELECOM


Website | www.cmctelecom.vn Hotline | 1900 2020

12 PA 13 GE


Giới thiệu CMC TELECOM


NĂNG LỰC MẠNG LƯỚI  Kênh kết nối Quốc tế  Mạng đường trục trong nước

14 PA 15 GE


Giới thiệu CMC TELECOM

KÊNH KẾT NỐI QUỐC TẾ Cùng với Tập đoàn Viễn thông TIME dotCom, Malaysia (sở hữu >45% cổ phần của CMC Telecom), chúng tôi đang góp phần kết nối hạ tầng viễn thông châu Á tới thế giới nhanh, an toàn và ổn định hơn.


Website | www.cmctelecom.vn Hotline | 1900 2020

16 PA 17 GE


Giới thiệu CMC TELECOM

MẠNG ĐƯỜNG TRỤC TRONG NƯỚC Sở hữu tuyến cáp đường trục backbone CVCS (Cross Vietnam Cable System) và 02 DC tại Việt Nam, CMC Telecom có khả năng cung cấp dịch vụ toàn quốc cho mọi đối tượng khách hàng trong nước và quốc tế.

64

05

Kh∂ n®ng cung c†p dfich vÙ tr™n 64 tÿnh thµnh toµn quËc.

05 h≠Ìng k’t nËi ra quËc t’ qua c∏p bi”n vµ c∏p Ɔt li“n.

100%

2.500+ SÎ h˜u h¨n 2.500 km c∏p Æ≠Íng trÙc backbone nÈi Æfia CVCS (Cross Vietnam Cable System).

K’t nËi vÌi t†t c∂ c∏c nhµ cung c†p nÈi dung tπi Vi÷t Nam.

02 SÎ h˜u 02 Data Center trung lÀp ti™u chu»n Tier 03 tπi Hµ NÈi vµ TP.HÂ Ch› Minh.

Backbone nÈi Æfia CVCS - Cross Vietnam Cable System

C∏p Ɔt li“n

C∏p bi”n


Website | www.cmctelecom.vn Hotline | 1900 2020

Æi HÂng K´ng

LẠNG SƠN

HÄ NóI HÅI PHíNG

ßÄ NøNG

APG

Æi HÂng K´ng, Singapore, NhÀt B∂n

BÌNH DƯƠNG

AAG

Æi HÂng K´ng

MóC BÄI Æi Campuchia

IA CẦN THƠ

Æi HÂng K´ng, Singapore

18 PA 19 GE


Giới thiệu CMC TELECOM


Website | www.cmctelecom.vn Hotline | 1900 2020

20 PA 21 GE


SẢN PHẨM DỊCH VỤ  Tổng quan  Truyền dẫn dữ liệu và kết nối Internet  Trung tâm dữ liệu – Data Center  Dịch vụ Voice  Dịch vụ Giá trị Gia tăng và Công nghệ Thông tin

22 PA 23 GE


MÔ HÌNH ONE-STOP-SHOP One-Stop-Shop:

CMC Telecom mang tới khách hàng dịch vụ tổng thể, tích hợp Viễn Thông và Công nghệ Thông tin.

TRUYỀN DẪN DỮ LIỆU VÀ KẾT NỐI INTERNET

TRUNG TÂM DỮ LIỆU DATA CENTER

DỊCH VỤ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

DỊCH VỤ VOICE

DỊCH VỤ QUẢN TRỊ MANAGED SERVICES


Website | www.cmctelecom.vn Hotline | 1900 2020

Khách hàng của CMC Telecom Với khả năng cung cấp dịch vụ tiêu chuẩn, trọn gói vươn ra ngoài lãnh thổ Việt Nam, CMC Telecom mang tới dịch vụ chuyên biệt, cao cấp cho từng đối tượng khách hàng.

CARRIER

DOANH NGHIỆP LỚN

DOANH NGHIỆP SME

Lựa chọn CMC Telecom Dịch vụ tích hợp trọn gói, chuyên biệt Mô hình One-Stop-Shop, CMC Telecom cung cấp dịch vụ tích hợp Viễn thông và CNTT cho từng đặc thù doanh nghiệp.

