Ppt gazet nummer 121 sep a 2015

Page 1

THAT’S LIFE

13

VOLVOCARS BELGIUM

.

. .

SEP 2015

11:00

A

C CC CC V VV VV

IK ONTHUL BUUNIE!

JG.03 NUMMER 121 = 148 BLZ. DIGITAAL INFOBLAD VOOR RONSE MAX 3 X PER MAAND PRODUCTIE WILLY DEVENTER ©

gAZet najaart!  VORIG NUMMER OP HOME/VORIGE EDITIES


VANWEGE DE UITGEVER

INFO & VERANTWOORDING van de foto’s, illustraties en ander (beeld-) materiaal enz. in jaargang 03 IN NUMMER 121 sep|A van

ZATERDAG 12 SEPTEMBER 2015

van het Ronsese digitaal informatieblad gAZet met de medewerking van (tekst en/of foto’s): Willy Deventer, Gert De Spiegeleer, Damien Van Wambeke, Johan Michels, Loes Deventer, Dominiek Wybraeke, ‘t Ro°nssies Geklapt, David De Clercq, Julien Vandenhoucke, Leander De Cauter, Tineke Weyhaeghe, Verdesign Ronse, Stijn Ovaere, Geertje Franssens, Hervé Deleu, Ruth Raes, infodiensten stad Ronse, Philippe Vanderdonckt, Makri Ronse, Joy Delagrange, Bernard De Craene, Cindy De Wilde, Indiana Declercq, Martine Met de opening van de Libbrecht, Koen Haelters, Veerle Laurier, Dirk De scholen (het hoger onderwijs draait inmiddels twee- Jonghe, Marc De Turck, Rita Claus, Paul Beeckman, Eric Vanderhauwaert, Ignace Michaux, Fonny Malrait de zit…), is het najaar van start gegaan. De laatste vier & C°, Josse Willems, Paul De Dobbeleer, Mia Flamaanden van het jaar heb- ment, Emilie Vandendriessche, Jean-Marie De Dijn, ben een eigen karakter. De Bart Tsjobbel, Els Deventer, Pierre Ponnet e.a. … uitbundige zon hoog aan ‘t Kunst @ Rode Kruis firmament zingt qua horizon … is een kunsthappening in ZvB Ronse onder het peterschap van Panamarenko die vele tonen lager. De controgerenommeerde kunstbroeders zoals Arne Quinze, Jan verse is dat wij putje naseiFabre en Luc Thuymans naar Ronse haalt voor expo én zoen en wanneer de kalenverkoop ten bate van een goed doel: zorghotel derwinter begint het dichtst Polderwind in Zuienkerke bouwen voor mensen met bij haar staan en op 21 juni een beperking. Ver van bed Ronse, maar dat is de recente vluchtelingenstroom richting onze contreien het verst van onze ster verook nog (zie verder in dit nummer)! De expo loopt in wijderd. Dit is ook zo in het de kloostergangen van Sancta Maria van 6 t/m 11 dagelijks leven: in de zomer november 2015 – info bij Rode Kruis Vlaanderen. klagen we al eens dat het Gelijktijdig loopt in TIO3 de… heet is, maar alleen in de Red Cross Art Contest koude(re) maanden daagt het begrip gezelligheid! Ook 14 13 15 12 gAZet start semester vier INDIEN UPDATE, KOMT ÉÉN VAN DEZE GEKLEURDE DATUMBLOKvan 2015 ànders: gaandeBLOKJES NAAST HET LOGO GAZET RECHTSBOVEN OP DE PAGINA. weg struinend doorheen dit UPDATES: nummer 121 sep|A zal je ONTHULLING BUUNIE BLZ.102 & VANAF BLZ.120… het merken. Althans is dàt SP.A OVER DE MEERDERHEID BLZ.101… de bedoeling…

Hallo lezer

gAZet is niét hét orakel van Ronse;

wie ‘n wikipediaatje wil doen,

SHOOT! COLOFON digitaal informatieblad gAZet wordt uitgegeven door ATELIER 92/94 te 9600 RONSE BTW BE0 736 111 125 TEL +32 494 41 77 62 (mét voice-mail) gazetronse@gmail.com | azronse@gmail.com stichter/uitgever/hoofdredact.: Willy Deventer

medewerkers staan in het colofon vermeld de auteurs zijn verantwoordelijk voor hun ingezonden kopijen & beeldmateriaal; JAARGANG 03 NUMMER 121 kopijen kunnen worden ingekort en/of DIGITAAL INFORMATIEBLAD VOOR RONSE MAX 3 X PER MAAND passages kunnen worden geresumeerd  medewerkers én lezers maken dit → FOTODIENST: alleen eigen foto’s in gAZet infoblad tot wat het is via gazetronse.be verschenen kunnen in reply ge-e-maild wor mailbox: gazetronse@gmail.com den tegen voorafbetaling van €25 per foto  GSM: 0494 41 77 62 (met voice-mail) AUTEURSRECHTEN ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN BBIE DEPONERING (i-Depot) Willy Deventer is international author met CAE-code 109987598, aangesloten bij SABAM en bij de BBIE (i-Depot), tevens graficus/kunstschilder met TheArtServercode 22912 alsook uitgever bij de Koninklijke Bibliotheek te Brussel met code 8672, manager Atelier 92/94 Ronse en projectontwikkelaar van AbyZAdvieZ. Er is ter goeder trouw gepoogd om (beeld-) materiaal op te nemen waarover geen duidelijk copyright te noteren viel. gAZet heeft dus niemand willen duperen, maar, indien er zich iemand tóch tekort gedaan voelt, neem dan asap contact op met onze redactie via gazetronse@gmail.com om ofwel het betrokken (beeld-)materiaal alsnog te verwijderen of om er het copyright van te kunnen vermelden. Confraterneel gegroet, Willy Deventer.

 redactie: Hogerlucht 92/94

R o n s e , G IJ z ij t d e D i e z ó h o o r t b ij ‘k Zwere welken De liefde die’k U

stede m ij e ede? breie!

| de redactie is met toegangscontrole beveiligd | toegang uitsluitend na afspraak | poststukken via instructies op de toegangspoort | onze lokalen zijn uitgerust met security van de jongste generatie | camerabewaking naar meldkamer 24/24 | gAZet brengt nieuws & informatie ietwat van opzij bekeken én nogal eigengereid… gAZet zet desgewenst een VOORUITBLIK in jouw mailbox en dan ben jij de allereerste om te weten wat de de nieuwste editie brengen zal; soms krijg je extra pagina’s exclusief in je mailbox; indien interesse

e-mail “GRAAG VOORUITBLIK” naar

gazetronse@gmail.com


03

sep|A NUMMER121

NAJAART… .

sep okt nov ABC dec

Alle TV-zenders HD’en het najaar in, zo ook de pers, zowel gedrukt als digitaal. Handel & nijverheid zweren hun zomers dieet af. gAZet digitaal schakelt eveneens naar wat anders. Afwisseling van spijs doet eten, toch? Onze cover oogt anders, onder banner mogelijks ook voor commerciële mededelingen. Try out dat adverteren, wait and see! Pagina twee wat geschuif met kolommen. De uitgever geüpdate (begrijp eerder: nóg rimples bij!). Onderaan kolom twee wat meer ruimte voor… UPDATES, op vraag van lezers, de boel proberen overzichtelijk te houden. Meestal méér dan 100 blz. is geen bosje meer, maar een oerwoud aan teksten en beeldmaterieel, om in te verdwalen (zeggen sommige lezers, maar ja, ‘t is ook nooit goed; een gekregen paard kijkt men niet in de bek, tenzij je donateur wordt van deze digitale infokrant, dàn mag je enkele noten op je zang hebben, haha – zie daartoe de betreffende pagina wat verderop, naast LINK, eveneens omgeturnd). gAZet moet het niet alleen hebben van titelke fotoke onderschriftje en al eens een artikeltje, neen, wij zoeken passie, ophef, vertedering ook en zoeken dat via rubrieken, ‘n paar nieuwe in dit aanrukkende najaar. Misschien merken we nog wel wat op, zetten wat enkele en dubbele Ronsese deuren bij elkaar, maar we gaan ook biografisch (meer foto dan blablabla), halen details uit Ronsese straten en nog andere ideeën volgen, van onze redactie of ter redactie beland met een of andere interactieve lezerswind. In dan verband nog dit: voor elke spontane reactie of bijdrage van lezers: ongemeen véél dank. Kijk in mijn groene oog… NAJAAR JE MEE?


04

sep|A NUMMER121 CEMENTFABRIEK  RUMMILLIES OP 25 KM

CCB

CCB staat voor Compagnie des Ciments Belge en CCB is ook de mastodont langsheen de John F. Kennedylaan te 9042 Gent.

KERKJE VAN  DERGNEAU ROYERSLAAN  CAMPUS DA VINCI  ART DECO DE GAVRE – zie vlg. blz. VILLA SNOECK  (VOORHEEN KASTEEL VAN NASSAU)

 NEERSTRAAT

 ‘HUIS MERTENS’ BENEDEN DE KRUISSTRAAT

BROEKE 


05

sep|A NUMMER121


06

sep|A NUMMER121

EERSTE REEKS VAN 10 BLZ./2.IX

Voortaan duiden wij met een vooruitblikkersoog onderaan het vigerende nummer, hier 121 (volg de rode pijl) dat deze pagina VOORAF online gaan in de mailboxen van onze vooruitblikkers belandde. Graag VOORUITBLIKKER worden?, stuur een e-mail met “GRAAG VOORUITBLIKKER” naar gazetronse@gmail.com. Welkom!

T W E E D E R E E K S O P V L G . B L Z.


DEZE TIEN BLZ. HADDEN ALS VOORUITBLIK VAN 10.IX OOK IN JOUW MAILBOX KUNNEN STAAN……

gAZet is er voor iedereen, ook voor pc-onkundigen (sorry!), zoals oudere mensen die het niet bepaald op internet hebben begrepen, maar wel op alles wat op Ronse slaat. Hallo, kleinkinderen, met tablet, iPhone of Smart hop naar oma en opa…

07

sep|A NUMMER121

VOORUITBLIK

 Dus gaan we in het vervolg én als er tussentijdse vooruitblikken zijn deze pagina’s vooraan in gAZet zetten en ofwel kan de vooruitblikkerspagina gevolgd worden door één of meerdere pagina’s omtrent dàt onderwerp of verwezen naar herneming van dàt onderwerp verderop in de uitgave of naar FOTOGAZET met het geëigende logo daartoe… (zie hiernaast rechts).


DA VINCI CAMPUS RONSE PER 1 SEPTEMBER EEN FEIT! Directeur Da Vinci Campus Ronse Gert De Spiegeleer (foto) deelt mee…

08

sep|A NUMMER121

Op 1 september trappen we het nieuwe schooljaar af. Vanaf dan heten we officieel Da Vinci Campus Ronse. We maken van onze eerste schooldag een aangename en prettige ervaring voor al onze leerlingen. De kinderen van het eerste jaar hebben in de voormiddag de hele campus voor hen alleen. Ze beginnen de dag met een ontbijt in onze schoolresto en nadien doen ze een kennismakingsspel, om elkaar en hun leerkrachten te leren kennen. Het spel is een soort zoektocht en verloopt ongeveer zo: • De leerlingen vormen groepjes van ongeveer vijf leerlingen (+ buddy). • De leerlingen krijgen een schoolplannetje met de te bezoeken locaties. • De locaties zijn genummerd, de leerlingen moeten die in de juiste volgorde afleggen. • Elke groep start op een andere locatie. • Op de locatie stelt de leerkracht zich kort voor en krijgen ze een beetje uitleg over de locatie. • Op het einde van het spel verzamelt iedereen op de speelplaats.

De leerlingen van het tweede tot en met de laatstejaars beginnen na de middag aan hun eerste schooldag. Na het afhandelen van de administratie van de klaslijsten wordt er voor de leerlingen van het tweede tot en met het vierde een dessertbuffet voorzien. De leerlingen van de derde graad (5e, 6e en 7e jaar) worden eerst toegesproken door een aantal oudleerlingen die vertellen over hun ervaringen in het hoger en universitair onderwijs of over hun eerst werkervaring. Vanaf 14:20 worden de leerlingen van de derde graad getrakteerd op een optreden van

Stand-up comedian Ramzi Zerqane met zijn nieuwe show 'Ramzi gaat old school' .

GROTE VAKANTIE VOORBIJ!


Met druppels op de bril, maar met des te bredere glimlach mocht ik als voorzitter UNIZO Ronse Johan Michels een kadobon van €100 vanwege KBC overhandigen aan Antony De Craemer (18; Mussenstraat Ronse) omdat hij uit wel 50 genomineerden, voorgedragen door de Ronsese firma ‘Tuin & Landschap De Keyser’, werd gekozen tot JOBSTUDENT VAN HET JAAR provincie Oost-Vlaanderen. Proficiat.

09

sep|A NUMMER121

Antony De Craemer

Philippe De Keyser


MET LES TRUTTES SLOOT RONSE OP SCÈNE AF ZONDAG KLOKSLAG 02:00 30 OOGST 2015.

TOT IN 2016

10

sep|A NUMMER121


11

sep|A NUMMER121

Gisteren zondag was het LUC ROMBOUTS, KULeuven en Tienen beiaardier, die het klavier van onze beiaard bespeelde (de solist op het TV-scherm in onze luistertuin) en nu zondag bedient TOM VAN PEER (beide foto’s links) de stokken en pedalen in het kleine kamertje van onze Hermestoren waar je doorheen de galmgaten het geruite plafond kunt zien. Naast eigen werk (sonate in a Romantic Style uit 2009 – Tom was toen 34 jaar – en een Ode aan Saint-Saëns) vertolkt hij werk van Piazzola, het thema uit Spielbergs Schindlers List en ook uit The Godfather en improviseert finaal op jazz-thema’s. Hallo José Plume!


