Ppt gazet nummer 118 jul a 2015

Page 1

.

.

JAARGANG 03 NUMMER 118 DIGITAAL INFORMATIEBLAD VOOR RONSE MAX 3 X PER MAAND

PRODUCTIE WILLY DEVENTER ©

..

118

125 66 BLZ. BLZ.


COLOFON digitaal informatieblad gAZet wordt uitgegeven door ATELIER 92/94 te 9600 RONSE BTW BE0 736 111 125 TEL +32 494 41 77 62 (mét voice-mail)

VANWEGE DE UITGEVER

INFO & VERANTWOORDING van de foto’s, illustraties en ander (beeld-) materiaal enz. in jaargang 03 IN NUMMER 118 jul|A van

VRIJDAG 10 JULI 2015

van het Ronsese digitaal informatieblad gAZet met de medewerking van (tekst en/of foto’s): Willy Deventer, Dany Bekaert, Loes Deventer, Daan Hugaert, infomedewerkers staan in het colofon vermeld de auteurs zijn verantwoordelijk voor hun dienst stad Ronse, Cultuurraad, Rita Claus, Nadine Notebaert, de American Music Abroad groep, Marieingezonden kopijen & beeldmateriaal; Ange Ketels, ACV/ACOD, Pol Kerckhove, Ronald kopijen kunnen worden ingekort en/of Soubry, Donaat Deriemaeker, Philippe Vanderdonckt, passages kunnen worden geresumeerd → FOTODIENST: alleen eigen foto’s in gAZet zuster Renelde, Tamara De Geest, Yves Panneels, verschenen kunnen in reply ge-e-maild wor- Lieve Roeland, Tinneke Weyhaeghe, Annelies Lenoir, Enca Caen, Damien Van Wambeke, Paul-Henri Cuveden tegen voorafbetaling van €25 per foto lier, Ude Vande Kerckhove, Ellen (van Maarkedal), AUTEURSRECHTEN Philippe DuponALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN cheel e.a. BBIE DEPONERING (i-Depot) Willy Deventer is international author met CAE-code 109987598, aangesloten bij SABAM en bij de BBIE (i-Depot), tevens Voorheen luidde het devies: ‘stoppen graficus/kunstschilder met TheArtServercode 22912 alsook uitgever bij de Koninkmet’; nu luidt het: ‘beginnen mét’ … lijke Bibliotheek te Brussel met code 8672, BEWEGEN bewegen BEWEGEN! manager Atelier 92/94 Ronse en projectontwikkelaar AbyZAdvieZ. Er is ter goeder trouw gepoogd om (beeld-) materiaal op te nemen waarover geen duiHET LEZEN VAN GAZET delijk copyright te noteren viel. gAZet heeft KAN JOUW OPINIE OVER dus niemand willen duperen, maar, indien er zich iemand tóch tekort gedaan voelt, neem RONSE WIJZIGEN IN dan asap contact op met onze redactie via GOEDE DAN WEL gazetronse@gmail.com om ofwel het betrokIN KWADE ZIN. ken (beeld-)materiaal alsnog te verwijderen De redactie kan hier géén of om er het copyright van te kunnen vermel- enkele verantwoordelijkheid den. Confraterneel gegroet, Willy Deventer. voor nemen! gazetronse@gmail.com | azronse@gmail.com stichter/uitgever/hoofdredact.: Willy Deventer

Zitten is het nieuwe roken!

gAZet is niét het orakel van Ronse;

wie ‘n wikipediaatje wil doen,

SHOOT!

10

FOTO: DILLE & KAMILLE

OPGELET!

11

12

UPDATES: Vlaanderen Zit blz.109…; Vlaanderen Breughelt blz.58… en Vlaanderen Bru(u)lt blz.112…

JAARGANG 03 NUMMER 118 DIGITAAL INFORMATIEBLAD VOOR RONSE MAX 3 X PER MAAND

Hallo lezer

 medewerkers én lezers maken dit infoblad tot wat het is via gazetronse.be  mailbox: gazetronse@gmail.com  GSM: 0494 41 77 62 (met voice-mail)  redactie: Hogerlucht 92/94

Ondanks het feit dat het “grote vakantie” is, beginnen we aan de volgende 2,5 jaar gAZet. Bij leven en welzijn zoals dat dan heet, bijna op het bijgelovige af! Vorige zondag tijdens BIN Art Déco (zie R o n s e , G IJ z ij t d e s t e d e binnenin) kreeg ik het nog D i e z ó h o o r t b ij m ij e te horen van lezers waar‘k Zwere welken ede? van ik niet eens wist dat De liefde die’k U breie! ze gAZet lezen: “Wat werk | de redactie is met toegangscontrole beveiligd | toegang uitsluitend na afspraak | poststukken via allemaal steekt er toch in instructies op de toegangspoort | onze lokalen zijn een nummer” en “Ik ben uitgerust met security van de jongste generatie | camerabewaking naar meldkamer 24/24 | een aangelande uit het gAZet brengt nieuws & informatie ietwat van opzij Waasland en wat heb ik bekeken én nogal eigengereid… gAZet zet over Ronse niet allemaal desgewenst een VOORUITBLIK in jouw mailbox en dan ben jij de allereerste om te weten wat de vanuit gAZet geleerd”. de nieuwste editie brengen zal; soms krijg je extra Alweer hoorde ik: “Alleen pagina’s exclusief in je mailbox; indien interesse jammer dat het niet meer e-mail “GRAAG VOORUITBLIK” naar gazetronse@gmail.com wekelijks is…” – tja!?!


DANY SPREIDT RONSE PLAGE Sinds vrijdag 1 mei 2015, die dag opgeluisterd door een voorbijtrekkende fanfare (LOL), is Dany zijn Renaix Strand, pardon, zijn Ronse Plage open! gAZet wachtte (les excuses sont faites pour s’en servir) tot de eerste vakantiemaand juli om Dany’s zand te spreiden, ter Abeelstraat 16… Dany Bekaert, onze lezers herinneren zich hem als klasvriend van Daan Hugaert in onze repo van diens optreden te Ronse in 2014 (Daan vraagt op de hiernavolgende pagina’s aandacht voor zijn optreden ter Gentse Feesten; graag…). Weer naar Dany… de leraar psychologie die vanuit ‘t hoge ‘t Hulfken dagelijks met bus en trein vanuit Ronse naar Sint-Niklaas trok om er in het Atheneum aldaar les te gaan geven. Lees verder…

03

jul|A NUMMER118


04

Je leest er de kranten van de dag, de kinderen kunnen er kleuren en het vintage terras oogt dan weer, met wat goeie wil, de Ronsese kleuren…

 Als leraar thans met rust, wil de bebaarde globetrotter niet echt van zijn pensioen genieten, toch niet op een lui gat. Daarom heeft hij de winterse kou getrotseerd om er zijn nepBarista stek in te richten en wel in onze Abeel-straat. Het is een ‘neo-Barista’ koffiebar waar deze edele dame mét hermelijn vanwege ene Leonardo de bezoekers welkom blikt. Immers is de nummer 16 (!) er ook voor NATUURPUNT en daarnaast ook als OXFAM Wereldwinkel, zelfs voor Greenpeace. Lees verder…

jul|A NUMMER118


05

jul|A NUMMER118

“Ergens halverwege was ik het zagen en puzzelen en plakken plus anti-brand behandelen zo beu als wat!�


“Eerst dacht ik aan een pannenkoekenhuis, MAAR dit is een één-mansuitbating!”  Je kan in Ronse Plage terecht voor een bijzondere kop koffie, een glas wijn, een streekbier, gezonde fruitsapjes, een stuk taart gebakken door Sylvie… Wil je je zinnen effe verzetten, verdiep je dan in een van de boeken uit Dany’s eigenste vakbibliotheek, de kranten van de dag liggen er aan de leesstok, speel een spelletje, maak een tekening, in ieder geval steek je in Ronse Plage steeds wat op én, Dany: “Ik heb het publiek dat ik wou, ongelooflijk fijn is dat!” ‘Den Dany’ is een rasechte Gentenaar én tiener in de sixties. Ie trotterde door heel Europa en was doende als schrijver, danser zelfs, freelance journalist. Tot hij een late roeping kreeg en aan de UGent Psychologische en Pedagogische Wetenschappen ging studeren. Als experimenteel & theoretisch psycholoog was hij eerst vier jaar assistent aan de universiteit, vervolgens docent Hogeschool Gent en werd daarna leraar aan het Waaslandse Atheneum. Lees verder…

06

jul|A NUMMER118


07

jul|A NUMMER118

Dit jaar moest Dany Bekaert met pensioen, maar een staatswedde opstrijken en lekker hoog en droog boven Ronse zitten niksen, zag de eeuwige idealist die Dany is niet zitten. Dus koos Dany voor het zelfstandigenbestaan en richtte zijn eigen zaak mét eigen middelen op. Dàt had hij in zijn leven nog niet gedaan, “Het is mijn 1000e carrière” zegt ie vrolijk knikkend. En zo geschiedde…


08

jul|A NUMMER118

“Ik noem mijn Ronse Plage een neo-Barista koffiebar omdat ik mij nog niet durf te meten aan de échte barista’s. Ik koos voor Ronse Plage omdat het goed klinkt en sympatkhiek overkomt, in ieders oor blijft hangen én qua taalgebruik perfect bij Ronse past. Van de bezoekers hangt af wat dit avontuur mij gaat brengen en ik verwelkom graag in mijn zaak… mensen van goede wil!”