Hạ tầng không biên giới CMC Telecom có khả năng cung cấp dịch vụ chủ động trong khu vực châu Á và toàn cầu với mạng lưới kết nối đối tác quốc tế.

Tiêu chuẩn chất lượng quốc tế Cung cấp dịch vụ chất lượng cao, CMC Telecom cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn cao nhất về hạ tầng, dịch vụ quốc tế.

Chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp Thấu hiểu khách hàng, CMC Telecom chăm sóc, hỗ trợ tuỳ biến và riêng biệt cho từng lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp, tổ chức.

24 PA 25 GE


Giới thiệu CMC TELECOM

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

ĐỐI TÁC CỦA CMC TELECOM

Viễn thông trong nước

Viễn thông Quốc tế


Website | www.cmctelecom.vn Hotline | 1900 2020

Đối tác dịch vụ công nghệ thông tin

Đối tác độc quyền dịch vụ Thuê ngoài Bảo mật (MSS - Managed Security Service) của IBM tại Việt Nam Đối tác Cung cấp Giải pháp Điện toán Đám mây cấp 1 (CSP – Cloud Service Provider - Tier 1) của Microsoft tại Việt Nam.

Nhà cung cấp nội dung

Đối tác phần cứng

26 PA 27 GE


TRUYỀN DẪN DỮ LIỆU & KẾT NỐI INTERNET  Internet Cáp quang – FTTx  Kênh thuê riêng ILL – Internet Leased Line  Kết nối Điểm-Điểm P2P – Point to Point  Truyền số liệu nội hạt, liên tỉnh – MPLS VPN  Kênh thuê riêng Quốc tế - GEPL  Truyền dẫn dữ liệu dành cho Carrier  Internet dành cho Carrier

28 PA 29 GE


Giới thiệu CMC TELECOM

Internet Cáp quang FTTx  100% hạ tầng cáp quang  Cam kết băng thông quốc tế  Tích hợp các dịch vụ Giá trị Gia tăng

Kênh thuê riêng ILL Internet Leased Line  Không chia sẻ băng thông  Độ sẵn sàng và tin cậy cao  Giám sát và hỗ trợ riêng biệt 24/7

Kết nối Điểm - Điểm P2P – Point to Point  Tốc độ tối đa  Hoàn toàn bảo mật  Cam kết chất lượng dịch vụ


Website | www.cmctelecom.vn Hotline | 1900 2020

Kênh thuê riêng Quốc tế - GEPL  Kết nối tin cậy, độ trễ thấp  Bảo mật trên toàn tuyến  Dịch vụ hỗ trợ riêng biệt

Truyền số liệu nội hạt, liên tỉnh – MPLS VPN  Kết nối tin cậy, đảm bảo kinh doanh  Linh động trong nâng cấp  Giám sát dịch vụ thông minh

30 PA 31 GE


Giới thiệu CMC TELECOM

Dịch vụ truyền dẫn dữ liệu dành cho Carrier

Dịch vụ IPLS và IEPL

Dịch vụ IPVPN/MPLS

Dịch vụ Asia-Grid

Kết nối tin cậy, độ trễ thấp

Bảo mật trên toàn tuyến

Tuân thủ tiêu chuẩn dịch vụ (SLA)

Dịch vụ hỗ trợ riêng biệt

Giao diện Ethernet tiêu chuẩn

Công nghệ VLAN

Nâng cấp băng thông nhanh chóng

Mạng lõi công nghệ MPLS

Dịch vụ hỗ trợ nhiều lớp (CoS)

CMC Telecom cung cấp mạng lưới kết nối các quốc gia trong khu vực Asian: Malaysia, Singapore, Indonesia, Thailand, Cambodia, Hong Kong, Vietnam, Myanmar & Philippines