12

sep|A NUMMER121

NIEUW IN GAZET NR.121 & 122

NAJAART… … met ‘n paar nieuwe rubrieken zoals een eigenzinnige voorstelling van BEKENDE & MINDER BEKENDE RONSENAARS doorheen foto’s van toen tot vandaag! Zo ook een unieke aanbieding van Ronsese straten o.a. aan de hand van spitante details… STRAATdetail! We pikken daarop actueel in, vermits we gelukbrengend Ronse (lees: goed weer verzekerend) verleggen van eieren naar wrijf eens op m’n koppeke (zie vlg. blz.). Én HET RODE OORTJE wordt voortaan… HET GROENE OOG!


13 september 2015: iedere Ronsenaar welkom!

Op mijn kopje wrijven brengt geluk! Frotter ma tête porte bonheur! Mein Köpfchen reiben bringt Glück! Rubbing my head brings happiness!

13

sep|A NUMMER121


14

sep|A NUMMER121

ROLSTOELWANDELING 2015 Naar jaarlijkse gewoonte tekenden de Kadetten Ronse present voor ‘n rolstoelwandeling met de bewoners van Woon- en Zorg Centrum ‘De Linde’. Ruim 20 bewoners gingen in op het aanbod voor een wandeling doorheen het stadscentrum. Evenveel kadetten, leiding en leden van het oudercomité waren daarmee doende. Na het vertrek uit het rustoord werd richting stadscentrum gereden waar een bezoek werd gebracht aan de kindermarkt in De Vrijheid. Na het nuttigen van een welgekomen verfrissing werd terug vertrokken richting station om dan via de Stadstuin terug het WZC te bereiken. De wandeling werd zeer gewaardeerd door de bewoners die prompt vroegen om er volgend jaar terug te mogen bijzijn! Ongetwijfeld geven de Kadetten volgend jaar terug afspraak de laatste zaterdag van augustus. Alle bewoners welkom!


ROLSTOELWANDELING 2015 DE GEMOBILISEERDE OUDJES VAN DE LINDE ONDER ZONNEPLU

15

sep|A NUMMER121


Het bestuur van de socialistische vrouwenvereniging VIVA-SVV bezocht van 7 tot 9 augustus 2015 onze jumelagestad Saint ValÊry-sur-Somme. Ze kuierden er onder meer door de oude stad die geschiedenis en Picardische charme uitademt. Een bezoek aan het stadhuis kon hier niet aan ontbreken. Dit bonte gezelschap van straffe madammen nam ook nog eens de boot om de baai van de Somme te exploreren. Een prachtige rivierdelta waar paarden, vogels en zeehonden thuis horen. Uitgewaaid en tevreden keerden de vrouwen terug naar de Hermesstad waar ze al volop een volgende activiteit voorbereiden. Wordt in gAZet vervolgd‌

16

sep|A NUMMER121


17

VORIGE EDITIE(S)

gazetronse.be


18

sep|A NUMMER121

het najaarseizoen is…

ONZE TWEEDE VOORUITBLIK MARKEERDEN WIJ MET HET EMBLEEM VAN DE VLUCHTELINGEN…


19

sep|A NUMMER121

ZO ZIEN ZE ER UIT, DE ALLEREERSTE BUUNIE CHOCOLAATJES | VOORPROEVEN IN GAZET 121


20

sep|A NUMMER121

ZET ER DE SCHAAR IN, LUC…


21

sep|A NUMMER121

EVENTAMBTENAAR ERIC VANDERHAUWAERT PROMOOT DE SEPTEMBERFEESTEN NU, MAAR DENKT OOK VOORUIT… | VERVOLG IN GAZET 121


22

sep|A NUMMER121 IN VADER GLORIEUX (*) VIEREN ZES RONSESE EN TWEE NEDERLANDSE ZUSTERS VAN BARMHARTIGHEID 50- OF 60-JARIG KLOOSTERJUBILEUM

Mgr. Luc Van Looy ging voor…

(*) tijdens ‘n bijna twee uur durende jubileummis viel zijn naam welgeteld één keer!


23

sep|A NUMMER121

ORTHOPEDIST PIETER VANDENBUSSCHE: “WE ZIJN EEN AMBITIEUS ZIEKENHUIS” | VERVOLG IN GAZET NUMMER 121


24

sep|A NUMMER121 .

NIEUW IN GAZET: PUB!

GLAZEN TAFELBLADEN & VLOERPLATEN

VERDESIGN IS EXPOSANT OP BIS VAN 3 TOT 11 OKTOBER 2015 IN

GLAZEN DOUCHEDEUREN & -WANDEN


VERDESIGN 9600 RONSE SCHOONBOEKE 6 055 20 70 39 info@verdesign.be www.verdesign.be

25

PVC & ALU RAMEN & DEUREN ALLE GLASSOORTEN GLASBEWERKING GLAZEN MEUBILAIR

sep|A NUMMER121

ER IS OOK VERDESIGN GENT & VERDESIGN WETTEREN

GLAZEN TRAPPEN & LOOPGLAS GLAZEN DEUREN & WANDEN GLAZEN BALUSTRADES

VERDESIGN IS EEN

MERK VOOR REGIO RONSE!

GLAZEN DOUCHESYSTEMEN


26

sep|A NUMMER121

O.A. SCHEPEN JAN FOULON & PETER LEPEZ DIR. DE NIEUWE HAARD OPENDEN DE SOCIALE LOCHTING | VERVOLG IN GAZET NUMMER 121 BLZ.32


TEGEN EEN KUDDEGEEST IS GEEN MENTOR OPGEWASSEN!

Vier pastoors zitten samen een pint te drinken: een Brusseleir, een WestFloaming, ‘n Liiiimburger en een Sinjoor. Ze klagen over het weinige volk dat nog naar de kerk komt.

RARARA NOG TIEN TE GAAN!

Zegt de Ket: wij hebben iets gevonden. In Jette zeggen we de Mis af en toe in het Brusselse dialect en dan zit de kerk stampvol. Klaagt de West-Flut: da doe me widder olle doage, mo ’t elpt nie! Ziiiingt de Liiiimburger: daaaar kuuuunen we niiiiet aan deeeenkne, waaaant daaaan duuuurt de Miiiis veeeels te laaaang…… Tenslotte den Antwerpeneir: spaaiteg da waai gien dialect emme. WELDRA MEESE IN ‘T RO°NSSIES BOA DE POETERS! ZO 4 OKT. 11 U.

FAIRPLAY

27

sep|A NUMMER121

De lezers van gAZet, vrouw of man, zijn gentemen! gAZet staat gewoon online, voor iedereen, maar ‘voor niets gaat de zon op’, zegt een spreekwoord! Niemand hoeft de digitale gAZet te bekijken en/of te lezen, maar als je dat wél doet en je apprecieert dus het vele werk van de uitgever en zijn vrijwillige medewerkers, doe dan jouw duit in het zakje opdat gAZet je ook in de toekomst véél kijk- en leesplezier kan blijven verschaffen. Jouw geldelijke bijdrage is een extra stimulans om door te gaan én nog beter te worden, het nieuws van en voor en rond ons aller Ronse ten bate. Laat je niet kennen en schrijf vandaag nog het bedrag over dat je denkt kwijt te kunnen aan onze vele inspanningen om je volop tekst- en beeldmateriaal van onze stad te brengen. We danken onze lezers voor hun appreciatie, vertaald in geldelijke steun door, zie onderstaand, overschrijving naar:

Ca. 1,50 euro kost een krant per los nummer!

bankrekening met nummer BE09 3630 7521 5557 BIC: BBRUBEBB | ten name van GAZETRONSE.BE 9600 RONSE (komt ten goed van onze redactieploeg en onze organisaties)


28

sep|A NUMMER121

FERRANTSTRAAT

… dit, het voorgaande en nog véél méér in gAZet nummer 121 ZIE OOK ONZE EXIT ACHTERAAN…


INFOPUNT LEVENSEINDE In september opent het NETWERK LEVENSEINDE haar vierde Infopunt Levenseinde, deze keer in Geraardsbergen. Daarmee kunnen inwoners van de regio Zuid-Oost-Vlaanderen in de vier grote steden Oudenaarde, Ronse, Zottegem & Geraardsbergen - terecht met al hun vragen omtrent mogelijke beslissingen bij het levenseinde. In het Infopunt wordt geluisterd naar uw verhalen, vragen en bezorgdheden. Samen met u wordt bekeken wat voor u de mogelijke keuzes of antwoorden zijn. Informatie en advies zijn gratis, u kan vrij binnenlopen. Erwin, chronisch patiënt, vertelt het zo: “Ik heb lang moeten zoeken naar informatie. Uiteindelijk ben ik bij het Netwerk Levenseinde terecht gekomen. Ik ben daar zeer goed ontvangen: ik vond er luisterbereidheid, goede discussies en ik kreeg tal van informatie. Het resultaat is dat ik niet één, maar twee wilsverklaringen opmaakte en dat ik nu veel verder sta in de dialoog hierover met mijn arts en familie. Ik heb een grotere zekerheid nu – omdat het ooit zal komen – dat ik mijn leven kan eindigen op een manier waar mijn familie en ik achter staan.” Je kan hier terecht:    

OUDENAARDE: elke vrijdag van 10 tot 12 uur, Netwerk Levenseinde, Sint-Walburgastraat 9. RONSE: eerste dinsdag van de maand van 9 tot 11 uur, Sociaal Huis, Oscar Delghuststraat 62. ZOTTEGEM: eerste donderdag van de maand van 9.30 en 11.30 uur, Sociaal Huis, Deinsbekestraat 23. GERAARDSBERGEN: derde donderdag van de maand van 9.30 en 11.30 uur, Sociaal Huis, Kattestraat 27.

Op feest- en brugdagen en in de maanden juli en augustus zijn de Infopunten gesloten. Ook advies op afspraak is mogelijk.

29

sep|A NUMMER121


30

Lingerie door de jaren heen strijkt neer in Ronse

sep|A NUMMER121

… maakte voor hun tentoonstelling ‘Lingerie, zo zacht als zijde’. Deze tentoonstelling deed Armand beseffen dat de geschiedenis van corsetterie en lingerie nauw verbonden is met de regio Ronse – Oudenaarde. Een deel historie die veel mensen uit de streek zelf nog hebben beleefd, krijgt nu opnieuw ‘n plaats in het Ronsese landschap. Opening: 13 september vanaf 11 u. Bezoeken: 13/09/2015 – 19/12/2015 8.30 – 17 u.

Onder de titel ‘Geschiedenis van de Lingerie’ opent op zondag 13 september 2015 in TIO3 de expositie over een niet alledaagse collectie ondergoed. Armand Miclotte, geboren Ronsenaar en jeugdige tachtiger, bracht 40 jaar van zijn leven door tussen de mooiste stukken lingerie en corsetterie en bouwde een indrukwekkende verzameling van uitzonderlijke

stukken op. Dit jaar stelt hij zijn mooiste exemplaren tentoon in het Textiel Innovatie Centrum te Ronse. Ontdek in deze tentoonstelling een stukje geschiedenis van de Vlaamse Ardennen. Je kan er niet alleen de allereerste Wonderbra bespeuren, een BH die met rietjes kon worden opgeblazen alsook verkoopsuccessen met klinkende namen als ‘Desirée’ en ‘Cinderella’, maar ook benodigdheden zoals machinerie, kant, borduurwerk, baleinen en beugels. Een collectie waar ook het MIAT Gent eerder al gebruik van…

TIO3 Oscar Delghuststraat 60 9600 Ronse Voor meer info: Indiana De Clercq Event & marketing manager Indiana.declercq@tio3.be 0494 90 35 60


31

Schepen Ignace Michaux woonde in WODECQ de herdenking WO II bij. VERVOLG VLG. NUMMER 122

sep|A NUMMER121


26

32

sep|A NUMMER121

LATEN WE LOCHTINGEN 


33

Buurtbewoners picknicken in nieuwe sociale moestuin sep|A NUMMER121 De Lochting | Woensdag 9 september 2015 Er groeit en bloeit iets moois in Ronse: een moestuin voor de Prinskouter. In de Fiertelmeers naast huisnummer 49 ligt het nieuwe terrein van de sociale moestuin ď‚„

De opening van De Lochting werd een groot succes. Samenlevingsopbouw opende samen met Schepen Jan Foulon en Peter Lepez, directeur van De Nieuwe Haard de nieuwe sociale Lochting voor de vele geĂŻnteresseerde buurtbewoners.


34

sep|A NUMMER121

 De Lochting. Buurtbewoners komen er samen om elkaar te ontmoeten en te tuinieren. In workshops leren ze hun kennis en vaardigheden verruimen. Zo leren ze onder meer de technieken van permacultuur en het aanleggen van kruidenspiralen. Ze toveren samen een braakliggend stuk grond om in een ecologische tuin voor de hele buurt. Naast de workshops wordt er ook een stevige vrijwilligerswerking uitgebouwd, die wekelijks samenkomt. De vrijwilligers bewerken De Lochting en worden hierbij versterkt op tuintechnisch vlak, maar ook op het vlak van groepsdynamica en zelforganisatie. De verschillende samenwerkende partners hopen er op dat ze het terrein aan de Fiertelmeers voor meerdere jaren van de Nieuwe Haard ter beschikking krijgen. “Dat geeft de zekerheid dat we dit project grondig kunnen uitbouwen voor de hele buurt.”, zegt Stijn Ovaere buurtopbouwwerker Samenlevingsopbouw. 


 Quote van Myriam, vrijwilliger van De Lochting: “Hier moet iedereen gewoon naar toe komen om het werk van Annie, MarieJeanne, JP, Dimi, Chantal, Clara, Stijn, Peter, Saskia, John, Bert en nog een heleboel andere vrijwilligers te bewonderen en om gewoon deel te nemen. Ben er vandaag langs geweest en wauw, een tof en uniek project voor Ronse. Iets waar elke Ronsenaar een steentje kan aan bijdragen en samen fier op kan zijn. Een ware buurttuin komt er langzaam maar zeker te voorschijn. Het is vooral fijn om samen een braakliggend stuk grond om te toveren in een ecologische tuin. Ik weet zelf weinig af van permacultuur, maar heb vandaag veel geleerd. Ik kom zeker terug.”