09

jul|A NUMMER118

SPEELHOEK | GEZELLIGHEID TROEF | PROBABLY THE BEST COFEE IN TOWN | FAIRTRADE …


10

jul|A NUMMER118


11

jul|A NUMMER118

16 ABEELSTRAAT


‘t Bijzondere aan THE DUCK VARIATIONS is dat twee ouwe bekenden de degens kruisen, namelijk Daan Hugaert en Marc Stroobants, de twee onafscheidelijke rechercheurs DAMS en VAN DEUN uit de populaire politiereeks WITSE. Toen de reeks stopte, maakten deze vrienden plannen om nog eens iets samen te doen, en dat is nu gelukt. Ze spelen nu samen het grappige, poëtische en filosofische THE DUCK VARIATIONS van David Mamet 

12

jul|A NUMMER118


 THE DUCK VARIATIONS, enkele persreacties: Het stuk gaat over eenden, maar die vormen alleen het uitgangspunt voor bespiegelingen allerhande. Soms bevreemdend, soms absurd en hilarisch, bijna altijd zeer herkenbaar. Soms raken de twee acteurs – Daan Hugaert en Marc Stroobants, klasbakken allebei - het grondig oneens, soms filosoferen ze samen moeiteloos een eind weg. Als het leven zelf zweeft het stuk tussen diepe ontroering en ondraaglijke lichtheid. De passages over sterfelijkheid zijn zo intens dat ze je de keel dichtknijpen, maar toch gaat er ook een milde troost van uit. Het soort voorstelling dat je doet mijmeren, glimlachen en je uiteindelijk verzoent met het prachtige, heerlijke, ongrijpbare en soms zo wrede leven. (HILDE SABBE) Het was beklijvend sterk, indrukwekkend hoe het intuïtieve samenspel van Daan Hugaert en Marc Stroobants en de bij wijlen hilarische mimiek je helemaal opzoog. Hun tweespel bracht zoveel diepgang en betekenis aan de dialoog dat zelfs de krakende stoel van mijn buur volledig aan mij voorbijging. (ELS VANDEN BERGHE) 'The Duck Variations' is geen groots epos, of een alles omverblazend theatraal stuk, maar wel een poëtisch kleinood om te koesteren. (MAGALI DEGRANDE) De protagonisten worden tot leven gebracht door Daan Hugaert en Marc Stroobants, twee vakmensen uit het Vlaamse theater. Het is duidelijk merkbaar dat zij zelf veel plezier beleven aan hun vertolking wat aanstekelijk werkt voor de zaal. Voor de toeschouwer, geen ontkomen aan; het aangename gevoel kruipt naar binnen. (FRANÇOIS VAN DEN BRUL) Hugaert en Stroobants zijn aan elkaar gewaagd. De lichtheid van de tekst krijgt in hun zegging en handeling een meer dan gewone betekenis. Subtiel en pittig, levendig en gevarieerd met helemaal op het einde een veelzeggend, poëtisch en ontroerend beeld waarin ze eensgezind de samenleving tussen aarde en lucht in haar vele verbale betekenissen aanvaarden terwijl ze de eendendons van tussen hun hemd en huid halen en dicht naast mekaar onder de dwarrelende sneeuw ervan, worden uitgelicht. (ROGER ARTEEL) Daarnaast snijdt de sterke tekst van Mamet, en de vertaling van Hugaert, ook enkele belangrijke thema’s aan: vriendschap, eenzaamheid, ecologie, filosofie en niet te vergeten poëzie. Mamet schreef deze Duck Variations bijna als een muziekcompositie: steeds dezelfde thema’s, steeds anders, telkens opnieuw met een nieuwe betekenislaag. De dynamiek in het spel is ook te danken aan Mieke Laureys (o.a. Abattoir Fermé), die de twee acteurs voortreffelijk coachte. Ze zorgt er ook voor dat de soms poëtische tekst zich vertaalt in suggestieve poëzie op het podium. En dan realiseer je je toch maar weer hoe troostend schoon theater kan zijn, voor het publiek, en voor de mensen die het mogen maken. (ROELAND DE TRAZEGNIES) Tickets en reservatie: www;uitbureau.be - TEL 09 233 77 88 Wij zouden het erg fijn vinden jullie Ronsenaars daar in Gent bij ons te zien! Na afloop drinken Marc en ik graag nog een pint met jullie. Jullie Ronsenaars kunnen ons een steuntje geven door mond-aan-mond reclame vanuit deze gAZet, met beste dank aan Willy voor de publicatie. Genegen groet aan alle gAZetters! N.v.d.r.: zie ook blz.123 bij HET RODE OORTJE… Daan Hugaert ‘de grote foulée vzw’

W I E N I E T K O M T K IJ K E N , I S E E N S I G A A R !

13

jul|A NUMMER118

VASTGOED RONSE Persbericht stad Ronse | donderdag 9 juli 2015

Online vastgoedinformatie aanvragen via wwww.ronse.be Naast de klassieke dienstverlening aan de loketten blijft de stad Ronse er werk van maken om producten ook digitaal bereikbaar te maken. Een aantal formulieren waarvoor je anders bij de dienst Burgerzaken moet langskomen, zoals een geboorteakte of een afschrift uit het strafregister, kunnen reeds enige tijd opgevraagd worden via de website. Nu is daar ook de mogelijkheid bijgekomen om vastgoedinformatie digitaal aan te vragen. Het gaat daarbij over alle vergunningen, plannen, weigeringen, bouwinbreuken etc. die betrekking hebben op een perceel grond of gebouw in Ronse. Het opzoeken en versturen van deze informatie gebeurt tegen een vaste vergoeding. Bijkomende informatie en het aanvraagformulier vind je op http://www.ronse.be/algemeen/wonen/stedenbouw/arti kel/vastgoedinformatie. Sowieso vind je ook al heel wat informatie over je perceel grond via het Geoloket Ronse of via Geopunt Vlaanderen. Een afdruk van het kadasterplan kan je eenvoudig bekomen via Cadgis Viewer. Momenteel is de stad Ronse i.s.m. Vlaanderen ook bezig met de ontwikkeling van de digitale bouwaanvraag. De realisatie van dit project wordt echter pas voorzien in 2016. Met vragen kan je terecht bij de dienst Wonen & Bouwen via vastgoedinfo@ronse.be of 055 23 27 71.


14

ZIE OOK BLZ.129

jul|A NUMMER118

vlak na de academische zitting in het stadhuis met spreker Remi Vermeiren:


15

jul|A NUMMER118

F

A

I

R

P

L

A

Y

heeft noch abonnees noch reclame-inkomsten. Wij vertolken dus vrank en vrij de wetenswaardigheden om en vooral uit Ronse. We zijn niemand schatplichtig tenzij dat in ons COLOFON eerlijkheidshalve staat vermeld. Doch koken kost geld en dàt weet iedereen. Help ons dus in onze werking door jouw welgekomen steun. We publiceren geen namen van individuele weldoeners en zijn het bedrijven of welke instantie dan ook, ze kunnen van iedere euro steun een factuur krijgen, BTW.i. De geldelijke steun van onze lezers zal dienen om bvb. be computerkost te lenigen om gAZet online te krijgen en te houden, om bvb. redactiekosten te betalen; om bvb. tegemoet te komen in de kosten die medewerkers maken; om bvb. aan teambuilding te doen voor onze harde kern, onze naaste medewerkers en desgevallend onze medewerkers in tweede lijn; om bvb. events enz. te kunnen organiseren waarop vooruitblikkers en lezers aanwezig kunnen zijn… Jij lezer krijgt gAZet reeds twee jaargangen ‘gratis’ onder ogen, inmiddels zijn dat duizenden bladzijden en een veelvoud aan beeldmateriaal. We blijven toegankelijk voor iedereen, bij leven en welzijn, maar wij van gAZet zouden jullie appreciatie in een geldelijke steun – dit naar eigen vermogen – zeker weten te appreciëren. Alleszins dank daarvoor, nu of in de toekomst. Jaarlijks, trimestrieel, maandelijks of wekelijks. Een plexi bak voorgevel krantenboer, een lezer neemt er een editie uit (zeker reeds in films gezien) en stopt zijn geld eerlijk (en heerlijk is dat) in de daartoe voorziene gleuf. Die editie in die plexi bak zou gAZet kunnen zijn. Dank nogmaals voor jouw bijdrage.

MET DANK AAN ZIJ DIE RECENT EEN DUIT IN DE ZAK DEDEN! Een abonnement op een dagblad kost méér dan 300 euro per jaar. Elke week FLAIR bvb. kost zonder kortingen 153,40 euro per jaar. Blijft gAZet gratis? Jawel, maar voortaan kan je als lezer de wekelijkse uitgave van gAZet alliene vuir Ro°nsse steunen door jouw geldelijke injectie. Jouw gift zal er toe bijdragen om gAZet elke week… aan de Ronsenaar te brengen! Indertijd hadden we in Ronse een leuke gewoonte wilden we iets bekomen: eieren brengen naar de Arme Klaren. Die zijn er in de Olifantstraat niet meer. Hoe meer steun gAZet ontvangt (voor aankoop materiaal; bvb. zijn we aan een nieuwe scanner/printer toe), hoe langer we het werven van commerciële advertentiepagina’s voor ons uit kunnen schuiven. Ergens zal je daardoor, beste lezer, ook een manier vinden om ons jouw appreciatie over te maken. Onze medewerkers verdienen die - want voor hen willen we graag de waardering van onze lezers concretiseren door bvb. eens ‘n WE samen uit, voor teambuilding… Dat alles kan de kwaliteit van gAZet alleen maar verbeteren én bestendigen, dus ook DANK ZIJ JOU, LEZER. Van volgende week af publiceren we een bankrekening nr. waarop gAZet jouw bijdrage verwacht, naar eigen vermogen uiteraard!

Steun de werking van gAZet door uw bijdrage, groot naar eigen keuze en vermogen, over te schrijven naar bankrekening met nummer

BE09 3630 7521 5557 BIC: BBRUBEBB

ten name van

GAZETRONSE.BE 9600 RONSE

gAZet dankt de lezers die reeds een milde bijdrage overmaakten om de verschijningen van gAZet te blijven verzekeren; dit is beslist een aanmoediging om verder door te gaan; uiteraard zullen we deze ‘sponsors’ in de anonimiteit houden; voel je je geroepen om onze werking te steunen, ons bankrekeningnummer staat hiernaast; dank nogmaals en evenzeer dank bij voorbaat…


16

jul|A NUMMER118


RONSENAARS VROEGER, ANONIEM NU!

We verhuizen van de nieuwe (foto’s vorig nummer 117) naar de oude begraafplaats, de burgerij (zeg maar de textielbaronie) met deze jongedame in porseleinen medaillon op haar arduinen grafmonument. De ingelijste foto toont dezelfde opname, maar dan na afdrukken bewerkt door de fotograaf van toen én… de bloeze is na de retouche totaal iets anders geworden, de broche er compleet bijgefantaseerd!