Website | www.cmctelecom.vn Hotline | 1900 2020

Dịch vụ internet dành cho Carrier

Dịch vụ Kết nối Internet trực tiếp - DIA và FTTx

Dịch vụ IP Transit

Dịch vụ kết nối tới các nhà cung cấp nội dung tại Việt Nam

Cam kết chất lượng cao cấp

Tối ưu hoá hướng kết nối quốc tế

Tùy chọn quản lý thiết bị đầu cuối

Hỗ trợ NOC 24/7

Kết nối trực tiếp với Vietnam Internet Exchange

Cho phép tối ưu hướng kết nối

Linh hoạt nâng cấp băng thông

CMC Telecom mở rộng khả năng hỗ trợ đối tác Carrier và các khách hàng đặc biệt khác có nhu cầu kết nối riêng biệt tới các nhà cung cấp nội dung tại Việt Nam

32 PA 33 GE


TRUNG TÂM DỮ LIỆU DATA CENTER  Dedicated – Cho thuê máy chủ  VPS – Thuê máy chủ ảo  Colocation – Cho thuê chỗ đặt máy chủ  DC location – Cho thuê không gian DC  Carrier Hotel  VPOP  Domain - Hosting - Email  SSL Certificates  Dịch vụ Quản trị - Giám sát

34 PA 35 GE


Giới thiệu CMC TELECOM

Giới thiệu Data Center

02 Data Center Trung lập tiêu chuẩn Tier 3 – TIA942 tại Hà Nội & TP. Hồ Chí Minh

Tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2001 và ISO 27001. DC tiêu chuẩn Tier 3 – TIA942

DC TP. Hồ Chí Minh

DC Hà Nội

Vị trí: Khu công nghệ cao Sài Gòn, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh. Khoảng cách: 15km tới trung tâm TP. Hồ Chí Minh Diện tích: 2.100 m2

Vị trí: Tầng 3, toà nhà CMC, Duy Tân, Cầu Giấy, TP. Hà Nội. Khoảng cách: 7km tới trung tâm Hà Nội. Diện tích: 1.200 m2

Hệ thống Network Mạng core kết nối peering với tất cả các ISP lớn trong nước và quốc tế

An ninh 24/7 Camera toàn bộ bên ngoài và bên trong 24/7 với xác thực thẻ từ, sinh trắc học

Trung tâm vận hành Hệ thống quản trị hạ tầng và vận hành mạng đảm bảo giám sát 24/7, cung cấp cảnh báo thời gian thực

ADCA

CMC Telecom là thành viên duy nhất của Việt Nam nằm trong Liên minh Dữ liệu châu Á (ADCA - Asia Data Center Alliance)


Website | www.cmctelecom.vn Hotline | 1900 2020

Các dịch vụ của Data Center

Dedicated, VPS

Colocation

Cho thuê máy chủ vật lý và máy chủ ảo

Cho thuê chỗ đặt tủ rack, chỗ đặt máy chủ

Carrier Hotel Cho thuê không gian Data Center

POP

Domain, Hosting, Email, SSL Dịch vụ tên miền, lưu trữ website, email server, SSL

VPOP Dịch vụ VPOP

Quản trị, Giám sát Dịch vụ quản trị giám sát từ xa

www.idc.cmctelecom.vn

36 PA 37 GE


Giới thiệu CMC TELECOM

Dedicated | Dịch vụ cho thuê máy chủ Cung cấp cho khách hàng một máy chủ riêng và không gian tương ứng trên hệ thống tủ rack, đảm bảo tính bảo mật cao và kết nối máy chủ với Internet.   

Không cần đầu tư phần cứng Toàn quyền quyết định cấu hình máy chủ Chủ động cài đặt ứng dụng

Dịch vụ VPS | Thuê máy chủ ảo Cung cấp phân vùng riêng độc lập mà mỗi khách hàng có thể tùy ý chỉnh sửa cấu hình, cài đặt ứng dụng và triển khai theo ý muốn.   