35

sep|A NUMMER121

De Lochting is een initiatief van De Vrolijke Kring, Samenlevingsopbouw, CAW, Vormingplus met steun van Stad Ronse en De Nieuwe Haard. Meer info: Wijkcentrum Prinskouter 055 305366 of via mail stijn.ovaere@samenlevingsopbouw.be Stijn Ovaere Stijn.ovaere@samenlevingsopbouw.be T 055 30 53 66 | M 0491 344 134 Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen vzw Spinsterstraat 36 | 9600 Ronse T 055 30 53 66

www.samenlevingsopbouw.be/oost-vlaanderen

De activiteiten zijn toegankelijk vanaf 5 jaar en volledig gratis.

MÉT FRITUUR!

info@kadettenronse.be | 0499 63 64 48

Startschot nieuw werkjaar Kadetten Ronse. Op zaterdag 3 oktober 2015 gaat ‘n nieuw werkjaar voor Kadetten Ronse van start. Om het werkjaar goed in te zetten en het jaarthema ’Een tent vol talent’ in te luiden” zal er ‘n sleepover plaats vinden en dit op het kampdomein van de jeugdherberg De Fiertel. Vanaf 14 uur starten er activiteiten voor alle leeftijdsgroepen. Om 17 uur zal de kampeerweide worden opengesteld. 19 uur aankondiging jaarthema. Sluiting met een reuze kampvuur rond 22 uur.


gAZet verscheen niet die paar weken toen we dit materiaal binnenkregen, we brengen het ter verklaring van de voorgaande pagina’s‌

36

sep|A NUMMER121


ZEVEN TIPS OM ALLES UIT JE DRESSING TE HALEN… De dressing is je heiligdom. Je checkt er welke outfits je leuk staan, bewaart er speciale vestimentaire souvenirs en je plaatst je meest sexy schoenen in een schrijn. 7 tips: 1/ ideaal is een inloopkast tussen slaap- & badkamer | 2/ bij Makri modulaire items met ladenblokken en extra legplanken | 3/ opvouwen of hangen, kies jouw profiel bij Makri | 4/ LED ja en UV licht neen, géén verkleuring liefst | 5/ ideale kastdiepte is 65 cm | 6/ dressings reiken tot wel 3 m hoog… | 7/ wit vergroot optisch de ruimte, ook spiegels verruimen dedressing… Voor meer advies over dressings ga gerust eens langs bij Makri. Neem je plannen mee en onze interieuradviseurs geven je graag én vrijblijvend méér tips. Éen adres:

MAKRI RONSE

Inspiratie voor stijlvol wonen:

MAKRI

VOOR DRESSINGS MOET JE BIJ

ZIJN

37

sep|A NUMMER121

LEUZESTEENWEG 208 RONSE 055 21 58 82 | info@makri.be gratis parking | rolstoel en kinderwagen toegankelijk | www.makri.be OPEN maandag/vrijdag 9:30/12:00 en 13:30/18:30 | woensdag gesloten zondag 14:00/18:30

BOXSPRINGS DECORATIE OUTLET KINDERKAMERS KLEERKASTEN SALONTAFELS SLAAPCOMFORT DRESSINGS TAFELS STOELEN TAPIJTEN VERLICHTING WOONKAMERS EETKAMERS ZITCOMFORT KLEINMEUBELEN


DEVAN CHEMICALS BUILDING A BETTER WORKING WORLD RONSE GENOMINEERD PERSBERICHT, 8 SEPTEMBER 2015

Contact: Christophe Ballegeer, woordvoerder EY | TEL: 02 774 90 07 | GSM: 0475 98 33 10 | e-mail: christophe.ballegeer@be.ey.com DESTINY, DEVAN CHEMICALS, NGDATA EN VENTE-EXCLUSIVE.COM GENOMINEERD VOOR DE ‘PRIJS VAN DE VLAAMSE REGERING VOOR DE BELOFTEVOLLE ONDERNEMING VAN HET JAAR’ 2015. Met het oog op de uitreiking van de ‘Onderneming van het Jaar®’ 2015 kondigt EY graag de genomineerden aan voor de ‘Prijs van de Vlaamse Regering voor de Beloftevolle Onderneming van het Jaar’ 2015, in samenwerking met De Tijd en BNP Paribas Fortis. De bedrijven die zich in 2015 finalist mogen noemen zijn: Destiny (Zaventem), Devan Chemicals (Ronse), NGData (Gent) en VenteExclusive.com (Ruisbroek). Vlaams minister van Werk Philippe Muyters maakt op dinsdag 20 oktober 2015 de winnaar van de award bekend. Dit jaar gaat het om een feestelijke editie van de ‘Prijs van de Vlaamse Regering voor de Beloftevolle Onderneming van het Jaar’. Het is al de 10de award die uitgereikt wordt. De Vlaamse regering wil met deze prijs een onderneming die veelbelovende groeimogelijkheden vertoont, een hart onder de riem steken. De genomineerden werden gekozen op basis van verschillende selectiecriteria, opgesteld door de professionele jury, onder leiding van Geert Noels. “Ondernemen met durf en verbeelding loont nog steeds in België. We willen dit dus ook stimuleren bij beginnende beloftevolle ondernemingen. In volle ontwikkelings- en groeifase de ‘Prijs van de Vlaamse Regering voor de Beloftevolle Onderneming van het Jaar’ krijgen, is een mooie bevestiging van al het werk dat er tot nu toe gerealiseerd werd”, aldus Rudi Braes, CEO en Voorzitter EY België. De jury, onder het voorzitterschap van Geert Noels, zal op dinsdag 20 oktober 2015 bekendmaken wie de opvolger wordt van CMOSIS, de laureaat van de ‘Prijs van de Vlaamse Regering voor de Beloftevolle

38

Onderneming van het Jaar’ 2014. Dit gebeurt in het kader van de 21ste editie van de ‘Onderneming van het Jaar®’-award. sep|A NUMMER121 Hiervoor zijn de genomineerden ook al bekend: Accent Jobs for People (Roeselare), B&R Bouwgroep (Arendonk), DEME (Zwijndrecht) en Renson (Waregem). OVER DE ‘PRIJS VAN DE VLAAMSE REGERING VOOR DE BELOFTEVOLLE ONDERNEMING VAN HET JAAR’ EY organiseert de ‘Beloftevolle Onderneming van het Jaar’ sinds 2005 in het Nederlandstalige landsgedeelte, in samenwerking met De Tijd en BNP Paribas Fortis, en sinds 2013 in het Franstalige landsgedeelte, in samenwerking met L’Echo en BNP Paribas Fortis. Dit evenement gebeurt in het kader van de ‘Onderneming van het Jaar®’.

SELECTIE Om in aanmerking te komen voor de ‘Beloftevolle Onderneming van het Jaar’-award, moeten de kandidaat-bedrijven voldoen aan vastgelegde selectiecriteria. Ze worden onderworpen aan een kwantitatief en kwalitatief onderzoek, alsook aan een door EY uitgevoerde screening. Een onafhankelijke jury kiest na een persoonlijk interview met de finalisten de uiteindelijke winnaar van de ‘Beloftevolle Onderneming van het Jaar’-award. JURY De jury wordt dit jaar opnieuw voorgezeten door Geert Noels (Hoofdeconoom en Partner Econopolis) en telt vertegenwoordigers uit de bedrijfswereld en het academische leven. Nieuwkomer in de jury is: Tom Michielsen (Redacteur De Tijd), hij vervangt Isabel Albers. Andere leden van de jury zijn: Pieterjan Bouten (Co-Founder & CEO Showpad) - Hans Crijns (Professor Vlerick Business School) – Roland Duchâtelet (CEO Melexis) – Luc De Mey (CEO CMOSIS, De ‘Prijs van de Vlaamse Regering voor de Beloftevolle Onderneming’ 2014) – Daniël Verlé (Afdelingshoofd Diensten Agentschap Ondernemen) – Saskia Schatteman (CMO Lead Microsoft BeLux). De laureaat van dit jaar vervoegt het lijstje winnaars van de afgelopen jaren, namelijk: CMOSIS – Medec – Itineris – Skyline Communications – Clear2Pay – Netlog – Financial Architects – Transics – Televic. 


39

sep|A NUMMER121

DESTINY VENTE(ZAVENTEM) EXCLUSIVE.COM Destiny is ontstaan in 2008 en is een cloud telecomoperator die uitgroeide tot de snelst groeiende B2B speler in België met meer dan 1500 professionele klanten. Het succes van Destiny is te danken aan een persoonlijke en oplossingsgerichte benadering van de klanten door een dynamisch team. Dankzij een breed en nationaal bereik en wereldwijde servicecapaciteit kan de onderneming vestigingen zowel in België, als in de rest van de wereld, met elkaar verbinden. Omzet: 9,5 miljoen Medewerkers: 42

(RUISBROEK) Vente-Exclusive.com is ontstaan in 2007 en is Benelux marktleider in online verkoop van mode- en lifestyleproducten, met grote kortingen. Een gepassioneerd team legt de focus op klantentevredenheid, innovatie en service en zorgt zo voor een unieke online shopervaring. De voorbije jaren bekroonde het grote publiek de webshop herhaaldelijk met prijzen, waaronder de Award voor Beste Webshop, de BeCommerce Award en een Thuiswinkel Award. Omzet: 60 miljoen Medewerkers: 130

DE VIER GENOMINEERDEN

NGDATA (GENT) NGDATA is ontstaan in 2009 en is een IT bedrijf, gespecialiseerd in het beheer en analyse van big data. Dankzij de technologie van NGDATA worden interacties tussen bedrijven en hun klanten vertaald in het unieke DNA van de klant dat in real time wordt aangepast. Dit DNA wordt gebruikt voor het optimaliseren van de klantenervaring. Het hoofdkantoor van NGData ligt in Gent, maar heeft ook afdelingen in New York en San Francisco. Omzet: 4,5 miljoen Medewerkers: 65

DEVAN

chemicals

(RONSE) Devan is ontstaan in 1977 en is een Belgische KMO met kantoren in het Verenigd Koninkrijk, Portugal en de Verenigde Staten. Het bedrijf is een wereldspeler op vlak van innovatieve chemische producten en processen voor textiel en ontwikkelt functionaliteiten die de performantie en bescherming van het textiel verhogen. In juni 2013 won het de Techtextil Innovation Prize 2013, in de categorie ‘Nieuwe materialen’, voor een nieuwe revolutionaire toepassing die het verven van polypropyleen vezels mogelijk maakt. Omzet: 20,4 miljoen Medewerkers: 43 Contact: Laurence Flamand (CFO) – laurence.flamand@devanbe.com – 055 23 01 12 – www.devan.net


40

sep|A NUMMER121


41

RONSE RUN ZONDAG 20 SEPTEMBER Zondagnamiddag 20 september organiseert de sportdienst van Ronse in samenwerking met de stedelijke Sportraad voor de vierde keer "Ronse Run". Het parcours is grotendeels hetzelfde gebleven, al loopt het dit jaar ook even door De Vrijheid. Je kan dus nog steeds kiezen voor 5 of 10 km. Er is dit jaar opnieuw een Kidsrun voor kinderen van 6 - 8 jaar. De finish ligt op de Grote Markt, waar sportieve randanimatie voorzien is voor de kinderen.

De komende activiteiten van de GESCHIEDKUNDIGE KRING RONSE alsook een korte herinnering aan Paul Van Butsele bereikten onze Online inschrijven kon tot redactie, gesigneerd secreatris en met zondag 13 Bernard De Craene. september 2015. De dag zelf kan eventueel nog ter Op zondag 13 september 2015 plaatse (COC) ingeneemt GOKRTI deel aan de eerste schreven worden tot Cultuurmarkt en op donderdag uitputting van de 17 september 2015 vertelt auteur startnummers. Je betaalt Karel Strobbe over het wedervaren dan 9 euro voor deelnavan de Belgische jongens van 16 me, toegang tot de randtot 20 jaar in de zomer van 1940. animatie, tijdsregistratie. Het gaat om een groot aantal ook Meer informatie omtrent Ronsenaars. Op 29 november 2015 het parcours, parkeer- en presenteert Eric Devos zijn verkeersverbod kan je ‘Middeleeuwse Ronse’. vinden op www.ronse.be

sep|A NUMMER121

.

Onze Ronsese onderzoeker Paul Van Butsele is op 94-jarige leeftijd in het AZ Glorieux overleden. Dit berichtte we voorheen in gAZet; GOKRTI brengt in de jongste Rothnacum een IN MEMORIAM. Hij was nog altijd actief bestuurslid van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Ronse en het Tenement van Inde (GOKRTI), erevoorzitter van de Vereniging Familiekunde Vlaamse Ardennen en actief bestuurslid van de Heemkundige Kring Businarias van Maarkedal 

.


VERVOLG VAN…

DONDERDAG 17 SEPTEMBER 2015 | CC DE VERVERIJ, WOLVESTRAAT | 19.30 UUR. Dit gaat over Maurice Bouchez , over Lucien Ven, Gustave Vanbalberghe, Elias Couvreur  later superior van het Sint-Antoniuscollege-, Jean Pot, de broers Vandesande, de broer van Ghislain Bellinck, een zoon Vindevoel ook en nog een paar honderd Ronsenaars… VERVOLG OP BLZ.143.