17

jul|A NUMMER118

VLAANDEREN FEEST

Cyclo-cart te Ronse… Rita Claus, voorzitter werkgroep Vlaanderen Feest met gastspreker Remi Vermeiren na de academische zitting trouwzaal stadhuis Ronse…


18

jul|A NUMMER118 ENKELE

DUBBELE


19

jul|A NUMMER118 ENKELE

DUBBELE


De volgende zeven pagina’s zijn deze die we vorige week reeds naar onze vooruitblikkers e-mailden. Wil je ook vooruitblikker worden, het is volkomen gratis, e-mail “graag vooruitblik” naar gazetronse@gmail.com en wees welkom in onze vooruitblikkersfamilie…

20

vooruitblik1

ZATERDAG 4 JULI 2015

24,5°

PAUL VAN BUTSELE

Vandaag is het de laatste dag puffen geblazen, idd. hittegolf, want vijf dgn. consecutief tot 35°C. Volgens het KMI met 24,5°C de voorbije nacht een weerrecord opgetekend: de heetste nacht sedert de temperatuurwaarnemingen. Bij dorst ajb NIET naar frisdrank grijpen, is je blikje uit, drink liever water, want bvb. zit in één blik frisdrank 39 gram suiker en een normaal persoon zou beter niet boven de… 24 gram suiker per dag gaan. We versuikeren dus, zie gAZet nummer 118 met ANTI-SUIKER pagina’s…


ZIE OP DE HOME BIJ ‘VORIGE EDITIES’

KLIK HIER VOOR…

21

NUMMER 117 DINSDAG 23 JUNI 2015 SURF NAAR GAZETRONSE.BE EN LEES ALLE VROEGERE NUMMERS VIA ‘VORIGE EDITIES’ RECHTSBOVEN OP DE HOME…

©

vooruitblik2


30 000e LAST POST AAN DE IEPERSE MENENPOORT WERELDWIJD HERDACHT OP 9 JULI 2015, OOK TE RONSE! Op 9 juli wordt de 30 000e The Last Post geblazen onder de Menenpoort in Ieper. De Last Post was oorspronkelijk het klaroengeschal dat in het Britse en andere legers het einde van de werkdag aankondigde. Sinds 1928 organiseert The Last Post Association elke avond een plechtigheid onder de Menenpoort waarbij dit klaroengeschal weerklinkt om de gevallen soldaten tijdens WO één te herdenken. The Last Post Association houdt zich eraan deze ode eeuwig in stand te houden. In weer en wind blazen de klaroenblazers elke dag opnieuw hun vaarwel aan de gesneuvelden. Het is daarbij een traditie dat de klaroeners van de The Last Post Association gerekruteerd worden bij de lokale brandweer en dus ook het brandweeruniform dragen. Gone West, het cultuurprogramma van de herdenking van de Eerste Wereldoorlog, wil de wereldwijde solidariteit onder brandweerlui eren met een ‘Ode aan de Ode’. De brandweerkazerne van Ronse doet mee en opent haar deuren voor het mondiale evenement ‘de 30 000e The Last Post’ dat live gevolgd kan worden vanaf 19.50 uur. PROGRAMMA TE RONSE:  14 u. – 19.30 u.: vrije toegang tot de brandweerkazerne, Veemarkt/ Eugène Soudansquare met doorlopend expo en filmpjes  18 u.: muzikaal optreden door Ritmo Ronse  19 u.: lezing door Bernard Decraene, secretaris GKR  19.50 u. – 21 u.: live uitzending VRT op groot scherm  21 u.: plechtigheid in de brandweerkazerne …

22

vooruitblik3


één

gAZet nummer 118 in OPGEMERKT: ‘onze’ Louis Vervaeke draagt… JONGE BENEN! FOTO RECHTS:

“Hallo, ik ben Loes, webmaster van gAZet, vorige donderdag gaf ik weer eens bloed. Het RODE KRUIS zamelt ook op donderdag 9 juli 2015 weer Ronses bloed in. Waar? AZ Glorieux is de locatie, Glorieuxlaan 55, van 17 tot 19.30 u., congrescentrum”.

RED LEVENS | GEEF BLOED

vooruitblik4

ZIE BEIDE ITEMS UITGEWERKT VERDER IN DIT NUMMER…

23


24

vooruitblik5

OOK IN ONZE BIB, VOOR DE ALLERKLEINSTEN…


INTERNATIONAAL…

25

UTRECHT

GRIEKENLAND?

VANDAAG MORGEN

vooruitblik6

… EN INTUSSEN WETEN WE MEER, OVER DE ZWARE VALPARTIJ VAN WEL 15% VAN HET RENNERSFRONT, HET STILLEGGEN VAN DE WEDSTRIJD OP BELGISCH GRONDGEBIED, DE COLÈRE VAN GUY VERHOFSTADT…


Een 150-koppige American Music Group in Ronse. Jeugd troef. Wenen, Salzburg, Straatsburg, Venetië, Berlijn, Parijs… NU Ronse troef. Zie ook gAZet nummer 116 en 117 met de volledige affiche (inzet). 

vooruitblik7

Met bisschop Luc ter… WITTENTAK. Volgende week in gAZet nummer 118. Hallo Cambier van … de witten Abeel? 

ZIE BEIDE ITEMS UITGEWERKT VERDER IN DIT NUMMER…

26


2015

27

Dinsdag 7 juli 2015 gradins stadstuin De Kloef van 19 uur af, de voltallige‌ ‌ alsjeblieft!


Talk Blue Vlaanderen, darmkankerpatiëntenfonds, en TOEKAN, lotgenotenvereniging, organiseerden met de medewerking van het Ronsese stadsbestuur een gesmaakt openluchtconcert. De opbrengst ervan is een steun voor de lotgenotengroepen. The American Music Abroad Symphony Orchestra organiseert reeds meer dan 40 jaar concertoptredens in de hele wereld. De jonge muzikanten vertegenwoordigen 39 Amerikaanse hogescholen en colleges uit diverse staten. En nadat ze Parijs en Brugge aandeden en vooraleer door te reizen…

28

jul|A NUMMER118

.... naar Koblenz, Heidelberg, Rothenburg ob der Tauber, Salzburg, Tirol, Obernai en Wintherthur vergastten ze ons in Ronse met een prachtig concert. De jazzband, onder de leiding van Gary Fink; het kamerorkest, met als dirigenten David Beck en Eileen Miller; het koor, geleid door Carol Beadle, Karen Gorzynski, Amanda Gorzynski en Virai Lal en The Symphonic Concert Band gedirigeerd door Timothy Beadle, Mark Fonder, Cynthia Lee, Milt Lee en Daniël Miller lieten ons Tiger of San Pedro, La Paloma, Paper Moon, Bridge over troubled Water, Midway March, Highlights of the Lion King, United Nation March en nog veel meer horen. Er werd alvast een afspraak gemaakt voor volgend jaar!


De stadstuin op de vroegere De Kloef fungeerde als concertzaal voor een meer dan honderdkoppige Amerikaanse studentenband. Bij slecht weer zou naar de Klijpekerk worden uitgeweken, maar dat zou niet nodig zijn, de buienradar gaf geen nattigheid boven Ronse. Dat was zonder de Ronsese wolken gerekend, want net als alles (met wat vertraging) ging beginnen, pletste daar een plufähige bui naar beneden. Het werd plots la fuite en E… en Amerique! Het hout van de instrumenten zou zwellen, het blaaskoper oxyderen en geef toe, hallo Tom!, water tussen de toetsen, een gruwel! Maar het hield op, er werd westwaarts getuurd als van op een cruiseschip, de ondergaande zon diende zich aan, we konden er gerust in zijn, het zou droog blijven. Droog jawel, maar die felle wind dames en heren, amaai niet! Lees verder…

29

jul|A NUMMER118


30

jul|A NUMMER118

WASSPELDENCONCERT Daarom krijg je op de foto’s die volgen soms grappige tafereeltjes van inderhaast bijgeknielde koorleden die des muzikanten hun pupiters vasthouden. Partituren waaien vrolijk of gewoon weg; de dirigent kwam zelfs zonder te staan! Dus waren de noten, sommige klanken verdwenen gewoon in de wind, niet altijd wat ze moesten zijn, maar een jeugdige gezellige boel werd het wel! Immers: YES, WE CAN!


31

jul|A NUMMER118


32

jul|A NUMMER118


33

jul|A NUMMER118


34

jul|A NUMMER118


35

jul|A NUMMER118


36

jul|A NUMMER118


37

jul|A NUMMER118


38

jul|A NUMMER118


39

jul|A NUMMER118


40

jul|A NUMMER118


41

jul|A NUMMER118


42

jul|A NUMMER118


43

jul|A NUMMER118


44

jul|A NUMMER118


45

jul|A NUMMER118


46

jul|A NUMMER118


47

jul|A NUMMER118

Het concert is gegeven, reeds veel mensen hebben het middenplein verlaten (want de koorleden en musici hadden op de gradins van de stadstuinarena plaats genomen), maar ‘de Amerikanen’ wisten van geen ophouden: een paar bisnummers volgden en er klonk warempel nog een Happy Birthday to You. Ondertussen stond TOEKAN klaar met natjes en droogjes… WORDT VERVOLGD!


benigne.pieters@acv-csc.be dirk.vanhimste@cgspacod.be oost-vl@zone-vsoalrb.be

Maandag 6 juli 2015 De politiek wenst een publiek private samenwerking m.a.w. privatisering. Waarom geen publiekrechtelijke vereniging: met ÊÊn of meerdere OCMW’s of ander openbare besturen? Waar winst geen prioriteit is kiezen voor deze vorm van privatise-ring is de bewoners op kosten jagen voor minder kwaliteit. Genoeg gesjoemeld met het personeel, dit verdienen ze niet! Het resultaat is dat de politieke postjes verzekerd blijven! De vakbonden roepen een halt toe aan al deze privatiseringen en vragen om het standpunt van het bestuur te herzien en te zoeken naar het behoud van het openbaar karakter. Belangrijk is een kwaliteitsvolle betaalbare en toegankelijke openbare zorgverlening voor de bevolking van Ronse. Dit is een kerntaak van de lokale overheid !

Benigne Pieters, Dirk Van Himste, Serge Meeuws

48

jul|A NUMMER118


VANWGE POL KERKCHOVE… Geachte Raadsleden, Het zal jullie ongetwijfeld niet verwonderen dat we als sp.a ons verzetten tegen de privatisering van de zorg te Ronse, maar het is onze plicht!! Privatisering heeft tot gevolg dat we de regiefunctie in de lokale zorg volledig verliezen, de impact op de prijs, het verlies aan kwaliteit, het verloren gaan van een sterke personeelsomkadering en het verdwijnen van het pluralistisch karakter van de instelling. Rusthuizen worden en zijn big business. Grote commerciële groepen, die verschillende rusthuizen exploiteren. Ze rijzen als paddenstoelen uit de grond of zijn reeds enkele jaren actief. Zonder enig maatschappelijk debat, dreigt ons huidig zorgmodel zo te verglijden naar een gecommercialiseerde onderneming. Is dit de richting die we met onze lokale openbare zorgvoorzieningen uit willen?? Is het niet verwerpelijk om zo veel mogelijk winst te kloppen uit