Không cần đầu tư phần cứng Linh hoạt cấu hình máy chủ Sao lưu dự phòng khôi phục tức thời


Website | www.cmctelecom.vn Hotline | 1900 2020

Colocation | Dịch vụ cho thuê chỗ đặt máy chủ Cung cấp cho khách hàng một không gian riêng trên hệ thống tủ rack để đặt máy chủ nhằm mục đích sử dụng các dịch vụ hạ tầng sẵn có của một trung tâm dữ liệu và kết nối với Internet.   

Sử dụng hạ tầng không gian DC tiêu chuẩn Tổng đài hỗ trợ 24/7/365 Tiết kiệm chi phí

Carrier Hotel | Dịch vụ cho thuê không gian Data Center Dịch vụ cho thuê không gian Data Center dành cho các Carrier có nhu cầu thuê một khu vực lớn đặt máy chủ với phạm vi từ vài tủ rack tới cả một phòng hoặc một tầng riêng biệt.   

Hoàn toàn trung lập Dự phòng cao nhất Hợp lý, hiệu quả

38 PA 39 GE


Giới thiệu CMC TELECOM

DC location | Dịch vụ cho thuê không gian DC Khách hàng có thể thuê riêng không gian diên tích mặt sàn được quy hoạch, phân vùng rõ ràng và được hưởng toàn bộ điều kiện cơ sở hạ tầng sẵn có của trung tâm Dữ liệu CMC Telecom.     

Dịch vụ cho thuê tủ rack Dịch vụ cho thuê chỗ đặt tủ rack Cấp riêng khu vực Chủ động thiết lập Hỗ trợ tư vấn

VPOP | Dịch vụ VPOP Dịch vụ VPOP giúp khách hàng kiểm soát tốt nhất chi phí đầu tư mạng lưới, nhanh chóng mở rộng vùng phủ kết nối khi kết nối với hạ tầng của CMC Telecom tại Việt Nam thông qua dịch vụ VPOP.   

Tiết kiệm chi phí Không phải nhập khẩu thiết bị Nâng cao chất lượng dịch vụ


Website | www.cmctelecom.vn Hotline | 1900 2020

Quản trị | Giám sát Chuyên nghiệp CMC Telecom cung cấp dịch vụ giám sát và quản trị bằng các công cụ quản lý chuyên nghiệp. Dịch vụ giúp khách hàng kiểm soát liên tục các thiết bị mạng, mức độ khả dụng và tính hiệu quả của dịch vụ mạng tại bất cứ địa điểm nào.

Quản trị toàn diện

A-Z

  

Cài đặt và cấu hình các dịch vụ theo yêu cầu Kiểm tra, sao lưu hệ thống định kỳ Đưa vào hệ thống quản trị giám sát riêng biệt

Remote Hand   

Hỗ trợ thao tác kỹ thuật tại chỗ Chuyển tiếp các trạng thái của thiết bị theo yêu cầu Chuẩn đoán và kiểm tra tín hiệu

Sao lưu dữ liệu    

Cấu hình sao lưu định kỳ Cấu hình lọc các dữ liệu không cần thiết khi sao lưu Phục hồi dữ liệu từ bản sao lưu khi cần thiết Kiểm tra định kỳ

Cân bằng tải cho website, email 

Hệ thống có nhiều server web và mail được phân tải bởi 1 thiết bị cân bằng tải đứng ở phía ngoài hứng lưu lượng dữ liệu đi vào và phân phối xuống các server bên trong

Dịch vụ tường lửa 

Theo dõi, ghi log, chặn hoặc mở các luồng dữ liệu đi vào ra server Ngăn chặn và hạn chế các kiểu tấn công trên internet vào server như: dò tìm mật khẩu, nghe trộm, giả mạo địa chỉ IP, DDOS, SYN attack ...