42

sep|A NUMMER121

De lezers van gAZet, vrouw of man, zijn gentemen! gAZet staat gewoon online, voor iedereen, maar ‘voor niets gaat de zon op’, zegt een spreekwoord! Niemand hoeft de digitale gAZet te bekijken en/of te lezen, maar als je dat wél doet en je apprecieert dus het vele werk van de uitgever en zijn vrijwillige medewerkers, doe dan jouw duit in het zakje opdat gAZet je ook in de toekomst véél kijk- en leesplezier kan blijven verschaffen. Jouw geldelijke bijdrage is een extra stimulans om door te gaan én nog beter te worden, het nieuws van en voor en rond ons aller Ronse ten bate. Laat je niet kennen en schrijf vandaag nog het bedrag over dat je denkt kwijt te kunnen aan onze vele inspanningen om je volop tekst- en beeldmateriaal van onze stad te brengen. We danken onze lezers voor hun appreciatie, vertaald in geldelijke steun door, zie onderstaand, overschrijving naar:

VERVOLG VAN BLZ.41 én van die van Oudenaarde. Gedurende vele jaren verrichtte hij monnikenwerk in het Oudenaardse stadarchief en in het Rijks- en Stadsarchief te Ronse met als doel de Staten van Goed te ontsluiten voor genealogen en historici door middel van alfabetische index op familienaam. Hem werd voor zijn verdiensten voor de geschiedenis van de stad Oudenaarde de titel van Ereburger van deze stad verleend.

VAN ONZE JONGENS GEEN NIEUWS | AUTEURSLEZING DOOR KAREL STROBBE

FAIRPLAY

BOEKVOORSTELLING:

HET MIDDELEEUWSE RONSE

ERIC DEVOS ZONDAG 29 NOVEMBER 2015, 10.30 U. TROUWZAAL STADHUIS Ter gelegenheid van 775 jaar stadskeure presenteert stadsarchivaris Eric Devos zijn boek: HET MIDDELEEUWSE RONSE. Een waar levenswerk, vrucht van decennialang vorsen én vinden ook. Een 208 bladzijden tellend boek, volledig in kleurendruk, garengenaaid en met harde kaft, formaat 22 x 30,5 cm. (ca. A4 formaat). De GOKRTI-leden ontvangen er een exemplaar van samen met hun Annalen 2015. Verdere uitleg volgt in de komende tijd.

Ca. 1,50 euro kost een krant per los nummer!

bankrekening met nummer BE09 3630 7521 5557 BIC: BBRUBEBB | ten name van GAZETRONSE.BE 9600 RONSE (komt ten goed van onze redactieploeg en onze organisaties)


Woensdag 23 september In het kader van het Offerfeest kan enkel wettelijk geslacht worden in het slachthuis van Ronse. Registratie en inschrijving is verplicht en kan op de dienst Diversiteit. Nodig bij de inschrijving: identiteitskaart van het gezinshoofd, oormerknummer van het schaap, verklaring op eer van de verkoper dat het dier gezond is. Slachtbijdrage bedraagt 20 euro per schaap.

FOTO EADEPOELTEGROEN

OFFERFEEST

43

sep|A NUMMER121

PERIODE 1 Van maandag 14 tot en met woensdag 16 september tijdens de openingsuren van de dienst. De volgorde van het slachten in het slachthuis wordt nadien door loting bepaald. De volgorde van inschrijving heeft in deze periode dus geen belang!

PERIODE 2 Van donderdag 17 september tot en met maandag 21 september tijdens de openingsuren van de dienst. Deze inschrijvingen worden in volgorde van aanmelding toegevoegd aan de lijst. Stadhuis Ronse, dienst Diversiteit, Grote Markt 12, 9600 Ronse | Openingsuren: maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12 uur en op woensdag ook van 13.30 tot 16 uur.

VAN 15 OKTOBER 2015 AF UITBREIDING BLAUWE ZONE Zoals opgenomen in het herziene Mobiliteitsplan van Ronse, definitief vastgesteld door de gemeenteraad op 20 april 2015, wordt de blauwe zone in Ronse uitgebreid naar de De Biesestraat, het Jean-Baptiste Mouroitplein en de Hospitaalstraat. Deze maatregel gaat in vanaf 15 oktober 2015. De blauwe zone wordt afgebakend met verkeersborden die het begin en einde van de zone aanduiden. De bewoners van deze straten kunnen in de parkeerwinkel van Vinci Park een bewonerskaart blauwe zone bekomen indien zij gedomicilieerd zijn binnen de blauwe zone. Voor alle parkeerkaarten zijn de identiteitskaart en het inschrijvingsbewijs van het voertuig vereist. De parkeerwinkel van Vinci Park in de Wijnstraat 11 is iedere dinsdagnamiddag open van 13 tot 19 u. of telefonisch bereikbaar op het nummer 055 60 55 28 van maandag tot vrijdag van 9 tot 13 uur.


gazetronse.be

HOME

VORIGE EDITIES

OVER

ronse.be

44

sep|A NUMMER121

LINK randeevoe.be (VOOR DE LOPENDE EDITIE…) HOME

VORIGE EDITIES

OVER

.be

© Philippe Minnaert

JAARGANG 03 NR.121 SEP|A VRIJDAG 11 SEPTEMBER 2015

De blog van Stef, reeds 11 jaar via stefvancaeneghem.be KRANTEN DIE OMSTANDIG OVER RONSE BERICHTEN:

via gazetronse.be

nieuwsblad.be

kun je gAZet lezen pagina per pagina (PDF-versie OF printversie links) of met de bladerversie (pictogram rechts), beide buttons rechts onderaan op je pc-scherm...

Rechtsboven op onze HOME pagina nadat je op je computer en via gazetronse.be daarop bent geraakt, zie je in de donkergrijze bovenbalk naast HOME ook nog… VORIGE EDITIES staan en helemaal rechts… OVER.

Door op VORIGE EDITIES te klikken, krijg je alle vorige 120 EDITIES van gAZet die in de loop van de voorbije jaren verschenen op één lange rij onder elkaar, te beginnen met de vorige uitgave en eindigend met ons allereerste nr.01 van jg.01 dd. 4 januari 2013 én dat slechts 20 pagina’s ‘dik’ was! Klikken op het gewenste nummer en het opent! Door op OVER te klikken, krijg je enkele pagina’s ‘OVER’ gAZet aangereikt alsook onze 10 BLZ. TELLENDE ADVERTENTIE BROCHURE waarin alles staat om commercieel in gAZet te kunnen adverteren…

MAKE LOVE, NO WAR!

deroonseniere.be is de blog van Luc De Medts

via hln.be

www.

.info


Tentoonstelling: MANUFACTUM! Zaterdag 29 augustus t.e.m. zondag 27 september 2015 CC De Ververij toont het werk van hedendaagse kunstenaars, zoals Louise Delhaye, Daniela Dossi (IT), Naomi Kerkhove, Chris Rotsaert, Kristof Van Gestel, Ada Van Hoorebeke, Shane Waltener (UK) die participatief werken met het medium textiel & textielprojecten made by OYA en Rocsa; die met kunstenaars en deelnemers uit verschillende culturen co-creĂŤren. Deze tentoonstelling zal tijdens het textielfestival van vrijdag 25 t.e.m. zondag 27 september uitmonden in bijzondere toonmomenten. Kunstenares Ada Van Hoorebeke toont op de site van de Ververij haar batik project. Batik komt oorspronkelijk uit IndonsiĂŤ. Het is een uitsparingstechniek waarbij motieven handmatig met hete was aangebracht worden op textiel. Dit onderzoek zal Ada Van Hoorebeke ook delen in workshops op de site, op maandag 17 en donderdag 20 augustus, telkens van 14 tot 17 u. Vernissage Manufactum op donderdag 27 augustus van 20 tot 22 u. Locatie : CC De Ververij Wolvestraat 37. Tentoonstelling gratis te bezoeken op woensdag, zaterdag en zondag van 14 tot 18 u. Meer info bij de dienst Cultuur via cultuur@ronse.be.

45

sep|A NUMMER121


46

sep|A NUMMER121

VLUCHTELINGEN | IN RONSE WERDEN BEGIN WEEKBLAD –AZ ENKELE HONGAARSE VLUCHTELINGEN OPGEVANGEN, VOORAL ENE MENEER VAN STEENKISTE WAS DAAR EEN VOORTREKKER IN… | NU VERZET HONGARIJE ZICH ALS EU-LAND OM VLUCHTELINGEN OP TE VANGEN!?! | ZIE VERDER…


47

sep|A NUMMER121

Foto Jeffrey Bruno

Paus Franciscus heeft iedereen opgeroepen, particulier of waar zij/hij ook voor staat qua organisatie, inspanningen te doen naar vluchtelingen toe.

MAARKEDAL KWAM IN THE PICTURE… OPVANG ASIELZOEKERS IN RUIL VOOR KLUSJES Hun eigen opvangplaats schilderen, zwerfvuil opruimen of helpen in het rusthuis... Wie straks als asielzoeker terechtkomt in de gemeente Maarkedal, zal moeten werken voor zijn of haar opvang. OCMW-voorzitter Joris Nachtergaele (N-VA) is niet van

plan om te wachten op een initiatief van de federale overheid, zei hij vandaag in Het Nieuwsblad en De Standaard. "Wettelijk of niet, we gaan die mensen activeren. We denken er ook over na om hen hun verhaal te laten doen in de scholen. Dat alles moet het draagvlak voor hun komst vergroten” zei Nachtergaele Hij is

volgens een steekproef van de krant lang niet de enige OCMW-voorzitter die vindt dat het opvangen van asielzoekers niet voor niets hoeft te zijn. Uit een rondvraag bij 91 steden en gemeenten blijkt dat een derde vindt dat ze al genoeg moeite doen om asielzoekers op te vangen. 


HET LAND VAN BELOFTE In een eindeloze stoet trekken dichte menigten met vermoeide ogen verwachtingen en dromen naar het land van belofte dat hen tussen zijn machtige kaken verbrijzelt en tot nieuwe bouwstof voor henzelf maakt.

In ruil voor dertig zilverlingen krijgt de massa enkele sprankels hoop. Hervé Deleu, winnaar Gedichtendag 2014 Ronse.

 De helft van alle ondervraagde OCMW's kijkt wel uit naar extra opvangplaatsen. Veel OCMW-voorzitters die bereid zijn om asielzoekers op te vangen, zeggen wel duidelijk dat daar iets tegenover moet staan. Ze verwachten voldoende financiële compensatie en duidelijke afspraken voor de toekomst. Maarkedal is bereid om vier extra plaatsen voor asielzoekers te voorzien. De eersten zijn wellicht nu reeds in de gemeente. En wat doet Ronse? Dat niet iedereen akkoord gaat om vluchtelingen op te vangen, getuigt de flyer hiernaast rechts uit Wolfsburg Duitsland: géén middelen, géén opvang én demi-tour naar land van herkomst!?!

48

sep|A NUMMER121


49

sep|A NUMMER121

NIET VERGETEN!


Op vrijdag 28 oogst 2015 was het de laatste dag van een hele reeks zomersportkampen in ’t Rosco. Naar goede gewoonte gaven de kinderen een kleurrijke show. Zowel de kinderen van het piratenkamp, de spetterende sporters als de deelnemers van het fietskamp treden op.

50

sep|A NUMMER121


51

sep|A NUMMER121


52

sep|A NUMMER121


53

sep|A NUMMER121


54

Wil je vrijwilliger worden voor mensen met kanker? Kom op tegen Kanker heeft al een heel netwerk van vrijwilligers. Omdat er almaar meer kankerpatiĂŤnten om individuele steun en opvang vragen, is Kom op tegen Kanker op zoek naar extra mensen. We zoeken momenteel nog vrijwilligers om een vaste halve werkdag per week ondersteunende gesprekken te doen met volwassenen met kanker in ziekenhuizen in Gent, Aalst, SintNiklaas, Geeraardsbergen en Ronse. Dit is voor mensen met alle soorten kankers. Vrijwilligers worden voorbereid op deze taak via een basisopleiding. De opleiding in Gent start op 2 oktober 2015. Indien je interesse hebt voor dit vrijwilligerswerk, geef dan snel een seintje! http://www.komoptegenkanker.be/help-mee-wordzorgvrijwilliger Cindy De Wilde, coĂśrdinator vrijwilligersschool Vrijwilligersschool@komoptegenkanker.be TEL 09 267 46 55


55

sep|A NUMMER121

PASSAGE RONSE 13

VRIJDAG 9 OKTOBER 2015 … van 11 uur inkom a/h Wit Paard, via Broeke, Glorieuxlaan naar De Vrijheid tot 14 uur vertrek parking achter stadhuis…


CULTUURMARKT RONSE OP 13 SEPTEMBER 2015.

Op dezelfde dag wordt het beeldje ‘BUUNIE’, een initiatief van de werkgroep ’t Ro°nssies Geklapt van de Cultuurraad, ingehuldigd op het pleintje aan de oude Sint-Martinuskerk, vlakbij Artisane en tegenover de Passage…

13 Even opfrissen: het getal in deze ster verwijst naar de startblz. zie hoger omtrent dit onderwerp…

Zoals manneke pis het voor Brussel en Geraardsbergen is, we zetten beide steden in alfabetische volgorde (!?), zal bronzen BUUNIE dat voor Ronse worden…

k‘speile mei zuuj!

FOTO BXL_MYRABELLA

Voor het eerst zal je in Ronse bij de start van het nieuwe culturele seizoen op een infomarkt kennis kunnen maken met het ruime culturele aanbod van onze stad. De Cultuurmarkt wordt een echte ‘markt’ met kraampjes, standjes en installaties. Maar er is ook ruimte voor optredens, performances en zelfs kleine tentoonstellingen. Op deze eerste Cultuurmarkt krijgen de lokale culturele spelers de kans om de bezoekers te overtuigen… Je maakt immers kennis met de werking van de verschillende verenigingen en krijgt een voor-smaakje van de komende activiteiten en ge-niet van hun creativiteit, van muziek en woord en maak deel uit van het Culturele Ronse. Locatie: Museumplein, Bruulpark, rondom de gebouwen van het MUST vanaf 11 uur.

56

sep|A NUMMER121

COPYRIGHT WILLY DEVENTER

Voor ‘t eerst in nummer 122

Uiteraard verslaat gAZet “met man en macht” deze heuglijke gebeurtenis. De eerste UPDATES van de tekst- & fotoreportage mogen reeds zondag late namiddag 13 september online worden verwacht. I n t u s s e n e r z é l f b ij z ij n !