49

een welverdiende oude dag??? In de ouderenzorg lijken liberalisering steeds meer ingang te vinden. Ook in Ronse blijkbaar?? Goudzoekers hopen zo hun graantje mee te pikken van de vergrijzing van onze bevolking. En als er financiële groepen zijn, zijn er ook lobbyisten, politici en drukkingsgroepen die hier oor naar hebben. Meer en meer krijgen openbare besturen door private initiatiefnemers aanlokkelijke overnamevoorstellen voorgesteld. Ook in Ronse blijkbaar?? Het gaat mij en de sp.a niet zozeer over de liberalisering in de ouderenzorg, het gaat om de fundamentele vraag hoe ver hierin mag gegaan worden?? Waar trekken we de grens?? Willen we evolueren naar een zorgmodel waar de toegankelijkheid van de zorg afhangt van de dikte van de portefeuille in plaats van de behoefte aan zorg?? Is dat de keuze die wij als lokaal bestuur en maatschappij willen maken??? Naar toestanden zoals onlangs verschenen in de 

jul|A NUMMER118


 verschillende kranten zoals in Het Nieuwsblad van 24 juni 2015, waar enkel luxe rusthuizen overblijven?? Is dat de keuze dat Ronse en Ronsenaars willen maken?? Laat jullie geen blaasjes wijsmaken. Commerciële initiatiefnemers en aandeelhouders willen winst. Liefst snel en véél en na véél winst komt nog méér winst en schiet de dagprijs nog maar eens de hoogte in. En na méér winst komen besparingen op personeel. Wie denkt dat commercialisering de kosten voor de maatschappij zal drukken, gelooft in nog sprookjes. De realiteit geeft hen ongelijk. Prijzen stijgen, werkomstandigheden verslechten en de kwaliteit komt in het gedrang. Zo maakt een studie, vorige week verschenen, van de Christelijke vakbond LBC-NVK (dus niet van de Sossen…) bij de vzw’s en commerciële woonzorgcentra duidelijk dat bij 80% van de 2 000 werknemers die de enquête invulden, het gevoel leeft dat de werkdruk het voorbije jaar gestegen is. 50% gaf aan dagelijks té weinig tijd te hebben om rusthuisbewoners de zorg te geven die ze nodig hebben. 60% heeft te weinig tijd

50

voor sociaal contact. Belangrijke oorzaken zijn de gestegen behoeftes van de bewoners als gevolg van de vergrijzing en de trend om langer thuis te wonen, de niet ingevulde vacatures en het niet vervangen van zieke collega’s. Bovendien blijkt uit de rapporten van de woonzorglijn dat 43% van de ontvangen klachten over een commerciële uitbating betrekking hebben terwijl dit segment slechts 16% van het aanbod vertegenwoordigt. Slechts 6,5% van de klachten komen uit een OCMW woonzorgcentrum terwijl zij goed zijn voor 30% van het aanbod!! Hieruit blijkt opnieuw de uitmuntende kwaliteit van de stedelijke voorzieningen en talrijke problemen bij commerciële uitbatingen. Denkt men hierbij ook maar aan de vaststellingen die OKRA deed een paar weken geleden in commerciële woonzorgcentra… Door de zorg te privatiseren worden de kosten op een andere manier naar het lokaal | 123 

jul|A NUMMER118


Jean G. – Jean- Pierre B. en Edwin L. hebben Petanqueclub De lustige Ro°nsiesse Petankers op maandag in het leven geroepen. Dit om ook de gelegenheid te geven aan mensen die de zaterdag werken op hun vrije maandag de kans te geven om ook pétanque te spelen. Samen met een aantal leden die de zaterdag competitie spelen en dit op de terreinen van Taverne C.O.C.. Het eerste seizoen werd afgesloten met de kampioenenviering die dan gepaard was met een receptie en daarna met een lekker etentje en een dansje om de natjes en droogjes te laten zakken. De bekers en de medailles werden uitgereikt door onze goedlachse schepen van sport Joris Vandenhoucke. Uitslag bij de mannen: eerste: JeanPierre B.; tweede: Jean G.; derde: Edwin L.. Uitslag bij de dames: eerste: Carine V.; tweede: Marianne V.; derde: Cassie C. en de rode (doorgeef-)lanlantaarn werd Carmen S.. Een eretrofee die bij ‘de winnaar’ immer een gemeende glimlach afdwingt, zie foto. Nieuwe leden zijn alrode lantaarntijd welkom, hoe meer zielen hoe meer vreugd. Het nieuwe seizoen gaat van start op maandag 10 augustus 2015 in Taverne C.O.C. Wie de vrolijke bende wil vervoegen, verwachten wij om 14.15 uur om te kunnen starten te 14.30 uur. Petanqueclub De lustige Ro°nsiesse Petankers op (blauwe?) maandag… ge moet er maar op komen!, kaan alliene mo°r ien Ro°nsse! 

MAANDAGPETANQUE

51

jul|A NUMMER118


52

jul|A NUMMER118


53

jul|A NUMMER118

Z I E V E R D E R I N D E Z E FEEST GAZET VLAANDEREN


54

Hallo Ronald S., van wie deze puike reportage komt, kijk, man, dergelijke foto’s krijgt én publiceert gAZet graag. De tenoren worden opgetrommeld om in groep te poseren en dan zijn ze hun stek aan het zoeken, soms met het nodige elleboogwerk en dan zie je het resultaat (wàt alleen maar bij onze collega’s verschijnt): dé groepspic-aller-tijden. Die twee foto’s geven, beste lezer, da’s dus onze meug: het brengt dynamiek, haast filmisch wordt het… Danke zeer, Ronald, beste!

jul|A NUMMER118

MAANDAGPETANQUE


55

jul|A NUMMER118

VTV VOORZITTER DONAAT DERIEMAEKER SCHRIJFT… Beste Willy, In bijlage vind je een overzicht van ons komend theaterseizoen 2015-2016. Wij openen ons seizoen in september met een hilarisch komische monoloog van Kurt Defrancq, “Tupperman”. Een avond gniffelen en lachen over het verschil tussen mannen en vrouwen. Echt een aanrader! In november brengen we een geheel eigen toneelcreatie. Iets waar we écht heel fier op zijn. Het stuk heet “Wij moeten zoveel verdragen” en groeide helemaal vanuit improvisatie-oefeningen door onze eigen VTVleden. Het wordt een aangrijpende voorstelling over een stukje Ronsische textielgeschiedenis. Een unieke voorstelling met een grote cast in een regie van Marjan Loman. Begin 2016 staat Hugo Claus op het programma. Een auteur die al heel lang op ons verlanglijstje stond. Wij spelen zijn meesterwerk “Een bruid in de morgen”. Het is Claus’ allereerste toneelstuk en volgens velen ook zijn beste. Het

is een zedenschets over een sociaal geïsoleerde familie in een regie van onze huisregisseur Geert Desmytere. Op dit moment willen wij héél graag ons VTV-abonnement promoten. De verkoop van onze abonnementen is immers pas gestart. Het abonnement kost slechts 25 EUR per persoon en geeft toegang tot de 3 voorstellingen. Bovendien is de seizoenopener Tupperman – mét gratis drankjes voor aanvang van de voorstelling - exclusief voor VTV-abonnees; nietabonnees raken er niet in. Lees verder op volgende pagina…


56

jul|A NUMMER118

DE VOORDELEN OP EEN RIJTJE:  Drie schitterende theateravonden bij Theater VTV voor slechts 25 EUR  Een exclusieve uitnodiging naar onze seizoenopener Tupperman mét gratis drankjes voor de voorstelling  Eerste kans tot het reserveren van de beste plaatsen (steeds één maand eerder dan de nietabonnees) Het seizoenabonnement kost 25 EUR en kan besteld worden door storting van dit bedrag (of een veelvoud) voor 15 september 2015 op 7995075963-52 (IBAN nummer: BE64 7995 0759 6352 - BIC code: GKCCBEBB) van Theater VTV, 9600 Ronse.

HÉÉL BELANGRIJK! Vermeld bij storting ZEKER uw naam en postadres bij de mededeling! Zonder uw post-adres kunnen wij de abonnementen niet bezorgen. Na ontvangst van uw betaling krijgt u uw abonnementen thuisbezorgd. MEER INFO VIND JE OOK OP www.theatervtv.be Dank dat jij deze informatie wil delen in jouw publicatie. Wij zijn jou hier érg dankbaar voor. Hartelijke groet, Donaat en het bestuur van Theater VTV


Op 25 juli komt er terug een Amerikaanse familie op bezoek te Dergneau vlak op de grens met Ronse. Deze keer is het de dochter van 2ndLT FERDINAND KJAR tesamen met haar dochters. Joanne heeft nooit haar vader gekend, hij sneuvelde tijdens de crash van de B24 Liberator "Pale Ale" op 20 februari 1945 te Dergneau. Er vindt opnieuw een kleine ceremonie plaats aan het monument tegenover de plaats waar het vliegtuig eind WO II neerstortte. Iedereen is welkom om deel te nemen aan deze gebeurtenis om 17.30 uur aan de "Ferme de Beauvollers" te Dergneau. Iedereen van harte welkom. Philippe Vanderdonckt ď‚„

57

jul|A NUMMER118

RONSE

DERGNEAU


10

58

jul|A NUMMER118

 Foto onder: de adopter uit Nederland die ‘t graf van Ferdinand Kjar adopteerde juist na WO II om het te onderhouden en te eren. Mevrouw Carola is ver in de 80 en kwijt zich nog immer van haar nobele taak. Het zal bij het bezoek van Joanne Kjar ‘n speciaal weekend worden mét bezoek aan het graf van haar vader annex meeting met de adoptieve Carola. Het wordt een beklijvende reportage…

Vlaanderen Breughelt met 140 aanzitters (velen té laat, jammer!)


10

59

jul|A NUMMER118

Bij hetzelfde weer volgend jaar tweemaal 140? Ontstond er een nieuwe traditie te Ronse?


Vlaanderen Breughelde in een ongeziene opstelling in L-vorm voor het stadhuis‌

10

60

jul|A NUMMER118


AANLEG WERFRESERVES BIJ STADSBESTUUR: SPONTANE SOLLICITATIES NU REEDS WELKOM  Na de grote vakantie zal het stadsbestuur van Ronse overgaan tot de aanleg van een werfreserve voor administratief medewerker (niveau C1-C3, hoger secundair onderwijs) in zowel contractueel als statutair verband. De werfreserve is geldig voor de duur van drie jaar. De examenprocedure zelf zal doorgaan eind september/begin oktober 2015. Op www.ronse.be vind je weldra alle voorwaarden en de functiebeschrijving terug. Zie bij Openstaande vacatures“.  In het najaar zal ook een examenprocedure opgestart worden voor de aanwerving van een deskundige ontwerpbureau (tekenaar/ontwerper - niveau B1-B3, bachelor) in statutair verband. Ook hierbij zal een werfreserve aangelegd worden voor de duur van drie jaar.