40 PA 41 GE


DỊCH VỤ VOICE      

Dịch vụ Tổng đài ảo Dịch vụ thoại đầu số 710 xxxxx Dịch vụ đầu số 1900, 1800 Dịch vụ SMS Brand Name Dịch vụ Voice OTP Dịch vụ voice dành riêng cho Carrier

42 PA 43 GE


Giới thiệu CMC TELECOM

Dịch vụ tổng đài ảo  Tổng đài ảo là hệ thống tổng đài điện thoại được cung cấp qua mạng

Internet

 Doanh nghiệp không phải mất thêm bất kỳ khoản chi phí nào ngoài

phí dịch vụ hàng tháng

 Có thể sử dụng các thiết bị đầu cuối IP phone hoặc tận dụng các máy

analog sẵn có thông qua IP Gateway hoặc softphone cài đặt trên máy tính, phần mềm cài đặt trên smartphone để sử dụng dịch vụ

  

Tiết kiệm chi phí Quản trị đơn giản Kết nối mạnh mẽ

Dịch vụ đầu số 710 CMC Telecom cung cấp dịch vụ thoại cố định hoạt động trên nền công nghệ IP với đầu số 710. Dịch vụ cho phép doanh nghiệp sử dụng một đầu số duy nhất nhưng đáp ứng cho nhiều cuộc gọi đồng thời.

Tiết kiệm

80% thời gian lắp đặt

Giảm

20% cước gọi


Website | www.cmctelecom.vn Hotline | 1900 2020

Dịch vụ 1900, 1800 Dịch vụ đầu số 1900 Đầu số tính phí cho người gọi. Là dịch vụ đầu số chỉ có chức năng tiếp nhận cuộc gọi, không cho phép gọi ra. Doanh nghiệp đăng ký sử dụng dịch vụ được CMC Telecom chia sẻ cước phát sinh của khách hàng gọi vào.

Dịch vụ đầu số 1800 Đầu số miễn phí cho người gọi. Là dịch vụ đầu số cho phép người gọi thực hiện cuộc gọi miễn phí thông qua một số điện thoại duy nhất trên toàn quốc. Cước phí của cuộc gọi sẽ được tính cho thuê bao đăng ký dịch vụ 1800.

44 PA 45 GE


Giới thiệu CMC TELECOM

Dịch vụ SMS Brand Name SMS Brandname hay Tin nhắn thương hiệu là một công cụ quảng cáo

hướng đến khách hàng thông qua tin nhắn với Tên-Thương-Hiệu nằm trong phần người gửi (Sender)t.

Đối tượng nhận tin là các khách hàng đang sử dụng dịch vụ của chính công

ty/nhãn hàng. Nội dung gửi đến khách hàng, có thể là thông tin tĩnh (nếu là text thông báo, quảng cáo) hoặc là thông tin động (như số dư nợ tài khoản ngân hàng).

Dịch vụ Voice OTP Là dịch vụ gửi mã xác thực (mật khẩu) dùng 1 lần qua cuộc gọi thoại, được sử dụng khi thực hiện thanh toán trực tuyến. Khách hàng sẽ nhận được cuộc điện thoại có nội dung đọc phần code này vào thời thực hiện giao dịch để đảm bảo sự bảo mật một cách tối đa và nhanh chóng nhất.

Dịch vụ voice cho Carrier Voice chiều về Quốc tế

CMC Telecom cung cấp dịch vụ voice chiều quốc tế về Việt Nam với chất lượng cao và giá thành cạnh tranh nhất.

Dịch vụ SMS A2P

CMC Telecom cung cấp dịch vụ SMS A2P (Application-to-Person) hỗ trợ các ứng dụng OTT dành cho các khách hàng có nhu cầu kết nối tới các thuê bao di động tại Việt Nam với chất lượng cao, bảo mật mạnh mẽ.

Kết nối trực tiếp

Nhanh chóng và bảo mật

Linh hoạt


DỊCH VỤ GIÁ TRỊ GIA TĂNG & CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  Office

365  Wifi Marketing  Cloud Server  Bảo mật thuê ngoài – Managed Security Services

48 PA 49 GE


Giới thiệu CMC TELECOM

Gia tăng Giá trị Không chỉ cung cấp dịch vụ viễn thông cơ bản, CMC Telecom còn tích hợp với các giải pháp công nghệ thông tin, dịch vụ nội dung số mang lại giá trị gia tăng cao nhất cho doanh nghiệp.