Een beetje armeklaarachtig, BUUNIE in ‘t brons (maquette) achter tralies; vrijgave zondag 13 september 2015 11:00

A

57

sep|A NUMMER121

FOTO

CCCC CVVV V Peter Christophe en meter Marie-Mathilde, bekomen van hun emoties in hun jonge versus oude dagen nog peter & meter te worden, keuren Paul Beeckmans boetseerwerk naar het embleem van Willy Deventer (wat onscherpe beelden uit een film).

 Bij manneke pis… Zestal toont IS-vlag bij Manneken PisDe politie in Brussel heeft zaterdag zes personen opgepakt die met een vlag van Islamitische Staat (IS) hadden gezwaaid bij Manneken Pis. Volgens de Franstalige omroep RTBF droegen de vier mannen en twee vrouwen 'radicaal-islamitische' kleding. Yvan Mayeur, burgemeester van Brussel, heeft de actie veroordeeld. „Manneken Pis is het symbool van de vrijheid tegen de onderdrukking van Brussel. Het is ook een toonbeeld van onze folklore en onze tradities. Het Ketje van Brussel aanvallen, is onze cultuur en onze levenswijze aanvallen. We moeten ons afvragen wat de mentale gezondheid is van de mensen die dit gedaan hebben.”

BUUNIE NIEUWE BRAND VOOR RONSE


Er stonden stoelen genoeg om hen niet van hun stoel te laten vallen – heb j’hem?

Sushi in all-you-can-eat restaurants is vaak niet vers en zit vol met bacteriën. Bij onderzoek van de consumentenbond was twee derde van de onderzochte sushi ondermaats. Het schortte in de 20 restaurants in de test vooral aan de hygiëne. De E.coli-bacterie, ook wel bekend als de poepbacterie, werd regelmatig aangetroffen. In totaal haalden slechts twee van de onder-zochte restaurants een voldoende, een krappe 5,9 op 10. Dus met SUSHI op resto ferm oppassen!

FILM WERKFOTO’S

58


59

sep|A NUMMER121

ons aller XAV, fiere bedenker van deze op en top Ronsese mascotte‌


60

sep|A NUMMER121

Het is de kleinzoon van Julien Deraedt [BUUNIE] Philippe Baert die begin deze week met een sportvliegtuig verongelukte in het naburige Celles… Hij zal [BUUNIE] morgen zondag niet meemaken…

Paul Beeckman is als lid van de werkgroep ‘t Ro°nssies Geklapt de boetseerder van [BUUNIE] naar de mascotte van de zeer dynamische werkgroep onder CULTUUR Ronse. Niets was hem te veel om gepast uit zijn krammen te schieten. Pluim, Paul! Bovendien ontluikt in hem een soort speurder ludicus waarvan we onze lezers, éénmaal het beeldje onthuld, laten mee proeven. Fijnkost verzekerd… Go, Paul!


61

Voorzitter Xavier Saey bedacht een mascotte voor de werkgroep

sep|A NUMMER121

‘t Ro°nssies Geklapt en Willy Deventer ontwierp… BUUNIE, hét embleem voor ‘t R°onssies Geklapt…

Op m’n kopje wrijven brengt geluk!

Frotter ma tête porte bonheur!

Mein Köpfchen reiben bringt Glück!

Rubbing my head brings happiness!

© … waarnaar lid van de werkgroep Paul Beeckman dit beeldje boetseerde. In samenwerking met Stad Ronse werd het op zondag 13 september 2015 door burgemeester Luc Dupont onthuld. De andere leden van de werkgroep: vicevoorzitter Rita Claus, secretaris Nadine Notebaert, Muriël Vander Eecken, Philippe Béatse, André Delbar, Jacques Deriemaeker, Edwin Detramasure, Marnic Torcque en Eddy Van Damme. Meter: Marie Mathilde Ketels-Lefèbvre. Peter: Christophe De Smet.

 De PLAQUETTE achteraan op de blauwstenen sokkel ter Vrijheid Ronse…

Hoe Art CASTING, het vroegere NORGA in Etikhove, te Oudenaarde brons giet… 


62

MODEL IN GIPS

SILICONE MAL


63

WASSEN MODEL AFGEWERKT MET WASSEN GIETKANALEN EN GIERBEKER

sep|A NUMMER121

WASSEN MODEL OMRINGD DOOR KERAMISCHE SCHAAL


64

KERAMISCHE SCHAAL VOLGEGOTEN MET BRONS

AFGEWERKT BRONS

GEPATINEERD BRONS


65

sep|A NUMMER121

daar bij het piepkleine Artisanne

A

staat ‘n sokkel in verhouding

C C C C C C C V C C C V V V V

Ka°k na° ne kier, ‘k been den noevo°ba°k vaan De Vrijheid geworden, huild vaan Ro°nsse, Xaviers masco°tte, Fenters wierk, den BUUNIE van gAZet Ro°nsse, de kleije van Paul, Nadine hei en buune (en nuitschies uuk) voer ma° en Rita geift weire leesse ouver ma°, zuilfs op de teeleeviejzie, ‘k been d’a°tnuudigeinge vaan ‘t Ro°nssies Geklapt, Marnics to°ke, d’onthuilinge vaan den buirhmiester, toeriestische trekpla°ster been ek, dén vlaag vaan Brigitte ouwze scheipen vaan de Muilebeike, cultuuwre op mien a°gen been ek, k’ been kuinst verdo°me, Hermes cheûcolaa, Gerd zien planke en Patrick ziene koe:ke, Bekenden Ro°nsseniere uuk, ‘k been bro°ns van Art Casting, Norga vaan vroe:ger ien Ietekouve, op nen arda°niejen so°ko° vaan Vanalderwerelt, ‘k been logo en stripfiguuwre, k’ plaake aan de vietriejnen vaan commersanten, o°p ierde hei’k…

ZIE DE ONTHULLING OP BLZ.120 … en nieve marreene, Marie-Mathilde Journal(iste) en nen nieven parraing Christophe Artisanne (zeiker daat ‘t woer ees), ge muihgt in vier toelen op mien kopken fro°ten (moe:r nie in ‘t Ro°nssies!?!), been ek na° nen geleuksbreinger?, de toe:wkomste za°t zeehn, vroewger mei a°ers noer d’ oerme kloeren, moer ‘k hei uuk een… mande! Weeden da’k den choew choew werde van oes… Linda?


BEIAARDCONCERTEN 2015 RONSE

11

66

sep|A NUMMER121


67

sep|A NUMMER121


68

sep|A NUMMER121

De beiaardiers 2015 waren: Kenneth Theunissen, Dominiek Wybraeke, Piet Hamelink, Luc Rombouts & Tom Van Peer.


69

sep|A NUMMER121

… ER VALT WEER TE WINTEREN TOT DE BEIAARDSE ZOMERCONCERTEN ANNO 2016 …


70

10

sep|A NUMMER121


71

sep|A NUMMER121


72

sep|A NUMMER121


73

sep|A NUMMER121


74

sep|A NUMMER121


Een op de bühnevloer achtergelaten

play list…

75

sep|A NUMMER121


76

sep|A NUMMER121

DIGITA A L VOOR R ON SE

… het is wachten op RonseOpScène 2016 …


En van RONSEOPSCÈNE hop naar…

77

sep|A NUMMER121

TWEEDE WE SEPTEMBER

21


P E R S B E R I C H T S T A D R O N S E | V R IJ D A G 4 S E P T E M B E R 2 0 1 5

78

SEPTEMBERFEESTEN ROND OPEN MONUMENTENDAG & BUUNIE OP SOKKEL! sep|A NUMMER121 Septemberfeesten en Open Monumentendag De Septemberfeesten zijn reeds lang een traditie in Ronse. De voorbije jaren werden ze nieuw leven ingeblazen. Ze vinden telkens plaats tijdens het tweede weekend van september. Samen met de jaarlijkse deelname aan Open Monumentendag vormen de Septemberfeesten een breed programma aan activiteiten in het centrum van de stad.

SEPTEMBERFEESTEN: ZATERDAG 12 EN ZONDAG 13 SEPTEMBER Tijdens de Septemberfeesten is er niet enkel de traditionele automarkt op de Grote Markt en modeshow op het Rooseveltplein, er staan ook heel wat culturele activiteiten op de agenda zoals tentoonstellingen in CC De Ververij en opendeurdagen bij kunstenaars. Ook in de straten en op de pleinen aan het station valt heel wat te beleven met onder meer een reuzenhindernisbaan. Tot slot springen dit jaar ook de Kleine Markt en de Vrijheid in de dans met enkele leuke activiteiten en een artisanaal marktje. Ook aan veiligheid wordt gedacht, want in de stedelijke werkplaats kan je gratis je autoruiten laten graveren. Zondag 13 september is trouwens een koopzondag waarbij alle winkels in het centrum van de stad open zijn. Een treintje brengt je van de ene activiteit naar de andere en een dweilorkest zal voor een vrolijke noot zorgen tijdens deze Septemberfeesten. Het volledige programma kan je vinden op www.ronse.be (Meer info : bevoegde schepen Ignace Michaux, 0472 93 07 73) OPEN MONUMENTENDAG: ZONDAG 13 SEPTEMBER Op zondag 13 september wordt voor de 27ste keer Open Monumentendag gevierd, ditmaal met als thema "Erfgoed vroeger, nu en in de toekomst". Ronse is trots om een uitgebreid programma te kunnen aanbieden in samenwerking met CC De Ververij, TIO3, de Cultuurraad en nog vele anderen. Zo kan je een vrij bezoek brengen aan de crypte en toren van de Sint-Hermeskerk, de Brembosmolen, Villa 99 en het textielmuseum van Ronse, opgeluisterd door het museumcafé op de binnenkoer van de Hoge Mote. Er zijn verschillende gegidste wandelingen en in Tio3 kan je dan weer terecht voor de expo over de geschiedenis van de lingerie. Het volledige programma kan je vinden op www.ronse.be

CULTUURMARKT RONSE: ZONDAG 13 SEPTEMBER Voor het eerst zal je in Ronse bij de start van het nieuwe culturele seizoen op een infomarkt kennis kunnen maken het ruime culturele aanbod van de stad. De Cultuurmarkt wordt een echte ‘markt’ met kraampjes, standjes en installaties. Maar er is ook ruimte voor optredens, performances en zelfs kleine tentoonstellingen. Op deze eerste Cultuurmarkt krijgen de lokale culturele spelers de kans om de bezoekers te overtuigen. Je maakt er kennis met de werking van de verschillende verenigingen en krijgt een voorsmaakje van de komende activiteiten. Dit alles vindt plaats op het Museumplein (Bruulpark) rondom de gebouwen van het MUST, doorlopend van 11 uur tot 18 uur. ONTHULLING [BUUNIE]: ZONDAG 13 SEPTEMBER Op zondag 13 september wordt ook het beeldje “Buunie" ingehuldigd. “Buunie” is een initiatief van de werkgroep 't Ronssies Geklapt van de Cultuurraad en moet de geluksbrenger van de stad worden. Hij krijgt zijn plaatsje in het project van de Vrijheid. Iedereen is hartelijk welkom op de onthulling om 11 uur op het pleintje ter hoogte van de Passage en Artisanne. Daarna volgt een "Buunie-borrel" (bij regen in De Brouwerij Priestersstraat 13).


79

sep|A NUMMER121

. .

.

.

DE GROTE ROERGANGERS VAN DE SEPTEMBERFEESTEN 


80

sep|A NUMMER121

Een gesprek met schepen feestelijkheden Ignace Michaux en eventambtenaar Eric Vanderhauwaert onder het schilderij van Watkyne en enkele paren koninklijke ogen is verschoven naar volgende gAZet nummer 122.


FOTO

LUC PICAVET

FOTOSALON FOTOCLUB RONSE OKTOBER 2015 | ZIE OOK VLG. BLZ. ‘t is weer voorbij die mooie zomer (Gerard Cox)

je hebt er maandenlang naar uitgekeken... lalala

81

sep|A NUMMER121


FOTO

STEFAN VAN MAELSAEKE

FOTO

EDDY COPPENS

82

sep|A NUMMER121

FOTO SALON R O N S E

FOTO

AGNES VAN DE VOORDE

preview


FOTO

CHANTAL DE VOS

83

sep|A NUMMER121

VOLGT IN UPDATE FOTO

DANY DECUBBER

Door ‘n toevloed aan informatie & fotoreeksen zien we ons verplicht om de rubrieken ‘enkele & dubbele deuren’ en het vervolg op dreven naar een volgend nummer te ‘verbannen’- met onze welgemeende excuses…


84

De taal van gAZet is niet alleen gewoon, maar ook cursief, vetjes, onderstreept, n-a-d-r-u-k-k-e-l-ij-k, GROOT, klein en fijn, KAPITAAL,

sep|A NUMMER121

handgeschreven, in fantasieletters, briefmatig, smal, op schreef of zonder voet… maar ook zéér

kleurrijk ÉN ABSOLUUT

… is als een disco glitterbal die alle kleurrijke en minder kleurrijke facetten van Ronse reflecteert door dit digitaal medium!

TELEGRAM

grafiek GENTSIDE.COM

RONSES


Onze nieuwe rubriek STRAATdetail rapen we hier op, het pleintje aan Artisanne onder de schaduw van de aloude Martinustoren. Hier komt van morgen af een folkloristisch STRAATdetail bij, maar dat weet je óók van ergens anders in deze gAZet… We schuiven i.v.m. ‘geluksbrenger’ over naar waar ooit de klepel hing ter bekoming van goed weer (en andere meer persoonlijke gunsten).

85

sep|A NUMMER121

A

ZIE VAN VLG. BLZ. AF …

C C C C C C C V C C C V V V V


sep|A

VAN…

86

NUMMER121


87

sep|A NUMMER121

BOVEN HET DE MALANDERPLEIN

EN …

“Er staat geen paard in de gang, maar wél een olifant in ‘t straat!”