RONSE RUN jul|A 2015: START V/D INSCHRIJVINGEN

Zondag 20 september 2015 Zondag 20 september 2015 loopt al de vierde editie van Ronse Run door de centrumstraten van Ronse. Na de Ben je geïnteresseerd in één van deze functies én voldoe je aan de geslaagde editie van vorig jaar - met meer dan 600 vereiste diplomavoorwaarden, dan kan je nu reeds een spontane sollicitatie opsturen met vermelding van je persoonlijke gegevens (naam, lopers - wordt het parcours door het centrum en De Stadstuin behouden. Je kan dus nog steeds kiezen voor adres, telefoonnummer, e-mailadres). Zodra de procedure dan officieel 5 km. (één ronde) of 10 km. (twee ronden). Ook dit wordt opgestart, wordt je hiervan op de hoogte gebracht, zodat je jaar is er voorafgaand een Kidsrun voor kinderen van jouw kandidatuur officieel kan stellen. 6 tot 8 jaar. Loop dus gerust een ronde mee! De kostprijs bedraagt voor alle afstanden 7 euro (inbegrepen goodiebag) als je vooraf inschrijft. INSCHRIJVINGSFORMULIER (klik om in te schrijven). Inschrijven voor Kidsrun, 5 en 10 km (editie 2015) kan tot en met zondag 13 september 2015. Inschrijven gebeurt online via dit INSCHRIJVINGSFORMULIER. De kostprijs bedraagt 7 euro (zowel Kidsrun, 5 als 10 km) en omvat deelname, toegang randanimatie (Kidsrun), tijdsregistratie (voor 5 en 10 km) en een goodiebag met o.a. drankbonnetje en T-shirt. Na inschrijving ontvang je een mail met betalingsinstructies. Je inschrijving is pas geldig na betaling. De dag zelf kan je eventueel nog ter plaatse (COC) inschrijven tot uitputting van de startnummers. Hiervoor betaal je 9 euro (zonder goodiebag). Groepsinschrijving (min. 6 personen) : Wil je liever als groep inschrijven? Dat kan..

61

NUMMER118


62

jul|A NUMMER118

ZONDAG 5 JULI 2015 in het ART DÉCO KWARTIER…

apero


63

jul|A NUMMER118

BEGELEIDE ZANGSTONDE


64

jul|A NUMMER118

VLAANDEREN FEEST… ZON, VLAGJES, GEZELLIG…


65

jul|A NUMMER118

GEZELLIG BIJPRATEN


66

jul|A NUMMER118 Voorzitter Stefaan Vansieleghem ď‚‚ denkt voor de volgende jaargang aan ander gespetter!

HET BESTUUR


67

jul|A NUMMER118

HET BESTUUR SAMEN MET DE APEROMEDEWERKERS…


Zwemavonden in Recreatieoord KLUISBOS … voor elke Ronsenaar elke dinsdagavond van 20 tot 22 uur. Tijdens de zomermaanden kunnen inwoners van Ronse elke dinsdagavond exclusief genieten van de zwembaden van het Recreatieoord Kluisbos. Dit avondzwemmen zal telkens plaatsvinden van 20 tot 22 u. Op vertoon van je identiteitskaart en voor slechts €5 per persoon krijg je toegang tot het zwembad en recreatieoord.

HAGELBUI 7, 8 & 9 JUNI 2014 ERKEND ALS RAMP… Het Koninklijk Besluit hierover werd op 2 juni 2015 gepubliceerd in het Staatsblad. Dit betekent dat geteisterden vanaf nu hun dossier voor het bekomen van een financiële tegemoetkoming bij de dienst Rampenfonds kunnen indienen. De legale termijn voor het indienen van een aanvraag is hierbij wettelijk strikt bepaald. De aanvraag moet RP verstuurd worden ten laatste op 30 september 2015. De nodige documenten kunnen afgehaald worden op het stadhuis. www.rampen.be

68

jul|A NUMMER118

Inzamelactie taxussnoeisel van 15 juni tot 31 augustus 2015… De actie Vergroot de Hoop steunt de strijd tegen kanker door zo veel mogelijk taxussnoeisel in te zamelen. Bovendien levert elke kubieke meter ingezameld taxussnoeisel geld op voor kankerbestrijding. Deze inzameling krijgt de medewerking van de stad door het recyclagepark ter beschikking te stellen. De taxushaag (zie foto boven) bevat de kostbare/werkzame stof baccatine die de basisgrondstof is voor een belangrijk medicijn tegen diverse soorten kanker. Eén vierde van alle kankergevallen wordt behandeld met geneesmiddelen op basis van taxus. Per m³ taxussnoeisel die de inwoners afgeven ter recyclagepark, wordt ook 50 euro geschonken aan een goed doel in de strijd tegen kanker. Voor inwoners die alleen taxussnoeisel binnenbrengen, is de toegang tot het recyclagepark gratis. www.vergrootdehoop.be


69

jul|A NUMMER118

waar in

?


70

E V E N T C A L E N D A R B IJ

jul|A NUMMER118

www.dezeweek.be

De blog van Stef, reeds 10 jaar via

LINK

stefvancaeneghem.be

https://www.facebook.com/Ronse.uituwkot

© Philippe Minnaert

.be via gazetronse.be

Wil je in jouw mailbox én gratis onze vooruitblik krijgen?, e-mail dan “graag vooruitblik” naar gazetronse@gmail.com

KRANTEN DIE OMSTANDIG OVER RONSE BERICHTEN:

kun je gAZet lezen pagina per pagina (PDF-versie OF printversie links) of met de bladerversie (pictogram rechts), beide buttons rechts onderaan op je pc-scherm...

randeevoe.be

via hln.be

nieuwsblad.be

deroonseniere.be mis de blog van Luc De Medts

INDIEN NOG GEGADIGDEN? LAAT MAAR K O M E N (op voorwaarde aanvaarding door het gAZet team)

ronse.be


HET WAS WEER WITTENTAK

71

jul|A NUMMER118


72

jul|A NUMMER118


BISSCHOP LUC VAN LOOY OP W I T T E N T A K

73

jul|A NUMMER118


MARCEL EN MEVROUW CAMBIER OP WITTENTAK SAMEN MET BISSCHOP LUC

74

jul|A NUMMER118


75

KOOR & SOLISTEN WITTENTAK


1901

76

jul|A NUMMER118 1914

1926 ZELFS INGELIJST… DE INWIJDINGSSTEEN…

VIND JIJ NOG EEN OUDERE DAN DEZE , LEZER?

1937

STEENTJES WITTENTAK

1929

GRAFFITI (KRASSEN) VAN TOEN!

1903 1932


77

jul|A NUMMER118

IN GEBOORTEKOSTUUM

Iemand vertelde gAZet dit waargebeurd verhaal. Een kleine jongen, thuis arm, kreeg om met de school naar Wittentak te trekken toch 25 centiemen (da’s een kwart frank van vroeger – zie inzet) van zijn moeder om er iets mee te kopen, de juffrouw had de ouders om een zakcent gevraagd. Ter Wittentak aangekomen, zag de kleine jongen de ene bedelaar naast de andere staan. Zijn hartje werd door een van de schooiers vertederd en hij liet zijn 25 centiem in diens vuile hoed vallen. Na de mis mochten de jongens iets kopen, er stonden toen en we spreken van de vroeger jaren twintig van vorige eeuw, véél méér kraampjes dan nu! De juffrouw bemerkte dat onze kleine jongen stond te wenen en hij biechtte op dat hij verdriet had niets te kunnen kopen, zelfs niet één ‘leekie’, want hij had alles aan een van die bedelaars gegeven. Het hart van de juffrouw gaf haar in de jongen… 25 cent te geven, wat geschiedde en onze vriend kon net als zijn klasgenootjes wat kopen…

Moeder en vader van een dochter van vier besluiten met vakantie te gaan naar een nudistencamping. De dochter mag mee, libertijnse opvoeding, weet-je-wel! Aangekomen, gaan de kleren uit en installeren ze zich midden de andere lui in geboortekostuum en de dochter mag effe op verkenning. Komt ze weer bij de caravan en zegt tegen haar moeder: “Maar ma, veel andere vrouwen hier hebben veel grotere borsten dan jij!”. De moeder denkt effe na en antwoordt: “Hoe grotere borsten, hoe dommer die dames zijn”… De dochter doet een tweede verkennersronde en komt terug met, tegen haar vader: “Pa, veel andere mannen hier hebben een veel grotere piemel dan jij”. Vader antwoordt dat het net zoals met die borsten is, hoe groter de piemels, hoe dommer die mannen”. Na een tijdje zegt de dochter tegen haar mama: “Ge gaat papa daar bij die blonde madam moeten weghalen, want hoe langer ie tegen haar praat, hoe… dommer hij wordt”. Man en vrouw slapen en plots begint de echtgenoot te woelen en in de rug van zijn eega te stompen… De vrouw schiet schreeuwend wakker en vraagt haar echtgenoot naar de nare droom die hij blijkbaar heeft gehad. Kun je je voorstellen, zegt de man, ik kreeg het zo benauwd in bed dat ik mij in… geboortekostuum zette en aan het open raam wat lucht ging pakken. Wat bleek, die knappe buurvrouw was, óók in geboortekostuum, in haar open venster dan eveneens naar frisse lucht aan het happen. Plots begon mijn geslacht te groeien en te groeien… het kroop over onze vensterbank, dook het huis naar beneden, stoep en straat werden overgestoken, het klom tegen de gevel van de naakte overbuurdame op en net toen de top haar vensterbank bereikte, kwam er een… tram aangereden!


ONLANGS STARTTE WIT-GELE KRUIS IN RONSE CENTRUM MET EEN WIJKTEAM. Wit-Gele Kruis team Ronse Centrum bestaat uit negen thuisverpleegkundigen en zal voortaan instaan voor alle zorgaanvragen van jong en oud in de regio, ongeacht het ziekenfonds waarbij men is aangesloten. Meer informatie in het persbericht zie vlg. blz. Met vriendelijke groeten, Tamara De Geest - Onthaalmedewerker Jenny Tanghestraat 2 | 9050 Gent (Ledeberg) TEL: 09 265 75 75 e-mail: onthaalbalie@wgkovl.be | www.wgkovl.be ď‚„