Website | www.cmctelecom.vn Hotline | 1900 2020

Office365 CMC Telecom là đối tác cấp 1 của Microsoft cung cấp dịch vụ điện toán đám mây

Wifi Marketing Cung cấp giải pháp phủ sóng wifi quảng bá hình ảnh doanh nghiệp, thu thập thông tin khách hàng

Wifi cho doanh nghiệp Giúp quản lý hệ thống phủ sóng wifi toàn doanh nghiệp dễ dàng, hiệu quả và bảo mật

Điện toán đám mây Tối ưu chi phí, luôn sẵn sàng mở rộng, tăng năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp bằng công nghệ cloud và mô hình thuê dịch vụ

Bảo mật thuê ngoài CMC Telecom là đối tác độc quyền của IBM cung cấp dịch vụ Bảo mật thuê ngoài MSS – Managed Security Services.

50 PA 51 GE


Giới thiệu CMC TELECOM

Office 365

OFFICE 365 là dịch vụ điện toán đám mây của Microsoft theo mô hình “thuê phần mềm” (Software as a Service – SaaS). SaaS giúp các doanh nghiệp không phải đầu tư mua phần mềm, phần cứng mà chỉ chi trả chi phí thuê hằng tháng một cách linh hoạt, hiệu quả.

Hiện diện chuyên nghiệp Hình ảnh doanh nghiệp chuyên nghiệp, tôn trọng bản quyền trí tuệ và các quy tắc kinh doanh quốc tế.

Tập trung vào kinh doanh Không tốn ngân sách đầu tư cho hạ tầng và nhân lực công nghệ, doanh nghiệp chỉ cần chi phí thuê dịch vụ và tập trung vào kinh doanh.

Truy cập mọi nơi Thực hiện công việc mọi lúc mọi nơi trên mọi thiết bị.

Hợp tác cùng nhau Chia sẻ thông tin với đồng nghiệp, khách hàng, đối tác.


Website | www.cmctelecom.vn Hotline | 1900 2020

CMC Telecom - đối tác Cung cấp Giải pháp Cloud cấp 1 (CSP - Cloud Solution Provider - Tier 1) của Microsoft tại Việt Nam www.office365.cmctelecom.vn

52 PA 53 GE


Giới thiệu CMC TELECOM

Wifi Marketing

Giải pháp kết nối, quảng bá, thu thập thông tin khách hàng một cách đơn giản và hiệu quả.

Ứng dụng rộng rãi Phù hợp sử dụng cho: Quán Café, Shop thời trang, khách sạn, resort, trung tâm thương mại, sân bay, hội thảo...

Marketing hấp dẫn Xây dựng chiến dịch truyền thông đúng lúc, đúng địa điểm và đối tượng…

Thúc đẩy doanh số Quảng cáo khuyến mãi và thương hiệu. Hình thức trình diễn đa dạng và lôi cuốn.

Thu thập thông tin Nhiều hình thức thu thập thông tin, sở thích khách hàng.

Quản lý truy cập Wifi công cộng toàn diện: phân quyền, băng thông, thời gian kết nối và phân chia khu vực…

Tích hợp, báo cáo Tích hợp với các hệ thống quản lý khác, đưa ra các báo cáo, thống kê.


Website | www.cmctelecom.vn Hotline | 1900 2020

Cloud Server | Máy chủ ảo trên nền điện toán đám mây

Dịch vụ máy chủ ảo trên nền tảng điện toán đám mây đem lại cho khách hàng những trải nghiệm hoàn toàn mới về tính năng, hiệu năng và sự ổn định.