88

sep|A NUMMER121

Opzij links zowat halverwege de enige zijweg: de Michel Portoisstraat met daarna links de Barasteeg van Julien [BUUNIE] Deraedt en rechts de Portoisparking (waarop de twee weekmarkten als de Grote Markt ‘bezet’ is)…

BENEDEN DE ELZELESTRAAT


BESCHRIJVING VAN HUISNUMMER 5

De Olifantstraat dus…

Voormalig clarissenklooster zogenaamd "Arme Klaren". Gesticht in 1903 door zusters clarissen van het afgeschafte klooster van Roubaix (NoordFrankrijk) en aanvankelijk gehuisvest in een huis van de familie Lagache in de Olifantstraat. Nieuw neogotisch complex van klooster en kapel gebouwd in opdracht van Benoit Desclée, industrieel van Doornik, in 1909 naar ontwerp van architect Henri Lagache op de plaats zogenaamd "‘t Haazeveld". Bakstenen complex in een sobere neogotische en neorenaissance stijl met poortgebouw en blinde muur aan de straat en in achterbouw gelegen slotklooster op vierkante plattegrond met kloostertuin; kapel in West-vleugel. Poortgebouw van vijf traveeën en twee bouwlagen onder pannen zadel- en schilddak. Breukstenen plint en speklagen van gele baksteen. Gemarkeerde deurtravee met bekronende overkragende trapgevel en spitsboognissen met arduinen kruiskozijnen en nis met beeld van heilige Clara. Zijtravee met voornamelijk blinde nissen op de bovenverdieping en poort rechts. Aflijnende houten kroonlijst op consoles. Links aansluitende blinde door pilasters gelede muur met achterliggende tuin en kapel. Eenbeukige kapel van 6 traveeën onder leien zadeldak met dakruiter. West-gevel geritmeerd door versneden steunberen en gekoppelde lancetvensters en oculi. Aflijnende muizentand. Interieur overwelfd met houten spitstongewelf met ribben uitlopend op consoles. Beigegeschilderde…

89

sep|A NUMMER121

… muren met schijnvoegen rond de vensters, omlopende sjablonenfries en in trompe-l'oeil.  93

WE BENADEREN HET…


90

sep|A NUMMER121

ER RECHTOVER BIJ ANDERE ZUSTERS…


91

sep|A NUMMER121

clarissen | wit-geel kruis


92

sep|A NUMMER121

De heilige Clara toont de monstrans zoals hier de paus. De monstrans is een gewijd edelmetalen object waarin ‘n gewijde hostie, zinnebeeld voor Jezus Christus waarin Hij volgens de heilige leer neerdaalt, centraal wordt gevat.


89  Eenbeukige kapel van zes traveeën onder leien zadeldak met dakruiter. West-gevel geritmeerd door versneden steunberen en gekoppelde lancetvensters en oculi. Aflijnende muizentand. Interieur overwelfd met houten spitstongewelf met ribben uitlopend op consoles. Beige-geschilderde muren met schijnvoegen rond de vensters, omlopende sjablonenfries en in trompe-l'oeil geschilderde nissen tussen de vensters; ervoor polychrome heiligenbeelden op sokkel. Koormuur met damastbeschildering, met damastbeschilderingmedaillons en engelenfiguren boven het drielichtvenster. Neogotisch altaar en beeldnissen. Sober bakstenen slotklooster op vierkante plattegrond met vier vleugels met twee bouwlagen onder zadeldaken rondom een binnentuin. Getoogde soms getraliede muuropeningen en getraliedemuuropeningen en aflijnende baksteenfriezen. Pandgang rondom de ingemuurdekloostertuin; Noord-vleugel het zusterkoor en infirmerie, Oost-vleugel onder meer keuken en schotelhuis, Zuid-vleugel met refter, trap naar de bovenverdieping met verschillende cellen en spreekkamer met luik en trommel. (*)

(*) Tekst naar https://inventaris.onroerenderfgoed.be/dibe/relict/28885

93

sep|A NUMMER121

In gAZet nummer 122 op zoek naar ‘n ander…


23

Na de nieuwste MUG auto, de luxe-materniteit-kamer annex geboortebeurs, communicatiekoffer oncologie… waren we binnen één jaar tijd weer te gast in ‘t Algemeen Ziekenhuis Glorieux voor de voorstelling van Plan-It prothese, een andere aanpak van ‘het steken’ van nieuwe knieën en heupen… Op 10 september jl. startte dit “ambitieus ziekenhuis”, woorden van specialist ortho Luc Vandenbussche, met het project Plan-it Prothese. Het doel van dit multidiciplinair project (niet alleen de artsen van orthopedie zelf spelen mee, maar ook de collega’s van anesthesie enz. én de betrokken verpleegkundigen zijn…

94

sep|A NUMMER121

… trokken partij) is om de kwaliteit en de algehele patiëntentevredenheid merkbaar te verhogen voor zij die een knie- of heupprothese behoeven. In de eerste plaats is de goal om én de patiënt beter voor te bereiden op deze ingrepen (lees verder) én beter (lees: korter, maar even efficiënt) te begeleiden na afloop ervan. Het nieuwe ligt hem vooral in de omstandige voorbereiding IN GROEP. Zo’n 12 toekomstige patiënten worden samen met hun coach - zelf te kiezen ‘n volle namiddag lang samengebracht onder deze blauwe annex wat witte wolkjeshemel 


95

sep|A NUMMER121

 … om van naald tot draad (Dr. Pieter Vandenbussche: “Zo’n uitgebreide info kunnen we onmogelijk doen patiënt per patiënt, ook al kan deze laatste blijven kiezen voor een ingreep buiten welk groepsgebeuren ook.”) uitgelegd te krijgen hoe de ingrepen precies gebeuren én om kennis te maken met elk lid van het team: van chirurg tot de verplegers op de kamer…


96

sep|A NUMMER121

“We zijn een ambitieus ziekenhuis!” DE ORTHOPEDISCHE ARTSEN PIETER VANDENBUSSCHE, OLIVIER FABRE, PASCAL VAN OVERMEERE, OLIVIER ZEEGERS & PAUL ALLEENE


97

sep|A NUMMER121

Elke volgende informatiesessie zal als volgt verlopen: 12:30 ontvangst | 13:00 welkom | 13:05 over orthopedie | 13:45 o/anesthesie | 14: o/verpleging | 14:15 o/kine & ergo | einde voorzien om 17:30. Na zo’n twee weken volgen dan de respectieve ingrepen, alleen de eerste patiÍnt op de lijst komt de avond voordien binnen, alle andere de dag van de ingreep zelf. Na drie dagen ontslag heup- en na 4 dagen ontslag knie-prothese‌


98

sep|A NUMMER121

Bij elke ingreep is er meer dan de chirurg alleen! Ongemeen belangrijk is de nabijheid van lotgenoten, sommigen bekenden zelfs, andere met hun verhaal vanuit een andere invalshoek. Deze aanpak geeft een groepscomfort dat onontbeerlijk is om de ligdagen terug te schroeven, want het aspect besparing om ons in het vervolg van betaalbare Ên vooral kwalitatieve geneeskunde te verzekeren, ligt in de bovenste schuif. Het pleit voor de artsen van het Algemeen Ziekenhuis van Ronse dat ze hun inventieve steen hebben bijgedragen tot een‌ PLAN dat voor elkeen iets PRO inhoudt. Vanwege gazet welgemeende felicitatie voor deze hospitalisatie met een menselijk gelaat. De gezamenlijke revalidatie van groep per groep geopereerden in deze voor hen aparte zaal (onder de blauwe wittewolkjeshemel): DUIM!


Plan-it

AZ Glorieux Glorieuxlaan 55 algemeen: 055 23 30 11 orthopedie: 055 23 37 21 azglorieux.be info@azglorieux.be

“Als toekomstig hoofdgeneesheer van AZ Glorieux per eerstvolgende één januari, zag ik met eigen ogen dat de collega’s van orthopedie goed bezig zijn.” Dr. Bjorn Ghillemijn

99

sep|A NUMMER121


100

sep|A NUMMER121

PETANQUECLUB COC RONSE ZOMEREDITIE 2015 | DE UITSLAGEN:

.

.


14

101

sep|A NUMMER121

ETITIE 2O15 HEREN 1. EDDY TRANOY 346 punten

MEERDERHEID STERK VERDEELD OVER DE MELDPUNT VOOR RACISME EN DISCRIMINATIE In haar bestuursakkoord beloofde deze meerderheid om discriminatie sterk aan te pakken. In de verzameling van sterke verklaringen hieromtrent staat onder meer: “Racisme en discriminatie worden niet getolereerd… Er wordt onderzocht hoe klachten over racisme en discriminatie in Ronse op een efficiënte manier kunnen worden gemeld”. Een lokaal meldpunt voor racisme en discriminatie waar tal van andere steden reeds over beschikken, leek in de maak. Maar die belofte zal dode letter blijven. Racisme is, in tegenstelling tot wat sommigen zeggen, geen relatief begrip. Het is voor veel Ronsenaars een dagelijkse realiteit. Getuigenissen en onderzoek genoeg om aan te tonen dat Yassin op de huurmarkt, op de werkvloer of in de klas niet steeds dezelfde kansen krijgt als Peter. In het voorjaar werd in Ronse nog een optocht georganiseerd waarbij honderden Ronsenaars om een krachtdadige aanpak van de problematiek verzochten. Verschillende schepenen en gemeenteraadsleden van zowel meerderheid als oppositie schaarden zich achter de boodschap en stapten mee op. Sp.a gemeenteraadslid Jean-Pierre Stockman vroeg het bestuur welke concrete maatregelen nu zouden worden genomen en hoe ver men staat met de oprichting van het meldpunt voor racisme en discriminatie. Sommige leden van de meerderheid beweerden dat het er zeker zou komen, anderen haasten zich om te melden dat er nooit sprake geweest is van een dergelijk meldpunt. VERVOLG OP BLZ.103.

2. ARNO VANHOOLANDT 340 3. EDWIN LAEMONT 331 DAMES 1. SANDRA VALLEZ 301 punten 2. CASSIE VAN SCHELSTRAETE 299 3. BETTTNA LÉPEZ 295 JEUGD 1. ARNO VANHOOLANDT 340 punten 2. SIMON AUGER 259 RODE LANTAARN (zie foto) MARIANNE VERNIERS 253 punten.


13

102

sep|A NUMMER121

Zo te zien zware ambiance bij de onthulling van BUUNIE | ZIE FOTOREPO VAN BLZ.120 AF EN VOLGENDE WEEK NÓG MÉÉR VAN DAT…


14

103

sep|A NUMMER121

GEZINSBOND: tweedehandsbeurs op zondag 11 oktober 2015 van 9:00 tot 14:00. Adres: congrescentrum Glorieux, Glorieuxlaan 55 ,9600 Ronse. Inschrijvingen en inlichtingen en reglement bij Emelie Vandendriessche emelie.vandriessche@telenet.be gazetronse.be

DIGITAAL VOOR RONSE

101  Onze conclusie: het komt er niet. Men zal een aantal pisten ‘verder onderzoeken’ en misschien een symbolische maatregel treffen, om de achterban te kunnen paaien. Maar een echt krachtdadig beleid hieromtrent hoeven we van deze meerderheid duidelijk niet te verwachten. Om uit deze patstelling te geraken, reikt sp.a de hand uit naar de leden van de meerderheid die hier wel graag werk van willen maken. Vanuit de oppositie zijn we bereid om maatregelen hieromtrent te

De dochter van Julien Deraedt was present bij de onthulling van [BUUNIE] | zie fotorepo en meer op blz.120…

bespreken en te ondersteunen zodat we eindelijk kunnen werk maken van een sterker antidiscriminatiebeleid. STEEDS MEER VRAAGTEKENS BIJ CENTRALISATIE VAN WIJKWERKING. Net voor de zomervakantie kwam uit het niets het bericht dat de wijkwerking die nu actief is in drie aandachtsbuurten (Scheldekouter, Marijve en Prinsenkouter) zou gecentraliseerd worden in lokalen van de Spinsterstraat. De jeugddienst kan op die manier verhuisd worden naar de ‘veiligere’ lokalen van het wijkcentrum in de Marijve. VERVOLG OP BLZ.138.

OPEN MONUMENTENDAG

e EEUW


104

sep|A NUMMER121

Zuster Adelheid D’heer van het ZvB-generalaat vierde haar zestigste kloosterjubileum samen met enkele andere zusters uit de twee provincies: BelgiÍ en Nederland.

22 50|60


105

sep|A NUMMER121 Pastoor kan. André De Wolf maakte reeds reclame voor de Ro°nssiese Meese ba° de Poeters…

Zusters Gisèle Gossye, Teresa Vandamme, Lutgarde Van der Sypt, Adelheid D’heer, Petra van Mierlo (NL), Noëlla Opsomer, Cajetana van Helvoort (NL), Margot Leinders (NL) en Edith De Vriese.

De jubilerende Zusters van Barmhartigheid met bovenaan zuster Wilfrida Voets (overste provincie Nederland), algemeen overste zuster Cécile D’heer en zuster Hildegard Arfeuille (overste provincie België - rechtsboven).

50|60


106

sep|A NUMMER121

50|60

Samen met de jubilaressen, vieren de talrijk opgekomen aanwezigen de eucharistie, voorgegaan door monseigneur Luc Van Looy, bisschop van Gent en de eerwaarde heren Luc Maes, Maurice Schoorens en Michel Goeman, neef van zuster julilaris Lutgarde Van der Sypt.


107

sep|A NUMMER121

50|60


108

50|60

Méér dan 400 aanwezigen…

Monseigneur Luc Van Looy, bisschop van Gent en de eerwaarde heren Luc Maes, Maurice Schoorens en Michel Goeman.