78

jul|A NUMMER118


Meer info voor mensen die zorg nodig hebben: 055 21 22 14 | www.wgkovl.be

Club Prosper Montagné PERSBERICHT 2 juli 2015

79

jul|A NUMMER118

De finalisten van de wedstrijd ‘Eerste Kok van België 2016’ zijn gekend. De Gastronomische Club Prosper Montagné organiseert elk jaar een wedstrijd waarbij op zoek wordt gegaan naar de eerste kok van het land. Uit behoorlijk wat inzendingen werden vijf finalisten geselecteerd: Fabian Bail (chef van restaurant ‘Paul de Pierre’ te Etikhove), Cédric Gourdin (chef van ‘La Ferme de Grambais’ te Nijvel), Wim Van Hecke (sous-chef van ‘Fleur de Lin’ te Zele), Glenn Verhasselt (chef van ‘Sir Kwinten’ te Lennik) en Ignace Wattenberge (sous-chef van hostellerie ‘L’Esco’ te Wetteren). Zij zullen op 5 oktober 2015 meedingen naar de felbegeerde titel van “Eerste Kok van België 2016”. De titel ‘Eerste Kok van België’ is wettelijk beschermd en exclusief voorbehouden aan de wedstrijd georganiseerd door Club Prosper Montagné. De wedstrijd Eerste Kok van België is namelijk op basis van de wet van 13 mei 2009 erkend door de Minister van Middenstand als meesterschapswedstrijd. De finale van de Prijs Prosper Montagné vindt plaats op maandag 5 oktober 2015 in de hotel- en toerismeschool Spermalie te Brugge. Tijdens de finale moeten de kandidaten drie gerechten klaarmaken: koude of warme bereiding van makreel met garnalen, waterkers en gember, inlandse hoeveduif met groene kool, aardpeer, ganzelever en Lindemans Oude Geuze Cuvée René en als dessert witte chocolade Belcolade met vanille, limoen en ananas. Jean-Pierre Bruneau van sterrenrestaurant ‘Bruneau’ is ambassadeur van deze 63e editie van de Prijs Prosper Montagné. Peter Goossens, provoost van de Keukenchefs, zal de de technische jury samenstellen. Provoost-generaal Eddie Van Maele staat in voor het goede verloop van de wedstrijd. De Gastronomische Club Prosper Montagné werd gesticht in 1952. De vzw verenigt de grootste namen binnen de culinaire beroepen in België. De doelstellingen zijn het steunen van getalenteerde professionals in hun ambitie, zorgen voor de uitstraling van de Belgische gastronomie en het promoten van het culinair gebruik van topproducten van eigen bodem. Ieder jaar organiseert Club Prosper Montagné de meesterschapswedstrijd ‘Eerste Kok van België’. www.club-prosper-montagne.be Yves Panneels (zie ook blz.123 bij HET RODE OORTJE)


Zomeruren stadhuis 2015

80

jul|A NUMMER118

Van woensdag 1 juli t.e.m. maandag 31 augustus schakelt de stedelijke administratie over op de zomeruurregeling. Dit betekent dat het stadhuis tijdens de maanden juli en augustus gesloten is op woensdagnamiddag. De diensten zijn alle werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 12 u. Het stadhuis is eveneens gesloten op zaterdag 11 juli 2015 (Vlaamse Feestdag), maandag 20 en dinsdag 21 juli, brug naar én Nationale Feestdag.

Verlofregeling Burgemeester en Schepenen WIJZIGING ÉÉNRICHTINGSVERKEER IN DE SINT-CORNELISSTRAAT Omwille van sluipverkeer in de Fabriekstraat en de gewijzigde verkeerssituatie in de Vrijheid, overweegt de stad om het éénrichtingsverkeer in de Sint-Cornelisstraat te wijzigen. De stad wil daarbij eerst de effecten op het verkeer uittesten via een proefopstelling. Tijdens de proefopstelling wordt het éénrichtingsverkeer in het deel Sint-Cornelisstraat tussen Neerhofstraat en Fabriekstraat omgekeerd (dus verkeer enkel mogelijk van de Neerhofstraat naar de Fabriekstraat). In het deel SintCornelisstraat tussen Fabriekstraat en de Wijnstraat zal tweerichtingsverkeer toegelaten worden om de parkeerplaatsen gelegen in dit deel vlot bereikbaar te houden vanuit de Wijnstraat. Deze proefopstelling zal opgezet worden van maandag 29 juni t.e.m. vrijdag 30 oktober. Opmerkingen en suggesties over deze proefopstelling kunnen overgemaakt worden aan de dienst Mobiliteit en Duurzaamheid via mobiliteit@ronse.be of 055 23 27 53.

Burgemeester Luc Dupont: spreekuur op woensdag van 10 tot 12 u. Vakantie van 13 juli t.e.m. 2 augustus 2015. Schepen Jan Foulon: spreekuur op woensdag van 10 tot 12 u. Vakantie van 22 juli t.e.m. 2 augustus 2015. Schepen Ignace Michaux: spreekuur na afspraak. Vakantie van 27 juli t.e.m. 16 augustus 2015. Schepen Rudi Boudringhien: spreekuur na afspraak. Schepen Brigitte Vanhoutte: spreekuur na afspraak. Vakantie van 15 t.e.m. 31 augustus 2015. Schepen Joris Vandenhoucke: spreekuur na afspraak. Vakantie van 1 t.e.m. 14 augustus 2015. Schepen Wouter Stockman: spreekuur na afspraak. Vakantie van 5 t.e.m. 12 juli 2015. OCMW-voorzitter Wim Vandevelde: afspraak via OCMW Ronse. Vakantie van 22 augustus t.e.m. 13 september 2015. Je kan steeds een afspraak maken via de dienst bestuursadministratie op 055 23 27 14


81

jul|A NUMMER118

RONSE DE VOORBIJE WEEK TIJDENS DE HITTEGOLF | zie ook blz.20


12

82

jul|A NUMMER118


83

jul|A NUMMER118

NOOIT VERGETEN!

Ons eigenste ‘witte huis’, lees: station! Nooit vergeten dat het eerst in Brugge stond (zie inzet). Evenmin vergeten dat ze het ‘verkeerd’ hebben heropgebouwd, want de voorkant staat langsheen de sporen (hoewel er blijkbaar maar één bereden wordt!) en niet aan het Churchillplein.


. .

Bij wet verboden: bloeiende distels!! Hier nabij het station. Hallo, voornaamgenoot?, hallo wijkagent?

84

jul|A NUMMER118


BEUKENHOF KLUISBERGEN

sculptour 2015

.

… nog open tot 20 september 2015 elk weekend plus feestdagen van 14 tot 19 uur en na afspraak… Ronde van Vlaanderenstraat 9 info@beukenhof.com | 055 38 83 87

Foto: ‘De ruiters van de apocalyps’ van Edward Vandaele.

.

85

jul|A NUMMER118


Voorheen werkveld in “d’Oude School”… Ekkergem hier! == SSSSSST GRAFFITI GENIOUS @ WORK ==

. .

86

jul|A NUMMER118


87

jul|A NUMMER118

. .

De groene huizen in Ronse, op z’n Noors, op z’n Skandinavisch. A.j.b.! Bergen…


88

jul|A NUMMER118

. .

Een ook lokaal vertegenwoordigde bank travelde de voorbije week voor en reclamespot doorheen ons poststraatje (op z’n vrijdags Edouard Anseelestraat!) richting Grote Markt waar deze avond de lange Breugheltafel wordt gedekt, van stadhuis naar het… poststraatje! VLAANDEREN FEEST!


89

jul|A NUMMER118

. . … nabij de braakwerken begin Beekstraat: ‘onze’ Louis Vervaeke op 20 m², dragende de JONGE BENEN van Sean De Bie, zie gAZet vorig nummer 117 jun|B… 


90

jul|A NUMMER118 … FOCUS

Ook in Maarkedal viert Vlaanderen feest: RUN FOR RUN op 10/7, start 19:30 aan de Feesttent Puttene. Info & inschrijvingen 055 33 46 52 of ter plekke. Op 11 juli 2015 pakt Maarkedal uit met een 11-JULIVIERING MET DE VALSE TEEFJES. Aanvang 20:00 in GC het Marca, Maarkeweg 65 A. Kaarten bij de leden van de cultuurraad. Benieuwd?: www.devalseteefjes.be. Na het optreden biedt de cultuurraad een receptie aan om de avond gezellig af te sluiten, want voordien zijn De Valse Teefjes… “vijf-entwintig madammen met véél noten op hun zang!”…

11/7


91

jul|A NUMMER118

Zie ook blz.23… Het Rode Kruis Ronse zamelt, buiten vandaag, in 2015 nog bloed in op 1 en 8 oktober. Er wordt tussen de 400 en 470 cc bloed afgetapt. Er mag bloed gegeven worden tot 65 jaar, tot 70 kan ook àls je vóór je 65e regelmatig bloed hebt gegeven. Het bloed van 70-jarigen en ouder is niet slecht, vertelde ons één van de artsen, maar op hoge leeftijd willen we eerst de donor sparen, er zijn genoeg jongere mensen om bloed af te staan. Aan afstaan van bloed zijn voordelen: bvb. wordt jouw gedoneerd bloed gecontroleerd op kankercellen. Praktisch krijg je ter plekke voor na het geven van bloed ‘n paar bonnetjes voor een drink.

Onze webmaster geeft het goede voorbeeld door af en toe bloed te doneren. Loes roept de Ronsenaars op om zoveel als mogelijk bloed af te staan. Je kan er het leven van een medemens mee helpen redden. Denk er aan dat er ooit iemand zijn/haar bloed afstond als er mensenbloed vanuit een infuus in jouw aderen loopt!


92

jul|A NUMMER118

PERSBERICHT AZ GLORIEUX 1 JULI 2015:

VOORSTELLING COMMUNICATIEKOFFER ONCOLOGIE


AZ

De dienst oncologie van het algemeen dagziekenhuis (EDK) van het Algemeen Ziekenhuis Glorieux heeft een communicatiekoffer voor kinderen ontwikkeld die geconfronteerd worden met kanker binnen hun familie. Het is een hulpmiddel om kinderen te helpen en te begeleiden bij het verwerken van hun gevoelens en mogelijke vragen.