Tính sẵn sàng cao, uptime 100%

Hạ tầng hiện đại, triển khai nhanh chóng

24/7

Nâng cấp dễ dàng, công nghệ sao lưu tối ưu

Quản lý thuận tiện, bảo mật toàn diện, hỗ trợ 24/7

www.cloud.cmctelecom.vn

54 PA 55 GE


Giới thiệu CMC TELECOM

Bảo mật thuê ngoài | Managed Security Services

Thông qua thỏa thuận hợp tác giữa CMC Telecom và IBM, CMC Telecom trở thành đối tác đầu tiên của IBM cung cấp các dịch vụ Thuê ngoài bảo mật (MSS) tại thị trường Việt Nam. Các dịch vụ thuê ngoài về An ninh Bảo mật có thể được kết hợp cùng với các dịch vụ Viễn thông CMC Telecom đang cung cấp.

Hỗ trợ bởi đội ngũ chuyên gia IBM & CMC Telecom An ninh bảo mật sẽ được thực hiện bởi chuyên gia của IBM tại 10 trung tâm Vận hành Bảo mật SOC (Security Operations Center) trên toàn cầu và hỗ trợ kỹ thuật Level 1 tại chỗ của CMC Telecom.

Giao tiếp qua VSOC Giao diện dịch vụ sẽ được thực hiện thông qua cổng giao tiếp VSOC.

Quản trị qua dashboards Sau khi đăng nhập vào VSOC portal, người dùng có thể quản trị hệ thống thông qua các dashboards.

Hỗ trợ 24/7 Người dùng được tương tác với các chuyên gia làm việc tại SOC của IBM trực tiếp 24/7 với các công cụ phân tích, hiển thị chi tiết sự kiện hoặc lập báo cáo (Virtual Security Operations Center).


Website | www.cmctelecom.vn Hotline | 1900 2020

Các nhóm dịch vụ Managed Security Services

Nhóm dịch vụ XFTAS

X-Force Thread (Analysis) Advisory Services Cung cấp thông tin bảo mật

Nhóm dịch vụ MNSS

Managed Network Security Service Giám sát quản lý thiết bị mạng

Nhóm dịch vụ ILM

Intelligent Log Manager Phân tích cảnh báo rủi ro

Nhóm dịch vụ VMS

Vulnerability Management Service Quản trị lỗ hổng bảo mật

SOS

Nhóm dịch vụ ERS

Emergency Response Service Ứng cứu khẩn cấp sự cố

Nhóm dịch vụ email và web

Hosted Email & Web security services Dịch vụ quản trị hệ thống email và web ngăn chặn virus và spam

CMC Telecom – Đối tác độc quyền dịch vụ Thuê ngoài Bảo mật (MSS - Managed Security Service) của IBM tại Việt Nam

56 PA 57 GE


Giới thiệu CMC TELECOM

Trụ sở Tầng 11, CMC Tower, 11 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. + 84 4 7109 0100 - Fax: + 84 4 3767 4686  info@cmctelecom.vn 

Chi nhánh miền Bắc 

Tầng 12, CMC Tower, 11 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

+ 84 4 710 90200 - Fax: + 84 4 3767 4686

hn.support@cmctelecom.vn

Chi nhánh Hải Phòng 104 Văn Cao, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng + 84 4 7109 0403  hp.support@cmctelecom.vn 

Chi nhánh miền Trung 383 Nguyễn Văn Linh, Phường Thạc Gián, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng + 84 511 3654 456 - Fax: +84 511 3819 678  dn.support@cmctelecom.vn 

Chi nhánh miền Nam Tầng 4, tòa nhà Pax Sky 3, số 225 Bis Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh  + 84 8 710 90100 - Fax: +84 8 392 59755  hcm.support@cmctelecom.vn 


Website | www.cmctelecom.vn Hotline | 1900 2020

Liên hệ 1900 2020 WWW

cmctelecom.vn info@cmctelecom.vn

59 PA 59 GE


Giới thiệu CMC TELECOM

www.cmctelecom.vn

1900 2020

Telecommunication  

Brochure dành cho tập đoàn công nghệ viễn thông CMC.

Telecommunication  

Brochure dành cho tập đoàn công nghệ viễn thông CMC.

Advertisement