Willy Cools was dirigent/fluitist‌

50|60

109

sep|A NUMMER121


110

sep|A NUMMER121

Algemeen overste zuster Cecile D’heer gaat haar zus en jubilaris 60 jaar ZvB Adelheid D’heer feliciteren…

Noëlla Opsomer Lutgarde Van der Sypt Adelheid D’heer

Gisèle Gossye

50|60


15

111

sep|A NUMMER121 Het valt op dat de Nederlandse zusters… wereldser gekleed zijn dan hun collega’s uit de Belgische provincie die het uniform van een marineblauw mantelpakje aanhouden…

Teresa Vandamme Petra van Mierlo (NL) Een ZvB vroeger, toen ze nog met zo’n 750 waren 

Margo Leinders (NL)

50|60

Catjana van Helvoort (NL)

Edith De Vriese


De aanwezige zusters vormden het zangkoor‌

50|60 Provinciaal overste zuster Hildegard praatte de jubileummis aan elkaar.

112

sep|A NUMMER121

Van medezusters bloemen voor de zusters jubilarissen, net zoals de altaarversiering IN de RONSESE kleuren‌


113

sep|A NUMMER121

50|60


114

sep|A NUMMER121

R

Receptie signatuu

50|60

Zuster Anne-Marie die oh zoveel Ronsenaars ter wereld hielp komen, zij afwisselend met wijlen zuster Martin, was er blijkbaar graag bij. Prosit, zuster!


Blauwe balonnen voor een… groen huis… onder de witte Abeel, wadde?, van dadde: Martine (met marieroze oorbellen) Jonckheere was naar Ronseland neergedaald, hier geflankeerd door onze havenschepen in de Molenbeekse branding Brigitte Vanhoutte en Isabelle Raevens (met OCMW… DIENSTENCHEQUE in de sacoche). 

115

sep|A NUMMER121

20

Witte Abeel


116

sep|A NUMMER121

.

.

.

.

.

STAM

BOOM

LACHTTEN ZE ALLEBEI: DE ENE DUPONT IS DE ANDERE NIET! … vervolg in gAZet nummer 122


117

Die gebouwen zijn niet alleen letterlijk aan het vervallen of reeds ineen gestuikt, maar het allereerste signaal van een duidelijk gebrek aan gebruik en dus onderhoud is net de intrede van natuur: allerlei planten, struiken en inderdaad ook bomen. Van die laatste zijn de twee topklassiekers naar onze ervaring de berk en zeker de vlinderboom (overigens een sterk ondergewaardeerde boom/heester, want eerder zeldzaam gebruikt terwijl hij lekker ruikt, enorm veel vlinders en bijen aantrekt, zeer lang bloeit en bovendien onverwoestbaar sterk is én bijzonder óók medisch vruchtbaar). Men ziet die groene space-invaders overigens niet alleen aan totaal verlaten huizen, maar ook meer-danje-denkt aan wel degelijk bewoonde huizen. Werp je even een blik op dergelijke bezoekers, misschien niet altijd zo ongenood en quasi altijd op moeilijk bereikbare plaatsen als net onder de dakgoot, dan sta je verbaasd tot verbijsterd van de onwaarschijnlijk kleine ruimte die zelfs bomen maar nodig hebben om hun zaad te laten ontwikkelen. Je wordt als het ware stil van die onwaarschijnlijke levenswil (die op zich natuurlijk dezelfde is voor alle groen en alle leven in het geheel, maar die hier in een als het ware zuiver-menselijke-context extra opvalt)! Je ziet deze indringers ook niet alleen aan huizen, maar werkelijk aan alle menselijke kunstwerken zoals bruggen e.d.m.! In Gent kennen we er verschillende in de Leie aan pilonen die schepen moeten verhinderen tegen de pijlers van een brug aan te varen (buurt Watersportbaan). Het is tegelijk een knotsgek maar ook een vertederend zicht; wat wil je nog meer zien in een grote stad? Is dat geen geleide wandeling waard? W.V.

sep|A NUMMER121

LEVE EEN BOOM AAN HUIS VOOR GAZET SEPTEMBER 2015 (DEEL I OP TEKST VAN JEAN-MARIE DE DIJN - VERVOLG NR.122)

Jouw gAZet laat zich ook graag inspireren door andere pers van Ronse zeker wanneer die door ... gAZet zelf is beïnvloed én nog veel meer wanneer die pers bericht over het stadsbestuur van Ronse dat op zijn beurt wakker is geschud door gAZet. Eerder in onder meer nummer 31 van 02 augustus 2013 ging gAZet grondig in op de vervallen staat van Koer Devos. In Het Laatste Nieuws van dinsdag de eerste september 2015 verscheen een artikel onder de leuke titel ‘Er groeit een boom in een huis’ en dat huis is er nu net eentje van Koer Devos (op de bewuste boom was ten andere reeds de aandacht door de redactie getrokken in gAZet nr.30 op 26 juli 2013 op blz.T; dus meer dan anderhalf jaar geleden...). Men leest in Het Laatste Nieuws ook de uitgebreide reactie van schepen Jan Foulon met de heuglijke mededeling dat door het stadsbestuur wel degelijk ernstig gewerkt wordt om dat waardevolle “koertje” te renoveren en dus te bewaren (wat trouwens in zake KOER ... AAN DE BRUUL = WILLY, jij de naam ervan invullen AUB?? - jawel J-M: Decrolykoer). We zouden natuurlijk gAZet niet zijn wanneer we niet even extra stil staan bij de titel van het artikel uit Het Laatste Nieuws. Je begrijpt ‘n zekere ironie in deze titel, maar klopt dat wel? Is het zo ongewoon dat een boom IN een huis groeit? Wat is de grens van een huis, wat is er 'on-booms' aan dat net een boom IN een huis blijkbaar niet pluis is, want de volle aandacht krijgt in een lang krantenartikel. Het spreekt voor zich dat dit soort beboming verwoestend werkt in 'zijn' huis in Koer Devos. Hij moet er domweg zo snel mogelijk weg en had er al anderhalf jaar weg kunnen zijn, zeker en vast om een totaalrenovatie mogelijk te maken - wat duidelijk in het artikel door de schepen wordt aangegeven. Ondertussen kunnen we nog wel snel eens gaan sightsee-en en lachen met dit komisch uitzicht? Maar weer: is het zo komisch of is het zo ongewoon dit uitzicht, want meestal spreken we van humor bij ongewone dingen die ineens en ook daarom onze aandacht trekken, toch? Wie in echt arme streken eens verzeild is geraakt, zoals in veel grote delen van het Europese platteland, kan niet aan de ontvolking ontsnappen net door het uitzicht op reeksen vervallen huizen tot gehele dorpen. (J-M was zeer recent weer eens met vakantie in Hongarije n.v.d.r.)

Graag uw aandacht voor onderstaand bericht dat we deze week lanceerden aan onze volgers. Is het mogelijk om hier de gepaste persaandacht te schenken en de datum op te nemen in de activiteitenkalender? Alvast bedankt voor uw bijdrage en met vriendelijke groet Bart Tsiobbel, namens ‘Geen streep door Ronse’. De vakantie is voorbij en iedereen neemt stilaan de draad weer op van het dagelijkse leven. Ook het comité heeft opnieuw zijn agenda ter hand genomen om zijn activiteiten verder te zetten en jullie op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen. 


 De advocaat van het Vlaamse Gewest heeft tijdens de vakantie een "memorie van antwoord" bezorgd aan de verzoekende partijen (de gedupeerden). Daarin tracht de advocaat van het Vlaamse Gewest alle bezwaren tegen de N60 te weerleggen. Nu is het opnieuw aan ons om een weerwoord te formuleren en dit moest vóór 7 september 2015. Waarna de zaak zal worden gepleit voor de Raad van State. Dat betekent dat we zijn aanbeland in een cruciale fase van de procedure: het is belangrijk om een goed gefundeerd weerwoord te bieden. Het doel is immers de definitieve vernietiging van het GRUP! Maar dat is advocatenwerk natuurlijk... Dit betekent ook dat wij terug centen moeten verzamelen om deze belangrijke fase van het proces te kunnen financieren. Daarom organiseert het comité op zondag 4 oktober 2015 zijn tweede editie van de aperitiefwandeling en aansluitende barbecue in Chalet TC PARK, Spinsterstraat 117 te 9600 Ronse. Vorig jaar kenden we een gigantische opkomst en wij willen dat op zijn minst evenaren! Het wandelparcours bevindt zich opnieuw in de omgeving van het Schavaart, maar werd licht gewijzigd en bij het Kasteel van Malander mogen we een kijkje nemen in de mozaïek-kapel. Wij blijven de democratische prijs van 15 euro volwassenen (aperitief inbegrepen) en 8 euro kinderen tot 12 jaar (inclusief drankje) behouden. Nieuw dit jaar is de mogelijkheid tot het nuttigen van een vegetarische maaltijd mits vermelding bij reservatie. Wij starten de twee uur durende wandeling aan TC Park tussen 9.30 uur en 10.00 uur in kleine begeleide groepjes waarbij u tekst en uitleg krijgt van een natuurkenner. Het Schavaart is één van de mooiste en groenste plekjes van Ronse dat dreigt onherroepelijk verloren te gaan indien de Vlaamse Overheid haar zin krijgt en de N60 op deze plek gaat aanleggen! Wij gaan u wijzen op de pracht van de lokale flora en fauna van deze helling in het westen van Ronse. Een ecosysteem dat niet mag worden verstoord door de blinde bouw- en constructiewoede van gewetenloze politici… Het is niet verplicht om aan de wandeling deel te nemen (die is trouwens gratis) en wie dit wenst kan vanaf 12.00 uur rechtstreeks aan tafel aanschuiven voor aperitief en barbecue . Erna kan u nog genieten van een stukje taart met koffie.

118

Mogen wij jullie vragen om zondag 4 oktober 2015 vrij te houden en massaal af te komen met vrienden en familie? Er is im- sep|A NUMMER121 mers geen duidelijker statement: uw aanwezigheid is een “NEEN” tegen dit waanzinnig N60-traject! Vooraf kaarten kopen of inschrijven voor de barbecue is een vereiste. U kan zich wenden tot de comitéleden via info@geenstreepdoorronse.be of u kan reserveren en betalen via overschrijving op rekeningnummer BE 46 0017 2872 7936 op naam van "geen streep door ronse" met vermelding van het aantal (…x 15 euro + …x 8 euro) en indien vegetarisch is gewenst. Graag reserveren vóór 1 oktober a.u.b.! Wij hopen dat de weergoden ons even gunstig gezind zullen zijn als vorig jaar (de wandeling was in november en het was "T-shirtweer"!) en het plezier en de gezelligheid maken we natuurlijk zelf! Zoals jullie zien, houden wij de molen draaiende. En wij merken dat steeds meer mensen -van Ronse en ver daarbuiten- de noodzaak van een proteststem inzien: de lijst met petitie-ondertekenaars groeit nog steeds aan en we hebben de kaap van 1200 sympathisanten overschreden! U kan ook uw vrijwillige bijdrage overmaken op rekeningnummer BE46 0017 2872 7936 ten name van Geen streep door Ronse. Wij danken allen die reeds een bijdrage hebben overgemaakt om onze "oorlogskas" te spijzen! Wij blijven ijveren en vechten voor jullie, voor onze kinderen, voor het behoud van natuur en milieu. Mogen wij ondertussen vragen om het woord voor ons te verspreiden zodat nog meer mensen intekenen. Indien u dit bericht meerdere keren ontvangt, kan het zijn dat meerdere ondertekenaars van onze petitie via uw e-mailadres ondertekend hebben. U hoeft zich hier geen zorgen over te maken. Wil u geen nieuwsbrieven meer ontvangen van ons, dan volstaat het om te antwoorden op dit bericht met "uitschrijven" als onderwerp. Wil u vrienden en kennissen op de hoogte brengen van onze actie, stuur dit bericht dan door! Hopend op een talrijke opkomst verblijven wij met strijdvolle groeten, de actiegroep ‘Geen streep door Ronse’, names Frank Verleyen. www.geenstreepdoorronse.be | info@geenstreepdoorronse.be


119

sep|A NUMMER121

Suiker kan je wereld op z’n kop…

16

-

X

EEN FLES COLA BEVAT… 16 suikerklontjes. 200.000 sterfgevallen wereldwijd kunnen worden toegeschreven aan het drinken van frisdranken met té veel suiker. Overmatig suikergebruik geeft je onfrisse rimpels. Bij minder suiker consumeren, krijg je een veel flexibelere huid. Het is algemeen bekend dat teveel suiker slechte gevolgen kan hebben voor je hart. Uit een onderzoek uit 2013 blijkt dat het pompmechanisme van het hart op een overdaad aan suiker achteruit gaat. CHRISTOPHER COLUMBUS bracht suikerriet naar de 'nieuwe wereld' van zijn tweede ontdekkingsreis in 1493. In 1747 kwam de Duitse wetenschapper ANDREAS MARGGRAF erachter dat de suiker van suikerbieten identiek is aan de suiker uit suikerriet. . Dit zorgde voor het opzetten van de eerste fabrieken voor het verwerken van suikerbieten, vooral in onze regio en in het Tiense. Dank aan de suikerfabriek van Frasnes en de vuile wegen na het suikerbieten rooien. De klont suiker met mieren op het rond punt op de N60 tussen Ronse en leuze getuigt ervan! Suiker zit in vele etenswaren en dranken zoals tonic, marinades, crackers, brood, vetvrije dressing, soep, tomatensaus en meer. Een eetlepel Heinz ketchup bevat één theelepel suiker. Volgens hersenonderzoeken is suiker net zo verslavend als cocaïne. 70 procent van suiker wordt gebruikt in het land van herkomst. Meer dan 100 landen produceren suiker

en Brazilië is de grootste leverancier. India is de grootste suikerconsument. Kijk naar dit glas vol cola met ijsblokjes en denk nu eens dat de ijsblokjes… klontje suiker zijn! Jawel: één glas cola of andere frisdrank en let ook op bij fruitsappen: één en al suiker, slecht voor de gezondheid…

CHRISTOBAL ANDREAS


ONTHULLING BUUNIE 13 DEZER 13 september 2015 - OMD

13

120

sep|A NUMMER121


ONTHULLING BUUNIE 13 DEZER BOMMELSKONING AXEL IS ZEER BENIEUWD WELK RONSESE KLEINOOD ER ONDER DE RONSESE VLAG SCHUIL GAAT…

13

121

sep|A NUMMER121


ONTHULLING BUUNIE 13 DEZER 500 CHOCOLAATJES WAREN IN EEN MUM VAN TIJD UITGEDEELD, IMMERS DIK 300 AANWEZIGEN, EEN ONVERHOOPT SUCCES! Productie HERMES Jan van Nassaustraat met dank voor de medewerking van Leander De Cauter.