93

jul|A NUMMER118

GLORIEUX

COMMUNICATIEKOFFER VOOR (KLEIN)KINDEREN VAN ONCOLOGISCHE PATIテ起TEN Wat als kinderen te horen krijgen dat mama of papa, oma of opa kanker heeft? Hoe ga je daar mee om? Hoe kun je de kinderen helpen? Het is zeker niet altijd even comfortabel om hiermee om te gaan. Met deze communicatiekoffer komen we de (groot)ouders tegemoet en reiken handvaten aan voor een concrete aanpak. De koffer bevat boekjes, DVD met verhalen, CD met liedjes, tablet met links naar interessante sites, spelletjes rond kanker, knutselmateriaal en speelgoed. Op die manier kunnen de ouders een comfortabele sfeer creテォren om met de kinderen in gesprek te kunnen gaan. Dit vergemakkelijkt het praten over wat hen bezig houdt, waar ze zich zorgen over maken of met welke gevoelens ze worstelen. Het ene kind kan het best zijn/haar gevoelens kwijt door te luisteren naar verhalen van anderen. Of voelt zich beter door te luisteren naar muziek. Voor anderen helpt dan misschien een rollenspel met poppen en knuffels, of door zelf dokter te spelen. Creatieve

kinderen kunnen hun gevoel in een knutselwerkje steken, voor mama of papa. Het is in het belang van het kind dat ze kunnen ervaren dat de zieke toch nog liefdevol aanwezig is in het gezin en dat er voldoende aandacht is voor zowel het kind als de liefhebbende (groot)ouder. Met deze communicatiekoffer wil het oncologisch team materiaal aanbieden en een veilige omgeving creテォren om eerlijk over de ziekte te communiceren. En dit op een kindvriendelijke manier. Deze koffer werd in het AZ Glorieux Congrescentrum voorgesteld op disdag 1 juli jongsleden. BIJKOMENDE INFORMATIE Oncopsychologen Tine Verdonckt (TEL 055 23 33 28 tine.verdonckt@azglorieux.be) en Katrien Kindermans (TEL 055 23 32 29 katrien.kindermans@azglorieux.be ) vzw Werken Glorieux, met 1 200 medewerkers de grootste werkgever van Ronse, is actief in de sectoren gezondheidszorg, ouderenzorg en kind- & jeugdzorg. Ondersteund door een multi-disciplinaire aanpak, biedt Werken Glorieux kwalitatief hoogstaande zorg voor alle leeftijden. Onze grootste instelling is het AZ Glorieux, een sterk regionaal ziekenhuis met 404 bedden, waarvan 56 bedden voor daghospitalisatie. ALGEMEEN ZIEKENHUIS GLORIEUX | GLORIEUXLAAN 55 | RONSE


94

COMMUNICATIEKOFFER ONCOLOGIE jul|A NUMMER118


Vlnr: Baudouin Piessevaux, Johan Verschuere (oncologoog AZ Glorieux), Mieke Van Croonenburg (Stichting tegen Kanker), Sabine Teirlinck (hoofdverpleegkundi- jul|A ge Algemeen Dagziekenhuis), Amina Cambier (oncodiëtiste), Katrien Kindermans (oncopsychologe), Tine Verdonckt (oncopsychologe).

95

NUMMER118

COMMUNICATIEKOFFER ONCOLOGIE


96

COMMUNICATIEKOFFER ONCOLOGIE jul|A NUMMER118


97

jul|A NUMMER118

COMMUNICATIEKOFFER ONCOLOGIE

BEZOEK JE DEZE ZOMER KLEVE, ONZE ZUSTERSTAD IN DUITSLAND, VERGEET DAN ‘T WONDERMOOIE KOEKKOEKSMUSEUM NIET. NEEN, NIET VAN KOEKOEKSKLOKKEN, MAAR VAN DE BOMEN- & BOSSENSCHILDER KOEKKOEK 


98

jul|A NUMMER118


Barend Cornelis Koekkoek (1803-1862) was de grootste Nederlandse schilder van de eerste helft van de 19e eeuw. Tijd om eens te gaan kijken in de stad Kleve, prominente zusterstad van Ronse, waar Koekkoek bijna dertig jaar woonde en werkte. Zijn werk werd begeerd door de koning van Nederland en vele anderen onder wie de tsaar van Rusland. Koekkoek bouwde in Kleve een stadspaleis dat nu ‘n museum is. Koekkoek was vooral de romantische bomenschilder. Hij is de meester van de weidse vergezichten over heuvelige rivierdalen met ruïnes, van geweldige boslandschappen met majestueuze eiken en beuken waar het zachte avondlicht sfeervol op neervalt. Koekkoek werd zeer rijk van zijn werk en het stadspaleis (zie foto onderaan rechts) was na de oorlog, geallieerde bommen hadden Kleve grotendeels hadden verwoest, was het nog een tijdje stadhuis. Hier de tuinhall…

99

jul|A NUMMER118

WORDT VERVOLGD!


100

jul|A NUMMER118

PERSBERICHT Bekijk dit weekend zeker de Ronse Special in het programma “Viva Vitrine� op AVS! De toeristische troeven van Ronse worden op een verrassende manier in de kijker gebracht! Ook een aantal handelszaken in Ronse tekenden in en zullen te zien zijn in het programma. De uitzending is voorzien op zaterdag 11 en zondag 12 juli 2015 & heruitzendingen op Dag TV in de daaropvolgende week. Met vriendelijke groeten, Annelies Lenoir diensthoofd Toerisme


101

jul|A NUMMER118


102

Ronsenaar Enca Caen in strijd te Oostende betreffende de benoeming van een Lumumbastraat: “Laat men duidelijk zijn, het blijven weigeren om een straat te vernoemen naar Lumumba ergens in België, is het blijven ontkennen van een genocide gepleegd door het Leopold II regime mét medeweten van de Belgische staat. Excuus uit de mond van ‘België’ bestaat niet, nooit”.

jul|A NUMMER118


103

jul|A NUMMER118

VLAANDEREN FEEST

Pêle-mêle…


104

VLAANDEREN FEEST

jul|A NUMMER118

Cyclo-cart te Ronse…

FOTO

De voorbereiding…


De jurytafel…

105

jul|A NUMMER118

VLAANDEREN FEEST

Cyclo-cart te Ronse…


106

jul|A NUMMER118

VLAANDEREN FEEST

Cyclo-cart te Ronse… De ambiance…


107

jul|A NUMMER118

Familiesport…

VLAANDEREN FEEST

Cyclo-cart te Ronse…


108

jul|A NUMMER118

Pêle-mêle op zich…

VLAANDEREN FEEST

Cyclo-cart te Ronse…


ACADEMISCHE ZITTING VLAANDEREN FEEST Ongeveer zoals voorheen, toen Jos Walraet () er nog bij was, werd n.a.v. Vlaanderen Feest ten stadhuize een regelrechte academische zitting gehouden in de trouwzaal. Deze ging vooraf aan het Breughelmaal op de Grote Markt; deze geslaagde festiviteit n.a.v. 11 juli vinden onze lezers op de pagina’s 58 t/m 60 en op blz.113. Een volgelopen trouwzaal én waarbij er ‘kassa’ wordt opgemaakt van wie wél en wie niet aanwezig is. Het viel op dat de coalitiepartners CD&V en N-VA goed vertegenwoordigd zijn. De burgemeester was niet met vakantie (voor alle duidelijkheid: Luc Dupont wàs er!), de schepenen Joris Vandenhoucke (aanbrenger van het Breughelmaal), Jan Foulon en Ignace Michaux (die opvallend ‘n paar keer zijn applaus op zak hield) enerzijds. Bij de vorige rij was Rudi Boudringhien zoals ter American Music Abroad niét vergeten, want hij was er namens ‘blauw’ niét! Voor N-VA anderzijds tekenden schepen Brigitte Vanhoutte en OCMW-voorzitter Wim Vandevelde aanwezig. ‘Rood’ noch ‘zwart’! Ook de Ronsese pers was mager vertegenwoordigd: gAZet uiteraard, Damien Van Wambeke en Fabrice Gevaert eveneens, maar beide voornoemden zijn eerder… fotomatige nieuwsdispatchers. De traditionele very happy ladies & gentlemen waren in de mensen niet te speuren, tja, Vlaanderen!?, dààr valt geen hot news te rapen, zeker geen dat commercieel in advertenties kan worden verzilverd! Dus géén de Streekkrant, Rondom, Randeevoe… tot het tegendeel wordt bewezen. De inleiding gaf de spreker van dienst, lees verder, een voorzet door vanuit een Marnixring-Ronse-bezoek aan het Frans-Vlaamse Cassel gedebiteerd te krijgen dat inwoners van Vlaanderen vaak beschaamd zijn… Vlaming te zijn! Immers werden aldaar én recent méér Vlaamse symbolen waargenomen in een paar uren bezoek dan in een héél jaar in… Ronse! Waarom zijn we (vaak) fier Ronsenaars te zijn om bvb. naar Amerikanen toe te dwepen met Bommels en Fiertelgangers, maar bij een Vlaamse Leeuw de lippen ostentatief op elkaar te houden!? We leven toch in Vlaanderen, dus zijn we Vlamingen, toch? Dus greep gastspreker Remi Vermeiren (vooral bekend als gewezen grote baas van KBC) gortdroog zijn kans om te stellen (én dàt deden velen vóór hem) dat Vlaanderen feitelijk weinig tot geen redenen tot feesten heeft. Vanuit historische context gedragen we ons nog altijd

109

als schuwe aardbewoners, achter10 uitgesteld én daar ook alert toe. Zei Geert Bougois, Vlaams minister-presijul|A NUMMER118 dent, gisteren in Kortrijk niet op zijn hoede te zijn dat ‘Federaal’ de Vlaamse zelfstandigheid op gebied van handelsmissies niet usurpeert? Geert had recent in Japan wat ik het wit van zijn oog willen zien… Wij Vlamingen, Flamingant of niet, zijn eeuwen onderdrukt geweest. Remi trok de geschiedkundige issues open in een vloeiend gestoffeerd betoog en waarbij hij nauwelijks ‘n katersbelletje nodig had. Het werd een interessante spreekbeurt, maar om een sprankel gniffel werd niet verzocht. Ook niet van doen, want niemand wordt er leuk van te horen dat Vlaanderen 5% werklozen heeft, Wallonië 11% en Brussel zelfs 18 en een Vlaamse studie per jaar 6 miljard euro van Vlaanderen naar onze zuiderburen ziet vloeien, Wallonië zelf triomfeert (jawel!) met zelfs … 8 miljard! Wié heeft er op 11 juli reden tot feesten?? Europa heet, dixit Remi Vermeiren, de lakens te willen uitdelen, maar botst op de eigenheid van zovele nationaliteiten en volkeren. Ook Vlamingen zijn een volk, hoe klein in aantal en grondgebied ook, maar met liefst dik 100 landen die nà ons komen op het rapport van vlijt, cultuur en economisch ondernemen. Engelsen zijn nog steeds vanuit vele eeuwen terug arrogant, want rule-the-wave(r)s. Fransen zijn chauvinist (in een gesprek hoorden wij éénzelfde française met een kwartier ertussen orakelen: “Quand les touristes s’amènent en France, ils savent que notre langue est le français, donc…”! 15’ later: “Lors de mon passage à l’étranger, c’est moi qui paye, donc ‘ils’ doivent au moins me comprendre dans ma propre langue”). Nederlanders blijven hun handelscapaciteiten etaleren, Duitsers vertrekken immer vanuit het begrip ‘Herrenvolk’, Amerikanen blijven durvers als wilde-westenveroveraars aangevuld met durvende en ondernemende immigranten. En wij Vlamingen?, we gaan achter een muurtje staan, beschaamd ga weg, we ‘ondergaan’, meer nog: we laten zo makkelijk op onze kop zitten, we laten ons door een voor ons volk nefaste grondwet muilkorven, we willen vanuit taalfaciliteiten niet op te staan. Dààr moet (sic!) verandering in komen, maar ja, zolang we ons redden én dat doen we, hoeven we geen ballen aan ons lijf! Remi Vermeiren zei het niet letterlijk zo, maar dàt was wel de teneur én… de N-VA werd in vraag gesteld!


11

110

jul|A NUMMER118

Luc Dupont: “11 juli is ZELFRESPECT, 21 juli is WEDERZIJDS RESPECT!”

Remi Vermeiren: “Door de Belgische grondwet blijft Vlaanderen geknecht”…


11

111

jul|A NUMMER118

Als voorzitter van de werkgroep VLAANDEREN FEEST mocht Rita Claus spreker Remi Vermeiren besteken met ‘n mand streekproducten…


RECEPTIE INKOM STADHUIS RONSE

11

112

jul|A NUMMER118

… met Frans, Luc, An, Lieven, Joris, Patrick, Rita, Brigitte, Eddy, Loes, Herman, Muriel, Marnic, Fabrice, Martine, Remi, Lutgard, Marc, Eric, Orel, Jan, David, Damien, René & zoveel anderen…


11

113

jul|A NUMMER118


 HET BRUULPARK GOED GEVULD…  PARK OM TER NIEUWE VRIJHEID VOOR CONCERTEN ALLERHANDE VOOR TE BESTEMMEN…  BRUULPARK VRIJDAGAVOND WACHTENDE OP…

(naar) Raymond VhG: Vlaanderen boven, waar er Ronse mét

11

114

jul|A NUMMER118

is!


BRU(U)LT

vlaanderen 10

Een massa volk voor Vlaanderen Zingt‌

115

jul|A NUMMER118


BRU(U)LT

vlaanderen 10

… met liederen in het Bru(u)lpark uit volle borst…

116

jul|A NUMMER118


BRU(U)LT

vlaanderen 10

… in een zalig weertje om “U” (en “ik heb dorst”) tegen te zeggen!

117

jul|A NUMMER118


Het gebeurt niet elke TV-avond dat vanwege een Ronsese regisseur, Nicolas Provost nl., een langspeelfilm getoond wordt op TV. Met L’envahisseur voert Nicolas zijn cast van een strand in Zuid-Europa naar Brussel, migrantenproblematiek, maar dan zonder belerend vingertje. Intens en stijlvol in beeld gebracht door Provost (familie van Michel Provost) Ên die in New York woont (zie voorheen in gAZet). CANVAS 11 JULI 2015 00:00-01:35, BELGIUM, 95 MINUTEN.

11

118

jul|A NUMMER118

Met een eucharistieviering in de Hermescollegiale en een beiaardrecital vanaf de Hermestoren door stadsbeiaardier Dominique Wybraeke, besloot Vlaanderen Feest 2015. FOTO ZATERDAG 11 JULI 2015


119

jul|A NUMMER118

Er zijn ook zitdagen in het regionaal bureau van de RVP Gent, Koningin Fabiolalaan 116 te 9000 Gent, elke werkdag van 9 tot 11.30 u. Op dit adres kan je ook terecht voor de zitdagen van het regionaal bureau van het RSVZ, namelijk elke werkdag van 8.30 tot 12 u. en op maandag, dinsdag en donderdag eveneens van 13 tot 16 u. Vanaf maandag 3 augustus 2015 kan je opnieuw terecht bij de Pensioendienst in het Sociaal Huis, Oscar Delghuststraat 62, 9600 Ronse.

VAKANTIESLUITING

De pensioendienst in het Sociaal Huis zal gesloten zijn op vrijdag 10 juli 2015 en vanaf donderdag 16 juli tot en met 31 juli 2015. Op weekdagen kan je terecht op het gratis telefoonnummer “1765� voor zowel de RVP, het RSVZ en PDOS.


Arrêts à Amougies et à Russeignies! Deux arrêts sont au programme de cette semaine: Amougies et Russeignies. Le chemin de fer est arrivé dans ces deux petits villages du Hainaut Occidental le 1er juin 1869. C'est en fait le curé du village de Russeignies, M. Raemdonck, qui a obtenu l'arrêt du train dans son village... Une fête a même été donnée le jour de l'ouverture des nouveaux bâtiments remplaçant les installations provisoires. C'était le 9 août 1896... Le trafic des voyageurs et des marchandises a été supprimé dans les deux stations le 2 août 1959. Aujourd'hui, l'ancien hangar aux marchandises d'Amougies n'est autre que la buvette du FC Mont de l'Enclus. L'ancienne gare de Russeignies est toujours là, superbement restaurée... Publié par Eric… UPDATE OP BEIDE VLG. BLZ.

12

120

jul|A NUMMER118


12

121

Lezer Philippe Duponcheel van de lokale Cercle d’Histore wou gAZet inkijk geven in z’n jul|A NUMMER118 rijke collectie prentkaarten van vorige eeuw, o.a. enkele van treinen in het voormalige station van Russeignies, ons voormalige Rozenaken. Hier een prentkaar afgestempeld in 1923 (de foto is dus ouder) en t.o.v. onze foto genomen n.a.v. de Fiertelommegang 2015 met halte in Rozenaken bemerk je beide gebouwen. Philippe gaf ons tekst en uitleg omwille van TWEE spoorweggebouwen op één voorschoot: het gebouw links (zwart-wit; rechts kleur) stond er eerst (19e eeuw) en was een klein goederenstation t.b.v. de cichoreinijverheid in Rozenaken. Het hoekgebouw vóór de kerktrappen kerk Russeignies was een cichoreifabriek. Vlg. onze gesprekspartner was de buurt van het station van Rozenaken een beruchte plek, te mijden als je er niet moest zijn… vuurwapengekletter!


12

122

jul|A NUMMER118

GEFANTASEERD!

GEZOCHT: PLACE!

OPGELET: PAS GEVERFD!

FIERTEL 2015!

PRENTKAART AFGESTEMPELD TUSSEN 1910 & 1919!


HET RODE OORTJE  50 | bestuur doorgeschoven. De tussenkomsten in de rustoordfactuur via het OCMW zullen toenemen. Privé ligt hier niet wakker van….Wat zal er gebeuren met een verhoging van de dagprijs naar €60 voor de huidige residenten in Ronse??? Wie gaat dat nog kunnen betalen??? Bijkomend zijn openbare WZC ruim toegankelijk en pluralistisch. De bewoners vertegenwoordigen een ruime samenleving met extra aandacht voor de zwakkeren. Bewoners worden niet op hun financiële draagkracht en geloofsovertuiging geselecteerd. Een openbaar rusthuis richt zich in de eerste plaats tot de bewoners van de gemeente of stad en kan ook enkele voordelen toekennen (voorkeurplaats op wachtlijst, lagere dagprijs,…). Private instellingen doen dit niet. Het vastgoed uitbesteden aan de privé??? Wie zijn eigen gebouw bezit kan het ook naar zijn hand zetten. Als je de gebouwen uit handen geeft hebben we geen controle meer888 Wat als de gebouw doorverkocht wordt??? Wat als de overnemer failliet gaat en met de winsten gaan lopen is??? Wat met het statutair personeel bij faillissement??? Met het vorige bestuur hadden we een alternatief voorgesteld en dit werd toen door het schepencollege unaniem goedgekeurd. Merkwaardig dat na 2 maanden bij het aantreden van het nieuwe bestuur dit al van tafel geveegd werd??? Is dit met of zonder overleg gebeurd?? Zonder grondig onderzoek??? Hadden wij het dan toch bij het rechte eind?? Geachte burgemeester, schepenen en raadsleden, het is als openbaar bestuur onze verdomde plicht om voor onze burgers een pluralistische, kwalitatieve en betaalbare zorg te bieden!!! POL KERCKHOVE Gemeenteraad 06.07.2015

 blz.13 Goede Mevrouw, Meneer, Goede vrienden uit Ronse, Het is bijna zover, de Gentse Feesten staan voor de deur. Sommigen onder jullie kiezen reeds jaren voor zonnige, zuiderse landen en stranden. Anderen willen het Gentse volksfeest voor geen geld missen en trekken naar ’t zuiden nadat Raymond Van het Groenewoud zijn laatste ‘tot volgend jaar’ heeft geroepen. Zoals steeds is er voor elk wat wils te genieten. Een gratis concert, een theatervoorstelling, een debat, een luisterplein… té veel om op te noemen. De concurrentie tussen de pleinen en artiesten wordt er zeker niet minder op. Iedereen dingt naar de gunsten van het publiek. Waar zijn die handen? Jullie zijn zo mooi! Etcetera. Tussen onwijs gave (of liever: wijze) optredens en belabberde nummertjes zitten er ook kleinere pareltjes verborgen. Aan jullie om ze te vinden. In de gezellige Arcaschouwburg aan de Sint-Widostraat, van waar je een prachtig zicht hebt op het Gravensteen, hebben we zo’n pareltjes voor jullie. Van 17 tot en met 22 juli 2015 spelen wij er 10 voorstellingen van het mooie ‘The Duck Variations’ van David Mamet in mijn (ahum) bejubelde vertaling. Met mijn vriend en collega Marc Stroobants, die jullie zich ongetwijfeld herinneren als Rudy Dams, de sidekick van Romain Van Deun in Witse, speel ik één van de briljantste stukken uit de hedendaagse toneelliteratuur. Het is een aangename mix van humor, filosofie, poëzie en emotie. Een feel good voorstelling die weinigen onberoerd laat. Het fotomateriaal en informatie die jullie misschien zullen overtuigen om onze voorstelling te komen bekijken, vinden jullie in deze gAZet op be pagina’s 12 en 13. Ik hoop dat ik mijn goede vriend Dany Bekaert eveneens in Gent zal ontmoeten weer, recht vanuit zijn Ronse Plage. Hallo, Dany! En hier ook nog een trailer als smaakmaker. Trailer op vimeo : https://vimeo.com/122583634 Met vrolijke Gentse groet aan al mijn Ronsese vrienden, genegen, Daan Hugaert

Op blz.79 van deze gAZet kon je lezen over een uniek gebeuren in onze regio. De chef van het restaurant Paul de Pierre in Maarkedal werd deze week geselecteerd als finalist van de (enige en prestigieuze) wedstrijd Eerste Kok van België Prosper Montagné. Naar mijn weten gebeurde het nooit eerder of misschien héél lang geleden dat er een kok uit onze regio deze eer gekregen heeft. Dat onze regio een finalist heeft die mag strijden naar deze prestigieuze titel is al een prestatie op zich. Maar uiteraard gaan we voor de overwinning! Met culinaire groeten

EERSTE KOK VAN BELGIË

Paul-Henri Cuvelier (Paul de Pierre bvba)

123

jul|A NUMMER118

z


12

‘n Volgende gAZet verschijnt VOLLEDIG OVERZICHT VAN… tweede helft juli 2015 als gAZet nummer 119 jul|B

gazetronse.be

124

jul|A NUMMER118

VIEW


‘Le temps des cérises’, maar ook van dahlia’s (met hoornbeesten), vroege appels en rode bessen (groseilles), hmm, de beste smaak in dit ondermaanse!

125

jul|A NUMMER118

EXIT