13

122

sep|A NUMMER121


ONTHULLING BUUNIE 13 DEZER Zelfs van Gent was ene Marcel Cambier gekomen om ons er aan te herinneren dat BUUNIE steevast dit zei…

… en Luc Dupont voegde er verbaal aan toe dat Julien ook vaak uitriep: “Allei, no°g vuir ne kalant oof twie” … de boontjeszaken gingen dus goed!

Voorzitter Xavier Saey wist meteen de plezante toon te zetten en kreeg iedere aanwezige op z’n hand…

13

123

sep|A NUMMER121


ONTHULLING BUUNIE 13 DEZER

Rita Claus nam in onvervalst Ronses over en burgemeester Luc Dupont riep uit dat zijn Ro°nssies bijlange zo goed niet was, hoewel…

Op blauw na, gaf het hele college van burgemeester en schepenen present: oranjegroen en geel…

13

124

sep|A NUMMER121


ONTHULLING BUUNIE 13 DEZER

Wederzijdse geschenken: de meter een reproductie van Julien BUUNIE De Raedt door Michel Provost aan peter Christophe en vanwege de peter een BUUNIE, metalen halfreliëf ingeplant één buuntchie, kunstwerk van Marnic Torcque (hier op de foto achter de meter).

Xav nam de suggestie Ronsese gewoonte vanwege Willy wat té letterlijk: géén schoenen poetsen, Xav, maar mét obligaat eigen zakdoek gewoon [aaffrooten]…

13

125

sep|A NUMMER121

Meter Marie-Mathilde en peter Christophe namen graag het emotionele woord… (na het doopsel aan de doopvont neemt de vader zijn zakdoek en wrijft meter en peter het stof van de schoenen, geluksbrenger voor kind, ouders, meter & peter en de hele familie…)


13

ONTHULLING BUUNIE 13 DEZER

126

sep|A NUMMER121

Fierder kan een gieter niet zijn!


ONTHULLING BUUNIE 13 DEZER Inclusief de familie Deraedt 

13

127

sep|A NUMMER121

Een schalkse kopjeswrijver: “Ik heb even over het hoofdje gewreven met de wens dat de ... hele gemeenteraad eens het klare licht mag zien over die domme viaduct onder de N60...”


ONTHULLING BUUNIE 13 DEZER

13

128

sep|A NUMMER121


ONTHULLING BUUNIE 13 DEZER Frédéric en dochter…

13

129

sep|A NUMMER121


ONTHULLING BUUNIE 13 DEZER Hunne majesteiten met kroost…

13

130

sep|A NUMMER121


ONTHULLING BUUNIE 13 DEZER Hunne majesteiten placeren ‘n danske…

FOEI

DAT JULLIE ER (WEER) NIET WAREN!

13

131

sep|A NUMMER121


ONTHULLING BUUNIE 13 DEZER Kopke wrijven maar…

13

132

sep|A NUMMER121


133

13

ONTHULLING BUUNIE 13 DEZER

sep|A NUMMER121

Hunne muzikanten…

Dany Johan

Denis


ONTHULLING BUUNIE 13 DEZER Hunne Ronsezangeressen…

och Ro°nsse, ‘k zie a° zuu gieren! … lalala

Bekijk het ook bij…

BUUNIE door FILMCLUB RONSE

13

134

sep|A NUMMER121


ONTHULLING BUUNIE 13 DEZER Hunne spitsbroeders in één kader…

13

135

sep|A NUMMER121

De schoengepoetste moét trakteren ook nog!


ONTHULLING BUUNIE 13 DEZER Paul Beeckman en gezin: eega Lucrèce en zoon Pieter-Jan en dochter Anne-Sophie… WORDT VERVOLGD IN GAZET NUMMMER 122

13

136

sep|A NUMMER121103  Björn Bordon, sp.a gemeenteraadslid en voorzitter van de Jong Socialisten, had wel wat vragen bij die plotse verhuisbeweging. Hij vroeg de schepen om de motivatie van de beslissing en de zekerheid dat hiermee geen verdoken nieuwe besparingsronde op de wijkwerking wordt gestart. Schepen Jan Foulon antwoordde dat de centralisatie van diverse initiatieven er komt op vraag van Samenlevingsopbouw zelf en dit moet leiden tot een efficiënte en continue werking moet leiden. Wanneer sp.a aanhaalt dat het risico dat kwetsbare bewoners in de Scheldekouter en in de Marijve niet meer zullen worden bereikt, haast de meerderheid zich om ons te verzekeren dat er nog steeds een vorm van antennewerking in de aandachtsbuurten zal blijven. Op de vraag hoe dit concreet zal verlopen, moest het bestuur echter een antwoord schuldig blijven. Ook de verhuis van de Jeugddienst roept heel wat vragen op. Dat deze beslissing andermaal niet eerst werd doorgesproken met de jeugdraad, is bijzonder jammer. Het toont nog eens aan dat de schepen van jeugd de jongeren liever géén inspraak geeft in het beleid zodat hij in alle vrijheid op eigen houtje kan beslissen. Ook het schrijven naar de jeugdverenigingen, na het verschijnen van het krantenartikel, was bijzonder ongelukkig. In deze brief geeft de schepen aan dat de nieuwe locatie beter voldoet aan de noden inzake bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid. Noden die blijkbaar voor de sociale initiatieven die in de Spinsterstraat gecentraliseerd worden, van minder belang zijn. BESTUUR VERSTERKT STRUCTURELE ARMOEDE EN WEIGERT KOSTELOOS PROJECT 1 EURO MAALTIJDEN Ook sp.a Ronse was niet gelukkig met het Vlaams armoedeplan van minister Homans. Het biedt immers te weinig handgrepen om armoede structureel aan te pakken. In plaats van in te zetten op jobs, betaalbare woningen, maximumfacturen in zorg en onderwijs en betaalbare kinderopvang krijgen we 1 euro maaltijden. Verbijstering alom nu blijkt dat het bestuur van Ronse hier zelf niet op zal inschrijven. Ook lokaal wordt er geen werk gemaakt van een degelijk armoedebeleid. Een pak sociale woningen zijn nog steeds energievreters, het openbaar vervoer werd dubbel zo duur, tarieven voor tal van gemeentelijke diensten werden opgedreven en verschillende projecten in de sociale economie werden geschrapt. Vele gezinnen, ook met tweeverdieners, hebben vandaag het water aan de lippen staan. In die context hadden we gehoopt dat het bestuur zou inschrijven op het voorstel van Homans om maaltijden aan 1 euro aan kwetsbare kinderen tot 12 jaar te verstrekken. En het had misschien toegelaten om de lokale middelen in te zetten voor bijkomende maatregelen die wél structureel zijn.

Hoewel de stad alleen in de infrastructuur moet voorzien en Vlaanderen alles betaalt, wil het bestuur niet eens de inspanning doen om een subsidiedossier in te dienen. Het bestuur laat hiermee bewust een kans liggen om mensen in armoede extra te ondersteunen. Onbegrijpelijk! Nu de stad haar verantwoordelijkheid weigert op te nemen, kunnen we enkel hopen dat vzw Grijkoort het initiatief neemt om een lokaal project in te dienen.

TOELICHTING en DISCUSSIE

14

138

sep|A NUMMER121


139

sep|A NUMMER121

09

Johan Michels bezorgde ons een tekst in telegramstijl… Verwelkoming van de schepenen Jan Foulon & Ignace Michaux, werkgever Philippe de Keyser, jobstudent Antony De Craemer en enkele persmensen… Enkele genodigden zijn verontschuldigd. Korte schets van het gebeuren: vijf provinciale jobstudenten waarvan één hoofdwinnaar Gizliane Badane uit Boom provincie Antwerpen, 19 jaar, JS bij bakkerij RAF in Boom, hoofdprijs: een extra maandloon. Vier andere provinciale winnaars krijgen aankoopbon geschonken door partner KBC. Organisatie: UNIZO en ADMB HR dienstengroep. Werkgrage jongeren en werkgevers in de bloemetjes. Een jobstudent is een belangrijke schakel in de economie. Eerste keer in 2008 om de ingewikkelde regelgeving aan te kaarten. Vandaag beloning werkgrage jongeren. Toch actueel voorstel tot verbetering: 400 uur i.p.v. thans 50 dagen. Werkgever kan JS dan flexibeler inzetten en JB verliest geen van zijn 50 dagen. 


140

sep|A NUMMER121


141

 CRITERIA inzet van de JS in het bedrijf | teamspirit v/d JS & meerwaarde voor de werkgever | stiptheid van de JS en de verhouding tussen de leeftijd en de ervaring van de JS HIER BIJ ANTONY  SYMPATHIEK  TEAMSPELER  ZELFSTANDIG WERKER  ALTIJD STIPT (er ligt een vast contract klaar, maar gaat verder studeren…)

sep|A NUMMER121


142

sep|A NUMMER121


HET GROENE OOG FIETSGRAVERING:

HET RODE OORTJE … veranderde in HET GROENE OOG, kwestie van eens af te wisselen, meer bepaald bij de start van het media najaar 2015!

op zaterdag 26 september kom je tussen 9.30 en 11.30 uur met je fiets naar het stadhuis om jouw fiets te laten merken en neem je identiteitskaart mee. De gemeenschapswacht brengt een label aan op je fiets met je rijksregisternummer, dat direct verhardt in de fiets en dus niet meer te verwijderen valt. Hij fotografeert je fiets en noteert je gegevens. Later krijg je met de post een fietspas toegestuurd. Deze

MET DE FIETS NAAR HET WERK In 2014 werd op vraag van de stad Ronse een Mobiscan uitgevoerd door de provincie Oost-Vlaanderen. Het onderzoek bracht het woonwerkverkeer van 639 werknemers in kaart. Uit het onderzoek is gebleken dat slecht 7,5 % van de werknemers die in een straal van 7 km rond het werk wonen de fiets nemen naar het werk. Het potentieel voor het woon-werkverkeer met de fiets wordt geschat op 79%. Er kunnen dus 10 keer méér fietsers zijn theoretisch en 10 keer minder auto’s wat wil zeggen dat er dus nog een lange weg valt af te leggen. Daarom wenst de stad een sensibiliseringscampagne of promotiecampagne voor de fiets te organiseren. Deze actie loopt van 28 september t.e.m. 9 oktober 2015. Na een persconferentie vlg. week informeren we onze lezers omtrent de resultaten van de Mobiscan en de fietsactie voor alle werknemers van de bedrijven op Klein Frankrijk en Pont-Oost. WORDT VERVOLGD.

bevat je gegevens en de foto van je fiets. Bij diefstal is de fietspas een handig instrument om aangifte te doen bij de politie. Inschrijven is verplicht via het webformulier op

www.ronse.be

143

sep|A NUMMER121

VERVOLG VAN BLZ.42.

die in mei 1940 tussen de 16 en 20 waren. Bij het begin van WO II wilde de Belgische regering een militaire reserve - de CRABS - aanleggen. Die jongens beleefden de meest chaotische en vervaarlijke periode van hun jonge leven. Andere CRABS: Nonkel Bob, Marc Neels en Leo Tindemans. Allen moesten vluchten voor het Duitse leger. Na de inval van 10 mei kregen zo ‘n 300.000 andere Belgische jongemannen het bevel om zich naar het Westen van het land te haasten. De regering wilde hen uit de handen van de vijand houden en reservesoldaten van hen maken. In de chaos van de Blitzkrieg sprongen ze op de fiets of in de trein. Velen verzeilden in Zuid-Frankrijk. Gefascineerd door de roadtrip van deze jongens, springen drie jonge historici 75 jaar later op de fiets om de reis over te doen. Aan de hand van tientallen getuigenissen brengen ze het vergeten oorlogsavontuur van een generatie opnieuw tot leven. Er werd een speciale uitnodiging gestuurd naar de familie Bouchez en naar de leden van “De Vaderlandse Verenigingen”, ook al heerst her en der enig voorbehoud.

== vroeger was GODSDIENST bron van info, invullen van leven, lotsbestemming… - NU IS DAT INTERNET! ==


15

144

sep|A NUMMER121

HERFST … verkleurt weer alle bomen!

RONSE DEZE WEEK DINSDAG 15 SEPTEMBER 2015 10:21 Van volgend nummer 122 af zal onze zomerview op de HOME van gazetronse.be weer veranderen, immers officieel herfst per 21 september aanstaande. Op deze foto van vandaag bemerk je reeds de verkleuring van de bomen op de Bruul en de muurtint van het stadhuis rechts past daar gaandeweg perfecter bij…

DEZE FOTO’S MET PLONGÉ OP RONSE WORDEN STEEVAST GEMAAKT VANOP ONS REDACTIETERRAS | ZIE OOK BLZ.04/05


145

Naast ‘het brengen van’, zorgt gAZet ook zélf voor nieuws!

VENSTER OP RONSE … we openen het tot driemaal per maand!


15

‘n Volgende gAZet verschijnt VOLLEDIG OVERZICHT VAN… de vierde week van september 2015 als gAZet nummer 122 sep|B

146

sep|A NUMMER121

VIEW

144 148


15

147

sep|A NUMMER121

BUUNIE

Elf gram duivels hmmmmmm zie ook blz.122


EIEREN VOOR GOED WEER KUNNEN WE NIET MEER NAAR DE ARME KLAREN DRAGEN. MAAR GAAN WRIJVEN OP BUUNIES KOPKE VERMAG GELUK TE BRENGEN. NET ZOALS BIJ DE EIEREN: JE MOET ER MAAR IN

BIJGELOVEN!

148

sep|A NUMMER121

EXIT